Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 1

2 2

3 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 3

4 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 4

5 5

6 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Zatrudnienie 6

7 7

8 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Realizacja prognozy 2011 tys. zł W prognozie założono wpływ na zysk netto w kwocie 9 mln zł z tytułu sprzedaży 600 tys. akcji sprzedaży akcji nie przeprowadzono. 12% 10% Grupa Apator 9,6% Rentowność netto w 2011 r. 8% 6% 4% Przemysł ogółem 6,3% Produkcja urządzeń elektrycznych 4,3% 2% 0% Grupa Apator: dane za I-IV kw r. Pozostałe dane: za I-III kw r. 8

9 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Przychody ze sprzedaży tys. zł % % 101% 106% % 103% 111% 131% 108% 2003 r r r r r r r r r. P2012 r. 9

10 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Produktywność i wydajność 5,5 Wskaźnik wydajności płac (Przychody ze sprzedaży ogółem / Świadczenia na rzecz pracowników) 5,0 4,86 4,85 4,53 4,58 4,5 4,0 4,29 4,25 3,93 4,13 4,10 4,22 3, r r r r r r r r r. P2012 r Zatrudnienie w Apator SA i Pafal SA w latach Pafal SA Apator SA r r. P2012 r. P2013 r. 10

11 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy tys. zł Przychody wg asortymentu Segment pomiarowy % % 2010 r r. P2012 r. tys. zł Segment łącznikowy % 106% 2010 r r. P2012 r. Struktura przychodów ze sprzedaży w 2011 r. Segment łącznikowy 26% Pozostała sprzedaż 5% Segment pomiarowy 69% 11

12 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Eksport tys. zł % % 108% 127% % 117% % 187% 2003 r r r r r r r r r. P2012 r. 120% 12

13 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Główne kierunki eksportu tys. zł Eksport Grupy Apator wg krajów o zrealizowanej w 2011 r. sprzedaży > 2,5 mln zł 2010 r r P2012 r Rosja Dania Niemcy Czechy Węgry Ukraina Litwa Egipt Bułgaria Hiszpania Słowenia Belgia Gruzja Włochy Turcja Białoruś Rumunia Wielka Brytania Sierra Leone 13

14 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Eksport wg asortymentu sprzedaży tys. zł Eksport Grupy Apator za 2011 r. wg asortymentu o przychodach > 2,5 mln zł r. Segment łącznikowy 15% P2012 r. Segment łącznikowy 14% Segment pomiarowy 85% Segment pomiarowy 86% Rosja Dania Niemcy Czechy Węgry Ukraina Litwa Egipt Bułgaria Hiszpania Słowenia Belgia Gruzja Włochy Turcja Białoruś Rumunia Wielka Brytania Sierra Leone Segment pomiarowy Segment łącznikowy 14

15 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Ekspozycja walutowa 1. Bilans handlu zagranicznego 2. Zabezpieczenie ekspozycji walutowej - kontrakty terminowe - hedging naturalny 15

16 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy tys. zł Wynik na podstawowej działalności % % 102% 98% 144% 111% % 166% 145% 97% 17,2% 2003 r r r r r r r r r. P2012 r. 17% 16% 15% 15,0% 15,2% 14,6% 14% 13% 13,2% 13,5% 13,3% 12,9% 13,3% 12% 11,8% 11% 10% Marża zysku ze sprzedaży 2003 r r r r r r r r r. P2012 r. 16

17 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży 17% 15% 13% 14,0% 13,5% 13,5% 12,3% 12,7% 12,5% 14,9% 15,0% 12,2% 11,4% 11% 9% 7% 7,7% 6,1% 6,5% 6,2% 5,8% 6,2% 6,7% 6,8% 5,7% 5,7% 5% 2003 r r r r r r r r r. P2012 r. Udział kosztów sprzedaży w przychodach ogółem Udział kosztów ogólnozakładowych w przychodach ogółem 17

18 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Koszty materiałowe i wytworzenia produktów 80% 70% 60% 59,9% 69,4% 64,9% 65,6% 67,1% 66,8% 63,1% 64,2% 67,3% 68,2% 50% 40% 38,0% 39,1% 37,0% 43,3% 44,5% 39,6% 38,5% 40,4% 42,0% 42,6% 30% 2003 r r r r r r r r r. P2012 r. Udział kosztu wytworzenia sprzedanych produktów w przychodach ze sprzedaży produktów Udział zużycia materiałów i energii w przychodach ze sprzedaży produktów 18

19 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy tys. zł EBITDA % % 129% 115% % 127% 93% 92% 149% 131% 2003 r r r r r r r r r. P2012 r. 25% 20% 15% 20,8% 19,0% 17,0% 19,4% 17,9% 19,8% 17,8% 14,6% 16,5% 20,2% 10% 5% 0% Marża EBITDA 2003 r r r r r r r r r. P2012 r. 19

20 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy tys. zł Wynik netto % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% % 130% 83% 92% 66% % 116% 2003 r r r r r r r r r. P2012 r. 17,4% 15,8% 12,9% 12,1% - 12,9% 10,7% 11,1% 8,5% 8,9% 9,6% 6,5% Marża zysku netto 2003 r r r r r r r r r. P2012 r % 136% - 146% 20

21 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 28,3% Rentowność ze sprzedaży 16,5% 11,3% 9,5% 7,5% 7,4% 6,1% 5,7% 5,6% 5,5% 5,3% 3,4% 2,9% 2,1%, Górnictwo Grupa Apator Informacja i komunikacja Wytwarzanie i zaopatrywanie w media Zakwaterowanie i gastronomia Przemysł ogółem Produkcja urządzeń elektrycznych Przetwórstwo przemysłowe Dostawy wody; gosp. ściekami i odpadami, rekultywacja Sektor wszystkich przedsiębiorstw Polski Obsługa rynku nieruchomości Transport i gosp. magaz. Budownictwo Handel i naprawy pojaz. 26% 21% 16% 11% 6% 1% Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Rentowność Grupy Apator na tle gospodarki Grupa Apator: dane za I-IV kw r. Pozostałe dane: za I-III kw r. 22,4% Rentowność netto 11,2% 9,8% 9,6% 7,0% 6,5% 6,3% 5,5% 4,7% 4,3% 4,3% 3,6% 2,2% 1,7% Górnictwo i wydobywanie Wytwarzanie i zaopatrywanie w media Informacja i komunikacja Grupa Apator Zakwaterowanie i gastronomia Obsługa rynku nieruchomości Przemysł ogółem Dostawy wody; gosp. ściekami i odpadami, rekultywacja Sektor wszystkich przedsiębiorstw Polski Produkcja urządzeń elektrycznych Przetwórstwo przemysłowe Transport i gosp. magaz. Budownictwo Handel i naprawy pojazów 21

22 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Skonsolidowane wyniki finansowe prognoza 2012 tys. zł Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych uwzględnia przychody ze sprzedaży nieruchomości. Wpływ na wynik netto z tego tytułu wynosi 17 mln zł. 22

23 23

24 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 24

25 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 25

26 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Rozwój rynków zagranicznych Grupa Apator eksportowała w 2011 roku do 65 krajów 26

27 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Aparatura pomiarowa pozycja lidera Udziały w Polsce 2011 r. Pozycja Prąd 38% 1 Gaz 40% 2 Woda 24% 1 Ciepło 22% 1 * 2 ** * ciepłomierze kompaktowe ** ciepłomierze rozłączne 27

28 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Aparatura pomiarowa smart metering 28

29 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Aparatura pomiarowa poziom cen *źródło studia SG 1 edycja KSP Polska 29

30 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Aparatura pomiarowa być w pierwszej czwórce dostawców Udziały EMEA 2011 r. Pozycja Prąd 5% 5 Gaz 10% 3 Woda 5% 5 Ciepło 5% 6 30

31 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Strategia aparatura pomiarowa tys. zł Cele strategiczne segmentu pomiarowego do 2014 roku: przychody ze sprzedaży: 518 mln zł udział eksportu: 52% przychodów ze sprzedaży segmentu Przychody ze sprzedaży i udział eksportu w segmencie pomiarowym % 50% 45% % % r r. P2012 r. P2013 r. P2014 r. Przychody ze sprzedaży netto ogółem Eksport Marża EBITDA segmentu pomiarowego 25% 21,0% 22,0% 23,0% 20% 15% 10% 15,2% 17,3% Cel strategiczny segmentu pomiarowego do 2014 roku: marża EBITDA na poziomie 23% 5% 0% 2010 r r. P2012 r. P2013 r. P2014 r. 31

32 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Aparatura pomiarowa rozwój oferty Liczniki energii elektrycznej Gazomierze ze zdalnym odczytem Wodomierz mieszkaniowy Smart C+ Wodomierz mieszkaniowy Smart C+ z nakładką radiową 32

33 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Wdrożenia Tauron Najwięcej inteligentnych liczników komunalnych (smart) pracujących w jednym systemie zdalnego odczytu w Polsce Odczyt liczników w systemie Liczniki Koncentratory do do do Razem

34 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Wdrożenia autostrada A2 Projekt w liczbach 110 liczników LEW lokalizacji (na odcinku Stryków-Konin) 34

35 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Strategia aparatura łącznikowa Cele strategiczne segmentu łącznikowego do 2014 roku: przychody ze sprzedaży: 170 mln zł udział eksportu: 25% przychodów ze sprzedaży segmentu tys. zł Przychody ze sprzedaży i udział eksportu w segmencie łącznikowym % 20% 22% 17% % % 20% 15% 10% 5% Marża EBITDA segmentu łącznikowego 12,4% 15,0% 0 18,5% 2010 r r. P2012 r. P2013 r. P2014 r. Przychody ze sprzedaży netto ogółem Eksport 19,0% 20,5% Cel strategiczny segmentu łącznikowego do 2014 roku: marża EBITDA na poziomie 20,5% 0% 2010 r r. P2012 r. P2013 r. P2014 r. 35

36 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Aparatura łącznikowa rozwój oferty Rozłączniki kasetowe RBK 00 / RBK 1 Rozłączniki listwowe ARS 00/100 Aparatura górnicza Linia produktów dedykowana energetyce zawodowej - Wyższa kategoria użytkowania - Aparaty wykonane z tworzywa uniepalnionego - Bogata gama akcesoriów i wykonań - iskrobezpieczne sygnalizatory kolejowe ISK - Iskrobezpieczne transparenty optyczne ITO, - Iskrobezpieczne sygnalizatory ostrzegawcze ISO/N 36

37 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Akwizycje Akwizycje w Grupie Apator w latach (tys. zł) wpływy*) wydatki *) zawierają również dywidendy z zysku za rok

38 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Nowoczesne Centrum Produkcyjno-Rozwojowe Apator S.A. Nowoczesna firma (udoskonalone technologie, innowacyjne rozwiązania w zakresie oświetlenia, klimatyzacji, systemu sprężonego powietrza) Centrum produkcji liczników energii elektrycznej 38

39 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Nowoczesne Centrum Produkcyjno-Rozwojowe Apator S.A. Automatyzacja procesów produkcji Koszty budowy 33 mln zł Szacowane oszczędności roczne: ok. 6 mln zł rocznie 39

40 40

41 Udział inwestorów w kapitale Apator SA Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Pozostali akcjonariusze 26% Inwestorzy instytucjonalni 36% 5 osób fizycznych (po co najmniej 5% głosów każdy) 22% Apator Mining*) 16% *) czerwiec 2012 r. umorzenie 2 mln akcji czerwiec 2012 r. decyzja o kolejnym umorzeniu 41

42 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Kurs akcji Apatora w latach lutego 2012 r. Kurs Apator SA (zł) swig sty 03 mar 03 maj 03 sie 03 paź 03 sty 04 mar 04 maj 04 sie 04 paź 04 gru 04 mar 05 maj 05 sie 05 paź 05 gru 05 mar 06 maj 06 sie 06 paź 06 gru 06 mar 07 maj 07 sie 07 paź 07 gru 07 mar 08 maj 08 sie 08 paź 08 sty 09 mar 09 maj 09 sie 09 paź 09 gru 09 mar 10 maj 10 sie 10 paź 10 gru 10 mar 11 maj 11 sie 11 paź 11 gru 11 42

43 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Polityka dywidendy Dywidenda Zysk netto Apator SA r r r r r r r r r r r. P2011 r.*) *) łączna kwota dywidendy za 2011 r. nie zawiera dywidendy dla 2 mln akcji Apator Mining, które zostaną umorzone w czerwcu 2012 r. 43

44 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2011 Wypłata dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011 w wysokości co najmniej 0,70 zł brutto na 1 akcję. Wypłata dywidendy zostanie dokonana jednorazowo w lipcu 2012 roku z uwagi na finansowanie budowy nowego zakładu w PSSE. Ostateczna decyzja o wysokości oraz terminie wypłaty dywidendy za 2011 rok zostanie podjęta na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2012 r. 44

45 45

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2010 rok

Wyniki finansowe za 2010 rok Wyniki finansowe za 2010 rok Makarony Polskie S.A. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 roku Informacja o spółce i rynkach sprzedaży 2 Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy, W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej Apator przedstawiam Państwu Raport Roczny, stanowiący podsumowanie dokonań i osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 22 maja 2013 r. Osoby prezentujące Daniel Janusz Prezes Zarządu Piotr Wielesik Członek Zarządu 2 Najważniejsze wydarzenia I kwartału 2013 Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lentex

Grupa Kapitałowa Lentex Grupa Kapitałowa Lentex SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 PRZYCHODY 370,86 mln zł EBITDA 57,14 mln zł ZYSK NETTO 65,22 mln zł 20 marca 2015 roku 1 1. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

czerwiec 2009 PREZENTACJA Centrum Klima S.A.

czerwiec 2009 PREZENTACJA Centrum Klima S.A. czerwiec 2009 PREZENTACJA Centrum Klima S.A. Debiut na rynku regulowanym GPW...3 Informacje o Centrum Klima...4 Historia...5 Działalnośći oferta...7 Dywersyfikacja rynków działalności...8 Opis zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Kwiecień 2013 r.

Prezentacja dla inwestorów. Kwiecień 2013 r. Prezentacja dla inwestorów Kwiecień 2013 r. Zastrzeżenie Niniejszy dokument ( Prezentacja ) został udostępniony jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być powielany, przekazywany lub

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r. Agenda O DUON Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. Załączniki 2 Stable business model adapted to changes on the market O DUON infrastructure segment

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestycyjna. sierpień 2012 r.

Prezentacja inwestycyjna. sierpień 2012 r. Prezentacja inwestycyjna sierpień 2012 r. Agenda 1. Grupa Kapitałowa OPTeam - obszary specjalizacji systemy kart elektronicznych integracja systemów ICT specjalistyczne rozwiązania do zarządzania przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r.

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. DUON korzysta z liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu: podsumowanie roku 2013 +56% wzrost przychodów do niespełna 400mln zł

Bardziej szczegółowo

Na koszty sprzedaży składają się : Koszty funkcjonowania działu komercyjnego ( marketing+handel) Koszty marketingu strategicznego i trade marketingu

Na koszty sprzedaży składają się : Koszty funkcjonowania działu komercyjnego ( marketing+handel) Koszty marketingu strategicznego i trade marketingu 1. Jakiego rodzaju działania spółka podejmowała w 2011 r. i jakiego rodzaju zamierza podjąć celem minimalizacji ryzyk związanych ze zmiennością cen surowców zwianych z produkcją ( cukru)? Polityka spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku Indeks do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA... 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z wyrazami szacunku, Roman Przybył Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

Szanowni Państwo, Z wyrazami szacunku, Roman Przybył Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Raport Roczny 2013 Szanowni Państwo, W imieniu swoim i całego Zarządu dziękuję akcjonariuszom i inwestorom za okazane naszej spółce zaufanie. Jesteśmy przekonani, że działania przeprowadzone w minionym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie za I półrocze 2011 roku 1. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 6 MIESIĘCY 2011 ROKU... 2 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2011 ROKU...

Bardziej szczegółowo

Wszechświat funkcjonuje dzięki ciągłemu przekształcaniu się różnych rodzajów energii: chemicznej, cieplnej, świetlnej, mechanicznej czy elektrycznej.

Wszechświat funkcjonuje dzięki ciągłemu przekształcaniu się różnych rodzajów energii: chemicznej, cieplnej, świetlnej, mechanicznej czy elektrycznej. Połączyła nas Spis treści 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 Rozwijamy grupę technologiczną Podążamy drogą strategii Mierzymy wszystkie media Dostarczamy nowoczesne produkty Tworzymy z pasją Wdrażamy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1 KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Marzec 2015 SPIS TREŚCI 1) Podstawowe informacje... 3 2) Zmiany w strukturze akcjonariatu... 4 3) Zmiany w strukturze Grupy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A. ZA 2014 ROK WŁOSZCZOWA, 23 MARZEC 2015 R. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 4 1.1 JEDNOSTKA DOMINUJĄCA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 6 miesięcy kończących się 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM S.A. Warszawa, 27.02.2009 r. L i g h t I m p r e s s i o n s ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

ES-SYSTEM S.A. Warszawa, 27.02.2009 r. L i g h t I m p r e s s i o n s ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS S.A. L i g h t I m p r e s s i o n s Warszawa, 27.02.2009 r. 1 1. Realizacja założeń przyjętych dla roku 2008 2. Realizacja inwestycji 3. Stabilna sytuacja finansowa 4. Bezpieczeństwo finansowe i polityka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo