TECHNOLOGIE BUCZEK S.A. W TYSIĄCACH ZŁ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIE BUCZEK S.A. W TYSIĄCACH ZŁ"

Transkrypt

1 TECHNOLOGIE BUCZEK S.A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,5 - ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług ,3 Przychody pozostałe operacyjne 5 430,4 Przychody finansowe 711,8 Koszty operacyjne bez amortyzacji ,1 Amortyzacja 7 263,6 Koszty pozostałe operacyjne 6 677,9 Koszty finansowe 6 787,3 EBITDA ,0 Marża w % 6,62% EBIT 4 915,4 Marża w % 2,67% EBT ,2 Marża w % -0,63% Zysk netto 3 819,3 Marża w % 2,08% ROA w % 3,22% ROE w % 15,34% Zatrudnienie w etatach 554,0 Sprzedaż na 1 zatrudnionego miesięcznie 27,7 Wynagrodzenia plus świadczenia pracownicze ,4 Wynagr.+ świad. prac. na 1 zatrudnionego miesięcznie 2,8 Suma bilansowa ,3 Aktywa trwałe ,5 Udział majątku trwałego w aktywach w % 52,44% Aktywa obrotowe ,8 Udział majątku obrotowego w aktywach w % 47,56% Zapasy ,9 Należności krótkoterminowe ogółem, w tym: ,1 - należności handlowe ,9 Inwestycje krótkoterminowe 307,0 Kapitały własne, w tym: ,4 - kapitał zakładowy ,3 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem, w tym ,8 - zobowiązania kredytowe, pożyczkowe 6 558,1 - zobowiązania handlowe ,1 - zobowiązania budżetowe ,2 Udział kapitałów własnych w finansowaniu aktywów w % 21,01% Udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów w % 78,99% Kapitał obrotowy ,9 Udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów w % -36,05% Płynność bieżąca 0,62 Płynność szybka 0,25 Generowanie gotówki ,9 Wartość księgowa ,4

2 ZG BYTOM S.A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,2 - ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług ,8 Przychody pozostałe operacyjne 1 101,2 Przychody finansowe 1 151,0 Koszty operacyjne bez amortyzacji ,6 Amortyzacja 1 018,0 Koszty pozostałe operacyjne 2 862,8 Koszty finansowe 2 700,8 EBITDA 7 081,0 Marża w % 9,67% EBIT 6 062,9 Marża w % 8,28% EBT 4 513,1 Marża w % 6,16% Zysk netto 4 513,1 Marża w % 6,16% ROA w % 9,53% ROE w % 16,79% Zatrudnienie w etatach 259,0 Sprzedaż na 1 zatrudnionego miesięcznie 23,6 Wynagrodzenia plus świadczenia pracownicze 0,0 Wynagr.+ świad. prac. na 1 zatrudnionego miesięcznie 0,0 Suma bilansowa ,8 Aktywa trwałe ,9 Udział majątku trwałego w aktywach w % 44,92% Aktywa obrotowe ,9 Udział majątku obrotowego w aktywach w % 55,08% Zapasy 5 721,1 Należności krótkoterminowe ogółem, w tym: ,2 - należności handlowe ,2 Inwestycje krótkoterminowe 200,0 Kapitały własne, w tym: ,5 - kapitał zakładowy 9 648,0 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem, w tym ,0 - zobowiązania kredytowe, pożyczkowe 2 088,5 - zobowiązania handlowe 8 196,3 - zobowiązania budżetowe 2 648,5 Udział kapitałów własnych w finansowaniu aktywów w % 56,77% Udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów w % 43,23% Kapitał obrotowy 5 171,1 Udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów w % 10,92% Płynność bieżąca 1,40 Płynność szybka 1,09 Generowanie gotówki 5 531,2 Wartość księgowa ,5

3 CERKOLOR SP. Z O.O. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,9 - ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług ,8 Przychody pozostałe operacyjne 400,2 Przychody finansowe 216,3 Koszty operacyjne bez amortyzacji ,4 Amortyzacja 1 204,0 Koszty pozostałe operacyjne 607,4 Koszty finansowe 889,8 EBITDA 1 683,3 Marża w % 3,95% EBIT 479,2 Marża w % 1,13% EBT -194,3 Marża w % -0,46% Zysk netto 74,5 Marża w % 0,17% ROA w % 0,21% ROE w % 0,30% Zatrudnienie w etatach Sprzedaż na 1 zatrudnionego miesięcznie ,1 Wynagrodzenia plus świadczenia pracownicze 4 841,8 Wynagr.+ świad. prac. na 1 zatrudnionego miesięcznie 1 928,2 Suma bilansowa ,4 Aktywa trwałe ,6 Udział majątku trwałego w aktywach w % 52,95% Aktywa obrotowe ,6 Udział majątku obrotowego w aktywach w % 47,05% Zapasy 8 056,2 Należności krótkoterminowe ogółem, w tym: 8 016,5 - należności handlowe 7 381,5 Inwestycje krótkoterminowe 310,4 Kapitały własne, w tym: ,8 - kapitał zakładowy ,3 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem, w tym 9 935,4 - zobowiązania kredytowe, pożyczkowe 4 751,4 - zobowiązania handlowe 4 505,9 - zobowiązania budżetowe 337,2 Udział kapitałów własnych w finansowaniu aktywów w % 71,03% Udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów w % 28,97% Kapitał obrotowy ,2 Udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów w % 17,72% Płynność bieżąca 1,65 Płynność szybka 0,84 Generowanie gotówki ,2 Wartość księgowa ,8

4 CERAMIKA AVANTI SP. Z O.O. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,6 - ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług ,6 Przychody pozostałe operacyjne 238,8 Przychody finansowe 106,8 Koszty operacyjne bez amortyzacji ,4 Amortyzacja 1 651,2 Koszty pozostałe operacyjne 468,5 Koszty finansowe 257,7 EBITDA 3 512,4 Marża w % 18,94% EBIT 1 861,2 Marża w % 10,04% EBT 1 710,3 Marża w % 9,22% Zysk netto 1 438,6 Marża w % 7,76% ROA w % 14,98% ROE w % 19,28% Zatrudnienie w etatach Sprzedaż na 1 zatrudnionego miesięcznie 8 006,7 Wynagrodzenia plus świadczenia pracownicze 3 863,4 Wynagr.+ świad. prac. na 1 zatrudnionego miesięcznie 1 668,1 Suma bilansowa 9 602,1 Aktywa trwałe 4 356,5 Udział majątku trwałego w aktywach w % 45,37% Aktywa obrotowe ,4 Udział majątku obrotowego w aktywach w % 54,63% Zapasy 1 518,5 Należności krótkoterminowe ogółem, w tym: 3 685,7 - należności handlowe 3 595,8 Inwestycje krótkoterminowe 15,8 Kapitały własne, w tym: 7 460,2 - kapitał zakładowy 9 000,0 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem, w tym 1 885,6 - zobowiązania kredytowe, pożyczkowe 2,2 - zobowiązania handlowe 1 260,0 - zobowiązania budżetowe 406,9 Udział kapitałów własnych w finansowaniu aktywów w % 77,69% Udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów w % 22,31% Kapitał obrotowy ,3 Udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów w % 32,06% Płynność bieżąca 2,77 Płynność szybka 1,96 Generowanie gotówki ,0 Wartość księgowa 7 460,2

5 CERAMIKA SKARBEK SP. Z O.O. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,0 - ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług ,8 Przychody pozostałe operacyjne 49,9 Przychody finansowe 21,8 Koszty operacyjne bez amortyzacji 9 710,7 Amortyzacja 451,7 Koszty pozostałe operacyjne 106,8 Koszty finansowe 11,8 EBITDA 395,4 Marża w % 3,89% EBIT -56,3 Marża w % -0,55% EBT -46,3 Marża w % -0,46% Zysk netto -71,8 Marża w % -0,71% ROA w % -0,95% ROE w % -2,61% Zatrudnienie w etatach 101,0 Sprzedaż na 1 zatrudnionego miesięcznie 8 385,3 Wynagrodzenia plus świadczenia pracownicze 1 629,5 Wynagr.+ świad. prac. na 1 zatrudnionego miesięcznie 1 344,5 Suma bilansowa 7 529,2 Aktywa trwałe 5 648,8 Udział majątku trwałego w aktywach w % 75,03% Aktywa obrotowe ,6 Udział majątku obrotowego w aktywach w % 24,97% Zapasy 1 067,5 Należności krótkoterminowe ogółem, w tym: 777,9 - należności handlowe 720,6 Inwestycje krótkoterminowe 7,7 Kapitały własne, w tym: 2 752,3 - kapitał zakładowy 2 148,5 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem, w tym 1 194,3 - zobowiązania kredytowe, pożyczkowe 0,0 - zobowiązania handlowe 901,3 - zobowiązania budżetowe 156,3 Udział kapitałów własnych w finansowaniu aktywów w % 36,56% Udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów w % 63,44% Kapitał obrotowy ,3 Udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów w % -38,83% Płynność bieżąca 1,55 Płynność szybka 0,66 Generowanie gotówki ,7 Wartość księgowa 2 752,3

6 VITAPOL SP. Z O.O. W TYSIĄCACH Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5 555,5 - ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług 3 659,3 Przychody pozostałe operacyjne 73,4 Przychody finansowe 123,3 Koszty operacyjne bez amortyzacji 5 316,0 Amortyzacja 256,5 Koszty pozostałe operacyjne 175,7 Koszty finansowe 293,8 EBITDA 137,2 Marża w % 2,47% EBIT -119,3 Marża w % -2,15% EBT -289,8 Marża w % -5,22% Zysk netto -289,8 Marża w % -5,22% ROA w % -3,74% ROE w % -13,75% Zatrudnienie w etatach 44,0 Sprzedaż na 1 zatrudnionego miesięcznie 10,5 Wynagrodzenia plus świadczenia pracownicze 594,0 Wynagr.+ świad. prac. na 1 zatrudnionego miesięcznie 1,1 Suma bilansowa 7 755,3 Aktywa trwałe 4 037,5 Udział majątku trwałego w aktywach w % 52,06% Aktywa obrotowe 3 717,8 Udział majątku obrotowego w aktywach w % 47,94% Zapasy 2 574,8 Należności krótkoterminowe ogółem, w tym: 1 101,2 - należności handlowe 1 001,7 Inwestycje krótkoterminowe 0,7 Kapitały własne, w tym: 2 107,1 - kapitał zakładowy 2 721,0 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem, w tym 4 166,9 - zobowiązania kredytowe, pożyczkowe 3 023,2 - zobowiązania handlowe 1 010,0 - zobowiązania budżetowe 43,3 Udział kapitałów własnych w finansowaniu aktywów w % 27,17% Udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów w % 72,83% Kapitał obrotowy ,5 Udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów w % -25,42% Płynność bieżąca 0,88 Płynność szybka 0,26 Generowanie gotówki -33,3 Wartość księgowa 2 107,1

7 VIDEOGRAF EDUKACJA SP. Z O.O. W TYSIĄCACH Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 449,6 - ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług 1 336,2 Przychody pozostałe operacyjne 6,2 Przychody finansowe 0,2 Koszty operacyjne bez amortyzacji 1 126,5 Amortyzacja 192,0 Koszty pozostałe operacyjne 13,6 Koszty finansowe 75,4 EBITDA 315,7 Marża w % 21,78% EBIT 123,7 Marża w % 8,53% EBT 48,5 Marża w % 3,35% Zysk netto 48,5 Marża w % 3,35% ROA w % 1,44% ROE w % 5,29% Zatrudnienie w etatach 0,0 Sprzedaż na 1 zatrudnionego miesięcznie Wynagrodzenia plus świadczenia pracownicze 0,0 Wynagr.+ świad. prac. na 1 zatrudnionego miesięcznie Suma bilansowa 3 378,1 Aktywa trwałe 780,0 Udział majątku trwałego w aktywach w % 23,09% Aktywa obrotowe 2 598,1 Udział majątku obrotowego w aktywach w % 76,91% Zapasy 2 180,0 Należności krótkoterminowe ogółem, w tym: 411,3 - należności handlowe 320,7 Inwestycje krótkoterminowe 6,4 Kapitały własne, w tym: 916,3 - kapitał zakładowy 2 000,0 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem, w tym 2 457,5 - zobowiązania kredytowe, pożyczkowe 250,0 - zobowiązania handlowe 2 136,9 - zobowiązania budżetowe 0,0 Udział kapitałów własnych w finansowaniu aktywów w % 27,13% Udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów w % 72,87% Kapitał obrotowy 135,9 Udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów w % 4,02% Płynność bieżąca 1,06 Płynność szybka 0,17 Generowanie gotówki 240,5 Wartość księgowa 916,3

8 FOB-DAIM SP. Z O.O. W TYSIĄCACH Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,5 - ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług ,8 Przychody pozostałe operacyjne 1 237,0 Przychody finansowe 333,2 Koszty operacyjne bez amortyzacji ,2 Amortyzacja 741,1 Koszty pozostałe operacyjne 1 197,7 Koszty finansowe 332,9 EBITDA ,4 Marża w % -4,15% EBIT ,5 Marża w % -7,12% EBT ,1 Marża w % -7,12% Zysk netto ,1 Marża w % -7,12% ROA w % -17,92% ROE w % -74,59% Zatrudnienie w etatach 81,0 Sprzedaż na 1 zatrudnionego miesięcznie 25,7 Wynagrodzenia plus świadczenia pracownicze 2 309,5 Wynagr.+ świad. prac. na 1 zatrudnionego miesięcznie 2,4 Suma bilansowa 9 923,5 Aktywa trwałe 3 249,8 Udział majątku trwałego w aktywach w % 32,75% Aktywa obrotowe 6 673,7 Udział majątku obrotowego w aktywach w % 67,25% Zapasy 2 701,5 Należności krótkoterminowe ogółem, w tym: 3 618,9 - należności handlowe 3 017,1 Inwestycje krótkoterminowe 280,5 Kapitały własne, w tym: 2 383,8 - kapitał zakładowy 9 800,0 Zobowiązania krótkoterminowe ogółem, w tym 7 248,1 - zobowiązania kredytowe, pożyczkowe 936,8 - zobowiązania handlowe 5 793,3 - zobowiązania budżetowe 273,1 Udział kapitałów własnych w finansowaniu aktywów w % 24,02% Udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów w % 75,98% Kapitał obrotowy -938,8 Udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów w % -9,46% Płynność bieżąca 0,91 Płynność szybka 0,54 Generowanie gotówki ,0 Wartość księgowa 2 383,8

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R. DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. S p i s t r e ś c i Strona Niezbadany skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący zakończony 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach) Dr Marek Panfil Katedra Small Businessu Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej marek.panfil@gmail.com Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Rachunek zysków i strat jest sposobem wyjaśnienia zmian w sytuacji firmy pomiędzy momentami bilansowymi. Równanie bilansowe może zostać przekształcone aby

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU Skrócony rachunek zysków i strat... 3 Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skrócony bilans... 5 Skrócone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE:

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: OCENA: dopuszczający - określić formy organizacyjne rachunkowości, - określić podstawowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2014r. INFORMACJA DODATKOWA I. 1. Metody wyceny ujęte są w opisie do planu kont. Wycena według cen nabycia lub kosztu własnego. 2. W roku obrotowym zmiana metod księgowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy W-1.1_413_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji W-1.1_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE INFORMACJA O OFERCIE Akcje nowej emisji - seria E w liczbie 875 tys. będą przedmiotem oferty publicznej w terminach podanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2007 r. i

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo