Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK"

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Sierpień 2013

2 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie 2

3 KRUK lider na atrakcyjnym rynku I II Lider rynku w Europie Środkowej Polska: Lider rynku, z 15 letnią historią działalności Rumunia: Lider rynku zakupów wierzytelności i 5 letnia historia działalności CzechyiSłowacja:udanewejścienarynekw2011roku Nowe rynki: Planowana dalsza ekspansja zagraniczna Atrakcyjny rynek - w wyniku rozwoju rynku kredytów konsumenckich lub pogorszenia kondycji finansowej banków rośnie podaż nieregularnych wierzytelności bankowych na sprzedaż III KRUK posiada przewagę konkurencyjną dzięki innowacyjnej strategii ugodowej, połączenia inkasa i zakupów oraz długoletniemu doświadczeniu w wycenie, zakupie i windykacji portfeli wierzytelności IV KRUK to dynamicznie rosnący (CAGR zysku netto 56% za lata ), wysoko rentowny (ROE 26% w 2012 roku) biznes z mocną generacją gotówki (292 mln PLN EBITDA gotówkowej w 2012 roku) V Zmotywowany Zespół: Założyciel, akcjonariusz i Prezes Zarządu Spółki oraz zespół menedżerów akcjonariuszy. Zarząd Spółki posiada ponad 15% akcji KRUKa. Źródło: KRUK S.A. 3

4 Rok 2012 to kolejny rok dynamicznego wzrostu KRUKa zysk netto wzrósł o 22%, EBITDA gotówkowa o 38%, przy zachowaniu wysokiego 26% ROE Wpływy gotówki z działalności windykacyjnej (mln PLN) 484 Inkaso przychody 33 Wpływy gotówkowe z portfeli nabytych 382 EBITDA gotówkowa* w mln PLN /11 CAGR Wyniki finansowe (mln PLN) 343 przychody zysk netto 274 ROE 28% 28% 26% % 22% % zmiana przychody 63,6 274,0 343,0 25% 40% EBIT 11,5 96,0 136,7 42% 64% sprawy w obsłudze na koniec roku w mln szt. (inkaso i portfele nabyte) nominał spraw w obsłudze na koniec roku w mld PLN (inkaso i portfele nabyte) 1,1 2,6 134% 4,7 19,3 310% EBITDA gotówkowa* 34,2 212,2 292,3 38% 54% zysk netto 8,7 66,4 81,2 22% 56% skumulowane spłaty z portfeli nabytych w mln PLN % liczba pracowników* % Źródło: KRUK S.A.; * EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych przychody z windykacji pakietów własnych * W tym pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych 4

5 Zarząd KRUK S.A. najbardziej doświadczony zespół na rynku Piotr Krupa, Prezes Zarządu Piotr Krupa jest współzałożycielem, współwłaścicielem i Prezesem Zarządu KRUK od 1998 Rafał Janiak, Członek Zarządu, Finanse i Ryzyko W KRUK od 2003 r., jako Dyrektor Finansowy, a następnie członek Zarządu. Michał Zasępa, Członek Zarządu, Rozwój i Finansowanie Od 2005 członek Rady Nadzorczej KRUK. Od 2010 w Zarządzie KRUK -odpowiedzialny za nowe projekty biznesowe, rozwój międzynarodowy i finansowanie. Zmotywowana kadra menedżerska Skuteczne programy motywacyjne Średni staż członków zarządu 10 lat Liczna grupa menedżerów, którzy są również akcjonariuszami Spółki Duży nacisk na szkolenie i rozwój pracowników Ponad 15% akcji jest w posiadaniu Członków Zarządu KRUK SA Agnieszka Kułton, Członek Zarządu, Operacje Portfele Nabyte W KRUK od 2002 r. jako Specjalista do spraw Obrotu i Windykacji Wierzytelności, następnie jako Dyrektor do Spraw Windykacji. Od 2006 r. członek Zarządu Spółki. Urszula Okarma, Członek Zarządu, Zakup Portfeli i Inkaso Związana z KRUK od 2002 r. jako Dyrektor Departamentu Windykacji Telefonicznej oraz Dyrektor Pionu Obsługi Instytucji Finansowych. Od 2006 r. członek Zarządu Spółki. Pozostali 45,26% Piotr Krupa 13,08% Pozostali Członkowie Zarządu 2,36% Aviva OFE 11,41% Iwona Słomska, Członek Zarządu, Zasoby Ludzie, Marketing i Public Relations Z KRUK związana od 2004, początkowo jako Dyrektor Marketingu i PR, w 2009 r. objęła również obszar HR jako członek Zarządu. Źródło: KRUK S.A., * Łączny stan posiadania przez ING OFE oraz ING DFE zarządzanych przez ING PTE S.A. ** dane na WZA *** Łączny stan posiadania przez Amplico OFE oraz MetLife Amplico DFE zarządzanych przez Amplico PTE S.A. AMPLICO PTE*** 7,74% Generali OFE** 9,30% ING PTE* 10,84% 5

6 KRUK - model biznesowy i kroki milowe banki Model biznesowy Grupy KRUK firmy ubezp. inkaso operatorzy telefonii telewizje kablowe inne media windykacja portfeli nabytych proces windykacyjny wspólna platforma windykacyjna, narzędzia i infrastruktura (IT, telco, call center) Konsument Biznes Pomagamy spłacać długi bo 76%osób zadłużonych wyraża chęć spłaty zaległego zadłużenia* Kroki milowe Grupy KRUK lider innowacyjności 2000 początek działalności windykacyjnej 2001 wprowadzenie modelu success-only fee w inkaso początek rynku portfeli decyzja o pozyskaniu kapitału 2003 KRUK liderem rynku usług windykacyjnych*** Enterprise Investors inwestuje 21 mln USD (PEF IV) zakup pierwszego portfela 2005 pierwsza sekurytyzacja w Polsce oddział operacyjny w Wałbrzychu decyzja o powieleniu biznesu poza Polską 2007 wejście na rynek rumuński nabycie Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. nowatorskie podejście do osób zadłużonych 2008 wdrożenie strategii ugodowej na masową skalę (ugoda lub sąd) 2010 zmiana przepisów działanie Rejestru Dłużników ERIF reklama telewizyjna - masowe narzędzie windykacji wzrost podaży wierzytelności nieregularnych 2011 debiut na GPW wejście do Czech 2012 rozwój działalności KRUKa na Słowacji 6 Źródło: KRUK S.A, * Długi jako wstydliwy problem, CBnZE, 03/2010, ** ogółu wartości wierzytelności w windykacji w 2009 wg IBnGR, *** pod względem nominalnej wartości spraw

7 Unikatowa strategia windykacyjna Wymierne korzyści wynikające z elastyczności w podejściu do osób zadłużonych i wykorzystania narzędzi marketingowych STRATEGIA UGODOWA NA SZEROKĄ SKALĘ KRUK jako przyjazna instytucja, pomocna przy rozwiązaniu problemu zadłużenia przekonanie osoby zadłużonej do kontaktu z KRUKiem Rozłożenie długu na raty główną strategią operacyjną Rozbudowana sieć doradców terenowych Wykorzystanie Rejestru Dłużników ERIF BIG - jako narzędzia dyscyplinującego CELE: Zmiana wizerunku Spółki: bardziej łagodna, ugodowa Postrzeganie Spółki: kojarzenie windykacji z KRUKiem Prasowe poradniki dla osób zadłużonych Kampania reklamowa (edukacyjnowizerunkowa) i Idea Placement KRUKa skierowana do osób zadłużonych - unikalne podejście w skali światowej Wyższa skuteczność Strategia ugodowa przekłada się na wzrost skuteczności o kilkanaście procent w stosunku do strategii klasycznej. Stabilny przepływ gotówki Spłaty z ugód są bardziej stabilne i przewidywalne niż spłaty wynikające z ustnych deklaracji. Zwiększona efektywność kosztowa Strategia ugodowa pozwala na zmniejszenie intensywności prób kontaktu z osobami zadłużonymi. KRUK sukcesywnie zmniejsza udział kosztów w spłatach z wierzytelności nabytych na własny rachunek z poziomu 31% w 2010 roku do poziomu 27% w 2012 roku. Zwiększona rozpoznawalność marki KRUK KRUK jest najbardziej rozpoznawalną firmą wśród firm windykacyjnych w Polsce (52% rozpoznawalności wspomaganej wobec 5% następnego konkurenta) i w Rumunii (17% rozpoznawalności wobec 7% następnego konkurenta)* 7 *Źródło: Źródło: Raport z badania PBS dotyczącego znajomości firm windykacyjnych wśród Polaków. Raport z badania TNS CSOP Romania dotyczącego znajomości firm windykacyjnych wśród obywateli Rumunii

8 Efektywne narzędzia konsekwencji w podejściu do osoby zadłużonej Rejestr Dłużników ERIF i Kancelaria Prawna Raven zajmuje się gromadzeniem oraz udostępnianiem informacji o osobach zadłużonych, a także o konsumentach którzy terminowo regulują zobowiązania. W Polsce działają tylko trzy Biura Informacji Gospodarczej Wiodąca kancelaria windykacyjna w Polsce, zatrudniająca 277 osób, działa na potrzeby Grupy KRUK oraz jej klientów, posiada wypracowaną platformę współpracy z komornikami baza z 1353 tys. informacji o zadłużeniu od 14 VI 2010 możliwość korzystania z BIG jako narzędzia wspierającego windykację: dyscyplinowanie osoby zadłużonej = wpis do ERIF + proces ugodowy skuteczne narzędzie wspierające windykację w sprawach przedawnionych większa skuteczność ERIF przekłada się na wyższą skuteczność w dochodzeniu wierzytelności przez Grupę Budowa pozytywnej historii kredytowej osób, które spłaciły ugodę ERIF skuteczne narzędzie kilka milionów osób zadłużonych w bazach BIG w perspektywie najbliższych lat rosnąca skala i skuteczność wykorzystania ERIF otwarcie się na inne kategorie klientów -wierzycieli oraz nainne rodzaje spraw, których dane mogą trafiać do bazy wzrost zapotrzebowania na usługi sprzedaży informacji gospodarczej Liczba spraw skierowanych do kancelarii oraz kwota odzyskana Ilość spraw (tys.) 50 0 ilość spraw inkaso ilość spraw - pakiety nabyte Spłaty (pakiety nabyte i inkaso) Kwota odzyskana (mln PLN) Wprowadzenie instytucji e-sądu oraz EPU w 2010 roku: spadek koszów jednostkowych postępowania sądowego usprawnienie procedury administracyjnej oraz czasu trwania postępowania niemal o 1/3 (48 dni) Źródło: KRUK S.A., Kancelaria Prawna RAVEN

9 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie 9

10 Przewagi konkurencyjne KRUKa Strategia oparta na ugodach z dłużnikami: Synergia windykacji na zlecenie i zakupów własnych: Doświadczenie w wycenie i zakupie wierzytelności: Skala działalności: Replikowalność biznesu za granicą: Dostęp do finansowania: - Traktowanie osoby zadłużonej jako konsumenta - Wyższe spłaty, większa przewidywalność uzyskiwanych wpłat oraz wyższa efektywność kosztowa - Wparcie działań operacyjnych poprzez kampanie reklamowe oraz Rejestr Dłużników ERIF - Oba produkty skierowane do jednej grupy klientów synergia sprzedażowa - Ta sama platforma obsługująca oba produkty synergia operacyjna - Obniżenie ryzyka zakupów portfeli dzięki dodatkowym informacjom statystycznym z biznesu serwisowego pakietów wierzytelności zakupionych od początku działalności pakietów wierzytelności wycenionych od początku działalności - Grupa KRUK posiada niezrównany know-how w zakresie wyceny, zakupu i obsługi wierzytelności pracowników* na 4 europejskich rynkach - 3 mln rozmów telefonicznych z osobami zadłużonymi w 2012 roku tys. wizyt składanych osobom zadłużonym w 2012 roku tys. działań sądowych i egzekucyjnych w 2012 roku - Osiągnięcie pozycji lidera na rumuńskim rynku wierzytelności - Wejście na rynki Czeski i Słowacki w 2011 roku - Wartość nominalna wyemitowanych obligacji na koniec 2012 roku to 427 mln PLN mln PLN obecnego potencjału finansowania Grupy kredytami bankowymi 10 * W tym pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych stan na r.

11 KRUK partner pierwszego wyboru w inkaso dla banków Proces obsługi portfela wierzytelności na zlecenie pakiet przeterminowanych wierzytelności przetarg na obsługę windykacyjną inkaso wybór firmy windykacyjnej przekazanie i wprowadzenie spraw do windykacji poprzez narzędzia KRUKa windykacja należności przez KRUKa przez okres ok. 3 miesięcy przekazanie spraw niespłaconych do klienta KRUK świadczy usługi windykacyjne inkaso od 1999 roku KRUK pracuje z 9 na 10 największych instytucji finansowych w Polsce nieprzerwanie od 2003* KRUK współpracuje w Polsce z 46 instytucjami finansowymi** KRUK od wielu lat pracuje z 5 spośród 10 największych banków w Rumuniiw obszarze zarządzania wierzytelnościami na zlecenie oraz nabywania ich na własny rachunek KRUK współpracuje z 2 spośród 6 największych banków w Czechach oraz z 3 spośród 4 największych banków prowadzących działalność na Słowacji w obszarze zarządzania wierzytelnościami na zlecenie oraz nabywania ich na własny rachunek wiele z portfeli windykowanych w inkaso jest następnie sprzedawanych przez banki firmy windykacyjne silne w inkaso mają przewagę wiedzy przy nabywaniu portfeli 11 Źródło: KRUK S.A.,* banki oraz pośrednicy kredytowi, ** współpraca w obszarze zarządzania wierzytelnościami na zlecenie oraz nabywania ich na własny rachunek

12 KRUK największe na rynku doświadczenie w wycenie portfeli Proces zakupu i obsługi portfela wierzytelności przetarg na sprzedaż pakietu wierzytelności wycena pakietu wierzytelności przez KRUKa zakup portfela KRUK kupuje portfele wierzytelności nieprzerwanie od grudnia 2002 KRUK do końca 2012 kupił ponad 246 portfeli o wartości nominalnej 14,1 mld PLN KRUK posiada unikalną bazę 2,4 mln danych osób zadłużonych w Polsce i za granicą, gromadzoną przez kilkanaście lat KRUK nabywa zwykle portfele od instytucji, z którymi współpracuje w inkaso Liczba spraw nabywanych przez KRUKa(tys. szt) kumulatywnie aplikacja procesu ugodowego wpis do ERIF i windykacja sądowa Zakupione portfele są katalizatorem przyszłych zysków Wartość godziwa zakupionych portfeli (mln PLN) Wzrost -1% 75% 173% 22% W dziewięcioletniej historii obsługi portfeli na własny rachunek KRUK obsłużył prawie 2,4 mln spraw Źródło: KRUK S.A.

13 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie 13

14 Wysokie poziomy bankowych wierzytelności nieregularnych w Polsce i w Rumunii Polska Kredyty i konsumenckie wierzytelności** nieregularne w Polsce (mln PLN) i ich szkodowość (%) Rumunia Kredyty bankowe ogółem i wierzytelności nieregularne* w Rumunii (mln PLN) i ich szkodowość (%) % ,0% % 12% 10% 8% 6% 4% 2% ,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% % ,0% Kredyty konsumenckie (mln PLN) % szkodowości kredyty z utratą wartości (mln PLN) Zadłużenie bankowe ogółem (mln PLN) % szkodowości kredyty z utratą wartości (mln PLN) Polska i Rumunia 2012: wciąż rosnący poziom wierzytelności nieregularnych w Polsce i w Rumunii, które trafią do sprzedaży w ciągu najbliższych lat. Żródło: NBP, IBnGR,, kredyty detaliczne(konsumenckie i hipoteczne) oraz korporacyjne ** portfele konsumenckie = niezabezpieczone wierzytelności osób fizycznych + wierzytelności niehipoteczne MSP 14

15 oraz w Czechach i na Słowacji Czechy Kredyty i konsumenckie wierzytelności* nieregularne w Czechach (mln PLN) i ich szkodowość (%) Słowacja Kredyty i konsumenckie wierzytelności nieregularne na Słowacji (mln PLN) i ich szkodowość (%) % % % % % % % 6% % % % % 0 0% Kredyty konsumenckie (mln PLN) kredyty z utratą wartości (mln PLN) % szkodowości 0 0% Kredyty konsumenckie (mln PLN) kredyty z utratą wartości (mln PLN) % szkodowości Czechy i Słowacja 2012: niższe poziomy szkodowości niż w Polsce, utrzymujące się w przedziale 8-10 w segmencie niezabezpieczonych kredytów detalicznych. 15 Źródło: NBP, IBnGR,, * portfele konsumenckie = niezabezpieczone wierzytelności osób fizycznych + wierzytelności niehipoteczne MSP

16 Roczne nakłady na polskim rynku detalicznych wierzytelności konsumenckich* pozostają na poziomie ponad 1 mld PLN rocznie Zadłużenie Bankowe Zadłużenie Bankowe i Niebankowe Konsumenckie wierzytelności nieregularne w Polsce (mld PLN) Wartość nom. (mld PLN) i średnie ceny portfeli na sprzedaż (%) Nakłady na portfele nabyte (mld PLN) , ,4 14% , , ,9 17% , , ,5 12% , , ,4 11% , , ,9 12% , , ,0 15% , ,5 1 1,5 Wartość nominalna nieregularnych wierzytelności konsumenckich w Polsce pozostaje na poziomie powyżej 30 mld PLN, a ich podaż w 2012 roku osiągnęła rekordową wartość 7,4 mld PLN. 16 Źródło: NBP, KRUK S.A. * portfele konsumenckie = niezabezpieczone wierzytelności osób fizycznych + wierzytelności niehipoteczne MSP

17 Stabilizacja podaży detalicznych wierzytelności konsumenckich* w Rumunii Zadłużenie Bankowe Narodowy Bank Rumunii nie udostępnia informacji na temat konsumenckich wierzytelności nieregularnych w Rumunii Wartość nom. (mld PLN) i średnie ceny portfeli na sprzedaż (%) ,5 Zadłużenie Bankowe i Niebankowe 6% Nakłady na portfele nabyte (mld PLN) 0, ,5 8% 0, ,1 8% 0, ,3 6% 0, ,2 15% 0, ,0 0,1 0,2 0,3 Podaż konsumenckich wierzytelności nieregularnych w 2012 roku w Rumunii pozostała na podobnym poziomie obserwowanym rok wcześniej, przy jednoczesnym spadku cen, a co za tym idzie również nakładów. 17 Źródło: KRUK S.A., Narodowy Bank Rumunii * portfele konsumenckie = niezabezpieczone wierzytelności osób fizycznych + wierzytelności niehipoteczne MSP

18 Wartość nieregularnych, detalicznych portfeli konsumenckich* w Czechach i na Słowacji od 2010 roku utrzymuje się na stabilnym poziomie Zadłużenie Bankowe Zadłużenie Bankowe i Niebankowe Konsumenckie wierzytelności nieregularne w Czechach i na Słowacji (mld PLN) Wartość nom. (mld PLN) i średnie ceny portfeli na sprzedaż (%) Nakłady na portfele nabyte (mld PLN) ,9 1,8 19% 0, , , ,3 0 0,0 2,0 4,0 6,0 8, ,3 0,4 0,4 Rynek czeski charakteryzuje się wyższym poziomem cen niezabezpieczonych wierzytelności konsumenckich, niż analogiczny rynek w Polsce i w Rumunii ze względu na wyższą jakość oferowanych spraw (mniejsze przeterminowanie). 18 Źródło: KRUK S.A., banki centralne w Czechach i na Słowacji * portfele konsumenckie = niezabezpieczone wierzytelności osób fizycznych + wierzytelności niehipoteczne MSP

19 Wzrost wartości nieregularnych kredytów korporacyjnych w Polsce Zadłużenie Bankowe Zadłużenie Bankowe 2012 Nieregularne kredyty korporacyjne w Polsce (mld PLN) 32,0 Wartość nom. (mld PLN) i średnie ceny portfeli na sprzedaż (%) 2,0 5% Nakłady na portfele nabyte (mld PLN) 0, ,9 1,2 4% 0, ,2 1,1 3% 0, ,6 2,1 1% 0, ,1 3,8 7% 0,25 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 0,0 0,1 0,2 0,3 Wartość nieregularnych kredytów korporacyjnych w 2012 roku osiągnęła rekordowy poziom 32 mld PLN przy jednoczesnym wzroście podaży wierzytelności na sprzedaż oraz cen oferowanych za portfele, wynikającym z poprawy ich jakości. 19 Źródło: NBP, KRUK S.A.

20 Zarówno w Polsce jak i Rumunii nastąpiło zmniejszenie wielkości rynku inkaso m.in. za sprawą silnej podaży na rynku sprzedaży wierzytelności oraz ograniczonej akcji kredytowej banków. POLSKA RUMUNIA mld PLN 14 Wartość nominalna spraw konsumenckich* przekazywanych do inkaso w danym roku mld PLN 14 Wartość nominalna spraw konsumenckich** przekazywanych do inkaso w danym roku ,6 10,3 9, , ,0 3, ,5 4,5 3,2 2,7 1, W wyniku spowolnienia akcji kredytowej w Polsce i Rumunii, niektóre banki w 2012 r. wciąż zmniejszały wolumen spraw oddawanych do inkaso. W Polsce wartość wierzytelności bankowych przekazywanych do obsługi zewnętrznym podmiotom zarządzającym wierzytelnościami zmniejszyła się o 6% w porównaniu do 2011 roku. W Rumunii spadek ten był jeszcze większy i wyniósł 41%. Rok 2012 był kolejnym, w którym obserwowaliśmy przesunięcie z rynku inkaso do rynku sprzedaży wierzytelności. Źródło: KRUK SA * sprawy konsumenckie inkaso w Polsce = niezabezpieczone i zabezpieczone (hipotecznie) wierzytelności osób fizycznych **sprawy konsumenckie inkaso w Rumunii = niezabezpieczone wierzytelności osób fizycznych 20

21 KRUK utrzymuje pozycję lidera Nabyte portfele PL, RO, CZ, SK (mln PLN) i udział rynkowy (%) Wartość nominalna spraw przyjętych w PL i RO do inkasa (mld PLN) i udział rynkowy (%) % ,3 27% % ,3 29% % ,7 23% % ,1 26% % ,4 21% KRUK jest liderem na polskim i rumuńskim rynku zakupów wierzytelności. Źródło: KRUK S.A Udział Grupy na rynku zakupów wierzytelności w poszczególnych krajach wg wartości nakładów Polska 20% Rumunia 38% Czechy/Słowacja 8% KRUK obserwuje w ostatnim czasie wyhamowanie na rynku inkaso. Rynek przesuwa się w kierunku sprzedaży wierzytelności. Większość spraw została przyjęta w Polsce, co pozwoliło osiągnąć 31% udział na krajowym rynku inkaso w 2012 roku. 21

22 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie 22

23 KRUK - Historyczna krzywa spłat do nakładów poniesionych w latach Średnioważona krzywa spłat dla portfeli nabytych w latach kalendarzowych Razem 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 9Y+ Inwestycje z lat %+ 24% 52% 44% 36% 25% 24% 27% 18% + + Średnioważona krzywa spłat dla portfeli zakupionych w latach Spłaty do nakładów: 249% Stopa dyskontowa*: 42% % 40% 20% 0% Czynniki kształtujące krzywą spłat: sytuacja makroekonomiczna i inne czynniki z otoczenia działalności Grupy KRUK, wdrożona na masową skalę w 2008 roku strategia oparta na ugodach z osobami zadłużonymi, Wzmacnianie kontaktów z osobami zadłużonymi poprzez rozwój sieci doradców terenowych, konsekwentność wobec niechętnych do spłacania bądź zawierania ugód skuteczne narzędzia windykacji sądowej oraz Rejestr Dłużników ERIF BIG, efektywne wykorzystanie i rozwój procesu sądowego na rynkach zagranicy doświadczenie w wycenach pakietów wierzytelności już na etapie procesów przetargowych, skala działalności oraz synergia usług zarządzania wierzytelnościami i nabywania portfeli wierzytelności na własny rachunek. 23 *stopa dyskontowa = anualizowany IRR z półrocznych przepływów, przy założeniu inwestycji w portfele w połowie roku kalendarzowego Źródło: KRUK S.A.

24 KRUK - Efekt skali pozytywnie wpływa na obniżenie kosztów w spłatach z portfeli Nakłady KRUK na portfele (mln PLN) Spłaty na portfelach nabytych (mln PLN) Przychody (mln PLN) i koszty (% spłat) ,0% ,2% ,7% Polska Rumunia Czechy i Słowacja ,7% ,6% ,1% ,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500, W ostatnim czasie KRUK istotnie poprawił efektywność kosztową. Dodatkowo widzimy potencjał poprawy skuteczności poprzez kontynuowanie strategii prougodoweji podejmowane inicjatyw operacyjnych. 24 Źródło: KRUK S.A.

25 KRUK inkaso pozostaje kluczowym filarem biznesu Grupy, pomimo spadku wielkości całego rynku i przychodów z tej działalności w 2012 roku Wartość nominalna inkaso (mld PLN) i pobierana prowizja (% wart. nom.) Przychody (mln PLN) i marża pośrednia (jako % przychodów) Marża pośrednia inkaso (mln PLN) ,0 0,3 1,0% % ,0 0,3 1,0% % ,0 0,7 1,2% % ,6 0,5 Polska Rumunia 1,2% % ,1 0,3 Czechy i Słowacja 1,7% % Wiele z portfeli windykowanych w inkaso jest następnie sprzedawanych przez banki KRUK jako lider na rynku inkaso ma przewagę informacyjną przy nabywaniu portfeli. 25 Źródło: KRUK S.A.

26 KRUK szybko rosnący i wysoko rentowny biznes z silną generacją gotówki mln PLN / 11 CAGR PORTFELE NABYTE nakłady na pakiety nabyte % 31% spłaty na portfelach % 40% RACHUNEK WYNIKÓW Przychody z działalności operacyjnej % 35% Portfele wierzytelności własnych % 43% w tym aktualizacja Usługi windykacyjne % 3% Inne produkty i usługi Marża pośrednia % 42% Marża procentowo 46% 44% 45% 52% 57% Portfele wierzytelności własnych % 48% Usługi windykacyjne % 8% Inne produkty i usługi EBITDA % 52% marża EBITDA 26% 27% 28% 37% 42% ZYSK NETTO % 48% marża zysku netto 16% 18% 22% 24% 24% ROE 22% 23% 28% 28% 26% EPS (PLN) 1,1 1,5 2,3 4,0 4,8 20% 45% EBITDA GOTÓWKOWA* % 43% Wskaźnik Przychody/Wartość godziwa nabytych portfeli 48% 56% 45% 32% 35% Wskaźnik Aktualizacja/Wartość godziwa nabytych portfeli 6,0% 4,2% 7,0% 2,7% 0,5% * EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych przychody z windykacji pakietów własnych 26

27 KRUK wartość godziwa inwestycji w portfele wierzytelności wzrosła z 152 mln PLN do 873 mln PLN w ciągu czterech lat mln PLN '12/'11 Aktywa trwałe 21,0 15,3 18,8 23,8 27,5 15% Aktywa obrotowe 190,6 192,6 298,7 776,6 943,9 22% w tym : Inwestycje w pakiety nabyte 152,2 150,4 263,2 718,7 873,4 22% Środki pieniężne 25,1 23,8 20,8 36,2 42,7 18% Aktywa ogółem 211,7 207,9 317,6 800,5 971,4 21% PASYWA Kapitał własny 76,5 100,0 130,3 238,4 317,6 33% w tym: Zyski zatrzymane 48,5 71,9 106,3 132,5 213,5 61% Zobowiązania 135,1 107,9 187,3 562,1 653,8 16% w tym: Kredyty i leasingi 90,5 46,2 25,2 118,0 169,0 43% Obligacje 16,6 16,6 96,9 359,0 427,4 19% Pasywa ogółem 211,7 207,9 317,6 800,5 971,4 21% WSKAŹNIKI Dług odsetkowy 107,1 62,8 122,1 477,0 596,4 25% Dług odsetkowy netto 82,0 39,0 101,4 440,8 553,7 26% Dług odsetkowy netto do Kapitałów Własnych 1,1 0,4 0,8 1,8 1,7-6% Dług odsetkowy netto do 12-miesięcznej EBITDA gotówkowej* 1,2 0,4 0,8 2,1 1,9-9% 27 Źródło: KRUK S.A, *EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych przychody z windykacji pakietów własnych

28 KRUK silne przepływy pieniężne (układ prezentacyjny) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 124,1 197,8 239,8 Wpłaty od osób zadłużonych z portfeli zakupionych 197,9 341,1 451,3 Koszty operacyjne na portfelach zakupionych -60,7-103,2-122,3 Marża operacyjna na usługach windykacyjnych 18,2 17,5 12,4 Koszty ogólne -28,1-41,2-50,2 Pozostałe przepływy z działalności operacyjnej -3,2-16,5-51,4 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej: -201,0-578,3-323,3 Wydatki na zakup portfeli wierzytelności -194,0-568,8-309,3 Pozostałe przepływy z działalności inwestycyjnej -7,0-9,5-14,1 Przepływy pieniężne z działalności finansowej 73,9 396,0 90,0 Zaciągnięcie kredytów i zobowiązań leasingowych 17,2 194,9 373,7 Zaciągnięcie obligacji 112,0 291,0 190,0 Spłata kredytów i zobowiązań leasingowych -37,9-103,9-322,5 Spłata obligacji -34,0-30,0-120,5 Pozostałe przepływy z działalności finansowej 16,6 44,1-30,7 Przepływy pieniężne netto: -3,0 15,4 6,5 28 Źródło: KRUK S.A.

29 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie 29

30 Strategia rozwoju KRUK utrzymanie pozycji lidera na dotychczasowych rynkach, dalszy wzrost efektywności operacyjnej, ekspansja zagraniczna i nowe produkty wykorzystanie wzrostu rynku i utrzymanie pozycji lidera KRUK jako najbardziej doświadczona i innowacyjna organizacja w branży zamierza utrzymać pozycję lidera na rynku portfeli nabytych i inkasa wierzytelności konsumenckich w Polsce i Rumunii i uzyskać pozycję lidera w Czechach i na Słowacji KRUK od 2003 roku nabył portfele, których łączna wartość nominalna wynosi PLN 14,1 mld. Celem KRUKa jest zwiększanie dotarcia do osób zadłużonych z tego portfela i zwiększanie skuteczności odzysku gotówki co daje potencjał na zwiększenie zysków w oparciu o już posiadane aktywa Dodatkowo KRUK planuje rozwinąć obecność na rynku zakupów i windykacji portfeli korporacyjnych w Polsce bazując na obszernych doświadczeniach z serwisu na zlecenie tych portfeli ekspansja zagraniczna Dynamiczny rozwój na rynku rumuńskim, czeskim i słowackim potwierdza skuteczności modelu biznesowego KRUKa KRUK zamierza rozwijać działalność na nowych rynkach w biznesie zakupów portfeli i inkasa przez budowanie organizacji lub przejęcia lokalnych firm nowe produkty KRUK rozwija RD ERIF BIG S.A. jako niezależny biznes informacji gospodarczej, ale także coraz bardziej skuteczne narzędzie windykacyjne KRUK zamierza rozwijać biznes pożyczkowy w oparciu o posiadaną bazę osób zadłużonych. 30 Źródło: KRUK S.A.

31 KRUK posiadał na koniec 2012 roku 246 portfeli wierzytelności, o wartości nominalnej 14,1 mld PLN i wartości godziwej 873 mln PLN i zamierza zwiększać skuteczność odzysku gotówki na tym portfelu Potencjał Aktywów Operacyjnych Grupy KRUK Portfelewierzytelności [mln PLN] Wartośćnominalna zakupionych portfeli Wartość nominalna zakupionych portfeli narastająco Spłaty od osób zadłużonych Spłaty od osóbzadłużonych narastająco Wartość godziwa Aktualizacja wartości godziwej Udział aktualizacji w wartości godziwej 6,0% 4,2% 4,0% 2,7% 0,5% Inicjatywy operacyjne podejmowane przez Grupę KRUK celem zwiększenia skuteczności w dochodzeniu wierzytelności Rozwój sieci doradców terenowych w Polsce oraz Rumunii i Czechach Rozwój windykacji sądowej w Rumunii Zwiększenie skuteczności działań marketingowych budujących dotarcie do osób zadłużonych Zwiększenie skali działalności i rozpoznawalności RD ERIF BIG S.A. Źródło: KRUK S.A., 31

32 KRUK najszybciej rosnący, najbardziej rentowny i najniżej wyceniany biznes w porównaniu do dużych giełdowych konkurentów. KRUK S.A. Intrum Justitia*** Portfolio Recovery*** CAGR (08-12) LTM Zysk netto (mln PLN) 16,7 23,5 36,1 66,4 81,2 49% 86,9 wzrost 41% 54% 84% 22% EPS (PLN) 1,1 1,48 2,34 4,03 4,80 44% 5,14 wzrost 35% 58% 72% 19% Kapitał własny (mln PLN) 76,5 98,3 130,3 238,4 317,6 43% 339,6 ROE 22% 24% 28% 28% 26% Kapitalizacja (mln PLN)* 1122 P/E** 12,9 Zysk netto (mln PLN) 220,2 219,7 225,4 275,6 291,2 7% 316,4 wzrost 0% 3% 22% 6% EPS (PLN) 2,77 2,76 2,83 3,45 3,65 7% 4,0 Wzrost -1% 3% 22% 6% Kapitał własny (mln PLN) 1194,3 1270,9 1284,7 1402,7 1506,3 6% 1512,6 ROE 18% 17% 18% 20% 19% Kapitalizacja (mln PLN)* 5081 P/E** 16,1 Zysk netto (mln PLN) 144,6 141,3 235,6 322,5 402,1 29% 446,2 wzrost -2% 67% 37% 25% EPS (PLN) 9,47 9,15 13,87 18,65 23,56 26% 26,1 wzrost -3% 52% 34% 26% Kapitał własny (mln PLN) 905,2 1069,7 1564,1 1898,8 2259,0 26% 2403,3 ROE 16% 13% 15% 17% 18% Kapitalizacja (mln PLN)* 8308 P/E** 18,6 * kapitalizacja na dzień ** wskaźnik P/E liczony na bazie zaraportowanych ostatnich czterech kwartałów *** dane przeliczone po kursach USD/PLN oraz SEK/PLN z dnia (NBP) Źródło: KRUK S.A., raporty finansowe Intrum Justitia oraz Portfolio Recovery 32

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK 2014 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 2 KRUK lider na atrakcyjnym

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników 2012 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników 2012 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników 2012 roku Grupa Kapitałowa KRUK Wrocław, marzec 2012 Agenda Wstęp Rynek windykacyjny Działalność operacyjna Kierunki rozwoju Wyniki finansowe Załączniki 2 Zysk

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW trzech pierwszych kwartałów oraz trzeciego kwartału 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW trzech pierwszych kwartałów oraz trzeciego kwartału 2011 r. Grupa Kapitałowa KRUK PREZENTACJA WYNIKÓW trzech pierwszych kwartałów oraz trzeciego kwartału 2011 r. KRUK S.A. Grupa Kapitałowa Listopad, 2011 Agenda Wstęp Rynek windykacji Działalność operacyjna Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej. Casus Finanse S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej. Casus Finanse S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. w 2014 roku Wrocław, 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Informacje o jednostce dominującej... 4 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności. Data raportu (14 pkt.)

Wierzytelności. Data raportu (14 pkt.) maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 KRUK / Kredyt Inkaso Wierzytelności 14.05.2015 Przetasowania na rynku Data raportu (14 pkt.) Aktualnie na rynku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie MAŁE I ŚREDNIE MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI SPÓŁKI Aktualizacja raportu Kruk Kredyt Inkaso Wierzytelności w cenie 21.4.2015 Od początku roku kursy akcji zarówno Kruka, jak i Kredyt Inkaso zachowywały się znacznie

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku Poznań, dnia 19 czerwca 2015 r. Poznań, 19 czerwca 2015 roku Do Akcjonariuszy, Kontrahentów i Pracowników

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 roku 1 Spis treści List Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r.

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. Wizja rozwoju i cele strategiczne Otoczenie konkurencyjne Inicjatywy strategiczne Akwizycje

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo