Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK"

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK 2014

2 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 2

3 KRUK lider na atrakcyjnym rynku Lider rynku w Europie Środkowej Młody i atrakcyjny rynek Przewaga konkurencyjna Dobre wyniki Polska: lider rynku, z ponad 15 letnią historią działalności Rumunia: lider rynku zakupów i 6 letnia historia działalności CzechyiSłowacja:udanewejścienarynekw2011roku Planowana ekspansja na nowe rynki zagraniczne Rynek sprzedaży wierzytelności w Europie jest młody i rozwija się dynamicznie od kilku lat. KRUK kupuje portfele od ponad 10 lat i jest jednym z bardziej doświadczonych graczy na tym rynku. Banki coraz chętniej sprzedają nieregularne wierzytelności konsumenckie, a rynek dodatkowo rozszerza się o sprzedaż wierzytelności hipotecznych i korporacyjnych. KRUK posiada przewagę konkurencyjną dzięki innowacyjnej strategii ugodowej wspieranej kampaniami medialnymi, połączenia inkasa i zakupów oraz długoletniemu doświadczeniu w wycenie, zakupie i windykacji portfeli wierzytelności KRUK to dynamicznie rosnący (CAGR zysku netto 50% za lata ), wysoko rentowny (ROE 24% w 2013 roku) biznes z mocną generacją gotówki(344 mln PLN EBITDA gotówkowej* w 2013 roku) Stabilny i zmotywowany Zespół Źródło: KRUK S.A. * EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych przychody z windykacji pakietów własnych Założyciel, akcjonariusz i Prezes Zarządu Spółki oraz zespół menedżerów, prowadzą KRUKa od kilkunastu lat i posiadają łącznie blisko 15% akcji KRUKa. 3

4 KRUK, jako spółka giełdowa, w ciągu trzech lat zwiększył zysk netto o 171%, a kurs akcji wzrósł od debiutu o 108% Średnioroczny wzrost Zysk netto (mln PLN) 36,1 66,4 81,2 97,8 39,4% EPS (w zł) 2,34 4,03 4,80 5,77 35,1% ROE 27,4% 27,9% 25,6% 23,5% Kurs akcji KRUK S.A. od debiutu KRU 82,

5 Rok 2013 to kontynuacja dynamicznego wzrostu KRUKa wzrost zysku netto o 20% i EBITDA gotówkowej o 18%, przy ROE na poziomie 24% Wpływy gotówki z działalności windykacyjnej (mln PLN) Inkaso przychody Wpływy gotówkowe z portfeli nabytych EBITDA gotówkowa* w mln PLN / 12 CAGR Wyniki finansowe (mln PLN) 343 przychody 274 zysk netto ROE % 28% % 22% 23% 18% % zmiana przychody 63,6 343,0 405,6 18% 36% EBIT 11,5 136,7 152,9 12% 54% sprawy w obsłudze na koniec roku w mln szt. (inkaso i portfele nabyte) nominał spraw w obsłudze na koniec roku w mld PLN (inkaso i portfele nabyte) 1,1 2,8 155% 4,7 22,8 385% EBITDA gotówkowa* 34,2 292,3 344,3 18% 47% zysk netto 8,7 81,2 97,8 20% 50% skumulowane spłaty z portfeli nabytych w mln PLN % liczba pracowników* % Źródło: KRUK S.A.; * EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych przychody z windykacji pakietów własnych * W tym pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych 5

6 Zarząd KRUK S.A. najbardziej doświadczony zespół na rynku Piotr Krupa, Prezes Zarządu Piotr Krupa jest współzałożycielem, współwłaścicielem i Prezesem Zarządu KRUK od 1998 Michał Zasępa, Członek Zarządu, Finanse i Ryzyko Od 2005 członek Rady Nadzorczej KRUK. Od 2010 w Zarządzie KRUK -odpowiedzialny za obszary finansów,ryzyka, relacje inwestorskie oraz infrastrukturę i logistykę. Agnieszka Kułton, Członek Zarządu, Operacje Portfele Nabyte W KRUK od 2002 r. jako Specjalista do spraw Obrotu i Windykacji Wierzytelności, następnie jako Dyrektor do Spraw Windykacji. Od 2006 r. członek Zarządu Spółki. Urszula Okarma, Członek Zarządu, Zakup Portfeli i Inkaso Związana z KRUK od 2002 r. jako Dyrektor Departamentu Windykacji Telefonicznej oraz Dyrektor Pionu Obsługi Instytucji Finansowych. Od 2006 r. członek Zarządu Spółki. Zmotywowana i stabilna kadra menedżerska Skuteczne programy motywacyjne Średni staż członków zarządu 11 lat Liczna grupa menedżerów, którzy są również akcjonariuszami Spółki Duży nacisk na szkolenie i rozwój pracowników 15% akcji jest w posiadaniu Członków Zarządu KRUK SA Piotr Krupa 13,01% Pozostali Członkowie Zarządu 1,35% Aviva OFE 11,35% Iwona Słomska, Członek Zarządu, Zasoby Ludzie, Marketing i Public Relations Z KRUK związana od 2004, początkowo jako Dyrektor Marketingu i PR, w 2009 r. objęła również obszar HR jako członek Zarządu. Pozostali 54,26% ING PTE* 10,78% Źródło: KRUK S.A., * Łączny stan posiadania przez ING OFE oraz ING DFE zarządzanych przez ING PTE S.A. ** dane na WZA *** Łączny stan posiadania przez Amplico OFE oraz MetLife Amplico DFE zarządzanych przez Amplico PTE S.A. Generali OFE** 9,25% 6

7 KRUK - model biznesowy i kroki milowe Model biznesowy Grupy KRUK banki firmy ubezp. inkaso operatorzy telefonii telewizje kablowe inne media windykacja portfeli nabytych proces windykacyjny wspólna platforma windykacyjna, narzędzia i infrastruktura (IT, telco, call center) Konsument Biznes Pomagamy spłacać długi Kroki milowe Grupy KRUK lider innowacyjności 2000 początek działalności windykacyjnej 2001 wprowadzenie modelu success-only fee w inkaso początek rynku portfeli decyzja o pozyskaniu kapitału 2003 KRUK liderem rynku usług windykacyjnych Enterprise Investors inwestuje 21 mln USD (PEF IV) zakup pierwszego portfela 2005 pierwsza sekurytyzacja w Polsce oddział operacyjny w Wałbrzychu decyzja o powieleniu biznesu poza Polską 2007 wejście na rynek rumuński nabycie Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. nowatorskie podejście do osób zadłużonych 2008 wdrożenie strategii ugodowej na masową skalę (ugoda lub sąd) 2010 zmiana przepisów działanie Rejestru Dłużników ERIF reklama w mediach -masowe narzędzie komunikacji z osobami zadłużonymi wzrost podaży wierzytelności nieregularnych 2011 debiut na GPW wejście do Czech 2014 Nabycie pierwszego na istotną skalę portfela wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie 7 Źródło: KRUK S.A,

8 Unikatowa strategia windykacyjna Wymierne korzyści wynikające z elastyczności w podejściu do osób zadłużonych i wykorzystania narzędzi marketingowych STRATEGIA UGODOWA NA SZEROKĄ SKALĘ KRUK jako przyjazna instytucja, pomocna przy rozwiązaniu problemu zadłużenia przekonanie osoby zadłużonej do kontaktu z KRUKiem Rozłożenie długu na raty główną strategią operacyjną Rozbudowana sieć doradców terenowych Wykorzystanie Rejestru Dłużników ERIF BIG - jako narzędzia dyscyplinującego CELE: Budowa wizerunku Spółki: pomocna, ugodowa, ale konsekwentna Postrzeganie Spółki: KRUK jest rozwiązaniem, a nie problemem Kampania reklamowa (edukacyjnowizerunkowa) w TV, prasie i internecie oraz Idea Placement KRUKaskierowana do osób zadłużonych -unikalne podejście w skali światowej Prasowe poradniki dla osób zadłużonych Wyższa skuteczność Zwiększona efektywność kosztowa Strategia ugodowa przekłada się na wzrost skuteczności o kilkanaście procent w stosunku do strategii klasycznej. Strategia ugodowa pozwala na zmniejszenie intensywności prób kontaktu z osobami zadłużonymi. Udział kosztów w spłatach w 2013 roku wyniósł 29% w porównaniu do 30% w 2011 i 27% w 2012 roku Stabilny przepływ gotówki Spłaty z ugód są bardziej stabilne i przewidywalne niż spłaty wynikające z ustnych deklaracji. Udział wpłat z ugód w ogóle spłatw2013rokuwyniósł62%. Zwiększona rozpoznawalność marki KRUK KRUK jest najbardziej rozpoznawalną firmą wśród firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce (54% rozpoznawalności całkowitej wobec 11% następnego konkurenta) i w Rumunii (35% rozpoznawalności wobec 16% następnego konkurenta)* 8 *Źródło: Źródło: Raport z badania TNS dotyczącego znajomości firm windykacyjnych wśród Polaków w grudniu Raport z badania TNS CSOP Romania dotyczącego znajomości firm windykacyjnych wśród obywateli Rumunii w grudniu 2013

9 Konsekwencja w podejściu do osoby zadłużonej skuteczne narzędzia Rejestr Dłużników ERIF i Kancelaria Prawna Raven zajmuje się gromadzeniem oraz udostępnianiem informacji o osobach zadłużonych, a także o konsumentach którzy terminowo regulują zobowiązania. W Polsce działają tylko trzy Biura Informacji Gospodarczej Wiodąca kancelaria windykacyjna w Polsce, zatrudniająca 379 osób, działa na potrzeby Grupy KRUK oraz jej klientów, posiada wypracowaną platformę współpracy z komornikami baza z ponad 1,7 mln informacji o zadłużeniu od 14 VI 2010 możliwość korzystania z BIG jako narzędzia wspierającego procesy windykacyjne: dyscyplinowanie osoby zadłużonej = wpis do ERIF + proces ugodowy skuteczne narzędzie wspierające windykację w sprawach przedawnionych większa skuteczność ERIF przekłada się na wyższą skuteczność w dochodzeniu wierzytelności przez Grupę budowa pozytywnej historii płatniczej osób, które spłaciły ugodę ERIF skuteczne narzędzie kilka milionów osób zadłużonych w bazach BIG w perspektywie najbliższych lat rosnąca skala i skuteczność wykorzystania ERIF otwarcie się na inne kategorie klientów -wierzycieli oraz nainne rodzaje spraw, których dane mogą trafiać do bazy wzrost zapotrzebowania na usługi sprzedaży informacji gospodarczej promocja informacji pozytywnej jako narzędzia budującego wiarygodność finansową Polaków Liczba spraw skierowanych do kancelarii oraz kwota odzyskana Ilość spraw (tys.) ilość spraw inkaso ilość spraw - pakiety nabyte Spłaty (pakiety nabyte i inkaso) Kwota odzyskana (mln PLN) Wprowadzenie instytucji e-sądu oraz EPU w 2010 roku: spadek koszów jednostkowych postępowania sądowego usprawnienie procedury administracyjnej oraz czasu trwania postępowania niemal o 1/3 (48 dni) Zmiany w EPU w 2013 roku spowodowały niższą efektywność polskich sądów, co przełoży się na większe znaczenie prougodowego podejścia KRUKa Źródło: KRUK S.A., Kancelaria Prawna RAVEN

10 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 10

11 Przewagi konkurencyjne KRUKa Strategia oparta na ugodach z dłużnikami: Synergia windykacji na zlecenie i zakupów własnych: Doświadczenie w wycenie i zakupie wierzytelności: Efekt skali Udana ekspansja zagraniczna Dostęp do finansowania dłużnego: - Traktowanie osoby zadłużonej jako konsumenta - Wyższe spłaty, większa przewidywalność uzyskiwanych wpłat oraz wyższa efektywność kosztowa - Wparcie działań operacyjnych poprzez kampanie medioweoraz Rejestr Dłużników ERIF - Oba produkty skierowane do jednej grupy klientów synergia sprzedażowa - Ta sama platforma obsługująca oba produkty synergia operacyjna - Obniżenie ryzyka zakupów portfeli dzięki dodatkowym informacjom statystycznym z biznesu serwisowego pakietów wierzytelności zakupionych od początku działalności - Ponad pakietów wierzytelności wycenionych od początku działalności - Grupa KRUK posiada niezrównany know-how w zakresie wyceny, zakupu i obsługi wierzytelności - Portfele zakupione to 17,9 mld wartości nominalnej i 2,7 mln osób zadłużonych - Dzięki dużej skali działalności i strategii pro-ugodowej kampanie reklamowe w mediach oraz wizyty bezpośrednie są skutecznymi narzędziami operacyjnymi - Duża skala działalności umożliwia także optymalizację kosztów i wykorzystywanie na większą skalę metod statystycznych jako narzędzia wsparcia decyzji operacyjnych. - Osiągnięcie pozycji lidera na rumuńskim rynku wierzytelności - Wejście na rynki Czeski i Słowacki w 2011 roku - Wartość nominalna wyemitowanych obligacji na koniec 2013 r. to 575 mln PLN mln PLN obecnego potencjału finansowania Grupy kredytami bankowymi 11

12 KRUK partner pierwszego wyboru w inkaso dla banków Proces obsługi portfela wierzytelności na zlecenie pakiet przeterminowanych wierzytelności przetarg na obsługę windykacyjną inkaso wybór firmy windykacyjnej przekazanie i wprowadzenie spraw do windykacji poprzez narzędzia KRUKa windykacja należności przez KRUKaprzez okres ok. 3 miesięcy przekazanie spraw niespłaconych do klienta KRUK świadczy usługi windykacyjne inkaso od 1999 roku KRUK pracuje z 9 na 10 największych instytucji finansowych w Polsce nieprzerwanie od 2003* KRUK współpracuje w Polsce z 46 instytucjami finansowymi** KRUK współpracuje z 7 spośród 10 największych banków w Rumuniiw obszarze zarządzania wierzytelnościami na zlecenie oraz nabywania ich na własny rachunek KRUK współpracuje z 3 spośród 6 największych banków w Czechach oraz z 3 spośród 4 największych banków prowadzących działalność na Słowacji w obszarze zarządzania wierzytelnościami na zlecenie oraz nabywania ich na własny rachunek wiele z portfeli windykowanych w inkaso jest następnie sprzedawanych przez banki firmy zarządzające wierzytelnościami silne w inkaso mają przewagę wiedzy przy nabywaniu portfeli 12 * banki oraz pośrednicy kredytowi, ** współpraca w obszarze zarządzania wierzytelnościami na zlecenie oraz nabywania ich na własny rachunek Źródło: KRUK S.A.,

13 KRUK największe na rynku doświadczenie w wycenie portfeli Proces zakupu i obsługi portfela wierzytelności przetarg na sprzedaż pakietu wierzytelności wycena pakietu wierzytelności przez KRUKa zakup portfela KRUK kupuje portfele wierzytelności nieprzerwanie od grudnia 2002 KRUK do końca 2013 kupił ponad 311 portfeli o wartości nominalnej 17,9 mld PLN KRUK posiada unikalną bazę 2,7 mln danych osób zadłużonych w Polsce i za granicą, gromadzoną przez kilkanaście lat KRUK nabywa zwykle portfele od instytucji, z którymi współpracuje w inkaso Liczba spraw nabywanych przez KRUKa(tys. szt) kumulatywnie Wartość godziwa zakupionych portfeli (mln PLN) aplikacja procesu ugodowego wpis do ERIF i windykacja sądowa Zakupione portfele są katalizatorem przyszłych zysków W dziesięcioletniej historii obsługi portfeli na własny rachunek KRUK obsłużył 2,7 mln spraw Wzrost 75% 173% 22% 21% 13 Źródło: KRUK S.A.

14 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 14

15 Wysokie poziomy bankowych wierzytelności nieregularnych w Polsce i w Rumunii Polska Bankowe wierzytelnościnieregularnew Polsce (mln PLN) w latach * Rumunia Bankowe wierzytelności nieregularne w Rumunii (mln PLN) * Konsumenckie Hipoteczne (detal) Korporacyjne Kredyty z utratą wartości (łącznie) Polska i Rumunia 2013: wysokie poziomy wierzytelności nieregularnych w Polsce i w Rumunii, które trafią do sprzedaży w ciągu najbliższych lat. 15 Stan na koniec roku Żródło: NBP, Narodowy Bank Rumunii

16 oraz w Czechach i na Słowacji Czechy Bankowe wierzytelności nieregularne wczechach (mln PLN) w latach * Słowacja Bankowe wierzytelności nieregularne na Słowacji (mln PLN) w latach * Konsumenckie Hipoteczne (detal) Korporacje Konsumenckie Hipoteczne (detal) Korporacje Czechy i Słowacja 2013: utrzymanie wysokich poziomów bankowych wierzytelności nieregularnych 16 * Stan na koniec roku Źródło: Narodowy Bank Czech, Narodowy bank Słowacji

17 Roczne nakłady na polskim rynku detalicznych wierzytelności konsumenckich* pozostają na poziomie ponad 1 mld PLN rocznie Zadłużenie Bankowe Zadłużenie Bankowe i Niebankowe Konsumenckie wierzytelności nieregularne w Polsce (mld PLN) Wartość nom. (mld PLN) i średnie ceny portfeli na sprzedaż (%) Nakłady na portfele nabyte (mld PLN) , ,4 11% , , ,4 14% , , ,9 17% , , ,5 12% , , ,4 11% , , ,9 12% , , ,0 15% , ,5 1 1,5 Wartość nominalna nieregularnych wierzytelności konsumenckich na koniec 2013 roku w Polsce spadła do poziomu 28,6 mld PLN, na co miała wpływ duża aktywność banków w sprzedaży wierzytelności. Poziom inwestycji w portfele konsumenckie pozostał na poziomie podobnym do 2012 roku. 17 * portfele konsumenckie = niezabezpieczone wierzytelności osób fizycznych + wierzytelności niehipoteczne MSP Źródło: NBP, KRUK S.A.

18 Stabilizacja podaży detalicznych wierzytelności konsumenckich* w Rumunii na poziomie ponad 2,5 mld PLN wartości nominalnej Zadłużenie Bankowe Narodowy Bank Rumunii nie udostępnia informacji na temat konsumenckich wierzytelności nieregularnych w Rumunii Zadłużenie Bankowe i Niebankowe Wartość nom. (mld PLN) i średnie ceny portfeli na sprzedaż (%) ,6 10% 2013 Nakłady na portfele nabyte (mld PLN) 0, ,5 6% , ,5 8% , ,1 8% , ,3 6% , ,2 15% , ,0 0,1 0,2 0,3 W 2013 roku banki w Rumunii oferowały wyższej jakości portfele, co obok zwiększonej konkurencji na rynku, miało największy wpływ na ceny oferowane w przetargach. 18 * portfele konsumenckie = niezabezpieczone wierzytelności osób fizycznych + wierzytelności niehipoteczne MSP Źródło: KRUK S.A., Narodowy Bank Rumunii

19 Wartość nieregularnych, detalicznych portfeli konsumenckich* w Czechach i na Słowacji od czterech lat utrzymuje się na stabilnym poziomie Zadłużenie Bankowe Zadłużenie Bankowe i Niebankowe Konsumenckie wierzytelności nieregularne w Czechach i na Słowacji (mld PLN) Wartość nom. (mld PLN) i średnie ceny portfeli na sprzedaż (%) Nakłady na portfele nabyte (mld PLN) ,8 1,5 21% 0, ,9 1,8 19% 0, , , ,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Rynek czeski charakteryzuje się wyższym poziomem cen niezabezpieczonych wierzytelności konsumenckich, niż analogiczny rynek w Polsce i w Rumunii ze względu na wyższą jakość oferowanych spraw (mniejsze przeterminowanie). 19 * portfele konsumenckie = niezabezpieczone wierzytelności osób fizycznych + wierzytelności niehipoteczne MSP Źródło: KRUK S.A., banki centralne w Czechach i na Słowacji

20 Stabilny poziom korporacyjnych wierzytelności nieregularnych w Polsce przy nakładach na poziomie 60 mln PLN Zadłużenie Bankowe Zadłużenie Bankowe Nieregularne kredyty korporacyjne w Polsce (mld PLN) Wartość nom. (mld PLN) i średnie ceny portfeli na sprzedaż (%) Nakłady na portfele nabyte (mld PLN) ,0 1,8 4% 0, ,0 3,8 5% 0, ,9 2,1 4% 0, ,2 1,1 3% 0, ,6 1,2 1% 0, ,1 2 7% 0, ,0 0,1 0,2 0,3 Wartość nieregularnych kredytów korporacyjnych w 2013 roku utrzymała rekordowy poziom 32 mld PLN przy jednoczesnym spadku podaży wierzytelności na sprzedaż oraz cen oferowanych za portfele. 20 Źródło: NBP, KRUK S.A.

21 2013 rok to stabilna podaż na rynku inkaso w Polsce i powrót do poziomu podaży z lat w Rumunii POLSKA RUMUNIA mld PLN 14 Wartość nominalna spraw konsumenckich* przekazywanych do inkaso w danym roku mld PLN 14 Wartość nominalna spraw konsumenckich** przekazywanych do inkaso w danym roku ,2 11,6 10,3 9,7 9, ,0 3, ,5 4,5 4,4 3,2 2,7 1, W 2013 roku w Polsce podmioty przekazały do zewnętrznej obsługi sprawy o łącznej wartości nominalnej 9,7 mld PLN, tyle samo co w 2012 roku. KRUK ocenia inkaso w Polsce i w Rumunii jako bardzo konkurencyjny rynek. W 2013 roku wzrósł udział spraw sprzedawanych w ogólnej wartości spraw przekazywanych przed wierzycieli na zewnątrz. Jest to kontynuacja trendu zwiększonej skłonności do sprzedaży wierzytelności względem serwisu. Źródło: KRUK SA * sprawy konsumenckie inkaso w Polsce = niezabezpieczone i zabezpieczone (hipotecznie) wierzytelności osób fizycznych **sprawy konsumenckie inkaso w Rumunii = niezabezpieczone wierzytelności osób fizycznych 21

22 KRUK w 2013 roku utrzymuje ponad 20% udział na rynku zakupów i inkaso w regionie Nabyte portfele PL, RO, CZ, SK (mln PLN) i udział rynkowy (%) Wartość nominalna spraw przyjętych w PL i RO do inkaso (mld PLN) i udział rynkowy (%) % ,1 22% % ,3 27% % ,3 29% % ,7 23% % ,1 26% % ,4 21% KRUK jest liderem na polskim i rumuńskim rynku zakupów wierzytelności. Udział Grupyna rynku zakupów wierzytelności w poszczególnych krajach wg wartości nakładów (2013) KRUK utrzymał wysoki, ponad 20% udział w bardzo konkurencyjnym rynku inkaso. 19% 49% 8% Polska Rumunia Czechy/Słowacja 22 Źródło: KRUK S.A.

23 KRUK to wiodący podmiot wśród polskich firm zarządzających wierzytelnościami W Polsce Grupa KRUK pozyskała w 2013 roku sprawy o łącznej wartości nominalnej 5,1 mld PLN, czyli więcej niż suma spraw obsługiwanych przez jej trzech kolejnych największych konkurentów z zestawienia Gazety Parkiet*. Struktura polskiego rynku inkaso w 2013 roku Grupa KRUK w 2013 roku nabyła 2,4 mld PLN wartości nominalnej wierzytelności, czyli 21% wystawionych na sprzedaż pakietów w Polsce (udział według wartości nominalnej). Pozostali 41% 28% W 2013 roku Grupa KRUK przyjęła do obsługi sprawy o wartości nominalnej ponad 2,7 mld PLN. Drugi w zestawieniu Gazety Parkiet konkurent pozyskał niespełna 40% tej kwoty. GK Best 3% e-kancelaria 5% Kaczmarski Inkasso 7% Struktura polskiego rynku wierzytelności w 2013 roku wg wartości nominalnej spraw (mln PLN)* EGB Investments 8% Casus Finanse 8% KRUK Ultimo GK Best Casus Finanse EGB Investments Navi Group Pozostali Wierzytelności zlecone Wierzytelności kupione * zestawienie obejmuje podmioty, które udostępniły Gazecie Giełdy Parkiet dane dotyczące wartości nominalnej przyjętych do windykacji na zlecenie i zakupionych wierzytelności; pozycja pozostali jest szacunkiem KRUK dotyczącym pozostałej wielkości rynku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie artykułu Wielki test przed branżą windykacyjną GG Parkiet z dnia 8 lutego 2014 oraz szacunkowych danych KRUK S.A

24 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 24

25 Biznes zakupów portfeli - dynamiczny rozwój na czterech rynkach Nakłady KRUK na portfele (mln PLN) Spłaty na portfelach nabytych (mln PLN) Przychody (mln PLN) i koszty (% spłat) ,5% ,0% ,2% ,7% Polska Rumunia Czechy i Słowacja ,6% 29,1% 32,7% Źródło: KRUK S.A.

26 KRUK - historyczna krzywa spłat do nakładów poniesionych w latach Średnioważona krzywa spłat dla portfeli nabytych w latach kalendarzowych Razem 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 9Y+ Inwestycje z lat % 24% 47% 39% 38% 30% 22% 25% 30% 19% + Średnioważona krzywa spłat dla portfeli zakupionych w latach Spłaty do nakładów: 274% Stopa dyskontowa*: 40% % 40% 20% 0% Czynniki kształtujące krzywą spłat: Skuteczność stosowanych narzędzi windykacyjnych Skuteczność działań polubownych w tym rozmów telefonicznych, wizyt bezpośrednich i przekazu medialnego Skuteczność windykacji sadowej Skuteczność biura informacji gospodarczej Rejestru Dłużników ERIF BIG, Zachowania osób zadłużonych Sytuacja makroekonomiczna Otoczenie prawne Wpłaty z portfeli nabytych (stan na koniec 2013) mln PLN Historyczne (do końca 2013) Oczekiwane (ERC**) na Wpływy *stopa dyskontowa = annualizowany IRR z półrocznych przepływów, przy założeniu inwestycji w portfele w połowie roku kalendarzowego ** ERC - poziom przewidywanych niezdyskontowanych przepływów z portfeli nabytych do końca 2023 roku Źródło: KRUK S.A. 26

27 KRUK osiąga dobre wyniki na konkurencyjnym rynku inkaso Wartość nominalna inkaso (mld PLN) i pobierana prowizja (% wart. nom.) Przychody (mln PLN) i marża pośrednia (jako % przychodów) Marża pośrednia inkaso (mln PLN) ,8 0,3 1,3% ,9 47% , ,0 0,3 1,0% ,9 38% , ,0 0,3 1,0% ,0 43% , ,0 0,7 1,2% ,1 41% , ,6 0,5 Polska Rumunia 1,2% ,8 43% , ,1 0,3 Czechy 1,7% ,7 32% , Wiele z portfeli windykowanych w inkaso jest następnie sprzedawanych przez banki KRUK jako lider na rynku inkaso ma przewagę informacyjną przy nabywaniu portfeli. Rynek inkaso jest wysoce konkurencyjny. KRUK osiąga dobre wyniki dzięki efektowi skali i wysokiej efektywności operacyjnej. 27 Źródło: KRUK S.A.

28 KRUK szybko rosnący i wysoko rentowny biznes z silną generacją gotówki mln PLN / 12 CAGR PORTFELE NABYTE nakłady na pakiety nabyte % 61% spłaty na portfelach % 40% RACHUNEK WYNIKÓW Przychody z działalności operacyjnej % 33% Portfele wierzytelności własnych % 43% w tym aktualizacja % Usługi windykacyjne % -1% Inne produkty i usługi % 49% Marża pośrednia % 41% Marża procentowo 44% 45% 52% 57% 55% Portfele wierzytelności własnych % 51% Usługi windykacyjne % 1% Inne produkty i usługi % 16% EBITDA % 47% marża EBITDA 27% 28% 37% 42% 40% ZYSK NETTO % 42% marża zysku netto 18% 22% 24% 24% 24% ROE 23% 28% 28% 26% 24% EPS (PLN) 1,5 2,3 4,0 4,8 5,8 20% 40% EBITDA GOTÓWKOWA* % 40% Wskaźnik Przychody/Wartość godziwa nabytych portfeli 56% 45% 32% 35% 34% Wskaźnik Aktualizacja/Wartość godziwa nabytych portfeli 4,2% 4,0% 2,7% 0,5% -1,3% EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych przychody z windykacji pakietów własnych Źródło: KRUK S.A. 28

29 KRUK wartość godziwa inwestycji w portfele wierzytelności wzrosła z 152 mln PLN do ponad 1 mld PLN w ciągu pięciu lat mln PLN Aktywa trwałe 21,0 15,3 18,8 23,8 27,5 33,9 Aktywa obrotowe 190,6 192,6 298,7 776,6 943,9 1128,9 w tym : Inwestycje w pakiety nabyte 152,2 150,4 263,2 718,7 873,4 1053,9 Środki pieniężne 25,1 23,8 20,8 36,2 42,7 35,3 Aktywa ogółem 211,7 207,9 317,6 800,5 971,4 1162,8 PASYWA Kapitał własny 76,5 100,0 130,3 238,4 317,6 415,6 w tym: Zyski zatrzymane 48,5 71,9 106,3 132,5 213,5 311,2 Zobowiązania 135,1 107,9 187,3 562,1 653,8 747,3 w tym: Kredyty i leasingi 90,5 46,2 25,2 118,0 169,0 112,9 Obligacje 16,6 16,6 96,9 359,0 427,4 574,5 Pasywa ogółem 211,7 207,9 317,6 800,5 971,4 1162,8 WSKAŹNIKI Dług odsetkowy 107,1 62,8 122,1 477,0 596,4 687,5 Dług odsetkowy netto 82,0 39,0 101,4 440,8 553,7 652,2 Dług odsetkowy netto do Kapitałów Własnych 1,1 0,4 0,8 1,8 1,7 1,6 Dług odsetkowy netto do 12-miesięcznej EBITDA gotówkowej* 1,2 0,4 0,8 2,1 1,9 1,9 * EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych przychody z windykacji pakietów własnych Źródło: KRUK S.A, 29

30 KRUK silne przepływy pieniężne (układ prezentacyjny) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 124,1 197,8 239,8 290,8 Wpłaty od osób zadłużonych z portfeli zakupionych 197,9 341,1 451,3 537,7 Koszty operacyjne na portfelach zakupionych -60,7-103,2-122,3-153,4 Marża operacyjna na usługach windykacyjnych 18,2 17,5 12,4 18,7 Koszty ogólne -28,1-41,2-50,2-60,4 Pozostałe przepływy z działalności operacyjnej -3,2-16,5-51,4-51,8 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej: -201,0-578,3-323,3-381,9 Wydatki na zakup portfeli wierzytelności -194,0-568,8-309,3-367,2 Pozostałe przepływy z działalności inwestycyjnej -7,0-9,5-14,1-14,7 Przepływy pieniężne z działalności finansowej 73,9 396,0 90,0 83,6 Zaciągnięcie kredytów i zobowiązań leasingowych 17,2 194,9 373,7 617,4 Zaciągnięcie obligacji 112,0 291,0 190,0 250,0 Spłata kredytów i zobowiązań leasingowych -37,9-103,9-322,5-675,2 Spłata obligacji -34,0-30,0-120,5-101,5 Pozostałe przepływy z działalności finansowej 16,6 44,1-30,7-7,1 Przepływy pieniężne netto: -3,0 15,4 6,5-7,5 30 Źródło: KRUK S.A.

31 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 31

32 Strategia rozwoju KRUK utrzymanie pozycji lidera na dotychczasowych rynkach, dalszy wzrost efektywności operacyjnej, ekspansja zagraniczna i nowe produkty Wzrost efektywności na posiadanym portfelu Wzrost na obecnych rynkach (Polska, Rumunia, Czechy i Słowacja) KRUK zarządza portfelem wierzytelności, których łączna wartość nominalna w momencie nabycia wynosiła 17,9 mld PLN. Celem KRUKajest zwiększanie dotarcia do osób zadłużonych z tego portfela i zwiększanie skuteczności odzysku gotówki, co daje potencjał na zwiększenie zysków w oparciu o już posiadane aktywa. KRUK szacuje wartość przyszłych niezdyskontowanych przepływów z nabytych portfeli na około 2,1 mld PLN (stan na koniec 2013 roku) KRUK planuje: umocnienie pozycji na rynku zakupów niezabezpieczonych wierzytelności konsumenckich rozwój biznesu zakupów i windykacji portfeli nieregularnych wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie rozwój biznesu zakupów i windykacji portfeli nieregularnych wierzytelności korporacyjnych rozwój biznesu inkaso Ekspansja zagraniczna KRUK zamierza rozwijać działalność na nowych rynkach budując biznes zakupów portfeli i inkasa przez budowanie organizacji lub przejęcia lokalnych firm. KRUK planuje wejście na nowy rynek zagraniczny w 2014 roku i kolejne w następnych latach. Rozwój ERIF i NOVUM KRUK zamierza rozwijać RD ERIF BIG S.A. jako niezależny biznes informacji gospodarczej, ale także coraz bardziej skuteczne narzędzie windykacyjne. KRUK zamierza rozwijać biznes pożyczkowy w oparciu o własną bazę osób zadłużonych. 32

33 Na koniec 2013 roku KRUK posiadał 311 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 17,9 mld PLN i wartości godziwej ponad 1 mld PLN Potencjał Aktywów Operacyjnych Grupy KRUK Portfelewierzytelności [mln PLN] Wartośćnominalna zakupionych portfeli Wartość nominalna zakupionych portfeli narastająco Spłaty od osób zadłużonych Spłaty od osóbzadłużonych narastająco Wartość godziwa Inicjatywy operacyjne podejmowane przez Grupę KRUK w celu zwiększenia skuteczności w dochodzeniu wierzytelności Rozwój sieci doradców terenowych w Polsce oraz Rumunii i Czechach Rozwój windykacji sądowej w Rumunii Zwiększenie skuteczności działań marketingowych budujących dotarcie do osób zadłużonych Aktualizacja wartości godziwej Udział aktualizacji w wartości godziwej ,2% 4,0% 2,7% 0,5% -1,3% Zwiększenie skali działalności i rozpoznawalności RD ERIF BIG S.A. Źródło: KRUK S.A., 33

34 Międzynarodowe spółki giełdowe, które są grupą porównawczą dla KRUKa CAGR ( 08-13) LTM Zysk netto (mln PLN) 16,7 23,5 36,1 66,4 81,2 97,8 42% 147,2 wzrost 41% 54% 84% 22% 20% EPS (PLN) 1,1 1,48 2,34 4,03 4,80 5,77 39% 8,64 wzrost 35% 58% 72% 19% 20% Kapitał własny (mln PLN) 76,5 98,3 130,3 238,4 317,6 415,6 40% 529,2 ROE 22% 24% 28% 28% 26% 24% Kapitalizacja (mln PLN)* 1610,6 P/E** 10,9 Zysk netto (mln PLN) 208,8 208,3 213,7 261,3 276,1 387,2 13% 408,3 wzrost 0% 3% 22% 6% 40% EPS (PLN) 2,63 2,61 2,68 3,27 3,46 4,87 13% 5,26 Intrum Justitia*** Wzrost -1% 3% 22% 6% 41% Kapitał własny (mln PLN) 1132,5 1205,1 1218,2 1330,1 1411,8 1567,8 7% 1361,9 ROE 18% 17% 18% 20% 20% 25% Kapitalizacja (mln PLN)* 7686,1 P/E** 18,8 Zysk netto (mln PLN) 138,2 135,0 225,1 308,3 384,3 539,2 31% 549,2 wzrost -2% 67% 37% 25% 40% EPS (PLN) 3,02 2,92 4,42 5,94 7,51 10,61 29% 10,90 wzrost -3% 52% 34% 26% 41% Portfolio Recovery*** Kapitał własny (mln PLN) 865,1 1022,4 1494,9 1814,9 2159,1 2649,9 25% 3017,3 ROE 16% 13% 15% 17% 18% 20% Kapitalizacja (mln PLN)* 9171,4 P/E** 16,7 Zysk netto (mln PLN) 21,4 47,9 76,8 95,0 wzrost 124% 61% EPS (PLN) 0,2 0,4 0,5 0,54 Arrow Global*** wzrost 133% 43% Kapitał własny (mln PLN) 15,3 63,8 534,8 612,6 ROE 75% 14% Kapitalizacja (mln PLN)* 2198,9 P/E** 23,2 * kapitalizacja na dzień ** wskaźnik P/E liczony na bazie zaraportowanych ostatnich czterech kwartałów *** dane przeliczone po kursach USD/PLN, SEK/PLN, GBP/PLN z dnia (NBP) Źródło: KRUK S.A., raporty finansowe Intrum Justitia, Portfolio Recovery oraz Arrow Global 34

35 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 35

36 KRUK - nagrody i wyróżnienia otrzymane w 2013 roku Drugie miejsce w konkursie EuropeanSmall-and Mid-Cap Awards2013 w kategorii Most Internationally-Minded Newcomer Konkurs z inicjatywy Komisji Europejskiej, wiodących europejskich giełd papierów wartościowych oraz EuropeanIssuersmający na celu zachęcenie małych i średnich przedsiębiorstw do wejścia na rynki kapitałowe poprzez publiczne emisje akcji (IPO). Biała Lista -Złoty Certyfikat Certyfikat przyznawany za obecność na Białej Liście Wrocławskiej Izby Gospodarczej od 8 lat. Dynamiczna Firma Wyróżnienie przyznawane przez BisnodePolska dla najlepiej rozwijających się przedsiębiorstw na polskim rynku. Rekiny Biznesu 2013 Wyróżnienie w rankingu magazynu ekonomicznego Rynek Kapitałowy za godną lidera dominację na rynku i wyznaczanie kierunków w morzu biznesu. Prezes Piotr Krupa wśród 25 najlepszych menedżerów w finansach Wyróżnienie w rankingu magazynu ekonomicznego Home&Marketza ciągłą dbałość o przestrzeganie zasad etycznych, wartości i norm związanych z działalnością w branży zarządzania wierzytelnościami. 36

37 Podstawowe dane makroekonomiczne za ostatnie 8 kwartałów 12,00% Polska 12,0% Rumunia 10,00% 10,0% 8,00% 8,0% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 3,6% 2,2% 1,6% 0,8% 0,8% 1,2% 1,7% 2,7% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -0,1% 0,6% -0,2% 1,0% 1,2% 1,5% 4,1% 5,2% -2,0% Wzrost PKB (%) Inflacja (%) Bezrobocie (%) Wzrost PKB (%) Inflacja (%) Bezrobocie (%) 9,0% 7,0% 5,0% 3,0% 1,0% -1,0% -3,0% Czechy -0,3% -0,9% -1,2% -1,4% -2,3% -1,7% -1,2% 0,8% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2,6% 2,1% 1,7% Słowacja 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 1,3% -5,0% Wzrost PKB (%) Inflacja (%) Bezrobocie (%) Wzrost PKB (%) Inflacja (%) Bezrobocie (%) Wzrost PKB w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego Źródło: OECD, TradingEconomics 37

38 Kursy walut Średni kurs RON/PLN od 2008 roku 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 Średni kurs CZK/PLN od 2008 roku 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 Średni kurs EUR/PLN od 2008 roku Źródło: stooq.pl 38

39 KRUK - struktura zadłużenia i harmonogram wykupu obligacji OBLIGACJE (mln PLN)* Emisja Wykup Saldo obligacji do wykupu na koniec okresu * Dane według wartości nominalnej KREDYTY BANKOWE (mln PLN) Kredyty udzielone przez banki Wykorzystanie na Kredyty bankowe razem Kredyty inwestycyjne 5 1 Kredyty rewolwingowe Źródło: KRUK S.A. 39

40 Jak KRUK rozpoznaje przychody z portfeli nabytych? Portfele nabyte podział na odsetki i raty kapitałowe dla każdego nabytego pakietu wierzytelności obliczana jest, wg prognozy spłat, stopa dyskontowa tej inwestycji (IRR spłat), na podstawie przewidywanych spłat w danym okresie jako przychód rozpoznawany jest iloczyn stopy dyskontowej dla danego pakietu i wartości godziwej pakietu różnica spłat i przychodów pomniejsza wartość godziwą pakietu w bilansie (amortyzacja portfeli) co kwartał każdy pakiet podlega analizie, ew. zmiany w faktycznych lub prognozowanych spłatach lub kosztach powodują przeliczenie wartości godziwej wg pierwotnej stopy dyskontowej, a różnica jako aktualizacja uznawana jest w P&L Przykładowa kalkulacja spłat i przychodów dla nabytego portfela wartość nabycia 100 planowane wpływy OKRES Σ stopa dyskontowa 49% wycena na pocz. okresu wpływy : przychody /część odsetkowa/ amortyzacja wycena na kon. okresu wynikowa z planowanych wpływów i ceny nabycia iloczyn wartości i stopy dyskontowej różnica wpływów i przychodów wartość początkowa pomniejszona o amortyzację 40

41 Grupa Kapitałowa KRUK Grupa KRUK ul. Legnicka 56, Wrocław, Polska DLA INWESTORA:

PREZENTACJA WYNIKÓW trzech pierwszych kwartałów oraz trzeciego kwartału 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW trzech pierwszych kwartałów oraz trzeciego kwartału 2011 r. Grupa Kapitałowa KRUK PREZENTACJA WYNIKÓW trzech pierwszych kwartałów oraz trzeciego kwartału 2011 r. KRUK S.A. Grupa Kapitałowa Listopad, 2011 Agenda Wstęp Rynek windykacji Działalność operacyjna Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20.

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20. Banki 14 października 2004 PKO BP Oferta publiczna Największa oferta publiczna w historii Wycena ROE-P/BV Wycena porównawcza 24.6 PLN 22.3 PLN PKO BP to lider polskiej bankowości. Wielkość portfela kredytowego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł.

Bardziej szczegółowo