PREZENTACJA WYNIKÓW trzech pierwszych kwartałów oraz trzeciego kwartału 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA WYNIKÓW trzech pierwszych kwartałów oraz trzeciego kwartału 2011 r."

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa KRUK PREZENTACJA WYNIKÓW trzech pierwszych kwartałów oraz trzeciego kwartału 2011 r. KRUK S.A. Grupa Kapitałowa Listopad, 2011

2 Agenda Wstęp Rynek windykacji Działalność operacyjna Wyniki finansowe 2

3 KRUK 426 mln zł inwestycji w portfele wierzytelności i 52 mln zł zysku netto za trzy kwartały 2011r. (I) Od stycznia do września 2011r. Grupa KRUK zainwestowała 426 mln zł nabywając portfele wierzytelności w Polsce i Rumunii. (II) Zysk netto Grupy wypracowany po trzech kwartałach 2011 jest o 82% większyporównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. (III) Grupa KRUK od początku roku do końca września wyemitowała 256 mln zł obligacji na zakupy nowych portfeli. Grupa z sukcesem pozyskuje także dług bankowy zawierając w 2011r. umowy na 125 mln zł. Źródło: KRUK S.A. (IV) Grupa KRUK zawarła umowę na zakup pierwszego portfela w Czechach (V) Grupa KRUK podpisała umowę zakupu spółki posiadającą uprawnienia do nabywania portfeli na Węgrzech (VI) Strategia windykacyjna Grupy KRUK jest wzmacniana w Polsce poprzez kontynuację kampanii reklamowej i lokowanie produktu w serialu telewizyjnym. Jednocześnie we wrześniu Grupa KRUK rozpoczęła Kampania edukacyjnomarketingowo w Rumunii, jako pierwszy podmiot windykacyjny w historii tego rynku. (VII) Baza danych Biura Informacji Gospodarczej Rejestru Dłużników ERIF, według zaudytowanego raportu KPMG, wzrosła w trzecim kwartale o 29% względem poprzedniego kwartału i na koniec września liczyła 961 tys. spraw. 3

4 Zysk netto Grupy KRUK po trzech kwartałach jest wyższy o 82% od wyników porównywalnego okresu poprzedniego roku PAKIETY NABYTE (zakupione na własny rachunek) Wpływy gotówkowe w mln zł INKASO (usługi zlecone) Przychody w mln zł 234,2 30,7 I-IIIQ ,9 67% I-IIIQ ,8-9% Inwestycje w mln zł Marżaw mln zł 425,6 12,6 I-IIIQ ,4 341% mln zł I-IIIQ 2010 I-IIIQ 2010 Zmiana 2010 Wykonanie 2010 Przychody w mln zł 190,6 120,4 58% 164,3 116% EBIT w mln zł 72,3 34,6 109% 42,6 169% Zysk netto mln zł 52,3 28,7 82% 36,1 145% EPS w zł 3,2 1,9 71% 2,34 136% ROE 26,7% 27,4% 14,5-13% mln zł Źródło: KRUK S.A. 4

5 W III kwartale 2011 KRUK zwiększył EBIT o 47% a zysk netto o 17% w porównaniu do III kwartału 2010r. PAKIETY NABYTE (zakupione na własny rachunek) Wpływy gotówkowe w mln zł INKASO (usługi zlecone) Przychody w mln zł IIIQ ,4 IIIQ ,7 73% -8% IIIQ ,2 IIIQ ,5 Inwestycje w mln zł Marżaw mln zł IIIQ ,7 IIIQ ,9 IIIQ ,2 365% mln zł IIIQ ,7 6% mln zł IIIQ 2011 IIIQ 2010 Zmiana Przychody w mln zł 66,8 46,0 45% EBIT w mln zł 23,6 16,1 47% Zysk netto mln zł 13,1 11,2 17% Źródło: KRUK S.A. 5

6 Agenda Wstęp Rynek windykacji Działalność operacyjna Wyniki finansowe 6

7 Banki w Polsce i Rumunii kontynuują silną wyprzedaż wierzytelności detalicznych w II połowie 2011r. POLSKA RUMUNIA mld zł nominalna wartość spraw detalicznych nakłady inwestycyjne średnie ceny* 16,5% 4,9 14,5% 12,3% 12,2% 11,0% 3,1 2,7 3,5 3,2 2 0,3 0,4 0,3 0,4 0, H 2011** 2011 F 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% mld zł % 1,2 1,3 nominalna wartość spraw detalicznych nakłady inwestycyjne średnie ceny* 6% 2,1 8% 7% 1,4 0,1 0, H 2011** 25% 20% 15% 10% 5% 0% Oczekujemy podwojenia wielkości rynku zakupów wierzytelności w 2011 w stosunku do 2010r. Na rynku utrzymują się relatywnie niskie ceny, które są wynikiem charakterystyki spraw w Rumunii i mniejszej niż w Polsce konkurencji. Wzrost ceny za wierzytelności to efekt ich wyższej jakości, ale też presji konkurencyjnej. Oczekujemy, że w 2011 rynek zakupów wierzytelności w Rumunii przynajmniej utrzyma poziom z roku Źródło: KRUK SA., IBnGR; * średnia cena jako % wartości nominalnej; **według szacunków KRUK; 7

8 Przesunięcie na rynek sprzedaży wierzytelności i niska akcja kredytowa hamują wzrost rynku inkasa POLSKA RUMUNIA mld zł 14 Wartość nominalna spraw detalicznych przekazywanych do inkaso w danym roku mld zł 14 Wartość nominalna spraw detalicznych przekazywanych do inkaso w danym roku ,4 11, , ,4 5,2 4, H 2011* 2011 F ,5 3,2 1,6 1, H 2011* W okresie spowolnienia sprzedaży nowych kredytów niehipotecznych, niektóre banki zmniejszyły wolumen spraw oddawanych do inkasa. Obserwujemy przesunięcie z rynku inkasa do rynku sprzedaży wierzytelności. Źródło: KRUK SA., IBnGR; *według szacunków KRUK 8

9 Agenda Wstęp Rynek windykacji Działalność operacyjna Wyniki finansowe 9

10 KRUK - inwestycje w zakupy portfeli wierzytelności Nominalna wartość nabytych spraw w mln zł I-IIIQ % IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ 2011 Nakłady inwestycyjne w nowe portfele w mln zł I-IIIQ % IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ 2011 W trzech pierwszych kwartałach 2011r. KRUK nabył 33 nowe portfele wierzytelności. Grupa Kruk nabyła przede wszystkim wierzytelności od instytucji finansowych (około 95% wartości nominalnej pakietów zakupionych w trzech kwartałach 2011r.). Źródło: KRUK S.A. 10

11 KRUK portfele nabyte I-III kwartał - szybki wzrost i wysoka rentowność Nakłady KRUK na portfele (mln zł) Spłaty na portfelach nabytych (mln zł) Przychody (mln zł) i koszty (jako % spłat) ,2 157,2 27% 341% 67% 85% I-IIIQ Polska I-IIIQ ,9 I-IIIQ ,0 31% Rumunia , ,1 31% Grupa KRUK odnotowała rekordowe inwestycje w zakupy portfeli wierzytelności, poprawiając jednocześnie rentowość operacyjną w pierwszych trzech kwartałach 2011r. Źródło: KRUK S.A., 11

12 KRUK portfele nabyte 108 mln zł inwestycji i średnio 1 mln zł generowanej gotówki każdego dnia w III kwartale 2011r. Nakłady KRUK na portfele (mln zł) Spłaty na portfelach nabytych (mln zł) Przychody (mln zł) i koszty (jako % spłat) IIIQ IIIQ ,4 IIIQ ,8 27,5% IIQ IIQ ,6 IIQ ,5 26,7% Polska IQ Rumunia IQ ,2 IQ ,9 27,8% KRUK pokazuje konsekwentnie w 2011 wyższą efektywność kosztową niż w 2010r Koszty jako procent spłat są poniżej poziomu 31% notowanego w 2010r. Źródło: KRUK S.A., 12

13 KRUK inkaso I-III kwartał stabilny i wysoce rentowny biznes Wartość nominalna inkaso (mld zł) i pobierana prowizja (% wart. nom.) Przychody (mln zł) i marża inkaso (jako % przychodów) Marża pośrednia inkaso (mln zł) Polska Rumunia 3,2 0,9% 30,7 41,0% 12,6 14% -9% -13% I-IIIQ ,9 1,2% I-IIIQ ,8 42,8% I-IIIQ , ,7 1,2% ,1 41,3% , Biznes inkaso pozostaje wysoko rentowny i ma dla KRUKastrategiczne znaczenie ze względu na synergie z biznesem zakupu wierzytelności. Źródło: KRUK S.A. 13

14 KRUK inkaso III kwartał wzrost marży i rentowności w porównaniu do I iii kwartału 2011 Wartość nominalna inkaso (mld zł) i pobierana prowizja (% wart. nom.) Przychody (mln zł) i marża inkaso (jako % przychodów) Marża pośrednia inkaso (mln zł) Polska Rumunia IIIQ ,3 0,8% IIIQ ,7 46,2% IIIQ ,9 IIQ ,3 0,8% IIQ ,4 40,1% IIQ ,2 IQ ,7 1,3% IQ ,7 36,3% IQ , Źródło: KRUK S.A. 14

15 KRUK nowe projekty w Polsce 960 tys. rekordów w bazie RD ERIF i ponad 3 tys. sprzedanych pożyczek RD ERIF (Biuro Informacji Gospodarczej) Wielkość bazy w tys. szt. POŻYKI NOVUM Ilość sprzedanych pożyczek w szt. IIIQ % 60% IIQ I-IIIQ % IQ Baza RD ERIF utrzymuje dynamiczny wzrost. RD ERIF jako pierwszy BIG audytuje zawartość swojej bazy, zaświadczając o jej jakości. RD ERIF rozwija sprzedaż do sektora biznesu i instytucji z masowymi wierzytelnościami konsumenckimi oraz do branży MŚP. Produkt kierowany jest obecnie do osób, które już spłaciły zadłużenie w KRUK i regularnie spłacają pozostałe zadłużenie. Potencjalni klienci, ze względu na swój status i sytuację na rynku bankowym, mają utrudniony dostęp do pożyczek na rynku bankowym. Istotną przewagą konkurencyjną jest ograniczenie ryzyka przez znajomość charakterystyki i zachowań pożyczkobiorcy oraz skuteczna windykacja. Źródło:KRUK S.A. 15

16 Węgry KRUK planuje wejście na rynek w I kwartale 2012r. mld zł 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 31 Wartość nominalna bankowych kredytów detalicznych, niehipotecznych kredyty detaliczne-niehipoteczne 34,7% 37,4% ,7% ,5% dynamika kredytów 2,9% wrz-11* 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Wartość kredytów bankowych detalicznych, niehipotecznych jest zbliżona do wielkości rynku rumuńskiego i czeskiego. Spodziewamy się istotnego zainteresowania banków sprzedażą wierzytelności ze względu na ich trudną sytuację finansową na Węgrzech. RYNEK WĘGIERSKI Nakłady inwestycyjne na zakupy wierzytelności według wstępnych szacunków Grupy wynoszą około PLN m rocznie Grupa Kapitałowa KRUK na Węgrzech W październiku 2011r. Grupa KRUK podpisała umowę nabycia węgierskiej spółki SH Money. Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej ale posiada licencje na nabywanie wierzytelności na Węgrzech. Zamknięcie transakcji nastąpi po uzyskaniu zgody przez Węgierską Komisję Nadzoru Finansowego. Rynek windykacyjny jest mocno rozdrobniony. Obecni są na nim EOS i IntrumJustitita z którymi KRUK konkuruje na innych rynkach, a także wiele lokalnych podmiotów. Na rynku węgierskim działają banki, obecne również w Polsce i w Rumunii: Erste Bank, Raiffeisen Bank, Cetelem Bank, Santander Consumer Finance, GE Bank Źródło: KRUK S.A., MNB, * Dynamika liczona względem września 2010r. 16

17 KRUK pionier windykacyjnej komunikacji marketingowej w Polsce SPOTY REKLAMOWE W TV REKLAMA SĄSIADKA 19 wrzesień 25 listopada 2011 r.; ogólnopolski zakres kampanii w stacjach TVP, POLSAT i TVN. M jak Miłość IDEA/PRODUCT PLACEMENT W SERIALU M JAK MIŁOŚĆ 11 i 17 października 2011 r.; stacja TVP2, oglądalność pierwszego odcinka 7,2 mln osób, oglądalność drugiego - 7,8 mln widzów. PLANSZE SPONSORSKIE PROGNOZY POGODY TVP października 2011r.; w formie planszy sponsorskich przed i po prognoziepogody. ARTYKUŁY, REKLAMY I PORADY W PRASIE od 13 września 2011r.; cykl edukacyjny, publikowany w prasie poradnikowej (np. Naj, Poradnik, Chwila dla Ciebie), regionalnej we wszystkich województwach oraz tabloidach Fakt i Super Express. OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ BEZ DŁUGÓW 17 listopada 2011r.; cel to mobilizowanie osób zadłużonych do spłaty całości, bądź podjęcia próby uregulowania zadłużenia w ratach. MAILING OPERACYJNY Z WYKORZYSTANIEM WIZERUNKU ZNANYCH POLSKICH AKTORÓW wrzesień grudzień 2011; wysyłka składa się z poddruku i koperty ze znanymi aktorami serialowymi -Teresą Lipowską i Witoldem Pyrkoszem, ulotki, wniosku o rozłożenie długu na raty. Źródło: KRUK S.A. 17

18 oraz mediowy debiut w Rumunii! Pierwsza, historyczna na rynku rumuńskim kampania edukacyjno-marketingowa przeprowadzona przez firmę zarządzającą wierzytelnościami! SPOTY REKLAMOWE W TV REKLAMA SĄSIADKA dubbing 20 wrzesień 27 listopada 2011 r.; ogólnorumuński zakres kampanii w stacjach Antena 1, Antena 2, Etno TV, Euforia TV, FavoritTV, gsptv, Kanal D, MyneleTV, NationalTV, OTV, Pro Cinema, Pro Tv, TVR 1, TVR 2 ARTYKUŁY, REKLAMY I PORADY W PRASIE od 22 września 2011r.; cykl edukacyjny, publikowany w prasie poradnikowej regionalnej oraz tabloidach(click, Libertatea, Pro TV Magazin, Transilvania Expres, Monitorul de Cluj, Renasterea Banateana, Ziarul de Iasi, Jurnal Aradean, JurnalBihorean, JurnalCaras Severin, Gazeta de Sud, TribunaSibiu, ViataLibera, Monitorulde Suceava, InformatiaMaramures. DZIEŃ BEZ DŁUGÓW w ramach kampanii społecznej Moje długi 17 listopada 2011r.; cel to mobilizowanie osób zadłużonych do kontaktu z wierzycielem lub reprezentującą go firma windykacyjną w celu rozpoczęcia spłaty zadłużenia, w całości lub uregulowania zadłużenia w ratach. Poradnikowa strona internetowa: MAILING OPERACYJNY Z WYKORZYSTANIEM WIZERUNKU AKTORÓW Z REKLAMY SĄSIADKA wrzesień grudzień 2011; wysyłka składa się z poddruku i koperty, ulotki, wniosku o rozłożenie długu na raty. Źródło: KRUK S.A. 18

19 KRUK - Istotne wydarzenia po trzecim kwartale 2011 r. RUMUNIA Zakup wierzytelności o znacznej wartości Grupa KRUK zawarła w dniu r. umowę z BANCA COMERCIALA ROMANA S.A na zakup wierzytelności o wartości nominalnej około 200 mln PLN. Cena nabycia stanowiła 12% wartości nominalnej portfela. POLSKA Decyzja o emisji obligacji W dniu r. Zarząd KRUK SA podjął uchwałę o emisji obligacji do wartości 20 mln PLN w celu pozyskania środków na zakup portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy. WĘGRY Przygotowania do wejścia na nowy rynek Podpisanie w dniu r. umowy zakupu spółki SH Money. Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej ale posiada licencje na nabywanie wierzytelności. Zamknięcie transakcji nastąpi po uzyskaniu zgody przez węgierską komisję nadzoru finansowego. Źródło: KRUK S.A. 19

20 Agenda Wstęp Rynek windykacji Działalność operacyjna Wyniki finansowe 20

21 KRUK P&L w podziale na linie biznesowe (układ prezentacyjny) mln zł IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ 2011 I-IIIQ 2010 PORTFELE NABYTE vs. I-IIIQ 2010 Nakłady na portfele nabyte -69,2-248,6-107,7-425,6-96,4 341% Spłaty na portfelach nabytych 66,2 77,6 90,4 234,2 139,9 67% Amortyzacja netto portfeli nabytych -23,3-18,1-35,6-77,0-54,8 41% RACHUNEK WYNIKÓW Przychody z działalności operacyjnej 53,2 70,7 66,8 190,6 120,4 58% Portfele wierzytelności nabytych 42,9 59,5 54,8 157,2 85,0 85% w tym aktualizacja -0,9 7,9 4,8 11,9 8,6 Usługi windykacyjne 9,7 10,4 10,7 30,7 33,8-9% Inne produkty i usługi 0,6 0,8 1,3 2,7 1,6 Marża pośrednia 27,8 43,0 35,1 105,9 56,5 87% Marża procentowo 52% 61% 53% 56% 47% Portfele wierzytelności nabytych 24,5 38,8 29,9 93,3 42,3 120% Usługi windykacyjne 3,5 4,2 4,9 12,6 14,5-13% Inne produkty i usługi -0,2 0,0 0,2 0,0-0,3 Koszty ogólne -8,2-10,7-10,0-28,9-19,8 46% EBITDA 19,4 31,9 25,1 76,3 37,4 104% Rentowność EBITDA 36% 45% 38% 40% 31% Przychody/Koszty finansowe -3,9-5,5-9,6-19,0-5,9 ZYSK NETTO 14,1 25,1 13,1 52,3 28,7 82% Rentowność zysku netto 27% 36% 20% 27% 24% EBITDA GOTÓWKOWA* 42,7 50,0 60,7 153,3 92,3 66% Źródło: KRUK S.A, *EBITDA z wyłączeniem amortyzacji netto portfela ( koszt, ale nie wydatek ) 21

22 KRUK P&L w podziale na segmenty geograficzne (układ prezentacyjny) mln zł IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ 2011 I-IIIQ 2010 RACHUNEK WYNIKÓW vs. I-IIIQ 2010 Przychody z działalności operacyjnej 53,2 70,7 66,8 190,6 120,4 58% Polska 32,3 47,0 33,0 112,4 92,8 21% Rumunia 20,9 23,6 33,7 78,2 27,6 183% Marża pośrednia 27,8 43,0 35,1 105,9 56,5 87% Marża procentowo 52% 61% 53% 56% 47% Polska 11,3 24,1 7,6 43,0 37,6 14% Rumunia 16,5 18,9 27,5 62,9 18,9 234% Koszty ogólne -8,2-10,7-10,0-28,9-19,8 46% EBITDA 19,4 31,9 25,1 76,3 37,4 104% Rentowność EBITDA 36% 45% 38% 40% 31% Przychody/Koszty finansowe -3,9-5,5-9,6-19,0-5,9 ZYSK NETTO 14,1 25,1 13,1 52,3 28,7 82% Rentowność zysku netto 27% 36% 20% 27% 24% Źródło: KRUK S.A, 22

23 KRUK wybrane pozycje bilansowe (układ prezentacyjny) mln zł IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ AKTYWA Aktywa trwałe 19,4 19,4 19,3 18,8 Aktywa obrotowe 386,1 581,6 680,8 298,7 w tym :Inwestycje w pakiety nabyte 307,0 533,9 608,7 263,2 Środki pieniężne 31,2 27,9 31,1 20,8 Aktywa ogółem 405,5 601,0 700,1 317,6 PASYWA Kapitał własny 146,0 211,9 223,5 132,0 w tym Zyski zatrzymane 122,1 147,1 158,4 108,0 Zobowiązania 259,5 389,1 476,6 185,5 w tym: Kredyty i leasingi 39,8 70,6 63,3 25,6 Obligacje 95,9 233,9 321,9 95,9 Pasywa ogółem 405,5 601,0 700,1 317,6 WSKAŹNIKI Dług odsetkowy 135,7 304,5 385,2 121,5 Dług odsetkowy netto 104,5 276,6 354,1 100,7 Dług odsetkowy netto do Kapitałów Własnych 0,7 1,3 1,6 0,8 Dług odsetkowy do 12-miesięcznej EBITDA gotówkowej* 1,0 1,9 2,1 1,0 Źródło: KRUK S.A, *EBITDA z wyłączeniem amortyzacji netto portfela ( koszt, ale nie wydatek ) 23

24 KRUK podstawowe informacje o przepływach pieniężnych (układ prezentacyjny) IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 42,4 46,5 35,3 124,2 124,1 Wpłaty od osób zadłużonych z portfeli zakupionych 66,2 77,6 90,4 234,2 197,9 Koszty operacyjne na portfelach zakupionych -18,4-20,7-24,8-63,9-60,7 Marża operacyjna na usługach windykacyjnych 3,5 4,2 4,9 12,6 18,2 Koszty ogólne -8,2-10,7-10,0-28,9-28,1 Pozostałe przepływy z działalności operacyjnej -0,7-3,9-25,2-29,9-3,2 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej: -71,1-250,5-109,9-431,4-201,0 Wydatki na zakup portfeli wierzytelności -69,2-248,7-107,7-425,6-194,0 Pozostałe przepływy z działalności inwestycyjnej -1,9-1,8-2,1-5,8-7,0 Przepływy pieniężne z działalności finansowej 39,1 200,7 77,8 317,6 73,9 Zaciągnięcie kredytów i zobowiązań leasingowych 19,8 67,5 33,3 120,5 17,2 Zaciągnięcie obligacji 0,0 138,0 118,0 256,0 112,0 Spłata kredytów i zobowiązań leasingowych -5,8-36,8-37,3-79,9-37,9 Spłata obligacji 0,0 0,0-30,0-30,0-34,0 Pozostałe przepływy z działalności finansowej 25,1 32,1-6,1 51,0 16,6 Przepływy pieniężne netto: 10,4-3,3 3,2 10,4-3,0 Źródło: KRUK S.A, 24

25 KRUK dobra perspektywa rozwoju Skuteczność operacyjna jest kluczem do sukcesu w długim okresie innowacyjna strategia ugodowa pozwala na uzyskanie wysokiego udziału w rynku i ponadprzeciętnej rentowności. KRUK wypracował unikatowy model biznesowy oparty zarówno na windykacji zakupionych wierzytelności, jak i serwisie na rachunek właściciela. Model z powodzeniem funkcjonuje w Polsce, oraz z sukcesem został wdrożony w Rumunii, a obecnie wprowadzany jest w Czechach i na Słowacji. KRUK ma dobry dostęp do finansowania (zarówno na rynku obligacji, jak i kredytów) co umożliwia mu wzrost. Rynek windykacyjny rośnie i jest odporny na spowolnienie gospodarcze. Oczekujemy, że wartość inwestycji w zakupy wierzytelności w Polsce podwoi się w 2011 w porównaniu do 2010 z ok. PLN 0,4 mld do PLN 0,8 mld. KRUK rozwija nowe inicjatywy biznesowe, jak działalność Rejestru Dłużników ERIF BIG czy udzielanie pożyczek konsumenckich NOVUM. KRUK rozważa eksploracje kolejnych rynków zagranicznych, jak i analizuje możliwości akwizycji w Polsce. Źródło: KRUK S.A. * wartości nominalna spraw, dane za I półrocze 2011 są szacunkiem KRUK 25

26 Agenda Załączniki 26

27 KRUK - model biznesowy i kroki milowe Wierzyciele Banki ~ 70%** Osoby zadłużone Detal ~ 70%** banki Model biznesowy Grupy KRUK firmy ubezp. inkaso operatorzy telefonii telewizje kablowe inne media windykacja portfeli nabytych proces windykacyjny wspólna platforma windykacyjna, narzędzia i infrastruktura (IT, telco, call center) obszar detaliczny obszar korporacyjny obszar B2B (należności) Pomagamy spłacać długi bo 76%osób zadłużonych wyraża chęć spłaty zaległego zadłużenia* Kroki milowe Grupy KRUK lider innowacyjności 2000 początek działalności windykacyjnej 2001 wprowadzenie modelu success only fee w inkaso początek rynku portfeli decyzja o pozyskaniu kapitału 2003 KRUK liderem rynku usług windykacyjnych*** Enterprise Investors inwestuje 21 mln USD (PEF IV) zakup pierwszego portfela 2005 pierwsza sekurytyzacja w Polsce oddział operacyjny w Wałbrzychu decyzja o powieleniu biznesu poza Polską 2007 wejście na rynek rumuński nabycie Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. nowatorskie podejście do dłużnika 2008 wdrożenie strategii ugodowej na masową skalę (ugoda lub sąd) 2010 zmiana przepisów działanie Rejestru Dłużników ERIF reklama telewizyjna - masowe narzędzie windykacji perspektywa znacznej podaży NPL 2011 Debiut na GPW Wejście na rynek Czech i Słowacji Źródło: KRUK S.A, * Długi jako wstydliwy problem, CBnZE, 03/2010, ** ogółu wartości wierzytelności w windykacji w 2009 wg IBnGR, *** pod względem nominalnej wartości spraw 27

28 Jak KRUK rozpoznaje przychody z portfeli nabytych? Portfele nabyte podział na odsetki i raty kapitałowe dla każdego nabytego pakietu wierzytelności obliczana jest, wg prognozy spłat, stopa dyskontowa tej inwestycji (IRR spłat), na podstawie przewidywanych spłat w danym okresie jako przychód rozpoznawany jest iloczyn stopy dyskontowej dla danego pakietu i wartości godziwej pakietu różnica spłat i przychodów pomniejsza wartość godziwą pakietu w bilansie (amortyzacja portfeli) co kwartał każdy pakiet podlega analizie, ew. zmiany w faktycznych lub prognozowanych spłatach lub kosztach powodują przeliczenie wartości godziwej wg pierwotnej stopy dyskontowej, a różnica jako aktualizacja uznawana jest w P&L Źródło: KRUK S.A. Przykładowa kalkulacja spłat i przychodów dla nabytego portfela wartość nabycia 100 planowane wpływy OKRES Σ stopa dyskontowa 49% wycena na pocz. okresu wpływy : przychody /część odsetkowa/ amortyzacja wycena na kon. okresu wynikowa z planowanych wpływów i ceny nabycia iloczyn wartości i stopy dyskontowej różnica wpływów i przychodów wartość początkowa pomniejszona o amortyzację 28

29 Grupa Kapitałowa KRUK KRUK S.A. ul. Legnicka Wrocław

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I półrocze 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I półrocze 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników za I półrocze roku Grupa Kapitałowa KRUK Wrzesień Agenda Wstęp Rynek windykacji Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 Zysk netto Grupy KRUK w I

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za trzy kwartały 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za trzy kwartały 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników za trzy kwartały 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK Listopad 2013 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK wypracował w III kw. rekordowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników za I kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK Maj 2014 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK w I kwartale 2014: rekordowe 40 mln

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW pierwszego półrocza oraz drugiego kwartału 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW pierwszego półrocza oraz drugiego kwartału 2011 r. Grupa Kapitałowa KRUK PREZENTACJA WYNIKÓW pierwszego półrocza oraz drugiego kwartału 2011 r. KRUK S.A. Grupa Kapitałowa Sierpień, 2011 Agenda Wstęp Rynek windykacji w Polsce i Rumunii Działalność operacyjna

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 2011 ROKU

PREZENTACJA WYNIKÓW 2011 ROKU Grupa Kapitałowa KRUK PREZENTACJA WYNIKÓW 2011 ROKU KRUK S.A. Grupa Kapitałowa Agenda Wstęp Rynek windykacyjny Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK ma za sobą świetny rok 84% wzrost

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW trzech pierwszych kwartałów oraz trzeciego kwartału 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW trzech pierwszych kwartałów oraz trzeciego kwartału 2012 r. Grupa Kapitałowa KRUK PREZENTACJA WYNIKÓW trzech pierwszych kwartałów oraz trzeciego kwartału 2012 r. KRUK S.A. Grupa Kapitałowa Listopad, 2012 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe 2 W

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników 1 kwartału 2015 roku Grupa KRUK. 10 maja 2015 r.

Prezentacja wyników 1 kwartału 2015 roku Grupa KRUK. 10 maja 2015 r. Prezentacja wyników 1 kwartału 2015 roku Grupa KRUK 10 maja 2015 r. Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK w 1 kwartale 2015 roku: 51 mln zł wyniku netto, wysokie 187 mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r. Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I półroczu 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kw r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa,

Wyniki za I kw r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, Wyniki za I kw. 2015 r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 2015-05-15 Agenda Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O.

Bardziej szczegółowo

Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1. Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący

Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1. Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1 Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący * Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji serii AF 1 w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników 2012 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników 2012 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników 2012 roku Grupa Kapitałowa KRUK Wrocław, marzec 2012 Agenda Wstęp Rynek windykacyjny Działalność operacyjna Kierunki rozwoju Wyniki finansowe Załączniki 2 Zysk

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK Marzec 2014 Agenda Wstęp Rynek Działalność operacyjna Kierunki rozwoju Wyniki finansowe Załączniki 2 Zysk netto Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Sierpień 2013 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie 2 KRUK lider na atrakcyjnym rynku

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Styczeń 2014 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie 2 KRUK lider na atrakcyjnym rynku

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Wyniki i sytuacja Grupy po III kwartałach 2012 r. oraz plany na kolejne miesiące roku Warszawa, 16 listopada 2012 r. AGENDA Sytuacja na rynku obrotu wierzytelnościami

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników za I kwartał 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK Maj 2013 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK wypracował w Ikw. 2013 zysk netto

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 ///

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 /// PODSUMOWANIE Iii kwartału roku obrotowego /// luty 2015 /// Podsumowanie III kwartału roku obrotowego Wyniki finansowe 3 8 ///2/// /// podsumowanie III kwartału roku obrotowego /// ///3/// /// ZDYWERSYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 7 lutego 2011 Centrum Finansowe BPS Centrum Finansowe Banku

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Marzec 2014 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 2 KRUK lider na atrakcyjnym

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK 2014 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 2 KRUK lider na atrakcyjnym

Bardziej szczegółowo

Giełdowa Spółka Roku 2014 wg rankingu Pulsu Biznesu

Giełdowa Spółka Roku 2014 wg rankingu Pulsu Biznesu KRUK S.A. Giełdowa Spółka Roku 2014 wg rankingu Pulsu Biznesu Raport analityczny dla inwestorów indywidualnych KRUK S.A. - UPDATE Pierwszy raport analityczny SII na temat spółki KRUK S.A. został opublikowany

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników pierwszych trzech kwartałów 2015 roku Grupa KRUK

Prezentacja wyników pierwszych trzech kwartałów 2015 roku Grupa KRUK Prezentacja wyników pierwszych trzech kwartałów roku Grupa KRUK 1 listopada r. Agenda Wstęp Działalność operacyjna Nowe rynki i nowe inicjatywy Wyniki finansowe Załączniki 2 Po 3 kwartałach roku KRUK zarobił

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce !!!!!! 1! Historia!rynku!wierzytelności!w!Polsce! 2! Podział!rynku!windykacji! 3! Determinanty!rynku!usług!windykacji! 4! Otoczenie!konkurencyjne!

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE 1 Osiągnięte wyniki: 35% 37% 50% 50% Wzrostu przychodów Wzrost EBIT Wzrostu zysku ne7o Proponowana wielkość dywidendy 2 Najważniejsze wydarzenia: FIZ Luksemburg Utworzenie

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Pragma Inkaso. Działalność serwiserska Fundusze sekurytyzacyjne wierzytelności korporacyjnych

Pragma Inkaso. Działalność serwiserska Fundusze sekurytyzacyjne wierzytelności korporacyjnych Pragma Inkaso Działalność serwiserska Fundusze sekurytyzacyjne wierzytelności korporacyjnych 21.06.2017 1 Rynek przeterminowanych wierzytelności korporacyjnych Wartość korporacyjnych wierzytelności przeterminowanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie Przedmiot działania: Branża: zarządzanie wierzytelnościami Sektor: hurtowy obrót wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych Siedziba: ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość Strona Internetowa: www.kredytinkaso.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 30.06.2014 Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie i windykacja na zlecenie portfeli masowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników 1 kwartału 2017 roku Grupa KRUK. 27 kwietnia 2017 r.

Prezentacja wyników 1 kwartału 2017 roku Grupa KRUK. 27 kwietnia 2017 r. Prezentacja wyników 1 kwartału 2017 roku Grupa KRUK 27 kwietnia 2017 r. Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Informacje dodatkowe 2 KRUK rozpoczyna rok od rekordowych 80 mln zł wyniku netto,

Bardziej szczegółowo

Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014

Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014 Grupa Ferratum analiza fundamentalna spółki, 20 maja 2014 r. Remigiusz Iwan dla Obligacje.pl Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014 Kluczowe informacje z I kwartału 2014: Grupa działa

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU Gdynia, dnia 30 sierpnia 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Półrocze dynamicznego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP

Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Prezentacja strategii na lata 2013-2016 Warszawa, 23 maja 2013 r. AGENDA Podsumowanie I kwartału 2013 r. Rynek wierzytelności konsumenckich w Polsce Sytuacja P.R.E.S.C.O.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DT Partners. Warszawa, 2014 r.

Prezentacja DT Partners. Warszawa, 2014 r. Prezentacja DT Partners Warszawa, 2014 r. Grupa DTP Co nas wyróżnia Grupa DTP jest liderem w segmencie wierzytelności niedetalicznych, czyli małych i średnich firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r.

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. TETYDA Spółka Akcyjna Prezentacja spółki Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Agenda Misja Historia Rynek wierzytelności Przedmiot działalności Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r.

Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r. Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r. Skład akcjonariatu stan na dzień 7.05.2014 r. l. akcji proc. akcji Paged Capital Sp. z o.o. 16 988 566 47,57% JAMICO Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za II Q 2014

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za II Q 2014 Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za II Q 214 INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE (na 6.8.214 r. tj. na dzień publikacji raportu) EGB Investments S.A. (spółka dominująca) EGB Finanse Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2013

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2013 Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 213 INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE EGB Investments S.A. (spółka dominująca) EGB Finanse Sp. z o.o. (spółka zależna) EGB Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników 1 półrocza 2015 roku Grupa KRUK. 30 sierpnia 2015 r.

Prezentacja wyników 1 półrocza 2015 roku Grupa KRUK. 30 sierpnia 2015 r. Prezentacja wyników 1 półrocza roku Grupa KRUK 30 sierpnia r. Agenda Wstęp Rynek wierzytelności Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 W 1. półroczu roku KRUK zarobił 108 mln zł, co stanowi

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za I kw. 2015 r.

Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za I kw. 2015 r. Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za I kw. 2015 r. Agenda Podsumowanie I kw. 2015 r. Wyniki finansowe za I kw. 2015 r. Wyniki operacyjne Pozycja DTP na rynku wierzytelności w Polsce oraz jego perspektywy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie. Od 2011 roku Kruk notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kapitalizacja spółki wynosi około 3,5 mld zł.

Podsumowanie. Od 2011 roku Kruk notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kapitalizacja spółki wynosi około 3,5 mld zł. Kruk analiza, 17 listopada 2016 r. Remigiusz Iwan dla Obligacje.pl Autor prowadzi bloga rynekobligacji.com Podsumowanie Grupa Kruk działa na rynku obrotu wierzytelnościami (zakupy pakietów na własny rachunek)

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011 Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q3 2015. 12 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe Q3 2015. 12 listopada 2015 r. Wyniki finansowe Q3 2015 12 listopada 2015 r. Agenda 1 Biznes w Q3 2015 2 Wyniki finansowe 3 Dywidenda za rok 2014 4 Prognoza 2015 5 Pytania i odpowiedzi 2015-11-17 ABC Data SA 2 Osiągnięcia Q3 2015 Znaczący

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2016 Skuteczna realizacja strategii smartdom i szybki wzrost liczby usług kontraktowych

Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2016 Skuteczna realizacja strategii smartdom i szybki wzrost liczby usług kontraktowych Komunikat prasowy Warszawa, 12 maja 2016 r. Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2016 Skuteczna realizacja strategii smartdom i szybki wzrost liczby usług kontraktowych W I kwartale br. Grupa Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 13 MARCA 2013 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku

Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do działalności, wyników

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA I PÓŁROCZE 2012 r. Tarnowskie Góry 31 sierpień 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA I PÓŁROCZE 2012 r. Tarnowskie Góry 31 sierpień 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA I PÓŁROCZE 2012 r. Tarnowskie Góry 31 sierpień 2012 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Inwestorska

Prezentacja Inwestorska Lider w odzyskiwaniu należności komunikacyjnych w Polsce Prezentacja Inwestorska marzec kwiecień 2017 r. Parametry obligacji serii B Oprocentowanie Wypłata odsetek Wartość oferty Próg dojścia emisji do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku Warszawa, 6 listopada 2014 r. Wyniki finansowe 3Q2014 mln PLN Dynamika przychodów Rekordowy III kwartał przed rokiem Przychody kwartalnie 78,9 98 128 112

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników 1 półrocza 2016 roku Grupa KRUK. 28 sierpnia 2016 r.

Prezentacja wyników 1 półrocza 2016 roku Grupa KRUK. 28 sierpnia 2016 r. Prezentacja wyników 1 półrocza 2016 roku Grupa KRUK 28 sierpnia 2016 r. Agenda Wstęp Rynek wierzytelności Działalność operacyjna Wyniki finansowe Informacje dodatkowe 2 KRUK w 1 półroczu 2016 roku: rekordowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst. Warszawa 7 czerwca 2011 roku

Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst. Warszawa 7 czerwca 2011 roku Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst Warszawa 7 czerwca 2011 roku SPIS TREŚCI INFORMACJA O OBLIGACJACH WPROWADZANYCH DO OBROTU NAVI GROUP S.A. RYNEK I JEGO PERSPEKTYWY NAVI GROUP S.A. - KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Bardziej szczegółowo