PREZENTACJA WYNIKÓW trzech pierwszych kwartałów oraz trzeciego kwartału 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA WYNIKÓW trzech pierwszych kwartałów oraz trzeciego kwartału 2011 r."

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa KRUK PREZENTACJA WYNIKÓW trzech pierwszych kwartałów oraz trzeciego kwartału 2011 r. KRUK S.A. Grupa Kapitałowa Listopad, 2011

2 Agenda Wstęp Rynek windykacji Działalność operacyjna Wyniki finansowe 2

3 KRUK 426 mln zł inwestycji w portfele wierzytelności i 52 mln zł zysku netto za trzy kwartały 2011r. (I) Od stycznia do września 2011r. Grupa KRUK zainwestowała 426 mln zł nabywając portfele wierzytelności w Polsce i Rumunii. (II) Zysk netto Grupy wypracowany po trzech kwartałach 2011 jest o 82% większyporównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. (III) Grupa KRUK od początku roku do końca września wyemitowała 256 mln zł obligacji na zakupy nowych portfeli. Grupa z sukcesem pozyskuje także dług bankowy zawierając w 2011r. umowy na 125 mln zł. Źródło: KRUK S.A. (IV) Grupa KRUK zawarła umowę na zakup pierwszego portfela w Czechach (V) Grupa KRUK podpisała umowę zakupu spółki posiadającą uprawnienia do nabywania portfeli na Węgrzech (VI) Strategia windykacyjna Grupy KRUK jest wzmacniana w Polsce poprzez kontynuację kampanii reklamowej i lokowanie produktu w serialu telewizyjnym. Jednocześnie we wrześniu Grupa KRUK rozpoczęła Kampania edukacyjnomarketingowo w Rumunii, jako pierwszy podmiot windykacyjny w historii tego rynku. (VII) Baza danych Biura Informacji Gospodarczej Rejestru Dłużników ERIF, według zaudytowanego raportu KPMG, wzrosła w trzecim kwartale o 29% względem poprzedniego kwartału i na koniec września liczyła 961 tys. spraw. 3

4 Zysk netto Grupy KRUK po trzech kwartałach jest wyższy o 82% od wyników porównywalnego okresu poprzedniego roku PAKIETY NABYTE (zakupione na własny rachunek) Wpływy gotówkowe w mln zł INKASO (usługi zlecone) Przychody w mln zł 234,2 30,7 I-IIIQ ,9 67% I-IIIQ ,8-9% Inwestycje w mln zł Marżaw mln zł 425,6 12,6 I-IIIQ ,4 341% mln zł I-IIIQ 2010 I-IIIQ 2010 Zmiana 2010 Wykonanie 2010 Przychody w mln zł 190,6 120,4 58% 164,3 116% EBIT w mln zł 72,3 34,6 109% 42,6 169% Zysk netto mln zł 52,3 28,7 82% 36,1 145% EPS w zł 3,2 1,9 71% 2,34 136% ROE 26,7% 27,4% 14,5-13% mln zł Źródło: KRUK S.A. 4

5 W III kwartale 2011 KRUK zwiększył EBIT o 47% a zysk netto o 17% w porównaniu do III kwartału 2010r. PAKIETY NABYTE (zakupione na własny rachunek) Wpływy gotówkowe w mln zł INKASO (usługi zlecone) Przychody w mln zł IIIQ ,4 IIIQ ,7 73% -8% IIIQ ,2 IIIQ ,5 Inwestycje w mln zł Marżaw mln zł IIIQ ,7 IIIQ ,9 IIIQ ,2 365% mln zł IIIQ ,7 6% mln zł IIIQ 2011 IIIQ 2010 Zmiana Przychody w mln zł 66,8 46,0 45% EBIT w mln zł 23,6 16,1 47% Zysk netto mln zł 13,1 11,2 17% Źródło: KRUK S.A. 5

6 Agenda Wstęp Rynek windykacji Działalność operacyjna Wyniki finansowe 6

7 Banki w Polsce i Rumunii kontynuują silną wyprzedaż wierzytelności detalicznych w II połowie 2011r. POLSKA RUMUNIA mld zł nominalna wartość spraw detalicznych nakłady inwestycyjne średnie ceny* 16,5% 4,9 14,5% 12,3% 12,2% 11,0% 3,1 2,7 3,5 3,2 2 0,3 0,4 0,3 0,4 0, H 2011** 2011 F 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% mld zł % 1,2 1,3 nominalna wartość spraw detalicznych nakłady inwestycyjne średnie ceny* 6% 2,1 8% 7% 1,4 0,1 0, H 2011** 25% 20% 15% 10% 5% 0% Oczekujemy podwojenia wielkości rynku zakupów wierzytelności w 2011 w stosunku do 2010r. Na rynku utrzymują się relatywnie niskie ceny, które są wynikiem charakterystyki spraw w Rumunii i mniejszej niż w Polsce konkurencji. Wzrost ceny za wierzytelności to efekt ich wyższej jakości, ale też presji konkurencyjnej. Oczekujemy, że w 2011 rynek zakupów wierzytelności w Rumunii przynajmniej utrzyma poziom z roku Źródło: KRUK SA., IBnGR; * średnia cena jako % wartości nominalnej; **według szacunków KRUK; 7

8 Przesunięcie na rynek sprzedaży wierzytelności i niska akcja kredytowa hamują wzrost rynku inkasa POLSKA RUMUNIA mld zł 14 Wartość nominalna spraw detalicznych przekazywanych do inkaso w danym roku mld zł 14 Wartość nominalna spraw detalicznych przekazywanych do inkaso w danym roku ,4 11, , ,4 5,2 4, H 2011* 2011 F ,5 3,2 1,6 1, H 2011* W okresie spowolnienia sprzedaży nowych kredytów niehipotecznych, niektóre banki zmniejszyły wolumen spraw oddawanych do inkasa. Obserwujemy przesunięcie z rynku inkasa do rynku sprzedaży wierzytelności. Źródło: KRUK SA., IBnGR; *według szacunków KRUK 8

9 Agenda Wstęp Rynek windykacji Działalność operacyjna Wyniki finansowe 9

10 KRUK - inwestycje w zakupy portfeli wierzytelności Nominalna wartość nabytych spraw w mln zł I-IIIQ % IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ 2011 Nakłady inwestycyjne w nowe portfele w mln zł I-IIIQ % IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ 2011 W trzech pierwszych kwartałach 2011r. KRUK nabył 33 nowe portfele wierzytelności. Grupa Kruk nabyła przede wszystkim wierzytelności od instytucji finansowych (około 95% wartości nominalnej pakietów zakupionych w trzech kwartałach 2011r.). Źródło: KRUK S.A. 10

11 KRUK portfele nabyte I-III kwartał - szybki wzrost i wysoka rentowność Nakłady KRUK na portfele (mln zł) Spłaty na portfelach nabytych (mln zł) Przychody (mln zł) i koszty (jako % spłat) ,2 157,2 27% 341% 67% 85% I-IIIQ Polska I-IIIQ ,9 I-IIIQ ,0 31% Rumunia , ,1 31% Grupa KRUK odnotowała rekordowe inwestycje w zakupy portfeli wierzytelności, poprawiając jednocześnie rentowość operacyjną w pierwszych trzech kwartałach 2011r. Źródło: KRUK S.A., 11

12 KRUK portfele nabyte 108 mln zł inwestycji i średnio 1 mln zł generowanej gotówki każdego dnia w III kwartale 2011r. Nakłady KRUK na portfele (mln zł) Spłaty na portfelach nabytych (mln zł) Przychody (mln zł) i koszty (jako % spłat) IIIQ IIIQ ,4 IIIQ ,8 27,5% IIQ IIQ ,6 IIQ ,5 26,7% Polska IQ Rumunia IQ ,2 IQ ,9 27,8% KRUK pokazuje konsekwentnie w 2011 wyższą efektywność kosztową niż w 2010r Koszty jako procent spłat są poniżej poziomu 31% notowanego w 2010r. Źródło: KRUK S.A., 12

13 KRUK inkaso I-III kwartał stabilny i wysoce rentowny biznes Wartość nominalna inkaso (mld zł) i pobierana prowizja (% wart. nom.) Przychody (mln zł) i marża inkaso (jako % przychodów) Marża pośrednia inkaso (mln zł) Polska Rumunia 3,2 0,9% 30,7 41,0% 12,6 14% -9% -13% I-IIIQ ,9 1,2% I-IIIQ ,8 42,8% I-IIIQ , ,7 1,2% ,1 41,3% , Biznes inkaso pozostaje wysoko rentowny i ma dla KRUKastrategiczne znaczenie ze względu na synergie z biznesem zakupu wierzytelności. Źródło: KRUK S.A. 13

14 KRUK inkaso III kwartał wzrost marży i rentowności w porównaniu do I iii kwartału 2011 Wartość nominalna inkaso (mld zł) i pobierana prowizja (% wart. nom.) Przychody (mln zł) i marża inkaso (jako % przychodów) Marża pośrednia inkaso (mln zł) Polska Rumunia IIIQ ,3 0,8% IIIQ ,7 46,2% IIIQ ,9 IIQ ,3 0,8% IIQ ,4 40,1% IIQ ,2 IQ ,7 1,3% IQ ,7 36,3% IQ , Źródło: KRUK S.A. 14

15 KRUK nowe projekty w Polsce 960 tys. rekordów w bazie RD ERIF i ponad 3 tys. sprzedanych pożyczek RD ERIF (Biuro Informacji Gospodarczej) Wielkość bazy w tys. szt. POŻYKI NOVUM Ilość sprzedanych pożyczek w szt. IIIQ % 60% IIQ I-IIIQ % IQ Baza RD ERIF utrzymuje dynamiczny wzrost. RD ERIF jako pierwszy BIG audytuje zawartość swojej bazy, zaświadczając o jej jakości. RD ERIF rozwija sprzedaż do sektora biznesu i instytucji z masowymi wierzytelnościami konsumenckimi oraz do branży MŚP. Produkt kierowany jest obecnie do osób, które już spłaciły zadłużenie w KRUK i regularnie spłacają pozostałe zadłużenie. Potencjalni klienci, ze względu na swój status i sytuację na rynku bankowym, mają utrudniony dostęp do pożyczek na rynku bankowym. Istotną przewagą konkurencyjną jest ograniczenie ryzyka przez znajomość charakterystyki i zachowań pożyczkobiorcy oraz skuteczna windykacja. Źródło:KRUK S.A. 15

16 Węgry KRUK planuje wejście na rynek w I kwartale 2012r. mld zł 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 31 Wartość nominalna bankowych kredytów detalicznych, niehipotecznych kredyty detaliczne-niehipoteczne 34,7% 37,4% ,7% ,5% dynamika kredytów 2,9% wrz-11* 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Wartość kredytów bankowych detalicznych, niehipotecznych jest zbliżona do wielkości rynku rumuńskiego i czeskiego. Spodziewamy się istotnego zainteresowania banków sprzedażą wierzytelności ze względu na ich trudną sytuację finansową na Węgrzech. RYNEK WĘGIERSKI Nakłady inwestycyjne na zakupy wierzytelności według wstępnych szacunków Grupy wynoszą około PLN m rocznie Grupa Kapitałowa KRUK na Węgrzech W październiku 2011r. Grupa KRUK podpisała umowę nabycia węgierskiej spółki SH Money. Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej ale posiada licencje na nabywanie wierzytelności na Węgrzech. Zamknięcie transakcji nastąpi po uzyskaniu zgody przez Węgierską Komisję Nadzoru Finansowego. Rynek windykacyjny jest mocno rozdrobniony. Obecni są na nim EOS i IntrumJustitita z którymi KRUK konkuruje na innych rynkach, a także wiele lokalnych podmiotów. Na rynku węgierskim działają banki, obecne również w Polsce i w Rumunii: Erste Bank, Raiffeisen Bank, Cetelem Bank, Santander Consumer Finance, GE Bank Źródło: KRUK S.A., MNB, * Dynamika liczona względem września 2010r. 16

17 KRUK pionier windykacyjnej komunikacji marketingowej w Polsce SPOTY REKLAMOWE W TV REKLAMA SĄSIADKA 19 wrzesień 25 listopada 2011 r.; ogólnopolski zakres kampanii w stacjach TVP, POLSAT i TVN. M jak Miłość IDEA/PRODUCT PLACEMENT W SERIALU M JAK MIŁOŚĆ 11 i 17 października 2011 r.; stacja TVP2, oglądalność pierwszego odcinka 7,2 mln osób, oglądalność drugiego - 7,8 mln widzów. PLANSZE SPONSORSKIE PROGNOZY POGODY TVP października 2011r.; w formie planszy sponsorskich przed i po prognoziepogody. ARTYKUŁY, REKLAMY I PORADY W PRASIE od 13 września 2011r.; cykl edukacyjny, publikowany w prasie poradnikowej (np. Naj, Poradnik, Chwila dla Ciebie), regionalnej we wszystkich województwach oraz tabloidach Fakt i Super Express. OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ BEZ DŁUGÓW 17 listopada 2011r.; cel to mobilizowanie osób zadłużonych do spłaty całości, bądź podjęcia próby uregulowania zadłużenia w ratach. MAILING OPERACYJNY Z WYKORZYSTANIEM WIZERUNKU ZNANYCH POLSKICH AKTORÓW wrzesień grudzień 2011; wysyłka składa się z poddruku i koperty ze znanymi aktorami serialowymi -Teresą Lipowską i Witoldem Pyrkoszem, ulotki, wniosku o rozłożenie długu na raty. Źródło: KRUK S.A. 17

18 oraz mediowy debiut w Rumunii! Pierwsza, historyczna na rynku rumuńskim kampania edukacyjno-marketingowa przeprowadzona przez firmę zarządzającą wierzytelnościami! SPOTY REKLAMOWE W TV REKLAMA SĄSIADKA dubbing 20 wrzesień 27 listopada 2011 r.; ogólnorumuński zakres kampanii w stacjach Antena 1, Antena 2, Etno TV, Euforia TV, FavoritTV, gsptv, Kanal D, MyneleTV, NationalTV, OTV, Pro Cinema, Pro Tv, TVR 1, TVR 2 ARTYKUŁY, REKLAMY I PORADY W PRASIE od 22 września 2011r.; cykl edukacyjny, publikowany w prasie poradnikowej regionalnej oraz tabloidach(click, Libertatea, Pro TV Magazin, Transilvania Expres, Monitorul de Cluj, Renasterea Banateana, Ziarul de Iasi, Jurnal Aradean, JurnalBihorean, JurnalCaras Severin, Gazeta de Sud, TribunaSibiu, ViataLibera, Monitorulde Suceava, InformatiaMaramures. DZIEŃ BEZ DŁUGÓW w ramach kampanii społecznej Moje długi 17 listopada 2011r.; cel to mobilizowanie osób zadłużonych do kontaktu z wierzycielem lub reprezentującą go firma windykacyjną w celu rozpoczęcia spłaty zadłużenia, w całości lub uregulowania zadłużenia w ratach. Poradnikowa strona internetowa: MAILING OPERACYJNY Z WYKORZYSTANIEM WIZERUNKU AKTORÓW Z REKLAMY SĄSIADKA wrzesień grudzień 2011; wysyłka składa się z poddruku i koperty, ulotki, wniosku o rozłożenie długu na raty. Źródło: KRUK S.A. 18

19 KRUK - Istotne wydarzenia po trzecim kwartale 2011 r. RUMUNIA Zakup wierzytelności o znacznej wartości Grupa KRUK zawarła w dniu r. umowę z BANCA COMERCIALA ROMANA S.A na zakup wierzytelności o wartości nominalnej około 200 mln PLN. Cena nabycia stanowiła 12% wartości nominalnej portfela. POLSKA Decyzja o emisji obligacji W dniu r. Zarząd KRUK SA podjął uchwałę o emisji obligacji do wartości 20 mln PLN w celu pozyskania środków na zakup portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy. WĘGRY Przygotowania do wejścia na nowy rynek Podpisanie w dniu r. umowy zakupu spółki SH Money. Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej ale posiada licencje na nabywanie wierzytelności. Zamknięcie transakcji nastąpi po uzyskaniu zgody przez węgierską komisję nadzoru finansowego. Źródło: KRUK S.A. 19

20 Agenda Wstęp Rynek windykacji Działalność operacyjna Wyniki finansowe 20

21 KRUK P&L w podziale na linie biznesowe (układ prezentacyjny) mln zł IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ 2011 I-IIIQ 2010 PORTFELE NABYTE vs. I-IIIQ 2010 Nakłady na portfele nabyte -69,2-248,6-107,7-425,6-96,4 341% Spłaty na portfelach nabytych 66,2 77,6 90,4 234,2 139,9 67% Amortyzacja netto portfeli nabytych -23,3-18,1-35,6-77,0-54,8 41% RACHUNEK WYNIKÓW Przychody z działalności operacyjnej 53,2 70,7 66,8 190,6 120,4 58% Portfele wierzytelności nabytych 42,9 59,5 54,8 157,2 85,0 85% w tym aktualizacja -0,9 7,9 4,8 11,9 8,6 Usługi windykacyjne 9,7 10,4 10,7 30,7 33,8-9% Inne produkty i usługi 0,6 0,8 1,3 2,7 1,6 Marża pośrednia 27,8 43,0 35,1 105,9 56,5 87% Marża procentowo 52% 61% 53% 56% 47% Portfele wierzytelności nabytych 24,5 38,8 29,9 93,3 42,3 120% Usługi windykacyjne 3,5 4,2 4,9 12,6 14,5-13% Inne produkty i usługi -0,2 0,0 0,2 0,0-0,3 Koszty ogólne -8,2-10,7-10,0-28,9-19,8 46% EBITDA 19,4 31,9 25,1 76,3 37,4 104% Rentowność EBITDA 36% 45% 38% 40% 31% Przychody/Koszty finansowe -3,9-5,5-9,6-19,0-5,9 ZYSK NETTO 14,1 25,1 13,1 52,3 28,7 82% Rentowność zysku netto 27% 36% 20% 27% 24% EBITDA GOTÓWKOWA* 42,7 50,0 60,7 153,3 92,3 66% Źródło: KRUK S.A, *EBITDA z wyłączeniem amortyzacji netto portfela ( koszt, ale nie wydatek ) 21

22 KRUK P&L w podziale na segmenty geograficzne (układ prezentacyjny) mln zł IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ 2011 I-IIIQ 2010 RACHUNEK WYNIKÓW vs. I-IIIQ 2010 Przychody z działalności operacyjnej 53,2 70,7 66,8 190,6 120,4 58% Polska 32,3 47,0 33,0 112,4 92,8 21% Rumunia 20,9 23,6 33,7 78,2 27,6 183% Marża pośrednia 27,8 43,0 35,1 105,9 56,5 87% Marża procentowo 52% 61% 53% 56% 47% Polska 11,3 24,1 7,6 43,0 37,6 14% Rumunia 16,5 18,9 27,5 62,9 18,9 234% Koszty ogólne -8,2-10,7-10,0-28,9-19,8 46% EBITDA 19,4 31,9 25,1 76,3 37,4 104% Rentowność EBITDA 36% 45% 38% 40% 31% Przychody/Koszty finansowe -3,9-5,5-9,6-19,0-5,9 ZYSK NETTO 14,1 25,1 13,1 52,3 28,7 82% Rentowność zysku netto 27% 36% 20% 27% 24% Źródło: KRUK S.A, 22

23 KRUK wybrane pozycje bilansowe (układ prezentacyjny) mln zł IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ AKTYWA Aktywa trwałe 19,4 19,4 19,3 18,8 Aktywa obrotowe 386,1 581,6 680,8 298,7 w tym :Inwestycje w pakiety nabyte 307,0 533,9 608,7 263,2 Środki pieniężne 31,2 27,9 31,1 20,8 Aktywa ogółem 405,5 601,0 700,1 317,6 PASYWA Kapitał własny 146,0 211,9 223,5 132,0 w tym Zyski zatrzymane 122,1 147,1 158,4 108,0 Zobowiązania 259,5 389,1 476,6 185,5 w tym: Kredyty i leasingi 39,8 70,6 63,3 25,6 Obligacje 95,9 233,9 321,9 95,9 Pasywa ogółem 405,5 601,0 700,1 317,6 WSKAŹNIKI Dług odsetkowy 135,7 304,5 385,2 121,5 Dług odsetkowy netto 104,5 276,6 354,1 100,7 Dług odsetkowy netto do Kapitałów Własnych 0,7 1,3 1,6 0,8 Dług odsetkowy do 12-miesięcznej EBITDA gotówkowej* 1,0 1,9 2,1 1,0 Źródło: KRUK S.A, *EBITDA z wyłączeniem amortyzacji netto portfela ( koszt, ale nie wydatek ) 23

24 KRUK podstawowe informacje o przepływach pieniężnych (układ prezentacyjny) IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 42,4 46,5 35,3 124,2 124,1 Wpłaty od osób zadłużonych z portfeli zakupionych 66,2 77,6 90,4 234,2 197,9 Koszty operacyjne na portfelach zakupionych -18,4-20,7-24,8-63,9-60,7 Marża operacyjna na usługach windykacyjnych 3,5 4,2 4,9 12,6 18,2 Koszty ogólne -8,2-10,7-10,0-28,9-28,1 Pozostałe przepływy z działalności operacyjnej -0,7-3,9-25,2-29,9-3,2 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej: -71,1-250,5-109,9-431,4-201,0 Wydatki na zakup portfeli wierzytelności -69,2-248,7-107,7-425,6-194,0 Pozostałe przepływy z działalności inwestycyjnej -1,9-1,8-2,1-5,8-7,0 Przepływy pieniężne z działalności finansowej 39,1 200,7 77,8 317,6 73,9 Zaciągnięcie kredytów i zobowiązań leasingowych 19,8 67,5 33,3 120,5 17,2 Zaciągnięcie obligacji 0,0 138,0 118,0 256,0 112,0 Spłata kredytów i zobowiązań leasingowych -5,8-36,8-37,3-79,9-37,9 Spłata obligacji 0,0 0,0-30,0-30,0-34,0 Pozostałe przepływy z działalności finansowej 25,1 32,1-6,1 51,0 16,6 Przepływy pieniężne netto: 10,4-3,3 3,2 10,4-3,0 Źródło: KRUK S.A, 24

25 KRUK dobra perspektywa rozwoju Skuteczność operacyjna jest kluczem do sukcesu w długim okresie innowacyjna strategia ugodowa pozwala na uzyskanie wysokiego udziału w rynku i ponadprzeciętnej rentowności. KRUK wypracował unikatowy model biznesowy oparty zarówno na windykacji zakupionych wierzytelności, jak i serwisie na rachunek właściciela. Model z powodzeniem funkcjonuje w Polsce, oraz z sukcesem został wdrożony w Rumunii, a obecnie wprowadzany jest w Czechach i na Słowacji. KRUK ma dobry dostęp do finansowania (zarówno na rynku obligacji, jak i kredytów) co umożliwia mu wzrost. Rynek windykacyjny rośnie i jest odporny na spowolnienie gospodarcze. Oczekujemy, że wartość inwestycji w zakupy wierzytelności w Polsce podwoi się w 2011 w porównaniu do 2010 z ok. PLN 0,4 mld do PLN 0,8 mld. KRUK rozwija nowe inicjatywy biznesowe, jak działalność Rejestru Dłużników ERIF BIG czy udzielanie pożyczek konsumenckich NOVUM. KRUK rozważa eksploracje kolejnych rynków zagranicznych, jak i analizuje możliwości akwizycji w Polsce. Źródło: KRUK S.A. * wartości nominalna spraw, dane za I półrocze 2011 są szacunkiem KRUK 25

26 Agenda Załączniki 26

27 KRUK - model biznesowy i kroki milowe Wierzyciele Banki ~ 70%** Osoby zadłużone Detal ~ 70%** banki Model biznesowy Grupy KRUK firmy ubezp. inkaso operatorzy telefonii telewizje kablowe inne media windykacja portfeli nabytych proces windykacyjny wspólna platforma windykacyjna, narzędzia i infrastruktura (IT, telco, call center) obszar detaliczny obszar korporacyjny obszar B2B (należności) Pomagamy spłacać długi bo 76%osób zadłużonych wyraża chęć spłaty zaległego zadłużenia* Kroki milowe Grupy KRUK lider innowacyjności 2000 początek działalności windykacyjnej 2001 wprowadzenie modelu success only fee w inkaso początek rynku portfeli decyzja o pozyskaniu kapitału 2003 KRUK liderem rynku usług windykacyjnych*** Enterprise Investors inwestuje 21 mln USD (PEF IV) zakup pierwszego portfela 2005 pierwsza sekurytyzacja w Polsce oddział operacyjny w Wałbrzychu decyzja o powieleniu biznesu poza Polską 2007 wejście na rynek rumuński nabycie Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. nowatorskie podejście do dłużnika 2008 wdrożenie strategii ugodowej na masową skalę (ugoda lub sąd) 2010 zmiana przepisów działanie Rejestru Dłużników ERIF reklama telewizyjna - masowe narzędzie windykacji perspektywa znacznej podaży NPL 2011 Debiut na GPW Wejście na rynek Czech i Słowacji Źródło: KRUK S.A, * Długi jako wstydliwy problem, CBnZE, 03/2010, ** ogółu wartości wierzytelności w windykacji w 2009 wg IBnGR, *** pod względem nominalnej wartości spraw 27

28 Jak KRUK rozpoznaje przychody z portfeli nabytych? Portfele nabyte podział na odsetki i raty kapitałowe dla każdego nabytego pakietu wierzytelności obliczana jest, wg prognozy spłat, stopa dyskontowa tej inwestycji (IRR spłat), na podstawie przewidywanych spłat w danym okresie jako przychód rozpoznawany jest iloczyn stopy dyskontowej dla danego pakietu i wartości godziwej pakietu różnica spłat i przychodów pomniejsza wartość godziwą pakietu w bilansie (amortyzacja portfeli) co kwartał każdy pakiet podlega analizie, ew. zmiany w faktycznych lub prognozowanych spłatach lub kosztach powodują przeliczenie wartości godziwej wg pierwotnej stopy dyskontowej, a różnica jako aktualizacja uznawana jest w P&L Źródło: KRUK S.A. Przykładowa kalkulacja spłat i przychodów dla nabytego portfela wartość nabycia 100 planowane wpływy OKRES Σ stopa dyskontowa 49% wycena na pocz. okresu wpływy : przychody /część odsetkowa/ amortyzacja wycena na kon. okresu wynikowa z planowanych wpływów i ceny nabycia iloczyn wartości i stopy dyskontowej różnica wpływów i przychodów wartość początkowa pomniejszona o amortyzację 28

29 Grupa Kapitałowa KRUK KRUK S.A. ul. Legnicka Wrocław

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I półrocze 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I półrocze 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników za I półrocze roku Grupa Kapitałowa KRUK Wrzesień Agenda Wstęp Rynek windykacji Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 Zysk netto Grupy KRUK w I

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników za I kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK Maj 2014 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK w I kwartale 2014: rekordowe 40 mln

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 2011 ROKU

PREZENTACJA WYNIKÓW 2011 ROKU Grupa Kapitałowa KRUK PREZENTACJA WYNIKÓW 2011 ROKU KRUK S.A. Grupa Kapitałowa Agenda Wstęp Rynek windykacyjny Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK ma za sobą świetny rok 84% wzrost

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników 1 kwartału 2015 roku Grupa KRUK. 10 maja 2015 r.

Prezentacja wyników 1 kwartału 2015 roku Grupa KRUK. 10 maja 2015 r. Prezentacja wyników 1 kwartału 2015 roku Grupa KRUK 10 maja 2015 r. Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK w 1 kwartale 2015 roku: 51 mln zł wyniku netto, wysokie 187 mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r. Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I półroczu 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kw r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa,

Wyniki za I kw r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, Wyniki za I kw. 2015 r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 2015-05-15 Agenda Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O.

Bardziej szczegółowo

Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1. Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący

Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1. Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1 Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący * Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji serii AF 1 w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników 2012 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników 2012 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników 2012 roku Grupa Kapitałowa KRUK Wrocław, marzec 2012 Agenda Wstęp Rynek windykacyjny Działalność operacyjna Kierunki rozwoju Wyniki finansowe Załączniki 2 Zysk

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK Marzec 2014 Agenda Wstęp Rynek Działalność operacyjna Kierunki rozwoju Wyniki finansowe Załączniki 2 Zysk netto Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Sierpień 2013 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie 2 KRUK lider na atrakcyjnym rynku

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Styczeń 2014 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie 2 KRUK lider na atrakcyjnym rynku

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników za I kwartał 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK Maj 2013 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK wypracował w Ikw. 2013 zysk netto

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Wyniki i sytuacja Grupy po III kwartałach 2012 r. oraz plany na kolejne miesiące roku Warszawa, 16 listopada 2012 r. AGENDA Sytuacja na rynku obrotu wierzytelnościami

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 ///

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 /// PODSUMOWANIE Iii kwartału roku obrotowego /// luty 2015 /// Podsumowanie III kwartału roku obrotowego Wyniki finansowe 3 8 ///2/// /// podsumowanie III kwartału roku obrotowego /// ///3/// /// ZDYWERSYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Marzec 2014 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 2 KRUK lider na atrakcyjnym

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK 2014 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 2 KRUK lider na atrakcyjnym

Bardziej szczegółowo

Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 7 lutego 2011 Centrum Finansowe BPS Centrum Finansowe Banku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników pierwszych trzech kwartałów 2015 roku Grupa KRUK

Prezentacja wyników pierwszych trzech kwartałów 2015 roku Grupa KRUK Prezentacja wyników pierwszych trzech kwartałów roku Grupa KRUK 1 listopada r. Agenda Wstęp Działalność operacyjna Nowe rynki i nowe inicjatywy Wyniki finansowe Załączniki 2 Po 3 kwartałach roku KRUK zarobił

Bardziej szczegółowo

Giełdowa Spółka Roku 2014 wg rankingu Pulsu Biznesu

Giełdowa Spółka Roku 2014 wg rankingu Pulsu Biznesu KRUK S.A. Giełdowa Spółka Roku 2014 wg rankingu Pulsu Biznesu Raport analityczny dla inwestorów indywidualnych KRUK S.A. - UPDATE Pierwszy raport analityczny SII na temat spółki KRUK S.A. został opublikowany

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce !!!!!! 1! Historia!rynku!wierzytelności!w!Polsce! 2! Podział!rynku!windykacji! 3! Determinanty!rynku!usług!windykacji! 4! Otoczenie!konkurencyjne!

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE 1 Osiągnięte wyniki: 35% 37% 50% 50% Wzrostu przychodów Wzrost EBIT Wzrostu zysku ne7o Proponowana wielkość dywidendy 2 Najważniejsze wydarzenia: FIZ Luksemburg Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie Przedmiot działania: Branża: zarządzanie wierzytelnościami Sektor: hurtowy obrót wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych Siedziba: ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość Strona Internetowa: www.kredytinkaso.pl

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DT Partners. Warszawa, 2014 r.

Prezentacja DT Partners. Warszawa, 2014 r. Prezentacja DT Partners Warszawa, 2014 r. Grupa DTP Co nas wyróżnia Grupa DTP jest liderem w segmencie wierzytelności niedetalicznych, czyli małych i średnich firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r.

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. TETYDA Spółka Akcyjna Prezentacja spółki Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Agenda Misja Historia Rynek wierzytelności Przedmiot działalności Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r.

Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r. Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r. Skład akcjonariatu stan na dzień 7.05.2014 r. l. akcji proc. akcji Paged Capital Sp. z o.o. 16 988 566 47,57% JAMICO Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011 Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników 1 półrocza 2015 roku Grupa KRUK. 30 sierpnia 2015 r.

Prezentacja wyników 1 półrocza 2015 roku Grupa KRUK. 30 sierpnia 2015 r. Prezentacja wyników 1 półrocza roku Grupa KRUK 30 sierpnia r. Agenda Wstęp Rynek wierzytelności Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 W 1. półroczu roku KRUK zarobił 108 mln zł, co stanowi

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za I kw. 2015 r.

Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za I kw. 2015 r. Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za I kw. 2015 r. Agenda Podsumowanie I kw. 2015 r. Wyniki finansowe za I kw. 2015 r. Wyniki operacyjne Pozycja DTP na rynku wierzytelności w Polsce oraz jego perspektywy

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q3 2015. 12 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe Q3 2015. 12 listopada 2015 r. Wyniki finansowe Q3 2015 12 listopada 2015 r. Agenda 1 Biznes w Q3 2015 2 Wyniki finansowe 3 Dywidenda za rok 2014 4 Prognoza 2015 5 Pytania i odpowiedzi 2015-11-17 ABC Data SA 2 Osiągnięcia Q3 2015 Znaczący

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku

Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do działalności, wyników

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 13 MARCA 2013 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za II kw. 2015 r.

Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za II kw. 2015 r. Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za II kw. 2015 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę DTP S.A. (dalej Spółka ) w celu udostępnienia interesariuszom jako dokument

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst. Warszawa 7 czerwca 2011 roku

Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst. Warszawa 7 czerwca 2011 roku Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst Warszawa 7 czerwca 2011 roku SPIS TREŚCI INFORMACJA O OBLIGACJACH WPROWADZANYCH DO OBROTU NAVI GROUP S.A. RYNEK I JEGO PERSPEKTYWY NAVI GROUP S.A. - KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA. Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA. Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Kredyt Inkaso S.A. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Kredyt Inkaso S.A. maj 2007 1 Agenda Profil Spółki Otoczenie rynkowe Model biznesu Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

KRUK S.A. 1. Profil spółki

KRUK S.A. 1. Profil spółki KRUK S.A. 1. Profil spółki Podstawową działalnością Grupy Kapitałowej KRUK jest kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami zakupionymi na własny rachunek (88% przychodów 2013 r.) oraz obsługa wierzytelności

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3

Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 4 lutego 2015 r. 1 I 28 GRUPA BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST ZARZĄDZANIE PORTFELAMI WIERZYTELNOŚCI

GRUPA BEST ZARZĄDZANIE PORTFELAMI WIERZYTELNOŚCI Debiut obligacji na Catalyst - BEST S.A. - BEST II NSFIZ - BEST III NSFIZ 13 września 2011 r. SPIS TREŚCI Otoczenie rynkowe Emisja obligacji Grupa BEST Wybrane dane finansowe Cele strategiczne I OTOCZENIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI. 24 marca 2014 r.

Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI. 24 marca 2014 r. Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI 24 marca 2014 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjno-reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji

Bardziej szczegółowo

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 TETYDA Spółka Akcyjna Prezentacja spółki Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 agenda Misja firmy Historia Rynek wierzytelności Przedmiot działalności Strategia rozwoju Władze spółki Akcjonariat Cele emisyjne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 3Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 3Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Doskonałe wyniki sprzedaży podstawowych produktów grupy wsparte komunikacją oferty SmartDOM Wzrost całkowitej liczby RGU w 3Q 14 do 16,4 mln Stabilna baza klientów kontraktowych wynosząca 6,2 mln o ARPU

Bardziej szczegółowo

Firma Fast Finance S.A. 1

Firma Fast Finance S.A. 1 Firma Fast Finance S.A. 1 PEWNY ZYSK NA NIEPEWNE CZASY Fast Finance S.A. Spółka publiczna notowana na NewConnect Prezentuje jeden z najwyższych współczynników rentowności operacyjnej spośród wszystkich

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

BEST informacja o Spółce

BEST informacja o Spółce BEST informacja o Spółce marzec 14 r. BEST jest jedną z największych firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu i windykacji wierzytelności na skalę masową. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A.

Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A. Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za rok 2011 Bydgoszcz, 08.05.2012 r. DANE FINANSOWE ZA ROK 2011 Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Zmiana 2011 /2010 67% 30

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. na rynku windykacji w 2011 roku Styczeń 2012 Najważniejsze wnioski z raportu: rynek zakupu wierzytelności wzrósł o 36,4% w stosunku do roku 2010 największymi dostawcami

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2015

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2015 WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2015 Realizujemy strategię wzrostu Warszawa, 10 listopada 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Kredyty Inicjatywy Siła kapitału Załącznik 1 Kolejny kwartał wzrostu Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 20 marca 2015 Agenda 01 Biznes w 2014 02 Wyniki finansowe roczne 2014 03 Dywidenda za rok 2014 04 Program skupu akcji 05 Outlook 2015 2 Osiągnięcia 2014 Wzrost sprzedaży o 16% - znacznie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki DT Partners za 2014 r. Prezentacja dla przedstawicieli rynku kapitałowego

Wyniki DT Partners za 2014 r. Prezentacja dla przedstawicieli rynku kapitałowego Wyniki DT Partners za 2014 r. Prezentacja dla przedstawicieli rynku kapitałowego Przewagi DT Partners i kluczowe wyniki po 2014 roku. Grupa DTP przewagi modelu biznesowego Pełen zakres windykacji polubownej

Bardziej szczegółowo

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 1 Bank Zachodni WBK S.A. (dalej BZ WBK ) informuje, że niniejsza prezentacja w wielu miejscach zawiera twierdzenia dotyczące przyszłości,

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013

Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013 Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013 Warszawa, 19-20 września 2013 WYNIKI GRUPY AB Q2/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q2/2013 Kontynuacja ciągłego i dynamicznego rozwoju Grupy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q1 2015. 14 maja 2015 r.

Wyniki finansowe Q1 2015. 14 maja 2015 r. Wyniki finansowe Q1 2015 14 maja 2015 r. Agenda 1 Biznes w Q1 2015 2 Wyniki finansowe Q1 2015 3 Dywidenda za rok 2014 4 Program skupu akcji 5 Outlook 2015 2015-05-21 ABC Data SA 2 Osiągnięcia Q1 2015 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DTP S.A. RAPORT KWARTALNY. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013

DTP S.A. RAPORT KWARTALNY. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 DTP S.A. RAPORT KWARTALNY za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE DTP S.A.... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo