PREZENTACJA WYNIKÓW trzech pierwszych kwartałów oraz trzeciego kwartału 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA WYNIKÓW trzech pierwszych kwartałów oraz trzeciego kwartału 2011 r."

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa KRUK PREZENTACJA WYNIKÓW trzech pierwszych kwartałów oraz trzeciego kwartału 2011 r. KRUK S.A. Grupa Kapitałowa Listopad, 2011

2 Agenda Wstęp Rynek windykacji Działalność operacyjna Wyniki finansowe 2

3 KRUK 426 mln zł inwestycji w portfele wierzytelności i 52 mln zł zysku netto za trzy kwartały 2011r. (I) Od stycznia do września 2011r. Grupa KRUK zainwestowała 426 mln zł nabywając portfele wierzytelności w Polsce i Rumunii. (II) Zysk netto Grupy wypracowany po trzech kwartałach 2011 jest o 82% większyporównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. (III) Grupa KRUK od początku roku do końca września wyemitowała 256 mln zł obligacji na zakupy nowych portfeli. Grupa z sukcesem pozyskuje także dług bankowy zawierając w 2011r. umowy na 125 mln zł. Źródło: KRUK S.A. (IV) Grupa KRUK zawarła umowę na zakup pierwszego portfela w Czechach (V) Grupa KRUK podpisała umowę zakupu spółki posiadającą uprawnienia do nabywania portfeli na Węgrzech (VI) Strategia windykacyjna Grupy KRUK jest wzmacniana w Polsce poprzez kontynuację kampanii reklamowej i lokowanie produktu w serialu telewizyjnym. Jednocześnie we wrześniu Grupa KRUK rozpoczęła Kampania edukacyjnomarketingowo w Rumunii, jako pierwszy podmiot windykacyjny w historii tego rynku. (VII) Baza danych Biura Informacji Gospodarczej Rejestru Dłużników ERIF, według zaudytowanego raportu KPMG, wzrosła w trzecim kwartale o 29% względem poprzedniego kwartału i na koniec września liczyła 961 tys. spraw. 3

4 Zysk netto Grupy KRUK po trzech kwartałach jest wyższy o 82% od wyników porównywalnego okresu poprzedniego roku PAKIETY NABYTE (zakupione na własny rachunek) Wpływy gotówkowe w mln zł INKASO (usługi zlecone) Przychody w mln zł 234,2 30,7 I-IIIQ ,9 67% I-IIIQ ,8-9% Inwestycje w mln zł Marżaw mln zł 425,6 12,6 I-IIIQ ,4 341% mln zł I-IIIQ 2010 I-IIIQ 2010 Zmiana 2010 Wykonanie 2010 Przychody w mln zł 190,6 120,4 58% 164,3 116% EBIT w mln zł 72,3 34,6 109% 42,6 169% Zysk netto mln zł 52,3 28,7 82% 36,1 145% EPS w zł 3,2 1,9 71% 2,34 136% ROE 26,7% 27,4% 14,5-13% mln zł Źródło: KRUK S.A. 4

5 W III kwartale 2011 KRUK zwiększył EBIT o 47% a zysk netto o 17% w porównaniu do III kwartału 2010r. PAKIETY NABYTE (zakupione na własny rachunek) Wpływy gotówkowe w mln zł INKASO (usługi zlecone) Przychody w mln zł IIIQ ,4 IIIQ ,7 73% -8% IIIQ ,2 IIIQ ,5 Inwestycje w mln zł Marżaw mln zł IIIQ ,7 IIIQ ,9 IIIQ ,2 365% mln zł IIIQ ,7 6% mln zł IIIQ 2011 IIIQ 2010 Zmiana Przychody w mln zł 66,8 46,0 45% EBIT w mln zł 23,6 16,1 47% Zysk netto mln zł 13,1 11,2 17% Źródło: KRUK S.A. 5

6 Agenda Wstęp Rynek windykacji Działalność operacyjna Wyniki finansowe 6

7 Banki w Polsce i Rumunii kontynuują silną wyprzedaż wierzytelności detalicznych w II połowie 2011r. POLSKA RUMUNIA mld zł nominalna wartość spraw detalicznych nakłady inwestycyjne średnie ceny* 16,5% 4,9 14,5% 12,3% 12,2% 11,0% 3,1 2,7 3,5 3,2 2 0,3 0,4 0,3 0,4 0, H 2011** 2011 F 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% mld zł % 1,2 1,3 nominalna wartość spraw detalicznych nakłady inwestycyjne średnie ceny* 6% 2,1 8% 7% 1,4 0,1 0, H 2011** 25% 20% 15% 10% 5% 0% Oczekujemy podwojenia wielkości rynku zakupów wierzytelności w 2011 w stosunku do 2010r. Na rynku utrzymują się relatywnie niskie ceny, które są wynikiem charakterystyki spraw w Rumunii i mniejszej niż w Polsce konkurencji. Wzrost ceny za wierzytelności to efekt ich wyższej jakości, ale też presji konkurencyjnej. Oczekujemy, że w 2011 rynek zakupów wierzytelności w Rumunii przynajmniej utrzyma poziom z roku Źródło: KRUK SA., IBnGR; * średnia cena jako % wartości nominalnej; **według szacunków KRUK; 7

8 Przesunięcie na rynek sprzedaży wierzytelności i niska akcja kredytowa hamują wzrost rynku inkasa POLSKA RUMUNIA mld zł 14 Wartość nominalna spraw detalicznych przekazywanych do inkaso w danym roku mld zł 14 Wartość nominalna spraw detalicznych przekazywanych do inkaso w danym roku ,4 11, , ,4 5,2 4, H 2011* 2011 F ,5 3,2 1,6 1, H 2011* W okresie spowolnienia sprzedaży nowych kredytów niehipotecznych, niektóre banki zmniejszyły wolumen spraw oddawanych do inkasa. Obserwujemy przesunięcie z rynku inkasa do rynku sprzedaży wierzytelności. Źródło: KRUK SA., IBnGR; *według szacunków KRUK 8

9 Agenda Wstęp Rynek windykacji Działalność operacyjna Wyniki finansowe 9

10 KRUK - inwestycje w zakupy portfeli wierzytelności Nominalna wartość nabytych spraw w mln zł I-IIIQ % IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ 2011 Nakłady inwestycyjne w nowe portfele w mln zł I-IIIQ % IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ 2011 W trzech pierwszych kwartałach 2011r. KRUK nabył 33 nowe portfele wierzytelności. Grupa Kruk nabyła przede wszystkim wierzytelności od instytucji finansowych (około 95% wartości nominalnej pakietów zakupionych w trzech kwartałach 2011r.). Źródło: KRUK S.A. 10

11 KRUK portfele nabyte I-III kwartał - szybki wzrost i wysoka rentowność Nakłady KRUK na portfele (mln zł) Spłaty na portfelach nabytych (mln zł) Przychody (mln zł) i koszty (jako % spłat) ,2 157,2 27% 341% 67% 85% I-IIIQ Polska I-IIIQ ,9 I-IIIQ ,0 31% Rumunia , ,1 31% Grupa KRUK odnotowała rekordowe inwestycje w zakupy portfeli wierzytelności, poprawiając jednocześnie rentowość operacyjną w pierwszych trzech kwartałach 2011r. Źródło: KRUK S.A., 11

12 KRUK portfele nabyte 108 mln zł inwestycji i średnio 1 mln zł generowanej gotówki każdego dnia w III kwartale 2011r. Nakłady KRUK na portfele (mln zł) Spłaty na portfelach nabytych (mln zł) Przychody (mln zł) i koszty (jako % spłat) IIIQ IIIQ ,4 IIIQ ,8 27,5% IIQ IIQ ,6 IIQ ,5 26,7% Polska IQ Rumunia IQ ,2 IQ ,9 27,8% KRUK pokazuje konsekwentnie w 2011 wyższą efektywność kosztową niż w 2010r Koszty jako procent spłat są poniżej poziomu 31% notowanego w 2010r. Źródło: KRUK S.A., 12

13 KRUK inkaso I-III kwartał stabilny i wysoce rentowny biznes Wartość nominalna inkaso (mld zł) i pobierana prowizja (% wart. nom.) Przychody (mln zł) i marża inkaso (jako % przychodów) Marża pośrednia inkaso (mln zł) Polska Rumunia 3,2 0,9% 30,7 41,0% 12,6 14% -9% -13% I-IIIQ ,9 1,2% I-IIIQ ,8 42,8% I-IIIQ , ,7 1,2% ,1 41,3% , Biznes inkaso pozostaje wysoko rentowny i ma dla KRUKastrategiczne znaczenie ze względu na synergie z biznesem zakupu wierzytelności. Źródło: KRUK S.A. 13

14 KRUK inkaso III kwartał wzrost marży i rentowności w porównaniu do I iii kwartału 2011 Wartość nominalna inkaso (mld zł) i pobierana prowizja (% wart. nom.) Przychody (mln zł) i marża inkaso (jako % przychodów) Marża pośrednia inkaso (mln zł) Polska Rumunia IIIQ ,3 0,8% IIIQ ,7 46,2% IIIQ ,9 IIQ ,3 0,8% IIQ ,4 40,1% IIQ ,2 IQ ,7 1,3% IQ ,7 36,3% IQ , Źródło: KRUK S.A. 14

15 KRUK nowe projekty w Polsce 960 tys. rekordów w bazie RD ERIF i ponad 3 tys. sprzedanych pożyczek RD ERIF (Biuro Informacji Gospodarczej) Wielkość bazy w tys. szt. POŻYKI NOVUM Ilość sprzedanych pożyczek w szt. IIIQ % 60% IIQ I-IIIQ % IQ Baza RD ERIF utrzymuje dynamiczny wzrost. RD ERIF jako pierwszy BIG audytuje zawartość swojej bazy, zaświadczając o jej jakości. RD ERIF rozwija sprzedaż do sektora biznesu i instytucji z masowymi wierzytelnościami konsumenckimi oraz do branży MŚP. Produkt kierowany jest obecnie do osób, które już spłaciły zadłużenie w KRUK i regularnie spłacają pozostałe zadłużenie. Potencjalni klienci, ze względu na swój status i sytuację na rynku bankowym, mają utrudniony dostęp do pożyczek na rynku bankowym. Istotną przewagą konkurencyjną jest ograniczenie ryzyka przez znajomość charakterystyki i zachowań pożyczkobiorcy oraz skuteczna windykacja. Źródło:KRUK S.A. 15

16 Węgry KRUK planuje wejście na rynek w I kwartale 2012r. mld zł 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 31 Wartość nominalna bankowych kredytów detalicznych, niehipotecznych kredyty detaliczne-niehipoteczne 34,7% 37,4% ,7% ,5% dynamika kredytów 2,9% wrz-11* 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Wartość kredytów bankowych detalicznych, niehipotecznych jest zbliżona do wielkości rynku rumuńskiego i czeskiego. Spodziewamy się istotnego zainteresowania banków sprzedażą wierzytelności ze względu na ich trudną sytuację finansową na Węgrzech. RYNEK WĘGIERSKI Nakłady inwestycyjne na zakupy wierzytelności według wstępnych szacunków Grupy wynoszą około PLN m rocznie Grupa Kapitałowa KRUK na Węgrzech W październiku 2011r. Grupa KRUK podpisała umowę nabycia węgierskiej spółki SH Money. Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej ale posiada licencje na nabywanie wierzytelności na Węgrzech. Zamknięcie transakcji nastąpi po uzyskaniu zgody przez Węgierską Komisję Nadzoru Finansowego. Rynek windykacyjny jest mocno rozdrobniony. Obecni są na nim EOS i IntrumJustitita z którymi KRUK konkuruje na innych rynkach, a także wiele lokalnych podmiotów. Na rynku węgierskim działają banki, obecne również w Polsce i w Rumunii: Erste Bank, Raiffeisen Bank, Cetelem Bank, Santander Consumer Finance, GE Bank Źródło: KRUK S.A., MNB, * Dynamika liczona względem września 2010r. 16

17 KRUK pionier windykacyjnej komunikacji marketingowej w Polsce SPOTY REKLAMOWE W TV REKLAMA SĄSIADKA 19 wrzesień 25 listopada 2011 r.; ogólnopolski zakres kampanii w stacjach TVP, POLSAT i TVN. M jak Miłość IDEA/PRODUCT PLACEMENT W SERIALU M JAK MIŁOŚĆ 11 i 17 października 2011 r.; stacja TVP2, oglądalność pierwszego odcinka 7,2 mln osób, oglądalność drugiego - 7,8 mln widzów. PLANSZE SPONSORSKIE PROGNOZY POGODY TVP października 2011r.; w formie planszy sponsorskich przed i po prognoziepogody. ARTYKUŁY, REKLAMY I PORADY W PRASIE od 13 września 2011r.; cykl edukacyjny, publikowany w prasie poradnikowej (np. Naj, Poradnik, Chwila dla Ciebie), regionalnej we wszystkich województwach oraz tabloidach Fakt i Super Express. OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ BEZ DŁUGÓW 17 listopada 2011r.; cel to mobilizowanie osób zadłużonych do spłaty całości, bądź podjęcia próby uregulowania zadłużenia w ratach. MAILING OPERACYJNY Z WYKORZYSTANIEM WIZERUNKU ZNANYCH POLSKICH AKTORÓW wrzesień grudzień 2011; wysyłka składa się z poddruku i koperty ze znanymi aktorami serialowymi -Teresą Lipowską i Witoldem Pyrkoszem, ulotki, wniosku o rozłożenie długu na raty. Źródło: KRUK S.A. 17

18 oraz mediowy debiut w Rumunii! Pierwsza, historyczna na rynku rumuńskim kampania edukacyjno-marketingowa przeprowadzona przez firmę zarządzającą wierzytelnościami! SPOTY REKLAMOWE W TV REKLAMA SĄSIADKA dubbing 20 wrzesień 27 listopada 2011 r.; ogólnorumuński zakres kampanii w stacjach Antena 1, Antena 2, Etno TV, Euforia TV, FavoritTV, gsptv, Kanal D, MyneleTV, NationalTV, OTV, Pro Cinema, Pro Tv, TVR 1, TVR 2 ARTYKUŁY, REKLAMY I PORADY W PRASIE od 22 września 2011r.; cykl edukacyjny, publikowany w prasie poradnikowej regionalnej oraz tabloidach(click, Libertatea, Pro TV Magazin, Transilvania Expres, Monitorul de Cluj, Renasterea Banateana, Ziarul de Iasi, Jurnal Aradean, JurnalBihorean, JurnalCaras Severin, Gazeta de Sud, TribunaSibiu, ViataLibera, Monitorulde Suceava, InformatiaMaramures. DZIEŃ BEZ DŁUGÓW w ramach kampanii społecznej Moje długi 17 listopada 2011r.; cel to mobilizowanie osób zadłużonych do kontaktu z wierzycielem lub reprezentującą go firma windykacyjną w celu rozpoczęcia spłaty zadłużenia, w całości lub uregulowania zadłużenia w ratach. Poradnikowa strona internetowa: MAILING OPERACYJNY Z WYKORZYSTANIEM WIZERUNKU AKTORÓW Z REKLAMY SĄSIADKA wrzesień grudzień 2011; wysyłka składa się z poddruku i koperty, ulotki, wniosku o rozłożenie długu na raty. Źródło: KRUK S.A. 18

19 KRUK - Istotne wydarzenia po trzecim kwartale 2011 r. RUMUNIA Zakup wierzytelności o znacznej wartości Grupa KRUK zawarła w dniu r. umowę z BANCA COMERCIALA ROMANA S.A na zakup wierzytelności o wartości nominalnej około 200 mln PLN. Cena nabycia stanowiła 12% wartości nominalnej portfela. POLSKA Decyzja o emisji obligacji W dniu r. Zarząd KRUK SA podjął uchwałę o emisji obligacji do wartości 20 mln PLN w celu pozyskania środków na zakup portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy. WĘGRY Przygotowania do wejścia na nowy rynek Podpisanie w dniu r. umowy zakupu spółki SH Money. Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej ale posiada licencje na nabywanie wierzytelności. Zamknięcie transakcji nastąpi po uzyskaniu zgody przez węgierską komisję nadzoru finansowego. Źródło: KRUK S.A. 19

20 Agenda Wstęp Rynek windykacji Działalność operacyjna Wyniki finansowe 20

21 KRUK P&L w podziale na linie biznesowe (układ prezentacyjny) mln zł IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ 2011 I-IIIQ 2010 PORTFELE NABYTE vs. I-IIIQ 2010 Nakłady na portfele nabyte -69,2-248,6-107,7-425,6-96,4 341% Spłaty na portfelach nabytych 66,2 77,6 90,4 234,2 139,9 67% Amortyzacja netto portfeli nabytych -23,3-18,1-35,6-77,0-54,8 41% RACHUNEK WYNIKÓW Przychody z działalności operacyjnej 53,2 70,7 66,8 190,6 120,4 58% Portfele wierzytelności nabytych 42,9 59,5 54,8 157,2 85,0 85% w tym aktualizacja -0,9 7,9 4,8 11,9 8,6 Usługi windykacyjne 9,7 10,4 10,7 30,7 33,8-9% Inne produkty i usługi 0,6 0,8 1,3 2,7 1,6 Marża pośrednia 27,8 43,0 35,1 105,9 56,5 87% Marża procentowo 52% 61% 53% 56% 47% Portfele wierzytelności nabytych 24,5 38,8 29,9 93,3 42,3 120% Usługi windykacyjne 3,5 4,2 4,9 12,6 14,5-13% Inne produkty i usługi -0,2 0,0 0,2 0,0-0,3 Koszty ogólne -8,2-10,7-10,0-28,9-19,8 46% EBITDA 19,4 31,9 25,1 76,3 37,4 104% Rentowność EBITDA 36% 45% 38% 40% 31% Przychody/Koszty finansowe -3,9-5,5-9,6-19,0-5,9 ZYSK NETTO 14,1 25,1 13,1 52,3 28,7 82% Rentowność zysku netto 27% 36% 20% 27% 24% EBITDA GOTÓWKOWA* 42,7 50,0 60,7 153,3 92,3 66% Źródło: KRUK S.A, *EBITDA z wyłączeniem amortyzacji netto portfela ( koszt, ale nie wydatek ) 21

22 KRUK P&L w podziale na segmenty geograficzne (układ prezentacyjny) mln zł IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ 2011 I-IIIQ 2010 RACHUNEK WYNIKÓW vs. I-IIIQ 2010 Przychody z działalności operacyjnej 53,2 70,7 66,8 190,6 120,4 58% Polska 32,3 47,0 33,0 112,4 92,8 21% Rumunia 20,9 23,6 33,7 78,2 27,6 183% Marża pośrednia 27,8 43,0 35,1 105,9 56,5 87% Marża procentowo 52% 61% 53% 56% 47% Polska 11,3 24,1 7,6 43,0 37,6 14% Rumunia 16,5 18,9 27,5 62,9 18,9 234% Koszty ogólne -8,2-10,7-10,0-28,9-19,8 46% EBITDA 19,4 31,9 25,1 76,3 37,4 104% Rentowność EBITDA 36% 45% 38% 40% 31% Przychody/Koszty finansowe -3,9-5,5-9,6-19,0-5,9 ZYSK NETTO 14,1 25,1 13,1 52,3 28,7 82% Rentowność zysku netto 27% 36% 20% 27% 24% Źródło: KRUK S.A, 22

23 KRUK wybrane pozycje bilansowe (układ prezentacyjny) mln zł IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ AKTYWA Aktywa trwałe 19,4 19,4 19,3 18,8 Aktywa obrotowe 386,1 581,6 680,8 298,7 w tym :Inwestycje w pakiety nabyte 307,0 533,9 608,7 263,2 Środki pieniężne 31,2 27,9 31,1 20,8 Aktywa ogółem 405,5 601,0 700,1 317,6 PASYWA Kapitał własny 146,0 211,9 223,5 132,0 w tym Zyski zatrzymane 122,1 147,1 158,4 108,0 Zobowiązania 259,5 389,1 476,6 185,5 w tym: Kredyty i leasingi 39,8 70,6 63,3 25,6 Obligacje 95,9 233,9 321,9 95,9 Pasywa ogółem 405,5 601,0 700,1 317,6 WSKAŹNIKI Dług odsetkowy 135,7 304,5 385,2 121,5 Dług odsetkowy netto 104,5 276,6 354,1 100,7 Dług odsetkowy netto do Kapitałów Własnych 0,7 1,3 1,6 0,8 Dług odsetkowy do 12-miesięcznej EBITDA gotówkowej* 1,0 1,9 2,1 1,0 Źródło: KRUK S.A, *EBITDA z wyłączeniem amortyzacji netto portfela ( koszt, ale nie wydatek ) 23

24 KRUK podstawowe informacje o przepływach pieniężnych (układ prezentacyjny) IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 42,4 46,5 35,3 124,2 124,1 Wpłaty od osób zadłużonych z portfeli zakupionych 66,2 77,6 90,4 234,2 197,9 Koszty operacyjne na portfelach zakupionych -18,4-20,7-24,8-63,9-60,7 Marża operacyjna na usługach windykacyjnych 3,5 4,2 4,9 12,6 18,2 Koszty ogólne -8,2-10,7-10,0-28,9-28,1 Pozostałe przepływy z działalności operacyjnej -0,7-3,9-25,2-29,9-3,2 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej: -71,1-250,5-109,9-431,4-201,0 Wydatki na zakup portfeli wierzytelności -69,2-248,7-107,7-425,6-194,0 Pozostałe przepływy z działalności inwestycyjnej -1,9-1,8-2,1-5,8-7,0 Przepływy pieniężne z działalności finansowej 39,1 200,7 77,8 317,6 73,9 Zaciągnięcie kredytów i zobowiązań leasingowych 19,8 67,5 33,3 120,5 17,2 Zaciągnięcie obligacji 0,0 138,0 118,0 256,0 112,0 Spłata kredytów i zobowiązań leasingowych -5,8-36,8-37,3-79,9-37,9 Spłata obligacji 0,0 0,0-30,0-30,0-34,0 Pozostałe przepływy z działalności finansowej 25,1 32,1-6,1 51,0 16,6 Przepływy pieniężne netto: 10,4-3,3 3,2 10,4-3,0 Źródło: KRUK S.A, 24

25 KRUK dobra perspektywa rozwoju Skuteczność operacyjna jest kluczem do sukcesu w długim okresie innowacyjna strategia ugodowa pozwala na uzyskanie wysokiego udziału w rynku i ponadprzeciętnej rentowności. KRUK wypracował unikatowy model biznesowy oparty zarówno na windykacji zakupionych wierzytelności, jak i serwisie na rachunek właściciela. Model z powodzeniem funkcjonuje w Polsce, oraz z sukcesem został wdrożony w Rumunii, a obecnie wprowadzany jest w Czechach i na Słowacji. KRUK ma dobry dostęp do finansowania (zarówno na rynku obligacji, jak i kredytów) co umożliwia mu wzrost. Rynek windykacyjny rośnie i jest odporny na spowolnienie gospodarcze. Oczekujemy, że wartość inwestycji w zakupy wierzytelności w Polsce podwoi się w 2011 w porównaniu do 2010 z ok. PLN 0,4 mld do PLN 0,8 mld. KRUK rozwija nowe inicjatywy biznesowe, jak działalność Rejestru Dłużników ERIF BIG czy udzielanie pożyczek konsumenckich NOVUM. KRUK rozważa eksploracje kolejnych rynków zagranicznych, jak i analizuje możliwości akwizycji w Polsce. Źródło: KRUK S.A. * wartości nominalna spraw, dane za I półrocze 2011 są szacunkiem KRUK 25

26 Agenda Załączniki 26

27 KRUK - model biznesowy i kroki milowe Wierzyciele Banki ~ 70%** Osoby zadłużone Detal ~ 70%** banki Model biznesowy Grupy KRUK firmy ubezp. inkaso operatorzy telefonii telewizje kablowe inne media windykacja portfeli nabytych proces windykacyjny wspólna platforma windykacyjna, narzędzia i infrastruktura (IT, telco, call center) obszar detaliczny obszar korporacyjny obszar B2B (należności) Pomagamy spłacać długi bo 76%osób zadłużonych wyraża chęć spłaty zaległego zadłużenia* Kroki milowe Grupy KRUK lider innowacyjności 2000 początek działalności windykacyjnej 2001 wprowadzenie modelu success only fee w inkaso początek rynku portfeli decyzja o pozyskaniu kapitału 2003 KRUK liderem rynku usług windykacyjnych*** Enterprise Investors inwestuje 21 mln USD (PEF IV) zakup pierwszego portfela 2005 pierwsza sekurytyzacja w Polsce oddział operacyjny w Wałbrzychu decyzja o powieleniu biznesu poza Polską 2007 wejście na rynek rumuński nabycie Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. nowatorskie podejście do dłużnika 2008 wdrożenie strategii ugodowej na masową skalę (ugoda lub sąd) 2010 zmiana przepisów działanie Rejestru Dłużników ERIF reklama telewizyjna - masowe narzędzie windykacji perspektywa znacznej podaży NPL 2011 Debiut na GPW Wejście na rynek Czech i Słowacji Źródło: KRUK S.A, * Długi jako wstydliwy problem, CBnZE, 03/2010, ** ogółu wartości wierzytelności w windykacji w 2009 wg IBnGR, *** pod względem nominalnej wartości spraw 27

28 Jak KRUK rozpoznaje przychody z portfeli nabytych? Portfele nabyte podział na odsetki i raty kapitałowe dla każdego nabytego pakietu wierzytelności obliczana jest, wg prognozy spłat, stopa dyskontowa tej inwestycji (IRR spłat), na podstawie przewidywanych spłat w danym okresie jako przychód rozpoznawany jest iloczyn stopy dyskontowej dla danego pakietu i wartości godziwej pakietu różnica spłat i przychodów pomniejsza wartość godziwą pakietu w bilansie (amortyzacja portfeli) co kwartał każdy pakiet podlega analizie, ew. zmiany w faktycznych lub prognozowanych spłatach lub kosztach powodują przeliczenie wartości godziwej wg pierwotnej stopy dyskontowej, a różnica jako aktualizacja uznawana jest w P&L Źródło: KRUK S.A. Przykładowa kalkulacja spłat i przychodów dla nabytego portfela wartość nabycia 100 planowane wpływy OKRES Σ stopa dyskontowa 49% wycena na pocz. okresu wpływy : przychody /część odsetkowa/ amortyzacja wycena na kon. okresu wynikowa z planowanych wpływów i ceny nabycia iloczyn wartości i stopy dyskontowej różnica wpływów i przychodów wartość początkowa pomniejszona o amortyzację 28

29 Grupa Kapitałowa KRUK KRUK S.A. ul. Legnicka Wrocław

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO:

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: I. List Prezesa Zarządu II. Sprawozdanie Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2013 III. Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 204 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 203 PREZENTACJA ZAUDYTOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł.

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2012 do 31.12.2011 do 31.12.2012 do 31.12.2011 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r.

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r. Raport za II kw. r. 12 sierpnia r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za drugi kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo