Serwery WWW. Odpowiednie operacje dla ostatniego elementu są dostępne pod prawym przyciskiem myszki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serwery WWW. Odpowiednie operacje dla ostatniego elementu są dostępne pod prawym przyciskiem myszki"

Transkrypt

1 Serwery WWW Typ zadania: Tworzenie konsoli administracyjnej Zadanie 1: Utwórz konsolę administracyjną składającą się z konsol Active Directory Users and Computer oraz Computer Management (dla innego komputera). Polecenie mmc Typ zadania: Tworzenie i zarządzanie kontem uŝytkownika Zadanie 2: Utwórz konto uŝytkownika, który nie musi zmieniać hasła przy następnym logowaniu oraz niewygasającym haśle przy wykorzystaniu konta bez uprawnień administracyjnych. Zresetuj hasło konta, następnie zablokuj je i utwórz na jego podstawie inne konto. Active Directory Users and Computers NaleŜy skorzystać z polecenia runas /user:domena\konto mmc Ustawianie dotyczy opcji: User must change password at next logon oraz User cannot change password Odpowiednie operacje dla ostatniego elementu są dostępne pod prawym przyciskiem myszki Typ zadania: Tworzenie konta komputera Zadanie 3: Utwórz konta komputera zarządzanego. Active Directory Users and Computers NaleŜy zaznaczyć GUID i wpisać identyfikator

2 Typ zadania: Tworzenie grup Zadanie 4: Utwórz grupę globalną i lokalną i przypisz grupie lokalnej grupę globalną. Sprawdź członków grupy globalnej podając na jakiej zakładce są one zawarte. Active Directory Users and Computers Dodawanie na zakładce Members i Member of Typ zadania: Udostępnianie i ustawianie uprawnień folderu Zadanie 5: Udostępnij folder z uprawnieniami udostępnienia jako odczytu i uprawnieniami dostępu jako zmiany. Połącz się z folderem przez sieć. Jakie uprawnienia są lokalne a jakie zdalne? Ustaw, aby folder był ukryty przy przeglądaniu udostępnionych zasobów. Jakie będą uprawnienia jak zmienisz dostęp do folderu dla read na deny? Właściwości folderu Udostępnianie zakładka sharing Ustawianie uprawnień dostępu zakładka security Dostęp poprzez siec - \\serwer\zasób Aby folder był ukryty na końcu naleŝy dodać $ Typ zadania: Serwer WWW instalacja Zadanie 6: Zainstaluj serwer WWW. Control Panel / Add/Remove Programs / Windows Components / Application Server / Internet Information Services lub konsola Configure Your Server Wizard.

3 Typ zadania: Serwer WWW - tworzenie witryny Zadanie 7: Utwórz nową witrynę sieci web na dowolnym dostępnym porcie z moŝliwością przeglądania zawartości witryny w przypadku braku stron z odpowiednimi rozszerzeniami. Witrynę naleŝy utworzyć za pomocą kreatora a dalsze elementy konfiguracyjne są dostępne na poszczególnych zakładkach w jej właściwościach Typ zadania: Serwer WWW konfiguracja Zadanie 8: Ustaw dla witryny, aby pierwszeństwo wyświetlania miały strony o nazwie index.aspx. Ustaw, aby witryna wymagała uwierzytelniania wiedząc, Ŝe serwer naleŝy do domeny. Przetestuj inne formy uwierzytelniania. Ustawienia na zakładkach właściwości witryny Documents i Directory Security Typ zadania: Serwer WWW ustawianie wielu witryn Zadanie 9: Usuń uwierzytelnianie dla istniejącej witryny. Dodaj nową witrynę. Ustaw, aby obie witryny mogły działać równocześnie na serwerze WWW dzieląc je kolejno poprzez: adres IP, numer portu, nagłówek. Ustawienia na zakładkach właściwości witryny Documents i Directory Security

4 Typ zadania: Serwer WWW szyfrowanie Zadanie 10: Utwórz kolejną witrynę sieci web na dowolnym dostępnym porcie, z wymaganym połączeniem poprzez SSL szyfrowanie oraz z moŝliwością przeglądania zawartości witryny w przypadku braku stron z odpowiednimi rozszerzeniami. Ustaw, aby witryna wymagała uwierzytelniania wiedząc, Ŝe komunikacja ma się odbywać poprzez SSL. Wymaganie połączenia poprzez SSL ustawiane jest na zakładce zabezpieczeń katalogów. Serwer wymaga certyfikatu - wybierz juŝ istniejący. Typ zadania: Serwer WWW katalog wirtualny Zadanie 11: Dla istniejącej pierwszej witryny dodaj katalog wirtualny o nazwie konsoleadmin odnoszący się do katalogu z zapisanymi konsolami administracyjnymi. Operacja New/Virtual Catalog Typ zadania: Serwer WWW zabezpieczanie komunikacji i dostępu Zadanie 12: Dla istniejącego wirtualnego katalogu ustaw szyfrowanie komunikacji za pomocą certyfikatu dostępnego na stronie dla zajęć. Ustaw, aby dostęp do katalogu był moŝliwy wyłącznie dla uŝytkownika o nazwie admin uprzednio załóŝ odpowiednie konto i ustaw zabezpieczenia katalogu. Dla błędu 403 podstaw nową własną stronę z tekstem komunikatu Brak uprawnień do wyświetlenia strony. / zakładka ustawień zabezpieczeń wirtualnego katalogu

5 Ustawianie własnej strony błędu na zakładce Custom Errors Typ zadania: Serwer WWW - administracja Zadanie 13: Zainstaluj i przetestuj administrowanie serwerem WWW poprzez witrynę i zdalny pulpit w wersji webowej jako kontrolka witryny administracyjnej. Za pomocą administrowania poprzez witrynę Web (https i port 8098) sprawdź identyfikację serwera i listę kont na serwerze, zatrzymaj jedną z witryn i dodaj nową. Następnie przejrzyj logi serwera. Na koniec za pomocą zdalnego pulpitu zaloguj się i uruchom zatrzymaną witrynę. Control Panel / Add/Remove Programs / Windows Components / Application Server / Internet Information Services / World Wide Web Service / Wykorzystywanie zdalnego pulpitu wymaga, aby był on dostępny operacja Properties na My Computer / zakładka Remote. Typ zadania: Serwer ftp - konfiguracja Zadanie 14: Utwórz nową witrynę ftp na dowolnym dostępnym porcie, wiedząc, Ŝe tworzysz ją dla domeny, wymaga izolacji katalogów dla uŝytkowników oraz logowania niezintegrowanego z Active Directory. Serwer za pomocą kreatora W folderze głównym serwera naleŝy załoŝyć katalog o nazwie domeny a dopiero następnie w nimi katalogi dla uŝytkowników, którzy mają korzystać z ftp Typ zadania: Serwer pocztowy - konfiguracja Zadanie 15: Skonfiguruj serwer pocztowy ustawiając limit otrzymywanych wiadomości do 3000 kb i liczbę odbiorców do 10-ciu.

6 Pop3 Za pomocą kreatora naleŝy tworzyć nowy wirtualny serwer SMTP, a we właściwościach skonfigurować odpowiednie limity. WaŜne jest, aby w ograniczeniach przekazywania zaznaczyć opcje zezwalającą na w wszystkie z wyjątkiem wymienionych Za pomocą konsoli Pop3 naleŝy uruchomić tą usługę wybierając uwierzytelnienie zintegrowane z Active Directory. Typ zadania: Zasady inspekcji Zadanie 16: Włącz zasady inspekcji dla domeny dla audytu: logowania oraz dostępu do katalogów i plików. Ustaw dla katalogu monitorowanie dostępu. Sprawdź zarejestrowane zdarzenia. Group Policy Management/edit/ Dla zasobu Security/advanced/audit Event Viewer Miejsce ustawiania polisy Computer Configuration/Windows Settings/Security Settings/Local Policies/Audit Policy Typ zadania: Monitorowanie wydajności serwera Zadanie 17: Włącz monitorowanie wydajności serwera WWW dla sprawdzenia poziomu jego obciąŝenia przy większym ruchu sieciowym. Wygeneruj jakikolwiek ruch sieciowy (moŝesz skorzystać z pomocy osoby siedzącej obok). Zapisz i przeanalizuj wyniki. Monitorowanie - konsola Performance / liczniki: Web Service/Current number of connections; Web Service / Bytes send i Web Service / Bytes

7 received Typ zadania: Monitorowanie ruchu sieciowego Zadanie 18: Przeegzaminuj ruch sieciowy przychodzący do serwera WWW analizując pakiety. Sposób wykonania: Instalowanie narzędzia monitorowania ruchu sieciowego Control Panel / Windows Components / Management and Monitoring Tools / Network Monitor Zapisywanie ruchu sieciowego 1. Administrative Tools / Network Monitor 2. Wybierz sieć lokalną 3. W local computer wybierz Local Area Connection 4. Z Network Monitor wybierz z menu Capture Start 5. Wygeneruj ruch sieciowy do komputera, na którym jest WWW wchodząc na jego stronę 6. Zatrzymaj zapisywanie ruchu - z menu Capture Stop 7. Wyświetlij pobrane dane za pomocą menu Capture Start i Display Captured Data Sprawdzanie zawartości pakietów 1. Z menu Display wybierz Filter 2. Jako protokół ustaw dowolny Protocol==Any 3. Wyświetl informacje szczegółowe dla poszczególnych pakietów dwukrotnie na nim klikając

8 Zadania dodatkowe Typ zadania: Serwer terminalowy - konfiguracja Zadanie 1: Dla zainstalowanego serwera terminalowego ustaw parametry sesji, mapowania sprzętu oraz wyeliminuj konieczność uzyskania gody uŝytkownika na przejęcie sesji. Ustaw dla uŝytkownika o braku uprawnień administratorskich moŝliwość korzystania z serwera terminalowego. Terminal Services Configuration Active Directory Users and Computers Ustawienia serwera są dostępne we właściwościach rdp-tcp Aby uŝytkownik mógł korzystać z serwera powinien naleŝeć do grupy uŝytkowników zdalnych Typ zadania: Serwer terminalowy - administracja Zadanie 2: Opisz, w jaki sposób moŝna sprawdzić listę aktywnych sesji na serwerze terminalowym, przejąć oraz zamknąć sesję uŝytkownika. Terminal Services Manager

9 Rozwiązania do wybranych zadań Zadanie 6-7: Utwórz nową witrynę sieci web na dowolnym dostępnym porcie z moŝliwością przeglądania zawartości witryny w przypadku braku stron z odpowiednimi rozszerzeniami. Ustaw dla witryny, aby pierwszeństwo wyświetlania miały strony o nazwie start.asp. Ustaw aby witryna wymagała uwierzytelniania wiedząc, Ŝe serwer naleŝy do domeny. 1. Zainstaluj IIS za pomocą konsoli Configure Your Server Wizard dostępnej w Administration Tools, wybierając jako typ Application Server 2. Otwórz konsole IIS 3. Na zakładce Home Directory ustaw katalog zasobów oraz dla umoŝliwienia przeglądania folderów zaznacz opcje Directory Browsing 4. Na zakładce Headers dodaj do listy stronę o nazwie start.asp 5. Dla ustawienia uwierzytelniania przejdź na zakładkę Directory Security, odznacz opcje Anonymous Access i zaznacz Integrated Windows Authentication. Zadanie 11: Dla istniejącej witryny administracyjnej dodaj katalog wirtualny o nazwie konsoleadmin odnoszący się do katalogu z zapisanymi konsolami administracyjnymi. 1. Otwórz konsole IIS 2. Dla witryny wybierz operacje Add New Virtual Catalog 3. Podaj ścieŝkę do lokalnego folderu o nazwie konsoleadmin dla wirtualnego katalogu Zadanie 14: Utwórz nową witrynę ftp na dowolnym dostępnym porcie, wiedząc, Ŝe tworzysz ją dla domeny, wymaga izolacji katalogów dla uŝytkowników oraz logowania niezintegrowanego z Active Directory.

10 1. Zainstaluj serwis FTP w Windows Components/Application Server/IIS/FTP Service 2. Otwórz konsole IIS 3. Wybierz operacje z listy New - FTP Site 4. Na kolejnych zakładkach podaj: numer port, adres IP, folder główny ftp 5. Zaznacz opcje Isolate users lub Isolate users using Active Directory w przypadku kontrolera domeny 6. W folderze głównym ftp utwórz podfoldery dla kaŝdego z uŝytkowników, który ma mieć moŝliwość korzystania z ftp Zadanie 1-Dodatkowe: Dla zainstalowanego serwera terminalowego ustaw parametry sesji, mapowania sprzętu oraz wyeliminuj konieczność uzyskania zgody uŝytkownika na przejęcie sesji. Ustaw dla uŝytkownika o braku uprawnień administratorskich moŝliwość korzystania z serwera terminalowego. 1. Otwórz konsole Terminal Services Configuration 2. Wyświetl właściwości dla RDP-TCP 3. Dokonaj konfiguracji: - mapowania - zakładka Client Settings - przejmowania sesji - zakładka Remote Control (eliminowanie konieczności uzyskania zgody uŝytkownika poprzez odznaczenie Require user's permission) 4. Listę uŝytkowników i grup mających dostęp do serwera terminalowego ustalamy na zakładce Permissions Zadanie 2-Dodatkowe: Opisz, w jaki sposób moŝna sprawdzić listę aktywnych sesji na serwerze terminalowym, przejąć oraz zamknąć sesję uŝytkownika. 1. Otwórz konsole Terminal Services Manager 2. Lista sesji (nie tylko aktywnych) dostępna jest po zaznaczeniu nazwy komputera

11 działającego jako serwer terminalowy 3. Zamykamy sesje poprzez wybranie na liście podłączonych uŝytkowników operacji Disconnect 4. Zamykamy sesje poprzez wybranie na liście podłączonych uŝytkowników operacji Remote Control - wymaga to bycia zalogowanym na serwerze terminalowym jako uŝytkownik o uprawnieniach administratora

Administrowanie serwerami usług sieciowych WWW

Administrowanie serwerami usług sieciowych WWW Administrowanie serwerami usług sieciowych WWW Internetowe Usługi Informacyjne (ang. Internet Information Services IIS) Zadania wstępne Typ zadania: Tworzenie konsoli administracyjnej Zadanie 1: Utwórz

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server]

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Michał Kuciapski Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Gdański Temat 0 Konsola Virtual PC Typ zadania: Dodawanie wirtualnych maszyn Zadanie

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 7 (Praca ze zdalnym pulpitem i podstawowe usługi internetowe)

Ćwiczenia nr 7 (Praca ze zdalnym pulpitem i podstawowe usługi internetowe) Ćwiczenia nr 7 (Praca ze zdalnym pulpitem i podstawowe usługi internetowe) Tematem ćwiczeń jest usługa Remote Desktop, oraz podstawowe usługi internetowe. Pierwsza z nich umożliwia logowanie się na lokalna

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI

Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI Dariusz Kiszkiel (Dakota) 5/21/2007 Wstęp Celem tego artykułu jest ułatwienie instalacji i konfiguracji elementów

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Exchange 2000 poczta elektroniczna

Exchange 2000 poczta elektroniczna Str. 1 Ćwiczenie 10 Exchange 2000 poczta elektroniczna Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem i zarządzaniem serwerem poczty elektronicznej Exchange Server 2000. Przed przystąpieniem do ćwiczenia,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Microsoft Active Directory Management Pack Podręcznik

Pakiet Microsoft Active Directory Management Pack Podręcznik Pakiet Microsoft Active Directory Management Pack Podręcznik Active Directory Management Pack dla Microsoft Operations Manager 2005 Kierownik programu: Mas Libman Autor: Shala Brandolini Data publikacji:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI

START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI M START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie witrynami internetowymi w IIS 7... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie konfiguracji współużytkowanej...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do laboratorium ASK (2)

Instrukcje do laboratorium ASK (2) Instrukcje do laboratorium ASK (2) Ćwiczenie 1. Konfiguracja usługi DHCP Dynamic Host Configuration Protocol w sieci LAN pod Widows 2000. 1. Instalacja Serwera DHCP: 1.2. Network Services -> Details ->

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server.

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Str. 1 Ćwiczenie 8 SBS, ISA Server (Firewall) Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager 2005

Podręcznik bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager 2005 Autor: James R. Morey Kierownik programu: Lorenzo Rizzi Opublikowano: sierpień 2004 r. Dotyczy: Microsoft Operations Manager 2005 Wersja

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady gr dy upy Group Policy

Zasady gr dy upy Group Policy Zasady grupy Group Policy Przegląd zasad grupy Zasady grupy udostępniają możliwości zarządzania ustawieniami konfiguracji dotyczącymi komputerów i użytkowników w środowisku usług Active Directory. Funkcje

Bardziej szczegółowo

UsMon. wersja 1.03 INSTRUKCJA OBSŁUGI - PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Łódź maj 2005 r.

UsMon. wersja 1.03 INSTRUKCJA OBSŁUGI - PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Łódź maj 2005 r. UsMon wersja 1.03 Program do synchronizacji zegara systemowego komputera lub komputerów w sieci MS-NETWORK z sygnałem DCF lub GPS przy użyciu synchronizatorów US-151 lub US-161 INSTRUKCJA OBSŁUGI - PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE WINDOWS SERVER 2008

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE WINDOWS SERVER 2008 JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE WINDOWS SERVER 2008 Spis treści Wprowadzenie... 2 Ćwiczenie 1: Korzystanie z narzędzia Server Manager... 6 Ćwiczenie 2: Zarządzanie serwerem przy użyciu

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

WINDOWS SERVER 2003 IIS z FTP

WINDOWS SERVER 2003 IIS z FTP WINDOWS SERVER 2003 IIS z FTP Często będziemy także chcieli uruchomić własną stronę internetową, następnie upublicznić ją znajomym, albo w sposób bezpieczny udostępnić zasoby naszym pracownikom. Tutaj

Bardziej szczegółowo

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Informacje prawne Firma Novell, Inc. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za treść i sposób korzystania z tej dokumentacji, w szczególności zaś nie udziela żadnych (pisemnych albo domniemanych)

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo