Administrowanie serwerami usług sieciowych WWW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Administrowanie serwerami usług sieciowych WWW"

Transkrypt

1 Administrowanie serwerami usług sieciowych WWW Internetowe Usługi Informacyjne (ang. Internet Information Services IIS) Zadania wstępne Typ zadania: Tworzenie konsoli administracyjnej Zadanie 1: Utwórz konsolę administracyjną składającą się z konsol Active Directory Users and Computer oraz Computer Management (dla innego komputera). Polecenie mmc Typ zadania: Tworzenie i zarządzanie kontem użytkownika Zadanie 2: Utwórz konto użytkownika, który nie musi zmieniać hasła przy następnym logowaniu oraz niewygasającym haśle przy wykorzystaniu konta bez uprawnień administracyjnych. Zresetuj hasło konta, następnie zablokuj je i utwórz na jego podstawie inne konto. Active Directory Users and Computers Należy skorzystać z polecenia runas /user:domena\konto mmc Ustawianie dotyczy opcji: User must change password at next logon oraz User cannot change password Odpowiednie operacje dla ostatniego elementu są dostępne pod prawym przyciskiem myszki Typ zadania: Tworzenie konta komputera Zadanie 3: Utwórz konta komputera zarządzanego. Active Directory Users and Computers Należy zaznaczyć GUID i wpisać identyfikator Typ zadania: Tworzenie grup Zadanie 4: Utwórz grupę globalną i lokalną i przypisz grupie lokalnej grupę globalną. Sprawdź członków grupy globalnej podając na jakiej zakładce są one zawarte.

2 Active Directory Users and Computers Dodawanie na zakładce Members i Member of Typ zadania: Udostępnianie i ustawianie uprawnień folderu Zadanie 5: Udostępnij folder z uprawnieniami udostępnienia jako odczytu i uprawnieniami dostępu jako zmiany. Połącz się z folderem przez sieć. Jakie uprawnienia są lokalne a jakie zdalne? Ustaw, aby folder był ukryty przy przeglądaniu udostępnionych zasobów. Jakie będą uprawnienia jak zmienisz dostęp do folderu dla read na deny? Właściwości folderu Udostępnianie zakładka sharing Ustawianie uprawnień dostępu zakładka security Dostęp poprzez siec - \\serwer\zasób Aby folder był ukryty na końcu należy dodać $

3 Zadania podstawowe Typ zadania: Serwer WWW instalacja Zadanie 1: Zainstaluj serwer WWW. Control Panel / Add/Remove Programs / Windows Components / Application Server / Internet Information Services lub konsola Configure Your Server Wizard. Typ zadania: Serwer WWW - tworzenie witryny Zadanie 2: Utwórz nową witrynę sieci web na dowolnym dostępnym porcie z możliwością przeglądania zawartości witryny w przypadku braku stron z odpowiednimi rozszerzeniami. Witrynę należy utworzyć za pomocą kreatora a dalsze elementy konfiguracyjne są Rozwiązanie: dostępne na poszczególnych zakładkach w jej właściwościach 1. Otwórz konsole IIS 2. Na zakładce Home Directory ustaw katalog zasobów oraz dla umożliwienia przeglądania folderów zaznacz opcje Directory Browsing Typ zadania: Serwer WWW konfiguracja witryny Zadanie 3: Ustaw dla witryny, aby pierwszeństwo wyświetlania miały strony o nazwie index.aspx. Ustaw, aby witryna wymagała uwierzytelniania wiedząc, że serwer należy do domeny. Przetestuj inne formy uwierzytelniania. Ustawienia na zakładkach właściwości witryny Documents i Directory Security Rozwiązanie: 1. Otwórz konsole IIS 3. Na zakładce Headers dodaj do listy stronę o nazwie start.asp 4. Dla ustawienia uwierzytelniania przejdź na zakładkę Directory Security, odznacz opcje Anonymous Access i zaznacz Integrated Windows Authentication.

4 Typ zadania: Serwer WWW instalowanie usługi serwera aplikacji ASP.NET Zadanie 4: Usuń uwierzytelnianie dla istniejącej witryny. Dla istniejącego serwera WWW dodaj funkcjonalność obsługi witryn technologii ASP.NET. System operacyjny Ściągnij i zainstaluj ze stron firmy Microsoft, Microsoft.NET Framework w aktualnej wersji We właściwościach witryn i katalogów wirtualnych zostanie dodana zakładka ASP.NET. Należy sprawdzić czy została wskazana odpowiednia wersja platformy ASP.NET. Typ zadania: Serwer WWW definiowanie puli aplikacyjnej Zadanie 5: Dla istniejącej witryny dodaj możliwość wyświetlania (parsowania i generowania) stron aspx (ASP.NET). Ustawienia na zakładce właściwości witryny - Home Directory przycisk Create dla pola Application Name Typ zadania: Serwer WWW rejestrowanie usługi ASP.NET Zadanie 6: Ze względu na zainstalowanie platformy.net przed instalacją serwera WWW obsługa stron aspx działa niepoprawnie i zwraca wiele błędów, głównie w obszarze uprawnień. Napraw działanie platformy ASP.NET poprzez rejestrację usługi ASP.NET na serwerze IIS. W katalogu C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\NumerFrameworku(np. 2.0) należy wykonać polecenie aspnet_regiis.exe /i Typ zadania: Serwer WWW definiowanie wielu witryn Zadanie 7: Usuń uwierzytelnianie dla istniejącej witryny. Dodaj nową witrynę. Ustaw, aby obie witryny mogły działać równocześnie na serwerze WWW dzieląc je kolejno poprzez: adres IP, numer portu, nazwę.

5 W przypadku wyróżniania witryny poprzez adres IP należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu adresów na kartach sieciowych, względnie na jednej karcie sieciowej Panel sterowania / Połączenia sieciowe / operacja Właściwości / Właściwości protokołu TCP/IP / przycisk Zaawansowane / Sekcja adresy IP / przycisk Dodaj Ustawienia na zakładkach właściwości witryny Documents i Directory Security Typ zadania: Serwer WWW szyfrowanie Zadanie 8: Utwórz kolejną witrynę sieci web na dowolnym dostępnym porcie, z wymaganym połączeniem poprzez SSL szyfrowanie oraz z możliwością przeglądania zawartości witryny w przypadku braku stron z odpowiednimi rozszerzeniami. Ustaw, aby witryna wymagała uwierzytelniania wiedząc, że komunikacja ma się odbywać poprzez SSL. Wymaganie połączenia poprzez SSL ustawiane jest na zakładce zabezpieczeń katalogów. Serwer wymaga certyfikatu - wybierz już istniejący. Typ zadania: Serwer WWW katalog wirtualny Zadanie 9: Dla istniejącej pierwszej witryny dodaj katalog wirtualny o nazwie konsoleadmin odnoszący się do katalogu z zapisanymi konsolami administracyjnymi. Operacja New/Virtual Catalog Rozwiązanie: 1. Otwórz konsole IIS 2. Dla witryny wybierz operacje Add New Virtual Catalog 3. Podaj ścieżkę do lokalnego folderu o nazwie konsoleadmin dla wirtualnego katalogu Typ zadania: Serwer WWW zabezpieczanie komunikacji i dostępu Zadanie 10: Dla istniejącego wirtualnego katalogu ustaw szyfrowanie komunikacji za pomocą certyfikatu dostępnego na stronie dla zajęć. Ustaw, aby dostęp do katalogu był możliwy wyłącznie dla użytkownika o nazwie admin

6 uprzednio załóż odpowiednie konto i ustaw zabezpieczenia katalogu. Dla błędu 403 podstaw nową własną stronę z tekstem komunikatu Brak uprawnień do wyświetlenia strony. / zakładka ustawień zabezpieczeń wirtualnego katalogu Ustawianie własnej strony błędu na zakładce Custom Errors

7 Zadania rozszerzające Typ zadania: Serwer WWW administracja Zadanie 1: Zainstaluj i przetestuj administrowanie serwerem WWW poprzez witrynę i zdalny pulpit w wersji webowej, jako kontrolka witryny administracyjnej. Za pomocą administrowania poprzez witrynę Web (https i port 8098) sprawdź identyfikację serwera i listę kont na serwerze, zatrzymaj jedną z witryn i dodaj nową. Następnie przejrzyj logi serwera. Na koniec za pomocą zdalnego pulpitu zaloguj się i uruchom zatrzymaną witrynę. Control Panel / Add/Remove Programs / Windows Components / Application Server / Internet Information Services / World Wide Web Service / Wykorzystywanie zdalnego pulpitu wymaga, aby był on dostępny operacja Properties na My Computer / zakładka Remote. Typ zadania: Serwer ftp konfiguracja Zadanie 2: Utwórz nową witrynę ftp na dowolnym dostępnym porcie, wiedząc, że tworzysz ją dla domeny, wymaga izolacji katalogów dla użytkowników oraz logowania niezintegrowanego z Active Directory. Serwer za pomocą kreatora W folderze głównym serwera należy założyć katalog o nazwie domeny a dopiero Rozwiązanie: następnie w nimi katalogi dla użytkowników, którzy mają korzystać z ftp 1. Zainstaluj serwis FTP w Windows Components/Application Server/IIS/FTP Service 2. Otwórz konsole IIS 3. Wybierz operacje z listy New - FTP Site 4. Na kolejnych zakładkach podaj: numer port, adres IP, folder główny ftp 5. Zaznacz opcje Isolate users lub Isolate users using Active Directory w przypadku kontrolera domeny 6. W folderze głównym ftp utwórz podfoldery dla każdego z użytkowników, który ma mieć możliwość korzystania z ftp

8 Typ zadania: Serwer pocztowy konfiguracja Zadanie 3: Skonfiguruj serwer pocztowy ustawiając limit otrzymywanych wiadomości do Pop kb i liczbę odbiorców do 10-ciu. Za pomocą kreatora należy tworzyć nowy wirtualny serwer SMTP, a we właściwościach skonfigurować odpowiednie limity. Ważne jest, aby w ograniczeniach przekazywania zaznaczyć opcje zezwalającą na w wszystkie z wyjątkiem wymienionych Za pomocą konsoli Pop3 należy uruchomić tą usługę wybierając uwierzytelnienie zintegrowane z Active Directory. Typ zadania: Zasady inspekcji Zadanie 4: Włącz zasady inspekcji dla domeny dla audytu: logowania oraz dostępu do katalogów i plików. Ustaw dla katalogu monitorowanie dostępu. Sprawdź zarejestrowane zdarzenia. Group Policy Management/edit/ Dla zasobu Security/advanced/audit Event Viewer Miejsce ustawiania polisy Computer Configuration/Windows Settings/Security Settings/Local Policies/Audit Policy Typ zadania: Monitorowanie wydajności serwera Zadanie 5: Włącz monitorowanie wydajności serwera WWW dla sprawdzenia poziomu jego obciążenia przy większym ruchu sieciowym. Wygeneruj jakikolwiek ruch sieciowy (możesz skorzystać z pomocy osoby siedzącej obok). Zapisz i przeanalizuj wyniki. Monitorowanie - konsola Performance / liczniki: Web Service/Current number of connections; Web Service / Bytes send i Web Service / Bytes received

9 Typ zadania: Monitorowanie ruchu sieciowego Zadanie 6: Przeegzaminuj ruch sieciowy przychodzący do serwera WWW analizując pakiety. Sposób wykonania: Instalowanie narzędzia monitorowania ruchu sieciowego Control Panel / Windows Components / Management and Monitoring Tools / Network Monitor Zapisywanie ruchu sieciowego 1. Administrative Tools / Network Monitor 2. Wybierz sieć lokalną 3. W local computer wybierz Local Area Connection 4. Z Network Monitor wybierz z menu Capture Start 5. Wygeneruj ruch sieciowy do komputera, na którym jest WWW wchodząc na jego stronę 6. Zatrzymaj zapisywanie ruchu - z menu Capture Stop 7. Wyświetl pobrane dane za pomocą menu Capture Start i Display Captured Data Sprawdzanie zawartości pakietów 1. Z menu Display wybierz Filter 2. Jako protokół ustaw dowolny Protocol==Any 3. Wyświetl informacje szczegółowe dla poszczególnych pakietów dwukrotnie na nim klikając

10 Zadania dodatkowe Typ zadania: Serwer terminalowy - konfiguracja Zadanie 1: Dla zainstalowanego serwera terminalowego ustaw parametry sesji, mapowania sprzętu oraz wyeliminuj konieczność uzyskania gody użytkownika na przejęcie sesji. Ustaw dla użytkownika o braku uprawnień administratorskich możliwość korzystania z serwera terminalowego. Terminal Services Configuration i Active Directory Users and Computers Ustawienia serwera są dostępne we właściwościach rdp-tcp Aby użytkownik mógł korzystać z serwera powinien należeć do grupy Rozwiązanie: użytkowników zdalnych 1. Otwórz konsole Terminal Services Configuration 2. Wyświetl właściwości dla RDP-TCP 3. Dokonaj konfiguracji: - mapowania - zakładka Client Settings - przejmowania sesji - zakładka Remote Control (eliminowanie konieczności uzyskania zgody użytkownika poprzez odznaczenie Require user's permission) 4. Listę użytkowników i grup mających dostęp do serwera terminalowego ustalamy na zakładce Permissions Typ zadania: Serwer terminalowy - administracja Zadanie 2: Opisz, w jaki sposób można sprawdzić listę aktywnych sesji na serwerze Rozwiązanie: terminalowym, przejąć oraz zamknąć sesję użytkownika. Terminal Services Manager 1. Otwórz konsole Terminal Services Manager 2. Lista sesji (nie tylko aktywnych) dostępna jest po zaznaczeniu nazwy komputera działającego, jako serwer terminalowy 3. Zamykamy sesje poprzez wybranie na liście podłączonych użytkowników operacji Disconnect 4. Zamykamy sesje poprzez wybranie na liście podłączonych użytkowników operacji Remote Control - wymaga to bycia zalogowanym na serwerze terminalowym jako użytkownik o uprawnieniach administratora

11 Apache Zadania podstawowe Typ zadania: Serwer WWW instalacja Zadanie 1: Zainstaluj serwer WWW Apache i zdefiniuj witrynę, aby działała na domyślnym porcie 80. Uruchom serwer, jeśli nie nastąpiło to automatycznie sprawdź czy witryna jest wyświetlana. System operacyjny Apache Service Monitor Lokalizacja oprogramowania Uruchamianie i zatrzymywanie witryny konsola Apache Service Monitor dostępna w pasku zdań Sprawdzenie poprzez Typ zadania: Serwer WWW konfiguracja podstaw witryny Zadanie 2: Zdefiniuj dla witryny, aby nadsłuchiwała na porcie 1010, nazwę serwera jako jego adres IP, a katalog domowy jako c:\inicjały. W katalogu domowy utwórz stronę index.html z tekstem Działa!!!. Przetestuj działanie serwera. Menu programów Apache HTTP Server 2.2 \ Configure Apache Server\ Edit the Apache httpd.conf Configuration File Ścieżka instalacji serwera Apache \ podkatalog Conf \ plik httpd.conf Definiowanie portu sekcja Listen Definiowanie nazwy serwera sekcja ServerName Definiowanie katalogu domowego sekcja DocumentRoot Definiowanie uprawnień katalogu domowego sekcja Directory Zmiany wymagają zrestartowania serwera Składnia i przykłady: Definiowanie portu Przykład: Listen :80 Przykład: Listen 8000 Definiowanie nazwy serwera Przykład: ServerName Przykład: ServerName :80

12 Definiowanie katalogu domowego Przykład: DocumentRoot /usr/web Przykład: DocumentRoot "C:/MK" Definiowanie uprawnień katalogu Przykład: <Directory "C:/downloads"> Order allow, deny Ścieżka katalogu Kolejność analizy uprawnień Najpierw zezwolenia potem zabronienia Allow from all </Directory> Uprawienia Przyznanie dostępu wszystkim Typ zadania: Serwer WWW konfiguracja wyświetlania witryny Zadanie 3: Zdefiniuj dla witryny, aby pierwszeństwo wyświetlania miały strony start.htm, a w przypadku braku stron o odpowiednim rozszerzeniu była wyświetlana zawartość katalogu. httpd.conf Definiowanie kolejności wyświetlania stron sekcja DirectoryIndex Definiowanie wyświetlania zawartości katalogu sekcja Directory i Options Składnia i przykłady: Definiowanie kolejności wyświetlania stron Przykład: DirectoryIndex index.htm index.html start.html Definiowanie wyświetlania zawartości katalogu Przykład: <Directory "C:/downloads"> Options Indexes FollowSymLinks </Directory> Typ zadania: Serwer WWW instalowanie usługi PHP Zadanie 4: Zainstaluj usługę parsowania stron napisanych w języku PHP System operacyjny Lokalizacja pakietu instalacyjnego - Rozpakowanie do dowolnego katalogu Ścieżka katalogu Opcje wyświetlania Indexes wyświetlanie zawartości

13 Typ zadania: Serwer WWW konfigurowanie usługi PHP Zadanie 5: Zintegruj usługę parsowania stron PHP z serwerem Apache System operacyjny Httpd.conf Php.ini Procedura wykonania: Zakładając, że archiwum zostało rozpakowane do c:\php 1. Skopiowanie c:\php\php5ts.dll do c:\windows\php5ts.dll 2. Zmiana nazwy pliku c:\php\php.ini-dist na c:\php\php.ini 3. Zmiana w pliku c:\php\php.ini wpisów na doc_root = "c:\mk", gdzie podawana jest ścieżka do witryny i extension_dir = "C:\php\ext" 4. W bloku AddType pliku httpd.conf dodanie wpisów rejestracyjnych ScriptAlias /php/ "c:/php/" AddType application/x-httpd-php.php.php5 Action application/x-httpd-php "/php/php-cgi.exe" SetEnv PHPRC "C:/php" 5. Dodanie wpisu uprawnień dostępu do katalogu c:\php w sekcji Directory w innym przypadku będzie pojawiał się błąd You don't have permission to access /php/php-cgi.exe/index.php on this server 6. Ewentualnie dodanie rozszerzeń php (np. index.php) w sekcji DirectoryIndex Typ zadania: Serwer WWW Aliasy Zadanie 6: Zdefiniuj alias o nazwie tymczasowe skazujący na katalog c:\tempinicjały Httpd.conf Definiowanie aliasów sekcja Alias Należy pamiętać o zdefiniowaniu dostępu do katalogu aliasu poprzez sekcję Directory Składnia i przykłady: Definiowanie kolejności wyświetlania stron Przykład: alias /dane "C:/fakturator"

14 Zadania rozszerzające Typ zadania: Serwer WWW wirtualne hosty Zadanie 1: Zdefiniuj kolejną witrynę, jako kolejnego hosta, wyróżniając go poprzez inny Httpd.conf adres IP i wskazując katalog domowy jako c:\prywatneinicjały. Definiowanie wirtualnego hosta sekcja VirtualHost Należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu adresów na kartach sieciowych, względnie na jednej karcie sieciowej Panel sterowania / Połączenia sieciowe / operacja Właściwości / Właściwości protokołu TCP/IP / przycisk Zaawansowane / Sekcja adresy IP / przycisk Dodaj Należy pamiętać o zdefiniowaniu dostępu do katalogu wirtualnego hosta poprzez sekcję Directory Składnia i przykłady: Definiowanie wirtualnego hosta Przykład: <VirtualHost :80> ServerAdmin DocumentRoot "c:/mine" ServerName :80 ErrorLog logs/host.example.com-error_log TransferLog logs/host.example.com-access_log </VirtualHost> Typ zadania: Serwer WWW uwierzytelnianie Zadanie 2: Dla zdefiniowanego wirtualnego hosta ustaw uwierzytelnianie i dostęp httpd.conf wyłącznie dla użytkownika admin. Generowania plików z hasłami Aplikacja Htpasswd Generator - Polecenie htpasswd w ścieżka instalacji serwera Apache \ podkatalog Bin htpasswd -c c:\hasla jan Aplikacja webowa Definiowanie uwierzytelniania sekcje tagu Directory Określenie adresu IP i portu nadsłuchiwania wirtualnego serwera Katalog domowy serwera Indentyfikator serwera

15 Przykład: <Directory "C:/mine/materials"> AuthType Basic AuthName "Podaje dane" # (Following line optional) AuthBasicProvider file AuthUserFile c:/mine/hasla/.htpasswd Typ uwierzytelniania Basic lub Digest Nazwa sposobu uwierzytelniania Sposób weryfikacji uwierzytelniania File poprzez plik z hasłami Lokalizacja pliku Order deny,allow Użytkownicy, którzy mają prawo dostępu do katalogu Require user mkuciapski </Directory> Proszę zwrócić uwagę na sposób podania ścieżki do pliku z hasłami Typ zadania: Serwer WWW szyfrowanie Zadanie 3: Dla zdefiniowanego wirtualnego hosta ustaw bezpieczną komunikację poprzez SSL. System operacyjne OpenSSL Procedura wykonania: Wersja I 1. Zainstalowanie wersji Apache z OpenSSL 2. Utworzenie certyfikatu: - Utworzenie katalogu c:/usr/local/ssl/ i przekopiowanie do niego pliku - Przekopiowanie tego samego pliku do podkatalogu bin Apacha - Utworzenie żądania (katalog bin Apacha) openssl req -config openssl.cnf -new -out cert.csr -keyout cert.pem - Definicja klucza szyfrowania openssl rsa -in cert.pem -out cert.key - Utworzenie certyfikatu openssl x509 -in cert.csr -out cert.cert -req -signkey cert.key - days Włączenie dyrektywy LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so w pliku httpd.conf

16 4. Ściągniecie do podkatalogu conf pliku 5. Dodanie w pliku httpd.conf bloku <IfModule mod_ssl.c> Include conf/ssl.conf </IfModule> Lub Include conf/ssl.conf 6. Utworzenie katalogu (np. podkatalog ssl w katalogu conf) i skopiowanie do niego plików certyfikatu (crt) oraz klucza (key) 7. W pliku ssl.conf - Usunięcie bloku <IfDefine SSL> </IfDefine> - Korekta bloków DocumentRoot, ServerName i ServerAdmin na analogiczne jak w pliku httpd, ze zdefiniowaniem numeru portu (np. 443) - Zdefiniowanie tagów SSLCertificateFile i SSLCertificateKeyFile i Wersja II (szybsza): podanie lokalizacji certyfikatów 1. Zainstalowanie wersji Apache z OpenSSL 2. Utworzenie certyfikatu: Utworzenie katalogu c:/usr/local/ssl/ i przekopiowanie do niego pliku z C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\confopenssl.cnf W katalogu bin Apacha utworzenie: o Klucza openssl genrsa -out /etc/httpd/ssl/apache.key 1024 o Certyfikatu openssl req -new -x509 -days 365 -key apache.key -out apache.crt 3. Włączenie modułu szyfrowania usunięcie komentarza dla dyrektywy LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so w pliku httpd.conf 4. Ściągniecie do podkatalogu conf plików klucza i certyfikatu 5. Włącznie modułu httpd-ssl.conf usunięcie komentarza dla include conf/extra/httpd-ssl.conf 6. W pliku httpd-ssl.conf: Nie powinny być potrzebne żadne modyfikacje W przypadku problemów może być niezbędna modyfikacja wpisów: o o Listen, np. SSLCertificateFile VirtualHost np. <VirtualHost :443> o SSLCertificateFile i SSLCertificateKeyFile podanie

17 o lokalizacji certyfikatów Przypisanie uprawnień do katalogu z certyfikatami poprzez sekcję <Directory>

Serwery WWW. Odpowiednie operacje dla ostatniego elementu są dostępne pod prawym przyciskiem myszki

Serwery WWW. Odpowiednie operacje dla ostatniego elementu są dostępne pod prawym przyciskiem myszki Serwery WWW Typ zadania: Tworzenie konsoli administracyjnej Zadanie 1: Utwórz konsolę administracyjną składającą się z konsol Active Directory Users and Computer oraz Computer Management (dla innego komputera).

Bardziej szczegółowo

Administrowanie Sieciowymi Systemami Operacyjnymi

Administrowanie Sieciowymi Systemami Operacyjnymi Administrowanie Sieciowymi Systemami Operacyjnymi Typ zadania: Tworzenie konsoli administracyjnej Zadanie 1: Utwórz konsolę administracyjną składającą się z konsol Active Directory Users and Computers

Bardziej szczegółowo

Administrowanie Sieciowymi Systemami Operacyjnymi

Administrowanie Sieciowymi Systemami Operacyjnymi Administrowanie Sieciowymi Systemami Operacyjnymi Typ zadania: Tworzenie konsoli administracyjnej Zadanie 1: Utwórz konsolę administracyjną składającą się z konsol Active Directory Users and Computer oraz

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2 1. Instalacja serwera WWW Aby zainstalować serwer WWW w systemie Linux, należy wykorzystać menedżer pakietów apt-get. Polecenia które należy wpisać w terminalu użytkownika root 1 : apt-get install build-essential

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Ustawienia IIS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Ustawienia IIS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Ustawienia IIS Ustawienia IIS Strona 2 z 9 Konfiguracja IIS: 1. Dla Windows 2003 Server IIS6 1.1. Ustawienia ogólne Po zakończeniu instalacji należy wyłączyć

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem

Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem Rozdział 1: Podstawy administrowania serwerem 41 Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem Cele Scenariusz Uwagi administratora systemów Wymagania wstępne Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

W poprzednim odcinku poznaliśmy: W poprzednim odcinku, cd.: W dzisiejszym odcinku. Apache serwer WWW (część 2)

W poprzednim odcinku poznaliśmy: W poprzednim odcinku, cd.: W dzisiejszym odcinku. Apache serwer WWW (część 2) W poprzednim odcinku poznaliśmy: komputerowa Apache serwer WWW (część 2) Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Prawa i opcje katalogów Aliasy katalogów i przekierowania Pliki dziennika

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP Ćwiczenia nr 3 1. Cel: Sprawdzenie konfiguracji protokołu TCP/IP W wierszu poleceń należy wpisać rozkaz ipconfig (zapisać ustawienia na kartce) Ponownie wpisać ten sam rozkaz z opcją ipconfig /all (zapoznać

Bardziej szczegółowo

Apache serwer WWW (część 2) Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Apache serwer WWW (część 2) Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski komputerowa Apache serwer WWW (część 2) Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski komputerowa () Apache serwer WWW (część 2) 1 / 17 W poprzednim odcinku poznaliśmy: Prawa i opcje katalogów

Bardziej szczegółowo

Platforma webowa IIS

Platforma webowa IIS Serwer WWW Serwer FTP Obsługa PHP Platforma webowa IIS (Internet Information Services) z rodziny Microsoft Stanisław Wszelak 1 Wersje IIS od wersji 2.0 do 4.0 dla Windows NT 4.0 IIS wersja 5.0 dla Windows

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Definiowanie reguł dostępowych (D2) Zadanie 4a Definiowanie dostępu

Bardziej szczegółowo

E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta. Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help.

E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta. Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help. E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help.pdf 1. Wprowadzenie do instalacji... 3 2. Wymagania... 4 Sprzęt...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW

Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253

Bardziej szczegółowo

Automatyczna aktualizacja. Instalacja Serwera aktualizacji

Automatyczna aktualizacja. Instalacja Serwera aktualizacji Instalacja Serwera aktualizacji Spis treści Wstęp 4 Jak działa automatyczna aktualizacja 5 Aktualizacja z wykorzystaniem mechanizmu udostępnienia plików w systemie Windows 6 Konfiguracja serwera aktualizacji...

Bardziej szczegółowo

Apache. Apache serwer WWW

Apache. Apache serwer WWW Apache komputerowa Apache serwer WWW Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Dostępny pod różne platformy Ponad 50% udział w rynku serwerów WWW (Netcraft Web Server Survey 2007) Darmowy,

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny

Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny Przygotowanie VMWARE SERVER do pracy Zainstaluj VMWARE SERVER Zainstaluj VMWARE TOOLS (potrzebne połączenie z Internetem) Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny Zainstaluj Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera WSUS. Ćwiczenie 1 Instalacja serwera WSUS. Mariusz Witczak Bartosz Matusiak

Instalacja i konfiguracja serwera WSUS. Ćwiczenie 1 Instalacja serwera WSUS. Mariusz Witczak Bartosz Matusiak Instalacja i konfiguracja serwera WSUS Program Windows Server Update Services 3.0 to zaawansowane narzędzie służące do zarządzania aktualizacjami w sieci. Głównym zadaniem serwera WSUS jest synchronizacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - Gadu - Gadu (PD3) W niniejszej instrukcji omawiamy

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykład 3 Inżynieria oprogramowania Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Struktura wykładu 1. Utworzenie użytkowników i ról na serwerze aplikacji Sun Java System

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Instalacja Moodle na serwerze SBS2000/2003. Opiekun pracowni internetowej SBS

Instalacja Moodle na serwerze SBS2000/2003. Opiekun pracowni internetowej SBS Instrukcja numer 01 Instalacja Moodle na serwerze SBS2000/2003 Opiekun pracowni internetowej SBS Instalacja serwera APACHE na serwerze SBS 2000/SBS2003 Zadanie 1 Instalacja serwera Apache na serwerze SBS2003

Bardziej szczegółowo

Apache serwer WWW. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Apache serwer WWW. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski komputerowa Apache serwer WWW Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski komputerowa () Apache serwer WWW 1 / 18 Apache Dostępny pod różne platformy Ponad 50% udział w rynku serwerów

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla osób, które będą uruchamiały Wirtualny Serwer Egzaminacyjny w pracowni komputerowej pracującej pod kontrolą serwera SBS

Wskazówki dla osób, które będą uruchamiały Wirtualny Serwer Egzaminacyjny w pracowni komputerowej pracującej pod kontrolą serwera SBS Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. Wskazówki dla osób, które będą uruchamiały Wirtualny Serwer Egzaminacyjny w pracowni komputerowej pracującej pod kontrolą serwera

Bardziej szczegółowo

MikroTik Serwer OpenVPN

MikroTik Serwer OpenVPN MikroTik Serwer OpenVPN Generowanie certyfikatów na systemie Debian. Instalujemy OpenVPN, następnie przechodzimy do katalogu ze skryptami: cd /usr/share/openvpn/easyrsa edytujemy plik vars ustawiając kraj,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Logi serwera (D2) Zadanie 5 Sprawdzanie logów serwera Notatka logi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami informatycznymi. Zarządzanie serwerem httpd: Apache

Zarządzanie systemami informatycznymi. Zarządzanie serwerem httpd: Apache Zarządzanie systemami informatycznymi Zarządzanie serwerem httpd: Apache Serwer httpd Apache - zalety Apache - otwarty serwer HTTP dostępny dla wielu systemów operacyjnych (m.in. UNIX, GNU/Linux, BSD,

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA

Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA 2015 Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA Spis treści. Spis treści. 1 Wprowadzenie. 2 Instalacja / deinstalacja serwera Samby w OpenSuse. 2 Usługi Samby / porty nasłuchu. 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_07/D Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz.1 (D1) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości Ręczne

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Konto użytkownika daje użytkownikowi możliwość podłączenia się do domeny w celu uzyskania dostępu do zasobów

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows 1/5 SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE POJĘĆ... 3 2. TRYBY PRACY... 3 2.1 TRYB LOKALNY - APLIKACJA I STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/12_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Instalacja programu phpmyadmin (PD3) Zadanie 1 Program phpmyadmin jest jednym

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1 SERIA II Pracownia sieciowych systemów operacyjnych. Ćwiczenie 1. Konfiguracja lokalnych kont użytkowników 1. Opisz w sprawozdaniu różnice pomiędzy trzema następującymi rodzajami kont użytkowników systemu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015

Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015 Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015 Poniższe zadanie egzaminacyjne wykonane jest na przykładzie systemu Windows Server 2008 R2 oraz Windows 7 professional.(zamiennie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny Jarosław Kuchta Dostęp zdalny Zagadnienia Infrastruktura VPN Protokoły VPN Scenariusz zastosowania wirtualnej sieci prywatnej Menedżer połączeń Dostęp zdalny 2 Infrastruktura VPN w WS 2008 Klient VPN Windows

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14 GMSTHostService Pomoc do programu 1/14 Spis treści 1.Rejestracja...3 1.1.Pierwsza rejestracja...3 1.2.Ponowna rejestracja produktu...8 2.Podstawowe informacje o GMSTHostService...8 3.Przykładowa konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Podstawowa konfiguracja i monitorowanie ConSentry LANShield Controller oraz ConSentry InSight Command Center Dostęp konsolowy do urządzenia Dostęp administracyjny do

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN

Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN Str. 1 Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN Gxc LAN CKP - Fast Ethernet Brama 10.0.10.100 DNS 212.160.198.2 Gxa Koncentrator (Hub) - 5 portowy P5 P4 P3 P2 P1 3C905C-TX IP 10.0.10.xc 3C905C-TX

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD

DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD INSTALACJA I KONFIGURACJA NFS SERVER DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD z wykorzystaniem MS Services for Unix Wymagania: Windows 2000 lub XP Professional System plików NTFS Pliki Passwd & Group które kopiujemy

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Poziom trudności: średni Wersja dokumentacji: 1.0 Aktualizacja: 19.05.2011 r. Beckhoff Automation Sp. z o. o. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Ściągniecie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server Konfiguracja IPSec Aby zainstalować OpenSWAN w popularnej dystrybucji UBUNTU (7.10) należy użyć Menedżera Pakietów Synaptics lub w konsoli wydać polecenia: sudo apt-get install openswan. Zostaną pobrane

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO

KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO TCP/IPv4 Zrzut 1 Konfiguracja karty sieciowej Zrzut 2 Wprowadzenie dodatkowego adresu IP Strona 1 z 30 Zrzut 3 Sprawdzenie poprawności konfiguracji karty sieciowej Zrzut

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/11_06/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Instalacja obsługi języka PHP na serwerze SBS2003 Język skryptowy PHP

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Temat: Windows XP Ustawienia kont użytkowników

Temat: Windows XP Ustawienia kont użytkowników Instrukcja krok po kroku - Ustawienia kont użytkowników. Strona 1 z 8 Temat: Windows XP Ustawienia kont użytkowników Logowanie do konta lokalnego Administrator Zarządzanie kontami lokalnymi metoda I Start

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie obiektu GPO dla standardowych komputerów osobistych W tym ćwiczeniu utworzysz obiekt GPO.! Utworzenie obiektu

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z: zarządzaniem zasobami systemu operacyjnego, konfiguracją sieci w systemie operacyjnym z rodziny

Bardziej szczegółowo

Snifery wbudowane w Microsoft Windows

Snifery wbudowane w Microsoft Windows Snifery wbudowane w Microsoft Windows Prezentację przygotowali: Robert Milczarski Łukasz Stegliński Maciej Łaski Network Monitorw w Microsoft Windows Server 2003 Wbudowany w Windows monitor sieci wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Planując uruchomienie programu FAKT na wielu stanowiskach w sieci możemy wykorzystać możliwości oprogramowania Windows Serwer

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Definiowanie reguł dostępowych (D2) Zadanie 2 Określanie reguł dostępu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Tworzenie i odnajdowanie obiektów w Active Directory

Zadanie 3. Tworzenie i odnajdowanie obiektów w Active Directory Zadanie 3. Tworzenie i odnajdowanie obiektów w Active Directory W tym zadaniu utworzymy, a następnie wyszukamy obiekty w Active Directory. Utworzymy jednostki organizacyjne, użytkowników, grupy i komputery.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo