Administrowanie serwerami usług sieciowych WWW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Administrowanie serwerami usług sieciowych WWW"

Transkrypt

1 Administrowanie serwerami usług sieciowych WWW Internetowe Usługi Informacyjne (ang. Internet Information Services IIS) Zadania wstępne Typ zadania: Tworzenie konsoli administracyjnej Zadanie 1: Utwórz konsolę administracyjną składającą się z konsol Active Directory Users and Computer oraz Computer Management (dla innego komputera). Polecenie mmc Typ zadania: Tworzenie i zarządzanie kontem użytkownika Zadanie 2: Utwórz konto użytkownika, który nie musi zmieniać hasła przy następnym logowaniu oraz niewygasającym haśle przy wykorzystaniu konta bez uprawnień administracyjnych. Zresetuj hasło konta, następnie zablokuj je i utwórz na jego podstawie inne konto. Active Directory Users and Computers Należy skorzystać z polecenia runas /user:domena\konto mmc Ustawianie dotyczy opcji: User must change password at next logon oraz User cannot change password Odpowiednie operacje dla ostatniego elementu są dostępne pod prawym przyciskiem myszki Typ zadania: Tworzenie konta komputera Zadanie 3: Utwórz konta komputera zarządzanego. Active Directory Users and Computers Należy zaznaczyć GUID i wpisać identyfikator Typ zadania: Tworzenie grup Zadanie 4: Utwórz grupę globalną i lokalną i przypisz grupie lokalnej grupę globalną. Sprawdź członków grupy globalnej podając na jakiej zakładce są one zawarte.

2 Active Directory Users and Computers Dodawanie na zakładce Members i Member of Typ zadania: Udostępnianie i ustawianie uprawnień folderu Zadanie 5: Udostępnij folder z uprawnieniami udostępnienia jako odczytu i uprawnieniami dostępu jako zmiany. Połącz się z folderem przez sieć. Jakie uprawnienia są lokalne a jakie zdalne? Ustaw, aby folder był ukryty przy przeglądaniu udostępnionych zasobów. Jakie będą uprawnienia jak zmienisz dostęp do folderu dla read na deny? Właściwości folderu Udostępnianie zakładka sharing Ustawianie uprawnień dostępu zakładka security Dostęp poprzez siec - \\serwer\zasób Aby folder był ukryty na końcu należy dodać $

3 Zadania podstawowe Typ zadania: Serwer WWW instalacja Zadanie 1: Zainstaluj serwer WWW. Control Panel / Add/Remove Programs / Windows Components / Application Server / Internet Information Services lub konsola Configure Your Server Wizard. Typ zadania: Serwer WWW - tworzenie witryny Zadanie 2: Utwórz nową witrynę sieci web na dowolnym dostępnym porcie z możliwością przeglądania zawartości witryny w przypadku braku stron z odpowiednimi rozszerzeniami. Witrynę należy utworzyć za pomocą kreatora a dalsze elementy konfiguracyjne są Rozwiązanie: dostępne na poszczególnych zakładkach w jej właściwościach 1. Otwórz konsole IIS 2. Na zakładce Home Directory ustaw katalog zasobów oraz dla umożliwienia przeglądania folderów zaznacz opcje Directory Browsing Typ zadania: Serwer WWW konfiguracja witryny Zadanie 3: Ustaw dla witryny, aby pierwszeństwo wyświetlania miały strony o nazwie index.aspx. Ustaw, aby witryna wymagała uwierzytelniania wiedząc, że serwer należy do domeny. Przetestuj inne formy uwierzytelniania. Ustawienia na zakładkach właściwości witryny Documents i Directory Security Rozwiązanie: 1. Otwórz konsole IIS 3. Na zakładce Headers dodaj do listy stronę o nazwie start.asp 4. Dla ustawienia uwierzytelniania przejdź na zakładkę Directory Security, odznacz opcje Anonymous Access i zaznacz Integrated Windows Authentication.

4 Typ zadania: Serwer WWW instalowanie usługi serwera aplikacji ASP.NET Zadanie 4: Usuń uwierzytelnianie dla istniejącej witryny. Dla istniejącego serwera WWW dodaj funkcjonalność obsługi witryn technologii ASP.NET. System operacyjny Ściągnij i zainstaluj ze stron firmy Microsoft, Microsoft.NET Framework w aktualnej wersji We właściwościach witryn i katalogów wirtualnych zostanie dodana zakładka ASP.NET. Należy sprawdzić czy została wskazana odpowiednia wersja platformy ASP.NET. Typ zadania: Serwer WWW definiowanie puli aplikacyjnej Zadanie 5: Dla istniejącej witryny dodaj możliwość wyświetlania (parsowania i generowania) stron aspx (ASP.NET). Ustawienia na zakładce właściwości witryny - Home Directory przycisk Create dla pola Application Name Typ zadania: Serwer WWW rejestrowanie usługi ASP.NET Zadanie 6: Ze względu na zainstalowanie platformy.net przed instalacją serwera WWW obsługa stron aspx działa niepoprawnie i zwraca wiele błędów, głównie w obszarze uprawnień. Napraw działanie platformy ASP.NET poprzez rejestrację usługi ASP.NET na serwerze IIS. W katalogu C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\NumerFrameworku(np. 2.0) należy wykonać polecenie aspnet_regiis.exe /i Typ zadania: Serwer WWW definiowanie wielu witryn Zadanie 7: Usuń uwierzytelnianie dla istniejącej witryny. Dodaj nową witrynę. Ustaw, aby obie witryny mogły działać równocześnie na serwerze WWW dzieląc je kolejno poprzez: adres IP, numer portu, nazwę.

5 W przypadku wyróżniania witryny poprzez adres IP należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu adresów na kartach sieciowych, względnie na jednej karcie sieciowej Panel sterowania / Połączenia sieciowe / operacja Właściwości / Właściwości protokołu TCP/IP / przycisk Zaawansowane / Sekcja adresy IP / przycisk Dodaj Ustawienia na zakładkach właściwości witryny Documents i Directory Security Typ zadania: Serwer WWW szyfrowanie Zadanie 8: Utwórz kolejną witrynę sieci web na dowolnym dostępnym porcie, z wymaganym połączeniem poprzez SSL szyfrowanie oraz z możliwością przeglądania zawartości witryny w przypadku braku stron z odpowiednimi rozszerzeniami. Ustaw, aby witryna wymagała uwierzytelniania wiedząc, że komunikacja ma się odbywać poprzez SSL. Wymaganie połączenia poprzez SSL ustawiane jest na zakładce zabezpieczeń katalogów. Serwer wymaga certyfikatu - wybierz już istniejący. Typ zadania: Serwer WWW katalog wirtualny Zadanie 9: Dla istniejącej pierwszej witryny dodaj katalog wirtualny o nazwie konsoleadmin odnoszący się do katalogu z zapisanymi konsolami administracyjnymi. Operacja New/Virtual Catalog Rozwiązanie: 1. Otwórz konsole IIS 2. Dla witryny wybierz operacje Add New Virtual Catalog 3. Podaj ścieżkę do lokalnego folderu o nazwie konsoleadmin dla wirtualnego katalogu Typ zadania: Serwer WWW zabezpieczanie komunikacji i dostępu Zadanie 10: Dla istniejącego wirtualnego katalogu ustaw szyfrowanie komunikacji za pomocą certyfikatu dostępnego na stronie dla zajęć. Ustaw, aby dostęp do katalogu był możliwy wyłącznie dla użytkownika o nazwie admin

6 uprzednio załóż odpowiednie konto i ustaw zabezpieczenia katalogu. Dla błędu 403 podstaw nową własną stronę z tekstem komunikatu Brak uprawnień do wyświetlenia strony. / zakładka ustawień zabezpieczeń wirtualnego katalogu Ustawianie własnej strony błędu na zakładce Custom Errors

7 Zadania rozszerzające Typ zadania: Serwer WWW administracja Zadanie 1: Zainstaluj i przetestuj administrowanie serwerem WWW poprzez witrynę i zdalny pulpit w wersji webowej, jako kontrolka witryny administracyjnej. Za pomocą administrowania poprzez witrynę Web (https i port 8098) sprawdź identyfikację serwera i listę kont na serwerze, zatrzymaj jedną z witryn i dodaj nową. Następnie przejrzyj logi serwera. Na koniec za pomocą zdalnego pulpitu zaloguj się i uruchom zatrzymaną witrynę. Control Panel / Add/Remove Programs / Windows Components / Application Server / Internet Information Services / World Wide Web Service / Wykorzystywanie zdalnego pulpitu wymaga, aby był on dostępny operacja Properties na My Computer / zakładka Remote. Typ zadania: Serwer ftp konfiguracja Zadanie 2: Utwórz nową witrynę ftp na dowolnym dostępnym porcie, wiedząc, że tworzysz ją dla domeny, wymaga izolacji katalogów dla użytkowników oraz logowania niezintegrowanego z Active Directory. Serwer za pomocą kreatora W folderze głównym serwera należy założyć katalog o nazwie domeny a dopiero Rozwiązanie: następnie w nimi katalogi dla użytkowników, którzy mają korzystać z ftp 1. Zainstaluj serwis FTP w Windows Components/Application Server/IIS/FTP Service 2. Otwórz konsole IIS 3. Wybierz operacje z listy New - FTP Site 4. Na kolejnych zakładkach podaj: numer port, adres IP, folder główny ftp 5. Zaznacz opcje Isolate users lub Isolate users using Active Directory w przypadku kontrolera domeny 6. W folderze głównym ftp utwórz podfoldery dla każdego z użytkowników, który ma mieć możliwość korzystania z ftp

8 Typ zadania: Serwer pocztowy konfiguracja Zadanie 3: Skonfiguruj serwer pocztowy ustawiając limit otrzymywanych wiadomości do Pop kb i liczbę odbiorców do 10-ciu. Za pomocą kreatora należy tworzyć nowy wirtualny serwer SMTP, a we właściwościach skonfigurować odpowiednie limity. Ważne jest, aby w ograniczeniach przekazywania zaznaczyć opcje zezwalającą na w wszystkie z wyjątkiem wymienionych Za pomocą konsoli Pop3 należy uruchomić tą usługę wybierając uwierzytelnienie zintegrowane z Active Directory. Typ zadania: Zasady inspekcji Zadanie 4: Włącz zasady inspekcji dla domeny dla audytu: logowania oraz dostępu do katalogów i plików. Ustaw dla katalogu monitorowanie dostępu. Sprawdź zarejestrowane zdarzenia. Group Policy Management/edit/ Dla zasobu Security/advanced/audit Event Viewer Miejsce ustawiania polisy Computer Configuration/Windows Settings/Security Settings/Local Policies/Audit Policy Typ zadania: Monitorowanie wydajności serwera Zadanie 5: Włącz monitorowanie wydajności serwera WWW dla sprawdzenia poziomu jego obciążenia przy większym ruchu sieciowym. Wygeneruj jakikolwiek ruch sieciowy (możesz skorzystać z pomocy osoby siedzącej obok). Zapisz i przeanalizuj wyniki. Monitorowanie - konsola Performance / liczniki: Web Service/Current number of connections; Web Service / Bytes send i Web Service / Bytes received

9 Typ zadania: Monitorowanie ruchu sieciowego Zadanie 6: Przeegzaminuj ruch sieciowy przychodzący do serwera WWW analizując pakiety. Sposób wykonania: Instalowanie narzędzia monitorowania ruchu sieciowego Control Panel / Windows Components / Management and Monitoring Tools / Network Monitor Zapisywanie ruchu sieciowego 1. Administrative Tools / Network Monitor 2. Wybierz sieć lokalną 3. W local computer wybierz Local Area Connection 4. Z Network Monitor wybierz z menu Capture Start 5. Wygeneruj ruch sieciowy do komputera, na którym jest WWW wchodząc na jego stronę 6. Zatrzymaj zapisywanie ruchu - z menu Capture Stop 7. Wyświetl pobrane dane za pomocą menu Capture Start i Display Captured Data Sprawdzanie zawartości pakietów 1. Z menu Display wybierz Filter 2. Jako protokół ustaw dowolny Protocol==Any 3. Wyświetl informacje szczegółowe dla poszczególnych pakietów dwukrotnie na nim klikając

10 Zadania dodatkowe Typ zadania: Serwer terminalowy - konfiguracja Zadanie 1: Dla zainstalowanego serwera terminalowego ustaw parametry sesji, mapowania sprzętu oraz wyeliminuj konieczność uzyskania gody użytkownika na przejęcie sesji. Ustaw dla użytkownika o braku uprawnień administratorskich możliwość korzystania z serwera terminalowego. Terminal Services Configuration i Active Directory Users and Computers Ustawienia serwera są dostępne we właściwościach rdp-tcp Aby użytkownik mógł korzystać z serwera powinien należeć do grupy Rozwiązanie: użytkowników zdalnych 1. Otwórz konsole Terminal Services Configuration 2. Wyświetl właściwości dla RDP-TCP 3. Dokonaj konfiguracji: - mapowania - zakładka Client Settings - przejmowania sesji - zakładka Remote Control (eliminowanie konieczności uzyskania zgody użytkownika poprzez odznaczenie Require user's permission) 4. Listę użytkowników i grup mających dostęp do serwera terminalowego ustalamy na zakładce Permissions Typ zadania: Serwer terminalowy - administracja Zadanie 2: Opisz, w jaki sposób można sprawdzić listę aktywnych sesji na serwerze Rozwiązanie: terminalowym, przejąć oraz zamknąć sesję użytkownika. Terminal Services Manager 1. Otwórz konsole Terminal Services Manager 2. Lista sesji (nie tylko aktywnych) dostępna jest po zaznaczeniu nazwy komputera działającego, jako serwer terminalowy 3. Zamykamy sesje poprzez wybranie na liście podłączonych użytkowników operacji Disconnect 4. Zamykamy sesje poprzez wybranie na liście podłączonych użytkowników operacji Remote Control - wymaga to bycia zalogowanym na serwerze terminalowym jako użytkownik o uprawnieniach administratora

11 Apache Zadania podstawowe Typ zadania: Serwer WWW instalacja Zadanie 1: Zainstaluj serwer WWW Apache i zdefiniuj witrynę, aby działała na domyślnym porcie 80. Uruchom serwer, jeśli nie nastąpiło to automatycznie sprawdź czy witryna jest wyświetlana. System operacyjny Apache Service Monitor Lokalizacja oprogramowania Uruchamianie i zatrzymywanie witryny konsola Apache Service Monitor dostępna w pasku zdań Sprawdzenie poprzez Typ zadania: Serwer WWW konfiguracja podstaw witryny Zadanie 2: Zdefiniuj dla witryny, aby nadsłuchiwała na porcie 1010, nazwę serwera jako jego adres IP, a katalog domowy jako c:\inicjały. W katalogu domowy utwórz stronę index.html z tekstem Działa!!!. Przetestuj działanie serwera. Menu programów Apache HTTP Server 2.2 \ Configure Apache Server\ Edit the Apache httpd.conf Configuration File Ścieżka instalacji serwera Apache \ podkatalog Conf \ plik httpd.conf Definiowanie portu sekcja Listen Definiowanie nazwy serwera sekcja ServerName Definiowanie katalogu domowego sekcja DocumentRoot Definiowanie uprawnień katalogu domowego sekcja Directory Zmiany wymagają zrestartowania serwera Składnia i przykłady: Definiowanie portu Przykład: Listen :80 Przykład: Listen 8000 Definiowanie nazwy serwera Przykład: ServerName Przykład: ServerName :80

12 Definiowanie katalogu domowego Przykład: DocumentRoot /usr/web Przykład: DocumentRoot "C:/MK" Definiowanie uprawnień katalogu Przykład: <Directory "C:/downloads"> Order allow, deny Ścieżka katalogu Kolejność analizy uprawnień Najpierw zezwolenia potem zabronienia Allow from all </Directory> Uprawienia Przyznanie dostępu wszystkim Typ zadania: Serwer WWW konfiguracja wyświetlania witryny Zadanie 3: Zdefiniuj dla witryny, aby pierwszeństwo wyświetlania miały strony start.htm, a w przypadku braku stron o odpowiednim rozszerzeniu była wyświetlana zawartość katalogu. httpd.conf Definiowanie kolejności wyświetlania stron sekcja DirectoryIndex Definiowanie wyświetlania zawartości katalogu sekcja Directory i Options Składnia i przykłady: Definiowanie kolejności wyświetlania stron Przykład: DirectoryIndex index.htm index.html start.html Definiowanie wyświetlania zawartości katalogu Przykład: <Directory "C:/downloads"> Options Indexes FollowSymLinks </Directory> Typ zadania: Serwer WWW instalowanie usługi PHP Zadanie 4: Zainstaluj usługę parsowania stron napisanych w języku PHP System operacyjny Lokalizacja pakietu instalacyjnego - Rozpakowanie do dowolnego katalogu Ścieżka katalogu Opcje wyświetlania Indexes wyświetlanie zawartości

13 Typ zadania: Serwer WWW konfigurowanie usługi PHP Zadanie 5: Zintegruj usługę parsowania stron PHP z serwerem Apache System operacyjny Httpd.conf Php.ini Procedura wykonania: Zakładając, że archiwum zostało rozpakowane do c:\php 1. Skopiowanie c:\php\php5ts.dll do c:\windows\php5ts.dll 2. Zmiana nazwy pliku c:\php\php.ini-dist na c:\php\php.ini 3. Zmiana w pliku c:\php\php.ini wpisów na doc_root = "c:\mk", gdzie podawana jest ścieżka do witryny i extension_dir = "C:\php\ext" 4. W bloku AddType pliku httpd.conf dodanie wpisów rejestracyjnych ScriptAlias /php/ "c:/php/" AddType application/x-httpd-php.php.php5 Action application/x-httpd-php "/php/php-cgi.exe" SetEnv PHPRC "C:/php" 5. Dodanie wpisu uprawnień dostępu do katalogu c:\php w sekcji Directory w innym przypadku będzie pojawiał się błąd You don't have permission to access /php/php-cgi.exe/index.php on this server 6. Ewentualnie dodanie rozszerzeń php (np. index.php) w sekcji DirectoryIndex Typ zadania: Serwer WWW Aliasy Zadanie 6: Zdefiniuj alias o nazwie tymczasowe skazujący na katalog c:\tempinicjały Httpd.conf Definiowanie aliasów sekcja Alias Należy pamiętać o zdefiniowaniu dostępu do katalogu aliasu poprzez sekcję Directory Składnia i przykłady: Definiowanie kolejności wyświetlania stron Przykład: alias /dane "C:/fakturator"

14 Zadania rozszerzające Typ zadania: Serwer WWW wirtualne hosty Zadanie 1: Zdefiniuj kolejną witrynę, jako kolejnego hosta, wyróżniając go poprzez inny Httpd.conf adres IP i wskazując katalog domowy jako c:\prywatneinicjały. Definiowanie wirtualnego hosta sekcja VirtualHost Należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu adresów na kartach sieciowych, względnie na jednej karcie sieciowej Panel sterowania / Połączenia sieciowe / operacja Właściwości / Właściwości protokołu TCP/IP / przycisk Zaawansowane / Sekcja adresy IP / przycisk Dodaj Należy pamiętać o zdefiniowaniu dostępu do katalogu wirtualnego hosta poprzez sekcję Directory Składnia i przykłady: Definiowanie wirtualnego hosta Przykład: <VirtualHost :80> ServerAdmin DocumentRoot "c:/mine" ServerName :80 ErrorLog logs/host.example.com-error_log TransferLog logs/host.example.com-access_log </VirtualHost> Typ zadania: Serwer WWW uwierzytelnianie Zadanie 2: Dla zdefiniowanego wirtualnego hosta ustaw uwierzytelnianie i dostęp httpd.conf wyłącznie dla użytkownika admin. Generowania plików z hasłami Aplikacja Htpasswd Generator - Polecenie htpasswd w ścieżka instalacji serwera Apache \ podkatalog Bin htpasswd -c c:\hasla jan Aplikacja webowa Definiowanie uwierzytelniania sekcje tagu Directory Określenie adresu IP i portu nadsłuchiwania wirtualnego serwera Katalog domowy serwera Indentyfikator serwera

15 Przykład: <Directory "C:/mine/materials"> AuthType Basic AuthName "Podaje dane" # (Following line optional) AuthBasicProvider file AuthUserFile c:/mine/hasla/.htpasswd Typ uwierzytelniania Basic lub Digest Nazwa sposobu uwierzytelniania Sposób weryfikacji uwierzytelniania File poprzez plik z hasłami Lokalizacja pliku Order deny,allow Użytkownicy, którzy mają prawo dostępu do katalogu Require user mkuciapski </Directory> Proszę zwrócić uwagę na sposób podania ścieżki do pliku z hasłami Typ zadania: Serwer WWW szyfrowanie Zadanie 3: Dla zdefiniowanego wirtualnego hosta ustaw bezpieczną komunikację poprzez SSL. System operacyjne OpenSSL Procedura wykonania: Wersja I 1. Zainstalowanie wersji Apache z OpenSSL 2. Utworzenie certyfikatu: - Utworzenie katalogu c:/usr/local/ssl/ i przekopiowanie do niego pliku - Przekopiowanie tego samego pliku do podkatalogu bin Apacha - Utworzenie żądania (katalog bin Apacha) openssl req -config openssl.cnf -new -out cert.csr -keyout cert.pem - Definicja klucza szyfrowania openssl rsa -in cert.pem -out cert.key - Utworzenie certyfikatu openssl x509 -in cert.csr -out cert.cert -req -signkey cert.key - days Włączenie dyrektywy LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so w pliku httpd.conf

16 4. Ściągniecie do podkatalogu conf pliku 5. Dodanie w pliku httpd.conf bloku <IfModule mod_ssl.c> Include conf/ssl.conf </IfModule> Lub Include conf/ssl.conf 6. Utworzenie katalogu (np. podkatalog ssl w katalogu conf) i skopiowanie do niego plików certyfikatu (crt) oraz klucza (key) 7. W pliku ssl.conf - Usunięcie bloku <IfDefine SSL> </IfDefine> - Korekta bloków DocumentRoot, ServerName i ServerAdmin na analogiczne jak w pliku httpd, ze zdefiniowaniem numeru portu (np. 443) - Zdefiniowanie tagów SSLCertificateFile i SSLCertificateKeyFile i Wersja II (szybsza): podanie lokalizacji certyfikatów 1. Zainstalowanie wersji Apache z OpenSSL 2. Utworzenie certyfikatu: Utworzenie katalogu c:/usr/local/ssl/ i przekopiowanie do niego pliku z C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\confopenssl.cnf W katalogu bin Apacha utworzenie: o Klucza openssl genrsa -out /etc/httpd/ssl/apache.key 1024 o Certyfikatu openssl req -new -x509 -days 365 -key apache.key -out apache.crt 3. Włączenie modułu szyfrowania usunięcie komentarza dla dyrektywy LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so w pliku httpd.conf 4. Ściągniecie do podkatalogu conf plików klucza i certyfikatu 5. Włącznie modułu httpd-ssl.conf usunięcie komentarza dla include conf/extra/httpd-ssl.conf 6. W pliku httpd-ssl.conf: Nie powinny być potrzebne żadne modyfikacje W przypadku problemów może być niezbędna modyfikacja wpisów: o o Listen, np. SSLCertificateFile VirtualHost np. <VirtualHost :443> o SSLCertificateFile i SSLCertificateKeyFile podanie

17 o lokalizacji certyfikatów Przypisanie uprawnień do katalogu z certyfikatami poprzez sekcję <Directory>

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 7 (Praca ze zdalnym pulpitem i podstawowe usługi internetowe)

Ćwiczenia nr 7 (Praca ze zdalnym pulpitem i podstawowe usługi internetowe) Ćwiczenia nr 7 (Praca ze zdalnym pulpitem i podstawowe usługi internetowe) Tematem ćwiczeń jest usługa Remote Desktop, oraz podstawowe usługi internetowe. Pierwsza z nich umożliwia logowanie się na lokalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SysLoger. SysLoger. Instrukcja obsługi. maj 2015 dla wersji aplikacji 1.0.3.0 (wersja dokumentu 1.

Instrukcja obsługi SysLoger. SysLoger. Instrukcja obsługi. maj 2015 dla wersji aplikacji 1.0.3.0 (wersja dokumentu 1. SysLoger Instrukcja obsługi maj 2015 dla wersji aplikacji 1.0.3.0 (wersja dokumentu 1.1) Strona 1 z 42 Spis treści: Wprowadzenie str. 3 Funkcjonalność str. 4 Wymagania str. 8 Instalacja str. 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Budowa intranetu Linux, Apache, VirtualHost. Rajmund Radziewicz

Budowa intranetu Linux, Apache, VirtualHost. Rajmund Radziewicz Budowa intranetu Linux, Apache, VirtualHost Rajmund Radziewicz Celem tego artykułu będzie opis konfiguracji serwera WWW w sieci lokalnej, z uwierzytelnianiem, udostępnianiem określonych zasobów i usług

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

Exchange 2000 poczta elektroniczna

Exchange 2000 poczta elektroniczna Str. 1 Ćwiczenie 10 Exchange 2000 poczta elektroniczna Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem i zarządzaniem serwerem poczty elektronicznej Exchange Server 2000. Przed przystąpieniem do ćwiczenia,

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI

Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI Instalacja i konfiguracja elementów zdalnego dostępu z wykorzystaniem L2TP/IPsec i PKI Dariusz Kiszkiel (Dakota) 5/21/2007 Wstęp Celem tego artykułu jest ułatwienie instalacji i konfiguracji elementów

Bardziej szczegółowo

Zasady gr dy upy Group Policy

Zasady gr dy upy Group Policy Zasady grupy Group Policy Przegląd zasad grupy Zasady grupy udostępniają możliwości zarządzania ustawieniami konfiguracji dotyczącymi komputerów i użytkowników w środowisku usług Active Directory. Funkcje

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.7

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.7 APACHE 2.0 + SSL Linux Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.7 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Tworzenie certyfikatu... 4 2.1. Tworzenie certyfikatu poprzez

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8 APACHE 2.0 + SSL Linux Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.8 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie certyfikatu... 3 2.1. Tworzenie certyfikatu poprzez

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

UsMon. wersja 1.03 INSTRUKCJA OBSŁUGI - PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Łódź maj 2005 r.

UsMon. wersja 1.03 INSTRUKCJA OBSŁUGI - PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Łódź maj 2005 r. UsMon wersja 1.03 Program do synchronizacji zegara systemowego komputera lub komputerów w sieci MS-NETWORK z sygnałem DCF lub GPS przy użyciu synchronizatorów US-151 lub US-161 INSTRUKCJA OBSŁUGI - PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do laboratorium ASK (2)

Instrukcje do laboratorium ASK (2) Instrukcje do laboratorium ASK (2) Ćwiczenie 1. Konfiguracja usługi DHCP Dynamic Host Configuration Protocol w sieci LAN pod Widows 2000. 1. Instalacja Serwera DHCP: 1.2. Network Services -> Details ->

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI

START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI M START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie witrynami internetowymi w IIS 7... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie konfiguracji współużytkowanej...

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server.

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Str. 1 Ćwiczenie 8 SBS, ISA Server (Firewall) Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Office 365 dla instytucji edukacyjnych z Microsoft Online Services Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do oprogramowania i usług w stanie

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo