Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA"

Transkrypt

1 NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje w jaki sposób skonfigurować program MOL Optivum do pracy ze szkolnym serwerem. Został podzielony na dwie cześci. Pierwsza dotyczy wykorzystania serwera szkolnego z dostaw realizowanych w latach (Serwer SBS2000). Druga część zawiera opis dotyczący konfiguracji serwera w wersji SBS 2003 (dostarczanego w ramach projektów od roku 2004). Część pierwsza - serwer SBS 2000 Instalację i konfigurację oprogramowania MOL Optivum należy przeprowadzić według następującego algorytmu Krok 1 - sprawdzić czy szkolny serwer SQL zintegorwany z serwerem SBS pracuje w trybie security mixed mode oraz ustalić hasło dla użytkownika sa serwera SQL Krok 2 - zainstalować program MOL na komputerze/komputerach bibliotekarza Krok 3: dodać funkcjonalność polegającą na możliwości korzystania z programu MOL poprzez szkolną stronę WWW Zacznijmy więc od początku. Krok 1 Przestawienie serwera SQL do pracy w trybie security mixed mode oraz ustalenie hasła użytkownika sa Standardowo zainstalowany serwer MS SQL akceptuje TYLKO konta Windows. W celu przestawienia serwera MS SQL w tryb security mixed mode należy uruchomić SQL Server Enterprise Manager i tam dokonać odpowiednich ustawień. Opis znajduje się poniżej. Start -> Programy -> Microsoft SQL Server -> Enterprise Manager Rozwiń Microsoft SQL Servers Rozwiń SQL Server Group Wskaż SBS2K(Windows NT) (local) Wybierz prawym przyciskiem myszy SBS2K(Windows NT)(local) Z menu kontekstowego wybierz Właściwości Wybierz zakładkę Security Zaznacz opcję SQL Server and Windows Wybierz przycisk OK Pojawi się pole z prośbą o podanie nowego hasła (przeczytaj poniższą uwagę oraz wskazówkę zanim zmienisz hasło) by Dariusz Fabicki, Janusz Wierzbicki NR ART/SBS/07/01 [v. 1.0] Strona 1/7

2 Uwaga!!! Pytanie o hasło pojawi się tylko raz, więcej w tym trybie nie będziesz miał okazji zmienić hasła Wskazówka Pierwsze hasło użytkownika sqlserv należy zmieniać TYLKO za pomocą tej zakładki. Automatycznie jest wtedy ustawiane hasło w Active Directory i dla serwisów SQL'a. Po przestawieniu oraz zmianie hasła, które opisaliśmy wyżej, należy przeprowadzić operację sprawdzenia poprawności ustawionego hasła dla użytkownika sa W oknie Uruchamianie w polu Otwórz wpisz: cmd i naciśnij ENTER lub wybierz przycisk OK W oknie wiersza poleceń wpisz: osql -U sa i wciśnij klawisz ENTER Na ekranie pojawi się tekst: Password: Wpisz hasło, które ustaliłeś poprzednio przy użyciu Enterprise Manager i naciśnij klawisz ENTER Jeżeli hasło zostało podane poprawnie, to zobaczysz na ekranie znak zachęty 1> Każde przyciśnięcie klawisza ENTER zmieni numer w znaku zachęty Wpisz exit i naciśnij klawisz ENTER Jeżeli przy próbie wpisania hasła widzisz komunikat: Login failed for user 'sa' oznacza to, że podałeś złe hasło, spróbuj wtedy jeszcze raz wpisać polecenie osql -U sa i podać poprawne hasło, lub wcisnąć ENTER bez podawania hasła (jeżeli jest ono puste) Wskazówka Jeżeli hasło jest puste, możesz zmienić hasło wydając po zalogowaniu do serwera SQL dwa polecenia: = = ='sa' [ENTER] go [ENTER] Krok 2 Instalacja Oprogramowania MOL Optivum Zaloguj się na komputerze bibliotekarza na konto z uprawnieniami do instalacji programów Uruchom program instalacyjny programu MOL Bardzo ważne jest aby podczas instalacji programu MOL nie wybierać żadnej opcji związanej z instalacją serwera SQL, lecz zainstalować "goły" program MOL Po instalacji programu MOL, należy go uruchomić Na ekranie pojawi się okno Wybór serwera z prośbą o wskazanie położenia komputera pełniącego rolę serwera SQL Z listy rozwijanej należy zamiast lokalny wybrać zdalny, a w polu Nazwa wpisać SBS2K i wybrać przycisk OK Na ekranie pojawi się okno Logowanie do bazy z prośbą o podanie hasła dla użytkownika sa W polu Hasło wpisz hasło użytkownika sa i wybierz przycisk OK Program MOL zostanie uruchomiony by Dariusz Fabicki, Janusz Wierzbicki NR ART/SBS/07/01 [v. 1.0] Strona 2/7

3 Uwaga!!! Jeżeli przez przypadek zainstalowałeś wcześniej program MOL na komputerze bibliotekarza wybierając domyślne ustawienia i został na tym komputerze zainstalowany serwer SQL, to aby po uruchomieniu programu MOL można było podać nazwę prawidłowego serwera SQL należy na komputerze bibliotekarza wykonać poniżej zamieszczoną procedurę Wybrać z paska zadań Start -> Panel Sterowania W Panelu Sterowania otworzyć Narzędzia administracyjne W Narzędziach administracyjnych otworzyć Źródła danych (ODBC) W otwartym oknie Administrator źródeł danych ODBC wybrać zakładkę Systemowe DSN Odnaleźć i wskazać na liście pozycję MOL2000 Przyciskem Usuń usunąć wskazaną pozycję MOL2000 Odnaleźć i wskazać na liście pozycję MOL2000_BANK Przyciskem Usuń usunąć wskazaną pozycję MOL2000_BANK Uruchom ponownie program MOL, pojawi się pytanie o nazwę komputera pełniącego rolę serwera SQL Krok 3 Udostępnianie zasobów bibliotecznych użytkownikom przez szkolny serwer WWW Uwaga, aby szkolny serwer WWW mógł korzystać z bazy danych serwer SQL gdzie przechowuje swoje dane program MOL można postąpić dwojako: a) ręczenie w źródłach danych ODBC dodać źródło SQL Serwer MOL2000 i MOL2000_BANK b) automatycznie dodać źródło danych ODBC poprzez instalację programu MOL na konsoli serwera analogicznie jak w przypadku instalacji programu MOL na komputerze bibliotekarza (zalecane) Po wykonaniu zalecanego punktu b) możesz przystąpić do konfiguracji usługi WWW, co opisaliśmy poniżej. Załóż na dysku O: szkolnego serwera folder MOL_WWW Skopiuj do folderu O:\MOL_WWW trzy pliki z płyty instalacyjnej programu MOL znajdujące się w katalogu MOL_WWW, pliki te to: o MOLOptivumOpac.css o MOLOptivumOpac.dll o MOLOptivumOpac.txt W oknie Uruchamianie, w polu Otwórz wpisz: inetmgr i wiśnij klawisz ENTER lub naciśnij przycisk OK W oknie Internetowe usługi informacyjne otwórz serwer SBS2K W oknie Internetowe usługi informacyjne otwórz Domyślna witryna sieci Web Wybierz prawym przyciskiem Domyślna witryna sieci Web Wybierz z menu podręcznego Nowy -> Katalog wirtualny W oknie kreatora wybierz przycisk Dalej W oknie kreatora w polu Alias wpisz: biblioteka i wybierz przycisk Dalej W oknie kreatora w polu Katalog wpisz: o:\mol_www i wybierz przycisk Dalej W oknie kreatora zaznacz opcje: o Odczyt o Uruchamianie skryptów ASP o Wykonywanie (np aplikacje ISAPI lub CGI) W oknie kretora wybierz przycisk Dalej W oknie kreatora wybierz przycisk Zakończ W oknie Internetowe usługi informacyjne wybierz prawym przyciskiem katalog wirtualny bibiloteka by Dariusz Fabicki, Janusz Wierzbicki NR ART/SBS/07/01 [v. 1.0] Strona 3/7

4 Wybierz z menu podręcznego Właściwości W oknie Właściwości: biblioteka wybierz zakładkę Dokumenty W ramce Włącz dokument domyślny wybierz przycisk Dodaj W polu Nazwa dokumentu domyślnego wpisz: MOLOptivumOpac.dll i wybierz przycisk OK W oknie Właściwości: biblioteka wybierz przycisk OK Zamknij okno Internetowe usługi informacyjne Uruchom przeglądarkę internetową W polu adres przeglądarki internetowej wpisz: Na ekranie zobaczysz stronę WWW, która umożliwia korzystanie z zasobów szkolnej biblioteki Część Druga - serwer SBS 2003 Instalację i konfigurację oprogramowania MOL Optivum należy przeprowadzić według następującego algorytmu Krok 1 - sprawdzić czy szkolny serwer SQL zintegorwany z serwerem SBS pracuje w trybie security mixed mode Krok 2 - ustalić hasło dla użytkownika sa serwera SQL Krok 3: zainstalować program MOL na komputerze/komputerach bibliotekarza Krok 4: dodać funkcjonalność polegającą na możliwości korzystania z programu MOL poprzez szkolną stronę WWW Zacznijmy więc od początku. Krok 1 Przestawienie serwera SQL do pracy w trybie security mixed mode Standardowo zainstalowany MS SQL akceptuje TYLKO konta Windows. W celu przestawienia serwera MS SQL w tryb security mixed mode uruchom SQL Server Enterprise Manager: Start -> Wszystkie programy Programy -> Microsoft SQL Server -> Enterprise Manager Rozwiń Microsoft SQL Servers Rozwiń SQL Server Group Wskaż (local)(windows NT) Wybierz prawym przyciskiem myszy (local)(windows NT) Z menu kontekstowego wybierz Właściwości Wybierz zakładkę Security Zaznacz opcję SQL Server and Windows Wybierz przycisk OK Wybierz przycisk TAK Krok 2 Sprawdzenie i ewentualna zmiana hasła dla użytkownika sa serwera baz danych MS SQL Zaloguj się na konsoli serwera jako administrator W oknie Uruchamianie w polu Otwórz wpisz: cmd i naciśnij ENTER lub wybierz przycisk OK W oknie wiersza poleceń wpisz: osql -U sa i wciśnij klawisz ENTER by Dariusz Fabicki, Janusz Wierzbicki NR ART/SBS/07/01 [v. 1.0] Strona 4/7

5 Na ekranie pojawi się tekst: Password: Wpisz hasło, które zostało podane jako hasło administratora podczas instalacji serwera SBS (domyślnie jest to hasło i naciśnij klawisz ENTER Jeżeli hasło zostało podane poprawnie, to zobaczysz na ekranie znak zachęty 1> Każde przyciśnięcie klawisza ENTER zmieni znak numer w znaku zachęty Wpisz exit i naciśnij klawisz ENTER Jeżeli przy próbie wpisania hasła widzisz komunikat: Login failed for user 'sa' oznacza to, że podałeś złe hasło, spróbuj wtedy jeszcze raz wpisać polecenie osql -U sa i podać poprawne hasło, lub wcisnąć ENTER bez podawania hasła (jeżeli jest ono puste) Wskazówka Jeżeli hasło jest puste, możesz zmienić hasło wydając po zalogowaniu do serwera SQL dwa polecenia: = = ='sa' [ENTER] go [ENTER] Krok 3 Instalacja Oprogramowania MOL Optivum Zaloguj się na komputerze bibliotekarza na konto z uprawnieniami do instalacji programów Uruchom program instalacyjny programu MOL Bardzo ważne jest aby podczas instalacji programu MOL nie wybierać żadnej opcji związanej z instalacją serwera SQL, lecz zainstalować "goły" program MOL Po instalacji programu MOL, należy go uruchomić Na ekranie pojawi się okno Wybór serwera prośba o wskazanie położenia komputera pełniącego rolę serwera SQL Z listy rozwijanej należy zamiast lokalny wybrać zdalny, a w polu Nazwa wpisać nazwę szkolnego serwera, np SBS2005 (jeżeli serwer nazywa się SBS2005) i wybrać przycisk OK Na ekranie pojawi się okno Logowanie do bazy z prośbą o podanie hasła dla użytkownika sa W polu Hasło wpisz hasło użytkownika sa i wybierz przycisk OK Program MOL zostanie uruchomiony Uwaga!!! Jeżeli przez przypadek zainstalowałeś wcześniej program MOL na komputerze bibliotekarza wybierając domyślne ustawienia i został na tym komputerze zainstalowany serwer SQL, to aby po uruchomieniu programu MOL można było podać nazwę prawidłowego serwera SQL należy na komputerze bibliotekarza wykonać poniżej zamieszczoną procedurę Wybrać z paska zadań Start -> Panel Sterowania W Panelu Sterowania otworzyć Narzędzia administracyjne W Narzędziach administracyjnych otworzyć Źródła danych (ODBC) W otwartym oknie Administrator źródeł danych ODBC wybrać zakładkę Systemowe DSN Odnaleźć i wskazać na liście pozycję MOL2000 Przyciskem Usuń usunąć wskazaną pozycję MOL2000 Odnaleźć i wskazać na liście pozycję MOL2000_BANK Przyciskem Usuń usunąć wskazaną pozycję MOL2000_BANK Uruchom ponownie program MOL, pojawi się pytanie o nazwę komputera pełniącego rolę serwera SQL by Dariusz Fabicki, Janusz Wierzbicki NR ART/SBS/07/01 [v. 1.0] Strona 5/7

6 Krok 4 Udostępnianie zasobów bibliotecznych użytkownikom przez szkolny serwer WWW Uwaga, aby szkolny serwer WWW mógł korzystać z bazy danych serwer SQL gdzie przechowuje swoje dane program MOL można postąpić dwojako: a) ręczenie w źródłach danych ODBC dodać źródło SQL Serwer MOL2000 i MOL2000_BANK b) automatycznie dodać źródło danych ODBC poprzez instalację programu MOL na konsoli serwera analogicznie jak w przypadku instalacji programu MOL na komputerze bibliotekarza (zalecane) Po wykonaniu zalecanego punktu b) możesz przystąpić do konfiguracji usługi WWW, co opisaliśmy poniżej. Załóż na dysku O: szkolnego serwera folder MOL_WWW Skopiuj do folderu O:\MOL_WWW trzy pliki z płyty instalacyjnej programu MOL znajdujące się w katalogu MOL_WWW, pliki te to: o MOLOptivumOpac.css o MOLOptivumOpac.dll o MOLOptivumOpac.txt W oknie Uruchamianie, w polu Otwórz wpisz: inetmgr i wiśnij klawisz ENTER lub naciśnij przycisk OK W oknie Menedżer internetowych usług informacyjnych otwórz swój serwer W oknie Menedżer internetowych usług informacyjnych otwórz Witryny sieci Web W oknie Menedżer internetowych usług informacyjnych otwórz Domyślna witryna sieci Web Wybierz prawym przyciskiem Domyślna witryna sieci Web Wybierz z menu podręcznego Nowy -> Katalog wirtualny W oknie kreatora wybierz przycisk Dalej W oknie kreatora w polu Alias wpisz: biblioteka i wybierz przycisk Dalej W oknie kreatora w polu Ścieżka wpisz: o:\mol_www i wybierz przycisk Dalej W oknie kreatora zaznacz opcje: o Odczyt o Uruchamianie skryptów (np. ASP) o Wykonywanie (np. aplikacje ISAPI lub CGI) W oknie kretora wybierz przycisk Dalej W oknie kreatora wybierz przycisk Zakończ W oknie Menedżer internetowych usług informacyjnych wybierz prawym przyciskiem katalog wirtualny bibiloteka Wybierz z menu podręcznego Właściwości W oknie Właściwości: biblioteka wybierz zakładkę Dokumenty W ramce Włącz domyślny stronę zawartości wybierz przycisk Dodaj W polu Domyślna strona zawartości wpisz: MOLOptivumOpac.dll i wybierz przycisk OK W oknie Właściwości: biblioteka wybierz przycisk OK W oknie Menedżer internetowych usług informacyjnych otwórz Rozszerzenia usług sieci WEB W oknie Menedżer internetowych usług informacyjnych wybierz prawym przyciskiem Rozszerzenia usług sieci WEB Z menu podręcznego wybierz Dodaj nowe rozszerzenie usługi sieci Web W oknie Nowe rozszerzenie usługi sieci Web w polu Nazwa rozszerzenia wpisz: MOLOptivumOpac.dll W oknie Nowe rozszerzenie usługi sieci Web wybierz przycisk Dodaj W polu Ścieżka pliku wpisz: O:\MOL_WWW\MOLOptivumOpac.dll Wybierz przycisk OK W oknie Nowe rozszerzenie usługi sieci Web wybierz przycisk OK by Dariusz Fabicki, Janusz Wierzbicki NR ART/SBS/07/01 [v. 1.0] Strona 6/7

7 Zamknij okno Menedżer internetowych usług informacyjnych Uruchom przeglądarkę internetową W polu adres przeglądarki internetowej wpisz: Na ekranie zobaczysz stronę WWW, która umożliwia korzystanie z zasobów szkolnej biblioteki W polu adres przeglądarki internetowej wpisz: Na ekranie zobaczysz stronę WWW, która umożliwia korzystanie z zasobów szkolnej biblioteki Rysunek 1 Przykładowy wygląd strony MOL Optivum by Dariusz Fabicki, Janusz Wierzbicki NR ART/SBS/07/01 [v. 1.0] Strona 7/7

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_07/D Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz.1 (D1) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości Ręczne

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.1 CDN e-sklep Ulotka v. 2.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 INSTALACJA COMARCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT KOMPLEKSOWY SYSTEM FORT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 10A/1 tel. (12) 262-02-95, 788-654-748 e-mail: krakow@fort.com.pl www.fort.com.pl OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ I SIECI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA. Data powstania: 3.03.2008. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA. Data powstania: 3.03.2008. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA Data powstania: 3.03.2008 Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 KOMUNIKACJA MIĘDZY CDN OPT!MA A SERWEREM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 Spis treści: O PROGRAMIE...2 INSTALACJA...2 PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU...6 USTAWIANIE OPCJI PROGRAMU...6 Zakładka USTAWIENIA PROGRAMU...6

Bardziej szczegółowo

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 Spis treści: Wstęp 3 Wymagania systemowe 6 Ograniczenia funkcjonalne wersji demo 7 Instalacja 8 Pierwsze uruchomienie 9 Krótka prezentacja programu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT KOMPLEKSOWY SYSTEM Usługi Informatyczne Artur Cypryś 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 10a tel. (12) 262-02-95, (0501) 488-336 e-mail: krakow@fort.com.pl www.fort.com.pl OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ System obsługi ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP

Bardziej szczegółowo