Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows"

Transkrypt

1 Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows 1/5

2 SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE POJĘĆ TRYBY PRACY TRYB LOKALNY - APLIKACJA I STEROWNIK PRACUJĄ NA JEDNYM KOMPUTERZE TRYB SIECIOWY - APLIKACJA I STEROWNIK PRACUJĄ NA RÓśNYCH KOMPUTERACH KONFIGURACJA WINDOWS DO PRACY SIECIOWEJ STEROWNIKÓW URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH KONFIGURACJA W SYSTEMIE WINDOWS NT KONFIGURACJA W SYSTEMIE WINDOWS KONFIGURACJA W SYSTEMIE WINDOWS XP KONFIGURACJA W SYSTEMIE WINDOWS 9X Aktywacja ręczna KONFIGURACJA APLIKACJI DFM.EXE /5

3 1. Definicje pojęć Urządzenie zewnętrzne urządzenie podłączone do komputera w celu wymiany informacji. Urządzenie zewnętrzne najczęściej podłączone jest do komputera za pomocą portu szeregowego RS 232. Do urządzeń zewnętrznych moŝna zaliczyć: kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych. Sterownik urządzenia zewnętrznego program obsługujący urządzenie zewnętrzne, uruchamiany na komputerze, do którego podłączone jest urządzenie. Aplikacja korzystająca z urządzenia zewnętrznego program komunikujący się ze sterownikiem urządzenia zewnętrznego. Aplikacja moŝe pracować na komputerze, na którym został uruchomiony sterownik lub na dowolnym innym komputerze w sieci. 2. Tryby pracy Tryb pracy zaleŝy od ustawień w konfiguracji urządzenia zewnętrznego w module Urządzenia zewnętrzne na zakładce Podstawowe w ramce Komputer i sieć. Jeśli ustawiony jest przełącznik urządzenie podłączone do tego komputera, ustawiony jest tryb lokalny. Jeśli ustawiony jest przełącznik urządzenie podłączone do innego komputera, ustawiony jest tryb sieciowy. Jeśli ustawiony jest tryb sieciowy, naleŝy podać nazwę komputera, do którego podłączone jest urządzenie zewnętrzne. Nazwa komputera moŝe być podana w następujących postaciach: nazwa komputera w sieci lokalnej Microsoft Windows nazwa komputera z pola Nazwa komputera w Panelu Sterowania w opcji Sieć w zakładce Identyfikacja; np.: INSERT adres IP; np.: nazwa komputera w sieci Internet; np.: insert.com.pl 2.1 Tryb lokalny - aplikacja i sterownik pracują na jednym komputerze PC 1 A S RS232 UZ 2.2 Tryb sieciowy - aplikacja i sterownik pracują na róŝnych komputerach PC 1 PC 2 A Sieć komputerowa S RS232 UZ Legenda: PC - komputer PC A - aplikacja korzystająca z urządzenia zewnętrznego S - sterownik urządzenia zewnętrznego UZ - urządzenie zewnętrzne RS232 interfejs komunikacyjny 3/5

4 3. Konfiguracja Windows do pracy sieciowej sterowników urządzeń zewnętrznych Do komunikacji pomiędzy aplikacją a sterownikiem wykorzystywana jest usługa (ang. Distributed Component Object Model) systemu Windows. Konfiguracja systemu Windows do pracy sieciowej sterowników urządzeń zewnętrznych polega na konfiguracji usługi i kont uŝytkowników. 3.1 Konfiguracja w systemie Windows NT 4.0 Do konfiguracji usługi słuŝy program CNFG.EXE. Dla systemu Windows NT 4.0 zaleca się zainstalowanie co najmniej ServisPack 5 w celu stosowania usługi w odpowiedniej wersji. Program CNFG.EXE znajduje się standardowo dla WinNT 4.0 w katalogu: C:\WINNT\SYSTEM32. Na zakładce Domyślne właściwości (ang. Default Properties) naleŝy zaznaczyć "Włącz obsługę Distributed COM na tym komputerze" (ang. Enable Distributed COM on this computer) oraz ustawić "Domyślny poziom uwierzytelnień" (ang. Default Authentication Level) na "(brak)" (ang. (none)) Na zakładce "Domyślne zabezpieczenia" (ang. Default Security) naleŝy dodać odpowiednich uŝytkowników w sekcjach "Domyślne uprawnienia dostępu" (ang. Default Access Permissions) i "Domyślne uprawnienia uruchamiania" (ang. Default Launch Permissions) 3.2 Konfiguracja w systemie Windows 2000 Do konfiguracji usługi słuŝy program CNFG.EXE. Na zakładce Właściwości domyślne (ang. Default Properties) naleŝy zaznaczyć "Włącz model obiektów rozproszonych COM na tym komputerze" (ang. Enable Distributed COM on this computer) oraz ustawić "Domyślny poziom uwierzytelnień" (ang. Default Authentication Level) na "(Brak)" (ang. (None)) Na zakładce "Zabezpieczenia domyślne" (ang. Default Security) naleŝy dodać odpowiednich uŝytkowników w sekcjach "Domyślne uprawnienia dostępu" (ang. Default Access Permissions) i " Domyślne uprawnienia uruchamiania" (ang. Default Launch Permissions) 3.3 Konfiguracja w systemie Windows XP Do konfiguracji usługi słuŝy program CNFG.EXE. Po uruchomieniu programu zostanie wyświetlone okno Usługi składowe (ang. Component Services), z drzewa po lewej stronie naleŝy wybrać pozycję Usługi składowe (ang. Component Services). Następnie z paska narzędzi naleŝy wybrać ikonę Konfiguruj mój komputer (ang. Configure My Computer). Na zakładce Właściwości domyślne (ang. Default Properties) naleŝy zaznaczyć "Włącz model obiektów rozproszonych COM na tym komputerze" (ang. Enable Distributed COM on this computer) oraz ustawić "Domyślny poziom uwierzytelniania" (ang. Default Authentication Level) na "Brak" (ang. None) Na zakładce "Domyślne zabezpieczenia modelu COM" (ang. Default COM Security) naleŝy dodać odpowiednich uŝytkowników w sekcjach "Uprawnienia dostępu" (ang. Access Permissions) i "Uprawnienia uruchamiania" (ang. Launch Permissions) 4/5

5 3.4 Konfiguracja w systemie Windows 9x Do konfiguracji usługi słuŝy program CNFG.EXE. Dla systemu Windows 9x zaleca się stosowanie usługi w wersji co najmniej 1.3. Usługę moŝna zainstalować podczas instalacji Pakietu firmy InsERT lub samodzielnie uruchamiając z dysku instalacyjnego Pakietu firmy InsERT program dcom95.exe dla systemu Windows 95 lub dcom98.exe dla systemu Windows 98. Do konfiguracji usługi w systemie Windows 9x naleŝy zainstalować program dcm95cfg.exe z dysku instalacyjnego Pakietu firmy InsERT. Program CNFG.EXE znajduje się standardowo dla Win9x w katalogu C:\WINDOWS\SYSTEM. Na zakładce Własności domyślne (ang. Default Properties) naleŝy zaznaczyć "Włącz obsługę Distributed COM na tym komputerze" (ang. Enable Distributed COM on this computer) oraz ustawić "Domyślny poziom uwierzytelniania" (ang. Default Authentication Level) na "(Brak)" (ang. (None)) Na zakładce "Domyślne prawa" (ang. Default Security) naleŝy zaznaczyć "Włącz połączenia zdalne" (ang. Enable Remote Connection) Aktywacja ręczna W systemie Windows 9x nie ma moŝliwości automatycznego uruchomiania sieciowo sterownika, dalej jednak pozostaje moŝliwość pracy sieciowej. Trzeba przed wykonaniem kaŝdej operacji w aplikacji na komputerze PC1, ręcznie uruchomić sterownik na komputerze PC2. Po ręcznym uruchomieniu sterownika i przed wykonaniem operacji, sterownik powinien aktywnie oczekiwać na zgłoszenie wykonania operacji, co moŝna zauwaŝyć w oknie Zamknij program, które moŝna zobaczyć wciskając jednocześnie klawisze CTRL+ALT+DEL. PoniŜej przedstawiono sposób ręcznego uruchomienia sterownika: NazwaSterownika embedding Przykład: InsDvcPS2000 embedding PowyŜsza aktywacja ręczna działa dla sterowników kas fiskalnych i wag etykietujących. Dla ręcznej aktywacji sterowników drukarek fiskalnych zawsze powinien być uruchamiany ręcznie program DFM bez względu na sterownik (DFM embedding). Gdy na komputerze PC1 w okienku Połączenie w kolumnie Operacja pojawi się komunikat Zamykanie połączenia, trzeba na komputerze PC2 zakończyć zadanie uruchomionego sterownika. 3.5 Konfiguracja aplikacji DFM.EXE W przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z drukarkami fiskalnymi naleŝy dodatkowo zmodyfikować konfigurację dla programu DFM.EXE. W tym celu naleŝy uruchomić program CNFG i odszukać na liście aplikacji wpis DFM. Po wybraniu z menu kontekstowego opcji Właściwości (ang. Properties), wyświetlony zostanie dialog konfiguracji, w którym naleŝy dokonać następujących zmian: Na zakładce Ogólne (ang. General) naleŝy ustawić Poziom uwierzytelniania (ang. Authentication Level) na Brak (ang. None) Na zakładce ToŜsamość lub Identyfikacja (ang. Identity) naleŝy wybrać opcję UŜytkownik interakcyjny lub UŜytkownik aktywny (ang. The interactive user). 5/5

UsMon. wersja 1.03 INSTRUKCJA OBSŁUGI - PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Łódź maj 2005 r.

UsMon. wersja 1.03 INSTRUKCJA OBSŁUGI - PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Łódź maj 2005 r. UsMon wersja 1.03 Program do synchronizacji zegara systemowego komputera lub komputerów w sieci MS-NETWORK z sygnałem DCF lub GPS przy użyciu synchronizatorów US-151 lub US-161 INSTRUKCJA OBSŁUGI - PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści

Instrukcja obsługi. Spis treści (PL) Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja sterownika i programu konfiguracyjnego w systemie Windows...2 2. Program konfiguracyjny opis i sposób pracy z programem w systemie Windows...3 2.1 Automatyczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP

Instrukcja Obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP Instrukcja Obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka...3 2. Instalacja i uruchomienie...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Czynności przygotowawcze...4 2.3. Umieszczenie w zasilaczu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Instrukcja uŝytkownika EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone. UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA POWERSOFT PERSONAL Niniejsza Umowa Licencyjna UŜytkownika ( Umowa Licencyjna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP 2011/05/30 Pomoc Techniczna, tel.: 61 6500 400 www.ever.eu 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 CHARAKTERYSTYKA... 3 INSTALACJA I URUCHOMIENIE... 4 WYMAGANIA... 4 CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE... 4 MONTAŻ... 5 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Ustawienia IIS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Ustawienia IIS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Ustawienia IIS Ustawienia IIS Strona 2 z 9 Konfiguracja IIS: 1. Dla Windows 2003 Server IIS6 1.1. Ustawienia ogólne Po zakończeniu instalacji należy wyłączyć

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami. Sage sp. z o.o. MXMZZV2010W0001

Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami. Sage sp. z o.o. MXMZZV2010W0001 Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami Sage sp. z o.o. Instalacja i konfiguracja Forte Modułów Zarządzania Zasobami Strona 2 z 22 SPIS TREŚCI 1 Wymagania... 3 1.1 SERWER APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wielo-funkcyjny serwer wydruku Multi-Protocol On-board INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia w sieci, dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INTER ETE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Plik: I_O INTER ETE 1.01 TS2

SYSTEM INTER ETE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Plik: I_O INTER ETE 1.01 TS2 SYSTEM INTER ETE INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik: I_O INTER ETE 1.01 TS2 Spis treści: Opis systemu INTER ETE... 3 Instalacja programu... 4 Jak zacząć?... 5 Program INTER Serwer... 7 Główne okno programu... 7 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 7 (Praca ze zdalnym pulpitem i podstawowe usługi internetowe)

Ćwiczenia nr 7 (Praca ze zdalnym pulpitem i podstawowe usługi internetowe) Ćwiczenia nr 7 (Praca ze zdalnym pulpitem i podstawowe usługi internetowe) Tematem ćwiczeń jest usługa Remote Desktop, oraz podstawowe usługi internetowe. Pierwsza z nich umożliwia logowanie się na lokalna

Bardziej szczegółowo

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40 Spis treści Gdzie można znaleźć wymagania techniczne dla aplikacji SODiR?... 2 Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu o aktualnie wspieranej wersji Javy... 3 Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

PRINT SERWER DO DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH Hi-Speed USB 2.0 509039

PRINT SERWER DO DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH Hi-Speed USB 2.0 509039 PRINT SERWER DO DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH Hi-Speed USB 2.0 509039 INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Pełna oferta aktywnych komponentów sieciowych Intellinet Network Solutions dostępna na stronie: www.intellinet-network.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INTER RC INSTRUKCJA OBSŁUGI. Plik: INTER RC 8.02 TS4 Instrukcja

SYSTEM INTER RC INSTRUKCJA OBSŁUGI. Plik: INTER RC 8.02 TS4 Instrukcja SYSTEM INTER RC INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik: INTER RC 8.02 TS4 Instrukcja Spis treści: OPIS SYSTEMU INTER RC... 3 INSTALACJA PROGRAMU... 4 JAK ZACZĄĆ?... 5 PROGRAM INTER RC SERWER... 8 Główne okno programu...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation w Stanach

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Instrukcja obsługi na Wi-Fi(802.11b) BEZPRZEWODOWY SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-14110_v1.11 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo