Instalacja i konfiguracja serwera WSUS. Ćwiczenie 1 Instalacja serwera WSUS. Mariusz Witczak Bartosz Matusiak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja i konfiguracja serwera WSUS. Ćwiczenie 1 Instalacja serwera WSUS. Mariusz Witczak Bartosz Matusiak"

Transkrypt

1 Instalacja i konfiguracja serwera WSUS Program Windows Server Update Services 3.0 to zaawansowane narzędzie służące do zarządzania aktualizacjami w sieci. Głównym zadaniem serwera WSUS jest synchronizacja aktualizacji dla wyznaczonych produktów z serwerami Windows Update firmy Mircrosoft oraz zarządzanie nimi w lokalnej sieci. Zastosowanie serwera WSUS umożliwia administratorowi centralne zarządzanie aktualizacjami dla komputerów współpracujących z serwerem WSUS, a także zmniejsza ruch w sieci ponieważ aktualizację pobierane są z serwera WSUS, a nie serwera Windows Update. Celem ćwiczeń jest zapoznanie się z procesem instalacji oraz konfiguracji serwera WSUS, a także konfiguracji komputerów klienckich. Ćwiczenie 1 Instalacja serwera WSUS 0. Upewnić się, że komputer z zainstalowanym systemem Windows Server 2008 ma zapewniony dostęp do Internetu. Jeżeli wykorzystywana jest maszyna wirtualna z systemem Windows Server 2008 należy jej kartę sieciowa skojarzyć kartą sieciową hosta zapewniającą dostęp do Internetu. Należy także pamiętać o prawidłowej konfiguracji IP karty sieciowej (w pracowni z DHCP). 1. Aby skonfigurować serwer WSUS należy zalogować się do Windows Server 2008, a następnie uruchomić Start -> Programs -> Administrative Tools -> Server Manager. 2. Pojawi się okno do zarządzania serwerem. Należy ot wierzyć Roles, a następnie wybrać Add Roles. 1

2 3. Po otworzeniu okna pojawia się list ról serwera, które można zainstalować. Wybieramy Windows Server Update Services. Automatycznie powinna się również zaznaczyć rola Web Server (IIS), która jest niezbędna do funkcjonowania serwera WSUS. Jeżeli rola Windows Server Update Services nie jest widoczna na liście wyboru, należy zaznaczyć jedynie rolę Web Server (IIS), a po zakończeniu pracy instalatora ról uruchomić osobny instalator roli Windows Server Update Services. 4. W oknie wyboru usług Web Servera (IIS) należy wybrać przede wszystkim usługę ASP.NET, wszystkie usługi z grupy Security, usługę Dynamic Content Compression, wszystkie usługi z grupy Management Tools oraz inne wymagane do ich poprawnego funkcjonowania. Można również wybrać dodatkowe usługi. Opis każdej z nich jest wyświetlany w prawej części okna. (Jeżeli IIS był już wcześniej zainstalowany jego instalacja może przebiegać inaczej w zależności od wcześniejszej konfiguracji). 2

3 5. W oknie podsumowania sprawdzamy wybrane opcje instalacji. Na tym etapie można się cofnąć i dokonać stosowanych zmian lub jeśli wszystko zostało zaznaczone prawidłowo przejść do instalacji wybierając Install. 6. Jeżeli na liście wyboru ról była widoczna i została wybrana rola Windows Server Update Services zostanie uruchomiony kreator instalacji serwera WSUS. W przeciwnym wypadku po zakończeniu działania instalatora ról należy uruchomić osobny instalator roli Windows Server Update Services. 3

4 7. Jeżeli Microsoft Report Viewer 2008 nie jest zainstalowany zostanie wyświetlona informacja o konieczności jego instalacji, aby było możliwe przeglądanie raportów serwera WSUS. 8. Następne okno dotyczy wyboru folderu w którym będą przechowywane aktualizacje dla komputerów klienckich. Wymagany jest dysk sformatowany w systemie plików NTFS oraz minimum 6 GB wolnego miejsca. Po wskazaniu folderu C:\WSUS należy wybrać Next. 9. Kolejny etap to wskazanie bazy danych. Do wyboru są trzy opcje: instalacji nowej bazy na lokalnym komputerze; podanie ścieżki do istniejącej bazy na lokalnym komputerze; podanie ścieżki do bazy umieszczonej na innym serwerze. W ćwiczeniu należy wybrać instalację nowej bazy na lokalnym komputerze, tak jak na rysunku. 4

5 10. Następnie trzeba wybrać ustawienia dla strony Web serwera WSUS. Można wykorzystać już istniejącą domyślna stronę serwera IIS lub utworzyć nową tylko dla serwera WSUS. W ćwiczeniu należy wybrać utworzenie nowej strony. 11. Następnie należy sprawdzić wszystkie ustawienie i potwierdzić je wybierając Next lub poprawić cofając się do poprzednich okien korzystając z przycisku Back. Po zatwierdzeniu następuje instalacja serwera WSUS. 12. Po zakończonej instalacji należy zainstalować Microsoft Report Viewer 2008 (jeżeli został uruchomiony kreator konfiguracji serwera WSUS nie należy go zamykać). 5

6 2. Konfiguracja serwera WSUS 1. Po zakończeniu instalacji zostanie uruchomiony kreator konfiguracji serwera WSUS. Pierwszą czynnością jaka należy wykonać w trakcie konfiguracji jest podanie serwera aktualizacji, z którego zainstalowany serwer WSUS ma pobierać aktualizacje (proces ten jest nazywany synchronizowaniem). Można ustawić synchronizację z serwera Microsoft Update lub z innym serwerem WSUS, który będzie serwerem nadrzędnym. W ramach ćwiczenia należy wybrać synchronizację z serwerem Microsoft Update. 2. Nastąpi synchronizacji serwera WSUS, w trakcie której zostaną pobrane informacje o produktach dla których są dostępne aktualizacje. 3. Kolejny krok to wybór języka aktualizacji, które mają być pobierane. Należy wybrać jak na rysunku. 4. W oknie wyboru produktów dla których mają być pobierane aktualizacje należy wybrać całą rodzinę systemów Windows. 6

7 5. Następnie można sprecyzować, które klasy aktualizacji chcemy synchronizować. 6. Synchronizacja może być uruchamiana ręcznie lub automatycznie. W ćwiczeniu należy wybrać automatycznie o godzinie 3:00 każdego dnia (w nocy serwer jest mniej obciążony, a także zapotrzebowanie na przepustowość sieci jest mniejsze). 7

8 7. Można także wybrać uruchomienie synchronizacji po zakończeniu kreatora konfiguracji (w warunkach laboratoryjnych powinno być odznaczone). 8. Należy zakończyć działanie kreatora. 9. Jeżeli do serwera WSUS nie jest podłączony żaden komputer kliencki może pojawić się komunikat, że żaden komputer nigdy nie kontaktował się z serwerem. 8

9 3. Zarządzanie serwerem WSUS i aktualizacjami 1. Do zarządzania serwerem WSUS oraz aktualizacjami służy konsola Windows Server Update Services. Można ja uruchomić z narzędzi administracyjnych lub uruchamiając mmc.exe i dodając przystawkę (Snap-in) Update Services. 2. Dodaj nową grupę komputerów o nazwie Workstations. 9

10 3. W opcjach komputerów (patrz rysunek) ustaw aby komputery były dołączane do grup przy użyciu konsoli Update Services. 4. Otwórz reguły automatycznego zatwierdzania aktualizacji (patrz rysunek) i utwórz nową regułę o nazwie Critical and Security Updates for Workstations. 5. Reguła ma zapewniać zatwierdzanie aktualizacji krytycznych oraz aktualizacji zabezpieczeń dla produktów z rodziny Windows dla wszystkich komputerów z grupy Workstations. 10

11 6. Ustaw powiadamianie em raz dziennie o godzinie 23:00 na adres gdzie N to nr komputera w pracowni. Jako serwer smtp podaj smtp.kis1.local a jako nadawcę WSUS z adresu 7. W ustawieniach personalizacji można sprawdzić jakie czynności jeszcze powinny zostać wykonane. 8. Uruchom kreator oczyszczania serwera z domyślnymi parametrami. 11

12 9. Sprawdź status przeprowadzonych synchronizacji. 10. Wygeneruj raport podsumowujący status aktualizacji (Update Status Summary). 12

13 4. Konfigurowanie klientów do korzystania z serwera WSUS 1. Używając Server Manager utwórz OU o nazwie Laboratorium bezpośrednio w domenie kisn.local, gdzie N to nr komputera w pracowni (należy użyć Roles->Active Directory Domain Services->Active Directory Users and Computers) 2. Utwórz nowe GPO o nazwie Updates from WSUS i podepnij je do OU Laboratorium (należy użyć Features->Group Policy Management) 3. Edytuj stworzone GPO. 4. Rozwiń węzeł Computer Configuration, nastepnie węzeł Policies, Administrative Templates, Windows Components, a następnie kliknij pozycję Windows Update. 5. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie pozycję Configure Automatic Updates. 6. Kliknij pozycję Enabled, a następnie kliknij jedną z następujących opcji: (2) Powiadom o pobieraniu i powiadom o instalacji. Ta opcja służy do powiadamiania zalogowanego użytkownika administracyjnego przed pobraniem i przed zainstalowaniem aktualizacji. (3) Pobierz automatycznie i powiadom o instalacji. W przypadku tej opcji pobieranie aktualizacji rozpoczyna się automatycznie, a następnie zalogowany użytkownik administracyjny jest powiadamiany o zamiarze ich zainstalowania. (4) Pobierz automatycznie i zaplanuj instalację. W przypadku tej opcji aktualizacje są pobierane automatycznie, po czym są instalowane w określonym dniu i o określonej godzinie. (5) Zezwalaj lokalnemu administratorowi na wybranie ustawienia. W przypadku tej opcji administratorzy lokalni mogą wybierać opcje konfiguracji za pomocą apletu Aktualizacje automatyczne w Panelu sterowania. Na przykład mogą oni wybrać własną planowaną godzinę instalacji. Administratorzy lokalni nie mogą wyłączać Aktualizacji automatycznych. 7. Wybierz Auto download and notify for install, ustaw harmonogram codziennie o godzinie 8:00, a następnie kliknij przycisk OK. 13

14 8. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie pozycję Specify intranet Microsoft update service location. 9. Kliknij pozycję Enabled. W polach adresów wprowadź adres serwera WSUS gdzie N to nr komputera w pracowni. Potwierdź ustawienia klikając przycisk OK. Uwaga Jeśli do wskazywania komputerowi serwera WSUS jest używany lokalny obiekt zasad grupy, to ustawienie jest stosowane natychmiast i wkrótce nazwa tego komputera jest wyświetlana w konsoli administracyjnej programu WSUS. Ręcznie inicjując cykl wykrywania, można przyspieszyć ten proces. Po skonfigurowaniu komputera klienckiego i upływie kilku minut jego nazwa zostanie wyświetlona na stronie Komputery w konsoli administracyjnej programu WSUS. W przypadku komputerów klienckich skonfigurowanych przy użyciu zasad grupy opartych na domenie odświeżenie zasad grupy (czyli zastosowanie nowych ustawień zasad do komputera klienckiego) może potrwać około 20 minut. Domyślnie zasady grupy są aktualizowane w tle co 90 minut z losowym przesunięciem od 0 do 30 minut. Aby szybciej zaktualizować zasady grupy, można przejść do wiersza polecenia na komputerze klienckim i wpisać polecenie gpupdate /force. W przypadku komputerów klienckich skonfigurowanych za pomocą lokalnego obiektu zasad grupy zasady grupy są stosowane natychmiast, a aktualizowanie trwa około 20 minut. W przypadku ręcznego zainicjowania wykrywania nie trzeba czekać 20 minut na nawiązanie przez komputer kliencki połączenia z programem WSUS. Aby ręcznie zainicjować wykrywanie przez serwer WSUS 1. Na komputerze klienckim kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. 2. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK. 3. W wierszu polecenia wpisz polecenie wuauclt.exe /detectnow. Ta opcja wiersza polecenia instruuje funkcję Aktualizacje automatyczne o konieczności natychmiastowego nawiązania połączenia z serwerem WSUS. 14

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2

Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2 Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2 Te informacje o wersji dotyczą programu Windows Server Update Services 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2). Ten dokument

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server]

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Michał Kuciapski Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Gdański Temat 0 Konsola Virtual PC Typ zadania: Dodawanie wirtualnych maszyn Zadanie

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i korzystaniem z oprogramowania należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.3 e-pracownik Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA

DOKUMENTACJA DODATKOWA Kaspersky Administration Kit 8.0 DOKUMENTACJA DODATKOWA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_07/D Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz.1 (D1) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości Ręczne

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE WINDOWS SERVER 2008

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE WINDOWS SERVER 2008 JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE WINDOWS SERVER 2008 Spis treści Wprowadzenie... 2 Ćwiczenie 1: Korzystanie z narzędzia Server Manager... 6 Ćwiczenie 2: Zarządzanie serwerem przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Siemens UMX2MS

Laboratorium Siemens UMX2MS Laboratorium Siemens UMX2MS UMX WAN (UMX 2) Opis laboratorium W ramach laboratorium student zapozna się z zaawansowaną konfiguracją DSLAM UMX. Przeprowadzona konfiguracja pozwoli na stworzenie sieci DSL

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer. Podręcznik wdrożenia

Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer. Podręcznik wdrożenia Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer Podręcznik wdrożenia Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie oraz w produktach

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update Wersja: 2015.1 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI

START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI M START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie witrynami internetowymi w IIS 7... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie konfiguracji współużytkowanej...

Bardziej szczegółowo