Podręcznik konfiguracji wysyłania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik konfiguracji wysyłania"

Transkrypt

1 Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości (Wyślij jako wiadomość ) i zapisywania skanowanych dokumentów w folderze udostępnionym (Zapisz w folderze udostępnionym), a także sprawdzania, czy funkcje te działają poprawnie. Drukowanie Strona główna Zamknij i korzystanie Funkcja Wyślij jako wiadomość i korzystanie Funkcja Zapisz w folderze udostępnionym Przed rozpoczęciem Upewnij się, że urządzenie zostało podłączone do sieci i wykryte przez narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania. Aby uzyskać pomoc, skorzystaj z programu e-podręcznik. Copyright USRM (00)

2 Wysyłanie wiadomości Procedury konfiguracji funkcji Wysyłania pocztą Na rysunku poniżej pokazano, jak skonfigurować i korzystać z funkcji Wysyłanie pocztą . zrzutów ekranu Informacje pokazane na zrzutach ekranu, takie jak adres i adres serwera SMTP, służą wyłącznie do celów poglądowych. Rzeczywiste elementy wyświetlane na ekranie komputera mogą różnić się od tych pokazanych tutaj Przejdź do konfiguracji. Wybierz funkcję. Skonfiguruj ustawienia Wysyłania pocztą . Wyślij wiadomość .

3 01 Wysyłanie wiadomości Wybór funkcji w oknie Ustawienia wyboru W tej części opisano procedurę wyświetlania okna [Ustawienia wysyłania jako wiadomości ]. Kliknij pozycję [Ustawienia wysyłania jako wiadomości ]. Wyświetli się okno [Ustawienia wysyłania jako wiadomości ]. Przejdź do następnej części. Jeżeli powyższe okno nie zostało wyświetlone: Zobacz część Aktywowanie narzędzia do konfiguracji wysyłania w e-podręczniku, aby uruchomić narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania. Jeśli wyświetlony zostaje ekran z prośbą o wprowadzenie hasła książki adresowej: Wprowadź kod PIN książki adresowej i kliknij przycisk [OK].

4 Wysyłanie wiadomości Przypisywanie adresu do klawisza szybkiego wybierania W tej części opisano, jak przypisać adres odbiorcy wiadomości do klawisza szybkiego wybierania. Co to jest klawisz szybkiego wybierania? >>> W rozwijanym menu wybierz żądany numer klawisza szybkiego wybierania. Numery dla klawiszy szybkiego wybierania, które zostały już przypisane, nie są wyświetlane. Klawisz szybkiego wybierania wybrany w kroku odpowiada klawiszowi znajdującemu się na panelu sterowania. Podaj nazwę dla klawisza szybkiego wybierania (na przykład nazwę firmy, taką jak Canon). Wyślij: Naciśnij Start Odbiorcy: 1 Canon Tryb RX: Automatyczn Rozdzielczość: 200 x Nazwa wprowadzona w kroku pojawi się na ekranie po naciśnięciu klawisza szybkiego wybierania. Wprowadź adres osoby, która ma otrzymać zeskanowany obraz. Aby wysłać testową wiadomość , wprowadź swój adres . Sprawdź później wynik w części Wysyłanie pocztą . Rejestracja adresu została zakończona. Przejdź do następnej części.

5 Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie informacji serwera SMTP W tej części opisano, jak sprawdzić adres serwera SMTP i jego metodę uwierzytelniania, oraz jak wprowadzić potwierdzone informacje w oknie Narzędzie. Co to jest SMTP? >>> UWAGA Otwórz oprogramowanie . W niniejszym podręczniku jako przykład użyto programu Windows Live Mail Sprawdź informacje serwera SMTP przez odniesienie do procedur w tej Instrukcji obsługi, nawet w przypadku korzystania z innego oprogramowania do obsługi poczty niż Windows Live mail Więcej informacji można uzyskać u administratora sieci. Kliknij polecenie [Properties] (Właściwości). Kliknij zakładkę [Accounts] (Konta). Kliknij zakładkę [Servers] (Serwery). Wybierz swoje konto. Sprawdź, czy pole wyboru jest zaznaczone. Jeżeli nie jest zaznaczone: Jeżeli jest zaznaczone:

6 Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie informacji serwera SMTP Wprowadź nazwę (lub adres) serwera SMTP w polu [Serwer SMTP]. Jeżeli pole wyboru [My server requires authentication] (Mój serwer wymaga uwierzytelnienia) nie jest zaznaczone w kroku 6, wybierz opcję [Wyłączone] dla [Uwierzytelnianie SMTP]. Zakończone zostało definiowanie ustawień serwera SMTP. Przejdź do następnej części.

7 Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie informacji serwera SMTP Wprowadź nazwę (lub adres) serwera SMTP w polu [Serwer SMTP]. Kliknij przycisk [Settings] (Ustawienia). Jeżeli pole wyboru [My server requires authentication] (Mój serwer wymaga uwierzytelnienia) zostało zaznaczone w kroku 6, wybierz [Włączone] dla [Uwierzytelnianie SMTP]. Sprawdź, która opcja została wybrana. Jeżeli wybrana została górna opcja: Jeżeli wybrana została dolna opcja:

8 Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie informacji serwera SMTP Kliknij przycisk [Cancel] (Anuluj). Wprowadź nazwę konta (lub nazwę użytkownika) i hasło w polach [Nazwa Użytkownika] and [Hasło]. UWAGA Nie można skopiować i wkleić hasła. W celu uzyskania hasła, skontaktuj się z administratorem sieci. Zakończone zostało definiowanie ustawień serwera SMTP. Przejdź do następnej części.

9 Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie informacji serwera SMTP Wprowadź nazwę konta (lub nazwę użytkownika) i hasło w polach [Nazwa Użytkownika] and [Hasło]. UWAGA Nie można skopiować i wkleić hasła. W celu uzyskania hasła, skontaktuj się z administratorem sieci. Zakończone zostało definiowanie ustawień serwera SMTP. Przejdź do następnej części.

10 Wysyłanie wiadomości Rejestrowanie ustawień Wysyłania pocztą . W tej części opisano, jak zarejestrować ustawienia Wysyłania pocztą . Kliknij przycisk [Dalej]. Upewnij się, że ustawienia są poprawne. Kliknij przycisk [Zarejestruj]. Kliknij przycisk [Wstecz], jeżeli to konieczne. Jeżeli wyświetli się ekran, oznacza to, że konfiguracja ustawień jest zakończona. Zamknij narzędzie do konfiguracji funkcji wysyłania. Wyłącz główny przełącznik zasilania urządzenia, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz go ponownie. ustawień funkcji Wyślij jako wiadomość została zakończona. Przejdź do następnej części.

11 03 Wysyłanie wiadomości Wysyłanie wiadomości W tej części opisano, jak zeskanować dokument i wysłać zeskanowany obraz za pomocą poczty . * Wygląd panelu sterowania może się różnić w zależności od używanego modelu. Ustaw dokument. Naciśnij przycisk [SCAN] (SKANOWANIE). Wybierz za pomocą [ ] lub [ ] polecenie < > i naciśnij przycisk [OK]. Naciśnij przypisany klawisz szybkiego wybierania. Wybierz ustawienia skanowania, które chcesz zmienić i naciśnij przycisk [OK]. Po zakończeniu ustawień, naciśnij przycisk [OK], aby powrócić do poprzedniego ekranu. Naciśnij przycisk [Start]. Po umieszczeniu dokumentu na płycie szklanej należy wykonać następujące operacje. - Aby rozpocząć wysyłanie: Wybierz za pomocą [ ] lub [ ] polecenie <Rozpocznij Wysyłanie> i naciśnij przycisk [OK]. - Aby zeskanować następny dokument: Naciśnij przycisk [Start] Upewnij się, że zeskanowany obraz został na adres odbiorcy. Poproś odbiorcę o sprawdzenie, czy wiadomość została dostarczona. Jeżeli wiadomość została dostarczona pomyślnie: Przejdź do Strony głównej. Zamknij Instrukcję obsługi Jeżeli wiadomość nie została dostarczona: Przejdź do części Zdalny interfejs użytkownika. Użyj Zdalnego interfejsu użytkownika, aby upewnić się, że ustawienia są poprawne.

12 Aby skonfigurować udostępniony folder z ograniczeniami dostępu Procedury konfiguracji funkcji Przechowywanie w udostępnionym folderze W tej instrukcji obsługi opisano procedurę przechowywania dokumentów w udostępnionym folderze bez ograniczeń dostępu. tworzenia folderu udostępnionego z ograniczeniami dostępu znajdują się w instrukcji obsługi systemu operacyjnego. Na rysunku poniżej pokazano, jak skonfigurować i korzystać z funkcji Przechowywanie w udostępnionym folderze. zrzutów ekranu Informacje pokazane na zrzutach ekranu, takie jak nazwa komputera i nazwa udostępnionego folderu, służą wyłącznie do celów poglądowych. Rzeczywiste elementy wyświetlane na ekranie komputera mogą różnić się od tych pokazanych tutaj Przejdź do konfiguracji. Wybierz funkcję. Skonfiguruj ustawienia funkcji Przechowywanie w udostępnionym folderze. Umieść dokumenty w udostępnionym folderze.

13 01 Wybór funkcji w oknie Ustawienia wyboru W tej części opisano procedurę wyświetlania okna [Ustawienia zapisywania w folderze udostępnionym]. Kliknij opcję [Ustawienia zapisywania w folderze udostępnionym]. Wyświetli się okno [Ustawienia zapisywania w folderze udostępnionym]. Przejdź do następnej części. Jeżeli powyższe okno nie zostało wyświetlone: Zobacz część Aktywowanie narzędzia do konfiguracji wysyłania w e-podręczniku, aby uruchomić narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania. Jeśli wyświetlony zostaje ekran z prośbą o wprowadzenie hasła książki adresowej: Wprowadź kod PIN książki adresowej i kliknij przycisk [OK].

14 Wybór numeru i nazwy klawisza szybkiego wybierania W tej części opisano, jak wybrać numer i nazwę klawisza szybkiego wybierania, do którego zostanie przypisana ścieżka pliku w udostępnionym folderze. Co to jest klawisz szybkiego wybierania? >>> W rozwijanym menu wybierz żądany numer klawisza szybkiego wybierania. Numery dla klawiszy szybkiego wybierania, które zostały już przypisane, nie są wyświetlane. Klawisz szybkiego wybierania wybrany w kroku odpowiada klawiszowi znajdującemu się na panelu sterowania. Wyślij: Naciśnij Start Odbiorcy: 1 Canon Tryb RX: Automatyczn Rozdzielczość: 200 x Podaj nazwę dla klawisza szybkiego wybierania (na przykład nazwę firmy, taką jak Canon). Rejestracja klawisza szybkiego wybierania została zakończona. Przejdź do następnej części. Nazwa wprowadzona w kroku pojawi się na ekranie po naciśnięciu klawisza szybkiego wybierania.

15 udostępniania plików W tej części opisano, jak skonfigurować komputer, aby otrzymywał dane wysłane z urządzenia. Wybierz system operacyjny. Dla użytkowników systemu Windows XP Dla użytkowników systemu Windows Vista Dla użytkowników systemu Windows 7/8 Dla użytkowników systemu Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012 Aby utworzyć folder udostępniony z ograniczeniami dostępu na komputerze z systemem Windows Server 2003/ Server 2008/Server 2012, należy zapoznać się z informacjami z instrukcji obsługi danego systemu operacyjnego.

16 udostępniania plików w systemie Windows XP Potwierdzanie nazwy komputera Co to jest nazwa komputera? >>> Na pasku zadań systemu Windows, kliknij przycisk [Start], kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [My Computer] (Mój komputer), a następnie polecenie [Properties] (Właściwości). Kliknij zakładkę [Computer Name] (Nazwa komputera). Wprowadź nazwę komputera w polu [Nazwa komputera miejsca docelowego].

17 udostępniania plików w systemie Windows XP Tworzenie udostępnionego folderu W tej części opisano, jak skonfigurować udostępnianie plików za pomocą funkcji Prostego udostępniania plików. Wykonanie przykładowej procedury opisanej poniżej spowoduje utworzenie udostępnionego folderu na pulpicie. Dla użytkowników systemu Windows XP Professional Nie można korzystać z funkcji Prostego udostępniania plików, jeżeli została wyłączona. Aby ją włączyć, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą. 1. Na pasku zadań systemu Windows, kliknij przycisk [Start], a następnie [Control Panel] (Panel sterowania). 2. Kliknij przycisk [Appearance] (Wygląd), a następnie [Folder Options] (Opcje folderu). (W Widoku klasycznym, dwukrotnie kliknij [Folder Options] (Opcje folderu).) 3. Wybierz zakładkę [View] (Widok). 4. W części [Advanced settings] (Ustawienia zaawansowane), zaznacz pole wyboru przy opcji [Use simple file sharing (Recommended)] (Użyj prostego udostępniania plików (Zalecane)). Utwórz nowy folder na pulpicie i wprowadź jego nazwę (na przykład, share (udostępniony)). share 5. Kliknij przycisk [OK] i zamknij okno dialogowe [Folder Options] (Opcje folderu). Wprowadź nazwę utworzonego folderu w [Nazwa udostępnionego folderu na komputerze miejsca docelowego]. Kliknij prawym przyciskiem myszy utworzony folder i wybierz polecenie [Sharing and Security] (Udostępnianie i zabezpieczenia).

18 udostępniania plików w systemie Windows XP Tworzenie udostępnionego folderu Okna te wyświetlane są tylko w przypadku otwarcia okna dialogowego po raz pierwszy. W przypadku otwarcia okna dialogowego po raz drugi lub kolejny, przejdź do kroku. Zaznacz te pola. Zaznacz opcję na dole. Kliknij ten link. Kliknij przycisk [OK]. Kliknij przycisk [OK]. udostępniania plików jest zakończona. Przejdź do następnej części.

19 udostępniania plików w systemie Windows Vista Potwierdzanie nazwy komputera Co to jest nazwa komputera? >>> Na pasku zadań systemu Windows kliknij menu [Start], prawym przyciskiem myszy kliknij opcję [Computer] (Komputer), a następnie kliknij opcję [Properties] (Właściwości). Wprowadź nazwę komputera w polu [Nazwa komputera miejsca docelowego].

20 udostępniania plików w systemie Windows Vista Tworzenie udostępnionego folderu UWAGA Jeśli podczas procedury zostanie wyświetlone okno dialogowe [User Account Control] (Kontrola konta użytkownika), kliknij przycisk [Continue] (Kontynuuj). W tej części opisano, jak skonfigurować udostępnianie plików za pomocą Folderu Public (publicznego). Co to jest Folder Public (publiczny)? >>> Na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę [Start], a następnie wybierz opcję [Control Panel] (Panel sterowania). W części [Sharing and Discovery] (Udostępnianie i odnajdywanie), kliknij strzałkę w dół znajdującą się przy pozycji [Public folder sharing] (Udostępnianie folderu publicznego) i [Password protected sharing] (Udostępnianie zabezpieczone hasłem). W oknie [Network and Internet] (Sieć i internet) kliknij opcję [Set up file sharing] (Ustawienia udostępniania plików).

21 udostępniania plików w systemie Windows Vista Tworzenie udostępnionego folderu Wybierz środkową opcję. Kliknij przycisk [Apply] (Zastosuj). Wybierz dolną opcję. Kliknij przycisk [Apply] (Zastosuj).

22 udostępniania plików w systemie Windows Vista Tworzenie udostępnionego folderu Na pasku zadań systemu Windows, kliknij przycisk [Start], a następnie wybierz [Computer] (Komputer). Wejdź na dysk twardy, na którym zainstalowano system Windows Vista (zazwyczaj dysk C:). Otwórz folder Users (Użytkownicy). Otwórz folder Public (Publiczny).

23 udostępniania plików w systemie Windows Vista Tworzenie udostępnionego folderu Utwórz nowy folder w folderze Public (Publiczny) i wprowadź żądaną nazwę folderu (na przykład, share (udostępniony)). share Wpisz users\public\ (użytkownicy\publiczny\), a następnie nazwę folderu utworzonego w [Nazwa udostępnionego folderu na komputerze miejsca docelowego] (w tym przykładzie users\public\share (użytkownicy\publiczny\udostępniony)). udostępniania plików jest zakończona. Przejdź do następnej części.

24 udostępniania plików w systemie Windows 7/8 Potwierdzanie nazwy komputera Co to jest nazwa komputera? >>> Sprawdź nazwę komputera. Windows 7 Windows 8 Na pasku zadań systemu Windows kliknij menu [Start], prawym przyciskiem myszy kliknij opcję [Computer] (Komputer), a następnie kliknij opcję [Properties] (Właściwości). Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu i wybierz opcję [File Explorer] (Eksplorator plików), a następnie kliknij element [Properties] (Właściwości) w zakładce [Computer] (Komputer). Wprowadź nazwę komputera w polu [Nazwa komputera miejsca docelowego].

25 udostępniania plików w systemie Windows 7/8 Tworzenie udostępnionego folderu UWAGA Jeśli podczas procedury zostanie wyświetlone okno dialogowe [User Account Control] (Kontrola konta użytkownika), kliknij przycisk [Yes] (Tak). W tej części opisano, jak skonfigurować udostępnianie plików za pomocą Folderu publicznego. Co to jest Folder publiczny? >>> Otwórz panel sterowania. Windows 7 Windows 8 Na pasku zadań systemu Windows, kliknij przycisk [Start], a następnie wybierz pozycję [Control Panel] (Panel sterowania). Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu, po czym wybierz polecenie [Control Panel] (Panel sterowania). W oknie [Network and Internet] (Sieć i internet) kliknij opcję [Choose homegroup and sharing options] (Wybierz grupę domową i opcje udostępniania). Kliknij polecenie [Change advanced sharing settings] (Zmień ustawienia zaawansowane udostępniania).

26 udostępniania plików w systemie Windows 7/8 Tworzenie udostępnionego folderu Wykonanie tego kroku jest wymagane tylko w systemie Windows 8. Użytkownicy systemu Windows 7 mogą przejść do kroku. Kliknij strzałkę skierowaną w dół znajdującą się obok pozycji [All Networks] (Wszystkie sieci). W oknie [Public folder sharing] (Udostępnianie folderu publicznego) wybierz opcję na górę.

27 udostępniania plików w systemie Windows 7/8 Tworzenie udostępnionego folderu W pozycji [Password protected sharing] (Udostępnianie zabezpieczone hasłem), wybierz dolną opcję. Kliknij przycisk [Save changes] (Zapisz zmiany).

28 udostępniania plików w systemie Windows 7/8 Tworzenie udostępnionego folderu Uruchom Komputer. Windows 7 Windows 8 Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk [Start], a następnie wybierz [Computer] (Komputer). Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu, wybierz pozycję [File Explorer] (Eksplorator plików), a następnie kliknij element [Computer] (Komputer). Wejdź na dysk twardy, na którym zainstalowano system Windows 7/8 (zazwyczaj dysk C:). Otwórz folder Users (Użytkownicy). Otwórz folder Public (Publiczny).

29 udostępniania plików w systemie Windows 7/8 Tworzenie udostępnionego folderu Utwórz nowy folder w folderze Public (Publiczny) i wprowadź nazwę folderu (na przykład, share (udostępniony)). share Wpisz users\public\ (użytkownicy\publiczny\), a następnie nazwę folderu, który został właśnie utworzony w polu [Nazwa udostępnionego folderu na komputerze miejsca docelowego] (w tym przykładzie, users\public\share (użytkownicy\publiczny\ udostępniony)). udostępniania plików została zakończona. Przejdź do następnej części.

30 Rejestrowanie ustawień funkcji Przechowywanie w udostępnionym folderze. W tej części opisano, jak zarejestrować ustawienia Przechowywanie w udostępnionym folderze. Kliknij przycisk [Dalej]. Upewnij się, że ustawienia są poprawne. Kliknij przycisk [Zarejestruj]. Kliknij przycisk [Wstecz], jeżeli to konieczne. Jeżeli wyświetli się ekran, oznacza to, że konfiguracja ustawień jest zakończona. UWAGA Upewnij się, że opcja [Wyłączone] nie została wybrana dla [Ograniczenia dostępu do folderu udostępnionego] w rozdziale [Stan ustawień folderu udostępnionego]. Zamknij narzędzie do konfiguracji funkcji wysyłania. Wyłącz główny przełącznik zasilania urządzenia, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz go ponownie. ustawień funkcji Zapisz w folderze udostępnionym została zakończona. Przejdź do następnej części.

31 03 w folderze udostępnionym W tym rozdziale opisano sposób skanowania dokumentu i zapisywania zeskanowanego obrazu we wcześniej utworzonym folderze udostępnionym. Ustaw dokument. Naciśnij przycisk [SCAN] (SKANOWANIE). * Wygląd panelu sterowania może się różnić w zależności od używanego modelu. Wybierz opcję <Windows (SMB)> za pomocą przycisku [ ] lub [ ], a następnie naciśnij przycisk [OK]. Naciśnij przypisany klawisz szybkiego wybierania. Wybierz ustawienia skanowania, które mają być zmienione, i naciśnij przycisk [OK]. Po zakończeniu wprowadzania ustawień naciśnij przycisk [OK], aby powrócić do poprzedniego ekranu. Naciśnij przycisk [Start]. Gdy umieszczasz dokument na płycie szklanej, wykonaj następujące czynności: - Aby rozpocząć wysyłanie: Wybierz za pomocą przycisku [ ] lub [ ] polecenie <Rozpocznij Wysyłanie> i naciśnij przycisk [OK]. - Aby zeskanować kolejny dokument: Naciśnij przycisk [Start]. Potwierdź, że dokument jest zapisany w folderze udostępnionym. Otwórz utworzony folder udostępniony i sprawdź, czy zeskanowany obraz został zapisany. Jeżeli dokument został poprawnie zapisany: Przejdź do Strony głównej. Zamknij Instrukcję obsługi. Jeżeli dokument nie został zapisany: Przejdź do rozdziału Zdalny interfejs użytkownika. Użyj Zdalnego interfejsu użytkownika, aby upewnić się, że ustawienia są poprawne.

32 Zdalny interfejs użytkownika Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie ustawień za pośrednictwem Zdalnego interfejs użytkownika W razie wystąpienia problemów z funkcjami Wyślij jako wiadomość lub Zapisz w folderze udostępnionym należy skorzystać ze Zdalnego interfejsu użytkownika, aby sprawdzić, czy ustawienia są prawidłowe. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika Co to jest Zdalny interfejs użytkownika? >>> Uruchom przeglądarkę internetową. Wprowadź adres IP urządzenia w polu adresu, po czym naciśnij klawisz [ENTER]. Kliknij przycisk [Zaloguj się]. Wybierz opcję [Tryb Zarządzania]. UWAGA Pokazany niżej w zrzutach ekranu adres IP służy tylko do celów poglądowych. Aby skorzystać z instrukcji dotyczących sposobu sprawdzania adresu IP, patrz Sprawdzanie ustawień adresu IP w e-podręczniku. UWAGA Jeśli będzie to wymagane, wprowadź prawidłowe informacje o uwierzytelnianiu (identyfikator i kod PIN).

33 Zdalny interfejs użytkownika Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie ustawień za pośrednictwem Zdalnego interfejs użytkownika Sprawdzanie/Edycja klawiszy szybkiego wybierania Kliknij przycisk [Książka adresowa]. Sprawdź ustawienia. Aby edytować ustawienia, kliknij przycisk [Edycja]. Kliknij [Szybki Dostęp]. Kliknij liczbę, typ i nazwę klawisza szybkiego wybierania, aby wyświetlić bieżące ustawienia. Kliknij przycisk [OK]. UWAGA W razie konieczności podania hasła po kliknięciu opcji [Adres], patrz Ustawienie kodu PIN dla książki adresowej w e-podręczniku. Dokonaj koniecznych zmian.

34 Zdalny interfejs użytkownika Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie ustawień za pośrednictwem Zdalnego interfejs użytkownika Sprawdzanie/Edycja ustawień sieciowych Kliknij opcję [Ustawienia/Rejestracja], a następnie kliknij opcję [Ustawienia Sieciowe]. UWAGA Kroki od 1 do 5 w tej sekcji dotyczą tylko ustawień funkcji Wyślij jako wiadomość . Kliknij opcję [Ustawienia ]. Kliknij przycisk [Edycja].

35 Zdalny interfejs użytkownika Wysyłanie wiadomości Sprawdzanie ustawień za pośrednictwem Zdalnego interfejs użytkownika Sprawdzanie/Edycja ustawień sieciowych Kliknij przycisk [OK]. Dokonaj wszelkich koniecznych zmian. Upewnij się, że podana została prawidłowa nazwa serwera SMTP. Jeżeli serwer SMTP korzysta z uwierzytelnienia SMTP, upewnij się również, że: P ole [Użuj Uwierzytelniania SMTP (SMTP AUTH)] jest zaznaczone. P odano prawidłową nazwę użytkownika. U stawiono prawidłowe hasło. Jeżeli konieczna jest zmiana, zaznacz pole [Ustaw/Zmień Hasło] i wprowadź prawidłowe hasło w polu [Hasło]. Wyłącz urządzenie za pomocą głównego przełącznika zasilania, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz urządzenie. Po ponownym uruchomieniu urządzenia: Spróbuj wysłać wiadomość . Spróbuj zapisać dokumenty. Jeżeli nadal masz problemy: Przejdź do Rozwiązywania problemów.

36 Rozwiązywanie problemów W przypadku napotkania problemów podczas wysyłania wiadomości lub zapisywania dokumentów w folderze udostępnionym sprawdź procedury opisane w niniejszym podręczniku, aby upewnić się, że ustawienia są prawidłowe. Sprawdź również elementy poniżej i zapoznaj się z e-podręcznikiem w celu uzyskania dalszych informacji na temat rozwiązywania problemów. Jeżeli wydrukowany został Raport wyników TX Jeżeli w Raporcie Wyników TX pokazany jest Błąd, należy wydrukować Raport Zarządz. Poł., sprawdzić w nim trzycyfrowy kod błędu i porównać z sekcją Kody błędów w rozdziale Rozwiązywanie problemów w programie e-podręcznik. Raport Zarządz. Poł. można wydrukować ręcznie lub automatycznie. Szczegółowe informacje dotyczące drukowania Raportu Zarządz. Poł. znajdują się w rozdziale Podsumowanie raportów i list w programie e-podręcznik. Jeżeli pojawił się na wyświetlaczu LCD komunikat o błędzie Sprawdź komunikat i zapoznaj się z częścią Komunikaty na wyświetlaczu rozdziału Rozwiązywanie problemów w e-podręczniku. Jeżeli nie zaszło żadne z powyższych zdarzeń i nadal nie możesz wysłać lub zapisać dokumentu Zapoznaj się z częścią Rozwiązywanie problemów w rozdziale Rozwiązywanie problemów w e-podręczniku. Przykład: 752

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

SmartSolutions Podręcznik użytkownika

SmartSolutions Podręcznik użytkownika SmartSolutions Podręcznik użytkownika 2009 www.lexmark.com Spis treści SmartSolutions informacje...4 Co to jest SmartSolutions?...4 Zalecane wymagania systemowe...6 Opis Centrum obsługi urządzenia...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci Instrukcja obsługi dla sieci Wersja 0 POL Spis treści 1 Wprowadzenie 1 Funkcje sieciowe...1 Inne funkcje sieciowe...2 2 Zmiana ustawień sieciowych 3 Zmiana ustawień sieciowych urządzenia...3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie drukarki

Oprogramowanie drukarki Oprogramowanie drukarki Informacje o oprogramowaniu drukarki Oprogramowanie firmy Epson obejmuje sterownik drukarki i program EPSON Status Monitor 3. Sterownik drukarki to oprogramowanie pozwalające komputerowi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą sieci bezprzewodowej INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą bezprzewodowej sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

AR-M256 AR-M316 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego)

AR-M256 AR-M316 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego) MODEL AR-M56 AR-M6 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego) WPROWADZENIE KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Aficio BP20N. Podręcznik administratora

Aficio BP20N. Podręcznik administratora Podręcznik administratora Aficio BP20N Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z Zasady bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych zaleceń zapewni bezpieczną i prawidłową eksploatację.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Usług Internetowych

Przewodnik Usług Internetowych Przewodnik Usług Internetowych Wersja 0 POL Omawiane modele Niniejszy Podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: DCP-J152W/J172W/J552DW/J752DW, MFC-J470DW/J475DW/J650DW/J870DW Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne informacje dotyczące ustawień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika serwera USB

Instrukcja użytkownika serwera USB Instrukcja użytkownika serwera USB Copyright 2010-1 - Informacja dotycząca praw autorskich Copyright 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyłączenie odpowiedzialności Incorporated nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski External Hard Drive NAS Podręcznik użytkownika Język polski 1 Spis treści Wprowadzenie 6 Elementy sterujące, złącza i wskaźniki 6 Panel przedni 6 Panel tylny 7 O twardym dysku 8 Ustawienie dysku NAS na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy POL

Podręcznik sieciowy POL Podręcznik sieciowy WAŻNE: Przed korzystaniem z drukarki należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. Podręcznik ten należy zachować do wykorzystania w przyszłości. POL Podręcznik sieciowy UMOWA LICENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321 Nie należy narażać routera bezprzewodowego 300N Sweex na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer wydruku z wbudowaną kartą sieciową Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI HL-4040CN HL-4050CDN Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę dokładnie zapoznać się z podręcznikiem.

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z bezprzewodowym dostępem do sieci Ethernet Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z bezprzewodowym dostępem do sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 2010 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji miejsc docelowych skanowania i komunikatów alarmowych w drukarkach z serii X500

Instrukcja konfiguracji miejsc docelowych skanowania i komunikatów alarmowych w drukarkach z serii X500 Instrukcja konfiguracji miejsc docelowych skanowania i komunikatów alarmowych w drukarkach z serii X500 www.lexmark.com Lipiec 2007 Lexmark oraz logo Lexmark w kształcie diamentu są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo