9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem"

Transkrypt

1 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki internetowej (dołączony jest program Internet Explorer w wersji 6, wzbogacony o szereg plug-inów oraz obsługę 128-bitowego szyfrowania ) i programu pocztowego (tą role pełni wersja 6 programu Outlook Express). Nowością jest zintegrowana z systemem Zapora połączenia internetowego. Konfiguracja połączenia z Internetem Ćwiczenie 9.1. Pierwsze kroki do połączenia się z Siecią Celem ćwiczenia jest utworzenie i skonfigurowania połączenia z Internetem 1. Podłącz do komputera urządzenia, poprzez które komputer będzie łączył się z Internetem (w większości wypadków będzie to modem). 2. Zainstaluj odpowiednie dla danego urządzenia sterowniki (sposób instalowania sterowników został opisany w ćwiczeniu 8.1) 3. Z menu Start wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. 4. Kliknij prawym przyciskiem na nazwie opcji i z menu podręcznego wybierz opcję Właściwości. 5. Z listy dostępnych zadań sieciowych wybierz Utwórz nowe połączenie. Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego połączenia sieciowego. 6. Z listy dostępnych opcji wybierz Połącz z Internetem (rysunek 9.1) i naciśnij przycisk Dalej. Rysunek 9.1. Konfigurowanie połączenia 7. Wybierz opcje Konfiguruj moje połączenie ręcznie i naciśnij przycisk Dalej. 8. Wybierz odpowiadający ustawieniom sposób połączenia z Internetem i naciśnij przycisk Dalej. 1

2 9. Podaj nazwę połączenia (np. moje ulubione połączenie internetowe) i naciśnij przycisk Dalej. 10. W przypadku połączenia modemowego podaj numer telefonu usługodawcy internetowego i naciśnij przycisk Dalej. 11. Podaj wymagane do nawiązania połączenia dane, takie jak nazwa konta i hasło. Dodatkowe opcje zaznacz tak, jak zostało to pokazane na rys Rysunek 9.2. Konfigurowanie połączenia cd. 12. Naciśnij przycisk Zakończ. Przetestuj poprawność konfiguracji nowego połączenia. Ćwiczenie 9.2. Obrona przed intruzami Aby skonfigurować Zaporę połączenia internetowego: 1. Z menu Start wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. 2. Kliknij prawym przyciskiem na nazwie opcji i z menu podręcznego wybierz opcję Właściwości. 3. Wybierz połączenie poprzez które komputer łączy się z Internetem. 4. Z listy dostępnych zadań sieciowych wybierz Zmień ustawienia tego połączenia. 5. W oknie właściwości połączenia wybierz opcje Zaawansowane. Zaznacz pole wyboru opcji Zapora połączenia internetowego i naciśnij przycisk Ustawienia. 6. Na oknie Ustawienia zawansowane znajdują się trzy zakładki. Domyślnie system włącza wszystkie dostępne zabezpieczenia, tak więc jeŝeli chcesz świadczyć którąś z usług wymienionych w oknie Usługi, powinieneś znaczyć tę opcję, jak zostało to pokazane na rysunku Zostanie wyświetlone okno Ustawienia usługi. Zaakceptuj domyślne ustawienia usługi naciskając klawisz OK. 2

3 Rysunek 9.3. Usługi, które moŝesz świadczyć za pomocą systemu Windows XP 8. Rozwiń zakładkę Protokół ICMP (jest to wchodzący w skład pakietu TCP/IP protokół słuŝący do nadzorowania i diagnozowania pracy sieci). 9. Zaznasz opcję niezbędne do prawidłowego działania połączenia sieciowego (np. zaznaczenie pierwszej opcji spowoduje, Ŝe komputer odpowie na wysłane do niego poleceniem ping pakiety ECHO). 10. Naciśnij klawisz OK. Zostanie zamknięte okno Ustawienia zaawansowane. 11. Naciśnij klawisz OK. Wbudowany w system Windows XP firewall (zapora sieciowa) filtruje jedynie nadchodzące pakiety, tak więc jeśli do komputera dostanie się wirus typu koń trojański, to będzie on mógł bez problemu wysyłać na zewnątrz wszelkie informacje. Konfiguracja programu Internet Explorer Ćwiczenie 9.3. Przeglądarka internetowa Celem ćwiczenia jest ustawienie Strony głównej (strony, która jest automatycznie otwierana po uruchomieniu programu). 1. Kliknij znajdują się na Pasku szybkiego uruchamiania (Pasek szybkiego uruchamiania został opisany w ćwiczeniu 2.5) ikonę programu Internet Explorer albo z menu Start wybierz opcje Wszystkie programy Internet Explorer. 2. Z menu Narzędzia wybierz Opcje internetowe. Zostanie wyświetlone okno pokazana na rysunku W zakładce Ogólne znajduje się opcja Strona główna. Wybierz opcję UŜyj pustej. 3

4 4. Naciśnij przycisk OK. Od tej chwili po uruchomieniu program Internet Explorer będzie czekał z nawiązaniem połączenia z Internetem do momenty wybrania dowolnego adresu strony WWW. Rysunek 9.4. Opcje internetowe przeglądarki Ćwiczenie 9.4. Ustawienia zaawansowane przeglądarki Jedną z nowych opcji przeglądarki internetowej jest dopasowywanie rozmiarów wyświetlanych obrazków do aktualnej wielkości okna programu. Aby wyłączyć automatyczne skalowanie obrazków w programie Internet Explorer: 1. Uruchom program Internet Explorer 2. Z menu Narzędzia wybierz Opcje internetowe. 5. Wybierz zakładkę Zaawansowane. Zostanie wyświetlone okno pokazana na rysunku Odznacz opcję Włącz automatyczne dopasowywanie rozmiaru obrazów. 4. Naciśnij przycisk OK. 4

5 Rysunek 9.5. Opcje dodatkowe Konfiguracja programu Outlook Express Ćwiczenie 9.5. Poczta elektroniczna Program Microsoft Outlook Express umoŝliwia wymianę wiadomości z dowolnymi uŝytkownikami Internetu oraz przyłączenie się do dowolnej liczby grup dyskusyjnych. Aby skonfigurować konto pocztowe: 1. Uruchom program Outlook Express (z menu Start wybierz opcję Wszystkie programy Outlook Express). 2. Z menu Narzędzia wybierz opcję Konta. Zostanie wyświetlone okno Konta Internetowe. 3. Wybierz zakładkę Poczta. 4. Naciśnij klawisz Dodaj. Z menu podręcznego wybierz opcję Poczta, tak jak zostało to pokazane na rysunku 9.6. Zostanie uruchomiony Kreator połączeń Internetowych. 5. Podaj swoje dane, które zostaną umieszczone w nagłówku wysyłanych przez ciebie wiadomości, i naciśnij przycisk Dalej. 6. Podaj adres swojej skrzynki pocztowej 1 i naciśnij przycisk Dalej. 7. Podaj adresy serwerów poczty przychodzącej, wychodzącej 2 i naciśnij przycisk Dalej. 8. Wpisz nazwę konta, hasło dostępu i naciśnij przycisk Dalej. 1 Bezpłatną skrzynkę pocztową moŝna załoŝyć na stronach wielu serwisów internetowych, np. Interia, Onet, czy Wirtualna Polska. 2 JeŜeli nie znasz tych adresów, zwróć się z pytaniem do firmy, na serwerze której znajduje się twoje konto. 5

6 9. Zakończ pracę kreatora. Od tej chwili moŝesz wysyłać i odbierać wiadomości e- mail. Rysunek 9.6. Ustawienia kont internetowych 6

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

7 sekretów Windows 7

7 sekretów Windows 7 Menedżer poświadczeń Identyfikator Windows Live Live Mesh SkyDrive SkyDrive w Windows 7 Tryb pełnoekranowy Menu kontekstowe 12 7 sekretów Windows 7 W tym rozdziale znajdziesz informacje o przydatnych,

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW INSTRUKCJE 3 Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook Express Opracowanie Dział Informatyzacji Biuro OIRP w Warszawie Redaktor Magdalena Jurkiewicz - 1 - Warszawa 2012 Z paska Start należy wybrać

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7 Rozdział 1. Przygotowanie do pracy w sieci... 9 Rozdział 2. Podłączenie i dostęp do internetu... 41

Wstęp... 7 Rozdział 1. Przygotowanie do pracy w sieci... 9 Rozdział 2. Podłączenie i dostęp do internetu... 41 Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Przygotowanie do pracy w sieci... 9 Czym jest sieć komputerowa... 9 Przygotowanie komputera do pracy w sieci... 10 Karta sieciowa... 10 Projekt 1. Instalacja karty sieciowej...

Bardziej szczegółowo

odatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP wnosi sporo zmian w porównaniu z wersją SP1. Wraz z instalacją XP SP2 oprócz samych aktualizacji

odatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP wnosi sporo zmian w porównaniu z wersją SP1. Wraz z instalacją XP SP2 oprócz samych aktualizacji odatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP wnosi sporo zmian w porównaniu z wersją SP1. Wraz z instalacją XP SP2 oprócz samych aktualizacji otrzymujemy także sporo nowych rozwiązań, głównie w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika Outlook Expressa

Poradnik użytkownika Outlook Expressa Poradnik użytkownika Outlook Expressa Podobnie jak wiele nowinek komputerowych, pocztę elektroniczną uważano kiedyś za przejściową modę bez rzeczywistej wartości, zwłaszcza w epoce wczesnego Internetu.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Komunikatory internetowe i czaty. 6.1. Jak działa komunikator?

Rozdział 6. Komunikatory internetowe i czaty. 6.1. Jak działa komunikator? Rozdział 6 Komunikatory internetowe i czaty Komunikatory internetowe umożliwiają korzystającym z nich użytkownikom sieci m.in. prowadzenie pogawędek tekstowych czy przesyłanie plików. Większość programów

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Interfejs Bluetooth dla systemu Microsoft Windows - pomoc

Interfejs Bluetooth dla systemu Microsoft Windows - pomoc 第 1 頁, 共 33 頁 Interfejs Bluetooth dla systemu Microsoft Windows - pomoc Wstęp Podstawowe operacje Określanie sposobu działania systemu Bluetooth na komputerze Sposoby korzystania z interfejsu Bluetooth

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu pocztowego

Konfiguracja programu pocztowego Konfiguracja programu pocztowego J eżeli używasz programu pocztowego (np. Outlook Express, The Bat!) do odbierania poczty, skonfiguruj go jak najszybciej po założeniu nowego konta w sieci Vbiz.pl. Główne

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl Pocztę możesz odbierać na trzy sposoby: 1. przez program pocztowy na Twoim komputerze (np. Outlook, Thunderbird, The Bat itp.) 2. przez

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem USB F@st 800

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem USB F@st 800 przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ilustrowany przewodnik

Windows 7 PL. Ilustrowany przewodnik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

ZTE MF-637 Modem USB Podręcznik użytkownika

ZTE MF-637 Modem USB Podręcznik użytkownika ZTE MF-637 Modem USB Podręcznik użytkownika Copyright 2010 ZTE Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego podręcznika nie może być powielana ani przesyłana w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Spis treści 1.Zakładanie konta pocztowego...3 2.Przekierowywanie poczty na inne konto pocztowe...5 3.Konfigurowanie programów pocztowych...5 3.1.Outlook

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart C6100 All-in-One series Podręczny przewodnik

HP Photosmart C6100 All-in-One series Podręczny przewodnik HP Photosmart C6100 All-in-One series Podręczny przewodnik HP Photosmart C6100 All-in-One series Podręczny przewodnik 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe i Acrobat logo są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo