[Wpisz tekst] [Wpisz tekst] [Wpisz tekst]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "[Wpisz tekst] [Wpisz tekst] [Wpisz tekst]"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności Systemu Obrotu Artykułami Rolno-Spożywczymi System B2B AGRO TECH Marcin Wójcicki Ul. Gen. M. Boruty - Spiechowicza 10/ Rzeszów Tel Fax NIP: Podstawowe funkcjonalności Innowacyjnego Systemu Obrotu Artykułami Rolno-Spożywczymi: Pulpit klienta (nabywcy hurtowego i detalicznego oferowanych przez firmę towarów) to profesjonalnie i przejrzyście wykonana integralna część systemu B2B przeznaczona dla klientów wnioskodawcy: firm partnerskich współpracujących z wnioskodawcą. Dostęp do niej odbywa się przy pomocy przeglądarki internetowej. Pulpit klienta umożliwia klientowi zapoznanie się z ofertą, zadawanie zapytań, złożenie zamówienia, kontrole nad realizacją zamówienia, dostęp do historii zamówień. Pulpit dostawcy towaru (partnera) umożliwi przejrzystą i łatwą w obsłudze prezentację produktów, komunikację z firmą Agro Tech Marcin Wójcicki, wystawianie dokumentów księgowych, umów itp., sprawdzanie rozliczeń z klientami a co najważniejsze szybkie realizowanie zleceń. Moduł odpowiedzialny za składanie zamówień/zleceń zapewniający pełną automatyzację oraz optymalną szybkość ich realizacji. Moduł odpowiedzialny za tworzenie dowolnej struktury kategorii produktowych, umożliwiającej dodawanie na portalu nieograniczonej ilości podkategorii. Moduł pozwalający na zarządzanie i prostą obsługę zdjęć i plików dodawanych na platformie B2B. Moduł umożliwia obsługę zdjęć oraz innych plików takich jak PDF, XLS, DOCX, XML. Ułatwi to dostawcom przedstawienie (dołączanie do oferty) np. zeskanowanych certyfikatów, zaświadczeń, itp. Moduł dowolnej liczby koszyków - wnioskodawca otrzyma możliwość posiadania wielu koszyków zamówień. Funkcja ta stworzy możliwość wygodnego i szybkiego zarządzania zamówieniami, np. dzisiaj wybieramy towar i wkładamy go do koszyka ale zamówienie realizujmy jednym kliknięciem np. za miesiąc. Moduł odpowiedzialny za poprawność składania zapytań ofertowych, przeznaczony dla nabywców oferowanych przez firmę Agro Tech Marcin Wójcicki towarów. Moduł ten uzyska zakładaną funkcjonalność dzięki skonkretyzowanej konstrukcji interfejsu. Moduł inwentaryzacyjny dokonujący automatycznej aktualizacji dostępnych stanów magazynowych w oparciu o dane pozyskane z systemów dostawców firmy Agro Tech Marcin Wójcicki. Moduł odpowiedzialny za monitoring płatności za towary. Wdrożony system dzięki integracji z systemem księgowym będzie weryfikował fakt dokonania płatności przez nabywców oraz informował o nieprawidłowościach w tym zakresie.

2 Moduł działający w technologii VPN - umożliwiający bezpieczny transfer dokumentacji handlowej. Moduł (dostępny również w formie graficznej) prowadzący analizę trendów rynkowych (tzw. cykl życia produktu) opartą m.in. o posiadane przez firmę Agro Tech i jej partnerów historyczne dane dot. sprzedaży określonych towarów. Moduł odpowiedzialny za prawidłowość rozliczeń barterowych. Moduł odpowiedzialny za generowanie dokumentów w formatach: PDF, XML, XLS, DOCX. Moduł umożliwia zapisanie wszystkich stworzonych w systemie B2B dokumentów, a także wygenerowanych raportów w w/w formatach. Moduł wyszukiwarka produktów odpowiedzialny jest za łatwe i intuicyjne wyszukiwanie przez wnioskodawcę, partnerów oraz innych nabywców wszystkich oferowanych produktów z opcją ich porównywania wg wybranych kryteriów (np. rozmiar, cena, czas dostawy kolor itp.) Moduł kontroli płatności i limitów (kredytów) kupieckich. Moduł ten umożliwi wszystkim stronom transakcji (nabywcy, przedstawicielowi oraz dostawcy) kontrolę płatności, a także zarządzanie limitami kupieckimi oraz systemem prowizyjnym. W tym module nabywcy będą mogli m.in. aplikować do firmy wnioskodawcy o przyznanie lub np. zwiększenie omawianych limitów. Moduł logistyczny umożliwiający realizację dostaw pod wskazany adres wybrany przez nabywcę, np. z pośród wielu oddziałów jego firmy. Moduł umożliwiający wprowadzenie przez partnera (dostawcę) firmy Agro Tech Marcin Wójcicki wielu dodatkowych zatrudnionych przez niego użytkowników, np. przedstawicieli handlowych. Moduł odpowiedzialny za manualne lub automatyczne tworzenie indywidualnych cenników uwzględniających różne wysokości cen dla poszczególnych kontrahentów. Moduł będzie obsługiwany zarówno przez personel firmy Agro Tech Marcin Wójcicki jak i firm partnerskich. Moduł odpowiedzialny za manualne lub automatyczne tworzenie indywidualnych ofert rabatowych od cen katalogowych. Moduł będzie obsługiwany zarówno przez personel firmy Agro Tech Marcin Wójcicki jak i firm partnerskich Moduł promocyjny odpowiedzialny za zarządzanie eventami promocyjnymi, zintegrowany z modułem rabatów i indywidualnych cenników. Dodatkowo, moduł umożliwi firmie Agro Tech Marcin Wójcicki oraz dostawcom konfigurowanie własnych akcji promocyjnych np. dwie sztuki w cenie jednej itp. Moduł umożliwiający dostęp do archiwum dokumentów handlowych takich jak: faktury, wz, rozliczenia. Moduł stwarzający możliwość tworzenia i publikowania artykułów. Każdy użytkownik systemu B2B uzyska możliwość tworzenia artykułów i ich publikowania na własnych podstronach www oraz na stronie głównej platformy B2B za zgodą administratora. Moduł pozwalający nabywcom na uzyskiwanie rabatów z tytułu skróconego terminu płatności. Moduł będzie odpowiedzialny za automatyczne negocjowanie ceny w stosunku do terminu płatności.

3 Moduł szyfrowanego komunikatora służący do prowadzenia bezpiecznej konwersacji online między użytkownikami systemu B2B. Moduł odpowiedzialny za generowanie wszelkiego rodzaju raportów, na żądanie użytkowników systemu B2B. Moduł odpowiedzialny za obsługę różnych walut dokonujący automatycznej aktualizacji kursu waluty, w której będzie zawierana dana transakcja. W/w moduł będzie posiadał opcję zamrożenia kursu waluty dla całego asortymentu jaki i danego kontrahenta. Moduł ofertowania klienta końcowego pozwoli na automatyczne generowanie ofert dla klienta końcowego, uwzględniające wszystkie założenia polityki cenowej. Moduł ten pozwoli zaoszczędzić czas nabywcom towarów firmy beneficjenta jak i umożliwi im pełną kontrolę nad wysyłanymi ofertami. Moduł odpowiedzialny za definiowalne uprawnienia użytkowników (np. pracowników firmy partnerskiej) systemu B2B, takie jak: budowanie cenników, tworzenie polityki rabatowej i promocyjnej, przyznawanie kredytów kupieckich, itd. Moduł umożliwiający prowadzenie bezpiecznych VIDEO/AUDIO konferencji - dzięki zastosowaniu nowoczesnej kompresji audio/video funkcja ta sprawdzi się nawet przy wolnych połączeniach internetowych. Moduł pozwalający użytkownikom systemu B2B na sprawdzanie on-line wiarygodności finansowej kontrahenta. W ramach omawianej funkcjonalności system połączy się on-line z bazami danych takimi jak: InfoMonitor, BIK (Biuro Informacji Kredytowej) i automatycznie zweryfikuje status wskazanego podmiotu. Moduł standardu EDIFACT umożliwiający transfer różnego rodzaju dokumentów przetworzonych do postaci elektronicznej, zachodzący pomiędzy różnymi systemami informatycznymi. Dokumentem takim może być dokument, faktura, zamówienie, itd. Technologia EDI zastępuje klasyczne formy dokumentów ich elektronicznymi zamiennikami. W wielu przypadkach pozwala to na wyeliminowanie papierowej wersji dokumentu, w innych daje możliwość automatycznego wprowadzenia danych, które znajdują się na klasycznym, papierowym dokumencie Moduł zaawansowanego podpisu elektronicznego, czyli podpisu, który za pomocą odpowiednich środków technicznych (kryptograficznych) jest jednoznacznie i w sposób trudny do sfałszowania związany z dokumentem oraz autorem. Powyżej wymienione moduły będą wykorzystywały standard EDIFACT oraz będą miały zaimplementowany moduł kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Moduł zarządzania Systemem Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP. HACCP jest prewencyjnym systemem zarządzania jakością żywności. System ten ma na celu rozpoznanie, ocenę i kontrolę oraz możliwe zapobieganie zagrożenia żywności podczas wszystkich etapów jej produkcji i dystrybucji. Wdrożenie systemu HACCP wiąże się z opracowaniem i przestrzeganiem procedur oraz instrukcji postępowania. Moduł HACCP pozwala na śledzenie każdej dostawy, jej jakości, przydatności do spożycia oraz rejestrację punktów krytycznych HACCP. Moduł ten pozwala m.in. na: a) Zdefiniowanie punktów krytycznych w celu ich późniejszego śledzenia.

4 b) Śledzenie miejsc składowania towarów i rejestracja ruchu magazynowego. c) Rejestracja przebiegów procesów produkcyjnych w odniesieniu do każdej partii artykułów. d) Bieżącą lub okresową ocenę jakości zdrowotnej wszystkich surowców, półproduktów, dozwolonych substancji dodatkowych, materiałów pomocniczych i innych wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością stosowanych w procesie produkcji. e) Kontrolę sposobu znakowania wyrobów gotowych, ze szczególnym uwzględnieniem oznakowania terminów przydatności do spożycia albo daty minimalnej trwałości. f) Prowadzenie rejestrów umożliwiających zidentyfikowanie dostawcy składników i artykułów wykorzystanych w ich działalności oraz, jeżeli jest to konieczne, pochodzenia użytych do produkcji artykułów. g) Eksport do programu KSIĘGA HACCP. Powyżej wymienione moduły będą wykorzystywały standard EDIFACT oraz będą miały zaimplementowany moduł kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dodatkowo, zakupiona przez firmę Agro Tech Marcin Wójcicki platforma B2B zostanie wyposażona w moduły odpowiedzialne za bezpieczeństwo i integralność danych znajdujących się w systemie B2B. Do modułów tych zaliczymy: - innowacyjny moduł umożliwiający archiwizację i back up danych w czasie rzeczywistym (Real Time Back up) - zaawansowany moduł odpowiedzialny za zabezpieczenie danych przed ingerencją osób nieuprawnionych. Wszystkie dokumenty zgromadzone w systemie będą szyfrowane a transmisje internatowe kodowane. Dodatkowo, będzie istniała również możliwość hermetycznego zamknięcia systemu B2B w ramach tylko i wyłącznie zaakceptowanych użytkowników. 2.Funkcjonalności systemu CMS, umożliwiające nieskomplikowane i szybkie zarządzanie treścią oraz funkcjonalnościami portalu. Innowacyjny system B2B wraz z zaawansowanym systemem CMS będzie stanowił doskonałe narzędzie wsparcia działalności handlowej prowadzonej za pośrednictwem sieci Internet. Omawiany system CMS umożliwi użytkownikowi portalu B2B zakupionego w ramach projektu skorzystanie z następujących, innowacyjnych funkcjonalności, takich jak: - logi (monitorowanie operacji wykonywanych przez użytkowników) wszystkich zmian na stronie pozwalające na bezpieczne śledzenie wszystkich zmian na portalu. - obsługa obcojęzycznych (rosyjsko oraz angielskojęzycznych) wersji portalu w pełnej wersji. - opcja umożliwiająca prawidłowe (dopasowane do oczekiwanego formatu strony) drukowanie informacji zawartych na portalu. - obsługa listy mailingowej: rejestracja na stronie, edycja bazy osób, możliwość wykreślenia z listy, wysyłka maili tekstowych. - zmiana grafiki w zależności np. od pory roku lub specjalnych okoliczności (np. święta, rocznice, specjalne okazje, itp.)

5 - moduł najczęściej zadawanych pytań (FAQ). Moduł będzie przeznaczony dla partnerów firmy Agro Tech Marcin Wójcicki. Zostanie udostępniony w głównej mierze celem objaśnienia partnerom najistotniejszych kwestii z zakresu obsługi technicznej platformy B2B oraz zagadnień związanych z korzystaniem z podpisu elektronicznego a także elektronicznego systemu wymiany informacji (EDI). - subskrypcja (newsletter) dotyczący wybranych działów portalu. Funkcjonalność przeznaczona będzie dla partnerów firmy Agro Tech Marcin Wójcicki posiadających systemy informatyczne zintegrowane w ramach zakupionej platformy B2B. - moduł odpowiedzialny za zarządzanie plikami - system CMS otrzyma wbudowane narzędzie umożliwiające: wgrywanie nowych plików na serwer WWW tworzenie nowych katalogów na serwerze WWW przenoszenie plików i katalogów na serwerze WWW usuwanie plików i katalogów na serwerze WWW Wdrażany w ramach niniejszego projektu system klasy B2B charakteryzuje się wysokim stopniem innowacyjności, m.in. z uwagi na brak dostępności na rynku systemów choćby podobnych w stosunku do wnioskowanego, zaawansowanego rozwiązania B2B. Dodatkowo, innowacyjną cecha zakupionej platformy klasy B2B będzie jej wielofunkcyjność, dzięki której będziemy mogli całkowicie zrezygnować z tradycyjnych, niezwykle czasochłonnych metod przyjmowania zamówień, ich realizacji a także księgowania i archiwizacji dokumentacji handlowej oraz prowadzenia inwentaryzacji czy też analiz popytu zgłaszanego przez rynek. 3.Technologie informatyczne wykorzystane do stworzenia systemu B2B: HTML Język ten jest podstawową, jedną z najstarszych i dlatego szeroko rozpowszechnioną technologią budowy stron internetowych. Składa się z znaczników tj. poleceń umieszczonych w nawiasach ostrych np. <A> zwanych znacznikami, które dodatkowo uzupełniane są o parametry. Jest językiem interpretowanym, tj. na podstawie znaczników przeglądarka wyświetla (buduje) konkretną stronę. Jego cechą, nie występującą w żadnym innym języku programowania, jest to, że nie generuje błędów. Ewentualne pomyłki w kodzie są ignorowane. Strony zapisane w języku HTML są zwykłymi plikami tekstowymi, co oznacza, że nie zawierają żadnych informacji przeznaczonych wyłącznie do jakiegoś programu lub platformy. Potrafi je odczytać każdy edytor obsługujący tekst. Jest językiem opisu dokumentu - zawiera zestaw znaczników opisujących jego strukturę, oraz położenie i formatowanie obiektów na stronie. Jest również niezależny od platformy sprzętowej i programowej. XML Język XML składa się jedynie z podstawowych szkieletowych wyrażeń. Przy tworzeniu dokumentu w XML, nie korzysta się, tak jak w HTML, z określonego zestawu znaczników. Zamiast tego tworzymy własne znaczniki, nadając im dowolne nazwy. Dlatego XML określany jest jako rozszerzalny język programowania. W tym tkwi siła i uniwersalność XML, bo jest to format pozwalający na łatwe przechowywanie dowolnych danych. Dzięki oddzieleniu treści od formy możemy skupić się na

6 samych danych. XML to w praktyce grupa języków skryptowych zgodnych z wymaganiami tej specyfikacji. Zwykłe programy mogą dzięki wspólnemu formatowi XML łatwiej wymieniać dane, a informacje publikowane np. w sieci mogą być łatwiej przetwarzane. Język ten pozwala pokonać barierę niekompatybilności różnych systemów komputerowych, umożliwiając użytkownikom szybsze i łatwiejsze wyszukiwanie oraz wymianę danych rożnych typów. XHTML W specyfikacji języka XHTML nie opisano żadnego ze znaczników. Definiuje ona jedynie zmiany, jakie należy wprowadzić w dokumencie HTML by stał się on dokumentem XHTML. XHTML od HTML w praktyce odróżnia bardzo niewiele. Jest to jedynie kilka formalnych wymogów do których należą m.in. konieczność pisania nazw znaczników wyłącznie małymi literami, oraz konieczność umieszczania nazw parametrów w cudzysłowach. Prawidłowo skonstruowany dokument w XHTML jest de facto zgodny ze specyfikacją XML. Dokumenty w XHTML muszą być bez problemu i jednoznacznie interpretowalne przez innych użytkowników, dlatego też wymagają tzw. validacji, tj. sprawdzenia, czy są rzeczywiście zgodne z tą specyfikacją.. Leży to w interesie każdego użytkownika, jako że standard ten wykorzystywany jest w szeroko pojętym e-commerce. CSS Kaskadowe arkusze stylów CSS są pomocnym rozszerzeniem w projektowaniu stron WWW. Arkusze stylów pozwalają autorom na wykorzystanie typograficznych stylów i instrukcji w stosunku do elementów strony. Za pomocą arkuszy można określać tradycyjne atrybuty, takie jak rozmiar czcionki, odstępy pomiędzy wierszami oraz literami. Arkusze stylów udostępniają również metody określania wcięć marginesów i pozycji elementów. Możliwe jest łączenie wielu stron HTML z jednym arkuszem stylów. Oznacza to nie tylko możliwość dokonywania jednej zmiany, która wpływa na każdą kopie danego elementu na jednej stronie WWW, ale również wprowadzenia zmian w setkach lub tysiącach stron poprzez edycje jednego wiersza. Celem, który przyświecał twórcom kaskadowych arkuszy stylów, było połączenie elastycznego sposobu kontroli stylów stron WWW i poszczególnych elementów na stronach odpowiednią hierarchią stylów. JAVASCRIPT JavaScript jest językiem skryptowym działającym po stronie klienta, dodającym interaktywność do stron WWW i pozwalającym projektantom na kontrolę różnych aspektów działania samej przeglądarki. JavaScript umożliwia wyświetlanie dodatkowych informacji o odnośnikach, tworzenie efektów związanych z ruchami kursora myszy, zmianę zawartości strony na podstawie zadanych warunków, losowe generowanie zawartości strony, ładowanie treści do nowych okien i ramek przeglądarki oraz przesuwanie elementów na stronie przy wykorzystaniu CSS. JavaScript pozwala na dodawanie różnorodnych opcji do strony WWW za pomocą krótkich fragmentów kodu skryptowego o łatwej do zrozumienia składni. JavaScript umożliwia umieszczanie na stronach elementów oraz efektów, którymi nie dysponuje zwykły HTML - np. formularzy czy animacji. FLASH Technologia Flash pozwala na wykonanie animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej. Dzięki technologii Flash powstaje sekwencja ruchu, której towarzyszy dźwięk i która określana jest mianem filmu. Zaletą Flash jest proces tworzenia filmów oraz generowanie grafiki wektorowej w sposób zautomatyzowany. Ponadto tworzone animacje zajmują stosunkowo mało miejsca na dysku. Prezentacje Flash mogą być umieszczane na stronie lub mogą służyć jako strona WWW. Ogromną zaletą jest skalowalność, obrazy i animacje mogą być powiększane bez utraty szczegółów, co

7 powoduje, że łatwo wypełnić całe okno przeglądarki interfejsem napisanym we Flashu i nie powoduje to zwiększenia objętości pliku. Technologia Flash zawiera, stworzony specjalnie na jej potrzeby zorientowany obiektowo język programowania ActionScript. Odpowiada za komunikację z plikami zewnętrznymi - zarówno wczytywaniem jak i zapisywaniem za komunikację z bazą danych oraz obsługę wszelkich zdarzeń we Flash. PHP PHP jest językiem prostym do nauczenia, oferuje doskonałą wydajność, ścisłą integrację z niemal każdym stosowanym systemem baz danych, stabilność, przenośność i praktycznie nieograniczony zbiór możliwości kreowania stron. Język ten jest rozwiązaniem typu open source, więc jest rozwiązaniem darmowym. Celem języka PHP jest umożliwienie programistom WWW szybkiego pisania stron generowanych dynamicznie. Język ten posiada wiele zastosowań. W praktyce często wykorzystywany jest jako narzędzie do zbierania danych z formularzy, które zapisywane są do plików i wysyłane pocztą . Wykorzystuje się go również do uwierzytelniania użytkowników i ograniczania im pewnych sekcji witryny WWW. Stosowany jest do dynamicznego tworzenia obrazów oraz szyfrowania danych. Język PHP to język używany po stronie serwera, co oznacza, że pisany kod jest przechowywany na komputerze-hoście udostępniającym strony WWW osobom, które chcą je obejrzeć. Z chwilą gdy użytkownik wchodzi na stronę WWW napisaną w PHP, serwer odczytuje instrukcje zapisane w tym języku i odpowiednio je przetwarza. Kod wykonany przez serwer zostaje przesłany do przeglądarki, w formie kodu HTML. W/w technologie stanowią standard wykonania profesjonalnego systemu o charakterze B2B. Są one współcześnie najczęściej stosowanymi oraz sprawdzonymi rozwiązaniami, wykorzystywanymi do budowy innowacyjnych systemów B2B. Umiejętne zastosowanie omawianych technologii zapewnia: - bezawaryjne i wydajne funkcjonowanie systemu B2B bez względu na rodzaj systemów operacyjnych oraz sprzętu posiadanego przez partnerów, - bezpieczeństwo danych osobowych, - łatwość wprowadzania zmian i aktualizacji - wysoką odporność na ataki hakerów - możliwość ułatwionego wdrożenia oraz zarządzania standardem EDIFact - bezproblemową możliwość implementacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ważnym aspektem jest również uniwersalny charakter omawianych technologii umożliwiający ich obsługę przez szeroka grupę podmiotów na rynku usług informatycznych. Dodatkowo, w skład zakupionego systemu B2B wejdzie zaawansowany, innowacyjny moduł integracyjny, w pełni kompatybilny z omawianym systemem B2B. Innowacyjna konstrukcja w/w modułu (składającego się z 15 modułów składowych) integrującego zakupioną platformę B2B z systemem informatycznym firmy wnioskodawcy oraz systemami podmiotów partnerskich, umożliwi kompletną i bezawaryjną integrację tychże systemów w ramach wdrażanej platformy B2B. Moduł ten będzie się składał z 15 komplementarnych modułów, z których każdy będzie odpowiedzialny za integrację platformy B2B z systemem każdego z 14 partnerów firmy

8 Agro Tech Marcin Wójcicki oraz systemem firmy Agro Tech Marcin Wójcicki. Moduł ten zostanie skonstruowany w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne z dziedziny informatyki: JDBC - Technologia JDBC jest zaawansowanym środowiskiem programistycznym, które zapewnia dostęp do różnych źródeł danych w tym baz danych SQL wielu producentów. Sterowniki JDBC pozwalają łączyć się z dostawcami danych w środowiskach heterogenicznych JDBC API jest przemysłowym standardem dostępowym nie zależącym od dostawców silników bazodanowych zapewniającym łączność między programami tworzonymi w języku programowania Java i tymi systemami bazodanowymi. MySQL - Bazy danych MySQL służą do gromadzenia i przechowywania danych. Wykorzystujemy je głównie tam gdzie istnieje potrzeba przetwarzania danych dzięki współpracy z językiem programowym PHP. Cechuje je wysoka szybkość dostępu do potrzebnych danych. Dzięki możliwości efektywnego przetwarzania może z nich korzystać praktycznie nieograniczona ilość aplikacji internetowych. W trakcie tworzenia oprogramowania współpracującego z bazami MySQL poza względami funkcjonalnymi równorzędną uwagę kładziemy na poziom bezpieczeństwa przechowywanych informacji.

TECHNOLOGIE BUDOWY WITRYN INTERNETOWYCH SERWISÓW BRANŻY MEBLARSKIEJ - ANALIZA WYKORZYSTANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PRODUCENTÓW MEBLI W POLSCE

TECHNOLOGIE BUDOWY WITRYN INTERNETOWYCH SERWISÓW BRANŻY MEBLARSKIEJ - ANALIZA WYKORZYSTANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PRODUCENTÓW MEBLI W POLSCE TECHNOLOGIE BUDOWY WITRYN INTERNETOWYCH SERWISÓW BRANŻY MEBLARSKIEJ - ANALIZA WYKORZYSTANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PRODUCENTÓW MEBLI W POLSCE Tomasz PARYS Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono wybrane

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013. Opis systemu

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013. Opis systemu Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013 Opis systemu Wymagania dotyczące technicznego działania platformy B2B Projekt zakłada zakup licencji na wyłączność i budowę elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo