ELM SYSTEM ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA SPRZĘTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELM SYSTEM ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA SPRZĘTU"

Transkrypt

1 ul. Bajana Jerzego 31d tel Warszawa SYSTEM ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA SPRZĘTU Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli. zastrzega, iż informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane stronom trzecim.

2 Wersja: 1.0 Strona: 2 z 8 WPROWADZENIE System zarządzania cyklem życia wyposażenia został stworzony, jako odpowiedź na problemy zarządzania sprzętem pomiarowym. Istnieje kilka poważnych kwestii, które należy rozważyć: spadek dokładności pomiarowej, prawne wymagania wobec sprzętu pomiarowego centralizacja bazy wiedzy, z łatwym dostępem dla różnych osób, zarządzanie kalibracją sprzętu, okresowe przeglądy, lokalizacja sprzętu, i wiele innych. Aby poradzić sobie z tymi problemami różne osoby przygotowują własne rozwiązania dla określonych problemów. Są to rozwiązania proste, wydajne dla tych osób jako, że wymaga to minimalnego nakładu pracy. Problemem jest, jeśli rozwiązania te są zupełnie rozłączne; nie istnieje miejsce gdzie wiedza jest całkowita i nie ma możliwości łatwej integracji danych. To powoduje, że przygotowanie raportów między-systemowych wymaga dużego nakładu pracy. Oczywiście skłania to do zastosowania globalnego systemu do zarządzania majątkiem. Jednak systemy tego typu są zbyt skomplikowane do codziennego użycia, co powoduje, że jakość danych w systemie spada, a do jej utrzymania potrzebne są dodatkowe nakłady.

3 Wersja: 1.0 Strona: 3 z 8 FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU s to system, który ma stanowić platformę do gromadzenia danych dotyczących różnych aspektów dotyczących elementów wyposażenia od różnych klientów. System zbiera dane z różnych źródeł, składuje je w bazie danych i pozwala na dostęp i filtrowanie według zdefiniowanych kryteriów. Dzięki temu może służyć, jako system słownikowy dla systemów integracyjnych lub hurtownianych. System pozwala na łatwą definicję wymaganych atrybutów dla konkretnych typów urządzeń. Zbiór parametrów jest w praktyce nieograniczony. Dodatkowo system pozwala na zarządzania cyklem życia sprzętu poprzez zestaw predefiniowanych akcji lub zdarzeń, które mogą zostać na sprzęcie wykonane. Istnieje także interfejs użytkownika pozwalający na rozszerzania zbioru zdarzeń z życia sprzętu. Administrator może stworzyć akcję, jako zbór atrybutów, które są zmieniane w trakcie akcji oraz warunków i uprawnień dla użytkowników. Interfejs użytkownika dla uruchamiania akcji jest tworzony automatycznie i podłączany do urządzeń danego typu spełniających zdefiniowane warunki. Zmierzając ku kompletności i centralizacji danych, większość predefiniowanych parametrów akcji i raportów jest związanych z możliwością śledzenia głównych parametrów urządzeń pomiarowych. (dokładność, klasa pomiarowa). System również pilnuje akcji związanych z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi sprzętu jak okresowe kontrole, kalibracje lub zmiany lokalizacji. Akcje

4 Wersja: 1.0 Strona: 4 z 8 wymagające wykonania dodatkowych dokumentów papierowych (np. protokoły kalibracji) są wspierane przez system poprzez przygotowanie odpowiednich dokumentów w formacie PDF. Wszystkie powyższe funkcjonalności tworzą również system wspierający wewnętrzne i zewnętrzne audyty sprzętu (np. pomiarowego) Jasne i w pełni rejestrowane źródła danych, zarządzanie cyklem życia poprzez zdefiniowany zbiór akcji z generacją dodatkowej dokumentacji jeśli jest potrzebna tworzy w pełni kontrolowane środowisko dla danych związanych ze sprzętem. Środowisko, w którym wszelkie dane o historii urządzenia mogą zostać znalezione w przeciągu minut Aby ułatwić kategoryzację sprzętu (niezwiązaną z atrybutami) system obsługuje rozłączne zbiory urządzeń. Ta funkcja pozwala na rozdzielenie różnych typów sprzętu Pełny spis funkcji znajduje się w rozdziale: Podsumowanie Funkcjonalności

5 Wersja: 1.0 Strona: 5 z 8 OPIS TECHNICZNY to obsługujący wielu użytkowników jednocześnie system oparty na technologii cienkiego klienta z wykorzystaniem protokołu HTTP z użyciem technik AJAX. Strona serwerowa interfejsu użytkownika, jest zaprojektowana i zaimplementowana z użyciem Django.. Django to nowoczesny framework, który pozwala na szybkie tworzenia aplikacji HTTP. Jest wysoce konfigurowalny oraz łatwo rozszerzalny. Użycie języka python pozwala na łatwe zintegrowanie systemu skryptowego, co pozwala na późniejszą rozbudowę funkcjonalności. Zależnie od wyboru klienta system może być wdrożony z obsługą różnych baz danych. Można łatwo skonfigurować go, aby obsługiwał darmowe bazy danych jak postgresql, mysql czy Sqlite. Lub pełnoprawne RDBMS jak Oracle czy MS-SQL. Interfejs użytkownika wykorzystuje przeglądarkę internetową, oparty jest o bibliotekę AJAX jquery. Pozwala to na szybkie zarządzanie tysiącami rekordów danych na jednym ekranie, bez zauważalnych przestojów. PODSUMOWANIE FUNKCJONALNOŚCI TYPY DANYCH System pozwala na tworzenie atrybutów o następujących typach danych: Lp Nazwa typu danych Uwagi 1 Number Stałoprzecinkowy i całkowity 2 Text Krótkie i długie wartości 3 File Do przechowywania zewnętrznych danych i dokumentów

6 Wersja: 1.0 Strona: 6 z 8 4 Image Na przykład skanowane protokoły i dokumentacja 5 Template Zapewnia funkcjonalność generowania dokumentów 6 HTML document Dla lepszej (ładniejszej) prezentacji tekstu. 7 Date & Time Podtypy: Data, Czas oraz Data i Czas 8 Related device Pozwala na tworzenie relacji i struktur między urządzeniami 9 Geo-location Pozwala na zapisanie i podgląd lokalizacji na mapie 10 Table Pozwala na tworzenie dwuwymiarowych struktur danych 11 HART file Składowanie danych kalibracyjnych w plikach HART 12 Defined selection Listy pojedynczego lub wielokrotnego wyboru. AKCJE: W związku z typami danych, istnieją pewne akcje zdefiniowane w systemie pozwalające na uzyskanie dodatkowej funkcjonalności: Lp Nazwa Akcji Opis 1 Precondition Istnieje możliwość zdefiniowania warunku, który musi być spełniony przed uruchomieniem zdefiniowanego zdarzenia w systemie skrypt w języku python 2 Postcondition System sprawdza czy postcondition jest spełniony przed wykonaniem

7 Wersja: 1.0 Strona: 7 z 8 akcji skrypt w python 3 PDF System pozwala na generację PDF z pola typu HTML field lub Template field.. 4 EXCEL Zawartość stron (przefiltrowana lub nie) może zostać wyeksportowana do XLS lub CSV do dalszej obróbki. 5 File Dokument PDF wygenerowany w punkcie 3 może być podpisany elektronicznie bądź normalnie i załączony, jako File field 6 HART-file Dane kalibracyjne z pliku HART mogą być automatycznie wczytane do systemu. 8 Table Tabela o dynamicznym rozmiarze może przechowywać dane dotyczące na przykład charakterystyk 9 Template System potrafi wypełnić dowolny szablon pliku, szablon wykorzystuje tagi związane z atrybutami urządzenia. Jeśli plik jest typu html system może wygenerować PDF PLUG-INY: Wspomniane funkcjonalności mogą być rozszerzone poprzez funkcje zakodowane w języku python i składowane w administracyjnej bazie danych.

8 Wersja: 1.0 Strona: 8 z 8 ŻRÓDŁA DANYCH: Głównym celem systemu jest zbieranie danych ważna jest także informacja o źródłach danych dla aplikacji. Poniżej znajduje się opis różnych źródeł danych do systemu: 1. MS EXCEL system wczytuje pliki Excel stworzonych przy zachowaniu pewnych reguł: Wiersze powinny zawierać urządzenie, w kolumnach wartości atrybutów. W pierwszym wierszu powinny znajdować się nazwy atrybutów 2. CVS FILE jak w przypadku Excel. 3. HART protocol. - system wczytuje pliki HART stworzone w systemie zewnętrznego dostawcy. HART plug-in może być użyty, jako sprzęt do kalibracji lub urządzenie do sprawdzania urządzeń, zainstalowane na palmtopie i synchronizowane później z serwerem. 4. DCS (poprzez serwer OPC w wersji 1.2) każdy DCS z funkcją serwera OPC może służyć, jako źródło danych. Klient OPC jest opcją w systemie. 5. Filtry danych przygotowywane w zależności od potrzeb. PODSUMOWANIE Z powodu swoich możliwości integracji oraz faktu przechowywania danych różnorakiego pochodzenie może być ważnym systemem uzupełniającym dla zarządzania urządzeniami. Pozwala na łatwe słownikowanie danych, słownikowanie urządzeń poprzez identyfikatory używane w różnych systemach. Co ważniejsze, pozwala na użycie do bardziej skomplikowanych zadań. Mimo to jest dużo prostszy w konfiguracji i użytkowaniu od zwykłych rozwiązań typu Business Process Management lub Document Workflow i może być użyty do wypełnienia luki gdzie skomplikowane narzędzia tego typu nie są potrzebne lub trudne w implementacji i użytkowaniu, a centralizacja danych jest konieczna.