OFERTA USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY"

Transkrypt

1 OFERTA USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY Dolno l ś ąskie Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy PRO-MED sp. z o.o Wrocław, ul. Piłsudskiego 43 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: ; kapitał zakł zł Regon: , NIP:

2 Wrocław, dnia r. Pracodawco! Stosownie do zapisów Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o służbie medycyny pracy (tekst ujednolicony Dz. U. z 2004 Nr 125 poz z póżn. zm.) na pracodawcy spoczywa obowiązek objęcia profilaktyczną opieką medyczną zatrudnionych pracowników. W związku z powyższym, mając na względzie zabezpieczenie Paostwa pracowników w kompleksowe spektrum usług z zakresu medycyny pracy, pragnę przedstawid ofertę PRO-MED sp. z o.o. Posiadamy trzynastoletnie doświadczenie w wykonywaniu badao profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, koocowych) jak i w świadczeniu kompleksowych usług medycyny pracy. Zakres realizowanych przez naszą przychodnię usług obejmuje także ocenę środowiskową stanowiska pracy, usługi z zakresu BHP, oraz świadczenia ogólnej opieki zdrowotnej. Nasze zaplecze fachowe to doskonali specjaliści wszystkich dziedzin wiedzy medycznej, w tym pracownicy naukowi Akademii Medycznej, specjaliści Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z bogatą praktyką i uprawnieniami do wykonywania badao osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż wszystkie badania wykonujemy w oparciu o nowoczesną infrastrukturę medyczną, w tym laboratoria, pracownie: RTG, EKG, audiometryczną, spirometryczną oraz psychotechniczną. Badania profilaktyczne wykonujemy - w ciągu jednego dnia - we wszystkie dni powszednie w przychodni w centrum Wrocławia, przy ul. Piłsudskiego 43 (róg ulic Piłsudskiego i Zapolskiej). Przez świadczenie kompleksowych usług w zakresie medycyny pracy rozumiemy: Świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki medycznej: wykonywanie badao profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych i koocowych) stosownie do zapisów Kodeksu Pracy i Ustawy o służbie medycyny pracy; orzecznictwo lekarskie dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy; usługi z zakresu diagnostyki medycznej; czynne poradnictwo z zakresu chorób zawodowych, lub związanych z warunkami pracy; działalnośd konsultacyjna, diagnostyczno lecznicza i profilaktyczna z zakresu patologii zawodowej; szczepienia profilaktyczne pracowników (WZW, przeciw grypie); szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej; wdrażanie programów promocji zdrowia; 1

3 Świadczenia z zakresu ochrony pracy: ocena warunków pracy; ocena ryzyka zawodowego; poradnictwo w zakresie organizacji pracy, ergonomii i fizjologii pracy; rzeczoznawstwo z zakresu medycyny pracy oraz bezpieczeostwa i higieny pracy; Świadczenia z zakresu ochrony środowiska pracy: nadzór środowiska pracy poprzez przegląd stanowisk pracy; udział lekarza w komisjach BHP i powypadkowej; pomiary środowiskowe na stanowiskach pracy; ocena środowiska pracy; doradztwo i organizacja nadzoru w zakresie ochrony środowiska pracy; Świadczenia z zakresu lecznictwa; Organizacja rehabilitacji zawodowej; Diagnoza i terapia psychologiczna. Usługi realizujemy na podstawie zawartej z pracodawcą umowy określającej zakres przedmiotowy oraz wysokośd wynagrodzenia za poszczególne badania. W zależności od ilości zatrudnianych przez przedsiębiorstwo pracowników praktykujemy odpłatnośd na podstawie obowiązującego w przychodni cennika, lub na podstawie zakupionego i wynegocjowanego cenowo pakietu usług na jednego pracownika. Przykładowy cennik badao oraz cennik badao w pakiecie przedstawiam w załączeniu. Na zakooczenie pragnę wskazad, iż w toku wieloletniej praktyki w służbie medycyny pracy, w trosce o najwyższą jakośd realizowanych usług, wdrożyliśmy i stale udoskonalamy procedury postępowania z pacjentem. Potwierdzeniem jakości realizowanych przez PRO-MED sp. z o.o. usług jest wdrożenie i certyfikowanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2009 (kopia certyfikatu w załączeniu). Chętnie odpowiemy na wszelkie Paostwa pytania dotyczące zakresu i formy współpracy. Zapytania można kierowad drogą elektroniczną na adres lub telefonicznie pod numer Zapraszam do współpracy Aneta Tomczak Prezes Zarządu 2

4 Cennik usług z zakresu medycyny pracy obowiązujący od r. Orzekanie o stanie zdrowia (do badao profilaktycznych, do badao do prawa jazdy, zaświadczenia do celów sanitarno epidemiologicznych, książeczek zdrowia) Konsultacja lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy Konsultacja okulistyczna Konsultacja neurologiczna Konsultacja laryngologiczna Konsultacja dermatologiczna Badanie do świadectwa kwalifikacji dla kierowców (poziom cukru, konsultacje lekarskie: okulistyczna, neurologiczna, laryngologiczna, oraz konsultacja lekarza uprawionego do badao kierowców) Badanie do świadectwa kwalifikacji dla kierowców przy standardowych badaniach profilaktycznych (wstępne, okresowe) Badanie kontrolne okulistyczne dobór szkieł korekcyjnych (konsultacja okulistyczna oraz konsultacja lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia) Badanie do celów sanitarno epidemiologicznych praca z żywnością, z dziedmi do lat 6 (bez wymazów kału) Dz. U. Nr 234,poz.1975,Dz. U. Nr 61,poz.551, Dz. U.Nr 67 poz konsultacja laryngologiczna oraz konsultacja lekarza medycyny pracy) Badanie do celów sanitarno epidemiologicznych (bez wymazów kału) praca z żywnością przy standardowych badaniach profilaktycznych (wstępne, okresowe) Przedłużenie ważności książeczki sanitarno epidemiologicznej (Dz. U. Nr 61,poz.551) - konsultacja lekarza medycyny pracy Udział lekarza Ośrodka w komisji BHP /godz. Przegląd stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy Badania laboratoryjne podstawowe: Morfologia 8.00zł OB 4.00zł badanie ogólne moczu 8.00zł Badania laboratoryjne dodatkowe: Aspat, Alat WR 12.00zł cholesterol całkowity 6.00zł lipidogram 19.00zł glukoza 6.00zł inne badania laboratoryjne wg aktualnego cennika laboratoryjnego RTG klatki piersiowej (pełnowymiarowe) 25.00zł Audiometryczne badanie słuchu Badanie spirometryczne EKG Badania psychotechniczne: kierowców zł operatorów wózków praca na wysokości pracownik zabezpieczenia technicznego 3

5 Cennik PAKIETU usług z zakresu medycyny pracy obowiązujący od r. Orzekanie o stanie zdrowia (do badao profilaktycznych, do badao do prawa jazdy, zaświadczenia do celów sanitarno epidemiologicznych, książeczek zdrowia) Standardowe badania profilaktyczne - pakiet (OB, morfologia, mocz badanie ogólne, ze wskazao: konsultacje lekarskie: okulistyczna, neurologiczna, laryngologiczna, dermatologiczna oraz konsultacja lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy) Standardowe badania profilaktyczne (wstępne, okresowe) + Badanie do zł celów sanitarno epidemiologicznych (bez wymazów kału) praca z żywnością Pojedyncza konsultacja lekarza specjalisty: Konsultacja lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy Konsultacja okulistyczna Konsultacja neurologiczna Konsultacja laryngologiczna Konsultacja dermatologiczna Badanie do świadectwa kwalifikacji dla kierowców (poziom cukru, konsultacje lekarskie: okulistyczna, neurologiczna, laryngologiczna, oraz konsultacja lekarza uprawionego do badao kierowców) Badanie do świadectwa kwalifikacji dla kierowców przy standardowych badaniach profilaktycznych (wstępne, okresowe) Badanie kontrolne okulistyczne dobór szkieł korekcyjnych (konsultacja okulistyczna oraz konsultacja lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia) Badanie do celów sanitarno epidemiologicznych praca z żywnością, z dziedmi do lat 6 (bez wymazów kału) Dz. U. Nr 234,poz.1975,Dz. U. Nr 61,poz.551, Dz. U.Nr 67 poz konsultacja laryngologiczna oraz konsultacja lekarza medycyny pracy) Badanie do celów sanitarno epidemiologicznych (bez wymazów kału) praca z żywnością przy standardowych badaniach profilaktycznych (wstępne, okresowe) Przedłużenie ważności książeczki sanitarno epidemiologicznej (Dz. U. Nr 61,poz.551) - konsultacja lekarza medycyny pracy Udział lekarza Ośrodka w komisji BHP /godz. Przegląd stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy Badania psychotechniczne: kierowców zł operatorów wózków praca na wysokości pracownik zabezpieczenia technicznego Odpłatnośd za usługi nie ujęte w cenniku pakietowym naliczana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem 4

6 5