CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SP. Z O.O. OFERTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SP. Z O.O. OFERTA"

Transkrypt

1 OFERTA

2 Dane oferenta Pełna nazwa: Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Spółka z o.o. Adres siedziby: Warszawa, ul. Banacha 1 a Prezes: Ewa Trzepla Tel/Fax: , NIP: REGON: Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. jest spółką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uczelni z 200- letnią tradycją i doświadczeniem w kształceniu najlepszych specjalistów w dziedzinie medycyny. Jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej placówka działa już od dekady. Ideą powstania NZOZ-u stała się potrzeba świadczenia usług na wysokim poziomie przez wykwalifikowany zespół profesorów pracujących w ówczesnej Akademii Medycznej i w Samodzielnym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Dzięki temu pacjenci z całego kraju mają możliwość korzystania z konsultacji doświadczonego zespołu ponad 200 lekarzy, którzy współpracują z naszą placówką. Celem działania Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących

3 zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów. Określone cele Centrum Medycznego, realizuje się w szczególności poprzez prowadzenie profilaktyki, diagnostyki, leczenia ambulatoryjnego oraz udzielanie świadczeń poza siedzibą Centrum. Inwestujemy w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoki poziom usług dla korzystających z nich pacjentów. Obecnie nasi pacjenci mogą korzystać z jednej z najnowocześniejszych w Polsce pracowni Rezonansu Magnetycznego, pracowni EMG, USG, ENG, testów wysiłkowych, a także diagnostyki RTG. Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest placówką świadczącą usługi medyczne przez 24 godziny na dobę, również z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz w trosce o zdrowie pacjentów oferujemy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz bezpłatnie kompleksowe badania w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 2011 roku rozszerzyliśmy współpracę z NFZ w zakresie specjalistyki ambulatoryjnej. Jako palcówka uniwersytecka rozwijamy działalność na polu badawczo-naukowym, a także szkoleniowym. Prowadzimy szereg programów badawczych, szkolimy rezydentów i studentów medycyny. W styczniu 2007 roku, placówka otrzymała Certyfikat Jakości ISO 9001:2000, co potwierdziło wysoką jakość świadczonych przez nas usług, a w styczniu 2010 nowy Certyfikat Jakości ISO 9001:2008. Ogromnym sukcesem i wyróżnieniem dla naszej firmy było zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym Perły Medycyny. Jest nam

4 niezmiernie miło, że Kapituła Konkursu doceniła nasze starania i działania w sektorze medycznym. Nasze Centrum otrzymało także nominację w kategorii Skuteczne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia do Konkursu Liderzy OSOZ 2009, a Prezes Zarządu Spółki nominowano do konkursu Sukces Roku 2009 w Ochronie Zdrowia Liderzy Medycyny. W 2010 roku placówka została wyróżniona w konkursie Mazowiecka Firma Roku 2010 w kategorii Medycyna, a Prezes Zarządu zajęła II miejsce wyróżnienie specjalne w Konkursie Sukces Pisany Szminką Bizneswoman roku Organizacja badań z zakresu medycyny pracy: Świadczenia medyczne z zakresu medycyny pracy realizuje profesjonalnie przygotowany Zespół lekarzy CMWUM. Badania pracowników przeprowadzane są zgodnie z wymogami prawa pracy. Organizujemy badania w taki sposób, aby skrócić nieobecność pracownika w pracy do minimum, W przypadku jakichkolwiek niepokojących symptomów natychmiast przeprowadzamy dalszą diagnostykę, Zawsze informujemy o nadchodzącym terminie kolejnych badań, Na bieżąco informujemy o zmianach w regulacjach prawnych Kodeksu Pracy, Nasze usługi dostosowujemy tak, by zawsze były zgodne z aktualnymi przepisami.

5 Regulacja Prawa Pracy z zakresu medycyny pracy: Najważniejsze przepisy dotyczące badań profilaktycznych pracowników. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.); ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 69, poz. 593 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.). rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 2, poz 15 z późn. zm.) w sprawie przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151). Miejsce udzielania świadczeń z zakresu medycyny pracy: Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. W - wa, ul. Banacha 1 a, Poradnia Medycyny Pracy I piętro gabinet nr 228 tel: , , tel./fax: , l: Uwaga Na automatycznej sekretarce można zostawić wiadomość odnośnie zapisu do lekarza medycyny pracy, my na pewno skontaktujemy się z Państwem.

6 Kompleksowa opieka medyczna z zakresu medycyny pracy obejmuje: 1. Całościowe badania medycyny pracy: Badania wstępne: - przed zatrudnieniem pracownika, - przy zmianie stanowiska pracy, - po wystąpieniu nowych narażeń na stanowisku pracy. Badania okresowe: - przed wygaśnięciem ważności ostatnio wyranego orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy. Badania kontrolne: - przed powrotem do pracy pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni. Badania sanitarno epidemiologiczne: przy wydawaniu książeczek zdrowia dla celów sanitarno epidemiologicznych u wybranych grup zawodowych, 2. Zakres wykonywanych badań obejmuje: Badania i konsultacje lekarzy specjalistów medycyny pracy, Konsultacje lekarzy innych specjalności w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach, Badania dodatkowe: - laboratoryjne, - diagnostykę obrazową (RTG), - elektrodiagnostykę (EKG), - spirometria, - audiogram, - inne wymagane badania. Wydawanie orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy.

7 3. W zakres prowadzonej działalności wchodzą także: Udział lekarza medycyny pracy w pracach zakładowej Komisji BHP. Udział lekarza medycyny prawy w okresowym przeglądzie stanowisk pracy. Współpraca z zakładową służbą BHP w zakresie funkcjonowania pierwszej pomocy przed medycznej, organizacji szczepień (według obowiązujących cenników), odpłatnych specjalistycznych badań (według obowiązujących cenników), prowadzenie rejestrów. Cennik Lp Rodzaj usługi Cena LEKARZ MEDYCYNY PRACY Lekarz orzecznik (badania wstępne, okresowe, kontrolne - wydanie orzeczenia do pracy). * Lekarz orzecznik (badanie do celów sanitarno - epidemiologicznych - wpis do książeczki) * 3. Lekarz orzecznik (badania kierowców) * 4. Udział w pracach zakładowej komisji BHP * LEKARZE SPECJALIŚCI 1. Konsultacja lekarza okulisty * 2. Konsultacja lekarza neurologa * 3. Konsultacja lekarza laryngologa * BADANIA DIAGNOSTYCZNE 1. RTG - Klatki piersiowej (1 strona - PA) * 2. RTG - Klatki piersiowej (2 strony AP + boczne ) *

8 3. EKG * 4. Spirometria * 5. Audiogram * 6. PSYCHOTECHNIKA badanie kierowców * 7. PSYCHOTECHNIKA badanie maszynisty lub operatora * 8. Badanie zmierzchowe i olśnienie * BADANIA LABOLATORYJNE 1. Morfologia * 2. Retikulocyty * 3. Glukoza * 4. Kreatynina * 5. Cholesterol całkowity * 6. Bilirubina całkowita * 7. Wapń całkowity * 8. Fosfor * 9. ASPAT * 10. ALAT * 11. HBsAG * 12. Mocz badanie ogólne * * Ceny usług dla firm za kompleksową opiekę medyczną z zakresu medycyny pracy dostosowujemy indywidualnie. Wszystkie osoby zaineresowane podpisaniem umowy prosimy o kontakt na nr tel lub na adres l: lub