Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą"

Transkrypt

1 Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą

2 Portal oświatowy Platforma edukacyjna

3 Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą oraz Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

4 Portal oświatowy

5 Wejście w świat wirtualny Jeden system Pojedyncze logowanie Personalizacja widoku dostosowanie do roli Dostęp w szkole i w domu

6 To co już znane Informator o placówkach Wyszukiwarka placówek Informacje o ofertach placówek Rekrutacja Wyszukiwarka ofert edukacyjnych Zasady naboru Harmonogram rekrutacji

7 To co już znane Biuletyn Informacji Publicznej Intuicyjność - łatwość nawigacji Jednolity wygląd dla wszystkich placówek

8 To co już znane Łatwy i szybki dostęp Standardowy układ Narzędzia do przeszukiwania

9 Co nowego - komunikacja Poczta elektroniczna Dostęp do kalendarza Komunikator Status aktywności Tworzenie grup osobistych Grupowe rozmowy sieciowe

10 Co nowego e-learning Platforma edukacyjna Zdalne nauczanie już od jutra Materiały udostępniane przez nauczycieli Dostęp dla rodziców Uwaga możliwość szkoleń wewnętrznych

11 Co nowego tablica interaktywna Planowanie webkonferencji Tworzenie rysunków na tablicy Prezentowanie slajdów Zgłaszanie chęci do zabrania głosu

12 Centralne rejestry, Sekretariat, Monitorowanie ścieżki edukacyjnej ucznia, Arkusz organizacyjny, Planowanie lekcji, Księga zastępstw, Dziennik elektroniczny Egzaminy Zewnętrzne

13 Kadry Sekretariat AO Dziennik Egzaminy EiUN Egzaminy Portal WPSiP Nabór Elektroniczny Sekretariat MŚEU Dziennik ELUD WPSiP Globalny rejestr jednostek Globalny rejestr rodziców/opiekunów prawnych Globalny rejestr nauczycieli i pracowników placówki Globalny rejestr dzieci i młodzieży Nabór Elektroniczny WPSiP Egzaminy Sekretariat Dziennik ELUD MŚEU

14 EiUN Egzaminy Portal WPSiP Globalny rejestr jednostek

15 Globalny rejestr jednostek Oferta edukacyjna szkół Zarządzanie strukturą jednostek

16 Globalny rejestr jednostek Sprawozdawczość SIO

17 Kadry Sekretariat AO Dziennik Egzaminy Globalny rejestr nauczycieli i pracowników placówki

18 Globalny rejestr nauczycieli i pracowników

19 Globalny rejestr nauczycieli i pracowników Integracja z modułem kadrowym

20 Globalny rejestr nauczycieli i pracowników Możliwość nadawania uprawnień do poszczególnych modułów

21 Nabór Elektroniczny Globalny rejestr dzieci i młodzieży Egzaminy Sekretariat MŚEU Dziennik ELUD WPSiP

22 Globalny rejestr dzieci i młodzieży Wsparcie raportowania SIO

23 Globalny rejestr dzieci i młodzieży Integracja z bazą Ewidencji Ludności

24 Globalny rejestr dzieci i młodzieży Integracja z Miejskim Systemem Bibliotecznym

25 Globalny rejestr dzieci i młodzieży Monitorowanie ścieżki edukacyjnej ucznia

26 Globalny rejestr dzieci i młodzieży Portfolio ucznia

27 Nabór Elektroniczny Sekretariat MŚEU Dziennik Globalny rejestr rodziców/opiekunów prawnych ELUD WPSiP

28 Globalny rejestr rodziców Integracja z bazą Ewidencji Ludności

29 Sekretariat Sekretariat Sekretariat

30 Sekretariat Tworzenie druków: umowy zaświadczenia arkusze ocen świadectwa legitymacje protokoły

31 Sekretariat Kreator szablonów

32 Sekretariat Rejestr wypadków

33 Sekretariat Rejestr opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

34 Sekretariat Stypendia

35 Monitorowanie ścieżki edukacyjnej ucznia Monitorowanie ścieżki edukacyjnej ucznia

36 Monitorowanie ścieżki edukacyjnej ucznia Integracja z Wrocławskim Publicznym Systemem Informacji Przestrzennej

37 Monitorowanie ścieżki edukacyjnej ucznia Integracja z bazą Ewidencji Ludności

38 Monitorowanie ścieżki edukacyjnej ucznia Wsparcie procesu egzekucji obowiązku kształcenia

39 Monitorowanie ścieżki edukacyjnej ucznia Generowanie pism

40 Arkusz Organizacyjny

41 Arkusz organizacyjny Integracja z modułem kadrowym

42 Arkusz organizacyjny Kalendarz dla placówki

43 Arkusz organizacyjny Kontrola tygodniowego (semestralnego) i minimalnego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

44 Arkusz organizacyjny Kontrola zgodności z Bonem edukacyjnym

45 Arkusz organizacyjny Integracja z obsługą kadrową i finansową

46 Arkusz organizacyjny Oddelegowanie uczniów na poszczególne zajęcia do innej placówki np. CKP

47 Arkusz organizacyjny Możliwość dodawania komentarzy przy poszczególnych panelach

48 Arkusz organizacyjny Powiadomienia Organu prowadzącego o przekazaniu arkusza do zatwierdzenia

49 Arkusz organizacyjny Integracja danych z arkusza z planowaniem lekcji

50 Arkusz organizacyjny Projektowanie arkusza organizacyjnego w układzie semestralnym

51 Dziennik Planowanie lekcji Dziennik Planowanie lekcji Dziennik Planowanie lekcji

52 Planowanie lekcji Integracja z modułami

53 Plan dyżurów Powiązanie sal z miejscami dyżurowania

54 Dziennik Księga zastępstw Dziennik Księga zastępstw Dziennik Księga zastępstw

55 Księga zastępstw Obliczenie liczby godzin zastępstw doraźnych, godzin ponadwymiarowych oraz godzin dodatkowych

56 Dziennik elektroniczny Dziennik elektroniczny Dziennik elektroniczny

57 Dziennik elektroniczny Czytelny dostęp do dziennego i tygodniowego planu lekcji oraz planu dyżurów

58 Dziennik elektroniczny Integracja Dziennika z Platformą Edukacyjną

59 Dziennik elektroniczny Kalkulator edukacyjnej wartości dodanej

60 Dziennik elektroniczny Bieżąca informacja dla rodziców o postępach w nauce dziecka

61 Egzaminy zewnętrzne Egzaminy zewnętrzne Egzaminy zewnętrzne

62 Egzaminy Zewnętrzne Sprawdzian po klasie VI Egzamin gimnazjalny Egzamin maturalny Egzamin zawodowy

63 Egzaminy Zewnętrzne Rejestracja deklaracji w systemie

64 Egzaminy Zewnętrzne Utworzenie Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego

65 Egzaminy Zewnętrzne Utworzenie grup egzaminacyjnych

66 Egzaminy Zewnętrzne Przydział sal egzaminacyjnych dla utworzonych grup

67 Egzaminy Zewnętrzne Oddelegowanie nauczycieli

68 Egzaminy Zewnętrzne Generowanie niezbędnej dokumentacji Sporządzanie harmonogramów egzaminów pisemnych i ustnych Eksport danych do aplikacji Hermes

69 Nabór Elektroniczny Ewidencja i Utrzymanie Nieruchomości

70 Nabór Elektroniczny: Nabór Elektroniczny Nabór Elektroniczny Nabór Elektroniczny

71 Nabór Elektroniczny: Powiązanie z Globalnym rejestrem dzieci i młodzieży (synchronizacja z bazą ewidencji ludności ELUD) oraz Globalnym rejestrem jednostek

72 Nabór Elektroniczny: Integracja z Arkuszem Organizacyjnym

73 Nabór Elektroniczny: Powiązanie oferty edukacyjnej z zadaniami planowymi ujętymi w Arkuszu Organizacyjnym

74 Nabór Elektroniczny: Przeniesienie wyników rekrutacji do Sekretariatu

75 Nabór Elektroniczny: Bieżący dostęp dla kandydatów/rodzica do informacji o stanie podania poprzez portal edukacyjny

76 EiUN

77 Ewidencja i Utrzymanie Nieruchomości Prowadzenie ksiąg inwentarzowych

78 Ewidencja i Utrzymanie Nieruchomości Gromadzenie informacje nt. zasobów w placówce nie objętych księgami: działki, budynki, budowle, zagospodarowanie terenu.

79 Ewidencja i Utrzymanie Nieruchomości Zabezpieczenia budynku, Części składowe budynku, Instalacje, Pomieszczenia, Media

80 Ewidencja i Utrzymanie Nieruchomości Przeglądy i konserwacja

81 Ewidencja i Utrzymanie Nieruchomości Rezerwacje zasobów

82 Ewidencja i Utrzymanie Nieruchomości Zgłaszanie awarii za pomocą systemu

83 Ewidencja i Utrzymanie Nieruchomości Zgłaszanie potrzeb remontowych za pomocą systemu

84 Ewidencja i Utrzymanie Nieruchomości Raporty

85 ZARZĄDZANIE KADRAMI PŁACE FUNDUSZ BEZOSOBOWY OBSŁUGA PKZP/ZFŚS

86 Zarządzanie kadrami - logowanie Jednokrotne logowanie Definiowane profile menu

87 Zarządzanie kadrami - kadry Kartoteka pracowników - Wieloetatowość - Elastyczne kalendarze pracy: indywidualne i grupowe - Automatycznie dokumentowany przebieg zatrudnienia - Automatyczny podział absencji na wynagrodzenie chorobowe, zasiłki ZUS

88 Zarządzanie kadrami - kadry Kartoteka pracowników - Kontrola limitów nieobecności - Automatyczne naliczanie stażu pracy - Obsługa dokumentów zgłoszeniowych ZUS - Przypisanie klasyfikacji budżetowej - Kontrola ważności szkoleń, badań okresowych

89 Zarządzanie kadrami - płace Listy płac - Definiowane szablony list płac - Automatyczne wyliczanie składników płac na podstawie danych z kadr i z księgi zastępstw, automatyczne rozksięgowanie list płac - Kartoteka zarobkowa przegląd wg okresów kosztów, dat wypłat, dat ZUS - Dowolne raporty i zestawienia - Deklaracje PIT i dokumenty rozliczeniowe ZUS

90 Fundusz bezosobowy Kartoteka umów cywilno-prawnych - Różne rodzaje umów - Różne sposoby rozliczania umów: jednorazowa wypłata, comiesięczne, okresowe - Przypisanie klasyfikacji budżetowej do umów cywilno-prawnych - Automatyczne rozksięgowanie wypłat z umów cywilno-prawnych - Automatyczne tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS

91 ZFŚS / PKZP ZFŚS Kontrola ilości zobowiązań żyrantów przy pożyczkach ZFM Harmonogramowanie spłat i ich rozliczanie Obsługa odsetek wg różnych algorytmów naliczania Automatyzacja wypłat świadczeń przez listę płac, kasę i przelew Symulacja kwot świadczeń ZFŚS na podstawie podanych parametrów dochodów i kwot świadczeń Automatyczne tworzenie wniosków ZFŚS na podstawie wybranych parametrów z symulacji Obsługa wniosków emerytów PKZP Definiowanie dowolnej liczby kas PKZP Kontrola ilości zobowiązań żyrantów Harmonogramowanie spłat i ich rozliczanie Obsługa wpłat i wypłat przez różne kanały: lista płac, kasa, przelew Obsługa odsetek wg różnych algorytmów naliczania

92 Współpraca z innymi modułami Struktura organizacyjna pobierana z centralnego rejestru jednostek Nadgodziny stałe, doraźne, inne pobierane z księgi zastępstw i automatycznie rozliczane na liście płac Współpraca z modułem Finansowym -> reguły księgowania -> automatyczne rozksięgowanie płac Współpraca z modułem Finansowym -> Kontrola zgodności z planem budżetowym Współpraca z modułem Finansowym -> reguły księgowania -> automatyczne rozksięgowanie płac Współpraca z modułem ZFŚS I PKZP automatyczna wypłata świadczeń oraz spłata składek i rat pożyczek przez listę płac Automatyczne generowanie przelewów zbiorczych do banku -> połączenie do bankowości elektronicznej Kontrola zaległości bibliotecznych przy zwalnianiu pracowników

93 Kadry i płace raporty Aby zapewnić szybką i przyjazną dla użytkownika informację moduł kadrowo-płacowy został wyposażony w rozbudowany mechanizm raportowania: Kreator raportów umożliwiający samodzielne utworzenie raportów kadrowych przez użytkownika Wbudowany szeroki wachlarz raportów już zdefiniowanych Wbudowane raporty drukujące dokumenty kadrowe, umowy o pracę, świadectwa pracy itp. Możliwość wysyłania wykonanych raportów em W razie konieczności każdy raport można zapisać w formacie (CSV, XLS, RTF, HTML, PDF) Generowanie dokumentów na potrzeby różnych organizacji: US, GUS, ZUS, banki.

94 ERP Finanse

95 ERP Finanse Logowanie do systemu Portal Jednokrotne logowanie Jeden system Ochrona danych

96 ERP Finanse Cechy podstawowe Wszystko w jednym systemie Każda informacja wprowadzana tylko raz Spójna obsługa placówek oświatowych Przyjazny interfejs użytkownika Przejrzystość raportów i analiz Łatwość wykonywania zbiorczych analiz Ujednolicone procedury Dla całej Oświaty! Jednorodność danych Bezpieczeństwo i ochrona danych

97 ERP Finanse Raport z wykonania

98 ERP Finanse proces Uchwała RM Umowa wyd. Plan budżetowy Księga główna Umowa dochod. FZ Rejestr VAT Aktualne analizy: FS Przelew Wyciąg bankowy OT Wykorzystanie środków planu zaangażowanie zobowiązania Rozrachunki wykonanie Wydatki Dochody Rozrachunki Windykacja należności Sprawozdania budżetowe i finansowe Wyciąg bankowy Środki trwałe Amortyzacja

99 ERP Finanse integracja działań ERP Budżet klasyfikacja budżetowa plan budżetowy umowy wydatkowe i przedsięwzięcia umowy dochodowe zaangażowanie zobowiązanie i wykonanie wydatków rzeczowych i płacowych dane do sprawozdań ERP Finanse ERP Personel pracownicy listy płac ZFŚS PKZP uczniowie stypendia SZP środki trwałe wykonanie remontów ERP Zasoby

100 ERP Finanse obszary funkcjonalne Środki trwałe Zapotrzebowanie na środki pieniężne Sprawo zdawczość Ewidencja dochodów ERP FINANSE Księgowość Umowy wydatkowe i dochodowe Bankowość Kasa Rejestr VAT

101 ERP Finanse Ewidencja wydatków Umowy roczne i wieloletnie Obsługa przedsięwzięć Wstępne zaangażowanie Powiązanie dokumentu zakupu z umową Kontrola zgodności z planem budżetowym zarówno umowy, jak i dokumentu zakupu Kontrola stanu środków na rachunku bankowym WRD

102 ERP Finanse Ewidencja dochodów Dochody własne i gminy Generowanie harmonogramu płatności umowy Automatyczne wystawianie dokumentu sprzedaży Kontrola zgodności z planem budżetowym Kontrola limitu obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT

103 ERP Finanse Księgowość Automatyczne księgowanie planu finansowego i zaangażowania Stany kont zaksięgowane i zaakceptowane Rozrachunki z dostawcami i klientami Rejestry VAT Środki trwałe Windykacja Kasy Bankowość elektroniczna Księgowość PKZP i ZFŚS

104 ERP Finanse Zapotrzebowanie na środki Pojedyncze i zbiorcze Automatyczne generowanie zapotrzebowania Raportowanie do UM

105 ERP Finanse - Sprawozdawczość Sprawozdania budżetowe (RB27S, RB28S, RB50 i inne) Wykonanie budżetu Informacja dla Skarbnika Sprawozdanie finansowe F-03 (stan i ruchy środków trwałych) Media Stany kont inne...

106 ERP Finanse Korzyści z wdrożenia Kontrola zgodności wydatków z planem budżetowym Monitorowanie wykonania budżetu Szybsza analiza stanu należności i zobowiązań Sprawniejsze zarządzanie płatnościami Automatyzacja procesu dekretacji dokumentów Efektywne wsparcie procesów windykacyjnych Dla całej Oświaty! Rzetelność i szybkość sprawozdawczości

107 Planowanie budżetu

108 Główne cechy rozwiązania Brak konieczności instalacji, wystarczy przeglądarka internetowa Integracja z pozostałymi modułami zintegrowanego systemu zarządzania oświatą Informacje w jednym miejscu Arkusz organizacyjny Dane kadrowe, płacowe i finansowe Dane planistyczne

109 Wygodny interfejs użytkownika

110 Wygodny interfejs użytkownika

111 Wygodny interfejs użytkownika

112 Wygoda Jednokrotne wprowadzanie danych Dane kadrowe i płacowe Arkusz organizacyjny Automatyczne przeliczanie na zmiany w planie finansowym Zmian w arkuszu organizacyjnym Zmian kadrowych i płacowych

113 Dane kadrowo płacowe i wakaty

114 Wygoda Jednokrotne wprowadzanie danych Zużycie mediów Dane finansowe

115 Historyczne zużycie mediów

116 Wygoda Automatyczna weryfikacja błędów, m.in. Kontrola przekroczenia limitów przy projekcie budżetu Użycie niewłaściwych klasyfikacji budżetowych Sprawdzenie braków w planie Kontrola przekroczenia planu wydatków (controlling)

117 Kontrola przekroczenia limitów

118 Użycie niewłaściwych klasyfikacji budżetowych

119 Współpraca z Urzędem Elektroniczny obieg dokumentów (mniej wizyt w Urzędzie) Wyraźnie oznaczone przez Wydział Edukacji pozycje do poprawy (dot. projektu planu, wniosków o zmianę planu) Samodzielne, elektroniczne składanie wniosków o zmianę planu

120 Pozycje do poprawy

121 Pełna informacja Wgląd w aktualny projekt planu lub plan (Przekroje, raporty) Wgląd w bieżący status dokumentów planistycznych (Informacja o kolejnych etapach procedowania projektu lub wniosku o zmianę planu w Urzędzie) Informacja o bieżącym wykonaniu planu Harmonogramy Plan dochodów gminy Plan dochodów i wydatków RDSJO (dochody własne)

122 Wrocławski System Biblioteczny

123 Wrocławski System Biblioteczny JEST PIERWSZYM I JEDYNYM W POLSCE WDROŻENIEM SYSTEMU BIBLIOTECZNEGO, które zostało zrealizowane: W TAKIEJ SKALI - jednocześnie we wszystkich bibliotekach szkolnych miasta W TAKI SPOSÓB wszystkie biblioteki pracują na jednej instalacji systemu i są zintegrowane z innymi aplikacjami wdrożonymi w ramach projektu W TAK KRÓTKIM CZASIE całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w niecały rok

124 Kilka istotnych uwag Wrocławski System Biblioteczny (WSB) został wdrożony i będzie uruchomiony we wszystkich bibliotekach szkolnych Wrocławia: 124 biblioteki i 208 licencji na użytkowanie systemu System działa w oparciu o centralną bazę danych wszystkich rodzajów zbiorów gromadzonych w bibliotekach Zostało przekonwertowanych i scalonych w jeden katalog centralny 61 baz bibliograficznych systemu MOL

125 BIBLIOTEKA 1 BIBLIOTEKA 2 BIBLIOTEKA 3 BIBLIOTEKA 4 WSPÓLNA BAZA DANYCH OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH OSOBNE: Inwentarze Czytelnicy Parametry systemu W OPAC WWW BIBLIOTEKA 1 OPAC WWW BIBLIOTEKA 2 OPAC WWW BIBLIOTEKA 3 OPAC WWW BIBLIOTEKA 4 WSPÓLNY KATALOG WSZYSTKICH BIBLIOTEK

126 Kilka istotnych uwag Wdrożone zostały wszystkie funkcjonalności systemu konieczne do sprawnego zarządzania biblioteką i obsługiwania czytelników: opracowanie zbiorów zapewnienie kontroli wypożyczeń, czytelników i zbiorów raportowanie udostępnienie scentralizowanego katalogu przez moduł OPAC WWW w sieci Internet multiwyszukiwarka umożliwiająca równoczesne wyszukiwanie w katalogach wielu bibliotek na świecie

127 OPAC WWW

128

129 Integracja WSB współpracuje z aplikacjami: System Zarządzania Placówką: Globalny Rejestr Dzieci i Młodzieży, Globalny Rejestr Rodziców, raport SIO, kontrola zaległości czytelników Kadry: Globalny Rejestr Pracowników, kontrola zaległości pracowników Finanse: księgowanie ubytkowania dokumentów Platforma Edukacyjna: Syllabusy (współpraca platformy Moodle z katalogiem bibliotecznym)

130 Integracja Portal Aplikacyjny - dostęp do wielu aplikacji, w tym także do wyszukiwania w katalogach i korzystania z usług online świadczonych przez biblioteki (Biblioteki Katalog, Biblioteki Multikatalog)

131 Integracja Centralny Moduł Administracyjny: logowanie i wylogowywanie czytelnika, obsługa kont użytkowników (operatorów i czytelników) Poczta elektroniczna: możliwość wysyłania komunikatów biblioteki z poziomu WSB do czytelników za pomocą poczty elektronicznej Karta URBANCARD: identyfikacja czytelników w bibliotece poprzez kartę miejską

132 Integralność danych: spójność, jednolitość i jakość danych zgromadzonych w WSB organizację pracy biblioteki komunikację z czytelnikami komfort i wygodę czytelnika komfort pracy i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa bibliotekarzy

133 Integracja Spójność, jednolitość i jakość danych zgromadzonych w WSB: system jest zasilany danymi osobowymi oraz danymi szkół i bibliotek wyłącznie z Globalnych Rejestrów lub słowników dane są zawsze pobierane z jednego źródła, tam są modyfikowane i zawsze są aktualne

134 Integracja Organizacja pracy biblioteki: dane czytelników i pracowników oraz szkół i bibliotek nie są wprowadzane i nie mogą być modyfikowane w WSB obsługa kont użytkowników odbywa się poza WSB dane do SIO przygotowuje system biblioteczny, a operator pracujący w SZP pobiera je z WSB bez udziału bibliotekarza dane o ubytkach w bibliotece wysyłane są bezpośrednio z WSB do aplikacji Finanse

135 Integracja Komunikacja: biblioteka ma możliwość komunikowania się ze swoimi czytelnikami bezpośrednio z systemu za pomocą poczty elektronicznej z poziomu WSB, Sekretariatu oraz Kadr istnieje możliwość łatwego sprawdzenia przewinień czytelnika w stosunku do dowolnej biblioteki szkolnej

136 Integracja Komfort i wygoda czytelnika: czytelnicy mają dostęp do wszystkich aplikacji dziedzinowych z jednego miejsca (Portal Aplikacyjny) przedstawienie się czytelnika w bibliotece odbywa się za pomocą jednej karty miejskiej

137 Integracja Komfort pracy i zwiększenie poczucie bezpieczeństwa bibliotekarzy (po okresie adaptacji do zmian): bibliotekarze mają dostęp do zawsze aktualnych danych stosowane są ujednolicone procedury postępowania dla wszystkich i jednolity podział zadań (operatorzy, bibliotekarze systemowi) co znacznie ułatwia pracę przeniesienie części rutynowych zadań poza system biblioteczny

138 WSB oferuje dostępność do katalogu w wymiarze 7x24 dostęp do pełnej informacji o zbiorach wrocławskich bibliotek szkolnych i ich dostępności, a także o zbiorach innych wybranych bibliotek polskich i zagranicznych (Multikatalog) jednolity sposób wyszukiwania w zbiorach wszystkich tych bibliotek możliwość samodzielnego przygotowania przez czytelnika listy książek z interesującej go dziedziny i przesłania jej na swój adres i wiele innych udogodnień

139 Korzyści dla bibliotekarza RAZEM znaczy: SZYBCIEJ, ŁATWIEJ, WIĘCEJ, LEPIEJ, EFEKTYWNIEJ Wrocławski System Biblioteczny to jedna instalacja systemu Prolib ze wspólną bazą danych bibliograficznych, do którego bibliotekarze będą się zdalnie logować ze swoich stacji roboczych, tworzyć katalog centralny i obsługiwać czytelników.

140 Łatwiej, Lepiej, Efektywniej Administrowanie systemem i jego utrzymanie: obsługa kont użytkowników kontrola działania systemu i utrzymanie go w ruchu zapewnienie mechanizmów ochrony danych (polityka bezpieczeństwa) zostało wyłączone poza zakres odpowiedzialności szkoły i biblioteki. Takie scentralizowanie funkcji administracji i utrzymania systemu oraz wsparcia użytkowników końcowych (Help Desk, bibliotekarze systemowi) zapewnia: utrzymanie standardów jakości na wysokim poziomie optymalizację procesów wewnętrznych bezpieczeństwo danych zgromadzonych we wszystkich aplikacjach

141 WSB

142

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi itushr System Zarządzania Zasobami Ludzkimi System itus HR to kompleksowe, modułowe narzędzie informatyczne do wspomagania procesów pracy zarządzania zasobami ludzkimi w każdego rodzaju przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ DZIEKANAT-LOGIC

SYSTEM ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ DZIEKANAT-LOGIC SYSTEM ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ DZIEKANAT-LOGIC System DZIEKANAT-LOGIC umożliwia kompleksową obsługę uczelni, a w połączeniu z programami księgowymi - zarządzanie całą organizacją. Obejmuje czynności związane

Bardziej szczegółowo

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Zintegrowane Oprogramowanie Modułowe Zintegrowany system informatyczny firmy PROBIT posiada budowę modułową, dzięki temu informacje wprowadzone w obrębie jednego z

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości dla realizacji Projektu Lekcja nieograniczonych

Bardziej szczegółowo

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu ipersonel Pakiet oprogramowania ipersonel stworzyliśmy korzystając z najnowszych technologii, pozwalających w bezpieczny sposób przetwarzać dane

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą. Wrocław, luty 2014

Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą. Wrocław, luty 2014 Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą Wrocław, luty 2014 ZSZWO Realizacja Od 2011 roku pracownicy ZOJM oraz jednostek oświaty biorą udział we wdrożeniu projektu ZSZWO Zintegrowany System Zarządzania

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH Dzięki zintegrowaniu programów możliwe jest elektroniczne przesłanie dokumentów (polecenie księgowania, wyciąg bankowy, raport kasowy, faktura VAT, faktura korygująca,

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE SYSTEM TOP9000 umożliwia kompletną ewidencję kadrową, płacową jak również planowania czasu pracy pracowników. W skład systemu wchodzą następujące moduły: Kadrowy,

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATOWY

ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATOWY Perfektus System SYSTEM NABOROWY PORTAL INFORMACJI PRAWNEJ DZIENNIK ELEKTRONICZNY MULTIKATALOG BIBLIOTECZNY PORTAL INFORMACJI OŚWIATOWEJ ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATOWY oprogramowanie do zarządzania oświatą

Bardziej szczegółowo

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Informacje o firmie R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Siedziba: Toruń, ul. Piaskowa 6 (świadczymy usługi na terenie całej Polski) Nasze usługi: outsourcing informatyczny,

Bardziej szczegółowo

Gdańska Platforma Edukacyjna. wczoraj- dzisiaj- jutro

Gdańska Platforma Edukacyjna. wczoraj- dzisiaj- jutro Gdańska Platforma Edukacyjna wczoraj- dzisiaj- jutro Czym jest Gdańska Platforma Edukacyjna? GPE to system edukacyjny, oparty o zintegrowane i interaktywne elektroniczne usługi edukacyjne oraz niezbędną

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych.

Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych. Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych. MAP solutions Sp. z o.o. 05-120 Legionowo, ul. Leśna 5b tel. (22) 774 13 30 fax (22) 774

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Czym jest jerp? Główne zalety systemu jerp. zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Usprawnia działalność firmy i zbiera

Czym jest jerp? Główne zalety systemu jerp. zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Usprawnia działalność firmy i zbiera Czym jest jerp? Jest to system wspomagający zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Usprawnia działalność firmy i zbiera wszystkie najważniejsze dane w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Zawiera w sobie moduły:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Cennik oprogramowania dla przedszkoli Jako jedyni w Polsce posiadamy tak obszerny pakiet oprogramowania dla przedszkoli

Cennik oprogramowania dla przedszkoli Jako jedyni w Polsce posiadamy tak obszerny pakiet oprogramowania dla przedszkoli Cennik oprogramowania dla przedszkoli Jako jedyni w Polsce posiadamy tak obszerny pakiet oprogramowania dla przedszkoli ul. Budowlanych 52, 45-124 Opole tel.: (77) 442 77 20, fax: (77) 442 77 21 w.11 www.edusklep.pl

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

............Kadry Płace.......... 1

............Kadry Płace.......... 1 1 Kadry Płace 3 Struktura organizacyjna 4 Kadry 4 Płace 6 2 Kadry Płace Kapitał zawarty w zasobach ludzkich jest bez wątpienia jednym z głównych atutów współczesnych firm. Odpowiednie wykorzystanie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY. e-pracownik Light ERP. dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace. Opracował(a): Sebastian Stachowiak

OPIS FUNKCJONALNY. e-pracownik Light ERP. dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace. Opracował(a): Sebastian Stachowiak OPIS FUNKCJONALNY e-pracownik Light ERP dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace Opracował(a): Sebastian Stachowiak Funkcjonalność Intranet Light ERP (e-pracownik) Symfonia ERP Kadry i Płace Główne cechy

Bardziej szczegółowo

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 tel (0-56) 622 72 28, fax (0-56) 660 83 62 http: //www.mga.com.pl, e-mail: info@mga.com.pl Koncesja Ministerstwa Łączności Nr 384/98/I na świadczenie usług internetowych Świadectwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA RZECZYWISTOŚĆ P U B L I C Z N E G I M N A Z J U M N R 1 Z Ą B K I D Y R E K T O R S Z K O Ł Y

ELEKTRONICZNA RZECZYWISTOŚĆ P U B L I C Z N E G I M N A Z J U M N R 1 Z Ą B K I D Y R E K T O R S Z K O Ł Y ELEKTRONICZNA RZECZYWISTOŚĆ K A R O L M A Ł O L E P S Z Y P U B L I C Z N E G I M N A Z J U M N R 1 Z Ą B K I D Y R E K T O R S Z K O Ł Y NOWE TECHNOLOGIE CO TO JEST? Nowe technologie to często używane,

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Sprawdź nas na DARMOWEJ prezentacji!

Sprawdź nas na DARMOWEJ prezentacji! tel.71 341 73 70 fax.71 344 55 28 Wreszcie na rynku pojawił się produkt dedykowany Jednostkom Sportu i Rekreacji, zapewniający kompleksową obsługę całej organizacji. Płace - Kadry - moduł uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko. specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR

Nabór na stanowisko. specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR Nabór na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE 70-483

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 05/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Nr 12/2011 w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKA PLATFORMA EDUKACYJNA

GDAŃSKA PLATFORMA EDUKACYJNA GDAŃSKA PLATFORMA EDUKACYJNA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE INFO-SYSTEM. PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych. Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPE-PN

ZAMÓWIENIE INFO-SYSTEM. PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych. Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPE-PN INFOSYSTEM PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPEPN Rozszerzenie PODATKI Moduł druku kodów paskowych na decyzjach Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Rejestry i ewidencje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. prowadzone są w formie zbiorów zarządzanych metodą tradycyjną lub za pomocą

Rejestry i ewidencje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. prowadzone są w formie zbiorów zarządzanych metodą tradycyjną lub za pomocą Rejestry i ewidencje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach prowadzone są w formie zbiorów zarządzanych metodą tradycyjną lub za pomocą środków informatycznych. Udostępnianie ich następuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 139/08 Burmistrza Śmigla z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie instrukcji zasad rachunkowości, ewidencji

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Kadry i Płace To kompletny i zintegrowany system usprawniający codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Cennik dla jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych

Cennik dla jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych Cennik dla jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych ul. Budowlanych 52, 45-124 Opole tel.: (077) 442 77 20, fax: (077) 442 77 21 w. 11 www.edusklep.pl e-mail: bok@edusklep.pl Finanse

Bardziej szczegółowo

System ecosanit do zarządzania gospodarką odpadami - nowości. Artur Ostrowski Account Manager

System ecosanit do zarządzania gospodarką odpadami - nowości. Artur Ostrowski Account Manager System ecosanit do zarządzania gospodarką odpadami - nowości Artur Ostrowski Account Manager Oferta firmy LogicSynergy System ecosanit kompleksowym narzędziem do zarządzania procesem gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE Szanowni Państwo Wiemy, że wybór biura rachunkowego to poważna decyzja dla każdej firmy, dlatego dajemy czas na wzajemne poznanie się i weryfikację naszej oferty. Nasze biuro Rachunkowe

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY l.p. Nazwa zbioru Historia zmian w rejestrze Data wykonanej czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA.2710.66.2013 Załącznik nr 5 OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ

Oznaczenie sprawy: ZA.2710.66.2013 Załącznik nr 5 OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ Oznaczenie sprawy: ZA.2710.66.2013 Załącznik nr 5 OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego Systemu do zarządzania finansami miasta z dostępem do realizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Strona znajduje się w archiwum. NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Dyrektor instytucji gospodarki budżetowej "Centrum Usług Logistycznych" konkurs na stanowiska: głównego księgowego, kierownika

Bardziej szczegółowo

Powierz nam swoją Księgowość! Skontaktuj się z nami i pozwól przedstawić nam indywidualną ofertę!!! Biuro Rachunkowe Maciej Nowakowski

Powierz nam swoją Księgowość! Skontaktuj się z nami i pozwól przedstawić nam indywidualną ofertę!!! Biuro Rachunkowe Maciej Nowakowski Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biura Rachunkowego Maciej Nowakowski. Nasze Biuro oferuje m.in : - Obsługę w naszej siedzibie lub u klienta, - Możliwość usług za pośrednictwem Internetu, - Informacja

Bardziej szczegółowo

Część I. Czemu nie. :)

Część I. Czemu nie. :) Część I Fakturowanie i księgowanie pod Linuksem?? Czemu nie. :) Autor Cyryl Sochacki QFaktury GPL to całkowicie darmowy i wszechstronny system fakturujący pracujący pod kontrolą systemu Linuks. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Nowe usługi elektroniczne

Nowe usługi elektroniczne 1 Zapoznanie się z nowymi formularzami dostępnymi na praca.gov.pl. Nabycie umiejętności obsługi formularzy wpływających z praca.gov.pl w Syriusz Std. Poznanie możliwości modułu praca.gov.pl w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

4.1. Zagadnienia ogólne...

4.1. Zagadnienia ogólne... Wstęp... O autorach... Wykaz skrótów... XIII XV XIX Rozdział I. Koncepcja centralizacji. Procedury obiegu dokumentów i instrukcje podatkowe (Tomasz Groszyk)... 1 1 2. Ogólna koncepcja centralizacji...

Bardziej szczegółowo

UONET+ opis zmian. Sprawdzian szóstoklasisty. Moduł Administrowanie. Moduł Sekretariat. Wersja: 15.06.0000 Data aktualizacji: 2015-09-30

UONET+ opis zmian. Sprawdzian szóstoklasisty. Moduł Administrowanie. Moduł Sekretariat. Wersja: 15.06.0000 Data aktualizacji: 2015-09-30 UONET+ opis zmian Wersja: 15.06.0000 Data aktualizacji: 2015-09-30 Sprawdzian szóstoklasisty W systemie UONET+ zastosowano nowy sposób gromadzenia wyników sprawdzianów szóstoklasisty przeprowadzanych od

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, Nr 133,

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA FUNKCJONALNA UŻYTKOWNIKÓW W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE INFORMATYCZNYM (SOSNA)

STRUKTURA FUNKCJONALNA UŻYTKOWNIKÓW W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE INFORMATYCZNYM (SOSNA) Załącznik do zarządzenia nr 66 /2012 Rektora PW z dnia 5 grudnia 2012 r. STRUKTURA FUNKCJONALNA UŻYTKOWNIKÓW W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE INFORMATYCZNYM (SOSNA) Struktura funkcjonalna użytkowników w Zintegrowanym

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

10.01.2005r. 12.04.2010. 01.09.2005r. 02.01.1991r. 03.06.2003r. 02.09.2002r. 02.09.2002r. 05.01.2010r. 01.09.2006r. 01.09.2010r. 29.01.1986r.

10.01.2005r. 12.04.2010. 01.09.2005r. 02.01.1991r. 03.06.2003r. 02.09.2002r. 02.09.2002r. 05.01.2010r. 01.09.2006r. 01.09.2010r. 29.01.1986r. Lp Wydział Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna Data rozpoczęcia realizacji zadań publicznych przy pomocy rejestru publicznego rejestr delegacji służbowych 10.01.2005r. 1 główny dziennik korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Puck, 23.12.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot.: postępowania o udzielenie zamåwienia publicznego. Numer sprawy: WZ.272.3.7.2013 Nazwa zadania: Zakup oprogramowania na potrzeby I Liceum OgÅlnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Porównanie programów Quatra

Porównanie programów Quatra Kadry Kartoteka pracowników Struktura organizacyjna Drzewiasta struktura organizacyjna Dowolne przekroje zatrudnienia Wieloetatowość Kalendarze pracy Elastyczne kalendarze pracy: indywidualne, grupowe,

Bardziej szczegółowo

System finansowo-księgowy IUVO-FK MODUŁ PŁATNOŚCI. wersja 1.38 POZ. 8 W MENU

System finansowo-księgowy IUVO-FK MODUŁ PŁATNOŚCI. wersja 1.38 POZ. 8 W MENU System finansowo-księgowy IUVO-FK MODUŁ PŁATNOŚCI POZ. 8 W MENU wersja 1.38 Wprowadzenie Moduł płatności służy do prowadzenie analitycznej ewidencji rozrachunkowej płatności Możliwe zastosowanie modułu

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/172/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 18 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/172/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 18 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR VII/172/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 września 2015 r. w sprawie procedury likwidacji jednostki budżetowej - Placówki Wsparcia Dziennego "Przystań" w Orzeszu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiające. Numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem Cena na jedno stanowisko Licencja, instalacja, serwis

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiające. Numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem Cena na jedno stanowisko Licencja, instalacja, serwis Cena na jedno Licencja, instalacja, serwis Licencja na każde dodatkowe W ramach tej samej sieci komputerowej PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł eksportu

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy. Gdzie możemy pomóc?

Kim jesteśmy. Gdzie możemy pomóc? Kim jesteśmy Gdzie możemy pomóc? Co jest naszą motywacją? Stawiamy na innowacyjność. Stale poszukujemy nowych lepszych rozwiązań w zakresie BPO i doradztwa, które pomogą naszym klientom osiągnąć sukces.

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiającej adres numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem. 5 490 zł netto szt. 540 zł netto szt.

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiającej adres numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem. 5 490 zł netto szt. 540 zł netto szt. PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPE-PN Rozszerzenie PODATKI Moduł druku kodów paskowych na decyzjach Rozszerzenie PODATKI/KSZOB

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac.

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac. Rozwiązania z zakresu administracji Oferta na Usługi Naliczania Płac oraz Administracji Kadr wraz z obsługą Prawną i Szkoleniową. Outsourcing strategiczny wybór OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH

Bardziej szczegółowo

System POMOST Std. możliwość weryfikacji sprawozdań już w POMOST Std, przy pomocy z Centralnej Aplikacji Statystycznej;

System POMOST Std. możliwość weryfikacji sprawozdań już w POMOST Std, przy pomocy z Centralnej Aplikacji Statystycznej; System POMOST Std POMOST Std (Standard) firmy Sygnity S.A. jest systemem informatycznym przeznaczonym dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej i wspomagającym je w realizacji ustawowych zadań. System

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 490 /2130 / 14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 3 stycznia 2014 roku

Zarządzenie nr 490 /2130 / 14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 3 stycznia 2014 roku Zarządzenie nr 490 /2130 / 14 w sprawie Elektronicznego Systemu Zarządzania Oświatą. Na podstawie art. 5 ust. 7, art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ. z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ. z dnia 29 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Polityki Rachunkowości dla operacji Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielbrandowie

Bardziej szczegółowo