Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą"

Transkrypt

1 Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą

2 Portal oświatowy Platforma edukacyjna

3 Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą oraz Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

4 Portal oświatowy

5 Wejście w świat wirtualny Jeden system Pojedyncze logowanie Personalizacja widoku dostosowanie do roli Dostęp w szkole i w domu

6 To co już znane Informator o placówkach Wyszukiwarka placówek Informacje o ofertach placówek Rekrutacja Wyszukiwarka ofert edukacyjnych Zasady naboru Harmonogram rekrutacji

7 To co już znane Biuletyn Informacji Publicznej Intuicyjność - łatwość nawigacji Jednolity wygląd dla wszystkich placówek

8 To co już znane Łatwy i szybki dostęp Standardowy układ Narzędzia do przeszukiwania

9 Co nowego - komunikacja Poczta elektroniczna Dostęp do kalendarza Komunikator Status aktywności Tworzenie grup osobistych Grupowe rozmowy sieciowe

10 Co nowego e-learning Platforma edukacyjna Zdalne nauczanie już od jutra Materiały udostępniane przez nauczycieli Dostęp dla rodziców Uwaga możliwość szkoleń wewnętrznych

11 Co nowego tablica interaktywna Planowanie webkonferencji Tworzenie rysunków na tablicy Prezentowanie slajdów Zgłaszanie chęci do zabrania głosu

12 Centralne rejestry, Sekretariat, Monitorowanie ścieżki edukacyjnej ucznia, Arkusz organizacyjny, Planowanie lekcji, Księga zastępstw, Dziennik elektroniczny Egzaminy Zewnętrzne

13 Kadry Sekretariat AO Dziennik Egzaminy EiUN Egzaminy Portal WPSiP Nabór Elektroniczny Sekretariat MŚEU Dziennik ELUD WPSiP Globalny rejestr jednostek Globalny rejestr rodziców/opiekunów prawnych Globalny rejestr nauczycieli i pracowników placówki Globalny rejestr dzieci i młodzieży Nabór Elektroniczny WPSiP Egzaminy Sekretariat Dziennik ELUD MŚEU

14 EiUN Egzaminy Portal WPSiP Globalny rejestr jednostek

15 Globalny rejestr jednostek Oferta edukacyjna szkół Zarządzanie strukturą jednostek

16 Globalny rejestr jednostek Sprawozdawczość SIO

17 Kadry Sekretariat AO Dziennik Egzaminy Globalny rejestr nauczycieli i pracowników placówki

18 Globalny rejestr nauczycieli i pracowników

19 Globalny rejestr nauczycieli i pracowników Integracja z modułem kadrowym

20 Globalny rejestr nauczycieli i pracowników Możliwość nadawania uprawnień do poszczególnych modułów

21 Nabór Elektroniczny Globalny rejestr dzieci i młodzieży Egzaminy Sekretariat MŚEU Dziennik ELUD WPSiP

22 Globalny rejestr dzieci i młodzieży Wsparcie raportowania SIO

23 Globalny rejestr dzieci i młodzieży Integracja z bazą Ewidencji Ludności

24 Globalny rejestr dzieci i młodzieży Integracja z Miejskim Systemem Bibliotecznym

25 Globalny rejestr dzieci i młodzieży Monitorowanie ścieżki edukacyjnej ucznia

26 Globalny rejestr dzieci i młodzieży Portfolio ucznia

27 Nabór Elektroniczny Sekretariat MŚEU Dziennik Globalny rejestr rodziców/opiekunów prawnych ELUD WPSiP

28 Globalny rejestr rodziców Integracja z bazą Ewidencji Ludności

29 Sekretariat Sekretariat Sekretariat

30 Sekretariat Tworzenie druków: umowy zaświadczenia arkusze ocen świadectwa legitymacje protokoły

31 Sekretariat Kreator szablonów

32 Sekretariat Rejestr wypadków

33 Sekretariat Rejestr opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

34 Sekretariat Stypendia

35 Monitorowanie ścieżki edukacyjnej ucznia Monitorowanie ścieżki edukacyjnej ucznia

36 Monitorowanie ścieżki edukacyjnej ucznia Integracja z Wrocławskim Publicznym Systemem Informacji Przestrzennej

37 Monitorowanie ścieżki edukacyjnej ucznia Integracja z bazą Ewidencji Ludności

38 Monitorowanie ścieżki edukacyjnej ucznia Wsparcie procesu egzekucji obowiązku kształcenia

39 Monitorowanie ścieżki edukacyjnej ucznia Generowanie pism

40 Arkusz Organizacyjny

41 Arkusz organizacyjny Integracja z modułem kadrowym

42 Arkusz organizacyjny Kalendarz dla placówki

43 Arkusz organizacyjny Kontrola tygodniowego (semestralnego) i minimalnego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

44 Arkusz organizacyjny Kontrola zgodności z Bonem edukacyjnym

45 Arkusz organizacyjny Integracja z obsługą kadrową i finansową

46 Arkusz organizacyjny Oddelegowanie uczniów na poszczególne zajęcia do innej placówki np. CKP

47 Arkusz organizacyjny Możliwość dodawania komentarzy przy poszczególnych panelach

48 Arkusz organizacyjny Powiadomienia Organu prowadzącego o przekazaniu arkusza do zatwierdzenia

49 Arkusz organizacyjny Integracja danych z arkusza z planowaniem lekcji

50 Arkusz organizacyjny Projektowanie arkusza organizacyjnego w układzie semestralnym

51 Dziennik Planowanie lekcji Dziennik Planowanie lekcji Dziennik Planowanie lekcji

52 Planowanie lekcji Integracja z modułami

53 Plan dyżurów Powiązanie sal z miejscami dyżurowania

54 Dziennik Księga zastępstw Dziennik Księga zastępstw Dziennik Księga zastępstw

55 Księga zastępstw Obliczenie liczby godzin zastępstw doraźnych, godzin ponadwymiarowych oraz godzin dodatkowych

56 Dziennik elektroniczny Dziennik elektroniczny Dziennik elektroniczny

57 Dziennik elektroniczny Czytelny dostęp do dziennego i tygodniowego planu lekcji oraz planu dyżurów

58 Dziennik elektroniczny Integracja Dziennika z Platformą Edukacyjną

59 Dziennik elektroniczny Kalkulator edukacyjnej wartości dodanej

60 Dziennik elektroniczny Bieżąca informacja dla rodziców o postępach w nauce dziecka

61 Egzaminy zewnętrzne Egzaminy zewnętrzne Egzaminy zewnętrzne

62 Egzaminy Zewnętrzne Sprawdzian po klasie VI Egzamin gimnazjalny Egzamin maturalny Egzamin zawodowy

63 Egzaminy Zewnętrzne Rejestracja deklaracji w systemie

64 Egzaminy Zewnętrzne Utworzenie Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego

65 Egzaminy Zewnętrzne Utworzenie grup egzaminacyjnych

66 Egzaminy Zewnętrzne Przydział sal egzaminacyjnych dla utworzonych grup

67 Egzaminy Zewnętrzne Oddelegowanie nauczycieli

68 Egzaminy Zewnętrzne Generowanie niezbędnej dokumentacji Sporządzanie harmonogramów egzaminów pisemnych i ustnych Eksport danych do aplikacji Hermes

69 Nabór Elektroniczny Ewidencja i Utrzymanie Nieruchomości

70 Nabór Elektroniczny: Nabór Elektroniczny Nabór Elektroniczny Nabór Elektroniczny

71 Nabór Elektroniczny: Powiązanie z Globalnym rejestrem dzieci i młodzieży (synchronizacja z bazą ewidencji ludności ELUD) oraz Globalnym rejestrem jednostek

72 Nabór Elektroniczny: Integracja z Arkuszem Organizacyjnym

73 Nabór Elektroniczny: Powiązanie oferty edukacyjnej z zadaniami planowymi ujętymi w Arkuszu Organizacyjnym

74 Nabór Elektroniczny: Przeniesienie wyników rekrutacji do Sekretariatu

75 Nabór Elektroniczny: Bieżący dostęp dla kandydatów/rodzica do informacji o stanie podania poprzez portal edukacyjny

76 EiUN

77 Ewidencja i Utrzymanie Nieruchomości Prowadzenie ksiąg inwentarzowych

78 Ewidencja i Utrzymanie Nieruchomości Gromadzenie informacje nt. zasobów w placówce nie objętych księgami: działki, budynki, budowle, zagospodarowanie terenu.

79 Ewidencja i Utrzymanie Nieruchomości Zabezpieczenia budynku, Części składowe budynku, Instalacje, Pomieszczenia, Media

80 Ewidencja i Utrzymanie Nieruchomości Przeglądy i konserwacja

81 Ewidencja i Utrzymanie Nieruchomości Rezerwacje zasobów

82 Ewidencja i Utrzymanie Nieruchomości Zgłaszanie awarii za pomocą systemu

83 Ewidencja i Utrzymanie Nieruchomości Zgłaszanie potrzeb remontowych za pomocą systemu

84 Ewidencja i Utrzymanie Nieruchomości Raporty

85 ZARZĄDZANIE KADRAMI PŁACE FUNDUSZ BEZOSOBOWY OBSŁUGA PKZP/ZFŚS

86 Zarządzanie kadrami - logowanie Jednokrotne logowanie Definiowane profile menu

87 Zarządzanie kadrami - kadry Kartoteka pracowników - Wieloetatowość - Elastyczne kalendarze pracy: indywidualne i grupowe - Automatycznie dokumentowany przebieg zatrudnienia - Automatyczny podział absencji na wynagrodzenie chorobowe, zasiłki ZUS

88 Zarządzanie kadrami - kadry Kartoteka pracowników - Kontrola limitów nieobecności - Automatyczne naliczanie stażu pracy - Obsługa dokumentów zgłoszeniowych ZUS - Przypisanie klasyfikacji budżetowej - Kontrola ważności szkoleń, badań okresowych

89 Zarządzanie kadrami - płace Listy płac - Definiowane szablony list płac - Automatyczne wyliczanie składników płac na podstawie danych z kadr i z księgi zastępstw, automatyczne rozksięgowanie list płac - Kartoteka zarobkowa przegląd wg okresów kosztów, dat wypłat, dat ZUS - Dowolne raporty i zestawienia - Deklaracje PIT i dokumenty rozliczeniowe ZUS

90 Fundusz bezosobowy Kartoteka umów cywilno-prawnych - Różne rodzaje umów - Różne sposoby rozliczania umów: jednorazowa wypłata, comiesięczne, okresowe - Przypisanie klasyfikacji budżetowej do umów cywilno-prawnych - Automatyczne rozksięgowanie wypłat z umów cywilno-prawnych - Automatyczne tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS

91 ZFŚS / PKZP ZFŚS Kontrola ilości zobowiązań żyrantów przy pożyczkach ZFM Harmonogramowanie spłat i ich rozliczanie Obsługa odsetek wg różnych algorytmów naliczania Automatyzacja wypłat świadczeń przez listę płac, kasę i przelew Symulacja kwot świadczeń ZFŚS na podstawie podanych parametrów dochodów i kwot świadczeń Automatyczne tworzenie wniosków ZFŚS na podstawie wybranych parametrów z symulacji Obsługa wniosków emerytów PKZP Definiowanie dowolnej liczby kas PKZP Kontrola ilości zobowiązań żyrantów Harmonogramowanie spłat i ich rozliczanie Obsługa wpłat i wypłat przez różne kanały: lista płac, kasa, przelew Obsługa odsetek wg różnych algorytmów naliczania

92 Współpraca z innymi modułami Struktura organizacyjna pobierana z centralnego rejestru jednostek Nadgodziny stałe, doraźne, inne pobierane z księgi zastępstw i automatycznie rozliczane na liście płac Współpraca z modułem Finansowym -> reguły księgowania -> automatyczne rozksięgowanie płac Współpraca z modułem Finansowym -> Kontrola zgodności z planem budżetowym Współpraca z modułem Finansowym -> reguły księgowania -> automatyczne rozksięgowanie płac Współpraca z modułem ZFŚS I PKZP automatyczna wypłata świadczeń oraz spłata składek i rat pożyczek przez listę płac Automatyczne generowanie przelewów zbiorczych do banku -> połączenie do bankowości elektronicznej Kontrola zaległości bibliotecznych przy zwalnianiu pracowników

93 Kadry i płace raporty Aby zapewnić szybką i przyjazną dla użytkownika informację moduł kadrowo-płacowy został wyposażony w rozbudowany mechanizm raportowania: Kreator raportów umożliwiający samodzielne utworzenie raportów kadrowych przez użytkownika Wbudowany szeroki wachlarz raportów już zdefiniowanych Wbudowane raporty drukujące dokumenty kadrowe, umowy o pracę, świadectwa pracy itp. Możliwość wysyłania wykonanych raportów em W razie konieczności każdy raport można zapisać w formacie (CSV, XLS, RTF, HTML, PDF) Generowanie dokumentów na potrzeby różnych organizacji: US, GUS, ZUS, banki.

94 ERP Finanse

95 ERP Finanse Logowanie do systemu Portal Jednokrotne logowanie Jeden system Ochrona danych

96 ERP Finanse Cechy podstawowe Wszystko w jednym systemie Każda informacja wprowadzana tylko raz Spójna obsługa placówek oświatowych Przyjazny interfejs użytkownika Przejrzystość raportów i analiz Łatwość wykonywania zbiorczych analiz Ujednolicone procedury Dla całej Oświaty! Jednorodność danych Bezpieczeństwo i ochrona danych

97 ERP Finanse Raport z wykonania

98 ERP Finanse proces Uchwała RM Umowa wyd. Plan budżetowy Księga główna Umowa dochod. FZ Rejestr VAT Aktualne analizy: FS Przelew Wyciąg bankowy OT Wykorzystanie środków planu zaangażowanie zobowiązania Rozrachunki wykonanie Wydatki Dochody Rozrachunki Windykacja należności Sprawozdania budżetowe i finansowe Wyciąg bankowy Środki trwałe Amortyzacja

99 ERP Finanse integracja działań ERP Budżet klasyfikacja budżetowa plan budżetowy umowy wydatkowe i przedsięwzięcia umowy dochodowe zaangażowanie zobowiązanie i wykonanie wydatków rzeczowych i płacowych dane do sprawozdań ERP Finanse ERP Personel pracownicy listy płac ZFŚS PKZP uczniowie stypendia SZP środki trwałe wykonanie remontów ERP Zasoby

100 ERP Finanse obszary funkcjonalne Środki trwałe Zapotrzebowanie na środki pieniężne Sprawo zdawczość Ewidencja dochodów ERP FINANSE Księgowość Umowy wydatkowe i dochodowe Bankowość Kasa Rejestr VAT

101 ERP Finanse Ewidencja wydatków Umowy roczne i wieloletnie Obsługa przedsięwzięć Wstępne zaangażowanie Powiązanie dokumentu zakupu z umową Kontrola zgodności z planem budżetowym zarówno umowy, jak i dokumentu zakupu Kontrola stanu środków na rachunku bankowym WRD

102 ERP Finanse Ewidencja dochodów Dochody własne i gminy Generowanie harmonogramu płatności umowy Automatyczne wystawianie dokumentu sprzedaży Kontrola zgodności z planem budżetowym Kontrola limitu obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT

103 ERP Finanse Księgowość Automatyczne księgowanie planu finansowego i zaangażowania Stany kont zaksięgowane i zaakceptowane Rozrachunki z dostawcami i klientami Rejestry VAT Środki trwałe Windykacja Kasy Bankowość elektroniczna Księgowość PKZP i ZFŚS

104 ERP Finanse Zapotrzebowanie na środki Pojedyncze i zbiorcze Automatyczne generowanie zapotrzebowania Raportowanie do UM

105 ERP Finanse - Sprawozdawczość Sprawozdania budżetowe (RB27S, RB28S, RB50 i inne) Wykonanie budżetu Informacja dla Skarbnika Sprawozdanie finansowe F-03 (stan i ruchy środków trwałych) Media Stany kont inne...

106 ERP Finanse Korzyści z wdrożenia Kontrola zgodności wydatków z planem budżetowym Monitorowanie wykonania budżetu Szybsza analiza stanu należności i zobowiązań Sprawniejsze zarządzanie płatnościami Automatyzacja procesu dekretacji dokumentów Efektywne wsparcie procesów windykacyjnych Dla całej Oświaty! Rzetelność i szybkość sprawozdawczości

107 Planowanie budżetu

108 Główne cechy rozwiązania Brak konieczności instalacji, wystarczy przeglądarka internetowa Integracja z pozostałymi modułami zintegrowanego systemu zarządzania oświatą Informacje w jednym miejscu Arkusz organizacyjny Dane kadrowe, płacowe i finansowe Dane planistyczne

109 Wygodny interfejs użytkownika

110 Wygodny interfejs użytkownika

111 Wygodny interfejs użytkownika

112 Wygoda Jednokrotne wprowadzanie danych Dane kadrowe i płacowe Arkusz organizacyjny Automatyczne przeliczanie na zmiany w planie finansowym Zmian w arkuszu organizacyjnym Zmian kadrowych i płacowych

113 Dane kadrowo płacowe i wakaty

114 Wygoda Jednokrotne wprowadzanie danych Zużycie mediów Dane finansowe

115 Historyczne zużycie mediów

116 Wygoda Automatyczna weryfikacja błędów, m.in. Kontrola przekroczenia limitów przy projekcie budżetu Użycie niewłaściwych klasyfikacji budżetowych Sprawdzenie braków w planie Kontrola przekroczenia planu wydatków (controlling)

117 Kontrola przekroczenia limitów

118 Użycie niewłaściwych klasyfikacji budżetowych

119 Współpraca z Urzędem Elektroniczny obieg dokumentów (mniej wizyt w Urzędzie) Wyraźnie oznaczone przez Wydział Edukacji pozycje do poprawy (dot. projektu planu, wniosków o zmianę planu) Samodzielne, elektroniczne składanie wniosków o zmianę planu

120 Pozycje do poprawy

121 Pełna informacja Wgląd w aktualny projekt planu lub plan (Przekroje, raporty) Wgląd w bieżący status dokumentów planistycznych (Informacja o kolejnych etapach procedowania projektu lub wniosku o zmianę planu w Urzędzie) Informacja o bieżącym wykonaniu planu Harmonogramy Plan dochodów gminy Plan dochodów i wydatków RDSJO (dochody własne)

122 Wrocławski System Biblioteczny

123 Wrocławski System Biblioteczny JEST PIERWSZYM I JEDYNYM W POLSCE WDROŻENIEM SYSTEMU BIBLIOTECZNEGO, które zostało zrealizowane: W TAKIEJ SKALI - jednocześnie we wszystkich bibliotekach szkolnych miasta W TAKI SPOSÓB wszystkie biblioteki pracują na jednej instalacji systemu i są zintegrowane z innymi aplikacjami wdrożonymi w ramach projektu W TAK KRÓTKIM CZASIE całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w niecały rok

124 Kilka istotnych uwag Wrocławski System Biblioteczny (WSB) został wdrożony i będzie uruchomiony we wszystkich bibliotekach szkolnych Wrocławia: 124 biblioteki i 208 licencji na użytkowanie systemu System działa w oparciu o centralną bazę danych wszystkich rodzajów zbiorów gromadzonych w bibliotekach Zostało przekonwertowanych i scalonych w jeden katalog centralny 61 baz bibliograficznych systemu MOL

125 BIBLIOTEKA 1 BIBLIOTEKA 2 BIBLIOTEKA 3 BIBLIOTEKA 4 WSPÓLNA BAZA DANYCH OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH OSOBNE: Inwentarze Czytelnicy Parametry systemu W OPAC WWW BIBLIOTEKA 1 OPAC WWW BIBLIOTEKA 2 OPAC WWW BIBLIOTEKA 3 OPAC WWW BIBLIOTEKA 4 WSPÓLNY KATALOG WSZYSTKICH BIBLIOTEK

126 Kilka istotnych uwag Wdrożone zostały wszystkie funkcjonalności systemu konieczne do sprawnego zarządzania biblioteką i obsługiwania czytelników: opracowanie zbiorów zapewnienie kontroli wypożyczeń, czytelników i zbiorów raportowanie udostępnienie scentralizowanego katalogu przez moduł OPAC WWW w sieci Internet multiwyszukiwarka umożliwiająca równoczesne wyszukiwanie w katalogach wielu bibliotek na świecie

127 OPAC WWW

128

129 Integracja WSB współpracuje z aplikacjami: System Zarządzania Placówką: Globalny Rejestr Dzieci i Młodzieży, Globalny Rejestr Rodziców, raport SIO, kontrola zaległości czytelników Kadry: Globalny Rejestr Pracowników, kontrola zaległości pracowników Finanse: księgowanie ubytkowania dokumentów Platforma Edukacyjna: Syllabusy (współpraca platformy Moodle z katalogiem bibliotecznym)

130 Integracja Portal Aplikacyjny - dostęp do wielu aplikacji, w tym także do wyszukiwania w katalogach i korzystania z usług online świadczonych przez biblioteki (Biblioteki Katalog, Biblioteki Multikatalog)

131 Integracja Centralny Moduł Administracyjny: logowanie i wylogowywanie czytelnika, obsługa kont użytkowników (operatorów i czytelników) Poczta elektroniczna: możliwość wysyłania komunikatów biblioteki z poziomu WSB do czytelników za pomocą poczty elektronicznej Karta URBANCARD: identyfikacja czytelników w bibliotece poprzez kartę miejską

132 Integralność danych: spójność, jednolitość i jakość danych zgromadzonych w WSB organizację pracy biblioteki komunikację z czytelnikami komfort i wygodę czytelnika komfort pracy i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa bibliotekarzy

133 Integracja Spójność, jednolitość i jakość danych zgromadzonych w WSB: system jest zasilany danymi osobowymi oraz danymi szkół i bibliotek wyłącznie z Globalnych Rejestrów lub słowników dane są zawsze pobierane z jednego źródła, tam są modyfikowane i zawsze są aktualne

134 Integracja Organizacja pracy biblioteki: dane czytelników i pracowników oraz szkół i bibliotek nie są wprowadzane i nie mogą być modyfikowane w WSB obsługa kont użytkowników odbywa się poza WSB dane do SIO przygotowuje system biblioteczny, a operator pracujący w SZP pobiera je z WSB bez udziału bibliotekarza dane o ubytkach w bibliotece wysyłane są bezpośrednio z WSB do aplikacji Finanse

135 Integracja Komunikacja: biblioteka ma możliwość komunikowania się ze swoimi czytelnikami bezpośrednio z systemu za pomocą poczty elektronicznej z poziomu WSB, Sekretariatu oraz Kadr istnieje możliwość łatwego sprawdzenia przewinień czytelnika w stosunku do dowolnej biblioteki szkolnej

136 Integracja Komfort i wygoda czytelnika: czytelnicy mają dostęp do wszystkich aplikacji dziedzinowych z jednego miejsca (Portal Aplikacyjny) przedstawienie się czytelnika w bibliotece odbywa się za pomocą jednej karty miejskiej

137 Integracja Komfort pracy i zwiększenie poczucie bezpieczeństwa bibliotekarzy (po okresie adaptacji do zmian): bibliotekarze mają dostęp do zawsze aktualnych danych stosowane są ujednolicone procedury postępowania dla wszystkich i jednolity podział zadań (operatorzy, bibliotekarze systemowi) co znacznie ułatwia pracę przeniesienie części rutynowych zadań poza system biblioteczny

138 WSB oferuje dostępność do katalogu w wymiarze 7x24 dostęp do pełnej informacji o zbiorach wrocławskich bibliotek szkolnych i ich dostępności, a także o zbiorach innych wybranych bibliotek polskich i zagranicznych (Multikatalog) jednolity sposób wyszukiwania w zbiorach wszystkich tych bibliotek możliwość samodzielnego przygotowania przez czytelnika listy książek z interesującej go dziedziny i przesłania jej na swój adres i wiele innych udogodnień

139 Korzyści dla bibliotekarza RAZEM znaczy: SZYBCIEJ, ŁATWIEJ, WIĘCEJ, LEPIEJ, EFEKTYWNIEJ Wrocławski System Biblioteczny to jedna instalacja systemu Prolib ze wspólną bazą danych bibliograficznych, do którego bibliotekarze będą się zdalnie logować ze swoich stacji roboczych, tworzyć katalog centralny i obsługiwać czytelników.

140 Łatwiej, Lepiej, Efektywniej Administrowanie systemem i jego utrzymanie: obsługa kont użytkowników kontrola działania systemu i utrzymanie go w ruchu zapewnienie mechanizmów ochrony danych (polityka bezpieczeństwa) zostało wyłączone poza zakres odpowiedzialności szkoły i biblioteki. Takie scentralizowanie funkcji administracji i utrzymania systemu oraz wsparcia użytkowników końcowych (Help Desk, bibliotekarze systemowi) zapewnia: utrzymanie standardów jakości na wysokim poziomie optymalizację procesów wewnętrznych bezpieczeństwo danych zgromadzonych we wszystkich aplikacjach

141 WSB

142

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami RAP.272.10.2014 Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ FUNKCJNALNŚCI Lp. BSZAR WYMAGANIE BWIĄZKWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami 1 Zgodność z ustawami Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

System Zintegrowany MADAR techhelp. Dariusz Mazur, MADAR

System Zintegrowany MADAR techhelp. Dariusz Mazur, MADAR System Zintegrowany MADAR techhelp Dariusz Mazur, MADAR 6 maja 2009 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax (0 32) 278-66-65 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Funkcje Systemu oraz Cennik

Funkcje Systemu oraz Cennik Funkcje Systemu oraz Cennik RAD SP. Z O.O. ul. Mokotowska 9/6, 00-640 Warszawa tel.: (22) 245 24 72 fax: (22) 203 40 23 kom.: +48 795 45 55 02 www: www.raddev.pl e-mail: sekretariat@raddev.pl 1 Cechy systemu

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY

KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY Spis treści Wstęp str 3 Rozdział 1. Programy komputerowe wspomagające pracę szkoły str 6 1.1 Gabinet dyrektora

Bardziej szczegółowo

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Wstęp Pewność jutra CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo