Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą. Wrocław, luty 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą. Wrocław, luty 2014"

Transkrypt

1 Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą Wrocław, luty 2014

2 ZSZWO Realizacja Od 2011 roku pracownicy ZOJM oraz jednostek oświaty biorą udział we wdrożeniu projektu ZSZWO Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą, na który składają się dwa projekty: 1. "Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą, 2. "Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie". Oba projekty są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

3 Główne Etapy ETAP I budowa systemu, Budowa systemu zakończona została w XII 2012 r., Projekt zrealizowała firma SygnitySA. W ramach projektu powstały następujące komponenty: 1. Internetowy Portal Aplikacyjny, 2. Centralny System Zarządzania Placówką, 3. Zintegrowany System Klasy ERP - moduł finanse i księgowość, budżetowanie i controling, kadry, naliczanie płac oraz ewidencja nieruchomości i zasobów lokalowych, 4. Wrocławski System Biblioteczny.

4 Główne Etapy ETAP I budowa systemu (cd.) Moduły komponentu Zintegrowanego Systemu klasy ERP bezpośrednio związane z zakresem działalności jednostek w obsłudze ZOJM oraz pośrednio z działalnością Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich: 1. Kadry, 2. Zasoby księgi inwentarzowe, 3. Budżetowanie i controling. Moduły wykorzystywane bezpośrednio przez ZOJM do obsługi finansowo-księgowej zarówno jednostek będących w obsłudze Zarządu oraz własnej działalności: 1. Finanse i księgowość, 2. Płace, fundusz bezosobowy, sprawozdawczość statystyczna, 3. PKZP, 4. ZFŚS.

5 Główne Etapy ETAP II serwis gwarancyjny (w ramach Projektu została zawarta umowa na 5 letni serwis gwarancyjny nowego systemu) Pięcioletni serwis gwarancyjny firmy Sygnity SA, w ramach którego Wykonawca będzie świadczył nieodpłatne usługi modyfikacji i rozwoju Systemu dla poszczególnych komponentów w oparciu o przyznane limity roboczogodzin. Dla komponentu Finanse, Księgowość i Zasoby przewidziano 1440 godzin. W okresie trwania serwisu gwarancyjnego Wykonawca jest również zobowiązany do udzielania w ramach Usługi Wsparcia Technicznego przez Konsultantów Wykonawcy dla Administratora lub dla Użytkowników Kluczowych Zamawiającego, bieżących konsultacji telefonicznych w zakresie eksploatacji Systemu, w szczególności przez wyjaśnienia, diagnozy, porady i odpowiedzi na pytania związane z eksploatacją Systemu w zakresie wdrożonej funkcjonalności. Usługi Wsparcia Technicznego będą świadczone nieodpłatnie w wymiarze nie większym niż 2000 roboczogodzin dla całego Systemu.

6 Główne Etapy ETAP III szkolenie użytkowników systemu W dniu 21 sierpnia 2013 roku została podpisana umowa między Gminą Wrocław, a konsorcjum firm: SYGNITYS.A., OTAGOSp.zo.o., EXSERWICESp.zo.o.oraz MAX ELEKTRONIK S.A. na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z obsługi nowego Systemu. Pracownicy ZOJM w okresie od r. do r. uczestniczyli w szkoleniach w zakresie poszczególnych modułów ERP istotnych dla ZOJM.

7 Główne Etapy ETAP IV pilotaż Pilotaż ZSZWO obejmuje ZOJM oraz 53 jednostki oświatowe, zczego22jednostkisąwobsłudzezojm. Do pilotażu w pełnym zakresie w ZOJM wyznaczono poniższe jednostki. l.p. placówka Oddział l.p. placówka Oddział 1. Gimnazjum nr 13 Namysłowska 12. Szkoła Podstawowa nr 109 Jemiołowa 2. Gimnazjum nr 16 Jemiołowa 13. Zespół Szkolno -Przedszkolny nr Namysłowska Gimnazjum nr 24 Namysłowska 14. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 Namysłowska 4. Gimnazjum nr 27 Namysłowska 15. Zespół Szkól nr 11 Namysłowska 5. Gimnazjum nr 40 Jemiołowa 16. Zespół Szkół nr 10 Namysłowska 6. Liceum Ogólnokształcące nr 10 Namysłowska 17. Zespół Szkół Ogólnokształcących Worcella nr 3 7. Młodziezowy Dom Kultury- Namysłowska 18. Zespół Szkół Teleinformatycznych Worcella Fabryczna i Elektronicznych 8. Poradnia Psychologiczno- Namysłowska 19. Zespół Żłobkowo-Przedszkolny nr Namysłowska Pedagogiczna nr Przedszkole nr 13 Namysłowska 20. Przedszkole nr 61 Jemiołowa 10. Przedszkole nr 140 Namysłowska 21. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 Namysłowska 11. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 Namysłowska 22. Przedszkole nr 126 Namysłowska

8 Harmonogram wdrożenia ZSZWO Na przełomie września/października 2013 został opracowany harmonogram wdrożenia systemu. Wdrożenie ZSZWO w ZOJM będzie przebiegać w dwóch podstawowych etapach: ETAP I: wdrożenie systemu na 22 jednostkach pilotażowych i ZOJM. ETAP II: wdrożenie w pozostałych jednostkach w obsłudze ZOJM.

9 Obsługa sytemu Zgodnie z założeniami zintegrowanego sytemu dane w zakresie kadr, zasobów, ewidencji umów wydatkowych i dochodowych oraz dokumentów sprzedaży i rejestrów VAT ewidencjonowane są w jednostce. Powyższe dane na kolejnym etapie prac stanowią podstawą do naliczania wynagrodzeń i prowadzenia ewidencji księgowej przez ZOJMoraz będą wykorzystywane w zakresie infrastruktury oświatowej i planowania budżetu jednostki przez Departament Edukacji.

10 Koniec Dziękujemy za uwagę.

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą

Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą Portal oświatowy Platforma edukacyjna Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą oraz Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy BZP.27... Projekt: Przeprowadzenie analizy, wykonanie koncepcji systemu ERP dla Miasta Katowice Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013 na zakup, instalację i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających system zarządzania w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy GOZ-353-2212-5/13 Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP Stosownie do postanowień

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, 14.07.2010 r. Nomax Trading sp. z o.o. ul. Ceramiki 37 41 945 Piekary Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi doradcze o charakterze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2013_lista.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2013_lista. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2013_lista.html Skierniewice: Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Beneficjent projektu: Lider projektu - Powiat Krasnostawski Partnerzy - Gmina Fajsławice, Gmina Łopiennik Górny, Gmina Piaski, Gmina Zakrzew

Beneficjent projektu: Lider projektu - Powiat Krasnostawski Partnerzy - Gmina Fajsławice, Gmina Łopiennik Górny, Gmina Piaski, Gmina Zakrzew Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Beneficjent projektu: Lider projektu - Powiat Krasnostawski Partnerzy - Gmina Fajsławice, Gmina Łopiennik Górny, Gmina Piaski, Gmina Zakrzew

Bardziej szczegółowo

VIII. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZ- ORGANIZACYJNA

VIII. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZ- ORGANIZACYJNA VIII. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZ- ORGANIZACYJNA VIII. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZORGANIZACYJNA 1. Szkolenia kadry PIP oraz działalność OS PIP we Wrocławiu Szkolenia sprzyjające rozwojowi wiedzy i umiejętności niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia warunków umowy. (Software as a service)

Istotne postanowienia warunków umowy. (Software as a service) Załącznik nr 2 do SIWZ Dnia...2011 r. we Wrocławiu Istotne postanowienia warunków umowy (Software as a service) w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Lubuski e-urząd

Realizacja projektu Lubuski e-urząd Realizacja projektu Lubuski e-urząd Grzegorz Fiuk Doradca Projektu Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. e-mail: gfiuk@spnt.pl tel.: +48 91 85 22 911 GSM: +48 601 713 867 Zielona Góra, dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany przez Unie Europejską

projekt współfinansowany przez Unie Europejską projekt współfinansowany przez Unie Europejską PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ Instytucja wdrażająca - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu SPIS TREŚCI: I. Realizacja projektu I.1. Główne cele projektu

Bardziej szczegółowo

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego:

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego: I. Opis stanu obecnego Załącznik nr 1 do SIWZ Obecnie system SAP jest wspólnie użytkowany przez Zamawiającego oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. (dalej GAZ-SYSTEM). W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA BDGi-2160-./2011

UMOWA BDGi-2160-./2011 UMOWA BDGi-2160-./2011 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, w imieniu i na rzecz którego działa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu

Bardziej szczegółowo

Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: praktykipce@interia.pl NIP: 6131428256 / REGON: 230913449

Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: praktykipce@interia.pl NIP: 6131428256 / REGON: 230913449 PO KL 3.4.3 Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: praktykipce@interia.pl

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo