Cennik oprogramowania dla przedszkoli Jako jedyni w Polsce posiadamy tak obszerny pakiet oprogramowania dla przedszkoli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik oprogramowania dla przedszkoli Jako jedyni w Polsce posiadamy tak obszerny pakiet oprogramowania dla przedszkoli"

Transkrypt

1 Cennik oprogramowania dla przedszkoli Jako jedyni w Polsce posiadamy tak obszerny pakiet oprogramowania dla przedszkoli ul. Budowlanych 52, Opole tel.: (77) , fax: (77) w

2 Programy przeznaczone dla przedszkoli: Ewidencja dzieci + Kwitariusz ,80 Program służy do ewidencji dzieci w przedszkolu i ich rozliczeń finansowych. System umożliwia również prowadzenie ewidencji rodziców dziecka lub jego opiekunów. W programie można wpisywać informacje na temat obecności dziecka oraz przypisać mu spożywane przez niego posiłki. System prowadzi pełne comiesięczne rozliczanie finansowe dziecka. Kwitariusz ,80 Program obejmuje ewidencję kwitariuszy. W programie istnieje możliwość wydruku kwitów za dokonane wpłaty oraz sporządzania raportów kwitariuszy dla różnych rodzajów opłat. Kadry ,40 Program umożliwia pełną ewidencję danych o pracowniku, przeliczanie stażu na podstawie wpisanego przebiegu pracy oraz eksport formularzy zgłoszeniowych do programu Płatnik. W programie istnieje możliwość wydruku kilkudziesięciu zdefiniowanych druczków kadrowych i łatwej zmiany podstaw prawnych; system zawiera gotowe zestawienia i generator wydruków. Płace ,80 System nalicza i ewidencjonuje płace pracowników z każdego miesiąca dla następujących list płac: składników płac, potrąceń, zasiłków, składek ZUS i danych dodatkowych. Eksportuje dane do programu Płatnik i automat.przenosi główne informacje o wypłacie na następny miesiąc. Tworzy wszystkie potrzebne wydruki (listy płac, odcinki dla pracowników, karty wynagrodzeń, Pity: 4,11,40 itd.). Zlecone ,80 Program ewidencjonuje dane osobowe zleceniobiorców i wszelkiego rodzaju wypłaty rozliczane przez PIT 8A i 8B. W systemie można zdefiniować rodzaj wypłaty związany z różnymi sposobami naliczania podatku i składek ZUS. Przelewy ,80 Program obejmuje ewidencję przelewów i wpłat. W programie istnieje możliwość wydruku aktualnych formularzy przelewów i wpłat akceptowanych przez wszystkie banki i pocztę. Finanse ,80 Program został specjalnie zaprojektowany dla jednostek, zakładów budżetowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych w celu prowadzenia pełnej księgowości oraz obsługi sprawozdawczości budżetowej i finansowej. Program uwzględnia specyfikę rachunkowości budżetowej, zawiera kartotekę paragrafów oraz kont. Umożliwia dopisywanie, poprawianie oraz księgowanie dokumentów. Pracę z programem można zacząć w każdym dowolnym momencie roku obrachunkowego. System zawiera wydruki wymagane przepisami ustawy o rachunkowości, sprawozdania budżetowe Rb 23, 27, 27S, 28, 28S, 30, 34, N, Z, ST oraz bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki. Kasa ,00 Program umożliwia pełną obsługę obrotu gotówkowego w jednostce lub przedsiębiorstwie w zakresie jednej lub wielu kas. W systemie można wykonać następujące operacje kasowe: wpłata, wypłata, pobranie zaliczki, rozliczenie zaliczki, zapłata za fakturę, rachunek. Istnieje możliwość wydrukowania dokumentu KP, KW oraz raportu kasowego. Program zawiera opcję bilansowania kasy oraz wyszukiwania operacji kasowych. Pracę w systemie można rozpocząć w dowolnym momencie. Program współpracuje z modułem Finanse DDJ Dyplomy 40,17 49,00 Program zawiera gotowe szablony z treścią, daje możliwość zaprojektowania własnych szablonów, pozwala na podgląd przygotowanego dyplomu przed wydrukiem (tekst wraz z tłem), jest zintegrowany ze wzorami dyplomów oferowanych przez ProgMan Software. Standardowo do programu Dyplomy dołączane są czyste druki dyplomów na różne okazje w ilości 100 sztuk ( 4 rodzaje po 25 szt.). Istnieje także możliwość zakupu dodatkowych druków dyplomów od ProgMan Software. 2

3 Programy przeznaczone dla przedszkoli: Magazyn ,00 Program obsługuje kartoteki magazynów, dokonywanie wszelkich operacji na danym towarze oraz bieżący wydruk wszelkich niezbędnych druków, zestawień. Stołówka + Magazyn ,40 Program zawiera wszystkie elementy programu Magazyn, dodatkowo umożliwia definiowanie dziennych zapotrzebowań, wydruk jadłospisu i zapotrzebowania z automatycznie wyliczonym przeciętnym kosztem, obliczanie kalorii, definiowanie posiłków. Wyposażenie ,40 Program został specjalnie zaprojektowany w celu prowadzenia ewidencji wyposażenia, środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych. Program usprawnia proces inwentaryzacji w jednostce, automatycznie nalicza amortyzację, umożliwia obsługę czytnika kodów kreskowych, pracę na wielu stanowiskach, pozwala na generowanie niezbędnych wydruków takich jak np. księgi inwentarzowe, stan wyposażenia, tabele amortyzacyjne, karty środków trwałych, wykazy różnic inwentaryzacyjnych, protokoły przekazania, dokumenty przyjęcia, przemieszczenia czy też likwidacji środka. System umożliwia eksport danych do programu SIO. Zamówienia publiczne ,00 Program służy do ewidencjonowania dokumentów zakupów oraz umożliwia kontrolę ich wysokości w nawiązaniu do przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Na podstawie wprowadzonych dokumentów program przygotowuje rejestr zakupu oraz deklarację VAT. W programie istnieje możliwość założenia grup funduszy według numerów CPV, wprowadzenia kwoty planu dla każdej z nich oraz kontroli ich wykonania. System zawiera wydruki wg towarów, faktur, kontrahentów, numerów CPV. Arkusz organizacyjny dla przedszkoli ,50 Program specjalnie skonstruowany i dostosowany do tworzenia projektu organizacyjnego dla przedszkoli. Pozwala na wprowadzenie nauczycieli, oddziałów, ewidencję liczby dzieci z podziałem na ilość godzin i posiłków, na które są zapisane. Etaty nauczycielskie przelicza na koszty wynagrodzeń. Drukuje arkusz organizacyjny. Planowanie Budżetu ,80 Program przeznaczony jest do opracowania kalkulacji wydatków / dochodów jednostki budżetowej oraz kalkulacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na następny rok kalendarzowy. W trakcie przygotowania projektu budżetu istnieje możliwość importu danych z zakresu wydatków pozapłacowych z programu księgowego Finanse DDJ oraz informacji o kosztach osobowych pracowników z zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Planując budżet roku kolejnego można posłużyć się wskaźnikami, zatwierdzonymi przez jednostkę nadrzędną, wykonaniem roku poprzedniego lub opracować budżet samodzielnie od podstaw. Fakturowanie ,00 Program jest przeznaczony do komputerowego wystawiania faktur VAT, faktur korygujących, rachunków, decyzji, potwierdzenia wniesienia opłaty. Na ich podstawie automatycznie generowany jest rejestr sprzedaży oraz deklaracja VAT 7 / VAT 7K. System zawiera kartotekę kontrahentów, towarów / usług, sprzedaży, wydruków. W programie dostępny jest kalkulator odsetkowy oraz opcja współpracy z drukarką fiskalną i modułem Finanse DDJ. Rejestr VAT + Fakturowanie ,80 Program umożliwia prowadzenie rejestru sprzedaży, zakupu oraz przygotowanie deklaracji VAT 7 lub VAT 7K na podstawie wystawionych dokumentów sprzedaży oraz wprowadzonych dokumentów zakupu. Istnieje możliwość przygotowania i wydrukowania: faktur VAT, faktur korygujących, rachunków, decyzji, potwierdzenia wniesienia opłaty oraz not korygujących do dokumentów zakupu. Program zawiera kalkulator odsetkowy, opcję współpracy z drukarką fiskalną oraz modułem Finanse DDJ. Rozrachunki + Rejestr VAT + Fakturowanie ,80 System Rozrachunki umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży: faktur VAT, faktur korygujących, rachunków, decyzji, potwierdzenia wniesienia opłaty oraz prowadzenie ewidencji dokumentów zakupów i wystawiania do nich not korygujących. Na podstawie wystawionych i wprowadzonych dokumentów generowany jest rejestr sprzedaży, zakupu oraz deklaracja Vat7 lub Vat7K. Program umożliwia rozliczanie zapłat z dokumentami sprzedaży, zakupu, nalicza odsetki od zaległości podatkowych i ustawowych. Istnieje możliwość wystawienia wezwania do zapłaty, upomnienia oraz noty odsetkowej. Dostępna jest także opcja kontroli wysokości zakupów w związku z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Program współpracuje z modułem Finanse DDJ. 3

4 Pakiety przeznaczone dla przedszkoli: CENNIK Kadry + Płace + Przelewy ,20 Pakiet składa się z dwóch modułów obsługujących sprawy związane z kadrami i płacami pracowników. Finanse + Kadry + Płace + Przelewy ,80 Pakiet obsługuje ewidencję kadrową pracowników, rozliczanie płac, księgowość. Pakiet Intendent Przedszkola ,80 Pakiet Intendent Przedszkola składa się z następujących programów: Magazyn, Stołówka, Ewidencja dzieci + Kwitariusz. Pakiet VIP ,80 Pakiet VIP zawiera wszystkie programy z oferty dla przedszkola: Ewidencja dzieci + Kwitariusz, Kadry, Płace, Zlecone, Przelewy, Finanse, Kasa, Zamówienia publiczne, Rozrachunki + Rejestr VAT + Fakturowanie, Magazyn, Stołówka + Magazyn, Wyposażenie, Arkusz organizacyjny dla przedszkoli oraz Dyplomy. SPOSÓB na SIO 1 024, ,00 Pakiet składa się z programów wspomag. przekazywanie danych do SIO: Ewidencja dzieci + Kwitariusz, Kadry, Wyposażenie. Systemy dla jednostek nadrzędnych i jednostek budżetowych: Nabór dla Przedszkola NOWOŚĆ! ,80* System komputerowego wspomagania rekrutacji do przedszkoli. Pozwala efektywnie zgromadzić dane o dzieciach w formie elektronicznej, sprawdzić czy rodzice przestrzegają limitu 3 podań, podjęcie przez dyrekcję decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola. Umożliwia uczestnikom procesu rekrutacji na bieżąco śledzić jej przebieg oraz uzyskiwać żądane zestawienia i raporty zarówno z poziomu Wydziału Edukacji jak i przedszkoli. *Cena rocznego użytkowania systemu wynosi 597,80 zł za każde przedszkole podległe pod organ prowadzący. Zbiorczy arkusz organizacyjny ,80 Program przeznaczony jest dla organów prowadzących przedszkola. Praca z systemem odbywa się w trzech etapach: zgromadzenie plików z arkuszy przedszkoli, wybranie parametrów zbiorczego arkusza organizacyjnego, wydrukowanie zbiorczego arkusza organizacyjnego z wybranymi parametrami. Kasa Zapomogowo Pożyczkowa do rozliczania wielu jednostek ,00 Program usprawnia i automatyzuje codzienną pracę osób obsługujących ewidencję Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej. Umożliwia ewidencję członków KZP, ich wkładów i wpisowych, a także pożyczek krótko i długoterminowych. Program automatycznie nalicza listy potrąceń i umożliwia ich księgowanie. Pozwala też na ewidencję dodatkowych świadczeń z KZP. Zawiera szereg niezbędnych w księgowości wydruków oraz moduł służący do samodzielnego definiowania zestawień. Kasa Zapomogowo Pożyczkowa do rozliczania jednej jednostki ,80 Program usprawnia i automatyzuje codzienną pracę osób obsługujących ewidencję Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej. Umożliwia ewidencję członków KZP, ich wkładów i wpisowych, a także pożyczek krótko i długoterminowych. Program automatycznie nalicza listy potrąceń i umożliwia ich księgowanie. Pozwala też na ewidencję dodatkowych świadczeń z KZP. Zawiera szereg niezbędnych w księgowości wydruków oraz moduł służący do samodzielnego definiowania zestawień. Fundusz Świadczeń Socjalnych do rozliczania wielu jednostek ,00 Program służy do kompleksowej obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Umożliwia prowadzenie kartoteki osobowej i finansowej członków, udzielanie pożyczek, naliczanie rat potrąceń i księgowanie wszystkich operacji związanych z ZFŚS. Pozwala też na ewidencję dodatkowych świadczeń i automatyczne tworzenie przelewów. Zawiera szereg niezbędnych w księgowości wydruków oraz moduł służący do samodzielnego definiowania zestawień przez Użytkownika. Fundusz Świadczeń Socjalnych do rozliczania jednej jednostki ,80 Program służy do kompleksowej obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Umożliwia prowadzenie kartoteki osobowej i finansowej członków, udzielanie pożyczek, naliczanie rat potrąceń i księgowanie wszystkich operacji związanych z ZFŚS. Pozwala też na ewidencję dodatkowych świadczeń i automatyczne tworzenie przelewów. Zawiera szereg niezbędnych w księgowości wydruków oraz moduł służący do samodzielnego definiowania zestawień przez Użytkownika. 4

5 Promocje i upusty: I. Licencja zakupionego programu obejmuje wszystkie komputery w jednostce wraz z komputerami domowymi pracowników. 25% upustu - promocja dotyczy pierwszego programu zakupionego od ProgMan II. Software (obejmuje klientów niebędących do tej pory użytkownikami naszego oprogramowania). III. Przy zakupach grupowych (w przypadku zakupu tego samego programu przez kilka placówek jednocześnie) upust jest ustalany indywidualnie. IV. W przypadku wymiany oprogramowania konkurencyjnego na oprogramowanie firmy ProgMan Software upust wynosi 25% ceny poszczególnych programów. Usługi dodatkowe: Prace szkoleniowo-wdrożeniowe w siedzibie użytkownika: - jedna godzina pracy konsultanta ,00 Koszt dojazdu za 1 km 0,84 1,02 Druczki: Przelew czteroodcinkowy ZWYKŁY 0,20 0,24 (opakowanie: wielokrotność 200 szt.**) Przelew dwuodcinkowy ZWYKŁY 0,15 0,18 (opakowanie: wielokrotność 200 szt.**) Przelew dwuodcinkowy ZUS 0,40 0,48 (opakowanie: wielokrotność 50 szt.**) Przelew dwuodcinkowy PODATKI 0,40 0,48 (opakowanie: wielokrotność 50 szt.**) Etykiety adresowe 2 cm x 7 cm, 1400 szt. etykiet 75,00 91,50 (pakowane po 100 arkuszy A4) Etykiety adresowe 2 cm x 8 cm, 1600 szt. etykiet 80,00 97,60 (pakowane po 100 arkuszy A4) ** Gwarantuje się przyjęcie zwrotu w razie zmiany formularza przez bank. Uwagi dodatkowe: 1. Każdy program może pracować w sieci. Licencja obejmuje wszystkie komputery w jednostce wraz z komputerami domowymi pracowników. 2. W przypadku jednostki złożonej, w skład której wchodzi kilka placówek i każda z nich musi być rozliczana, prowadzona oddzielnie np. ZEAS-y ceny licencji są większe o 50% w stosunku do Cennika dla szkół. 3. Istnieje możliwość tworzenia indywidualnych pakietów programów na życzenie klienta. 4. Czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni od daty jego wpłynięcia. 5. W cenę programu wliczone są koszty nośnika CD, instrukcji obsługi, przesyłki oraz roczna aktualizacja od daty wystawienia faktury. Bezpłatna aktualizacja przez 12 miesięcy dotyczy klientów, którzy zakupili licencję na programy po 1 grudnia 2006 wszystkich pozostałych klientów obowiązywał trzymiesięczny okres bezpłatnych aktualizacji od daty zakupu programów. W cenę programu nie są wliczone wdrożenia oraz szkolenia. 6. Firma udziela wiecznej gwarancji na oprogramowanie. Gwarancja ta obejmuje zgodność działania algorytmów programów ze stanem prawnym na dzień zakończenia realizacji zamówienia. 7. Aktualizacja oprogramowania może odbywać się na zasadzie: - zakupu nowej wersji programu (cena w zależności od wielkości wprowadzonych zmian), - podpisanej umowy aktualizacyjnej (opłata ryczałtowa). 8. Wszystkie promocje oferowane przez ProgMan Software nie dotyczą Systemów Nabór. Promocje organizowane przez ProgMan Software nie łączą się. 5

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2 Specyfikacja Techniczna (ST) Dostawa programu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, systemu do obsługi środków trwałych i gospodarki magazynowej opartych na oprogramowaniu systemowym i bazodanowym MS

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz

Załącznik nr 9 do siwz Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program kadrowo-płacowy wydajnie obsługuje bieżącą bazę pracowników w liczbie 150-250

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Dostosowana. do skali biznesu. www.enova.pl

Dostosowana. do skali biznesu. www.enova.pl Dostosowana do skali biznesu Jak usprawnić biznes? System ERP (ang. enterprise resource planning planowanie zasobów przedsiębiorstwa) enova łączy w sobie program księgowy z szeregiem zintegrowanych modułów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. W związku z realizacją projektu pt. Platforma B2B automatyzująca procesy księgowe między firmą

Zapytanie ofertowe. W związku z realizacją projektu pt. Platforma B2B automatyzująca procesy księgowe między firmą Warszawa, dnia 6 listopada 2014 r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Aston Legal sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Platforma

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US pracowników oraz rozliczenia z ZUS i

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE Załącznik Nr 4 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE 1 1. Wykaz programów z zakresu rachunkowości dopuszczonych do stosowania w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą

Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą Portal oświatowy Platforma edukacyjna Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą oraz Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US ewidencja pracowników oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

System Zintegrowany MADAR techhelp. Dariusz Mazur, MADAR

System Zintegrowany MADAR techhelp. Dariusz Mazur, MADAR System Zintegrowany MADAR techhelp Dariusz Mazur, MADAR 6 maja 2009 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax (0 32) 278-66-65 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo