Tworzenie kopii zapasowej baz danych programu Lotus Connections 3.0 (oraz 3.0.1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie kopii zapasowej baz danych programu Lotus Connections 3.0 (oraz 3.0.1)"

Transkrypt

1 1 Tworzenie kopii zapasowej baz danych programu Lotus Connections 3.0 (oraz 3.0.1) Istnieją dwie strategie tworzenia kopii zapasowych offline backup, oraz online backup. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że w przypadku backupu w trybie offline, baza danych jest wyłączona z użycia na czas tworzenia kopii. Oznacza to, że backup w trybie offline należy wykonywad jedynie w godzinach zmniejszonego wykorzystania programu Lotus Connections (w firmach, będą to prawdopodobnie godziny po zamknięciu biura). Online backup jest sposobem umożliwiającym tworzeniem kopii zapasowych bazy danych, nawet wtedy gdy pracuje na niej dużo osób. Jednocześnie jest to proces niezauważalny dla użytkowników. Ceną tego rozwiązania jest natomiast tempo tworzenia kopii. Przy dużej ilości odwołao do bazy, wykonywanych przez użytkowników, proces backupu będzie zachowywał się jedynie jak kolejny użytkownik, co może powodowad wydłużenie czasu tworzenia kopii. Należy pamiętad że poniższe polecenia tworzą pełen zrzut bazy danych. Jest to technika, która może okazad się wyjątkowo zasobożerna (miejsce na HDD). W przypadku wykonywania codziennych kopii, warto rozważyd wykorzystanie technik, pozwalających na dopisywanie zmian, które zaszły w bazie danych, do już istniejących plików kopii zapasowych. Aby przeprowadzid backup w trybie Offline wykonaj następujące operacje: 4. W uruchomionym terminalu wpisz: db2 force application all 5. Utwórz na dysku twardym folder, w którym chcesz przechowywad kopie bezpieczeostwa np. C:/BACKUP 6. W terminalu DB2 wprowadź następujące komendy według schematu: db2 backup database (nazwa bazy danych) to (ścieżka do folderu do przechowywania kopii bazy danych) (jeśli zdarzy się, że z jakiegoś powodu nie jesteśmy zalogowani jako administrator bazy danych, wtedy komenda wygląda następująco: db2 backup database (nazwa bazy danych) user (nazwa konta administrator bazy danych) using (hasło konta administratora bazy danych) to (ścieżka do folderu do przechowywania kopii bazy danych) W przypadku Lotus Connections, komendy dotyczące wszystkich baz danych, wyglądają następująco: db2 backup database DOGEAR to C:/BACKUP db2 backup database BLOGS to C:/BACKUP

2 2 db2 backup database FORUM to C:/BACKUP db2 backup database HOMEPAGE to C:/BACKUP db2 backup database OPNACT to C:/BACKUP db2 backup database FILES to C:/BACKUP db2 backup database SNCOMM to C:/BACKUP db2 backup database WIKIS to C:/BACKUP db2 backup database PEOPLEDB to C:/BACKUP 7. Teraz warto zajrzed do folderu z kopiami I upewnid sie że wszystkie pliki zostały utworzone. Aby przeprowadzid backup w trybie Online wykonaj następujące operacje: 4. Utwórz na dysku twardym folder, w którym chcesz przechowywad kopie bezpieczeostwa np. C:/BACKUP 5. W terminalu DB2 wprowadź następujące komendy według schematu: db2 backup database (nazwa bazy danych) ONLINE to (folder do przechowywania kopii bazy danych) (jeśli zdarzy się, że z jakiegoś powodu nie jesteśmy zalogowani jako administrator bazy danych, wtedy komenda wygląda następująco: db2 backup database (nazwa bazy danych) user (nazwa konta administrator bazy danych) using (hasło konta administratora bazy danych) ONLINE to (ścieżka do folderu do przechowywania kopii bazy danych) W przypadku Lotus Connections, komendy dotyczące wszystkich baz danych, wyglądają następująco: db2 backup database DOGEAR ONLINE to C:/BACKUP db2 backup database BLOGS ONLINE to C:/BACKUP db2 backup database FORUM ONLINE to C:/BACKUP db2 backup database HOMEPAGE ONLINE to C:/BACKUP db2 backup database OPNACT ONLINE to C:/BACKUP db2 backup database FILES ONLINE to C:/BACKUP db2 backup database SNCOMM ONLINE to C:/BACKUP

3 3 db2 backup database WIKIS ONLINE to C:/BACKUP db2 backup database PEOPLEDB ONLINE to C:/BACKUP 6. Teraz warto zajrzed do folderu z kopiami I upewnid sie że wszystkie pliki zostały utworzone. Inkrementacyjna metoda tworzenia kopii baz danych DB2 w programie Lotus Connections 3.0 (3.0.1). W celu oszczędzenia miejsca na dysku, warto stosowad inkrementacyjną metodę tworzenia kopii zapasowych. Pozwala ona na zapisywanie nie tyle całych baz danych z danego dnia, a jedynie zmian które zaszły od ostatniej kopii. Aby móc korzystad z tej funkcji muszą zostad spełnione dwa warunki: 1. W systemie musi byd utworzona pełna kopia zapasowa bazy danych (proces tworzenia tej kopii został opisany powyżej) 2. W konfiguracji bazy danych, parametr TRACKMOD musi byd ustawiony na YES. Aby tego dokonad wywołaj w wierszu poleceo, następujące polecenie DB2 UPDATE DATABASE CONFIGURATION FOR (nazwa bazy danych) USING TRACKMOD YES Teraz system jest przygotowany do inkrementacyjnego backupu. Procedura wykonania go jest podobna do wykonywania kopii zapasowej opisanej powyżej. 4. Utwórz na dysku twardym folder, w którym chcesz przechowywad kopie bezpieczeostwa np. C:/BACKUP 5. W terminalu DB2 wprowadź następujące komendy według schematu: db2 backup database (nazwa bazy danych) ONLINE INCREMENTAL USE TSM (jeśli zdarzy się, że z jakiegoś powodu nie jesteśmy zalogowani jako administrator bazy danych, wtedy komenda wygląda następująco: db2 backup database (nazwa bazy danych) user (nazwa konta administrator bazy danych) using (hasło konta administratora bazy danych) W przypadku Lotus Connections, komendy dotyczące wszystkich baz danych, wyglądają następująco:

4 4 db2 backup database DOGEAR db2 backup database BLOGS db2 backup database FORUM db2 backup database HOMEPAGE db2 backup database OPNACT db2 backup database FILES db2 backup database SNCOMM db2 backup database WIKIS db2 backup database PEOPLEDB 6. Teraz warto zajrzed do folderu z kopiami I upewnid sie że wszystkie pliki zostały utworzone. Przywracanie bazy danych do stanu zapisanego w kopii zapasowej. Gdy kopie zapasowe zostały już utworzone, można w razie potrzeby użyd ich do przywrócenia sprawności bazy danych. Aby tego dokonad, należy wykonad poniższe czynności: 4. Wpisz: db2 list history backup all for (nazwa bazy do przywrócenia) 5. Zanotuj numer znajdujący się w kolumnie Datownik + Sekwencja, będzie on potrzebny do określenia której kopii zapasowej, będziemy używad przy przywracaniu 6. Teraz wprowadź poniższą komendę: db2 "restore database (nazwa bazy do przywrócenia) user (login administratora) using (hasło administrator bazy danych) from (ścieżka folderu w którym zapisana jest kopia bezpieczeństwa) taken at (numer zapisany w punkcie 5) with 3 buffers buffer 1000 without rolling forward without prompting" Komenda ta przywróci kopię bazy danych z wybranym przez nas datownikiem. Istniejąca baza danych zostanie nadpisana przez wersję bazy zapisaną w pliku kopii bezpieczeostwa. Fraza without rolling forward sprawi że manager bazy danych nie będzie w stanie oczekującym na rollforward oznacza to że nie będzie możliwe przywrócenie istniejącej bazy danych, do stanu po ostatniej operacji na bazie, która zakooczyła się sukcesem. Jeśli chcesz żeby było to możliwe, usuo wspomnianą frazę z komendy. Tworzenie kopii plików programu Lotus Connections 3.0 Wypadki przy aktualizacjach zdarzają się bardzo rzadko. Wynika to z faktu, że wszystkie FixPacki są testowane przed wypuszczeniem na rynek, na wielu różnych maszynach.

5 5 Niestety nikt nie jest w stanie przetestowad ich na wszystkich możliwych konfiguracjach. Z tego powodu warto profilaktycznie utworzyd kopie plików wykorzystywanych przy wdrożeniu. W razie ewentualnego niepowodzenia, można dzięki temu łatwo i szybko przywrócid program do działania. Kopię Lotus Connections wykonuje się w następujący sposób: 1. Należy utworzyd folder Lotus Connections 3.0 Backup Files wewnątrz folderu który wykorzystywaliśmy wcześniej do zapisywania kopii zapasowych bazy danych. 2. Następnie należy przejśd do folderu w którym przechowywany jest Deployment Manager WebSphere Application Servera. Znajduje się on przykładowo w folderze: /IBM/WebSphere/AppServer/Profiles/Dmgr01 3. Należy skopiowad cały katalog Dmgr01 do folderu utworzonego w punkcie Następnie należy powtórzyd powyższe czynności dla folderu zawierającego instalację Lotus Connections. Przykładowo /IBM/LotusConnections 5. Podobnie jak w punkcie 4 powtarzamy czynności dla folderu w którym znajduje się WebSphere Application Server. Przykładowo /IBM/WebSphere 6. Należy stworzyd kopię pliku profileregistry.xml znajdującego się w folderze: /IBM/WebSphere/AppServer/Properties 7. Jeśli dokonywany był branding Lotus Connections, należy również zachowad kopię plików które były w tym celu modyfikowane. UPDATE kasuje wszystkie pliki modyfikujące wygląd aplikacji. Co zrobid w razie niepowodzenia aktualizacji? Wystarczy skopiowad pliki z folderu C:/BACKUP/Lotus Connections 3.0 Backup Files na odpowiadające im miejsca w folderach /IBM/LotusConnections oraz /IBM/WebSphere.

6 6 Po więcej szczegółów dotyczących tworzenia kopii zapasowych, warto sięgnąd do dokumentacji. Inkrementacyjna metoda tworzenia kopii zapasowych opisana została w artykule : Using DB2 incremental backup : 0910db2incrementalbackup/index.html Natomiast informacje o dokonywaniu całkowitego backupu znajdują się w artykule: Performing a Database Backup, Restore and Rollforward : Po więcej poradników dotyczących Lotus Connections, zapraszam na moją stronę internetową:

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE STUDIA INFORMATICA 2011 Volume 32 Number 2B (97) Bożena MAŁYSIAK-MROZEK, Dariusz MROZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja aplikacji 1.0 ZAWARTOŚD 1. MyDysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.2. Instalacja programu... 7 2.2.1. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL BACKUP BAZ DANYCH MS SQL SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje Podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Krok 3: Planowanie... 4 Krok 4: Zaawansowane... 5 Przywracanie baz

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 (aktualizacja 7 sierpnia 2013) Abstrakt W poradniku opisano pełen zakres czynności do wykonania w przypadku instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Acronis Backup & Recovery 11.5 Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky

Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Ziółkowski Nr albumu: 209442 Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky Praca magisterska na

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika Acronis SharePoint Explorer podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie do programu Acronis SharePoint Explorer... 3 1.1 Obsługiwane wersje programu Microsoft SharePoint... 3 1.2 Obsługiwane lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Paragon Deployment Manager. Podręcznik użytkownika

Paragon Deployment Manager. Podręcznik użytkownika Paragon Deployment Manager Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Główne funkcje... 4 Instalacja i zawartośd pakietu... 5 Zawartośd pakietu... 5 Minimalne wymagania systemowe... 6 Procedura instalacji... 7

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

TS-209II Turbo NAS Podręcznik Użytkownika Konfiguracja obudowy marki QNAP na przykładzie TS-209II

TS-209II Turbo NAS Podręcznik Użytkownika Konfiguracja obudowy marki QNAP na przykładzie TS-209II TS-209II Turbo NAS Podręcznik Użytkownika Konfiguracja obudowy marki QNAP na przykładzie TS-209II 1 Przedmowa Dziękujemy za używanie produktów QNAP. Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows XP do systemu Windows 7

Uaktualnianie systemu Windows XP do systemu Windows 7 Uaktualnianie systemu Windows XP do systemu Windows 7 Uaktualnianie systemu Windows XP do systemu Windows 7 wymaga instalacji niestandardowej, w czasie której nie są zachowywane programy, pliki i ustawienia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Ewidencja odpadów 2008

Ewidencja odpadów 2008 darsoft.pl Ewidencja odpadów 2008 System zarządzania gospodarką odpadową Uwaga! Podręcznik może nie zawierać opisu wszystkich funkcji programu. Jest to związane z jego ciągłym rozwojem. 21-07-2008 S t

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Windows 2008 R2 [Better together]

Windows 2008 R2 [Better together] Windows 2008 R2 [Better together] BranchCache MDT 2010 Bitlocker2Go Active Directory PowerShell 2.0 Failover Clusters AppLocker Offline Files DirectAccess Strona 1 Group Policy Początkowo miał nazwę Blackcomb;

Bardziej szczegółowo

Drive Backup. Podręcznik użytkownika

Drive Backup. Podręcznik użytkownika Drive Backup Podręcznik użytkownika Drive Backup 2 / 36 Quick User's Manual Spis treści Drive Backup... 1 1 O programie Drive Backup... 4 1.1 WERSJE OPROGRAMOWANIA DRIVE BACKUP...6 1.1.1 WERSJA PERSONAL...6

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo