Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g"

Transkrypt

1 Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle jest systemem do którego może podłączyć się wielu użytkowników równoległych w tym samym czasie. Tożsamością i uprawnieniami zarządza się poprzez: konta, uprawnienia, role profile virtual private database Najprostszą metodą uwierzytelniania jest podanie nazwy i hasła użytkownika. Istnieją również bardziej zaawansowane metody sprawdzania tożsamości użytkowników lecz nie będą one omawiane w ramach tego laboratorium. Zarządzanie kontami administratorów bazy danych Użytkownik SYS jest specjalnym kontem do zarządzania całą instancją bazy danych. Posiada pełny zbiór uprawnień systemowych i obiektowych. Jest też właścicielem słownika danych. Łącząc się do bazy jako SYS należy zawsze podać klauzulę as sysdba np: sqlplus sys as sysdba lub będąc już w programie sqlplus CONN SYS AS SYSDBA Klauzula as sysdba upewnia bazę danych o tym, że użytkownik rzeczywiście chce połączyć się jako administrator, a nie w wyniku błędu czy pomyłki. SYS może łączyć się do bazy danych: lokalnie (z tej samej maszyny na której działa instancja bazy) lub zdalnie (z innego komputera przez sieć). Połączenia lokalne W przypadku połączeń lokalnych administrator bazy danych może być uwierzytelniany na dwa sposoby: za pomocą systemu operacyjnego za pomocą pliku haseł bazy danych Strona: 1 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

2 Połączenia zdalne Połączenia zdalne jako SYS możliwe są w podstawowej konfiguracji tylko za pomocą pliku haseł Użytkownicy systemu operacyjnego i użytkownicy bazy danych Należy rozróżnić dwa typy użytkowników: 1. użytkownicy systemu operacyjnego, a więc Ci na których logujemy się do Linux-a czy Windows-a a. Przykładowi użytkownicy w systemie Linux: i. administrator systemu operacyjnego: root ii. zwykły użytkownik: oracle 2. użytkownicy bazy danych, a więc Ci użytkownicy, którzy mają konta w bazie danych a. Przykładowo w bazie Oracle 11g i. administrator bazy danych: SYS ii. zwykli użytkownicy: scott, hr, jan, u1, u2 Uruchamiając komputer, najpierw logujemy się do systemu operacyjnego za pomocą konta np. oracle, a dopiero później logujemy się do bazy danych jako użytkownicy bazy np. SYS czy U1. Będąc zalogowanym użytkownikiem w systemie operacyjnym (np. jako oracle ) możemy dowolnie zmieniać tożsamość w bazie danych przełączając się pomiędzy użytkownikami w bazie np: sqlplus sys as sysdba sqlplus jan/haslo sqlplus u1/test lub bez wychodzenia z sqlplus CONN SYS AS SYSDBA CONN JAN/haslo CONN U1/test Uwierzytelnianie przez system operacyjny Linux W przypadku uwierzytelnienia przez system operacyjny, użytkownik Linuxa (np. oracle) musi być w grupie systemu operacyjnego dba. Aby sprawdzić jaki użytkownik systemu operacyjnego jest aktualnie zalogowany oraz do jakich grup jest przydzielony należy wykonać w terminalu Linuxa następujące polecenie: id Jako wynik możemy otrzymać następujące informacje: uid=500(oracle) gid=501(oracle) groups=500(vboxsf), 501(oracle), 504(dba) Strona: 2 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

3 Powyższa linia oznacza, że aktualnie zalogowany do systemu operacyjnego jest użytkownik oracle o numerze identyfikacyjnym 500 i należy do następujących grup: oracle, vboxsf, dba. W tym konkretnym przypadku, użytkownik oracle należy do grupy systemu operacyjnego dba, a więc może się łączyć do instancji bazy danych jako SYS i nie musi podawać hasła bo uwierzytelnia go system operacyjny (poprzez grupę dba do której należy) np: sqlplus sys as sysdba Dla przykładu, inny użytkownik systemu operacyjnego, który nie należy do grupy dba, będzie musiał jawnie podać hasło bo system operacyjny sam go nie uwierzytelni. Aby odebrać użytkownikowi oracle członkostwo w grupie dba należy wykonać jako administrator Linuxa następujące polecenia: 1. przelogować się w terminalu tekstowym na administratora Linuxa root z hasłem oracle : su root 2. Wyłączamy usługe nscd (buforującą inne usługi nazewnicze) /etc/init.d/nscd stop 3. przydzielamy użytkownikowi oracle tylko domyślną grupę oracle, bez dba usermod G oracle oracle 4. ponownie przelogowujemy się na użytkownika oracle su - oracle 5. łączymy się do bazy danych jako użytkownik SYS sqlplus sys as sysdba 6. baza prosi o podanie hasła ponieważ oracle nie należy do grupy dba nie może wejść do bazy bez hasła. 7. wracamy do poprzednich ustawień, a więc ponownie przydzielamy użytkownika oracle do grupy dba, a także do pozostałych grup do których wcześniej należał. Włączamy usługę buforującą nscd su root usermod a G vboxsf,dba oracle /etc/init.d/nscd start Strona: 3 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

4 8. przelogowujemy się ponownie na użytkownika oracle i sprawdzamy w jakich jest grupach i łączymy się do bazy jako SYS bez hasła bo tym razem należy do grupy dba su - oracle id sqlplus sys as sysdba Uwierzytelnianie administratorów za pomocą pliku haseł Podczas połączeń zdalnych oraz lokalnych jako SYS, gdy użytkownik systemu operacyjnego nie należy do grupy dba wykorzystuje się plik haseł zamiast uwierzytelniania przez system operacyjny. W pliku haseł przechowywane są hasła i uprawnienia tylko tych użytkowników, którzy posiadają uprawnienia SYSDBA lub SYSOPER. Aby sprawdzić czy plik haseł jest wykorzystywany należy sprawdzić parametr bazy danych REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE po zalogowaniu do bazy: sqlplus sys as sysdba SHOW PARAMETER REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE Parametr powinien być ustawiony na wartość EXCLUSIVE co oznacza, że ten plik haseł jest używany tylko przez tę instancję bazy danych. W przypadku wartości NONE oznacza to, że plik haseł nie jest wykorzystywany. Dodatkowo, można sprawdzić zawartość pliku haseł w widoku V$PWFILE_USERS np: SELECT * FROM V$PWFILE_USERS; Można wyłączyć uwierzytelnianie administratorów bazy (np. SYS-a) przez plik haseł i pozostawić jako jedyną metodę uwierzytelniania system operacyjny: ALTER SYSTEM SET REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE=NONE SCOPE=SPFILE; SHUTDOWN IMMEDIATE; STARTUP; Od tego momentu plik haseł nie będzie używany. Będzie można się zalogować jako SYS tylko za pomocą uwierzytelnienia przez system operacyjny. Domyślny plik haseł orapwsid standardowo w systemie Linux znajduje się w katalogu: $ORACLE_HOME/dbs np: /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_home_1/dbs/orapworcl Strona: 4 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

5 Zarządzanie zwykłymi kontami użytkowników w bazie danych Tożsamość aktualnie zalogowanego użytkownika w sqlplus można sprawdzić w zmiennej USER za pomocą następującego zapytania: SELECT USER FROM DUAL; Administrator (np. SYS) może sprawdzić istniejące konta użytkowników w widoku DBA_USERS: DESC DBA_USERS SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS, EXPIRY_DATE FROM DBA_USERS; Aby stworzyć nowego użytkownika należy wykonać następujące polecenie: CREATE USER TEST IDENTIFIED BY password DEFAULT TABLESPACE USERS ACCOUNT LOCK; Powyższe polecenie tworzy konto użytkownika TEST z hasłem password, z domyślną przestrzenią tabel USERS które od razu jest zablokowane. Aby je odblokować należy wykonać: ALTER USER TEST ACCOUNT UNLOCK; Aby zmienić hasło tego użytkownika należy wykonać polecenie: ALTER USER TEST IDENTIFIED BY new_password; Przydział 1MB limitu (quota) w przestrzeni tabel USERS: ALTER USER TEST QUOTA 1M ON USERS; Aby zmusić użytkownika do zmiany hasła przy następnym logowaniu należy wygasić mu aktualne hasło: ALTER USER TEST PASSWORD EXPIRE; Aby zmienić profil użytkownika np. na profil o nazwie RESTRICT należy wykonać polecenie (profil musi istnieć): ALTER USER TEST PROFILE RESTRICT; Przywrócenie domyślnego profilu: ALTER USER TEST PROFILE DEFAULT; Usunięcie użytkownika wraz ze wszystkimi jego obiektami i danymi DROP USER TEST CASCADE; Strona: 5 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

6 Zarządzanie uprawnieniami użytkowników Uprawnienia użytkowników dzielą się na: systemowe (dotyczące zarządzania instancją bądź możliwością manipulacji na obiektach) obiektowe (dotyczące zarządzania danymi w obiektach np. select, insert, update) Do systemowych należą np: CREATE SESSION ALTER USER ALTER SYSTEM CREATE TABLE itp. Kilka przykładów przydzielania uprawnień systemowych: GRANT CREATE SESSION TO TEST; GRANT ALTER SYSTEM TO TEST; GRANT SYSDBA TO TEST; GRANT CREATE TABLE TO TEST WITH ADMIN OPTION; Klauzula WITH ADMIN OPTION oznacza, że użytkownik któremu przydzielamy to uprawnienie może je sam dalej nadawać innym użytkownikom. Do obiektowych należą między innymi: SELECT INSERT DELETE UPDATE Przydzielanie uprawnień odbywa się przez osobę która jest właścicielem obiektu lub dostała uprawnienia z opcją WITH GRANT OPTION np: GRANT SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT ON MY_TABLE TO TEST; GRANT SELECT ANY TABLE TO TEST WITH GRANT OPTION; Strona: 6 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

7 Klauzula WITH GRANT OPTION oznacza, że użytkownik któremu przydzielamy to uprawnienie może je sam dalej nadawać innym użytkownikom. Uprawnienia zabiera się poleceniem REVOKE: REVOKE SELECT ANY TABLE FROM TEST; REVOKE CREATE SESSION FROM TEST; REVOKE SYSDBA FROM TEST; Administratorzy i zwykli użytkownicy mogą sprawdzać swoje uprawnienia w następujących widokach Użytkownicy: USER_SYS_PRIVS uprawnienia systemowe zalogowanego użytkownika USER_TAB_PRIVS uprawnienia obiektowe zalogowanego użytkownika USER_ROLE_PRIVS role przydzielone zalogowanemu użytkownikowi Administratorzy mogą sprawdzać uprawnienia wszystkich użytkowników w widokach: DBA_SYS_PRIVS DBA_TAB_PRIVS DBA_ ROLE_PRIVS Zarządzanie rolami Przydzielanie pojedynczych uprawnień systemowych czy obiektowych może być pracochłonne i uciążliwe. Dlatego dużo lepiej zarządzać autoryzacją użytkowników poprzez role. Rola może zawierać w sobie: uprawnienia systemowe uprawnienia obiektowe inne role Oto kilka przykładów operacji na rolach: Stworzenie nowej zwykłej roli: CREATE ROLE POWER_USER; Stworzenie roli zabezpieczonej hasłem: CREATE ROLE VERY_POWER_USER IDENTIFIED BY password; Przydzielenie uprawnień do roli Strona: 7 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

8 GRANT CREATE SESSION TO POWER_USER; GRANT SELECT ANY TABLE, UPDATE ANY TABLE TO POWER_USER; przydzielenie roli do innej roli: GRANT POWER_USER TO VERY_POWER_USER; przydzielenie roli do użytkownika: GRANT VERY_POWER_USER TO TEST; Przydzielona rola zwykła jest uaktywniana w momencie logowania użytkownika. Jeśli rola jest chroniona hasłem to użytkownik musi ją samodzielnie uaktywnić: SET ROLE VERY_POWER_USER IDENTIFIED BY password; Uaktywnione samodzielnie przez użytkownika role można sprawdzić w widoku SESSION_ROLES: SELECT ROLE FROM SESSION_ROLES; Wyłączenie wszystkich uaktywnionych samodzielnie ról: SET ROLE NONE; Przydział uprawnień do ról można sprawdzać w następujących widokach: ROLE_SYS_PRIVS uprawnienia systemowe w rolach ROLE_TAB_PRIVS uprawnienia obiektowe w rolach ROLE_ROLE_PRIVS inne role przydzielone w rolach Profile Profil to zbiór ograniczeń i restrykcji jakie można nałożyć na konta użytkowników. Za pomocą profili można sterować: złożoność haseł użytkowników czas aktywności haseł czasu trwania sesji i bezczynności ilości operacji I/O ilości używanego procesora itp. Aby profile zaczęły działać w bazie należy włączyć tę funkcjonalność ustawiając parametr: RESOURCE_LIMIT Strona: 8 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

9 ALTER SYSTEM SET RESOURCE_LIMIT=TRUE; Następnie można utworzyć profil i określić w nim kolejne ograniczenia zużycia zasobów serwera lub polityki haseł: CREATE PROFILE MY_PROFILE LIMIT CPU_PER_SESSION LOGICAL_READS_PER_SESSION 1000 CONNECT_TIME 30 PRIVATE_SGA CPU_PER_CALL UNLIMITED COMPOSITE_LIMIT FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3 PASSWORD_LIFE_TIME 90 PASSWORD_REUSE_TIME 180 PASSWORD_LOCK_TIME 3 PASSWORD_GRACE_TIME 3; Utworzony profil następnie należy przedzielić użytkownikom: ALTER USER TEST PROFILE MY_PROFILE; Zarządzanie za pomocą narzędzia Enterprise Manager Zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami, rolami i profilami można również z poziomu narzędzia Enterprise Manager (EM). Aby włączyć EM należy wykonać polecenie w terminalu Linuxa emctl start dbconsole Następnie wewnątrz maszyny wirtualnej uruchomić przeglądarkę i skorzystać z linka: Enterprise Manager. Po zalogowaniu jako użytkownik sys z hasłem oracle jako sysdba należy przejść do zakładki Server i w sekcji Security wybrać właściwą opcję tak jak na rysunku poniżej: Strona: 9 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

10 Oracle Virtual Private Databese (VPD) niskopoziomowe zarządzanie uprawnieniami Mechanizm Virtual Private Database to bardzo przydatna funkcjonalność, stosowana kiedy chcemy ograniczyć użytkownikom uprawnienia na poziomie niższym niż tabela, a więc na poziomie wierszy lub kolumn. Za pomocą standardowych mechanizmów uprawnień systemowych i obiektowych nie da się zrealizować na przykład ograniczenia widoczności pewnych konkretnych wierszy w tabeli czy dostępności wartości w kolumnach. Przeanalizujmny poniższy przykład: W tabeli EMP (employees czyli pracownicy) są wpisy dotyczące wszystkich pracowników w firmie (wraz z ich zarobkami, które najczęściej są tajne i dostępne indywidualnie tylko dla pracownika. Jedynie osoby zatrudnione w kadrach (dział HR) mają wgląd w dane wszystkich pracowników. Tak więc pracownik i jednocześnie użytkownik bazy danych MIKE, wykonując zapytania typu SELECT na tabeli EMP powinien widzieć tylko swoje dane (1 wiersz), a pracownik kadr - HR powinien widzieć wszystkie wiersze z tabeli. Tak więc bez względu na zalogowanego użytkownika do bazy danych (HR lub MIKE) po wykonaniu tego samego polecenia SELECT * FROM HR.EMP; 1. Użytkownik MIKE otrzyma tylko jeden wiersz z wpisem dotyczącym jego samego 2. Użytkownik HR otrzyma rekordy wszystkich pracowników z tabeli EMP. Obaj użytkownicy (HR i MIKE) posiadają uprawnienie SELECT do tabeli EMP, a więc zgodnie ze standardowym mechanizmem uprawnień obiektowych powinni mieć dostęp do wszystkich rekordów. Dopiero zastosowanie dodatkowych polityk VPD pozwala osiągnąć planowany efekt. Strona: 10 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

11 Przygotowanie bazy danych do pracy z VPD VPD w celu ograniczenia dostępu do wierszy niejawnie dodaje do zapytań SQL wydawanych przez użytkowników dodatkową klauzulę WHERE bazując na funkcji PL/SQL np: CREATE OR REPLACE FUNCTION VPD_FILTER_EMP_ROWS ( schema_var IN VARCHAR2, table_var IN VARCHAR2 ) RETURN VARCHAR2 IS return_val VARCHAR2 (400); BEGIN return_val := 'SALARY < 6000'; RETURN return_val; END vpd_filter_emp_rows; / Powyższa funkcja PL/SQL o nazwie VPD_FILTER_EMP_ROWS zwraca dodatkowy składnik w klauzuli WHERE: SALARY < Czyli ta funkcja ogranicza użytkownikom widoczność wierszy dla których wartości w kolumnie SALARY są większę lub równe od Mając już skompilowaną funkcję w bazie (najczęściej w schemacie SYS) należy jeszcze zarejestrować ją jako politykę w VPD wywołując procedurę PL/SQL ADD_POLICY z pakietu DBMS_RLS: DBMS_RLS.ADD_POLICY ( OBJECT_SCHEMA => 'HR', OBJECT_NAME => 'EMP', POLICY_NAME => 'FILTER_EMP_ROWS_POLICY', FUNCTION_SCHEMA => 'SYS', POLICY_FUNCTION => 'VPD_FILTER_EMP_ROWS', STATEMENT_TYPES => 'SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE' ); Powyższa polityka będzie mieć zastosowanie na tabeli EMP w schemacie HR na poleceniach SQL typu SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. Wszyscy użytkownicy bazy danych, którzy nie posiadają uprawnienia EXEMPT ACCESS POLICY będą pod kontrolą polityki VPD o nazwie z przykładu powyżej: FILTER_EMP_ROWS_POLICY i będą widzieć tylko wiersze z wartością kolumny SALARY mniejszej od Strona: 11 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

12 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Logowanie jako administrator bazy danych Wszystkie poniższe ćwiczenia wykonywać na działającej instancji bazy danych 1. Z poziomu systemu operacyjnego Linux sprawdzić w jakich grupach znajdują się użytkownicy systemu operacyjnego oracle oraz root oraz czy któryś z nich należy do grupy dba. 2. Otworzyć nowy terminal tekstowy Linuxa, a następnie: a. upewnić się, że zalogowany użytkownik systemu operacyjnego to oracle b. podłączyć się za pomocą sqlplus do instancji bazy danych jako użytkownik jan z hasłem test jako sysdba c. sprawdzić czy użytkownik jan jest zarejestrowanym kontem w bazie danych d. jeśli nie jest, to zastanowić się dlaczego udało się zalogować do bazy danych jako użytkownik jan? e. sprawdzić w sqlplus tożsamość zalogowanego użytkownika 3. Zarządzanie plikami haseł a. zlokalizować w systemie operacyjnym Linux jak nazywa się i w jakim katalogu znajduje się plik haseł b. po zalogowaniu do bazy za pomocą sqlplus sprawdzić zawartość pliku haseł, a więc kto ma uprawnienia SYSDBA i SYSOPER 4. Blokowanie uwierzytelniania przez system operacyjny Linux administratorów bazy danych a. jako administrator systemu operacyjnego root odebrać członkostwo w grupie dba użytkownikowi oracle b. ponownie zmienić tożsamość na użytkownika oracle i upewnić się, że nie jest w grupie dba c. spróbować zalogować się do bazy jako sys za pomocą sqlplus. Czy baza prosi o hasło dla użytkownika sys? d. przywrócić członkostwo w grupie systemu operacyjnego dba użytkownikowi oracle Ćwiczenie 2 Zarządzanie kontami użytkowników bazy danych Wszystkie operacje w tym ćwiczeniu wykonać w SQLPLUS 1. Zalogować się do bazy danych jako sys 2. Sprawdzić jakie są zarejestrowane konta użytkowników w bazie wraz z ich statusem 3. Utworzyć nowego użytkownika bazy danych Strona: 12 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

13 a. o nazwie u1 z hasłem test b. z domyślną przestrzenią tabel USERS c. z domyślną przestrzenią tymczasową TEMP d. z odblokowanym statusem konta 4. Spróbować zalogować się za pomocą sqlplus na konto użytkownika u1 z hasłem test. Jeśli się nie udało to zastanowić się dlaczego? 5. Ponownie zalogować się jako sys 6. Przydzielić uprawnienie CREATE SESSION użytkownikowi u1 7. Ponownie spróbować się zalogować na konto użytkownika u1. Czy teraz się udało? 8. Spróbować utworzyć dowolną tabele o nazwie t1 jako użytkownik u1. Czy się udało? 9. Jako sys przydzielić uprawnienie CREATE TABLE użytkownikowi u1 10. Ponownie spróbować utworzyć tabele t1 jako u1. Czy tym razem się udało? 11. Spróbować wprowadzić kilka wierszy to utworzonej tabeli. Czy się udało? 12. Jako sys przydzielić limit (quota) w przestrzeni tabel USERS użytkownikowi u1 na poziomie 1MB 13. Ponownie sprawdzić czy użytkownik u1 może tworzyć wiersze we wcześniej utworzonej tabeli. Ćwiczenie 3 Uprawnienia Wszystkie operacje w tym ćwiczeniu wykonać w SQLPLUS 1. Utworzyć dwóch kolejnych użytkowników u2 i u3. 2. Przydzielić uprawnienie CREATE SESSION WITH ADMIN OPTION użytkownikowi u1 3. Zalogować się jako u1 i przydzielić uprawnienie CREATE SESSION użytkownikom u2 i u3 4. Sprawdzić czy użytkownicy u2 i u3 mogą się zalogować do bazy. 5. Jako sys odebrać uprawnienie CREATE SESSION użytkownikowi u1. Czy pozostali użytkownicy, którym u1 przydzielił to uprawnienie nadal je mają? 6. Przywrócić uprawnienie CREATE SESSION użytkownikowi u1 7. Jako u1 nadać uprawnienie czytania tabeli u1.t1 użytkownikowi u2 z opcją WITH GRANT OPTION 8. Jako u2 nadać uprawnienie czytania tabeli u1.t1 użytkownikowi u3. 9. Sprawdzić czy u3 może czytać tabele u1.t1 10. Jako u1 odebrać uprawnienie do czytania tabeli u1.t1 użytkownikowi u2 11. Sprawdzić czy nadal użytkownicy u2, a w szczególności u3 mogą czytać tabelę u1.t1. Jeśli nie to dlaczego? Ćwiczenie 4 Role 1. Stworzyć dwie role: Strona: 13 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

14 a. power b. super_power chronioną hasłem 2. Przydzielić kilka uprawnień systemowych i obiektowych roli power 3. Przydzielić kilka uprawnień systemowych i obiektowych roli power_user 4. Przydzielić obie role użytkownikowi u1; 5. Sprawdzić czy użytkownik posiada przydzielone uprawnienia poprzez rolę power. 6. Aktywować rolę super_power i sprawdzić uprawnienia Ćwiczenie 5 Profile 1. Aktywować funkcjonalność ograniczania zasobów za pomocą profili. 2. Za pomocą SQLPLUS-a lub za pomocą Enterprise Manager-a stworzyć profil RESTRICT z następującymi parametrami: a. CPU_PER_SESSION 10 [setnych sekundy] b. LOGICAL_READS_PER_SESSION 2 [ilość odczytanych bloków] c. CONNECT_TIME 5 [minut] d. PRIVATE_SGA 1 [KB lub MB] e. CPU_PER_CALL 1 [czas procesora w setnych sekundy] f. FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3 [razy] g. PASSWORD_LIFE_TIME 1 [dni] h. PASSWORD_REUSE_TIME 3 [dni] i. PASSWORD_LOCK_TIME 3 [razy] j. PASSWORD_GRACE_TIME 3 [dni] 3. Przypisać stworzony profil użytkownikowi u1 4. Zalogować się jako U1 i sprawdzić jak profil wpływa na konto użytkownika Ćwiczenie 6 Virtual Private Database 1. Pobrać plik vpd.zip z systemu 2. Przenieść plik do maszyny wirtualnej zgodnie z procedurą pokazaną na zajęciach przez prowadzącego lub według kroków spisanych w dokumencie: Instrukcja używania VirtualBox-a i SQLPLUS-a a. rodział: Virtual Box podłączanie zewnętrznych katalogów do maszyny wirtualnej 3. Rozpakować archiwum zip za pomocą polecenia unzip w systemie Linux. a. unzip vpd.zip 4. Uruchomić SQLPLUS i zalogować się jako SYS 5. Otworzyć, zapoznać się, a nastęnie uruchomić następujące skrypty w podanej niżej kolejności: a. vpd_user_table.sql b. vpd_func.sql c. vpd_policy.sql 6. Uruchamianie skryptów odbywa się w SQLPLUS za pomocą podając pełną scieżkę do pliku w systemie Linux np: Strona: 14 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

15 e. Skrypty tworzą nowego użytkownika MIKE oraz tabele EMP w schemacie HR. 7. Testowanie czy VPD działa: f. zalogować się jako użytkownik HR z hasłem oracle g. pobrać wiersze z tabeli: SELECT * FROM EMP h. Następnie zalogować się jako użytkownik MIKE z hasłem oracle i. Ponownie pobrać wszystkie wiersze w tabeli EMP: SELECT * FROM EMP 8. Czy użytkownicy HR i MIKE widzą te same dane w tabeli HR? Jeśli nie to analizując kod funkcji w skrypcie vpd_func.sql znaleźć dodatkową klauzulę dodawaną do sekcji WHERE przez Virtual Private Database. 9. Wyczyścić środowisko bazy danych uruchamiając skrypt vpd_clean.sql Strona: 15 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

16 Odpowiedzi do zadań Ćwiczenie 1 1. Otwieram terminal tekstowy i sprawdzam użytkowników a. id [aktualnego użytkownika] b. su root c. id [użytkownika root po wcześniejszym przelogowaniu] 2. Otwieram nowy terminal tekstowy a. id b. sqlplus jan/test as sysdba c. SELECT USERNAME FROM DBA_USERS; d. użytkownik JAN nie istnieje w bazie. Zamiast tego został uwierzytelniony SYS e. SELECT USER FROM DUAL; 3. Plik haseł domyślnie znajduje się w katalogu $ORACLE_HOME/dbs a. /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_home_1/dbs/orapworcl b. sqlplus / as sysdba c. SELECT * FROM V$PWFILE_USERS; 4. Jako administrator Linuxa odbieram członkostwo w grupie dba użytkownikowi oracle. Wcześniej wyłączam buforowanie usług nazewniczych: nscd a. su root b. /etc/init.d/nscd stop c. usermod G oracle oracle d. su oracle e. sqlplus sys as sysdba [bez wpisania hasła SYS nie wejdzie do bazy] f. su root g. usermod G dba,vboxsf oracle h. /etc/init.d/nscd start Strona: 16 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

17 Ćwiczenie 2 1. sqlplus sys as sysdba 2. SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS FROM DBA_USERS; 3. Tworzę nowego użytkownika u1 A. CREATE USER U1 IDENTIFIED BY TEST DEFAULT TABLESPACE USERS TEMPORARY TABLESPACE TEMP ACCOUNT UNLOCK; 4. Logowanie się nie powiedzie bo użytkownik nie posiada uprawnienia CREATE SESSION 5. sqlplus sys as sysdba 6. GRANT CREATE SESSION TO U1; 7. CONN U1 8. Tabeli się nie da utworzyć bo użytkownik nie ma uprawnienia CREATE SESSION 9. CONN / AS SYSDBA A. GRANT CREATE TABLE TO U1; 10. CREATE TABLE T1 (ID NUMBER); 11. Nie da się wprowadzić wierszy do tabeli bo użytkownik nie ma ustawionego limitu w domyślnej przestrzeni tabel 12. ALTER USER U1 QUOTA 1M ON USERS; 13. Tym razem uda się wprowadzić wiersze do tabeli. Ćwiczenie 3 1. Tworzenie użytkowników u2 i u3 A. CREATE USER U2 IDENTIFIED BY test; B. CREATE USER U3 IDENTIFIED BY test; 2. GRANT CREATE SESSION TO U1 WITH ADMIN OPTION; 3. Łącze się jako u1 i przydzielam CREATE SESSION do U2 i U3 A. CONN U1 B. GRANT CREATE SESSION TO U2, U3; 4. CONN U2/test 5. Odbieram uprawnienia CREATE SESSION użytkownikowi U1 Strona: 17 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

18 A. CONN SYS AS SYSDBA B. REVOKE CREATE SESSION FROM U1; c. Tak, U2 i U3 mają ciągle te uprawnienia bo przydzielone zostały z opcją WITH ADMIN OPTION więc nie są potem usuwane kaskadowo 6. Uprawnienia obiektowe z GRANT OPTION A. CONN U1 B. GRANT SELECT ON U1.T1 TO U2 WITH GRANT OPTION; 7. Jako U2 przydzielić uprawnienie select on U1.T1 do U3 A. CONN U2 B. GRANT SELECT ON U1.T1 TO U3; 8. Jako U3 sprawdzam czy mogę czytać tabelę U1.T1 A. CONN U3 B. SELECT * FROM U1.T1; c. U3 ma takie uprawnienie 9. Jako U1 odbieram uprawnienie do czytania tabeli U1.T1 użytkownikowi U2 A. CONN U1 B. REVOKE SELECT ON U1.T1 FROM U2; 10. Sprawdzam czy U3 może czytać tabele U1.T1 A. CONN U3 Ćwiczenie 4 role B. SELECT * FROM U1.T1; c. U3 nie ma już uprawnień do czytania tabeli u1.t1 bo po odebraniu tych uprawnień od U2 zostały one kaskadowo odebrane również U3. 1. Tworzę dwie role A. CONN SYS AS SYSDBA B. CREATE ROLE POWER; C. CREATE ROLE SUPER_POWER IDENTIFIED BY test; Strona: 18 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

19 2. Przydzielam kilka uprawnień do dwóch ról A. GRANT CREATE SESSION TO POWER; B. GRANT CRATE TABLE TO POWER; C. GRANT CREATE VIEW TO POWER; 3. GRANT ALTER SYSTEM TO SUPER_POWER; 4. Przydzielam obie role użytkownikowi U1 A. GRANT POWER TO U1; B. GRANT SUPER_POWER TO U1; 5. Sprawdzam czy U1 ma przydzielone uprawnienia poprzez rolę POWER A. CONN U1 b. Tak, U1 ma te uprawnienia 6. Aktywuje uprawnienia SUPER_POWER A. SET ROLE SUPER_POWER IDENTIFIED BY test; B. SELECT * FROM SESSION_ROLES; Ćwiczenie 5 profile 1. Aktywowanie funkcjonalności profili w bazie A. CONN SYS AS SYSDBA B. ALTER SYSTEM SET RESOURCE_LIMIT=TRUE; 2. CREATE PROFILE RESTRICT LIMIT CPU_PER_SESSION 10 LOGICAL_READS_PER_SESSION 2 CONNECT_TIME 5 PRIVATE_SGA 1K CPU_PER_CALL 1 FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3 PASSWORD_LIFE_TIME 1 PASSWORD_REUSE_TIME 3 PASSWORD_LOCK_TIME 3 PASSWORD_GRACE_TIME 3; 3. ALTER USER U1 PROFILE RESTRICT; Strona: 19 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

20 4. CONN U1 Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle 11g 5. Użytkownik nawet nie może się zalogować bo operacja logowania wykorzystuje wszystkie ustawione limity. Strona: 20 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 1. Instalacja systemu zarządzania bazą danych Oracle 11.2 wykorzystanie instalatora uruchamianego za pomocą skryptu runinstaller 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Bazy danych w środowisku Oracle. Instalacja narzędzi Oracle: konfiguracja serwera i klienta

Bazy danych w środowisku Oracle. Instalacja narzędzi Oracle: konfiguracja serwera i klienta UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Zadanie 43 Bazy danych w środowisku Oracle Instalacja narzędzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe.

Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe. PostgreSQL 1 Bazy Danych Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe. Antoni Ligęza, Marcin Szpyrka Wykorzystano materiały: http://www.postgresql.org/docs/8.3/interactive/

Bardziej szczegółowo

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE STUDIA INFORMATICA 2011 Volume 32 Number 2B (97) Bożena MAŁYSIAK-MROZEK, Dariusz MROZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL?

Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL? Sławomir Civic Białek Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL? Katowice 28 sierpnia 2007 Streszczenie Slony to opensource owe i darmowe rozwiązanie problemu replikacji baz

Bardziej szczegółowo

Linux-EduCD 0.4.1 Minipodręcznik

Linux-EduCD 0.4.1 Minipodręcznik 0.4.1 Minipodręcznik Rajmund Radziewicz SIMP Studium Techniki http://www.simp-st.pl/ wprowadzenie 2 Uruchamianie płyty 6 Instalacja na twardym dysku 9 HomePack 17 Baza danych 18 NFS- udostępnianie zasobów

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST Spis Treści 1. Charakterystyka DataEdge...3 1.1. HotSwap... 3 1.2. HotSpair... 3 1.3. Snapshot... 3 2. Podłączenie...4 2.1. Przyłączenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Informacje prawne Firma Novell, Inc. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za treść i sposób korzystania z tej dokumentacji, w szczególności zaś nie udziela żadnych (pisemnych albo domniemanych)

Bardziej szczegółowo

Zasady gr dy upy Group Policy

Zasady gr dy upy Group Policy Zasady grupy Group Policy Przegląd zasad grupy Zasady grupy udostępniają możliwości zarządzania ustawieniami konfiguracji dotyczącymi komputerów i użytkowników w środowisku usług Active Directory. Funkcje

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo