Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g"

Transkrypt

1 Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle jest systemem do którego może podłączyć się wielu użytkowników równoległych w tym samym czasie. Tożsamością i uprawnieniami zarządza się poprzez: konta, uprawnienia, role profile virtual private database Najprostszą metodą uwierzytelniania jest podanie nazwy i hasła użytkownika. Istnieją również bardziej zaawansowane metody sprawdzania tożsamości użytkowników lecz nie będą one omawiane w ramach tego laboratorium. Zarządzanie kontami administratorów bazy danych Użytkownik SYS jest specjalnym kontem do zarządzania całą instancją bazy danych. Posiada pełny zbiór uprawnień systemowych i obiektowych. Jest też właścicielem słownika danych. Łącząc się do bazy jako SYS należy zawsze podać klauzulę as sysdba np: sqlplus sys as sysdba lub będąc już w programie sqlplus CONN SYS AS SYSDBA Klauzula as sysdba upewnia bazę danych o tym, że użytkownik rzeczywiście chce połączyć się jako administrator, a nie w wyniku błędu czy pomyłki. SYS może łączyć się do bazy danych: lokalnie (z tej samej maszyny na której działa instancja bazy) lub zdalnie (z innego komputera przez sieć). Połączenia lokalne W przypadku połączeń lokalnych administrator bazy danych może być uwierzytelniany na dwa sposoby: za pomocą systemu operacyjnego za pomocą pliku haseł bazy danych Strona: 1 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

2 Połączenia zdalne Połączenia zdalne jako SYS możliwe są w podstawowej konfiguracji tylko za pomocą pliku haseł Użytkownicy systemu operacyjnego i użytkownicy bazy danych Należy rozróżnić dwa typy użytkowników: 1. użytkownicy systemu operacyjnego, a więc Ci na których logujemy się do Linux-a czy Windows-a a. Przykładowi użytkownicy w systemie Linux: i. administrator systemu operacyjnego: root ii. zwykły użytkownik: oracle 2. użytkownicy bazy danych, a więc Ci użytkownicy, którzy mają konta w bazie danych a. Przykładowo w bazie Oracle 11g i. administrator bazy danych: SYS ii. zwykli użytkownicy: scott, hr, jan, u1, u2 Uruchamiając komputer, najpierw logujemy się do systemu operacyjnego za pomocą konta np. oracle, a dopiero później logujemy się do bazy danych jako użytkownicy bazy np. SYS czy U1. Będąc zalogowanym użytkownikiem w systemie operacyjnym (np. jako oracle ) możemy dowolnie zmieniać tożsamość w bazie danych przełączając się pomiędzy użytkownikami w bazie np: sqlplus sys as sysdba sqlplus jan/haslo sqlplus u1/test lub bez wychodzenia z sqlplus CONN SYS AS SYSDBA CONN JAN/haslo CONN U1/test Uwierzytelnianie przez system operacyjny Linux W przypadku uwierzytelnienia przez system operacyjny, użytkownik Linuxa (np. oracle) musi być w grupie systemu operacyjnego dba. Aby sprawdzić jaki użytkownik systemu operacyjnego jest aktualnie zalogowany oraz do jakich grup jest przydzielony należy wykonać w terminalu Linuxa następujące polecenie: id Jako wynik możemy otrzymać następujące informacje: uid=500(oracle) gid=501(oracle) groups=500(vboxsf), 501(oracle), 504(dba) Strona: 2 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

3 Powyższa linia oznacza, że aktualnie zalogowany do systemu operacyjnego jest użytkownik oracle o numerze identyfikacyjnym 500 i należy do następujących grup: oracle, vboxsf, dba. W tym konkretnym przypadku, użytkownik oracle należy do grupy systemu operacyjnego dba, a więc może się łączyć do instancji bazy danych jako SYS i nie musi podawać hasła bo uwierzytelnia go system operacyjny (poprzez grupę dba do której należy) np: sqlplus sys as sysdba Dla przykładu, inny użytkownik systemu operacyjnego, który nie należy do grupy dba, będzie musiał jawnie podać hasło bo system operacyjny sam go nie uwierzytelni. Aby odebrać użytkownikowi oracle członkostwo w grupie dba należy wykonać jako administrator Linuxa następujące polecenia: 1. przelogować się w terminalu tekstowym na administratora Linuxa root z hasłem oracle : su root 2. Wyłączamy usługe nscd (buforującą inne usługi nazewnicze) /etc/init.d/nscd stop 3. przydzielamy użytkownikowi oracle tylko domyślną grupę oracle, bez dba usermod G oracle oracle 4. ponownie przelogowujemy się na użytkownika oracle su - oracle 5. łączymy się do bazy danych jako użytkownik SYS sqlplus sys as sysdba 6. baza prosi o podanie hasła ponieważ oracle nie należy do grupy dba nie może wejść do bazy bez hasła. 7. wracamy do poprzednich ustawień, a więc ponownie przydzielamy użytkownika oracle do grupy dba, a także do pozostałych grup do których wcześniej należał. Włączamy usługę buforującą nscd su root usermod a G vboxsf,dba oracle /etc/init.d/nscd start Strona: 3 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

4 8. przelogowujemy się ponownie na użytkownika oracle i sprawdzamy w jakich jest grupach i łączymy się do bazy jako SYS bez hasła bo tym razem należy do grupy dba su - oracle id sqlplus sys as sysdba Uwierzytelnianie administratorów za pomocą pliku haseł Podczas połączeń zdalnych oraz lokalnych jako SYS, gdy użytkownik systemu operacyjnego nie należy do grupy dba wykorzystuje się plik haseł zamiast uwierzytelniania przez system operacyjny. W pliku haseł przechowywane są hasła i uprawnienia tylko tych użytkowników, którzy posiadają uprawnienia SYSDBA lub SYSOPER. Aby sprawdzić czy plik haseł jest wykorzystywany należy sprawdzić parametr bazy danych REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE po zalogowaniu do bazy: sqlplus sys as sysdba SHOW PARAMETER REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE Parametr powinien być ustawiony na wartość EXCLUSIVE co oznacza, że ten plik haseł jest używany tylko przez tę instancję bazy danych. W przypadku wartości NONE oznacza to, że plik haseł nie jest wykorzystywany. Dodatkowo, można sprawdzić zawartość pliku haseł w widoku V$PWFILE_USERS np: SELECT * FROM V$PWFILE_USERS; Można wyłączyć uwierzytelnianie administratorów bazy (np. SYS-a) przez plik haseł i pozostawić jako jedyną metodę uwierzytelniania system operacyjny: ALTER SYSTEM SET REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE=NONE SCOPE=SPFILE; SHUTDOWN IMMEDIATE; STARTUP; Od tego momentu plik haseł nie będzie używany. Będzie można się zalogować jako SYS tylko za pomocą uwierzytelnienia przez system operacyjny. Domyślny plik haseł orapwsid standardowo w systemie Linux znajduje się w katalogu: $ORACLE_HOME/dbs np: /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_home_1/dbs/orapworcl Strona: 4 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

5 Zarządzanie zwykłymi kontami użytkowników w bazie danych Tożsamość aktualnie zalogowanego użytkownika w sqlplus można sprawdzić w zmiennej USER za pomocą następującego zapytania: SELECT USER FROM DUAL; Administrator (np. SYS) może sprawdzić istniejące konta użytkowników w widoku DBA_USERS: DESC DBA_USERS SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS, EXPIRY_DATE FROM DBA_USERS; Aby stworzyć nowego użytkownika należy wykonać następujące polecenie: CREATE USER TEST IDENTIFIED BY password DEFAULT TABLESPACE USERS ACCOUNT LOCK; Powyższe polecenie tworzy konto użytkownika TEST z hasłem password, z domyślną przestrzenią tabel USERS które od razu jest zablokowane. Aby je odblokować należy wykonać: ALTER USER TEST ACCOUNT UNLOCK; Aby zmienić hasło tego użytkownika należy wykonać polecenie: ALTER USER TEST IDENTIFIED BY new_password; Przydział 1MB limitu (quota) w przestrzeni tabel USERS: ALTER USER TEST QUOTA 1M ON USERS; Aby zmusić użytkownika do zmiany hasła przy następnym logowaniu należy wygasić mu aktualne hasło: ALTER USER TEST PASSWORD EXPIRE; Aby zmienić profil użytkownika np. na profil o nazwie RESTRICT należy wykonać polecenie (profil musi istnieć): ALTER USER TEST PROFILE RESTRICT; Przywrócenie domyślnego profilu: ALTER USER TEST PROFILE DEFAULT; Usunięcie użytkownika wraz ze wszystkimi jego obiektami i danymi DROP USER TEST CASCADE; Strona: 5 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

6 Zarządzanie uprawnieniami użytkowników Uprawnienia użytkowników dzielą się na: systemowe (dotyczące zarządzania instancją bądź możliwością manipulacji na obiektach) obiektowe (dotyczące zarządzania danymi w obiektach np. select, insert, update) Do systemowych należą np: CREATE SESSION ALTER USER ALTER SYSTEM CREATE TABLE itp. Kilka przykładów przydzielania uprawnień systemowych: GRANT CREATE SESSION TO TEST; GRANT ALTER SYSTEM TO TEST; GRANT SYSDBA TO TEST; GRANT CREATE TABLE TO TEST WITH ADMIN OPTION; Klauzula WITH ADMIN OPTION oznacza, że użytkownik któremu przydzielamy to uprawnienie może je sam dalej nadawać innym użytkownikom. Do obiektowych należą między innymi: SELECT INSERT DELETE UPDATE Przydzielanie uprawnień odbywa się przez osobę która jest właścicielem obiektu lub dostała uprawnienia z opcją WITH GRANT OPTION np: GRANT SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT ON MY_TABLE TO TEST; GRANT SELECT ANY TABLE TO TEST WITH GRANT OPTION; Strona: 6 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

7 Klauzula WITH GRANT OPTION oznacza, że użytkownik któremu przydzielamy to uprawnienie może je sam dalej nadawać innym użytkownikom. Uprawnienia zabiera się poleceniem REVOKE: REVOKE SELECT ANY TABLE FROM TEST; REVOKE CREATE SESSION FROM TEST; REVOKE SYSDBA FROM TEST; Administratorzy i zwykli użytkownicy mogą sprawdzać swoje uprawnienia w następujących widokach Użytkownicy: USER_SYS_PRIVS uprawnienia systemowe zalogowanego użytkownika USER_TAB_PRIVS uprawnienia obiektowe zalogowanego użytkownika USER_ROLE_PRIVS role przydzielone zalogowanemu użytkownikowi Administratorzy mogą sprawdzać uprawnienia wszystkich użytkowników w widokach: DBA_SYS_PRIVS DBA_TAB_PRIVS DBA_ ROLE_PRIVS Zarządzanie rolami Przydzielanie pojedynczych uprawnień systemowych czy obiektowych może być pracochłonne i uciążliwe. Dlatego dużo lepiej zarządzać autoryzacją użytkowników poprzez role. Rola może zawierać w sobie: uprawnienia systemowe uprawnienia obiektowe inne role Oto kilka przykładów operacji na rolach: Stworzenie nowej zwykłej roli: CREATE ROLE POWER_USER; Stworzenie roli zabezpieczonej hasłem: CREATE ROLE VERY_POWER_USER IDENTIFIED BY password; Przydzielenie uprawnień do roli Strona: 7 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

8 GRANT CREATE SESSION TO POWER_USER; GRANT SELECT ANY TABLE, UPDATE ANY TABLE TO POWER_USER; przydzielenie roli do innej roli: GRANT POWER_USER TO VERY_POWER_USER; przydzielenie roli do użytkownika: GRANT VERY_POWER_USER TO TEST; Przydzielona rola zwykła jest uaktywniana w momencie logowania użytkownika. Jeśli rola jest chroniona hasłem to użytkownik musi ją samodzielnie uaktywnić: SET ROLE VERY_POWER_USER IDENTIFIED BY password; Uaktywnione samodzielnie przez użytkownika role można sprawdzić w widoku SESSION_ROLES: SELECT ROLE FROM SESSION_ROLES; Wyłączenie wszystkich uaktywnionych samodzielnie ról: SET ROLE NONE; Przydział uprawnień do ról można sprawdzać w następujących widokach: ROLE_SYS_PRIVS uprawnienia systemowe w rolach ROLE_TAB_PRIVS uprawnienia obiektowe w rolach ROLE_ROLE_PRIVS inne role przydzielone w rolach Profile Profil to zbiór ograniczeń i restrykcji jakie można nałożyć na konta użytkowników. Za pomocą profili można sterować: złożoność haseł użytkowników czas aktywności haseł czasu trwania sesji i bezczynności ilości operacji I/O ilości używanego procesora itp. Aby profile zaczęły działać w bazie należy włączyć tę funkcjonalność ustawiając parametr: RESOURCE_LIMIT Strona: 8 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

9 ALTER SYSTEM SET RESOURCE_LIMIT=TRUE; Następnie można utworzyć profil i określić w nim kolejne ograniczenia zużycia zasobów serwera lub polityki haseł: CREATE PROFILE MY_PROFILE LIMIT CPU_PER_SESSION LOGICAL_READS_PER_SESSION 1000 CONNECT_TIME 30 PRIVATE_SGA CPU_PER_CALL UNLIMITED COMPOSITE_LIMIT FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3 PASSWORD_LIFE_TIME 90 PASSWORD_REUSE_TIME 180 PASSWORD_LOCK_TIME 3 PASSWORD_GRACE_TIME 3; Utworzony profil następnie należy przedzielić użytkownikom: ALTER USER TEST PROFILE MY_PROFILE; Zarządzanie za pomocą narzędzia Enterprise Manager Zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami, rolami i profilami można również z poziomu narzędzia Enterprise Manager (EM). Aby włączyć EM należy wykonać polecenie w terminalu Linuxa emctl start dbconsole Następnie wewnątrz maszyny wirtualnej uruchomić przeglądarkę i skorzystać z linka: Enterprise Manager. Po zalogowaniu jako użytkownik sys z hasłem oracle jako sysdba należy przejść do zakładki Server i w sekcji Security wybrać właściwą opcję tak jak na rysunku poniżej: Strona: 9 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

10 Oracle Virtual Private Databese (VPD) niskopoziomowe zarządzanie uprawnieniami Mechanizm Virtual Private Database to bardzo przydatna funkcjonalność, stosowana kiedy chcemy ograniczyć użytkownikom uprawnienia na poziomie niższym niż tabela, a więc na poziomie wierszy lub kolumn. Za pomocą standardowych mechanizmów uprawnień systemowych i obiektowych nie da się zrealizować na przykład ograniczenia widoczności pewnych konkretnych wierszy w tabeli czy dostępności wartości w kolumnach. Przeanalizujmny poniższy przykład: W tabeli EMP (employees czyli pracownicy) są wpisy dotyczące wszystkich pracowników w firmie (wraz z ich zarobkami, które najczęściej są tajne i dostępne indywidualnie tylko dla pracownika. Jedynie osoby zatrudnione w kadrach (dział HR) mają wgląd w dane wszystkich pracowników. Tak więc pracownik i jednocześnie użytkownik bazy danych MIKE, wykonując zapytania typu SELECT na tabeli EMP powinien widzieć tylko swoje dane (1 wiersz), a pracownik kadr - HR powinien widzieć wszystkie wiersze z tabeli. Tak więc bez względu na zalogowanego użytkownika do bazy danych (HR lub MIKE) po wykonaniu tego samego polecenia SELECT * FROM HR.EMP; 1. Użytkownik MIKE otrzyma tylko jeden wiersz z wpisem dotyczącym jego samego 2. Użytkownik HR otrzyma rekordy wszystkich pracowników z tabeli EMP. Obaj użytkownicy (HR i MIKE) posiadają uprawnienie SELECT do tabeli EMP, a więc zgodnie ze standardowym mechanizmem uprawnień obiektowych powinni mieć dostęp do wszystkich rekordów. Dopiero zastosowanie dodatkowych polityk VPD pozwala osiągnąć planowany efekt. Strona: 10 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

11 Przygotowanie bazy danych do pracy z VPD VPD w celu ograniczenia dostępu do wierszy niejawnie dodaje do zapytań SQL wydawanych przez użytkowników dodatkową klauzulę WHERE bazując na funkcji PL/SQL np: CREATE OR REPLACE FUNCTION VPD_FILTER_EMP_ROWS ( schema_var IN VARCHAR2, table_var IN VARCHAR2 ) RETURN VARCHAR2 IS return_val VARCHAR2 (400); BEGIN return_val := 'SALARY < 6000'; RETURN return_val; END vpd_filter_emp_rows; / Powyższa funkcja PL/SQL o nazwie VPD_FILTER_EMP_ROWS zwraca dodatkowy składnik w klauzuli WHERE: SALARY < Czyli ta funkcja ogranicza użytkownikom widoczność wierszy dla których wartości w kolumnie SALARY są większę lub równe od Mając już skompilowaną funkcję w bazie (najczęściej w schemacie SYS) należy jeszcze zarejestrować ją jako politykę w VPD wywołując procedurę PL/SQL ADD_POLICY z pakietu DBMS_RLS: DBMS_RLS.ADD_POLICY ( OBJECT_SCHEMA => 'HR', OBJECT_NAME => 'EMP', POLICY_NAME => 'FILTER_EMP_ROWS_POLICY', FUNCTION_SCHEMA => 'SYS', POLICY_FUNCTION => 'VPD_FILTER_EMP_ROWS', STATEMENT_TYPES => 'SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE' ); Powyższa polityka będzie mieć zastosowanie na tabeli EMP w schemacie HR na poleceniach SQL typu SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. Wszyscy użytkownicy bazy danych, którzy nie posiadają uprawnienia EXEMPT ACCESS POLICY będą pod kontrolą polityki VPD o nazwie z przykładu powyżej: FILTER_EMP_ROWS_POLICY i będą widzieć tylko wiersze z wartością kolumny SALARY mniejszej od Strona: 11 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

12 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Logowanie jako administrator bazy danych Wszystkie poniższe ćwiczenia wykonywać na działającej instancji bazy danych 1. Z poziomu systemu operacyjnego Linux sprawdzić w jakich grupach znajdują się użytkownicy systemu operacyjnego oracle oraz root oraz czy któryś z nich należy do grupy dba. 2. Otworzyć nowy terminal tekstowy Linuxa, a następnie: a. upewnić się, że zalogowany użytkownik systemu operacyjnego to oracle b. podłączyć się za pomocą sqlplus do instancji bazy danych jako użytkownik jan z hasłem test jako sysdba c. sprawdzić czy użytkownik jan jest zarejestrowanym kontem w bazie danych d. jeśli nie jest, to zastanowić się dlaczego udało się zalogować do bazy danych jako użytkownik jan? e. sprawdzić w sqlplus tożsamość zalogowanego użytkownika 3. Zarządzanie plikami haseł a. zlokalizować w systemie operacyjnym Linux jak nazywa się i w jakim katalogu znajduje się plik haseł b. po zalogowaniu do bazy za pomocą sqlplus sprawdzić zawartość pliku haseł, a więc kto ma uprawnienia SYSDBA i SYSOPER 4. Blokowanie uwierzytelniania przez system operacyjny Linux administratorów bazy danych a. jako administrator systemu operacyjnego root odebrać członkostwo w grupie dba użytkownikowi oracle b. ponownie zmienić tożsamość na użytkownika oracle i upewnić się, że nie jest w grupie dba c. spróbować zalogować się do bazy jako sys za pomocą sqlplus. Czy baza prosi o hasło dla użytkownika sys? d. przywrócić członkostwo w grupie systemu operacyjnego dba użytkownikowi oracle Ćwiczenie 2 Zarządzanie kontami użytkowników bazy danych Wszystkie operacje w tym ćwiczeniu wykonać w SQLPLUS 1. Zalogować się do bazy danych jako sys 2. Sprawdzić jakie są zarejestrowane konta użytkowników w bazie wraz z ich statusem 3. Utworzyć nowego użytkownika bazy danych Strona: 12 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

13 a. o nazwie u1 z hasłem test b. z domyślną przestrzenią tabel USERS c. z domyślną przestrzenią tymczasową TEMP d. z odblokowanym statusem konta 4. Spróbować zalogować się za pomocą sqlplus na konto użytkownika u1 z hasłem test. Jeśli się nie udało to zastanowić się dlaczego? 5. Ponownie zalogować się jako sys 6. Przydzielić uprawnienie CREATE SESSION użytkownikowi u1 7. Ponownie spróbować się zalogować na konto użytkownika u1. Czy teraz się udało? 8. Spróbować utworzyć dowolną tabele o nazwie t1 jako użytkownik u1. Czy się udało? 9. Jako sys przydzielić uprawnienie CREATE TABLE użytkownikowi u1 10. Ponownie spróbować utworzyć tabele t1 jako u1. Czy tym razem się udało? 11. Spróbować wprowadzić kilka wierszy to utworzonej tabeli. Czy się udało? 12. Jako sys przydzielić limit (quota) w przestrzeni tabel USERS użytkownikowi u1 na poziomie 1MB 13. Ponownie sprawdzić czy użytkownik u1 może tworzyć wiersze we wcześniej utworzonej tabeli. Ćwiczenie 3 Uprawnienia Wszystkie operacje w tym ćwiczeniu wykonać w SQLPLUS 1. Utworzyć dwóch kolejnych użytkowników u2 i u3. 2. Przydzielić uprawnienie CREATE SESSION WITH ADMIN OPTION użytkownikowi u1 3. Zalogować się jako u1 i przydzielić uprawnienie CREATE SESSION użytkownikom u2 i u3 4. Sprawdzić czy użytkownicy u2 i u3 mogą się zalogować do bazy. 5. Jako sys odebrać uprawnienie CREATE SESSION użytkownikowi u1. Czy pozostali użytkownicy, którym u1 przydzielił to uprawnienie nadal je mają? 6. Przywrócić uprawnienie CREATE SESSION użytkownikowi u1 7. Jako u1 nadać uprawnienie czytania tabeli u1.t1 użytkownikowi u2 z opcją WITH GRANT OPTION 8. Jako u2 nadać uprawnienie czytania tabeli u1.t1 użytkownikowi u3. 9. Sprawdzić czy u3 może czytać tabele u1.t1 10. Jako u1 odebrać uprawnienie do czytania tabeli u1.t1 użytkownikowi u2 11. Sprawdzić czy nadal użytkownicy u2, a w szczególności u3 mogą czytać tabelę u1.t1. Jeśli nie to dlaczego? Ćwiczenie 4 Role 1. Stworzyć dwie role: Strona: 13 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

14 a. power b. super_power chronioną hasłem 2. Przydzielić kilka uprawnień systemowych i obiektowych roli power 3. Przydzielić kilka uprawnień systemowych i obiektowych roli power_user 4. Przydzielić obie role użytkownikowi u1; 5. Sprawdzić czy użytkownik posiada przydzielone uprawnienia poprzez rolę power. 6. Aktywować rolę super_power i sprawdzić uprawnienia Ćwiczenie 5 Profile 1. Aktywować funkcjonalność ograniczania zasobów za pomocą profili. 2. Za pomocą SQLPLUS-a lub za pomocą Enterprise Manager-a stworzyć profil RESTRICT z następującymi parametrami: a. CPU_PER_SESSION 10 [setnych sekundy] b. LOGICAL_READS_PER_SESSION 2 [ilość odczytanych bloków] c. CONNECT_TIME 5 [minut] d. PRIVATE_SGA 1 [KB lub MB] e. CPU_PER_CALL 1 [czas procesora w setnych sekundy] f. FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3 [razy] g. PASSWORD_LIFE_TIME 1 [dni] h. PASSWORD_REUSE_TIME 3 [dni] i. PASSWORD_LOCK_TIME 3 [razy] j. PASSWORD_GRACE_TIME 3 [dni] 3. Przypisać stworzony profil użytkownikowi u1 4. Zalogować się jako U1 i sprawdzić jak profil wpływa na konto użytkownika Ćwiczenie 6 Virtual Private Database 1. Pobrać plik vpd.zip z systemu 2. Przenieść plik do maszyny wirtualnej zgodnie z procedurą pokazaną na zajęciach przez prowadzącego lub według kroków spisanych w dokumencie: Instrukcja używania VirtualBox-a i SQLPLUS-a a. rodział: Virtual Box podłączanie zewnętrznych katalogów do maszyny wirtualnej 3. Rozpakować archiwum zip za pomocą polecenia unzip w systemie Linux. a. unzip vpd.zip 4. Uruchomić SQLPLUS i zalogować się jako SYS 5. Otworzyć, zapoznać się, a nastęnie uruchomić następujące skrypty w podanej niżej kolejności: a. vpd_user_table.sql b. vpd_func.sql c. vpd_policy.sql 6. Uruchamianie skryptów odbywa się w SQLPLUS za pomocą podając pełną scieżkę do pliku w systemie Linux np: Strona: 14 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

15 e. Skrypty tworzą nowego użytkownika MIKE oraz tabele EMP w schemacie HR. 7. Testowanie czy VPD działa: f. zalogować się jako użytkownik HR z hasłem oracle g. pobrać wiersze z tabeli: SELECT * FROM EMP h. Następnie zalogować się jako użytkownik MIKE z hasłem oracle i. Ponownie pobrać wszystkie wiersze w tabeli EMP: SELECT * FROM EMP 8. Czy użytkownicy HR i MIKE widzą te same dane w tabeli HR? Jeśli nie to analizując kod funkcji w skrypcie vpd_func.sql znaleźć dodatkową klauzulę dodawaną do sekcji WHERE przez Virtual Private Database. 9. Wyczyścić środowisko bazy danych uruchamiając skrypt vpd_clean.sql Strona: 15 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

16 Odpowiedzi do zadań Ćwiczenie 1 1. Otwieram terminal tekstowy i sprawdzam użytkowników a. id [aktualnego użytkownika] b. su root c. id [użytkownika root po wcześniejszym przelogowaniu] 2. Otwieram nowy terminal tekstowy a. id b. sqlplus jan/test as sysdba c. SELECT USERNAME FROM DBA_USERS; d. użytkownik JAN nie istnieje w bazie. Zamiast tego został uwierzytelniony SYS e. SELECT USER FROM DUAL; 3. Plik haseł domyślnie znajduje się w katalogu $ORACLE_HOME/dbs a. /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_home_1/dbs/orapworcl b. sqlplus / as sysdba c. SELECT * FROM V$PWFILE_USERS; 4. Jako administrator Linuxa odbieram członkostwo w grupie dba użytkownikowi oracle. Wcześniej wyłączam buforowanie usług nazewniczych: nscd a. su root b. /etc/init.d/nscd stop c. usermod G oracle oracle d. su oracle e. sqlplus sys as sysdba [bez wpisania hasła SYS nie wejdzie do bazy] f. su root g. usermod G dba,vboxsf oracle h. /etc/init.d/nscd start Strona: 16 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

17 Ćwiczenie 2 1. sqlplus sys as sysdba 2. SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS FROM DBA_USERS; 3. Tworzę nowego użytkownika u1 A. CREATE USER U1 IDENTIFIED BY TEST DEFAULT TABLESPACE USERS TEMPORARY TABLESPACE TEMP ACCOUNT UNLOCK; 4. Logowanie się nie powiedzie bo użytkownik nie posiada uprawnienia CREATE SESSION 5. sqlplus sys as sysdba 6. GRANT CREATE SESSION TO U1; 7. CONN U1 8. Tabeli się nie da utworzyć bo użytkownik nie ma uprawnienia CREATE SESSION 9. CONN / AS SYSDBA A. GRANT CREATE TABLE TO U1; 10. CREATE TABLE T1 (ID NUMBER); 11. Nie da się wprowadzić wierszy do tabeli bo użytkownik nie ma ustawionego limitu w domyślnej przestrzeni tabel 12. ALTER USER U1 QUOTA 1M ON USERS; 13. Tym razem uda się wprowadzić wiersze do tabeli. Ćwiczenie 3 1. Tworzenie użytkowników u2 i u3 A. CREATE USER U2 IDENTIFIED BY test; B. CREATE USER U3 IDENTIFIED BY test; 2. GRANT CREATE SESSION TO U1 WITH ADMIN OPTION; 3. Łącze się jako u1 i przydzielam CREATE SESSION do U2 i U3 A. CONN U1 B. GRANT CREATE SESSION TO U2, U3; 4. CONN U2/test 5. Odbieram uprawnienia CREATE SESSION użytkownikowi U1 Strona: 17 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

18 A. CONN SYS AS SYSDBA B. REVOKE CREATE SESSION FROM U1; c. Tak, U2 i U3 mają ciągle te uprawnienia bo przydzielone zostały z opcją WITH ADMIN OPTION więc nie są potem usuwane kaskadowo 6. Uprawnienia obiektowe z GRANT OPTION A. CONN U1 B. GRANT SELECT ON U1.T1 TO U2 WITH GRANT OPTION; 7. Jako U2 przydzielić uprawnienie select on U1.T1 do U3 A. CONN U2 B. GRANT SELECT ON U1.T1 TO U3; 8. Jako U3 sprawdzam czy mogę czytać tabelę U1.T1 A. CONN U3 B. SELECT * FROM U1.T1; c. U3 ma takie uprawnienie 9. Jako U1 odbieram uprawnienie do czytania tabeli U1.T1 użytkownikowi U2 A. CONN U1 B. REVOKE SELECT ON U1.T1 FROM U2; 10. Sprawdzam czy U3 może czytać tabele U1.T1 A. CONN U3 Ćwiczenie 4 role B. SELECT * FROM U1.T1; c. U3 nie ma już uprawnień do czytania tabeli u1.t1 bo po odebraniu tych uprawnień od U2 zostały one kaskadowo odebrane również U3. 1. Tworzę dwie role A. CONN SYS AS SYSDBA B. CREATE ROLE POWER; C. CREATE ROLE SUPER_POWER IDENTIFIED BY test; Strona: 18 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

19 2. Przydzielam kilka uprawnień do dwóch ról A. GRANT CREATE SESSION TO POWER; B. GRANT CRATE TABLE TO POWER; C. GRANT CREATE VIEW TO POWER; 3. GRANT ALTER SYSTEM TO SUPER_POWER; 4. Przydzielam obie role użytkownikowi U1 A. GRANT POWER TO U1; B. GRANT SUPER_POWER TO U1; 5. Sprawdzam czy U1 ma przydzielone uprawnienia poprzez rolę POWER A. CONN U1 b. Tak, U1 ma te uprawnienia 6. Aktywuje uprawnienia SUPER_POWER A. SET ROLE SUPER_POWER IDENTIFIED BY test; B. SELECT * FROM SESSION_ROLES; Ćwiczenie 5 profile 1. Aktywowanie funkcjonalności profili w bazie A. CONN SYS AS SYSDBA B. ALTER SYSTEM SET RESOURCE_LIMIT=TRUE; 2. CREATE PROFILE RESTRICT LIMIT CPU_PER_SESSION 10 LOGICAL_READS_PER_SESSION 2 CONNECT_TIME 5 PRIVATE_SGA 1K CPU_PER_CALL 1 FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3 PASSWORD_LIFE_TIME 1 PASSWORD_REUSE_TIME 3 PASSWORD_LOCK_TIME 3 PASSWORD_GRACE_TIME 3; 3. ALTER USER U1 PROFILE RESTRICT; Strona: 19 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

20 4. CONN U1 Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle 11g 5. Użytkownik nawet nie może się zalogować bo operacja logowania wykorzystuje wszystkie ustawione limity. Strona: 20 Administracja bazą Oracle 11g Studia Podyplomowe SGGW Laboratorium nr 5 i 6

Uprawnienia, role, synonimy

Uprawnienia, role, synonimy Uprawnienia, role, synonimy Schemat, użytkownicy, autoryzacja użytkowników, uprawnienia systemowe i obiektowe, nadawanie i odbieranie uprawnień, tworzenie ról, przywileje, synonimy Schematy i użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami 106 Plan prezentacji 107 Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami Schematy a użytkownicy Tworzenie użytkowników, uwierzytelnianie Przywileje systemowe i obiektowe, role Profile kontrola wykorzystania

Bardziej szczegółowo

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek;

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek; Administrowanie użytkownikami Ćwiczenia laboratoryjne (2) Przygotowanie środowiska 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz dwie sesje w dwóch różnych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Użytkownicy

Ćwiczenie 4. Użytkownicy Ćwiczenie 4. Użytkownicy 1. Uruchomienie/sprawdzenie środowiska do ćwiczeń Czas trwania: 10 minut Dwiczenie będzie realizowane na wirtualnej maszynie, na której został zainstalowany system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu Zbiór pytań nr 5 1 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu connect athos/musketeer grant select,insert,update,delete on athos.services to porthos with grant option; grant

Bardziej szczegółowo

Tworzenie u ytkownika. ORACLE (Wykład 6) Uwierzytelnianie u ytkowników. Przył czenie u ytkownika do bazy. Nadawanie uprawnie systemowych

Tworzenie u ytkownika. ORACLE (Wykład 6) Uwierzytelnianie u ytkowników. Przył czenie u ytkownika do bazy. Nadawanie uprawnie systemowych ORACLE (Wykład 6) nadawanie uprawnień Tworzenie uŝytkowników bazy, Tworzenie u ytkownika CREATE USER nazwa_uzytkownika IDENTIFIED {BY haslo_uzytkownika EXTERNALLY} [ DEFAULT TABLESPACE przestrzen_tabel

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle przechowuje dane użytkowników oraz własne dane słownikowe w następujących strukturach logicznych: przestrzenie tabel segmenty extenty

Bardziej szczegółowo

2010-11-22 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH PODSTAWOWE KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH

2010-11-22 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH PODSTAWOWE KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH PLAN WYKŁADU Bezpieczeństwo w języku SQL Użytkownicy Uprawnienia Role BAZY DANYCH Wykład 8 dr inż. Agnieszka Bołtuć OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH Ograniczenie danych z tabeli dla określonego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Wstęp Monitorowanie wydajności bazy danych, a także aplikowanie aktualizacji to jedne z ważniejszych zadań administratora bazy danych. Wpływ na wydajność może

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a

Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a Wstęp W tej instrukcji zawarte są procedury dotyczące użytkowania VirtualBox-a i SQLPLUS-a w zakresie: 1. Virtual Box a. podłączanie zewnętrznych współdzielonych

Bardziej szczegółowo

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora';

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; Administrowanie systemami baz danych Ćwiczenia laboratoryjne (1) Podstawy uruchamiania serwera bazy danych 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz

Bardziej szczegółowo

Oracle Label Security

Oracle Label Security VIII Seminarium PLOUG Warszawa Kwiecieñ 2003 Oracle Label Security Pawe³ Chomicz (chomicz@altkom.com.pl) Altkom Akademia S.A. Oracle Label Security 31 1. Wstęp Artykuł został opracowany na podstawie materiału

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Wstęp Obiekty to struktury przechowujące, porządkujące lub operujące na danych takie jak: Tabele Więzy integralności Indeksy Widoki Sekwencje Procedury Linki

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Wstęp Kontynuując ćwiczenia dotyczące obiektów w bazie Oracle, na dzisiejszych zajęciach zajmiemy sie: Indeksami Technologią Flashback Indeksy Indeksy to struktury,

Bardziej szczegółowo

Cwiczenie 7. Retrospekcja

Cwiczenie 7. Retrospekcja Cwiczenie 7. Retrospekcja 1. Sprawdzenie środowiska Czas trwania: 15 minut Mechanizmy związane z retrospekcją wymagają spełnienia kilku warunków. W pierwszym ćwiczeniu dokonamy ich weryfikacji. Zakłada

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH - 2005/2006-1- A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkty 5 5 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org

Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org plansoft.org PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org Oprogramowanie współpracuje z każdą wersją bazy danych Oracle, włączając darmową wersję XE Edition.

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonania na laboratorium

Zadania do wykonania na laboratorium Lab Oracle Katowice 2013v1 Fizyczna i logiczna struktura bazy danych 1 http://platforma.polsl.pl/rau2/mod/folder/view.php?id=9975 RB_lab2_v04st Przykładowe pomocne strony www: Zadania do wykonania na laboratorium

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

mysql> UPDATE user SET Password=PASSWORD('pass') WHERE user='root'; Query OK, 2 rows affected (0.05 sec) Rows matched: 2 Changed: 2 Warnings: 0

mysql> UPDATE user SET Password=PASSWORD('pass') WHERE user='root'; Query OK, 2 rows affected (0.05 sec) Rows matched: 2 Changed: 2 Warnings: 0 Uprawnienia dla uż ytkowników MANIPULACJA UPRAWNIENIAMI Przechodzimy do cześci nadawania oraz odbierania uprawnie ń. Wszelkie zmiany dotyczące tabel w bazie mysql można przeprowadza ć za pomoc ą znanych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa instalacji i baz danych Oracle

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa instalacji i baz danych Oracle Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa instalacji i baz danych Oracle Krzysztof Mikołajczyk Bull Polska email: krzysztof.mikolajczyk@bull.com.pl Page 2 Agenda System operacyjny Środowisko bazy danych Alerty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście.

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście. Rodzaje triggerów Triggery DML na tabelach INSERT, UPDATE, DELETE Triggery na widokach INSTEAD OF Triggery DDL CREATE, ALTER, DROP Triggery na bazie danych SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Zapytania SELECT Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Przykład HAVING Podaj liczebność zespołów dla których najstarszy pracownik urodził się po 1940 select idz, count(*) from prac p

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle

Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle 1. Zamykanie i uruchamianie bazy danych w konsoli tekstowej Czas trwania: 20 minut 1. Uruchom środowisko wirtualizacji kliknij na umieszczoną na pulpicie komputera-gospodarza

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http:www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 14 autoryzacja

Ćwiczenie 14 autoryzacja Bazy Danych Ćwiczenie 14 autoryzacja Uwierzytelnianie i autoryzacja uŝytkowników bazy danych Ćwiczenie 14 autoryzacja Niniejsze ćwiczenie zaprezentuje zagadnienia związane z systemem bezpieczeństwa bazy

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2014 1 / 16 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_danych_i_usługi_sieciowe_-_2014z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie instancją bazy danych Oracle11g

Zarządzanie instancją bazy danych Oracle11g Zarządzanie instancją bazy danych Oracle11g Wstęp Na poprzednim laboratorium zapoznaliście się Państwo ze środowiskiem maszyny wirtualnej, systemem Linux oraz podstawowymi operacjami na bazie danych. Na

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Data modyfikacji: 2013-08-14

Data modyfikacji: 2013-08-14 Data modyfikacji: 2013-08-14 Co zawiera ten dokument: Ten dokument przedstawia, w jaki sposób zainstalować program Kancelaris PLUS 4 za pomocą standardowego instalatora na serwerze MySQL w wersji 5.0 i

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów SQL3 wprowadza następujące kolekcje: zbiory ( SETS ) - zestaw elementów bez powtórzeń, kolejność nieistotna listy ( LISTS ) - zestaw

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wyzwalacze Wprowadzenie Tworzenie wyzwalacza Wyzwalacze typu,,po'' Wyzwalacze typu,,zamiast''

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Wstęp Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii jest jednym z kluczowych zadań administratora bazy danych. W momencie wystąpienia awarii

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2011 1 / 15 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_Danych_i_Usługi_Sieciowe_-_2011z

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http://www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00

Bardziej szczegółowo

SQL 4 Structured Query Lenguage

SQL 4 Structured Query Lenguage Wykład 5 SQL 4 Structured Query Lenguage Instrukcje sterowania danymi Bazy Danych - A. Dawid 2011 1 CREATE USER Tworzy nowego użytkownika Składnia CREATE USER specyfikacja użytkownika [, specyfikacja użytkownika]...

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i

Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i struktury pamięciowe - aby użytkownik mógł uzyskać dostęp

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń.

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń. Cel: polecenia T-SQL Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS Authentication: SQL Server Authentication Username: student01,, student21 Password: student01,., student21

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Indeksy. Struktura indeksu składa się z rekordów o dwóch polach

Wykład V. Indeksy. Struktura indeksu składa się z rekordów o dwóch polach Indeksy dodatkowe struktury służące przyśpieszeniu dostępu do danych o użyciu indeksu podczas realizacji poleceń decyduje SZBD niektóre systemy bazodanowe automatycznie tworzą indeksy dla kolumn o wartościach

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

SQL w języku PL/SQL. 2) Instrukcje języka definicji danych DDL DROP, CREATE, ALTER, GRANT, REVOKE

SQL w języku PL/SQL. 2) Instrukcje języka definicji danych DDL DROP, CREATE, ALTER, GRANT, REVOKE Instrukcje SQL dzielimy na następujące kategorie: 1) Instrukcje języka manipulowania danymi (DML) SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, SET TRANSACTION, EXPLAIN PLAN 2) Instrukcje języka definicji danych DDL

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wstęp W bazie Oracle 11g można wykonywać kopie bezpieczeństwa ręcznie i automatycznie z wykorzystaniem narzędzie RMAN. Zalecanym i rekomendowanym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Ćwiczenie 1: Przygotowanie środowiska pracy dla bazy MySQL z wykorzystaniem XAMPP Portable Lite oraz MySQL-Front

Bazy Danych. Ćwiczenie 1: Przygotowanie środowiska pracy dla bazy MySQL z wykorzystaniem XAMPP Portable Lite oraz MySQL-Front Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Bazy Danych Ćwiczenie 1: Przygotowanie środowiska pracy dla bazy MySQL z wykorzystaniem XAMPP Portable Lite oraz MySQL-Front opracował:

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 12 Bezpieczeństwo SQL Servera Tryby uwierzytelniania Zarządzanie kontami Regulacja dostępu do

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych Plan wykładu Bazy danych Cechy rozproszonej bazy danych Implementacja rozproszonej bazy Wykład 15: Rozproszone bazy danych Małgorzata Krętowska, Agnieszka Oniśko Wydział Informatyki PB Bazy danych (studia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Wykorzystanie Szablonów Danych (ang. Data templates) jest to jedna z metod tworzenia raportów w technologii XML Publisher bez użycia narzędzia

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

Aplikacje www laboratorium

Aplikacje www laboratorium Aplikacje www laboratorium Konfigurowanie zabezpieczeń w oparciu o JAAS w serwerze GlassFish Zabezpieczanie aplikacji webowych z wykorzystaniem JASS jest w podstawowych zastosowaniach procesem dwuetapowym.

Bardziej szczegółowo

Domyślna przestrzeń tabel. Domena bezpieczeństwa. zasobowe

Domyślna przestrzeń tabel. Domena bezpieczeństwa. zasobowe Obsługa użytkowników Blokowanie konta Domyślna przestrzeń tabel Mechanizm autoryzacji Uprawnienia z roli Domena bezpieczeństwa Tymczasowa przestrzeń tabel Limity przestrzeni Uprawnienia bezpośrednie Limity

Bardziej szczegółowo

Typy tabel serwera MySQL

Typy tabel serwera MySQL Typy tabel serwera MySQL Kopie zapasowe baz danych Zabezpieczanie serwera MySQL Zakładanie konta użytkownika z określonymi uprawnieniami Zarządzanie kontem i bazą danych Kilka kolejnych informacji na temat

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia).

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia). POZIOMY IZOLACJI TRANSAKCJI 1. Microsoft SQL Server 2012 (od SQL Server 2005) W systemie SQL Server można wybrać sposób sterowania współbieżnością. Podstawowy sposób to stosowanie blokad. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Instalacja Oracle Designera (9.0.2.6)

Instalacja Oracle Designera (9.0.2.6) 1 of 15 2005-09-02 22:32 Instalacja Oracle Designera (9.0.2.6) 1. 2. Najlepiej, jeżeli posiadamy Oracle Designera, wówczas zajmuje to tylko jeden CDROM (tą ścieżkę tutaj prezentuje). a. W przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 06-04-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się projektem bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych

Administracja bazami danych Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Na podstawie wykładów dra inż. Juliusza Mikody Klient tekstowy mysql Program mysql jest prostym programem uruchamianym w konsoli shell do obsługi

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Plan wykładu Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I 1. MySQL 2. Powtórzenie SQL WYKŁAD 2: MySQL: podstawowe obiekty Powtórzenie

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678');

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678'); polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { } SET { { = DEFAULT NULL}, {

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych. dr inż. Grzegorz Michalski

Administracja bazami danych. dr inż. Grzegorz Michalski Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Dlaczego MySQL? szybkość programiści twierdzą, że jest najszybszą bazą danych, łatwość użycia MySQL jest względnie prostym systemem w instalacji,

Bardziej szczegółowo

MySQL. Æwiczenia praktyczne

MySQL. Æwiczenia praktyczne IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG MySQL. Æwiczenia praktyczne Autor: Marek Nowakowski ISBN: 83-7197-884-7 Format: B5, stron: 114 TWÓJ KOSZYK DODAJ

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych (dysków) Odtwarzanie po awarii dysków oznacza, że któryś z plików bazy danych został uszkodzony. W zależności od tego,

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz danych

Systemowe aspekty baz danych Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Podprogramy Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Procedury do przeprowadzenia akcji Funkcje do obliczania wartości Pakiety do zbierania logicznie

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

Baza danych Oracle 11g Express Edition

Baza danych Oracle 11g Express Edition Baza danych Oracle 11g Express Edition Agenda Kim jesteśmy Właściwości Oracle XE Możliwości Ograniczenia licencyjne Dostępna funkcjonalność Oracle XE fast start Podstawowa obsługa bazy danych Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 3 przejdziemy teraz do zaprojektowania strony przegladaj_dzialami.aspx na której użytkownicy będą przeglądać

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Archiwizacja i odtwarzanie bazy Architektura bazy Oracle %DUWáRPLHM%XáNV]DV bbulk@ii.pb.bialystok.pl Cele archiwizacji i odtwarzania z 2FKURQDED]\GDQ\FKSU]HGUy*Q\PLW\SDPL awarii z =ZLNV]HQLHUHGQLHJRF]DVXSRPLG]\DZDULDPL

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Sieci Internet Python - c. d. Kraków, 28 listopada 2014 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki

Programowanie w Sieci Internet Python - c. d. Kraków, 28 listopada 2014 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Programowanie w Sieci Internet Python - c. d. Kraków, 28 listopada 2014 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Co dziś będziemy robić Uwierzytelnianie użytkowników, Obiekt session, Silniki

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 1 Cele kursu Kurs daje wskazówki jak za pomocą Oracle Enterprise Manager można wykonać większość podstawowych czynności administracyjnych.

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykład 3 Inżynieria oprogramowania Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Struktura wykładu 1. Utworzenie użytkowników i ról na serwerze aplikacji Sun Java System

Bardziej szczegółowo

System Oracle podstawowe czynności administracyjne

System Oracle podstawowe czynności administracyjne 6 System Oracle podstawowe czynności administracyjne Stany bazy danych IDLE nieczynna, pliki zamknięte, procesy tła niedziałaja NOMOUNT stan po odczytaniu pfile-a, zainicjowaniu SGA i uruchomieniu procesów

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie uytkownikami Uytkownicy, przywileje, role, audyt

Zarzdzanie uytkownikami Uytkownicy, przywileje, role, audyt Zarzdzanie uytkownikami Uytkownicy, przywileje, role, audyt Mechanizmy uwierzytelniania o baza danych, system operacyjny, serwer autoryzacji Przywileje o systemowe, obiektowe Role - zbiory przywilejów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-Apteka Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 1. Instalacja systemu zarządzania bazą danych Oracle 11.2 wykorzystanie instalatora uruchamianego za pomocą skryptu runinstaller 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo