KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie"

Transkrypt

1 KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz, Anna Dyjas-Pokorska, Jakub Skoczek Warszawa, 1 grudnia 2010

2 INFORMACJE O BADANIU OGÓLNOPOLSKIM GŁÓWNE CELE 1. Diagnoza stanu świadomości i rozumienia pojęcia odpowiedzialnego biznesu w populacji dorosłych Polaków. 2. Rozpoznanie oczekiwań dorosłych Polaków wobec przedsiębiorstw z wybranych 6 sektorów w zakresie odpowiedzialności ekonomicznej, społecznej oraz ekologicznej. BADANA POPULACJA i METODA: 1. Wywiady przeprowadzono na ogólnopolskiej, statystycznie reprezentatywnej próbie osób w wieku lat. 2. Wywiady zostały zrealizowane techniką CAPI (Computer Assisted Personal Interview - wywiad bezpośredni ze wspomaganiem komputerowym, w domu respondenta). PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI BADANIA: Termin realizacji badania w terenie: Liczebność próby: Charakterystyka próby: października 2010 roku N=975 osób dysponujemy bardzo aktualnymi danymi! Imienna próba osób w wieku lat zamieszkujących Polskę (uzyskana ze zbiorów PESEL)

3 STRUKTURA PRÓBY N= % N= % Ogółem % Ogółem % Płeć Wielkość miejscowości mężczyzna % wieś % kobieta % miasta do 49 tys % Wiek miasta tys % lat % miasta ponad 500 tys % lat % Kiedykolwiek pracował lat % tak powyżej 55 lat % nie 161 Region kraju Poziom wykształcenia Polska Centralna % podstawowe 177 Polska Wschodnia % zasadnicze zawodowe % Polska Płd- Wschodnia % średnie % Polska Południowa % ponadśrednie 152 Polska Płd-Zachodnia 96 10% Dochód respondenta Polska Zachodnia % do 1000 zł Polska Północna zł % powyżej 2000 zł %

4 ŚWIADOMOŚĆ I ROZUMIENIE POJĘCIA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

5 ŚWIADOMOŚĆ POJĘCIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU/CSR Czy spotkał/a się Pan/i z pojęciem społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) TAK NIE NIE WIEM, TRUDNO POWIEDZIEĆ Tylko dorosłych Polaków spotkało się z pojęciem SOB lub CSR! Jest ich więcej wśród: osób o średnim i wyższym poziomie wykształcenia osób w wieku lat osób z regionu: Polski Południowo-Zachodniej Fakt podjęcia kiedykolwiek (lub nie) aktywnej pracy zawodowej nie wpływa na znajomość pojęcia społecznej odpowiedzianości biznesu w żaden sposób 5

6 ROZUMIENIE POJĘCIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU/CSR Proszę wytłumaczyć swoimi słowami, co rozumie Pan/Pani pod pojęciem sp.odpowiedzialności biznesu. ekologia / integracja ze środowiskiem odpowiedzialne zachowanie się przedsiębiorców odpowiedzialność firm w sprawach traktowania pracowników terminowa wypłacalność 9% 6% Najczęstsze skojarzenia to: temat ekologii/integracji ze środowiskiem współpraca z współpracownikami w miejscu pracy współpraca z partnerami trzeba działać zgodnie z wszystkimi normami i przepisami promocja zdrowia pracowników 6% 5% odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorców (ogólnie pojęta odpowiedzialność w szerokim tego słowa znaczeniu) moralna strona biznesu tworzenie / wspieranie fundacji warunki socjalne ubijanie interesu otwarcie firmy 2% odpowiedzialność firm w sprawach związanych z traktowaniem pracowników (w tym: terminowe wypłaty, współpraca w miejscu pracy, szanowanie reguł i przepisów prawnych obowiązujących pracodawców) Nie wiem/trudno powiedzieć 40% 6

7 POSTRZEGANA WAŻNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW CSR (OBSZARY PREDEFINIOWANE/WYSELEKCJONOWANE PRZEZ AUTORÓW PROJEKTU)

8 WAŻNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW CSR [1] Osoby wskazujące na dany obszar dzialań CSR jako najważniejszy oraz średnie miejsca obszarów w rankingu ważności TOTAL, N=975 M=1,7 Stosunki w miejscu pracy, relacje z pracownikami Wpływ na środowisko naturalne, ekologia Działania na rzecz społeczności lokalnej, najbliższego otoczenia Współpraca z partnerami biznesowymi/kontrahenta mi i odpowiedzialne zachowanie wobec klientów i konkurencji M=2,6 M=2,6 14% M=3,1 11% 59% Obszarem działań CSR najczęściej wskazywanym jako najważniejszy (59% badanych) i posiadającym zdecydowanie najwyższą średnią klasyfikację (średnio 1,7 miejsce na 4 możliwe) są stosunki w miejscu pracy i relacje z pracownikami. Pozostałe 3 obszary: znacznie rzadziej wybierane na pierwszym miejscu. Najrzadziej wskazywany na pierwszym miejscu: obszar otoczenia rynkowego; biznesowego w przypadku tego obszaru respondenci częściej prezentują skrajne, kontrowersyjne opinie 8

9 WAŻNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW CSR [2] Osoby wskazujące na dany obszar działań CSR jako najważniejszy - płeć TOTAL, N=975 PŁEĆ Stosunki w miejscu pracy, relacje z pracownikami Wpływ na środowisko naturalne, ekologia 59% 15% 58% 59% Kobiety istotnie częściej niż mężczyźni uważają, że najważniejszym obszarem CSR powinny być działania na rzecz społeczności lokalnej i najbliższego otoczenia. Działania na rzecz społeczności lokalnej, najbliższego otoczenia 14% 11% Współpraca z partnerami biznesowymi/kontrahe ntami i odpowiedzialne zachowanie wobec klientów i konkurencji 11% 7% 15% MĘŻCZYŹNI, N=474 KOBIETY, N=501 9 Różnice istotne statystycznie

10 WAŻNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW CSR [3] Osoby wskazujące na dany obszar działań CSR jako najważniejszy - region TOTAL, N=975 REGION 60% Stosunki w miejscu pracy, relacje z pracownikami Wpływ na środowisko naturalne, ekologia Działania na rzecz społeczności lokalnej, najbliższego otoczenia Współpraca z partnerami biznesowymi/kontrahe ntami i odpowiedzialne zachowanie wobec klientów i konkurencji 14% 11% 59% 62% 66% 40% 52% 74% 59% 9% 25% 22% 7% 15% 12% 8% 12% 1 8% 9% 9% 19% 8% Dla: większości osób z Polski Południowo-Wschodniej większości osób z Polski Zachodniej najważniejszym obszarem CSR są stosunki w miejscu pracy, relacje z pracownikami W Polsce Południowej (w tym Górny Śląsk) - obszar ekologii jest ważniejszy niż dla pozostałych regionów. POLSKA CENTRALNA N=203 POLSKA WSCHODNIA N=106 POLSKA PŁD-WSCHODNIA N=148 POLSKA POŁUDNIOWA N=148 POLSKA PŁD-ZACHODNIA N=96 POLSKA ZACHODNIA N=117 11% POLSKA PÓŁNOCNA N= Różnice istotne statystycznie

11 WAŻNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW CSR [4] Osoby wskazujące na dany obszar CSR jako najważniejszy miejsce zamieszkania TOTAL, N=975 WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI 64% Stosunki w miejscu pracy, relacje z pracownikami 59% 56% 56% 55% Mieszkańcy wsi częściej niż mieszkańcy innych miejscowości Wpływ na środowisko naturalne, ekologia 12% 21% jako najważniejszy obszar CSR wskazują stosunki w miejscu pracy i relacje z pracownikami Działania na rzecz społeczności lokalnej, najbliższego otoczenia 14% 11% 12% istotnie rzadziej natomiast wpływ na środowisko naturalne, ekologię Współpraca z partnerami biznesowymi/kontrahe ntami i odpowiedzialne zachowanie wobec klientów i konkurencji 11% 8% 12% 10% WIEŚ, N=359 MIASTA DO 49 TYS., N=240 MIASTA TYS., N=259 MIASTA PONAD 500 TYS., N= Różnice istotne statystycznie

12 WAŻNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW CSR [5] Osoby wskazujące na dany obszar CSR jako najważniejszy: osoby aktywne vs. nieaktywne zawodowo TOTAL, N=975 CZY KIEDYKOLWIEK PRACOWAŁ Stosunki w miejscu pracy, relacje z pracownikami Wpływ na środowisko naturalne, ekologia Działania na rzecz społeczności lokalnej, najbliższego otoczenia 14% 59% 14% 11% 59% 57% Nie ma istotnych różnic pomiędzy osobami aktywnymi i nieaktywnymi zawodowo co do oceny ważności poszczególnych obszarów CSR!!! Osoby niepracujące również najczęściej wskazują na obszar stosunków z pracownikami jako na kluczowy dla działań CSR. Współpraca z partnerami biznesowymi/kontrahe ntami i odpowiedzialne zachowanie wobec klientów i konkurencji 11% 11% 14% TAK, N=813 NIE, N= Różnice istotne statystycznie

13 OCENA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZACHOWANIA FIRM Z WYBRANYCH BRANŻ W KAŻDYM Z OBSZARÓW CSR

14 OCENA POSTĘPOWANIA FIRM Z BRANŻY FINANSOWEJ W KAŻDYM Z OBSZARÓW CSR Czy firmy z branży finansowej działające w Polsce zachowują się odpowiedzialnie w poszczególnych obszarach CSR? TOTAL, N=975 Stosunki w miejscu pracy, relacje z pracownikami 12% 34% 41% 11% Sfera najbardziej odpowiedzialnego zachowania, dla branży finansowej to: Współpraca z partnerami biznesowymi\kontrahentami i odpowiedzialne zachowanie wobec klientów i konkurencji. 1 32% 39% 1 stosunki w miejscu pracy i relacje z pracownikami Najrzadziej Polacy twierdzą, że firmy z tej branży: Działania na rzecz społeczności lokalnej, najbliższego otoczenia 34% 34% 11% są odpowiedzialne ekologicznie. Wpływ na środowisko naturalne, ekologia 36% 35% 9% ZDECYDOWANIE NIE RACZEJ NIE ANI TAK, ANI NIE RACZEJ TAK ZDECYDOWANIE TAK 14

15 OCENA POSTĘPOWANIA FIRM Z BRANŻY BUDOWLANEJ W KAŻDYM Z OBSZARÓW CSR Czy firmy z branży budowlanej działające w Polsce zachowują się odpowiedzialnie w poszczególnych obszarach CSR? TOTAL, N=975 Współpraca z partnerami biznesowymi\kontrahentami i odpowiedzialne zachowanie wobec klientów i konkurencji Stosunki w miejscu pracy, relacje z pracownikami 10% 14% 35% 41% 32% 39% 12% 12% Sfera najbardziej odpowiedzialnego zachowania, dla branży budowlanej to: współpraca z partnerami biznesowymi/kontrahentami oraz stosunek wobec klientów i konkurencji. Najrzadziej Polacy twierdzą, że firmy z tej branży zachowują się odpowiedzialnie: Wpływ na środowisko naturalne, ekologia Działania na rzecz społeczności lokalnej, najbliższego otoczenia 15% 32% 34% 37% 36% 12% 11% w działaniach na rzecz społeczności lokalnej i najbliższego otoczenia; ale także w obszarze wpływu na środowisko naturalne i ekologię. ZDECYDOWANIE NIE RACZEJ NIE ANI TAK, ANI NIE RACZEJ TAK ZDECYDOWANIE TAK 15

16 ISTOTNOŚĆ/WAGA WYBRANYCH DZIAŁAŃ Z ZAKRESU CSR W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH W OCENIE POLAKÓW Społeczne postulaty w sferze CSR wobec danych branż

17 SPOŁECZNE POSTULATY CSR WOBEC BRANŻY FINANSOWEJ Na ile ważne są wybrane działania firm z branży finansowej? Dbanie o etyczne zachowania swoich pracowników 4% 36% 4 Stosowanie odpowiedzialnej polityki inwestycyjnej 4% 40% 37% Rzetelne informowanie klientów o produktach finansowych i warunkach zawierania umów 19% 35% 41% Prowadzenie działań edukacyjnych społeczeństwa z zakresu finansów i ekonomii 4% 20% 40% 35% Troska o środowisko naturalne 5% 22% 38% 35% ZDECYDOWANIE NIE RACZEJ NIE ANI TAK, ANI NIE RACZEJ TAK ZDECYDOWANIE TAK Najwięcej (79%) respondentów zadeklarowało, że w firmach z branży finansowej istotne jest w ramach działań CSR *dbanie o etyczne zachowania pracowników. Relatywnie najmniej osób (7) deklaruje, że istotnym działaniem firm z tej branży jest *troska o środowisko naturalne. 21

18 SPOŁECZNE POSTULATY CSR WOBEC BRANŻY BUDOWLANEJ Na ile ważne są wybrane działania firm z branży budowlanej? Stosowanie technologii neutralnych lub przyjaznych dla środowiska 2% 40% 41% Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników 34% 45% Dbanie o rozwój kadry pracowniczej 4% 41% 37% Zarządzanie dostawcami produktów i usług w oparciu o standardy odpowiedzialnego biznesu 2% 20% 41% 36% Prowadzenie dialogu ze społecznościami lokalnymi 4% 20% 41% 34% ZDECYDOWANIE NIE RACZEJ NIE ANI TAK, ANI NIE RACZEJ TAK ZDECYDOWANIE TAK Najwięcej osób uważa, że w przypadku branży budowlanej istotnym działaniem jest *stosowanie technologii neutralnych i przyjaznych dla środowiska oraz *dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników. 22

19 SPOŁECZNE POSTULATY CSR WOBEC BRANŻY FMCG Na ile ważne są wybrane działania firm z branży FMCG? Zapewnianie pracownikom godnych warunków pracy 36% 45% Oferowanie produktów bezpiecznych dla konsumentów 35% 45% Dbanie o bezpieczeństwo pracy pracowników 1% 37% 4 Promowanie ekologicznego trybu życia 2% 39% 40% Zapewnianie dostępu do niektórych produktów tylko osobom pełnoletnim 2% 3 46% Troska o środowisko naturalne Prowadzenie rzetelnej i odpowiedzialnej komunikacji marketingowej 2% 20% 38% 38% 41% 40% ZDECYDOWANIE NIE RACZEJ NIE ANI TAK, ANI NIE RACZEJ TAK ZDECYDOWANIE TAK Działaniami firm z branży FMCG z zakresu CSR najczęściej wskazywanymi przez Polaków jako ważne są: *zapewnianie pracownikom godnych warunków pracy, *oferowanie produktów bezpiecznych dla konsumentów oraz *dbałość o bezpieczeństwo pracy pracowników. 23

20 SPOŁECZNE POSTULATY CSR WOBEC BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ Na ile ważne są wybrane działania firm z branży farmaceutycznej? Dbanie o przestrzeganie standardów etycznych we współpracy z lekarzami i farmaceutami 38% 4 Prowadzenie edukacji społecznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej i metod leczenia 38% 4 Inwestowanie w działalność badawczo-rozwojową służącą powstawaniu nowych leków bezpiecznych dla pacjentów 2% 36% 45% Dbanie o bezpieczeństwo pracy pracowników. 2% 38% 4 Troska o środowisko naturalne 37% 42% Dbanie o bezpieczeństwo klientów i zapewnianie im rzetelną informację o oferowanych farmaceutykach Prowadzenie odpowiedzialnego marketingu produktów 4% 35% 39% 4 39% ZDECYDOWANIE NIE RACZEJ NIE ANI TAK, ANI NIE RACZEJ TAK ZDECYDOWANIE TAK Wskazywane najczęściej: *dbanie o przestrzeganie standardów etycznych we współpracy z lekarzami i farmaceutami, *prowadzenie edukacji społecznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej i metod leczenia, * inwestowanie w działalność badawczo-rozwojową służącą powstawaniu nowych leków bezpiecznych dla pacjentów. 24

21 SPOŁECZNE POSTULATY CSR WOBEC BRANŻY PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ Na ile ważne są wybrane działania firm z branży paliwowo-energetycznej? Troska o środowisko naturalne 34% 47% Dbanie o bezpieczeństwo pracy pracowników 35% 46% Zapewnianie bezpieczeństwa dostaw energii 32% 48% Zapewnianie bezpieczeństwa socjalnego pracowników 36% 4 Prowadzenie edukacji społecznej w zakresie odpowiedzialnego korzystania z energii i postaw prośrodowiskowych. 38% 41% Inwestowanie w rozwój innowacyjnych technologii sprzyjających efektywności energetycznej np. w rozwój alternatywnych źródeł energii 4% 35% 4 Otwartość na dialog ze społecznościami lokalnymi, w tym współpracują z władzami lokalnymi Inwestowanie w badania naukowe i rozwój kadr dla tej gałęzi przemysłu 19% 19% 38% 37% 39% 41% ZDECYDOWANIE NIE RACZEJ NIE ANI TAK, ANI NIE RACZEJ TAK ZDECYDOWANIE TAK Najczęściej wymienianymi jako działania istotne są: * troska o środowisko naturalne, * dbanie o bezpieczeństwo pracy pracowników oraz * zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii. 25

22 SPOŁECZNE POSTULATY CSR WOBEC BRANŻY TELEINFORMATYCZNEJ Na ile ważne są wybrane działania firm z branży teleinformatycznej? Zapewnianie rozwoju infrastruktury teleinformatycznej 2% 39% 40% Dbanie o bezpieczeństwo pracy pracowników 2% 37% 42% Troska o środowisko naturalne 4% 38% 40% Inwestowanie w badania naukowe i dbanie o rozwój kadr dla branży 19% 40% 37% Prowadzenie edukacji społeczeństwa z zakresu korzystania z nowych rozwiązań technologicznych i działanie na rzecz zwiększenia dostępności usług teleinformatycznych Dbanie o bezpieczeństwo użytkowników: sieci telefonicznych, komputerowych, Internetu 4% 20% 4% 19% 41% 39% 35% 37% ZDECYDOWANIE NIE RACZEJ NIE ANI TAK, ANI NIE RACZEJ TAK ZDECYDOWANIE TAK * Zapewnianie rozwoju infrastruktury teleinformatycznej, * dbanie o bezpieczeństwo pracy pracowników i * troska o środowisko naturalne to najważniejsze działania z zakresu CSR. 26

23 PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA OGÓLNOPOLSKIEGO

24 PODSUMOWANIE WYNIKÓW [1] Zaledwie Polaków zetknęło się z zagadnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu lub pojęciem anglojęzycznym CSR Dla prawie 3/5 Polaków najważniejszym obszarem CSR są stosunki w miejscu pracy, relacje z pracownikami (średnio 1,7 miejsce w rankingu 4 pozycji). Najważniejszy obszar CSR (stosunki w miejscu pracy ) jest szczególnie istotny dla mieszkańców wsi; osób z niższym dochodem i starszych We wszystkich obszarach CSR i każdej branży odsetek osób uważających, że firmy z danej branży w Polsce zachowują się odpowiedzialnie nie wynosi mniej niż 4..czyli Polacy, pomimo że pojęcie SOB/CSR kojarzą bardzo słabo to nie mają złego zdania o realizacji CSR w firmach z badanych sektorów; włącznie z najważniejszym dla nich obszarem relacji w miejscu pracy. po części może to wynikać właśnie dokładnie ze słabej znajomości tematu: mieszkańcy Polski Południowo-Zachodniej znający najlepiej pojęcie SOB/CSR mają jednocześnie wyjątkowo krytyczne, negatywne zdanie na tle innych o realizacji postulatów CSR w polskich firmach. W przekonaniu ogółu Polaków firmy w 5 na 6 badanych sektorach najlepiej radzą sobie z działaniami CSR w sferze, która jest dla nich jednocześnie najbardziej opłacalna: współpraca z partnerami biznesowymi\kontrahentami i odpowiedzialne zachowanie wobec klientów i konkurencji.

25 PODSUMOWANIE WYNIKÓW [2] Jednocześnie, w tych samych sektorach najrzadziej wskazywanym obszarem efektywnych działań CSR są działania na rzecz społeczności lokalnej i najbliższego otoczenia firmy i które wymagają od firm nakładów finansowych i czasowych i nie przynoszą szybkiego zwrotu (również są to te działania, do których firmy nie są zobligowane żadnymi formalnymi lub nieformalnymi przepisami/umowami) Wyjątkiem jest branża finansowa, w której stosunki w miejscu pracy i relacje z pracownikami zostały uznane przez ogół Polaków jako najlepiej realizowany obszar CSR Jednocześnie branża teleinformatyczna i finansowa są tymi, które najmniej kojarzą się Polakom z działaniami pro-ekologicznymi w działaniach CSR Osoby ze średnim poziomem wykształcenia są najbardziej zaangażowane w tematykę CSR w poszczególnych sektorach najwyżej oceniają działania CSR i uważają je za najbardziej istotne, w porównaniu do ludzi z innym poziomem wykształcenia (w tym również w stosunku do ludzi z wykształceniem wyższym).

26 Dziękujemy za uwagę! Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: LIPIEC 2011 Przygotowanie: Katarzyna Bednarek POPT.03.03.00-00-078/09 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Wyniki badań wśród interesariuszy. Badania jakościowe

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Wyniki badań wśród interesariuszy. Badania jakościowe KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Wyniki badań wśród interesariuszy Badania jakościowe Przygotowano dla: Przygotowała: Hanna Uhl Warszawa, 1 grudnia 2010 Spis treści 1.Kontekst, metoda i cele

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Spis treści Informacje o badaniu Znajomość

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: CZERWIEC 2008 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2007-19 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport Przygotowany dla Fundacji ABC XXI 30 października 2006 Metodologia Zbiorowość badana: Ludność Polski w wieku 15 i więcej lat Metoda doboru próby: Próba losowo-kwotowa:

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta. Raport z badania Capibus. Data badania: 28 lutego 4 marca 2008. Przygotowane dla: Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Prawa pacjenta. Raport z badania Capibus. Data badania: 28 lutego 4 marca 2008. Przygotowane dla: Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Prawa pacjenta Raport z badania Capibus Data badania: 28 lutego 4 marca 2008 Przygotowane dla: Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Autor: Olga Wagner Koordynacja: Kuba Antoszewski Cel i metodologia

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczne w zakresie postaw i potrzeb obywateli dotyczących monitoringu wizyjnego RAPORT. Przygotowany dla:

Badanie społeczne w zakresie postaw i potrzeb obywateli dotyczących monitoringu wizyjnego RAPORT. Przygotowany dla: Badanie społeczne w zakresie postaw i potrzeb obywateli dotyczących monitoringu wizyjnego RAPORT Przygotowany dla: Spis treści METODOLOGIA... 3 GŁÓWNA WNIOSKI... 5 WYNIKI BADANIA... 7 2 METODOLOGIA Metodologia

Bardziej szczegółowo

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Badanie zrealizowane w ramach kampanii: Partnerzy kampanii: Badanie zrealizował: Badanie, w ramach którego respondentom zadano pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15 Informacja o badaniu W listopadzie 2015 roku TNS Polska zapytał Polaków o ich wyobrażenia na temat płacy minimalnej. Czy Polacy wiedzą, ile wynosi płaca minimalna oraz ile ich zdaniem powinna wynosić płaca

Bardziej szczegółowo

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW Prezentacja wyników z badania zrealizowanego na zlecenie: Towarzystwa Obrotu

Bardziej szczegółowo

POLACY I EKOLOGIA Świadomość i zachowania ekologiczne Polaków. Magdalena Cheda Departament Informacji i Środowisku 8 listopada 2012 r.

POLACY I EKOLOGIA Świadomość i zachowania ekologiczne Polaków. Magdalena Cheda Departament Informacji i Środowisku 8 listopada 2012 r. POLACY I EKOLOGIA Świadomość i zachowania ekologiczne Polaków Magdalena Cheda Departament Informacji i Środowisku 8 listopada 2012 r. Rzetelne, powtarzalne badania świadomości i zachowań ekologicznych

Bardziej szczegółowo

Ocena nowelizacji ustawy refundacyjnej leków R A P O R T Z B A D A N I A C AT I B U S

Ocena nowelizacji ustawy refundacyjnej leków R A P O R T Z B A D A N I A C AT I B U S Ocena nowelizacji ustawy refundacyjnej leków R A P O R T Z B A D A N I A C AT I B U S Warszawa, Kwiecień 2012 Spis treści O P I S B A D A N I A 3 W N I O S K I 7 W Y N I K I 10 Z A Ł Ą C Z N I K : K W

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

Firmy rodzinne w Polsce '2014

Firmy rodzinne w Polsce '2014 2015 Projekt badawczy PARP Panel Polskich Przedsiębiorstw Koniunktura i otoczenie biznesu'2014 Firmy rodzinne w Polsce '2014 Warszawa 2015 Informacje o badaniu Badanie zrealizowała Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje Polskie

Program Inwestycje Polskie K.065/12 Program Inwestycje Polskie Warszawa, listopad 2012 Zdecydowana większość Polaków (79%) nie słyszała o zapowiadanym przez premiera Donalda Tuska programie Inwestycje Polskie, natomiast jedna piąta

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy o podatkach

Przedsiębiorcy o podatkach Przedsiębiorcy o podatkach Raport z badania ilościowego przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, 17.05.2017 Spis treści 2 OPIS BADANIA 3 PODSUMOWANIE 6 WYNIKI ANEKS

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu TRAMPOLINA - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla Data: Lipiec 2007 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2006-40 WPROWADZENIE Główne cele badania Struktura badania i próba GŁÓWNE CELE BADANIA

Bardziej szczegółowo

Zakupy Polaków planowane czy nie?

Zakupy Polaków planowane czy nie? Zakupy Polaków planowane czy nie? PANEL PROMOCYJNY METODOLOGIA Metoda badawcza CAWI (Computer Assisted Web Interview) badanie internetowe wspomagane komputerowo Wielkość próby 1019 wywiadów próba ogólnopolska,

Bardziej szczegółowo

Wiedza i opinie Polaków o problemie. Logotyp klienta. bezdechu sennego

Wiedza i opinie Polaków o problemie. Logotyp klienta. bezdechu sennego Wiedza i opinie Polaków o problemie Logotyp klienta bezdechu sennego Nota metodologiczna Nota Metodologiczna Czas realizacji badania: Styczeń 2015 Miejsce realizacji: Próba: Jednostka badania Próba ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

KOBIETY NA RYNKU PRACY

KOBIETY NA RYNKU PRACY KOBIETY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Prezentacja wybranych wyników badań i prognoz przeprowadzonych w 2010 roku w ramach projektu Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Zachowanie kobiet mniej czy bardziej agresywne?

Zachowanie kobiet mniej czy bardziej agresywne? IMAS International Wrocław Zachowanie kobiet mniej czy bardziej agresywne? Wrocław, listopad 2006 Sprawdziliśmy jak Polacy postrzegają zmiany w zachowaniu kobiet pod względem agresywności, czym wyraża

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) P R E Z E N T A C J A W Y N I K Ó W Z B A D A N I A T Y P U O M N I B U S D L A K O M I T E T U O B Y W AT E L S K I E J I N I C J AT Y W Y U S TA

Bardziej szczegółowo

Stan CSR w polskich firmach

Stan CSR w polskich firmach Stan CSR w polskich firmach Raport z badania ilościowego wśród przedsiębiorców Spis treści 1 Informacje o badaniu 2 3 Podsumowanie i wnioski Wyniki badania 4 Zainteresowanie ankietą auto-ewaluacyjną 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Informacje o badaniu 1/2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer

Bardziej szczegółowo

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r.

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r. Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości B a d a n i e o p i n i i p u b l i c z n e j d o t y c z ą c e k w e s t i i z w i ą z a n y c h z p r z e k r a c z a n i e m d o z w o l o n e j p r ę

Bardziej szczegółowo

Młodzi 2012 o ekologii i odpowiedzialności społecznej biznesu. Raport Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska. Warszawa 2012 TNS 2012 1

Młodzi 2012 o ekologii i odpowiedzialności społecznej biznesu. Raport Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska. Warszawa 2012 TNS 2012 1 Młodzi 2012 o ekologii i odpowiedzialności społecznej biznesu Raport Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska Warszawa 2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 03 2 Podsumowanie wyników 07 3 Szczegółowe wyniki

Bardziej szczegółowo

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 Wyniki badania 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany został

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE FORMY ŚWIADCZENIA PRACY

ELASTYCZNE FORMY ŚWIADCZENIA PRACY ELASTYCZNE FORMY ŚWIADCZENIA PRACY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Szczegółowe wyniki badania 9 Podsumowanie 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje. przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA

Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje. przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA Sopot, maj 00 Charakterystyka badania Projekt: Zleceniodawca: Wykonawca: Woda

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliŝszego półrocza (IQ2013 / IIQ2013) Data badania: styczeń 2013

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliŝszego półrocza (IQ2013 / IIQ2013) Data badania: styczeń 2013 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliŝszego półrocza (IQ13 / IIQ13) Data badania: styczeń 13 Informacje o badaniu METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a SZCZEPIENIA W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a Październik 2015 WNIOSKI Z BADANIA WNIOSKI Z BADANIA Polacy mają bardzo wysoką świadomość skuteczności szczepień jako narzędzia do zwalczania chorób

Bardziej szczegółowo

Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej. w zakresie gazu z łupków. Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej

Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej. w zakresie gazu z łupków. Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej w zakresie gazu z łupków. Zrealizowano w ramach Kampanii informacyjnej i dialogu ze społeczeństwem na temat gazu ziemnego z formacji łupkowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Narodowego

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy.

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy. Matki w pracy. Raport z badania ilościowego CATIBUS 1 63125482 Michał Węgrzynowski Warszawa, maj 2015 2 Informacje o badaniu Podstawowe informacje o projekcie TIMING Badanie przeprowadził instytut Millward

Bardziej szczegółowo

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r.

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Prędkość a liczba zabitych 3 przyczyny powodujące największą

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Z B A D A N I A T Y P U O M N I B U S D L A PIPUIF 1 PRZYGOTOWAŁ: MARCIN KOŁAKOWSKI KOORDYNACJA: GRZEGORZ KOWALCZYK

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II półrocze 2015

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II półrocze 2015 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II 2015 Informacje o badaniu 1/2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted

Bardziej szczegółowo

POLACY O OSZCZĘDZANIU

POLACY O OSZCZĘDZANIU POLACY O OSZCZĘDZANIU Warszawa, listopad r. 60,8% Polaków powyżej 15 roku życia korzysta z usług bankowych, zaś co trzeci z nich z usług w zakresie oszczędzania, takich jak lokaty terminowe złotówkowe

Bardziej szczegółowo

Cele badania i metodologia

Cele badania i metodologia Ocena skuteczności i odbioru kampanii promocyjnej Narodowej Strategii Spójności i poszczególnych programów operacyjnych część 2 Pomiar: czerwiec i lipiec 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW Prezentacja opracowana

Bardziej szczegółowo

Wolontariat osób w wieku 60+

Wolontariat osób w wieku 60+ 1 Wolontariat osób w wieku 60+ Raport przygotowany przez TNS Polska dla Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach Grudzień 2012 Autorzy: Jagoda Kowalska Maciej Szpil 2 Spis treści 1.Cele

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2014/IQ2015) Data badania: wrzesień 2014

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2014/IQ2015) Data badania: wrzesień 2014 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2014/IQ2015) Data badania: wrzesień 2014 Informacje o badaniu METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla. Konsument na wakacjach

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla. Konsument na wakacjach Raport TNS Polska dla Spis treści 1 Informacje o badaniu 3 2 3 Wyniki badania 7 4 Podsumowanie 5 Monitoring głównych wyników na przestrzeni lat 15 2 1 Informacje o badaniu Metodologia badania Próba Technika

Bardziej szczegółowo

Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań

Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej Prezentacja wyników badań Informacja o wynikach badań Prezentowane wyniki pochodzą z badań ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

Zwierzęta w polskich domach

Zwierzęta w polskich domach Informacja o badaniu Zwierzęta domowe mogą być traktowane jak członkowie rodziny, przyjaciele lub pełnić określoną funkcjonalną rolę np. stróża. Czy Polacy chętnie przyjmują pod swój dach psa, kota lub

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011 KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Spis treści 1. Najważniejsze wnioski 2. Metodyka badania 3. Kiedy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4. Czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW. Warszawa, październik 2001 roku. Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że:

JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW. Warszawa, październik 2001 roku. Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że: SONDAŻ TELEFONICZNY JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW Warszawa, październik 2001 roku Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że: Jedna trzecia pełnoletnich Polaków

Bardziej szczegółowo

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze Wyniki badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Zachowania proekologiczne oraz działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wśród małopolskich przedsiębiorców

Zachowania proekologiczne oraz działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wśród małopolskich przedsiębiorców Zachowania proekologiczne oraz działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wśród małopolskich przedsiębiorców Streszczenie Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO NA TEMAT ZNAJOMOŚCI

WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO NA TEMAT ZNAJOMOŚCI WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO NA TEMAT ZNAJOMOŚCI OSOBY ANDRZEJA PANUFNIKA ORAZ CZĘSTOŚCI SŁUCHANIA MUZYKI POWAŻNEJ 1. CHARAKTERYSTYKA BADANIA Zleceniodawca badania Instytut Muzyki i Tańca Wykonawca badania

Bardziej szczegółowo

Prysznic rano czy wieczorem?

Prysznic rano czy wieczorem? TNS Sierpień 206 K.047/6 Informacja o badaniu Długa, gorąca kąpiel wieczorem czy ranny, orzeźwiający prysznic? A może jedno i drugie? W lipcu zapytaliśmy Polaków, jak często w ciągu dnia biorą kąpiel/prysznic,

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie telefonów komórkowych

Postrzeganie telefonów komórkowych Postrzeganie telefonów komórkowych prezentacja przygotowana dla Warszawa, lipiec 2006 O BADANIU Cel badania: Próba: Metoda badania: Realizacja badania: 4-10 lipca 2006 Badanie miało na celu uzyskanie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO raport z badań ilościowych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, kwiecień 2010 SPIS TREŚCI Informacja o badaniu 3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Opinia Polaków dotycząca umowy TTIP

Opinia Polaków dotycząca umowy TTIP Raport TNS Polska dla Ambasady Brytyjskiej w Warszawie Spis treści 1 Informacje o badaniu 3 2 3 Globalizacja 7 4 Podsumowanie i wnioski 5 Transatlantyckie Partnerstwo w zakresie Handlu i Inwestycji 12

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji ze współpracy z serwisem Otodom.pl

Badanie satysfakcji ze współpracy z serwisem Otodom.pl Badanie satysfakcji ze współpracy z serwisem Otodom.pl Sopot, Spis treści Otodom, 2 informacje o projekcie ocena serwisów korzystanie z serwisów satysfakcja i lojalność skuteczność serwisów metryczka INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach Badanie 1&1 Strony internetowe w małych i średnich firmach Wprowadzenie Firma 1&1 Internet zleciła TNS OBOP realizację projektu badawczego dotyczącego firmowych stron internetowych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n=1069, w dniach listopad 2005.

Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n=1069, w dniach listopad 2005. Prezentacja szczegółowych wyników badania: Pacjent lekarz leki przeprowadzonego przez PBS na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków dla Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Sopot,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Styl jazdy polskich kierowców NR 86/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Styl jazdy polskich kierowców NR 86/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 86/2017 ISSN 2353-5822 Styl jazdy polskich kierowców Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA W POLSCE. Badanie wykonane na zlecenie Interactive Intelligence, marzec 2015

JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA W POLSCE. Badanie wykonane na zlecenie Interactive Intelligence, marzec 2015 JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA W POLSCE Bada wykonane na zlece Interactive Intelligence, marzec 2015 Informacje o badaniu Cel badania Celem badania była szczegółowa diagnostyka użytkowania poszczególnych rodzajów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców Współpraca w zakresie realizacji działań społecznej odpowiedzialności: Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Śródmieście

Usługi edukacyjne w dzielnicy Śródmieście Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. - wybrane zagadnienia opracowane na podstawie Audytu Bankowości Detalicznej

Bankowość Internetowa. - wybrane zagadnienia opracowane na podstawie Audytu Bankowości Detalicznej Bankowość Internetowa - wybrane zagadnienia opracowane na podstawie Audytu Bankowości Detalicznej Metodologia Metoda Prezentowane dane pochodzą z Audytu Bankowości Detalicznej. Badanie realizowane jest

Bardziej szczegółowo

Czy uczniowie powinni pracować zarobkowo w trakcie wakacji?

Czy uczniowie powinni pracować zarobkowo w trakcie wakacji? KOMUNIKAT Z BADAŃ ISSN 2353-5822 Nr 129/2017 Czy uczniowie powinni pracować zarobkowo w trakcie wakacji? Październik 2017 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo Informacja o badaniu Internet jest obecny w niemal każdym aspekcie życia współczesnego człowieka. Zawiera nie tylko bezmiar przydatnych informacji, ale również umożliwia łatwiejszą komunikację. Jednakże

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO NA TEMAT

WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO NA TEMAT WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO NA TEMAT CZĘSTOŚCI SŁUCHANIA MUZYKI POWAŻNEJ I LUDOWEJ 1. CHARAKTERYSTYKA BADANIA Zleceniodawca badania Instytut Muzyki i Tańca Wykonawca badania Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

finansowych Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji

finansowych Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji Konsument na rynku usług finansowych Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów TNS 2012 Spis treści 1 Charakterystyka badania 03 2 Podsumowanie 05 3 Wyniki badania 07 Marzena Ciesielska

Bardziej szczegółowo

Polacy zdecydowanie za dalszym członkostwem w UE

Polacy zdecydowanie za dalszym członkostwem w UE Polacy zdecydowanie za dalszym członkostwem w UE Polacy są zdecydowanymi zwolennikami pozostania Polski w Unii. Gdyby referendum w sprawie pozostania lub wystąpienia Polski z Unii odbyło się dziś, 85%

Bardziej szczegółowo

Czy warto studiować? Czy warto studiować? TNS Październik 2013 K.067/13

Czy warto studiować? Czy warto studiować? TNS Październik 2013 K.067/13 Podsumowanie Warto czy nie warto studiować? Jakie kierunki warto studiować? Co skłania młodych ludzi do podjęcia studiów? Warto! Medycyna! Zdobycie kwalifikacji, by łatwiej znaleźć pracę! Trzy czwarte

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie badanie ankietowe na temat postaw wobec palenia tytoniu

Ogólnopolskie badanie ankietowe na temat postaw wobec palenia tytoniu temat postaw wobec palenia tytoniu TNS Polska dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego Z kim rozmawialiśmy? 10-15 lipca 2015 Próba: ogólnopolska, reprezentatywna próba 1004 mieszkańców Polski w wieku 15 i

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Polacy o regulacjach dotyczących hodowli zwierząt futerkowych. w Polsce. Logotyp klienta. Warszawa, 28 czerwca 2017r.

Polacy o regulacjach dotyczących hodowli zwierząt futerkowych. w Polsce. Logotyp klienta. Warszawa, 28 czerwca 2017r. Polacy o regulacjach dotyczących hodowli zwierząt futerkowych Logotyp klienta w Polsce Warszawa, 28 czerwca 2017r. Metodologia Metodologia Czas realizacji badania: 19 czerwca 2017r. Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Wesoła

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Wesoła Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje

Bardziej szczegółowo

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla. Konsument na wakacjach

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla. Konsument na wakacjach Raport TNS Polska dla Spis treści 1 Informacje o badaniu 3 2 3 Wyniki badania z 2015 roku 7 4 Podsumowanie 5 Porównanie z wynikami z poprzednich lat 15 2 1 Informacje o badaniu Metodologia badania Próba

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA W POLSCE. Badanie wykonane na zlecenie Interactive Intelligence, marzec 2015

JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA W POLSCE. Badanie wykonane na zlecenie Interactive Intelligence, marzec 2015 JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA W POLSCE Badanie wykonane na zlecenie Interactive Intelligence, marzec 2015 Informacje o badaniu Cel badania Celem badania była szczegółowa diagnostyka użytkowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Religijność a kapitał społeczny i aktywność społeczno-polityczna Polaków

Religijność a kapitał społeczny i aktywność społeczno-polityczna Polaków Religijność a kapitał społeczny i aktywność społeczno-polityczna Polaków Rafał Boguszewski CBOS/SGGW Beata Roguska CBOS XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Gdańsk 14 17 września 2016 1 1. Religijność

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat rynku telekomunikacyjnego i ocena UKE w 2011 roku Klienci instytucjonalni

Opinia na temat rynku telekomunikacyjnego i ocena UKE w 2011 roku Klienci instytucjonalni Opinia na temat rynku telekomunikacyjnego i ocena UKE w 2011 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. i CBM INDICATOR sp. z o.o. grudzień 2011

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo