Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy."

Transkrypt

1 Matki w pracy. Raport z badania ilościowego CATIBUS Michał Węgrzynowski Warszawa, maj 2015

2 2 Informacje o badaniu

3 Podstawowe informacje o projekcie TIMING Badanie przeprowadził instytut Millward Brown S.A. na zlecenie agencji Work Service Badanie zostało zrealizowane w okresie r. METODA Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych w ramach projektu CATIBUS Realizacja badania była monitorowana przez grupę superwizorów, którzy sprawdzili przynajmniej 5% próby. PRÓBA Badanie zrealizowano na próbie N=528 osób pracujących, przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz bezrobotnych. Próbę dobrano z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1000 (zgodnej ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania). Wyniki poddano procedurze ważenia na podstawie struktury zmiennych rekrutacyjnych wg. danych GUS. Dokładność wyników zależy o liczebności analizowanej grupy i odsetka odpowiedzi. Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby N=528 to +/-4,35%. 3 CATIBUS N=1000 marzec 2015

4 4 Najważniejsze wyniki

5 Najważniejsze wyniki Percepcja pozycji matek na rynku pracy 1/2 W opinii 2/3 badanych osób pracujących, bezrobotnych oraz przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych - kobiety powracające z urlopów macierzyńskich mają większe trudności ze znalezieniem pracy niż pozostali kandydaci. Rzadziej ocenia się, że matki mają podobne trudności jak inni kandydaci (18%), a tylko sporadycznie (6,6%) że mają mniejsze trudności ze znalezieniem pracy. Trudności z powrotem matek do pracy rzadziej dostrzegały osoby: o średnim i wyższym wykształceniu o najwyższych dochodach z miast średniej wielkości Co ciekawe, nie było w tych ocenach istotnych różnic miedzy mężczyznami i kobietami Z drugiej strony, aż ¾ badanych ocenia pracujące matki podobnie jak pozostałych pracowników, 15% ocenia je jako pracowników lepszych, a tylko 2,4% - jako pracowników gorszych. Znacznie częściej matki jako pracowników lepiej oceniały osoby: posiadające dzieci w średnim wieku o średnim i wyższym wykształceniu (tylko nieznacznie częściej lepiej) kobiety niż mężczyźni 5

6 Najważniejsze wyniki Percepcja pozycji matek na rynku pracy 2/2 Niemal 3/4 badanych oceniło, że ich pracodawca zapewnia matkom takie same możliwości rozwoju kariery, jak innym pracownikom. 1/5 badanych pracowników była przeciwnego zdania. W podobny sposób oceniano warunki stwarzane przez pracodawców kobietom w badaniu z 2014 r., przy czym opinie o równym traktowaniu matek były rzadziej wyrażane w zdecydowany sposób (35<43,6%). O tym, że matki mają takie same możliwości rozwoju kariery jaki inni pracownicy częściej były przekonane: kobiety osoby o wyższym wykształceniu osoby młodsze osoby o wyższych dochodach mieszkańcy miast 6

7 Najważniejsze wyniki Urlop tacierzyński Niemal 60% badanych zetknęło się w swojej pracy z co najmniej jednym przypadkiem, że mężczyzna skorzystał z jakiejś formy urlopu związanego z urodzeniem dziecka. Nieco częściej był to 1-2 dniowy urlop okolicznościowy (45,5%), a nieco rzadziej 1-2 tygodniowy urlop tacierzyński (39,2%). W 1/4 obserwowanych przypadków mężczyźni korzystali z obu urlopów. Mężczyźni częściej niż kobiety zauważali, że ich koledzy z pracy brali urlopy tacierzyńskie oraz krótkie urlopy urodzinowe. Różnica ta w pewnym stopniu wynikała z braku kontaktów z mężczyznami w części miejsc pracy kobiet, ale po wykluczeniu osób, które nie mają kontaktów z mężczyznami w miejscu pracy, różnica była nadal istotna statystycznie w przypadku urlopów 1-2 dniowych oraz obu typów urlopów łącznie. Osoby z wyższymi dochodami częściej zauważały w swoim miejscu pracy mężczyzn korzystających z obu typów urlopów. Mieszkańcy dużych miast częściej zauważali w swoim miejscu pracy mężczyzn korzystających z krótkich urlopów. Osoby z średnim i wyższym wykształceniem częściej mają okazję zaobserwować w swoim miejscu pracy mężczyzn biorących 1-2 tygodniowe urlopy tacierzyńskie. 7

8 8 Wyniki badania

9 Percepcja pozycji matek na rynku pracy Q4. Czy w Pana/Pani ocenie matki po urlopie macierzyńskim mają mniejsze, podobne czy większe trudności ze znalezieniem pracy niż pozostali kandydaci? mniejsze trudności podobne trudności większe trudności Nie wiem \ trudno powiedzieć 6,6% 18,0% 67,1% 8,3% Q5. Czy w Pana/Pani ocenie, pracujące matki są w większości przypadków lepszymi, gorszymi pracownikami, czy nie różnią się od pozostałych pracowników są lepszymi pracownikami nie różnią się od pozostałych są gorszymi pracownikami Nie wiem \ trudno powiedzieć 15,1% 74,1% 2,4% 8,4% Podstawa: Polacy w wieku 18+ pracujący, bezrobotni i na urlopach macierzyńskich i wychowawczych N=528 W opinii 2/3 badanych osób pracujących, bezrobotnych oraz przebywających na urlopach - kobiety powracające z urlopów macierzyńskich mają większe trudności ze znalezieniem pracy niż pozostali kandydaci. Z drugiej strony aż ¾ badanych ocenia pracujące matki podobnie jak pozostałych pracowników, 15% ocenia je jako lepszych pracowników, a tylko 2,4% jako gorszych. 9

10 Ocena trudności powrotu matek do pracy a płeć Q4. Czy w Pana/Pani ocenie matki po urlopie macierzyńskim mają mniejsze, podobne czy większe trudności ze znalezieniem pracy niż pozostali kandydaci? mniejsze trudności podobne trudności większe trudności Nie wiem \ trudno powiedzieć kobieta N=257 7,2% 20,0% 67,1% 5,8% mężczyzna N=272 6,2% 16,0% 67,2% 10,6% Podstawa: Polacy w wieku 18+ pracujący, bezrobotni i na urlopach macierzyńskich i wychowawczych Nie było istotnych różnic miedzy mężczyznami i kobietami w ocenie trudności z powrotem do pracy przez matki. 10

11 Ocena trudności powrotu matek do pracy a wykształcenie Q4. Czy w Pana/Pani ocenie matki po urlopie macierzyńskim mają mniejsze, podobne czy większe trudności ze znalezieniem pracy niż pozostali kandydaci? mniejsze trudności podobne trudności większe trudności Nie wiem \ trudno powiedzieć wyższe N=156 6,4% 23,6% 63,2% 6,8% średnie N=162 6,6% 22,0% 64,6% 6,8% zawodowe N=154 4,3% 14,1% 71,0% 10,6% podstawowe N=57 13,8% 1,5% 74,5% 10,2% Podstawa: Polacy w wieku 18+ pracujący, bezrobotni i na urlopach macierzyńskich i wychowawczych Trudności z powrotem do pracy po urlopie macierzyńskim nieco rzadziej dostrzegały osoby średnim i wyższym wykształceniu. 11

12 Ocena trudności powrotu matek do pracy a dochody Q4. Czy w Pana/Pani ocenie matki po urlopie macierzyńskim mają mniejsze, podobne czy większe trudności ze znalezieniem pracy niż pozostali kandydaci? mniejsze trudności podobne trudności większe trudności Nie wiem \ trudno powiedzieć powyzej zł N=93 6,3% 30,2% 56,5%* 7,0% zł N=124 3,6% 20,7% 70,8% 4,8% do zł N=193 5,3% 12,8%* 72,6% 9,3% Podstawa: Polacy w wieku 18+ pracujący, bezrobotni i na urlopach macierzyńskich i wychowawczych Trudności z powrotem do pracy po urlopie macierzyńskim nieco rzadziej dostrzegały osoby o najwyższych dochodach. 12

13 Ocena trudności powrotu matek do pracy a miejsce zamieszkania Q4. Czy w Pana/Pani ocenie matki po urlopie macierzyńskim mają mniejsze, podobne czy większe trudności ze znalezieniem pracy niż pozostali kandydaci? mniejsze trudności podobne trudności większe trudności Nie wiem \ trudno powiedzieć 500+ tys, N=83 3,0% 26,3% 66,4% 4,4% tys, N=91 4,8% 24,5% 56,9%* 13,9% do 100 tys, N=165 4,9% 13,4% 73,9%* 7,8% wieś N=189 10,7% 15,2% 66,5% 7,7% Podstawa: Polacy w wieku 18+ pracujący, bezrobotni i na urlopach macierzyńskich i wychowawczych Trudności z powrotem do pracy po urlopie macierzyńskim nieco rzadziej dostrzegały osoby ze miast średniej wielkości, a najczęściej z małych miast. 13

14 Ocena matek jako pracowników a płeć Q5. Czy w Pana/Pani ocenie, pracujące matki są w większości przypadków lepszymi, gorszymi pracownikami, czy nie różnią się od pozostałych pracowników są lepszymi pracownikami nie różnią się od pozostałych są gorszymi pracownikami Nie wiem \ trudno powiedzieć kobieta N=257 17,1% 77,6% 1,5% 3,7% mężczyzna N=272 13,3% 70,7% 3,3% 12,7% Podstawa: Polacy w wieku 18+ pracujący, bezrobotni i na urlopach macierzyńskich i wychowawczych Tylko nieznacznie częściej matki jako lepszych pracowników oceniały kobiety. Mężczyźni częściej niż kobiety nie mieli zdania. 14

15 Ocena matek jako pracowników a posiadanie dzieci Q5. Czy w Pana/Pani ocenie, pracujące matki są w większości przypadków lepszymi, gorszymi pracownikami, czy nie różnią się od pozostałych pracowników są lepszymi pracownikami nie różnią się od pozostałych są gorszymi pracownikami Nie wiem \ trudno powiedzieć nie ma dzieci N=153 8,2% 80,3%* 2,7% 8,8% ma dzieci N=375 18,0%* 71,5%* 2,3% 8,2% Podstawa: Polacy w wieku 18+ pracujący, bezrobotni i na urlopach macierzyńskich i wychowawczych Znacznie częściej matki jako lepszych pracowników oceniały osoby posiadające dzieci (bez względu na ich wiek). 15

16 Ocena matek jako pracowników a wiek Q5. Czy w Pana/Pani ocenie, pracujące matki są w większości przypadków lepszymi, gorszymi pracownikami, czy nie różnią się od pozostałych pracowników są lepszymi pracownikami nie różnią się od pozostałych są gorszymi pracownikami Nie wiem \ trudno powiedzieć powyżej 45 lat N=179 14,4% 70,0% 3,5% 12,1% 35 do 44 lat N=144 21,8% 67,8% 3,0% 7,4% 18 do 34 lat N=205 11,1% 82,0%* 1,1% 5,8% Podstawa: Polacy w wieku 18+ pracujący, bezrobotni i na urlopach macierzyńskich i wychowawczych N=528 Częściej matki jako lepszych pracowników oceniali pracownicy w średnim wieku 16

17 Ocena matek jako pracowników a wykształcenie Q5. Czy w Pana/Pani ocenie, pracujące matki są w większości przypadków lepszymi, gorszymi pracownikami, czy nie różnią się od pozostałych pracowników są lepszymi pracownikami nie różnią się od pozostałych są gorszymi pracownikami Nie wiem \ trudno powiedzieć wyższe N=156 18,9% 72,7% 3,4% 4,9% średnie N=162 18,4% 71,2% 2,9% 7,6% zawodowe N=154 11,1% 73,9% 1,8% 13,2% podstawowe N=57 6,5% 86,5%* 0,0% 7,0% Podstawa: Polacy w wieku 18+ pracujący, bezrobotni i na urlopach macierzyńskich i wychowawczych N=528 Częściej matki jako lepszych pracowników oceniały osoby o średnim i wyższym wykształceniu 17

18 Czy pracodawcy dają matkom możliwość rozwoju kariery zawodowej, tak jak innym pracownikom? Q6. Czy w Pana/Pani odczuciu, Pana/Pani miejsce pracy zapewnia takie same możliwości rozwoju kariery matkom jak innym pracownikom? Zdecydowanie tak Raczej tak Nie wiem \ trudno powiedzieć Raczej nie Zdecydowanie nie 35,0% 38,7% 5,9% 13,2% 7,2% T2B 73,7% L2B 20,4% Aktualne badanie maj Podstawa: Polacy w wieku 18+ pracujący, N=443 P11. Czy w Pana/Pani odczuciu, Pana/Pani miejsce pracy zapewnia takie same możliwości rozwoju kariery kobietom jak i mężczyznom? Zdecydowanie tak Raczej tak Nie wiem Raczej nie Zdecydowanie nie 43,6% 32,2% 6,6% 13,0% 4,5% T2B 75,9% L2B 17,5% Barometr rynku pracy czerwiec Podstawa: Polacy w wieku 18+ pracujący N=522 Niemal 3/4 badanych oceniło, że ich pracodawca zapewnia pracującym matkom takie same możliwości rozwoju kariery jak innym pracownikom, a 1/5 badanych pracowników była przeciwnego zdania. W podobny sposób oceniano warunki stwarzane kobietom w badaniu z 2014 r., przy czym opinie o równym traktowaniu matek były rzadziej wyrażane w zdecydowany sposób (35<43,6%). 18 istotnie więcej/mniej

19 Ocena możliwości rozwoju kariery przez matki a płeć Q6. Czy w Pana/Pani odczuciu, Pana/Pani miejsce pracy zapewnia takie same możliwości rozwoju kariery matkom jak innym pracownikom? Zdecydowanie tak Raczej tak Nie wiem \ trudno powiedzieć Raczej nie Zdecydowanie nie kobieta N=214 42,7%* 36,8% 2,9% 10,9% 6,6% T2B 79,5% L2B 17,6% mężczyzna N=229 27,8%* 40,5% 8,6% 15,2% 7,8% T2B 68,4% L2B 23,0% Podstawa: Polacy w wieku 18+ pracujący Co ciekawe, to kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni oceniały, że ich pracodawcy stwarzają matkom takie same warunki do rozwoju kariery jak innym pracownikom. 19 istotnie więcej/mniej

20 Ocena możliwości rozwoju kariery przez matki a wykształcenie Q6. Czy w Pana/Pani odczuciu, Pana/Pani miejsce pracy zapewnia takie same możliwości rozwoju kariery matkom jak innym pracownikom? Zdecydowanie tak Raczej tak Nie wiem \ trudno powiedzieć Raczej nie Zdecydowanie nie wyższe N=151 45,6%* 37,8% 3,1% 5,9% T2B 83,4% L2B 13,5% średnie N=141 40,4% 34,0% 5,2% 14,1% 6,4% T2B 74,3% L2B 20,5% zawodowe i podstawowe N=151 19,4%* 44,1%* 9,3%* 19,5%* 7,7%* T2B 63,4% L2B 27,3% Podstawa: Polacy w wieku 18+ pracujący O tym że matki mają takie same możliwości rozwoju kariery jaki inni pracownicy, częściej były przekonane osoby o wyższym wykształceniu, a rzadziej osoby o wykształceniu zawodowym i podstawowym. 20

21 Ocena możliwości rozwoju kariery przez matki a wiek Q6. Czy w Pana/Pani odczuciu, Pana/Pani miejsce pracy zapewnia takie same możliwości rozwoju kariery matkom jak innym pracownikom? Zdecydowanie tak Raczej tak Nie wiem \ trudno powiedzieć Raczej nie Zdecydowanie nie powyżej 45 lat N=143 40,9%* 25,6% 10,1% 18,3% 5,1% T2B 66,5% L2B 23,4% 35 do 44 lat N=129 33,4% 38,4% 6,7% 10,4% 11,1% T2B 71,8% L2B 21,5% 18 do 34 lat N=172 31,3%* 49,9%* 1,8%* 10,9%* 6,1%* T2B 81,2% L2B 17,0% Podstawa: Polacy w wieku 18+ pracujący O tym że matki mają takie same możliwości rozwoju kariery jaki inni pracownicy częściej były przekonane osoby młodsze, a rzadziej starsze. Co ciekawe, wśród osób najstarszych było najwięcej zdecydowanie przekonanych o równym traktowaniu matek. 21

22 Ocena możliwości rozwoju kariery przez matki a dochody Q6. Czy w Pana/Pani odczuciu, Pana/Pani miejsce pracy zapewnia takie same możliwości rozwoju kariery matkom jak innym pracownikom? Zdecydowanie tak Raczej tak Nie wiem \ trudno powiedzieć Raczej nie Zdecydowanie nie powyzej zł N=93 44,6%* 38,3% 3,2% 9,6% 4,3% T2B 82,9% L2B 13,9% zł N=124 32,1% 42,9% 7,2% 11,9% 6,0% T2B 74,9% L2B 17,9% do zł N=193 33,5% 37,2% 6,8% 15,5% 7,0% T2B 70,7% L2B 22,6% Podstawa: Polacy w wieku 18+ pracujący O tym że matki mają takie same możliwości rozwoju kariery jaki inni pracownicy częściej przekonane były osoby o wyższych dochodach. 22

23 Ocena możliwości rozwoju kariery przez matki a miejsce zamieszkania Q6. Czy w Pana/Pani odczuciu, Pana/Pani miejsce pracy zapewnia takie same możliwości rozwoju kariery matkom jak innym pracownikom? Zdecydowanie tak Raczej tak Nie wiem \ trudno powiedzieć Raczej nie Zdecydowanie nie 500+ tys, N=75 36,6% 44,2% 4,4% 4,2% 10,6% T2B 80,8% L2B 14,9% tys, N=81 38,7% 33,8% 8,2% 14,8% 4,5% T2B 72,5% L2B 19,3% do 100 tys, N=140 38,2% 39,8% 4,4% 11,4% 6,2% T2B 78,0% L2B 17,6% wieś N=148 29,2% 37,7% 6,7% 18,5% 8,0% T2B 66,8% L2B 26,4% Podstawa: Polacy w wieku 18+ pracujący O tym że matki mają takie same możliwości rozwoju kariery jaki inni pracownicy częściej byli przekonani mieszkańcy miast. 23

24 Urlop tacierzyński Q7. Czy w Pana/Pani miejscu pracy zdarzyło się, że jakiś mężczyzna? Wziął jedno lub dwudniowy urlop okolicznościowy z okazji urodzenia dziecka Wziął urlop tacierzyński na okres jednego lub dwóch tygodni w pierwszym roku życia dziecka 39,2% 45,5% 59,6% Nie było takich przypadków wśród zatrudnionych mężczyzn 26,9% Nie dotyczy (np, brak mężczyzn w miejscu pracy) 6,5% Nie wiem, trudno powiedzieć 6,8% Podstawa: Polacy w wieku 18+ pracujący i na urlopach N=443 Niemal 60% badanych zetknęło się w swojej pracy z co najmniej jednym przypadkiem, że mężczyzna skorzystał z jakiejś formy urlopu związanego z urodzeniem dziecka. Nieco częściej był to 1-2 dniowy urlop okolicznościowy, a rzadziej 1-2 tygodniowy urlop tacierzyński. W 1/4 obserwowanych przypadków mężczyźni korzystali z obu urlopów (co stanowi 41,7% mężczyzn korzystających z co najmniej jednego z nich). 24

25 Kontakt z korzystającymi z urlopu tacierzyńskiego a płeć Q7. Czy w Pana/Pani miejscu pracy zdarzyło się, że jakiś mężczyzna? Wziął jedno lub dwudniowy urlop okolicznościowy z okazji urodzenia dziecka Wziął urlop tacierzyński na okres jednego lub dwóch tygodni w pierwszym roku życia dziecka 35,1%* 33,1%* 44,8%* 55,2%* 69,8% 49,1% Nie było takich przypadków wśród zatrudnionych mężczyzn 24,9% 29,1% Nie dotyczy (np, brak mężczyzn w miejscu pracy) Nie wiem, trudno powiedzieć 0,6% 12,9% 4,8% 9,0% mężczyzna N=229 kobieta N=214 Podstawa: Polacy w wieku 18+ pracujący i na urlopach Mężczyźni częściej zauważali niż kobiety, że ich koledzy z pracy brali urlopy tacierzyńskie, ale różnica ta w pewnym stopniu wynikała z braku kontaktów w miejscu pracy z mężczyznami istotnie więcej/mniej

26 Kontakt z korzystającymi z urlopu tacierzyńskiego a płeć Q7. Czy w Pana/Pani miejscu pracy zdarzyło się, że jakiś mężczyzna? Wziął jedno lub dwudniowy urlop okolicznościowy z okazji urodzenia dziecka Wziął urlop tacierzyński na okres jednego lub dwóch tygodni w pierwszym roku życia dziecka 40,3%* 45,1%* 38,0%* 55,5%* 70,4% 56,3% Nie było takich przypadków wśród zatrudnionych mężczyzn 25,0% 33,4% mężczyzna N=228 Nie wiem, trudno powiedzieć 4,8% 10,3% kobieta N=186 Podstawa: Polacy w wieku 18+ pracujący i na urlopach po wykluczeniu osób, które nie mają kontaktów z mężczyznami w miejscu pracy (niemal wyłącznie kobiet), różnica była nadal istotna statystycznie w przypadku urlopów 1-2 dniowych oraz obu typów urlopów łącznie. 26 istotnie więcej/mniej

27 Kontakt z korzystającymi z urlopu tacierzyńskiego a wykształcenie Q7. Czy w Pana/Pani miejscu pracy zdarzyło się, że jakiś mężczyzna? Wziął jedno lub dwudniowy urlop okolicznościowy z okazji urodzenia dziecka Wziął urlop tacierzyński na okres jednego lub dwóch tygodni w pierwszym roku życia dziecka 24,2%* 45,5%* 41,2% 49,4% 43,9% 49,8%* 52,7% 59,1% 67,5% Nie było takich przypadków wśród zatrudnionych mężczyzn 28,5%* 31,6% 21,0%* Nie dotyczy (np, brak mężczyzn w miejscu pracy) Nie wiem, trudno powiedzieć 10,0%* 4,2% 5,2% 8,8%* 5,2% 6,3% zawodowe i podstawowe N=151 średnie N=141 Podstawa: Polacy w wieku 18+ pracujący i na urlopach Osoby z średnim i wyższym wykształceniem częściej mają okazję zaobserwować w swoim miejscu pracy mężczyzn biorących 1-2 tygodniowe urlopy tacierzyńskie. 27

28 Kontakt z korzystającymi z urlopu tacierzyńskiego a dochód Q7. Czy w Pana/Pani miejscu pracy zdarzyło się, że jakiś mężczyzna? Wziął jedno lub dwudniowy urlop okolicznościowy z okazji urodzenia dziecka Wziął urlop tacierzyński na okres jednego lub dwóch tygodni w pierwszym roku życia dziecka Nie było takich przypadków wśród zatrudnionych mężczyzn 35,2%* 48,1% 62,9%* 28,4%* 42,7% 55,5%* 32,1%* 25,1% 17,5% 46,4% 67,2% 77,4% Nie dotyczy (np, brak mężczyzn w miejscu pracy) Nie wiem, trudno powiedzieć 12,0% 3,7% 0,4% 9,5% 4,0% 4,7% do zł N= zł N=124 powyzej zł N=93 Podstawa: Polacy w wieku 18+ pracujący i na urlopach Osoby z wyższymi dochodami częściej zauważały w swoim miejscu pracy mężczyzn korzystających z obu typów urlopów. 28

29 Kontakt z korzystającymi z urlopu tacierzyńskiego a miejsce zamieszkania Q7. Czy w Pana/Pani miejscu pracy zdarzyło się, że jakiś mężczyzna? Wziął jedno lub dwudniowy urlop okolicznościowy z okazji urodzenia dziecka Wziął urlop tacierzyński na okres jednego lub dwóch tygodni w pierwszym roku życia dziecka Nie było takich przypadków wśród zatrudnionych mężczyzn 38,5%* 42,3% 49,5% 37,4% 38,4% 39,1% 31,6% 27,1% 27,9% 53,4% 58,7% 61,9% Nie dotyczy (np, brak mężczyzn w miejscu pracy) Nie wiem, trudno powiedzieć 6,6% 7,2% 4,4% 8,4% 7,0% 5,8% wieś N=148 miasto do 100 tys, N=140 miasto tys, N=81 Podstawa: Polacy w wieku 18+ pracujący i na urlopach Mieszkańcy dużych miast częściej zauważali w swoim miejscu pracy mężczyzn korzystających z krótkich urlopów. 29

30 Millward Brown S.A. Branickiego 17, Warszawa t. +48 (22) f. +48 (22) NIP: KRS: Numer konta bankowego: BRE Bank S.A.,

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/81/2013 POLACY O ROCZNYCH URLOPACH RODZICIELSKICH

Warszawa, czerwiec 2013 BS/81/2013 POLACY O ROCZNYCH URLOPACH RODZICIELSKICH Warszawa, czerwiec 2013 BS/81/2013 POLACY O ROCZNYCH URLOPACH RODZICIELSKICH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje Polskie

Program Inwestycje Polskie K.065/12 Program Inwestycje Polskie Warszawa, listopad 2012 Zdecydowana większość Polaków (79%) nie słyszała o zapowiadanym przez premiera Donalda Tuska programie Inwestycje Polskie, natomiast jedna piąta

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy o podatkach

Przedsiębiorcy o podatkach Przedsiębiorcy o podatkach Raport z badania ilościowego przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, 17.05.2017 Spis treści 2 OPIS BADANIA 3 PODSUMOWANIE 6 WYNIKI ANEKS

Bardziej szczegółowo

KTO TU JEST KLASĄ ROBOTNICZĄ?

KTO TU JEST KLASĄ ROBOTNICZĄ? KTO TU JEST KLASĄ ROBOTNICZĄ? PRACOWNICY I PRZEDSIĘBIORCY Średni miesięczny czas pracy Przebywa na urlopach Przebywa na zwolniach lekarskich Bada na zlece Prof. Dominika Maison na panelu badawczym ARIADNA

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW. Raport Work Service S.A.

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW. Raport Work Service S.A. MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 10 BARIERY EMIGRACJI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro?

RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? zrealizowany na zlecenie Klinik i Laboratoriów Medycznych INVICTA przez Instytut Badania Opinii Homo Homini kwiecieo-maj 2011 Osobisty stosunek do in vitro w zależności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Abonament radiowo-telewizyjny

Abonament radiowo-telewizyjny K.064/12 Abonament radiowo-telewizyjny Warszawa, listopad 2012 Zdaniem dwóch trzecich Polaków (68%) abonament radiowo-telewizyjny powinien być zlikwidowany. Jedna piąta () respondentów jest przeciwnego

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

MŁODZI O EMERYTURACH

MŁODZI O EMERYTURACH K.020/12 MŁODZI O EMERYTURACH Warszawa, kwiecień 2012 roku Zdecydowana większość młodych Polaków (91%) uważa, że problem emerytur jest ważny dla wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek. Prawie trzy

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku K.0/1 Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 01 roku Warszawa, sierpień 01 r. Według 70% Polaków sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest co piąty badany (0%), a co dziesiąty (%) nie

Bardziej szczegółowo

Polacy o ślubach i weselach

Polacy o ślubach i weselach K.052/12 Polacy o ślubach i weselach Warszawa, sierpień 2012 roku Zwolenników poglądu, że pary po ślubie są szczęśliwsze od par, które żyją bez ślubu, jest znacznie mniej niż osób, które nie wierzą w ślub

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Polacy o programie "Rodzina 500 plus"

Polacy o programie Rodzina 500 plus Informacja o badaniu W kwietniu 2016 roku TNS Polska zapytał Polaków o opinie na temat rządowego programu Rodzina 00 plus. Czy zdaniem Polaków program przyczyni się do tego, że w naszym kraju będzie się

Bardziej szczegółowo

Wiedza i opinie Polaków o problemie. Logotyp klienta. bezdechu sennego

Wiedza i opinie Polaków o problemie. Logotyp klienta. bezdechu sennego Wiedza i opinie Polaków o problemie Logotyp klienta bezdechu sennego Nota metodologiczna Nota Metodologiczna Czas realizacji badania: Styczeń 2015 Miejsce realizacji: Próba: Jednostka badania Próba ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Co mówią dane statystyczne? Kobiety wyraźnie częściej niż mężczyźni są bierne zawodowo (odpowiednio: 52% i 36%).

Bardziej szczegółowo

Zachowanie kobiet mniej czy bardziej agresywne?

Zachowanie kobiet mniej czy bardziej agresywne? IMAS International Wrocław Zachowanie kobiet mniej czy bardziej agresywne? Wrocław, listopad 2006 Sprawdziliśmy jak Polacy postrzegają zmiany w zachowaniu kobiet pod względem agresywności, czym wyraża

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach w 2001 i 2014 roku. Chłopiec czy dziewczynka? TNS Styczeń 2014 K.008/14

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach w 2001 i 2014 roku. Chłopiec czy dziewczynka? TNS Styczeń 2014 K.008/14 Polacy o dzieciach w 001 i 014 roku Informacja o badaniu W pierwszej połowie stycznia 014 roku TNS Polska zapytał Polaków o to, co myślą na temat dzieci czy łatwiej jest ich zdaniem wychować chłopca czy

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Bielany

Usługi kulturalne w dzielnicy Bielany Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Warszawa, luty 2001 roku Ponad trzy piąte Polaków (62%) uważa, że idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje. Zdecydowanie mniej osób (niewiele ponad jedna

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC WERBALNA WOBEC DZIECI. Fundacja Dzieci Niczyje Millward Brown SMG/KRC

PRZEMOC WERBALNA WOBEC DZIECI. Fundacja Dzieci Niczyje Millward Brown SMG/KRC PRZEMOC WERBALNA WOBEC DZIECI Fundacja Dzieci Niczyje Millward Brown SMG/KRC METODOLOGIA Realizacja: Millward Brown SMG/KRC 21-23 kwietnia 2012 badanie omnibusowe N = 1001, w tym rodzice RODZICE: KRZYK

Bardziej szczegółowo

Polacy o podatkach 2014. Raport z badania ilościowego

Polacy o podatkach 2014. Raport z badania ilościowego Polacy o podatkach 2014 Raport z badania ilościowego Informacje o badaniu Metodologia W dniach 24-25 kwietnia 2014 roku zostało przeprowadzone badanie dotyczące nastawienia Polaków do płacenia podatków

Bardziej szczegółowo

Polacy o regulacjach dotyczących hodowli zwierząt futerkowych. w Polsce. Logotyp klienta. Warszawa, 28 czerwca 2017r.

Polacy o regulacjach dotyczących hodowli zwierząt futerkowych. w Polsce. Logotyp klienta. Warszawa, 28 czerwca 2017r. Polacy o regulacjach dotyczących hodowli zwierząt futerkowych Logotyp klienta w Polsce Warszawa, 28 czerwca 2017r. Metodologia Metodologia Czas realizacji badania: 19 czerwca 2017r. Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Raport z badania ilościowego Warszawa, wrzesień 2014 Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o badaniu Cel: Technika: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRÓBA Raport z badania dla : REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa, 17 luty 2011r. WIEDZA Instytut Homo Homini Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 36/5

Bardziej szczegółowo

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Wesoła

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Wesoła Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja osób po 45 roku życia na rynku pracy opinie i doświadczenia

Dyskryminacja osób po 45 roku życia na rynku pracy opinie i doświadczenia Dyskryminacja osób po 45 roku życia na rynku pracy opinie i doświadczenia Luty 2011 Beata Roguska Wykształcenie badanych 41% 39% 22% 26% 24% 2 15% 10% Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe 2 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Czy uczniowie powinni pracować zarobkowo w trakcie wakacji?

Czy uczniowie powinni pracować zarobkowo w trakcie wakacji? KOMUNIKAT Z BADAŃ ISSN 2353-5822 Nr 129/2017 Czy uczniowie powinni pracować zarobkowo w trakcie wakacji? Październik 2017 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane? NR 164/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane? NR 164/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 164/2016 ISSN 2353-5822 Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Prysznic rano czy wieczorem?

Prysznic rano czy wieczorem? TNS Sierpień 206 K.047/6 Informacja o badaniu Długa, gorąca kąpiel wieczorem czy ranny, orzeźwiający prysznic? A może jedno i drugie? W lipcu zapytaliśmy Polaków, jak często w ciągu dnia biorą kąpiel/prysznic,

Bardziej szczegółowo

JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW. Warszawa, październik 2001 roku. Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że:

JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW. Warszawa, październik 2001 roku. Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że: SONDAŻ TELEFONICZNY JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW Warszawa, październik 2001 roku Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że: Jedna trzecia pełnoletnich Polaków

Bardziej szczegółowo

POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS. DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO. Raport opracowała: Małgorzata Osiak

POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS. DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO. Raport opracowała: Małgorzata Osiak POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO Raport opracowała: Małgorzata Osiak WARSZAWA, LIPIEC 2000 DEMOSKOP dla Fundacji Batorego strona 2 SPIS TREŚCI NOTA

Bardziej szczegółowo

Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta

Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta 040/04 Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta Warszawa, czerwiec 2004 r. 13% badanych pozytywnie ocenia działalność rządu Marka Belki, podczas gdy 59% nie jest z niej zadowolonych. Duży odsetek respondentów

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczne w zakresie postaw i potrzeb obywateli dotyczących monitoringu wizyjnego RAPORT. Przygotowany dla:

Badanie społeczne w zakresie postaw i potrzeb obywateli dotyczących monitoringu wizyjnego RAPORT. Przygotowany dla: Badanie społeczne w zakresie postaw i potrzeb obywateli dotyczących monitoringu wizyjnego RAPORT Przygotowany dla: Spis treści METODOLOGIA... 3 GŁÓWNA WNIOSKI... 5 WYNIKI BADANIA... 7 2 METODOLOGIA Metodologia

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012 roku K.077/1 Nastroje społeczne Polaków w grudniu 01 roku Warszawa, grudzień 01 r. Zdecydowana większość Polaków (%) uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest jedna piąta respondentów

Bardziej szczegółowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo Informacja o badaniu Internet jest obecny w niemal każdym aspekcie życia współczesnego człowieka. Zawiera nie tylko bezmiar przydatnych informacji, ale również umożliwia łatwiejszą komunikację. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Kobiety i mężczyźni o sytuacji w Polsce

Kobiety i mężczyźni o sytuacji w Polsce K.026/12 Kobiety i mężczyźni o sytuacji w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 r. Kobiety i mężczyźni różnią się w ocenie tego, co dzieje się w naszym kraju mężczyźni patrzą bardziej optymistycznie zarówno ogólnie

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Praga Południe

Usługi kulturalne w dzielnicy Praga Południe Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie telefonów komórkowych

Postrzeganie telefonów komórkowych Postrzeganie telefonów komórkowych prezentacja przygotowana dla Warszawa, lipiec 2006 O BADANIU Cel badania: Próba: Metoda badania: Realizacja badania: 4-10 lipca 2006 Badanie miało na celu uzyskanie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 Wyniki badania 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany został

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Prawo nowych technologii

Prawo nowych technologii Prawo nowych technologii Opinie i zachowania Polaków w związane zane z przestrzeganiem prawa autorskiego Najważniejsze wyniki badania przeprowadzonego na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie osób, które

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania opinii publicznej Polacy o częściach zamiennych i samochodzie zastępczym. Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa, 23 września 2014 r.

Wyniki badania opinii publicznej Polacy o częściach zamiennych i samochodzie zastępczym. Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa, 23 września 2014 r. Wyniki badania opinii publicznej Polacy o częściach zamiennych i samochodzie zastępczym Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa, 23 września 2014 r. Informacje na temat badania Cel badania poznać opinie kierowców

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2011 roku programach aktywizacji zawodowej.

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2011 roku programach aktywizacji zawodowej. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGORZELCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-900 Zgorzelec, ul. Pułaskiego 14 Telefon/fax 75 77 55 605; 75 77 55 606 e-mail: wrzg@praca.gov.pl; http://pup.zgorzelec.ibip.pl Informacja

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629 - - 69, 628-3 - 04 693-46 - 92, 625-6 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629 - - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany w postawach Polaków wobec pracy

Zmiany w postawach Polaków wobec pracy K.041 /12 Zmiany w postawach Polaków wobec pracy 2002-2012 Warszawa, lipiec 2012 roku W sondażu przeprowadzonym w dn. 21 24.06.2012 r. Zespół Badań Społecznych OBOP w TNS Polska zbadał które postawy Polaków

Bardziej szczegółowo

Badanie dotyczące klimatu oraz źródeł pozyskania energii

Badanie dotyczące klimatu oraz źródeł pozyskania energii Badanie dotyczące klimatu oraz źródeł pozyskania energii Raport Kantar Public dla Lipiec 2017 Informacje o badaniu Termin badania Próba Technika Dane w raporcie 3 lipca 2017 roku ogólnopolska, reprezentatywna

Bardziej szczegółowo

profil uczestników Mi dzynarodowych Targów Ksià ki w Krakowie www.ksiazka.krakow.pl

profil uczestników Mi dzynarodowych Targów Ksià ki w Krakowie www.ksiazka.krakow.pl profil uczestników Mi dzynarodowych Targów Ksià ki w Krakowie Opracowano na podstawie raportu przygotowanego przez Communication Service www.ksiazka.krakow.pl PROFIL UCZESTNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Śródmieście

Usługi edukacyjne w dzielnicy Śródmieście Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Patroni medialni SPONSOR RAPORTU

Patroni medialni SPONSOR RAPORTU Monika Mikowska N Patroni medialni Partner social media SPONSOR RAPORTU Diagnoza stanu obecnego polskiego mobile commerce. Polscy dostawcy oprogramowania m commerce. Polskie case studies. Wskazówki dla

Bardziej szczegółowo

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Wola

Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Wola Oferta sportowo-rekreacyjna oraz profilaktyka zdrowotna w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Wawer

Usługi edukacyjne w dzielnicy Wawer Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

KOBIETY NA RYNKU PRACY

KOBIETY NA RYNKU PRACY KOBIETY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Prezentacja wybranych wyników badań i prognoz przeprowadzonych w 2010 roku w ramach projektu Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Opinie Polaków na temat obronności kraju. Październik 2014 roku

Opinie Polaków na temat obronności kraju. Październik 2014 roku Opinie Polaków na temat obronności kraju Październik 2014 roku Podsumowanie (1/2) Co trzeci badany (38%) uważa, że w ciągu najbliższych 10-lat może dojść do wybuchu konfliktu zbrojnego (wojny) z udziałem

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Praga Północ

Usługi edukacyjne w dzielnicy Praga Północ Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Blue Media. Podejście Polaków do fintechu

Blue Media. Podejście Polaków do fintechu Blue Media Podejście Polaków do fintechu Informacje zawarte w raporcie mogą być wykorzystywane i cytowane za podaniem źródła i nazwy zleceniodawcy firmy Blue Media Badanie zostało przeprowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Preferencje polityczne polskich kredytobiorców hipotecznych. Prezentacja TNS Polska dla Instytutu Jagiellońskiego

Preferencje polityczne polskich kredytobiorców hipotecznych. Prezentacja TNS Polska dla Instytutu Jagiellońskiego Prezentacja TNS Polska dla Instytutu Jagiellońskiego TNS czerwca 0 r. Ogólne cele badania Kim są kredytobiorcy hipoteczni? Czym cechują się posiadane kredyty? Co kredytobiorcy hipoteczni sądzą o pomocy

Bardziej szczegółowo

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Konsument na wakacjach Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1 Charakterystyka badania 03 2 Podsumowanie 05 3 Wyniki badania 08 2 1 Charakterystyka badania Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r.

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r. Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości B a d a n i e o p i n i i p u b l i c z n e j d o t y c z ą c e k w e s t i i z w i ą z a n y c h z p r z e k r a c z a n i e m d o z w o l o n e j p r ę

Bardziej szczegółowo

U progu Unii Europejskiej

U progu Unii Europejskiej U progu Unii Europejskiej Warszawa, styczeń 2004 r. Sondaż przeprowadzony w styczniu 2004 r. wykazał, że: 86% badanych wie, że w 2004 r. Polska zostanie członkiem UE, ale tylko 36% wie, że w tym odbędą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Pracujący wynagrodzenia). osoby, które. botne. (ogółem lub

Pracujący wynagrodzenia). osoby, które. botne. (ogółem lub URZĄ D STATT YSTYC ZNY W BIAŁ Y MSTOKU Opracowania sygnalne Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00 fax 85 749 77 79 Białystok, marzec 2012 r. r Internet: www.stat..gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Sondaż - Stosunek Polaków do zakazu palenia w miejscach publicznych i w lokalach gastronomicznych

Sondaż - Stosunek Polaków do zakazu palenia w miejscach publicznych i w lokalach gastronomicznych Sondaż - Stosunek Polaków do zakazu palenia w miejscach publicznych i w lokalach gastronomicznych Raport przygotowany na zlecenie Krajowego Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego Spis treści 1. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Migracyjne nastroje ludności w Ukrainie

Migracyjne nastroje ludności w Ukrainie Migracyjne nastroje ludności w Ukrainie wrzesień 2016 BADANIE PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE: Metodologia Ogólnokrajowe Badanie Reprezentatywne o Próba: ludność Ukrainy w wieku od 18 lat i starsi o Próba reprezentatywna

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Mokotów

Usługi kulturalne w dzielnicy Mokotów Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Nawroty w uzależnieniach - zmiany w kontaktach z alkoholem po zakończeniu terapii

Nawroty w uzależnieniach - zmiany w kontaktach z alkoholem po zakończeniu terapii Sabina Nikodemska Rok: 1998 Czasopismo: Świat Problemów Numer: 6 (68) Celem niniejszego opracowania jest próba przyjrzenia się populacji tych pacjentów, którzy zgłaszają się do ambulatoryjnych placówek

Bardziej szczegółowo

Popularność i korzystanie z portalu Gastrona.pl wśród szefów kuchni

Popularność i korzystanie z portalu Gastrona.pl wśród szefów kuchni Popularność i korzystanie z portalu Gastrona.pl wśród szefów kuchni 1 Informacje o badaniu Cele badawcze popularność i korzystanie z Internetu, preferencje, co do korzystania z internetowych portali branżowych

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport Przygotowany dla Fundacji ABC XXI 30 października 2006 Metodologia Zbiorowość badana: Ludność Polski w wieku 15 i więcej lat Metoda doboru próby: Próba losowo-kwotowa:

Bardziej szczegółowo

Badanie występowania przemocy w rodzinie wśród mieszkańców miasta Gdańsk

Badanie występowania przemocy w rodzinie wśród mieszkańców miasta Gdańsk 2016 Badanie występowania przemocy w rodzinie wśród mieszkańców miasta Gdańsk RAPORT Z BADANIA ZREALIZOWANEGO PRZEZ CZERWIEC 2016 Spis treści 1. Opis badania... 3 2. Cele i metodologia badania... 4 3.

Bardziej szczegółowo

CEE CONGRESS HR 2015

CEE CONGRESS HR 2015 CEE CONGRESS HR 2015 BAROMETR RYNKU PRACY III Wprowadzenie I Zdaniem Pracownika II Zdaniem Pracodawcy III Wykształcenie a praca 2 BAROMETR RYNKU PRACY III 3 Barometr Rynku Pracy III Raport w liczbach PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY 1. Aktywność ekonomiczna 1.1. Współczynnik aktywności zawodowej 2012 r. (dane średnioroczne) MAZOWSZE 60,2 % 52,6% 68,8% POLSKA 55,9% 48,1% 64,3% Analiza powyższych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO NA TEMAT ZNAJOMOŚCI

WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO NA TEMAT ZNAJOMOŚCI WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO NA TEMAT ZNAJOMOŚCI OSOBY ANDRZEJA PANUFNIKA ORAZ CZĘSTOŚCI SŁUCHANIA MUZYKI POWAŻNEJ 1. CHARAKTERYSTYKA BADANIA Zleceniodawca badania Instytut Muzyki i Tańca Wykonawca badania

Bardziej szczegółowo

Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r.

Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r. 080/05 Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r. Warszawa, grudzień 2005 r. Znacznie ponad połowa Polaków (60%) jest zdania, że Aleksander Kwaśniewski dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, w tym 13%

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2011 BS/80/2011 SPOŁECZNA PERCEPCJA CEN

Warszawa, lipiec 2011 BS/80/2011 SPOŁECZNA PERCEPCJA CEN Warszawa, lipiec 2011 BS/80/2011 SPOŁECZNA PERCEPCJA CEN Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

finansowych Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji

finansowych Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji Konsument na rynku usług finansowych Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów TNS 2012 Spis treści 1 Charakterystyka badania 03 2 Podsumowanie 05 3 Wyniki badania 07 Marzena Ciesielska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Warszawa, grudzień 20 BS/17/20 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 20 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta Listopad 2016 K.071/16

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta Listopad 2016 K.071/16 Listopad 2016 K.071/16 Informacje o badaniu W listopadzie 2016 r. Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska), jak co miesiąc, zapytał Polaków, jak oceniają pracę rządu, pani premier Beaty

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego

Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego K.046/10 Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego Warszawa, lipiec 2010 r. W Polsce jest tyle samo zwolenników (), co przeciwników (4) rządu. Co dziesiąty

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO NA TEMAT

WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO NA TEMAT WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO NA TEMAT CZĘSTOŚCI SŁUCHANIA MUZYKI POWAŻNEJ I LUDOWEJ 1. CHARAKTERYSTYKA BADANIA Zleceniodawca badania Instytut Muzyki i Tańca Wykonawca badania Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe wykluczenie i bariery upowszechnienia korzystania z internetu

Cyfrowe wykluczenie i bariery upowszechnienia korzystania z internetu Cyfrowe wykluczenie i bariery upowszechnienia korzystania z internetu dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Dane na temat

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Szczegółowe wyniki badania 9 Podsumowanie 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska.

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Z B A D A N I A T Y P U O M N I B U S D L A PIPUIF 1 PRZYGOTOWAŁ: MARCIN KOŁAKOWSKI KOORDYNACJA: GRZEGORZ KOWALCZYK

Bardziej szczegółowo

Badanie czytelnictwa gazet lokalnych

Badanie czytelnictwa gazet lokalnych Badanie czytelnictwa gazet lokalnych Opracowanie dla Biura Reklamy Gazet Lokalnych listopad 2014 i 2015 Pa Bayer Holding 4:3 Template 2010 August 2011 Metodologia badania! Badaniem czytelnictwa objęto

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

Polacy o roli kobiet i mężczyzn w rodzinie w 1994 i 2014 roku

Polacy o roli kobiet i mężczyzn w rodzinie w 1994 i 2014 roku Informacja o badaniu W lipcu 1994 roku Ośrodek Badań Opinii Publicznej (OBOP) i w styczniu 2014 roku TNS Polska zapytali Polaków o to, z którymi stwierdzeniami na temat roli kobiet i mężczyzn w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja nie zając...

Deklaracja nie zając... Deklaracja nie zając... Raport z badań o tym, kiedy, jak i z czyją pomocą składamy PIT-y kwiecień 2016 Kilka słów wstępu W ramach akcji Mam to z głowy namawiającej do nieodwlekania spraw, zapytaliśmy Polaków

Bardziej szczegółowo

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego Raport badawczy Warszawa, 19 kwietnia 2012 Nota metodologiczna Głównym celem badania było poznanie wiedzy i opinii młodych Polaków na

Bardziej szczegółowo