Cele badania i metodologia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cele badania i metodologia"

Transkrypt

1 Ocena skuteczności i odbioru kampanii promocyjnej Narodowej Strategii Spójności i poszczególnych programów operacyjnych część 2 Pomiar: czerwiec i lipiec 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW Prezentacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Warszawa, 1 sierpnia 2011

2 Cele badania i metodologia 2

3 Cele badania Głównym celem badania była ocena skuteczności kampanii promocyjnej Narodowej Strategii Spójności i poszczególnych krajowych programów operacyjnych, prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w okresie od 1 maja do 30 czerwca 2011 r. 3

4 Struktura badania i próba KIEDY? Czerwiec 2011: Lipiec 2011: GDZIE? cały kraj JAK? sondaŝ CAPI CAPIBUS PRÓBA Badanie typu Omnibus, w zaleŝności od fali, realizowane było na około 1000-osobowej losowej próbie reprezentatywnej dla ogółu ludności Polski w wieku lat. Próba miała charakter imienny i była dobrana z operatu PESEL prowadzonego przez Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA. Poszczególne osoby dobrano metodą losowania systematycznego w ramach wyróŝnionych warstw. Warstwowanie uwzględniło wielkość miejscowości, województwo, a takŝe płeć, wiek i wykształcenie dobieranych osób. Dodatkowo, próba jest reprezentatywna dla mieszkańców Polski wschodniej, czyli dla województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego. 4

5 Podsumowanie 5

6 Podsumowanie (1) Kampania reklamowa przyczyniła się do wzrostu znajomości wspomaganej poszczególnych programów operacyjnych i funduszy. Najbardziej znanym programem jest PO KL. Znajomość PO KL w porównaniu do pretestu wzrosła o 17 p.p. i wynosi po zakończeniu całej kampanii 5. Systematycznie rośnie znajomość PO RPW. Znak NSS rozpoznaje po zakończeniu całej kampanii 3 osób pozostali nie kojarzą go bądź mają z tym problemy. Wzrost rozpoznawalności znaku NSS jest istotny statystycznie w porównaniu do pretestu (2). Nazwa Narodowa Strategia Spójności jest znana 2 badanym. W porównaniu do pomiaru z sierpnia 2010 r. o 4 p.p. wzrósł odsetek osób, które wcześniej spotkały się z tą nazwą. Odsetek osób znających pojęcie Funduszy Europejskich / Funduszy Unijnych nie zmienił się w stosunku do pomiaru początkowego przeprowadzonego w sierpniu 2010 (pretest 7, w lipcowym postteście - 7). 6

7 Podsumowanie (2) ZauwaŜalna jest poprawa wizerunku Funduszy Unijnych / Funduszy Europejskich, co moŝe być efektem oddziaływania kampanii promocyjnej zarówno w całej Polsce, w grupie docelowej kampanii jak i na obszarze Polski wschodniej. Badani dostrzegają wpływ Funduszy Europejskich przede wszystkim na poprawę infrastruktury w Polsce (budowa i remonty dróg i autostrad). Relatywnie wyŝszą znajomość kampanii reklamowej, która pokazywała, jak Polska się zmienia dzięki Funduszom Europejskim, zanotowano po przedostatniej odsłonie kampanii czerwiec 2011 (2 respondentów spotkało się ze spotem; istotny statystycznie wzrost w stosunku do pretestu i posttestu pierwszej odsłony kampanii). Grupa docelowa tej kampanii (osoby w wieku lat) oraz mieszkańcy Polski wschodniej nie odbiegają od ogółu społeczeństwa pod względem znajomości spontanicznej reklam poświęconych Funduszom Europejskim. Wynik osiągnięty przez te grupy jest zbliŝony do wyniku ogólnopolskiego. 7

8 Wyniki badania 8

9 Znajomość pojęcia Fundusze Europejskie / Fundusze Unijne 9

10 Znajomość pojęcia Fundusze Europejskie/Fundusze Unijne cała Polska Czy spotkał(a) się Pan(i) z określeniami Fundusze Europejskie lub Fundusze Unijne? (pretest vs posttest) tak, spotkał(a)em się i wiem, co oznaczają tak, spotkał(a)em się, ale nie wiem, co one oznaczają nie, nigdy nie spotkał(a)em się z tymi określeniami nie wiem \ trudno A 4 3 B B posttest - lipiec 2011 [E] posttest - czerwiec 2011 [D] posttest - marzec 2011 [C] posttest - październik 2010 [B] pretest - sierpień 2010 [A] 10

11 Znajomość pojęcia Fundusze Europejskie/Fundusze Unijne osoby w wieku Czy spotkał(a) się Pan(i) z określeniami Fundusze Europejskie lub Fundusze Unijne? (pretest vs posttest) tak, spotkał(a)em się i wiem, co oznaczają tak, spotkał(a)em się, ale nie wiem, co one oznaczają nie, nigdy nie spotkał(a)em się z tymi określeniami nie wiem \ trudno C 4 5 AE 5 AE 5 AE 4 3 B B posttest - lipiec 2011 [E] posttest - czerwiec 2011 [D] posttest - marzec 2011 [C] posttest - październik 2010 [B] pretest - sierpień 2010 [A] 11

12 Znajomość pojęcia Fundusze Europejskie/Fundusze Unijne Polska Wschodnia Czy spotkał(a) się Pan(i) z określeniami Fundusze Europejskie lub Fundusze Unijne? (pretest vs posttest) 5 tak, spotkał(a)em się i wiem, co oznaczają A 4 3 B tak, spotkał(a)em się, ale nie wiem, co one oznaczają % B 3 B nie, nigdy nie spotkał(a)em się z tymi określeniami E posttest - lipiec 2011 [E] 1 E posttest - czerwiec 2011 [D] nie wiem \ trudno posttest - marzec 2011 [C] posttest - październik 2010 [B] pretest - sierpień 2010 [A] 12

13 Znajomość spontaniczna i wspomagana nazw Funduszy Europejskich/programów unijnych (operacyjnych) 13

14 Znajomość spontaniczna 14

15 Znajomość spontaniczna nazw Funduszy Europejskich / programów unijnych (operacyjnych) cała Polska Czy moŝe Pan(i) wymienić nazwy jakichś Funduszy Europejskich lub programów unijnych (operacyjnych)? (pretest vs posttest) Program Kapitał Ludzki (PO KL) Program Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) Program Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Program Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Regionalne Programy Operacyjne (RPO) Program Pomoc Techniczna (PO PT) 2 A 2 A 2 A 1 1 A B 1 A B A 1 A A A A posttest lipiec 2011 [D] Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Fundusz Spójności (FS) Narodowa Strategia Spójności (NSS) Inne Nie wiem \ trudno C C posttest czerwiec 2011 [C] posttest marzec 2011 [B] pretest sierpień 2010 [A] BCD 15

16 Znajomość spontaniczna nazw Funduszy Europejskich / programów unijnych (operacyjnych) osoby w wieku Czy moŝe Pan(i) wymienić nazwy jakichś Funduszy Europejskich lub programów unijnych (operacyjnych)? (pretest vs posttest) Program Kapitał Ludzki (PO KL) Program Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) Program Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Program Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Regionalne Programy Operacyjne (RPO) Program Pomoc Techniczna (PO PT) 2 A 2 A 2 A 1 1 AB 1 AB A 1 A A A Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Fundusz Spójności (FS) Narodowa Strategia Spójności (NSS) Inne Nie wiem \ trudno C C CD posttest lipiec 2011 [D] posttest czerwiec 2011 [C] posttest marzec 2011 [B] pretest sierpień 2010 [A] 5 BC 50% 5 60% BC 16

17 Znajomość spontaniczna nazw Funduszy Europejskich / programów unijnych (operacyjnych) Polska wschodnia Czy moŝe Pan(i) wymienić nazwy jakichś Funduszy Europejskich lub programów unijnych (operacyjnych)? (pretest vs posttest) Program Kapitał Ludzki (PO KL) Program Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) Program Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Program Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Program Pomoc Techniczna (PO PT) Regionalne Programy Operacyjne (RPO) A 0% 0% 2 A 2 A 2 A 2 ABD Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Narodowa Strategia Spójności (NSS) Fundusz Spójności (FS) Inne Nie wiem \ trudno postest lipiec 2011 [D] posttest czerwiec 2011 [C] posttest marzec 2011[B] pretest sierpień 2010 [A] 60% BCE 17

18 Znajomość wspomagana 18

19 Znajomość wspomagana nazw Funduszy Europejskich / programów unijnych (operacyjnych) cała Polska Proszę wskazać, o których Funduszach Europejskich i programach unijnych (operacyjnych) Pan(i) słyszał(a)? (pretest vs posttest) Program Kapitał Ludzki (PO KL) Program Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) Program Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Program Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Regionalne Programy Operacyjne (RPO) Program Pomoc Techniczna (PO PT) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Fundusz Spójności (FS) Narodowa Strategia Spójności (NSS) Inne Nie wiem \ trudno 5 A 50% 4 A A 3 3 AB A AB 2 2 AD 2 A 20% 20% A 20% A 2 ACD 1 1 posttest lipiec 2011 [D] 1 A posttest czerwiec 2011 [C] 3 C 2 3 C 3 C CD 2 CD 1 CD 1 A 0% 2 30% D 3 3 BCD posttest marzec 2011 [B] pretest sierpień 2010 [A] 19

20 Znajomość wspomagana nazw Funduszy Europejskich / programów unijnych (operacyjnych) osoby w wieku Proszę wskazać, o których Funduszach Europejskich i programach unijnych (operacyjnych) Pan(i) słyszał(a)? (pretest vs posttest) Program Kapitał Ludzki (PO KL) Program Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) Program Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Program Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Regionalne Programy Operacyjne (RPO) Program Pomoc Techniczna (PO PT) 3 3 A B 3 30% A A B 1 2 A 2 AD 2 AD 2 2 A 2 A 2 ACD A 5 A 5 A posttest lipiec 2011 [D] posttest czerwiec 2011 [C] posttest marzec 2011 [B] pretest sierpień 2010 [A] Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Fundusz Spójności (FS) Narodowa Strategia Spójności (NSS) Inne Nie wiem \ trudno 3 C 2 3 C 3 C C 2 CD 1 CD 1 A 1 A 0% BCD 20

21 Znajomość wspomagana nazw Funduszy Europejskich / programów unijnych (operacyjnych) Polska wschodnia Proszę wskazać, o których Funduszach Europejskich i programach unijnych (operacyjnych) Pan(i) słyszał(a)? (pretest vs posttest) Program Kapitał Ludzki (PO KL) Program Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) Program Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) Program Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Regionalne Programy Operacyjne (RPO) Program Pomoc Techniczna (PO PT) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Narodowa Strategia Spójności (NSS) Fundusz Spójności (FS) Inne Nie wiem \ trudno 4 A % A 3 A 50% ABD 3 1 A 1 2 A AD 1 A 1 posttest lipiec 2011 [D] posttest czerwiec 2011 [C] posttest marzec 2011 [B] C 0% CD pretest sierpień 2010 [A] ABD 21

22 Znajomość znaku i nazwy NSS 22

23 Znajomość znaku NSS cała Polska Czy widział(a) Pan(i) wcześniej ten znak? RESPONDENT WIDZI KARTĘ ZE ZNAKIEM NSS (pretest vs posttest) 3 A Tak 3 AD 3 AD 2 5 BC Nie BCD Nie wiem \ trudno posttest - lipiec 2011 [D] posttest - czerwiec 2011 [C] posttest - marzec 2011 [B] pretest - sierpień 2010 [A] 23

24 Znajomość znaku NSS osoby w wieku Czy widział(a) Pan(i) wcześniej ten znak? RESPONDENT WIDZI KARTĘ ZE ZNAKIEM NSS (pretest vs posttest) 3 A Tak 40% 40% AD AD 2 5 BC Nie BCD Nie wiem \ trudno posttest - lipiec 2011 [D] posttest - czerwiec 2011 [C] posttest - marzec 2011 [B] pretest - sierpień 2010 [A] 24

25 Znajomość znaku NSS Polska wschodnia Czy widział(a) Pan(i) wcześniej ten znak? RESPONDENT WIDZI KARTĘ ZE ZNAKIEM NSS (pretest vs posttest) 3 Tak 3 5 ABD 3 6 BC Nie BC Nie wiem \ trudno Polska wschodnia posttest - lipiec 2011 [D] posttest - czerwiec 2011 [C] posttest - marzec 2011 [B] pretest - sierpień 2010 [A] 25

26 Znajomość nazwy NSS cała Polska Czy spotkał(a) się Pan(i) z nazwą Narodowa Strategia Spójności? (pretest vs posttest) 2 A Tak 2 2 A A 1 6 Nie BCD Nie wiem \ trudno posttest - lipiec 2011 [D] posttest - czerwiec 2011 [C] posttest - marzec 2011 [B] pretest - sierpień 2010 [A] 26

27 Znajomość nazwy NSS osoby w wieku Czy spotkał(a) się Pan(i) z nazwą Narodowa Strategia Spójności? (pretest vs posttest) 2 Tak 2 2 A 2 6 B Nie BCD Nie wiem \ trudno 1 A posttest - lipiec 2011 [D] posttest - czerwiec 2011 [C] posttest - marzec 2011 [B] pretest - sierpień 2010 [A] 27

28 Znajomość nazwy NSS Polska wschodnia Czy spotkał(a) się Pan(i) z nazwą Narodowa Strategia Spójności? (pretest vs posttest) 1 Tak 2 2 AD 1 6 B Nie 60% 6 B 7 BC 1 A posttest - lipiec 2011 [D] Nie wiem \ trudno 1 posttest - czerwiec 2011 [C] posttest - marzec 2011 [B] pretest - sierpień 2010 [A] 28

29 Wizerunek Funduszy Europejskich 29

30 Wizerunek Funduszy Europejskich cała Polska 5. Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Polska zmienia się dzięki FE w róŝnych obszarach i sferach? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) Polska zmienia się dzięki FE w róŝnych obszarach i sferach [10] się [6-9] [5] [2-4] [1] się nie Nie wiem \ trudno 1 1 A B % ACD 4 B 4 40% 4 B posttest - lipiec 2011 [D] posttest - czerwiec 2011[C] posttest - październik 2010 [B] pretest - sierpień 2010 [A] A B C D Średnia 6,6 6,9 6,9 6,8 Skumulowane odpowiedzi pozytywne B 5 AB 30

31 Wizerunek Funduszy Europejskich osoby w wieku Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Polska zmienia się dzięki FE w róŝnych obszarach i sferach? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) Polska zmienia się dzięki FE w róŝnych obszarach i sferach [10] się zgadzam [6-9] 1 A 1 A 1 4 BC BC [5] [2-4] [1] się nie zgadzam Nie wiem \ trudno % AD 2 ACD 1 Średnia Skumulowa ne odpowiedzi pozytywne 6-10 posttest - lipiec 2011 [D] posttest - czerwiec 2011[C] posttest - październik 2010 [B] pretest - sierpień 2010 [A] A B C D 6,6 7,0 A 6,9 6, % B 31

32 Wizerunek Funduszy Europejskich Polska Wschodnia 5. Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Polska zmienia się dzięki FE w róŝnych obszarach i sferach? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) Polska zmienia się dzięki FE w róŝnych obszarach i sferach [10] się zgadzam [6-9] [5] [2-4] [1] się nie zgadzam Nie wiem \ trudno D ACD 2 C 4 B 4 B 3 4 B posttest - lipiec 2011 [D] posttest - czerwiec 2011[C] posttest - październik 2010 [B] pretest - sierpień 2010 [A] A B C D Średnia 6,8 7,0 6,9 7,0 Skumulowa ne odpowiedzi pozytywne % 60% B 6 AB Polska wschodnia 32

33 Wizerunek Funduszy Europejskich cała Polska 7. Proszę mi krótko jakie dostrzega Pan(i) obszary i sfery zmian dzięki Funduszom Europejskim? (porównanie pretest vs posttest) Proszę mi krótko, jakie dostrzega Pan(i) obszary i sfery zmian dzięki Funduszom Europejskim budowa\remonty dróg i autostrad dopłaty dla rolników\ rozwój wsi infrastruktura budowa boisk, kompleksów sportowych, obiektów rekreacyjnych ogólny rozwój, wzrost gospodarczy dofinansowanie działalności gospodarczej edukacja szkolenia nowe miejsca pracy dofinansowania\ fundusze UE ochrona środowiska nowe szkoły kultura zmiany na lepsze ogólnie budowa oczyszczalni A B 5 5 posttest lipiec 2011 [B] posttest czerwiec 2011 [A] 33

34 Wizerunek Funduszy Europejskich osoby w wieku Proszę mi krótko jakie dostrzega Pan(i) obszary i sfery zmian dzięki Funduszom Europejskim? (porównanie pretest vs posttest) Proszę mi krótko, jakie dostrzega Pan(i) obszary i sfery zmian dzięki Funduszom Europejskim budowa\remonty dróg i autostrad dopłaty dla rolników\ rozwój wsi infrastruktura budowa boisk, kompleksów sportowych, obiektów rekreacyjnych dofinansowanie działalności gospodarczej ogólny rozwój, wzrost gospodarczy edukacja szkolenia nowe miejsca pracy dofinansowania\ fundusze UE ochrona środowiska nowe szkoły rozwój regionów (Wschód) zmiany na lepsze ogólnie budowa oczyszczalni budownictwo A B 5 5 posttest lipiec 2011 [B] posttest czerwiec 2011 [A] 34

35 Wizerunek Funduszy Europejskich Polska Wschodnia 7. Proszę mi krótko jakie dostrzega Pan(i) obszary i sfery zmian dzięki Funduszom Europejskim? (porównanie pretest vs posttest) Proszę mi krótko, jakie dostrzega Pan(i) obszary i sfery zmian dzięki Funduszom Europejskim budowa\remonty dróg i autostrad dopłaty dla rolników\ rozwój wsi budowa boisk, kompleksów sportowych, obiektów rekreacyjnych infrastruktura edukacja ogólny rozwój, wzrost gospodarczy dofinansowanie działalności gospodarczej szkolenia nowe miejsca pracy internet\nowe technologie ochrona środowiska słuŝba zdrowia przemysł budowa oczyszczalni nowe szkoły turystyka budownictwo dofinansowania\ fundusze UE posttest lipiec 2011 [B] 6 6 posttest czerwiec 2011 [A] 35

36 Wizerunek Funduszy Europejskich cała Polska 8 Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe na zmianach zachodzących w Polsce dzięki FE skorzystają wszyscy mieszkańcy Polski? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) Na zmianach zachodzących w Polsce dzięki FE skorzystają wszyscy mieszkańcy Polski [10] się zgadzam [6-9] [5] [2-4] [1] się nie zgadzam Nie wiem \ trudno B 1 1 B ACD 4 B 4 B 3 4 B Średnia Skumulowa ne odpowiedzi pozytywne 6-10 posttest - lipiec 2011 [D] posttest - czerwiec 2011[C] posttest - październik 2010 [B] pretest - sierpień 2010 [A] A B C D 6,2 6,8 AD 5 50% 5 B 6,5 6,3 5 36

37 Wizerunek Funduszy Europejskich osoby w wieku Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe na zmianach zachodzących w Polsce dzięki FE skorzystają wszyscy mieszkańcy Polski? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) Na zmianach zachodzących w Polsce dzięki FE skorzystają wszyscy mieszkańcy Polski [10] się zgadzam [6-9] [5] [2-4] [1] się nie zgadzam Nie wiem \ trudno B 1 B 1 1 B 1 1 AD 2 ACD B 3 4 B Średnia Skumulowa ne odpowiedzi pozytywne 6-10 posttest - lipiec 2011 [D] posttest - czerwiec 2011[C] posttest - październik 2010 [B] pretest - sierpień 2010 [A] A B C D 6,2 6,8 A 6,6 A 6,

38 Wizerunek Funduszy Europejskich Polska Wschodnia 8 Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe na zmianach zachodzących w Polsce dzięki FE skorzystają wszyscy mieszkańcy Polski? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) Na zmianach zachodzących w Polsce dzięki FE skorzystają wszyscy mieszkańcy Polski [10] się zgadzam [6-9] [5] [2-4] [1] się nie zgadzam Nie wiem \ trudno 1 A 1 A B 1 B % 30% ACD 4 B 4 B 4 B posttest - lipiec 2011 [D] posttest - czerwiec 2011[C] posttest - październik 2010 [B] pretest - sierpień 2010 [A] A B C D Średnia 6,1 6,8 AD 6,8 AD 6,1 Skumulowane odpowiedzi pozytywne ABD 5 Polska wschodnia 38

39 Wizerunek Funduszy Europejskich cała Polska 9. Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe na zmianach zachodzących w Polsce dzięki FE skorzystają Pan(i) i Pana (Pani) bliscy? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) Na zmianach zachodzących w Polsce dzięki FE skorzystają Pan(i) i Pana (Pani) bliscy [10] się zgadzam [6-9] [5] [2-4] [1] się nie zgadzam Nie wiem \ trudno B B B B B ACD Średnia Skumulowane odpowiedzi pozytywne 6-10 posttest - lipiec 2011 [D] posttest - czerwiec 2011[C] posttest - październik 2010 [B] pretest - sierpień 2010 [A] A B C D 5,7 6,3 A 6,1 AD ABD 5,7 4 39

40 Wizerunek Funduszy Europejskich osoby w wieku Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe na zmianach zachodzących w Polsce dzięki FE skorzystają Pan(i) i Pana (Pani) bliscy? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) Na zmianach zachodzących w Polsce dzięki FE skorzystają Pan(i) i Pana (Pani) bliscy [10] się zgadzam [6-9] [5] [2-4] [1] się nie zgadzam Nie wiem \ trudno B B 1 BC BC ACD Średnia Skumulowane odpowiedzi pozytywne 6-10 posttest - lipiec 2011 [D] posttest - czerwiec 2011[C] posttest - październik 2010 [B] pretest - sierpień 2010 [A] A B C D 5,8 6,4 AD 4 4 6,2 AD 5 D 5,

41 Wizerunek Funduszy Europejskich Polska Wschodnia 9. Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe na zmianach zachodzących w Polsce dzięki FE skorzystają Pan(i) i Pana (Pani) bliscy? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) Na zmianach zachodzących w Polsce dzięki FE skorzystają Pan(i) i Pana (Pani) bliscy Polska wschodnia [10] się zgadzam [6-9] [5] [2-4] [1] się nie zgadzam Nie wiem \ trudno 1 AD 1 AD 1 CD B 4 B % ACD posttest - lipiec 2011 [D] posttest - czerwiec 2011[C] posttest - październik 2010 [B] pretest - sierpień 2010 [A] A B C D Średnia 5,6 6,3 AD 6,6 AD 5,5 Skumulowane odpowiedzi pozytywne ABD 4 41

42 Znajomość i wizerunek PO IiŚ 42

43 Znajomość Programu Infrastruktura i Środowisko cała Polska Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanym z Funduszy Europejskich? 3 Tak 3 4 Nie 5 Nie wiem \ trudno 1 1 posttest - czerwiec 2011 (n=1008) posttest - listopad 2010 (n=1000) 43

44 Znajomość Programu Infrastruktura i Środowisko osoby w wieku Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanym z Funduszy Europejskich? 4 Tak 3 4 Nie Nie wiem \ trudno 1 1 posttest - czerwiec 2011 (n=749) posttest - listopad 2010 (n=759) 44

45 Znajomość Programu Infrastruktura i Środowisko Polska Wschodnia Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanym z Funduszy Europejskich? 3 Tak 3 5 Nie 5 Nie wiem \ trudno Polska wschodnia 1 posttest - czerwiec 2011 (n=213) posttest - listopad 2010 (n=212) 45

46 Dziedziny wspierane przez Program Infrastruktura i Środowisko cała Polska 10. Jak Pan(i) uwaŝa, jakie dziedziny wspiera program Infrastruktura i Środowisko działający w ramach Funduszy Europejskich? (porównanie pretest vs posttest) 4 B drogi, koleje, transport 3 4 B ochrona środowiska (oczyszczalnie ścieków, kanalizacja) 4 A 4 A 3 ochrona zdrowia kultura inne dziedziny nie wiem \ trudno C C posttest - czerwiec 2011 (n=1008) [C] posttest - listopad 2010 (n=1000) [B] pretest - sierpień 2010 (n=1002) [A] 3 C

47 Dziedziny wspierane przez Program Infrastruktura i Środowisko osoby w wieku Jak Pan(i) uwaŝa, jakie dziedziny wspiera program Infrastruktura i Środowisko działający w ramach Funduszy Europejskich? (porównanie pretest vs posttest) drogi, koleje, transport 4 B 4 50% B ochrona środowiska (oczyszczalnie ścieków, kanalizacja) A ochrona zdrowia kultura inne dziedziny nie wiem \ trudno C posttest - czerwiec 2011 (n=749)[c] posttest - listopad 2010 (n=759) [B] pretest - sierpień 2010 (n=733) [A] 2 3 A C

48 Dziedziny wspierane przez Program Infrastruktura i Środowisko Polska Wschodnia 10. Jak Pan(i) uwaŝa, jakie dziedziny wspiera program Infrastruktura i Środowisko działający w ramach Funduszy Europejskich? (porównanie pretest vs posttest) drogi, koleje, transport ochrona środowiska (oczyszczalnie ścieków, kanalizacja) % B ochrona zdrowia posttest - czerwiec 2011 (n=213)[c] kultura C C posttest - listopad 2010 (n=212) [B] inne dziedziny nie wiem \ trudno C pretest - sierpień 2010 (n=212)[a] % Polska wschodnia 48

49 Zakres wykorzystania funduszy z Programu Infrastruktura i Środowisko cała Polska 11. Czy dzięki Funduszom Europejskim w ramach programu Infrastruktura i Środowisko realizowane są głównie inwestycje o oddziaływaniu: (porównanie pretest vs posttest wyniki) ogólnopolskim (obszar całej Polski) 40% 4 4 ponadregionalnym (obszar kilku województw) regionalnym (obszar jednego województwa) posttest - czerwiec 2011 (n=1008) lokalnym (miejscowość, gmina, powiat) posttest - listopad 2010 (n=1000) pretest - sierpień 2010 (n=1002) nie wiem \ trudno

50 Zakres wykorzystania funduszy z Programu Infrastruktura i Środowisko osoby w wieku Czy dzięki Funduszom Europejskim w ramach programu Infrastruktura i Środowisko realizowane są głównie inwestycje o oddziaływaniu: (porównanie pretest vs posttest wyniki) ogólnopolskim (obszar całej Polski) ponadregionalnym (obszar kilku województw) regionalnym (obszar jednego województwa) posttest - czerwiec 2011 (n=749) lokalnym (miejscowość, gmina, powiat) posttest - listopad 2010 (n=759) pretest - sierpień 2010 (n=733) nie wiem \ trudno

51 Zakres wykorzystania funduszy z Programu Infrastruktura i Środowisko Polska Wschodnia 11. Czy dzięki Funduszom Europejskim w ramach programu Infrastruktura i Środowisko realizowane są głównie inwestycje o oddziaływaniu: (porównanie pretest vs posttest wyniki) ogólnopolskim (obszar całej Polski) ponadregionalnym (obszar kilku województw) regionalnym (obszar jednego województwa) lokalnym (miejscowość, gmina, powiat) nie wiem \ trudno % 2 posttest - czerwiec 2011 (n=213) posttest - listopad 2010 (n=212) pretest - sierpień 2010 (n=212) Polska wschodnia 51

52 Wizerunek Programu Infrastruktura i Środowisko cała Polska 12.Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Fundusze Europejskie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko pozwalają w sposób dynamiczny przeobrazić Polskę w nowoczesny kraj? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) FE w ramach PO IiŚ pozwalają w sposób dynamiczny przeobrazić Polskę w nowoczesny kraj [10] się zgadzam 1 1 A C [6-9] [5] [2-4] B 1 B posttest - czerwiec 2011 (n=1008) [C] posttest - listopad 2010 (n=1000) [B] pretest - sierpień 2010 (n=1002) [A] [1] się nie zgadzam Nie wiem \ trudno B B A Średnia Skumulowane odpowiedzi pozytywne 6-10 A B C 6,3 5 7,3 A C 6 A C 6,5 5 52

53 Wizerunek Programu Infrastruktura i Środowisko osoby w wieku Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Fundusze Europejskie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko pozwalają w sposób dynamiczny przeobrazić Polskę w nowoczesny kraj? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) FE w ramach PO IiŚ pozwalają w sposób dynamiczny przeobrazić Polskę w nowoczesny kraj [10] się zgadzam [6-9] [5] [2-4] [1] się nie zgadzam Nie wiem \ trudno 1 1 A C B 1 B 1 A 1 A C posttest - czerwiec 2011 (n=749) [C] posttest - listopad 2010 (n=759) [B] pretest - sierpień 2010 (n=733) [A] Średnia Skumulowane odpowiedzi pozytywne 6-10 A B C 6,4 5 7,2 A C 6 A C 6,

54 Wizerunek Programu Infrastruktura i Środowisko Polska Wschodnia 12.Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Fundusze Europejskie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko pozwalają w sposób dynamiczny przeobrazić Polskę w nowoczesny kraj? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) FE w ramach PO IiŚ pozwalają w sposób dynamiczny przeobrazić Polskę w nowoczesny kraj [10] się zgadzam 1 1 A [6-9] % [5] [2-4] [1] się nie zgadzam Nie wiem \ trudno C posttest - czerwiec 2011 (n=213) [C] posttest - listopad 2010 (n=212) [B] pretest - sierpień 2010 (n=212) [A] A B C Średnia 6,4 7,2 A 7,0 A Skumulowane odpowiedzi pozytywne Polska wschodnia 54

55 Wizerunek Programu Infrastruktura i Środowisko cała Polska 13. Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Fundusze Europejskie dzięki Programowi Infrastruktura i Środowisko poprawiają jakość Ŝycia mieszkańców? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) FE dzięki PO IiŚ poprawiają jakość Ŝycia mieszkańców [10] się zgadzam [6-9] [5] [2-4] [1] się nie zgadzam Nie wiem \ trudno 1 1 AC B 1 B 1 B 1 A posttest - czerwiec 2011 (n=1008) [C] posttest - listopad 2010 (n=1000) [B] pretest - sierpień 2010 (n=1002) [A] Średnia Skumulowane odpowiedzi pozytywne 6-10 A B C 6,3 5 7,3 AC 6 AC 6,6 5 55

56 Wizerunek Programu Infrastruktura i Środowisko osoby w wieku Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Fundusze Europejskie dzięki Programowi Infrastruktura i Środowisko poprawiają jakość Ŝycia mieszkańców? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) FE dzięki PO IiŚ poprawiają jakość Ŝycia mieszkańców [10] się zgadzam 1 A 20% A [6-9] [5] [2-4] B B posttest - czerwiec 2011 (n=749) [C] posttest - listopad 2010 (n=759) [B] pretest - sierpień 2010 (n=733) [A] [1] się nie zgadzam Nie wiem \ trudno B 1 1 A A Średnia Skumulowane odpowiedzi pozytywne 6-10 A B C 6,4 60% 7,2 A C 6 A C 6,

57 Wizerunek Programu Infrastruktura i Środowisko Polska Wschodnia 13. Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Fundusze Europejskie dzięki Programowi Infrastruktura i Środowisko poprawiają jakość Ŝycia mieszkańców? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) FE dzięki PO IiŚ poprawiają jakość Ŝycia mieszkańców [10] się zgadzam 1 20% A C [6-9] 50% 4 [5] [2-4] posttest - czerwiec 2011 (n=213) [C] posttest - listopad 2010 (n=212) [B] pretest - sierpień 2010 (n=212) [A] [1] się nie zgadzam Nie wiem \ trudno A B C Średnia 6,6 7,1 A 7,0 A Skumulowane odpowiedzi pozytywne Polska wschodnia 57

58 Wizerunek Programu Infrastruktura i Środowisko cała Polska 14. Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe z efektów Programu Infrastruktura i Środowisko skorzystamy my wszyscy? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) Z efektów PO IiŚ skorzystają wszyscy mieszkańcy Polski [10] się zgadzam 1 2 A C [6-9] [5] [2-4] B B posttest - czerwiec 2011 (n=1008) [C] posttest - listopad 2010 (n=1000) [B] pretest - sierpień 2010 (n=1002) [A] [1] się nie zgadzam Nie wiem \ trudno B B A Średnia Skumulowane odpowiedzi pozytywne 6-10 A B C 6,4 5 7,3 A C 6 A C 6,6 5 58

59 Wizerunek Programu Infrastruktura i Środowisko osoby w wieku Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe z efektów Programu Infrastruktura i Środowisko skorzystamy my wszyscy? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) Z efektów PO IiŚ skorzystają wszyscy mieszkańcy Polski [10] się zgadzam 1 2 A C [6-9] % C [5] [2-4] B B B posttest - czerwiec 2011 (n=749) [C] posttest - listopad 2010 (n=759) [B] pretest - sierpień 2010 (n=733) [A] [1] się nie zgadzam Nie wiem \ trudno B A A Średnia Skumulowane odpowiedzi pozytywne 6-10 A B C 6,5 60% 7,2 A C 6 A C 6,

60 Wizerunek Programu Infrastruktura i Środowisko Polska Wschodnia 14. Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe z efektów Programu Infrastruktura i Środowisko skorzystamy my wszyscy? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) Z efektów PO IiŚ skorzystają wszyscy mieszkańcy Polski [10] się zgadzam 1 2 A C [6-9] B [5] [2-4] 1 1 posttest - czerwiec 2011 (n=213) [C] posttest - listopad 2010 (n=212) [B] pretest - sierpień 2010 (n=212) [A] [1] się nie zgadzam Nie wiem \ trudno 1 1 B A B C Średnia 6,4 7,0 A 7,0 A Skumulowane odpowiedzi pozytywne A 6 A Polska wschodnia 60

61 Znajomość i wizerunek PO RPW 61

62 Znajomość Programu Rozwój Polski Wschodniej cała Polska Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Rozwój Polski Wschodniej, współfinansowanym z Funduszy Europejskich? 4 Tak 3 4 Nie 5 Nie wiem \ trudno 1 posttest - czerwiec 2011 (n=1008) posttest - grudzień 2010 (n=1000) 62

63 Znajomość Programu Rozwój Polski Wschodniej osoby w wieku Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Rozwój Polski Wschodniej, współfinansowanym z Funduszy Europejskich? 4 Tak 3 4 Nie Nie wiem \ trudno posttest - czerwiec 2011 (n=749) posttest - grudzień 2010 (n=764) 63

64 Znajomość Programu Rozwój Polski Wschodniej Polska Wschodnia Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Rozwój Polski Wschodniej, współfinansowanym z Funduszy Europejskich? 5 Tak 5 3 Nie 4 Nie wiem \ trudno Polska wschodnia posttest - czerwiec 2011 (n=213) posttest - grudzień 2010 (n=212) 64

65 Dziedziny wspierane przez Program Rozwój Polski Wschodniej cała Polska 615 Jak Pan(i) uwaŝa, jakie dziedziny wspiera program Rozwój Polski Wschodniej działający w ramach Funduszy Europejskich? (porównanie pretest vs posttest) Rozwój uczelni na terenie Polski wschodniej Innowacyjna działalność na obszarze Polski wschodniej Dostęp do Internetu urzędów, przedsiębiorstw i mieszkańców Polski wschodniej Transport miejski w Polsce wschodniej Budowa dróg w Polsce wschodniej Pozyskiwanie inwestorów Promocja oferty turystycznej Polski wschodniej Inne Nie wiem \ trudno 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A C 1 A 1 A posttest - czerwiec 2011 (n=1008) [C] posttest - grudzień 2010 (n=1000) [B] pretest - sierpień 2010 (n=1002) [A] A 50% A 4 A 5 65

66 Dziedziny wspierane przez Program Rozwój Polski Wschodniej osoby w wieku Jak Pan(i) uwaŝa, jakie dziedziny wspiera program Rozwój Polski Wschodniej działający w ramach Funduszy Europejskich? (porównanie pretest vs posttest) Rozwój uczelni na terenie Polski wschodniej Innowacyjna działalność na obszarze Polski wschodniej Dostęp do Internetu urzędów, przedsiębiorstw i mieszkańców Polski wschodniej Transport miejski w Polsce wschodniej Budowa dróg w Polsce wschodniej Pozyskiwanie inwestorów Promocja oferty turystycznej Polski wschodniej Inne Nie wiem \ trudno A 1 1 A A A 1 A 1 A A 2 30% 2 posttest - czerwiec 2011 (n=749) [C] posttest - grudzień 2010 (n=764) [B] pretest - sierpień 2010 (n=733) [A] B C

67 Dziedziny wspierane przez Program Rozwój Polski Wschodniej Polska Wschodnia 615 Jak Pan(i) uwaŝa, jakie dziedziny wspiera program Rozwój Polski Wschodniej działający w ramach Funduszy Europejskich? (porównanie pretest vs posttest) Rozwój uczelni na terenie Polski wschodniej Innowacyjna działalność na obszarze Polski wschodniej Dostęp do Internetu urzędów, przedsiębiorstw i mieszkańców Polski wschodniej Transport miejski w Polsce wschodniej Budowa dróg w Polsce wschodniej Pozyskiwanie inwestorów Promocja oferty turystycznej Polski wschodniej Polska Wschodnia Inne Nie wiem \ trudno 1 1 A 1 A 1 A B B C posttest - czerwiec 2011 (n=213) [C] posttest - grudzień 2010 (n=212) [B] pretest - sierpień 2010 (n=212) [A]

68 Wizerunek Programu Rozwój Polski Wschodniej cała Polska 16.Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Fundusze Europejskie w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej przyczyniają się do szybszego rozwoju Polski Wschodniej? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) FE w ramach PO RPW przyczyniają się do szybszego rozwoju Polski Wschodniej [10] się zgadzam 1 A 1 A [6-9] 4 4 C 4 [5] [2-4] [1] się nie zgadzam Nie wiem \ trudno B B B posttest - czerwiec 2011 (n=1008) [C] posttest - grudzień 2010 (n=1000) [B] pretest - sierpień 2010 (n=1002) [A] A B C Średnia 6,5 7,0 A 6,8 Skumulowane odpowiedzi pozytywne A C 5 68

69 Wizerunek Programu Rozwój Polski Wschodniej osoby w wieku Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Fundusze Europejskie w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej przyczyniają się do szybszego rozwoju Polski Wschodniej? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) FE w ramach PO RPW przyczyniają się do szybszego rozwoju Polski Wschodniej [10] się 1 A 1 A [6-9] C [5] [2-4] B B posttest - czerwiec 2011 (n=749) [C] posttest - grudzień 2010 (n=764) [B] pretest - sierpień 2010 (n=733) [A] [1] się nie Nie wiem \ trudno 2 20% 2 A B C Średnia 6,5 7,0 A 6,8 Skumulowane odpowiedzi pozytywne % A C

70 Wizerunek Programu Rozwój Polski Wschodniej Polska wschodnia 16.Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Fundusze Europejskie w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej przyczyniają się do szybszego rozwoju Polski Wschodniej? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) FE w ramach PO RPW przyczyniają się do szybszego rozwoju Polski Wschodniej [10] się 1 A 1 A [6-9] % [5] [2-4] B B posttest - czerwiec 2011 (n=213) [C] posttest - grudzień 2010 (n=212) [B] pretest - sierpień 2010 (n=212) [A] [1] się nie Nie wiem \ trudno A B C Średnia 6,5 7,1 A 7,0 A Skumulowane odpowiedzi pozytywne A 60% Polska wschodnia 70

71 Wizerunek Programu Rozwój Polski Wschodniej cała Polska 17. Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Program Rozwój Polski Wschodniej sprawia, Ŝe Polska Wschodnia staje się coraz bardziej atrakcyjnym regionaem do mieszkania. Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) PO RPW sprawia, Ŝe Polska wschodnia staje się coraz bardziej atrakcyjnym regionem do mieszkania [10] się 1 A 1 A [6-9] [5] [2-4] [1] się nie Nie wiem \ trudno B posttest - czerwiec 2011 (n=1008) [C] posttest - grudzień 2010 (n=1000) [B] pretest - sierpień 2010 (n=1002) [A] A B C Średnia 6,3 6,7 A 6,7 A Skumulowane odpowiedzi pozytywne A 5 A 71

72 Wizerunek Programu Rozwój Polski Wschodniej - osoby w wieku Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Program Rozwój Polski Wschodniej sprawia, Ŝe Polska Wschodnia staje się coraz bardziej atrakcyjnym regionaem do mieszkania. Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) PO RPW sprawia, Ŝe Polska wschodnia staje się coraz bardziej atrakcyjnym regionem do mieszkania [10] się 1 1 A A [6-9] [5] [2-4] B posttest - czerwiec 2011 (n=749) [C] posttest - grudzień 2010 (n=764) [B] pretest - sierpień 2010 (n=733) [A] [1] się nie Nie wiem \ trudno 20% 20% 20% A B C Średnia 6,3 6,8 A 6,7 A Skumulowane odpowiedzi pozytywne A

73 Wizerunek Programu Rozwój Polski Wschodniej Polska wschodnia 17. Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Program Rozwój Polski Wschodniej sprawia, Ŝe Polska Wschodnia staje się coraz bardziej atrakcyjnym regionaem do mieszkania. Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) PO RPW sprawia, Ŝe Polska wschodnia staje się coraz bardziej atrakcyjnym regionem do mieszkania [10] się 1 1 A A [6-9] [5] [2-4] [1] się nie Nie wiem \ trudno B C posttest - czerwiec 2011 (n=213) [C] posttest - grudzień 2010 (n=212) [B] pretest - sierpień 2010 (n=212) [A] A B C Średnia 6,2 7,1 A 7,0 A Skumulowane odpowiedzi pozytywne A 6 Polska wschodnia 73

74 Wizerunek Programu Rozwój Polski Wschodniej cała Polska 18. Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Program Rozwój Polski Wschodniej sprawia, Ŝe Polska Wschodnia staje się coraz bardziej atrakcyjnym regionem do studiowania. Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) PO RPW sprawia, Ŝe Polska wschodnia staje się coraz bardziej atrakcyjnym regionem do studiowania [10] się 1 A A [6-9] A C [5] [2-4] C posttest - czerwiec 2011 (n=1008) [C] posttest - grudzień 2010 (n=1000) [B] pretest - sierpień 2010 (n=1002) [A] [1] się nie Nie wiem \ trudno B B A B C Średnia 6,3 6,7 A 6,8 A Skumulowane odpowiedzi pozytywne A 5 A 74

75 Wizerunek Programu Rozwój Polski Wschodniej osoby w wieku Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Program Rozwój Polski Wschodniej sprawia, Ŝe Polska Wschodnia staje się coraz bardziej atrakcyjnym regionem do studiowania. Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) PO RPW sprawia, Ŝe Polska wschodnia staje się coraz bardziej atrakcyjnym regionem do studiowania [10] się zgadzam [6-9] 1 A A A [5] [2-4] [1] się nie zgadzam Nie wiem \ trudno C 1 B posttest - czerwiec 2011 (n=749) [C] posttest - grudzień 2010 (n=764) [B] pretest - sierpień 2010 (n=733) [A] A B C Średnia 6,2 6,8 A 6,8 A Skumulowane odpowiedzi pozytywne A 5 A

76 Wizerunek Programu Rozwój Polski Wschodniej Polska wschodnia 18. Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Program Rozwój Polski Wschodniej sprawia, Ŝe Polska Wschodnia staje się coraz bardziej atrakcyjnym regionem do studiowania. Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) PO RPW sprawia, Ŝe Polska wschodnia staje się coraz bardziej atrakcyjnym regionem do studiowania [10] się zgadzam [6-9] 1 A 1 A Polska wschodnia [5] [2-4] [1] się nie zgadzam Nie wiem \ trudno 1 1 B 1 B C % posttest - czerwiec 2011 (n=213) [C] posttest - grudzień 2010 (n=212) [B] pretest - sierpień 2010 (n=212) [A] A B C Średnia 6,0 7,0 A 7,1 A Skumulowane odpowiedzi pozytywne A 6 A 76

77 Wizerunek Programu Rozwój Polski Wschodniej cała Polska 19. Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Program Rozwój Polski Wschodniej sprawia, Ŝe Polska Wschodnia staje się coraz bardziej atrakcyjnym regionem do inwestowania. Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) PO RPW sprawia, Ŝe Polska wschodnia staje się coraz bardziej atrakcyjnym regionem do inwestowania [10] się zgadzam 1 A 1 A [6-9] 4 50% 4 A C [5] [2-4] B posttest - czerwiec 2011 (n=1008) [C] posttest - grudzień 2010 (n=1000) [B] pretest - sierpień 2010 (n=1002) [A] [1] się nie zgadzam Nie wiem \ trudno 2 B 2 2 B A B C Średnia 6,5 7,0 A 6,9 A Skumulowane odpowiedzi pozytywne % A C 5 A 77

78 Wizerunek Programu Rozwój Polski Wschodniej osoby w wieku Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Program Rozwój Polski Wschodniej sprawia, Ŝe Polska Wschodnia staje się coraz bardziej atrakcyjnym regionem do inwestowania. Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) PO RPW sprawia, Ŝe Polska wschodnia staje się coraz bardziej atrakcyjnym regionem do inwestowania [10] się 1 1 A A [6-9] [5] [2-4] [1] się nie Nie wiem \ trudno % 4 posttest - czerwiec 2011 (n=749) [C] posttest - grudzień 2010 (n=764) [B] pretest - sierpień 2010 (n=733) [A] A B C Średnia 6,6 7,0 A 6,9 Skumulowane odpowiedzi pozytywne A C

79 Wizerunek Programu Rozwój Polski Wschodniej Polska wschodnia 19. Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Program Rozwój Polski Wschodniej sprawia, Ŝe Polska Wschodnia staje się coraz bardziej atrakcyjnym regionem do inwestowania. Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) PO RPW sprawia, Ŝe Polska wschodnia staje się coraz bardziej atrakcyjnym regionem do inwestowania [10] się 1 A 1 A [6-9] [5] [2-4] 1 1 B C posttest - czerwiec 2011 (n=213) [C] posttest - grudzień 2010 (n=212) [B] pretest - sierpień 2010 (n=212) [A] Polska wschodnia [1] się nie Nie wiem \ trudno A B C Średnia 6,3 7,2 A 7,3 A Skumulowane odpowiedzi pozytywne A 6 79

80 Znajomość i wizerunek PO KL 80

81 Znajomość funduszu pochodzącego ze środków UE, z którego Polacy mogą korzystać i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, zakładać własną firmę cała Polska Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o funduszu pochodzącym ze środków UE, z którego Polacy mogą korzystać i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, zakładać własną firmę? 6 Tak 5 2 Nie 3 Nie wiem \ trudno posttest 2 - lipiec 2011 posttest 1 - luty

82 Znajomość funduszu pochodzącego ze środków UE, z którego Polacy mogą korzystać i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, zakładać własną firmę osoby w wieku Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o funduszu pochodzącym ze środków UE, z którego Polacy mogą korzystać i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, zakładać własną firmę? 6 Tak 6 2 Nie 30% Nie wiem \ trudno posttest 2 - lipiec 2011 posttest 1 - luty

83 Znajomość funduszu pochodzącego ze środków UE, z którego Polacy mogą korzystać i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, zakładać własną firmę Polska Wschodnia Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o funduszu pochodzącym ze środków UE, z którego Polacy mogą korzystać i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, zakładać własną firmę? 6 Tak 60% 2 Nie 3 Nie wiem \ trudno posttest 2 - lipiec 2011 posttest 1 - luty

84 Znajomość Programu Kapitał Ludzki cała Polska Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Kapitał Ludzki? 5 Tak 4 3 Nie 4 Nie wiem \ trudno posttest 2 - lipiec 2011 posttest 1 - luty

85 Znajomość Programu Kapitał Ludzki osoby w wieku Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Kapitał Ludzki? 6 Tak 5 3 Nie 3 Nie wiem \ trudno posttest 2 - lipiec 2011 posttest 1 - luty

86 Znajomość Programu Kapitał Ludzki Polska Wschodnia Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o Programie Kapitał Ludzki? 5 Tak 5 3 Nie 3 Nie wiem \ trudno posttest 2 - lipiec 2011 posttest 1 - luty

87 MoŜliwości stwarzane przez Program Kapitał Ludzki cała Polska 20. Jakie moŝliwości, Pan(i) zdaniem, stwarza Program Kapitał Ludzki, działający w ramach Funduszy Europejskich? 87

88 MoŜliwości stwarzane przez Program Kapitał Ludzki osoby w wieku Jakie moŝliwości, Pan(i) zdaniem, stwarza Program Kapitał Ludzki, działający w ramach Funduszy Europejskich? 88

89 MoŜliwości stwarzane przez Program Kapitał Ludzki Polska Wschodnia 20. Jakie moŝliwości, Pan(i) zdaniem, stwarza Program Kapitał Ludzki, działający w ramach Funduszy Europejskich? 89

90 Wizerunek Programu Kapitał Ludzki cała Polska 21.Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Fundusze Europejskie w ramach Programu Kapitał Ludzki pozwalają podnosić swoje kompetencje zawodowe i szkolić się? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) FE w ramach Programu Kapitał Ludzki pozwalają podnosić swoje kompetencje zawodowe i szkolić się [10] się 1 1 A 1 [6-9] C [5] [2-4] B posttest - lipiec 2011 [C] posttest - luty 2011 [B] pretest - sierpień 2010 [A] [1] się nie Nie wiem \ trudno 0% Średnia Skumulowane odpowiedzi pozytywne 6-10 A B C 7,0 6 7,4 AC 6 C 7,0 60% 90

91 Wizerunek Programu Kapitał Ludzki osoby w wieku Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Fundusze Europejskie w ramach Programu Kapitał Ludzki pozwalają podnosić swoje kompetencje zawodowe i szkolić się? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) FE w ramach Programu Kapitał Ludzki pozwalają podnosić swoje kompetencje zawodowe i szkolić się [10] się 1 2 AC [6-9] % [5] [2-4] 1 1 posttest - lipiec 2011 [C] posttest - luty 2011 [B] pretest - sierpień 2010 [A] [1] się nie Nie wiem \ trudno 0% Średnia Skumulowane odpowiedzi pozytywne 6-10 A B C 6,9 5 7,7 AC 6 AC 7,2 5 91

92 Wizerunek Programu Kapitał Ludzki Polska Wschodnia 22. Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Fundusze Europejskie dzięki Programowi Kapitał Ludzki stwarzają ludziom szanse na załoŝenie własnej firmy? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) FE w ramach Programu Programu Kapitał Ludzki stwarzają ludziom szanse na załoŝenie własnej firmy [10] się 1 1 A 1 [6-9] [5] [2-4] 1 posttest - lipiec 2011 [C] posttest - luty 2011 [B] pretest - sierpień 2010 [A] [1] się nie Nie wiem \ trudno 0% Średnia Skumulowane odpowiedzi pozytywne 6-10 A B C 6,8 7,4 A 7,

93 Wizerunek Programu Kapitał Ludzki cała Polska 22. Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Fundusze Europejskie dzięki Programowi Kapitał Ludzki stwarzają ludziom szanse na załoŝenie własnej firmy? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) FE w ramach Programu Programu Kapitał Ludzki stwarzają ludziom szanse na załoŝenie własnej firmy [10] się 1 1 A 1 [6-9] [5] [2-4] 1 B B posttest - lipiec 2011 [C] posttest - luty 2011 [B] pretest - sierpień 2010 [A] [1] się nie Nie wiem \ trudno 1 20% 1 Średnia Skumulowane odpowiedzi pozytywne 6-10 A B C 6,8 60% 7,4 A 6 A 7,5 6 93

94 Wizerunek Programu Kapitał Ludzki osoby w wieku Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Fundusze Europejskie dzięki Programowi Kapitał Ludzki stwarzają ludziom szanse na załoŝenie własnej firmy? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) FE w ramach Programu Programu Kapitał Ludzki stwarzają ludziom szanse na załoŝenie własnej firmy [10] się 1 2 AC [6-9] [5] [2-4] 1 1 posttest - lipiec 2011 [C] posttest - luty 2011 [B] pretest - sierpień 2010 [A] [1] się nie Nie wiem \ trudno 0% Średnia Skumulowane odpowiedzi pozytywne 6-10 A B C 6,6 5 7,5 AC 6 AC 7,0 5 94

95 Wizerunek Programu Kapitał Ludzki Polska Wschodnia 23. Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Fundusze Europejskie dzięki Programowi Kapitał Ludzki stwarzają ludziom szanse na znalezienie lub zmianę pracy? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) FE dzięki Programowi Kapitał Ludzki stwarzają ludziom szanse na znalezienie lub zmianę pracy [10] się 1 1 A [6-9] 3 4 C 4 C [5] [2-4] B B posttest - lipiec 2011 [C] posttest - luty 2011 [B] pretest - sierpień 2010 [A] [1] się nie Nie wiem \ trudno Średnia Skumulowane odpowiedzi pozytywne 6-10 A B C 6,5 5 7,1 A 5 A 6,6 50% 95

96 Wizerunek Programu Kapitał Ludzki cała Polska 23. Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Fundusze Europejskie dzięki Programowi Kapitał Ludzki stwarzają ludziom szanse na znalezienie lub zmianę pracy? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) FE dzięki Programowi Kapitał Ludzki stwarzają ludziom szanse na znalezienie lub zmianę pracy [10] się 1 A 1 A [6-9] 3 4 C 4 C [5] [2-4] B 1 B posttest - lipiec 2011 [C] posttest - luty 2011 [B] pretest - sierpień 2010 [A] [1] się nie Nie wiem \ trudno 20% 1 1 Średnia Skumulowane odpowiedzi pozytywne 6-10 A B C 6,5 5 C 7,1 AC 5 C 6,5 5 96

97 Wizerunek Programu Kapitał Ludzki osoby w wieku Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, Ŝe Fundusze Europejskie dzięki Programowi Kapitał Ludzki stwarzają ludziom szanse na znalezienie lub zmianę pracy? Skala od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowicie się nie zgadzam, a 10 całkowicie się zgadzam (porównanie pretest vs posttest) FE dzięki Programowi Kapitał Ludzki stwarzają ludziom szanse na znalezienie lub zmianę pracy [10] się 20% AC [6-9] B [5] [2-4] [1] się nie Nie wiem \ trudno B Średnia Skumulowane odpowiedzi pozytywne 6-10 posttest - lipiec 2011 [C] posttest - luty 2011 [B] pretest - sierpień 2010 [A] A B C 6,2 4 7,1 AC 5 AC 6,3 4 97

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla Data: Lipiec 2007 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2006-40 WPROWADZENIE Główne cele badania Struktura badania i próba GŁÓWNE CELE BADANIA

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: LIPIEC 2011 Przygotowanie: Katarzyna Bednarek POPT.03.03.00-00-078/09 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: CZERWIEC 2008 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2007-19 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Ocena skuteczności i odbioru kampanii promocyjnej Narodowej Strategii Spójności i poszczególnych programów operacyjnych

RAPORT. Ocena skuteczności i odbioru kampanii promocyjnej Narodowej Strategii Spójności i poszczególnych programów operacyjnych RAPORT Ocena skuteczności i odbioru kampanii promocyjnej Narodowej Strategii Spójności i poszczególnych programów operacyjnych POSTTEST DLA V ETAPU KAMPANII POŚWIĘCONEGO PROMOCJI PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

Skutecznośd gmin roztoczaoskich w pozyskiwaniu funduszy europejskich (unijnych) w latach 2007-2013

Skutecznośd gmin roztoczaoskich w pozyskiwaniu funduszy europejskich (unijnych) w latach 2007-2013 TRANSGRANICZNY REZERWAT BIOSFERY ROZTOCZE SZANSĄ NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ REGIONU Skutecznośd gmin roztoczaoskich w pozyskiwaniu funduszy europejskich (unijnych) w latach 2007-2013 dr Marcin Kozieł Zakład

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta. Raport z badania Capibus. Data badania: 28 lutego 4 marca 2008. Przygotowane dla: Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Prawa pacjenta. Raport z badania Capibus. Data badania: 28 lutego 4 marca 2008. Przygotowane dla: Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Prawa pacjenta Raport z badania Capibus Data badania: 28 lutego 4 marca 2008 Przygotowane dla: Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Autor: Olga Wagner Koordynacja: Kuba Antoszewski Cel i metodologia

Bardziej szczegółowo

2004-2006 2007-2013 Narodowa Strategia Spójności (NSS) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, NSRO

2004-2006 2007-2013 Narodowa Strategia Spójności (NSS) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, NSRO INFORMACJE OGÓLNE Europejski Fundusz Społeczny Ten kluczowy instrument polityki społecznej wewnątrz Unii Europejskiej został utworzony w 1957 r. (na mocy Traktatów Rzymskich, powołujących do Ŝycia Europejską

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) P R E Z E N T A C J A W Y N I K Ó W Z B A D A N I A T Y P U O M N I B U S D L A K O M I T E T U O B Y W AT E L S K I E J I N I C J AT Y W Y U S TA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania MillwardBrown SMG/KRC

Raport z badania MillwardBrown SMG/KRC Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, listopad 2006 Raport z badania MillwardBrown SMG/KRC Badanie zostało wykonane bezpłatnie przez instytut badawczy MillwardBrown SMG/KRC we współpracy z Fundacją Świętego

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Droga do Innowacyjności

Droga do Innowacyjności Droga do Innowacyjności Jarosław aw Pawłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Warszawa, r. 2 Wiedza i innowacje budowa gospodarki opartej na wiedzy BADANIA I ROZWÓJ INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT 2007-2013 Wiesława Domańska Renata Bielak Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Konsument na wakacjach Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1 Charakterystyka badania 03 2 Podsumowanie 05 3 Wyniki badania 08 2 1 Charakterystyka badania Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Szczegółowe wyniki badania 9 Podsumowanie 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. badania znajomości marki PROJEKTOR wolontariat studencki wśród studentów w Polsce Edycja I 2012 r.

PODSUMOWANIE. badania znajomości marki PROJEKTOR wolontariat studencki wśród studentów w Polsce Edycja I 2012 r. PODSUMOWANIE badania znajomości marki PROJEKTOR wolontariat studencki wśród studentów w Polsce Edycja I 2012 r. LUBLIN, GRUDZIEŃ 2012 Prace nad badaniem marki PROJEKTOR wolontariat studencki trwały od

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w Small Business

Koniunktura w Small Business Koniunktura w Small Business Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw realizowanego w ramach projektu Small Business DNA Organizatorzy Projektu: 17 września 2010 Informacje o badaniu CEL

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce

Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce Prezentacja wyników w badań ilościowych zrealizowanych przez PBS DGA Spółka z o.o. Sopot, kwiecień 2006 roku Opis badania Projekt badawczy: Klient: Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Koncepcja wdraŝania ania projektów. Warszawa, 6 marca 2008 r. Warszawa, wrzesień 2007 r.

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Koncepcja wdraŝania ania projektów. Warszawa, 6 marca 2008 r. Warszawa, wrzesień 2007 r. w Polsce Wschodniej Koncepcja wdraŝania ania projektów Warszawa, 6 marca 2008 r. Warszawa, wrzesień 2007 r. W ramach Działania V.2 PO RPW realizowany będzie KOMPLEKSOWY PROJEKT zakładający budowę tras

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej. nr2/2012. stan na dzień 30 czerwca 2012 r.

Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej. nr2/2012. stan na dzień 30 czerwca 2012 r. Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej nr2/ stan na dzień 30 czerwca r. nr2/ Program Rozwój Polski Wschodniej o wartości prawie 10 mld PLN dofinansowuje ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Budżet środków europejskich Departament Usług Agencyjnych Sierpień 215 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. Art. 188 Podstawą dokonania płatności jest zlecenie płatności wystawione przez

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020

Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020 Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020 dr Jerzy Kwieciński Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości VI Forum Polskiego Kongresu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Budżet środków europejskich Departament Usług Agencyjnych Listopad 215 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. Art. 188 Podstawą dokonania płatności jest zlecenie płatności wystawione przez

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 345448-2012 z dnia 2012-09-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Wykonanie usługi polegająca na opracowaniu analizy pt. Podkarpackie dla inwestorów - analiza ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla przedsiębiorstw Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji programy operacyjne na lata 2007-2013 moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Z B A D A N I A T Y P U O M N I B U S D L A PIPUIF 1 PRZYGOTOWAŁ: MARCIN KOŁAKOWSKI KOORDYNACJA: GRZEGORZ KOWALCZYK

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

POPT /07 Wsparcie DKS w realizacji NSRO DKS ,92 zł ,99 zł ,53 zł zakończony

POPT /07 Wsparcie DKS w realizacji NSRO DKS ,92 zł ,99 zł ,53 zł zakończony Numer wniosku Tytuł projektu Beneficjent Całkowita wartość (UMOWA) Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych (UMOWA) Wartość dofinansowania EFRR (UMOWA) Stan realizacji POPT.01.02.00-00-001/07 Cykl szkoleń

Bardziej szczegółowo

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Budżet środków europejskich Departament Usług Agencyjnych Marzec 216 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. Art. 188 Podstawą dokonania płatności jest zlecenie płatności wystawione przez

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej. stan na dzień 31 marca 2012 r.

Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej. stan na dzień 31 marca 2012 r. Kwartalna informacja z realizacji Programu nr1/ stan na dzień 31 marca r. Program o wartości prawie 10 mld PLN dofinansowuje ze środków unijnych m.in.: rozbudowę i wyposażenie uczelni, tworzenie parków

Bardziej szczegółowo

POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH

POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH gemiusadhoc Polska 2006 SPIS TREŚCI Metodologia badania... Ogólne podsumowanie (executive summary)... Podsumowanie wyników...... Ogólne postawy wobec reklam

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz, Anna Dyjas-Pokorska, Jakub Skoczek Warszawa,

Bardziej szczegółowo

raport z badań ankietowych KONSUMENCI I MARKI PIWA Lipiec - Październik 2007

raport z badań ankietowych KONSUMENCI I MARKI PIWA Lipiec - Październik 2007 raport z badań ankietowych KONSUMENCI I MARKI PIWA Lipiec - Październik 2007 (c) Copyright by Estymator Warszawa 2007-1 - www.estymator.com.pl SPIS TREŚCI str treść 3 Zawartość raportu 3 Treść pytań zadawaych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 (c) Copyright by Estymator Warszawa 2007-1 - www.estymator.com.pl SPIS TREŚCI str treść 3 Zawartość raportu 3 Treść pytań

Bardziej szczegółowo

Bajkowy urlop w Polsce - województwo lubuskie

Bajkowy urlop w Polsce - województwo lubuskie Bajkowy urlop w Polsce - województwo Warszawa, październik 2014 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektów do dofinansowania w ramach II naboru do Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Efektywność kampanii społecznych dotyczących

Efektywność kampanii społecznych dotyczących Efektywność kampanii społecznych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS Joanna Głogowska Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu Opole, 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr 3. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 2007/PL/16/1/PO/002 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników projektu badawczego MIR i OECD. w województwie łódzkim

Wykorzystanie wyników projektu badawczego MIR i OECD. w województwie łódzkim Wykorzystanie wyników projektu badawczego MIR i OECD w województwie łódzkim Zbigniew Gwadera Departament ds. PO Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Instytucja Pośrednicząca PO KL Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018.

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. KATOWICE 24 MAJA 2013 Aleksandra Gajewska Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia. I Forum Funduszy Europejskich-osiągnięcia i wyzwania Informacja prasowa. Warszawa, 7 maja 2008 r.

Osiągnięcia. I Forum Funduszy Europejskich-osiągnięcia i wyzwania Informacja prasowa. Warszawa, 7 maja 2008 r. Warszawa, 7 maja 2008 r. I Forum Funduszy Europejskich-osiągnięcia i wyzwania Informacja prasowa W tym roku kończy się wydatkowanie funduszy europejskich dostępnych w ramach perspektywy finansowej 2004-2006.

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Obecna sytuacja zawodowa studentów PWSZ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Obecna sytuacja zawodowa studentów PWSZ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to inicjatywa akademicka, mająca na celu rozwój przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. W Inkubatorach funkcjonuje ponad 1300 rozwijających się firm. Zrzeszają

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Tytuł szkolenia Zarządzanie projektami Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Grzegorz Grześkiewicz Program szkolenia dzień 1 Polityka regionalna UE Polityka regionalna Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekty INFORMACJE na rzecz OGÓLNE społeczności romskiej

Projekty INFORMACJE na rzecz OGÓLNE społeczności romskiej PO FUNDUSZE KL Poddziałanie EUROPEJSKIE 1.3.1 2014-2020 Projekty INFORMACJE na rzecz OGÓLNE społeczności romskiej Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa tel. 22 315 22 00

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw B 316447 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I. Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Fundusze Europejskie Strategia zmiany Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Cele programu regionalnego: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Miejsce edukacji w systemie wsparcia w latach

Miejsce edukacji w systemie wsparcia w latach Warszawa, dn. 17 kwietnia 2007 roku Miejsce edukacji w systemie wsparcia w latach 2007-2013 Paweł Kolas JODKA Consulting Miejsce edukacji w Narodowej Strategii Spójności (1/2) Diagnoza obu dziedzin w ramach

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

1. Gospodarka i unia walutowa 2. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 3. Polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

1. Gospodarka i unia walutowa 2. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 3. Polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 1. Gospodarka i unia walutowa 2. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 3. Polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Jednolity Rynek Europejski to swobodny przepływ: 1. Towarów 2. Usług 3. Osób 4. Kapitału

Bardziej szczegółowo

Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski. Warszawa 29.07.2010

Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski. Warszawa 29.07.2010 Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski Warszawa 29.07.2010 Agenda Strategia kampanii Budżet Elementy media mix oraz poza medialne pola działania Ogólny Plan Mediów 2010

Bardziej szczegółowo

PO RPW informacja, promocja, szkolenia

PO RPW informacja, promocja, szkolenia PO RPW informacja, promocja, szkolenia 2 Wymogi formalne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Bardziej szczegółowo

POLACY I EKOLOGIA Świadomość i zachowania ekologiczne Polaków. Magdalena Cheda Departament Informacji i Środowisku 8 listopada 2012 r.

POLACY I EKOLOGIA Świadomość i zachowania ekologiczne Polaków. Magdalena Cheda Departament Informacji i Środowisku 8 listopada 2012 r. POLACY I EKOLOGIA Świadomość i zachowania ekologiczne Polaków Magdalena Cheda Departament Informacji i Środowisku 8 listopada 2012 r. Rzetelne, powtarzalne badania świadomości i zachowań ekologicznych

Bardziej szczegółowo

Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 7- Raport z badania ilościowego (OMNIBUS oraz CATI) dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Warszawa, 8.5.9 r. Wnioski

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:... KARTA ZGŁOSZENIOWA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:....... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień... miesiąc... rok... w....... Nr PESEL... Nr NIP... Wiek w latach:... Adres

Bardziej szczegółowo

Internetowa rewolucja

Internetowa rewolucja Internetowa rewolucja Sposoby wykorzystywania internetu przez polskie firmy z sektora MŚP Patronat honorowy: Metodologia badania Wykonawca: Realizacja: 27 VIII 11 IX 2009 Próba: ogólnopolska, reprezentatywna

Bardziej szczegółowo

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Debata w Gorlicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Perspektywa finansowa 2014-2020 Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wpis na listę ekspertów. Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Wniosek o wpis na listę ekspertów. Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Wniosek o wpis na listę ekspertów biorących udział w rozpatrywaniu odwołań od negatywnie rozpatrzonych protestów od oceny merytorycznej na podstawie Procedury Odwoławczej w ramach PO IG, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej. w zakresie gazu z łupków. Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej

Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej. w zakresie gazu z łupków. Wiedza, opinie i potrzeby mieszkańców Polski Północnej w zakresie gazu z łupków. Zrealizowano w ramach Kampanii informacyjnej i dialogu ze społeczeństwem na temat gazu ziemnego z formacji łupkowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Narodowego

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

ODCZYT STANU WODY NA RZECE DRWĘCY mierzone dla posterunku Nowe Miasto Lubawskie

ODCZYT STANU WODY NA RZECE DRWĘCY mierzone dla posterunku Nowe Miasto Lubawskie 598 3 grudnia 2010r. - 239 597 2 grudzień 2010r. - 236 596 1 grudzień 2010r. - 238 595 30 listopad 2010r. - 242 594 29 listopad 2010t. - 265 593 28 listopad 2010r. - 256 592 27 listopad 2010r. - 251 591

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 Zagadnienia finansowe

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 Zagadnienia finansowe owanie perspektywy finansowej 2014-2020 Zagadnienia finansowe Szacunki alokacji dla Polski Zgodnie z postanowieniami szczytu Rady UE z 7-8 lutego 2013 r. całkowita alokacja dla Polski wyniesie ok. 72,9

Bardziej szczegółowo

W listopadzie i grudniu 2008 została przeprowadzona kampania reklamowa wprowadzająca na rynek markę Alior Bank.

W listopadzie i grudniu 2008 została przeprowadzona kampania reklamowa wprowadzająca na rynek markę Alior Bank. Wpływ kampanii reklamowej na znajomość i postrzeganie Alior Banku raport z badania gemiusbrandingeffect Luty 2009 r. Cel i metoda badania 2 2 Cel badania W listopadzie i grudniu 2008 została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (15 21 grudnia 2008 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (15 21 grudnia 2008 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (15 21 grudnia 2008 r.) WAśNE INFORMACJE Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych Aktualizacja Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Wnioski z badania IBnGR Perspektywa finansowa 2007-2013 przyniosła nowe instrumenty finansowania.

Bardziej szczegółowo

Badanie skuteczności kampanii promocyjnej walorów turystycznych wschodniej Polski Piękny Wschód 2010-2012

Badanie skuteczności kampanii promocyjnej walorów turystycznych wschodniej Polski Piękny Wschód 2010-2012 Badanie skuteczności kampanii promocyjnej walorów turystycznych wschodniej Polski Piękny Wschód 2010-2012 Streszczenie wyników z badania przeprowadzonego dla Polskiej Organizacji Turystycznej przez PBS

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowna Pani, Szanowny Panie Zwracamy się do Pana/Pani w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r.

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r. Wykorzystanie środków UE w budowaniu elektronicznej administracji w Polsce Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków, 16 maja 2011 r. Programy operacyjne Alokacja na społeczeństwo

Bardziej szczegółowo