Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców"

Transkrypt

1 Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców Współpraca w zakresie realizacji działań społecznej odpowiedzialności: Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

2 Diagnoza sektorowa jako wstęp do realizacji działań Dane statystyczne I. W województwie śląskim egzaminy na prawo jazdy przeprowadzane są w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, Częstochowie oraz Katowicach i jego Oddziałach Terenowych w Tychach, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Rybniku i Jastrzębiu-Zdroju II. Według źródeł WORD-u w Katowicach na terenie województwa śląskiego działa 1149 Ośrodków Szkolenia Kierowców III. W poniższej tabeli przedstawiono ilość egzaminów na prawo jazdy, które zostały przeprowadzone w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach i jego Oddziałach Terenowych od roku 2007 do kwietnia 2012 r. Ogółem do kwietnia Łącznie kat.b kat.c kat.d Egzaminy dla osób do 25 roku życia do kwietnia Łącznie kat.b kat.c kat.d *źródło WORD Katowice

3 Społeczna odpowiedzialność - działania skierowane do następujących podmiotów: Administracja Publiczna Starostwo Powiatowe Administracja Publiczna Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego Ośrodki Szkolenia Kierowców Usługa - Kurs Prawa Jazdy Kursanci Usługa - Kurs Prawa Jazdy Kursanci WORD w Katowicach WORD w Częstochowie WORD W Bielsku Białej

4 Analiza wyników badań dotyczących społecznej odpowiedzialności Wnioski z Raportu OCENA STANU WDRAŻANIA STANDARDÓW SOB PARP 2011 rok 1. Nie wszystkie firmy przestrzegają zasad prawa, które jest podstawą do tego, aby realizować dalej działania społecznie odpowiedzialne. 2. Sama koncepcja CSR nie jest powszechnie znana. Nawet na poziomie deklaracji poziom świadomości jest niewielki, a pytania szczegółowe dotyczące konkretnych działań, pokazują, iż pojęcie to jest dla firm niezrozumiałe. 3. Deklarowane przez firmę jako najistotniejsze działania w obszarze relacji z pracownikami i z klientami, są spójne z priorytetami działań, które powinny podejmować firmy, wskazanymi w innych badaniach. Należy jednak pamiętać, że co druga z firm, które wskazują na istotność poszczególnych zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu, nie podejmuje działań w żadnym z obszarów.

5 Analiza wyników badań dotyczących społecznej odpowiedzialności Wnioski z Raportu OCENA STANU WDRAŻANIA STANDARDÓW SOB PARP 2011 rok 4. Niezbędna jest edukacja i podnoszenie świadomości w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, gdyż jej brak, obok złożoności tematu, jest uznawany za główną barierę we wdrażaniu CSR. 5. Firmy nie podejmują dialogu/ konsultacji z interesariuszami, także w przypadku realizacji działań, które na tych interesariuszy będą miały wpływ. Może to być źródłem ryzyk związanych z niezadowoleniem interesariuszy. 6. Warto także zwrócić uwagę na brak budowania partnerstw z interesariuszami zewnętrznymi: organizacjami pozarządowymi czy instytucjami i ośrodkami akademickimi, które mogłyby usprawniać wiele podejmowanych działań, być generatorem innowacyjnych rozwiązać, czy tworzyć efekt synergii dzięki połączeniu wiedzy i doświadczeń. Źródło: RAPORT OCENA STANU WDRAŻANIA STANDARDÓW SOB PARP 2011

6 Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Cel 1 Wzmocnienie dialogu Realizacja celu ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym społecznością lokalną. Cel koncentruje się na współpracy: - OSK i WORD w Katowicach - społeczność lokalna

7 Program wdrażania społecznej odpowiedzialności Przedsięwzięcia skierowane do kandydatów na kierowców: Rzetelne informacje o produktach i oferowanych usługach. (INTERNET) Badania satysfakcji klienta w zakresie usług (DZIAŁANIA SŁUŻĄCE POPRAWIE JAKOŚCI KURSÓW PRAWA JAZDY) Planowane ponowne badanie satysfakcji klienta oraz OSK przez WORD w Katowicach Przedsięwzięcia skierowane do OSK: Wiarygodność kontaktów zawodowych z dostawcami (PROMOWANIE ODPOWIEDZIALNYCH POSTAW WŚRÓD OSK) Wspólne programy społeczne

8 Strategia społecznej odpowiedzialności Cel 2 Wzmocnienie roli edukacji Cel koncentruje się na edukacji młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na drodze oraz kształcenia zawodowego OSK, w zakresie kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe instruktorów oraz promocji CSR-u wśród OSK jako strategii zwiększającej konkurencyjność firmy.

9 Program wdrażania społecznej odpowiedzialności Przedsięwzięcia skierowane do kandydatów na kierowców: Edukacja poprzez spotkania, meetingi, festyny, organizowane dla młodzieży i kandydatów na kierowców; Konkursy z zakresu bezpieczeństwa na drodze. Przedsięwzięcia skierowane do OSK: Szkolenia dla Ośrodków Szkolenia Kierowców obejmujące CSR 9

10 Strategia społecznej odpowiedzialności Cel 3 Promocja bezpieczeństwa Cel koncentruje się na informowaniu w zakresie bezpieczeństwa na drodze.

11 Program wdrażania społecznej odpowiedzialności Przedsięwzięcia skierowane do kandydatów na kierowców: Promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez spotkania, meetingi, festyny w tym dla osób niepełnosprawnych chcących uzyskać prawo jazdy Przedsięwzięcia skierowane do OSK: Tematyczne spotkania przedstawicieli WORD Katowice z przedstawicielami Ośrodków Szkolenia Kierowców Stałe kontakty z organizacjami zrzeszającymi Ośrodki Szkolenia Kierowców Powołanie pełnomocnika Dyrektora WORD Katowice do spraw kontaktów z Ośrodkami Szkolenia Kierowców

12 Strategia społecznej odpowiedzialności Działania planowane w przyszłości: - projekt badawczy wśród OSK oraz kandydatów na kierowców w zakresie efektywności realizowanych usług; - projekt w zakresie edukacji CSR-U postaw społecznej odpowiedzialności wśród instruktorów OSK.

13 Kolejny etap wdrażania - Społecznej Odpowiedzialności (działania dodatkowe) Kolejny etap wdrażania wymaga zaangażowania ze strony sektora publicznego, poprzez stworzenie systemu zachęt dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania CSR-u. Istotnym czynnikiem będzie tworzenie infrastruktury instytucjonalnej, która będzie spełniała rolę sieci dla powiązań małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie realizacji CSR-u.

14 Kolejny etap wdrażania- Społecznej Odpowiedzialności (działania dodatkowe) Czynnikiem, który może wzmocnić realizację CSR-u będzie realizacja zamówień publicznych z uwzględnieniem zasad CSR, pewnych preferencji dla instytucji, które realizują te zasady. Odpowiednie regulacje w zakresie CSR mogą uchronić obywateli przed nieodpowiedzialnymi praktykami, z drugiej strony regulacje powinny być przede wszystkim "dobre" - nieparaliżujące indywidualnej przedsiębiorczość; natomiast porozumienia międzysektorowe (publicznoprywatno-społeczne) mogą znacznie usprawnić proces tworzenia regulacji w tym zakresie.

15 Kolejny etap wdrażania Społecznej Odpowiedzialności (działania dodatkowe) W związku z założeniem, że praktyczna realizacja CSR przebiega na poziomie regionalnym i lokalnym, należy na poziomie regionalnym powołać instytucję składającą się z przedstawicieli samorządu, wybranych społecznie odpowiedzialnych firm, przedstawicieli partnerów społecznych, naukowców grona osób weryfikujących, czy deklarowane instytucje są społecznie odpowiedzialne. Rolę taką mogłyby spełniać Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności (przykład Rada ds. Społecznej Odpowiedzialności w Województwie Śląskim).

16 Kolejny etap wdrażania Społecznej Odpowiedzialności (działania dodatkowe) Istotnego znaczenia nabiera weryfikowalność CSR w momencie ustanowienia nowej normy ISO 26000, która nie zakłada w swoim założeniu certyfikacji. (przykład Independent News Collective (INC) w Wielkiej Brytaniiskupiający wydawców prawie czterdziestu publikacji; jest źródłem informacji jak w praktyce oceniane są firmy deklarujące działania CSR-owe, często plasują się one na końcu tabel najbardziej etycznych firm).

17 Proces budowy wartości przez CSR ŹRÓDŁO: Łukasz Makuch w: Zrównoważony rozwój wyzwania i szansa dla biznesu, Harvard Business ReviewPolska, 2010 r.

18 Dziękuję za uwagę dr Ewelina Wiszczun Uniwersytet Śląski mail:

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Założeniem autorów opracowania było stworzenie uniwersalnego narzędzia do pracy członków nowopowstających partnerstw lokalnych.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR Corporate Responsibility in Poland from the perspective of the Coalition for CR

Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR Corporate Responsibility in Poland from the perspective of the Coalition for CR Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR Corporate Responsibility in Poland from the perspective of the Coalition for CR Warszawa 2012 Wydawca / Publisher Pracodawcy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU Niniejszy Raport ewaluacyjny przedstawia wyniki badania ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu pt. Razem dla rozwoju kościerskich przedsiębiorstw partnerstwo lokalne na rzecz

Bardziej szczegółowo

ESI Małopolska stanowi program wykonawczy do Programu Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006.

ESI Małopolska stanowi program wykonawczy do Programu Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006. UCHWAŁA NR 1287/05 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia go Programu Powszechnej Edukacji na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego Data utworzenia 2005-12-12 Numer

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Natali Dimitrova Olena Gordiienko Lucyna Seretny Michał Sułkowski Alexandra Zmachynskaya CSR w Grupie LOTOS z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Wyzwania zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Współpraca biznes NGO:

Współpraca biznes NGO: Współpraca biznes NGO: Ocena zmiany jakości współpracy biznesu i III-go sektora Raport końcowy z badania Szczecin, kwiecień 2014 r. Badanie zrealizowane w ramach projektu pt. Promocja zaangażowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP II

RAPORT Z BADAŃ ETAP II Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznych Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis MISJA GRUPY SCANMED MULTIMEDIS 6 O RAPORCIE 7 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NA TEMAT ZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy

Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce mgr Agnieszka Szczygielska mgr inż. Alfred Brzozowski Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie zrealizowane na zlecenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PROGRAM AKTYWNOŚCI SAMORZĄDOWEJ PAS INNOWACYJNE NARZĘDZIE USPOŁECZNIONEGO PROCESU MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu Podsumowanie dialogu z interesariuszami. Raport Microsoft Sp. z o.o. (Polska), 2012 r. 2013 r. Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/21/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 roku Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Fundacja BFKK. Raport. Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej

Fundacja BFKK. Raport. Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej Fundacja BFKK Raport Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej Białystok 2010 Recenzent Prof. zw. dr hab. Barbara Kożuch (Uniwersytet Jagielloński) Redakcja naukowa Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo