Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n=1069, w dniach listopad 2005.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n=1069, w dniach listopad 2005."

Transkrypt

1 Prezentacja szczegółowych wyników badania: Pacjent lekarz leki przeprowadzonego przez PBS na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków dla Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Sopot, styczeń 00 Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n=, w dniach -0 listopad 00

2 PBS w listopadzie 00 roku przeprowadził dla Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego III edycję badania Pacjent lekarz leki, w którym jak w poprzednich edycjach poruszano temat cen leków Badanie prowadzone było w dniach 0 listopada, na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków, w ramach badania Omnibusowego Niniejszy dokument zawiera graficzną prezentację szczegółowych wyników badania oraz porównanie głównych wyników trzech edycji badania Adam Manikowski, Tomasz Dziedzic PBS Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

3 Czy lekarze wypisując leki na receptę rozmawiają o cenie leku, a w związku z tym o możliwości zastąpienia preparatów droższych tańszymi? nigdy bardzo rzadko czasami często zawsze nie wiem % 0% 0% 0% 0% 0% Głównym z poruszanych elementów badania to kwestie cen leków i związanych z nimi możliwości wykupienia leków przepisanych na receptę przez pacjentów Zdaniem % badanych, lekarze często lub zawsze rozmawiają o cenie leku i możliwości zastąpienia leku droższego, tańszym Wynik ten jest porównywalny do poprzednich edycji badania W 00 roku znacznie zmalał odsetek pacjentów (niżej, niż w najlepszym dotąd 00 roku) pacjentów, którzy uważają, że lekarze nigdy nie rozmawiają o cenie leku (%, do % w 00 i 0% w 00) Takich rozmów częściej nie pamiętają osoby młodsze i lepiej wykształcone (może się to wiązać z postrzeganą przez lekarza zamożnością pacjenta, jak również ilością przepisywanych leków) Odpowiadający: wszyscy respondenci Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

4 Czy lekarze wypisując leki na receptę rozmawiają o cenie leku, a w związku z tym o możliwości zastąpienia preparatów droższych tańszymi? nigdy bardzo rzadko czasami często zawsze nie wiem wieś miasto <0 tys miasto 0-00 tys miasto pow 00 tys Wyższe 0 Średnie Zawodowe 0 Podstawowe > lat 0- lat - lat - lat mężczyzna 0 kobieta Ogółem 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% Odpowiadający: wszyscy respondenci Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

5 Czy lekarz wypisując receptę rozmawiał z pacjentem o tym, że może zapisać lek droższy lub tańszy o tym samym działaniu i pytał, który pacjent woli? tak nie nie przypominam sobie takiej sytuacji % 0% 0% 0% 0% 0% Kolejnym z zadanych pytań było pytanie o ostatnią wizytę zapytano respondentów, czy podczas ostatniej wizyty lekarz zapytał o to, czy wypisać tańszy lub droższy lek Taką rozmowę pamiętał co trzeci respondent, porównywalnie do poprzednich fal badania Również fakt takiej rozmowy częściej pamiętały częściej osoby starsze (do %) i gorzej wykształcone Odpowiadający: respondenci, którzy udzielili odpowiedzi na poprzednie pytanie (n=) Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

6 Czy lekarz wypisując receptę rozmawiał z pacjentem o tym, że może zapisać lek droższy lub tańszy o tym samym działaniu i pytał, który pacjent woli? tak nie nie przypominam sobie takiej sytuacji wieś miasto <0 tys miasto 0-00 tys 0 miasto pow 00 tys Wyższe 0 Średnie 0 Zawodowe Podstawowe > lat 0- lat - lat - lat mę żczyzna 0 kobie ta Ogółem 0% 0% 0% 0% 0% 0% Odpowiadający: respondenci, którzy udzielili odpowiedzi na poprzednie pytanie (n=) Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

7 Jaki lek pacjent wybrał, drogi czy raczej tani? drogi tani % 0% 0% 0% 0% 0% Pacjenci, z którymi lekarz rozmawiał o cenie leku i możliwości zapisania tańszego w większości przypadków (%, porównywalnie do poprzednich fal), wybierają leki tańsze Tak jak w poprzednich pytaniach, utrzymuje się zróżnicowanie odpowiedzi w zależności od wieku i wykształcenia respondentów (podstawowe zawodowe około % respondentów wybrało lek droższy, % respondentów z wykształceniem wyższym) Odpowiadający: respondenci, z którymi lekarz rozmawiał o cenie leku (n=) Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

8 Jaki lek pacjent wybrał, drogi czy raczej tani? wieś miasto <0 tys miasto 0-00 tys miasto pow 00 tys Wyższe Średnie Zawodowe Podstawowe drogi 0 tani > lat 0- lat - lat - lat mę żczyzna kobie ta Ogółem 0% 0% 0% 0% 0% 0% Odpowiadający: respondenci, z którymi lekarz rozmawiał o cenie leku (n=) Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

9 Dlaczego pacjent wybrał lek tani? nie mogę sobie pozwolić na drogie leki bo ten lek pomaga inne powody trudno powiedzieć % 0% 0% 0% 0% 0% Respondenci wybierając lek tańszy głównie wybierają lek taki, na jaki ich stać ponad 0% z nich odpowiedziało, że nie może sobie pozwolić na drogie leki, co piąty po prostu twierdził że te leki pomagają Jak w całym dotychczasowym bloku zauważyć można zróżnicowanie ze względu na wiek i wykształcenie respondentów osoby z wyższym wykształceniem i młodsze wybierające tańsze leki częściej motywują to czynnikami racjonalnymi bo ten lek pomaga, osoby starsze czynnikami ekonomicznymi Odpowiadający: respondenci, którzy wybrali lek tani (n=) po rozmowie z lekarzem Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

10 Dlaczego pacjent wybrał lek tani? wieś miasto <0 tys miasto 0-00 tys miasto pow 00 tys Wyższe 0 Średnie Zawodowe Podstawowe > lat 0- lat 0 - lat 0 - lat mężczyzna nie mogę sobie pozwolić na drogie leki kobieta bo ten lek pomaga inne powody Ogółem trudno powiedzieć 0% 0% 0% 0% 0% 0% Odpowiadający: respondenci, którzy wybrali lek tani (n=) po rozmowie z lekarzem Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

11 Dlaczego pacjent wybrał lek drogi? * mogę sobie pozwolić na drogie leki według mnie droższe leki są lepsze, skuteczniejsze inne powody lekarz przekonał mnie, że droższe są skuteczniejsze bo ten lek mi pomaga trudno powiedzieć % 0% 0% 0% 0% 0% * Z powodu niskiej liczebności grupy osób odpowiadających na to pytanie, nie było możliwe przedstawienie wyniku w szczegółowym podziale Respondenci wybierając leki droższe, kierują się równie często ich skutecznością, jak i opinią lekarza, że lek ten będzie bardziej skuteczny Niska podstawa procentowania związana z małą liczbą pacjentów wybierających drogie leki i związany z tym duży błąd oszacowania nie pozwalają na określenie, czy wzrost roli lekarza jako czynnika wyboru droższego leku ma charakter przypadkowy, czy też nie (błąd przy tej wielkości próby, n= osób jest większy niż +/- %) Odpowiadający: respondenci, którzy wybrali drogi lek (n=) po rozmowie z lekarzem Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

12 Jeśli lekarz sam nie zaproponował takiego rozwiązania, to czy pacjent sam prosił lekarza o wypisanie leku nie drogiego? tak nie % 0% 0% 0% 0% 0% Respondenci, z którymi lekarz nie rozmawiał o cenie leku stosunkowo rzadko (co piąty z nich) proszą o wypisanie leku tańszego Odsetek ten jest nieco niższy, niż w badaniu z 00 roku O tańsze leki nieco częściej proszą osoby w średnim wieku i kobiety Odpowiadający: respondenci, z którymi lekarz nie rozmawiał o cenie leku (n=) Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

13 Jeśli lekarz sam nie zaproponował takiego rozwiązania, to czy pacjent sam prosił lekarza o wypisanie leku nie drogiego? wieś miasto <0 tys miasto 0-00 tys miasto pow 00 tys 0 0 Wyższe Średnie Zawodowe tak Podstawowe > lat lat - lat - lat nie mężczyzna kobieta Ogółem 0% 0% 0% 0% 0% 0% Odpowiadający: respondenci, z którymi lekarz nie rozmawiał o cenie leku (n=) Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

14 Jak na prośbę pacjenta zareagował lekarz? spełnił moją prośbę powiedział, że są tanie leki, ale zapisze mi droższe bo są skuteczniejsze powiedział, że na moją chorobę nie ma tanich leków, dlatego musi przepisać droższe inne reakcje % 0% 0% 0% 0% 0% Lekarze poproszeni o wypisanie tańszego leku w większości przypadków (ponad 0%) spełniają prośbę pacjentów Odpowiadający: respondenci, którzy sami poprosili lekarza o tańszy lek (n=) Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

15 Jak na prośbę pacjenta zareagował lekarz? wieś miasto <0 tys miasto 0-00 tys miasto pow 00 tys 0 spełnił moją prośbę Wyższe Średnie Zawodowe Podstawowe powiedział, że są tanie leki, ale zapisze mi droższe bo są skuteczniejsze > lat 0- lat - lat - lat 0 powiedział, że na moją chorobę nie ma tanich leków, dlatego musi przepisać droższe mężczyzna kobieta inne reakcje Ogółem 0% 0% 0% 0% 0% 0% Odpowiadający: respondenci, którzy sami poprosili lekarza o tańszy lek (n=) Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

16 Czy recepta, bądź recepty, które pacjent otrzymał zostały zrealizowane? Tak, w całości Tak, ale częściowo Nie została zrealizowana % 0% 0% 0% 0% 0% Większość respondentów (%) zrealizowało w całości recepty przepisane im podczas ostatniej wizyty Jednak, w przypadku % recepta nie została zrealizowana w całości, % - w ogóle Rzadziej recepty w całości wykupują osoby młodsze (% nie zrealizowanych w całości recept) i mieszkańcy większych miast (%) Odpowiadający: respondenci, którzy przypominają sobie przebieg ostatniej wizyty (n=) Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

17 Czy recepta, bądź recepty, które pacjent otrzymał zostały zrealizowane? Tak, w całości Tak, ale częściowo Nie została zrealizowana wieś miasto <0 tys miasto 0-00 tys miasto pow 00 tys Wyższe Średnie Zawodowe Podstawowe > lat 0- lat - lat - lat mężczyzna kobieta Ogółem 0% 0% 0% 0% 0% 0% Odpowiadający: respondenci, którzy przypominają sobie przebieg ostatniej wizyty (n=) Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

18 Czy recepta, bądź recepty, które pacjent otrzymał zostały zrealizowane? Tak, w całości, wszystkie leki Tak, ale częściowo Tak, w całości, ale poprosił o tańsze zamienniki przepisanych leków Nie została zrealizowana % 0% 0% 0% 0% 0% Respondenci, którzy wykupili wszystkie leki (%) w części przypadków (%) poprosili w aptece o tańsze zamienniki przepisanych przez lekarza leków Odpowiadający: respondenci, którzy przypominają sobie przebieg ostatniej wizyty (n=) Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

19 Czy recepta, bądź recepty, które pacjent otrzymał zostały zrealizowane? wieś miasto <0 tys 0 miasto 0-00 tys miasto pow 00 tys 0 Tak, w całości, wszystkie leki Wyższe Średnie Zawodowe Podstawowe Tak, w całości, ale poprosił o tańsze zamienniki przepisanych leków > lat 0- lat - lat Tak, ale częściowo - lat mężczyzna Nie została zrealizowana kobieta Ogółem 0% 0% 0% 0% 0% 0% Odpowiadający: respondenci, którzy przypominają sobie przebieg ostatniej wizyty (n=) Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

20 Dla czego pacjent wykupił część przepisanych leków? Wykupił tylko niektóre leki, bo część już miał w domu Nie miał pieniędzy na wszystkie leki Wykupił tylko te leki, które były w aptece Inna możliwość % 0% 0% 0% 0% 0% Pacjenci, którzy wykupili tylko część leków z recepty w ponad połowie przypadków rezygnowali z zakupu części leków z przyczyn finansowych Nieco częściej niż co trzecia osoba nie wykupiła tych leków, które już miała w domu Odpowiadający: respondenci, którzy wykupili tylko część leków z recepty (n=) Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00) 0

21 Dla czego pacjent wykupił część przepisanych leków? wieś miasto <0 tys miasto 0-00 tys miasto pow 00 tys 0 Wykupił tylko niektóre leki, bo część już miał w domu Wyższe Średnie Zawodowe Podstawowe Wykupił tylko te leki, które były w aptece > lat 0- lat - lat Nie miał pieniędzy na wszystkie leki - lat mężczyzna kobieta 0 Wykupił tylko leki niezbędne Ogółem 0% 0% 0% 0% 0% 0% Odpowiadający: respondenci, którzy wykupili tylko część leków z recepty (n=) Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

22 Dlaczego pacjent nie zrealizował recepty w ogóle? * nie było takiej konieczności nie miałem pieniędzy na wykupienie recepty leki były za drogie, a nie było tańszych zamienników te leki mi nie pomagają zapomniałem 00 0% 0% 0% 0% 0% 0% nie chciało mi się miałem problem z dostaniem tego leku inna możliwość * Z powodu niskiej liczebności grupy osób odpowiadających na to pytanie, nie było możliwe przedstawienie wyniku w szczegółowym podziale Na szczęście pacjentów nie wykupujących leków w ogóle w badaniu jest na tyle mało (n= osób), iż trudno wiarygodnie statystycznie określić przyczyny niewykupienia żadnego leku z przepisanej recepty Odpowiadający: respondenci, którzy nie zrealizowali recepty (n=) Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

23 Jak to się stało, że kupił pan tańszy lek o takim samym działaniu? * wiedziałem, że jest tańszy lek i sam poprosiłem o zamianę aptekarz sam zaproponował tańszy lek to ja zapytałem aptekarza i ten mi wskazał tańszy lek inna możliwość % 0% 0% 0% 0% 0% * Z powodu niskiej liczebności grupy osób odpowiadających na to pytanie, nie było możliwe przedstawienie wyniku w szczegółowym podziale Osoby, które w aptece zamieniły lek na tańszy zapytano o to, jak do tej zamiany doszło % respondentów poprosiło aptekarza o zamianę na tańszy lek, % - zapytało lekarza o taką możliwość, a w % przypadkach z inicjatywą zamiany wyszedł aptekarz Wyniki te są podobne do uzyskanych w poprzednich edycjach, można jednak zauważyć nieco wyższą rolę aptekarza w procesie zamiany leków na tańsze Odpowiadający: respondenci, którzy wykupili wszystkie leki ale część zamienili (n=) Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

24 Czy pacjent, który nie miał pieniędzy na wszystkie leki pytał, czy jest tańszy lek o tym samym działaniu? * nie pytałem a aptekarz sam też nie informował pytałem i dowiedziałem się, że nie ma tańszych pytałem i dowiedziałem się, że są tańsze ale mniej skuteczne inna możliwość % 0% 0% 0% 0% 0% * Z powodu niskiej liczebności grupy osób odpowiadających na to pytanie, nie było możliwe przedstawienie wyniku w szczegółowym podziale Osoby, które nie miały pieniędzy na wykupienie leków w aptece zapytano o to, czy pytały w aptece o możliwość wydania tańszych leków Prawie połowa z nich nie zapytała o to (%), % dowiedziało się że tańsze są mniej skuteczne, a % - że nie ma już tańszych niż przepisane przez lekarza Pomimo niskich podstaw procentowania można jednak mówić o trwałym spadku bierności w tym zakresie, w porównaniu do 00 roku wtedy, osób, które nie dopytywały się o tańsze leki i którym aptekarz również nie proponował leku tańszego było % Odpowiadający: respondenci, którzy wykupili całości z powodu braku pieniędzy (n=) Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

25 Wiadomo, że na wiele chorób w aptekach można kupić drogie leki oraz ich tańsze odpowiedniki, w tym również polskie Czy polskie odpowiedniki zagranicznych leków są: Lepsze niż zagraniczne Równie dobre jak zagraniczne Są tylko trochę gorsze Są dużo gorsze % 0% 0% 0% 0% 0% * Dla porównywalności wyników, w analizie pominięto odpowiedzi nie wiem, trudno powiedzieć Respondentów poproszono o opinię na temat jakości polskich odpowiedników zagranicznych leków Większość respondentów (%) nie widzi różnic jakościowych pomiędzy lekiem oryginalnym a jego polskim odpowiednikiem, a % - uważa że polskie mogą być nawet lepsze Zauważalny jest trend pozytywnej zmiany opinii na temat polskich odpowiedników na przestrzeni ostatnich lat odsetek osób, oceniających pozytywnie polskie zamienniki wzrósł z % w 00 roku do 0% pod koniec roku 00 Odpowiadający: respondenci, którzy przypominają sobie przebieg ostatniej wizyty (n=) Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

26 Wiadomo, że na wiele chorób w aptekach można kupić drogie leki oraz ich tańsze odpowiedniki, w tym również polskie Czy polskie odpowiedniki zagranicznych leków są: wieś miasto <0 tys miasto 0-00 tys miasto pow 00 tys 0 Lepsze niż zagraniczne Wyższe Średnie Zawodowe Podstawowe Równie dobre jak zagraniczne > lat 0- lat - lat Są tylko trochę gorsze - lat mężczyzna kobieta Są dużo gorsze Ogółem 0% 0% 0% 0% 0% 0% Odpowiadający: respondenci, którzy przypominają sobie przebieg ostatniej wizyty (n=) Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

27 Jakimi czynnikami kierują się Polacy wybierając leki dostępne bez recepty? opinią farmaceuty / aptekarza / sprzedawcy ceną leku informacjami od lekarza, opinią znajomych, rodziny sprawdzam różne leki, wybieram najskuteczniejszy dla mnie informacjami z reklam, ulotek pochodzeniem leku, krajem produkcji wyglądem opakowania inne, Respondenci zapytani o to, czym kierują się przy wyborze leków dostępnych bez recepty najczęściej wskazywali opinię farmaceuty (%), oraz cenę leku (%) Na trzecim miejscu, w kategorii czynników wyboru leków dostępnych bez recepty umieszczali informacje od lekarza W porównaniu do 00 roku, w kategorii leków OTC częściej wskazywana jest opinia farmaceuty (z % do %), nieco rzadziej opinia lekarza (z % w 00 do % w 00), utrzymuje się waga ceny jako czynnika wyboru Odpowiadający: wszyscy respondenci Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

28 Jakimi czynnikami kierują się Polacy wybierając leki dostępne bez recepty? 0 ceną leku informacjami od lekarza, sprawdzam różne leki, wybieram najskuteczniejszy dla mnie informacjami z reklam, ulotek inne, opinią znajomych, rodziny opinią farmaceuty / aptekarza / sprzedawcy wyglądem opakowania pochodzeniem leku, krajem produkcji Ogółem - lat - lat 0- lat > lat Odpowiadający: wszyscy respondenci Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

29 Jakimi czynnikami kierują się Polacy wybierając leki dostępne bez recepty? 0 ceną leku informacjami od lekarza, sprawdzam różne leki, wybieram najskuteczniejszy dla mnie informacjami z reklam, ulotek inne, opinią znajomych, rodziny opinią farmaceuty / aptekarza / sprzedawcy wyglądem opakowania pochodzeniem leku, krajem produkcji kobieta mężczyzna Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe Odpowiadający: wszyscy respondenci Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

30 Jakimi czynnikami kierują się Polacy wybierając leki dostępne bez recepty? 0 ceną leku informacjami od lekarza, sprawdzam różne leki, wybieram najskuteczniejszy dla mnie informacjami z reklam, ulotek inne, opinią znajomych, rodziny opinią farmaceuty / aptekarza / sprzedawcy wyglądem opakowania pochodzeniem leku, krajem produkcji miasto pow 00 tys miasto 0-00 tys miasto <0 tys wieś Odpowiadający: wszyscy respondenci Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00) 0

31 Czy wybierając lek sprzedawany bez recepty Polacy kierują się tym, czy został on wyprodukowany w Polsce, czy za granicą? wybieram polskie leki wybieram zagraniczne leki to zależy od leku, nie ma reguły nie ma to dla mnie znaczenia nie wiem, trudno powiedzieć % 0% 0% 0% 0% 0% Kraj pochodzenie leku nie ma większego znaczenia dla ponad połowy Polaków tak jak wcześniej zaznaczono, polskie leki są ich zdaniem równie dobre jak leki zagraniczne, stąd wybierając lek najczęściej kierują się innymi czynnikami niż kraj pochodzenia Odpowiadający: wszyscy respondenci Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

32 Czy wybierając lek sprzedawany bez recepty Polacy kierują się tym, czy został on wyprodukowany w Polsce, czy za granicą? wieś miasto <0 tys 0 miasto 0-00 tys miasto pow 00 tys wybieram polskie leki Wyższe 0 Średnie Zawodowe wybieram zagraniczne leki Podstawowe 0 > lat 0 to zależy od leku, nie ma reguły 0- lat - lat - lat nie ma to dla mnie znaczenia mężczyzna kobieta nie wiem, trudno powiedzieć Ogółem 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% Odpowiadający: wszyscy respondenci Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

33 W przypadku leków częsta jest sytuacja, kiedy lek polski jest znacznie tańszy od jego zagranicznego odpowiednika Co zdaniem Polaków powoduje tę różnicę? płaci się tylko za markę producenta 0 koszty transportu, ceł, opłat dla zagranicznych producentów 0 koszty produkcji płacąc za leki zagraniczne chronione patentami płaci się również za badania nad nowymi lekami 0 jakość - leki zagraniczne są lepsze, nowocześniejsze 00 inne nie wiem, trudno powiedzieć Respondentów zapytano, jakie czynniki ich zdaniem powodują różnice w cenach leków zagranicznych i ich polskich odpowiedników Co trzeci z nich wskazał jako przyczynę płacenie za markę producenta (00 0%), podobnie często wskazywano również kwestie kosztów transportu, ceł (poprzednio %) Wzrósł odsetek osób (z % do 0%) uważających, że wyższa cena leku może być spowodowana opłatami za ochronę patentową i badania nad nowymi lekami Odpowiadający: wszyscy respondenci Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

34 W przypadku leków częsta jest sytuacja, kiedy lek polski jest znacznie tańszy od jego zagranicznego odpowiednika Co zdaniem Polaków powoduje tę różnicę? 0 koszty transportu, ceł, opłat dla zagranicznych producentów koszty produkcji jakość - leki zagraniczne są lepsze, nowocześniejsze płacąc za leki zagraniczne chronione patentami płaci się również za badania nad nowymi lekami płaci się tylko za markę producenta inne nie wiem, trudno powiedzieć Ogółem - lat - lat 0- lat > lat Odpowiadający: wszyscy respondenci Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

35 W przypadku leków częsta jest sytuacja, kiedy lek polski jest znacznie tańszy od jego zagranicznego odpowiednika Co zdaniem Polaków powoduje tę różnicę? 0 koszty transportu, ceł, opłat dla zagranicznych producentów koszty produkcji jakość - leki zagraniczne są lepsze, nowocześniejsze płacąc za leki zagraniczne chronione patentami płaci się również za badania nad nowymi lekami płaci się tylko za markę producenta inne nie wiem, trudno powiedzieć kobieta mężczyzna Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe Odpowiadający: wszyscy respondenci Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

36 W przypadku leków częsta jest sytuacja, kiedy lek polski jest znacznie tańszy od jego zagranicznego odpowiednika Co zdaniem Polaków powoduje tę różnicę? 0 koszty transportu, ceł, opłat dla zagranicznych producentów koszty produkcji jakość - leki zagraniczne są lepsze, nowocześniejsze płacąc za leki zagraniczne chronione patentami płaci się również za badania nad nowymi lekami płaci się tylko za markę producenta inne nie wiem, trudno powiedzieć miasto pow 00 tys miasto 0-00 tys miasto <0 tys wieś Odpowiadający: wszyscy respondenci Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n= (-0 listopad 00)

Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n=1048

Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n=1048 Prezentacja szczegółowych wyników badania: Pacjent lekarz leki przeprowadzonego przez PBS DGA na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków dla Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Grudzień

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Konsument na wakacjach Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1 Charakterystyka badania 03 2 Podsumowanie 05 3 Wyniki badania 08 2 1 Charakterystyka badania Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku K.0/1 Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 01 roku Warszawa, sierpień 01 r. Według 70% Polaków sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest co piąty badany (0%), a co dziesiąty (%) nie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy lekarzy. 85% lekarzy dentystów

Warunki pracy lekarzy. 85% lekarzy dentystów Warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów Badanie opinii środowiska Romuald Krajewski Teresa Perendyk Kinga Wojtaszczyk W numerze 9/2013 GL przedstawiliśmy opinie naszego środowiska o konflikcie interesów

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE PRACOWNIKÓW DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BS/117/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE PRACOWNIKÓW DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BS/117/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje. przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA

Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje. przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA Sopot, maj 00 Charakterystyka badania Projekt: Zleceniodawca: Wykonawca: Woda

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CBOS Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 -

Bardziej szczegółowo

Zbędne zakupy Polaków

Zbędne zakupy Polaków K.081/12 Zbędne zakupy Polaków Warszawa, grudzień 2012 r. W sondażu TNS Polska, przeprowadzonym w dn. 6-10.12.2012, zbadano zachowania Polaków związane z robienie zbędnych zakupów tj. takich, o których

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ŚWIADOMOŚĆ W ZAKRESIE PRZEWLEKŁEJ CHOROBY NEREK. Wyniki sondażu TNS OBOP dla Fleishman-Hillard

SPOŁECZNA ŚWIADOMOŚĆ W ZAKRESIE PRZEWLEKŁEJ CHOROBY NEREK. Wyniki sondażu TNS OBOP dla Fleishman-Hillard SPOŁECZNA ŚWIADOMOŚĆ W ZAKRESIE PRZEWLEKŁEJ CHOROBY NEREK Wyniki sondażu TNS OBOP dla Fleishman-Hillard Indeks 1. INFORMACJA O BADANIU 2. KONTAKT Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ NEREK 3. DIALIZY 4. OBJAWY CHOROBY

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIEDZA O PRAWACH PACJENTA BS/70/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIEDZA O PRAWACH PACJENTA BS/70/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Zachowanie kobiet mniej czy bardziej agresywne?

Zachowanie kobiet mniej czy bardziej agresywne? IMAS International Wrocław Zachowanie kobiet mniej czy bardziej agresywne? Wrocław, listopad 2006 Sprawdziliśmy jak Polacy postrzegają zmiany w zachowaniu kobiet pod względem agresywności, czym wyraża

Bardziej szczegółowo

NIE ZWLEKAJMY! INFORMUJMY PACJENTÓW O MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TAŃSZYCH LEKÓW!

NIE ZWLEKAJMY! INFORMUJMY PACJENTÓW O MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TAŃSZYCH LEKÓW! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Katowice 2004-05-25 Szanowni Aptekarze - Szanowni Właściciele aptek No to

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629 - - 69, 628-3 - 04 693-46 - 92, 625-6 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629 - - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

(Nie)przychodzi Polka do lekarza

(Nie)przychodzi Polka do lekarza ()przychodzi Polka do lekarza Wyniki badania Kontakt: Aneta Jaworska Tel. +48 +48 (22) 592 63 00 e-mail: aneta.jaworska@grupaiqs.pl Z badania omnibusowego IQS96, przeprowadzonego przez instytut badawczy

Bardziej szczegółowo

Abonament radiowo-telewizyjny

Abonament radiowo-telewizyjny K.064/12 Abonament radiowo-telewizyjny Warszawa, listopad 2012 Zdaniem dwóch trzecich Polaków (68%) abonament radiowo-telewizyjny powinien być zlikwidowany. Jedna piąta () respondentów jest przeciwnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69, 628-37-04 UL. ŻURAWIA, SKR. PT. 24 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 693-46-92, 625-76-23 00-503 WARSZAWA E-mail: sekretariat@cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

NIE ZWLEKAJMY! INFORMUJMY PACJENTÓW O MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TAŃSZYCH LEKÓW!

NIE ZWLEKAJMY! INFORMUJMY PACJENTÓW O MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TAŃSZYCH LEKÓW! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Katowice 2004-05-25 Szanowni Aptekarze - Szanowni Właściciele aptek No to

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje Polskie

Program Inwestycje Polskie K.065/12 Program Inwestycje Polskie Warszawa, listopad 2012 Zdecydowana większość Polaków (79%) nie słyszała o zapowiadanym przez premiera Donalda Tuska programie Inwestycje Polskie, natomiast jedna piąta

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu.

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. IMAS International Wrocław Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. Wrocław, marzec 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31

Bardziej szczegółowo

Prawo nowych technologii

Prawo nowych technologii Prawo nowych technologii Opinie i zachowania Polaków w związane zane z przestrzeganiem prawa autorskiego Najważniejsze wyniki badania przeprowadzonego na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie osób, które

Bardziej szczegółowo

Ocena nowelizacji ustawy refundacyjnej leków R A P O R T Z B A D A N I A C AT I B U S

Ocena nowelizacji ustawy refundacyjnej leków R A P O R T Z B A D A N I A C AT I B U S Ocena nowelizacji ustawy refundacyjnej leków R A P O R T Z B A D A N I A C AT I B U S Warszawa, Kwiecień 2012 Spis treści O P I S B A D A N I A 3 W N I O S K I 7 W Y N I K I 10 Z A Ł Ą C Z N I K : K W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ K.075/10 ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ Warszawa, grudzień 2010 roku Dwóch na pięciu Polaków (41%) deklaruje, że kiedykolwiek zaangażowali się w działalność dobroczynną na rzecz innych

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Ustawodawcza

Inicjatywa Ustawodawcza Inicjatywa Ustawodawcza Ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Bardziej szczegółowo

MŁODZI O EMERYTURACH

MŁODZI O EMERYTURACH K.020/12 MŁODZI O EMERYTURACH Warszawa, kwiecień 2012 roku Zdecydowana większość młodych Polaków (91%) uważa, że problem emerytur jest ważny dla wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek. Prawie trzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy.

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy. Matki w pracy. Raport z badania ilościowego CATIBUS 1 63125482 Michał Węgrzynowski Warszawa, maj 2015 2 Informacje o badaniu Podstawowe informacje o projekcie TIMING Badanie przeprowadził instytut Millward

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

Przeziębienia - badanie ankietowe dotyczące zagadnień związanych z infekcjami sezonowymi.

Przeziębienia - badanie ankietowe dotyczące zagadnień związanych z infekcjami sezonowymi. Raport z badania ankietowego Przeziębienia - badanie ankietowe dotyczące zagadnień związanych z infekcjami sezonowymi. Strona 1/32 Spis treści Komentarz autora..................................................

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Ubezpieczonego

Przewodnik Ubezpieczonego Przewodnik Ubezpieczonego I. Ubezpieczenie Zdrowotne LUX MED Panaceus 1. Czym jest Ubezpieczenie Zdrowotne LUX MED Panaceus? Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i następstwa nieszczęśliwego wypadku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością NR 61/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością NR 61/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 61/2016 ISSN 2353-58 Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta

Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta 040/04 Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta Warszawa, czerwiec 2004 r. 13% badanych pozytywnie ocenia działalność rządu Marka Belki, podczas gdy 59% nie jest z niej zadowolonych. Duży odsetek respondentów

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Warszawa, luty 2001 roku Ponad trzy piąte Polaków (62%) uważa, że idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje. Zdecydowanie mniej osób (niewiele ponad jedna

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012 roku K.077/1 Nastroje społeczne Polaków w grudniu 01 roku Warszawa, grudzień 01 r. Zdecydowana większość Polaków (%) uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest jedna piąta respondentów

Bardziej szczegółowo

Zakupy świąteczne. Wyniki badania TNS OBOP

Zakupy świąteczne. Wyniki badania TNS OBOP Zakupy świąteczne Wyniki badania TNS OBOP Metodologia Zakupy świąteczne Metodologia Badanie zrealizowane zostało: w ramach cyklicznego projektu Omnimas; w dniach 1-4 grudnia 2011 r.; na losowej, reprezentatywnej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69, 628-37-04 UL. ŻURAWIA, SKR. PT. 24 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 693-46-92, 625-76-23 00-503 WARSZAWA E-mail: sekretariat@cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 PIT-y 2009 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro. Czerwiec Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS Czerwiec 2016 K.037/16

Przyjęcie wspólnej waluty euro. Czerwiec Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS Czerwiec 2016 K.037/16 Czerwiec TNS Czerwiec K.037/ Informacja o badaniu W czerwcu roku TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro. Pytania dotyczyły

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego

Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego K.046/10 Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego Warszawa, lipiec 2010 r. W Polsce jest tyle samo zwolenników (), co przeciwników (4) rządu. Co dziesiąty

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16 lipiec 201 Informacja o badaniu W lipcu 201 roku TNS Polska przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Respondenci zostali zapytani o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET

Bardziej szczegółowo

Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r.

Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r. 080/05 Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r. Warszawa, grudzień 2005 r. Znacznie ponad połowa Polaków (60%) jest zdania, że Aleksander Kwaśniewski dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, w tym 13%

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach w 2001 i 2014 roku. Chłopiec czy dziewczynka? TNS Styczeń 2014 K.008/14

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach w 2001 i 2014 roku. Chłopiec czy dziewczynka? TNS Styczeń 2014 K.008/14 Polacy o dzieciach w 001 i 014 roku Informacja o badaniu W pierwszej połowie stycznia 014 roku TNS Polska zapytał Polaków o to, co myślą na temat dzieci czy łatwiej jest ich zdaniem wychować chłopca czy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ilościowego

Raport z badania ilościowego Nawracające infekcje a wsparcie odporności dzieci i dorosłych www.wspierajodpornosc.pl Badanie dotyczących postaw i zwyczajów związanych z leczeniem przeziębienia oraz wspieraniem odporności organizmu

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: LIPIEC 2011 Przygotowanie: Katarzyna Bednarek POPT.03.03.00-00-078/09 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ LETNIA WALKA Z KOMARAMI BS/130/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 99

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ LETNIA WALKA Z KOMARAMI BS/130/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 99 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Czy chcemy kupować w niedzielę?

Czy chcemy kupować w niedzielę? Informacja o badaniu Zakaz handlu w niedzielę i święta jest często dyskutowanym tematem na polskiej scenie politycznej. Politycy spierają się co do jego zasadności przywołując wiele argumentów. Co na ten

Bardziej szczegółowo

WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZAWA, WRZESIEŃ 2000

WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZAWA, WRZESIEŃ 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 2015

Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 2015 Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 15 27 października 15 Wpływ nowego prawa na ordynację lekarską Ustawa Refundacyjna w istotny sposób

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN NR 92/2014 POLACY O WOJCIECHU JARUZELSKIM

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN NR 92/2014 POLACY O WOJCIECHU JARUZELSKIM Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 92/2014 POLACY O WOJCIECHU JARUZELSKIM Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 62/2014

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 62/2014 Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 62/2014 OCENY ZMIAN W RÓŻNYCH WYMIARACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO I POLITYCZNEGO W POLSCE PO ROKU 1989 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

finansowych Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji

finansowych Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji Konsument na rynku usług finansowych Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów TNS 2012 Spis treści 1 Charakterystyka badania 03 2 Podsumowanie 05 3 Wyniki badania 07 Marzena Ciesielska

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-3 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 62-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-03 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Styl jazdy polskich kierowców NR 86/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Styl jazdy polskich kierowców NR 86/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 86/2017 ISSN 2353-5822 Styl jazdy polskich kierowców Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom? 092/04 Ile rodzice poświęcają swoim dzieciom? Warszawa, grudzień 2004 r. Polacy posiadający dzieci w wieku 6-18 lat mają dla nich więcej niż 10 lat temu. Większość rodziców chodzi z dziećmi do rodziny

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta Listopad 2016 K.071/16

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta Listopad 2016 K.071/16 Listopad 2016 K.071/16 Informacje o badaniu W listopadzie 2016 r. Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska), jak co miesiąc, zapytał Polaków, jak oceniają pracę rządu, pani premier Beaty

Bardziej szczegółowo

PEX PharmaSequence raport miesięczny - grudzień 2017 Cały rynek apteczny (raport sell-out)

PEX PharmaSequence raport miesięczny - grudzień 2017 Cały rynek apteczny (raport sell-out) PEX PharmaSequence raport miesięczny - grudzień Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Listopad Styczeń 2015 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 2 839 3,1%

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane? NR 164/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane? NR 164/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 164/2016 ISSN 2353-5822 Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt.

1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt. 1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Letnie wyjazdy wakacyjne uczniów

Letnie wyjazdy wakacyjne uczniów KOMUNIKAT Z BADAŃ ISSN 2353-5822 Nr 128/ Letnie wyjazdy wakacyjne uczniów Październik Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

Jak oceniamy nasze relacje z pacjentami i współpracownikami?

Jak oceniamy nasze relacje z pacjentami i współpracownikami? Badanie opinii środowiska lekarskiego Jak oceniamy nasze relacje z pacjentami i współpracownikami? Prezentacja wyników badania Metodologia badania CEL BADANIA: Celem badania było uzyskanie opinii środowiska

Bardziej szczegółowo

Polacy o roli kobiet i mężczyzn w rodzinie w 1994 i 2014 roku

Polacy o roli kobiet i mężczyzn w rodzinie w 1994 i 2014 roku Informacja o badaniu W lipcu 1994 roku Ośrodek Badań Opinii Publicznej (OBOP) i w styczniu 2014 roku TNS Polska zapytali Polaków o to, z którymi stwierdzeniami na temat roli kobiet i mężczyzn w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ O TOŻSAMOŚCI POLAKÓW BS/62/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ O TOŻSAMOŚCI POLAKÓW BS/62/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi)

Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi) K.073/06 Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi) Warszawa, listopad 2006 roku Przed wyborami samorządowymi w porównaniu z poprzednimi sondaŝami

Bardziej szczegółowo

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.:

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.: Załącznik 2 DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ RZECZNIKA PRAW PACJENTA W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI OGRANICZANIA PRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW DO REFUNDACJI LEKÓW W związku z uzyskiwanymi informacjami

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 114/2016 ISSN 2353-5822 Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2015 ISSN 2353-5822 NR 27/2015 PIGUŁKA DZIEŃ PO W OCENIE SPOŁECZNEJ

Warszawa, luty 2015 ISSN 2353-5822 NR 27/2015 PIGUŁKA DZIEŃ PO W OCENIE SPOŁECZNEJ Warszawa, luty 2015 ISSN 2353-5822 NR 27/2015 PIGUŁKA DZIEŃ PO W OCENIE SPOŁECZNEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS. DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO. Raport opracowała: Małgorzata Osiak

POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS. DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO. Raport opracowała: Małgorzata Osiak POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO Raport opracowała: Małgorzata Osiak WARSZAWA, LIPIEC 2000 DEMOSKOP dla Fundacji Batorego strona 2 SPIS TREŚCI NOTA

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Marzec K.024/ Informacja o badaniu W marcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro.

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna obsługa. pacjenta w aptece. realizacja recept. Dr n. farm. Małgorzata Wrzosek. Sponsorem programu jest producent leku nasic

Profesjonalna obsługa. pacjenta w aptece. realizacja recept. Dr n. farm. Małgorzata Wrzosek. Sponsorem programu jest producent leku nasic Profesjonalna obsługa pacjenta w aptece realizacja recept Dr n. farm. Małgorzata Wrzosek Sponsorem programu jest producent leku nasic Apteka - miejsca świadczenia usług farmaceutycznych Farmaceuci posiadający

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15 Informacja o badaniu W listopadzie 2015 roku TNS Polska zapytał Polaków o ich wyobrażenia na temat płacy minimalnej. Czy Polacy wiedzą, ile wynosi płaca minimalna oraz ile ich zdaniem powinna wynosić płaca

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie nr 1.:

Odpowiedź na pytanie nr 1.: Odpowiedź na pytanie nr 1.: Czy farmaceuta zamieniając lek na tańszy odpowiednik musi sprawdzać, czy podmieniany lek ma te same wskazania, co lek zapisany na recepcie? Osoba realizująca receptę i dokonująca

Bardziej szczegółowo

REKORDOWY WSKAŹNIK POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA POLAKÓW

REKORDOWY WSKAŹNIK POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA POLAKÓW POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/125303,rekordowy-wskaznik-poczucia-bezpieczenstwa-polakow.html Wygenerowano: Środa, 1 listopada 2017, 17:18 Strona znajduje się w archiwum. REKORDOWY

Bardziej szczegółowo

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Szczegółowe wyniki badania 9 Podsumowanie 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska.

Bardziej szczegółowo