Monitorowanie bazy DB2 za pomocą procedur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitorowanie bazy DB2 za pomocą procedur"

Transkrypt

1 Monitorowanie bazy DB2 za pomocą procedur

2 AGENDA - Wstęp - Kluczowe wskaźniki efektywności - Automatyzacja monitorowania - Zarządzanie ATS - Prezentacja zebranych informacji 2

3 Wstęp Motywacja zbierania danych: - Każdy problem w bazie danych jest minusem i ciąży na DB2 oraz na DBA - Każdy problem jest problemem w bazie od jego zaistnienia - Nikt nie wspomina o katastrofalnym SQL'u lub aplikacji, która nie wykonuje "commit-ów" zbyt często - Nawet jeśli pierwsze oskarżenia nie potwierdzą się - to i tak pierwsze wrażenie zostanie zapamiętane 3

4 Wstęp Sondaż w projektach klientów(lub u siebie): Pytanie: -Jakie działania podejmujesz, aby pokazać, że nasza praca administratora DB2 jest wykonywana dobrze? Odpowiedź standardowa: "Brak" Gromadzenie wskaźników KPI Zarządzane baz danych Ale na pewno taka potrzeba jest spostrzegana! 4

5 Wstęp - Pytania dla DBA a W jaki sposób mogę jako administrator pokazać że wykonuję swoją prace dobrze? W jaki sposób mogę pokazać kierownictwu że baza jest zarządzana perfekcyjnie? Które ze zbieranych wskaźników efektywności (KPI's) są przydatne? W jaki sposób zebrać żądane wskaźniki bez zbytnich nakładów pracy? 5

6 Możliwe sposoby monitorowania: SNAPDB Widok administracyjne SNAPDB i funkcji tabeli SNAP_GET_DB_V97 zwracają migawkowe informacje z bazy danych. SELECT SUBSTR(DB_NAME, 1, 20) AS DB_NAME, DB_STATUS, SERVER_PLATFORM, DB_LOCATION, DB_CONN_TIME, DBPARTITIONNUM FROM SYSIBMADM.SNAPDB ORDER BY DBPARTITIONNUM DB_NAME DB_STATUS SERVER_PLATFORM DB_LOCATION DB_CONN_TIME DBPARTITIONNUM BUK01DB ACTIVE AIX64 LOCAL

7 Możliwe sposoby monitorowania MON_DB_SUMMARY Widok administracyjnego MON_DB_SUMMARY zwraca kluczowe wskaźniki zagregowane w stosunku do wszystkich klas usług w aktualnie podłączonej bazy danych. WYWOŁANIE call MONREPORT.DBSUMMARY Result set TEXT Monitoring report - database summary Database: BUK01DB Generated: 02/23/ :46:25 Interval monitored: 10 ================================================================================ 7

8 Możliwe sposoby monitorowania: db2pd - potężne narzędzie ale słabe wyjście tabelaryczne db2pd -d <database> -tcbstats -nocatalog -full awk '{print $2, $3, $9,$11, $12, $13 }' Table Stats: TableName SchemaNm Reads Inserts Updates Deletes SYSBOOT SYSIBM INTERNAL SYSIBM INTERNAL SYSIBM SYSTABLES SYSIBM

9 Możliwe sposoby monitorowania Moduły Monreport - Nowość w programie DB2 9.7 Fix 1 - przejrzyście sformatowany tekst wyjściowy - W oparciu o nowe funkcje MON_* SELECT APPLICATION_HANDLE, ACT_COMPLETED_TOTAL, TOTAL_RQST_TIME FROM TABLE(MON_GET_CONNECTION(CAST(NULL AS BIGINT), -2)) ORDER BY TOTAL_RQST_TIME DESC 9 APPLICATION_HANDLE ACT_COMPLETED_TOTAL TOTAL_RQST_TIME

10 Przegląd możliwych KPI W przykładach pokazano parę aby zaprezentować możliwości Tylko od Nas zależy wybór i kombinacja wskaźników KPI Możliwe są różne poziomy INSTANCE DATABASE CONNECTS UOW s Statements 10

11 Przegląd możliwych KPI - system W systemie możemy posługiwać się liczbą: -Serwerów -Instancji -Baz danych Relatywnie statyczne i można obsługiwać ręcznie Automatyczne liczenie jest bardzo skomplikowane np. przy systemach -(różne wersje systemów operacyjnych) 11

12 Możliwe KPI Wielkość bazy danych Wykorzystanie procedury GET_DBSIZE_INFO - Komenda call GET_DBSIZE_INFO(?,?,?,-1) - Wykreowanie tablicy: SYSTOOLS.STMG_DBSIZE_INFO call GET_DBSIZE_INFO(?,?,?,-1) Value of output parameters Parameter Name : SNAPSHOTTIMESTAMP Parameter Value : Parameter Name : DATABASESIZE Parameter Value : Parameter Name : DATABASECAPACITY Parameter Value : Return Status = 0 SELECT * FROM SYSTOOLS.STMG_DBSIZE_INFO SNAPSHOT_TIMESTAMP DB_SIZE DB_CAPACITY

13 Możliwe KPI - Wielkość bazy danych Zarządzanie pamięcią poprzez procedury db2 connect to DATABASE ; db2 call create_storagemgmt_tables('<tablespace name>') W schemacie SYSTOOLS powstaną: Zapełnienie tablic danymi: - Uruchomienie RUNSTAT na obiekty - call capture_storagemgnt_info() - Usunięcie tabel poprzez: - DROP_STORAGEMGMT_TABLES STMG_CONTAINER STMG_CURR_THRESHOLD STMG_DATABASE STMG_DBPARTITION STMG_DBPGROUP STMG_HIST_THRESHOLD STMG_INDEX STMG_OBJECT STMG_OBJECT_TYPE STMG_ROOT_OBJECT STMG_TABLE STMG_TABLESPACE STMG_TBPARTITION STMG_THRESHOLD_REGISTRY 13

14 Możliwe KPI Wielkość bazy danych Wykonanie Storage Snapshot Możliwe różne poziomy: 0: Database; 1: Partition; 2: Tablespace; 3: Container; 4: Table; 5: Index call CAPTURE_STORAGEMGMT_INFO(0, NULL, 'BUK01DB') Analiza poprzez zapytanie: SELECT SUM(total_size)/1024/1024 as Allocated_space_in_MB, MAX(percent_used) as Max_Used, SUM(data_size)/1024/1024 as Data_Size_in_MB FROM SYSTOOLS.STMG_TABLESPACE ALLOCATED_SPACE_IN_MB MAX_USED DATA_SIZE_IN_MB

15 Możliwe KPI dostępność bazy danych Dostępność na poziomie bazy danych wartości monitora z SNAP_DB: db_conn_time & disconn_time Kompleksowa ocena, ponieważ dane są rozłożone na dwóch monitorach Konieczna aktywacja dla każdej bazy db2diag.log uruchomienie bazy danych i zatrzymania może być identyfikowane poprzez komunikaty o zdarzeniach (via EVENT) Dostępny od DB2 9.5 Fix 5 Analiza pliku db2diag.log poprzez narzędzia db2diag z wyjściem obróbki tekstowej za pośrednictwem funkcji tabelarycznej: PD_GET_DIAG_HIST: 15

16 Możliwe KPI dostępność bazy danych SELECT FACILITY, RECTYPE, TIMESTAMP, IMPACT, SUBSTR(MSG,1, 50) AS MSG FROM TABLE (PD_GET_DIAG_HIST( 'MAIN', 'E', '', NULL, NULL) ) AS T WHERE T.PROCESS_NAME = 'db2star2' OR T.PROCESS_NAME = 'db2stop2 FACILITY RECTYPE TIMESTAMP IMPACT MSG MAIN EX ADM7514W Database manager has stopped. STOP : MAIN EI MAIN EX ADM7513W Database manager has started. START : Aby dane nie zostały utracone możemy przechowywać je w tabeli: CREATE TABLESPACE DBAVTS; CREATE TABLE dba.dbav ( dbname varchar(8) not null, timestamp timestamp not null, eventtype varchar(10)) in DBAVTS; CREATE UNIQUE INDEX dba.idbav ON dba.dbav (dbname, timestamp); ALTER TABLE dba.dbav ADD PRIMARY KEY (dbname, timestamp); 16

17 Możliwe KPI dostępność bazy danych Załadowanie danych do tablicy: Poprzez zapytanie z MERGE Warunkowy insert MERGE INTO dba.dbav s USING (SELECT DBNAME, Timestamp, Eventtype FROM TABLE(PD_GET_DIAG_HIST('MAIN','E','', NULL,NULL)) as WHERE dbname is not null AND eventtype in ('START', 'STOP')) as t ON s.dbname = t.dbname AND s.timestamp = t.timestamp WHEN not matched THEN INSERT (DBNAME, Timestamp, Eventtype) values (t.dbname, t.timestamp, t.eventtype); 17

18 Możliwe KPI - Połączenia Liczba przetworzonych połączeń SNAPSHOT bazy danych i poglądów SNAPDB* CONNECTIONS_TOP: maksymalna liczba jednoczesnych połączeń TOTAL_CONS: liczba połączeń od pierwszego połączenia, aktywacji (lub reset) SELECT db_name, snapshot_timestamp, connections_top, total_cons, FROM sysibmadm.snapdb 18

19 Możliwe KPI - Połączenia Liczba przetworzonych transakcji (UOWs) poprzez Event Monitor UOW ale konieczne formatowanie i agregacja poprzez SNAPSHOT bazy danych i widoki SNAPDB commit_sql_stmts + int_commitsv+ Rollback_sql_stmts + int_rollbacks SELECT db_name, select snapshot_timestamp, connections_top, total_cons, insert commit_sql_stmts + int_commits update + rollback_sql_stmts + int_rollbacks as UOWs FROM sysibmadm.snapdb 19 UOW delete

20 Możliwe KPI Zapytania SQL Poprzez SNAPSHOT bazy danych i widoki SNAPDB SELECT_SQL_STMTS UID_SQL_STMTS (Update/Insert/Delete statements) DDL_SQL_STMTS COMMIT_SQL_STMTS 20 SELECT db_name, snapshot_timestamp, select_sql_stmts, uid_sql_stmts, ddl_sql_stmts, commit_sql_stmts FROM sysibmadm.snapdb;

21 Automatyzacja procesów Instrukcje SQL są odpowiednie do zadania ale muszą byc uruchamiana regularnie: W zależności od zapotrzebowania: godzinowa / dobę Wyniki muszą być przechowywane, aby zapobiec utracie danych Rozwiązanie 1: Tworzenie tabel do przechowywania wyników skrypty DB2 zautomatyzowane np. poprzez zastosowanie Centrum zadań DB2 ALE: db2tc jest przestarzała i DAS jest konieczne (często nie są dostępne) Rozwiązanie 2: Tworzenie tabel do przechowywania wyników SQL w procedurze przechowywanej Automatyzacja przez ATS (Automated Task Scheduler) 21

22 Automatyzacja procesów - ATS ATS - Administrative Task Scheduler Dostępne od DB2 9.5 Fixpack 2 Zadanie administracyjne = procedura składowana - na przykład ADMIN_CMD () Autonomic Computing DB2 Demon (db2acd) - sprawdza, co 5 minut, jeśli istnieje nowe zadania - jest niezależne od DAS & Task Center - zarządza również zadaniami Health Monitor i Automatic Maintenance Utilities Gdy zostanie osiągnięty zdefiniowany harmonogram ADC łączy się z bazą danych i wykonuje zadanie w sytuacjach błędów - Wejście błędu jest dodawany do powiadamiania i pliku db2diag.log - To będzie ponawiał wykonanie co 60 sekund 22

23 Automatyzajca procesów - ATS Aktywacja ATS'a poprzez DB2_ATS_ENABLE: db2set DB2_ATS_ENABLE = YES TRUE 1 ON SYSTOOLSPACE jest konieczny! ACTIVATE DATABASE BUK01] ATS zależy od tabel SYSTOOLSPACE do przechowywania informacji historycznych danych i konfiguracji. Większość użytkowników ma już te tablespace'y zdefiniowane w bazie danych. Można to sprawdzic za pomocą następującego SQL'a: db2 select TBSPACE from SYSCAT.TABLESPACES where TBSPACE = SYSTOOLSPACE' 23

24 Automatyzacja procesów - ATS Uruchomienie nowego zadania z ADMIN_TASK_ADD Zostanie wykonane z prawami użytkownika, który je wykonuje generuje ADMINTASKS & ADMINTASKSTATUS tabele Syntax for SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD >>-CALL-SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD--(--name-, > >--+-begin-timestamp-+-,--+-end-timestamp-+-, > '-NULL ' '-NULL ' Format cron UNIX >--+-max-invocations-+-,--+-schedule-+-,--+-procedure-schema-+-,--> '-NULL ' '-NULL-----' >--procedure-name-,--+-procedure-input-+-,--+-options-+-, > '-NULL ' '-NULL----' >--+-remarks >< '-NULL----' ATS tasks 24

25 Automatyzacja procesów - ATS Zadanie ADMIN_TASK_ADD przykład: CALL SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD ( 'DAILY TAB_IND_UTIL_SIZE', NULL, NULL, NULL, '35 14 * * *', 'DB2INST1', 'TAB_IND_UTIL_SIZE', NULL, NULL, NULL ) ; Kwalifikator procedury Nazwa procedury 0 Minuta Pełna godzina 14 Godzina 0-23 co godzina * Dzień miesiąca każdy dzień * miesiąc 1-12 * Dzień tygodnia

26 Automatyzacja procesów - ATS Zadanie ADMIN_TASK_ADD przykład 2 db2 call SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD ( 'PROJ BACKUP', NULL, NULL, NULL, '0 1 * * sun', 'SYSPROC', 'ADMIN_CMD', 'values(''backup database P1 online to /home/backup'') ', NULL, NULL ) 26

27 Automatyzacja procesów - ATS Sprawdzenie zadań ATS poprzez widok administracyjny ADMIN_TASK_LIST: 27 select NAME, OWNER, BEGIN_TIME, END_TIME, MAX_INVOCATIONS, SCHEDULE, PROCEDURE_SCHEMA, PROCEDURE_NAME, PROCEDURE_INPUT from SYSTOOLS.ADMIN_TASK_LIST Monitorowanie zadań ATS poprzez widok administracyjny ADMIN_TASK_STATUS: select NAME, BEGIN_TIME, END_TIME, INVOCATION, STATUS from SYSTOOLS.ADMIN_TASK_STATUS Status: RUNNING - zadanie jest uruchomione COMPLETED - zadanie przebiegały pomyślnie NOTRUN - zadanie nie można uruchomić UNKNOW - stan zadania jest nieznany

28 Automatyzacja procesów - ATS Widok ADMIN_TASK_STATUS zwraca również szereg kolumn z przydatny mi informacjami diagnostycznymi. select TASKID, STATUS, SQLCODE, SQLSTATE, RC, SQLERRMC from SYSTOOLS.ADMINTASKSTATUS where TASKID=61; 61 COMPLETE x' e6c6f61645f61646d696e5f6d6f6e5f f6d656d6f72795f70 6F6F6CFF50524F Aby odczytać powyższe informacje diagnostyczne możemy użyć wbudowanej funkcji skalarnej: select TASKID, STATUS, varchar( sqlerrm( 'SQL' char( abs(sqlcode) ), SQLERRMC, x 42', 'en_us', 1 ), 256) as MSG_TXT from SYSTOOLS.ADMINTASKSTATUS where TASKID=61 61 COMPLETE SQL0440N No authorized routine named "D" of type "A.load_admin_mon_get_memory_pool" having compatible arguments was found. 28

29 Automatyzacja procesów - ATS Modyfikacja zadania z procedurą ADMIN_TASK_UPDATE: Składnia podobna do ADMIN_TASK_ADD Ale: Nazwa procedury i / lub - parametr nie może być zmieniony >>-CALL-SYSPROC.ADMIN_TASK_UPDATE--(--name-, > >--+-begin-timestamp-+-,--+-end-timestamp-+-, > '-NULL ' '-NULL ' >--+-max-invocations-+-,--+-schedule-+-,--+-options-+-, > '-NULL ' '-NULL-----' '-NULL----' >--+-remarks >< '-NULL----' 29

30 Automatzyacja procesów - ATS >>-CALL-SYSPROC.ADMIN_TASK_REMOVE > (--name-, end-timestamp > '-NULL--' '-NULL ' NAME End- Timestamp Efekt NULL NULL Wszystkie zadania i wpisy będą usuwane nazwa NULL Zadanie i wszystkie stany wpisów zostaną usunięte NULL wartość Wszystkie wpisy statusu starsze niż <wartość> zostaną usunięte, ale nie zadania nazwa wartość Wszystkie wpisy stan zadania <nazwa> starszy niż <wartość> zostaną usunięte, ale nie zadania 30

31 Automatyzacja procesów - ATS Bezpieczeństwo - interfejs ATS ogranicza operacje zadań do właścicieli i użytkowników uprzywilejowanych (SYSADM, SYSCTRL, SYSMAINT) - inni użytkownicy nie mogą przeglądać lub manipulować zadaniami - włączenie audytu śledzącego zadania ATS'a create audit policy ATSPOLICY categories execute with data status both error type audit audit table SYSPROC.ADMINTASKS using policy ATSPOLICY audit table SYSPROC.ADMINTASKSTATUS using policy ATSPOLICY commit 31

32 Automatyzacja wykreowanie tablic Tablice są niezbędne do przechowywania wyników: indywidualnie dla każdego zapytania monitoringu ewentualnie w oddzielnym table space-ie dodatkowe informacje, takie jak znaczniki czasu lub nazw baz danych - mogą zostać dodane create table dba.dbp_mem AS ( select * from table (sysproc.admin_get_dbp_mem_usage()) as t ) with no data in PERFORMTS ; --GROUP BY DB_NAME order by DB_NAME) 32

33 Automatyzacja wykreowanie tablic Przykłady: Suma połączeń do bazy danych zdefiniowana jako: create table dba.conn_db_summary AS ( SELECT db_name, snapshot_timestamp, connections_top, total_cons, commit_sql_stmts + int_commits + rollback_sql_stmts + int_rollbacks as UOWs FROM sysibmadm.snapdb) with no data in PERFORMTS ; create table dba.cpu_db_summary AS ( SELECT SUBSTR(DB_NAME,1,8) AS DB_NAME, SUM(AGENT_USR_CPU_TIME_S) as SUM_USER_CPU_S, SUM(AGENT_USR_CPU_TIME_MS) as SUM_USER_CPU_MS, SUM(AGENT_SYS_CPU_TIME_S) as SUM_SYS_CPU_S, SUM(AGENT_SYS_CPU_TIME_MS) as SIM_SYS_CPU_MS, SNAPSHOT_TIMESTAMP FROM TABLE (SNAP_GET_APPL_V95(CAST(NULL AS VARCHAR(128)),-1)) GROUP BY DB_NAME,SNAPSHOT_TIMESTAMP order by DB_NAME) with no data in PERFORMTS ; Suma CPU zdefiniowana jako: 33

34 Automatyzacja czyszczenie tablic Z czasem tabele mogą się zapełnić. Triggery mogą być stosowane do automatycznego czyszczenia Indywidualne dla każdego monitoringu CREATE TRIGGER dba.bphit_prune AFTER INSERT ON dba.bphit FOR EACH STATEMENT MODE DB2SQL BEGIN ATOMIC DELETE FROM dba.bphit WHERE TIMESTAMP < (timestamp(current timestamp 90 days));-- END; 34

35 Automatyzacja - Procedury W jaki sposób można zakodować procedurę składowaną: - Poprzez Data Studio - Napisanie procedury ręcznie: CREATE PROCEDURE MON_PROC ( ) P1: BEGIN INSERT INTO monitor.mon_db_summary ( SELECT SYSIBMADM.MON_DB_SUMMARY);-- END P1 35

36 Procedury przykład 1 CREATE PROCEDURE UOW_DB_PROC ( ) P1: BEGIN INSERT INTO DBA.UOW_DB_SUMMARY ( SELECT db_name, snapshot_timestamp, select_sql_stmts, uid_sql_stmts, ddl_sql_stmts, commit_sql_stmts FROM sysibmadm.snapdb);-- END P1 ; W przypadku gdy jest taka kolumna w tablicy 36

37 Procedury przykład 2 CREATE PROCEDURE TAB_IND_UTIL_SIZE ( ) P1: BEGIN INSERT INTO DBA.TAB_IND_UTIL_SIZE ( select current timestamp, char(tabname, 70), data_object_l_size, index_object_l_size from sysibmadm.admintabinfo where tabschema = 'UK' order by data_object_l_size desc);-- END P1 ; Gdy brak timestamp a w tablicy to możemy użyć frazy current timestamp 37

38 Procedury przykład 3 CREATE PROCEDURE SELMAXID9 ( IN sch_name VARCHAR(128), IN tb_name VARCHAR(50)) LANGUAGE SQL BEGIN DECLARE s1 STATEMENT; DECLARE cur CURSOR FOR s; DECLARE cur1 CURSOR FOR s1;... SELECT c.colname, c.typename, c.generated, s.maxvalue, s.minvalue, s.nextcachefirstvalue, s.increment INTO col_name, col_type, is_identity, col_maxvalue, col_minvalue, col_cur_value, col_increment from syscat.sequences s, syscat.tables t, syscat.columns c where s.seqschema=t.tabschema... SET stmttxt1 = 'SELECT MAX("' col_name '"), MIN("' col_name '") FROM "' sch_name '"."' tb_name '"'; PREPARE s1 FROM stmttxt1; SET colc_maxvalue = 0; OPEN cur1; FETCH cur1 INTO colc_maxvalue,colc_minvalue ; CLOSE cur1; EXECUTE IMMEDIATE 'insert into dba.test9 values (''aixuk1'',''db2inst1'',''db2_978'',''buk01db'',''' sch_name ''',''' tb_name ''',''' col_name ''',''' col_type ' '',''' is_identity ''',' col_maxvalue ', ' col_minvalue ',' col_increment ', CURRENT DATE, ' col_cur_value ',' colc_maxvalue ', ' colc_minvalue ')'; 38

39 Prezentacja danych Surowe dane analizuje się bardzo ciężko Konieczność przekształcenia zebranych danych metody graficzne, liczbowe, histogramy Przygotowywanie raportów wybrać dodatkowe użyteczne kolumny jak DATE / TIMESTAMP trzymamy zapytanie tak aby było widoczne na raporcie możliwość utworzenia widoków 39

40 09/19/ /20/ /20/ /20/ /20/ /20/ /20/ /20/ /27/ /27/ /27/ /03/ /23/ /19/ /11/ /10/ /30/ /28/ /19/ /18/ /13/ /06/ /30/ /24/ /07/ /10/ /03/ /28/ /20/ /12/ /09/ /30/ /26/2015 Prezentacja danych Formatowanie danych DB-Size DB_SIZE DB_CAPACITY

41 02/19/ /19/ /20/ /21/ /21/ /22/ /23/ /23/ /24/ /25/ /25/ /26/ /27/ /27/ /28/ /01/ /01/ /02/ /03/ /03/ /04/ /05/ /19/ /19/ /20/ /20/ /21/ /21/ /22/ /23/ /23/ /24/ /24/ /25/ /26/ /26/ /27/ /27/ /28/ /28/ /01/ /02/ /02/ /03/ /03/ /04/ /05/2015 Prezentacja danych Formatowanie danych: Connections TOTAL_CONS per day UOWS per day

42 03/01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/2015 Tytuł osi Prezentacja danych Formatowanie danych: UOW , , , ,00 UOW COMMIT_SQL_STMTS UID_SQL_STMTS SELECT_SQL_STMTS 03/01/2015 SELECT_SQL_STMTS UID_SQL_STMTS DDL_SQL_STMTS COMMIT_SQL_STMTS , ,00 0% 4% 21% 0,00 75% 42

43 03/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/ /05/2015 Prezentacja danych Formatowanie danych: DB2 CPU SUM_USER_CPU_S SUM_USER_CPU_MS SUM_SYS_CPU_S SIM_SYS_CPU_MS

44 Prezentacja danych Formatowanie Wielkość tablicy Przyrosty danych i indeksów dla tablicy "x" INDEX[KB] DATA[KB]

45 Prezentacja danych Formatowanie: Obciążenie motoru przez poszczególne aplikacje (za jeden dzień): APP10 APP APP12 APP APP14 APP APP16 APP APP19 APP APP20 APP4 APP APP6 APP APP8 APP9 0

46 Dalsze informacje Proste wykreowanie procedury za pomocą DATA STUDIO Bieżąca wersja DB Express-C Data Studio w Przed podłączeniem do bazy danych DB2 z Microsoft Office a: https://support.office.com/en-us/article/connect-to-an-ibm- DB2-database-0163e2e f24-85c0-10ecb1bc731f 46

47 Dalsze informacje Data Studio : - Programowanie - Tworzenie procedury składowanej - Nowy projekt Data Development 47

48 Dalsze informacje Kreowanie procedury cd. 48

49 Dalsze informacje Kreowanie procedury 49

50 Dalsze informacje Kreowanie procedury 50

51 Dalsze informacje Wdrażanie procedury 51

52 Dalsze informacje Uruchomienie procedury 52

53 Dalsze informacje Formatowanie graficzne W naszym przypadku Excel 2010 Dodatek do Excela Wybieramy: Power Query Z bazy danych 53

54 Dalsze informacje Formatowanie graficzne Z programu bazy danych IBM DB2 Importuj dane z bazy danych programu DB2 Localhost: SAMPLE 54

55 Dalsze informacje Konfiguracja połączenia 55

56 Dalsze informacje Konfiguracja Pobranie danych z tablicy DBA.CONN_DB_SUMMARY 56

57 Dalsze informacje Pobranie danych: Zamknij i załaduj do 57

58 Dalsze informacje Pobranie danych prezentacja graficzna 58

59 Dalsze informacje Pobranie danych Open Calc: Plik -> Nowy -> Baza Danych Połączenie ODBC musi istnieć! 59

60 Dalsze informacje Pobranie danych Open Calc: Źródło danych zarejestrowane W ODBC 60

61 Dalsze informacje Pobranie danych: 61 Wybieramy: - Kwerendy - Utwórz kwerendę SQL

62 Dalsze informacje Pobranie danych: Uruchomienie zapytania Uwaga: Nazwa tablicy oraz pól pisane z dużych liter 62

63 Dalsze informacje Pobranie danych: Źródło danych 63

64 Dalsze informacje Pobranie danych: 64

65 Dziękuje za uwagę!!! Tomasz Kraszucki Asseco Poland S.A Tel

66 66 Tytuł dla nastepnych slajdow

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Temat: Aplikacje w Data Studio 1. Projekty Tworzenie procedur, UDF, trygerów zaczynamy od utworzenia projektu File -> New -> Project wybieramy Data Development Project.

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL,

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL, Mój projekt przedstawia bazę danych noclegów składającą się z 10 tabel. W projekcie wykorzystuje program LibreOffice Base do połączenia psql z graficznym interfejsem ( kilka formularzy przedstawiających

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu):

Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): Utwórz bazę danych Cw: CREATE DATABASE Cw Sprawdzenie poziomu izolacji transakcji (w aktualnym połączeniu): DBCC USEROPTIONS Przykład z zapisem do tabeli tymczasowej: --Jeśli istnieje tabela tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

SQL 4 Structured Query Lenguage

SQL 4 Structured Query Lenguage Wykład 5 SQL 4 Structured Query Lenguage Instrukcje sterowania danymi Bazy Danych - A. Dawid 2011 1 CREATE USER Tworzy nowego użytkownika Składnia CREATE USER specyfikacja użytkownika [, specyfikacja użytkownika]...

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Katarzyna Klessa Dygresja nt. operatorów SELECT 2^2 SELECT 2^30 SELECT 50^50 2 Dygresja nt. operatorów SELECT 2^30 --Bitwise exclusive OR

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH SIECI HOTELI

BAZA DANYCH SIECI HOTELI Paulina Gogół s241906 BAZA DANYCH SIECI HOTELI Baza jest częścią systemu zarządzającego pewną siecią hoteli. Składa się z tabeli powiązanych ze sobą różnymi relacjami. Służy ona lepszemu zorganizowaniu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty PL/SQL, c.d. 1 / 37 SQL to za mało SQL brakuje możliwości dostępnych w językach proceduralnych.

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Aleksandra Kobusińska nr indeksu: 218366 Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Zaprezentowana poniżej baza jest częścią większego projektu bazy danych wykorzystywanej w krajowych oddziałach wiosek

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2011 1 / 15 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_Danych_i_Usługi_Sieciowe_-_2011z

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2014 1 / 16 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_danych_i_usługi_sieciowe_-_2014z

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Wykorzystanie Szablonów Danych (ang. Data templates) jest to jedna z metod tworzenia raportów w technologii XML Publisher bez użycia narzędzia

Bardziej szczegółowo

Cele. Definiowanie wyzwalaczy

Cele. Definiowanie wyzwalaczy WYZWALACZE Definiowanie wyzwalaczy Cele Wyjaśnić cel istnienia wyzwalaczy Przedyskutować zalety wyzwalaczy Wymienić i opisać cztery typy wyzwalaczy wspieranych przez Adaptive Server Anywhere Opisać dwa

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE,

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, Programowanie w SQL definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, kontynuacja działania od instrukcji za podaną etykietą GOTO etykieta, wyjście bezwarunkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście.

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście. Rodzaje triggerów Triggery DML na tabelach INSERT, UPDATE, DELETE Triggery na widokach INSTEAD OF Triggery DDL CREATE, ALTER, DROP Triggery na bazie danych SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz danych

Systemowe aspekty baz danych Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów SQL3 wprowadza następujące kolekcje: zbiory ( SETS ) - zestaw elementów bez powtórzeń, kolejność nieistotna listy ( LISTS ) - zestaw

Bardziej szczegółowo

DECLARE typ [( )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } ];

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ]; Braki w SQL obsługi zdarzeń i sytuacji wyjątkowych funkcji i procedur użytkownika definiowania złożonych ograniczeń integralnościowych Proceduralny SQL Transact- SQL używany przez Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 10. SQL Widoki

Bazy danych 10. SQL Widoki Bazy danych 10. SQL Widoki P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Widoki, AKA Perspektywy W SQL tabela, która utworzono za pomoca zapytania CREATE TABLE, nazywa się tabela

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Wstęp Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii jest jednym z kluczowych zadań administratora bazy danych. W momencie wystąpienia awarii

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP).

W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP). Procedury składowane c.d. Parametry tablicowe w Transact-SQL. W SQL Serwerze 2008 wprowadzono parametry tablicowe (Table Valued Parameters - TVP). Zadanie 1. Proszę napisad procedurę składowaną, która

Bardziej szczegółowo

Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592. Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami

Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592. Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592 Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami Spis treści Założenia Projektowe...1 Schemat Bazy Danych...1

Bardziej szczegółowo

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek;

SQL> startup pfile=./admin/pfile/initdbx.ora. SQL> create spfile from pfile='$home/admin/pfile/initdbx.ora' create user bolek identified by bolek; Administrowanie użytkownikami Ćwiczenia laboratoryjne (2) Przygotowanie środowiska 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz dwie sesje w dwóch różnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org

Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org plansoft.org PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Instrukcja instalacji aplikacji Plansoft.org Oprogramowanie współpracuje z każdą wersją bazy danych Oracle, włączając darmową wersję XE Edition.

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 4 Wsady Procedury składowane Procedury składowane tymczasowe, startowe Zmienne tabelowe Funkcje

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze Cechy bloków nazwanych: w postaci skompilowanej trwale przechowywane na serwerze wraz z danymi wykonywane na żądanie użytkownika lub w

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Aspekty aktywne baz danych

Aspekty aktywne baz danych Aspekty aktywne baz danych Aktywne aspekty baz danych Baza danych powinna zapewniać pewne własności i niezmienniki; Własności te powinny mogą być zapisane do bazy danych, a baza danych powinna zapewniać

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia, role, synonimy

Uprawnienia, role, synonimy Uprawnienia, role, synonimy Schemat, użytkownicy, autoryzacja użytkowników, uprawnienia systemowe i obiektowe, nadawanie i odbieranie uprawnień, tworzenie ról, przywileje, synonimy Schematy i użytkownicy

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Cz III. Transakcje, Triggery

BAZY DANYCH Cz III. Transakcje, Triggery BAZY DANYCH Cz III Transakcje, Triggery Transakcje Definicja: Zbiór operacji (modyfikacja danych, usuwanie, wstawianie, tworzenie obiektów bazodanowych), które albo wszystkie kończone są sukcesem, albo

Bardziej szczegółowo

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi 1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) Tworząc tabelę nie możemy określić, do którego pliku trafi, lecz możemy określić do której grupy plików trafi Zawsze istnieje grupa zawierająca

Bardziej szczegółowo

Część 1: OLAP. Raport z zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu Hurtownie i eksploracja danych

Część 1: OLAP. Raport z zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu Hurtownie i eksploracja danych Łukasz Przywarty 171018 Wrocław, 05.12.2012 r. Grupa: CZW/N 10:00-13:00 Raport z zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu Hurtownie i eksploracja danych Część 1: OLAP Prowadzący: dr inż. Henryk Maciejewski

Bardziej szczegółowo

SQL :: Data Definition Language

SQL :: Data Definition Language SQL :: Data Definition Language 1. Zaproponuj wydajną strukturę danych tabela) do przechowywania macierzy o dowolnych wymiarach w bazie danych. Propozycja struktury powinna zostać zapisana z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Wstęp do problematyki baz danych Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS w. I Jesień 2014 1 / 17 Plan wykładu 1 Bazy danych 1 Motywacja

Bardziej szczegółowo

Oracle Label Security

Oracle Label Security VIII Seminarium PLOUG Warszawa Kwiecieñ 2003 Oracle Label Security Pawe³ Chomicz (chomicz@altkom.com.pl) Altkom Akademia S.A. Oracle Label Security 31 1. Wstęp Artykuł został opracowany na podstawie materiału

Bardziej szczegółowo

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl)

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl) mysql relacyjna baza danych wstęp Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga () Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 1 Przegląd zawartości SQL Servera Podstawowe usługi SQL Servera Programy narzędziowe Bazy danych

Bardziej szczegółowo

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora';

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; Administrowanie systemami baz danych Ćwiczenia laboratoryjne (1) Podstawy uruchamiania serwera bazy danych 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie Historia i standardy Podstawy relacyjności Typy danych DDL tabele, widoki, sekwencje zmiana struktury DML DQL Podstawy, złączenia,

Bardziej szczegółowo

Cwiczenie 7. Retrospekcja

Cwiczenie 7. Retrospekcja Cwiczenie 7. Retrospekcja 1. Sprawdzenie środowiska Czas trwania: 15 minut Mechanizmy związane z retrospekcją wymagają spełnienia kilku warunków. W pierwszym ćwiczeniu dokonamy ich weryfikacji. Zakłada

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA WIZUALIZACJI

NARZĘDZIA WIZUALIZACJI Kurs interaktywnej komunikacji wizualnej NARZĘDZIA WIZUALIZACJI Andrzej Łachwa andrzej.lachwa@uj.edu.pl 3 4/8 Zobacz film: http://www.ted.com/talks/david_mccandless_the_beauty_of_dat a_visualization.html

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazowy skrypt PHP do ćwiczeń z bazą MySQL: Utwórz skrypt o nazwie cw7.php zawierający następującą treść (uzupełniając go o właściwą nazwę uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage Wykład 2 SQL 1 Structured Query Lenguage SQL (Structured Query Language) Język zapytań do bazy danych. IBM lata osiemdziesiąte. Stosowany w systemach zarządzania bazami danych (DBMS); Oracle, Paradox,Access,

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie bazy danych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie bazy danych Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Możliwości projektowe Relacyjna baza danych Obiektowa baza danych Relacyjno-obiektowa baza danych Inne rozwiązanie (np. XML)

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski Plan wykładu Bazy danych Podstawy relacyjnego modelu danych Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność

Bardziej szczegółowo

Baza danych Uczniowie.mdb

Baza danych Uczniowie.mdb Baza danych Uczniowie.mdb Zadania: 1. Tabele: Założyć bazę danych uczniowie.mdb o strukturze danych: Uczniowie-dane - zip Uczniowie1_dane - zip uczzsbd1.mdb 1) UCZNIOWIE (NRU, nazwisko, imie) a) Wpisać

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Podprogramy Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Procedury do przeprowadzenia akcji Funkcje do obliczania wartości Pakiety do zbierania logicznie

Bardziej szczegółowo

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1 Bazy Danych Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka SQL, tworzenie, modyfikacja, wypełnianie tabel 3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota 1)

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny Podstawy języka SQL SQL Structured Query Languagestrukturalny język zapytań DDL Język definicji danych (np. tworzenie tabel) DML Język manipulacji danych (np. tworzenie zapytań) DCL Język kontroli danych

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 5 Kursory w SQL Serverze Wprowadzenie Modele kursorów Używanie kursorów Rodzaje kursorów Praca

Bardziej szczegółowo

Bartosz Jachnik - Kino

Bartosz Jachnik - Kino Bartosz Jachnik - Kino I. Opis bazy Prezentowana baza danych stworzona została na potrzeby prowadzenia kina. Zawiera ona 8 tabel, które opisują filmy grane w danym okresie w kinie, wraz ze szczegółowym

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko Data Ocena. Laboratorium 7

Imię i Nazwisko Data Ocena. Laboratorium 7 Imię i Nazwisko Data Ocena Laboratorium 7 Celem tego ćwiczenia jest pokazanie, że w MoscowML można pisać aplikacje użytkowe, np. prosty interpreter języka SQL (MLSQL) Listy i krotki Różnica pomiędzy krotkami

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze. Anna Fiedorowicz Bazy danych 2

Wyzwalacze. Anna Fiedorowicz Bazy danych 2 Wyzwalacze Wyzwalacze są specjalnymi procedurami składowanymi, uruchamianymi automatycznie w następstwie zaistnienia określonego typu zdarzenia. Ich główne zadanie polega na wymuszaniu integralności danych

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wyzwalacze Wprowadzenie Tworzenie wyzwalacza Wyzwalacze typu,,po'' Wyzwalacze typu,,zamiast''

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Zapytania SELECT Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Przykład HAVING Podaj liczebność zespołów dla których najstarszy pracownik urodził się po 1940 select idz, count(*) from prac p

Bardziej szczegółowo

Obsługa błędów w SQL i transakcje. Obsługa błędów w SQL

Obsługa błędów w SQL i transakcje. Obsługa błędów w SQL Obsługa błędów w SQL i transakcje Zacznijmy od najprostszego przykładu: CREATE PROCEDURE podziel1 Obsługa błędów w SQL Powyższa procedura w większości przypadków zadziała prawidłowo, lecz na przykład poniższe

Bardziej szczegółowo

DMX DMX DMX DMX: CREATE MINING STRUCTURE. Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski

DMX DMX DMX DMX: CREATE MINING STRUCTURE. Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski DMX DMX DMX Data Mining Extensions jest językiem do tworzenia i działania na modelach eksploracji danych w Microsoft SQL Server Analysis Services SSAS. Za pomocą DMX można tworzyć strukturę nowych modeli

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008 SQL Server 2005 Łukasz Łysik llysik@gmail.com 21 października 2008 Zakres prezentacji SQL Server Management Studio Transakcje Lock, deadlocks Procedury CLR Triggery Service Broker SQL Server Profiler SQL

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

RAPORTY JAK SKALOWAĆ, OD JEDNEGO DO WIELU, CZYLI CO MANAGER MOŻE WYMYŚLIĆ NA PRZYKŁADZIE BAZY RAPORTUJĄCEJ Z VERSIONONE.

RAPORTY JAK SKALOWAĆ, OD JEDNEGO DO WIELU, CZYLI CO MANAGER MOŻE WYMYŚLIĆ NA PRZYKŁADZIE BAZY RAPORTUJĄCEJ Z VERSIONONE. RAPORTY JAK SKALOWAĆ, OD JEDNEGO DO WIELU, CZYLI CO MANAGER MOŻE WYMYŚLIĆ NA PRZYKŁADZIE BAZY RAPORTUJĄCEJ Z VERSIONONE. Jacek Jagieła jacek.jagiela@gmail.com 4Developers, Warszawa 7.04.2013 Kiedy przychodzi

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK

Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK Bazy Danych I, 8 Grudzień 2009 Plan Trochę teorii Uwagi techniczne Ćwiczenia Pytania Trójwarstwowy

Bardziej szczegółowo

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu Zbiór pytań nr 5 1 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu connect athos/musketeer grant select,insert,update,delete on athos.services to porthos with grant option; grant

Bardziej szczegółowo

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678');

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678'); polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { } SET { { = DEFAULT NULL}, {

Bardziej szczegółowo

Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a.

Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a. Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a. M. Wiewiórko 05/2014 Plan Uwagi wstępne Przykład Rozwiązanie Tabela testowa Plan prezentacji: Kilka uwag wstępnych. Operacje na typach tekstowych. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle przechowuje dane użytkowników oraz własne dane słownikowe w następujących strukturach logicznych: przestrzenie tabel segmenty extenty

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 3 Podstawy programowania w T-SQL Zmienne i operatory Instrukcje sterujące Komunikaty Format daty

Bardziej szczegółowo

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS. Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS. Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010 Bezpieczeństwo interoperacyjnego hostingu Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 4. Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010 1 Agenda Wprowadzenie Zespół Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

How to share data from SQL database table to the OPC Server? Jak udostępnić dane z tabeli bazy SQL do serwera OPC? samouczek ANT.

How to share data from SQL database table to the OPC Server? Jak udostępnić dane z tabeli bazy SQL do serwera OPC? samouczek ANT. Jak udostępnić dane z tabeli bazy SQL do serwera OPC? samouczek ANT How to share data from SQL database table to the OPC Server? ANT tutorial Krok 1: Uruchom ANT Studio i dodaj do drzewka konfiguracyjnego

Bardziej szczegółowo

Iwona Milczarek, Małgorzata Marcinkiewicz, Tomasz Staszewski. Poznań, 30.09.2015

Iwona Milczarek, Małgorzata Marcinkiewicz, Tomasz Staszewski. Poznań, 30.09.2015 Iwona Milczarek, Małgorzata Marcinkiewicz, Tomasz Staszewski Poznań, 30.09.2015 Plan Geneza Architektura Cechy Instalacja Standard SQL Transakcje i współbieżność Indeksy Administracja Splice Machince vs.

Bardziej szczegółowo

TABUN_CMS. System zarządzania treścią dla dedykowanej grupy użytkowników. Tabun_CMS 2008 Marcin Biegun, Szymon Bąk

TABUN_CMS. System zarządzania treścią dla dedykowanej grupy użytkowników. Tabun_CMS 2008 Marcin Biegun, Szymon Bąk TABUN_CMS System zarządzania treścią dla dedykowanej grupy użytkowników Spis treści TABUN_CMS...1 Informacje wstępne...3 Cele wdrożenia systemu...3 Wykorzystane technologie...3 Ocena działania systemu...3

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 1. Temat: Wprowadzenie do MySQL-a

Laboratorium nr 1. Temat: Wprowadzenie do MySQL-a Laboratorium nr 1 Temat: Wprowadzenie do MySQL-a MySQL jest najpopularniejszym darmowym systemem obsługi baz danych rozpowszechnianym na zasadach licencji GPL. Jego nowatorska budowa pozwoliła na stworzenie

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server. Tradycyjna architektura klientserwer. Przeniesienie części logiki na serwer. Programowanie Transact SQL

Microsoft SQL Server. Tradycyjna architektura klientserwer. Przeniesienie części logiki na serwer. Programowanie Transact SQL Microsoft SQL Server Programowanie Transact SQL Tradycyjna architektura klientserwer Klient: cała logika aplikacji wysyła do serwera zapytania SQL odbiera i przetwarza rezultaty Serwer oczekuje na zapytania

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 06-04-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się projektem bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 5. Samozłaczenie SQL podstawy

Bazy danych 5. Samozłaczenie SQL podstawy Bazy danych 5. Samozłaczenie SQL podstawy P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2007/08 Przykład kolejowy Tworzymy bazę danych zawierajac a (uproszczony) rozkład jazdy pociagów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http:www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Monika Kruk Mariusz Grabowski. Informatyka Stosowana WFiIS, AGH 13 grudzień 2006

Monika Kruk Mariusz Grabowski. Informatyka Stosowana WFiIS, AGH 13 grudzień 2006 OBIEKTOWOŚĆ W BAZIE DANYCH ORACLE Monika Kruk Mariusz Grabowski Informatyka Stosowana WFiIS, AGH 13 grudzień 2006 Plan prezentacji kilka słów o bazie danych ORACLE rzecz o obiektach ORACLE tworzenie typów

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo