Monitorowanie bazy DB2 za pomocą procedur

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitorowanie bazy DB2 za pomocą procedur"

Transkrypt

1 Monitorowanie bazy DB2 za pomocą procedur

2 AGENDA - Wstęp - Kluczowe wskaźniki efektywności - Automatyzacja monitorowania - Zarządzanie ATS - Prezentacja zebranych informacji 2

3 Wstęp Motywacja zbierania danych: - Każdy problem w bazie danych jest minusem i ciąży na DB2 oraz na DBA - Każdy problem jest problemem w bazie od jego zaistnienia - Nikt nie wspomina o katastrofalnym SQL'u lub aplikacji, która nie wykonuje "commit-ów" zbyt często - Nawet jeśli pierwsze oskarżenia nie potwierdzą się - to i tak pierwsze wrażenie zostanie zapamiętane 3

4 Wstęp Sondaż w projektach klientów(lub u siebie): Pytanie: -Jakie działania podejmujesz, aby pokazać, że nasza praca administratora DB2 jest wykonywana dobrze? Odpowiedź standardowa: "Brak" Gromadzenie wskaźników KPI Zarządzane baz danych Ale na pewno taka potrzeba jest spostrzegana! 4

5 Wstęp - Pytania dla DBA a W jaki sposób mogę jako administrator pokazać że wykonuję swoją prace dobrze? W jaki sposób mogę pokazać kierownictwu że baza jest zarządzana perfekcyjnie? Które ze zbieranych wskaźników efektywności (KPI's) są przydatne? W jaki sposób zebrać żądane wskaźniki bez zbytnich nakładów pracy? 5

6 Możliwe sposoby monitorowania: SNAPDB Widok administracyjne SNAPDB i funkcji tabeli SNAP_GET_DB_V97 zwracają migawkowe informacje z bazy danych. SELECT SUBSTR(DB_NAME, 1, 20) AS DB_NAME, DB_STATUS, SERVER_PLATFORM, DB_LOCATION, DB_CONN_TIME, DBPARTITIONNUM FROM SYSIBMADM.SNAPDB ORDER BY DBPARTITIONNUM DB_NAME DB_STATUS SERVER_PLATFORM DB_LOCATION DB_CONN_TIME DBPARTITIONNUM BUK01DB ACTIVE AIX64 LOCAL

7 Możliwe sposoby monitorowania MON_DB_SUMMARY Widok administracyjnego MON_DB_SUMMARY zwraca kluczowe wskaźniki zagregowane w stosunku do wszystkich klas usług w aktualnie podłączonej bazy danych. WYWOŁANIE call MONREPORT.DBSUMMARY Result set TEXT Monitoring report - database summary Database: BUK01DB Generated: 02/23/ :46:25 Interval monitored: 10 ================================================================================ 7

8 Możliwe sposoby monitorowania: db2pd - potężne narzędzie ale słabe wyjście tabelaryczne db2pd -d <database> -tcbstats -nocatalog -full awk '{print $2, $3, $9,$11, $12, $13 }' Table Stats: TableName SchemaNm Reads Inserts Updates Deletes SYSBOOT SYSIBM INTERNAL SYSIBM INTERNAL SYSIBM SYSTABLES SYSIBM

9 Możliwe sposoby monitorowania Moduły Monreport - Nowość w programie DB2 9.7 Fix 1 - przejrzyście sformatowany tekst wyjściowy - W oparciu o nowe funkcje MON_* SELECT APPLICATION_HANDLE, ACT_COMPLETED_TOTAL, TOTAL_RQST_TIME FROM TABLE(MON_GET_CONNECTION(CAST(NULL AS BIGINT), -2)) ORDER BY TOTAL_RQST_TIME DESC 9 APPLICATION_HANDLE ACT_COMPLETED_TOTAL TOTAL_RQST_TIME

10 Przegląd możliwych KPI W przykładach pokazano parę aby zaprezentować możliwości Tylko od Nas zależy wybór i kombinacja wskaźników KPI Możliwe są różne poziomy INSTANCE DATABASE CONNECTS UOW s Statements 10

11 Przegląd możliwych KPI - system W systemie możemy posługiwać się liczbą: -Serwerów -Instancji -Baz danych Relatywnie statyczne i można obsługiwać ręcznie Automatyczne liczenie jest bardzo skomplikowane np. przy systemach -(różne wersje systemów operacyjnych) 11

12 Możliwe KPI Wielkość bazy danych Wykorzystanie procedury GET_DBSIZE_INFO - Komenda call GET_DBSIZE_INFO(?,?,?,-1) - Wykreowanie tablicy: SYSTOOLS.STMG_DBSIZE_INFO call GET_DBSIZE_INFO(?,?,?,-1) Value of output parameters Parameter Name : SNAPSHOTTIMESTAMP Parameter Value : Parameter Name : DATABASESIZE Parameter Value : Parameter Name : DATABASECAPACITY Parameter Value : Return Status = 0 SELECT * FROM SYSTOOLS.STMG_DBSIZE_INFO SNAPSHOT_TIMESTAMP DB_SIZE DB_CAPACITY

13 Możliwe KPI - Wielkość bazy danych Zarządzanie pamięcią poprzez procedury db2 connect to DATABASE ; db2 call create_storagemgmt_tables('<tablespace name>') W schemacie SYSTOOLS powstaną: Zapełnienie tablic danymi: - Uruchomienie RUNSTAT na obiekty - call capture_storagemgnt_info() - Usunięcie tabel poprzez: - DROP_STORAGEMGMT_TABLES STMG_CONTAINER STMG_CURR_THRESHOLD STMG_DATABASE STMG_DBPARTITION STMG_DBPGROUP STMG_HIST_THRESHOLD STMG_INDEX STMG_OBJECT STMG_OBJECT_TYPE STMG_ROOT_OBJECT STMG_TABLE STMG_TABLESPACE STMG_TBPARTITION STMG_THRESHOLD_REGISTRY 13

14 Możliwe KPI Wielkość bazy danych Wykonanie Storage Snapshot Możliwe różne poziomy: 0: Database; 1: Partition; 2: Tablespace; 3: Container; 4: Table; 5: Index call CAPTURE_STORAGEMGMT_INFO(0, NULL, 'BUK01DB') Analiza poprzez zapytanie: SELECT SUM(total_size)/1024/1024 as Allocated_space_in_MB, MAX(percent_used) as Max_Used, SUM(data_size)/1024/1024 as Data_Size_in_MB FROM SYSTOOLS.STMG_TABLESPACE ALLOCATED_SPACE_IN_MB MAX_USED DATA_SIZE_IN_MB

15 Możliwe KPI dostępność bazy danych Dostępność na poziomie bazy danych wartości monitora z SNAP_DB: db_conn_time & disconn_time Kompleksowa ocena, ponieważ dane są rozłożone na dwóch monitorach Konieczna aktywacja dla każdej bazy db2diag.log uruchomienie bazy danych i zatrzymania może być identyfikowane poprzez komunikaty o zdarzeniach (via EVENT) Dostępny od DB2 9.5 Fix 5 Analiza pliku db2diag.log poprzez narzędzia db2diag z wyjściem obróbki tekstowej za pośrednictwem funkcji tabelarycznej: PD_GET_DIAG_HIST: 15

16 Możliwe KPI dostępność bazy danych SELECT FACILITY, RECTYPE, TIMESTAMP, IMPACT, SUBSTR(MSG,1, 50) AS MSG FROM TABLE (PD_GET_DIAG_HIST( 'MAIN', 'E', '', NULL, NULL) ) AS T WHERE T.PROCESS_NAME = 'db2star2' OR T.PROCESS_NAME = 'db2stop2 FACILITY RECTYPE TIMESTAMP IMPACT MSG MAIN EX ADM7514W Database manager has stopped. STOP : MAIN EI MAIN EX ADM7513W Database manager has started. START : Aby dane nie zostały utracone możemy przechowywać je w tabeli: CREATE TABLESPACE DBAVTS; CREATE TABLE dba.dbav ( dbname varchar(8) not null, timestamp timestamp not null, eventtype varchar(10)) in DBAVTS; CREATE UNIQUE INDEX dba.idbav ON dba.dbav (dbname, timestamp); ALTER TABLE dba.dbav ADD PRIMARY KEY (dbname, timestamp); 16

17 Możliwe KPI dostępność bazy danych Załadowanie danych do tablicy: Poprzez zapytanie z MERGE Warunkowy insert MERGE INTO dba.dbav s USING (SELECT DBNAME, Timestamp, Eventtype FROM TABLE(PD_GET_DIAG_HIST('MAIN','E','', NULL,NULL)) as WHERE dbname is not null AND eventtype in ('START', 'STOP')) as t ON s.dbname = t.dbname AND s.timestamp = t.timestamp WHEN not matched THEN INSERT (DBNAME, Timestamp, Eventtype) values (t.dbname, t.timestamp, t.eventtype); 17

18 Możliwe KPI - Połączenia Liczba przetworzonych połączeń SNAPSHOT bazy danych i poglądów SNAPDB* CONNECTIONS_TOP: maksymalna liczba jednoczesnych połączeń TOTAL_CONS: liczba połączeń od pierwszego połączenia, aktywacji (lub reset) SELECT db_name, snapshot_timestamp, connections_top, total_cons, FROM sysibmadm.snapdb 18

19 Możliwe KPI - Połączenia Liczba przetworzonych transakcji (UOWs) poprzez Event Monitor UOW ale konieczne formatowanie i agregacja poprzez SNAPSHOT bazy danych i widoki SNAPDB commit_sql_stmts + int_commitsv+ Rollback_sql_stmts + int_rollbacks SELECT db_name, select snapshot_timestamp, connections_top, total_cons, insert commit_sql_stmts + int_commits update + rollback_sql_stmts + int_rollbacks as UOWs FROM sysibmadm.snapdb 19 UOW delete

20 Możliwe KPI Zapytania SQL Poprzez SNAPSHOT bazy danych i widoki SNAPDB SELECT_SQL_STMTS UID_SQL_STMTS (Update/Insert/Delete statements) DDL_SQL_STMTS COMMIT_SQL_STMTS 20 SELECT db_name, snapshot_timestamp, select_sql_stmts, uid_sql_stmts, ddl_sql_stmts, commit_sql_stmts FROM sysibmadm.snapdb;

21 Automatyzacja procesów Instrukcje SQL są odpowiednie do zadania ale muszą byc uruchamiana regularnie: W zależności od zapotrzebowania: godzinowa / dobę Wyniki muszą być przechowywane, aby zapobiec utracie danych Rozwiązanie 1: Tworzenie tabel do przechowywania wyników skrypty DB2 zautomatyzowane np. poprzez zastosowanie Centrum zadań DB2 ALE: db2tc jest przestarzała i DAS jest konieczne (często nie są dostępne) Rozwiązanie 2: Tworzenie tabel do przechowywania wyników SQL w procedurze przechowywanej Automatyzacja przez ATS (Automated Task Scheduler) 21

22 Automatyzacja procesów - ATS ATS - Administrative Task Scheduler Dostępne od DB2 9.5 Fixpack 2 Zadanie administracyjne = procedura składowana - na przykład ADMIN_CMD () Autonomic Computing DB2 Demon (db2acd) - sprawdza, co 5 minut, jeśli istnieje nowe zadania - jest niezależne od DAS & Task Center - zarządza również zadaniami Health Monitor i Automatic Maintenance Utilities Gdy zostanie osiągnięty zdefiniowany harmonogram ADC łączy się z bazą danych i wykonuje zadanie w sytuacjach błędów - Wejście błędu jest dodawany do powiadamiania i pliku db2diag.log - To będzie ponawiał wykonanie co 60 sekund 22

23 Automatyzajca procesów - ATS Aktywacja ATS'a poprzez DB2_ATS_ENABLE: db2set DB2_ATS_ENABLE = YES TRUE 1 ON SYSTOOLSPACE jest konieczny! ACTIVATE DATABASE BUK01] ATS zależy od tabel SYSTOOLSPACE do przechowywania informacji historycznych danych i konfiguracji. Większość użytkowników ma już te tablespace'y zdefiniowane w bazie danych. Można to sprawdzic za pomocą następującego SQL'a: db2 select TBSPACE from SYSCAT.TABLESPACES where TBSPACE = SYSTOOLSPACE' 23

24 Automatyzacja procesów - ATS Uruchomienie nowego zadania z ADMIN_TASK_ADD Zostanie wykonane z prawami użytkownika, który je wykonuje generuje ADMINTASKS & ADMINTASKSTATUS tabele Syntax for SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD >>-CALL-SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD--(--name-, > >--+-begin-timestamp-+-,--+-end-timestamp-+-, > '-NULL ' '-NULL ' Format cron UNIX >--+-max-invocations-+-,--+-schedule-+-,--+-procedure-schema-+-,--> '-NULL ' '-NULL-----' >--procedure-name-,--+-procedure-input-+-,--+-options-+-, > '-NULL ' '-NULL----' >--+-remarks >< '-NULL----' ATS tasks 24

25 Automatyzacja procesów - ATS Zadanie ADMIN_TASK_ADD przykład: CALL SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD ( 'DAILY TAB_IND_UTIL_SIZE', NULL, NULL, NULL, '35 14 * * *', 'DB2INST1', 'TAB_IND_UTIL_SIZE', NULL, NULL, NULL ) ; Kwalifikator procedury Nazwa procedury 0 Minuta Pełna godzina 14 Godzina 0-23 co godzina * Dzień miesiąca każdy dzień * miesiąc 1-12 * Dzień tygodnia

26 Automatyzacja procesów - ATS Zadanie ADMIN_TASK_ADD przykład 2 db2 call SYSPROC.ADMIN_TASK_ADD ( 'PROJ BACKUP', NULL, NULL, NULL, '0 1 * * sun', 'SYSPROC', 'ADMIN_CMD', 'values(''backup database P1 online to /home/backup'') ', NULL, NULL ) 26

27 Automatyzacja procesów - ATS Sprawdzenie zadań ATS poprzez widok administracyjny ADMIN_TASK_LIST: 27 select NAME, OWNER, BEGIN_TIME, END_TIME, MAX_INVOCATIONS, SCHEDULE, PROCEDURE_SCHEMA, PROCEDURE_NAME, PROCEDURE_INPUT from SYSTOOLS.ADMIN_TASK_LIST Monitorowanie zadań ATS poprzez widok administracyjny ADMIN_TASK_STATUS: select NAME, BEGIN_TIME, END_TIME, INVOCATION, STATUS from SYSTOOLS.ADMIN_TASK_STATUS Status: RUNNING - zadanie jest uruchomione COMPLETED - zadanie przebiegały pomyślnie NOTRUN - zadanie nie można uruchomić UNKNOW - stan zadania jest nieznany

28 Automatyzacja procesów - ATS Widok ADMIN_TASK_STATUS zwraca również szereg kolumn z przydatny mi informacjami diagnostycznymi. select TASKID, STATUS, SQLCODE, SQLSTATE, RC, SQLERRMC from SYSTOOLS.ADMINTASKSTATUS where TASKID=61; 61 COMPLETE x' e6c6f61645f61646d696e5f6d6f6e5f f6d656d6f72795f70 6F6F6CFF50524F Aby odczytać powyższe informacje diagnostyczne możemy użyć wbudowanej funkcji skalarnej: select TASKID, STATUS, varchar( sqlerrm( 'SQL' char( abs(sqlcode) ), SQLERRMC, x 42', 'en_us', 1 ), 256) as MSG_TXT from SYSTOOLS.ADMINTASKSTATUS where TASKID=61 61 COMPLETE SQL0440N No authorized routine named "D" of type "A.load_admin_mon_get_memory_pool" having compatible arguments was found. 28

29 Automatyzacja procesów - ATS Modyfikacja zadania z procedurą ADMIN_TASK_UPDATE: Składnia podobna do ADMIN_TASK_ADD Ale: Nazwa procedury i / lub - parametr nie może być zmieniony >>-CALL-SYSPROC.ADMIN_TASK_UPDATE--(--name-, > >--+-begin-timestamp-+-,--+-end-timestamp-+-, > '-NULL ' '-NULL ' >--+-max-invocations-+-,--+-schedule-+-,--+-options-+-, > '-NULL ' '-NULL-----' '-NULL----' >--+-remarks >< '-NULL----' 29

30 Automatzyacja procesów - ATS >>-CALL-SYSPROC.ADMIN_TASK_REMOVE > (--name-, end-timestamp > '-NULL--' '-NULL ' NAME End- Timestamp Efekt NULL NULL Wszystkie zadania i wpisy będą usuwane nazwa NULL Zadanie i wszystkie stany wpisów zostaną usunięte NULL wartość Wszystkie wpisy statusu starsze niż <wartość> zostaną usunięte, ale nie zadania nazwa wartość Wszystkie wpisy stan zadania <nazwa> starszy niż <wartość> zostaną usunięte, ale nie zadania 30

31 Automatyzacja procesów - ATS Bezpieczeństwo - interfejs ATS ogranicza operacje zadań do właścicieli i użytkowników uprzywilejowanych (SYSADM, SYSCTRL, SYSMAINT) - inni użytkownicy nie mogą przeglądać lub manipulować zadaniami - włączenie audytu śledzącego zadania ATS'a create audit policy ATSPOLICY categories execute with data status both error type audit audit table SYSPROC.ADMINTASKS using policy ATSPOLICY audit table SYSPROC.ADMINTASKSTATUS using policy ATSPOLICY commit 31

32 Automatyzacja wykreowanie tablic Tablice są niezbędne do przechowywania wyników: indywidualnie dla każdego zapytania monitoringu ewentualnie w oddzielnym table space-ie dodatkowe informacje, takie jak znaczniki czasu lub nazw baz danych - mogą zostać dodane create table dba.dbp_mem AS ( select * from table (sysproc.admin_get_dbp_mem_usage()) as t ) with no data in PERFORMTS ; --GROUP BY DB_NAME order by DB_NAME) 32

33 Automatyzacja wykreowanie tablic Przykłady: Suma połączeń do bazy danych zdefiniowana jako: create table dba.conn_db_summary AS ( SELECT db_name, snapshot_timestamp, connections_top, total_cons, commit_sql_stmts + int_commits + rollback_sql_stmts + int_rollbacks as UOWs FROM sysibmadm.snapdb) with no data in PERFORMTS ; create table dba.cpu_db_summary AS ( SELECT SUBSTR(DB_NAME,1,8) AS DB_NAME, SUM(AGENT_USR_CPU_TIME_S) as SUM_USER_CPU_S, SUM(AGENT_USR_CPU_TIME_MS) as SUM_USER_CPU_MS, SUM(AGENT_SYS_CPU_TIME_S) as SUM_SYS_CPU_S, SUM(AGENT_SYS_CPU_TIME_MS) as SIM_SYS_CPU_MS, SNAPSHOT_TIMESTAMP FROM TABLE (SNAP_GET_APPL_V95(CAST(NULL AS VARCHAR(128)),-1)) GROUP BY DB_NAME,SNAPSHOT_TIMESTAMP order by DB_NAME) with no data in PERFORMTS ; Suma CPU zdefiniowana jako: 33

34 Automatyzacja czyszczenie tablic Z czasem tabele mogą się zapełnić. Triggery mogą być stosowane do automatycznego czyszczenia Indywidualne dla każdego monitoringu CREATE TRIGGER dba.bphit_prune AFTER INSERT ON dba.bphit FOR EACH STATEMENT MODE DB2SQL BEGIN ATOMIC DELETE FROM dba.bphit WHERE TIMESTAMP < (timestamp(current timestamp 90 days));-- END; 34

35 Automatyzacja - Procedury W jaki sposób można zakodować procedurę składowaną: - Poprzez Data Studio - Napisanie procedury ręcznie: CREATE PROCEDURE MON_PROC ( ) P1: BEGIN INSERT INTO monitor.mon_db_summary ( SELECT SYSIBMADM.MON_DB_SUMMARY);-- END P1 35

36 Procedury przykład 1 CREATE PROCEDURE UOW_DB_PROC ( ) P1: BEGIN INSERT INTO DBA.UOW_DB_SUMMARY ( SELECT db_name, snapshot_timestamp, select_sql_stmts, uid_sql_stmts, ddl_sql_stmts, commit_sql_stmts FROM sysibmadm.snapdb);-- END P1 ; W przypadku gdy jest taka kolumna w tablicy 36

37 Procedury przykład 2 CREATE PROCEDURE TAB_IND_UTIL_SIZE ( ) P1: BEGIN INSERT INTO DBA.TAB_IND_UTIL_SIZE ( select current timestamp, char(tabname, 70), data_object_l_size, index_object_l_size from sysibmadm.admintabinfo where tabschema = 'UK' order by data_object_l_size desc);-- END P1 ; Gdy brak timestamp a w tablicy to możemy użyć frazy current timestamp 37

38 Procedury przykład 3 CREATE PROCEDURE SELMAXID9 ( IN sch_name VARCHAR(128), IN tb_name VARCHAR(50)) LANGUAGE SQL BEGIN DECLARE s1 STATEMENT; DECLARE cur CURSOR FOR s; DECLARE cur1 CURSOR FOR s1;... SELECT c.colname, c.typename, c.generated, s.maxvalue, s.minvalue, s.nextcachefirstvalue, s.increment INTO col_name, col_type, is_identity, col_maxvalue, col_minvalue, col_cur_value, col_increment from syscat.sequences s, syscat.tables t, syscat.columns c where s.seqschema=t.tabschema... SET stmttxt1 = 'SELECT MAX("' col_name '"), MIN("' col_name '") FROM "' sch_name '"."' tb_name '"'; PREPARE s1 FROM stmttxt1; SET colc_maxvalue = 0; OPEN cur1; FETCH cur1 INTO colc_maxvalue,colc_minvalue ; CLOSE cur1; EXECUTE IMMEDIATE 'insert into dba.test9 values (''aixuk1'',''db2inst1'',''db2_978'',''buk01db'',''' sch_name ''',''' tb_name ''',''' col_name ''',''' col_type ' '',''' is_identity ''',' col_maxvalue ', ' col_minvalue ',' col_increment ', CURRENT DATE, ' col_cur_value ',' colc_maxvalue ', ' colc_minvalue ')'; 38

39 Prezentacja danych Surowe dane analizuje się bardzo ciężko Konieczność przekształcenia zebranych danych metody graficzne, liczbowe, histogramy Przygotowywanie raportów wybrać dodatkowe użyteczne kolumny jak DATE / TIMESTAMP trzymamy zapytanie tak aby było widoczne na raporcie możliwość utworzenia widoków 39

40 09/19/ /20/ /20/ /20/ /20/ /20/ /20/ /20/ /27/ /27/ /27/ /03/ /23/ /19/ /11/ /10/ /30/ /28/ /19/ /18/ /13/ /06/ /30/ /24/ /07/ /10/ /03/ /28/ /20/ /12/ /09/ /30/ /26/2015 Prezentacja danych Formatowanie danych DB-Size DB_SIZE DB_CAPACITY

41 02/19/ /19/ /20/ /21/ /21/ /22/ /23/ /23/ /24/ /25/ /25/ /26/ /27/ /27/ /28/ /01/ /01/ /02/ /03/ /03/ /04/ /05/ /19/ /19/ /20/ /20/ /21/ /21/ /22/ /23/ /23/ /24/ /24/ /25/ /26/ /26/ /27/ /27/ /28/ /28/ /01/ /02/ /02/ /03/ /03/ /04/ /05/2015 Prezentacja danych Formatowanie danych: Connections TOTAL_CONS per day UOWS per day

42 03/01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/2015 Tytuł osi Prezentacja danych Formatowanie danych: UOW , , , ,00 UOW COMMIT_SQL_STMTS UID_SQL_STMTS SELECT_SQL_STMTS 03/01/2015 SELECT_SQL_STMTS UID_SQL_STMTS DDL_SQL_STMTS COMMIT_SQL_STMTS , ,00 0% 4% 21% 0,00 75% 42

43 03/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/ /05/2015 Prezentacja danych Formatowanie danych: DB2 CPU SUM_USER_CPU_S SUM_USER_CPU_MS SUM_SYS_CPU_S SIM_SYS_CPU_MS

44 Prezentacja danych Formatowanie Wielkość tablicy Przyrosty danych i indeksów dla tablicy "x" INDEX[KB] DATA[KB]

45 Prezentacja danych Formatowanie: Obciążenie motoru przez poszczególne aplikacje (za jeden dzień): APP10 APP APP12 APP APP14 APP APP16 APP APP19 APP APP20 APP4 APP APP6 APP APP8 APP9 0

46 Dalsze informacje Proste wykreowanie procedury za pomocą DATA STUDIO Bieżąca wersja DB Express-C Data Studio w Przed podłączeniem do bazy danych DB2 z Microsoft Office a: https://support.office.com/en-us/article/connect-to-an-ibm- DB2-database-0163e2e f24-85c0-10ecb1bc731f 46

47 Dalsze informacje Data Studio : - Programowanie - Tworzenie procedury składowanej - Nowy projekt Data Development 47

48 Dalsze informacje Kreowanie procedury cd. 48

49 Dalsze informacje Kreowanie procedury 49

50 Dalsze informacje Kreowanie procedury 50

51 Dalsze informacje Wdrażanie procedury 51

52 Dalsze informacje Uruchomienie procedury 52

53 Dalsze informacje Formatowanie graficzne W naszym przypadku Excel 2010 Dodatek do Excela Wybieramy: Power Query Z bazy danych 53

54 Dalsze informacje Formatowanie graficzne Z programu bazy danych IBM DB2 Importuj dane z bazy danych programu DB2 Localhost: SAMPLE 54

55 Dalsze informacje Konfiguracja połączenia 55

56 Dalsze informacje Konfiguracja Pobranie danych z tablicy DBA.CONN_DB_SUMMARY 56

57 Dalsze informacje Pobranie danych: Zamknij i załaduj do 57

58 Dalsze informacje Pobranie danych prezentacja graficzna 58

59 Dalsze informacje Pobranie danych Open Calc: Plik -> Nowy -> Baza Danych Połączenie ODBC musi istnieć! 59

60 Dalsze informacje Pobranie danych Open Calc: Źródło danych zarejestrowane W ODBC 60

61 Dalsze informacje Pobranie danych: 61 Wybieramy: - Kwerendy - Utwórz kwerendę SQL

62 Dalsze informacje Pobranie danych: Uruchomienie zapytania Uwaga: Nazwa tablicy oraz pól pisane z dużych liter 62

63 Dalsze informacje Pobranie danych: Źródło danych 63

64 Dalsze informacje Pobranie danych: 64

65 Dziękuje za uwagę!!! Tomasz Kraszucki Asseco Poland S.A Tel

66 66 Tytuł dla nastepnych slajdow

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE... Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...3 2.1. Składnia... 3 2.2. Przykłady... 4 2.3. Najprostsze

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html Workflow knowledge Skąd pobrać... 2 Jak uruchomić / zatrzymać workflow z poziomu kodu... 2 Przekazywanie parametrów pomiędzy klockami workflow... 3 Jak odczytać / zapisać wartość atrybutu globalnego (ItemType)...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012 Projektowanie baz danych Bartosz Reichel PG 2011/2012 Zasady zaliczenia Laboratorium 50% Wykład (egzamin/zaliczenie) 50% Literatura Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Michael McLaughlin,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW

ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW Położenie podprogramów Jak wiemy, podprogramy i pakiety jako bloki nazwane, mogą być składowane w słowniku danych. Podprogram najpierw tworzy się za pomocą polecenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe.

Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe. PostgreSQL 1 Bazy Danych Podstawy administracji PostgreSQL. DCL Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe. Antoni Ligęza, Marcin Szpyrka Wykorzystano materiały: http://www.postgresql.org/docs/8.3/interactive/

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008 SQL Server 2005 Łukasz Łysik llysik@gmail.com 21 października 2008 Zakres prezentacji SQL Server Management Studio Transakcje Lock, deadlocks Procedury CLR Triggery Service Broker SQL Server Profiler SQL

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty PL/SQL, c.d. 1 / 37 SQL to za mało SQL brakuje możliwości dostępnych w językach proceduralnych.

Bardziej szczegółowo

Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky

Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Ziółkowski Nr albumu: 209442 Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky Praca magisterska na

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Instalacja MS SQL Server 2012 oraz tworzenie obiektów bazy danych Instrukcja do pierwszych laboratoriów: I. Instalacja SQL

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Dr Janusz Górczyński Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Czym jest projekt ADP? Projekt Microsoft Access (.adp) jest typem pliku programu Access, który zapewnia skuteczny dostęp w trybie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g Zarządzanie użytkownikami bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle jest systemem do którego może podłączyć się wielu użytkowników równoległych w tym samym czasie. Tożsamością i uprawnieniami zarządza

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp i informacje ogóln 2. Laboratorium - Historian 3. Laboratorium - Pulse 4. Laboratorium Workflow Załączniki

Spis treści 1. Wstęp i informacje ogóln 2. Laboratorium - Historian 3. Laboratorium - Pulse 4. Laboratorium Workflow Załączniki Spis treści 1. Wstęp i informacje ogólne... 2 2. Laboratorium - Historian... 3 2.1. Dodawanie tagów z kolektora Historian OPC Collector... 3 2.2. Dodawanie tagów i konfiguracja kolektora Historian Calculation

Bardziej szczegółowo