Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates"

Transkrypt

1 Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Wykorzystanie Szablonów Danych (ang. Data templates) jest to jedna z metod tworzenia raportów w technologii XML Publisher bez użycia narzędzia Oracle Reports (.rdf) w aplikacji OeBS. Z przeprowadzonych przeze mnie testów funkcjonalności mogę stwierdzić że technika ta jest elastyczna i daje duże możliwości techniczne tworzenia raportów. W wielu przypadkach bezproblemowo może zastąpić tworzenie raportów przy użyciu Oracle Reports a w przyszłości prawdopodobnie całkowicie zastąpić to narzędzie. Poniżej opisałem prawie wszystkie możliwości tego narzędzia. Oraz rozwiązanie typowych problemów programistycznych. 1. Co to jest Szablon danych (Data template / XML template)? Szablon Danych jest to plik XML składający się z odpowiednich sekcji przy pomocy którego możemy wygenerować pełną strukturę drzewa XML-owego. Zastępuje on nam plik *.rdf (Oracle Reports). Poniżej Przykład Kompletnego Szablonu danych / DATA_TEMPLATE: Jaki utworzyłem na potrzeby testów. Do pracy na plikach XML użyłem darmowego narzędzia Notepad++

2 Możemy wyspecyfikować 5 głównych sekcji w szablonie danych: 1. Definicja parametrów <parameters> </parameters> 2. Lexicals (Funkcjonalność podobna do user exit w Oracle Reports) <lexicals></lexicals> 3. Definicja wyzwalaczy <datatrigger></datatrigger> 4. Definicja zapytań SQL <dataquery><sqlstatement></sqlstatement></dataquery> 5. Definicja struktury danych. <datastructure><group> </group> </datastructure> Do każdego Szablonu danych możemy opcjonalnie podpiąć Pakiet PL/SQL w którym możemy zrobić obsługę wyzwalaczy oraz napisać dodatkowe funkcje / procedury, wykorzystywane w szablonie danych. Opis poszczególnych sekcji: 1. Definicja Szablonu danych: XXPT_XMLXDO <datatemplate name="xxpt_xmlxdo" description="xx: XMLP wykorzystanie użycia XDODTEXE" version="1.0" defaultpackage="xxpt_xmlxdo"> Atrybut defaultpackage jest opcjonalny defaultpackage="xxpt_xmlxdo". Szablon danych może korzystać tylko z zapytań SQL. Dodanie pakietu znacznie zwiększa elestyczność narzędzia. Do szablonu danych jest podpięty pakiet bazodanowy XXPT_XMLXDO. Nazwa pakietu bazodanowego może być dowolna. 2. Wyzwalacze <datatrigger name="beforepform" source="xxpt_xmlxdo.beforepform"/> <datatrigger name="beforereport" source="xxpt_xmlxdo.beforereport(:p_data_od, :p_data_do)"/> <datatrigger name="beforereport_2" source="xxpt_xmlxdo.beforereport_2"/> <datatrigger name="afterreport" source="xxpt_xmlxdo.afterreport"/> <datatrigger name="afterreport_2" source="xxpt_xmlxdo.afterreport_2"/> Sekcje wyzwalaczy są opcjonalne. Aby zdefiniować wyzwalacze należy zdefiniować atrybut defaultpackage w sekcji <datatemplate>. Wyzwalacze są mapowane na funkcje w pakiecie bazodanowym. Funkcje mapowane na wyzwalacze muszą być typu Boolean zwracać true/false. Nazwy funkcji w pakiecie bazodanowym mogą być dowolne ale najlepiej zachować logiczne znaczenie. Możemy logicznie zdefiniować wyzwalacza o typie: przed formularzem parametrów, przed raportem, po raporcie. /*Przed formularzem parametrów*/ function BeforePForm return boolean; /*BeforeReport*/ function BeforeReport ( p_data_od varchar2,p_data_do date ) return boolean; function BeforeReport_2 return boolean;

3 /*AfterReport*/ function AfterReport return boolean; function AfterReport_2 return boolean; Sekcje z definicją wyzwalaczy możemy umieścić tylko między głównymi sekcjami. 1. Sekcją definicji parametrów lub lexicals <parameters> </parameters><lexicals></lexicals> 2. Sekcją definicji zapytań <dataquery> 3. Sekcją definicji struktur danych <datastructure> Przy pomocy wyzwalaczy możemy np: 1. Zasilać tabele tymczasowe 2. Tworzyć zapytania dynamiczne: &sql_statement, &where_statement 3. Uruchamiać kolejne zlecenia współbieżne. 3. Parametry <!--Parametry raportu --> <parameters> <parameter name="p_data_od" datatype="character"/> <parameter name="p_data_do" datatype="date"/> <parameter name="p_test" datatype="character"/> </parameters> Parametry zdefiniowane w szablonie danych muszą zachować 100% zgodność z parametrami z programem współbieżnego. Chodzi tutaj głównie nie tylko o nazwę i typ danych ale również wielkość liter. Jeśli korzystamy z pakietu bazodanowego. Parametry muszą być zdefiniowane w nagłówku pakietu jako zmienne z zachowaniem zgodności nazw/typów. create or replace package XXPT_XMLXDO as p_data_od p_data_do p_test varchar2(32); date; varchar2(255); Dla przykładu Datę o typie FND_STANDARD_DATE raz mapuję na character a raz na date, w celu pokazania mechanizmów jej przetwarzania w szablonie RTF.

4 4. Zapytania SQL (Statyczne i Dynamiczne) Pierwsze zapytanie stworzone do obsługi parametrów. Należy zwrócić uwagę na obsługę daty. Parametry p_data_od, p_data_do. Raz przetwarzane jako character a raz jako date. Zapytanie Q_SQL_1 korzysta z tabeli tymczasowej zasilonej w wyzwalaczu. function BeforeReport( p_data_od varchar2,p_data_do date ) return boolean is begin /*Test komunikatu */ fnd_file.put_line(fnd_file.log, 'start XXPT_XMLXDO.BeforeReport: Wyzwalacz przed raportem. '); fnd_file.put_line(fnd_file.log, 'Parametry:'); fnd_file.put_line(fnd_file.log, 'p_data_od: ' p_data_od); fnd_file.put_line(fnd_file.log, 'p_data_do: ' p_data_do); /*Logika - insert to global temporary table XXPT_XMLXDO_SQL2 on commit delete rows; */ fnd_file.put_line(fnd_file.log, 'start XXPT_XMLXDO.BeforeReport: Ładowanie tabeli tymczasowej. '); insert into XXPT_XMLXDO_SQL1 Select rownum,round(dbms_random.value, 4) * 100,round(dbms_random.value(1000, 5000),2),dbms_random.string('A', 10),'Zapytanie SQL1' as HEADER_ID_SQL1 as amount1 as amount2 as text1 as text2

5 ,'Test polskiej czcionki: ąęćśółżź' as text3,sysdate as date1,to_date(trunc(dbms_random.value( , )),'j') as date2 From dual connect by level <= 2; insert into XXPT_XMLXDO_SQL2 Select rownum as id_sql_2,decode(rownum, 1,1,2,1,2) as link_to_sql_1,round(dbms_random.value, 4) * 100 as amount1,round(dbms_random.value(10, 100),2) as amount2,'zapytanie SQL2' as text1,sysdate as date1,to_date(trunc(dbms_random.value( , )),'j') as date2 From dual connect by level <= 3; return true; end BeforeReport; Możemy generować dynamicznie SQLa oraz zagnieżdżać dane między sobą, tworzyć linki między zapytaniami Należy zwrócić uwagę na dynamicznie generowaną część SQL a: &g_dynamic_sql_select as text1, &g_dynamic_sql_where <![CDATA[ &g_whole_sql_statement ]]> Budowanie zależności poprzez odwoływanie się do kolumn z innych zapytań SQL: xsql2.text1 ': header_id_sql1 => ' :HEADER_ID_SQL1 as text1 From XXPT_XMLXDO_SQL2 xsql2 Where xsql2.link_to_sql_1 = :HEADER_ID_SQL1

6 Obsługa w wyzwalaczu: create or replace package XXPT_XMLXDO as g_lp number:=0; g_dynamic_sql_where varchar2(1200); g_dynamic_sql_select varchar2(1200); g_whole_sql_statement varchar2(1200);... create or replace package body XXPT_XMLXDO as function BeforeReport_2 return boolean is Begin /*Test komunikatu*/ fnd_file.put_line(fnd_file.log, 'start XXPT_XMLXDO.BeforeReport_2: Drugi Wyzwalacz przed raportem.'); /*Logika*/ g_dynamic_sql_where := ' and xsql2.id_sql_2 in(1,3)'; g_dynamic_sql_select := '''Test parametru dynamicznego'''; fnd_file.put_line(fnd_file.log, 'start XXPT_XMLXDO.BeforeReport_2: ' g_dynamic_sql_where); fnd_file.put_line(fnd_file.log, 'start XXPT_XMLXDO.BeforeReport_2: ' g_dynamic_sql_select); g_whole_sql_statement := 'Select ''TEST'' as XTEST from dual'; fnd_file.put_line(fnd_file.log, 'start XXPT_XMLXDO.BeforeReport_2: ' g_whole_sql_statement); return true; End BeforeReport_2; Podgląd w logu zlecenia:

7 5. Struktura Danych Strukturę danych w pliku XML, modelujemy w następujący sposób. Uwagi: 1. Jedno zapytanie SQL możemy wykorzystać w wielu grupach. 2. Możemy dowolnie zagnieżdżać grupy. 3. Możemy tworzyć wolne elementy / formuły oparte o funkcje PL/SQL <element name="cf_lp" datatype="number" value="xxpt_xmlxdo.cf_get_lp()"/> <element name="cf_name" datatype="varchar2" value="xxpt_xmlxdo.cf_nameformula()"/> /*Pozostałe funkcje*/ function cf_get_lp return number is Begin g_lp := nvl(g_lp,0) + 1; fnd_file.put_line(fnd_file.log, ' GET_LP: ' g_lp); return g_lp; End cf_get_lp;

8 function cf_nameformula return varchar2 is Begin return 'do it in pl/sql'; end cf_nameformula; Wygenerowany plik XML

9 2. Jak zarejestrować raport w aplikacji OeBS Aplikacja Oracle: Każdy program współbieżny rejestrujemy z plikiem wykonywalnym: XDODTEXE (Program współbieżny Java). Format wyjścia zawsze XML. Parametry raportu:

10 XML Publisher Ponieważ logika formatowania liczb i dat przenosi się na plik RTF umieszczam instrukcję jak przetwarzać liczby i daty, nakładać maski oraz sumować. Plik: XXPT_XMLXDO.rtf XXPT_XMLXDO.rtf Wygenerowany plik PDF Plik: XXPT_XMLXDO.pdf XXPT_XMLXDO.pdf Koniec.

Co to jest XML Publisher

Co to jest XML Publisher Index Co to jest XML Publisher... 1 Skąd ściągnąć... 2 Documentation... 2 Przykłady raportów... 2 Własne... 2 Z dokumentacji... 2 Szablon w formacie xls-fo a nie rtf... 3 Szablon w formacie xls a nie rtf...

Bardziej szczegółowo

Oracle Report Builder Materiały szkoleniowe

Oracle Report Builder Materiały szkoleniowe Oracle Report Builder Materiały szkoleniowe 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Wprowadzenie do Oracle Reports... 4 Tworzenie prostych raportów za pomocą kreatora... 6 Elementy raportu...7 Ręczne

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi Oracle XML Publisher

Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi Oracle XML Publisher Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi Oracle XML Publisher Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska e mail: ttraczyk@ia.pw.edu.pl Abstrakt. Od dawna wiadomo, Ŝe XML moŝe świetnie słuŝyć do tworzenia złoŝonych

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Spis treści

Uwagi ogólne. Spis treści Spis treści Uwagi ogólne... 1 Kalendarz... 2 Centrowanie okna... 3 Centrowanie okna względem innego okna... 3 Okno Znajdź... 4 Dodanie wartości do statycznej listy wartości... 4 Formatowanie kwot... 4

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 7. Pakiety. Zalety pakietów 2011-01-13

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 7. Pakiety. Zalety pakietów 2011-01-13 Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 7 Pakiety: specyfikacja, ciało, Wywoływanie elementów pakietów, Przeciążanie podprogramów z pakietów, Inicjowanie pakietów, Deklaracje uprzedzające, Funkcje pakietowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Niniejsze ćwiczenie zaprezentuje składowane w bazie danych programy PL/SQL: procedury, funkcje, pakiety oraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE... Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...3 2.1. Składnia... 3 2.2. Przykłady... 4 2.3. Najprostsze

Bardziej szczegółowo

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html Workflow knowledge Skąd pobrać... 2 Jak uruchomić / zatrzymać workflow z poziomu kodu... 2 Przekazywanie parametrów pomiędzy klockami workflow... 3 Jak odczytać / zapisać wartość atrybutu globalnego (ItemType)...

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze Cechy bloków nazwanych: w postaci skompilowanej trwale przechowywane na serwerze wraz z danymi wykonywane na żądanie użytkownika lub w

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012 Projektowanie baz danych Bartosz Reichel PG 2011/2012 Zasady zaliczenia Laboratorium 50% Wykład (egzamin/zaliczenie) 50% Literatura Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Michael McLaughlin,

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Dr Janusz Górczyński Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Czym jest projekt ADP? Projekt Microsoft Access (.adp) jest typem pliku programu Access, który zapewnia skuteczny dostęp w trybie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW

ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW Położenie podprogramów Jak wiemy, podprogramy i pakiety jako bloki nazwane, mogą być składowane w słowniku danych. Podprogram najpierw tworzy się za pomocą polecenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Politechniczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Politechniczny Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: Informatyka stosowana Specjalizacja: Informatyka w telekomunikacji Sławomir Węc PRACA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04 JSystems Administracja Oracle Kompendium wiedzy 2010-01-04 1 2 Globalny obszar systemowy - SGA Serwer Oracle składa się z plików bazy danych oraz instancji Oracle, której budowa jest przedstawiona na powyższym

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przestrzennych typów danych. do tworzenia raportów. Using spatial data types in reports.

Charakterystyka przestrzennych typów danych. do tworzenia raportów. Using spatial data types in reports. Materiały konferencyjne Bazy Danych i Business Intelligence Dr inż. Jacek Markus Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jacek.markus@gmail.com typów danych do tworzenia raportów. Using spatial data types

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty PL/SQL, c.d. 1 / 37 SQL to za mało SQL brakuje możliwości dostępnych w językach proceduralnych.

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo