Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych"

Transkrypt

1 Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6

2 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

3 Podstawy SQL SQL (ang. Structured Query Language) to strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych, oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych. Standardowe typy zapytań: CREATE, ALTER, DROP, INSERT, UPDATE, SELECT, DELETE

4 Standard SQL Podstawowe koncepcje języka SQL opierają się na standardzie nieformalnie nazywanym SQL/92. Jego pełna nazwa to: Międzynarodowy Standardowy Język Baz Danych SQL (1992) Spotykane w praktyce programy nie implementują w pełni przedstawianego tu standardu. Z drugiej strony istniejące implementacje rozszerzają niektóre aspekty standardu. Często określa się taką sytuację jako nadzbiór podzbioru.

5 Znaczenie języka SQL Język zapytań poprzez deklaratywny dostęp do danych Składnia dosyć łatwa i naturalna (choć daleka od doskonałości) Możny protektor (IBM) Standardowy język dostępu do danych dla wszystkich liczących się RDBMS normy ANSI i ISO (wiele dialektów słabo zgodnych z normami) Szczególnie przydatny w systemach klient-serwer i wielowarstwowych (zasada zapytanie do danych ) Części języka SQL: DQL (Data Query Language) do wyszukiwania danych zdania SELECT DML (Data Manipulation Language) do modyfikacji danych zdania INSERT, UPDATE, DELETE DDL (Data Definition Language) do tworzenia i modyfikacji struktur danych zdania CREATE, DROP, ALTER i inne

6 Do czego służą zapytania? CREATE ALTER DROP INSERT UPDATE SELECT DELETE Tworzy nową tabelę lub bazę danych Modyfikuje definicję istniejących tabel Usuwa tabele, pola Wstawia do tabeli rekordy Modyfikuje dane w istniejących rekordach Pobiera dane informacji z tabeli Usuwa elementy z tabeli

7 SELECT SELECT najczęściej używane polecenie języka SQL Pobranie danych z tabel, czyli Daj mi dane spełniające następujący warunek SELECT [nazwa pól] FROM [nazwy tabel] WHERE [jakieś wyrażenie] ORDER BY [nazwy pól]

8 Przykłady zapytań SQL

9 Odczyt całej tabeli Do odczytania wszystkich kolumn tabeli służy zapytanie, w którym zamiast nazw kolumn używa się gwiazdki Kolejność zwróconych wierszy jest losowa SELECT * FROM tbl_stacje_trafo

10 Wybór uporządkowany Kolumny wymienia się w klauzuli SELECT Klauzula ORDER BY wymusza kolejność wierszy Do zmiany uporządkowania służą klauzule ASC (domyślne) i DESC SELECT nazwa_stacji_trafo, moc_stacji_kw FROM tbl_stacje_trafo ORDER BY nazwa_stacji_trafo ASC

11 Warunki WHERE Klauzula WHERE wybiera wiersze spełniające określony warunek Można tworzyć złożone warunki wykorzystując operatory logiczne AND, OR, NOT SELECT id_stacji_trafo FROM tbl_stacje_trafo WHERE moc_stacji_kw > 100 AND typ_trafo = "olejowy"

12 Złączenie wyrażone przez WHERE Złączenie można wyrazić zwykłym warunkiem WHERE Pominięcie warunku daje iloczyn kartezjański wierszy! Użyto aliasów kolumn i tabel SELECT id_stacji_trafo AS nr_stacji FROM tbl_stacje_trafo T, tbl_powiaty P WHERE T.id_powiatu = P.id_powiatu

13 Złączenia wyrażone przez JOIN Złączenie można też wyrazić specjalną konstrukcją JOIN Jest to czytelniejsze i może być łatwiejsze do optymalizacji SELECT id_stacji_trafo FROM tbl_stacje_trafo T JOIN tbl_powiaty P ON T.id_powiatu = P.id_powiatu WHERE T.nazwa_powiatu = "wejherowski"

14 NULL Interpretacja wartości NULL wartość nieznana wartość nieadekwatna/nieistniejąca Użycie NULL interpretacja NULL w warunkach w zapytaniu warunek o wartości NULL jest uważany za niespełniony w więzach kontrolnych warunek o wartości NULL jest uważany za spełniony NULL w indeksach: wartości zerowe mogą nie być uwzględnione w indeksach w przypadkach wątpliwych należy używać funkcji zastępującej NULL wartością zastępczą, np. NVL Do reprezentowania wartości nieznanej lub nieadekwatnej należy zawsze używać NULL NULL w wyrażeniach Wyrażenie, którego operand ma wartość NULL także ma wartość NULL Wyjątki: funkcje agregujące wyrażenia logiczne: NULL OR TRUE NULL AND FALSE Do wykrywania wartości NULL używać operatorów IS NULL, IS NOT NULL nie używać porównań SELECT id_stacji_trafo FROM tbl_stacje_trafo T WHERE T.nazwa_powiatu IS NOT NULL

15 Klauzula DISTINCT Wyszukanie niejednakowych wierszy Klauzula DISTINCT eliminuje z wyniku zapytania powtórzone wiersze Przydaje się, gdy chcemy wyszukać wszystkie występujące wartości jakiej danej bez względu na liczbę wystąpień SELECT DISTINCT id_powiatu FROM tbl_stacje_trafo

16 Zapytania z funkcjami grupującymi Funkcje grupujące (agregujące) COUNT zlicza wiersze COUNT(*) wszystkie wiersze COUNT(kolumna) pomija wartości NULL MIN, MAX znajdują najmniejszą/największą wartość; SUM sumuje; AVG oblicza średnią arytmetyczną; VARIANCE, STDDEV obliczają wariancję i odchylenie standardowe Klauzula GROUP BY wyznacza sposób grupowania musi w niej się znaleźć cała zawartość klauzuli oprócz elementów używających funkcji grupujących Klauzule WHERE i JOIN wybierają wiersze przed agregacją Agregacja niejednakowych wartości jest możliwa z użyciem klauzuli DISTINCT SELECT COUNT(DISTINCT id_powiatu) FROM tbl_stacje_trafo

17 Wyrażenia w SQL Wyrażenia Złożone ze stałych, kolumn, operatorów, wywołań funkcji Konwersje są niejawne zaleca się wykonywanie jawnych konwersji Stałe Liczbowe wprost Znakowe w '...' Daty w formacie domyślnym lub przez funkcje konwersji Logiczne TRUE i FALSE NULL Operatory Arytmetyczne: + - * / Logiczne: AND, OR, NOT Konkatenacja wartości znakowych: Porównania: =,!=, >, <, >=, <=, <> BETWEEN x AND y LIKE Funkcje wbudowane Różne w każdym z DBMS Typowe rodzaje agregujące znakowe matematyczne data/czas konwersje Funkcje użytkownika Dostępne w lepszych DBMS Pisane w specjalnym wbudowanym języku By móc być użyte w SQL muszą spełniać szereg warunków

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Literatura: Jennifer Widom,Jeffrey Ullman Podstawowy kurs systemów baz danych, Wydanie III Wydawnictwo: Helion Bazy danych System

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Podstawy SQL Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Wprowadzenie do SQL SQL - Structured Query Language -strukturalny język zapytań Światowy standard przeznaczony do definiowania, operowania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładów

Bazy danych. Plan wykładów Bazy danych Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl wersja 1.2.0 ostatnia aktualizacja: 3 marca 2015 dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Lab.8: Podstawy języka SQL.

Lab.8: Podstawy języka SQL. Lab.8: Podstawy języka SQL. SQL (Structured Query Language) jest językiem zapytań służącym do obsługi relacyjnych baz danych. Współcześnie każdy SZBD posiada własną implementację języka, opartą na wspólnym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012 Projektowanie baz danych Bartosz Reichel PG 2011/2012 Zasady zaliczenia Laboratorium 50% Wykład (egzamin/zaliczenie) 50% Literatura Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Michael McLaughlin,

Bardziej szczegółowo

XQuery konkurencja dla SQL?

XQuery konkurencja dla SQL? XQuery konkurencja dla SQL? Wprowadzenie czym jest XQuery? Podstawy składni języka XQuery XQuery konkurencja dla SQL? Tomasz Traczyk UŜycie XQuery XQuery w Oracle 10g r. 2 Oracle XML Query Service Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1.

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 2. Odpowiedzi do rozdziału 3. Odpowiedzi do rozdziału 4. Odpowiedzi do rozdziału 5. Odpowiedzi do rozdziału 6. Odpowiedzi do rozdziału 7. Odpowiedzi do

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo