Plany Inwestycyjne AXA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plany Inwestycyjne AXA"

Transkrypt

1 Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową opłacaną regularnie Jarosław Przybylski Prezentacja dla DSA F.G. S.A. 1

2 Plany Inwestycyjne AXA inwestycje regularne PI AXA Przeznaczony dla osób: - inwestujących od 200 zł zł miesięcznie (do zł rocznie), - zainteresowanych szeroką ofertą inwestycyjną z większymi możliwościami inwestycyjnymi w okresie bessy jak i hossy, PI AXA PREMIA Przeznaczony dla osób: - inwestujących od 200 zł zł miesięcznie (do zł rocznie), - preferujących wysoką stopę zwrotu poprzez dodatkowe zwiększenie wartości rachunku i szukających najprostszych rozwiązań inwestycyjnych, PI AXA PLUS Przeznaczony dla osób: - inwestujących od zł zł miesięcznie (do zł rocznie), - zainteresowanych szeroką ofertą inwestycyjną z większymi możliwościami inwestycyjnymi w okresie bessy jak i hossy, zwracających również uwagę na stronę kosztową, 2

3 Plany Inwestycyjne AXA inwestycje regularne PI AXA PI AXA PREMIA PI AXA PLUS Okres umowy Strony umowy Umowa bezterminowa 1 Ubezpieczony 2 : - osoba fizyczna (0-70 rok życia - nieukończony) Ubezpieczający 3 : osoba fizyczna od 18 roku życia; lub osoba prawna 3. Suma Ubezpieczenia 100 zł 4 4. Oferta inwestycyjna 5 56 UFK 6 Portfeli Model. 11 UFK 3 Portfele Modelowe 56 UFK 6 Portfeli Model. 5. Serwis AXA on-line TAK Alokacja składki regularnej w każdym roku umowy Zwiększenie alokacji składki regularnej 100% brak + 10% - po I roku % - po II roku 6 Minimalny okres opłacania składki regularnej 5 lat OWU 2-2 i 9 OWU 3-2 OWU : 4-2 OWU i Tabele opłat i limitów 5 stan na dzień OWU PI AXA PREMIA : 7-16 OWU PI AXA PLUS 8 33 OWU + 15% (W1) + 20% (W2) + 25% (W3) w I roku umowy 7

4 Plany Inwestycyjne AXA inwestycje regularne PI AXA PI AXA PREMIA PI AXA PLUS Rachunek dodatkowy Alokacja składki dodatkowej w każdym roku umowy Dostęp do kapitału z rachunku podstawowego Dostęp do kapitału z rachunku dodatkowego Opłaty obligatoryjne dla rachunku podstawowego Opłaty warunkowe dla rachunku podstawowego Opłata obligatoryjna dla rachunku dodatkowego Opodatkowanie Tak 1 100% TAK 2 (po 10 latach opłaconych składek bez opłaty likwidacyjnej) TAK 3 (bez opłat) Administracyjna 4 ; Za ryzyko 5 ; Za zarządzanie 6 Od wykupu 7 ; Likwidacyjna 8 ; Operacyjne 9 Za zarządzanie 6 Podatek belki w przypadku wypłaty pieniędzy przez Ubezpieczającego i 25 OWU 2-28 i 29 OWU 3-28 i 29 OWU : 4-42 OWU i Tabele opłat i limitów 5-41 OWU i Tabela opłat i limitów 6-43 OWU i Tabela opłat i limitów : 7-45 OWU i Tabela opłat i limitów 8-44 OWU i Tabela opłat i limitów 9-46 OWU i Tabela opłat i limitów

5 5

6 j1 Oferta TFI dostępnych w ramach PI AXA 6

7 Slajd 6 j1 jarekp;

8 PI AXA i PI AXA PLUS oferta funduszy * Fundusze pienięzne Fundusze Akcji Fundusze Zagraniczne 1 Rynku Pieniężnego ** 21 ARKA BZ WBK Akcji 44 Talents *** Fundusze Obligacji 22 Akcji ** 45 Optimal Income *** 2 Bezpiecznego Inwestowania ** 23 DWS Akcji 46 Europe Small Cap *** 3 DWS Dłużnych Papierów Wartościowych 24 DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus 47 Euro Relative Value *** 4 SKARBIEC Obligacja 25 ING Selektywny Plus 48 Europe Emerging *** Fundusze Ochrony Kapitału 26 LEGG MASON Akcji 49 Europe Real Estate Securities *** 5 SKARBIEC Ochrony Kapitału 27 NOBLE FUND Akcji 50 BlackRock Latin American **** 6 Uni StoProcent Plus 28 PIONEER Akcji Polskich 51 BlackRock Local Emerging Markets Fundusze Stabilnego Wzrostu 29 PKO/CREDIT SUISSE Akcji Short Duration Bond **** 7 Stabilnego Wzrostu ** 30 SKARBIEC Akcja 52 BlackRock New Energy **** 8 DWS Zabezpieczenia Emerytalnego 31 UniKorona Akcje 53 BlackRock World Gold **** 9 PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Fundusze rynków międzynarodowych 54 BlackRock World Mining **** 10 SKARBIEC III Filar 32 ING Środkowoeuropejski Sektora Finanasowego Plus 55 Templeton Asian Growth **** Fundusze Aktywnej Alokacji 33 LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski 56 Templeton Global Bond **** 11 Aktywnego Inwestowania ** 34 PIONEER Akcji Amerykańskich 57 HSBC BRIC Markets Equity **** 12 Uni Aktywna Alokacja (95%) 35 PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 58 HSBC Climate Change **** Fundusze Zrównoważone 36 PKO Akcji Nowa Europa 59 HSBC Global Emerging Markets Equity **** 13 ING Środkowoeuropejski Budownictwa 37 PKO Japońskiego Rynku Akcji 60 HSBC Indian Equity **** i Nieruchomości Plus Portfele funduszy polskich 61 JPMorgan Emerging 14 NOBLE FUND Mieszany 38 AXA Portfel Stabilnego Wzrostu Europe Middle East and Africa Equity **** 15 SKARBIEC Sektora Nieruchomości 39 AXA Portfel Zrównoważony 62 JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral **** 16 ARKA BZ WBK Zrównoważony 40 AXA Portfel Akcji 17 DWS Zrównoważony Portfele funduszy zagranicznych 18 PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony 41 HSBC Cautious Portfolio 19 SKARBIEC Waga 42 HSBC Balanced Portfolio 20 UniKorona Zrównoważony 43 HSBC Adventurous Portfolio 7 * stan na dzień ** zarządzane przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. *** subfundusze funduszu AXA World Funds zarządzane przez AXA Investment Managers - cena tytułów uczestnictwa danego funduszu zagranicznego, w które lokowane są aktywa UFK, ustalana jest w EURO (występuje RYZYKO WALUTOWE) **** cena tytułów uczestnictwa danego funduszu zagranicznego, w które lokowane są aktywa UFK, ustalana jest w DOLARACH (występuje RYZYKO WALUTOWE)

9 PI AXA PREMIA oferta funduszy * Fundusze pienięzne 1 Rynku Pieniężnego ** Fundusze Obligacji 2 Bezpiecznego Inwestowania ** Fundusze Stabilnego Wzrostu 3 Stabilnego Wzrostu ** Fundusze Aktywnej Alokacji 4 Aktywnego Inwestowania ** Fundusze Akcji 5 Akcji ** Fundusze Zagraniczne 6 Talents *** 7 Optimal Income *** 8 Europe Small Cap *** 9 Euro Relative Value *** 10 Europe Emerging *** 11 Europe Real Estate Securities *** Portfele funduszy polskich 12 AXA Portfel Stabilnego Wzrostu 13 AXA Portfel Zrównoważony 14 AXA Portfel Akcji 8 * stan na dzień ** zarządzane przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. *** subfundusze funduszu AXA World Funds zarządzane przez AXA Investment Managers: - RYZYKO WALUTOWE - cena tytułów uczestnictwa danego funduszu zagranicznego, w które lokowane są aktywa UFK, ustalana jest w EURO

10 Plany Inwestycyjne AXA portfele modelowe Pioneer Akcji Polskich UniKorona Akcje DWS Polska Akcji DWS Polska Top 50 małych i średnich spółek DWS Polska Dłużnych Papierów Wartościowych Portfel Akcyjny Skarbiec-Akcja Skarbiec Obligacja Arka Akcji Portfel Stabilnego Wzrostu Portfel Zrównoważony Noble Fund Akcji 9 Legg Mason Akcji PKO/CS Akcji PKO/CS Akcji Nowa Europa Szczegóły dotyczące Portfeli Funduszy znajdują się w Regulaminie UFK Środkowoeuropejski sektora finansowego Plus

11 10

12 Plany Inwestycyjne AXA Serwis AXA On-Line dla klienta na stronie: dostęp do aktualnych informacji o stanie rachunku możliwość składania zleceń (zmiana alokacji i konwersje) historia transakcji biuletyny inwestycyjne, wyniki inwestycyjne funduszy, rekomendacje korespondencja z AXA (np. odmowa indeksacji) 11

13 Plany Inwestycyjne AXA Konwersja 1 i 1a : Konwersja to zmiana funduszu(y) możliwa oddzielnie dla rachunku podstawowego i dodatkowego polegająca na nabyciu jednostek uczestnictwa funduszu za środki uzyskane z umorzenia jednostek uczestnictwa innego funduszu za pośrednictwem konta Online wszystkie zlecenia konwersji są bezpłatne Maksymalny czas realizacji zlecenia konwersji: - 3 dni robocze realizacja zlecenia sprzedaży - 4 dni robocze realizacja zlecenia zakupu Konwersję określa się z dokładnością do 1% Alokacja 2 i 2a : w praktyce Alokacja określa sposób inwestowania wpłat regularnych i dodatkowych, możliwa oddzielnie dla wpłat regularnych i dodatkowych za pośrednictwem konta Online wszystkie zmiany alokacji są bezpłatne Maksymalny okres realizacji zlecenia zmiany alokacji: - 3 dni robocze od dnia otrzymania zlecenia w formie pisemnej - 0 dni roboczych za pośrednictwem konta OnLine 2. dni robocze - na realizację konwersji (fundusze własne) 3. dni robocze - na realizację konwersji (fundusze zewnętrzne) Alokację określa się z dokładnością do 1% i w jeden fundusz nie mniej niż 10% 1-2 i 27 OWU i Tabela opłat i limitów 2-2 i 26 OWU i Tabela opłat i limitów 1a i 2a - Uwaga: opłata za nabywanie i umarzanie jednostek uczestnictwa UFK o całkowitej alokacji aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których cena ustalana jest w walucie obcej wynosi 0,15% w stosunku do wartości nabywanych lub 12 umarzanych jednostek uczestnictwa ( 14 Regulaminu UFK o całkowitej alokacji aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i Tabela opłati limitów)

14 13

15 Plany Inwestycyjne AXA PI AXA PI AXA PREMIA PI AXA PLUS Rachunek podstawowy Częstotliwość płatności 2 : Miesięcznie: Kwartalnie: Półrocznie: Rocznie: Alokacja składki regularnej: Ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa funduszy nabyte za składki regularne (podstawowe) 1 Minimalna i Maksymalna wysokość pierwszorocznej składki regularnej (składki podstawowej) w zł 3 : Wariant % w każdym roku umowy Wariant Wariant 3 Min i Max wysokość pierwszorocznej składki regularnej (w zł) dla danego wariantu produktu 4 : Zwiększenie alokacji składki regularnej: brak +10% - po I roku 5 +10% - po II roku 5 +15% 6 w pierwszym roku umowy +20% 6 w pierwszym roku umowy +25% 6 w pierwszym roku umowy i 24 OWU 2-15 OWU i Tabela opłat i limitów 3-15 OWU i Tabela opłat i limitów : 4-15 OWU i Tabele opłat i limitów 5 16 OWU PI AXA PREMIA 6-16 OWU i Tabela opłat i limitów PI AXA PLUS

16 Plany Inwestycyjne AXA Jak zwiększana jest alokacja składki? PI AXA PREMIA po opłaceniu pierwszej należnej składki podstawowej za drugi rok umowy powiększamy wartość zlecenia zakupu jednostek uczestnictwa w funduszu realizowanego za składkę podstawową o: 10% - należnej i opłaconej składki podstawowej za I rok umowy, po opłaceniu pierwszej należnej składki podstawowej za trzeci rok umowy powiększamy wartość zlecenia zakupu jednostek uczestnictwa w funduszu realizowanego za składkę podstawową o: 10% - należnej i opłaconej składki podstawowej za I rok umowy, PI AXA PLUS w pierwszym roku umowy powiększamy wartość każdego zlecenia zakupu jednostek uczestnictwa w funduszu realizowanego za składkę podstawową o: 15% - dla WARIANTU 1 20% - dla WARIANTU 2 25% - dla WARIANTU 3 15

17 Plany Inwestycyjne AXA Czy można dokonać nadpłaty składki regularnej? PI AXA PI AXA PREMIA PI AXA PLUS Nadpłata składki na wniosek klienta 1 : Nadpłata składki bez wniosku klienta 1 : nadpłata składki regularnej możliwa jest na wniosek klienta (informacja min 14 dni przed dokonaniem nadpłaty składki regularnej): - pieniądze ewidencjonowane są na rachunku nadpłat (nieoprocentowany) i uznawane na rachunek podstawowy w terminach wymagalności składek podstawowych, nadpłata składki regularnej realizowana jest bez wniosku klienta: - jeżeli nadpłata została dokonana na 14 dni przed datą wymagalności składki i jest niższa niż zł (PI AXA i PI AXA PREMIA) (5 000 zł PI AXA PLUS) a wymagana składka jest niższa niż zł (PI AXA i PI AXA PREMIA) (5 000 zł PI AXA PLUS) i co najmniej równa kwocie zaewidencjonowanej na rachunku nadpłat wówczas: - kwota wymagalnej składki zostanie zaewidencjonowana na rachunku podstawowym w terminie wymagalności a różnica pozostanie na rachunku nadpłat, - jeżeli nadpłata została dokonana na 14 dni przed datą wymagalności składki i wynosi co najmniej zł (PI AXA i PI AXA PREMIA) (5 000 zł PI AXA PLUS), wówczas zostanie zaewidencjonowana na rachunku dodatkowym i 17 OWU

18 Plany Inwestycyjne AXA PI AXA PI AXA PREMIA PI AXA PLUS Okres opłacania składki regularnej: Prolongata w opłacaniu składki regularnej 3 : 5 lat - minimalny okres opłacania składek 1 (10 lat opłacania składek jeżeli Klient zamierza wypłacić kapitał bez pomniejszenia o opłatę likwidacyjną, przy czym nie musi być zachowana ciągłość płatności 2 ) maksymalnie 90 dni od daty wymagalności składki regularnej (raty składki podstawowej) Zawieszenie opłacania składki regularnej 4 : Zawieszenie opłacania składki regularnej możliwe dopiero od 6 roku umowy: - na wniosek klienta lub automatycznie - na czas określony lub bezterminowo - skutkuje przedłużeniem należnej opłaty likwidacyjnej o okres zawieszenia składki regularnej - wznowienie płatności na wniosek klienta (jeżeli klient wznowi płatności bez informacji o wznowieniu wówczas wpłaty trafiają na rachunek nadpłat) OWU 2-44 OWU i Tabela opłat i limitów 3-18 OWU : 4-19 OWU

19 Plany Inwestycyjne AXA Zmiana częstotliwości opłacania składki regularnej 1 : Zmiana wysokości składki regularnej 2 : PI AXA PI AXA PREMIA PI AXA PLUS - możliwa w każdą rocznicę umowy (po przesłaniu informacji przez klienta min na 30 dni przed rocznicą) - podwyższenie możliwe w każdą rocznicę umowy (bez opłat) - obniżenie możliwe od 5 rocznicy umowy (dla PI AXA PLUS nie więcej niż minimalna wartość dla danego WARIANTU) Indeksacja składki regularnej 3 : - Propozycja Indeksacji składki w każdą rocznicę umowy, o: - wskaźnik inflacji za ostatni rok jednak nie mniej niż 3% Klient może co roku odmówić indeksacji (pisemnie lub elektronicznie AXA OnLine) OWU 2-21 OWU i Tabela opłat i limitów 3-22 OWU

20 19

21 Plany Inwestycyjne AXA PI AXA PI AXA PREMIA PI AXA PLUS Rachunek dodatkowy 1 Częstotliwość płatności 2 : Minimalna wysokość ść: 3 Alokacja składki regularnej: Zwiększenie alokacji składki regularnej: Indeksacja składki dodatkowej: Ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa funduszy nabyte za składki dodatkowe dowolna zł 100% w każdym roku umowy nie dotyczy nie dotyczy i 25 OWU 2-23 OWU 3-23 OWU i Tabela opłat i limitów

22 21

23 Plany Inwestycyjne AXA PI AXA PI AXA PREMIA PI AXA PLUS Wypłata częś ęściowa z rachunku podstawowego 1 Wypłata częś ęściowa z rachunku dodatkowego 2 Wypłata całkowita z rachunku podstawowego 3 Wypłata całkowita z rachunku dodatkowego 4 Beneficjent wykupu 5 : - możliwa od 6 roku umowy w każdym czasie na pisemny wniosek ubezpieczającego (można wskazać konkretny UFK) - wymagane dokumenty: wniosek i potwierdzona kopia dokumentu tożsamości UBEZPIECZAJĄCEGO i BENEFICJENTA WYKUPU - realizowana w terminie maks. 10 dni roboczych - możliwa w każdym czasie na pisemny wniosek ubezpieczającego (można wskazać konkretny UFK) - wymagane dokumenty: wniosek i potwierdzona kopia dokumentu tożsamości UBEZPIECZAJĄCEGO i BENEFICJENTA WYKUPU - realizowana w terminie maks. 10 dni roboczych - możliwa w każdym czasie na pisemny wniosek ubezpieczającego - wymagane dokumenty: wniosek i potwierdzona kopia dokumentu tożsamości UBEZPIECZAJĄCEGO i BENEFICJENTA WYKUPU - realizowana w terminie 30 dni roboczych - możliwa w każdym czasie na pisemny wniosek ubezpieczającego - wymagane dokumenty: wniosek i potwierdzona kopia dokumentu tożsamości UBEZPIECZAJĄCEGO i BENEFICJENTA WYKUPU - realizowana w terminie 10 dni roboczych Osoba uprawniona do otrzymania pieniędzy pochodzących z wypłaty częś ęściowej i całkowitej Beneficjentem wykupu może być albo Ubezpieczający albo Ubezpieczony OWU i Tabela opłat i limitów 2-28 OWU i Tabela opłat i limitów 3-29 OWU 4-29 OWU 5 12 OWU

24 23

25 Plany Inwestycyjne AXA PI AXA PI AXA PREMIA PI AXA PLUS Opłata administracyjna 1 10,91 zł miesięcznie (coroczna indeksacja o wskaźnik inflacji nie mniej niż 3% 2 ) Opłata za ryzyko 2 : Wysokość miesięcznej opłaty dla ubezpieczonego: 0,01 zł dla osób w wieku 0-17 lat 0,05 zł dla osób w wieku lat 0,25 zł dla osób w wieku lat 1,15 zł dla osób w wieku lat 5,00 zł dla osób w wieku od 81 lat Opłata za zarządzanie 3 : UFK Polskie: UFK Zagraniczne: Portfel Stab. Wzrostu, HSBC Cautious 4 : Portfel Zrównoważony, HSBC Balanced 5 : Portfel Akcji, HSBC Adventurous 6 : 2,25% - do 10 r. 1,25% - od 11 r. jak wyżej 2,70% - do 10 r. 1,70% - od 11 r. 2,90% - do 10 r. 1,90% - od 11 r. 3,10% - do 10 r. 2,10% - od 11 r. Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wysokość rocznych opłat za zarządzanie (stawka dzienna 1/365 rocznej): 2,25% - do 10 r. 1,25% - od 11 r. 2,75% - do 10 r. 1,75% - od 11 r. 2,70% - do 10 r. 1,70% - od 11 r. 2,90% - do 10 r. 1,90% - od 11 r. 3,10% - do 10 r. 2,10% - od 11 r. 1,90% - do 10 r. 1,10% - od 11 r. jak wyżej 2,35% - do 10 r. 1,55% - od 11 r. 2,55% - do 10 r. 1,75% - od 11 r. 2,75% - do 10 r. 1,95% - od 11 r. 1,80% - do 10 r. 1,00% - od 11 r. jak wyżej 2,25% - do 10 r. 1,65% - od 11 r. 2,45% - do 10 r. 1,65% - od 11 r. 2,65% - do 10 r. 1,85% - od 11 r. 1,70% - do 10 r. 1,00% - od 11 r. jak wyżej 2,15% - do 10 r. 1,45% - od 11 r. 2,35% - do 10 r. 1,65% - od 11 r. 2,55% - do 10 r. 1,85% - od 11 r OWU i Tabela opłat i limitów podana wysokość opłaty dotyczy 2010 roku 2-41 OWU i Tabela opłat i limitów 3-43 OWU i Tabela opłat i limitów 4, 5, 6 nie dotyczy PI AXA PREMIA z tego względu, że nie występują tam fundusze HSBC

26 Plany Inwestycyjne AXA Opłata od wykupu 1 : Opłata operacyjna 2 : Opłata likwidacyjna 3 : 25 Rok umowy: PI AXA PI AXA PREMIA Określane jako % wypłacanej wartości (wysokość zależy od momentu wykupu): PI AXA PLUS 1,0% - od 1 do 10 roku polisy 0,5% - od 11 do 19 roku polisy 0,0% - od 20 roku polisy 20 zł obniżenie składki regularnej 20 zł zmiana częstotliwości składki regularnej 200 zł wznowienie umowy przed 5 rocznicą 200 zł odwołanie wypowiedzenia przed 5 rocznicą Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Opłata likwidacyjne to wielokrotność składki regularnej za 1 rok umowy (nie więcej niż wartość rachunku podstawowego) 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,4 1,2 1,0 0,8 0, OWU i Tabela opłat i limitów 2-46 OWU i Tabela opłat i limitów 3-44 OWU i Tabela opłat i limitów 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3

27 Plan Inwestycyjny AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną jednorazowo Jarosław Przybylski Prezentacja dla DSA F.G. S.A. 26

28 Plan Inwestycyjny AXA składka jednorazowa Plan Inwestycyjny AXA to produkt: - inwestycyjny z minimalną ochroną (stała s.u. w wysokości 100 zł) - dający dostęp do 56 funduszy i 6 portfeli modelowych - ze składką jednorazową (możliwość wpłat dodatkowych od 2 roku) - z alokacją do 100% składki Do kogo skierowana jest nasza oferta? - Ubezpieczony 1 : - osoba fizyczna (bez górnej granicy wieku) - Ubezpieczający 2 : - od 18 roku życia - osoba prawna/jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej Na jaki okres zawierana jest umowa? - bezterminowo OWU 2-2 OWU 3-40 OWU

29 28

30 j2 Oferta TFI dostępnych w ramach PI AXA 29

31 Slajd 29 j2 jarekp;

32 PI AXA i PI AXA PLUS oferta funduszy * Fundusze pienięzne Fundusze Akcji Fundusze Zagraniczne 1 Rynku Pieniężnego ** 21 ARKA BZ WBK Akcji 44 Talents *** Fundusze Obligacji 22 Akcji ** 45 Optimal Income *** 2 Bezpiecznego Inwestowania ** 23 DWS Akcji 46 Europe Small Cap *** 3 DWS Dłużnych Papierów Wartościowych 24 DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus 47 Euro Relative Value *** 4 SKARBIEC Obligacja 25 ING Selektywny Plus 48 Europe Emerging *** Fundusze Ochrony Kapitału 26 LEGG MASON Akcji 49 Europe Real Estate Securities *** 5 SKARBIEC Ochrony Kapitału 27 NOBLE FUND Akcji 50 BlackRock Latin American **** 6 Uni StoProcent Plus 28 PIONEER Akcji Polskich 51 BlackRock Local Emerging Markets Fundusze Stabilnego Wzrostu 29 PKO/CREDIT SUISSE Akcji Short Duration Bond **** 7 Stabilnego Wzrostu ** 30 SKARBIEC Akcja 52 BlackRock New Energy **** 8 DWS Zabezpieczenia Emerytalnego 31 UniKorona Akcje 53 BlackRock World Gold **** 9 PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Fundusze rynków międzynarodowych 54 BlackRock World Mining **** 10 SKARBIEC III Filar 32 ING Środkowoeuropejski Sektora Finanasowego Plus 55 Templeton Asian Growth **** Fundusze Aktywnej Alokacji 33 LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski 56 Templeton Global Bond **** 11 Aktywnego Inwestowania ** 34 PIONEER Akcji Amerykańskich 57 HSBC BRIC Markets Equity **** 12 Uni Aktywna Alokacja (95%) 35 PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 58 HSBC Climate Change **** Fundusze Zrównoważone 36 PKO Akcji Nowa Europa 59 HSBC Global Emerging Markets Equity **** 13 ING Środkowoeuropejski Budownictwa 37 PKO Japońskiego Rynku Akcji 60 HSBC Indian Equity **** i Nieruchomości Plus Portfele funduszy polskich 61 JPMorgan Emerging 14 NOBLE FUND Mieszany 38 AXA Portfel Stabilnego Wzrostu Europe Middle East and Africa Equity **** 15 SKARBIEC Sektora Nieruchomości 39 AXA Portfel Zrównoważony 62 JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral **** 16 ARKA BZ WBK Zrównoważony 40 AXA Portfel Akcji 17 DWS Zrównoważony Portfele funduszy zagranicznych 18 PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony 41 HSBC Cautious Portfolio 19 SKARBIEC Waga 42 HSBC Balanced Portfolio 20 UniKorona Zrównoważony 43 HSBC Adventurous Portfolio 30 * stan na dzień ** zarządzane przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. *** subfundusze funduszu AXA World Funds zarządzane przez AXA Investment Managers - cena tytułów uczestnictwa danego funduszu zagranicznego, w które lokowane są aktywa UFK, ustalana jest w EURO (występuje RYZYKO WALUTOWE) **** cena tytułów uczestnictwa danego funduszu zagranicznego, w które lokowane są aktywa UFK, ustalana jest w DOLARACH (występuje RYZYKO WALUTOWE)

33 PI AXA PREMIA oferta funduszy * Fundusze pienięzne 1 Rynku Pieniężnego ** Fundusze Obligacji 2 Bezpiecznego Inwestowania ** Fundusze Stabilnego Wzrostu 3 Stabilnego Wzrostu ** Fundusze Aktywnej Alokacji 4 Aktywnego Inwestowania ** Fundusze Akcji 5 Akcji ** Fundusze Zagraniczne 6 Talents *** 7 Optimal Income *** 8 Europe Small Cap *** 9 Euro Relative Value *** 10 Europe Emerging *** 11 Europe Real Estate Securities *** Portfele funduszy polskich 12 AXA Portfel Stabilnego Wzrostu 13 AXA Portfel Zrównoważony 14 AXA Portfel Akcji 31 * stan na dzień ** zarządzane przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. *** subfundusze funduszu AXA World Funds zarządzane przez AXA Investment Managers: - RYZYKO WALUTOWE - cena tytułów uczestnictwa danego funduszu zagranicznego, w które lokowane są aktywa UFK, ustalana jest w EURO

34 Plany Inwestycyjne AXA portfele modelowe Pioneer Akcji Polskich UniKorona Akcje DWS Polska Akcji DWS Polska Top 50 małych i średnich spółek DWS Polska Dłużnych Papierów Wartościowych Portfel Akcyjny Skarbiec-Akcja Skarbiec Obligacja Arka Akcji Portfel Stabilnego Wzrostu Portfel Zrównoważony Noble Fund Akcji 32 Legg Mason Akcji PKO/CS Akcji PKO/CS Akcji Nowa Europa Szczegóły dotyczące Portfeli Funduszy znajdują się w Regulaminie UFK Środkowoeuropejski sektora finansowego Plus

35 33

36 Plan Inwestycyjny AXA składka jednorazowa 7. Monitoring inwestycji Serwis AXA OnLine dla klienta: dostęp do aktualnych informacji o stanie rachunku możliwość składania zleceń (zmiana alokacji i konwersje) - bezpłatnie historia transakcji biuletyny inwestycyjne, wyniki inwestycyjne funduszy, rekomendacje korespondencja z AXA 34

37 Plan Inwestycyjny AXA składka jednorazowa 8a. 8b. 35 Konwersja 1 i 1a : Konwersja to zmiana funduszu(y) możliwa oddzielnie dla rachunku podstawowego i dodatkowego polegająca na nabyciu jednostek uczestnictwa funduszu za środki uzyskane z umorzenia jednostek uczestnictwa innego funduszu za pośrednictwem konta Online wszystkie zlecenia konwersji są bezpłatne Maksymalny czas realizacji zlecenia konwersji: - 3 dni robocze realizacja zlecenia sprzedaży - 4 dni robocze realizacja zlecenia zakupu Konwersję określa się z dokładnością do 1% Alokacja 2 i 2a : w praktyce Alokacja określa sposób inwestowania wpłat jednorazowych i dodatkowych, możliwa oddzielnie dla wpłat jednorazowych i dodatkowych za pośrednictwem konta Online wszystkie zmiany alokacji są bezpłatne Maksymalny okres realizacji zlecenia zmiany alokacji: - 3 dni robocze od dnia otrzymania zlecenia w formie pisemnej - 0 dni roboczych za pośrednictwem konta OnLine 2. dni robocze - na realizację konwersji (fundusze polskie) 3. dni robocze - na realizację konwersji (fundusze zagr.) Alokację określa się z dokładnością do 1% i w jeden fundusz nie mniej niż 10% 1-2 i 27 OWU i Tabela opłat i limitów 2-2 i 26 OWU i Tabela opłat i limitów 1a i 2a - Uwaga: opłata za nabywanie i umarzanie jednostek uczestnictwa UFK o całkowitej alokacji aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których cena ustalana jest w walucie obcej wynosi 0,15% w stosunku do wartości nabywanych lub umarzanych jednostek uczestnictwa ( 14 Regulaminu UFK o całkowitej alokacji aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i Tabela opłati limitów)

38 36

39 Plan Inwestycyjny AXA składka jednorazowa 4. Składka (podstawowa/dodatkowa) i rachunki (podstawowy/dodatkowy) Rachunek podstawowy: Rachunek dodatkowy: 4a. Rachunek podstawowy 1 : Ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa funduszy nabyte za składkę jednorazową (podstawowe) Rachunek dodatkowy 2 : Ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa funduszy nabyte za składki dodatkowe 4b. Częstotliwość płatności 3 : Jednorazowo: Minimalna wysokość składki podstawowej zł Maksymalna wysokość składki podstawowej bez ograniczeń Częstotliwość płatności 5 : Min wysokość składki dodat. 6 : Max wysokość składki: Dowolna: zł bez ograniczeń Uwaga: jeżeli wpłata składki nastąpi w 1 roku umowy wówczas wpłacona składka zostanie potraktowana jako składka podstawowa 4c. 37 Wysokość alokacji składki podstawowej 7 : Wariant 1 100% 1-2 i 17 OWU i Tabela opłat i limitów 2-2 i 18 OWU i Tabela opłat i limitów 3-14 OWU Wariant 2 alokacja zależy od wysokości wpłaty: 96% - dla wpłat do 100 tys zł 97% - dla wpłat pow. 100 do 250 tys zł 98% - dla wpłat pow. 250 do 500 tys zł 99% - dla wpłat pow. 500 tys zł UWAGA: wysokość alokacji wynika z potrącenia opłaty wstępnej 4-14 OWU i Tabela opłat i limitów 5 16 OWU 6-16 OWU i Tabela opłat i limitów Wysokość alokacji składki dodatkowej 8 : 7-34 OWU i Tabela opłat i limitów 8-34 OWU i Tabela opłat i limitów 100%

40 38

41 Plan Inwestycyjny AXA składka jednorazowa 9. 9a. Dostęp do kapitału (wypłata kapitału): Wypłata częściowa (wykup częściowy) 1 Rachunek podstawowy: - możliwa w każdym czasie - na pisemny wniosek ubezpieczającego (można wskazać konkretny fundusz) - wymagane dokumenty: - wniosek i potwierdzona kopia dokumentu tożsamości UBEZPIECZAJĄCEGO i BENEFICJENTA WYKUPU - realizowana w terminie 10 dni roboczych Rachunek dodatkowy: - możliwa w każdym czasie - na pisemny wniosek ubezpieczającego (można wskazać konkretny fundusz) - wymagane dokumenty: - wniosek i potwierdzona kopia dokumentu tożsamości UBEZPIECZAJĄCEGO i BENEFICJENTA WYKUPU - realizowana w terminie 10 dni roboczych 9b. Wypłata całkowita (wykup całkowity) 2 : - możliwa w każdym czasie - na pisemny wniosek ubezpieczającego (można wskazać konkretny fundusz) - wymagane dokumenty: - wniosek i potwierdzona kopia dokumentu tożsamości UBEZPIEZAJĄCEGO i BENEFICJENTA WYKUPU - realizowana w terminie 30 dni roboczych - j.w. 9c. 39 Beneficjent - Osoba uprawniona do otrzymania pieniędzy pochodzących z wypłaty częściowej i całkowitej wykupu 3 : - Beneficjentem wykupu może być albo Ubezpieczający albo Ubezpieczony 1-21 OWU i Tabeli Opłat i Limitów 2-22 OWU i Tabeli Opłat i Limitów 3-2, 21 i 22 OWU

42 40

43 Plan Inwestycyjny AXA składka jednorazowa 5. Opłaty cykliczne: Rachunek podstawowy: Rachunek dodatkowy: 5a. Opłata za ryzyko 1 : (wysokość opłat miesięcznych) Dla osób w wieku: ,01 zł ,15 zł ,05 zł od 81 5,00 zł ,25 zł - brak Opłata za zarządzanie 2 : Wysokość rocznych opłat za zarządzanie: - Na zasadach i wysokości jak dla rachunku podstawowego 5b. Dla UFK Dla Portfeli: - Stabilnego Wzrostu; - HSBC Cautious 1,75% - pierwsze 10 lat 0,75% - od 11 roku 2,20% - pierwsze 10 lat 1,20% - od 11 roku - Zrównoważony - HSBC Balanced 2,40% - pierwsze 10 lat 1,40% - od 11 roku - Akcji; - HSBC Adventurous 2,60% - pierwsze 10 lat 1,60% - od 11 roku OWU i Tabela opłat i limitów 2-35 OWU i Tabela opłat i limitów

44 Plan Inwestycyjny AXA składka jednorazowa 6. 6a. Inne opłaty: Opłata likwidacyjna 1 Uwaga: pobierana jest jako % wypłacanych aktywów Rachunek podstawowy: Wysokość opłaty likwidacyjnej w danym roku polisy: Wariant 1 Rok Opłata 1 8% 2 7% 3 6% 4 5% 5 4% 6 3% Wariant 2 Rok Wysokość składki: do pow. 500 Opłata likwidacyjna 1 7% 6% 5% 4% 2 4% 3% 2% 1% Rachunek dodatkowy: - brak OWU i Tabela opłat i limitów

45 43

46 Proces zawarcia umowy Spotkanie z Klientem: - Podpisanie wniosku - Wybór Funduszu/y - Wpłata pieniędzy 1. Pośrednik finansowy: - weryfikacja wniosku/ów Centrala AXA: - otrzymanie wniosku/ów wprowadzenie wniosków - otwarcie rachunku: - podstawowego, - dodatkowego 3. 2 dni robocze** Przedstawiciel max 3 dni robocze** - wystawienie dokumentów: - polisa, - AXA KOD - hasła do AXA On Line - złożenie zleceń zakupu jednostek uczestnictwa do TFI dzień roboczy** nabycie jednostek max 4 dni robocze* 44 Spotkanie z Klientem: - przekazanie dokumentów - pomoc w zalogowaniu, (jak działa rachunek) - uzyskanie potwierdzenia odbioru dokumentów - strzałki (1, 2, 6, 7, 8, 9, 10) oznaczają proces przekazania dokumentów, - strzałki (3, 4, 5) oznaczają poszczególne procesy w centrali AXA * - tzw. dzień przeliczenia określony w 2 OWU; ** - terminy zgodne z wewnętrznymi regulacjami AXA dla standardowego procesu obsługi umowy

47 Plany Inwestycyjne AXA - wnioski Wniosek Plan Inwestycyjny AXA PLUS Wniosek Plan Inwestycyjny AXA Wniosek Plan Inwestycyjny AXA PREMIA 45

48 Dziękuję Jarosław Przybylski Zawiercie

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną.

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Zakres Suma Okres Ochrona ubezpieczeniowa Składka ubezpieczeniowa regularna Alokacja składek regularnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi Generali Prospero Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Prospero informacje podstawowe Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ubezpieczonym może ż być

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa NR GL/Ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Plan Inwestycyjny AXA 1) Premia 2) Plus

Plan Inwestycyjny AXA 1) Premia 2) Plus Plan Inwestycyjny AXA 1) Premia 2) Plus inwestowanie + premie Powiększamy składki! Agenda 1 : Nowe produkty typ PI AXA założenia ogóle 2 : PI AXA Premia koncepcja produktu zasady przyznawania premii fundusze

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną.

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. SuperFundusz Plus SuperFundusz Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. 1 Jeden wybór, wiele możliwości 2 Dwa produkty SuperFundusz Składka minimalna 1800 PLN i załącznik

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Multi Program INwestycyjny AEGON 2008

Multi Program INwestycyjny AEGON 2008 Plus WARUNKI Program INwestycyjny AEGON Program INwestycyjny AEGON Plus 1 Plus WARUNKI TYP Indywidualne ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną. Długoterminowy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/397/397004/10-2014/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA Kod duktu 397, numer statystyczny 397004

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO UI/KP/350/302550/01-2016/T KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO Kod duktu 350, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia

Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

Ranking Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) Planu Inwestycyjnego AXA

Ranking Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) Planu Inwestycyjnego AXA Ranking Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) Planu Inwestycyjnego AXA Październik 2009 Indeks Indeks Planu Inwestycyjnego AXA Indeks planu inwestycyjnego AXA (PLN, wykres tygodniowy) 270 250 230

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści:

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści: Aneks nr 7 z dnia 8 kwietnia 2013 roku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/99/9900/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA duktu 99, numer statystyczny 9900 Tabela

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjny In Plus

Program Inwestycyjny In Plus PRODUKT NA JAKI OKRES ZAWIERANA JEST UMOWA? DLA KOGO? MINIMALNA SKŁADKA W JAKI SPOSÓB OTWORZYĆ IN PLUS? GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK? DOSTĘPNE UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE (UFK): W FUNDUSZE JAKICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Plan Inwestycyjny Duo

Plan Inwestycyjny Duo Plan Inwestycyjny Duo Składki, wiek zawarcia Składka podstawowa jednorazowa minimum 10 000 zł z możliwością dopłaty w ciągu pierwszych 12 miesięcy polisy Składka dodatkowa płatna od 2. roku polisy w dowolnym

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Nordea Life & Pensions Nordea Efekt Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Zakres szkolenia: Produkt Nordea Efekt Ubezpieczeniowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa

Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa 1 Nowa oferta produktów inwestycyjnych Grupy Generali Kompetencje, zaufanie, jakość i tradycja to wartości, z którymi utożsamia się Generali Generali Polska jest

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

OPIS Negocjator V. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V

OPIS Negocjator V. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V OPIS Negocjator V I. Negocjator V jest produktem finansowym, stanowiącym połączenie terminowej lokaty oszczędnościowej zawartej z Getin Noble Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Subfundusze działające w ramach ING Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach ING Parasol FIO Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla Uczestników Funduszy, którzy złożyli zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem ING BankOnLine lub Dyspozycji Regularnego Inwestowania

Bardziej szczegółowo

ZYPPLUSBF-T501 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat

ZYPPLUSBF-T501 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS BELL FORD (kod tabeli: TOIL5 PREMIUM Wykaz UFK nr 3), stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM. Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki

KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM. Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki Plan Prezentacji Definicja i przedmiot badania; Kryterium podziału rynku Funduszy; Opłaty za nabycie

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Program Inwestycyjny ze składką jednorazową dla Klientów Banku BPH S.A. Obowiązują od 3.11.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Produkt ma przede wszystkim charakter inwestycyjny, a ponadto może być także ofertą o charakterze młodzieżowym

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10.

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10. Wspólna Tabela Opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i Segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) www.nnip.com www.nntfi.pl 1 Co to jest IKZE i IKE? 2 Polski system emerytalny Czy emerytura z ZUS będzie wystarczająca?

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Czas trwania umowy umowa jest zawierana na czas nieoznaczony

Czas trwania umowy umowa jest zawierana na czas nieoznaczony Multi PIN AEGON 2.1 Parametry podstawowe Zakres Ubezpieczenia: Śmierć Ubezpieczonego Dożycie przez Ubezpieczonego do stu lat Śmierć NW (przez pierwsze 3 lata polisowe) Czas trwania umowy umowa jest zawierana

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.04.2014. generali.pl

Obowiązuje od 01.04.2014. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłością - Firma PLUS ze składką regularną dla Klientów Alior Bank będących posiadaczami rachunku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000 Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych Oprócz wielu możliwości inwestowania swojego kapitału jedną z lepszych form stanowią otwarte fundusze inwestycyjne. Programy SKANDII i AEGONA pozwalają

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Strefa Inwestycji Premium

Strefa Inwestycji Premium Strefa Inwestycji Premium Prezentacja dla Klientów Warszawa, 23 lipca 2015 r. Strefa Inwestycji Premium kluczowe informacje o produkcie UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZAJĄCY OFERTA FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi 6

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi 6 inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi 6 ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PINM6/14/09/01

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Program inwestycyjny ze składką jednorazową. Ogólne warunki ubezpieczenia. Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r.

Program inwestycyjny ze składką jednorazową. Ogólne warunki ubezpieczenia. Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r. Program inwestycyjny ze składką jednorazową Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI

Bardziej szczegółowo

a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 1:

a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 1: I. Struktura opłat manipulacyjnych dla: 1. PKO Akcji Nowa Europa funduszu inwestycyjnego otwartego; 2. PKO Akcji funduszu inwestycyjnego otwartego; 3. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek funduszu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania inwestycje Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Zmiany nazw funduszy UFK

Zmiany nazw funduszy UFK Zmiany nazw funduszy UFK Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą marki ING, z dniem 20 lipca 2015 r. zwrot ING występujący w nazwach wszystkich ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz funduszy

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Kod OWU: UB_OLIJ143

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIMN/14/04/18 Informacje

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 336 307 502 542 001 489 1. Lokaty 336 300 043 541 966 311 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE EUROPEJSKICH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE EUROPEJSKICH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Euro Kompas Kod OWU: UB_OLIJ118 Kod Funduszu: FOLOB011 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A.

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A. Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A. I. Jednostki Uczestnictwa kategorii A 1. Opłaty Dystrybucyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo