Plany Inwestycyjne AXA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plany Inwestycyjne AXA"

Transkrypt

1 Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową opłacaną regularnie Jarosław Przybylski Prezentacja dla DSA F.G. S.A. 1

2 Plany Inwestycyjne AXA inwestycje regularne PI AXA Przeznaczony dla osób: - inwestujących od 200 zł zł miesięcznie (do zł rocznie), - zainteresowanych szeroką ofertą inwestycyjną z większymi możliwościami inwestycyjnymi w okresie bessy jak i hossy, PI AXA PREMIA Przeznaczony dla osób: - inwestujących od 200 zł zł miesięcznie (do zł rocznie), - preferujących wysoką stopę zwrotu poprzez dodatkowe zwiększenie wartości rachunku i szukających najprostszych rozwiązań inwestycyjnych, PI AXA PLUS Przeznaczony dla osób: - inwestujących od zł zł miesięcznie (do zł rocznie), - zainteresowanych szeroką ofertą inwestycyjną z większymi możliwościami inwestycyjnymi w okresie bessy jak i hossy, zwracających również uwagę na stronę kosztową, 2

3 Plany Inwestycyjne AXA inwestycje regularne PI AXA PI AXA PREMIA PI AXA PLUS Okres umowy Strony umowy Umowa bezterminowa 1 Ubezpieczony 2 : - osoba fizyczna (0-70 rok życia - nieukończony) Ubezpieczający 3 : osoba fizyczna od 18 roku życia; lub osoba prawna 3. Suma Ubezpieczenia 100 zł 4 4. Oferta inwestycyjna 5 56 UFK 6 Portfeli Model. 11 UFK 3 Portfele Modelowe 56 UFK 6 Portfeli Model. 5. Serwis AXA on-line TAK Alokacja składki regularnej w każdym roku umowy Zwiększenie alokacji składki regularnej 100% brak + 10% - po I roku % - po II roku 6 Minimalny okres opłacania składki regularnej 5 lat OWU 2-2 i 9 OWU 3-2 OWU : 4-2 OWU i Tabele opłat i limitów 5 stan na dzień OWU PI AXA PREMIA : 7-16 OWU PI AXA PLUS 8 33 OWU + 15% (W1) + 20% (W2) + 25% (W3) w I roku umowy 7

4 Plany Inwestycyjne AXA inwestycje regularne PI AXA PI AXA PREMIA PI AXA PLUS Rachunek dodatkowy Alokacja składki dodatkowej w każdym roku umowy Dostęp do kapitału z rachunku podstawowego Dostęp do kapitału z rachunku dodatkowego Opłaty obligatoryjne dla rachunku podstawowego Opłaty warunkowe dla rachunku podstawowego Opłata obligatoryjna dla rachunku dodatkowego Opodatkowanie Tak 1 100% TAK 2 (po 10 latach opłaconych składek bez opłaty likwidacyjnej) TAK 3 (bez opłat) Administracyjna 4 ; Za ryzyko 5 ; Za zarządzanie 6 Od wykupu 7 ; Likwidacyjna 8 ; Operacyjne 9 Za zarządzanie 6 Podatek belki w przypadku wypłaty pieniędzy przez Ubezpieczającego i 25 OWU 2-28 i 29 OWU 3-28 i 29 OWU : 4-42 OWU i Tabele opłat i limitów 5-41 OWU i Tabela opłat i limitów 6-43 OWU i Tabela opłat i limitów : 7-45 OWU i Tabela opłat i limitów 8-44 OWU i Tabela opłat i limitów 9-46 OWU i Tabela opłat i limitów

5 5

6 j1 Oferta TFI dostępnych w ramach PI AXA 6

7 Slajd 6 j1 jarekp;

8 PI AXA i PI AXA PLUS oferta funduszy * Fundusze pienięzne Fundusze Akcji Fundusze Zagraniczne 1 Rynku Pieniężnego ** 21 ARKA BZ WBK Akcji 44 Talents *** Fundusze Obligacji 22 Akcji ** 45 Optimal Income *** 2 Bezpiecznego Inwestowania ** 23 DWS Akcji 46 Europe Small Cap *** 3 DWS Dłużnych Papierów Wartościowych 24 DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus 47 Euro Relative Value *** 4 SKARBIEC Obligacja 25 ING Selektywny Plus 48 Europe Emerging *** Fundusze Ochrony Kapitału 26 LEGG MASON Akcji 49 Europe Real Estate Securities *** 5 SKARBIEC Ochrony Kapitału 27 NOBLE FUND Akcji 50 BlackRock Latin American **** 6 Uni StoProcent Plus 28 PIONEER Akcji Polskich 51 BlackRock Local Emerging Markets Fundusze Stabilnego Wzrostu 29 PKO/CREDIT SUISSE Akcji Short Duration Bond **** 7 Stabilnego Wzrostu ** 30 SKARBIEC Akcja 52 BlackRock New Energy **** 8 DWS Zabezpieczenia Emerytalnego 31 UniKorona Akcje 53 BlackRock World Gold **** 9 PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Fundusze rynków międzynarodowych 54 BlackRock World Mining **** 10 SKARBIEC III Filar 32 ING Środkowoeuropejski Sektora Finanasowego Plus 55 Templeton Asian Growth **** Fundusze Aktywnej Alokacji 33 LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski 56 Templeton Global Bond **** 11 Aktywnego Inwestowania ** 34 PIONEER Akcji Amerykańskich 57 HSBC BRIC Markets Equity **** 12 Uni Aktywna Alokacja (95%) 35 PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 58 HSBC Climate Change **** Fundusze Zrównoważone 36 PKO Akcji Nowa Europa 59 HSBC Global Emerging Markets Equity **** 13 ING Środkowoeuropejski Budownictwa 37 PKO Japońskiego Rynku Akcji 60 HSBC Indian Equity **** i Nieruchomości Plus Portfele funduszy polskich 61 JPMorgan Emerging 14 NOBLE FUND Mieszany 38 AXA Portfel Stabilnego Wzrostu Europe Middle East and Africa Equity **** 15 SKARBIEC Sektora Nieruchomości 39 AXA Portfel Zrównoważony 62 JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral **** 16 ARKA BZ WBK Zrównoważony 40 AXA Portfel Akcji 17 DWS Zrównoważony Portfele funduszy zagranicznych 18 PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony 41 HSBC Cautious Portfolio 19 SKARBIEC Waga 42 HSBC Balanced Portfolio 20 UniKorona Zrównoważony 43 HSBC Adventurous Portfolio 7 * stan na dzień ** zarządzane przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. *** subfundusze funduszu AXA World Funds zarządzane przez AXA Investment Managers - cena tytułów uczestnictwa danego funduszu zagranicznego, w które lokowane są aktywa UFK, ustalana jest w EURO (występuje RYZYKO WALUTOWE) **** cena tytułów uczestnictwa danego funduszu zagranicznego, w które lokowane są aktywa UFK, ustalana jest w DOLARACH (występuje RYZYKO WALUTOWE)

9 PI AXA PREMIA oferta funduszy * Fundusze pienięzne 1 Rynku Pieniężnego ** Fundusze Obligacji 2 Bezpiecznego Inwestowania ** Fundusze Stabilnego Wzrostu 3 Stabilnego Wzrostu ** Fundusze Aktywnej Alokacji 4 Aktywnego Inwestowania ** Fundusze Akcji 5 Akcji ** Fundusze Zagraniczne 6 Talents *** 7 Optimal Income *** 8 Europe Small Cap *** 9 Euro Relative Value *** 10 Europe Emerging *** 11 Europe Real Estate Securities *** Portfele funduszy polskich 12 AXA Portfel Stabilnego Wzrostu 13 AXA Portfel Zrównoważony 14 AXA Portfel Akcji 8 * stan na dzień ** zarządzane przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. *** subfundusze funduszu AXA World Funds zarządzane przez AXA Investment Managers: - RYZYKO WALUTOWE - cena tytułów uczestnictwa danego funduszu zagranicznego, w które lokowane są aktywa UFK, ustalana jest w EURO

10 Plany Inwestycyjne AXA portfele modelowe Pioneer Akcji Polskich UniKorona Akcje DWS Polska Akcji DWS Polska Top 50 małych i średnich spółek DWS Polska Dłużnych Papierów Wartościowych Portfel Akcyjny Skarbiec-Akcja Skarbiec Obligacja Arka Akcji Portfel Stabilnego Wzrostu Portfel Zrównoważony Noble Fund Akcji 9 Legg Mason Akcji PKO/CS Akcji PKO/CS Akcji Nowa Europa Szczegóły dotyczące Portfeli Funduszy znajdują się w Regulaminie UFK Środkowoeuropejski sektora finansowego Plus

11 10

12 Plany Inwestycyjne AXA Serwis AXA On-Line dla klienta na stronie: dostęp do aktualnych informacji o stanie rachunku możliwość składania zleceń (zmiana alokacji i konwersje) historia transakcji biuletyny inwestycyjne, wyniki inwestycyjne funduszy, rekomendacje korespondencja z AXA (np. odmowa indeksacji) 11

13 Plany Inwestycyjne AXA Konwersja 1 i 1a : Konwersja to zmiana funduszu(y) możliwa oddzielnie dla rachunku podstawowego i dodatkowego polegająca na nabyciu jednostek uczestnictwa funduszu za środki uzyskane z umorzenia jednostek uczestnictwa innego funduszu za pośrednictwem konta Online wszystkie zlecenia konwersji są bezpłatne Maksymalny czas realizacji zlecenia konwersji: - 3 dni robocze realizacja zlecenia sprzedaży - 4 dni robocze realizacja zlecenia zakupu Konwersję określa się z dokładnością do 1% Alokacja 2 i 2a : w praktyce Alokacja określa sposób inwestowania wpłat regularnych i dodatkowych, możliwa oddzielnie dla wpłat regularnych i dodatkowych za pośrednictwem konta Online wszystkie zmiany alokacji są bezpłatne Maksymalny okres realizacji zlecenia zmiany alokacji: - 3 dni robocze od dnia otrzymania zlecenia w formie pisemnej - 0 dni roboczych za pośrednictwem konta OnLine 2. dni robocze - na realizację konwersji (fundusze własne) 3. dni robocze - na realizację konwersji (fundusze zewnętrzne) Alokację określa się z dokładnością do 1% i w jeden fundusz nie mniej niż 10% 1-2 i 27 OWU i Tabela opłat i limitów 2-2 i 26 OWU i Tabela opłat i limitów 1a i 2a - Uwaga: opłata za nabywanie i umarzanie jednostek uczestnictwa UFK o całkowitej alokacji aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których cena ustalana jest w walucie obcej wynosi 0,15% w stosunku do wartości nabywanych lub 12 umarzanych jednostek uczestnictwa ( 14 Regulaminu UFK o całkowitej alokacji aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i Tabela opłati limitów)

14 13

15 Plany Inwestycyjne AXA PI AXA PI AXA PREMIA PI AXA PLUS Rachunek podstawowy Częstotliwość płatności 2 : Miesięcznie: Kwartalnie: Półrocznie: Rocznie: Alokacja składki regularnej: Ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa funduszy nabyte za składki regularne (podstawowe) 1 Minimalna i Maksymalna wysokość pierwszorocznej składki regularnej (składki podstawowej) w zł 3 : Wariant % w każdym roku umowy Wariant Wariant 3 Min i Max wysokość pierwszorocznej składki regularnej (w zł) dla danego wariantu produktu 4 : Zwiększenie alokacji składki regularnej: brak +10% - po I roku 5 +10% - po II roku 5 +15% 6 w pierwszym roku umowy +20% 6 w pierwszym roku umowy +25% 6 w pierwszym roku umowy i 24 OWU 2-15 OWU i Tabela opłat i limitów 3-15 OWU i Tabela opłat i limitów : 4-15 OWU i Tabele opłat i limitów 5 16 OWU PI AXA PREMIA 6-16 OWU i Tabela opłat i limitów PI AXA PLUS

16 Plany Inwestycyjne AXA Jak zwiększana jest alokacja składki? PI AXA PREMIA po opłaceniu pierwszej należnej składki podstawowej za drugi rok umowy powiększamy wartość zlecenia zakupu jednostek uczestnictwa w funduszu realizowanego za składkę podstawową o: 10% - należnej i opłaconej składki podstawowej za I rok umowy, po opłaceniu pierwszej należnej składki podstawowej za trzeci rok umowy powiększamy wartość zlecenia zakupu jednostek uczestnictwa w funduszu realizowanego za składkę podstawową o: 10% - należnej i opłaconej składki podstawowej za I rok umowy, PI AXA PLUS w pierwszym roku umowy powiększamy wartość każdego zlecenia zakupu jednostek uczestnictwa w funduszu realizowanego za składkę podstawową o: 15% - dla WARIANTU 1 20% - dla WARIANTU 2 25% - dla WARIANTU 3 15

17 Plany Inwestycyjne AXA Czy można dokonać nadpłaty składki regularnej? PI AXA PI AXA PREMIA PI AXA PLUS Nadpłata składki na wniosek klienta 1 : Nadpłata składki bez wniosku klienta 1 : nadpłata składki regularnej możliwa jest na wniosek klienta (informacja min 14 dni przed dokonaniem nadpłaty składki regularnej): - pieniądze ewidencjonowane są na rachunku nadpłat (nieoprocentowany) i uznawane na rachunek podstawowy w terminach wymagalności składek podstawowych, nadpłata składki regularnej realizowana jest bez wniosku klienta: - jeżeli nadpłata została dokonana na 14 dni przed datą wymagalności składki i jest niższa niż zł (PI AXA i PI AXA PREMIA) (5 000 zł PI AXA PLUS) a wymagana składka jest niższa niż zł (PI AXA i PI AXA PREMIA) (5 000 zł PI AXA PLUS) i co najmniej równa kwocie zaewidencjonowanej na rachunku nadpłat wówczas: - kwota wymagalnej składki zostanie zaewidencjonowana na rachunku podstawowym w terminie wymagalności a różnica pozostanie na rachunku nadpłat, - jeżeli nadpłata została dokonana na 14 dni przed datą wymagalności składki i wynosi co najmniej zł (PI AXA i PI AXA PREMIA) (5 000 zł PI AXA PLUS), wówczas zostanie zaewidencjonowana na rachunku dodatkowym i 17 OWU

18 Plany Inwestycyjne AXA PI AXA PI AXA PREMIA PI AXA PLUS Okres opłacania składki regularnej: Prolongata w opłacaniu składki regularnej 3 : 5 lat - minimalny okres opłacania składek 1 (10 lat opłacania składek jeżeli Klient zamierza wypłacić kapitał bez pomniejszenia o opłatę likwidacyjną, przy czym nie musi być zachowana ciągłość płatności 2 ) maksymalnie 90 dni od daty wymagalności składki regularnej (raty składki podstawowej) Zawieszenie opłacania składki regularnej 4 : Zawieszenie opłacania składki regularnej możliwe dopiero od 6 roku umowy: - na wniosek klienta lub automatycznie - na czas określony lub bezterminowo - skutkuje przedłużeniem należnej opłaty likwidacyjnej o okres zawieszenia składki regularnej - wznowienie płatności na wniosek klienta (jeżeli klient wznowi płatności bez informacji o wznowieniu wówczas wpłaty trafiają na rachunek nadpłat) OWU 2-44 OWU i Tabela opłat i limitów 3-18 OWU : 4-19 OWU

19 Plany Inwestycyjne AXA Zmiana częstotliwości opłacania składki regularnej 1 : Zmiana wysokości składki regularnej 2 : PI AXA PI AXA PREMIA PI AXA PLUS - możliwa w każdą rocznicę umowy (po przesłaniu informacji przez klienta min na 30 dni przed rocznicą) - podwyższenie możliwe w każdą rocznicę umowy (bez opłat) - obniżenie możliwe od 5 rocznicy umowy (dla PI AXA PLUS nie więcej niż minimalna wartość dla danego WARIANTU) Indeksacja składki regularnej 3 : - Propozycja Indeksacji składki w każdą rocznicę umowy, o: - wskaźnik inflacji za ostatni rok jednak nie mniej niż 3% Klient może co roku odmówić indeksacji (pisemnie lub elektronicznie AXA OnLine) OWU 2-21 OWU i Tabela opłat i limitów 3-22 OWU

20 19

21 Plany Inwestycyjne AXA PI AXA PI AXA PREMIA PI AXA PLUS Rachunek dodatkowy 1 Częstotliwość płatności 2 : Minimalna wysokość ść: 3 Alokacja składki regularnej: Zwiększenie alokacji składki regularnej: Indeksacja składki dodatkowej: Ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa funduszy nabyte za składki dodatkowe dowolna zł 100% w każdym roku umowy nie dotyczy nie dotyczy i 25 OWU 2-23 OWU 3-23 OWU i Tabela opłat i limitów

22 21

23 Plany Inwestycyjne AXA PI AXA PI AXA PREMIA PI AXA PLUS Wypłata częś ęściowa z rachunku podstawowego 1 Wypłata częś ęściowa z rachunku dodatkowego 2 Wypłata całkowita z rachunku podstawowego 3 Wypłata całkowita z rachunku dodatkowego 4 Beneficjent wykupu 5 : - możliwa od 6 roku umowy w każdym czasie na pisemny wniosek ubezpieczającego (można wskazać konkretny UFK) - wymagane dokumenty: wniosek i potwierdzona kopia dokumentu tożsamości UBEZPIECZAJĄCEGO i BENEFICJENTA WYKUPU - realizowana w terminie maks. 10 dni roboczych - możliwa w każdym czasie na pisemny wniosek ubezpieczającego (można wskazać konkretny UFK) - wymagane dokumenty: wniosek i potwierdzona kopia dokumentu tożsamości UBEZPIECZAJĄCEGO i BENEFICJENTA WYKUPU - realizowana w terminie maks. 10 dni roboczych - możliwa w każdym czasie na pisemny wniosek ubezpieczającego - wymagane dokumenty: wniosek i potwierdzona kopia dokumentu tożsamości UBEZPIECZAJĄCEGO i BENEFICJENTA WYKUPU - realizowana w terminie 30 dni roboczych - możliwa w każdym czasie na pisemny wniosek ubezpieczającego - wymagane dokumenty: wniosek i potwierdzona kopia dokumentu tożsamości UBEZPIECZAJĄCEGO i BENEFICJENTA WYKUPU - realizowana w terminie 10 dni roboczych Osoba uprawniona do otrzymania pieniędzy pochodzących z wypłaty częś ęściowej i całkowitej Beneficjentem wykupu może być albo Ubezpieczający albo Ubezpieczony OWU i Tabela opłat i limitów 2-28 OWU i Tabela opłat i limitów 3-29 OWU 4-29 OWU 5 12 OWU

24 23

25 Plany Inwestycyjne AXA PI AXA PI AXA PREMIA PI AXA PLUS Opłata administracyjna 1 10,91 zł miesięcznie (coroczna indeksacja o wskaźnik inflacji nie mniej niż 3% 2 ) Opłata za ryzyko 2 : Wysokość miesięcznej opłaty dla ubezpieczonego: 0,01 zł dla osób w wieku 0-17 lat 0,05 zł dla osób w wieku lat 0,25 zł dla osób w wieku lat 1,15 zł dla osób w wieku lat 5,00 zł dla osób w wieku od 81 lat Opłata za zarządzanie 3 : UFK Polskie: UFK Zagraniczne: Portfel Stab. Wzrostu, HSBC Cautious 4 : Portfel Zrównoważony, HSBC Balanced 5 : Portfel Akcji, HSBC Adventurous 6 : 2,25% - do 10 r. 1,25% - od 11 r. jak wyżej 2,70% - do 10 r. 1,70% - od 11 r. 2,90% - do 10 r. 1,90% - od 11 r. 3,10% - do 10 r. 2,10% - od 11 r. Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wysokość rocznych opłat za zarządzanie (stawka dzienna 1/365 rocznej): 2,25% - do 10 r. 1,25% - od 11 r. 2,75% - do 10 r. 1,75% - od 11 r. 2,70% - do 10 r. 1,70% - od 11 r. 2,90% - do 10 r. 1,90% - od 11 r. 3,10% - do 10 r. 2,10% - od 11 r. 1,90% - do 10 r. 1,10% - od 11 r. jak wyżej 2,35% - do 10 r. 1,55% - od 11 r. 2,55% - do 10 r. 1,75% - od 11 r. 2,75% - do 10 r. 1,95% - od 11 r. 1,80% - do 10 r. 1,00% - od 11 r. jak wyżej 2,25% - do 10 r. 1,65% - od 11 r. 2,45% - do 10 r. 1,65% - od 11 r. 2,65% - do 10 r. 1,85% - od 11 r. 1,70% - do 10 r. 1,00% - od 11 r. jak wyżej 2,15% - do 10 r. 1,45% - od 11 r. 2,35% - do 10 r. 1,65% - od 11 r. 2,55% - do 10 r. 1,85% - od 11 r OWU i Tabela opłat i limitów podana wysokość opłaty dotyczy 2010 roku 2-41 OWU i Tabela opłat i limitów 3-43 OWU i Tabela opłat i limitów 4, 5, 6 nie dotyczy PI AXA PREMIA z tego względu, że nie występują tam fundusze HSBC

26 Plany Inwestycyjne AXA Opłata od wykupu 1 : Opłata operacyjna 2 : Opłata likwidacyjna 3 : 25 Rok umowy: PI AXA PI AXA PREMIA Określane jako % wypłacanej wartości (wysokość zależy od momentu wykupu): PI AXA PLUS 1,0% - od 1 do 10 roku polisy 0,5% - od 11 do 19 roku polisy 0,0% - od 20 roku polisy 20 zł obniżenie składki regularnej 20 zł zmiana częstotliwości składki regularnej 200 zł wznowienie umowy przed 5 rocznicą 200 zł odwołanie wypowiedzenia przed 5 rocznicą Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Opłata likwidacyjne to wielokrotność składki regularnej za 1 rok umowy (nie więcej niż wartość rachunku podstawowego) 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,4 1,2 1,0 0,8 0, OWU i Tabela opłat i limitów 2-46 OWU i Tabela opłat i limitów 3-44 OWU i Tabela opłat i limitów 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3

27 Plan Inwestycyjny AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną jednorazowo Jarosław Przybylski Prezentacja dla DSA F.G. S.A. 26

28 Plan Inwestycyjny AXA składka jednorazowa Plan Inwestycyjny AXA to produkt: - inwestycyjny z minimalną ochroną (stała s.u. w wysokości 100 zł) - dający dostęp do 56 funduszy i 6 portfeli modelowych - ze składką jednorazową (możliwość wpłat dodatkowych od 2 roku) - z alokacją do 100% składki Do kogo skierowana jest nasza oferta? - Ubezpieczony 1 : - osoba fizyczna (bez górnej granicy wieku) - Ubezpieczający 2 : - od 18 roku życia - osoba prawna/jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej Na jaki okres zawierana jest umowa? - bezterminowo OWU 2-2 OWU 3-40 OWU

29 28

30 j2 Oferta TFI dostępnych w ramach PI AXA 29

31 Slajd 29 j2 jarekp;

32 PI AXA i PI AXA PLUS oferta funduszy * Fundusze pienięzne Fundusze Akcji Fundusze Zagraniczne 1 Rynku Pieniężnego ** 21 ARKA BZ WBK Akcji 44 Talents *** Fundusze Obligacji 22 Akcji ** 45 Optimal Income *** 2 Bezpiecznego Inwestowania ** 23 DWS Akcji 46 Europe Small Cap *** 3 DWS Dłużnych Papierów Wartościowych 24 DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus 47 Euro Relative Value *** 4 SKARBIEC Obligacja 25 ING Selektywny Plus 48 Europe Emerging *** Fundusze Ochrony Kapitału 26 LEGG MASON Akcji 49 Europe Real Estate Securities *** 5 SKARBIEC Ochrony Kapitału 27 NOBLE FUND Akcji 50 BlackRock Latin American **** 6 Uni StoProcent Plus 28 PIONEER Akcji Polskich 51 BlackRock Local Emerging Markets Fundusze Stabilnego Wzrostu 29 PKO/CREDIT SUISSE Akcji Short Duration Bond **** 7 Stabilnego Wzrostu ** 30 SKARBIEC Akcja 52 BlackRock New Energy **** 8 DWS Zabezpieczenia Emerytalnego 31 UniKorona Akcje 53 BlackRock World Gold **** 9 PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Fundusze rynków międzynarodowych 54 BlackRock World Mining **** 10 SKARBIEC III Filar 32 ING Środkowoeuropejski Sektora Finanasowego Plus 55 Templeton Asian Growth **** Fundusze Aktywnej Alokacji 33 LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski 56 Templeton Global Bond **** 11 Aktywnego Inwestowania ** 34 PIONEER Akcji Amerykańskich 57 HSBC BRIC Markets Equity **** 12 Uni Aktywna Alokacja (95%) 35 PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 58 HSBC Climate Change **** Fundusze Zrównoważone 36 PKO Akcji Nowa Europa 59 HSBC Global Emerging Markets Equity **** 13 ING Środkowoeuropejski Budownictwa 37 PKO Japońskiego Rynku Akcji 60 HSBC Indian Equity **** i Nieruchomości Plus Portfele funduszy polskich 61 JPMorgan Emerging 14 NOBLE FUND Mieszany 38 AXA Portfel Stabilnego Wzrostu Europe Middle East and Africa Equity **** 15 SKARBIEC Sektora Nieruchomości 39 AXA Portfel Zrównoważony 62 JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral **** 16 ARKA BZ WBK Zrównoważony 40 AXA Portfel Akcji 17 DWS Zrównoważony Portfele funduszy zagranicznych 18 PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony 41 HSBC Cautious Portfolio 19 SKARBIEC Waga 42 HSBC Balanced Portfolio 20 UniKorona Zrównoważony 43 HSBC Adventurous Portfolio 30 * stan na dzień ** zarządzane przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. *** subfundusze funduszu AXA World Funds zarządzane przez AXA Investment Managers - cena tytułów uczestnictwa danego funduszu zagranicznego, w które lokowane są aktywa UFK, ustalana jest w EURO (występuje RYZYKO WALUTOWE) **** cena tytułów uczestnictwa danego funduszu zagranicznego, w które lokowane są aktywa UFK, ustalana jest w DOLARACH (występuje RYZYKO WALUTOWE)

33 PI AXA PREMIA oferta funduszy * Fundusze pienięzne 1 Rynku Pieniężnego ** Fundusze Obligacji 2 Bezpiecznego Inwestowania ** Fundusze Stabilnego Wzrostu 3 Stabilnego Wzrostu ** Fundusze Aktywnej Alokacji 4 Aktywnego Inwestowania ** Fundusze Akcji 5 Akcji ** Fundusze Zagraniczne 6 Talents *** 7 Optimal Income *** 8 Europe Small Cap *** 9 Euro Relative Value *** 10 Europe Emerging *** 11 Europe Real Estate Securities *** Portfele funduszy polskich 12 AXA Portfel Stabilnego Wzrostu 13 AXA Portfel Zrównoważony 14 AXA Portfel Akcji 31 * stan na dzień ** zarządzane przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. *** subfundusze funduszu AXA World Funds zarządzane przez AXA Investment Managers: - RYZYKO WALUTOWE - cena tytułów uczestnictwa danego funduszu zagranicznego, w które lokowane są aktywa UFK, ustalana jest w EURO

34 Plany Inwestycyjne AXA portfele modelowe Pioneer Akcji Polskich UniKorona Akcje DWS Polska Akcji DWS Polska Top 50 małych i średnich spółek DWS Polska Dłużnych Papierów Wartościowych Portfel Akcyjny Skarbiec-Akcja Skarbiec Obligacja Arka Akcji Portfel Stabilnego Wzrostu Portfel Zrównoważony Noble Fund Akcji 32 Legg Mason Akcji PKO/CS Akcji PKO/CS Akcji Nowa Europa Szczegóły dotyczące Portfeli Funduszy znajdują się w Regulaminie UFK Środkowoeuropejski sektora finansowego Plus

35 33

36 Plan Inwestycyjny AXA składka jednorazowa 7. Monitoring inwestycji Serwis AXA OnLine dla klienta: dostęp do aktualnych informacji o stanie rachunku możliwość składania zleceń (zmiana alokacji i konwersje) - bezpłatnie historia transakcji biuletyny inwestycyjne, wyniki inwestycyjne funduszy, rekomendacje korespondencja z AXA 34

37 Plan Inwestycyjny AXA składka jednorazowa 8a. 8b. 35 Konwersja 1 i 1a : Konwersja to zmiana funduszu(y) możliwa oddzielnie dla rachunku podstawowego i dodatkowego polegająca na nabyciu jednostek uczestnictwa funduszu za środki uzyskane z umorzenia jednostek uczestnictwa innego funduszu za pośrednictwem konta Online wszystkie zlecenia konwersji są bezpłatne Maksymalny czas realizacji zlecenia konwersji: - 3 dni robocze realizacja zlecenia sprzedaży - 4 dni robocze realizacja zlecenia zakupu Konwersję określa się z dokładnością do 1% Alokacja 2 i 2a : w praktyce Alokacja określa sposób inwestowania wpłat jednorazowych i dodatkowych, możliwa oddzielnie dla wpłat jednorazowych i dodatkowych za pośrednictwem konta Online wszystkie zmiany alokacji są bezpłatne Maksymalny okres realizacji zlecenia zmiany alokacji: - 3 dni robocze od dnia otrzymania zlecenia w formie pisemnej - 0 dni roboczych za pośrednictwem konta OnLine 2. dni robocze - na realizację konwersji (fundusze polskie) 3. dni robocze - na realizację konwersji (fundusze zagr.) Alokację określa się z dokładnością do 1% i w jeden fundusz nie mniej niż 10% 1-2 i 27 OWU i Tabela opłat i limitów 2-2 i 26 OWU i Tabela opłat i limitów 1a i 2a - Uwaga: opłata za nabywanie i umarzanie jednostek uczestnictwa UFK o całkowitej alokacji aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których cena ustalana jest w walucie obcej wynosi 0,15% w stosunku do wartości nabywanych lub umarzanych jednostek uczestnictwa ( 14 Regulaminu UFK o całkowitej alokacji aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i Tabela opłati limitów)

38 36

39 Plan Inwestycyjny AXA składka jednorazowa 4. Składka (podstawowa/dodatkowa) i rachunki (podstawowy/dodatkowy) Rachunek podstawowy: Rachunek dodatkowy: 4a. Rachunek podstawowy 1 : Ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa funduszy nabyte za składkę jednorazową (podstawowe) Rachunek dodatkowy 2 : Ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa funduszy nabyte za składki dodatkowe 4b. Częstotliwość płatności 3 : Jednorazowo: Minimalna wysokość składki podstawowej zł Maksymalna wysokość składki podstawowej bez ograniczeń Częstotliwość płatności 5 : Min wysokość składki dodat. 6 : Max wysokość składki: Dowolna: zł bez ograniczeń Uwaga: jeżeli wpłata składki nastąpi w 1 roku umowy wówczas wpłacona składka zostanie potraktowana jako składka podstawowa 4c. 37 Wysokość alokacji składki podstawowej 7 : Wariant 1 100% 1-2 i 17 OWU i Tabela opłat i limitów 2-2 i 18 OWU i Tabela opłat i limitów 3-14 OWU Wariant 2 alokacja zależy od wysokości wpłaty: 96% - dla wpłat do 100 tys zł 97% - dla wpłat pow. 100 do 250 tys zł 98% - dla wpłat pow. 250 do 500 tys zł 99% - dla wpłat pow. 500 tys zł UWAGA: wysokość alokacji wynika z potrącenia opłaty wstępnej 4-14 OWU i Tabela opłat i limitów 5 16 OWU 6-16 OWU i Tabela opłat i limitów Wysokość alokacji składki dodatkowej 8 : 7-34 OWU i Tabela opłat i limitów 8-34 OWU i Tabela opłat i limitów 100%

40 38

41 Plan Inwestycyjny AXA składka jednorazowa 9. 9a. Dostęp do kapitału (wypłata kapitału): Wypłata częściowa (wykup częściowy) 1 Rachunek podstawowy: - możliwa w każdym czasie - na pisemny wniosek ubezpieczającego (można wskazać konkretny fundusz) - wymagane dokumenty: - wniosek i potwierdzona kopia dokumentu tożsamości UBEZPIECZAJĄCEGO i BENEFICJENTA WYKUPU - realizowana w terminie 10 dni roboczych Rachunek dodatkowy: - możliwa w każdym czasie - na pisemny wniosek ubezpieczającego (można wskazać konkretny fundusz) - wymagane dokumenty: - wniosek i potwierdzona kopia dokumentu tożsamości UBEZPIECZAJĄCEGO i BENEFICJENTA WYKUPU - realizowana w terminie 10 dni roboczych 9b. Wypłata całkowita (wykup całkowity) 2 : - możliwa w każdym czasie - na pisemny wniosek ubezpieczającego (można wskazać konkretny fundusz) - wymagane dokumenty: - wniosek i potwierdzona kopia dokumentu tożsamości UBEZPIEZAJĄCEGO i BENEFICJENTA WYKUPU - realizowana w terminie 30 dni roboczych - j.w. 9c. 39 Beneficjent - Osoba uprawniona do otrzymania pieniędzy pochodzących z wypłaty częściowej i całkowitej wykupu 3 : - Beneficjentem wykupu może być albo Ubezpieczający albo Ubezpieczony 1-21 OWU i Tabeli Opłat i Limitów 2-22 OWU i Tabeli Opłat i Limitów 3-2, 21 i 22 OWU

42 40

43 Plan Inwestycyjny AXA składka jednorazowa 5. Opłaty cykliczne: Rachunek podstawowy: Rachunek dodatkowy: 5a. Opłata za ryzyko 1 : (wysokość opłat miesięcznych) Dla osób w wieku: ,01 zł ,15 zł ,05 zł od 81 5,00 zł ,25 zł - brak Opłata za zarządzanie 2 : Wysokość rocznych opłat za zarządzanie: - Na zasadach i wysokości jak dla rachunku podstawowego 5b. Dla UFK Dla Portfeli: - Stabilnego Wzrostu; - HSBC Cautious 1,75% - pierwsze 10 lat 0,75% - od 11 roku 2,20% - pierwsze 10 lat 1,20% - od 11 roku - Zrównoważony - HSBC Balanced 2,40% - pierwsze 10 lat 1,40% - od 11 roku - Akcji; - HSBC Adventurous 2,60% - pierwsze 10 lat 1,60% - od 11 roku OWU i Tabela opłat i limitów 2-35 OWU i Tabela opłat i limitów

44 Plan Inwestycyjny AXA składka jednorazowa 6. 6a. Inne opłaty: Opłata likwidacyjna 1 Uwaga: pobierana jest jako % wypłacanych aktywów Rachunek podstawowy: Wysokość opłaty likwidacyjnej w danym roku polisy: Wariant 1 Rok Opłata 1 8% 2 7% 3 6% 4 5% 5 4% 6 3% Wariant 2 Rok Wysokość składki: do pow. 500 Opłata likwidacyjna 1 7% 6% 5% 4% 2 4% 3% 2% 1% Rachunek dodatkowy: - brak OWU i Tabela opłat i limitów

45 43

46 Proces zawarcia umowy Spotkanie z Klientem: - Podpisanie wniosku - Wybór Funduszu/y - Wpłata pieniędzy 1. Pośrednik finansowy: - weryfikacja wniosku/ów Centrala AXA: - otrzymanie wniosku/ów wprowadzenie wniosków - otwarcie rachunku: - podstawowego, - dodatkowego 3. 2 dni robocze** Przedstawiciel max 3 dni robocze** - wystawienie dokumentów: - polisa, - AXA KOD - hasła do AXA On Line - złożenie zleceń zakupu jednostek uczestnictwa do TFI dzień roboczy** nabycie jednostek max 4 dni robocze* 44 Spotkanie z Klientem: - przekazanie dokumentów - pomoc w zalogowaniu, (jak działa rachunek) - uzyskanie potwierdzenia odbioru dokumentów - strzałki (1, 2, 6, 7, 8, 9, 10) oznaczają proces przekazania dokumentów, - strzałki (3, 4, 5) oznaczają poszczególne procesy w centrali AXA * - tzw. dzień przeliczenia określony w 2 OWU; ** - terminy zgodne z wewnętrznymi regulacjami AXA dla standardowego procesu obsługi umowy

47 Plany Inwestycyjne AXA - wnioski Wniosek Plan Inwestycyjny AXA PLUS Wniosek Plan Inwestycyjny AXA Wniosek Plan Inwestycyjny AXA PREMIA 45

48 Dziękuję Jarosław Przybylski Zawiercie

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA kod: BP/UFK/WU-01/2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa podstawowa Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Artykuł 1. Definicje Użyte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU Plan na Życie PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: FLIP41 Numer polisy: PZU

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz kod: HF 01/07 I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ndywidualne ubezpieczenie na życie Drogi Kliencie! Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie warunków umowy, dlatego przygotowaliśmy przewodnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III. UMOWA UBEZPIECZENIA... 3 IV. ROZWIĄZANIE UMOWY... 4

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III. UMOWA UBEZPIECZENIA... 3 IV. ROZWIĄZANIE UMOWY... 4 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HESTIA PLUS KOD: HP 01/07 SPIS TREŚCI: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE Kod warunków: FKIP40 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK RUFK/InPlus/1/2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II kod: 2014_SECII_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

V. PRAWO DO ZAWARCIA UMOWY O PROWADZENIE IKE

V. PRAWO DO ZAWARCIA UMOWY O PROWADZENIE IKE Publikacja zawiera: 1. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IndywIdualne Konto emerytalne. 2. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU POLISA GIGANCI RYNKU 100% ochrony kapitału lokata do + 7% droga do zysków bez podatku Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU www.bzwbkaviva.pl

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo