KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A."

Transkrypt

1 UI/KP/380/380001/ /O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny Wysokości Składki Ubezpieczeniowej Opcja PLN PLN Opcja A PLN Opcja B PLN PLN Opcja C Tabela opłat Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty Częstotliwość pobierania opłat Wstępna na pokrycie kosztów akwizycji, pobierana ze Składki Ubezpieczeniowej Wstępna na pokrycie kosztów akwizycji, pobierana ze Składki Dodatkowej Administracyjna za prowadzenie Indywidualnego Rachunku Kapitałowego Opcja A Opcja B Opcja C 2% 1% 0% 4 Za ochronę ubezpieczeniową 0,30 PLN 5 Na pokrycie kosztów działalności ubezpieczeniowej Za udzielenie pisemnej informacji o Indywidualnym Stanie Funduszu Za zmianę procentowego podziału Składki Alokowanej na Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Za Transfer środków z jednego Subkonta na inne lub kilka innych Subkont Likwidacyjna za realizację wykupu całkowitego środków pochodzących z Rachunku Podstawowego Likwidacyjna za realizację wykupu całkowitego środków pochodzących z Rachunku Dodatkowego w każdym Roku Manipulacyjna za realizację wykupu częściowego środków pochodzących z Rachunku Podstawowego Manipulacyjna za realizację wykupu częściowego środków pochodzących z Rachunku Dodatkowego w każdym Roku 0,03% wartości Subkonta Od Składki Ubezpieczeniowej 2% Od Składki Dodatkowej 5 PLN Miesięcznie z góry z Rachunku Podstawowego 15 PLN 0 PLN 25 PLN 0 PLN 25 PLN Rok Opcja A Opcja B, C w I Roku 4% 4% w II Roku 3% 3% w III Roku 2% 1,5% w IV Roku 1% 0% po IV Roku 0% 0% Rok Opcja A Opcja B, C 0% w I Roku 4% 4% w II Roku 3% 3% w III Roku 2% 1,5% w IV Roku 1% 0% po IV Roku 0% 0% 0% Miesięcznie, jako ryczałt wliczony w opłatę administracyjną Miesięcznie, jako ryczałt wliczony w opłatę za zarządzanie Każdorazowo za udzielenie informacji w innym terminie niż Rocznica Polisy Każdorazowo za każdą zmianę w trakcie Roku Polisowego realizowaną za pośrednictwem aplikacji on-line Twoja Polisa Każdorazowo za trzynastą i każdą następną zmianę w trakcie Roku Polisowego Każdorazowo za każdy Transfer w trakcie Roku Polisowego realizowany za pośrednictwem aplikacji on-line Twoja Polisa Każdorazowo za trzynasty i każdy następny Transfer w trakcie Roku Polisowego Jednorazowo ze Stanu Rachunku Podstawowego, w przypadku realizacji wykupu Polisy Jednorazowo ze Stanu Rachunku Dodatkowego, w przypadku realizacji wykupu Polisy Każdorazowo z Wartości Wykupu Częściowego z Rachunku Podstawowego Każdorazowo z Wartości Wykupu Częściowego z Rachunku Dodatkowego Obowiązuje od 19 maja 2014 r. Strona 1/7

2 Tabela limitów Lp. Rodzaj limitu Wysokość limitu 1 Dopuszczalna 1 wysokość Składki Ubezpieczeniowej 2 Minimalna 2 wysokość Składki Dodatkowej dla Opcji A dla Opcji B dla Opcji C 3 Minimalna 4 wartość Rachunku Podstawowego po wykonaniu wykupu częściowego PLN PLN PLN PLN PLN 500 PLN PLN Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach Umowy Ubezpieczenia z tabelą opłat za zarządzanie Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym () Lp. Stawka roczna opłaty, mniejsza od Fundusze Akcji 1 Akcji pro F03 Opis: 16 Regulaminu 3,3% 1,4% 2 Dynamiczny pro F05 Opis: 18 Regulaminu 3,5% 1,75% 3 UniKorona Akcje pro F11 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje 1,7% 0,85% 4 ING Akcji pro F17 ING FIO Akcji 5 Portfel Agresywny pro F30 Opis: 21 Regulaminu 2,2% 1,1% 6 Arka BZ WBK Akcji pro F34 Arka BZ WBK Akcji FIO 1,7% 0,85% 7 ING Selektywny pro F40 ING Parasol FIO ING Subfundusz Selektywny Plus 1,7% 0,85% 8 Legg Mason Akcji pro F61 Legg Mason Akcji FIO 1,9% 0,85% 9 BPH Akcji pro F84 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Akcji 1,9% 0,95% 10 QUERCUS Agresywny pro G03 QUERCUS Agresywny 1,9% 0,95% 11 Noble Fund Akcji pro G13 Noble Fund Akcji 1,9% 0,95% 12 Noble Fund MiŚ pro G15 Noble Fund MiŚ 1,9% 0,85% 13 UniAkcje Małych i Średnich Spółek pro G41 UniAkcje Małych i Średnich Spółek 1,9% 0,95% Fundusze Akcji Zagranicznych 14 Nordea Europejskich Akcji Plus pro F06 Nordea 1 European Value Fund 1,7% 0,85% 15 Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus pro F07 Nordea 1 North American Value Fund 1,7% 0,85% 16 Nordea Akcji Azjatyckich pro F08 Nordea 1 Asian Focus Equity Fund 1,7% 0,85% Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich pro HSBC Akcji Azjatyckich z wyłączeniem Japonii pro 19 Schroders Akcji Globalnych pro F49 F42 Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund F44 HSBC GIF Asia ex Japan Equity E 1,7% 0,85% Schroders ISF Global Quantitative Active Value A Acc EUR 2,2% 0,95% 20 Fidelity Akcji Chińskich pro F52 Fidelity Funds China Focus Fund A ACC Euro 2,2% 1,1% 21 Fidelity Akcji Indyjskich pro F53 Fidelity Funds India Focus Fund A USD 2,2% 0,95% 22 HSBC Akcji Latynoamerykańskich pro F54 HSBC GIF Latin American Equity M1 2,2% 0,95% 23 HSBC Akcji Japońskich pro F55 HSBC GIF Japanese Equity EC 2,2% 1,1% 24 Nordea Nowe Horyzonty Europy pro F56 Nordea European New Frontiers 2,2% 1,1% 25 East Capital Akcji Rosyjskich pro F57 East Capital (Lux) Russian Fund Class A EUR 2,2% 1,1% 26 HSBC Akcji BRIC pro F69 HSBC GIF BRIC Markets Equity 2,2% 1,1% 27 Nordea Akcji Afrykańskich pro F71 Nordea 1 African Equity Fund 2,2% 0,95% 28 Franklin Potencjału Stanów Zjednoczonych pro F92 Franklin U.S. Opportunities Fund N Acc PLN 2,2% 0,95% 29 Templeton Azjatycki Wzrostu pro F93 Templeton Asian Growth Fund N Acc PLN 2,2% 1,1% 30 Templeton Akcji Ameryki Łacińskiej pro F94 Templeton Latin America Fund N Acc PLN 2,2% 1,1% 31 Templeton Akcji BRIC pro F95 Templeton BRIC Fund N Acc PLN 2,2% 0,95% Strona 2/7

3 Stawka roczna opłaty, mniejsza od 32 Franklin Akcji Indyjskich pro F96 Franklin India Fund N Acc PLN 2,2% 1,1% 33 QUERCUS Turcja pro G04 QUERCUS Subfundusz Turcja 2,2% 1,1% 34 ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków G28 ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 2,2% 1,1% 35 Investor Turcja pro G29 Investor Turcja 2,2% 1,1% 36 Investor Indie i Chiny pro G30 Investor Indie i Chiny 2,2% 1,1% 37 Investor Rosja pro G32 Investor Rosja 2,2% 1,1% 38 Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej pro G36 Nordea 1 - Latin American Equity Fund 2,2% 1,1% 39 Nordea Akcji Skandynawskich pro G38 Nordea 1 - Nordic Equity Fund 2,2% 1,1% 40 Nordea Akcji Azjatyckich (PLN H) pro G55 Nordea 1 Asian Focus Equity Fund 1,7% 0,85% 41 Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej (PLN H) pro G56 Nordea 1 - Latin American Equity Fund 2,2% 1,1% 42 Yacktman Akcji Ameryki Północnej pro G58 Yacktman Fund TR (USD) 2,2% 1,1% 43 Fidelity Akcji krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki pro 44 Fidelity Akcji Spółek Globalnych pro G85 G84 Fidelity Funds - EMEA Fund A-ACC-PLN (hdg) 2,2% 1,1% Fidelity Funds - Global Real Asset Sec A-ACC-PLN (hdg) 2,2% 1,1% 45 ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych pro G86 ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych 2,2% 1,1% 46 JPMorgan Akcji krajów ASEAN pro G87 JF ASEAN Equity Fund 2,2% 1,1% 47 JPMorgan Akcji Amerykańskich pro G88 JPM Highbridge US Steep 2,2% 1,1% 48 Templeton Nowych Rynków G89 Templeton Frontier Markets 2,2% 1,1% 49 UniAkcje Nowa Europa pro G90 UniAkcje Nowa Europa 2,2% 1,1% Fundusze Inwestycji Alternatywnych 50 BPH Globalny Żywności i Surowców pro F89 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 51 Investor Gold Otwarty pro G07 Investor Gold Otwarty 1,7% 0,85% 52 BPH Total Profit pro G21 BPH Total Profit 1,7% 0,85% 53 QUERCUS short pro G43 QUERCUS short 1,7% 0,85% 54 QUERCUS lev pro G44 QUERCUS lev 1,7% 0,85% 55 BGF Akcji Globalnych Spółek Energetycznych pro G61 BGF World Energy Fund 1,7% 0,85% 56 BGF Akcji Globalnych Spółek Wydobywczych pro G62 BGF World Mining Fund 1,7% 0,85% 57 Schroders Złoto i Metale Szlachetne (PLN H) pro G94 Fundusze Obligacji Schroders AS Gold and Precious Metals Fund PLN Hedged A Acc 1,7% 0,85% 58 Bezpiecznego Inwestowania pro F04 Opis: 17 Regulaminu 2,1% 1,05% 59 UniKorona Obligacje pro F12 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Obligacje 1,7% 0,85% 60 ING Obligacji pro F14 ING FIO Obligacji 61 BPH Obligacji pro F65 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji 1 1,9% 0,85% 62 BPH Obligacji 2 pro F80 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji 2 1,7% 0,85% 63 Arka Prestiż Obligacji Skarbowych pro G63 Arka Prestiż Obligacji Skarbowych 1,7% 0,85% 64 UniObligacje Aktywny pro G96 UniObligacje Aktywny 1,7% 0,85% Fundusze Obligacji Zagranicznych Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności pro HSBC Papierów dłużnych Rynków F43 Nordea 1 European High Yield Bond Fund 1,7% 0,85% F70 HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt 1,7% 0,85% 67 Nordea Obligacji Europejskich Korporacji pro F72 Nordea 1 European Corporate Bond Fund 68 Templeton Globalny Papierów Dłużnych pro F98 Templeton Global Bond Fund N Acc PLN 1,7% 0,85% Strona 3/7

4 Stawka roczna opłaty, mniejsza od 69 Templeton Globalny Całkowitego Zwrotu pro F99 Templeton Global Total Return A Acc PLN 1,7% 0,85% 70 Nordea Obligacji Wysokodochodowych Globalnych pro G37 Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund 1,7% 0,85% 71 Nordea Obligacji Globalnych pro G65 Nordea 1 - Global Bond Fund 1,7% 0,85% Nordea Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich (PLN H) pro Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji (PLN H) pro G66 Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (PLN H) 1,7% 0,85% G67 Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (PLN H) 1,7% 0,85% 74 ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego pro G69 ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego 1,7% 0,85% 75 Fidelity Obligacji Globalnych (PLN H) pro G97 Fundusze Rynku Pieniężnego Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund PLN (hedged) 1,7% 0,85% 76 Gwarantowany pro F01 Opis: 14 Regulaminu 2,1% 1,05% 77 UniKorona Rynek Pieniężny pro F09 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny 78 ING Gotówkowy pro F13 ING FIO Gotówkowy 79 BPH Skarbowy pro F79 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy 80 Noble Fund Pieniężny pro G16 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny Fundusze Stabilnego Wzrostu 81 ING Stabilnego Wzrostu pro F15 ING FIO Stabilnego Wzrostu 1,7% 0,85% 82 Portfel Stabilnego Wzrostu pro F28 Opis: 19 Regulaminu 2,2% 1,1% 83 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu pro F32 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 84 BPH Stabilnego Wzrostu pro F82 85 Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus pro G17 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus 1,7% 0,85% 86 UniStabilnego Wzrostu pro G71 UniStabilnego Wzrostu Fundusze Zrównoważone 87 Zrównoważony pro F02 Opis: 15 Regulaminu 3% 1,5% 88 UniKorona Zrównoważony pro F10 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Zrównoważony 89 ING Zrównoważony pro F16 ING FIO Zrównoważony 1,7% 0,85% 90 Portfel Zrównoważony pro F29 Opis: 20 Regulaminu 2,2% 0,95% 91 Arka BZ WBK Zrównoważony pro F33 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 1,7% 0,85% 92 BPH Selektywny pro F68 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Selektywny 1,7% 0,85% 93 Schroders Globalnej Dywersyfikacji pro F74 94 BPH Aktywnego Zarządzania pro F83 95 Franklin Podstawowy Globalny pro F97 Schroders ISF Global Diversified Growth Fund PLN Hedged A1 Acc BPH Parasolowy FIO Subfundusz Aktywnego Zarządzania Franklin Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN 96 QUERCUS Selektywny pro G02 QUERCUS Subfundusz Selektywny 97 Legg Mason Strateg pro G75 Legg Mason Strateg Opłata za zarządzanie Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi pobierana jest miesięcznie w wysokości 1/12 stawki rocznej. Pobierana przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. opłata za zarządzanie Funduszami Zewnętrznymi (inne podmioty zarządzające niż PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.) i Portfelami Funduszy nie uwzględnia opłaty za zarządzanie pobieranej z aktywów przez podmioty zewnętrzne zgodnie z prospektami informacyjnymi poszczególnych funduszy. Strona 4/7

5 Stawka roczna opłaty równa lub większa Fundusze Akcji 1 Akcji pro F03 Opis: 16 Regulaminu 2,8% 1,4% 2 Dynamiczny pro F05 Opis: 18 Regulaminu 3% 1,75% 3 UniKorona Akcje pro F11 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje 1,5% 0,85% 4 ING Akcji pro F17 ING FIO Akcji 5 Portfel Agresywny pro F30 Opis: 21 Regulaminu 1,9% 1,1% 6 Arka BZ WBK Akcji pro F34 Arka BZ WBK Akcji FIO 1,5% 0,85% 7 ING Selektywny pro F40 ING Parasol FIO ING Subfundusz Selektywny Plus 1,5% 0,85% 8 Legg Mason Akcji pro F61 Legg Mason Akcji FIO 1,7% 0,85% 9 BPH Akcji pro F84 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Akcji 1,7% 0,95% 10 QUERCUS Agresywny pro G03 QUERCUS Agresywny 1,7% 0,95% 11 Noble Fund Akcji pro G13 Noble Fund Akcji 1,7% 0,95% 12 Noble Fund MiŚ pro G15 Noble Fund MiŚ 1,7% 0,85% 13 UniAkcje Małych i Średnich Spółek pro G41 UniAkcje Małych i Średnich Spółek 1,7% 0,85% Fundusze Akcji Zagranicznych 14 Nordea Europejskich Akcji Plus pro F06 Nordea 1 European Value Fund 1,5% 0,85% 15 Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus pro F07 Nordea 1 North American Value Fund 1,5% 0,85% 16 Nordea Akcji Azjatyckich pro F08 Nordea 1 Asian Focus Equity Fund 1,5% 0,85% Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich pro HSBC Akcji Azjatyckich z wyłączeniem Japonii pro 19 Schroders Akcji Globalnych pro F49 F42 Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund F44 HSBC GIF Asia ex Japan Equity E 1,5% 0,85% Schroders ISF Global Quantitative Active Value A Acc EUR 1,9% 0,95% 20 Fidelity Akcji Chińskich pro F52 Fidelity Funds China Focus Fund A ACC Euro 1,9% 1,1% 21 Fidelity Akcji Indyjskich pro F53 Fidelity Funds India Focus Fund A USD 1,9% 0,95% 22 HSBC Akcji Latynoamerykańskich pro F54 HSBC GIF Latin American Equity M1 1,9% 0,95% 23 HSBC Akcji Japońskich pro F55 HSBC GIF Japanese Equity EC 1,9% 1,1% 24 Nordea Nowe Horyzonty Europy pro F56 Nordea European New Frontiers 1,9% 1,1% 25 East Capital Akcji Rosyjskich pro F57 East Capital (Lux) Russian Fund Class A EUR 1,9% 1,1% 26 HSBC Akcji BRIC pro F69 HSBC GIF BRIC Markets Equity 1,9% 1,1% 27 Nordea Akcji Afrykańskich pro F71 Nordea 1 African Equity Fund 1,9% 0,95% 28 Franklin Potencjału Stanów Zjednoczonych pro F92 Franklin U.S. Opportunities Fund N Acc PLN 1,9% 0,95% 29 Templeton Azjatycki Wzrostu pro F93 Templeton Asian Growth Fund N Acc PLN 1,9% 1,1% 30 Templeton Akcji Ameryki Łacińskiej pro F94 Templeton Latin America Fund N Acc PLN 1,9% 1,1% 31 Templeton Akcji BRIC pro F95 Templeton BRIC Fund N Acc PLN 1,9% 0,95% 32 Franklin Akcji Indyjskich pro F96 Franklin India Fund N Acc PLN 1,9% 1,1% 33 QUERCUS Turcja pro G04 QUERCUS Subfundusz Turcja 1,9% 1,1% 34 ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków G28 ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 1,9% 0,95% 35 Investor Turcja pro G29 Investor Turcja 1,9% 0,95% 36 Investor Indie i Chiny pro G30 Investor Indie i Chiny 1,9% 0,95% 37 Investor Rosja pro G32 Investor Rosja 1,9% 0,95% 38 Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej pro G36 Nordea 1 - Latin American Equity Fund 1,9% 0,95% 39 Nordea Akcji Skandynawskich pro G38 Nordea 1 - Nordic Equity Fund 1,9% 0,95% Strona 5/7

6 Stawka roczna opłaty równa lub większa 40 Nordea Akcji Azjatyckich (PLN H) pro G55 Nordea 1 Asian Focus Equity Fund 1,5% 0,85% 41 Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej (PLN H) pro G56 Nordea 1 - Latin American Equity Fund 1,9% 0,95% 42 Yacktman Akcji Ameryki Północnej pro G58 Yacktman Fund TR (USD) 1,9% 0,95% 43 Fidelity Akcji krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki pro 44 Fidelity Akcji Spółek Globalnych pro G85 G84 Fidelity Funds - EMEA Fund A-ACC-PLN (hdg) 1,9% 0,95% Fidelity Funds - Global Real Asset Sec A-ACC-PLN (hdg) 1,9% 0,95% 45 ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych pro G86 ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych 1,9% 0,95% 46 JPMorgan Akcji krajów ASEAN pro G87 JF ASEAN Equity Fund 1,9% 0,95% 47 JPMorgan Akcji Amerykańskich pro G88 JPM Highbridge US Steep 1,9% 0,95% 48 Templeton Nowych Rynków G89 Templeton Frontier Markets 1,9% 0,95% 49 UniAkcje Nowa Europa pro G90 UniAkcje Nowa Europa 1,9% 0,95% Fundusze Inwestycji Alternatywnych 50 BPH Globalny Żywności i Surowców pro F89 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 51 Investor Gold Otwarty pro G07 Investor Gold Otwarty 52 BPH Total Profit pro G21 BPH Total Profit 53 QUERCUS short pro G43 QUERCUS short 54 QUERCUS lev pro G44 QUERCUS lev 55 BGF Akcji Globalnych Spółek Energetycznych pro G61 BGF World Energy Fund 56 BGF Akcji Globalnych Spółek Wydobywczych pro G62 BGF World Mining Fund 57 Schroders Złoto i Metale Szlachetne (PLN H) pro G94 Fundusze Obligacji Schroders AS Gold and Precious Metals Fund PLN Hedged A Acc 58 Bezpiecznego Inwestowania pro F04 Opis: 17 Regulaminu 1,9% 1,05% 59 UniKorona Obligacje pro F12 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Obligacje 1,5% 0,85% 60 ING Obligacji pro F14 ING FIO Obligacji 61 BPH Obligacji pro F65 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji 1 1,7% 0,85% 62 BPH Obligacji 2 pro F80 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji 2 1,5% 0,85% 63 Arka Prestiż Obligacji Skarbowych pro G63 Arka Prestiż Obligacji Skarbowych 1,5% 0,85% 64 UniObligacje Aktywny pro G96 UniObligacje Aktywny 1,5% 0,85% Fundusze Obligacji Zagranicznych Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności pro HSBC Papierów dłużnych Rynków F43 Nordea 1 European High Yield Bond Fund 1,5% 0,85% F70 HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt 1,5% 0,85% 67 Nordea Obligacji Europejskich Korporacji pro F72 Nordea 1 European Corporate Bond Fund 68 Templeton Globalny Papierów Dłużnych pro F98 Templeton Global Bond Fund N Acc PLN 1,5% 0,85% 69 Templeton Globalny Całkowitego Zwrotu pro F99 Templeton Global Total Return A Acc PLN 1,5% 0,85% 70 Nordea Obligacji Wysokodochodowych Globalnych pro G37 Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund 71 Nordea Obligacji Globalnych pro G65 Nordea 1 - Global Bond Fund Nordea Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich (PLN H) pro Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji (PLN H) pro G66 Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (PLN H) G67 Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (PLN H) 74 ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego pro G69 ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego Strona 6/7

7 Stawka roczna opłaty równa lub większa 75 Fidelity Obligacji Globalnych (PLN H) pro G97 Fundusze Rynku Pieniężnego Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund PLN (hedged) 76 Gwarantowany pro F01 Opis: 14 Regulaminu 1,9% 1,05% 77 UniKorona Rynek Pieniężny pro F09 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny 78 ING Gotówkowy pro F13 ING FIO Gotówkowy 79 BPH Skarbowy pro F79 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy 80 Noble Fund Pieniężny pro G16 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny Fundusze Stabilnego Wzrostu 81 ING Stabilnego Wzrostu pro F15 ING FIO Stabilnego Wzrostu 1,5% 0,85% 82 Portfel Stabilnego Wzrostu pro F28 Opis: 19 Regulaminu 1,9% 1,1% 83 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu pro F32 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 84 BPH Stabilnego Wzrostu pro F82 85 Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus pro G17 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus 1,5% 0,85% 86 UniStabilnego Wzrostu pro G71 UniStabilnego Wzrostu Fundusze Zrównoważone 87 Zrównoważony pro F02 Opis: 15 Regulaminu 2,7% 1,5% 88 UniKorona Zrównoważony pro F10 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Zrównoważony 89 ING Zrównoważony pro F16 ING FIO Zrównoważony 1,5% 0,85% 90 Portfel Zrównoważony pro F29 Opis: 20 Regulaminu 1,9% 0,95% 91 Arka BZ WBK Zrównoważony pro F33 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 1,5% 0,85% 92 BPH Selektywny pro F68 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Selektywny 1,5% 0,85% 93 Schroders Globalnej Dywersyfikacji pro F74 94 BPH Aktywnego Zarządzania pro F83 95 Franklin Podstawowy Globalny pro F97 Schroders ISF Global Diversified Growth Fund PLN Hedged A1 Acc BPH Parasolowy FIO Subfundusz Aktywnego Zarządzania Franklin Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN 96 QUERCUS Selektywny pro G02 QUERCUS Subfundusz Selektywny 97 Legg Mason Strateg pro G75 Legg Mason Strateg Opłata za zarządzanie Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi pobierana jest miesięcznie w wysokości 1/12 stawki rocznej. Pobierana przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. opłata za zarządzanie Funduszami Zewnętrznymi (inne podmioty zarządzające niż PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.) i Portfelami Funduszy nie uwzględnia opłaty za zarządzanie pobieranej z aktywów przez podmioty zewnętrzne zgodnie z prospektami informacyjnymi poszczególnych funduszy. Strona 7/7

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO UI/KP/350/302550/01-2016/T KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO Kod duktu 350, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380003/05-2016/E KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod duktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380003/06-2016/F KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod duktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/9/901/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA duktu 9, numer statystyczny 901 Tabela

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/9/9001/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA duktu 9, numer statystyczny 901 Tabela

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/8/80018/0-201/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA duktu 8, numer statystyczny 8018 Tabela

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP//00/0-201/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA duktu, numer statystyczny 00 Tabela limitów

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/397/397004/10-2014/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA Kod duktu 397, numer statystyczny 397004

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/99/9900/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA duktu 99, numer statystyczny 9900 Tabela

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-UFZ Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Wykaz. Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. WF UFK

Wykaz. Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. WF-151222-UFK Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Fundusze akcji polskich - dużych spółek DWS3 Ubezpieczeniowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-161021-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 1445,62 PLN -1,38-1,43 2,52 22,40 26,42 49,57 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 06.10.17 1442,15 PLN -0,38 0,90 0,26 20,45 24,62 49,21 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-171229-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/7 Z DNIA 29 MAJA 2018 R.

KOMUNIKAT NR 10/7 Z DNIA 29 MAJA 2018 R. KOMUNIKAT NR 10/7 Z DNIA 29 MAJA 2018 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1 Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-DB1 Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcyjne CU3 VL Aviva

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/14 Z DNIA 10 STYCZNIA 2019 R.

KOMUNIKAT NR 10/14 Z DNIA 10 STYCZNIA 2019 R. KOMUNIKAT NR 10/14 Z DNIA 10 STYCZNIA 2019 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01)

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel II (kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) (kod:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/11 Z DNIA 6 LISTOPADA 2018 R.

KOMUNIKAT NR 10/11 Z DNIA 6 LISTOPADA 2018 R. KOMUNIKAT NR 10/11 Z DNIA 6 LISTOPADA 2018 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o.

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Data sporządzenia 1.10.2018 r. Towarzystwo Funduszy L.p. Inwestycyjnych zarządzające Funduszem / Fundusz Inwestycyjny lub Fundusz Zagraniczny i wydzielone

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/20 Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 R.

KOMUNIKAT NR 10/20 Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 R. KOMUNIKAT NR 10/20 Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2012 Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Informacja dodatkowa ( w zł ) Okres poprzedni 1. Składka przypisana

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/15 Z DNIA 17 STYCZNIA 2019 R.

KOMUNIKAT NR 10/15 Z DNIA 17 STYCZNIA 2019 R. KOMUNIKAT NR 10/15 Z DNIA 17 STYCZNIA 2019 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/12 Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 R.

KOMUNIKAT NR 10/12 Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 R. KOMUNIKAT NR 10/12 Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/13 Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 R.

KOMUNIKAT NR 10/13 Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 R. KOMUNIKAT NR 10/13 Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa NR GL/Ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA TU Życie S.A. Załącznik nr 2 z 4 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Invest Portfel

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o.

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o. Data sporządzenia 05.12.2018 r. Towarzystwo Funduszy L.p. Inwestycyjnych zarządzające Funduszem / Fundusz Inwestycyjny lub Fundusz Zagraniczny i wydzielone

Bardziej szczegółowo

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści:

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści: Aneks nr 7 z dnia 8 kwietnia 2013 roku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy portfelowy (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2016-12 dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Numer Załącznika do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Załącznik nr 1 Quercus Ochrony Kapitału QZW29. Załącznik nr 2 Alior Pieniężny 3ZP17

Numer Załącznika do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Załącznik nr 1 Quercus Ochrony Kapitału QZW29. Załącznik nr 2 Alior Pieniężny 3ZP17 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO DOKUMENTU ZAWIERAJĄCEGO KLUCZOWE INFORMACJE (KID) DLA INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI MULTI KAPITAŁ (kod warunków: FAIJ40) Wersja

Bardziej szczegółowo

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 31 grudnia 2018 r.

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 31 grudnia 2018 r. Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 31 grudnia 2018 r. I. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 20 września 2018 r.

Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 20 września 2018 r. Lista funduszy inwestycyjnych otwartych dostępna w IPOPEMA Securities S.A. z dnia 20 września 2018 r. I. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

ZYPPLUSBF-T501 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat

ZYPPLUSBF-T501 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS BELL FORD (kod tabeli: TOIL5 PREMIUM Wykaz UFK nr 3), stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego portfelowego (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2017-12L dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

Zmiany nazw funduszy UFK

Zmiany nazw funduszy UFK Zmiany nazw funduszy UFK Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą marki ING, z dniem 20 lipca 2015 r. zwrot ING występujący w nazwach wszystkich ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz funduszy

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną.

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Zakres Suma Okres Ochrona ubezpieczeniowa Składka ubezpieczeniowa regularna Alokacja składek regularnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że 7 czerwca 2013 roku AXA wprowadza zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Decyzję

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Dotyczy Klientów Bankowości Prywatnej data: 01.04.2018r. Spis treści I. Opłaty i prowizji w

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Jaki jest Twój plan na przyszłość?

Jaki jest Twój plan na przyszłość? Jaki jest Twój plan na przyszłość? Aegon Plan na Przyszłość Terminowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Każdy z nas ma inny pomysł na życie i inne cele, do których dąży. Często

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Dotyczy Klientów Prestige data: 01.04.2018r. Spis treści I. Opłaty i prowizje w zakresie funduszy

Bardziej szczegółowo