KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A."

Transkrypt

1 UI/KP/380/380001/ /O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny Wysokości Składki Ubezpieczeniowej Opcja PLN PLN Opcja A PLN Opcja B PLN PLN Opcja C Tabela opłat Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty Częstotliwość pobierania opłat Wstępna na pokrycie kosztów akwizycji, pobierana ze Składki Ubezpieczeniowej Wstępna na pokrycie kosztów akwizycji, pobierana ze Składki Dodatkowej Administracyjna za prowadzenie Indywidualnego Rachunku Kapitałowego Opcja A Opcja B Opcja C 2% 1% 0% 4 Za ochronę ubezpieczeniową 0,30 PLN 5 Na pokrycie kosztów działalności ubezpieczeniowej Za udzielenie pisemnej informacji o Indywidualnym Stanie Funduszu Za zmianę procentowego podziału Składki Alokowanej na Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Za Transfer środków z jednego Subkonta na inne lub kilka innych Subkont Likwidacyjna za realizację wykupu całkowitego środków pochodzących z Rachunku Podstawowego Likwidacyjna za realizację wykupu całkowitego środków pochodzących z Rachunku Dodatkowego w każdym Roku Manipulacyjna za realizację wykupu częściowego środków pochodzących z Rachunku Podstawowego Manipulacyjna za realizację wykupu częściowego środków pochodzących z Rachunku Dodatkowego w każdym Roku 0,03% wartości Subkonta Od Składki Ubezpieczeniowej 2% Od Składki Dodatkowej 5 PLN Miesięcznie z góry z Rachunku Podstawowego 15 PLN 0 PLN 25 PLN 0 PLN 25 PLN Rok Opcja A Opcja B, C w I Roku 4% 4% w II Roku 3% 3% w III Roku 2% 1,5% w IV Roku 1% 0% po IV Roku 0% 0% Rok Opcja A Opcja B, C 0% w I Roku 4% 4% w II Roku 3% 3% w III Roku 2% 1,5% w IV Roku 1% 0% po IV Roku 0% 0% 0% Miesięcznie, jako ryczałt wliczony w opłatę administracyjną Miesięcznie, jako ryczałt wliczony w opłatę za zarządzanie Każdorazowo za udzielenie informacji w innym terminie niż Rocznica Polisy Każdorazowo za każdą zmianę w trakcie Roku Polisowego realizowaną za pośrednictwem aplikacji on-line Twoja Polisa Każdorazowo za trzynastą i każdą następną zmianę w trakcie Roku Polisowego Każdorazowo za każdy Transfer w trakcie Roku Polisowego realizowany za pośrednictwem aplikacji on-line Twoja Polisa Każdorazowo za trzynasty i każdy następny Transfer w trakcie Roku Polisowego Jednorazowo ze Stanu Rachunku Podstawowego, w przypadku realizacji wykupu Polisy Jednorazowo ze Stanu Rachunku Dodatkowego, w przypadku realizacji wykupu Polisy Każdorazowo z Wartości Wykupu Częściowego z Rachunku Podstawowego Każdorazowo z Wartości Wykupu Częściowego z Rachunku Dodatkowego Obowiązuje od 19 maja 2014 r. Strona 1/7

2 Tabela limitów Lp. Rodzaj limitu Wysokość limitu 1 Dopuszczalna 1 wysokość Składki Ubezpieczeniowej 2 Minimalna 2 wysokość Składki Dodatkowej dla Opcji A dla Opcji B dla Opcji C 3 Minimalna 4 wartość Rachunku Podstawowego po wykonaniu wykupu częściowego PLN PLN PLN PLN PLN 500 PLN PLN Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach Umowy Ubezpieczenia z tabelą opłat za zarządzanie Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym () Lp. Stawka roczna opłaty, mniejsza od Fundusze Akcji 1 Akcji pro F03 Opis: 16 Regulaminu 3,3% 1,4% 2 Dynamiczny pro F05 Opis: 18 Regulaminu 3,5% 1,75% 3 UniKorona Akcje pro F11 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje 1,7% 0,85% 4 ING Akcji pro F17 ING FIO Akcji 5 Portfel Agresywny pro F30 Opis: 21 Regulaminu 2,2% 1,1% 6 Arka BZ WBK Akcji pro F34 Arka BZ WBK Akcji FIO 1,7% 0,85% 7 ING Selektywny pro F40 ING Parasol FIO ING Subfundusz Selektywny Plus 1,7% 0,85% 8 Legg Mason Akcji pro F61 Legg Mason Akcji FIO 1,9% 0,85% 9 BPH Akcji pro F84 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Akcji 1,9% 0,95% 10 QUERCUS Agresywny pro G03 QUERCUS Agresywny 1,9% 0,95% 11 Noble Fund Akcji pro G13 Noble Fund Akcji 1,9% 0,95% 12 Noble Fund MiŚ pro G15 Noble Fund MiŚ 1,9% 0,85% 13 UniAkcje Małych i Średnich Spółek pro G41 UniAkcje Małych i Średnich Spółek 1,9% 0,95% Fundusze Akcji Zagranicznych 14 Nordea Europejskich Akcji Plus pro F06 Nordea 1 European Value Fund 1,7% 0,85% 15 Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus pro F07 Nordea 1 North American Value Fund 1,7% 0,85% 16 Nordea Akcji Azjatyckich pro F08 Nordea 1 Asian Focus Equity Fund 1,7% 0,85% Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich pro HSBC Akcji Azjatyckich z wyłączeniem Japonii pro 19 Schroders Akcji Globalnych pro F49 F42 Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund F44 HSBC GIF Asia ex Japan Equity E 1,7% 0,85% Schroders ISF Global Quantitative Active Value A Acc EUR 2,2% 0,95% 20 Fidelity Akcji Chińskich pro F52 Fidelity Funds China Focus Fund A ACC Euro 2,2% 1,1% 21 Fidelity Akcji Indyjskich pro F53 Fidelity Funds India Focus Fund A USD 2,2% 0,95% 22 HSBC Akcji Latynoamerykańskich pro F54 HSBC GIF Latin American Equity M1 2,2% 0,95% 23 HSBC Akcji Japońskich pro F55 HSBC GIF Japanese Equity EC 2,2% 1,1% 24 Nordea Nowe Horyzonty Europy pro F56 Nordea European New Frontiers 2,2% 1,1% 25 East Capital Akcji Rosyjskich pro F57 East Capital (Lux) Russian Fund Class A EUR 2,2% 1,1% 26 HSBC Akcji BRIC pro F69 HSBC GIF BRIC Markets Equity 2,2% 1,1% 27 Nordea Akcji Afrykańskich pro F71 Nordea 1 African Equity Fund 2,2% 0,95% 28 Franklin Potencjału Stanów Zjednoczonych pro F92 Franklin U.S. Opportunities Fund N Acc PLN 2,2% 0,95% 29 Templeton Azjatycki Wzrostu pro F93 Templeton Asian Growth Fund N Acc PLN 2,2% 1,1% 30 Templeton Akcji Ameryki Łacińskiej pro F94 Templeton Latin America Fund N Acc PLN 2,2% 1,1% 31 Templeton Akcji BRIC pro F95 Templeton BRIC Fund N Acc PLN 2,2% 0,95% Strona 2/7

3 Stawka roczna opłaty, mniejsza od 32 Franklin Akcji Indyjskich pro F96 Franklin India Fund N Acc PLN 2,2% 1,1% 33 QUERCUS Turcja pro G04 QUERCUS Subfundusz Turcja 2,2% 1,1% 34 ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków G28 ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 2,2% 1,1% 35 Investor Turcja pro G29 Investor Turcja 2,2% 1,1% 36 Investor Indie i Chiny pro G30 Investor Indie i Chiny 2,2% 1,1% 37 Investor Rosja pro G32 Investor Rosja 2,2% 1,1% 38 Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej pro G36 Nordea 1 - Latin American Equity Fund 2,2% 1,1% 39 Nordea Akcji Skandynawskich pro G38 Nordea 1 - Nordic Equity Fund 2,2% 1,1% 40 Nordea Akcji Azjatyckich (PLN H) pro G55 Nordea 1 Asian Focus Equity Fund 1,7% 0,85% 41 Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej (PLN H) pro G56 Nordea 1 - Latin American Equity Fund 2,2% 1,1% 42 Yacktman Akcji Ameryki Północnej pro G58 Yacktman Fund TR (USD) 2,2% 1,1% 43 Fidelity Akcji krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki pro 44 Fidelity Akcji Spółek Globalnych pro G85 G84 Fidelity Funds - EMEA Fund A-ACC-PLN (hdg) 2,2% 1,1% Fidelity Funds - Global Real Asset Sec A-ACC-PLN (hdg) 2,2% 1,1% 45 ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych pro G86 ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych 2,2% 1,1% 46 JPMorgan Akcji krajów ASEAN pro G87 JF ASEAN Equity Fund 2,2% 1,1% 47 JPMorgan Akcji Amerykańskich pro G88 JPM Highbridge US Steep 2,2% 1,1% 48 Templeton Nowych Rynków G89 Templeton Frontier Markets 2,2% 1,1% 49 UniAkcje Nowa Europa pro G90 UniAkcje Nowa Europa 2,2% 1,1% Fundusze Inwestycji Alternatywnych 50 BPH Globalny Żywności i Surowców pro F89 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 51 Investor Gold Otwarty pro G07 Investor Gold Otwarty 1,7% 0,85% 52 BPH Total Profit pro G21 BPH Total Profit 1,7% 0,85% 53 QUERCUS short pro G43 QUERCUS short 1,7% 0,85% 54 QUERCUS lev pro G44 QUERCUS lev 1,7% 0,85% 55 BGF Akcji Globalnych Spółek Energetycznych pro G61 BGF World Energy Fund 1,7% 0,85% 56 BGF Akcji Globalnych Spółek Wydobywczych pro G62 BGF World Mining Fund 1,7% 0,85% 57 Schroders Złoto i Metale Szlachetne (PLN H) pro G94 Fundusze Obligacji Schroders AS Gold and Precious Metals Fund PLN Hedged A Acc 1,7% 0,85% 58 Bezpiecznego Inwestowania pro F04 Opis: 17 Regulaminu 2,1% 1,05% 59 UniKorona Obligacje pro F12 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Obligacje 1,7% 0,85% 60 ING Obligacji pro F14 ING FIO Obligacji 61 BPH Obligacji pro F65 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji 1 1,9% 0,85% 62 BPH Obligacji 2 pro F80 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji 2 1,7% 0,85% 63 Arka Prestiż Obligacji Skarbowych pro G63 Arka Prestiż Obligacji Skarbowych 1,7% 0,85% 64 UniObligacje Aktywny pro G96 UniObligacje Aktywny 1,7% 0,85% Fundusze Obligacji Zagranicznych Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności pro HSBC Papierów dłużnych Rynków F43 Nordea 1 European High Yield Bond Fund 1,7% 0,85% F70 HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt 1,7% 0,85% 67 Nordea Obligacji Europejskich Korporacji pro F72 Nordea 1 European Corporate Bond Fund 68 Templeton Globalny Papierów Dłużnych pro F98 Templeton Global Bond Fund N Acc PLN 1,7% 0,85% Strona 3/7

4 Stawka roczna opłaty, mniejsza od 69 Templeton Globalny Całkowitego Zwrotu pro F99 Templeton Global Total Return A Acc PLN 1,7% 0,85% 70 Nordea Obligacji Wysokodochodowych Globalnych pro G37 Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund 1,7% 0,85% 71 Nordea Obligacji Globalnych pro G65 Nordea 1 - Global Bond Fund 1,7% 0,85% Nordea Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich (PLN H) pro Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji (PLN H) pro G66 Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (PLN H) 1,7% 0,85% G67 Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (PLN H) 1,7% 0,85% 74 ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego pro G69 ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego 1,7% 0,85% 75 Fidelity Obligacji Globalnych (PLN H) pro G97 Fundusze Rynku Pieniężnego Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund PLN (hedged) 1,7% 0,85% 76 Gwarantowany pro F01 Opis: 14 Regulaminu 2,1% 1,05% 77 UniKorona Rynek Pieniężny pro F09 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny 78 ING Gotówkowy pro F13 ING FIO Gotówkowy 79 BPH Skarbowy pro F79 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy 80 Noble Fund Pieniężny pro G16 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny Fundusze Stabilnego Wzrostu 81 ING Stabilnego Wzrostu pro F15 ING FIO Stabilnego Wzrostu 1,7% 0,85% 82 Portfel Stabilnego Wzrostu pro F28 Opis: 19 Regulaminu 2,2% 1,1% 83 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu pro F32 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 84 BPH Stabilnego Wzrostu pro F82 85 Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus pro G17 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus 1,7% 0,85% 86 UniStabilnego Wzrostu pro G71 UniStabilnego Wzrostu Fundusze Zrównoważone 87 Zrównoważony pro F02 Opis: 15 Regulaminu 3% 1,5% 88 UniKorona Zrównoważony pro F10 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Zrównoważony 89 ING Zrównoważony pro F16 ING FIO Zrównoważony 1,7% 0,85% 90 Portfel Zrównoważony pro F29 Opis: 20 Regulaminu 2,2% 0,95% 91 Arka BZ WBK Zrównoważony pro F33 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 1,7% 0,85% 92 BPH Selektywny pro F68 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Selektywny 1,7% 0,85% 93 Schroders Globalnej Dywersyfikacji pro F74 94 BPH Aktywnego Zarządzania pro F83 95 Franklin Podstawowy Globalny pro F97 Schroders ISF Global Diversified Growth Fund PLN Hedged A1 Acc BPH Parasolowy FIO Subfundusz Aktywnego Zarządzania Franklin Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN 96 QUERCUS Selektywny pro G02 QUERCUS Subfundusz Selektywny 97 Legg Mason Strateg pro G75 Legg Mason Strateg Opłata za zarządzanie Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi pobierana jest miesięcznie w wysokości 1/12 stawki rocznej. Pobierana przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. opłata za zarządzanie Funduszami Zewnętrznymi (inne podmioty zarządzające niż PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.) i Portfelami Funduszy nie uwzględnia opłaty za zarządzanie pobieranej z aktywów przez podmioty zewnętrzne zgodnie z prospektami informacyjnymi poszczególnych funduszy. Strona 4/7

5 Stawka roczna opłaty równa lub większa Fundusze Akcji 1 Akcji pro F03 Opis: 16 Regulaminu 2,8% 1,4% 2 Dynamiczny pro F05 Opis: 18 Regulaminu 3% 1,75% 3 UniKorona Akcje pro F11 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje 1,5% 0,85% 4 ING Akcji pro F17 ING FIO Akcji 5 Portfel Agresywny pro F30 Opis: 21 Regulaminu 1,9% 1,1% 6 Arka BZ WBK Akcji pro F34 Arka BZ WBK Akcji FIO 1,5% 0,85% 7 ING Selektywny pro F40 ING Parasol FIO ING Subfundusz Selektywny Plus 1,5% 0,85% 8 Legg Mason Akcji pro F61 Legg Mason Akcji FIO 1,7% 0,85% 9 BPH Akcji pro F84 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Akcji 1,7% 0,95% 10 QUERCUS Agresywny pro G03 QUERCUS Agresywny 1,7% 0,95% 11 Noble Fund Akcji pro G13 Noble Fund Akcji 1,7% 0,95% 12 Noble Fund MiŚ pro G15 Noble Fund MiŚ 1,7% 0,85% 13 UniAkcje Małych i Średnich Spółek pro G41 UniAkcje Małych i Średnich Spółek 1,7% 0,85% Fundusze Akcji Zagranicznych 14 Nordea Europejskich Akcji Plus pro F06 Nordea 1 European Value Fund 1,5% 0,85% 15 Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus pro F07 Nordea 1 North American Value Fund 1,5% 0,85% 16 Nordea Akcji Azjatyckich pro F08 Nordea 1 Asian Focus Equity Fund 1,5% 0,85% Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich pro HSBC Akcji Azjatyckich z wyłączeniem Japonii pro 19 Schroders Akcji Globalnych pro F49 F42 Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund F44 HSBC GIF Asia ex Japan Equity E 1,5% 0,85% Schroders ISF Global Quantitative Active Value A Acc EUR 1,9% 0,95% 20 Fidelity Akcji Chińskich pro F52 Fidelity Funds China Focus Fund A ACC Euro 1,9% 1,1% 21 Fidelity Akcji Indyjskich pro F53 Fidelity Funds India Focus Fund A USD 1,9% 0,95% 22 HSBC Akcji Latynoamerykańskich pro F54 HSBC GIF Latin American Equity M1 1,9% 0,95% 23 HSBC Akcji Japońskich pro F55 HSBC GIF Japanese Equity EC 1,9% 1,1% 24 Nordea Nowe Horyzonty Europy pro F56 Nordea European New Frontiers 1,9% 1,1% 25 East Capital Akcji Rosyjskich pro F57 East Capital (Lux) Russian Fund Class A EUR 1,9% 1,1% 26 HSBC Akcji BRIC pro F69 HSBC GIF BRIC Markets Equity 1,9% 1,1% 27 Nordea Akcji Afrykańskich pro F71 Nordea 1 African Equity Fund 1,9% 0,95% 28 Franklin Potencjału Stanów Zjednoczonych pro F92 Franklin U.S. Opportunities Fund N Acc PLN 1,9% 0,95% 29 Templeton Azjatycki Wzrostu pro F93 Templeton Asian Growth Fund N Acc PLN 1,9% 1,1% 30 Templeton Akcji Ameryki Łacińskiej pro F94 Templeton Latin America Fund N Acc PLN 1,9% 1,1% 31 Templeton Akcji BRIC pro F95 Templeton BRIC Fund N Acc PLN 1,9% 0,95% 32 Franklin Akcji Indyjskich pro F96 Franklin India Fund N Acc PLN 1,9% 1,1% 33 QUERCUS Turcja pro G04 QUERCUS Subfundusz Turcja 1,9% 1,1% 34 ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków G28 ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 1,9% 0,95% 35 Investor Turcja pro G29 Investor Turcja 1,9% 0,95% 36 Investor Indie i Chiny pro G30 Investor Indie i Chiny 1,9% 0,95% 37 Investor Rosja pro G32 Investor Rosja 1,9% 0,95% 38 Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej pro G36 Nordea 1 - Latin American Equity Fund 1,9% 0,95% 39 Nordea Akcji Skandynawskich pro G38 Nordea 1 - Nordic Equity Fund 1,9% 0,95% Strona 5/7

6 Stawka roczna opłaty równa lub większa 40 Nordea Akcji Azjatyckich (PLN H) pro G55 Nordea 1 Asian Focus Equity Fund 1,5% 0,85% 41 Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej (PLN H) pro G56 Nordea 1 - Latin American Equity Fund 1,9% 0,95% 42 Yacktman Akcji Ameryki Północnej pro G58 Yacktman Fund TR (USD) 1,9% 0,95% 43 Fidelity Akcji krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki pro 44 Fidelity Akcji Spółek Globalnych pro G85 G84 Fidelity Funds - EMEA Fund A-ACC-PLN (hdg) 1,9% 0,95% Fidelity Funds - Global Real Asset Sec A-ACC-PLN (hdg) 1,9% 0,95% 45 ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych pro G86 ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych 1,9% 0,95% 46 JPMorgan Akcji krajów ASEAN pro G87 JF ASEAN Equity Fund 1,9% 0,95% 47 JPMorgan Akcji Amerykańskich pro G88 JPM Highbridge US Steep 1,9% 0,95% 48 Templeton Nowych Rynków G89 Templeton Frontier Markets 1,9% 0,95% 49 UniAkcje Nowa Europa pro G90 UniAkcje Nowa Europa 1,9% 0,95% Fundusze Inwestycji Alternatywnych 50 BPH Globalny Żywności i Surowców pro F89 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 51 Investor Gold Otwarty pro G07 Investor Gold Otwarty 52 BPH Total Profit pro G21 BPH Total Profit 53 QUERCUS short pro G43 QUERCUS short 54 QUERCUS lev pro G44 QUERCUS lev 55 BGF Akcji Globalnych Spółek Energetycznych pro G61 BGF World Energy Fund 56 BGF Akcji Globalnych Spółek Wydobywczych pro G62 BGF World Mining Fund 57 Schroders Złoto i Metale Szlachetne (PLN H) pro G94 Fundusze Obligacji Schroders AS Gold and Precious Metals Fund PLN Hedged A Acc 58 Bezpiecznego Inwestowania pro F04 Opis: 17 Regulaminu 1,9% 1,05% 59 UniKorona Obligacje pro F12 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Obligacje 1,5% 0,85% 60 ING Obligacji pro F14 ING FIO Obligacji 61 BPH Obligacji pro F65 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji 1 1,7% 0,85% 62 BPH Obligacji 2 pro F80 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji 2 1,5% 0,85% 63 Arka Prestiż Obligacji Skarbowych pro G63 Arka Prestiż Obligacji Skarbowych 1,5% 0,85% 64 UniObligacje Aktywny pro G96 UniObligacje Aktywny 1,5% 0,85% Fundusze Obligacji Zagranicznych Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności pro HSBC Papierów dłużnych Rynków F43 Nordea 1 European High Yield Bond Fund 1,5% 0,85% F70 HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt 1,5% 0,85% 67 Nordea Obligacji Europejskich Korporacji pro F72 Nordea 1 European Corporate Bond Fund 68 Templeton Globalny Papierów Dłużnych pro F98 Templeton Global Bond Fund N Acc PLN 1,5% 0,85% 69 Templeton Globalny Całkowitego Zwrotu pro F99 Templeton Global Total Return A Acc PLN 1,5% 0,85% 70 Nordea Obligacji Wysokodochodowych Globalnych pro G37 Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund 71 Nordea Obligacji Globalnych pro G65 Nordea 1 - Global Bond Fund Nordea Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich (PLN H) pro Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji (PLN H) pro G66 Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (PLN H) G67 Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (PLN H) 74 ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego pro G69 ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego Strona 6/7

7 Stawka roczna opłaty równa lub większa 75 Fidelity Obligacji Globalnych (PLN H) pro G97 Fundusze Rynku Pieniężnego Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund PLN (hedged) 76 Gwarantowany pro F01 Opis: 14 Regulaminu 1,9% 1,05% 77 UniKorona Rynek Pieniężny pro F09 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny 78 ING Gotówkowy pro F13 ING FIO Gotówkowy 79 BPH Skarbowy pro F79 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy 80 Noble Fund Pieniężny pro G16 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny Fundusze Stabilnego Wzrostu 81 ING Stabilnego Wzrostu pro F15 ING FIO Stabilnego Wzrostu 1,5% 0,85% 82 Portfel Stabilnego Wzrostu pro F28 Opis: 19 Regulaminu 1,9% 1,1% 83 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu pro F32 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 84 BPH Stabilnego Wzrostu pro F82 85 Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus pro G17 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus 1,5% 0,85% 86 UniStabilnego Wzrostu pro G71 UniStabilnego Wzrostu Fundusze Zrównoważone 87 Zrównoważony pro F02 Opis: 15 Regulaminu 2,7% 1,5% 88 UniKorona Zrównoważony pro F10 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Zrównoważony 89 ING Zrównoważony pro F16 ING FIO Zrównoważony 1,5% 0,85% 90 Portfel Zrównoważony pro F29 Opis: 20 Regulaminu 1,9% 0,95% 91 Arka BZ WBK Zrównoważony pro F33 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 1,5% 0,85% 92 BPH Selektywny pro F68 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Selektywny 1,5% 0,85% 93 Schroders Globalnej Dywersyfikacji pro F74 94 BPH Aktywnego Zarządzania pro F83 95 Franklin Podstawowy Globalny pro F97 Schroders ISF Global Diversified Growth Fund PLN Hedged A1 Acc BPH Parasolowy FIO Subfundusz Aktywnego Zarządzania Franklin Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN 96 QUERCUS Selektywny pro G02 QUERCUS Subfundusz Selektywny 97 Legg Mason Strateg pro G75 Legg Mason Strateg Opłata za zarządzanie Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi pobierana jest miesięcznie w wysokości 1/12 stawki rocznej. Pobierana przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. opłata za zarządzanie Funduszami Zewnętrznymi (inne podmioty zarządzające niż PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.) i Portfelami Funduszy nie uwzględnia opłaty za zarządzanie pobieranej z aktywów przez podmioty zewnętrzne zgodnie z prospektami informacyjnymi poszczególnych funduszy. Strona 7/7

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych PORTFELE INWESTYCYJNE PKO TFI Portfele te różnią się specyfi czną strategią inwestycyjną dopasowaną do odmiennych potrzeb

Bardziej szczegółowo

Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r.

Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r. Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r. Przygotowane dla celów informacyjno marketingowych Spis treści

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 13(2/2012) RZECZNIK UBEZPIECZONYCH FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Dr Stanisław Rogowski (redaktor naczelny), dr Dariusz Fuchs (zastępca redaktora naczelnego,

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Global Inwestor

Karta Produktu Global Inwestor Karta Produktu Global Inwestor W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniem na wypadek NW z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Global Inwestor. Karta

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. Część 1. Rachunki Oszczędnościowe w złotych prowadzone w ramach Kont BGŻOptima:

Bardziej szczegółowo

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych.

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych. Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych. Piotr Zieliński 1. Oszczędzanie a inwestowanie. Tło makroekonomiczne. Zanim przejdziemy do omówienia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Warszawa 214 Opracowanie powstało w Departamencie Systemu Finansowego NBP. Redakcja: Paweł Sobolewski Dobiesław

Bardziej szczegółowo

W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA?

W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA? RAPORT PORTFELE MODELOWE W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA? ANALIZA WYNIKÓW DLA INWESTYCJI 1, 3, 5 ORAZ 10-LETNICH WIELU INWESTORÓW, KTÓRZY WYBRALI POLISY INWESTYCYJNE DECYDUJE SIĘ NA TZW. PORTFELE

Bardziej szczegółowo