KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A."

Transkrypt

1 UI/KP/380/380002/ /A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny Tabela limitów Lp. Rodzaj limitu Wysokość limitu 1 Dopuszczalna wysokość Składki Ubezpieczeniowej dla Opcji A dla Opcji B dla Opcji C PLN PLN PLN PLN PLN PLN 2 Minimalna wysokość Składki Dodatkowej 500 PLN 3 Górny limit Składki Ubezpieczeniowej Opłaconej z tytułu objęcia jednego Ubezpieczonego umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartymi na jego rzecz wynosi zł Tabela opłat Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty Częstotliwość pobierania opłat Wstępna na pokrycie kosztów akwizycji, pobierana ze Składki Ubezpieczeniowej Wstępna na pokrycie kosztów akwizycji, pobierana ze Składki Dodatkowej Administracyjna za prowadzenie Indywidualnego Rachunku Kapitałowego Za ochronę ubezpieczeniową zgon Ubezpieczonego z przyczyn innych niż Nieszczęśliwy Wypadek zgon Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 5 Na pokrycie kosztów działalności ubezpieczeniowej Za udzielenie pisemnej informacji o Indywidualnym Stanie Funduszu Za zmianę procentowego podziału Składki Alokowanej na Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Za Transfer środków z jednego Subkonta na inne lub kilka innych Subkont Dystrybucyjna za realizację wykupu całkowitego z Rachunku Podstawowego Dystrybucyjna za realizację wykupu częściowego z Rachunku Dodatkowego Opcja A Opcja B Opcja C 2% 1% 0% Od Składki Ubezpieczeniowej 2% Od Składki Dodatkowej 5 PLN Miesięcznie z góry z Rachunku Podstawowego 0,01 PLN Miesięcznie, jako ryczałt wliczony w opłatę 0,29 PLN 0,03% wartości Subkonta 15 PLN 0 PLN 25 PLN 0 PLN 25 PLN Rok Polisowy Opcja A Opcja B, C w I Roku Polisowym 4% 4% w II Roku Polisowym 3% 3% w III Roku Polisowym 2% 1,5% w IV Roku Polisowym 1% 0% po IV Roku Polisowym 0% 0% administracyjną Miesięcznie, jako ryczałt wliczony w opłatę za zarządzanie UFK Każdorazowo za udzielenie informacji w innym terminie niż Rocznica Polisy Każdorazowo za każdą zmianę w trakcie Roku Polisowego realizowaną za pośrednictwem aplikacji on-line Twoja Polisa Każdorazowo za trzynastą i każdą następną zmianę w trakcie Roku Polisowego Każdorazowo za każdy Transfer w trakcie Roku Polisowego realizowany za pośrednictwem aplikacji on-line Twoja Polisa Każdorazowo za trzynasty i każdy następny Transfer w trakcie Roku Polisowego Jednorazowo za realizację wykupu całkowitego, pobierana jako procent Składki Ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem 18 ust 1-2 OWU 0% Brak Obowiązuje od 21 kwietnia 2015r. Strona 1/7

2 11 12 Opcja A Dystrybucyjna za realizację wykupu częściowego z Rachunku Podstawowego Opłata stanowi iloczyn: a) wartości kwotowej opłaty dystrybucyjnej za realizację wykupu całkowitego z Rachunku Podstawowego z Roku Polisowego, w którym wnioskowany jest wykup częściowy z tego rachunku, pomniejszonej o sumę iloczynów: o wartości kwotowej uprzednio pobranej opłaty dystrybucyjnej za o realizację wykupu częściowego z Rachunku Podstawowego oraz odpowiedniego procentu ww. opłaty w zależności od wybranej Opcji oraz Roku Polisowego uprzednio zrealizowanego wykupu częściowego, wskazanego w tabeli w punkcie 12 poniżej oraz b) udziału % (ilorazu) wnioskowanej wartości wykupu z Rachunku Podstawowego w całkowitej wartości Rachunku Podstawowego. Procent uprzednio pobranych opłat dystrybucyjnych za realizację wykupów częściowych z Rachunku Podstawowego w poszczególnych latach polisowych dla Opcji A, B i C Rok Polisowy, w którym zrealizowany został wcześniejszy wykup częściowy Rok Polisowy, w którym jest dokonywany wykup częściowy z Rachunku Podstawowego I Rok Polisowy II Rok Polisowy III Rok Polisowy IV Rok Polisowy I Rok Polisowy 100% 75% 50% 25% II Rok Polisowy 100% 66% 33% III Rok Polisowy 100% 50% IV Rok Polisowy 100% Opcja B, C Rok Polisowy, w którym zrealizowany został wcześniejszy wykup częściowy Rok Polisowy, w którym jest dokonywany wykup częściowy z Rachunku Podstawowego I Rok Polisowy II Rok Polisowy III Rok Polisowy I Rok Polisowy 100% 75% 37% II Rok Polisowy 100% 50% III Rok Polisowy 100% Przykład Obliczanie wartości opłaty dystrybucyjnej za realizację wykupu częściowego Wykup częściowy nr 1 Założenia do obliczenia wysokości opłaty dystrybucyjnej za realizację wykupu częściowego w I Roku Polisowym: 1. Ubezpieczający do dnia wnioskowania o pierwszy wykup częściowy wpłacił Składkę Ubezpieczeniową w wysokości PLN (Opcja C), 2. Wartość Rachunku Podstawowego w dniu realizacji wykupu częściowego wynosi PLN, 3. Ubezpieczający wnioskuje o wykup częściowy z Rachunku Podstawowego w kwocie PLN, 4. Stosuje się opłaty dystrybucyjne za realizację wykupów całkowitych i częściowych oraz wartości procentowe pobranych opłat dystrybucyjnych za realizację wcześniejszych wykupów częściowych zawarte w Tabeli opłat powyżej. W takim przypadku wysokość opłaty dystrybucyjnej za realizację pierwszego wykupu częściowego z Rachunku Podstawowego stanowi iloczyn: 2000 PLN, czyli iloczynu 4% (opłata dystrybucyjna za realizację wykupu całkowitego z Rachunku Podstawowego w I Roku Polisowym dla Opcji C z Tabeli opłat punkt 9 powyżej) oraz PLN (opłacona Składka Ubezpieczeniowa) oraz 10%, czyli udziału (ilorazu) wnioskowanej wartości wykupu tj PLN w Wartości Rachunku Podstawowego w dniu realizacji wykupu częściowego tj PLN, czyli wynosi 2000 PLN x 10% = 200 PLN Wykup częściowy nr 2 Założenia do obliczenia wysokości opłaty dystrybucyjnej za realizację wykupu częściowego w III Roku Polisowym: 1. Ubezpieczający do dnia wnioskowania o drugi wykup częściowy wpłacił Składkę Ubezpieczeniową w wysokości PLN, 2. Wartość Rachunku Podstawowego w dniu realizacji drugiego wykupu częściowego wynosi PLN, 3. Ubezpieczający wnioskuje o wykup częściowy z Rachunku Podstawowego w kwocie PLN, 4. Stosuje się opłaty dystrybucyjne za realizację wykupów całkowitych i częściowych oraz wartości procentowe pobranych opłat dystrybucyjnych za realizację wcześniejszych wykupów częściowych dla Opcji C zawarte w Tabeli opłat powyżej. W takim przypadku wysokość opłaty dystrybucyjnej za realizację drugiego wykupu częściowego z Rachunku Podstawowego stanowi iloczyn: 750 PLN, czyli iloczynu 1,5% (opłata dystrybucyjna za realizację wykupu całkowitego z Rachunku Podstawowego w III Roku Polisowym dla Opcji C z Tabeli opłat punkt 9 powyżej) oraz PLN (opłacona Składka Ubezpieczeniowa) pomniejszonej o 74 PLN, czyli iloczyn 37% (procent uprzednio pobranej opłaty dystrybucyjnej za realizację wykupu częściowego z Rachunku Podstawowego w I Roku Polisowym dla Opcji C zgodnie z Tabelą opłat punkt 12 powyżej) oraz 200 PLN (wartość opłaty dystrybucyjnej za realizację pierwszego wykupu częściowego) oraz 30%, czyli udziału (ilorazu) wnioskowanej wartości wykupu tj PLN w Wartości Rachunku Podstawowego w dniu realizacji wykupu częściowego tj PLN, czyli wynosi (750 PLN 74 PLN) x 30% = 202,80 PLN Strona 2/7

3 UI/KP/380/380002/ /R Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach Umowy Ubezpieczenia z tabelą opłat za zarządzanie Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK) Lp. Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Kod UFK W co inwestuje Fundusz? Stawka roczna opłaty, gdy Składka Ubezpieczeniowa jest mniejsza od PLN 1-10 Rok po 10 Roku Fundusze Akcji 1 UFK Akcji pro F03 Opis: 16 Regulaminu UFK 3,3% 1,4% 2 UFK Dynamiczny pro F05 Opis: 18 Regulaminu UFK 3,5% 1,75% 3 UFK UniKorona Akcje pro F11 Akcje 4 UFK ING Akcji pro F17 ING FIO Akcji 5 UFK Portfel Agresywny pro F30 Opis: 21 Regulaminu UFK 2,2% 1,1% 6 UFK ING Selektywny pro F40 ING Parasol FIO ING Subfundusz Selektywny Plus 7 UFK Legg Mason Akcji pro F61 Legg Mason Akcji FIO 1,9% 0,85% 8 UFK BPH Akcji pro F84 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Akcji 9 UFK QUERCUS Agresywny pro G03 QUERCUS Agresywny 10 UFK Noble Fund Akcji pro G13 Noble Fund Akcji 11 UFK Noble Fund MiŚ pro G15 Noble Fund MiŚ 1,9% 0,85% 12 UFK UniAkcje Małych i Średnich Spółek pro G41 UniAkcje Małych i Średnich Spółek 13 UFK BPH Akcji Dynamicznych Spółek pro H51 Fundusze Akcji Zagranicznych BPH Parasolowy FIO - Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek 14 UFK Nordea Europejskich Akcji Plus pro F06 Nordea 1 European Value Fund 15 UFK Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus pro F07 Nordea 1 North American Value Fund 16 UFK Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich pro F42 Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund 17 UFK Schroder Akcji Globalnych pro F49 Schroder ISF QEP Global Active Value A Acc EUR 2,2% 0,95% 18 UFK Fidelity Akcji Chińskich pro F52 Fidelity Funds China Focus Fund A ACC Euro 2,2% 1,1% 19 UFK Fidelity Akcji Indyjskich pro F53 Fidelity Funds India Focus Fund A USD 2,2% 0,95% 20 UFK Nordea Nowe Horyzonty Europy pro F56 Nordea European New Frontiers 2,2% 1,1% 21 UFK East Capital Akcji Rosyjskich pro F57 East Capital (Lux) Russian Fund Class A EUR 2,2% 1,1% 22 UFK Nordea Akcji Afrykańskich pro F71 Nordea 1 African Equity Fund 2,2% 0,95% 23 UFK Franklin Potencjału Stanów Zjednoczonych F92 Franklin U.S. Opportunities Fund N Acc PLN 2,2% 0,95% 24 UFK Templeton Azjatycki Wzrostu F93 Templeton Asian Growth Fund N Acc PLN 2,2% 1,1% 25 UFK Templeton Akcji Ameryki Łacińskiej F94 Templeton Latin America Fund N Acc PLN 2,2% 1,1% 26 UFK Templeton Akcji BRIC F95 Templeton BRIC Fund N Acc PLN 2,2% 0,95% 27 UFK Franklin Akcji Indyjskich F96 Franklin India Fund N Acc PLN 2,2% 1,1% 28 UFK QUERCUS Turcja pro G04 QUERCUS Subfundusz Turcja 2,2% 1,1% 29 UFK ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących pro G28 ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 2,2% 1,1% 30 UFK Investor Turcja pro G29 Investor Turcja 2,2% 1,1% 31 UFK Investor Indie i Chiny pro G30 Investor Indie i Chiny 2,2% 1,1% 32 UFK Investor Rosja pro G32 Investor Rosja 2,2% 1,1% 33 UFK Nordea Akcji Skandynawskich pro G38 Nordea 1 - Nordic Equity Fund 2,2% 1,1% 34 UFK Nordea Akcji Azjatyckich G55 Nordea 1 Asian Focus Equity Fund 35 UFK Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej G56 Nordea 1 - Latin American Equity Fund 2,2% 1,1% Obowiązuje od 16 lutego 2015 roku Strona 3/7

4 36 UFK Yacktman Akcji Ameryki Północnej pro G58 Yacktman US Equity Fund 2,2% 1,1% 37 UFK Fidelity Akcji krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki G84 Fidelity Funds - EMEA Fund A-ACC-PLN (hdg) 2,2% 1,1% 38 UFK Fidelity Akcji Spółek Globalnych G85 Fidelity Funds - Global Real Asset Sec A-ACC-PLN (hdg) 2,2% 1,1% 39 UFK ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych pro G86 ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych 2,2% 1,1% 40 UFK JPMorgan Akcji krajów ASEAN pro G87 JF ASEAN Equity Fund 2,2% 1,1% 41 UFK JPMorgan Akcji Amerykańskich G88 JPM Highbridge US Steep 2,2% 1,1% 42 UFK Templeton Nowych Rynków Wschodzących G89 Templeton Frontier Markets 2,2% 1,1% 43 UFK UniAkcje Nowa Europa pro G90 UniAkcje Nowa Europa 2,2% 1,1% Fundusze Inwestycji Alternatywnych 44 UFK BPH Globalny Żywności i Surowców F89 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 45 UFK Investor Gold Otwarty pro G07 Investor Gold Otwarty 46 UFK BPH Strategii Akcyjnej pro G21 BPH FIO Strategii Akcyjnej 47 UFK QUERCUS short pro G43 QUERCUS short 48 UFK QUERCUS lev pro G44 QUERCUS lev 49 UFK BGF Akcji Globalnych Spółek Energetycznych pro G61 BGF World Energy Fund 50 UFK BGF Akcji Globalnych Spółek Wydobywczych pro G62 BGF World Mining Fund 51 UFK Schroder Złoto i Metale Szlachetne G94 Fundusze Obligacji Schroder AS Gold and Precious Metals Fund PLN Hedged A Acc 52 UFK Bezpiecznego Inwestowania pro F04 Opis: 17 Regulaminu UFK 2,1% 1,05% 53 UFK UniKorona Obligacje pro F12 Obligacje 54 UFK ING Obligacji pro F14 ING FIO Obligacji 55 UFK BPH Obligacji pro F65 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji 1 1,9% 0,85% 56 UFK BPH Obligacji 2 pro F80 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji 2 57 UFK UniObligacje Aktywny pro G96 UniObligacje Aktywny Fundusze Obligacji Zagranicznych 58 UFK Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności pro F43 Nordea 1 European High Yield Bond Fund 59 UFK Nordea Obligacji Europejskich Korporacji pro F72 Nordea 1 European Corporate Bond Fund UFK Templeton Globalny Papierów Dłużnych UFK Templeton Globalny Całkowitego Zwrotu Globalnych F98 Templeton Global Bond Fund N Acc PLN F99 Templeton Global Total Return A Acc PLN G37 Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund 63 UFK Nordea Obligacji Globalnych pro G65 Nordea 1 - Global Bond Fund Amerykańskich UFK Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji G66 Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (PLN H) G67 Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (PLN H) 66 UFK ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego pro G69 ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego 67 UFK Fidelity Obligacji Globalnych G97 Fundusze Rynku Pieniężnego Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund PLN (hedged) 68 UFK Gwarantowany pro F01 Opis: 14 Regulaminu UFK 2,1% 1,05% 69 UFK UniKorona Rynek pro F09 Strona 4/7

5 70 UFK ING Gotówkowy pro F13 ING FIO Gotówkowy 71 UFK BPH Skarbowy pro F79 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy 72 UFK Noble Fund pro G16 73 UFK BPH pro H54 Fundusze Stabilnego Wzrostu BPH Parasolowy FIO - Subfundusz BPH 74 UFK ING Stabilnego Wzrostu pro F15 ING FIO Stabilnego Wzrostu 75 UFK Portfel Stabilnego Wzrostu pro F28 Opis: 19 Regulaminu UFK 2,2% 1,1% 76 UFK Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus pro G17 Stabilnego Wzrostu Plus 77 UFK UniStabilnego Wzrostu pro G71 UniStabilny Wzrost Fundusze Zrównoważone 78 UFK Zrównoważony pro F02 Opis: 15 Regulaminu UFK 3% 1,5% 79 UFK UniKorona Zrównoważony pro F10 Zrównoważony 80 UFK ING Zrównoważony pro F16 ING FIO Zrównoważony 81 UFK Portfel Zrównoważony pro F29 Opis: 20 Regulaminu UFK 2,2% 0,95% 82 UFK BPH Selektywny pro F68 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Selektywny 83 UFK Schroder Globalnej Dywersyfikacji F74 84 UFK Franklin Podstawowy Globalny F97 Schroder ISF Global Diversified Growth Fund PLN Hedged A1 Acc Franklin Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN 85 UFK QUERCUS Selektywny pro G02 QUERCUS Subfundusz Selektywny 86 UFK Legg Mason Strateg pro G75 Legg Mason Strateg Opłata za zarządzanie Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi pobierana jest miesięcznie w wysokości 1/12 stawki rocznej. Pobierana przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. opłata za zarządzanie Funduszami Zewnętrznymi (inne podmioty zarządzające niż PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.) i Portfelami Funduszy nie uwzględnia opłaty za zarządzanie pobieranej z aktywów przez podmioty zewnętrzne zgodnie z prospektami informacyjnymi poszczególnych funduszy. Lp. Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Kod UFK W co inwestuje Fundusz? Stawka roczna opłaty gdy Składka Ubezpieczeniowa jest równa lub większa PLN Fundusze Akcji 1 UFK Akcji pro F03 Opis: 16 Regulaminu UFK 2,8% 1,4% 2 UFK Dynamiczny pro F05 Opis: 18 Regulaminu UFK 3% 1,75% 3 UFK UniKorona Akcje pro F11 Akcje 1,5% 0,85% 4 UFK ING Akcji pro F17 ING FIO Akcji 5 UFK Portfel Agresywny pro F30 Opis: 21 Regulaminu UFK 1,9% 1,1% 6 UFK ING Selektywny pro F40 ING Parasol FIO ING Subfundusz Selektywny Plus 1-10 Rok po 10 Roku 1,5% 0,85% 7 UFK Legg Mason Akcji pro F61 Legg Mason Akcji FIO 8 UFK BPH Akcji pro F84 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Akcji 1,7% 0,95% 9 UFK QUERCUS Agresywny pro G03 QUERCUS Agresywny 1,7% 0,95% 10 UFK Noble Fund Akcji pro G13 Noble Fund Akcji 1,7% 0,95% 11 UFK Noble Fund MiŚ pro G15 Noble Fund MiŚ 12 UFK UniAkcje Małych i Średnich Spółek pro G41 UniAkcje Małych i Średnich Spółek 13 UFK BPH Akcji Dynamicznych Spółek pro H51 Fundusze Akcji Zagranicznych BPH Parasolowy FIO - Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek 14 UFK Nordea Europejskich Akcji Plus pro F06 Nordea 1 European Value Fund 1,5% 0,85% Strona 5/7

6 15 UFK Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus pro F07 Nordea 1 North American Value Fund 1,5% 0,85% 16 UFK Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich pro F42 Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund 17 UFK Schroder Akcji Globalnych pro F49 Schroder ISF QEP Global Active Value A Acc EUR 18 UFK Fidelity Akcji Chińskich pro F52 Fidelity Funds China Focus Fund A ACC Euro 1,9% 1,1% 19 UFK Fidelity Akcji Indyjskich pro F53 Fidelity Funds India Focus Fund A USD 20 UFK Nordea Nowe Horyzonty Europy pro F56 Nordea European New Frontiers 1,9% 1,1% 21 UFK East Capital Akcji Rosyjskich pro F57 East Capital (Lux) Russian Fund Class A EUR 1,9% 1,1% 22 UFK Nordea Akcji Afrykańskich pro F71 Nordea 1 African Equity Fund 23 UFK Franklin Potencjału Stanów Zjednoczonych F92 Franklin U.S. Opportunities Fund N Acc PLN 24 UFK Templeton Azjatycki Wzrostu F93 Templeton Asian Growth Fund N Acc PLN 1,9% 1,1% 25 UFK Templeton Akcji Ameryki Łacińskiej F94 Templeton Latin America Fund N Acc PLN 1,9% 1,1% 26 UFK Templeton Akcji BRIC F95 Templeton BRIC Fund N Acc PLN 27 UFK Franklin Akcji Indyjskich F96 Franklin India Fund N Acc PLN 1,9% 1,1% 28 UFK QUERCUS Turcja pro G04 QUERCUS Subfundusz Turcja 1,9% 1,1% 29 UFK ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących pro G28 ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 30 UFK Investor Turcja pro G29 Investor Turcja 31 UFK Investor Indie i Chiny pro G30 Investor Indie i Chiny 32 UFK Investor Rosja pro G32 Investor Rosja 33 UFK Nordea Akcji Skandynawskich pro G38 Nordea 1 - Nordic Equity Fund 34 UFK Nordea Akcji Azjatyckich G55 Nordea 1 Asian Focus Equity Fund 1,5% 0,85% 35 UFK Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej G56 Nordea 1 - Latin American Equity Fund 36 UFK Yacktman Akcji Ameryki Północnej pro G58 Yacktman US Equity Fund 37 UFK Fidelity Akcji krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki 38 UFK Fidelity Akcji Spółek Globalnych G85 G84 Fidelity Funds - EMEA Fund A-ACC-PLN (hdg) Fidelity Funds - Global Real Asset Sec A-ACC-PLN (hdg) 39 UFK ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych pro G86 ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych 40 UFK JPMorgan Akcji krajów ASEAN pro G87 JF ASEAN Equity Fund 41 UFK JPMorgan Akcji Amerykańskich G88 JPM Highbridge US Steep 42 UFK Templeton Nowych Rynków Wschodzących G89 Templeton Frontier Markets 43 UFK UniAkcje Nowa Europa pro G90 UniAkcje Nowa Europa Fundusze Inwestycji Alternatywnych 44 UFK BPH Globalny Żywności i Surowców F89 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 45 UFK Investor Gold Otwarty pro G07 Investor Gold Otwarty 46 UFK BPH Strategii Akcyjnej pro G21 BPH FIO Strategii Akcyjnej 47 UFK QUERCUS short pro G43 QUERCUS short 48 UFK QUERCUS lev pro G44 QUERCUS lev 49 UFK BGF Akcji Globalnych Spółek Energetycznych pro G61 BGF World Energy Fund 50 UFK BGF Akcji Globalnych Spółek Wydobywczych pro G62 BGF World Mining Fund 51 UFK Schroder Złoto i Metale Szlachetne G94 Fundusze Obligacji Schroder AS Gold and Precious Metals Fund PLN Hedged A Acc 52 UFK Bezpiecznego Inwestowania pro F04 Opis: 17 Regulaminu UFK 1,9% 1,05% 53 UFK UniKorona Obligacje pro F12 Obligacje 1,5% 0,85% 54 UFK ING Obligacji pro F14 ING FIO Obligacji 55 UFK BPH Obligacji pro F65 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji 1 56 UFK BPH Obligacji 2 pro F80 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji 2 1,5% 0,85% 57 UFK UniObligacje Aktywny pro G96 UniObligacje Aktywny 1,5% 0,85% Fundusze Obligacji Zagranicznych Strona 6/7

7 58 UFK Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności pro F43 Nordea 1 European High Yield Bond Fund 1,5% 0,85% 59 UFK Nordea Obligacji Europejskich Korporacji pro F72 Nordea 1 European Corporate Bond Fund UFK Templeton Globalny Papierów Dłużnych UFK Templeton Globalny Całkowitego Zwrotu Globalnych F98 Templeton Global Bond Fund N Acc PLN 1,5% 0,85% F99 Templeton Global Total Return A Acc PLN 1,5% 0,85% G37 Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund 63 UFK Nordea Obligacji Globalnych pro G65 Nordea 1 - Global Bond Fund Amerykańskich UFK Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji G66 Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (PLN H) G67 Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (PLN H) 66 UFK ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego pro G69 ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego 67 UFK Fidelity Obligacji Globalnych G97 Fundusze Rynku Pieniężnego Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund PLN (hedged) 68 UFK Gwarantowany pro F01 Opis: 14 Regulaminu UFK 1,9% 1,05% 69 UFK UniKorona Rynek pro F09 70 UFK ING Gotówkowy pro F13 ING FIO Gotówkowy 71 UFK BPH Skarbowy pro F79 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy 72 UFK Noble Fund pro G16 73 UFK BPH pro H54 Fundusze Stabilnego Wzrostu BPH Parasolowy FIO - Subfundusz BPH 74 UFK ING Stabilnego Wzrostu pro F15 ING FIO Stabilnego Wzrostu 1,5% 0,85% 75 UFK Portfel Stabilnego Wzrostu pro F28 Opis: 19 Regulaminu UFK 1,9% 1,1% 76 UFK Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus pro G17 Stabilnego Wzrostu Plus 77 UFK UniStabilnego Wzrostu pro G71 UniStabilny Wzrost Fundusze Zrównoważone 78 UFK Zrównoważony pro F02 Opis: 15 Regulaminu UFK 2,7% 1,5% 79 UFK UniKorona Zrównoważony pro F10 Zrównoważony 80 UFK ING Zrównoważony pro F16 ING FIO Zrównoważony 1,5% 0,85% 81 UFK Portfel Zrównoważony pro F29 Opis: 20 Regulaminu UFK 82 UFK BPH Selektywny pro F68 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Selektywny 1,5% 0,85% 83 UFK Schroder Globalnej Dywersyfikacji F74 84 UFK Franklin Podstawowy Globalny F97 Schroder ISF Global Diversified Growth Fund PLN Hedged A1 Acc Franklin Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN 85 UFK QUERCUS Selektywny pro G02 QUERCUS Subfundusz Selektywny 86 UFK Legg Mason Strateg pro G75 Legg Mason Strateg Opłata za zarządzanie Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi pobierana jest miesięcznie w wysokości 1/12 stawki rocznej. Pobierana przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. opłata za zarządzanie Funduszami Zewnętrznymi (inne podmioty zarządzające niż PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.) i Portfelami Funduszy nie uwzględnia opłaty za zarządzanie pobieranej z aktywów przez podmioty zewnętrzne zgodnie z prospektami informacyjnymi poszczególnych funduszy. Strona 7/7

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO UI/KP/350/302550/01-2016/T KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO Kod duktu 350, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/397/397004/10-2014/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA Kod duktu 397, numer statystyczny 397004

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/99/9900/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA duktu 99, numer statystyczny 9900 Tabela

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-UFZ Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-161021-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1 Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-DB1 Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcyjne CU3 VL Aviva

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa NR GL/Ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści:

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści: Aneks nr 7 z dnia 8 kwietnia 2013 roku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

ZYPPLUSBF-T501 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat

ZYPPLUSBF-T501 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS BELL FORD (kod tabeli: TOIL5 PREMIUM Wykaz UFK nr 3), stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną.

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Zakres Suma Okres Ochrona ubezpieczeniowa Składka ubezpieczeniowa regularna Alokacja składek regularnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy portfelowy (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2016-12 dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

ZYPPLUSBF-T401 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat

ZYPPLUSBF-T401 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS BELL FORD (kod tabeli: TOIL4 PREMIUM Wykaz UFK nr 2), stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi Generali Prospero Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Prospero informacje podstawowe Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ubezpieczonym może ż być

Bardziej szczegółowo

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień AGIO TFI AGIO Agresywny 10 1750 0009 0000 0000 2000 8978 http://agiofunds.pl/fundusz/agio-agresywny/ AGIO Globalny PLN 44 1750 0009 0000 0000 1150 6801 EUR 38 1750 0009 0000 0000 1150 6909 USD 78 1750

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Program Inwestycyjny ze składką jednorazową dla Klientów Banku BPH S.A. Obowiązują od 3.11.2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Zmiany nazw funduszy UFK

Zmiany nazw funduszy UFK Zmiany nazw funduszy UFK Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą marki ING, z dniem 20 lipca 2015 r. zwrot ING występujący w nazwach wszystkich ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz funduszy

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania po 1 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE-170127- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Strefa Inwestycji Premium

Strefa Inwestycji Premium Strefa Inwestycji Premium Prezentacja dla Klientów Warszawa, 23 lipca 2015 r. Strefa Inwestycji Premium kluczowe informacje o produkcie UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZAJĄCY OFERTA FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE-161021- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Plany Inwestycyjne AXA

Plany Inwestycyjne AXA Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10.

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10. Wspólna Tabela Opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i Segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 215 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Numer rozliczeniowy. Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Kod pocztowy. Kod pocztowy

Numer rozliczeniowy. Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Kod pocztowy. Kod pocztowy Nazwa Oddziału Numer rozliczeniowy Numer wniosku/polisy Nr rachunku bankowego do wpłaty składki jednorazowej Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

S.A. (PM-051031-ZM-110801)

S.A. (PM-051031-ZM-110801) Regulamin Portfeli Modelowych oferowanych do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (PM-051031-ZM-110801) Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000 Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 177 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Kapitalny Portfel Program Inwestycyjny ze składką jednorazową

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Kapitalny Portfel Program Inwestycyjny ze składką jednorazową Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Kapitalny Portfel Program Inwestycyjny ze składką jednorazową Obowiązują od 14 lutego 2017 roku generali.pl 2 Generali

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną.

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. SuperFundusz Plus SuperFundusz Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. 1 Jeden wybór, wiele możliwości 2 Dwa produkty SuperFundusz Składka minimalna 1800 PLN i załącznik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM )

Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM ) Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-161021) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Programu Navigo" (zwany dalej Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Skandia Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM )

Regulamin Programu Skandia Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG ZM ) Regulamin Programu Navigo oferowanego do umów ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (NVG-120928-ZM-150608) Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin Programu Navigo (zwany dalej Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

S.A. (PM ZM )

S.A. (PM ZM ) Regulamin Portfeli Modelowych oferowanych do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (PM-051031-ZM-110801) Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015 2 6 5 4 68% 67% 66% 65% 3 2 64% 63% 1 62% styczeń 2006 styczeń 2008 styczeń 2010 styczeń 2012 styczeń 2014 0 60% 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Bardziej szczegółowo

Grupa produktów Kontrahent Nazwa produktu Waluta ISIN Klasa Ryzyka Produktu

Grupa produktów Kontrahent Nazwa produktu Waluta ISIN Klasa Ryzyka Produktu ZESTAWIENIE KLAS RYZYKA PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH W OFERCIE DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Ważne informacje: 1. Poniższa klasyfikacja jest materiałem informacyjnym dla posiadacza lub potencjalnego nabywcy produktu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Program inwestycyjny ze składką jednorazową. Ogólne warunki ubezpieczenia. Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r.

Program inwestycyjny ze składką jednorazową. Ogólne warunki ubezpieczenia. Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r. Program inwestycyjny ze składką jednorazową Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 2016

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 2016 2 95.000 na rok 76.000 57.000 38.000 19.000 0 All US Trump Clinton Sanders Cruz 3 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 q1 2005 q2 2005 q3 2005 q4 2006 q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2007 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2008

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.04.2014. generali.pl

Obowiązuje od 01.04.2014. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłością - Firma PLUS ze składką regularną dla Klientów Alior Bank będących posiadaczami rachunku

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczający: Ubezpieczyciel:

Ubezpieczający: Ubezpieczyciel: KARTA PRODUKTU ZGODNA Z REKOMENDACJĄ PIU DO WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA NR ST900484090 UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy kod warunków: FLIP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Nordea Life & Pensions Nordea Efekt Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Zakres szkolenia: Produkt Nordea Efekt Ubezpieczeniowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

OPIS Negocjator V. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V

OPIS Negocjator V. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V OPIS Negocjator V I. Negocjator V jest produktem finansowym, stanowiącym połączenie terminowej lokaty oszczędnościowej zawartej z Getin Noble Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A.

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A. Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A. I. Jednostki Uczestnictwa kategorii A 1. Opłaty Dystrybucyjne

Bardziej szczegółowo