KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA"

Transkrypt

1 UI/KP/398/398005/ /B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny Tabela limitów Rodzaj limitu Wysokość limitu Dopuszczalna wysokość Składki Ubezpieczeniowej, w rozumieniu 10 ust. 2 OWU PLN Zakres ubezpieczenia Lp. Zakres ubezpieczenia Wysokość Sumy Ubezpieczenia 1 Zgon Ubezpieczonego PLN 2 Zgon Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku PLN Tabela opłat Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty Częstotliwość i sposób pobierania opłat 1 Na pokrycie kosztów działalności ubezpieczeniowej 2 Za ochronę ubezpieczeniową Administracyjna z tytułu wadzenia Indywidualnego Rachunku Kapitałowego Za udzielenie pisemnej informacji o Indywidualnym Stanie Funduszu Za zmianę centowego podziału Składki Alokowanej na Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Za Transfer środków z jednego Subkonta na inne lub kilka innych Subkont Wstępna na pokrycie kosztów akwizycji, pobierana ze Składki Ubezpieczeniowej lub Składki Dodatkowej Dystrybucyjna za realizację wykupu całkowitego z Rachunku Podstawowego Dystrybucyjna za realizację wykupu częściowego z Rachunku Dodatkowego Dystrybucyjna za realizację wykupu częściowego z Rachunku Podstawowego 0,03% wartości Subkonta zgodnie z Tabelą opłat za ochronę ubezpieczeniową Miesięcznie, jako ryczałt wliczony w opłatę za zarządzanie UFK Miesięcznie, jako pobranie ochronne z Rachunku Podstawowego 4,99 PLN Miesięcznie z góry z Rachunku Podstawowego Obowiązuje od 15 czerwca 2015 r. Strona 1/6 15 PLN 0 PLN 25 PLN 0 PLN 25 PLN 0% w I Roku Polisowym 3,39% w II Roku Polisowym 2,75% w III Roku Polisowym 2,05% w IV Roku Polisowym 1,39% w V Roku Polisowym 0,69% po V Roku Polisowym 0% Każdorazowo za udzielenie informacji w innym terminie niż Rocznica Polisy Każdorazowo za zmianę realizowaną za pośrednictwem aplikacji internetowej działającej w trybie on-line, udostępnionej przez PKO Ubezpieczenia Każdorazowo za trzynastą i każdą następną zmianę w trakcie Roku Polisowego Każdorazowo za Transfer realizowany za pośrednictwem aplikacji internetowej działającej w trybie on-line, udostępnionej przez PKO Ubezpieczenia Każdorazowo za trzynasty i każdy następny Transfer w trakcie Roku Polisowego Od Składki Ubezpieczeniowej lub każdorazowo od Składki Dodatkowej Jednorazowo za realizację wykupu Polisy, pobierana jako cent Składki Ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem 18 ust. 2 OWU 0% Brak Opłata stanowi iloczyn: a) wartości kwotowej opłaty dystrybucyjnej za realizację wykupu całkowitego z Rachunku Podstawowego z Roku Polisowego, w którym wnioskowany jest wykup częściowy z tego rachunku, pomniejszonej o sumę iloczynów: o wartości kwotowej uprzednio pobranej opłaty dystrybucyjnej za o realizację wykupu częściowego z Rachunku Podstawowego oraz odpowiedniego centu ww. opłaty w zależności od Roku Polisowego uprzednio zrealizowanego wykupu częściowego, wskazanego w tabeli w punkcie 11 poniżej oraz b) udziału % (ilorazu) wnioskowanej wartości wykupu z Rachunku Podstawowego w całkowitej wartości Rachunku Podstawowego.

2 11 Procent uprzednio pobranych opłat dystrybucyjnych za realizację wykupów częściowych z Rachunku Podstawowego w poszczególnych latach polisowych Rok Polisowy, w którym jest dokonywany wykup częściowy z Rachunku Podstawowego Rok Polisowy, w którym zrealizowany został wcześniejszy wykup częściowy I Rok Polisowy II Rok Polisowy III Rok Polisowy IV Rok Polisowy V Rok Polisowy I Rok Polisowy 100% 81% 60% 41% 20% II Rok Polisowy 100% 74% 50% 25% III Rok Polisowy 100% 67% 33% IV Rok Polisowy 100% 49% V Rok Polisowy 100% Przykład Obliczanie wartości opłaty dystrybucyjnej za realizację wykupu częściowego Wykup częściowy nr 1 Założenia do obliczenia wysokości opłaty dystrybucyjnej za realizację wykupu częściowego w I Roku Polisowym: 1. Ubezpieczający do dnia wnioskowania o pierwszy wykup częściowy wpłacił Składkę Ubezpieczeniową w wysokości PLN, 2. Wartość Rachunku Podstawowego w dniu realizacji wykupu częściowego wynosi PLN, 3. Ubezpieczający wnioskuje o wykup częściowy w kwocie PLN, 4. Stosuje się opłaty dystrybucyjne za realizację wykupów całkowitych i częściowych oraz wartości centowe pobranych opłat dystrybucyjnych za realizację wcześniejszych wykupów częściowych zawarte w Tabeli opłat powyżej W takim przypadku: Wysokość opłaty dystrybucyjnej za realizację pierwszego wykupu częściowego stanowi iloczyn: 678 PLN, czyli iloczynu 3,39% (Opłata Dystrybucyjna za realizację wykupu całkowitego z Rachunku Podstawowego w I Roku Polisowym z Tabeli opłat punkt 8 powyżej) oraz PLN (Składka Ubezpieczeniowa należna w I Roku Polisowym) oraz 20%, czyli udziału (ilorazu) wnioskowanej wartości wykupu tj PLN w Wartości Rachunku Podstawowego w dniu realizacji wykupu częściowego tj PLN, czyli wynosi 678 PLN x 20% = 135,60 PLN Wykup częściowy nr 2 Założenia do obliczenia wysokości opłaty dystrybucyjnej za realizację wykupu częściowego w III Roku Polisowym: 1. Ubezpieczający do dnia wnioskowania o drugi wykup częściowy wpłacił Składkę Ubezpieczeniową w wysokości PLN. 2. Wartość Rachunku Podstawowego w dniu realizacji drugiego wykupu częściowego wynosi PLN. 3. Ubezpieczający wnioskuje o wykup częściowy w kwocie PLN 4. Stosuje się opłaty dystrybucyjne za realizację wykupów całkowitych i częściowych oraz wartości centowe pobranych opłat dystrybucyjnych za realizację wcześniejszych wykupów częściowych zawarte w Tabeli opłat powyżej W takim przypadku: Wysokość opłaty dystrybucyjnej za realizację drugiego wykupu częściowego stanowi iloczyn następujących wartości: 410 PLN, czyli iloczynu 2,05% (Opłata Dystrybucyjna za realizację wykupu całkowitego z Rachunku Podstawowego w III Roku Polisowym z Tabeli opłat punkt 8 powyżej) oraz PLN (Składka Ubezpieczeniowa należna w I Roku Polisowym) pomniejszonej o 81,36 PLN, czyli iloczyn 60% (cent uprzednio pobranej opłaty dystrybucyjnej za realizację wykupu częściowego z Rachunku Podstawowego w I Roku Polisowym zgodnie z Tabelą opłat punkt 11 powyżej) oraz 135,60 PLN (wartość opłaty dystrybucyjnej za realizację pierwszego wykupu częściowego) oraz 33,33%, czyli udziału (ilorazu) wnioskowanej wartości wykupu tj PLN w Wartości Rachunku Podstawowego w dniu realizacji wykupu częściowego tj PLN, czyli wynosi (410 PLN 81,36 PLN) x 33,33% = 109,55 PLN Strona 2/6

3 Tabela opłat za ochronę ubezpieczeniową (stawki roczne) Wiek Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Wiek Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 0 5,34 PLN 1 PLN 51 14,40 PLN 1 PLN 1 0,56 PLN 1 PLN 52 15,76 PLN 1 PLN 2 0,45 PLN 1 PLN 53 17,21 PLN 1 PLN 3 0,36 PLN 1 PLN 54 18,13 PLN 1 PLN 4 0,30 PLN 1 PLN 55 19,09 PLN 1 PLN 5 0,26 PLN 1 PLN 56 20,71 PLN 1 PLN 6 0,24 PLN 1 PLN 57 22,43 PLN 1 PLN 7 0,24 PLN 1 PLN 58 24,24 PLN 1 PLN 8 0,24 PLN 1 PLN 59 25,25 PLN 1 PLN 9 0,24 PLN 1 PLN 60 26,29 PLN 1 PLN 10 0,24 PLN 1 PLN 61 28,24 PLN 1 PLN 11 0,25 PLN 1 PLN 62 30,27 PLN 1 PLN 12 0,29 PLN 1 PLN 63 32,38 PLN 1 PLN 13 0,38 PLN 1 PLN 64 32,02 PLN 1 PLN 14 0,55 PLN 1 PLN 65 31,60 PLN 1 PLN 15 0,80 PLN 1 PLN 66 33,68 PLN 1 PLN 16 1,11 PLN 1 PLN 67 35,90 PLN 1 PLN 17 1,44 PLN 1 PLN 68 38,32 PLN 1 PLN 18 1,71 PLN 1 PLN 69 37,43 PLN 1 PLN 19 1,88 PLN 1 PLN 70 36,57 PLN 1 PLN 20 1,96 PLN 1 PLN 71 39,29 PLN 1 PLN 21 1,99 PLN 1 PLN 72 42,33 PLN 1 PLN 22 2,02 PLN 1 PLN 73 45,74 PLN 1 PLN 23 2,08 PLN 1 PLN 74 49,56 PLN 1 PLN 24 2,15 PLN 1 PLN 75 53,81 PLN 1 PLN 25 2,20 PLN 1 PLN 76 58,51 PLN 1 PLN 26 2,22 PLN 1 PLN 77 63,70 PLN 1 PLN 27 2,23 PLN 1 PLN 78 69,38 PLN 1 PLN 28 2,26 PLN 1 PLN 79 75,56 PLN 1 PLN 29 2,34 PLN 1 PLN 80 82,24 PLN 1 PLN 30 2,47 PLN 1 PLN 81 89,43 PLN 1 PLN 31 2,63 PLN 1 PLN 82 97,16 PLN 1 PLN 32 2,84 PLN 1 PLN ,43 PLN 1 PLN 33 3,10 PLN 1 PLN ,27 PLN 1 PLN 34 3,22 PLN 1 PLN ,71 PLN 1 PLN 35 3,37 PLN 1 PLN ,80 PLN 1 PLN 36 3,71 PLN 1 PLN ,57 PLN 1 PLN 37 4,09 PLN 1 PLN ,06 PLN 1 PLN 38 4,49 PLN 1 PLN ,29 PLN 1 PLN 39 4,79 PLN 1 PLN ,33 PLN 1 PLN 40 5,13 PLN 1 PLN ,22 PLN 1 PLN 41 5,64 PLN 1 PLN ,87 PLN 1 PLN 42 6,22 PLN 1 PLN ,30 PLN 1 PLN 43 6,88 PLN 1 PLN ,49 PLN 1 PLN 44 7,49 PLN 1 PLN ,43 PLN 1 PLN 45 8,18 PLN 1 PLN ,12 PLN 1 PLN 46 9,07 PLN 1 PLN ,54 PLN 1 PLN 47 10,05 PLN 1 PLN ,65 PLN 1 PLN 48 11,12 PLN 1 PLN ,42 PLN 1 PLN 49 12,09 PLN 1 PLN ,74 PLN 1 PLN 50 13,12 PLN 1 PLN 101 i więcej 671,74 PLN 1 PLN Opłata za ochronę ubezpieczeniową pobierana jest miesięcznie w wysokości 1/12 stawki rocznej. Strona 3/6

4 Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach Umowy Ubezpieczenia z tabelą opłat za zarządzanie Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK) Lp. Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Fundusze Akcji Kod UFK W co inwestuje Fundusz? Stawka roczna opłaty za zarządzanie PKO Ubezpieczenia Stawka roczna opłat TFI* 1 UFK Strategia Agresywna 85 H35 Opis: 14 Regulaminu UFK 4% - 2 UFK PKO Akcji Plus (I) H38 Opis: 17 Regulaminu UFK 4% - 3 UFK PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (I) H58 Opis: 18 Regulaminu UFK 4% - Fundusze Akcji Zagranicznych 4 UFK Schroder Akcji Globalnych F49 Schroder ISF QEP Global Active Value A Acc EUR 1,5% 1,25% 5 UFK Templeton Azjatycki Wzrostu F93 Templeton Asian Growth Fund N acc 1% 2,35% UFK Templeton Akcji Ameryki Łacińskiej (PLN H) UFK Fidelity Akcji krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki 8 UFK Fidelity Akcji Spółek Globalnych G85 F94 Templeton Latin America Fund N acc 1% 2,4% G84 Fidelity Funds - EMEA Fund A Acc (PLN H) 1,5% 1,5% Fidelity Funds - Global Real Asset Securities Fund A Acc (PLN H) 1,5% 1,5% 9 UFK Fidelity Akcji Amerykańskich H27 Fidelity Funds - America Fund A-ACC (PLN H) 1,5% 1,5% UFK Fidelity Akcji Europejskich Dynamicznego Wzrostu H28 11 UFK Fidelity Akcji Potencjału Globalnego H29 Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC (PLN H) Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC EUR 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 12 UFK Schroder Akcji Europejskich H31 Schroder ISF European Equity Yield A acc EUR 1,5% 1,5% 13 UFK PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (I) H40 Opis: 19 Regulaminu UFK 4% - 14 UFK PKO Akcji Rynku Japońskiego (I) H41 Opis: 20 Regulaminu UFK 4% - 15 UFK PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (I) H42 Opis: 21 Regulaminu UFK 4% - 16 UFK PKO Akcji Rynków Wschodzących (I) H43 Opis: 22 Regulaminu UFK 4% - 17 UFK PKO Technologii i Innowacji Globalny (I) H44 Opis: 23 Regulaminu UFK 4% - 18 UFK PKO Dóbr Luksusowych Globalny (I) H45 Opis: 24 Regulaminu UFK 4% - Fundusze Inwestycji Alternatywnych 19 UFK PKO Surowców Globalny (I) H46 Opis: 25 Regulaminu UFK 4% - 20 UFK PKO Złota (I) H47 Opis: 26 Regulaminu UFK 4% - Fundusze Obligacji 21 UFK PKO Papierów Dłużnych Plus (I) H48 Opis: 27 Regulaminu UFK 2% - Fundusze Obligacji Zagranicznych UFK Templeton Globalny Papierów Dłużnych UFK Templeton Globalny Całkowitego Zwrotu F98 Templeton Global Bond Fund N acc 0,5% 1,75% F99 Templeton Global Total Return A acc 1% 1,05% 24 UFK Franklin Obligacji Wysokodochodowych H30 Franklin High Yield Fund A acc USD 1% 1,2% 25 UFK Schroder Globalnych Obligacji Wysokodochodowych H32 Schroder ISF Global High Income Bond A1 acc (PLN H) 1% 1% 26 UFK Schroder Europejskich Obligacji H33 Schroder ISF EURO Bond A acc EUR 1% 0,75% 27 UFK Schroder Obligacji Strategicznych H34 Schroder ISF Strategic Bond A acc EUR H 1% 1% Fundusze Rynku Pieniężnego 28 UFK PKO Skarbowy (I) H59 Opis: 28 Regulaminu UFK 1,5% - Fundusze Stabilnego Wzrostu 29 UFK Strategia Umiarkowana 35 H37 Opis: 16 Regulaminu UFK 3% - Fundusze Zrównoważone 30 UFK Strategia Zrównoważona 55 H36 Opis: 15 Regulaminu UFK 3,5% - Opłata za zarządzanie Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi pobierana jest miesięcznie w wysokości 1/12 stawki rocznej. Strona 4/6

5 Pobierana przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. opłata za zarządzanie funduszami zewnętrznymi (inne podmioty zarządzające niż PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.) nie uwzględnia opłaty za zarządzanie pobieranej z aktywów przez podmioty zewnętrzne zgodnie z spektami informacyjnymi poszczególnych funduszy. * Maksymalna opłata TFI wg stanu na dzień r. Aktualna wysokość opłat jest wskazana w spektach informacyjnych poszczególnych funduszy. Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych z terminami nabyć i umorzeń Funduszu określonymi w dniach roboczych, liczonymi na zasadach określonych w OWU lub w Regulaminie UFK Lp. Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Kod UFK W co inwestuje Fundusz? nabycia Funduszu złożonych do godziny 8:30 złożonych po godzinie 8:30 Fundusze Akcji 1 UFK Strategia Agresywna 85 H35 Opis: 14 Regulaminu UFK 2 UFK PKO Akcji Plus (I) H38 Opis: 17 Regulaminu UFK UFK PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (I) Fundusze Akcji Zagranicznych 4 UFK Schroder Akcji Globalnych F UFK Templeton Azjatycki Wzrostu (PLN H) UFK Templeton Akcji Ameryki Łacińskiej UFK Fidelity Akcji krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki UFK Fidelity Akcji Spółek Globalnych UFK Fidelity Akcji Amerykańskich UFK Fidelity Akcji Europejskich Dynamicznego Wzrostu UFK Fidelity Akcji Potencjału Globalnego H58 Opis: 18 Regulaminu UFK F93 F94 Schroder ISF QEP Global Active Value A Acc EUR Templeton Asian Growth Fund N acc Templeton Latin America Fund N acc G84 Fidelity Funds - EMEA Fund A Acc (PLN H) G85 H27 H28 H29 12 UFK Schroder Akcji Europejskich H31 13 UFK PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (I) Fidelity Funds - Global Real Asset Securities Fund A Acc (PLN H) Fidelity Funds - America Fund A-ACC (PLN H) Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC (PLN H) Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC EUR Schroder ISF European Equity Yield A acc EUR H40 Opis: 19 Regulaminu UFK UFK PKO Akcji Rynku Japońskiego (I) H41 Opis: 20 Regulaminu UFK UFK PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (I) UFK PKO Akcji Rynków Wschodzących (I) UFK PKO Technologii i Innowacji Globalny (I) UFK PKO Dóbr Luksusowych Globalny (I) Fundusze Inwestycji Alternatywnych H42 Opis: 21 Regulaminu UFK H43 Opis: 22 Regulaminu UFK H44 Opis: 23 Regulaminu UFK H45 Opis: 24 Regulaminu UFK UFK PKO Surowców Globalny (I) H46 Opis: 25 Regulaminu UFK UFK PKO Złota (I) H47 Opis: 26 Regulaminu UFK Fundusze Obligacji 21 UFK PKO Papierów Dłużnych Plus (I) H48 Opis: 27 Regulaminu UFK Fundusze Obligacji Zagranicznych 22 UFK Templeton Globalny Papierów Dłużnych F98 Templeton Global Bond Fund N acc 23 UFK Templeton Globalny Całkowitego F99 Templeton Global Total Return A acc Strona 5/6

6 Lp. Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Kod UFK W co inwestuje Fundusz? nabycia Funduszu złożonych do godziny 8:30 złożonych po godzinie 8: Zwrotu UFK Franklin Obligacji Wysokodochodowych UFK Schroder Globalnych Obligacji Wysokodochodowych H30 Franklin High Yield Fund A acc USD H32 Schroder ISF Global High Income Bond A1 acc (PLN H) 26 UFK Schroder Europejskich Obligacji H33 Schroder ISF EURO Bond A acc EUR 27 UFK Schroder Obligacji Strategicznych Fundusze Rynku Pieniężnego H34 Schroder ISF Strategic Bond A acc EUR H 28 UFK PKO Skarbowy (I) H59 Opis: 28 Regulaminu UFK Fundusze Stabilnego Wzrostu 29 UFK Strategia Umiarkowana 35 H37 Opis: 16 Regulaminu UFK Fundusze Zrównoważone 30 UFK Strategia Zrównoważona 55 H36 Opis: 15 Regulaminu UFK - - r. Data (dd-mm-rrrr) Miejscowość Podpis Ubezpieczającego Potwierdzam własnoręczność podpisów Ubezpieczającego: - - r. Data (dd-mm-rrrr) Miejscowość Czytelny podpis Agenta/Przedstawiciela PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Strona 6/6

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Global Inwestor

Karta Produktu Global Inwestor Karta Produktu Global Inwestor W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniem na wypadek NW z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Global Inwestor. Karta

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Polisa na Dobry Początek

Karta Produktu Polisa na Dobry Początek Karta Produktu Polisa na Dobry Początek W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu zaopatrzenia dziecka Polisa na Dobry Początek. Karta Produktu nie jest częścią Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r.

Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r. Union Investment TFI S.A. Raport z wyników zarządzania aktywami za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2014 r. Październik 2014 r. Przygotowane dla celów informacyjno marketingowych Spis treści

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. Część 1. Rachunki Oszczędnościowe w złotych prowadzone w ramach Kont BGŻOptima:

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze,

Bardziej szczegółowo

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie Spis treści 1) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA indeks GOW/07/11/01 3 2) Ogólne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA SUPER GRUPA OGÓLNE WARUNKI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów Otwartego Ubezpieczenia na Życie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka

Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w specjalnym programie inwestycyjnym Pewny Start Dziecka (Program) i jest

Bardziej szczegółowo