Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A"

Transkrypt

1 Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 94, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ( Organizator ), we współpracy z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, których fundusze zostały objęte promocją Promocja rozpoczyna się w dniu 16 stycznia 2012 roku i kończy z dniem 29 lutego 2012 roku ( okres trwania Promocji ). 2. Promocja polega na zmniejszeniu o 100% opłaty manipulacyjnej pobieranej od wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa w Funduszach stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Do wzięcia udziału w Promocji uprawnieni są Klienci Organizatora, którzy: a) w okresie trwania Promocji złożą w Alior Banku ważne i prawidłowe zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wskazanych w Załączniku nr 1 na rejestry zwykłe, otwarte za pośrednictwem Alior Banku SA. i/lub b) w okresie trwania Promocji dokonają wpłat bezpośrednich na nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wskazanych w Załączniku nr 1 na rejestry zwykłe, otwarte za pośrednictwem Alior Bank SA. W przypadku wpłat bezpośrednich datą graniczną wpływu środków na rachunki funduszy jest 29 luty Promocją nie są objęte wpłaty: a) na nabycie jednostek uczestnictwa pochodzące z konwersji, zamiany, b) na nabycia jednostek na rejestry prowadzone w ramach IKE, programów/planów: systematycznego oszczędzania, oszczędnościowych, inwestycyjnych. 5. Promocja obejmuje wpłaty na nabycia jednostek na rejestry: zwykłe, małżeńskie Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania, z ważnych powodów, zmian w ustaleniach niniejszego Regulaminu. Każda zmiana będzie publikowana na portalu internetowym Organizatora. 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy statutów Funduszy oraz Kodeksu cywilnego. 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 4. Biorąc udział w Promocji Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

2 Załącznik nr 1. Fundusze objęte promocją: Zarządzane przez Aviva TFI: AI FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji AI FIO Subfundusz AI Akcji Europy Wschodzącej AI FIO Subfundusz AI Małych Spółek AI FIO Subfundusz AI Nowych Spółek AI FIO Subfundusz AI Nowoczesnych Technologii AI FIO Subfundusz AI Obligacji AI FIO Subfundusz AI Obligacji Dynamiczny AI FIO Subfundusz AI Ochrony Kapitału Plus AI FIO Subfundusz AI Optymalnego Wzrostu AI FIO Subfundusz AI Polskich Akcji AI FIO Subfundusz AI Akcji Rynków Wschodzących AI FIO Subfundusz AI Stabilnego Inwestowania AI FIO Subfundusz AI Zrównoważony Zarządzane przez Amplico TFI: AMPLICO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ ALOKACJI (KAT.A) AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI CHIŃSKICH I AZJATYCKICH (KAT.C) PLN AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI CHIŃSKICH I AZJATYCKICH (KAT.C) USD AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI (KAT.A) AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK (KAT.A) AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA (KAT.A) AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS (KAT.A) AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI AMERYKAŃSKICH (KAT.C) PLN AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI AMERYKAŃSKICH (KAT.C) USD AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI EUROPEJSKICH (KAT.C) PLN AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI EUROPEJSKICH (KAT.C) USD AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (KAT.C) PLN AMPLICO SUBFUNDUSZ AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (KAT.C) USD AMPLICO SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK (KAT.A) AMPLICO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI (KAT.A) AMPLICO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS (KAT.A) AMPLICO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ŚWIATOWYCH (KAT.C) PLN AMPLICO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ŚWIATOWYCH (KAT.C) USD AMPLICO SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU (KAT.A) AMPLICO SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU PLUS (KAT.A) AMPLICO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY NOWA EUROPA (KAT.A) AMPLICO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY AZJATYCKI (KAT.C) PLN AMPLICO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY AZJATYCKI (KAT.C) USD

3 Zarządzane przez AXA TFI: AXA Subfundusz Akcji AXA Subfundusz Akcji "Big Players" AXA Subfundusz Bond Active Asset Allocation AXA Subfundusz Equity Active Asset Allocation AXA Subfundusz Obligacji AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu AXA Subfundusz Zrównoważony Zarządzane przez Investors TFI: Investor Agrobiznes Investor Akcji FIO Investor Akcji Dużych Spółek FIO Investor Ameryka Łacińska Investor BRIC Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO Investor Gold Otwarty Investor Indie i Chiny Investor Obligacji FIO Investor Rosja Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa Investor TOP 25 Małych Spółek FIO Investor TOP 50 Małych i Średnich Spółek FIO Investor Turcja Investor Zmian Klimatycznych Investor Zrównoważony FIO Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących Zarządzane przez IPOPEMA TFI: ALIOR SFIO Agresywny ALIOR SFIO Aktywnej Selekcji ALIOR SFIO Short Equity ALIOR SFIO Stabilnych Spółek

4 Zarządzane przez Skarbiec TFI: SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III filar Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Aktywnej Alokacji Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Alokacji Globalnej (EUR) Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Alokacji Globalnej (PLN) Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Ochrony Kapitału Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Selektywny Nowej Europy Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO Skarbiec TOP Funduszy Zagranicznych FIO (PLN) Skarbiec TOP Funduszy Zagranicznych FIO (USD) Zarządzane przez Superfund TFI: Superfund SFIO Absolute Return EUR Superfund SFIO Absolute Return PLN Superfund SFIO Absolute Return USD Superfund SFIO GoldFuture EUR Superfund SFIO GoldFuture PLN Superfund SFIO GoldFuture USD Superfund SFIO A (PLN) Superfund SFIO A (EUR) Superfund SFIO A (USD) Superfund SFIO B (PLN) Superfund SFIO B (EUR) Superfund SFIO B (USD) Superfund SFIO C (PLN) Superfund SFIO C (EUR) Superfund SFIO C (USD) Superfund Trend Plus Powiązany FIO EUR kat. standardowa Superfund Trend Plus Powiązany FIO PLN kat. standardowa Superfund Trend Plus Powiązany FIO USD kat. standardowa

5 Zarządzane przez Union Investment TFI: UNIAKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK UNIAKCJE: NOWA EUROPA UNIAKCJE SEKTORY WZROSTU UNIBEZPIECZNA ALOKACJA UNIKORONA AKCJE UNIKORONA OBLIGACJE UNIKORONA ZRÓWNOWAŻONY UNIOBLIGACJE NOWA EUROPA UNISTABILNY WZROST UNITOTAL TREND UNIOBLIGACJE AKTYWNY BlackRock Global Funds: BGF ASIAN DRAGON A2 EUR BGF ASIAN DRAGON A2 GBP BGF ASIAN DRAGON A2 USD BGF ASIAN TIGER BOND A2 USD BGF CHINA FUND A2 USD BGF CHINA FUND HEDGED A2 EUR BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE A2 EUR BGF EMERGING MARKETS BOND A2 EUR BGF EMERGING MARKETS BOND A2 USD BGF EMERGING EUROPE A2 EUR BGF EMERGING EUROPE A2 USD BGF EMERGING MARKETS A2 EUR BGF EMERGING MARKETS A2 USD BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 EUR BGF EUROPEAN GROWTH A2 EUR BGF EUROPEAN GROWTH A2 USD BGF EURO-MARKETS A2 EUR BGF EURO-MARKETS A2 USD BGF EUROPEAN SMALL AND MIDCAP OPPORTUNITIES A2 EUR BGF EURO BOND A2 EUR BGF EURO BOND A2 USD BGF EUROPEAN A2 EUR BGF EUROPEAN A2 USD BGF EURO RESERVE A2 EUR BGF EUROPEAN VALUE A2 EUR BGF EUROPEAN VALUE A2 USD BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 PLN HEDGED BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 EUR

6 BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 EUR HEDGED BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A2 PLN BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 GBP BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 PLN HEDGED BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY A2 EUR BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY A2 USD BGF GLOBAL EQUITY A2 USD BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD BGF GLOBAL GOVERMENT BOND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND A2 USD BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 EUR BGF GLOBAL OPPORTUNITIES A2 EUR BGF GLOBAL OPPORTUNITIES A2 USD BGF GLOBAL SMALLCAP A2 EUR BGF GLOBAL SMALLCAP A2 USD BGF US GOVERNMENT MORTGAGE A2 USD BGF INDIA FUND A2 EUR BGF INDIA FUND A2 USD BGF JAPAN FUND A2 EUR BGF JAPAN FUND A2 USD BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND HEDGED A2 EUR BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF JAPAN SMALL AND MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF JAPAN VALUE A2 EUR BGF JAPAN VALUE A2 USD BGF LATIN AMERICA A2 EUR BGF LATIN AMERICA A2 GBP BGF LATIN AMERICA A2 USD BGF LATIN AMERICA FUND A2 PLN HEDGED BGF LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND A2 PLN BGF LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND A2 USD BGF LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR BGF NEW ENERGY A2 EUR BGF NEW ENERGY A2 USD BGF PACIFIC EQUITY A2 EUR BGF PACIFIC EQUITY A2 GBP BGF PACIFIC EQUITY A2 USD BGF RESERVE A2 USD BGF RESERVE HEDGED A2 GBP BGF UNITED KINGDOM A2 EUR

7 BGF UNITED KINGDOM A2 GBP BGF UNITED KINGDOM A2 USD BGF US BASIC VALUE A2 USD BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD BGF USD SHORT DURATION BOND A2 USD BGF US GROWTH FUND A2 EUR BGF US GROWTH FUND A2 USD BGF US SMALL AND MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 EUR BGF US SMALL AND MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 USD BGF WORLD AGRICULTURE FUND HEDGED A2 PLN BGF WORLD AGRICULTURE FUND A2 USD BGF WORLD AGRICULTURE FUND A2 EUR HEDGED BGF WORLD BOND A2 USD BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2 EUR BGF WORLD ENERGY A2 EUR BGF WORLD ENERGY A2 USD BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR BGF WORLD FINANCIALS A2 EUR BGF WORLD FINANCIALS A2 USD BGF WORLD GOLD A2 EUR BGF WORLD GOLD A2 USD BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 USD BGF WORLD INCOME CLASS A2 EUR BGF WORLD MINING A2 EUR BGF WORLD MINING A2 USD BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR BGF WORLD MINING FUND A2 PLN HEDGED BGF WORLD TECHNOLOGY A2 EUR BGF WORLD TECHNOLOGY A2 USD Schroder IML: SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC USD SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A Acc EUR HEDGED SCHRODERS ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HEDGED SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A Acc USD SCHRODER ISF ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES A ACC USD STS ASIAN DIVERSIFIED GROWTH FUND A ACC USD STS ASIAN DIVERSIFIED GROWTH FUND HEDGED A ACC USD SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A Acc USD SCHRODER ISF BRIC (BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA) A Acc EUR SCHRODER ISF BRIC (BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA) A ACC USD SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A ACC USD SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND EUR A ACC SCHRODER ISF EURO EQUITY A ACC EUR

8 SCHRODER ISF EURO EQUITY ALPHA A ACC EUR SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A ACC USD SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC EUR SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC USD SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED A ACC SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A1 ACC PLN HEDGED SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A ACC EUR SCHRODER ISF EMERGING EUROPE DEBT ABSOLUTE RETURN A ACC EUR SCHRODER ISF EMERGING EUROPE DEBT ABSOLUTE RETURN A ACC USD SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC EUR SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC USD SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES A ACC EUR SCHRODER ISF EUROPEAN SMALL AND MID-CAP VALUE A ACC EUR SCHRODER ISF EUROPEAN ALLOCATION A ACC EUR SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY ALPHA A ACC EUR SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A ACC EUR SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY A ACC USD SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC USD SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR HEDGED A ACC SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A ACC USD SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A ACC EUR HEDGED SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND USD A ACC SCHRODERS ISF GLOBAL ENERGY EUR HEDGED A ACC SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A ACC EUR SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A ACC USD SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC EUR SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC USD SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A ACC EUR SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A ACC USD SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A ACC USD SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A ACC EUR HEDGED SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A ACC USD SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A ACC EUR HEDGED SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A ACC EUR SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A ACC USD HEDGED STS GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A ACC EUR STS GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A1 ACC PLN HEDGED STS GLOBAL DYNAMIC BALANCED FUND A ACC EUR SCHRODER ISF GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES A ACC USD SCHRODER ISF GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES A ACC EUR HEDGED SCHRODER ISF GLOBAL MANAGED CURRENCY A ACC EUR SCHRODER ISF GLOBAL MANAGED CURRENCY A ACC USD SCHRODER ISF GLOBAL MANAGED CURRENCY A ACC EUR HEDGED SCHRODER ISF GLOBAL RECOURCES EQUITY A ACC EUR

9 SCHRODER ISF GLOBAL RECOURCES EQUITY A ACC USD SCHRODER ISF GLOBAL PROPERTY SECURITIES A ACC USD SCHRODER ISF GLOBAL PROPERTY SECURITIES A ACC EUR HEDGED SCHRODER ISF GREATER CHINA EUR A ACC SCHRODER ISF GREATER CHINA A ACC USD SCHRODERS ISF GLOBAL RESOURCES EQUITY A1 ACC PLN HEDGED SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A ACC USD SCHRODER ISF INDIAN EQUITY A ACC USD SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY ALPHA A ACC USD SCHRODER ISF LATIN AMERICAN EUR A ACC SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC USD SCHRODER ISF MIDDLE EAST EUR A ACC SCHRODER ISF MIDDLE EAST A ACC USD SCHRODER ISF PACIFIC EQUITY A ACC EUR SCHRODER ISF PACIFIC EQUITY A ACC USD SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A ACC USD SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A ACC USD SCHRODER ISF STRATEGIC BOND EUR HEDGED A ACC SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY A ACC USD SCHRODER ISF US ALL CAP A ACC USD SCHRODER ISF US LARGE CAP A ACC USD SCHRODER ISF US LARGE CAP A ACC EUR HEDGED SCHRODER ISF US SMALL AND MIDCAP EQUITY A ACC EUR SCHRODER ISF US SMALL AND MIDCAP EQUITY A ACC USD SCHRODER ISF US SMALL AND MIDCAP EQUITY EUR HEDGED A ACC

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania po 1 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze

firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze Rejestr funduszy zagranicznych oraz funduszy, o których mowa w art. 262 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, które zbywają tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze

firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze Rejestr funduszy zagranicznych oraz funduszy, o których mowa w art. 262 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, które zbywają tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

Bank centralny pomógł japońskim akcjom

Bank centralny pomógł japońskim akcjom Wyniki funduszy akcji zagranicznych w listopadzie 2010 Bank centralny pomógł japońskim akcjom W listopadzie największy wpływ na wyrażone w polskiej walucie stopy zwrotu funduszy akcji zagranicznych miała

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 2 KWIECIEŃ CZERWIEC 2013 r. TEMAT NUMERU FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ODPOWIEDŹ NA DYLEMATY KLIENTÓW VADEMECUM INWESTOR A JAK LOKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10.

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10. Wspólna Tabela Opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i Segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000 Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Plany Inwestycyjne AXA

Plany Inwestycyjne AXA Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 15 grudnia 2011 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 4 Zarząd i administracja 5 Zapytania 5 Zarząd 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

Temat miesiąca Fundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym Sukces wymaga koncentracji Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Temat miesiąca Fundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym Sukces wymaga koncentracji Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Biuletyn Informacyjny Prestige nr 3 (16) maj czerwiec 2010 Temat miesiąca Fundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym Sukces wymaga koncentracji Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Czy duża liczba spółek w

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r.

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r. BlackRock Global Funds Prospekt 31 marca 2010 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 3 Zarząd i administracja 4 Zapytania 4 Zarząd 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Program Inwestycyjny ze składką jednorazową dla Klientów Banku BPH S.A. Obowiązują od 3.11.2014 r.

Bardziej szczegółowo

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE. NALEŻY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE ZAPOZNAĆ. W wypadku wątpliwości co do działań, jakie należy podjąć, powinni Państwo niezwłocznie skonsultować się ze swoim maklerem,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna

Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna Biuletyn Informacyjny Prestige nr 5 (18) wrzesień październik 2010 r. Temat miesiąca Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna Patrząc na ostatnie miesiące, można powiedzieć, że polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo