Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku"

Transkrypt

1 KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna Zadbaj o przyszłość Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty Częstotliwość pobierania opłat 1 Za ochronę ubezpieczeniową 0,30 PLN 2 Na pokrycie kosztów działalności ubezpieczeniowej 0,03% wartości Subkonta Miesięcznie, jako ryczałt wliczony w opłatę administracyjną Miesięcznie, jako ryczałt wliczony w opłatę za zarządzanie UFK 3 Administracyjna za prowadzenie Indywidualnego Rachunku Kapitałowego 10 PLN Miesięcznie z góry z Rachunku Podstawowego 4 Za udzielenie pisemnej informacji o Indywidualnym Stanie Funduszu 15 PLN 5 Za zmianę procentowego podziału Składki Alokowanej na Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe 6 Za Transfer środków z jednego Subkonta na inne lub kilka innych Subkont 25 PLN brak 25 PLN brak Każdorazowo za udzielenie informacji w innym terminie niż Rocznica Polisy Każdorazowo za trzynastą i każdą następną zmianę w trakcie Roku Polisowego Każdorazowo za każdą zmianę w trakcie Roku Polisowego realizowaną za pośrednictwem aplikacji on-line Twoja Polisa Każdorazowo za trzynasty i każdy następny Transfer w trakcie Roku Polisowego Każdorazowo za każdy Transfer w trakcie Roku Polisowego realizowany za pośrednictwem aplikacji on-line Twoja Polisa 7 Wstępna na pokrycie kosztów akwizycji, pobierana ze Składki Ubezpieczeniowej 0% Od Składki Ubezpieczeniowej 8 Wstępna na pokrycie kosztów akwizycji, pobierana ze Składki Dodatkowej 2% Od Składki Dodatkowej Tabela limitów Lp. Rodzaj limitu Wysokość limitu Miesięczna 150 PLN 1 Minimalna wysokość Składki Ubezpieczeniowej Kwartalna 450 PLN Półroczna 900 PLN Roczna 1800 PLN 2 Minimalna wysokość Składki Dodatkowej 200 PLN 3 Minimalna Wartość Wykupu Częściowego z Rachunku Podstawowego albo Rachunku Dodatkowego 500 PLN Miesięczna 24 x Składka Ubezpieczeniowa 4 Minimalna wartość Rachunku Podstawowego po wykonaniu wykupu częściowego Kwartalna 8 x Składka Ubezpieczeniowa Półroczna 4 x Składka Ubezpieczeniowa Roczna 2 x Składka Ubezpieczeniowa Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach Umowy Ubezpieczenia z tabelą opłat za zarządzanie Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK) Lp. Fundusze Akcji Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Kod UFK W co inwestuje Fundusz? Stawka roczna opłaty dla Składki Ubezpieczeniowej niższej lub równej 200 PLN miesięcznie, 600 PLN kwartalnie, PLN półrocznie, PLN rocznie 1-10 rok po 10 roku 1. UFK 1 Akcji F03 Opis: 16 Regulaminu UFK 3,8% 2,93% 2. UFK 2 Dynamiczny F05 Opis: 18 Regulaminu UFK 4,04% 3,12% 3. UFK 3 Nordea - UniKorona Akcje F11 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje 2,3% 1,78% 4. UFK 4 Nordea - ING Akcji F17 ING FIO Akcji

2 5. UFK 5 Nordea - Portfel Agresywny F30 Opis: 21 Regulaminu UFK 3,15% 2,43% 6. UFK 6 Nordea - Arka BZ WBK Akcji F34 Arka BZ WBK Akcji FIO 7. UFK 7 Nordea - ING Selektywny F40 ING Parasol FIO ING Subfundusz Selektywny Plus 8. UFK 8 Nordea - Legg Mason Akcji F61 Legg Mason Akcji FIO 9. UFK Nordea - QUERCUS Agresywny G03 QUERCUS Agresywny 10. UFK 1 Nordea - Alior Aktywnej Selekcji G05 Alior Aktywnej Selekcji 11. UFK 1 Nordea - Alior Stabilnych Spółek G06 Alior Stabilnych Spółek 12. UFK 1 Nordea - Noble Fund Akcji G13 Noble Fund Akcji 13. UFK 1 Nordea - Noble Fund MiŚ G15 Noble Fund MiŚ 14. UFK 1 Nordea - UniAkcje Małych i Średnich Spółek G41 UniAkcje Małych i Średnich Spółek Fundusze Akcji Zagranicznych 15. UFK Nordea Europejskich Akcji Plus F06 Nordea 1 European Value Fund 16. UFK Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus F07 Nordea 1 North American Value Fund 17. UFK Nordea Akcji Azjatyckich F08 Nordea 1 Asian Focus Equity Fund 18. UFK Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich F42 Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund 19. UFK Nordea - HSBC Akcji Azjatyckich z wyłączeniem Japonii F44 HSBC GIF Asia ex Japan Equity E 2,55% 1,97% 20. UFK Nordea - Schroders Akcji Globalnych F49 Schroders ISF Global Quantitative Active Value A Acc EUR 21. UFK Nordea - Fidelity Akcji Chińskich F52 Fidelity Funds China Focus Fund A ACC Euro 2,55% 1,97% 22. UFK Nordea - Fidelity Akcji Indyjskich F53 Fidelity Funds India Focus Fund A USD 2,55% 1,97% 23. UFK Nordea - HSBC Akcji Latynoamerykańskich F54 HSBC GIF Latin American Equity M1 2,55% 1,97% 24. UFK Nordea - HSBC Akcji Japońskich F55 HSBC GIF Japanese Equity EC 25. UFK Nordea Nowe Horyzonty Europy F56 Nordea European New Frontiers 2,55% 1,97% 26. UFK Nordea - East Capital Akcji Rosyjskich F57 East Capital (Lux) Russian Fund Class A EUR 2,55% 1,3% 27. UFK Nordea - HSBC Akcji BRIC F69 HSBC GIF BRIC Markets Equity 2,55% 1,97% 28. UFK Nordea Akcji Afrykańskich F71 Nordea 1 African Equity Fund 2,55% 1,97% 29. UFK Nordea - Franklin Potencjału Stanów Zjednoczonych F92 Franklin U.S. Opportunities Fund N Acc PLN 2,55% 1,97% 30. UFK Nordea - Templeton Azjatycki Wzrostu F93 Templeton Asian Growth Fund N Acc PLN 2,55% 1,97% 31. UFK Nordea - Templeton Akcji Ameryki Łacińskiej F94 Templeton Latin America Fund N Acc PLN 2,55% 1,97% 32. UFK Nordea - Templeton Akcji BRIC F95 Templeton BRIC Fund N Acc PLN 2,55% 1,97% 33. UFK Nordea - Franklin Akcji Indyjskich F96 Franklin India Fund N Acc PLN 2,55% 1,97% 34. UFK Nordea - QUERCUS Turcja G04 QUERCUS Subfundusz Turcja 2,55% 1,97% 35. UFK Nordea - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków G28 ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków 2,55% 1,55% 36. UFK Nordea - Investor Turcja G29 Investor Turcja 2,55% 1,55% 37. UFK Nordea - Investor Indie i Chiny G30 Investor Indie i Chiny 2,55% 1,55% 38. UFK Nordea - Investor Rosja G32 Investor Rosja 2,55% 1,55% 39. UFK Nordea - Alior SFIO Subfundusz Agresywny G33 Alior SFIO Subfundusz Agresywny 2,55% 1,55% 40. UFK Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej G36 Nordea 1 - Latin American Equity Fund 2,55% 1,55% 41. UFK Nordea Akcji Skandynawskich G38 Nordea 1 - Nordic Equity Fund 2,55% 1,55% 42. UFK Nordea Akcji Azjatyckich (PLN H) G55 Nordea 1 Asian Focus Equity Fund 43. UFK Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej (PLN H) G56 Nordea 1 - Latin American Equity Fund 2,55% 1,55% 44. UFK Nordea - Yacktman Akcji Ameryki Północnej G58 Yacktman Fund TR (USD) 2,55% 1,55% 45. UFK Nordea - Fidelity Akcji krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki G84 Fidelity Funds - EMEA Fund A-ACC-PLN (hdg) 2,55% 1,55% 46. UFK Nordea - Fidelity Akcji Spółek Globalnych G85 Fidelity Funds - Global Real Asset Sec A-ACC-PLN (hdg) 2,55% 1,55% 47. UFK Nordea - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych G86 ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych 2,55% 1,55% 48. UFK Nordea - JPMorgan Akcji krajów ASEAN G87 JF ASEAN Equity Fund 2,55% 1,55%

3 49. UFK Nordea - JPMorgan Akcji Amerykańskich G88 JPM Highbridge US Steep 2,55% 1,55% 50. UFK Nordea - Templeton Nowych Rynków G89 Templeton Frontier Markets 2,55% 1,55% 51. UFK Nordea - UniAkcje Nowa Europa G90 UniAkcje Nowa Europa 2,55% 1,55% Fundusze Inwestycji Alternatywnych 52. UFK Nordea - BPH Globalny Żywności i Surowców F89 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 53. UFK Nordea - Investor Gold Otwarty G07 Investor Gold Otwarty 54. UFK Nordea - BPH Total Profit G21 BPH Total Profit 55. UFK Nordea - QUERCUS short G43 QUERCUS short 56. UFK Nordea - QUERCUS lev G44 QUERCUS lev 57. UFK Nordea - BGF Akcji Globalnych Spółek Energetycznych G61 BGF World Energy Fund 58. UFK Nordea - BGF Akcji Globalnych Spółek Wydobywczych G62 BGF World Mining Fund 59. UFK Nordea - Schroders Złoto i Metale Szlachetne (PLN H) G94 Fundusze Obligacji Schroders AS Gold and Precious Metals Fund PLN Hedged A Acc 60. UFK Bezpiecznego Inwestowania F04 Opis: 17 Regulaminu UFK 2,54% 1,96% 61. UFK Nordea - UniKorona Obligacje F12 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Obligacje 2,3% 1,78% 62. UFK Nordea - ING Obligacji F14 ING FIO Obligacji 63. UFK Nordea - BPH Obligacji F65 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji 1 2,3% 1,78% 64. UFK Nordea - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych G63 Arka Prestiż Obligacji Skarbowych 2,3% 1,78% 65. UFK Nordea - UniObligacje Aktywny G96 UniObligacje Aktywny 2,3% 1,78% Fundusze Obligacji Zagranicznych UFK Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności UFK Nordea - HSBC Papierów dłużnych Rynków F43 Nordea 1 European High Yield Bond Fund F70 HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt 68. UFK Nordea Obligacji Europejskich Korporacji F72 Nordea 1 European Corporate Bond Fund 69. UFK Nordea - Templeton Globalny Papierów Dłużnych F98 Templeton Global Bond Fund N Acc PLN 70. UFK Nordea - Templeton Globalny Całkowitego Zwrotu F99 Templeton Global Total Return A Acc PLN 71. UFK Nordea Obligacji Wysokodochodowych Globalnych G37 Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund 72. UFK Nordea Obligacji Globalnych G65 Nordea 1 - Global Bond Fund 73. UFK Nordea Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich (PLN H) G66 Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (PLN H) 74. UFK Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji (PLN H) G67 Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (PLN H) 75. UFK Nordea - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego G69 ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego 76. UFK Nordea - Fidelity Obligacji Globalnych (PLN H) G97 Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund PLN (hedged) Fundusze Rynku Pieniężnego 77. UFK Gwarantowany F01 Opis: 14 Regulaminu UFK 2,54% 1,96% 78. UFK Nordea - UniKorona Rynek Pieniężny F09 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny 79. UFK Nordea - ING Gotówkowy F13 ING FIO Gotówkowy 80. UFK Nordea - BPH Skarbowy F79 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy 81. UFK Nordea - Noble Fund Skarbowy G16 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Skarbowy Fundusze Stabilnego Wzrostu 82. UFK Nordea - ING Stabilnego Wzrostu F15 ING FIO Stabilnego Wzrostu 83. UFK Nordea - Portfel Stabilnego Wzrostu F28 Opis: 19 Regulaminu UFK 2,55% 1,97% 84. UFK Nordea - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu F32 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 85. UFK Nordea - BPH Stabilnego Wzrostu F82 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu 86. UFK Nordea - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus G17 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus

4 87. UFK Nordea - UniStabilnego Wzrostu G71 UniStabilnego Wzrostu Fundusze Zrównoważone 88. UFK Zrównoważony F02 Opis: 15 Regulaminu UFK 3,55% 2,74% 89. UFK Nordea - UniKorona Zrównoważony F10 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Zrównoważony 90. UFK Nordea - ING Zrównoważony F16 ING FIO Zrównoważony 91. UFK Nordea - Portfel Zrównoważony F29 Opis: 20 Regulaminu UFK 3,15% 2,43% 92. UFK Nordea - Arka BZ WBK Zrównoważony F33 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 93. UFK Nordea - Schroders Globalnej Dywersyfikacji F UFK Nordea - Franklin Templeton Podstawowy Globalny F97 Schroders ISF Global Diversified Growth Fund PLN Hedged A1 Acc Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN 95. UFK Nordea - QUERCUS Selektywny G02 QUERCUS Subfundusz Selektywny 96. UFK Nordea - Legg Mason Strateg G75 Legg Mason Strateg Opłata za zarządzanie Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi pobierana jest miesięcznie w wysokości 1/12 stawki rocznej. Pobierana przez Nordea opłata za zarządzanie Funduszami Zewnętrznymi (inne podmioty zarządzające niż Nordea Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie S.A.) i Portfelami Funduszy nie uwzględnia opłaty za zarządzanie pobieranej z aktywów przez podmioty zewnętrzne zgodnie z prospektami informacyjnymi poszczególnych funduszy. Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach Umowy Ubezpieczenia z tabelą opłat za zarządzanie Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK) Lp. Fundusze Akcji Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Kod UFK W co inwestuje Fundusz? Stawka roczna opłaty dla Składki Ubezpieczeniowej wyższej niż 200 PLN miesięcznie, 600 PLN kwartalnie, PLN półrocznie, PLN rocznie 1-10 rok po 10 roku 1. UFK Akcji F03 Opis: 16 Regulaminu UFK 3,75% 2,88% 2. UFK Dynamiczny F05 Opis: 18 Regulaminu UFK 3,99% 3,07% 3. UFK Nordea - UniKorona Akcje F11 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje 2,25% 1,73% 4. UFK Nordea - ING Akcji F17 ING FIO Akcji 5. UFK Nordea - Portfel Agresywny F30 Opis: 21 Regulaminu UFK 3,1% 2,38% 6. UFK Nordea - Arka BZ WBK Akcji F34 Arka BZ WBK Akcji FIO 7. UFK Nordea - ING Selektywny F40 ING Parasol FIO ING Subfundusz Selektywny Plus 8. UFK Nordea - Legg Mason Akcji F61 Legg Mason Akcji FIO 9. UFK Nordea - QUERCUS Agresywny G03 QUERCUS Agresywny 10. UFK Nordea - Alior Aktywnej Selekcji G05 Alior Aktywnej Selekcji 11. UFK Nordea - Alior Stabilnych Spółek G06 Alior Stabilnych Spółek 12. UFK Nordea - Noble Fund Akcji G13 Noble Fund Akcji 13. UFK Nordea - Noble Fund MiŚ G15 Noble Fund MiŚ 14. UFK Nordea - UniAkcje Małych i Średnich Spółek G41 UniAkcje Małych i Średnich Spółek Fundusze Akcji Zagranicznych 15. UFK Nordea Europejskich Akcji Plus F06 Nordea 1 European Value Fund 16. UFK Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus F07 Nordea 1 North American Value Fund 17. UFK Nordea Akcji Azjatyckich F08 Nordea 1 Asian Focus Equity Fund 18. UFK Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich F42 Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund 19. UFK Nordea - HSBC Akcji Azjatyckich z wyłączeniem Japonii F44 HSBC GIF Asia ex Japan Equity E 2,5% 1,92% 20. UFK Nordea - Schroders Akcji Globalnych F49 Schroders ISF Global Quantitative Active Value A Acc EUR 21. UFK Nordea - Fidelity Akcji Chińskich F52 Fidelity Funds China Focus Fund A ACC Euro 2,5% 1,92%

5 22. UFK Nordea - Fidelity Akcji Indyjskich F53 Fidelity Funds India Focus Fund A USD 2,5% 1,92% 23. UFK Nordea - HSBC Akcji Latynoamerykańskich F54 HSBC GIF Latin American Equity M1 2,5% 1,92% 24. UFK Nordea - HSBC Akcji Japońskich F55 HSBC GIF Japanese Equity EC 25. UFK Nordea Nowe Horyzonty Europy F56 Nordea European New Frontiers 2,5% 1,92% 26. UFK Nordea - East Capital Akcji Rosyjskich F57 East Capital (Lux) Russian Fund Class A EUR 2,5% 1,25% 27. UFK Nordea - HSBC Akcji BRIC F69 HSBC GIF BRIC Markets Equity 2,5% 1,92% 28. UFK Nordea Akcji Afrykańskich F71 Nordea 1 African Equity Fund 2,5% 1,92% 29. UFK Nordea - Franklin Potencjału Stanów Zjednoczonych F92 Franklin U.S. Opportunities Fund N Acc PLN 2,5% 1,92% 30. UFK Nordea - Templeton Azjatycki Wzrostu F93 Templeton Asian Growth Fund N Acc PLN 2,5% 1,92% 31. UFK Nordea - Templeton Akcji Ameryki Łacińskiej F94 Templeton Latin America Fund N Acc PLN 2,5% 1,92% 32. UFK Nordea - Templeton Akcji BRIC F95 Templeton BRIC Fund N Acc PLN 2,5% 1,92% 33. UFK Nordea - Franklin Akcji Indyjskich F96 Franklin India Fund N Acc PLN 2,5% 1,92% 34. UFK Nordea - QUERCUS Turcja G04 QUERCUS Subfundusz Turcja 2,5% 1,92% 35. UFK Nordea - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków G28 ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków 2,5% 1,5% 36. UFK Nordea - Investor Turcja G29 Investor Turcja 2,5% 1,5% 37. UFK Nordea - Investor Indie i Chiny G30 Investor Indie i Chiny 2,5% 1,5% 38. UFK Nordea - Investor Rosja G32 Investor Rosja 2,5% 1,5% 39. UFK Nordea - Alior SFIO Subfundusz Agresywny G33 Alior SFIO Subfundusz Agresywny 2,5% 1,5% 40. UFK Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej G36 Nordea 1 - Latin American Equity Fund 2,5% 1,5% 41. UFK Nordea Akcji Skandynawskich G38 Nordea 1 - Nordic Equity Fund 2,5% 1,5% 42. UFK Nordea Akcji Azjatyckich (PLN H) G55 Nordea 1 Asian Focus Equity Fund 43. UFK Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej (PLN H) G56 Nordea 1 - Latin American Equity Fund 2,5% 1,5% 44. UFK Nordea - Yacktman Akcji Ameryki Północnej G58 Yacktman Fund TR (USD) 2,5% 1,5% 45. UFK Nordea - Fidelity Akcji krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki G84 Fidelity Funds - EMEA Fund A-ACC-PLN (hdg) 2,5% 1,5% 46. UFK Nordea - Fidelity Akcji Spółek Globalnych G85 Fidelity Funds - Global Real Asset Sec A-ACC-PLN (hdg) 2,5% 1,5% 47. UFK Nordea - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych G86 ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych 2,5% 1,5% 48. UFK Nordea - JPMorgan Akcji krajów ASEAN G87 JF ASEAN Equity Fund 2,5% 1,5% 49. UFK Nordea - JPMorgan Akcji Amerykańskich G88 JPM Highbridge US Steep 2,5% 1,5% 50. UFK Nordea - Templeton Nowych Rynków G89 Templeton Frontier Markets 2,5% 1,5% 51. UFK Nordea - UniAkcje Nowa Europa G90 UniAkcje Nowa Europa 2,5% 1,5% Fundusze Inwestycji Alternatywnych 52. UFK Nordea - BPH Globalny Żywności i Surowców F89 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 53. UFK Nordea - Investor Gold Otwarty G07 Investor Gold Otwarty 54. UFK Nordea - BPH Total Profit G21 BPH Total Profit 55. UFK Nordea - QUERCUS short G43 QUERCUS short 56. UFK Nordea - QUERCUS lev G44 QUERCUS lev 57. UFK Nordea - BGF Akcji Globalnych Spółek Energetycznych G61 BGF World Energy Fund 58. UFK Nordea - BGF Akcji Globalnych Spółek Wydobywczych G62 BGF World Mining Fund 59. UFK Nordea - Schroders Złoto i Metale Szlachetne (PLN H) G94 Fundusze Obligacji Schroders AS Gold and Precious Metals Fund PLN Hedged A Acc 60. UFK Bezpiecznego Inwestowania F04 Opis: 17 Regulaminu UFK 2,49% 1,91% 61. UFK Nordea - UniKorona Obligacje F12 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Obligacje 2,25% 1,73% 62. UFK Nordea - ING Obligacji F14 ING FIO Obligacji 63. UFK Nordea - BPH Obligacji F65 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji 1 2,25% 1,73%

6 64. UFK Nordea - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych G63 Arka Prestiż Obligacji Skarbowych 2,25% 1,73% 65. UFK Nordea - UniObligacje Aktywny G96 UniObligacje Aktywny 2,25% 1,73% Fundusze Obligacji Zagranicznych UFK Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności UFK Nordea - HSBC Papierów dłużnych Rynków F43 Nordea 1 European High Yield Bond Fund F70 HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt 68. UFK Nordea Obligacji Europejskich Korporacji F72 Nordea 1 European Corporate Bond Fund 69. UFK Nordea - Templeton Globalny Papierów Dłużnych F98 Templeton Global Bond Fund N Acc PLN 70. UFK Nordea - Templeton Globalny Całkowitego Zwrotu F99 Templeton Global Total Return A Acc PLN 71. UFK Nordea Obligacji Wysokodochodowych Globalnych G37 Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund 72. UFK Nordea Obligacji Globalnych G65 Nordea 1 - Global Bond Fund 73. UFK Nordea Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich (PLN H) G66 Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (PLN H) 74. UFK Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji (PLN H) G67 Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (PLN H) 75. UFK Nordea - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego G69 ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego 76. UFK Nordea - Fidelity Obligacji Globalnych (PLN H) G97 Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund PLN (hedged) Fundusze Rynku Pieniężnego 77. UFK Gwarantowany F01 Opis: 14 Regulaminu UFK 2,49% 1,91% 78. UFK Nordea - UniKorona Rynek Pieniężny F09 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny 79. UFK Nordea - ING Gotówkowy F13 ING FIO Gotówkowy 80. UFK Nordea - BPH Skarbowy F79 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy 81. UFK Nordea - Noble Fund Skarbowy G16 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Skarbowy Fundusze Stabilnego Wzrostu 82. UFK Nordea - ING Stabilnego Wzrostu F15 ING FIO Stabilnego Wzrostu 83. UFK Nordea - Portfel Stabilnego Wzrostu F28 Opis: 19 Regulaminu UFK 2,5% 1,92% 84. UFK Nordea - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu F32 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 85. UFK Nordea - BPH Stabilnego Wzrostu F82 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu 86. UFK Nordea - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus G17 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus 87. UFK Nordea - UniStabilnego Wzrostu G71 UniStabilnego Wzrostu Fundusze Zrównoważone 88. UFK Zrównoważony F02 Opis: 15 Regulaminu UFK 3,5% 2,69% 89. UFK Nordea - UniKorona Zrównoważony F10 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Zrównoważony 90. UFK Nordea - ING Zrównoważony F16 ING FIO Zrównoważony 91. UFK Nordea - Portfel Zrównoważony F29 Opis: 20 Regulaminu UFK 3,1% 2,38% 92. UFK Nordea - Arka BZ WBK Zrównoważony F33 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 93. UFK Nordea - Schroders Globalnej Dywersyfikacji F UFK Nordea - Franklin Templeton Podstawowy Globalny F97 Schroders ISF Global Diversified Growth Fund PLN Hedged A1 Acc Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN 95. UFK Nordea - QUERCUS Selektywny G02 QUERCUS Subfundusz Selektywny 96. UFK Nordea - Legg Mason Strateg G75 Legg Mason Strateg Opłata za zarządzanie Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi pobierana jest miesięcznie w wysokości 1/12 stawki rocznej. Pobierana przez Nordea opłata za zarządzanie Funduszami Zewnętrznymi (inne podmioty zarządzające niż Nordea Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie S.A.) i Portfelami Funduszy nie uwzględnia opłaty za zarządzanie pobieranej z aktywów przez podmioty zewnętrzne zgodnie z prospektami informacyjnymi poszczególnych funduszy.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/397/397004/10-2014/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA Kod duktu 397, numer statystyczny 397004

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi Generali Prospero Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Prospero informacje podstawowe Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ubezpieczonym może ż być

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną.

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Zakres Suma Okres Ochrona ubezpieczeniowa Składka ubezpieczeniowa regularna Alokacja składek regularnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania po 1 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Program Inwestycyjny ze składką jednorazową dla Klientów Banku BPH S.A. Obowiązują od 3.11.2014 r.

Bardziej szczegółowo

S.A. (PM-051031-ZM-110801)

S.A. (PM-051031-ZM-110801) Regulamin Portfeli Modelowych oferowanych do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (PM-051031-ZM-110801) Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Plany Inwestycyjne AXA

Plany Inwestycyjne AXA Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.04.2014. generali.pl

Obowiązuje od 01.04.2014. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłością - Firma PLUS ze składką regularną dla Klientów Alior Bank będących posiadaczami rachunku

Bardziej szczegółowo

Program inwestycyjny ze składką jednorazową. Ogólne warunki ubezpieczenia. Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r.

Program inwestycyjny ze składką jednorazową. Ogólne warunki ubezpieczenia. Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r. Program inwestycyjny ze składką jednorazową Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 1 sierpnia 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI

Bardziej szczegółowo

Multi Program INwestycyjny AEGON 2008

Multi Program INwestycyjny AEGON 2008 Plus WARUNKI Program INwestycyjny AEGON Program INwestycyjny AEGON Plus 1 Plus WARUNKI TYP Indywidualne ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną. Długoterminowy

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015 2 6 5 4 68% 67% 66% 65% 3 2 64% 63% 1 62% styczeń 2006 styczeń 2008 styczeń 2010 styczeń 2012 styczeń 2014 0 60% 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy Kod warunków: FLIP40 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10.

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10. Wspólna Tabela Opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i Segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000 Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 2 KWIECIEŃ CZERWIEC 2013 r. TEMAT NUMERU FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ODPOWIEDŹ NA DYLEMATY KLIENTÓW VADEMECUM INWESTOR A JAK LOKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Sztywna równowaga to za mało. komentarz Franklin Templeton Investments Prognozy dla rynków wschodzących

BIULETYN. Sztywna równowaga to za mało. komentarz Franklin Templeton Investments Prognozy dla rynków wschodzących BIULETYN INFORMACYJNY Bank Millennium biuletyn informacyjny nr 2 Kwiecień Czerwiec 2012 r. temat numeru POTĘGA SYSTEMATYCZNOŚCI NOWOŚCI w OFERCIE Karta debetowa w euro Nowe funkcjonalności w Millenet Strategie

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

Bank centralny pomógł japońskim akcjom

Bank centralny pomógł japońskim akcjom Wyniki funduszy akcji zagranicznych w listopadzie 2010 Bank centralny pomógł japońskim akcjom W listopadzie największy wpływ na wyrażone w polskiej walucie stopy zwrotu funduszy akcji zagranicznych miała

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy kod warunków: FLIP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną.

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. SuperFundusz Plus SuperFundusz Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. 1 Jeden wybór, wiele możliwości 2 Dwa produkty SuperFundusz Składka minimalna 1800 PLN i załącznik

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK RUFK/InPlus/1/2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY TEMAT NUMERU GLOBALNE BADANIE NASTROJÓW INWESTORÓW 2013 Z KRAJU BANKI WSPÓLNIE TWORZĄ LOKALNY STANDARD PŁATNOŚCI MOBILNYCH VADEMECUM INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Nordea Life & Pensions Nordea Efekt Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Zakres szkolenia: Produkt Nordea Efekt Ubezpieczeniowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych ING

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych ING Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych ING ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA uprzejmie informuje, że Fundusze Inwestycyjne ING posiadają różne rachunki w zależności od dystrybutora, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN A. Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Oddziałów Banku BGŻ BNP Paribas SA

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Subfundusze działające w ramach ING Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach ING Parasol FIO Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla Uczestników Funduszy, którzy złożyli zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem ING BankOnLine lub Dyspozycji Regularnego Inwestowania

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia

Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Regulaminy Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną

Bardziej szczegółowo

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE. NALEŻY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE ZAPOZNAĆ. W wypadku wątpliwości co do działań, jakie należy podjąć, powinni Państwo niezwłocznie skonsultować się ze swoim maklerem,

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Czerwiec 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Czerwiec 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze

firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze Rejestr funduszy zagranicznych oraz funduszy, o których mowa w art. 262 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, które zbywają tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze

firma (nazwa) oraz siedziba i adres funduszu zagranicznego oraz spółki zarządzającej tym funduszem l.p. data wpisu do rejestru Subfundusze Rejestr funduszy zagranicznych oraz funduszy, o których mowa w art. 262 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, które zbywają tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 Fundusz Zagraniczny Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 2 czerwca, 2006 ZAWIADOMIENIE DO WSZYSTKICH POSIADACZY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CITI

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjny In Plus

Program Inwestycyjny In Plus PRODUKT NA JAKI OKRES ZAWIERANA JEST UMOWA? DLA KOGO? MINIMALNA SKŁADKA W JAKI SPOSÓB OTWORZYĆ IN PLUS? GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK? DOSTĘPNE UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE (UFK): W FUNDUSZE JAKICH

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Sierpień 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Sierpień 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 2009 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 2009 r. Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. Urząd Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Kwiecień 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Kwiecień 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Otwarty Infolinia: 22 541 77 70 OPERA TFI S.A. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest pierwszym niebankowym TFI w Polsce. Zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP.

1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP. Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 20/08/2015

stan na dzień 20/08/2015 stan na dzień 20/08/2015 Typ uczestnictwa RT Sender ID Nazwa podmiotu LEI/ Entity ID R151 AB S.A. 259400TZG21SXKFKFD76 R137 Allianz Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamkniety 259400RFG33TVXBRZU59 R135

Bardziej szczegółowo

Twoje inwestycje. Multibonus. Ubezpieczenie inwestycyjne

Twoje inwestycje. Multibonus. Ubezpieczenie inwestycyjne Twoje inwestycje Multibonus Ubezpieczenie inwestycyjne 2/ Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz. / Arthur Ashe Witamy w świecie Aviva Investors Aviva Investors to połączenie specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy zamkniętych

Wyceny funduszy zamkniętych Allianz Discovery FIZ 2011-12-05 2012-03-21 Seria J 2012-07-31 TFI ALLIANZ 04.12.15 1211,09 2,15% 2,11% 4,04% 8,66% 8,66% 17,97% 11,88% 3,52% - - Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 2009-10-20 2010-05-12

Bardziej szczegółowo

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Fundusz jest funduszem z wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Fundusz jest funduszem z wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny IN PLUS. Program Inwestycyjny. BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń

Biuletyn informacyjny IN PLUS. Program Inwestycyjny. BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Biuletyn informacyjny IN PLUS Program Inwestycyjny BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Biuletyn informacyjny Program Inwestycyjny IN PLUS Szanowny Kliencie, Przekazujemy Tobie Biuletyn Programu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku.

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku. Rok 200 był to pierwszy rok, w którym za zarządzanie aktywami funduszy odpowiadał własny zespół inwestycyjny PKO TFI. W poprzednich latach usługa zarządzania aktywami była wykonywana przez Credit Suisse

Bardziej szczegółowo

Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu)

Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Kod kraju (w przypadku przedstawienia paszportu) Nazwa Oddziału Nr rozliczeniowy Nr wniosku/polisy Nr rachunku bankowego do wpłaty składki jednorazowej Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort

Bardziej szczegółowo

OPIS Summer Saver. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Summer Saver

OPIS Summer Saver. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Summer Saver Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Summer Saver OPIS Summer Saver 1. Summer Saver jest produktem finansowym stanowiącym połączenie dowolnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Temat miesiąca Nowość w ofercie bankowe papiery wartościowe strukturyzowane

Temat miesiąca Nowość w ofercie bankowe papiery wartościowe strukturyzowane Biuletyn Informacyjny Prestige nr 4 (17) lipiec sierpień 2010 r. Temat miesiąca Nowość w ofercie bankowe papiery wartościowe strukturyzowane Od czerwca 2010 r. Bank Millennium oferuje Klientom produkty

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych listopad 2008 Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji.

Bardziej szczegółowo

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING GOTÓWKOWY 4 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Przygotowania do wakacji chyba tym głównie zajmowali się w czerwcu inwestorzy na warszawskiej giełdzie, w większości pozbywając się akcji. Trudno się dziwić,

Bardziej szczegółowo

Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna

Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna Biuletyn Informacyjny Prestige nr 5 (18) wrzesień październik 2010 r. Temat miesiąca Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna Patrząc na ostatnie miesiące, można powiedzieć, że polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa

Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa 1 Nowa oferta produktów inwestycyjnych Grupy Generali Kompetencje, zaufanie, jakość i tradycja to wartości, z którymi utożsamia się Generali Generali Polska jest

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa czerwiec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy czerwiec 2013 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Fundusz ING Parasol SFIO Nadchodzi nowa era dla rynku funduszy inwestycyjnych...

Fundusz ING Parasol SFIO Nadchodzi nowa era dla rynku funduszy inwestycyjnych... Nadchodzi nowa era dla rynku funduszy inwestycyjnych... Marcin Sobociński Sebastian Buczek ING TFI 22 820 52 00 Warszawa, 26 czerwca 2006 r. Nowe prawo = nowe możliwości Skąd pomysł? Dzięki zmianom w polskim

Bardziej szczegółowo

Fundusze na niepewne czasy

Fundusze na niepewne czasy KOMENTARZ Open Finance, 25.08.2011 r. Fundusze na niepewne czasy Problem zadłużeniowy, z którym boryka się wiele państw uznawanych dotąd za filary światowej gospodarki, rodzi ryzyko wystąpienia drugiego

Bardziej szczegółowo

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych NN

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych NN Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych NN NN Investment Partners TFI S.A. uprzejmie informuje, że Fundusze Inwestycyjne NN posiadają różne rachunki w zależności od Dystrybutora, za pośrednictwem którego

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie

Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo