Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku"

Transkrypt

1 KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna Zadbaj o przyszłość Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty Częstotliwość pobierania opłat 1 Za ochronę ubezpieczeniową 0,30 PLN 2 Na pokrycie kosztów działalności ubezpieczeniowej 0,03% wartości Subkonta Miesięcznie, jako ryczałt wliczony w opłatę administracyjną Miesięcznie, jako ryczałt wliczony w opłatę za zarządzanie UFK 3 Administracyjna za prowadzenie Indywidualnego Rachunku Kapitałowego 10 PLN Miesięcznie z góry z Rachunku Podstawowego 4 Za udzielenie pisemnej informacji o Indywidualnym Stanie Funduszu 15 PLN 5 Za zmianę procentowego podziału Składki Alokowanej na Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe 6 Za Transfer środków z jednego Subkonta na inne lub kilka innych Subkont 25 PLN brak 25 PLN brak Każdorazowo za udzielenie informacji w innym terminie niż Rocznica Polisy Każdorazowo za trzynastą i każdą następną zmianę w trakcie Roku Polisowego Każdorazowo za każdą zmianę w trakcie Roku Polisowego realizowaną za pośrednictwem aplikacji on-line Twoja Polisa Każdorazowo za trzynasty i każdy następny Transfer w trakcie Roku Polisowego Każdorazowo za każdy Transfer w trakcie Roku Polisowego realizowany za pośrednictwem aplikacji on-line Twoja Polisa 7 Wstępna na pokrycie kosztów akwizycji, pobierana ze Składki Ubezpieczeniowej 0% Od Składki Ubezpieczeniowej 8 Wstępna na pokrycie kosztów akwizycji, pobierana ze Składki Dodatkowej 2% Od Składki Dodatkowej Tabela limitów Lp. Rodzaj limitu Wysokość limitu Miesięczna 150 PLN 1 Minimalna wysokość Składki Ubezpieczeniowej Kwartalna 450 PLN Półroczna 900 PLN Roczna 1800 PLN 2 Minimalna wysokość Składki Dodatkowej 200 PLN 3 Minimalna Wartość Wykupu Częściowego z Rachunku Podstawowego albo Rachunku Dodatkowego 500 PLN Miesięczna 24 x Składka Ubezpieczeniowa 4 Minimalna wartość Rachunku Podstawowego po wykonaniu wykupu częściowego Kwartalna 8 x Składka Ubezpieczeniowa Półroczna 4 x Składka Ubezpieczeniowa Roczna 2 x Składka Ubezpieczeniowa Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach Umowy Ubezpieczenia z tabelą opłat za zarządzanie Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK) Lp. Fundusze Akcji Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Kod UFK W co inwestuje Fundusz? Stawka roczna opłaty dla Składki Ubezpieczeniowej niższej lub równej 200 PLN miesięcznie, 600 PLN kwartalnie, PLN półrocznie, PLN rocznie 1-10 rok po 10 roku 1. UFK 1 Akcji F03 Opis: 16 Regulaminu UFK 3,8% 2,93% 2. UFK 2 Dynamiczny F05 Opis: 18 Regulaminu UFK 4,04% 3,12% 3. UFK 3 Nordea - UniKorona Akcje F11 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje 2,3% 1,78% 4. UFK 4 Nordea - ING Akcji F17 ING FIO Akcji

2 5. UFK 5 Nordea - Portfel Agresywny F30 Opis: 21 Regulaminu UFK 3,15% 2,43% 6. UFK 6 Nordea - Arka BZ WBK Akcji F34 Arka BZ WBK Akcji FIO 7. UFK 7 Nordea - ING Selektywny F40 ING Parasol FIO ING Subfundusz Selektywny Plus 8. UFK 8 Nordea - Legg Mason Akcji F61 Legg Mason Akcji FIO 9. UFK Nordea - QUERCUS Agresywny G03 QUERCUS Agresywny 10. UFK 1 Nordea - Alior Aktywnej Selekcji G05 Alior Aktywnej Selekcji 11. UFK 1 Nordea - Alior Stabilnych Spółek G06 Alior Stabilnych Spółek 12. UFK 1 Nordea - Noble Fund Akcji G13 Noble Fund Akcji 13. UFK 1 Nordea - Noble Fund MiŚ G15 Noble Fund MiŚ 14. UFK 1 Nordea - UniAkcje Małych i Średnich Spółek G41 UniAkcje Małych i Średnich Spółek Fundusze Akcji Zagranicznych 15. UFK Nordea Europejskich Akcji Plus F06 Nordea 1 European Value Fund 16. UFK Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus F07 Nordea 1 North American Value Fund 17. UFK Nordea Akcji Azjatyckich F08 Nordea 1 Asian Focus Equity Fund 18. UFK Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich F42 Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund 19. UFK Nordea - HSBC Akcji Azjatyckich z wyłączeniem Japonii F44 HSBC GIF Asia ex Japan Equity E 2,55% 1,97% 20. UFK Nordea - Schroders Akcji Globalnych F49 Schroders ISF Global Quantitative Active Value A Acc EUR 21. UFK Nordea - Fidelity Akcji Chińskich F52 Fidelity Funds China Focus Fund A ACC Euro 2,55% 1,97% 22. UFK Nordea - Fidelity Akcji Indyjskich F53 Fidelity Funds India Focus Fund A USD 2,55% 1,97% 23. UFK Nordea - HSBC Akcji Latynoamerykańskich F54 HSBC GIF Latin American Equity M1 2,55% 1,97% 24. UFK Nordea - HSBC Akcji Japońskich F55 HSBC GIF Japanese Equity EC 25. UFK Nordea Nowe Horyzonty Europy F56 Nordea European New Frontiers 2,55% 1,97% 26. UFK Nordea - East Capital Akcji Rosyjskich F57 East Capital (Lux) Russian Fund Class A EUR 2,55% 1,3% 27. UFK Nordea - HSBC Akcji BRIC F69 HSBC GIF BRIC Markets Equity 2,55% 1,97% 28. UFK Nordea Akcji Afrykańskich F71 Nordea 1 African Equity Fund 2,55% 1,97% 29. UFK Nordea - Franklin Potencjału Stanów Zjednoczonych F92 Franklin U.S. Opportunities Fund N Acc PLN 2,55% 1,97% 30. UFK Nordea - Templeton Azjatycki Wzrostu F93 Templeton Asian Growth Fund N Acc PLN 2,55% 1,97% 31. UFK Nordea - Templeton Akcji Ameryki Łacińskiej F94 Templeton Latin America Fund N Acc PLN 2,55% 1,97% 32. UFK Nordea - Templeton Akcji BRIC F95 Templeton BRIC Fund N Acc PLN 2,55% 1,97% 33. UFK Nordea - Franklin Akcji Indyjskich F96 Franklin India Fund N Acc PLN 2,55% 1,97% 34. UFK Nordea - QUERCUS Turcja G04 QUERCUS Subfundusz Turcja 2,55% 1,97% 35. UFK Nordea - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków G28 ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków 2,55% 1,55% 36. UFK Nordea - Investor Turcja G29 Investor Turcja 2,55% 1,55% 37. UFK Nordea - Investor Indie i Chiny G30 Investor Indie i Chiny 2,55% 1,55% 38. UFK Nordea - Investor Rosja G32 Investor Rosja 2,55% 1,55% 39. UFK Nordea - Alior SFIO Subfundusz Agresywny G33 Alior SFIO Subfundusz Agresywny 2,55% 1,55% 40. UFK Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej G36 Nordea 1 - Latin American Equity Fund 2,55% 1,55% 41. UFK Nordea Akcji Skandynawskich G38 Nordea 1 - Nordic Equity Fund 2,55% 1,55% 42. UFK Nordea Akcji Azjatyckich (PLN H) G55 Nordea 1 Asian Focus Equity Fund 43. UFK Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej (PLN H) G56 Nordea 1 - Latin American Equity Fund 2,55% 1,55% 44. UFK Nordea - Yacktman Akcji Ameryki Północnej G58 Yacktman Fund TR (USD) 2,55% 1,55% 45. UFK Nordea - Fidelity Akcji krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki G84 Fidelity Funds - EMEA Fund A-ACC-PLN (hdg) 2,55% 1,55% 46. UFK Nordea - Fidelity Akcji Spółek Globalnych G85 Fidelity Funds - Global Real Asset Sec A-ACC-PLN (hdg) 2,55% 1,55% 47. UFK Nordea - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych G86 ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych 2,55% 1,55% 48. UFK Nordea - JPMorgan Akcji krajów ASEAN G87 JF ASEAN Equity Fund 2,55% 1,55%

3 49. UFK Nordea - JPMorgan Akcji Amerykańskich G88 JPM Highbridge US Steep 2,55% 1,55% 50. UFK Nordea - Templeton Nowych Rynków G89 Templeton Frontier Markets 2,55% 1,55% 51. UFK Nordea - UniAkcje Nowa Europa G90 UniAkcje Nowa Europa 2,55% 1,55% Fundusze Inwestycji Alternatywnych 52. UFK Nordea - BPH Globalny Żywności i Surowców F89 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 53. UFK Nordea - Investor Gold Otwarty G07 Investor Gold Otwarty 54. UFK Nordea - BPH Total Profit G21 BPH Total Profit 55. UFK Nordea - QUERCUS short G43 QUERCUS short 56. UFK Nordea - QUERCUS lev G44 QUERCUS lev 57. UFK Nordea - BGF Akcji Globalnych Spółek Energetycznych G61 BGF World Energy Fund 58. UFK Nordea - BGF Akcji Globalnych Spółek Wydobywczych G62 BGF World Mining Fund 59. UFK Nordea - Schroders Złoto i Metale Szlachetne (PLN H) G94 Fundusze Obligacji Schroders AS Gold and Precious Metals Fund PLN Hedged A Acc 60. UFK Bezpiecznego Inwestowania F04 Opis: 17 Regulaminu UFK 2,54% 1,96% 61. UFK Nordea - UniKorona Obligacje F12 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Obligacje 2,3% 1,78% 62. UFK Nordea - ING Obligacji F14 ING FIO Obligacji 63. UFK Nordea - BPH Obligacji F65 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji 1 2,3% 1,78% 64. UFK Nordea - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych G63 Arka Prestiż Obligacji Skarbowych 2,3% 1,78% 65. UFK Nordea - UniObligacje Aktywny G96 UniObligacje Aktywny 2,3% 1,78% Fundusze Obligacji Zagranicznych UFK Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności UFK Nordea - HSBC Papierów dłużnych Rynków F43 Nordea 1 European High Yield Bond Fund F70 HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt 68. UFK Nordea Obligacji Europejskich Korporacji F72 Nordea 1 European Corporate Bond Fund 69. UFK Nordea - Templeton Globalny Papierów Dłużnych F98 Templeton Global Bond Fund N Acc PLN 70. UFK Nordea - Templeton Globalny Całkowitego Zwrotu F99 Templeton Global Total Return A Acc PLN 71. UFK Nordea Obligacji Wysokodochodowych Globalnych G37 Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund 72. UFK Nordea Obligacji Globalnych G65 Nordea 1 - Global Bond Fund 73. UFK Nordea Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich (PLN H) G66 Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (PLN H) 74. UFK Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji (PLN H) G67 Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (PLN H) 75. UFK Nordea - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego G69 ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego 76. UFK Nordea - Fidelity Obligacji Globalnych (PLN H) G97 Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund PLN (hedged) Fundusze Rynku Pieniężnego 77. UFK Gwarantowany F01 Opis: 14 Regulaminu UFK 2,54% 1,96% 78. UFK Nordea - UniKorona Rynek Pieniężny F09 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny 79. UFK Nordea - ING Gotówkowy F13 ING FIO Gotówkowy 80. UFK Nordea - BPH Skarbowy F79 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy 81. UFK Nordea - Noble Fund Skarbowy G16 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Skarbowy Fundusze Stabilnego Wzrostu 82. UFK Nordea - ING Stabilnego Wzrostu F15 ING FIO Stabilnego Wzrostu 83. UFK Nordea - Portfel Stabilnego Wzrostu F28 Opis: 19 Regulaminu UFK 2,55% 1,97% 84. UFK Nordea - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu F32 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 85. UFK Nordea - BPH Stabilnego Wzrostu F82 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu 86. UFK Nordea - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus G17 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus

4 87. UFK Nordea - UniStabilnego Wzrostu G71 UniStabilnego Wzrostu Fundusze Zrównoważone 88. UFK Zrównoważony F02 Opis: 15 Regulaminu UFK 3,55% 2,74% 89. UFK Nordea - UniKorona Zrównoważony F10 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Zrównoważony 90. UFK Nordea - ING Zrównoważony F16 ING FIO Zrównoważony 91. UFK Nordea - Portfel Zrównoważony F29 Opis: 20 Regulaminu UFK 3,15% 2,43% 92. UFK Nordea - Arka BZ WBK Zrównoważony F33 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 93. UFK Nordea - Schroders Globalnej Dywersyfikacji F UFK Nordea - Franklin Templeton Podstawowy Globalny F97 Schroders ISF Global Diversified Growth Fund PLN Hedged A1 Acc Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN 95. UFK Nordea - QUERCUS Selektywny G02 QUERCUS Subfundusz Selektywny 96. UFK Nordea - Legg Mason Strateg G75 Legg Mason Strateg Opłata za zarządzanie Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi pobierana jest miesięcznie w wysokości 1/12 stawki rocznej. Pobierana przez Nordea opłata za zarządzanie Funduszami Zewnętrznymi (inne podmioty zarządzające niż Nordea Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie S.A.) i Portfelami Funduszy nie uwzględnia opłaty za zarządzanie pobieranej z aktywów przez podmioty zewnętrzne zgodnie z prospektami informacyjnymi poszczególnych funduszy. Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach Umowy Ubezpieczenia z tabelą opłat za zarządzanie Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK) Lp. Fundusze Akcji Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Kod UFK W co inwestuje Fundusz? Stawka roczna opłaty dla Składki Ubezpieczeniowej wyższej niż 200 PLN miesięcznie, 600 PLN kwartalnie, PLN półrocznie, PLN rocznie 1-10 rok po 10 roku 1. UFK Akcji F03 Opis: 16 Regulaminu UFK 3,75% 2,88% 2. UFK Dynamiczny F05 Opis: 18 Regulaminu UFK 3,99% 3,07% 3. UFK Nordea - UniKorona Akcje F11 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje 2,25% 1,73% 4. UFK Nordea - ING Akcji F17 ING FIO Akcji 5. UFK Nordea - Portfel Agresywny F30 Opis: 21 Regulaminu UFK 3,1% 2,38% 6. UFK Nordea - Arka BZ WBK Akcji F34 Arka BZ WBK Akcji FIO 7. UFK Nordea - ING Selektywny F40 ING Parasol FIO ING Subfundusz Selektywny Plus 8. UFK Nordea - Legg Mason Akcji F61 Legg Mason Akcji FIO 9. UFK Nordea - QUERCUS Agresywny G03 QUERCUS Agresywny 10. UFK Nordea - Alior Aktywnej Selekcji G05 Alior Aktywnej Selekcji 11. UFK Nordea - Alior Stabilnych Spółek G06 Alior Stabilnych Spółek 12. UFK Nordea - Noble Fund Akcji G13 Noble Fund Akcji 13. UFK Nordea - Noble Fund MiŚ G15 Noble Fund MiŚ 14. UFK Nordea - UniAkcje Małych i Średnich Spółek G41 UniAkcje Małych i Średnich Spółek Fundusze Akcji Zagranicznych 15. UFK Nordea Europejskich Akcji Plus F06 Nordea 1 European Value Fund 16. UFK Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus F07 Nordea 1 North American Value Fund 17. UFK Nordea Akcji Azjatyckich F08 Nordea 1 Asian Focus Equity Fund 18. UFK Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich F42 Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund 19. UFK Nordea - HSBC Akcji Azjatyckich z wyłączeniem Japonii F44 HSBC GIF Asia ex Japan Equity E 2,5% 1,92% 20. UFK Nordea - Schroders Akcji Globalnych F49 Schroders ISF Global Quantitative Active Value A Acc EUR 21. UFK Nordea - Fidelity Akcji Chińskich F52 Fidelity Funds China Focus Fund A ACC Euro 2,5% 1,92%

5 22. UFK Nordea - Fidelity Akcji Indyjskich F53 Fidelity Funds India Focus Fund A USD 2,5% 1,92% 23. UFK Nordea - HSBC Akcji Latynoamerykańskich F54 HSBC GIF Latin American Equity M1 2,5% 1,92% 24. UFK Nordea - HSBC Akcji Japońskich F55 HSBC GIF Japanese Equity EC 25. UFK Nordea Nowe Horyzonty Europy F56 Nordea European New Frontiers 2,5% 1,92% 26. UFK Nordea - East Capital Akcji Rosyjskich F57 East Capital (Lux) Russian Fund Class A EUR 2,5% 1,25% 27. UFK Nordea - HSBC Akcji BRIC F69 HSBC GIF BRIC Markets Equity 2,5% 1,92% 28. UFK Nordea Akcji Afrykańskich F71 Nordea 1 African Equity Fund 2,5% 1,92% 29. UFK Nordea - Franklin Potencjału Stanów Zjednoczonych F92 Franklin U.S. Opportunities Fund N Acc PLN 2,5% 1,92% 30. UFK Nordea - Templeton Azjatycki Wzrostu F93 Templeton Asian Growth Fund N Acc PLN 2,5% 1,92% 31. UFK Nordea - Templeton Akcji Ameryki Łacińskiej F94 Templeton Latin America Fund N Acc PLN 2,5% 1,92% 32. UFK Nordea - Templeton Akcji BRIC F95 Templeton BRIC Fund N Acc PLN 2,5% 1,92% 33. UFK Nordea - Franklin Akcji Indyjskich F96 Franklin India Fund N Acc PLN 2,5% 1,92% 34. UFK Nordea - QUERCUS Turcja G04 QUERCUS Subfundusz Turcja 2,5% 1,92% 35. UFK Nordea - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków G28 ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków 2,5% 1,5% 36. UFK Nordea - Investor Turcja G29 Investor Turcja 2,5% 1,5% 37. UFK Nordea - Investor Indie i Chiny G30 Investor Indie i Chiny 2,5% 1,5% 38. UFK Nordea - Investor Rosja G32 Investor Rosja 2,5% 1,5% 39. UFK Nordea - Alior SFIO Subfundusz Agresywny G33 Alior SFIO Subfundusz Agresywny 2,5% 1,5% 40. UFK Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej G36 Nordea 1 - Latin American Equity Fund 2,5% 1,5% 41. UFK Nordea Akcji Skandynawskich G38 Nordea 1 - Nordic Equity Fund 2,5% 1,5% 42. UFK Nordea Akcji Azjatyckich (PLN H) G55 Nordea 1 Asian Focus Equity Fund 43. UFK Nordea Akcji Ameryki Łacińskiej (PLN H) G56 Nordea 1 - Latin American Equity Fund 2,5% 1,5% 44. UFK Nordea - Yacktman Akcji Ameryki Północnej G58 Yacktman Fund TR (USD) 2,5% 1,5% 45. UFK Nordea - Fidelity Akcji krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki G84 Fidelity Funds - EMEA Fund A-ACC-PLN (hdg) 2,5% 1,5% 46. UFK Nordea - Fidelity Akcji Spółek Globalnych G85 Fidelity Funds - Global Real Asset Sec A-ACC-PLN (hdg) 2,5% 1,5% 47. UFK Nordea - ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych G86 ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych 2,5% 1,5% 48. UFK Nordea - JPMorgan Akcji krajów ASEAN G87 JF ASEAN Equity Fund 2,5% 1,5% 49. UFK Nordea - JPMorgan Akcji Amerykańskich G88 JPM Highbridge US Steep 2,5% 1,5% 50. UFK Nordea - Templeton Nowych Rynków G89 Templeton Frontier Markets 2,5% 1,5% 51. UFK Nordea - UniAkcje Nowa Europa G90 UniAkcje Nowa Europa 2,5% 1,5% Fundusze Inwestycji Alternatywnych 52. UFK Nordea - BPH Globalny Żywności i Surowców F89 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 53. UFK Nordea - Investor Gold Otwarty G07 Investor Gold Otwarty 54. UFK Nordea - BPH Total Profit G21 BPH Total Profit 55. UFK Nordea - QUERCUS short G43 QUERCUS short 56. UFK Nordea - QUERCUS lev G44 QUERCUS lev 57. UFK Nordea - BGF Akcji Globalnych Spółek Energetycznych G61 BGF World Energy Fund 58. UFK Nordea - BGF Akcji Globalnych Spółek Wydobywczych G62 BGF World Mining Fund 59. UFK Nordea - Schroders Złoto i Metale Szlachetne (PLN H) G94 Fundusze Obligacji Schroders AS Gold and Precious Metals Fund PLN Hedged A Acc 60. UFK Bezpiecznego Inwestowania F04 Opis: 17 Regulaminu UFK 2,49% 1,91% 61. UFK Nordea - UniKorona Obligacje F12 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Obligacje 2,25% 1,73% 62. UFK Nordea - ING Obligacji F14 ING FIO Obligacji 63. UFK Nordea - BPH Obligacji F65 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji 1 2,25% 1,73%

6 64. UFK Nordea - Arka Prestiż Obligacji Skarbowych G63 Arka Prestiż Obligacji Skarbowych 2,25% 1,73% 65. UFK Nordea - UniObligacje Aktywny G96 UniObligacje Aktywny 2,25% 1,73% Fundusze Obligacji Zagranicznych UFK Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności UFK Nordea - HSBC Papierów dłużnych Rynków F43 Nordea 1 European High Yield Bond Fund F70 HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt 68. UFK Nordea Obligacji Europejskich Korporacji F72 Nordea 1 European Corporate Bond Fund 69. UFK Nordea - Templeton Globalny Papierów Dłużnych F98 Templeton Global Bond Fund N Acc PLN 70. UFK Nordea - Templeton Globalny Całkowitego Zwrotu F99 Templeton Global Total Return A Acc PLN 71. UFK Nordea Obligacji Wysokodochodowych Globalnych G37 Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund 72. UFK Nordea Obligacji Globalnych G65 Nordea 1 - Global Bond Fund 73. UFK Nordea Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich (PLN H) G66 Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (PLN H) 74. UFK Nordea Obligacji Amerykańskich Korporacji (PLN H) G67 Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (PLN H) 75. UFK Nordea - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego G69 ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego 76. UFK Nordea - Fidelity Obligacji Globalnych (PLN H) G97 Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund PLN (hedged) Fundusze Rynku Pieniężnego 77. UFK Gwarantowany F01 Opis: 14 Regulaminu UFK 2,49% 1,91% 78. UFK Nordea - UniKorona Rynek Pieniężny F09 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny 79. UFK Nordea - ING Gotówkowy F13 ING FIO Gotówkowy 80. UFK Nordea - BPH Skarbowy F79 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy 81. UFK Nordea - Noble Fund Skarbowy G16 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Skarbowy Fundusze Stabilnego Wzrostu 82. UFK Nordea - ING Stabilnego Wzrostu F15 ING FIO Stabilnego Wzrostu 83. UFK Nordea - Portfel Stabilnego Wzrostu F28 Opis: 19 Regulaminu UFK 2,5% 1,92% 84. UFK Nordea - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu F32 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 85. UFK Nordea - BPH Stabilnego Wzrostu F82 BPH Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu 86. UFK Nordea - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus G17 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus 87. UFK Nordea - UniStabilnego Wzrostu G71 UniStabilnego Wzrostu Fundusze Zrównoważone 88. UFK Zrównoważony F02 Opis: 15 Regulaminu UFK 3,5% 2,69% 89. UFK Nordea - UniKorona Zrównoważony F10 UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Zrównoważony 90. UFK Nordea - ING Zrównoważony F16 ING FIO Zrównoważony 91. UFK Nordea - Portfel Zrównoważony F29 Opis: 20 Regulaminu UFK 3,1% 2,38% 92. UFK Nordea - Arka BZ WBK Zrównoważony F33 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 93. UFK Nordea - Schroders Globalnej Dywersyfikacji F UFK Nordea - Franklin Templeton Podstawowy Globalny F97 Schroders ISF Global Diversified Growth Fund PLN Hedged A1 Acc Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN 95. UFK Nordea - QUERCUS Selektywny G02 QUERCUS Subfundusz Selektywny 96. UFK Nordea - Legg Mason Strateg G75 Legg Mason Strateg Opłata za zarządzanie Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi pobierana jest miesięcznie w wysokości 1/12 stawki rocznej. Pobierana przez Nordea opłata za zarządzanie Funduszami Zewnętrznymi (inne podmioty zarządzające niż Nordea Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie S.A.) i Portfelami Funduszy nie uwzględnia opłaty za zarządzanie pobieranej z aktywów przez podmioty zewnętrzne zgodnie z prospektami informacyjnymi poszczególnych funduszy.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO UI/KP/350/302550/01-2016/T KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO Kod duktu 350, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380003/06-2016/F KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod duktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/99/9900/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA duktu 99, numer statystyczny 9900 Tabela

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/397/397004/10-2014/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA Kod duktu 397, numer statystyczny 397004

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/9/901/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA duktu 9, numer statystyczny 901 Tabela

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-UFZ Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa NR GL/Ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-161021-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 1445,62 PLN -1,38-1,43 2,52 22,40 26,42 49,57 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 06.10.17 1442,15 PLN -0,38 0,90 0,26 20,45 24,62 49,21 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-171229-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2012 Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Informacja dodatkowa ( w zł ) Okres poprzedni 1. Składka przypisana

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1 Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-DB1 Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcyjne CU3 VL Aviva

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01)

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel II (kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) (kod:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

ZYPPLUSBF-T501 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat

ZYPPLUSBF-T501 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS BELL FORD (kod tabeli: TOIL5 PREMIUM Wykaz UFK nr 3), stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA TU Życie S.A. Załącznik nr 2 z 4 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Invest Portfel

Bardziej szczegółowo

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści:

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści: Aneks nr 7 z dnia 8 kwietnia 2013 roku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

Zmiany nazw funduszy UFK

Zmiany nazw funduszy UFK Zmiany nazw funduszy UFK Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą marki ING, z dniem 20 lipca 2015 r. zwrot ING występujący w nazwach wszystkich ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz funduszy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną.

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Zakres Suma Okres Ochrona ubezpieczeniowa Składka ubezpieczeniowa regularna Alokacja składek regularnych

Bardziej szczegółowo

Numer Załącznika do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Załącznik nr 1 Quercus Ochrony Kapitału QZW29. Załącznik nr 2 Alior Pieniężny 3ZP17

Numer Załącznika do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Załącznik nr 1 Quercus Ochrony Kapitału QZW29. Załącznik nr 2 Alior Pieniężny 3ZP17 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO DOKUMENTU ZAWIERAJĄCEGO KLUCZOWE INFORMACJE (KID) DLA INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI MULTI KAPITAŁ (kod warunków: FAIJ40) Wersja

Bardziej szczegółowo

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy portfelowy (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2016-12 dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi Generali Prospero Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Prospero informacje podstawowe Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ubezpieczonym może ż być

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Jaki jest Twój plan na przyszłość?

Jaki jest Twój plan na przyszłość? Jaki jest Twój plan na przyszłość? Aegon Plan na Przyszłość Terminowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Każdy z nas ma inny pomysł na życie i inne cele, do których dąży. Często

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że 7 czerwca 2013 roku AXA wprowadza zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Decyzję

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego portfelowego (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2017-12L dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień AGIO TFI AGIO Agresywny 10 1750 0009 0000 0000 2000 8978 http://agiofunds.pl/fundusz/agio-agresywny/ AGIO Globalny PLN 44 1750 0009 0000 0000 1150 6801 EUR 38 1750 0009 0000 0000 1150 6909 USD 78 1750

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

ZYPPLUSBF-T401 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat

ZYPPLUSBF-T401 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS BELL FORD (kod tabeli: TOIL4 PREMIUM Wykaz UFK nr 2), stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 177 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE-170127- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE-161021- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Grupa produktów Kontrahent Nazwa produktu Waluta ISIN Klasa Ryzyka Produktu

Grupa produktów Kontrahent Nazwa produktu Waluta ISIN Klasa Ryzyka Produktu ZESTAWIENIE KLAS RYZYKA PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH W OFERCIE DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Ważne informacje: 1. Poniższa klasyfikacja jest materiałem informacyjnym dla posiadacza lub potencjalnego nabywcy produktu

Bardziej szczegółowo

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania po 1 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Przegląd Inwestycyjny AXA

Przegląd Inwestycyjny AXA Przegląd Inwestycyjny AXA Wrzesień 2016 Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury Przeglądu Inwestycyjnego AXA, który przygotowujemy dla Państwa co miesiąc. Zależy nam, aby informacje w nim zawarte były

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 226 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie Vienna Insurance Group RE-171229- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września 2015

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Program Inwestycyjny ze składką jednorazową dla Klientów Banku BPH S.A. Obowiązują od 3.11.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 215 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik inwestycyjny luty Warto wiedzieć NIŻSZA SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA. Fundusze akcji. - Europa Zachodnia

Miesięcznik inwestycyjny luty Warto wiedzieć NIŻSZA SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA. Fundusze akcji. - Europa Zachodnia Miesięcznik inwestycyjny luty 17 Warto wiedzieć 01. Początek 17 roku przyniósł kontynuację wzrostów w obu portfelach. 04. Pozytywnie (choć krótkoterminowo) oceniamy potencjał europejskiego rynku akcji.

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/03/31. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - PKO/Credit Suisse Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Marzec 2009 Po wyprzedaży z początku roku rynek odrobił znaczną część strat. Przeważająca opinia na rynku to taka,

Bardziej szczegółowo

S.A. (PM-051031-ZM-110801)

S.A. (PM-051031-ZM-110801) Regulamin Portfeli Modelowych oferowanych do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (PM-051031-ZM-110801) Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Plany Inwestycyjne AXA

Plany Inwestycyjne AXA Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową

Bardziej szczegółowo

01. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC SIERPNIA. Biuletyn Funduszy Inwestycyjnych. Sierpień to kolejny miesiąc pełen rekordów!

01. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC SIERPNIA. Biuletyn Funduszy Inwestycyjnych. Sierpień to kolejny miesiąc pełen rekordów! SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC SIERPNIA. Sierpień to kolejny miesiąc pełen rekordów! Po pierwsze, to kolejny miesiąc z rekordowo wysoką wartością wpływów netto do detalicznych funduszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Strefa Inwestycji Premium

Strefa Inwestycji Premium Strefa Inwestycji Premium Prezentacja dla Klientów Warszawa, 23 lipca 2015 r. Strefa Inwestycji Premium kluczowe informacje o produkcie UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZAJĄCY OFERTA FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo