LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe"

Transkrypt

1 LibreOffice Impress Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

2 Uruchomienie programu Aby uruchomić do tworzenia prezentacji należy: [1/24] Impress 1. Na pasku zadań kliknąć przycisk Start 2. Na liście dostępnych programów, używając strzałek przewijania wyszukać folder LibreOffice Kliknąć nazwę programu LibreOffice Impress 2 3 Rysunek 1. Uruchamianie programu 4. W wyświetlonym nowym oknie program proponuje wybrać jeden z gotowych szablonów. Zamykamy to okno klikając krzyżyk w prawym górnym rogu okna Rysunek 2. Okno gotowych szablonów programu

3 [2/24] Impress Budowa okna programu Okno główne programu Impress nie różni się zasadniczo od okien innych aplikacji wchodzących w skład pakietu. Wyróżnia je jedynie z lewej strony obszar podglądu slajdów. Pasek menu Standardowy pasek narzędziowy Pasek tytułu Pasek rysunku Przycisk ukrywania podglądu slajdów Przycisk ukrywania panelu bocznego Podgląd slajdów Panel boczny Obszar edycji Pasek stanu Rysunek 3. Budowa okna programu Tworzenie prezentacji Proces tworzenia prezentacji przebiega zazwyczaj w następującej kolejności: Ustalamy wzorzec slajdu, definiując krój i wielkość czcionek używanych w prezentacji Wybieramy układ slajdu odpowiedni do treści, jaką ma on zawierać Wypełniamy treścią odpowiednie pola Umieszczamy ewentualne ozdobniki Ustalamy sposób animacji i czas wyświetlania poszczególnych elementów slajdu Ustalamy sposób przejścia pomiędzy slajdami Każda prezentacja musi mieć swój temat oraz autora, który powinien zostać przedstawiony na jej początku (slajd tytułowy).

4 [3/24] Impress Każdy slajd powinien mieć tytuł. Ilość tekstu, jaka znajduje się na jednym slajdzie, nie powinna przekraczać kilka linii tekstu. Wzorce stron Pracę ze slajdem rozpoczynamy od wyboru Wzorca strony zawierającego domyślne ustawienia krojów czcionek, koloru itp. Aby ustalić odpowiedni Wzorzec strony, należy: 1. W Panelu bocznym kliknąć ikonę Wzorce stron Rysunek 4. Wybór wzorca strony 2. Na liście dostępnych wzorców kliknąć odpowiednią ikonę Rysunek 5. Lista dostępnych wzorców strony Po wybraniu odpowiedniego wzorca pierwszy slajd tytułowy widoczny w prawym obszarze okna zostanie wypełniony tym właśnie wzorcem. Jeżeli chcemy, żaby wszystkie slajdy prezentacji zostały wypełnione tym samym wzorcem należy:

5 [4/24] Impress 1. Kliknąć prawym klawiszem myszy na tym wzorcu 2. W wyświetlonym menu podręcznym kliknąć polecenie Zastosuj do wszystkich. 1 2 Rysunek 6. Wybór wzorca z zastosowaniem do wszystkich slajdów Układ slajdu Następnym krokiem podczas tworzenia prezentacji jest wybranie interesującego nas Układu slajdu z zakładki Właściwości. 1. Klikamy zatem w panelu bocznym ikonę Właściwości 2. Wybieramy interesujący nas układ, klikając odpowiedni przycisk 1 2 Rysunek 7. Okno Właściwości Jeżeli wybierzemy odpowiedni układ slajdu, to umieszczenie jego składników następuje po kliknięciu odpowiedniego pola. Pierwszy slajd jest slajdem tytułowym, więc go pozostawmy. klikamy w polu Kliknij, aby dodać tytuł i piszemy: Sprzedaż produktów mlecznych od stycznia do maja. Po wpisaniu tego tekstu program automatycznie w oknie Właściwości zmieni układ i wprowadzi zupełnie nowe polecenia potrzebne do formatowania tekstu. Nasz pierwszy slajd wygląda następująco:

6 [5/24] Impress Rysunek 8. Slajd tytułowy Tekst, który wpisaliśmy jest zapisany dużą czcionką i wyszedł poza ramkę wzorca. Domyślna czcionka obszaru tytułu wynosi 58,7 pkt i jest za duża. Dlatego musimy ją zmniejszyć, korzystając z poleceń obszaru Właściwości. Pochylenie czcionki Pogrubienie czcionki Rozmiar czcionki Krój czcionki Podkreślenie czcionki Kolor wyróżnienia Kolor czcionki Rysunek 9. Polecenia okna właściwości W naszej prezentacji tytuł zapiszemy czcionką 48 pkt, krojem Times New Roman pogrubioną, w kolorze czerwonym. Aby wykonać te czynności należy: 1. Kliknąć w dowolnym miejscu krawędzi pola Tytuł 2. W oknie Właściwości w polu Rozmiar czcionki rozwijamy listę dostępnych wartości i klikamy 48

7 [6/24] Impress 2 1 Rysunek 10. Formatowanie pola tytułu 3. Klikamy przycisk czcionka pogrubiona 4. Klikamy strzałkę z prawej strony przycisku Kolor czcionki 5. Z listy dostępnych kolorów klikamy kolor czerwony Rysunek 11. Formatowanie pola tytułu slajdu 6. Klikamy strzałkę z prawej strony przycisku Krój czcionki 7. Z listy dostępnych krojów klikamy Times New Roman 6 7 Rysunek 12. Formatowanie pola tytułu slajdu

8 [7/24] Impress Po wykonaniu tych wszystkich czynności otrzymamy poniższy obraz. Rysunek 13. Sformatowane pole tytułu slajdu Klikamy w polu Kliknij, aby dodać tekst i tam zapiszemy imię i nazwisko autora prezentacji. Po kliknięciu wpisujemy: Adam Kowalski [Enter] Olsztyn Wymiary obszaru symbolu zastępczego Rysunek 14. Slajd z wypełnionym symbolem zastępczym Na rysunku widać, że obszar zarezerwowany na wpisanie tekstu jest zbyt dużych wymiarów, dlatego należy go zmniejszyć, a następnie przenieść w prawy dolny róg slajdu. Aby wykonać te czynności, należy: 1. Naprowadzić kursor myszy na środkowy uchwyt (kwadracik) dolnej lub górnej krawędzi obszaru 2. W momencie, gdy pojawi się podwójna strzałka, wcisnąć i przytrzymując lewy przycisk myszy przeciągnąć tak by zmniejszyć wysokość obszaru 3. Naprowadzić kursor myszy na środkowy uchwyt (kwadracik) lewej lub prawej krawędzi obszaru 4. W momencie, gdy pojawi się podwójna strzałka, wcisnąć i przytrzymując lewy przycisk myszy przeciągnąć tak by zmniejszyć szerokość obszaru

9 [8/24] Impress Przeciągnij do góry Po wykonaniu tych czynności otrzymujemy następujący obraz: Rysunek 15. Zmniejszanie wymiarów obszaru 1 Rysunek 16. Sformatowany obszar podtytułu Przesuniemy teraz obszar z wpisanym tekstem w prawy dolny róg slajdu. Należy: 1. Naprowadzić kursor myszy na w dowolne miejsce dolnej krawędzi obszaru 2. W momencie, gdy pojawi się poczwórna strzałka, wcisnąć i przytrzymując lewy przycisk myszy i przeciągnąć w prawy dolny róg slajdu 3. Zwolnić lewy przycisk myszy 1 2 Otrzymamy obraz tak jak poniżej na rysunku Rysunek 17. Przenoszenie obszaru

10 [9/24] Impress Rysunek 18. Wygląd tytułowego slajdu prezentacji Na środek slajdu Tytyłu umieścimy tekst: Analiza wyników Postępujemy następująco: 1. Na pasku górnego menu klikamy przycisk Wstaw 2. W rozwiniętym menu klikamy przycisk Pole tekstowe (T) 1 2 Rysunek 19. Wstawianie pola tekstowego 3. Klikamy lewym klawiszem myszy w pobliżu środka slajdu 4. Wpisujemy tekst: Analiza wyników 5. Naprowadzamy kursor myszy w dowolne miejsce dolnej krawędzi i w momencie, gdy pojawi się poczwórna strzałka klikamy lewym klawiszem myszy 6. Klikamy strzałkę w polu Rozmiar czcionki 7. Z listy dostępnych rozmiarów wybieramy (klikamy) 54 pkt

11 [10/24] Impress Rysunek 20. Formatowanie pola tekstowego 5 Wyrównamy teraz to Pole tekstowe do środka w pionie i w poziomie oraz zapiszemy tekst pola w kolorze niebieskim i czcionką pogrubioną. Postępujemy następująco: 1. Na pasku Formatowanie klikamy strzałkę w polu Wyrównaj 2. Na liście wyrównań klikamy przycisk Do środka w poziomie 3. Ponownie klikamy strzałkę w polu Wyrównaj 4. Na liście wyrównań klikamy przycisk Do środka w pionie 5. Klikamy w oknie Właściwości przycisk Pogrubienie 6. Klikamy w oknie Właściwości strzałkę w polu Kolor czcionki 7. W palecie kolorów klikamy kolor niebieski Rysunek 21. Formatowanie pola tekstowego

12 [11/24] Impress Rysunek 22. Formatowanie pola tekstowego Po wykonaniu tych czynności otrzymujemy sformatowany pierwszy slajd tytułowy Rysunek 23. Sformatowany slajd tytułu Kolejny slajd wstawiamy wybierając z listy układu jeden z układów. Na początku wstawiamy nowy slajd, klikając na pasku Prezentacja ikonę Nowy slajd Pasek Prezentacja znajduje się po prawe stronie paska standardowego Nowy slajd Usuń slajd Układ slajdu Rysunek 24. Pasek prezentacja

13 [12/24] Impress Po kliknięciu przycisku Nowy slajd do prezentacji został wstawiony nowy, który otrzymał numer 2. Nowy slajd posiada tytuł oraz zawartość. Jeżeli chcemy możemy zmienić ten slajd na inny układ. Jeżeli klikniemy strzałkę w polu Układ slajdu, możemy wybrać jeden z układów: Pusty slajd Slajd tytułowy Tylko tytuł Tekst wyśrodkowany Klikamy strzałkę Tytuł i 2 elementy zawartości Tytuł, zawartość Rysunek 25. Niektóre wzorce slajdów Układu slajdu Zawartością slajdu może być: Tabela Wykres Plik z dźwiękiem lub film video Obraz Rysunek 26. Elementy obszaru zawartości slajdu Zostawiamy zatem taki układ, jak powyżej. Załóżmy, że na jednym ze slajdów znajdujących się w naszej prezentacji chcemy umieścić wysokość sprzedaży w naszym sklepie artykułów mlecznych (mleka, sera, masła, jogurtu) w kolejnych pięciu miesiącach roku Wielkości sprzedaży zawiera poniższa tabela. Mleko Ser Masło Jogurt Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Aby dodać taki slajd, wybieramy odpowiedni wzorzec i jego układ

14 [13/24] Impress Na początku na slajdzie drugim w tytule musimy zapisać taką samą treść jaka jest w tytule slajdu pierwszego. Skopiujemy zatem tytuł slajdu pierwszego do slajdu drugiego. 1. Klikamy w oknie podglądu slajdów, slajd nr jeden 2. Sposobem przeciągania zaznaczamy tekst Sprzedaż produktów mlecznych od stycznia do maja 3. Na pasku standardowym klikamy ikonę Kopiuj 3 2 Rysunek 27. Kopiowanie treści tytułu do drugiego slajdu 4. W oknie podglądu slajdów klikamy slajd nr 2 5. Klikamy w dowolnym miejscu obszary Kliknij, aby dodać tytuł 6. Na pasku standardowym klikamy ikonę Wklej Rysunek 28. Kopiowanie treści tytułu do drugiego slajdu Uzyskujemy poniższy obraz: Rysunek 29. Kopiowanie treści tytułu do drugiego slajdu Na slajdzie 2 wstawmy teraz tabelę w której umieścimy dane dotyczące sprzedaży niektórych artykułów mlecznych. Tabela zawiera 5 kolumn i 6 wierszy. Należy wykonać następujące czynności:

15 [14/24] Impress 1. W oknie podglądu slajdów klikamy slajd nr 2 2. Klikamy ikonę Tabela obszaru zawartości 3. W wyświetlonym oknie wpisujemy, bądź wybieramy z listy odpowiednią ilość kolumn oraz wierszy (u nas: 5 kolumn oraz 6 wierszy) 4. Klikamy OK Rysunek 30. Wstawianie tabeli Po kliknięciu OK zostaje wstawiona pusta tabela o podanych wymiarach. Jeżeli nie jest otwarte okno Właściwości należy w panelu bocznym kliknąć ikonę Na początku pracy możemy skorzystać z gotowych szablonów, mianowicie należy: 1. Kliknąć w dowolnym miejscu tabeli 2. Przeciągnąć suwak w dół tak, aż pojawią się wszystkie dostępne szablony 3. Kliknąć wybrany, u nas zaznaczony Rysunek 31. Wybór szablonu tabeli Po wybraniu odpowiedniego szablonu należy ustali rozmiar czcionki, kolor czcionki oraz inne formaty np. pogrubienie czcionki wyśrodkowanie tekstu w komórce. W celu ustalenia tych formatów należy:

16 [15/24] Impress 1. Naprowadzić kursor myszy w dowolne miejsce krawędzi tabeli i w momencie, gdy pojawi się poczwórna strzałka kliknąć lewym klawiszem myszy w celu zaznaczenia całej tabeli 2. W oknie Właściwości klikamy w polu Rozmiar czcionki i na liście dostępnych rozmiarów klikamy 28 pkt 3. W oknie Właściwości klikamy ikonę Pogrubienie 4. W oknie Właściwości klikamy ikonę Wyśrodkuj 5. Klikamy strzałkę w polu Kolor czcionki 6. Na liście dostępnych kolorów kliknij kolor Purpurowy 7. Klikamy strzałkę w dół na klawiaturze w celu przesunięcia tabeli w dół Rysunek 32. Formatowanie komórek tabeli 5 6 Rysunek 33. Wybór koloru czcionki Teraz dopiero wprowadzamy wartości do komórek tabeli. Klikamy pierwszą komórkę w lewym górnym rogu tabeli i wciskamy klawisz [Tab] (ponieważ pierwsza ma być pusta) Wpisujemy Mleko [Tab] Ser [Tab] Masło [Tab] Jogurt [Tab] Styczeń [Tab] 24 [Tab] 13 [Tab] 9 [Tab] 35 [Tab] Luty [Tab] 22 [Tab] 19 [Tab] 13 [Tab] 21 [Tab]

17 [16/24] Impress Marzec [Tab] 35 [Tab] 13 [Tab] 7 [Tab] 24 [Tab] Kwiecień [Tab] 23 [Tab] 15 [ Tab] 16 [Tab] 26 [ Tab] Maj [Tab] 13 [Tab] 16 [Tab] 13 [Tab] 11 [Tab] Po wpisaniu tych wartości tabela powinna mieć wygląd, taki jak na rysunku: Rysunek 34. Sformatowana tabela z zapisanymi wartościami W nowym trzecim slajdzie wstawimy na podstawie tych wartości wykres. Na pasku Prezentacja klikamy Nowy slajd. Na początku należy skopiować tytuł ze slajdu pierwszego w taki sposób ja na slajdzie drugim. W obszarze zawartości kliknij ikonę Wykres Wstawianie wykresu Na pasku narzędzi Formatowanie pojawiły się nowe ikony. Rysunek 35. Wstawianie wykresu W celu przejścia do edycji danych, należy: 1. Kliknąć ikonę Tabela danych na pasku Formatowanie

18 [17/24] Impress 1 Rysunek 36. Wybór okna tabeli danych Zauważmy, że w oknie tabeli danych, tabela zawiera domyślne dane zapisane w czterech kolumnach i czterech wierszach. Należy zatem wstawić 1 kolumnę i 2 wiersz oraz zmienić treść komórek tabeli. Postępujemy następująco: 2. W oknie Tabela danych klikamy przycisk Wstaw wiersz 3. W oknie Tabela danych ponownie klikamy przycisk Wstaw wiersz (musimy wstawić dwa) 4. W oknie Tabela danych klikamy przycisk Wstaw serię (należy wstawić jedną kolumnę z wartościami liczbowymi) 4 2, 3 wierszy i kolumn do Tabeli danych Rysunek 37. Wstawianie pustych Nasza tabela powinna wyglądać teraz tak jak poniżej:

19 [18/24] Impress Rysunek 38. Projekt nowej tabeli danych 5. Wypełniamy nagłówki kolumn nazwami produktów 6. Wypełniamy obszar tabeli danych tak, jak na poniższym obrazie 7. Klikamy OK Rysunek 39. Gotowa tabela danych Klikamy lewym przyciskiem myszy poza obszarem wykresu. Przygotowany slajd wygląda tak jak poniżej: Rysunek 40. Slajd wykresu Wstaw nowy czwarty slajd o układzie Tytuł i zawartość.

20 [19/24] Impress W tytule tego slajdu wpisz: Nasze plany na przyszłość. Tekst ten zapisz czcionką w kolorze czerwonym o rozmiarze 54 pkt. Na slajdzie umieścimy następującą listę wypunktowaną: Podwoić ilość naszych klientów Zwiększyć przychody o 40% Zwiększyć zyski o 20% Zwiększyć zatrudnienie o 10% Nadal cieszyć się dobrą opinią Kliknij w polu Kliknij aby dodać tekst. W oknie właściwości: 1. W polu Rozmiar czcionki wpisujemy 44 pkt 2. Klikamy ikonę Pochylenie 3. Klikamy strzałkę w polu Kolor czcionki 4. Z listy wybieramy kolor niebieski ` Rysunek 41. Formatowanie listy wypunktowanej 1 Na ostatnim slajdzie naszej prezentacji umieśćmy zawierać tekst Dziękuję Slajd ten pownien być slajdem układy Tekst wyśrodkowany. 1. Na pasku Prezentacja klikamy strzałkę w polu Nowy slajd 2. W rozwinietej liście dostepnych układów klikamy slajf Tekst wyśrodkowany

21 [20/24] Impress 1 2 Rysunek 42. Wstawianie nowego slajdu W nowym slajdzie klikamy w polu Kliknij aby dodać tekst. Ustalamy czcionkę pogrubioną pochyloną o rozmiarze 80 pkt w kolorze czerwonym. Po wykonaniu tych czynności uzyskujemy następujący obraz: Rysunek 43. Ostatni slajd prezentacji Uruchamianie prezentacji Aby uruchomić prezentację należy 1. W oknie podgląd slajdów kliknąć pierwszy slajd prezentacji 2. Na klawiaturze kliknąć przycisk F5 Wówczas na ekranie pojawia się pierwszy slajd prezentacji, a po kliknięciu lewym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu ekranu przechodzimy do kolejnych slajdów. Wówczas na ekranie pojawia się pierwszy slajd prezentacji, a po kliknięciu lewym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu ekranu przechodzimy do kolejnych slajdów. Kolejne slajdy naszej prezentacji powinny wyglądać tak jak poniżej:

22 [21/24] Impress Rysunek 44. Pierwszy slajd prezentacji Rysunek 45. Drugi slajd prezentacji

23 [22/24] Impress Rysunek 46. Trzeci slajd prezentacji Rysunek 47. Czwarty slajd prezentacji

24 Rysunek 48. Piąty slajd prezentacji [23/24] Impress

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

WordPad Materiały szkoleniowe

WordPad Materiały szkoleniowe WordPad Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie. Działania szkoleniowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Calc Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

LibreOffice Calc Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe LibreOffice Calc Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.

Bardziej szczegółowo

PowerPoint poziom średnio zaawansowany materiały szkoleniowe

PowerPoint poziom średnio zaawansowany materiały szkoleniowe PowerPoint poziom średnio zaawansowany materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro)

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro) Tabele_Writer Wstawianie tabeli Na początku dokumentu wpisz tekst Rzym-Lista Wpłat i wciśnij Enter. Następnie naciśnij symbol strzałki przypisanej do ikony Tabela znajdujący się na pasku narzędzi Pracę

Bardziej szczegółowo

Czcionki bezszeryfowe

Czcionki bezszeryfowe Czcionki szeryfowe Czcionki szeryfowe wyposażone są w dodatkowe elementy ułatwiające czytanie. Elementy te, umieszczone w dolnej i górnej części liter tworzą poziome, optyczne linie ułatwiające prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Możliwości programu Power Point

Możliwości programu Power Point 1 Szablon projektu Możliwości programu Power Point Zaczynamy od wybrania szablonu projektu (Format/Projekt Slajdu lub z paska narzędzi). Wybieramy szablon Szczelina. 2 Slajd tytułowy Następnie dodajemy

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu EXCEL. poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe

Obsługa programu EXCEL. poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe Obsługa programu EXCEL poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL.

Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL. Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL. Microsoft Excel to aplikacja, która jest powszechnie używana w firmach i instytucjach, a także przez użytkowników domowych. Jej główne zastosowanie to dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie szerokości kolumn

Dostosowanie szerokości kolumn Dostosowanie szerokości kolumn Po wpisaniu tekstu do komórki może zdarzyć się, że nie mieści się on w szerokości komórki. Aby dostosować szerokość kolumny do tekstu należy najechać kursorem na linię oddzielającą

Bardziej szczegółowo

Formatowanie komórek

Formatowanie komórek Formatowanie komórek Korzystając z włączonego paska narzędziowego Formatowanie możemy, bez szukania dodatkowych opcji sformatować wartości i tekst wpisany do komórek Zmiana stylu czcionki (pogrubienie,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Samouczek edycji dokumentów tekstowych

Samouczek edycji dokumentów tekstowych 1. Różne sposoby zaznaczania tekstu. Najprostszą czynnością, którą możemy wykonać na zaznaczonym tekście, jest jego usunięcie. Wystarczy nacisnąć klawisz Delete lub Backspace. Aby przekonać się, jak to

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie, kopiowanie formuł

Przenoszenie, kopiowanie formuł Przenoszenie, kopiowanie formuł Jeżeli będziemy kopiowali komórki wypełnione tekstem lub liczbami możemy wykorzystywać tradycyjny sposób kopiowania lub przenoszenia zawartości w inne miejsce. Jednak przy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

3. Program do tworzenia prezentacji Impress

3. Program do tworzenia prezentacji Impress 3. Program do tworzenia prezentacji Impress 3.1. Okno programu Impress Po wywołaniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org Impress uruchamia się okno kreatora prezentacji, w którym

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

1. Wstawianie macierzy

1. Wstawianie macierzy 1. Wstawianie macierzy Aby otworzyć edytor równań: Wstaw Obiekt Formuła Aby utworzyć macierz najpierw wybieramy Nawiasy i kilkamy w potrzebny nawias (zmieniający rozmiar). Następnie w oknie formuły zamiast

Bardziej szczegółowo

Wstawianie nowej strony

Wstawianie nowej strony Wstawianie nowej strony W obszernych dokumentach będziemy spotykali się z potrzebą dzielenia dokumentu na części. Czynność tę wykorzystujemy np.. do rozpoczęcia pisania nowego rozdziału na kolejnej stronie.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

1. Ćwiczenia z programem PowerPoint

1. Ćwiczenia z programem PowerPoint 1. Ćwiczenia z programem PowerPoint Tworzenie prezentacji Ćwiczenie 1.1. 1. Uruchomić program prezentacyjny PowerPoint wyszukując w menu Start programu Windows polecenie Programy, a następnie wybrać Windows

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze.

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz strona zawierająca informacje Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. Obszar roboczy fragment ekranu, na którym dokonywane są obliczenia Wiersze

Bardziej szczegółowo

Praca w edytorze WORD

Praca w edytorze WORD 1 Praca w edytorze WORD Interfejs Cały interfejs tworzy pojedynczy mechanizm. Głównym jego elementem jest wstęga. Wstęga jest podzielona na karty. Zawierają one wszystkie opcje formatowania dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne w Powerpoint

Prezentacje multimedialne w Powerpoint Prezentacje multimedialne w Powerpoint Ćwiczenie 1. Tworzenie prezentacji multimedialnej. POMOC DO ĆWICZENIA Dostęp do pomocy w programie: menu Pomoc Microsoft Office PowerPoint Pomoc. Aby ustawić tło

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Przygotuj za pomocą tabulatorów element formularza. Utwórz pole tekstowe i sformatuj tak, aby dół napisu w polu był dokładnie nad kropkami.

Przygotuj za pomocą tabulatorów element formularza. Utwórz pole tekstowe i sformatuj tak, aby dół napisu w polu był dokładnie nad kropkami. FORMULARZE POLA TEKSTOWE Pole tekstowe Pole tekstowe kilka wierszy Karta Developer Formanty Formant i pole tekstowe Ćwiczenia Jak wypełnić danymi utworzony w edytorze tekstów formularz? Jak wpisać informacje

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja MS PowerPoint 2010 PL.

Prezentacja MS PowerPoint 2010 PL. Prezentacja MS PowerPoint 2010 PL. Microsoft PowerPoint to program do tworzenia prezentacji multimedialnych wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office. Prezentacje multimedialne to rodzaje prezentacji

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Jeżeli pole Krawędź będzie zaznaczone uzyskamy obramowanie w całej wstawianej tabeli

Jeżeli pole Krawędź będzie zaznaczone uzyskamy obramowanie w całej wstawianej tabeli Tabela Aby wstawić tabelę do dokumentu należy wybrać z górnego menu Tabela-->Wstaw-->Tabela W kategorii Rozmiar określamy z ilu kolumn i ilu wierszy ma się składać nasza tabela. Do dokumentu tabelę możemy

Bardziej szczegółowo

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel.

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel. Tabelę można szybko wstawić do dokumentu, korzystając z przycisku Tabela w zakładce Wstawianie na wstążce. Komputer umożliwia zakreślenie myszką, ile wierszy i kolumn ma mieć tabela. Można też skorzystać

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Tworzenie infografik za pomocą narzędzia Canva

Tworzenie infografik za pomocą narzędzia Canva Tworzenie infografik za pomocą narzędzia Canva Spis treści Wstęp... 1 Układy... 3 Zmiana tekstu... 4 Obrazki... 5 Elementy... 6 Zdjęcia - Gratis... 6 Siatki... 8 Ramki... 10 Kształty... 12 Linie... 12

Bardziej szczegółowo

Przygotuj za pomocą tabulatorów element formularza. Utwórz pole tekstowe i sformatuj tak, aby dół napisu w polu był dokładnie nad kropkami.

Przygotuj za pomocą tabulatorów element formularza. Utwórz pole tekstowe i sformatuj tak, aby dół napisu w polu był dokładnie nad kropkami. FORMULARZE POLA TEKSTOWE Pole tekstowe Pole tekstowe kilka wierszy Karta Developer Formanty Formant i pole tekstowe Ćwiczenia Jak wypełnić danymi utworzony w edytorze tekstów formularz? Jak wpisać informacje

Bardziej szczegółowo

LEGISLATOR. Data dokumentu:17 września 2012 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski

LEGISLATOR. Data dokumentu:17 września 2012 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski LEGISLATOR Dokument zawiera opis sposobu tworzenia tabel w załącznikach do aktów prawnych Data dokumentu:17 września 2012 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski Zawartość Wprowadzenie... 3 Strukturalizowanie

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Monika Jaskuła m.jaskula@zsp9.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. WSTEP... 3 II. Okno programu Power Point...3 III. Otwieranie, zapisywanie prezentacji...4

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału

Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału Spis treści 1 Logowanie do panelu redagowania treści 1 2 Uwagi dotyczące panelu administratora 1 3 Dodanie nowej informacji bieżącej 2 4 Redagowanie

Bardziej szczegółowo

Techniki wstawiania tabel

Techniki wstawiania tabel Tabele w Wordzie Tabela w Wordzie to uporządkowany układ komórek w postaci wierszy i kolumn, w które może być wpisywany tekst lub grafika. Każda komórka może być formatowana oddzielnie. Możemy wyrównywać

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Wstawianie grafiki. Po wstawieniu grafiki, za pomocą znaczników możemy zmienić wielkość i położenie grafiki na slajdzie.

Wstawianie grafiki. Po wstawieniu grafiki, za pomocą znaczników możemy zmienić wielkość i położenie grafiki na slajdzie. Wstawianie grafiki Aby wstawić grafikę do prezentacji należy z górnego menu wybrać polecenie Wstaw Obraz, a następnie wskazać miejsce gdzie jest zapisana grafika Po wstawieniu grafiki, za pomocą znaczników

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab. 2 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Dokument wielostronicowy Książka Eksport do PDF... 7.

Adobe InDesign lab. 2 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Dokument wielostronicowy Książka Eksport do PDF... 7. Spis treści: 1 Dokument wielostronicowy... 2 1.1 Książka... 2 1.2 Eksport do PDF... 7 strona 1 z 7 1 Dokument wielostronicowy Poniższa instrukcja zawiera przykład procedury projektowania dokumentów wielostronicowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Fragment tekstu zakończony twardym enterem, traktowany przez edytor tekstu jako jedna nierozerwalna całość.

Fragment tekstu zakończony twardym enterem, traktowany przez edytor tekstu jako jedna nierozerwalna całość. Formatowanie akapitu Fragment tekstu zakończony twardym enterem, traktowany przez edytor tekstu jako jedna nierozerwalna całość. Przy formatowaniu znaków obowiązywała zasada, że zawsze przez rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Jadwiga Pawluk Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Początek roku szkolnego skłania nas do zaplanowania zajęć na najbliższe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i modyfikowanie wykresów

Tworzenie i modyfikowanie wykresów Tworzenie i modyfikowanie wykresów Aby utworzyć wykres: Zaznacz dane, które mają być zilustrowane na wykresie: I sposób szybkie tworzenie wykresu Naciśnij na klawiaturze klawisz funkcyjny F11 (na osobnym

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint

Tworzenie prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint Tworzenie prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint Zapoznaj się z fragmentem książki: prezentacja-ktora-robi-wrazenie-projekty-z-klasa-robin-williams.pdf 1. Zaplanowanie prezentacji ustalenie informacji,

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie szablonów użytkownika

Tworzenie szablonów użytkownika Poradnik Inżyniera Nr 40 Aktualizacja: 12/2018 Tworzenie szablonów użytkownika Program: Plik powiązany: Stratygrafia 3D - karty otworów Demo_manual_40.gsg Głównym celem niniejszego Przewodnika Inżyniera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo