Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Slajd 1 Slajd 2 Redagowanie dokumentu 1. Wprowadzanie tekstu Nowy tekst wprowadzamy w sposób analogiczny do zwykłego pisania na maszynie z tą różnicą, że nie używa się komendy przejścia do nowej linii. WORD wykonuje tę czynność automatycznie. Gdy ostatnio napisane słowo nie mieści się w danej linii, zostaje ono przeniesione do linii następnej. Jest to tzw. zawijanie tekstu. Naciśnięcie klawisza Enter powoduje zakończenie danego fragmentu tekstu, utworzenie tzw. akapitu i przejście kursora do początku nowej linii. Aby znaczniki końca akapitu były widoczne na ekranie (i tylko na ekranie, te znaczniki nigdy nie są drukowane), należy użyć przycisku Pokaż/Ukryj znajdującego się w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne Redagowanie dokumentu Polskie litery Polskie litery uzyskujemy przez jednoczesne wciśnięcie prawego klawisza funkcyjnego Alt i odpowiedniej litery na klawiaturze: Przykładowo: ą = Alt + A, Ę = Alt + Shift + E, ż = Alt + Z, Ź = Alt + Shift + X itp. Slajd 3 Slajd 4 Redagowanie dokumentu 2. Poruszanie się po dokumencie Redagowanie dokumentu Przechodzenie do określonego znaku, wyrazu, akapitu, kolumny lub obiektu przy użyciu klawiszy skrótu Po tekście dokumentu możemy poruszać się na wiele sposobów. Najprostszy sposób to korzystanie z klawiszy kursora, klawiszy PgDn, PgUp, Home i End bądź kursora myszki. Szybkie przewijanie uzyskujemy wykorzystując suwaki. Opis klawiszy pozwalających poruszać się po tekście znajduje się w tabelach Aby przenieść się o Jeden znak w lewo od punktu wstawiania STRZAŁKA W LEWO (klawisz ) Jeden znak w prawo od punktu wstawiania STRZAŁKA W PRAWO (klawisz ) Jeden wyraz w lewo od punktu wstawiania Ctrl+ STRZAŁKA W LEWO (klawisz ) Jeden wyraz w prawo od punktu wstawiania Ctrl+ STRZAŁKA W PRAWO (klawisz ) Jeden akapit w górę od punktu wstawiania Ctrl+ STRZAŁKA W GÓRĘ (klawisz ) Jeden akapit w dół od punktu wstawiania Ctrl+ STRZAŁKA W DÓŁ (klawisz ) Slajd 5 Slajd 6 1

2 Redagowanie dokumentu Przechodzenie do określonego wiersza, strony, ekranu, początku bądź końca dokumentu lub miejsca dokonania ostatniej zmiany w dokumencie przy użyciu klawiszy skrótu Aby przenieść się O jeden wiersz w górę STRZAŁKA W GÓRĘ (klawisz ) O jeden wiersz w dół STRZAŁKA W DÓŁ (klawisz ) Na koniec wiersza End Na początek wiersza Home O jedną stronę w górę Alt+Ctrl+PgUp O jedną stronę w dół Alt+Ctrl+PgDn O zawartość jednego ekranu w górę PgUp O zawartość jednego ekranu w dół PgDn Do dołu ekranu Ctrl+PgUp Do góry ekranu Ctrl+PgDn Na koniec dokumentu Ctrl+End Na początek dokumentu Ctrl+Home Do miejsca dokonania ostatniej zmiany w Shift+F5 dokumencie Slajd 7 Slajd 8 Formatowanie czcionki i akapitu Zaznaczanie tekstu przy użyciu myszki Przed formatowaniem tekstu należy poprawiane bądź modyfikowane fragmenty dokumentu (lub cały dokument) zaznaczyć. W edytorze WORD istnieje wiele sposobów zaznaczania tekstu. Najprostszy z nich to kliknięcie (raz) myszką na początku zaznaczanego fragmentu tekstu i pociągnięcie jej - cały czas trzymając wciśnięty klawisz myszki - aż do końca zaznaczanego tekstu. Jeżeli nie mamy myszki, ten sam efekt uzyskujemy ustawiając się kursorem na początku zaznaczonego fragmentu i - trzymając wciśnięty klawisz Shift - przejeżdżamy kursorem (klawisz ) do końca tekstu. Zaznaczony fragment dokumentu wyświetlany jest w odwrotnych kolorach (np. białe litery na czarnym tle) Aby zaznaczyć Dowolny element lub fragment tekstu Wyraz Rysunek Wiersz tekstu Wiele wierszy tekstu Wykonaj Przeciągnij nad tekstem, który chcesz zaznaczyć. Kliknij dwukrotnie wyraz. Kliknij rysunek. Przesuń mysz na lewo od wiersza, aż wskaźnik myszy zmieni kształt, a następnie kliknij. Przesuń mysz na lewo od wierszy, aż wskaźnik myszy zmieni kształt, a następnie kliknij i przeciągnij. Slajd 9 Slajd 10 Zaznaczanie tekstu przy użyciu myszki Zaznaczanie tekstu przy użyciu klawiszy skrótu Aby zaznaczyć Zdanie Akapit Wiele akapitów Cały dokument Pionowy blok tekstu (z wyjątkiem tekstu wewnątrz komórki tabeli) Wykonaj Wciśnij klawisz Ctrl i kliknij gdziekolwiek w zdaniu. Przesuń mysz na lewo od akapitu, aż wskaźnik myszy zmieni kształt, a następnie kliknij dwukrotnie, lub też kliknij trzykrotnie gdziekolwiek w akapicie. Przesuń mysz na lewo od akapitów, aż wskaźnik myszy zmieni kształt, a następnie kliknij dwukrotnie i przeciągnij. Przesuń mysz na lewo od tekstu dokumentu, aż wskaźnik myszy zmieni kształt, a następnie kliknij trzykrotnie. Wciśnij klawisz Alt, a następnie przeciągnij. Aby rozszerzyć zaznaczenie O jeden znak na prawo od punktu wstawiania Shift+STRZAŁKA W PRAWO (klawisz ) O jeden znak na lewo od punktu wstawiania Shift+STRZAŁKA W LEWO (klawisz ) Do końca wyrazu Ctrl+Shift+ STRZAŁKA W PRAWO (klawisz ) Do początku wyrazu Ctrl+Shift+ STRZAŁKA W LEWO (klawisz ) Do końca wiersza Shift+End Do początku wiersza Shift+Home O jeden wiersz w dół od punktu wstawiania Shift+STRZAŁKA W DÓŁ (klawisz ) O jeden wiersz w górę od punktu wstawiania Shift+STRZAŁKA W GÓRĘ (klawisz ) Do końca bieżącego akapitu Ctrl+Shift+STRZAŁKA W DÓŁ (klawisz ) Do początku bieżącego akapitu Ctrl+Shift+STRZAŁKA W GÓRĘ (klawisz ) O zawartość ekranu w dół Shift+PgDn O zawartość ekranu w górę Shift+PgUp Do końca dokumentu Do początku dokumentu Tak, by obejmowało cały dokument Do określonego położenia w dokumencie Ctrl+Shift+ End Ctrl+Shift+ Home Ctrl+A F8+odpowiednie klawisze strzałek; w celu anulowania tego trybu zaznaczania naciśnij ESC Slajd 11 Slajd 12 2

3 Zaznaczanie dokumentu Zmiana kroju czcionki Zaznaczone rozłączne fragmenty dokumentu Kliknięcie na tą strzałkę pozwala wybrać nowy krój czcionki Lista dostępnych krojów czcionek Kontrolka Zaznacz Grupa Edytowanie Zaznacz wszystko Ctrl+A Slajd 13 Slajd 14 Zmiana kroju czcionki Zmiana wielkości czcionki Kliknięcie na tą strzałkę pozwala wybrać nowy krój czcionki Zmniejsza wielkość czcionki o 2 pkt. Lista dostępnych krojów czcionek Zwiększa wielkość czcionki o 2 pkt. Slajd 15 Slajd 16 Zmiana stylu (rodzaju) pisma Okno dialogowe Czcionka (Ctrl+D) Zakładka Czcionka Zakładka Zaawansowane Indeks doln y Indeks górn y Zmiana wielkości czcionki Wyczyszczenie formatowania Zmiana tła Styl Pogrubiony Bold Zmiana koloru czcionki Styl kursywa Italic Styl podkreślony Styl przekreślony Slajd 17 Slajd 18 3

4 Formatowanie czcionki przy użyciu klawiszy skrótu Formatowanie czcionki przy użyciu klawiszy skrótu Ustalanie formatu Pogrubienie Ctrl + B Kursywa Ctrl + I Podkreślenie Ctrl + U Podkreślenie wyrazu Ctrl + Shift + W Podwójne podkreślenie Ctrl + Shift + D Powiększenie czcionki o 1 punkt Ctrl + ] Zmniejszenie czcionki o 1 punkt Ctrl + [ Indeks górny Ctrl + Shift + = Indeks dolny Ctrl + = Ustalanie formatu Wersaliki Kapitaliki Spacja nierozdzielająca Łącznik nierozdzielający Usuwa formatowanie akapitu lub znaki Kopiuje formatowanie tekstu Stosuje skopiowane sformatowanie Zmienia wielkość liter Wszystkie litery duże Ctrl + Shift + A Ctrl + Shift + K Ctrl + Shift + Spacja Ctrl + Shift + Łącznik Ctrl + Spacja Ctrl + Shift + C Ctrl + Shift + V Shift + F3 Ctrl + Shift + A Slajd 19 Slajd 20 Formatowanie czcionki przy użyciu stylów Formatowanie czcionki przy użyciu stylów Karta Narzędzia główne grupa Style. Predefiniowane style pozwalają na szybką zmianę wyglądu i właściwości tekstu. Zmiana dotyczy bieżącego akapitu, bieżącego słowa albo zaznaczonego fragmentu tekstu. Tekst przed sformatowaniem Przycisk Więcej przycisk Zmień style i okno dialogowe Style pozwala na zdefiniowanie własnych stylów. Należy odpowiednio sformatować fragment tekstu, zaznaczyć go i wybrać polecenie Zapisz zaznaczenie jako nowy szybki styl służący do wyświetlania okna zawierającego pełny (?) zestaw opcji związanych z daną grupa. W programie są jeszcze okienka zadań przykładowo, Clipart. Tekst po sformatowaniu stylem Nagłówek 1 służący do wyświetlania okna zawierającego pełny (?) zestaw opcji związanych z daną grupą. W programie są jeszcze okienka zadań przykładowo, Clipart. Slajd 21 Slajd 22 Przenoszenie formatowania Usuwanie formatowania Karta Narzędzia główne grupa polecenie Malarz formatów Aby skopiować formatowanie należy ustawić kursor na wzorcu (zaznaczonym albo nie), kliknąć na przycisk Malarz formatów, a następnie kliknąć wewnątrz akapitu (albo przeciągnąć myszką na tekstem), któremu chcemy nadać to formatowanie Wzorzec formatu Niektóre grupy mają Tekst przed sformatowaniem służący do wyświetlania okna zawierającego pełny (?) zestaw opcji związanych z daną grupa. Tekst po sformatowaniu służący do wyświetlania okna zawierającego pełny (?) zestaw opcji związanych z daną grupą. Slajd 23 Karta Narzędzia główne grupa Czcionka przycisk Wyczyść całe formatowanie. Również jest dostępna jako polecenie w galerii stylów. Z zaznaczonego fragmentu tekstu wszystkie ustawienie związane z wyglądem tekstu zostaną przywrócone do standardowych wartości. Karta Narzędzia schematów organizacyjnych: Formatowanie Karta Narzędzia diagramów: Formatowanie itp Karta może składać się z grup, np: Karta Narzędzia główne: Slajd 24 Karta Narzędzia schematów organizacyjnych: Formatowanie Karta Narzędzia diagramów: Formatowanie itp Karta może składać się z grup, np: Karta Narzędzia główne: 4

5 Polecenie Cofnij Istnieją dwa sposoby wykonywania operacji cofania (Cofnij): 1. naciśnięcie klawiszy Ctrl+Z, 2. wciśnięcie przycisku Cofnij na pasku Szybki dostęp Poniżej, przykładowa lista operacji do cofnięcia Slajd 25 Slajd 26 Polecenie Wykonaj ponownie Polecenie Powtórz Można wycofać się z polecenia Cofnij (czyli cofnąć cofanie). Istnieją dwa sposoby wykonania operacji Wykonaj ponownie: 1. naciśnięcie klawisza F4 lub klawiszy Ctrl+Y, 2. wciśnięcie przycisku Wykonaj ponownie na pasku Szybki dostęp Czasami po wykonaniu jakiejś powtarzalnej operacji (np. formatowania), w pasku Szybki dostęp zamiast przycisku zamiast przycisku polecenie Wykonaj ponownie ( ) pojawia się przycisk Powtórz Umożliwia to wykonanie tej samej operacji wielokrotnie. Slajd 27 Slajd 28 Przenoszenie tekstu Aby przenieść istniejący fragment tekstu należy go zaznaczyć, wcisnąć lewy przycisk myszki i trzymając wciśnięty przesunąć w nowe miejsce Slajd 29 Slajd 30 5

6 Kopiowanie, wycinania i wklejanie tekstu Narzędzia do kopiowania, wycinania i wklejania tekstu są zebrane w grupie na karcie Narzędzia główne. Otwarcie schowka MS Office Kopiowanie: klikamy na przycisk Kopiuj (Ctrl+C). Zaznaczony fragment zostaje umieszczony w Schowku. Wklejanie: klikamy na przycisk Wklej (Ctrl+V). Znajdujący się w Schowku element zostanie wstawiony w wybrane miejsce w dokumencie (pozycja kursora) Kopiowanie, usuwanie i wklejanie tekstu Bezpośrednio po wklejeni, poniżej pojawia się ikonka opcji wklejania Kliknięcie na symbol lub klawisza Ctrl powoduje otwarcie menu z poleceniami związanymi z wklejaniem. Kliknięcie na symbol pod przyciskiem Wklej podobnie jak poprzednio pozwala na wybór polecenia, ale także na polecenie Wklej specjalnie pozwalające na wklejanie w specyficznych formatach Wycinanie: klikamy na przycisk Wytnij Zaznaczony element zostaje przeniesiony (Ctrl+X). do Schowka. Slajd 31 Slajd 32 Kopiowanie, usuwanie i wklejanie tekstu Innym sposobem usuwania jest kilkakrotne naciśnięcie klawiszy Del lub Backspace, lecz wtedy usuwany tekst nie jest umieszczany w schowku. Slajd 33 Slajd 34 jest miejscem w pamięci operacyjnej komputera przeznaczonym do czasowego przechowywania obiektów wycinanych i kopiowanych. WORD korzysta z dwóch schowków: Schowka systemu Windows, który jest wspólny dla innych programów korzystających z poleceń Kopiuj i Wklej, Zawartość Schowka systemu Windows jest, po każdym wykonaniu polecenia Kopiuj lub Wytnij, zastępowana przez nowy tekst (lub obiekt), zaś Office może przechowywać jednocześnie wiele obiektów. Schowka pakietu Office, który jest wspólny dla wszystkich programów należących do tego pakietu. Slajd 35 Slajd 36 6

7 Aby uaktywnić schowek należy kliknąć na symbol w grupie na karcie Narzędzia główne. Okienko zadań wyświetli się na lewo od okna edycji. Aby skorzystać ze Schowka Office trzeba go uaktywnić Aby dodać obiekt do Schowka należy wyświetlić okienko zadań, zaznaczyć i skopiować obiekt. Aby wkleić obiekt ze Schowka należy w oknie edycji dokumentu ustawić kursor w miejscu wstawiania i w okienku Schowka kliknąć na wybrany obiekt. Aby usunąć /wkleić obiekt ze Schowka należy wskazać obiekt, kliknąć na przycisk jego menu podręcznego iwybrać polecenie Usuń / Wklej. Aby wyczyścić należy skorzystać z przycisku Wyczyść wszystko. Slajd 37 Slajd 38 pakietu Office 5 obiektów zapisanych w schowku Slajd 39 Slajd 40 Punktowanie (domyślne) Wyrównywanie marginesów do lewej strony Formatowanie akapitu Grupa Akapit karta Narzędzia główne Numerowanie (domyślne) Numerowanie wielopoziomowe Wcięcie akapitu mniejsze/większe Sortowanie Ukryte znaczniki formatowania Obramowanie Ustawienie interlinii Formatowanie akapitu Ustawienie tła Centrowanie tekstu Wyrównywanie marginesów do prawej strony Justowanie (wyrównywanie do obu brzegów) marginesów Ustawianie interlinii Otwarcie okna Akapit Cieniowanie Ustawianie krawędzi, cieniowanie, wstawianie tabeli Slajd 41 Slajd 42 7

8 Formatowanie akapitu Okienko Akapit, zakładka Wcięcia i odstępy Formatowanie akapitu Okienko Akapit, zakładka Podział wiersza i strony Slajd 43 Slajd 44 Formatowanie akapitu Formatowanie akapitu, wcięcia Akapit wycentrowany Akapit z wyrównanym lewym marginesem Wcięcie pierwszego wiersza Tworzenie wcięć akapitu przy wykorzystaniu Linijki Akapit z wyrównanym prawym marginesem Znaczek nowej linii kończący akapit Wysunięcie Wcięcie z lewej Wcięcie z prawej Slajd 45 Slajd 46 Formatowanie akapitu, tabulatory Naciśnięcie klawisza Tab powoduje przejście do kolejnego tabulatora Tabulator domyślny Formatowanie akapitu, tabulatory Tabulator lewy - tekst za znakiem tabulacji jest wyrównywany do lewej, Tabulator - tekst za znakiem tabulacji jest wyśrodkowany, środkowy Tabulator - tekst za znakiem tabulacji jest wyrównywany do prawy prawej, Tabulator - liczby za znakiem są wyrównane przez ustawienie dziesiętny znaku oddzielającego część dziesiętną (np. przecinek), tekst jest wyrównywany do prawej, Tabulator - kreśli pionową linie pod znakiem tabulacji. paskowy Wybór rodzaju tabulatora Tabulatory użytkownika Slajd 47 Slajd 48 8

9 Formatowanie akapitu, tabulatory Precyzyjne ustawianie tabulatorów Przycisk okna dialogowego karty Narzędzia główne w grupie Akapit otwiera okno dialogowe Akapit. Przycisk Tabulatory umożliwia precyzyjne ustawienie tabulatorów oraz znaków wiodących. Slajd 49 Slajd 50 Formatowanie akapitów przy użyciu klawiszy skrótu Formatowanie akapitów przy użyciu klawiszy skrótu Przy ustalaniu odstępu miedzy wierszami, aby Przy ustalaniu wyrównania i wcięcia akapitu, aby Wyśrodkować akapit Ctrl + E Ustalić odstęp pojedynczy Ctrl + 1 Wyjustować akapit Ctrl + J Ustalić odstęp podwójny Ctrl + 2 Wyrównać akapit do lewej Ctrl + L Ustalić odstęp 1,5 wiersza Ctrl + 5 Dodać pusty wiersz poprzedzający Ctrl + 0 (zero) tekst Usunąć pusty wiersz poprzedzający tekst Ctrl + 0 (zero) Wyrównać akapit do prawej Zastosować wcięcie akapitu z lewej Usunąć wcięcie akapitu z lewej Utworzyć wysunięcie akapitu Zmniejszyć wysunięcie Usunąć sformatowanie akapitu Ctrl + R Ctrl + M Ctrl + Shift + M Ctrl + T Ctrl + Shift + T Ctrl + Q Slajd 51 Slajd 52 Inicjał Możliwość powiększenia pierwszego znaku akapitu i otoczenia go pozostałym tekstem z tego akapitu. Są dwa typy inicjałów: wpuszczony powiększenie pierwszego lub kilku początkowych znaków akapitu i otoczenie ich tekstem, na marginesie wysuniecie powiększonego znaku (lub znaków) na margines, Slajd 53 Slajd 54 9

10 Inicjał Inicjał Przycisk Inicjał grupa Tekst karta Wstawianie rzykład tekstu z akapitem z inicjałem złożonym z jednego znaku, wysuniętym na P margines o wysokości 3 wierszy. Czcionką akapitu jest Arial (24 pkt), natomiast inicjał ma czcionkę Arial Black. Slajd 55 Slajd 56 Inicjał rzykład tekstu z akapitem z inicjałem wpuszczonym o wysokości Pdwóch wierszy. Czcionką akapitu jest Arial (32 pkt), natomiast inicjał ma czcionkę Arial Black. Slajd 57 10

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Slajd 1 Slajd 2 Redagowanie dokumentu 1. Wprowadzanie tekstu Nowy tekst wprowadzamy w sposób analogiczny do zwykłego

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Fragment tekstu zakończony twardym enterem, traktowany przez edytor tekstu jako jedna nierozerwalna całość.

Fragment tekstu zakończony twardym enterem, traktowany przez edytor tekstu jako jedna nierozerwalna całość. Formatowanie akapitu Fragment tekstu zakończony twardym enterem, traktowany przez edytor tekstu jako jedna nierozerwalna całość. Przy formatowaniu znaków obowiązywała zasada, że zawsze przez rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

1.5. Formatowanie dokumentu

1.5. Formatowanie dokumentu Komputerowa edycja tekstu 29 1.5. Formatowanie dokumentu Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując

Bardziej szczegółowo

Praca w edytorze WORD

Praca w edytorze WORD 1 Praca w edytorze WORD Interfejs Cały interfejs tworzy pojedynczy mechanizm. Głównym jego elementem jest wstęga. Wstęga jest podzielona na karty. Zawierają one wszystkie opcje formatowania dokumentu.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu jest to program przeznaczony do pisania modyfikowania i drukowania tekstów.

Edytor tekstu jest to program przeznaczony do pisania modyfikowania i drukowania tekstów. Temat: Poznajemy edytor tekstu Word Edytor tekstu jest to program przeznaczony do pisania modyfikowania i drukowania tekstów. Redagowanie dokumentu są to wszystkie czynności związane z opracowaniem treści

Bardziej szczegółowo

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE Autoformatowanie Znaczniki tabulacji Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Wcięcia i tabulatory Objaśnienia i podpisy Wcięcia w akapitach Ćwiczenia Tabulatory są umownymi znacznikami powodującymi

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

FORMATOWANIE DOKUMENTU

FORMATOWANIE DOKUMENTU FORMATOWANIE DOKUMENTU Poznamy narzędzia umieszczone na wstążce karty Narzędzia główne w grupie Czcionka i Akapit ZMIANA WIELKOŚCI I KROJU CZCIONKI Aby zmienić wielkość i krój czcionki, zaznaczamy część

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word skróty klawiszowe

Microsoft Word skróty klawiszowe Microsoft Word skróty klawiszowe Skróty klawiaturowe, choć dla większości ludzi są one czarną magią, bardzo przydają się przy formatowaniu tekstu w takich programach jak Microsoft Word. Dzięki nim nie

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest?

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest? Przykładowy test zaliczeniowy z Informatyki gimnazjum I rok nauczania edytory tekstu. Test do rozwiązania na platformie edukacyjnej po zalogowaniu. Opracował: Piotr Ochmiński 1. Edytor tekstu to program

Bardziej szczegółowo

Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania

Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania Dzięki tej funkcji można łatwo sprawdzić, w jaki sposób został sformatowany dowolny fragment tekstu. Aby jej użyć, wybierz polecenie naciśnij Shift+F1. Na prawo

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Excel Slajd 2 Redagowanie danych Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę

Bardziej szczegółowo

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD Optymalne ustawienia formatowania tekstu. Domyślną wielkością czcionki tekstu jest 12, nagłówki pisze się 14, a przypisy 8. Aby tekst był estetyczny i czytelny należy do

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office, a następnie

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 3. Przetwarzanie tekstów

ECDL. Moduł nr 3. Przetwarzanie tekstów ECDL Moduł nr 3 Przetwarzanie tekstów autor: Tomasz Idzikowski Spis treści 1 Praca z aplikacją... 5 1.1 Praca z dokumentami... 5 1.1.1 Uruchomienie edytora tekstu, zakończenie pracy z nim. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowa obsługa komputera Edytor tekstów MS WORD

Podstawowa obsługa komputera Edytor tekstów MS WORD Fundacja Wspomagania Wsi październik 2004 Publikacja finansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI UL.BELLOTTIEGO 1; 01-022 WARSZAWA TEL. +22

Bardziej szczegółowo

Podstawy edycji tekstu

Podstawy edycji tekstu Podstawy edycji tekstu Edytor tekstu (ang. word processor) to program umożliwiający wprowadzanie, redagowanie, formatowanie oraz drukowanie dokumentów tekstowych. Wyliczmy możliwości dzisiejszych aplikacji

Bardziej szczegółowo

Formatowanie Formatowanie czcionki

Formatowanie Formatowanie czcionki Formatowanie Word wyposażony jest w bogaty zestaw narzędzi do formatowania, pozwala na tworzenie dokumentów czytelniejszych i wyglądających interesująco. Dostępne funkcje formatowania podzielić można na

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Technologie informacyjne Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr I, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 (15/18.10.2012) Rok akademicki 2012/2013, Pracownia

Bardziej szczegółowo

EDYTOR TEKSTU C WORD

EDYTOR TEKSTU C WORD EDYTOR TEKSTU C WORD Ustawienia dokumentu: menu Widok 2. 1. Ustawienia dokumentu: menu Układ 3. 4. 5. Formatowanie dokumentu (tekstu) 6. 7. Pamiętaj! Często zapisuj tekst, nad którym pracujesz. Uchroni

Bardziej szczegółowo

menu kontekstowe menu dostępne pod prawym klawiszem myszy, twarda spacja spacja nierozdzielająca (Ctrl + Shift + spacja).

menu kontekstowe menu dostępne pod prawym klawiszem myszy, twarda spacja spacja nierozdzielająca (Ctrl + Shift + spacja). Ćwiczenie: CV Podstawowe pojęcia: menu kontekstowe menu dostępne pod prawym klawiszem myszy, twarda spacja spacja nierozdzielająca (Ctrl + Shift + spacja). 1. Okno Style Włącz okno Style klikając na ikonę

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word organizacja ekranu. dr inż. Jarosław Forenc. Otwieranie i zapisywanie dokumentów: System pomocy:

Microsoft Word organizacja ekranu. dr inż. Jarosław Forenc. Otwieranie i zapisywanie dokumentów: System pomocy: Rok akademicki 2012/2013, Pracownia nr 2 2/23 Pracownia nr 2 Technologie informacyjne Microsoft Word 2007 organizacja ekranu formatowanie znaku i akapitu zasady wprowadzania tekstu Politechnika Białostocka

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstów Microsoft Word

Edytor tekstów Microsoft Word Microsoft Word opis 1/6 Edytor tekstów Microsoft Word Informacje podstawowe W dalszej części opisu pojęcie kliknięcie myszą oznacza jednokrotne naciśnięcie lewego przycisku myszy. Podwójne kliknięcie oznacza

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Slajd 2 Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę rozpoczynamy wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Samouczek edycji dokumentów tekstowych

Samouczek edycji dokumentów tekstowych 1. Różne sposoby zaznaczania tekstu. Najprostszą czynnością, którą możemy wykonać na zaznaczonym tekście, jest jego usunięcie. Wystarczy nacisnąć klawisz Delete lub Backspace. Aby przekonać się, jak to

Bardziej szczegółowo

WordPad Materiały szkoleniowe

WordPad Materiały szkoleniowe WordPad Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie. Działania szkoleniowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

TI Edytory tekstu TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

TI Edytory tekstu TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TI Edytory tekstu TECHNOLOGIE INFORMACYJNE 1 Pierwsze kroki w używaniu aplikacji Dostępna dokumentacja http://documentation.openoffice.org/manuals/ Uruchamianie i zamykanie Otwarcie jednego lub wielu dokumentów

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL.

Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL. Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL. Microsoft Excel to aplikacja, która jest powszechnie używana w firmach i instytucjach, a także przez użytkowników domowych. Jej główne zastosowanie to dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office System 2007. Microsoft Word 2007 - organizacja ekranu. dr inż. Jarosław Forenc. Microsoft Office 2007 występuje w 7 wersjach:

Microsoft Office System 2007. Microsoft Word 2007 - organizacja ekranu. dr inż. Jarosław Forenc. Microsoft Office 2007 występuje w 7 wersjach: Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 2 2/21 Pracownia nr 2 Technologia informacyjna Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Ustawianie wcięcia za pomocą klawisza TAB

Ustawianie wcięcia za pomocą klawisza TAB Ustawianie wcięcia za pomocą klawisza TAB Przycisk Plik => opcje => sprawdzanie => opcje autokorekty => autoformatowanie podczas pisania => ustaw wcięcie z lewej i pierwsze wcięcie klawiszami Tab i Backspace

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro)

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro) Tabele_Writer Wstawianie tabeli Na początku dokumentu wpisz tekst Rzym-Lista Wpłat i wciśnij Enter. Następnie naciśnij symbol strzałki przypisanej do ikony Tabela znajdujący się na pasku narzędzi Pracę

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie, przenoszenie plików i folderów

Kopiowanie, przenoszenie plików i folderów Kopiowanie, przenoszenie plików i folderów Pliki i foldery znajdujące się na dysku można kopiować lub przenosić zarówno w ramach jednego dysku jak i między różnymi nośnikami (np. pendrive, karta pamięci,

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż.

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Technologie informacyjne semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Adam Idźkowski Podstawy Informatyki Pracownia nr 3 2 MS WORD 2007 Podstawy

Bardziej szczegółowo

dr inŝ. Jarosław Forenc

dr inŝ. Jarosław Forenc Rok akademicki 2010/2011 2/20 Microsoft Office System 2007 Technologia informacyjna Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr I, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Pracownia

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Technologia informacyjna Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr I, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2011/2012 Pracownia nr 3 (21.10.2011) Rok akademicki 2011/2012, Pracownia

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office Podstawy pracy z edytorem tekstu na przykładzie Open Office inż. Krzysztof Głaz krzysztof.glaz@gmail.com http://krzysztofglaz.eu.org Wprowadzenie Dokument ten został napisany jako pomoc dla osób, które

Bardziej szczegółowo

Łącznik niełamliwy Ctrl+Shift+minus

Łącznik niełamliwy Ctrl+Shift+minus Ukryte znaki Przykłady znaków symbolizujących użycie klawiszy, które ukazują się po włączeniu narzędzia znaki niedrukowane Tabulator Spacja Twardy enter Niełamliwa spacja Miękki enter Niełamliwy łącznik

Bardziej szczegółowo

Formatowanie komórek arkusza. Arkusze kalkulacyjne to programy służące do projektowania i wykonywania obliczeń. Arkusze umożliwiają m.in.

Formatowanie komórek arkusza. Arkusze kalkulacyjne to programy służące do projektowania i wykonywania obliczeń. Arkusze umożliwiają m.in. Formatowanie komórek arkusza. Arkusze kalkulacyjne to programy służące do projektowania i wykonywania obliczeń. Arkusze umożliwiają m.in.: projektowanie i prezentację wyników obliczeń, wyszukiwanie i analizowanie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki Wykład III

Podstawy Informatyki Wykład III Podstawy Informatyki Wykład III Edytory tekstu Word cz.i 1 Wprowadzenie Narzędzia do edycji i modyfikacji tekstów - szeroko rozumianych a więc formatowanych dokumentów tekstowych z obiektami graficznymi

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego:

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: WSTĘP Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: 1. Pasek tytułowy, w którym wyświetlana jest nazwa dokumentu 2. Pasek narzędzi szybki dostęp, w którym wyświetlane

Bardziej szczegółowo

CorelDraw - obiekty tekstowe

CorelDraw - obiekty tekstowe CorelDraw - obiekty tekstowe Narzędzie Tekst wybieramy klawiszem F8 lub klikając w przyborniku na ikonie -. Kursor myszki zmieni swój kształt na - trybach:. Przy pomocy narzędzia Tekst możemy umieszczać

Bardziej szczegółowo

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8 Kilka zasad: Czerwoną strzałką na zrzutach pokazuje w co warto kliknąć lub co zmieniłem oznacza kolejny wybierany element podczas poruszania się po menu Ustawienia strony: Menu PLIK (Rozwinąć żeby było

Bardziej szczegółowo

Mateusz Bednarczyk, Dawid Chałaj. Microsoft Word Kolumny, tabulatory, tabele i sortowanie

Mateusz Bednarczyk, Dawid Chałaj. Microsoft Word Kolumny, tabulatory, tabele i sortowanie Mateusz Bednarczyk, Dawid Chałaj Microsoft Word Kolumny, tabulatory, tabele i sortowanie 1. Kolumny Office Word umożliwia nam dzielenie tekstu na kolumny. Zaznaczony tekst dzieli się na wskazaną liczbę

Bardziej szczegółowo

Formatowanie dokumentu

Formatowanie dokumentu Formatowanie dokumentu 1. Formatowanie strony Edytor tekstu Word umożliwia nadanie poszczególnym stronom dokumentu jednolitej formy przez określenie układu strony. Domyślnie są w nim ustawione marginesy

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word i Writer cz.2 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć: 1. Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 2 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 5. Tabulatory i inne funkcje edytora OpenOffice Writer Tabulatory umożliwiają wyrównanie tekstu do lewej, do prawej, do środka, do znaku dziesiętnego lub do

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 6.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 6.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 6.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

2.1. Zasady formatowania dokumentu

2.1. Zasady formatowania dokumentu 2.1. Zasady formatowania dokumentu 2.1. Zasady formatowania dokumentu Tworząc nawet prosty dokument, należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad prawidłowego formatowania tekstu. WSKAZÓWKA Klawisza

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL- wprowadzanie danych.

MS EXCEL- wprowadzanie danych. MS EXCEL- wprowadzanie danych. Ćwiczenie 1. Zapoznaj się z elementami okna początkowego programu. Uruchom program Microsoft Excel i wskaż następujące elementy: pasek menu; paski narzędzi; pasek formuły;

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Edytory tekstu oferują wiele możliwości dostosowania układu (kompozycji) strony w celu uwypuklenia

Bardziej szczegółowo