Moduł erejestracja. Wersja

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł erejestracja. Wersja 5.2.0 2015-10-09"

Transkrypt

1 Wersja

2 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA UTWORZENIE KONTA ZWYKŁE TWORZENIE KONTA TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU ELEKTRONICZNEGO LOGOWANIE DO SYSTEMU LOGOWANIE RESETOWANIE HASŁA MENU UŻYTKOWNIKA ZMIANA DANYCH UŻYTKOWNIKA ZMIANA HASŁA UŻYTKOWNIKA POWIĄZANIE KONTA Z EPUAP ZMIANA METODY LOGOWANIA DODAWANIE SUBKONT REZERWACJA WOLNEGO TERMINU MOJE REZERWACJE MOJE REZERWACJE ZMIANA TERMINU REZERWACJI ODWOŁANIE REZERWACJI ZAMAWIANIE RECEPTY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA... 25

3 3 1. Moduł erejestracja System erejestracja przeznaczony jest dla użytkowników, którzy chcą dokonać rezerwacji wizyty u wybranego lekarza, w wybranej poradni. Użytkownik może umawiać się na wizyty, odwoływać wizyty oraz zmieniać terminy już zarezerwowanych. Aby wykonywać wymienione czynności, użytkownik musi posiadać aktywne konto. Rys. 1. Strona główna portalu

4 4 2. Utworzenie konta Dokonanie rezerwacji terminu jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik posiada konto w systemie. Aby utworzyć konto należy nacisnąć przycisk Utwórz konto w prawym górnym rogu ekranu. Rys. 2. Wybór sposobu tworzenia konta Użytkownik posiada trzy możliwości utworzenia konta: Zwykłe tworzenie konta Tworzenie konta przy pomocy epuap Tworzenie konta przy pomocy podpisu elektronicznego Uwaga! Pewne opcje rejestracji konta mogą być niedostępne, jeśli zostały one wyłączone przez administratora Zwykłe tworzenie konta Opcja ta umożliwia tworzenie konta w sposób znany na wielu portalach, wymagane jest jednak, by formularz wypełnić danymi zgodnymi z prawdą (będą weryfikowane w późniejszym etapie). Jest to niezbędny wymóg do uniknięcia przeszkód w dalszym użytkowaniu portalu. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane, natomiast przy reszcie nie jest wymagane podawanie danych. Po wypełnieniu formularza należy użyć przycisku Utwórz konto znajdującego się w prawym dolnym rogu

5 5 ekranu. System w tym momencie zweryfikuje poprawność danych, i jeśli zostały wprowadzone niezgodnie z wymogami, utworzenie konta nie powiedzie się, a użytkownik zostanie poinformowany o nieprawidłowościach poprzez odpowiednie komunikaty. Aby je odczytać należy najechać kursorem myszy na podświetlone na czerwono pole. Po poprawieniu błędów należy ponownie nacisnąć przycisk utwórz konto. Rys. 3. Formularz tworzenia konta użytkownika Uwaga! W przypadku potrzeby utworzenia konta osobie, której nie nadano jeszcze numeru PESEL, należy skorzystać z opcji założenia podkonta. Opcja ta jest dostępna dla osoby posiadającej konto w erejestracji i została opisana szerzej w punkcie Podkonta.

6 6 Rys. 4. Pola błędne/nieuzupełnione, zaznaczone kolorem czerwonym Jeżeli wszystkie dane zostaną poprawnie wypełnione, pojawi się informacja o poprawnym założeniu konta. Rys. 5. Potwierdzenie utworzenia konta oraz prośba o aktywację Na podany w formularzu adres zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Użytkownik musi dokonać aktywacji konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, dopiero po dokonaniu tej czynności będzie w stanie zalogować się do systemu.

7 7 Rys. 6. Poprawna aktywacja konta 2.2. Tworzenie konta przy pomocy epuap Użytkownik może wybrać ten sposób tworzenia konta tylko wtedy, jeżeli posiada potwierdzony profil zaufany w systemie epuap. Po kliknięciu na stronie wyboru tworzenia konta w ikonkę portalu epuap, system erejestracja przekieruje na stronę epuap w celu potwierdzenia tożsamości. Użytkownik będzie poproszony o zalogowanie się do systemu epuap, jeżeli nie jest zalogowany. Następnie dane z profilu zaufanego użytkownika do systemu erejestracja zostaną pobrane następujące dane: login, imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, płeć oraz adres . Pobrane dane nie są możliwe do zmiany, wyjątkiem jest jedynie adres . Pozostałe niewypełnione pola formularza należy uzupełnić i kliknąć przycisk Utwórz konto. Dalszy proces zakładania konta jest analogiczny jak w przypadku tworzenia zwykłego konta użytkownika Tworzenie konta przy pomocy podpisu elektronicznego Użytkownik może wybrać ten sposób tworzenia konta, jeżeli posiada podpis kwalifikowany (karta mikrochipowa oraz czytnik podłączony do komputera). Przez przystąpieniem do zakładania konta należy upewnić się, że czytnik jest podpięty do komputera, a karta z podpisem znajduje się w czytniku. Po kliknięciu na stronie wyboru tworzenia konta przycisku Utwórz konto podpis cyfrowy, otworzona zostanie strona dokumentem do podpisania.

8 8 Rys. 7. Tworzenie konta przy pomocy podpisu cyfrowego Użytkownik klikając przycisk Podpisz, może zostać poproszony o zatwierdzenie uruchomienia apletu o nazwie Szafir Aplet : Rys. 8. Potwierdzenie uruchomienia apletu do podpisu cyfrowego Należy zezwolić na uruchomienie apletu. Użytkownik zostanie poproszony o wpisanie PIN do klucza podpisu kwalifikowanego. Należy wpisać PIN i potwierdzić przyciskiem Akceptuj : System erejestracja pobierze z podpisu kwalifikowanego następujące dane: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia i płeć, a resztę danych użytkownik powinien uzupełnić zgodnie z formularzem. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką muszą zostać wypełnione w celu ukończenia rejestracji. Dalszy proces przebiega tak samo, jak w poprzednich metodach.

9 9 Rys. 9. Okno do wprowadzenia PIN do podpisu cyfrowego

10 10 3. Logowanie do systemu 3.1. Logowanie W przypadku, gdy użytkownik posiada aktywne konto w systemie erejestracja, może się zalogować poprzez kliknięcie przycisku Zaloguj się w prawym górnym rogu ekranu. Rys. 10. Wybór metody logowania Użytkownik posiada trzy możliwości logowania się do systemu: Zwykłe logowanie poprzez podanie nazwy użytkownika, hasła oraz naciśnięciu przycisku Zaloguj się znajdującego się pod polem Hasło. Logowanie poprzez epuap. Wymagane jest posiadanie konta w systemie epuap oraz powiązanie konta epuap z kontem erejstracja (więcej na ten temat w punkcie 4.3) lub konto zostało utworzone przy pomocy epuap. Aby zalogować się poprzez epuap, należy nacisnąć grafikę z logiem epuap. Po zalogowaniu się w systemie epuap, użytkownik zostanie automatycznie przekierowany na stronę erejestracja, gdzie jest już zalogowany. Logowanie za pomocą podpisu elektronicznego. Po kliknięciu na przycisk Zaloguj się użytkownik zostanie poproszony o podpisanie dokumentu, analogicznie jak to ma miejsce podczas rejestracji użytkownika przy pomocy podpisu cyfrowego. Po podpisaniu użytkownik zostanie zalogowany. Uwaga! Pewne opcje logowania mogą być niedostępne, jeśli zostały one wyłączone przez administratora.

11 11 Rys. 11. Strona główna dla zalogowanego użytkownika 3.2. Resetowanie hasła W przypadku, gdy użytkownik zapomniał hasło do swojego konta, może skorzystać z przypomnienia hasła dostępnego na stronie logowania pod przyciskiem Zapomniałeś hasło?. Następnie należy podać adres konta lub nazwę użytkownika, oraz kliknąć przycisk Zmień hasło. Na podany przy zakładaniu konta adres zostanie wysłane nowe hasło. Rys. 12. Resetowanie hasła

12 12 4. Menu użytkownika Po zalogowaniu w prawym górnym rogu znajduje się menu użytkownika Moje konto. Aby rozwinąć jego opcje, należy najechać kursorem myszki na Moje konto. Rys. 13. Menu zalogowanego użytkownika 4.1. Zmiana danych użytkownika W celu zmiany danych należy z menu Moje konto wybrać opcję Zmień dane. Rys. 14. Formularz zmiany danych użytkownika Użytkownik może zmienić jedynie nazwisko, adres zamieszkania, adres oraz numer telefonu komórkowego. Pozostałe dane są tylko do odczytu. Po wprowadzeniu danych w celu ich zatwierdzenia należy użyć przycisku Zmień dane.

13 Zmiana hasła użytkownika Zmiana hasła użytkownika jest możliwe tylko wtedy, gdy konto zostało utworzone w tradycyjny sposób (bez podpisu elektronicznego i epuap). Aby zmienić hasło z menu Moje konto należy wybrać opcję Zmień hasło. Rys. 15. Formularz zmiany hasła W celu zmiany hasła należy wypełnić wszystkie pola oraz nacisnąć przycisk Zmień hasło Powiązanie konta z epuap Jeśli istnieje potrzeba powiązania konta erejestracja z kontem epuap, to w celu dokonania tego należy z menu Moje konto wybrać opcję Powiązanie z epuap. Powiązanie może nastąpić dla kont utworzonych tradycyjnie i przy pomocy podpisu cyfrowego. Powiązanie konta następuje po naciśnięciu grafikę z logiem epuap. Przycisk ten powoduje przeniesienie na stronę epuap, na której będzie można się zalogować na konto epuap. Po zalogowaniu użytkownik zostanie ponownie przekierowany na stronę ererestracji jako jej użytkownik. Taka sytuacja oznacza poprawne powiązanie kont i od tej pory można logować się do systemu erejestracja za pomocą konta w epuap (punkt 3.1).

14 14 Rys. 16. Powiązanie konta z epuap 4.4. Zmiana metody logowania Portal e-rejestracja umożliwia zmianę typu konta. Użytkownik w każdej chwili może dokonać zmiany typu swojego konta zgodnie z uznaniem, warunkiem jest dostępność tworzenia na stronie kont o innym typie. Dokonanie zmiany typu konta dostępne jest z poziomu rozwijanego menu Moje Konto, pod zakładką Zmiana metody logowania. Po otworzeniu zakładki wyświetli się informacja o dostępnych do zmiany metodach logowania. Należy wybrać interesujący typ konta, a następnie nacisnąć przycisk zmień. Rys. 17. Powiązanie konta z epuap Zmiana metody logowania na podpis elektroniczny

15 15 Po otworzeniu strony z dokumentem należy nacisnąć przycisk podpisz, oraz postępować podobnie jak w przypadku tworzenia konta za pomocą cyfrowego podpisu. Rys. 18. Zmiana metody logowania na podpis elektroniczny Zmiana metody logowania na tradycyjną W tym przypadku użytkownik zostanie poproszony o podanie unikalnej nazwy użytkownika dla konta oraz hasła. Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć przycisk tworzenia nowej metody logowania. Po zakończeniu procesu zmiany typu konta nastąpi wylogowanie ze starego konta, oraz możliwe stanie się zalogowanie za pomocą nowo wybranej metody Dodawanie subkont Portal erejestracja umożliwia zarządzanie więcej niż jednym kontem poprzez konto nadrzędne. Funkcjonalność dostępna jest dla zalogowanych użytkowników poprzez menu moje konto -> dodawanie subkont. Opcja może być wykorzystana na przykład w sytuacji, gdy dziecko, dla którego należy stworzyć konto, nie posiada jeszcze swojego numeru pesel, bądź osoba, która posiada już własne konto, nie jest zdolna do samodzielnego zarządzania nim. Konto, do którego przyłączane jest konto innej osoby, traktowane jest jako konto opiekuna (nadrzędne). W momencie ustawienia statusu konta na subkonto niemożliwe stanie się korzystanie z niego osobno, będzie ono dostępne tylko z poziomu konta opiekuna. Posiadanie subkonta umożliwia zmianę danych użytkownika oraz zarządzanie rezerwacjami. Istnieją dwie metody utworzenia subkonta. Pierwsza z nich zakłada utworzenie nowego konta z poziomu konta opiekuna, natomiast druga umożliwia zmianę typu istniejącego już konta na subkonto.

16 16 Rys. 19. Zmiana metody logowania na podpis elektroniczny Tworzenie nowego subkonta Utworzenie nowego subkonta z poziomu konta opiekuna należy rozpocząć od zalogowania na konto nadrzędne i wejście w opcję moje konto -> dodawanie subkont, a w dalszym etapie wybranie opcji dodaj nowe subkonto i naciśnięciu przycisku dalej. Wyświetlony formularz należy wypełnić danymi konta podrzędnego. Pola zaznaczone czerwoną gwiazdką muszą zostać uzupełnione. W przypadku, gdy konto tworzone jest dla osoby nieposiadającej jeszcze numeru PESEL, należy zaznaczyć pole PESEL opiekuna, pod numer PESEL subkonta zostanie wtedy przypisany numer PESEL opiekuna. Po poprawnym uzupełnieniu formularza i naciśnięciu przycisku utwórz subkonto do konta nadrzędnego zostanie przypisane stworzone subkonto.

17 17 Rys. 20. Tworzenie nowego subkonta Tworzenie subkonta z istniejącego konta Opcja umożliwia przyłączenie istniejącego w systemie konta do konta nadrzędnego i zmienienie jego typu na subkonto. Po dokonaniu przypisania niemożliwe stanie się logowanie na subkonto z poziomu logowania erejestracji, zarządzanie przyłączonym kontem od tej pory będzie możliwe wyłącznie poprzez konto nadrzędne. Przyłączenia istniejącego konta jako subkonto można dokonać poprzez wejście w menu moje konto -> dodawanie subkont, zaznaczenie opcji oddaj istniejące konto jako subkonto i naciśnięcie przycisku dalej. Po wykonaniu tych czynności zostanie wyświetlony formularz, w którym należy podać login oraz hasło przyłączanego konta, a następnie użyć przycisku dodaj subkonto. Jeśli login i hasło są poprawne, zostanie utworzone nowe subkonto.

18 18 Rys. 21. Przyłączenie konta do konta nadrzędnego Zarządzanie subkontami Jeśli konto posiada konta podrzędne, zmianie ulega wygląd menu zalogowanego użytkownika. Opcja zmień konto pozwala na przełączanie się pomiędzy kontem nadrzędnym a przyłączonym subkontem. Jej użycie wywołuje otwarcie okna z listą zawierającą konto opiekuna oraz podkont. Po wybraniu konta oraz naciśnięciu OK, e-rezerwacje będą dokonywane dla wskazanego konta. W przypadku zaznaczenia opcji domyślne, konto zostanie domyślnie wczytane po zalogowaniu. Rys. 22. Menu konta z przyłączonym subkontem Opcja odłączania subkonta pozwala na jego odpięcie i zmianę na konto zwykłe. Po dokonaniu operacji niemożliwe stanie się zarządzanie kontem z poziomu konta opiekuna. Dane logowania podawane są podczas odłączania subkonta.

19 19 Rys. 23. Odłączanie subkonta

20 20 5. Rezerwacja wolnego terminu W celu zarezerwowania terminu należy nacisnąć przycisk Wolne terminy, znajdujący się z lewej górnej strony ekranu. Rys. 24. Wygląd tabeli z wolnymi terminami Zarezerwowanie terminu ułatwia określenie parametrów wyszukiwania. Pozwalają one zawężać wyszukiwane wizyty jedynie do tych, które interesują użytkownika. Po określeniu parametrów należy nacisnąć przycisk Szukaj. Rys. 25. Spis wolnych terminów Rezerwacja terminu odbywa się poprzez użycie przycisku Rezerwuj, a następnie potwierdzenia dokonania rezerwacji przyciskiem Wyślij

21 21 Rys. 26. Dane do rezerwacji Przycisk Rezerwuj wyświetla informacje szczegółowe odnośnie rezerwowanego terminu. Jeżeli wszystkie dane są zgodne należy kliknąć przycisk Wyślij. Dopiero po dokonaniu tej czynności rezerwacja zostanie zapisana w systemie. Rys. 27. Potwierdzenie rezerwacji Istnieje możliwość wydrukowania potwierdzenia rezerwacji wizyty, a aby tego dokonać, należy nacisnąć przycisk Drukuj. Wizytami można zarządzać po wejściu w zakładkę Moje rezerwacje (pkt. 6).

22 22 6. Moje rezerwacje 6.1. Moje rezerwacje Aby zobaczyć zarezerwowane przez użytkownika terminy, należy nacisnąć przycisk Moje rezerwacje znajdujące się obok przycisku Wolne terminy. Tak jak w przypadku wyszukiwania wolnych terminów, należy wybrać opcje filtrowania (świadczeniodawca, terminy itp.). Rys. 28. Moje terminy Następnie, po wybraniu opcji filtrowania, należy nacisnąć przycisk Szukaj. Rys. 29. Zarezerwowane terminy wg opcji filtrowania Dla każdej z wizyt wyświetlanych w Moich Rezerwacjach zamieszczony jest komentarz odnośnie statusu wizyty. Po najechaniu kursorem myszy na status, wyświetli się komunikat zawierający odpowiadający statusowi wizyty komentarz.

23 23 Rys. 30. Komentarz dotyczący statusu wizyty 6.2. Zmiana terminu rezerwacji Aby zmienić termin rezerwacji, należy znaleźć termin w Moje rezerwacje, oraz nacisnąć przycisk Zmień przy terminie. Następnie należy znaleźć nowy termin w tabeli, kliknąć przycisk Rezerwuj przy nowym terminie. Po potwierdzeniu rezerwacji terminu stary termin automatycznie zostanie zmieniony na nowy Odwołanie rezerwacji Aby odwołać termin rezerwacji, należy znaleźć termin w Moje rezerwacje oraz kliknąć przycisk Odwołaj. Rys. 31. Rezerwacja do odwołania Następnie należy kliknąć przycisk Wyślij w celu odwołania danego terminu. Termin zostanie odwołany.

24 24 7. Zamawianie recepty Użytkownik portalu erejestracja posiada możliwość zamówienia wizyty receptowej na leki, które zostały mu dawniej przepisane (leki stałe) i zarejestrowane w systemie mmedica. Zarezerwowanie wizyty receptowej możliwe jest po naciśnięciu przycisku zamów receptę. Z wyświetlonych list należy odpowiedniego świadczeniodawcę, specjalność oraz personel, a następnie użyć przycisku wybierz w celu załadowania dostępnych leków. Lekarstwa, które mają zostać wypisane na recepcie, należy dodać do tabeli wybrane leki za pomocą przycisku dodaj, a następnie zatwierdzić wybór poprzez naciśnięcie zatwierdź leki. Jeśli wszystkie czynności zostały wykonane poprawnie, na adres zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia wizyty receptowej. Rys. 32. Zamawianie recepty

25 25 8. Najczęściej zadawane pytania 1) Jak skontaktować się z administratorem? Adres administratora znajduje się w stopce u dołu strony. 2) Na stronie/formularzu pojawiły się pola z czerwonym obramowaniem. Oznacza to, że użytkownik przy wprowadzaniu danych, popełnił błąd. Należy poprawić wszystkie pola oznaczone czerwonym obramowaniem. 3) W formularzu tworzenia konta użytkownika brakuje mojej miejscowości. Należy w takiej sytuacji skontaktować się z administratorem systemu w celu dodania miejscowości. 4) Brak wiadomości z linkiem aktywacyjnym po założeniu konta. Jeśli wiadomość nie została dostarczona w przeciągu 1 godziny, należy skontaktować się z administratorem. 5) Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: Użytkownik jest zablokowany. Oznacza to, że przekroczona została liczba niepoprawnych(z błędnymi danymi) logowań, oraz konto zostało zablokowane. W celu odblokowanie konta należy skontaktować się z administratorem. 6) Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: Użytkownik nie istnieje. Użytkownik nie istnieje w systemie. Jeśli użytkownik jest pewny, że posiada konto o podanej przez siebie nazwie, należy skontaktować się z administratorem. 7) Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: Logowanie z numeru IP jest zablokowane. Prosimy o kontakt z administratorem. Ze względów bezpieczeństwa, logowanie z adresu IP użytkownika zostało zablokowane. Należy skontaktować się z administratorem. 8) Na stronie nie ma przycisku Moje terminy. Użytkownik nie jest zalogowany. Należy się zalogować. 9) Podczas rezerwacji terminu wyświetlony został komunikat: W zadanym okresie istnieje już rezerwacja. Oznacza to, że termin jest już zajęty. Należy wybrać inny termin.

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja urządzenia mobilne

Moduł erejestracja urządzenia mobilne Moduł erejestracja urządzenia mobilne Wersja 5.6.0 2016-10-26 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 5 2.1. TWORZENIE KONTA Z WYKORZYSTANIEM NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA... 5 2.2.

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja

Moduł erejestracja. Wersja Wersja 5.2.6 2016-01-26 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 5 2.1. KONTO Z WYKORZYSTANIEM NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA... 5 2.2. KONTO Z WYKORZYSTANIEM EPUAP... 7 2.3. KONTO Z

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja

Moduł erejestracja. Wersja Wersja 5.4.0 2016-06-17 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 5 2.1. KONTO Z WYKORZYSTANIEM NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA... 5 2.2. KONTO Z WYKORZYSTANIEM EPUAP... 7 2.3. KONTO Z

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja

Moduł erejestracja. Wersja Wersja 5.7.0 2017-02-10 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 5 2.1. KONTO Z WYKORZYSTANIEM NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA... 5 2.2. KONTO Z WYKORZYSTANIEM EPUAP... 8 2.3. KONTO Z

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja instrukcja użytkownika

Moduł erejestracja instrukcja użytkownika Moduł erejestracja instrukcja użytkownika Wersja 5.8.5 2017-06-20 Spis treści 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 6 2.1. KONTO Z WYKORZYSTANIEM NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA...

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja instrukcja użytkownika

Moduł erejestracja instrukcja użytkownika Moduł erejestracja instrukcja użytkownika Wersja 5.8.1 2017-05-14 Spis treści 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 6 2.1. KONTO Z WYKORZYSTANIEM NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA...

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja instrukcja użytkownika

Moduł erejestracja instrukcja użytkownika Moduł erejestracja instrukcja użytkownika Wersja 5.13.0.Core 2018-05-09 Spis treści 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 4 2. TWORZENIE KONTA... 6 2.1. KONTO Z WYKORZYSTANIEM NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA...

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja instrukcja użytkownika

Moduł erejestracja instrukcja użytkownika Moduł erejestracja instrukcja użytkownika Wersja 5.14.0.Core 2018-06-18 Spis treści 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 4 2. TWORZENIE KONTA... 6 2.1. KONTO Z WYKORZYSTANIEM NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA...

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja instrukcja użytkownika

Moduł erejestracja instrukcja użytkownika Moduł erejestracja instrukcja użytkownika Wersja 5.16.0.Core 2018-11-20 Spis treści 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 4 2. TWORZENIE KONTA... 6 2.1. KONTO Z WYKORZYSTANIEM NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA...

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja instrukcja użytkownika

Moduł erejestracja instrukcja użytkownika Moduł erejestracja instrukcja użytkownika Wersja 5.16.5.Core 2019-01-18 Spis treści 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 4 2. TWORZENIE KONTA... 6 2.1. KONTO Z WYKORZYSTANIEM NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA...

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja instrukcja użytkownika

Moduł erejestracja instrukcja użytkownika Moduł erejestracja instrukcja użytkownika Wersja 6.0.0.Core 2019-02-13 Spis treści 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 4 2. TWORZENIE KONTA... 6 2.1. KONTO Z WYKORZYSTANIEM NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o.

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. PIOTRKÓW TRYB. 25 sierpnia 2015 2/13 Procedura rejestracji pacjenta, krok po kroku. Krok.1 W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova.

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. 1. Opis funkcji systemu erejestracji: 1.1 użytkownik nie zalogowany. Wyszukiwanie wizyt. 1. Zakładka Wyszukiwanie pozwala na przeszukiwanie dostępnych wizyt. 2. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu:

Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu: Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu: S24 (składania elektronicznych wniosków w celu rejestracji w KRS: spółki z o.o., jawnej i komandytowej w trybie jednego dnia i sprawozdania Z30)

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi moduł lekarza

Skrócona instrukcja obsługi moduł lekarza Skrócona instrukcja obsługi moduł lekarza 1. Pierwszym krokiem, jaki musimy wykonać jest zalogowanie się do systemu. W tym celu wchodzimy na stronę NFZ-tu, wybieramy z lewego menu opcję Recepty/leki, następnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA PANEL ZMIANY HASŁA PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA EXTRANET.NET...

Spis treści REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA PANEL ZMIANY HASŁA PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA EXTRANET.NET... Spis treści... 1 1. REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 2. PANEL ZMIANY HASŁA... 5 3. PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA... 6 4. EXTRANET.NET... 8 a. ZMIANA HASŁA EXTRANET.NET... 10 5. PZPN24... 12

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane........... 3 4 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 30.03.2011r. Opracował: Mariusz Tomza Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Zmiana hasła użytkownika... 5 Wprowadzanie nowych zgłoszeń do systemu...

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Rekrutacja uzupełniająca rejestracja kandydata, który nie brał udziału w rekrutacji właściwej

Nabór Przedszkola. Rekrutacja uzupełniająca rejestracja kandydata, który nie brał udziału w rekrutacji właściwej Nabór Przedszkola Rekrutacja uzupełniająca rejestracja kandydata, który nie brał udziału w rekrutacji właściwej Porada dla opiekuna kandydata W ramach rekrutacji uzupełniającej mogą ubiegać się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal S z p i t a l C h o r ó b P ł u c w O r z e s z u Strona 1 Plik pomocy Przed zarejestrowaniem się w określonej poradni proszę pamiętać o kilku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Zakładanie konta oraz tworzenie PROFILU ZAUFANEGO

Zakładanie konta oraz tworzenie PROFILU ZAUFANEGO Zakładanie konta oraz tworzenie PROFILU ZAUFANEGO PROFIL ZAUFANY Jeżeli posiadacie Państwo konto internetowe- w jednym z poniższych banków wówczas Profil zaufany można utworzyć za jego pośrednictwem. Profil

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści

Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Rozdział 1: Rejestracja i logowanie do Portalu Serwisowego... 2 Rozdział 2: Informacje ogólne... 4 Rozdział 3: Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH KROK 1: REJESTRACJA I LOGOWANIE DO SYSTEMU Strona główna Bazy Usług Rozwojowych znajduje się pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 1. W jej górnym prawym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosko w Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosko w Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosko w Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 2.0 (grudzień 2017) Strona 1 Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent

Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent Centrum Medycznego w Radzyminie wersja: 1.1 Radzymin, 2014-06-13 Spis treści Rejestracja.... 3 Logowanie.... 7 Lista rezerwacji.... 8 Mój profil....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rezerwacji obozów poprzez panel on-line

Instrukcja rezerwacji obozów poprzez panel on-line Instrukcja rezerwacji obozów poprzez panel on-line (05.10.2015) Jak założyć konto? Na stronie do logowania i postępować zgodnie z procedurą. należy uruchomić procedurę rejestracji Podany przez Państwa

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Logowanie do Portalu...2 3. Zapomniałem hasła..3 4. Panel Zarządzania...4 4.1. Moduł Mój profil...4 4.1.1. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja założenia rezerwacji obozów i dopełnienia formalności poprzez panel on-line

Instrukcja założenia rezerwacji obozów i dopełnienia formalności poprzez panel on-line Instrukcja założenia rezerwacji obozów i dopełnienia formalności poprzez panel on-line Jak założyć konto? Na stronie logowania należy uruchomić procedurę rejestracji procedurą. i postępować zgodnie z Podany

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2017 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2017

Bardziej szczegółowo

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 30 50 100 Spis treści 1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 1.1. Dla Klientów nieposiadających konta w enadawcy... 3 1.2. Dla klientów posiadających konto w enadawcy... 7 2. Nadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Portalu Personelu:

Instrukcja obsługi Portalu Personelu: Instrukcja obsługi Portalu Personelu: 1. Zakładanie konta..2 2. Logowanie.2 3. Zmiana hasła 3.1. Aktualne hasło jest znane...3 3.2. Aktualne hasło nie jest znane..3 4. Wprowadzenie/zmiana danych do odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. System wspierający rekrutację do gimnazjów umożliwia kandydatom i ich opiekunom realizację następujących zadań:

Szanowni Państwo. System wspierający rekrutację do gimnazjów umożliwia kandydatom i ich opiekunom realizację następujących zadań: Szanowni Państwo System wspierający rekrutację do gimnazjów umożliwia kandydatom i ich opiekunom realizację następujących zadań: sprawdzenie na podstawie numeru PESEL dziecka, do jakiej szkoły obwodowej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji pielęgniarskich (PI) v.2015.07.001 22-07-2015 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Pacjenci - wyszukiwanie zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OŚWIADCZENIE CZŁONKA OFE O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OFE

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OŚWIADCZENIE CZŁONKA OFE O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OFE ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OŚWIADCZENIE CZŁONKA OFE O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OFE Jeśli jesteś członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) i chcesz, aby Twoja składka emerytalna w wysokości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany Niniejsza instrukcja ma za zadanie stanowić pomoc dla użytkowników zewnętrznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Centrum E-Learning StSW jest systemem mającym na celu wspomaganie realizacji zajęć dydaktycznych w formie e-learningowej, czyli zdalnie na odległość. Aby móc skorzystać z systemu CEL StSW

Bardziej szczegółowo

e-szpital Instrukcja użytkownika Treść dokumentacji jest aktualna w momencie wydania. Bytom, maj 2015

e-szpital Instrukcja użytkownika Treść dokumentacji jest aktualna w momencie wydania. Bytom, maj 2015 e-szpital Instrukcja użytkownika Treść dokumentacji jest aktualna w momencie wydania. Bytom, maj 2015 Niniejsza publikacja i jej treść jest własnością Gabos Software Sp. z o.o. Gabos Software Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika wersja 1.0 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Rejestracja... 8 3. Logowanie... 11 4. Wylogowanie... 12 5. Reset hasła... 13 6. Wgląd w dane użytkownika... 16 7. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

[mswf] Proces nominacji sędziego. Portal e-nominacje. Opracowane przez ServiceDesk Łomża

[mswf] Proces nominacji sędziego. Portal e-nominacje. Opracowane przez ServiceDesk Łomża [mswf] Proces nominacji sędziego Portal e-nominacje Opracowane przez ServiceDesk Łomża Spis treści 1. Rejestracja i logowanie... 3 2. Złożenie kandydatury... 7 2.1. Wypełnianie karty zgłoszenia... 8 2.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Wstęp...1 Zakładanie konta...3 Aktywowanie konta...3 Wypełnianie formularza zgłoszenia...5 Drukowanie formularza zgłoszenia...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Uczeń. Spis Treści

Instrukcja obsługi Uczeń. Spis Treści Instrukcja obsługi Uczeń Spis Treści 1. Rejestracja ucznia... 2 1.1. Rejestracja za pomocą Facebooka (preferowana)... 2 1.2. Rejestracja po przez aplikacje... 4 2. Logowanie... 4 3. Wygląd głównego Menu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce dla sprzedawców internetowych, w tym kontrahentów sprzedających poprzez platformę Allegro 1 Spis treści 1. Nadanie Paczki

Bardziej szczegółowo

Po poprawnym procesie zmiany haseł użytkownik zostaje przekierowany do strony głównej portalu:

Po poprawnym procesie zmiany haseł użytkownik zostaje przekierowany do strony głównej portalu: Portal Personelu dostępny jest pod adresem https://aplikacje.nfz-wroclaw.pl/clo_wl/ 1. Logowanie W Polu Użytkownik podaje się zawsze numer PESEL użytkownika. Hasło zostało ustalone w procesie aktywacji

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji psychologicznych (PS) i rehabilitacyjnych (RE) v.2016.07.001 25-08-2016 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rezerwacji obozów poprzez Panel on-line

Instrukcja rezerwacji obozów poprzez Panel on-line Instrukcja rezerwacji obozów poprzez Panel on-line (04.11.2014) Jak założyć konto? Na stronie do logowania należy uruchomić procedurę rejestracji zgodnie z procedurą. i postępować Podany przez Państwa

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane do

Bardziej szczegółowo