Zamawiający: THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający: THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wrocław, Zamawiający: ul. Braniborska 2/10, W związku z realizacją projektu Sporządzenie i wdrożenie strategii eksportowej THB współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-, Działanie 6.1 Paszport do eksportu zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługi doradcze związane z ekspansją THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. na rynki niemiecki i austriacki: Organizacja i udział w misjach gospodarczych do Niemiec i Austrii, Wyszukanie i dobór partnerów na rynkach Niemiec i Austrii, Działania promocyjne i informacyjne.

2 Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI THB SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIĘCIU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI CENOWEJ TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY KRYTERIA OCENY OFERT SPOSÓB OBLICZANIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ROZSTRZYGNIĘCIE/WYBÓR OFERTY SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ ZAŁĄCZNIKI... 9

3 Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI THB SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. we Wrocławiu powstało w 1999 roku. Jako najważniejsze zadanie postawiliśmy sobie wspomaganie naszych Klientów w procesach zarządzania oraz w działalności operacyjnej. Wytwarzamy, wdrażamy i nadzorujemy użytkowanie systemów informatycznych wspomagających pracę Przedsiębiorstw Komunalnych i Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych, Zarządców Nieruchomości, Wspólnot oraz Urzędów Administracji Lokalnej. Tworzymy również oprogramowanie "na zlecenie", dostosowujemy funkcje programów do indywidualnych potrzeb Klientów, świadczymy wszelkie związane z tym usługi. Współpracujemy z firmami prywatnymi oraz urzędami i jednostkami administracji samorządowej. Na terenie całego kraju wspomagamy codzienną pracę ponad 1200 Użytkowników następujących gałęzi gospodarki: Zarządcy i Administratorzy Nieruchomości; Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej; Zakłady Wodociągów i Oczyszczania Miasta; Towarzystwa Budownictwa Społecznego; Spółdzielnie Mieszkaniowe; Duże Wspólnoty Mieszkaniowe; Wydziały Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędów Miejskich i Gminnych oraz rosnące grono Klientów z innych branż. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej 2. INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIĘCIU Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie strategii eksportowej THB SI Sp. z o.o. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na wprowadzenie usług THB na rynki zagraniczne i pozyskanie kontrahentów z dwóch krajów: Niemiec i Austrii, a w konsekwencji zbudowanie marki handlowej rozpoznawalnej na tych rynkach. Poprzez wdrożenie strategii eksportowej THB zamierza nawiązać współpracę z partnerami z Niemiec i Austrii, wypromować wizerunek THB jako wiarygodnego partnera i zwiększyć przychody z eksportu. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sporządzenie i wdrożenie strategii eksportowej THB Po dokonaniu analizy produktów i usług spółki THB Systemy Informatyczne zdecydowano, że głównym przedmiotem eksportu będzie oprogramowanie wspomagające działalność przedsiębiorstw i spółdzielni mieszkaniowych, administratorów nieruchomości, firm komunalnych i zakładów budownictwa społecznego. W ramach dostarczania produktów na rynek planuje się świadczenie usług informatycznych, polegających na dostosowaniu rozwiązań do środowiska IT klientów. W ramach przyjętej strategii firma planuje wprowadzić swoje produkty, wraz z towarzyszącymi im usługami (wdrożenie systemów, usługi informatyczne) na dwa rynki: niemiecki i austriacki. Spółka zakłada, że wprowadzanie produktów i towarzyszącym im usług informatycznych na rynki odbędzie się nie poprzez bezpośrednią sprzedaż, ale przez uzgodnienie wprowadzenia oferty THB do oferty

4 Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innych firm z branży IT, które posiadają doświadczenie w funkcjonowaniu na rynkach niemieckim i austriackim. Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze związane z ekspansją firmy THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. na następujące rynki zagraniczne: Niemcy, Austria. W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną następujące usługi doradcze: Nr Usługa doradcza 1 Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą. Rynek docelowy: Niemcy, Austria. Zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji: Niemcy i Austria. 1.1 Głównym zadaniem firmy zewnętrznej w ramach usługi będzie właściwe zorganizowanie misji gospodarczej, możliwie przy okazji realizacji branżowych targów na terenie Niemiec. W ramach zadania zostanie wyłoniona lokalizacji misji, ustalony wstępny, szczegółowy harmonogram spotkań (ze wskazaniem godzin przewidzianych na poszczególne działania, bez wskazywania na tym etapie partnerów), ewentualnie sporządzona lista firm uczestniczących w targach, jak i lista potencjalnych partnerów posiadających siedzibę w pobliżu miejsca odbywania się misji. Zostaną dokonane wszystkie prace mające na celu zapewnienie sprawnej realizacji spotkań (rezerwacje sal konferencyjnych, przejazdy z hotelu, itp.), z uwzględnieniem kosztów podwykonawstwa (wynajem sali, przejazdy). 240 roboczo godzin pracy specjalisty Zakup usługi polegającej na organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi: Niemcy i Austria Wyspecjalizowana firma zewnętrzna na podstawie wcześniejszej usługi selekcji podmiotów dokona wszystkich czynności dotyczących przygotowania spotkań z wybranymi podmiotami. Grupa minimum 50 podmiotów zostanie dokładnie przeanalizowana i zostanie z nią nawiązany kontakt dotyczący możliwości przeprowadzenia spotkania biznesowego w planowanym przez THB terminie, w czasie trwania misji. Dokonana zostanie ostateczna selekcja podmiotów pod kątem ich gotowości do spotkania w konkretnych godzinach. 200 roboczo godzin pracy specjalisty Zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych: Niemcy i Austria W ramach usługi zostaną wyselekcjonowani potencjalni nabywcy usług THB na podstawie kryteriów i zakupionej wcześniej bazy danych rynku niemieckiego oraz miejsca planowanej misji (bliskość siedziby, wielkość firm, akceptowalne poziomy cen, zakres interesujących partnera usług, warunki współpracy, udział w targach przy misji, itd.). Zostanie przygotowana lista potencjalnych kontrahentów gotowych do spotkania podczas misji. Lista powinna zawierać kompletne dane teleadresowe oraz krótką charakterystykę firmy sporządzoną na podstawie przeprowadzonej analizy (rozszerzenie w stosunku do bazy danych) i dostępność w dniach misji. Przeprowadzenie analizy partnerów pod katem zainteresowania produktami THB związane będzie z przygotowaniem założeń

5 Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do negocjacji finansowych dla poszczególnych partnerów. 200 roboczo godzin pracy specjalisty 2 Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych. Rynek docelowy: Niemcy, Austria. Zakup baz danych: Niemcy i Austria Wnioskodawca zakłada, że w skład bazy na każdy rynek wejdą informacje o ok. 20 tys. podmiotów potencjalnie zainteresowanych współpracą z THB m.in. przedsiębiorstwa i spółdzielnie mieszkaniowe, administratorzy nieruchomości, firmy komunalne i zakłady budownictwa społecznego. Wnioskodawca zakłada, że każdy rekord będzie zawierał następujące parametry: pełna nazwa, rodzaj działalności, osoby kontaktowe, stanowiska, forma prawna, pełny adres, numery telefonów, faksów, adresy e- mail, strony www, stan zatrudnienia, obroty, dodatkowe informacje. Zakup usług prawnych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych: Niemcy i Austria W celu wejścia na wybrany rynek i podjęcia na nim działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami niezbędne będzie przeprowadzenie analizy prawnej w tym zakresie, dotyczącej zarówno różnic prawnych Niemiec z prawem polskim, jak i lokalnych uwarunkowań prawa danego landu. Analiza wykaże możliwość zastosowania produktów THB przez podmioty z Niemiec i poszczególnych landów i wskaże na ewentualną konieczność wprowadzenia modyfikacji. Usługa obejmie poza tym doradztwo w zakresie przygotowania ofert handlowych pod względem prawnym na rynek niemiecki (co zostanie wykorzystane przy dalszych usługach) oraz porady w zakresie zawieranych umów handlowych oraz klauzuli prawnych. 50 roboczo godzin pracy prawnika Zakup usług prawnych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych: Niemcy i Austria W celu wejścia na wybrany rynek i podjęcia na nim działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami niezbędne będzie przeprowadzenie analizy prawnej w tym zakresie, dotyczącej zarówno różnic prawnych Niemiec z prawem polskim, jak i lokalnych uwarunkowań prawa danego landu. Analiza wykaże możliwość zastosowania produktów THB przez podmioty z Niemiec i poszczególnych landów i wskaże na ewentualną konieczność wprowadzenia modyfikacji. Usługa obejmie poza tym doradztwo w zakresie przygotowania ofert handlowych pod względem prawnym na rynek niemiecki (co zostanie wykorzystane przy dalszych usługach) oraz porady w zakresie zawieranych umów handlowych oraz klauzuli prawnych 50 roboczo godzin pracy prawnika 2.4. Zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych. W ramach usługi zostaną wyselekcjonowani potencjalni nabywcy usług THB na podstawie danych kryteriów i zakupionej wcześniej bazy danych rynku niemieckiego (zasięg geograficzny - wybór

6 Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka regionów, wielkość firm, akceptowalne poziomy cen, zakres szczególnie interesujących usług, warunki współpracy itd.) oraz zostanie przygotowana lista potencjalnych kontrahentów. Lista powinna zawierać kompletne dane teleadresowe oraz krótką charakterystykę firmy sporządzoną na podstawie przeprowadzonej analizy (rozszerzenie w stosunku do bazy danych). Ponadto usługa powinna obejmować przygotowanie i rozesłanie przygotowanych ofert handlowych Wnioskodawcy do wybranych podmiotów zagranicznych oraz prowadzenie negocjacji handlowych. 200 roboczo godzin pracy specjalisty Zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych W ramach usługi zostaną wyselekcjonowani potencjalni nabywcy usług THB na podstawie danych kryteriów i zakupionej wcześniej bazy danych rynku niemieckiego (zasięg geograficzny - wybór regionów, wielkość firm, akceptowalne poziomy cen, zakres szczególnie interesujących usług, warunki współpracy itd.) oraz zostanie przygotowana lista potencjalnych kontrahentów. Lista powinna zawierać kompletne dane teleadresowe oraz krótką charakterystykę firmy sporządzoną na podstawie przeprowadzonej analizy (rozszerzenie w stosunku do bazy danych). Ponadto usługa powinna obejmować przygotowanie i rozesłanie przygotowanych ofert handlowych Wnioskodawcy do wybranych podmiotów zagranicznych oraz prowadzenie negocjacji handlowych. 200 roboczo godzin pracy specjalisty Zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi Wyspecjalizowana firma zewnętrzna na podstawie wcześniejszej usługi selekcji podmiotów dokona wszystkich czynności dotyczących przygotowania spotkań z wybranymi podmiotami. Grupa minimum 50 wcześniej wyselekcjonowanych podmiotów zostanie dokładnie przeanalizowana i zostanie z nią nawiązany kontakt odnośnie możliwości przeprowadzenia spotkania w planowanym przez THB terminie. Dokonana zostanie ostateczna selekcja podmiotów, z którymi dojdzie do spotkania. Na potrzeby spotkań krótkotrwale zostanie wynajęta powierzchnia (planuje się salę konferencyjną w pobliżu siedziby partnerów) lub też spotkania będą odbywać się u partnerów. Całością przygotowań, aranżacją spotkań, harmonogramami, kontaktami z partnerami i pozostałymi podmiotami (przejazdy, sale, itp.) zajmie się firma zewnętrzna. 200 roboczo godzin pracy specjalisty Zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi Wyspecjalizowana firma zewnętrzna na podstawie wcześniejszej usługi selekcji podmiotów dokona wszystkich czynności dotyczących przygotowania spotkań z wybranymi podmiotami. Grupa minimum 50 wcześniej wyselekcjonowanych podmiotów zostanie dokładnie przeanalizowana i zostanie z nią nawiązany kontakt odnośnie możliwości przeprowadzenia spotkania w planowanym przez THB terminie. Dokonana zostanie ostateczna selekcja podmiotów, z którymi dojdzie do spotkania. Na potrzeby spotkań krótkotrwale zostanie wynajęta powierzchnia (planuje się salę konferencyjną w pobliżu siedziby partnerów) lub też spotkania będą odbywać się u partnerów. Całością przygotowań, aranżacją spotkań, harmonogramami, kontaktami z partnerami i pozostałymi podmiotami (przejazdy, sale, itp.) zajmie się firma zewnętrzna. 200 roboczo godzin pracy specjalisty

7 Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania promocyjne i informacyjne. Rynek docelowy: Niemcy, Austria Tłumaczenie oprogramowania na język niemiecki. Tłumaczenie oprogramowania na język niemiecki: 200 stron (1 800 znaków/ str.) Tłumaczenie strony www. na język niemiecki i angielski. Tłumaczenie strony www. na język niemiecki i angielski: 50 stron (1 800 znaków/ str.) Pozycjonowanie strony www. na rynku docelowym na rynku niemieckim i austriackim. Wnioskodawca zamierza pozycjonować 10 fraz związanych z branżą, a dla każdej frazy pozycjonowane byłyby 2 frazy długiego ogona, łącznie: 30 fraz. Okres rozliczenia prac: po wykonaniu usługi. Forma rozliczenia: protokół odbioru wykonanych prac oraz faktura VAT. 4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI CENOWEJ. Zostać złożona w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką, Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym, Powinna zawierać nazwę oraz dane adresowe i kontaktowe wykonawcy, Ceny w niej podane powinny zostać wyrażone cyfrowo, Powinna obejmować całość zamówienia, nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych, Powinna zostać sporządzona na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego wzorze oferty (wzór oferty stanowi załącznik nr 1) Powinna zawierać co najmniej: Cenę przedmiotu zamówienia, Opis przedmiotu zamówienia, Termin realizacji zamówienia, Termin ważności oferty. Powinna zawierać prezentację wykonawcy zawierająca dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wymienionych w pozycjach od 2 do 6 tabeli zamieszczonej w punkcie 7 niniejszego zapytania. Dokumenty powinny być złożone w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym..

8 Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia do roku. Miejsce realizacji zamówienia: ; 6. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY Oferta musi być ważna co najmniej 30 dni. 7. KRYTERIA OCENY OFERT Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: l.p. kryterium waga /znaczenie wyznaczenie wartości kryterium 1 Cena 55% (najniższa cena /oferowana cena)*100 pkt. 2 Dostępność oferenta (odległość od miejsca realizacji projektu) 10% do 50 km pkt. od 51 do 100 km -50 pkt. od 101 do 200 km -10 pkt. powyżej 201 km - 0 pkt. 3 Doświadczenie (okres funkcjonowania oferenta na rynku) 5% powyżej 10 lat pkt lat 50 pkt. 1 rok -5 lat -10 pkt. 0-1rok - 0 pkt 4 Wykształcenie eksperta w zakresie zarządzania projektami (co jest poświadczone dyplomem lub certyfikatem) 10% - Oferent dysponuje ekspertem, posiadającym udokumentowane wykształcenie w zakresie zarządzania projektami 100 pkt. - Oferent nie dysponuje ekspertem, posiadającym udokumentowane wykształcenie w zakresie zarządzania projektami 0 pkt. 5 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 10% Oferent posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pkt. Oferent nie posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 0 pkt. 6 Oferent dysponuje ekspertem posiadającym doświadczenie w dziedzinie ICT (co jest poświadczone dyplomem lub certyfikatem) 10% - Oferent dysponuje co najmniej jednym ekspertem posiadającym doświadczenie w zakresie ICT 100 pkt. - Oferent nie dysponuje ekspertem posiadającym doświadczenie w zakresie ICT 0 pkt. suma 100%

9 Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą końcową ocenę. 8. SPOSÓB OBLICZANIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE Oferta cenowa powinna zostać złożona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dojazdów. Ceny należy podawać w rozbiciu na cenę brutto, netto oraz podatek VAT (stawka oraz kwota podatku VAT) w formie cyfrowej w PLN, z wyszczególnieniem cen netto, brutto i podatku VAT dla każdego działania. 9. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY Ofertę należy złożyć w terminie do dnia roku, do godziny w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego w pkt. 4 osobiście lub droga pocztową pod adresem THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,, lub w formie na adres:. 10. ROZSTRZYGNIĘCIE/WYBÓR OFERTY Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udzielają: Krzysztof Górecki, tel.: 71/ , ; Nina Landwójtowicz, tel.: 71/ ; ZAŁĄCZNIKI 1.Wzór oferty... (podpis)

10 Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Dane kontaktowe Wykonawcy OFERTA z dnia Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Odpowiadając na zapytanie ofertowe na usługi doradcze związane z ekspansją związane z ekspansją na rynki niemiecki i austriacki:, składam niniejszą ofertę. 2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami i warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym z dnia r. i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 3. Oświadczam, że spełniam wymogi określone w ww. zapytaniu ofertowym. 4. Oferta ważna: dni. Termin realizacji zamówienia do r. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym warunkami w pkt. 3 w/w zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia za kwotę: Nr 1 Nazwa usługi Zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji: Niemcy. Cena w PLN Netto Stawka VAT Wartość VAT Brutto Termin realizacji

11 Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji: Austria. 3 Zakup usługi polegającej na organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi: Niemcy Zakup usługi polegającej na organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi: Austria. Zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych: Niemcy. Zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych: Austria. 7 Zakup baz danych: Niemcy. 8 Zakup baz danych: Austria Zakup usług prawnych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych: Niemcy. Zakup usług prawnych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych: Austria.

12 Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zakup usług prawnych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych: Niemcy. Zakup usług prawnych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych: Austria. Zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych: Niemcy. Zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych: Austria. Zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych: Niemcy. Zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych: Austria. Zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi: Niemcy. Zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi: Austria.

13 Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi: Niemcy. Zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi: Austria. 21 Tłumaczenie oprogramowania na język niemiecki. 22 Tłumaczenie strony www. na język niemiecki i angielski. 23 Pozycjonowanie strony www. na rynku docelowym niemieckim i austriackim. Razem... (podpis, data i pieczątka Wykonawcy)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE PłaceRachunki Sp. z o.o. ul. Misjonarzy Oblatów 11 40-129 Katowice Katowice, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 1.4-4.1 Badanie i rozwój nowoczesnych technologii Inwestycje w innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Kamerados Sp. z o.o. ul. Leopolda 31 40-189 Katowice Katowice, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Poznań, dnia 05.12.2012.r. Zamawiający: Smycze24.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Saperska 40B/6A 61-493 Poznań Tel. (61) 657 60 26 Fax. (61) 646 85 54 www.smycze24.pl Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Mawey Sp. z o.o. ul. Zwycięska 56/2 53-033 Wrocław Wrocław, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 09.04.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy: 1.1. Wykonanie usługi polegającej na organizacji minimum 5 spotkań

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Białystok, dnia 24.09.204 r. ITRO Sp. z o.o. ul. Wschodnia 46 5-58 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w ramach realizacji projektu pt. Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy ITRO współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka K2 Internet S.A. al. Solidarności 74A, 00-145 Warszawa Warszawa, 14.04.2011 biuro@k2.pl, +48 22 448 70 00, www.k2.pl DW: kontrahenci K2 Internet S.A. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Znak sprawy: ZO.POIG.6.1/WYJ/07.2014 Grodzisk Mazowiecki, dnia 20 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ MISJI GOSPODARCZYCH I WYJAZDÓW NA SPOTKANIA Z KLIENTAMI wydatek w ramach realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 12.11. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na:

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na: Poznań, 7 maja 2012 roku OGŁOSZENIE o zamówieniu na: Usługi w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na rynku niemieckim polegającej na stworzeniu opracowania zawierającego m. in. analizę

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Kraków, 28.08.2014r. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W MISJI GOSPODARCZEJ W USA W DNIACH 12-28.09.2014 DLA SPÓŁKI SUPERDEVELOPER SP. Z O.O. W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na zakup usługi zewnętrznej w związku z realizacją projektu

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na zakup usługi zewnętrznej w związku z realizacją projektu Mosina, 13.01.2012 LIMARO Tymińska, Mania Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych Spółka Jawna ul. Krasickiego 19-21 62-050 Mosina poczta@limaro.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE KONKURSOWE nr. 01/08/2012

ZAPYTANIE KONKURSOWE nr. 01/08/2012 Warszawa, dn. 24 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE nr. 01/08/2012 DOTYCZY: 73220000-0 usługi doradcze w zakresie rozwoju 79140000-7 doradztwo prawne i usługi informacyjne 79411100-9 usługi doradcze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: REC/001/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: REC/001/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE nr: REC/001/2016 I. Zamawiający: Recruitiva Sp. z o.o. ul. Wagonowa 2C 53-609 Wrocław NIP: 894-300-95-27 II. Informacje ogólne Wrocław, 23.05.2016 r. W dniu 23.05.2016 r. zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cloud Mobile Media Sp. z o.o. Adres: Ul. Targowa 9, 35-064 Rzeszów NIP: 5170359151; REGON: 180837356. Rzeszów, 06.07.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cloud Mobile Media Sp. z o.o. Adres: Ul. Targowa 9, 35-064 Rzeszów NIP: 5170359151; REGON: 180837356. Rzeszów, 06.07.2015 r. Rzeszów, 06.07.2015 r. Cloud Mobile Media Sp. z o.o. Ul. Targowa 9 35-064 Rzeszów Dariusz Błaszczak tel. 603 997 222 e-mail: darek@dotmac.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Cloud Mobile Media Sp. z o.o., w związku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/POIG 6.1/2014 pieczątka wykonawcy JA, NIŻEJ PODPISANY FORMULARZ OFERTOWY (imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania) działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Ofertodawca: Kraków, ELS POLAND SP. Z O.O. UL. WAŻEWSKIEGO KRAKÓW NIP

Ofertodawca: Kraków, ELS POLAND SP. Z O.O. UL. WAŻEWSKIEGO KRAKÓW NIP Ofertodawca: Kraków, 19.07.2018 ELS POLAND SP. Z O.O. UL. WAŻEWSKIEGO 66 30-499 KRAKÓW NIP 558 186 16 91 Zapytanie ofertowe nr 2/2018 w ramach realizacji projektu pt. Wejście na rynki zagraniczne firmy

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Skierdy, 29 czerwca2015 r. J.K.F. Spółka z o.o. ul. Puszczyka 19 05-101 Skierdy ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU EKSPORTU

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU EKSPORTU Katowice, 22.1.212r. Firma Codepay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w trakcie realizacji projektu "Plan rozwoju eksportu firmy Codepay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością " Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na rynku rosyjskim, tureckim i niemieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na rynku rosyjskim, tureckim i niemieckim Warszawa, 25.03.2015r. "POLCHIP" Sp. z o. o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 KRS 0000106226 REGON 011133557 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 I. Przedmiot zamówienia Doradztwo w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/POIG 6.1/2013. W związku z realizacją projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Eldorado Men s Collection

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/POIG 6.1/2013. W związku z realizacją projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Eldorado Men s Collection ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/POIG 6.1/2013 W związku z realizacją projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Eldorado Men s Collection przez Eldorado Men s Collection w ramach Działania 6.1 Paszport

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Grinn Sp. z o.o. ul. Wagonowa 2, Wrocław

ZAMAWIAJĄCY. Grinn Sp. z o.o. ul. Wagonowa 2, Wrocław Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- Wrocław, 15.09.2016 ZAMAWIAJĄCY Grinn Sp. z o.o. ul. Wagonowa 2, 53-609 Wrocław realizując projekt Stworzenie strategii eksportowych

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA ZAKUP AUTOMATU TOKARSKIEGO WZDŁUŻNEGO DLA FIRMY MIRMET

ZAPRASZA ZAKUP AUTOMATU TOKARSKIEGO WZDŁUŻNEGO DLA FIRMY MIRMET Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 204-2020 Jelcz-Laskowice, 206-2-07 ZAMAWIAJACY MIRMET

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 Wrocław, dnia 10 kwietnia 2017r. MEXT Sp. z o.o. ul. PRZYJAZNI, nr 103B, lok. 1 WROCŁAW, kod 53-030 ( Zamawiający ) Zaproszenie do składania ofert w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

THT-POIG-I-2/11 Świdnica, dnia 02 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

THT-POIG-I-2/11 Świdnica, dnia 02 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE THT-POIG-I-2/11 Świdnica, dnia 02 grudnia 11 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015 Warszawa, 05.05.2015r. "POLCHIP" Sp. z o. o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 KRS 0000106226 REGON 011133557 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015 I. Przedmiot zamówienia Organizacja misji gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT Legnica, 03.11.2014 r. A.T.S.ELECTRO-LUBE POLSKA S.C. Ul. Emilii Plater 25-27 59-220 Legnica ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT A.T.S.ELECTRO-LUBE POLSKA S.C. z siedzibą przy Ul. Emilii Plater 25-27, 59-220

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Zakład Produkcyjny Wyrób Mebli i Trumien Roman Stencel ul. Lęborska 35 83-340 Sierakowice fax: 058 69-94-24 Sierakowice, 02.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie Planu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. (W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 31.07.2015r)

FORMULARZ OFERTOWY. (W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 31.07.2015r) Załącznik nr 1 Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy nr tel./nr fax: e-mail: REGON: NIP: FORMULARZ OFERTOWY (W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 31.07.2015r) Woody Polska Beata Madej Ul. Longinusa Podbipięty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 Warszawa, 25.03.2015r. "POLCHIP" Sp. z o. o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 KRS 0000106226 REGON 011133557 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 I. Przedmiot zamówienia Badania marketingowe rynku rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługi doradcze w ramach realizacji projektu Partnerskiego pt.: Internacjonalizacja oferty firmy Dudek- Konstrukcje Stalowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługi doradcze w ramach realizacji projektu Partnerskiego pt.: Internacjonalizacja oferty firmy Dudek- Konstrukcje Stalowe. Oława, 27.06.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Partnerskiego: Internacjonalizacja oferty firmy Dudek- Konstrukcje Stalowe w ramach osi priorytetowej nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Bardziej szczegółowo

Łódź, dn. 28 lipca 2014 r.

Łódź, dn. 28 lipca 2014 r. Projekt Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Organika-CAR SA współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Łódź, dn. 28 lipca 2014 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. MICRO SOLUTIONS Sp. z o.o. Sp.k.

ZAMAWIAJĄCY. MICRO SOLUTIONS Sp. z o.o. Sp.k. Wrocław, 26.08.2016 ZAMAWIAJĄCY MICRO SOLUTIONS Sp. z o.o. Sp.k. ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław NIP: 8943063834 realizując projekt Zbudowanie strategii internacjonalizacji działalności w ujęciu krótkoi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka P.H.U.T.P. "Rolmako" Henryk Kowalski Psary Małe, 30-08-2013 ul. Gwarna 8 Psary Małe k. Wrześni, 62-300 Września ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 30-08-2013 W związku z realizacją przez firmę P.H.U.T.P. "Rolmako"

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Okres realizacji działań promocyjnych: od dnia podpisania umowy do 31 października 2015 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Okres realizacji działań promocyjnych: od dnia podpisania umowy do 31 października 2015 roku. Wrocław, 01.09.2014r. EuroSpektrum s.c. Katarzyna Zawadzka, Grzegorz Bratek ul. Drobnera 36/19 50-257 Wrocław biuro@eurospektrum.pl www.eurospektrum.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Warszawa, 14 lutego 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez firmę Innowacyjne Systemy Budowlane sp. z o. o. projektu pn. Eksport polskiej myśli technicznej stropy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR EX/2/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR EX/2/2016 Łódź, 1.12.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR EX/2/2016 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu w ramach programu Internacjonalizacji firmy Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Ministerstwo Środowiska zaprasza do przesyłania ofert na świadczenie usług konsultingowych

Bardziej szczegółowo

Ofertodawca: Kraków, ELS POLAND SP. Z O.O. UL. WAŻEWSKIEGO KRAKÓW NIP

Ofertodawca: Kraków, ELS POLAND SP. Z O.O. UL. WAŻEWSKIEGO KRAKÓW NIP Ofertodawca: Kraków, 19.07.2018 ELS POLAND SP. Z O.O. UL. WAŻEWSKIEGO 66 30-499 KRAKÓW NIP 558 186 16 91 Zapytanie ofertowe nr 3/2018 w ramach realizacji projektu pt. Wejście na rynki zagraniczne firmy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007-2013 Łódź, 07.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007-2013 1 Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiającym jest:

1. Zamawiającym jest: Wrocław, dnia 09-07-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POIG6.1/2014/06 NA OBSŁUGĘ NA RYNKU USA Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 6.1: Paszport do eksportu Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. data. Dane Wykonawcy. Nazwa Wykonawcy Adres Telefon Faks NIP. Zamawiający: AdBeauty Sp. z o.o. ul. Pańska 98/1 00-837 Warszawa

Załącznik nr 1. data. Dane Wykonawcy. Nazwa Wykonawcy Adres Telefon Faks NIP. Zamawiający: AdBeauty Sp. z o.o. ul. Pańska 98/1 00-837 Warszawa Załącznik nr 1 Formularz odpowiedzi do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13.03.2015 na: realizacja Planu Rozwoju Eksportu przygotowanego przez Zamawiającego data.. Nazwa Wykonawcy Adres Telefon Faks NIP Dane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2015 Warszawa, 05.05.2015r. "POLCHIP" Sp. z o. o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 KRS 0000106226 REGON 011133557 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2015 I. Przedmiot zamówienia Usługi dotyczące promocji na rynku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, 16.01.2012 r. Znak postępowania: 5/TEO/AUiPE/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/UE na opracowanie modelu biznesowego w celu internacjonalizacji firmy

Zapytanie ofertowe nr 1/UE na opracowanie modelu biznesowego w celu internacjonalizacji firmy Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania II.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Zapytanie ofertowe nr 1/UE

Bardziej szczegółowo

Kody CPV: Usługi w zakresie danych Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka Usługi badania rynku

Kody CPV: Usługi w zakresie danych Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka Usługi badania rynku Commercial Communications Sp. z o.o. S.k. ul. 28 Czerwca 1956 nr 406 /2.31 61-441 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/UE/2016 z dnia 8.04.2016 w związku z projektem o nr RPWP.01.04.01-30-0153/15, pn. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Pruszków, 7.01.2014 Vipportfolio Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 19 05-800 Pruszków ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Wdrożenie systemu komunikacji B2B dla ABE IPS i jej zagranicznych i polskich partnerów biznesowych.

Zapytanie ofertowe. Wdrożenie systemu komunikacji B2B dla ABE IPS i jej zagranicznych i polskich partnerów biznesowych. Zapytanie ofertowe Warszawa, 202--05 Zamawiający (beneficjent): ABE IPS Sp. z o.o. ul. Grzybowska 37A 00-855 Warszawa NIP: 526-00-2-90 Tytuł projektu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

MEBLOMEX Spółka Skawina, 10.06.2015 r. z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Piłsudskiego 75, 32-050 Skawina ZAPYTANIE OFERTOWE

MEBLOMEX Spółka Skawina, 10.06.2015 r. z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Piłsudskiego 75, 32-050 Skawina ZAPYTANIE OFERTOWE MEBLOMEX Spółka Skawina, 10.06.2015 r. z ograniczoną odpowiedzialnością ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usługi polegającej na zorganizowaniu misji gospodarczej przedsiębiorców zagranicznych w siedzibie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w przedsiębiorstwie Pack Service Michał Matłoka

FORMULARZ OFERTOWY. Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w przedsiębiorstwie Pack Service Michał Matłoka Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Załącznik nr 2 Wzór oferty FORMULARZ OFERTOWY w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 01/POIG/6.1/2013 z dnia 04.02.2013

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert. do dnia Nazwa zamawiającego. Numer ogłoszenia. Status ogłoszenia. Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert. do dnia Nazwa zamawiającego. Numer ogłoszenia. Status ogłoszenia. Miejsce i sposób składania ofert Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia usługi doradczej związanej z umiędzynarodowieniem polskiego przedsiębiorstwa, w związku Africa s Big 7; Johannesburg RPA 25-27.06.2017 Termin składania ofert do dnia

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. sp. k. ul. POW17 lok. 4A Łódź Polska Łódź, r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2013

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. sp. k. ul. POW17 lok. 4A Łódź Polska Łódź, r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2013 Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. sp. k. ul. POW17 lok. 4A Łódź 90-248 Polska Łódź, 21.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2013 I. Zamawiający: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 02.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 02.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE "GATO GROUP POLAND" Sp. z o.o. ul. Ateńska 61 03-978 Warszawa Warszawa, 02.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji

Bardziej szczegółowo

INERGIS SA Częstochowa dn Ul. Kisielewskiego 18/28B Częstochowa NIP: Zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych

INERGIS SA Częstochowa dn Ul. Kisielewskiego 18/28B Częstochowa NIP: Zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych INERGIS SA Częstochowa dn. 2017-08-07 Ul. Kisielewskiego 18/28B 42-215 Częstochowa NIP: 5730207319 Zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych W związku z złożeniem wniosku o dofinansowanie projekty:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/06/2014 NA ZAKUP BAZ DANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/06/2014 NA ZAKUP BAZ DANYCH Zamawiający: Michał Marciniak COATEX.EU Twardorzeczka 308 34-324 Lipowa Tel.500 063 433 fax. (22) 300 15 61 mail. ceo@coatex.eu Lipowa, dnia 10.06.2014 r. NIP: 6292294364 REGON: 240527069 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.A RPOWD/2017

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.A RPOWD/2017 Wrocław, 07.08.2017 Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.A RPOWD/2017 dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Priorytet 1 Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: 2. Opis przedmiotu zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: 2. Opis przedmiotu zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE FHU SIMA 2 Teresa Matera ogłasza zapytanie na usługi doradcze realizowane w ramach projektu Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Firmie FHU SIMA 2 Teresa Matera współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: IdeaLab program wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. Zapytanie ofertowe dotyczące najmu powierzchni biurowej nr 1/09/2014

Tytuł projektu: IdeaLab program wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. Zapytanie ofertowe dotyczące najmu powierzchni biurowej nr 1/09/2014 Białystok 8.09.2014 rok Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Tytuł projektu: IdeaLab program wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych Zapytanie

Bardziej szczegółowo

OPIS POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

OPIS POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ Szczecin, dnia 06.02.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy realizacji projektu: Podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności poprzez budowanie potencjału eksportowego przedsiębiorstwa. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE JM POLAND sp. z o.o. Ul. Ogrodowa 22 37-300 Leżajsk Leżajsk, 04.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (baza danych wraz z abonamentem na aktualizację)

ZAPYTANIE OFERTOWE (baza danych wraz z abonamentem na aktualizację) 30.10.2014r. Nr zapytania ofertowego: 5/POIG 8.1/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE (baza danych wraz z abonamentem na aktualizację) Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup baz danych (wraz

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Kraków, 03.11.2014r. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE WS ZAKUPU BAZ DANYCH POTENCJALNYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH DLA SPÓŁKI SUPERDEVELOPER SP. Z O.O. W związku z realizacją projektu unijnego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na lata

ZAPYTANIE OFERTOWE. na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na lata ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na lata 2016 2023 Zamawiający: Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: IdeaLab program wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych

Tytuł projektu: IdeaLab program wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych Białystok 6.06.2015 rok Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Tytuł projektu: IdeaLab program wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NTB Sp. z o.o. z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE NTB Sp. z o.o. z dnia Głogów Małopolski, 09.12.2015 Zamawiający: NTB Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia: Opracowanie strategii wzorniczej dla firmy NTB Sp. z o.o. na podstawie przeprowadzonego audytu wzorniczego Cel zamówienia:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OGŁOSZENIU. Termin składania ofert: do dnia do godziny

INFORMACJE O OGŁOSZENIU. Termin składania ofert: do dnia do godziny Projekt nr: WND-RPWP.01.04.01-30-0120/15 pt.: Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Planet Food Sp. z o.o. sp. k. z Kalisza poprzez realizację Planu Rozwoju Eksportu na rynku niemieckim i brytyjskim. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Marcin Ciesielski MASTERGRUPA

Marcin Ciesielski MASTERGRUPA MASTERGRUPA Busko Zdrój, dnia 09.12.2013 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-018/13-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

RPKP.05.05.00-04-005/14

RPKP.05.05.00-04-005/14 Toruń, dnia 09 kwietnia 2015 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie Plac Teatralny 2 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą A1 Promocja.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 22.03.2013r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenie kursu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty Znak postępowania: 24/16/08 Gdańsk, 01.10.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty AssisTech Sp. z o.o. związku z realizacją projektu pt: Internacjonalizacja AssisTech Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie produktu

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 03-01-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Znak: 7/6.2/2014

I. ZAMAWIAJĄCY II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Znak: 7/6.2/2014 Znak: 7/6.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05-03-2014r. dotyczące wyboru wykonawcy Wsparcia Pomostowego świadczonego w postaci usługi doradczej dla nowych przedsiębiorstw w ramach realizacji projektu Masz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. L.P. Zadanie Cena netto Podatek Vat. usługi związane z wyszukaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych

FORMULARZ OFERTOWY. L.P. Zadanie Cena netto Podatek Vat. usługi związane z wyszukaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych , (miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć oferenta) Dane Oferenta: Niniejszym składamy ofertę na realizację prac, które są niezbędne dla wprowadzenia usług firmy Cloud Mobile Media Sp. z o.o. na

Bardziej szczegółowo

Ofertodawca: Kraków, ELS POLAND SP. Z O.O. UL. WAŻEWSKIEGO KRAKÓW NIP

Ofertodawca: Kraków, ELS POLAND SP. Z O.O. UL. WAŻEWSKIEGO KRAKÓW NIP Ofertodawca: Kraków, 19.07.2018 ELS POLAND SP. Z O.O. UL. WAŻEWSKIEGO 66 30-499 KRAKÓW NIP 558 186 16 91 Zapytanie ofertowe nr 1/2018 w ramach realizacji projektu pt. Wejście na rynki zagraniczne firmy

Bardziej szczegółowo

Białystok, 02.12.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Białystok, 02.12.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Białystok, 02.12.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Firma Netbots powstała w czerwcu 2010 roku w celu świadczenia innowacyjnych e-usług.

Zapytanie ofertowe. Firma Netbots powstała w czerwcu 2010 roku w celu świadczenia innowacyjnych e-usług. Rzeszów, 24.03.2014 Zamawiający: Netbots Sp. z o.o. ul. Targowa 9 35-064 Rzeszów NIP: 813 363 38 14 www.netbots.eu Zapytanie ofertowe Netbots Sp. z o. o., w związku z realizacją projektu Eksport e-usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie nowego modelu biznesowego. Zamawiający: INCANTO Edyta Czarnecka, ul. Powstania Styczniowego 73 lok.

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie nowego modelu biznesowego. Zamawiający: INCANTO Edyta Czarnecka, ul. Powstania Styczniowego 73 lok. ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie nowego modelu biznesowego Zamawiający: INCANTO Edyta Czarnecka, ul. Powstania Styczniowego 73 lok. 2, 20-706 Lublin Przedmiot zapytania ofertowego: Kompleksowa usługa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2013 Wrocław, 23.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2013 W związku z realizacją projektu zakupu i wdrożenia Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE CENOWE nr 18/7.1.RPOWP/2017

ROZPOZNANIE CENOWE nr 18/7.1.RPOWP/2017 Białystok, dnia 21.11.2017 r. ROZPOZNANIE CENOWE nr 18/7.1.RPOWP/2017 Na przeprowadzenie szkoleń komputerowych pn. European Computer Driving Licence (ECDL) w ramach projektu pn Aktywizacja społeczno- zawodowa

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 27.03.2015 r. Zapytanie ofertowe na: Wykonanie usług prawnych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych (200 godz.) Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY 05-500 6.1 2007-13. III.

I. ZAMAWIAJĄCY 05-500 6.1 2007-13. III. ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY Ayala Sp.j. Ul. Julianowska 59a 05-500 Piaseczno II. Tytuł realizowanego Projektu Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE I.1.Nazwa i adres Zamawiającego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Szczytnicka

Bardziej szczegółowo