Microsoft Office Outlook 2003 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2003 PL. wersja 1.

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Office Outlook 2003 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2003 PL. wersja 1."

Transkrypt

1 Microsoft Office Outlook 2003 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2003 PL wersja 1.0

2 Spis treści 1. WSTĘP KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYWANIA WŁASNEGO CERTYFIKATU INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX INSTALACJA CERTYFIKATÓW INNYCH OSÓB USUWANIE WŁASNEGO CERTYFIKATU USUWANIE CERTYFIKATU INNEJ OSOBY WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZEŃSTWA WŁASNEGO CERTYFIKATU PODPISYWANIE I/LUB SZYFROWANIE POJEDYNCZYCH WIADOMOŚCI AUTOMATYCZNE PODPISYWANIE I/LUB SZYFROWANIE WYSYŁANYCH WIADOMOŚCI ODBIERANIE WIADOMOŚCI PODPISANYCH I/LUB ZASZYFROWANYCH... 36

3 1. Wstęp Microsoft Office Outlook 2003 to program, który służy do obsługi poczty elektronicznej. Umożliwia elektroniczne podpisywanie oraz szyfrowanie wysyłanych wiadomości dzięki wykorzystaniu certyfikatów w standardzie X.509 v.3, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych. Microsoft Office Outlook 2003 nie jest dostarczany wraz z systemem operacyjnym Microsoft Windows. Do jego instalacji konieczny jest pakiet biurowy Microsoft Office 2003, w którego skład wchodzi opisywany program. Niektóre funkcje programu opierają się jednak na rozwiązaniach systemowych. Należy zatem wiedzieć, że część rozwiązań programu opisanych w niniejszej instrukcji wynika po prostu z cech systemu operacyjnego a nie programu Microsoft Office Outlook Dotyczy to np. magazynu certyfikatów osobistych. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że mechanizmy te również są wykorzystywane w opisywanym oprogramowaniu i bez nich jego działanie nie byłoby możliwe, opisano je jako funkcje programu pocztowego Microsoft Office Outlook Niniejsza instrukcja opisuje jak wykorzystywać certyfikaty niekwalifikowane w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2003 i zakłada, że użytkownik programu Microsoft Office Outlook 2003 ma własny certyfikat wraz z kluczem prywatnym (w instrukcji nazywany również certyfikatem osobistym). 2. Konfiguracja skrzynki pocztowej w celu używania własnego certyfikatu Do korzystania z możliwości elektronicznego podpisywania wysyłanych wiadomości i odbierania zaszyfrowanej korespondencji elektronicznej konieczne jest posiadanie własnego certyfikatu oraz odpowiednio skonfigurowanego konta pocztowego przypisanego do tego certyfikatu. Jeżeli już posiadamy własny certyfikat, należy przystąpić do skonfigurowania konta pocztowego. W tym celu należy wybrać w menu programu Outlook 2003 pozycję Narzędzia, a następnie Opcje. W nowo otwartym oknie Opcje wybieramy zakładkę Zabezpieczenia. Microsoft Office Outlook 2003 PL Wstęp 3

4 W części okna Zaszyfrowana wiadomość wybieramy Ustawienia. Pojawi się okno Zmienianie ustawienia zabezpieczeń. Microsoft Office Outlook 2003 PL Konfiguracja skrzynki pocztowej w celu używania własnego certyfikatu 4

5 Wpisujemy własną nazwę w polu Nazwa ustawień zabezpieczeń, a następnie zaznaczamy opcję Domyślne ustawienie zabezpieczeń dla tego formatu wiadomości kryptograficznej oraz opcję Domyślne ustawienie zabezpieczeń dla wszystkich wiadomości kryptograficznych. W części okna Certyfikaty i algorytmy wybieramy certyfikat, który będzie używany do elektronicznego podpisywania wysyłanych wiadomości. Klikamy przycisk Wybierz znajdujący się po prawej stronie pola Certyfikat podpisujący. Potem w oknie Wybieranie certyfikatu zaznaczamy certyfikat. Wybór potwierdzamy przyciskiem OK. Następnie określamy Algorytm mieszania. Domyślnie wybrany jest algorytm SHA1, jednak zaawansowani użytkownicy mogą wybrać z rozwijalnej listy inny algorytm. Microsoft Office Outlook 2003 PL Konfiguracja skrzynki pocztowej w celu używania własnego certyfikatu 5

6 Następnie należy określić Certyfikat szyfrowania. Dokonujemy tego, postępując tak jak w przypadku definiowania certyfikatu podpisywania. Klikamy przycisk Wybierz znajdujący się po prawej stronie pola Certyfikat szyfrowania. Pojawi się okno wyboru certyfikatu. Do szyfrowania można użyć tego samego certyfikatu, który został wybrany do podpisywania, jednak należy podkreślić, że dla zwiększenia bezpieczeństwa do szyfrowania powinniśmy użyć innego certyfikatu niż do podpisywania. Zaznaczmy certyfikat, który chcemy dołączać do elektronicznie podpisanych wiadomości, co umożliwi innym osobom wysyłanie nam zaszyfrowanej poczty. Po zaznaczeniu certyfikatu naciskamy OK. Następnie powracamy do okna Zmienianie ustawienia zabezpieczeń. W polu Algorytm szyfrowania możemy wybrać odpowiedni algorytm. Program domyślnie proponuje algorytm 3DES, jednak zaawansowani użytkownicy mogą wybrać z rozwijalnej listy inny algorytm. Potem określamy, czy program ma automatycznie wysyłać określone przez nas wcześniej certyfikaty razem z podpisanymi wiadomościami. Jeżeli chcemy, aby ta funkcja była włączona, zaznaczamy Wyślij te certyfikaty z podpisanymi wiadomościami. W oknie Zmienianie ustawienia zabezpieczeń, klikamy przycisk OK w celu potwierdzenia wprowadzonych zmian. Konto pocztowe jest już skonfigurowane w celu używania własnego certyfikatu. Microsoft Office Outlook 2003 PL Konfiguracja skrzynki pocztowej w celu używania własnego certyfikatu 6

7 3. Instalacja własnego certyfikatu z pliku *.pfx Pliki z rozszerzeniem *.pfx są plikami zawierającymi kopię bezpieczeństwa naszego certyfikatu osobistego. Jeżeli posiadamy plik z rozszerzeniem *.pfx zawierający klucz prywatny, klucz publiczny oraz certyfikat, możemy przystąpić do jego importu. Możemy to zrobić na trzy sposoby: 1. Lokalizujemy plik na dysku, klikamy dwa razy lewym przyciskiem myszy na pliku. Uruchomi się Kreator importu certyfikatów, w którym włączamy przycisk Dalej. Następnie wskazujemy lokalizację pliku, z którego będziemy pobierać certyfikat (program domyślnie tworzy ścieżkę do importowanego certyfikatu). Klikamy Przeglądaj. Ukaże się okno, w którym w polu Pliki typu wybieramy Wymiana informacji osobistych (*.pfx;*.p12). Lokalizujemy plik *.pfx z certyfikatem, a następnie zaznaczamy go i zatwierdzamy wybór przyciskiem Otwórz. Klikamy Dalej, a następnie podajemy hasło, którym zabezpieczony jest klucz prywatny. W tym samym oknie widnieje opcja Włącz silną ochronę klucza prywatnego, której inicjacja spowoduje, że Microsoft Office Outlook 2003 PL Instalacja własnego certyfikatu z pliku *.pfx 7

8 użytkownik będzie informowany o każdym użyciu klucza prywatnego przez aplikacje. Zaznaczenie drugiej opcji Oznacz ten klucz jako eksportowalny umożliwi nam w przyszłości wykonanie kopii bezpieczeństwa kluczy. Naciskamy przycisk Dalej. Następnie zaznaczamy Automatycznie wybierz magazyn certyfikatów na podstawie typu certyfikatu i zatwierdzamy wybór przyciskiem Dalej. Microsoft Office Outlook 2003 PL Instalacja własnego certyfikatu z pliku *.pfx 8

9 Można również samodzielnie wybrać magazyn, do którego zostanie przypisany importowany certyfikat. W tym celu należy zaznaczyć Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie i wybrać Przeglądaj. Następnie wybieramy magazyn Osobisty i akceptujemy wybór przyciskiem OK. Microsoft Office Outlook 2003 PL Instalacja własnego certyfikatu z pliku *.pfx 9

10 Naciskamy Dalej, ukaże się okno z wcześniej zdefiniowanymi przez nas danymi związanymi z importem certyfikatu. Operację kończymy klikając Zakończ. Certyfikat osobisty jest już zainstalowany w programie Outlook Zaimportować certyfikat osobisty z pliku z rozszerzeniem *.pfx możemy także korzystając z menu programu Outlook W tym celu należy wybrać z menu pozycję Narzędzia, a następnie Opcje. Microsoft Office Outlook 2003 PL Instalacja własnego certyfikatu z pliku *.pfx 10

11 W nowo otwartym oknie Opcje wybieramy zakładkę Zabezpieczenia. Microsoft Office Outlook 2003 PL Instalacja własnego certyfikatu z pliku *.pfx 11

12 Następnie klikamy przycisk Importuj/Eksportuj, który znajduje się w dolnej części okna. Ukaże się nowe okno Import/eksport identyfikatora cyfrowego. Certyfikat osobisty będzie importowany, gdy zaznaczone jest pole Importuj istniejący identyfikator cyfrowy z pliku. Jeżeli tak jest, uaktywnione są pola związane z importem certyfikatu z pliku. Pierwsze pole Plik importu wypełniamy poprzez kliknięcie przycisku Przeglądaj, a następnie w nowo otwartym oknie Zlokalizuj profil zabezpieczeń wyszukujemy plik z certyfikatem, który zaznaczamy. Microsoft Office Outlook 2003 PL Instalacja własnego certyfikatu z pliku *.pfx 12

13 Klikamy Otwórz, po czym ponownie znajdziemy się w oknie Import/eksport identyfikatora cyfrowego. W polu Plik importu będzie już wpisana ścieżka dostępu do pliku z certyfikatem. Potem wypełniamy pole Hasło. Wpisujemy hasło, które zabezpiecza klucz prywatny w certyfikacie. Następnie wypełniamy pole Nazwa identyfikatora cyfrowego. Wybór zatwierdzamy przyciskiem OK. Ukaże się w okno powiadamiające o tym, że program tworzy element chroniony. Klikamy przycisk OK. Certyfikat osobisty jest już zainstalowany w programie Outlook Trzecią metodą instalacji własnego certyfikatu z pliku *.pfx jest uruchomienie Kreatora importu certyfikatów z Panelu Sterowania w systemie operacyjnym Windows. W tym celu z menu Start wybieramy Ustawienia, a następnie Panel Sterowania. Microsoft Office Outlook 2003 PL Instalacja własnego certyfikatu z pliku *.pfx 13

14 Ukaże się okno Panel sterowania. Wybieramy Opcje internetowe. W nowym oknie wybieramy zakładkę Zawartość. Microsoft Office Outlook 2003 PL Instalacja własnego certyfikatu z pliku *.pfx 14

15 Klikamy przycisk Certyfikaty. Pojawi się okno Certyfikaty. Klikamy Importuj. Teraz postępujemy jak w punkcie 1 od momentu pojawienia się Kreatora importu certyfikatów. 4. Instalacja certyfikatów innych osób Jeżeli chcemy zainstalować certyfikaty innych osób, po to, aby móc weryfikować ich podpisy elektroniczne lub szyfrować wysyłane do nich wiadomości, należy zaimportować certyfikaty tych osób do programu Outlook Możemy to zrobić na kilka sposobów. 1. Kiedy odbierzemy przesyłkę podpisaną elektronicznie z załączonym certyfikatem nadawcy, możemy zainstalować dołączony certyfikat poprzez dodanie nadawcy do książki adresowej programu Outlook UWAGA! Program Microsoft Office Outlook 2003 do przechowywania certyfikatów innych osób wykorzystuje własną książkę adresową, a nie książkę adresową systemu Windows, którą standardowo wykorzystuje Outlook Express. W oknie otrzymanej wiadomości klikamy prawym przyciskiem myszy na pole Od:, a następnie w otwartym menu kontekstowym wybieramy pozycję Dodaj do kontaktów programu Outlook. Microsoft Office Outlook 2003 PL Instalacja certyfikatów innych osób 15

16 Ukaże się okno Kontakt, w którym wybieramy zakładkę Certyfikaty. W polu Certyfikaty (identyfikatory cyfrowe) będzie znajdował się certyfikat nadawcy. Możemy zapoznać się ze szczegółami certyfikatu nadawcy klikając przycisk Właściwości znajdujący się w prawej części zakładki. Microsoft Office Outlook 2003 PL Instalacja certyfikatów innych osób 16

17 W celu zamknięcia okna Właściwości certyfikatu klikamy przycisk OK. Ponownie znajdziemy się w oknie Kontakt, gdzie klikamy przycisk Zapisz i zamknij. W przypadku, gdy nadawca jest już na naszej liście Kontaktów, program powiadomi nas o tym automatycznie w formie poniższego komunikatu. Microsoft Office Outlook 2003 PL Instalacja certyfikatów innych osób 17

18 Zaznaczamy opcję Aktualizuj nowe informacje z tego kontaktu w kontakcie istniejącym. Żeby zatwierdzić wybór, klikamy OK. Certyfikat nadawcy jest już zainstalowany. 2. Następnym sposobem na zaimportowanie certyfikatu innej osoby do programu pocztowego Outlook 2003 jest pobranie jej certyfikatu ze strony internetowej Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM a następnie postępowanie według dalszych wskazówek. Certyfikat osoby wyszukujemy według jej adresu , nazwy podmiotu (imienia i nazwiska) lub numeru seryjnego certyfikatu. Klikamy Szukaj, a następnie z listy wyszukanych certyfikatów (w przypadku, gdy osoba ma ich kilka) wybieramy certyfikat, który chcemy zainstalować. Należy wybrać certyfikat, który posiada status Ważny. Microsoft Office Outlook 2003 PL Instalacja certyfikatów innych osób 18

19 Klikamy na przycisk Zapisz binarnie wybranego przez nas certyfikatu. Ukaże się okno, które umożliwi zapis certyfikatu na dysku. W przeglądarce internetowej Microsoft Internet Explorer będzie to poniższe okno. Należy wybrać przycisk Zapisz, co spowoduje wyświetlenie nowego okna. Umożliwi ono zmianę nazwy pliku z certyfikatem oraz wybór lokalizacji, na której zostanie zapisany certyfikat. Microsoft Office Outlook 2003 PL Instalacja certyfikatów innych osób 19

20 Wybór zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. Plik z certyfikatem zostanie zapisany na wcześniej podanej lokalizacji. Następnie dokonujemy instalacji certyfikatu według punktu 3. Opisana wyżej metoda pobierania certyfikatów dotyczy certyfikatów wydawanych przez CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji. Pobieranie certyfikatów innych wystawców może przebiegać inaczej. 3. Jeżeli posiadamy certyfikat innej osoby zapisany w pliku, możemy zaimportować go używając książki adresowej programu Outlook W tym celu z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Książka adresowa. Ukaże się okno Książka adresowa, gdzie w menu klikamy Plik, a następnie Nowa pozycja. Wyświetlone zostanie okno Nowa pozycja, gdzie zaznaczamy z listy Nowy kontakt i klikamy OK. Microsoft Office Outlook 2003 PL Instalacja certyfikatów innych osób 20

21 Ukaże się okno Kontakt. W zakładce Ogólne wpisujemy informacje o osobie, której certyfikat będzie importowany. Wybieramy zakładkę Certyfikaty, a następnie klikamy przycisk Importuj. Microsoft Office Outlook 2003 PL Instalacja certyfikatów innych osób 21

22 W nowo otwartym oknie Lokalizuj certyfikat wyszukujemy plik z certyfikatem, zaznaczamy plik, a następnie klikamy Otwórz. Powracamy automatycznie do zakładki Certyfikaty. Zaimportowany certyfikat zostanie umieszczony w polu Certyfikaty (identyfikatory cyfrowe). Klikamy przycisk Zapisz i zamknij. Microsoft Office Outlook 2003 PL Instalacja certyfikatów innych osób 22

23 Jeżeli pojawi się okno z informacją, że Nazwa lub adres tego kontaktu jest już w tym folderze, zaznaczamy Aktualizuj nowe informacje z tego kontaktu w kontakcie istniejącym i klikamy OK. 5. Usuwanie własnego certyfikatu Żeby usunąć własny certyfikat, należy skorzystać z opcji internetowych systemu operacyjnego Windows. Z menu Start wybieramy Ustawienia, a następnie Panel Sterowania. Ukaże się okno Panel Sterowania, w którym uruchamiamy Opcje internetowe. Microsoft Office Outlook 2003 PL Usuwanie własnego certyfikatu 23

24 Pojawi się okno Właściwości: Internet, w którym klikamy zakładkę Zawartość. Potem klikamy przycisk Certyfikaty. Microsoft Office Outlook 2003 PL Usuwanie własnego certyfikatu 24

25 Pojawi się okno Certyfikaty ; w nim zaznaczamy certyfikat, który chcemy usunąć. Klikamy Usuń. Pojawi się okno z pytaniem, czy chcemy usunąć certyfikat. Klikamy Tak. Zaznaczony wcześniej certyfikat jest już usunięty. 6. Usuwanie certyfikatu innej osoby Jeżeli chcemy usunąć certyfikat innej osoby, powinniśmy wybrać w menu programu Outlook 2003 pozycję Narzędzia, a następnie Książka adresowa. Microsoft Office Outlook 2003 PL Usuwanie certyfikatu innej osoby 25

26 W nowo otwartym oknie Książka adresowa w polu Pokaż nazwy z: wybieramy grupę zawierającą kontakt do osoby, której certyfikat chcemy usunąć. Następnie dwukrotnie klikamy wybrany kontakt. Ukaże się okno Kontakt, wybieramy zakładkę Certyfikaty i zaznaczamy certyfikat, który chcemy usunąć. Microsoft Office Outlook 2003 PL Usuwanie certyfikatu innej osoby 26

27 Jeżeli na liście jest kilka certyfikatów, w celu zidentyfikowania certyfikatu do usunięcia należy skorzystać z informacji o danym certyfikacie, które są dostępne po kliknięciu przycisku Właściwości. Zaznaczamy certyfikat i klikamy Właściwości. Aby zamknąć okno Właściwości, klikamy OK. Microsoft Office Outlook 2003 PL Usuwanie certyfikatu innej osoby 27

28 W ten sposób postępujemy ze wszystkimi certyfikatami, aż zlokalizujemy certyfikat, który chcemy usunąć. W celu usunięcia certyfikatu zaznaczamy certyfikat, a następnie klikamy Usuń. Aby program zapamiętał wprowadzone zmiany, klikamy przycisk Zapisz i zamknij. Zaznaczony wcześniej certyfikat jest już usunięty. 7. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa własnego certyfikatu W celu wykonania kopii bezpieczeństwa własnego certyfikatu należy z menu programu Outlook 2003 wybrać Narzędzia, a następnie Opcje. Microsoft Office Outlook 2003 PL Wykonywanie kopii bezpieczeństwa własnego certyfikatu 28

29 W nowo otwartym oknie wybieramy zakładkę Zabezpieczenia. Microsoft Office Outlook 2003 PL Wykonywanie kopii bezpieczeństwa własnego certyfikatu 29

30 Klikamy przycisk Importuj/Eksportuj, który znajduje się w dolnej części okna, po czym pojawi się okno Import/eksport identyfikatora cyfrowego. Zaznaczamy Eksportuj identyfikator cyfrowy do pliku. Uaktywnione zostaną pola związane z eksportem certyfikatu do pliku. W polu Identyfikator cyfrowy określamy, który z naszych certyfikatów (w przypadku, gdy mamy ich kilka) będzie eksportowany. Klikamy Wybierz, a następnie w nowym oknie Wybieranie certyfikatu zaznaczamy certyfikat, który będzie eksportowany. Klikamy OK. Microsoft Office Outlook 2003 PL Wykonywanie kopii bezpieczeństwa własnego certyfikatu 30

31 W polu Nazwa pliku należy podać ścieżkę dostępu oraz nazwę dla pliku, który zostanie utworzony w czasie eksportu certyfikatu. Klikamy Przeglądaj, a następnie w nowo otwartym oknie Zlokalizuj profil zabezpieczeń, wskazujemy lokalizację oraz wpisujemy nazwę pliku w polu Nazwa pliku. Klikamy Zapisz, po czym znajdziemy się ponownie w oknie Import/eksport identyfikatora cyfrowego. Aby zabezpieczyć nasz klucz prywatny w certyfikacie należy wpisać hasło w polu o nazwie Hasło, a następnie wpisać je ponownie w polu Potwierdzenie. Jeżeli planujemy import certyfikatu z utworzonego pliku do innych programów, w celu zwiększenia kompatybilności należy zaznaczyć opcję Zgodny z programem Microsoft Internet Explorer 4.0. Należy jednak pamiętać, że zaznaczenie tej opcji skutkuje obniżeniem bezpieczeństwa eksportowanego pliku. Jeżeli zaznaczymy opcję Usuń identyfikator cyfrowy z systemu, po zakończonym eksporcie nasz certyfikat osobisty zostanie usunięty z systemu i będzie znajdował się tylko w wyeksportowanym pliku. Klikamy OK, aby kontynuować proces eksportu własnego certyfikatu. Ukaże się okno informujące, że program żąda dostępu do elementu chronionego. Microsoft Office Outlook 2003 PL Wykonywanie kopii bezpieczeństwa własnego certyfikatu 31

32 Klikamy OK, aby zakończyć proces eksportu certyfikatu. We wcześniej zdefiniowanym katalogu został utworzony plik z certyfikatem osobistym. 8. Podpisywanie i/lub szyfrowanie pojedynczych wiadomości W celu elektronicznego podpisania stworzonej przez nas wiadomości należy w oknie, w którym edytujemy wiadomość, kliknąć przycisk. Jeżeli chcemy zaszyfrować wiadomość, należy kliknąć przycisk. Następnie możemy wysłać wiadomość klikając przycisk Wyślij. Złożenie podpisu elektronicznego przez nadawcę pod wysyłaną wiadomością i jego pozytywna weryfikacja przez odbiorcę daje pewność, że nadawca jest prawdziwym autorem wiadomości oraz że treść wiadomości nie została zmodyfikowana. Szyfrowanie wiadomości daje pewność, że osoba nieuprawniona nie może przeczytać wysyłanej wiadomości. Należy zaznaczyć, że samo szyfrowanie nie zabezpiecza przed zmodyfikowaniem wiadomości. Dlatego też przy szyfrowaniu należy zawsze dołączać elektroniczny podpis uzyskując w ten sposób najwyższy stopień zabezpieczenia wiadomości. Jeżeli przyciski elektronicznego podpisywania oraz szyfrowania nie są widoczne na pasku narzędzi okna, w którym edytujemy wiadomość, możemy je tam dodać. Dodawanie przycisków elektronicznego podpisywania i szyfrowania możliwe jest tylko w przypadku, gdy mamy zdefiniowane Ustawienia zabezpieczeń wraz z podanym certyfikatem osobistym dla konta, z którego będziemy wysyłać wiadomość (szczegółowe informacje o definiowaniu Ustawień zabezpieczeń znajdują się w rozdziale II niniejszej instrukcji Konfiguracja skrzynki pocztowej w celu używania własnego certyfikatu ). W celu dodania przycisków należy z menu okna, w którym piszemy wiadomość, wybrać pozycję Narzędzia, a następnie Dostosuj. Microsoft Office Outlook 2003 PL Podpisywanie i/lub szyfrowanie pojedynczych wiadomości 32

33 W oknie Dostosowywanie wybieramy zakładkę Polecenia. W polu Kategorie zaznaczamy pozycję Standardowy. W polu Polecenia wyszukujemy na liście pozycję Opatrz wiadomość podpisem cyfrowym, a następnie przeciągamy nowy przycisk na pasek narzędzi okna, w którym edytujemy wiadomość. W ten sam sposób postępujemy z przyciskiem Szyfruj treść i załączniki wiadomości. Na końcu zamykamy okno Dostosowywanie przyciskiem Zamknij. 9. Automatyczne podpisywanie i/lub szyfrowanie wysyłanych wiadomości Możemy zdefiniować automatyczne podpisywanie i/lub szyfrowanie wszystkich wysyłanych przez nas wiadomości. Aby tę funkcję włączyć, należy w menu programu Outlook 2003 wybrać Narzędzia, a następnie Opcje. Microsoft Office Outlook 2003 PL Automatyczne podpisywanie i/lub szyfrowanie wysyłanych wiadomości 33

34 Wybieramy zakładkę Zabezpieczenia, a następnie w części Zaszyfrowana wiadomość możemy zaznaczyć opcje: - Szyfruj treść i załączniki wysyłanych wiadomości, - Dodaj podpis cyfrowy do wysyłanych wiadomości. Microsoft Office Outlook 2003 PL Automatyczne podpisywanie i/lub szyfrowanie wysyłanych wiadomości 34

35 Zaznaczenie opcji Szyfruj treść i załączniki wysyłanych wiadomości spowoduje, że treść i załączniki wysyłanych wiadomości będą automatycznie szyfrowane, natomiast zaznaczenie opcji Dodaj podpis cyfrowy do wysyłanych wiadomości spowoduje, że każda wysyłana przez nas wiadomość będzie automatycznie podpisywana elektronicznie. Zaznaczenie obu opcji umożliwi automatyczne podpisywanie i szyfrowanie wszystkich wysyłanych wiadomości. Należy pamiętać, że aby móc szyfrować wiadomości, trzeba mieć zainstalowany certyfikat osoby, do której wysyłamy wiadomość. Bez niego nie będzie możliwe szyfrowanie. W przypadku próby szyfrowania wiadomości do osoby, której certyfikat nie został umieszczony w książce adresowej programu Outlook 2003, wyświetlony zostanie komunikat: Microsoft Office Outlook 2003 PL Automatyczne podpisywanie i/lub szyfrowanie wysyłanych wiadomości 35

36 Oznaczać to będzie, że aby zaszyfrować wiadomość do podanego w oknie adresata, konieczne jest dodanie jego certyfikatu do książki adresowej według procedury opisanej w rozdziale Instalacja certyfikatów innych osób niniejszej instrukcji. 10. Odbieranie wiadomości podpisanych i/lub zaszyfrowanych Jeżeli otrzymamy wiadomość, która została elektronicznie podpisana, program Outlook 2003 automatycznie oznaczy tę wiadomość w naszej Skrzynce odbiorczej symbolem koperty z kotylionem kłódką. Jeżeli będzie to wiadomość zaszyfrowana, obok wiadomości będzie widoczny symbol koperty z. W przypadku wiadomości elektronicznie podpisanej oraz zaszyfrowanej zobaczymy także symbol koperty z kłódką. Wiadomości, które nie zostały przez nadawców elektronicznie podpisane ani zaszyfrowane, są oznaczane tylko symbolem koperty. Jeżeli otworzymy podpisaną i/lub zaszyfrowaną przez nadawcę wiadomość, program Outlook 2003 wyświetli o tym informacje w postaci symboli: podpisu elektronicznego i/lub zaszyfrowania. Symbole wyświetlane są po prawej stronie, powyżej treści wiadomości. Jeżeli wiadomość będzie tylko elektronicznie podpisana ukaże się symbol kotylionu, jeżeli będzie tylko zaszyfrowana - ukaże się symbol kłódki. W przypadku, gdy wiadomość będzie elektronicznie podpisana i zaszyfrowana, ukażą się obok siebie dwa symbole: kłódki i kotylionu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat elektronicznego podpisu otrzymanej wiadomości, należy kliknąć symbol kotylionu, w wyniku czego ukaże się niżej przedstawione okno informujące o tym, czy elektroniczny podpis jest prawidłowy i wiarygodny. Microsoft Office Outlook 2003 PL Odbieranie wiadomości podpisanych i/lub zaszyfrowanych 36

37 W oknie istnieje możliwość zaznaczenia opcji Ostrzegaj przed błędami w cyfrowo podpisanej poczcie przed otwarciem wiadomości, która powinna być zaznaczona, aby Outlook 2003 powiadamiał o ewentualnych błędach w elektronicznie podpisanej poczcie przed jej otwarciem. Jeżeli weryfikacja elektronicznego podpisu przebiegła pozytywnie, w tytule okna ukaże się treść Podpis cyfrowy: prawidłowy oraz kolorowy znak kotylionu wewnątrz okna. Dokładniejsze informacje można uzyskać po kliknięciu przycisku Szczegóły, co spowoduje wywołanie niżej przedstawionego okna Właściwości zabezpieczeń wiadomości. To samo okno otworzy się po kliknięcie symbolu kłódki w oknie edycji wiadomości. W oknie tym przedstawione zostaną informacje związane z szyfrowaniem (gdy wiadomość jest jedynie zaszyfrowana) bądź szyfrowaniem i elektronicznym podpisem (gdy wiadomość jest zaszyfrowana oraz elektronicznie podpisana). Microsoft Office Outlook 2003 PL Odbieranie wiadomości podpisanych i/lub zaszyfrowanych 37

38 Zaznaczając odpowiednie wpisy w oknie można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat użytych zabezpieczeń. Informacje będą wyświetlane w polu Opis. Poniżej przestawiono zawartość pola Opis dla kolejnych wpisów dotyczących zabezpieczeń wiadomości, której elektroniczny podpis nadawcy został pozytywnie zweryfikowany, a rozszyfrowanie przebiegło poprawnie. Wpis: Temat: Opis: Wpis: Warstwa szyfrowania Opis: Wpis: Warstwa podpisu cyfrowego Opis: Wpis: Podpisano: Opis: Wpisy Warstwa szyfrowania oraz Podpisano mogą zostać dodatkowo rozwinięte poprzez zaznaczenie określonej pozycji i kliknięcie przycisku Pokaż szczegóły, co spowoduje wyświetlenie Microsoft Office Outlook 2003 PL Odbieranie wiadomości podpisanych i/lub zaszyfrowanych 38

39 dodatkowych informacji oraz umożliwi zapoznanie się z certyfikatem użytym do podpisania lub zaszyfrowania wiadomości. Jeżeli otrzymamy wiadomość, dla której weryfikacja elektronicznego podpisu przebiegła negatywnie, program Outlook 2003 powiadomi o tym użytkownika podczas otwierania wiadomości poniższym komunikatem. Negatywna weryfikacja podpisu będzie miała dodatkowo swoje odzwierciedlenie w tytule okna komunikatu, gdzie zobaczymy treść Podpis cyfrowy: nieprawidłowy oraz za pomocą ikony kotylionu, który będzie czarno-biały z wykrzyknikiem na czerwonym tle. Aby poznać szczegółowe informacje dotyczące błędnie zweryfikowanego podpisu elektronicznego, należy kliknąć przycisk Szczegóły. W nowo otwartym oknie zostaną przedstawione informacje o warstwach zabezpieczeń. Microsoft Office Outlook 2003 PL Odbieranie wiadomości podpisanych i/lub zaszyfrowanych 39

40 Zabezpieczenia, które zostały naruszone, będą oznaczone wykrzyknikiem. Poniżej przedstawiono zawartość pola Opis kolejnych pozycji zabezpieczeń wiadomości, dla której weryfikacja elektronicznego podpisu przebiegła negatywnie. Wpis: Temat: Opis: Wpis: Warstwa podpisu cyfrowego Opis: Wpis: Podpisano: Opis: Aby zapoznać się ze szczegółami elektronicznego podpisu, należy rozwinąć wpis Podpisano. W tym celu zaznaczamy wpis Podpisano i klikamy przycisk Pokaż szczegóły. Pojawi się okno Podpis z informacjami o podpisie elektronicznym i certyfikacie. Microsoft Office Outlook 2003 PL Odbieranie wiadomości podpisanych i/lub zaszyfrowanych 40

41 W odróżnieniu od wiadomości, dla której weryfikacja podpisu elektronicznego przebiegła pozytywnie, okno Podpis zawiera ikonę podpisu z wykrzyknikiem na czerwonym tle. Potwierdzenie tej informacji znajduje się także w polu Stan podpisu, gdzie widnieje komunikat o błędzie Błąd: Treść wiadomości mogła ulec zmianie. Okno zamykamy przyciskiem Zamknij. Jeżeli w niżej przedstawionym oknie Podpis cyfrowy: nieprawidłowy wybierzemy przycisk Wyświetl wiadomość, ukaże się okno wiadomości ze znakiem po prawej stronie, z czerwoną linią nad treścią wiadomości oraz wpisem Wystąpiły problemy z podpisem. Kliknij przycisk podpisu, aby uzyskać szczegółowe informacje w polu Podpis. Microsoft Office Outlook 2003 PL Odbieranie wiadomości podpisanych i/lub zaszyfrowanych 41

42 Treść wiadomości można wyświetlić klikając przycisk Wyświetl wiadomość, należy jednak wziąć pod uwagę, że naruszone zostały zabezpieczenia wiadomości, a zatem jest ona niewiarygodna i nie ma pewności co do autentyczności jej treści. Jeżeli klikniemy przycisk, ukaże się okno Podpis cyfrowy: nieprawidłowy identyczny jak wcześniej opisywane, jednakże bez przycisku Wyświetl wiadomość. Jeżeli otrzymamy wiadomość z elektronicznym podpisem weryfikowanym przy pomocy certyfikatu, który jest już nieważny, program Outlook Express powiadomi o tym użytkownika również za pomocą powyższego okna Podpis cyfrowy: nieprawidłowy. Microsoft Office Outlook 2003 PL Odbieranie wiadomości podpisanych i/lub zaszyfrowanych 42

43 Jest to identyczne okno, jak to, które pojawia się przy otwieraniu zmodyfikowanej wiadomości, ale po wybraniu przycisku Szczegóły i w nowo otwartym oknie Właściwości zabezpieczeń wiadomości oraz po zaznaczeniu pozycji Podpisano ukaże się w polu Opis komunikat o odwołanym certyfikacie. W polu Opis dla wpisu Podpisano zobaczymy komunikat: Informacja ta świadczy o tym, że certyfikat nadawcy użyty do weryfikacji elektronicznego podpisu jest nieważny. Jeżeli wybierzemy przycisk Pokaż szczegóły, ukaże się okno Podpis. Microsoft Office Outlook 2003 PL Odbieranie wiadomości podpisanych i/lub zaszyfrowanych 43

44 W polu Stan podpisu będzie widniał wpis Błąd: Wystąpiły problemy ze sprawdzeniem certyfikatu użytego do utworzenia tego podpisu, natomiast w polu Stan certyfikatu ukaże się wpis Błąd: Certyfikat użyty do utworzenia tego podpisu znajduje się na aktualnej Liście odwołań certyfikatów. Microsoft Office Outlook 2003 PL Odbieranie wiadomości podpisanych i/lub zaszyfrowanych 44

Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL. wersja 1.

Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL. wersja 1. Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office Outlook 2003 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2003 PL. wersja 1.2.

Microsoft Office Outlook 2003 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2003 PL. wersja 1.2. Microsoft Office Outlook 2003 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2003 PL wersja 1.2.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL. wersja 1.2

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL. wersja 1.2 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL wersja 1.2 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL. wersja 1.2

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL. wersja 1.2 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL wersja 1.2 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2010 PL. wersja 1.1

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2010 PL. wersja 1.1 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2010 PL wersja 1.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2003 PL. wersja 1.2.

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2003 PL. wersja 1.2. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2003 PL wersja 1.2.2 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2010 PL. wersja 1.1

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2010 PL. wersja 1.1 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2010 PL wersja 1.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office Outlook 2007 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2007 PL. wersja 1.

Microsoft Office Outlook 2007 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2007 PL. wersja 1. Microsoft Office Outlook 2007 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2007 PL wersja 1.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1.

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1. Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. WYKORZYSTANIE CERTYFIKATÓW SERWERÓW

Bardziej szczegółowo

Outlook Instrukcja podpisywania i szyfrowania wiadomości certyfikatem niekwalifikowanym.

Outlook Instrukcja podpisywania i szyfrowania wiadomości  certyfikatem niekwalifikowanym. Outlook 2016. Instrukcja podpisywania i szyfrowania wiadomości e-mail certyfikatem niekwalifikowanym. Białystok, 16-08-2017 Spis treści 1 Podpisywanie wiadomości e-mail certyfikatem niekwalifikowanym....

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA WŁASNEGO CERTYFIKATU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szyfrowania poczty do ESKOM. na przykładzie wykorzystania narzędzia MS Outlook

Instrukcja szyfrowania poczty do ESKOM. na przykładzie wykorzystania narzędzia MS Outlook Instrukcja szyfrowania poczty do ESKOM na przykładzie wykorzystania narzędzia MS Outlook Dokument ten ma charakter ogólnodostępny, jednak nie może być rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie, w całości

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 2000

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 2000 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 2000 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie....3 2. Rozpoczęcie pracy....3 3. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych....3 3.1. Wysyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.2 Spis treści 1 ZAKUP I AKTYWACJA CERTYFIKATU BASIC ID... 3 1.1. GENEROWANIE PARY KLUCZY... 13 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2015 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. wersja 1.8

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. wersja 1.8 Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 1.8 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU Z KARTY KRYPTOGRAFICZNEJ W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM... 3 Wczytanie danych z karty CryptoCERTUM...

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

PGP - Pretty Good Privacy. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w programie PGP

PGP - Pretty Good Privacy. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w programie PGP PGP - Pretty Good Privacy Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w programie PGP Spis treści: Wstęp...3 Tworzenie klucza prywatnego i certyfikatu...3 Import kluczy z przeglądarki...9 2 Wstęp PGP - to program

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do instalacji certyfikatów należy zweryfikować czy są spełnione poniższe wymagania systemowe.

Przed przystąpieniem do instalacji certyfikatów należy zweryfikować czy są spełnione poniższe wymagania systemowe. INSTRUKCJA INSTALACJI CERTYFIKATU INTERNETOWEGO (U2A) Działania wymagane wskazano w punktach I.1 - I.4 Działania opcjonalne (zalecane) w punktach I.5-I.6. I.1. Wymagania systemowe Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Dodanie strony aplikacji SAC do strefy intranetowej

Dodanie strony aplikacji SAC do strefy intranetowej Opis konfiguracji ustawień sieci i przeglądarki dla potrzeb Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC) Aby móc poprawnie pracować w Statystycznej Aplikacji Centralnej musimy odpowiednio skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 7.0 PL. wersja 1.1

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 7.0 PL. wersja 1.1 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 7.0 PL wersja 1.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. WYKORZYSTANIE CERTYFIKATÓW SERWERÓW WWW... 3 3. WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Instalacja certyfikatu CCK NBP w przeglądarce Internet Explorer

Instalacja certyfikatu CCK NBP w przeglądarce Internet Explorer Instalacja certyfikatu CCK NBP w przeglądarce Internet Explorer 1. W celu zainstalowania certyfikatu urzędu certyfikacji CCK NBP lub CCK-TEST w przeglądarce internetowej, należy uruchomić stronę internetową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu Microsoft Code Signing wersja 1.4 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 4 3. WERYFIKACJA... 9 3.1. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW... 9 3.1.1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w oprogramowaniu Mozilla Firefox 10.0.x PL. wersja 1.3

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w oprogramowaniu Mozilla Firefox 10.0.x PL. wersja 1.3 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 10.0.x PL wersja 1.3 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZĘDÓW POŚREDNICH... 3 3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2016 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Repozytorium Cyfrowe BN

Repozytorium Cyfrowe BN 1 Repozytorium Cyfrowe BN Instrukcja pozyskiwania certyfikatu oraz importowania certyfikatu osobistego w celu dodatkowej weryfikacji użytkownika podczas logowania do systemu 2 Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instalacja certyfikatu CCK NBP w przeglądarce Mozilla Firefox

Instalacja certyfikatu CCK NBP w przeglądarce Mozilla Firefox Instalacja certyfikatu CCK NBP w przeglądarce Mozilla Firefox 1. W celu zainstalowania certyfikatu urzędu certyfikacji CCK NBP lub CCK-TEST w przeglądarce internetowej należy uruchomić stronę internetową

Bardziej szczegółowo

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0 Exchange 2013 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU (NA PRZYKŁADZIE CERTYFIKATU TYPU WILDCARD I DOMENY

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji komunikacyjnej modułu pl.id

Instalacja aplikacji komunikacyjnej modułu pl.id Instalacja aplikacji komunikacyjnej modułu pl.id Spis treści 1. Wymagania... 3 2. Import certyfikatu osobistego... 3 3. Uzyskanie odcisku palca (Thumbprint) certyfikatu prywatnego... 7 4. Instalacja aplikacji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu pocztowego Outlook Express i toŝsamości.

Konfiguracja programu pocztowego Outlook Express i toŝsamości. Konfiguracja programu pocztowego Outlook Express i toŝsamości. Kiedy mamy juŝ załoŝone konto internetowe warto skonfigurować poprawnie swój program pocztowy. Mamy wprawdzie spory wybór ale chyba najpowszechniejszym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik.

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Rejestracja certyfikatu w Płatniku Aby zarejestrować certyfikat w Płatniku proszę postępować zgodnie z instrukcją poniżej. Proszę uruchomić

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Elektronicznie podpisany przez Narodowy Bank Polski Data: 2017.10.19 13:22:17 +02'00' System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

Usuwanie ustawień sieci eduroam

Usuwanie ustawień sieci eduroam Wymagania wstępne Aby korzystać z sieci eduroam działającej na Politechnice Lubelskiej należy 1. posiadać działający adres e-mail w domenie pollub.pl, który zazwyczaj ma postać i.nazwisko@pollub.pl (w

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Strzelin 2012 Certyfikat niekwalifikowany pozwala podpisywać korespondencję elektroniczną za pomocą podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja poczty IMO dla urządzeń mobilnych z systemem ios oraz Android.

Konfiguracja poczty IMO dla urządzeń mobilnych z systemem ios oraz Android. Konfiguracja poczty IMO dla urządzeń mobilnych z systemem ios oraz Android. Konfiguracja programu pocztowego dla urządzeń z systemem Android. W zależności od marki telefonu, użytej nakładki systemowej

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9 1. Instalacja certyfkatu na OS X 10.9 2. Konfguracja Maila na OS X 10.9 3. Podpisywanie na OS X 10.9 4. Instalacja certyfkatu na IOS 7 5. Konfguracja Maila na IOS 7 6. Podpisywanie na IOS7 7. Konfguracja

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja klienta pocztowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Exchange 2007 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2007 wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

Exchange 2007 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2007 wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Exchange 2007 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2007 wersja 1.1 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU... 3 2. WYSYŁANIE ŻĄDANIA DO CERTUM... 4 5. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b wersja 1.7 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA CERTYFIKATU W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM... 3 2.1. WCZYTANIE DANYCH Z

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Konfiguracja skrzynki nadawczej, z której wysyłane będą paski do pracowników

Płace Optivum. Konfiguracja skrzynki nadawczej, z której wysyłane będą paski do pracowników Płace Optivum Jak drogą elektroniczną wysyłać pracownikom paski z list płac? Program Płace Optivum wyposażany jest w mechanizm umożliwiający wysyłanie pasków z zatwierdzonych list płac za pomocą poczty

Bardziej szczegółowo

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie.

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Po udanej konfiguracji połączenia internetowego możemy rozpocząć konfigurację konta pocztowego. Po pierwsze, skoro od teraz będziemy często uruchamiać program

Bardziej szczegółowo

The Bat 3.5.30. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu The Bat. wersja 1.0

The Bat 3.5.30. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu The Bat. wersja 1.0 The Bat 3.5.30 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu The Bat wersja 1.0 Spis treści 1. PRZYGOTOWANIE PARAMETRÓW PROGRAMU DO INSTALACJI CERTYFIKATÓW... 3 1.1. KORZYSTANIE Z PROGRAMOWEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie aplikacji Plan lekcji w przeglądarce Internet Explorer

Uruchomienie aplikacji Plan lekcji w przeglądarce Internet Explorer Uruchomienie aplikacji Plan lekcji w przeglądarce Internet Explorer Aplikacja Plan lekcji wykonana jest w technologii ClickOnce. Przeglądarki internetowe na ogół domyślnie blokują uruchamianie aplikacji

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI... 2

I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI... 2 Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR U2A Spis treści I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI... 2 IV. OBSŁUGA WNIOSKU CERTYFIKACYJNEGO... 2 IV.1. Złożenie wniosku

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do podpisu cyfrowego npodpis

Aplikacja do podpisu cyfrowego npodpis ABS Bank Spółdzielczy Aplikacja do podpisu cyfrowego npodpis (instrukcja użytkownika) Wersja 1.0 http://www.absbank.pl 1. Aplikacja do podpisu cyfrowego - npodpis Słownik pojęć: Aplikacja do podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2016 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

ZESTAW LABORATORYJNY I ZESTAW FARMACEUTYCZNY : Instrukcja instalacji

ZESTAW LABORATORYJNY I ZESTAW FARMACEUTYCZNY : Instrukcja instalacji ZESTAW LABORATORYJNY I ZESTAW FARMACEUTYCZNY : Instrukcja instalacji Spis treści SPIS TREŚCI 2 1. INSTRUKCJA INSTALACJI I DEZINSTALACJI 3 1.1. Instalacja i konfiguracja wersji jednostanowiskowej 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Po wybraniu formatu wskazujemy ścieżkę, gdzie archiwum ma zostać zapisane. Ścieżka wraz z nazwą pliku zostanie wyświetlona

Po wybraniu formatu wskazujemy ścieżkę, gdzie archiwum ma zostać zapisane. Ścieżka wraz z nazwą pliku zostanie wyświetlona Dodawanie plików do archiwum Najczęściej spotykanymi formatami stosowanymi do kompresowania plików lub folderów są:.zip,.7z i.rar Popularnym darmowym programem do archiwizowania i rozpakowywania archiwum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 1: Instalacja certyfikatu niekwalifikowanego w systemie Microsoft Windows:

Instrukcja 1: Instalacja certyfikatu niekwalifikowanego w systemie Microsoft Windows: Instrukcja 1: Instrukcja zawnioskowania, pobrania i zainstalowania Certyfikatu Użytkownika wydanego przez Miasto Poznań Zarząd transportu Miejskiego w Poznaniu, oraz podpisywania Niekwalifikowanym Podpisem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1. Instalacja na nową kartę... 3 2.2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Instalacja certyfikatu

Instalacja certyfikatu Warunkiem poprawnej autoryzacji użytkownika w aplikacji AZU jest zainstalowanie tzw. klucza firmowego w przeglądarce internetowej, wydanego przez NBP w systemie DOCert NBP. Weryfikacja poprawności oraz

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR (A2A) I DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI KDPW_TR W TRYBIE A2A... 2 II WYMAGANIA SYSTEMOWE...

Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR (A2A) I DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI KDPW_TR W TRYBIE A2A... 2 II WYMAGANIA SYSTEMOWE... Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR (A2A) Spis treści I DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI KDPW_TR W TRYBIE A2A... 2 II WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III WNIOSEK CERTYFIKACYJNY... 3 IV STATUS ZGŁOSZENIA CERTYFIKACYJNEGO...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z podpisywania cyfrowo widomości elektronicznych wymaga kilku spełnionych warunków:

Korzystanie z podpisywania cyfrowo widomości elektronicznych wymaga kilku spełnionych warunków: 1. Wstęp Korzystanie z podpisywania cyfrowo widomości elektronicznych wymaga kilku spełnionych warunków: 1. Skonfigurowanie dobrze klienta pocztowego dla adresu uczelnianego: imie.nazwiasko@student.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Viewer-a do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo