INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWENTARYZACJA BUDOWLANA"

Transkrypt

1 projektowe em.forma, Brzeźno, ul. Świerkowa 16 Adaptacja budynku Sądu Rejonowego na potrzeby administracji samorządowej w Koninie INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO - SEGMENT A I B ORAZ BUDYNKU GARAśOWEGO Inwestor: Miasto Konin Plac Wolności 1 Adres inwestycji: Konin, ul. Wojska Polskiego 2 działka nr 66/2 Autor opracowania: projektowe em.forma Brzeźno, ul. Świerkowa 16 Opracował: mgr inŝ. arch. Mikołaj Jarominiak WP-OIA/OKK/UpB/7/2007 EGZ. e Brzeźno, wrzesień 2011 r.

2 projektowe em.forma Inwentaryzacja budynku Sądu Rejonowego i budynku garaŝowego oraz zagospodarowania działki Konin, ul. Wojska Polskiego 2 1. Spis treści. 1. Spis treści Przedmiot i podstawa opracowania Istniejące zagospodarowanie działki Część rysunkowa istniejącego zagospodarowania działki Szczegółowa charakterystyka budynków Budynek Sądu Rejonowego segment A (budynek A) Budynek Sądu Rejonowego segment B (budynek B) Budynek garaŝowy Część rysunkowa inwentaryzacji budynków wykaz rysunków

3 projektowe em.forma Inwentaryzacja budynku Sądu Rejonowego i budynku garaŝowego oraz zagospodarowania działki Konin, ul. Wojska Polskiego 2 2. Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiot opracowania. Przedmiotem inwentaryzacji jest przedstawienie w formie opisowej i rysunkowej obecnego stanu obiektów uŝytkowanych przez Sąd Rejonowy w Koninie. Opracowanie obejmuje charakterystykę budynków zawierającą program funkcjonalny, sposób wykończenia i wyposaŝenia pomieszczeń oraz ogólną charakterystykę elementów budynków. Inwentaryzacją objęte zostały trzy budynki, dwa wchodzące w skład sądu segment/budynek A i segment/budynek B oraz budynek garaŝowy. Przedmiotowe budynki zlokalizowane są na działce nr ew. 66/2, przy ulicy Wojska Polskiego 2 w Koninie Podstawa opracowania. Inwentaryzacja została opracowana na podstawie dokumentów i materiałów: Zlecenie Inwestora Miasto Konin Umowa Nr 22/WI/ ; Projekt techniczno - roboczy, [segment A, tzw. stary budynek ] autor: inŝ. St. Figurski, luty 1977 r.; Projekt techniczno - roboczy, [segment B, tzw. nowy budynek ] autor: inŝ. St. Figurski, marzec 1977 r.; Projekt techniczno - roboczy, [garaŝ] autor: inŝ. St. Figurski, marzec 1977 r.; Projekt łącznika autor: inŝ. St. Figurski, r.; wizja lokalna dokonana na obiektach oraz pomiary; dokumentacja fotograficzna. 2

4 projektowe em.forma Inwentaryzacja budynku Sądu Rejonowego i budynku garaŝowego oraz zagospodarowania działki Konin, ul. Wojska Polskiego 2 3. Istniejące zagospodarowanie działki. Przedmiotowe budynki zlokalizowane są na działce nr ew. 66/2, obręb Starówka, przy ulicy Wojska Polskiego 2 w Koninie. Działka znajduje się na terenie oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Konina Starówka symbolem UP1 o przeznaczeniu podstawowym usługi publiczne. Powierzchnia działki w stanie obecnym zagospodarowana Budynki. Segment A przyległy elewacją frontową (zachodnią) do ulicy Wojska Polskiego oraz elewacją północną do sąsiedniej działki budowlanej. Segment B w formie oficyny przyległy elewacją północną do granicy z działką sąsiednią. Segmenty połączone ze sobą ścianami szczytowymi. Budynek garaŝowy wolnostojący, w granicy działki z wałem rzecznym Powierzchnie utwardzone. Poza powyŝszą zabudową na działce znajduje się ponadto droga wewnętrzna wykonana z betonowych płyt drogowych, zakończona placem z parkingiem lecz bez wyznaczonych stałych miejsc parkingowych. WzdłuŜ ściany południowej segmentu (budynku) B chodnik z betonowych płytek chodnikowych Zieleń. Na terenie wyznaczono miejsca przeznaczone na zieleń z kilkoma drzewami oraz pojedynczymi krzewami i zdegradowanym trawnikiem we wschodniej części działki Uzbrojenie działki. Działka uzbrojona w sieci i instalacje techniczne. Instalacja kanalizacji sanitarnej zakończona bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe. Woda opadowa odprowadzana za pomocą instalacja i kolektora deszczowego bezpośrednio do rzeki. Do budynku sądu doprowadzone jest przyłącze elektroenergetyczne, wodociągowe, telefoniczne oraz ciepłociąg do pomieszczenia węzła ciepłego. Na działce znajduje się wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej, które zostało zaślepione. 3

5

6 projektowe em.forma Inwentaryzacja budynku Sądu Rejonowego i budynku garaŝowego oraz zagospodarowania działki Konin, ul. Wojska Polskiego 2 5. Szczegółowa charakterystyka budynków. Charakterystykę opracowano z podziałem na poszczególne budynki, z zachowaniem tego samego zakresu opisu dla kaŝdego budynku. Uzupełnieniem opisu są rysunki, na których przedstawiono wzajemne powiązania pomieszczeń, ich powierzchnię oraz wyposaŝenie. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, natomiast zarządcą Sąd Rejonowy Budynek Sądu Rejonowego segment A (budynek A) Przeznaczenie oraz program uŝytkowy. Budynek przeznaczony na potrzeby sądu. W piwnicy znajdują się pomieszczenia magazynowe, archiwa, węzeł cieplny oraz pomieszczenia konserwatora. Parter budynku zajmują 4 sale rozpraw oraz centrala telefoniczna, dyŝurka, pokój aresztantów, pomieszczenie gospodarcze oraz archiwa. I piętro o przewaŝającej funkcji administracyjno biurowej z 1 salą rozpraw. II piętro równieŝ o funkcji administracyjno biurowej z 2 salami rozpraw. Na kaŝdej kondygnacji toalety. Dostęp do poszczególnych kondygnacji za pomocą centralnej klatki schodowej Forma architektoniczna. Bryła budynku w formie prostopadłościanu i litery L. Część elewacji frontowej nieznacznie wysunięta na całej wysokości budynku. Wejście główne zaakcentowane portalem o prostej formie. Na elewacji południowej wnęki tworzące pilastry wysokości 2-kondygnacji oraz płyciny pod oknami. W elewacjach od strony podwórza dodatkowe wejście na parter budynku oraz wejścia do piwnic. Dach budynku stanowi niewentylowany stropodach, o małym kącie spadku połaci dachowych. Od strony działki sąsiedniej oraz od strony przyległego segmentu / budynku B ogniomur. Po środku budynku atrium, przesklepione świetlikiem na poziomie dachu. Podstawowe dane techniczne budynku: długość: 28,14 m szerokość: 21,29 m (front) wysokość: 13,76 m pow. zabudowy: 490,87 m 2 pow. uŝytkowa: P, I p, II p 1121,16 m 2 Piwnica 239,71 m 2 kubatura: 6861 m 3 ilość kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne podpiwniczenie: częściowe Uwaga: Szczegółowy wykaz pomieszczeń oraz ich powierzchnie i funkcje opisano na rysunkach poszczególnych kondygnacji 5

7 projektowe em.forma Inwentaryzacja budynku Sądu Rejonowego i budynku garaŝowego oraz zagospodarowania działki Konin, ul. Wojska Polskiego Układ konstrukcyjny budynku. Konstrukcję budynku stanowią zewnętrzne i wewnętrzne ściany konstrukcyjne, na których opierają się stropy międzykondygnacyjne oraz stropodach Podstawowe elementy budynku. Ściany fundamentowe piwnic oraz ściany kondygnacji wykonane z muru ceglanego na zaprawie wapiennej, otynkowane zaprawą cementową. Stropy o konstrukcji mieszanej, Ŝelbetowe oraz ceglane sklepienia odcinkowe nad piwnicą. Schody Ŝelbetowe monolityczne, płytowe. Nad budynkiem stropodach niewentylowany. Pokrycie dachu wykonane z popy termozgrzewalnej. Opierzenia, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Posadzki wykonane z łomu marmurowego, lastryko, płytek gresowych oraz z wykładzin dywanowych i parkietu. Tynki zewnętrzne: i wewnętrzne cementowe, cementowe-wapienne. Stolarka okienna w przewaŝającej większości PCV; pozostałe drewniane. Stolarka drzwiowa zewnętrzna PCV, skrzydła wewnętrzne drewniane płycinowe w ościeŝnicach stalowych i drewnianych WyposaŜenie techniczne. W związku z przeznaczeniem budynku jest on wyposaŝony w niezbędne do jego funkcjonowania instalacje techniczne: instalacja elektryczna gniazd wtykowych oraz oświetleniowa; instalacja wody zimnej z sieci miejskiej, ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych przepływowych; instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzona do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe; instalację c.o. wodną grzejnikowa z zasilaną z węzła cieplnego; instalację teleinformatyczną; instalację przeciwpoŝarową alarmową z czujnikami dymu; instalację telewizji przemysłowej z czujnikami ruchu; w części pomieszczeń wentylacja grawitacyjna oraz klimatyzacja Budynek Sądu Rejonowego segment B (budynek B) Przeznaczenie oraz program uŝytkowy. Budynek przeznaczony na potrzeby sądu. W piwnicy znajdują się pomieszczenia magazynowe, archiwa. Parter budynku zajmują pomieszczenia biurowe, sala rozpraw oraz lokal mieszkalny. I piętro z pomieszczeniami biurowymi oraz pomieszczeniem servera. II piętro równieŝ z pomieszczeniami biurowymi oraz pomieszczeniem servera (cała kondygnacja zajmowana wcześniej przez Prokuraturę). Na parterze i na II piętrze toalety. Dostęp do poszczególnych kondygnacji za pomocą dwóch klatek schodowych umieszczonych w szczytach budynku. 6

8 projektowe em.forma Inwentaryzacja budynku Sądu Rejonowego i budynku garaŝowego oraz zagospodarowania działki Konin, ul. Wojska Polskiego Forma architektoniczna. Bryła budynku w formie prostopadłościanu. Wejścia do budynku od strony południowej poprzez dwie klatki schodowe. Budynek przykryty stropodachem, z gniomurem wokół połaci dachowej za wyjątkiem elewacji południowej. Podstawowe dane techniczne budynku: długość: 42,35 m szerokość: 10,52 m wysokość: 12,41 m pow. zabudowy: 445,52 m 2 pow. uŝytkowa: 1479,21 m 2 kubatura: 5507 m 3 ilość kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne podpiwniczenie: całkowite Uwaga: Szczegółowy wykaz pomieszczeń oraz ich powierzchnie i funkcje opisano na rysunkach poszczególnych kondygnacji Układ konstrukcyjny budynku. Konstrukcję budynku stanowią zewnętrzne i wewnętrzne podłuŝne ściany konstrukcyjne, na których opierają się stropy międzykondygnacyjne oraz stropodach Podstawowe elementy budynku. Ściany fundamentowe piwnic wykonane z muru z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowane zaprawą cementową. Ściany kondygnacji wykonane z cegły kratówki. Stropy Ŝelbetowe prefabrykowane. Schody Ŝelbetowe monolityczne, płytowe, oparte na ścianie konstrukcyjnej wewnętrznej i zewnętrznej i spocznikiem górnym na poziomie stropów poszczególnych kondygnacji.. Nad budynkiem stropodach z zastosowaniem płyt korytkowych o konstrukcji stropodachu wentylowanego lecz bez otworów wentylacyjnych. Pokrycie dachu wykonane z popy termozgrzewalnej. Opierzenia oraz rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Posadzki z płytek gresowych, wykładziny dywanowej, parkietu. Tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo wapienne. Stolarka okienna PCV oraz drewniana. Stolarka drzwiowa zewnętrzna stalowa oraz z profili PCV, drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe, ościeŝa drewniane i stalowe WyposaŜenie techniczne. instalacja elektryczna gniazd wtykowych oraz oświetleniowa; instalacja wody zimnej z sieci miejskiej, ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych przepływowych; instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzona do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe; 7

9 projektowe em.forma Inwentaryzacja budynku Sądu Rejonowego i budynku garaŝowego oraz zagospodarowania działki Konin, ul. Wojska Polskiego 2 instalację c.o. wodną grzejnikowa z zasilaną z węzła cieplnego; instalację teleinformatyczną; instalację przeciwpoŝarową alarmową z czujnikami dymu; w części pomieszczeń wentylacja grawitacyjna oraz klimatyzacja Budynek garaŝowy Przeznaczenie oraz program uŝytkowy. Budynek przeznaczony do parkowania samochodów osobowych. GaraŜ 4-stanowiskowy Forma architektoniczna. Bryła budynku w formie prostopadłościanu, przykrytego stropodachem. Z frontu 4 bramy garaŝowe. Podstawowe dane techniczne budynków: długość: 12,41 m szerokość: 6,43 m wysokość: 2,98 m pow. zabudowy: 79,79 m 2 pow. uŝytkowa: 65,14 m 2 kubatura: 231 m 3 ilość kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna (4-stanowikowy) podpiwniczenie: brak Uwaga: Szczegółowy wykaz pomieszczeń oraz ich powierzchnie i funkcje opisano na rysunkach poszczególnych kondygnacji Układ konstrukcyjny budynku. Konstrukcję budynku stanowią zewnętrzne i wewnętrzne ściany konstrukcyjne wspierające strop z płytek korytkowych Podstawowe elementy budynku. Fundamenty betonowe, otynkowane zaprawą cementową. Ściany wykonane z cegły pełnej. Nad budynkiem stropodach niewentylowany z zastosowaniem płyt korytkowych. Pokrycie dachu wykonane z popy termozgrzewalnej Obróbki blacharskie: rynny i rury spustowe ocynkowane. Posadzki: betonowe. Tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne. Bramy garaŝowe drewniane WyposaŜenie techniczne. instalacja elektryczna. 8

10 projektowe em.forma Inwentaryzacja budynku Sądu Rejonowego i budynku garaŝowego oraz zagospodarowania działki Konin, ul. Wojska Polskiego 2 6. Część rysunkowa inwentaryzacji budynków wykaz rysunków. PoniŜsze rysunki oznaczono w sposób ułatwiający identyfikacje budynku, którego dotyczą: A segment / budynek A B segment / budynek B G garaŝ I inwentaryzacja 01, 02, kolejny numer rysunku Wykaz rysunków: 6.1. Rys. nr A-I-01 Rzut piwnicy 6.2. Rys. nr A-I-02 Rzut parteru 6.3. Rys. nr A-I-03 Rzut I piętra 6.4. Rys. nr A-I-04 Rzut II piętra 6.5. Rys. nr A-I-05 Rzut dachu 6.6. Rys. nr A-I-06 Przekrój A 6.7. Rys. nr A-I-07 Elewacja zachodnia 6.8. Rys. nr A-I-08 Elewacja południowa 6.9. Rys. nr A-I-09 Elewacja wschodnia Rys. nr A-I-10 Elewacja zachodnia Rys. nr B-I-01 Rzut piwnicy Rys. nr B-I-02 Rzut parteru Rys. nr B-I-03 Rzut I pietra Rys. nr B-I-04 Rzut II piętra Rys. nr B-I-05 Rzut dachu Rys. nr B-I-06 Przekrój A Rys. nr B-I-07 Elewacja południowa Rys. nr B-I-08 Elewacja północna Rys. nr B-I-09 Elewacja wschodnia Rys. nr B-I-10 Elewacja zachodnia Rys. nr G-I-01 Rzut przyziemia i dachu Rys. nr G-I-02 Przekrój A i elewacje 9

11 Nr Funkcja Pow. 01 Pom. magazynowe - archiwum 9,78 m 2 02 Pom. magazynowe - archiwum 10,02 m 2 03 Pom. magazynowe - archiwum 12,81 m 2 04 Pom. magazynowe - archiwum 12,07 m 2 05 Pom. magazynowe - archiwum 23,48 m 2 06 Pom. magazynowe - archiwum 23,27 m 2 07 Pom. magazynowe - archiwum 24,21 m 2 0A Węzeł cieplny nr ,93 m 2 0B Komunikacja 23,78 m 2 0C Komunikacja 11,56 m 2 0D Komunikacja 6,07 m 2 0E Pomieszczenie techniczne 16,38 m 2 0F Pomieszczenie konserwatora 31,75 m 2 0G WC 1,98 m 2 0H Warsztat 17,62 m 2 RAZEM 239,71m 2

12 Nr Funkcja Pow. 1 Centrala telefoniczna 14,54 m 2 2 Sala rozpraw 29,09 m 2 3 Pomieszczenie gospodarcze 8,41 m 2 4 Sala rozpraw 63,29 m 2 5 Archiwum 12,51 m 2 6 WC 12,22 m 2 7 Sala rozpraw 35,91 m 2 8 Pokój aresztantów 18,49 m 2 9 Sala rozpraw 52,01 m 2 1A Pomieszczenie ochrony 6,90 m 2 1B Komunikacja 23,07 m 2 1C Komunikacja 23,62 m 2 1D Archiwum 14,33 m 2 1E Hall wejściowy z klatką schodową 32,24 m 2 1F Wiatrołap 4,70 m 2 RAZEM 351,33m 2

13 Nr Funkcja Pow. 11 WC 7,33 m 2 12A WC 5,99 m ,56 m 2 13 Sala rozpraw 37,97 m ,83 m ,78 m ,70 m ,65 m ,00 m ,46 m ,22 m ,13 m ,56 m ,59 m kasa 10,00 m ,84 m 2 2A Klatka schodowa 24,32 m 2 2B Komunikacja 27,52 m 2 2C Komunikacja 51,84 m 2 RAZEM 365,29m 2

14 Nr Funkcja Pow. 26 WC 7,35 m 2 27 WC 7,28 m ,93 m ,87 m ,93 m ,62 m ,50 m ,30 m ,98 m ,58 m ,41 m ,54 m ,16 m ,62 m ,86 m 2 41 Sala rozpraw 23,00 m 2 42 Sala rozpraw 40,00 m 2 3A Klatka schodowa 24,15 m 2 3B Komunikacja 37,93 m 2 3C Archiwum 2,87 m 2 3D Archiwum 2,96 m 2 3E Komunikacja 35,12 m 2 3F Archiwum 2,58 m 2 RAZEM 404,54m 2

15

16

17

18

19

20

21 Nr Funkcja Pow. 001 Archiwum 2,58 m Archiwum 22,35 m Magazyn 10,42 m Archiwum 11,29 m Archiwum 21,70 m Magazyn 15,53 m Archiwum 10,66 m 2 0A Komunikacja 2,46 m 2 0B Archiwum 18,59 m 2 0C Pom. socjalne z klatką schodową 13,71 m 2 0D Archiwum 21,22 m 2 0E Archiwum 21,11 m 2 0F Archiwum 20,96 m 2 0G Archiwum 21,15 m 2 0H Archiwum 51,75 m 2 0I Komunikacja 7,54 m 2 0J Pomieszczenie gospodarcze 4,40 m 2 0K Pomieszczenie gospodarcze 7,03 m 2 0L Pomieszczenie gospodarcze 10,70 m 2 0M Komunikacja 3,37 m 2 0N Magazyn 10,75 m 2 0O Komunikacja 63,12 m 2 RAZEM 372,39m 2

22 Nr Funkcja a a 114b 114c Klatka schodowa z pom. socjalnym Sala rozpraw WC 16,14 17,44 2,04 16,87 15,19 10,18 21,06 10,28 29,69 24,56 22,73 33,85 9,80 WC Komunikacja z klatką schodową Kuchnia Pokój Przedpokój Pokój Pokój Łazienka Komunikacja Komunikacja z klatką schodową 9,16 33,07 10,88 10,96 7,17 10,50 10,22 3,29 7,89 28,85 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1J RAZEM Pow. 361,82

23 Nr Funkcja Pow ,33 m ,99 m ,44 m ,96 m ,96 m ,92 m ,00 m ,11 m kancelaria tajna 10,92 m ,19 m ,86 m ,65 m Palarnia 10,78 m ,42 m ,37 m ,43 m ,57 m ,54 m ,54 m ,46 m ,47 m ,47 m ,02 m Server 9,77 m 2 2A Komunikacja z kl. schodowymi 95,67 m 2 RAZEM 371,84m 2

24 Nr Funkcja a a 309b WC WC Server 9,93 10,45 22,12 22,46 11,04 10,84 10,92 10,77 11,35 11,04 10,73 7,00 7,10 10,25 10,65 10,51 10,47 21,64 15,91 16,24 10,70 10,04 8,10 Klatka schodowa DyŜurka Komunikacja Klatka schodowa 11,55 2,70 67,96 10,69 3A 3B 3C 3D RAZEM Pow. 373,16

25

26

27

28

29

30

31

32

INWENTARYZACJA OBIEKTU WRAZ Z DOKUMENTACJĄ FOTOGRAFICZNA

INWENTARYZACJA OBIEKTU WRAZ Z DOKUMENTACJĄ FOTOGRAFICZNA INWENTARYZACJA OBIEKTU WRAZ Z DOKUMENTACJĄ FOTOGRAFICZNA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI I. CZĘŚĆ OPISOWA INWENTARYZACJI 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Lokalizacja 4. Opis ogólny 5. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

ETA spółka z o.o Nowy Sącz ul. Śniadeckich

ETA spółka z o.o Nowy Sącz ul. Śniadeckich ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail: etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

MM SECURE DESIGN M A C I E J M A C I Ą G A

MM SECURE DESIGN M A C I E J M A C I Ą G A MM SECURE DESIGN M A C I E J M A C I Ą G A 03-352 Warszawa ul. Rembielinska 20 lok.403 NIP 113-20-12-288 Regon: 142825176 tel. 534-385-008 m.maciaga79@wp.pl NAZWA OPRACOWANIE: INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Opracowanie inwentaryzacji architektonicznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 Lokalizacja: ul. Literacka 20 05-822 Milanówek Inwestor: Urząd Miasta Milanówka Ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Opracowanie inwentaryzacji architektonicznej budynku Zespołu Szkół Gminnych Nr 3 Lokalizacja: ul. Żabie Oczko 1 05-822 Milanówek Inwestor: Urząd Miasta Milanówka Ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIERONIOWICACH

INWENTARYZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIERONIOWICACH Egzemplarz 1 Temat opracowania: INWENTARYZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIERONIOWICACH Inwestor: Gmina Ujazd ul. Sławięcicka 19 47-143 Ujazd Adres inwestycji: ul. Strzelecka 26 47-143 Ujazd

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NR 8 (IZBA CHORYCH) POŁOŻONEGO NA TERENIE 8 BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W KRAKOWIE-BALICACH SPIS TREŚCI

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NR 8 (IZBA CHORYCH) POŁOŻONEGO NA TERENIE 8 BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W KRAKOWIE-BALICACH SPIS TREŚCI INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NR 8 (IZBA CHORYCH) POŁOŻONEGO NA TERENIE 8 BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W KRAKOWIE-BALICACH SPIS TREŚCI I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I.1. CZĘŚĆ WSTĘPNA

Bardziej szczegółowo

P R O N I E R Usługi Majątkowe Jan Kraus i Zbigniew Wróblewski spółka cywilna Żywiec ul. Komorowskich 95, tel/fax (0-33)

P R O N I E R Usługi Majątkowe Jan Kraus i Zbigniew Wróblewski spółka cywilna Żywiec ul. Komorowskich 95, tel/fax (0-33) P R O N I E R Usługi Majątkowe Jan Kraus i Zbigniew Wróblewski spółka cywilna 34-300 Żywiec ul. Komorowskich 95, tel/fax (0-33) 861-04-36 I N W E N T A R Y Z A C J A BUDYNKU UŻYTKOWEGO (szkoła podstawowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU DOMY KULTURY (SALI WIDOWISKOWEJ) W TUŁOWICACH

INWENTARYZACJA BUDYNKU DOMY KULTURY (SALI WIDOWISKOWEJ) W TUŁOWICACH www.snarchitekci.pl Widok elewacji frontowej INWENTARYZACJA BUDYNKU DOMY KULTURY (SALI WIDOWISKOWEJ) W TUŁOWICACH Opracowanie: mgr inż. arch. Michał Szkudlarski mgr inż. arch. Andrzej Nowak TUŁOWICE, luty

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Opracowanie inwentaryzacji architektonicznej budynku Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 Lokalizacja: ul. Królewska 69 05-822 Milanówek Inwestor: Urząd Miasta Milanówka Ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1 WSTĘP...2 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU...2 2.2 PARAMETRY TECHNICZNE INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

nr strony 1 OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI ISTNIEĄCYCH BUDYNKÓW

nr strony 1 OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI ISTNIEĄCYCH BUDYNKÓW nr strony 1 OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI ISTNIEĄCYCH BUDYNKÓW 1. Dane ewidencyjne : Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO O CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w SIEPRAWICACH Część 3 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA CZĘŚĆ 3. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA BRANŻA : ARCHITEKTURA Obiekt:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

III. INWENTARYZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W SZEMUDZIE, DZ. NR 331

III. INWENTARYZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W SZEMUDZIE, DZ. NR 331 S&S Doradztwo Budowlane, Sławomir Skiba 84-207 Koleczkowo, ul. Kamieńska 19, tel./fax (058) 676-02-87 III. INWENTARYZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W SZEMUDZIE, DZ. NR 331 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI NR 1405G

Bardziej szczegółowo

W N = zł Słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych.

W N = zł Słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych. Opis przedmiotu wyceny Oszacowana wartość rynkowa Data sporządzenia operatu Stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 7 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany Budynek sali gimnastycznej stadium Inwentaryzacja budowlana data 08.2012 adres obiektu budowlanego nr działki inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl. Kolegiacki 17 zespół

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek T, TA, Tunel aerodynamiczny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INWENTARZYACJA BUDOWLANA DO CELÓW WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA OKREŚLENIA WYTYCZNYCH DO TERMOMODERNIZACJI

INWENTARZYACJA BUDOWLANA DO CELÓW WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA OKREŚLENIA WYTYCZNYCH DO TERMOMODERNIZACJI INWENTARZYACJA BUDOWLANA DO CELÓW WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA OKREŚLENIA WYTYCZNYCH DO TERMOMODERNIZACJI OBIEKT: Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie ADRES OBIEKTU: Ptaszków nr 46, 49; gm. Kamienna Góra

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA CELE BIUROWO USŁUGOWE Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (ELEKTRYCZNĄ,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do inwentaryzacji i opinii technicznej budynku Zespołu Szkół w Węgoju - inwestor: Gmina Biskupiec. 1.

OPIS TECHNICZNY. do inwentaryzacji i opinii technicznej budynku Zespołu Szkół w Węgoju - inwestor: Gmina Biskupiec. 1. OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA 1 OPIS TECHNICZNY do inwentaryzacji i opinii technicznej budynku Zespołu Szkół w Węgoju - inwestor: Gmina Biskupiec 1. Część opisowa 1.1. Podstawa opracowania - Zlecenie

Bardziej szczegółowo

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku.

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku. OPIS TECHNICZNY strona nr: 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: A. Opis techniczny. 1. Dane ogólne. 2. Dane podstawowe. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Zestawienie pomieszczeń. 5. Konstrukcja budynku. 6. Elementy wykończeniowe.

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA pod kątem możliwości: Wykonania otworów w stropie pod montaż klap oddymiających w klatkach schodowych budynku żłobka przy ul. Reymonta 11 w Mysłowicach, działka nr 6209/393, 6217/393,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul.harfowa 38 80-298 GDAŃSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA CZEŚĆ ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA - 2008 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. TOMASZ KURIAŃSKI INWENTARYZACJA BUDOWLANA CZĘŚĆI BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO DOŁUJE, UL. SŁONECZNY SAD 61,

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja. uproszczona budynku mieszkalnego. ul. Zielona 14, Szczecinek. Monika Jasińska ul. Wopistów Koszalin

Inwentaryzacja. uproszczona budynku mieszkalnego. ul. Zielona 14, Szczecinek. Monika Jasińska ul. Wopistów Koszalin Inwentaryzacja uproszczona budynku mieszkalnego nazwa obiektu: Budynek mieszkalny wielorodzinny adres: ul. Zielona 14, 78-400 Szczecinek właściciel administrator: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

W N = zł Słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych

W N = zł Słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych Opis przedmiotu wyceny Oszacowana wartość rynkowa Data sporządzenia operatu Stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 3 składający się z pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z w.c. i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA CZĘŚCI BUDYNKU WARSZTATOWO-MAGAZYNOWEGO. Lokalizacja: Zielona Góra ul. Zjednoczenia 110A, działka nr 26/1 Właściciel obiektu: Zielonogórskie Wodociągi I Kanalizacja Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Tel./fax: (059) 834 60 13 Biuro: ul. Wojska Polskiego 14 77-300 Człuchów E-mail: pphuaro@wp.pl INWENTARYZACJA BUDOWLANA OBIEKT: ZLECAJĄCY: WYKONAWCA: RPZ MIRÓW UL. PERECA 4/6 DZIELNICA WOLA 00 849 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o.

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Lp Opis Adres Ozn. 1 warsztatowy Charakter użytkowania Status prawny Powierchnia całkowita budynku (m 2 ) Przelicznik odtw. 1 m 2 Wartość odtworzeniowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE Adam Szumniak 23-200 Kraśnik ul. Janowska 125a t.601815412 adamszumniak13_12 @ tlen.pl INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Nazwa inwestycji: Domek pod kasztanem

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA F26-01/05 Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 07-410 Ostrołęka, ul. Celna 13 www.opec.com.pl opec@opec.com.pl dh@opec.com.pl legalizacja@opec.com.pl KRS: 0000058898, NIP: 758-00-00-309

Bardziej szczegółowo

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Andrzej Nowak Burkatów 42k, 58-100 Świdnica Tel. +48 668 631 848 e-mail: nowak@pracownia-budownictwo.pl NIP: 884-225-16-98 REGON: 021468215 www.pracownia-budownictwo.pl EGZ.

Bardziej szczegółowo

OPIS BUDOWLANY DO INWENTARYZACJI

OPIS BUDOWLANY DO INWENTARYZACJI OPIS BUDOWLANY DO INWENTARYZACJI wraz z oceną stanu technicznego budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach przy ul. Buczka 41 Inwestor: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki Adres obiektu: Przedszkole

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2.1 Opis stanu prawnego Przedmiotem wyceny jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej obejmujący lokal mieszkalny położony w budynku

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej OKREŚLEŃIE NIERUCHOMOŚCI: CEL WYCENY I ZAKRES WYCENY: ZASTOSOWANE PODEJŚCIA I METODY: WYCIĄG Z OPINII Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Andrychów, gmina

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PROBUD Usługi Budowlane Piotr Gontarz ul. Widok 10/2 23-400 Biłgoraj tel. 607 366 583 e-mail: gontarzt@wp.pl NIP: 918-160-25-80 REGON: 060038800 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Obiekt: Budynek remizy OSP w Majdanie

Bardziej szczegółowo

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2.1 Opis stanu prawnego Przedmiotem opinii jest nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku przy ul. Lenartowicza nr 70 w Andrychowie. Dla nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Willa przy ulicy Sobieskiego 67

Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Oferta bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu Szanowni Państwo oferujemy do bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu zabytkową dwukondygnacyjną willę przy ul. Sobieskiego 67. Jest

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

8. SZCZEGÓŁOWY OPIS NIERUCHOMOŚCI SZACOWANEJ GRUNT.

8. SZCZEGÓŁOWY OPIS NIERUCHOMOŚCI SZACOWANEJ GRUNT. str. 8 Źródło: http://www.wieliczka.e-mpzp.pl/ Działka nr 761 położona jest w około 40% powierzchni na terenie oznaczonym w planie symbolem 14.52.MRj tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość zabudowana opisana jako działka nr 7/247 obręb 132

Nieruchomość zabudowana opisana jako działka nr 7/247 obręb 132 1 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 65 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość zabudowana opisana jako działka nr 7/247 obręb 132 POWIERZCHNIA DZIAŁKI 15 525m 2 2 Przedmiotowe grunty położone są w dzielnicy Kapuściska.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA KONSORCJUM FIRM STUDIO PROJEKTOWE URSZULA ŁODZIŃSKA 34-300 śywiec ul. Wodna 20 tel.0 602 770 020 RM PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAFAŁ MIREK 32-436 Tokarnia 427 tel. 0693398272 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Andrzej Nowak Burkatów 42k, 58-100 Świdnica Tel. +48 668 631 848 e-mail: nowak@pracownia-budownictwo.pl NIP: 884-225-16-98 REGON: 021468215 www.pracownia-budownictwo.pl EGZ.

Bardziej szczegółowo

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a.

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Krzywiń przy ul. Chłapowskiego 33, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Rzeczona nieruchomości składa się z: działek nr

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 42. Budynek jest własnością Banku Pekao S.A.: -działka gruntu nr 383, o powierzchni 965 m²; -prawo

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA

INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA Kraczkowa działki nr 1560/5 Inwestor: GMINA ŁAŃCUT z siedzibą: ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut OPRACOWAŁ : Styczeń 2016 OPRACOWANIE ZAWIERA: 1.1 Opis techniczny stanu

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu/sprzedaży. Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola.

Oferta wynajmu/sprzedaży. Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola. Oferta wynajmu/sprzedaży Obiektu stanowiącego nieruchomość o całkowitej powierzchni ok. 2 ha znajdującej się w centrum Opola. Opis nieruchomości Przedmiotem oferty jest prawo własności nieruchomości gruntowej

Bardziej szczegółowo

INTERBUD LUBLIN S.A. w restruktur yzac ji ADRES POWIERZCHNIA CENA

INTERBUD LUBLIN S.A. w restruktur yzac ji ADRES POWIERZCHNIA CENA INTERBUD LUBLIN S.A. w restrukturyzacji 20-207 Lublin, ul. Turystyczna 36 tel. (0-81) 746 34 07, 745 07 97, 745 07 98; tel./fax (0-81) 746 44 65 http://www.interbud.com.pl; e-mail: info@interbud.com.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA POWIERZCHNI BUDYNKU

INWENTARYZACJA POWIERZCHNI BUDYNKU INWENTARYZACJA POWIERZCHNI BUDYNKU ul. Partyzantów 16 Hrubieszów Inwestor PKO BANK POLSKI S.A. ul. Puławska 15 02-515 Warszawa Jednostka projektowa JARNIEWICZ ARCHITEKCI Lech Jarniewicz 94-246 Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 KONTAKT Cena proponowana wynosi 700 000 zł do negocjacji (siedemset tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia zabudowy:

Powierzchnia zabudowy: OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie inwestora, - projekt techniczny Teroodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w śuroinie - wizja lokalna 2. Opis stanu istniejącego.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Rzeszów, ul. Bernardyńska 7 łącznie z Rzeszów, ul. Konarskiego 3 cena wywoławcza: 4.510.000 PLN brutto sprzedaż objęta zwolnieniem z opodatkowania VAT PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 42. Budynek jest własnością Banku Pekao S.A.: -działka gruntu nr 383, o powierzchni 965 m²; -prawo

Bardziej szczegółowo