CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu. Maj Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu. Maj Bank Handlowy w Warszawie S.A."

Transkrypt

1 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Maj Bank Handlowy w Warszawie S.A.

2 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Spis treści Spis treści Samodzielna rejestracja osoby nieposiadającej karty... 3 Logowanie do CitiManager... 6 Wyszukiwanie kart.. 7 Wyświetlanie wyciągów i wyświetlanie nierozliczonych transakcji.. 9 Resetowanie hasła 11 Scalanie nazw Użytkownika.. 13 Odzyskiwanie zapomnianej nazwy Użytkownika 15 Resetowanie zapomnianego hasła Ustawianie alertów.. 19 Lista kart.. 20 Raporty. 21 Zasoby.. 22 Delegowanie uprawnień

3 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Samodzielna rejestracja osoby Samodzielna rejestracja osoby nieposiadającej karty Jako osoba nieposiadająca karty musisz zarejestrować się w systemie CitiManager, aby uzyskać dostęp do kart będących w zakresie Twoich uprawnień. Do samodzielnej rejestracji wymagane są ID rejestracji i kod rejestracji. Bank przesyła te informacje pocztą elektroniczną. Po otrzymaniu danych do rejestracji musisz się zarejestrować w ciągu 60 dni; po tym okresie dane tracą ważność. Bank może zresetować dane, które utraciły ważność. Dane do rejestracji Przykład danych do rejestracji Przykład kodu do rejestracji 2

4 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Samodzielna rejestracja osoby Instrukcje krok po kroku 1. Przejdź na stronę home.cards.citidirect.com. 2. Na ekranie Logowanie do CitiManager wybierz Samodzielna rejestracja dla osób nieposiadających karty. Wyświetli się ekran Dane do rejestracji. 3. W pola ID rejestracji i Kod rejestracji wpisz informacje przesłane pocztą elektroniczną przez Bank. 4. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej. Wyświetli się ekran Dane logowania. Dane do rejestracji 3

5 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Samodzielna rejestracja osoby Dane logowania 5. Wypełnij wymagane pola (*) w celu dokonania samodzielnej rejestracji. UWAGA. W nazwie Użytkownika wielkość liter nie ma znaczenia. Nazwa Użytkownika musi zawierać od 6 do 50 znaków, może zawierać litery, cyfry i znaki specjalne, nie może zawierać spacji ani nie może składać się z samych cyfr. W haśle wielkość liter ma znaczenie; musi ono zawierać od 6 do 18 znaków. Musi się składać z co najmniej 1 litery i co najmniej 1 cyfry, nie może być takie samo jak Twoje 3 poprzednie hasła. 6. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej. Wyświetli się ekran Wybór pytania weryfikacyjnego. 7. Z rozwijanej listy pytań weryfikacyjnych wybierz 3 pytania weryfikacyjne i odpowiedz na nie. UWAGA. Z każdym kolejnym logowaniem będziesz odpowiadać na jedno z wybranych pytań weryfikacyjnych. 8. Kliknij przycisk Zapisz. Wyświetli się ekran główny CitiManager proces samodzielnej rejestracji został zakończony. Wybór pytania weryfikacyjnego 4

6 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Logowanie do witryny Logowanie do CitiManager Aby uzyskać dostęp do witryny CitiManager, wymagane są nazwa Użytkownika i hasło. Jeśli nie masz nazwy Użytkownika ani hasła CitiManager, skonsultuj się ze swoim Administratorem programu, aby umożliwił Ci dostęp. Jeśli nie pamiętasz swojej nazwy Użytkownika ani swojego hasła, przejdź do procedur Odzyskiwanie zapomnianej nazwy Użytkownika lub Resetowanie zapomnianego hasła w niniejszym Przewodniku Użytkownika. Instrukcje krok po kroku 1. Przejdź na stronę home.cards.citidirect.com. 2. Na ekranie Logowanie do witryny CitiManager wpisz w odpowiednie pola swoją nazwę Użytkownika i hasło. 3. Kliknij przycisk Zaloguj. Wyświetli się ekran Pytanie weryfikacyjne. Logowanie do witryny CitiManager 4. W polu Pytanie weryfikacyjne wpisz odpowiedź na to pytanie. 5. Kliknij przycisk Dalej. Wyświetli się ekran główny witryny CitiManager. Logowanie do witryny CitiManager zrealizowano pomyślnie. Pytanie weryfikacyjne 5

7 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Wyszukiwanie karty Wyszukiwanie kart Możesz wyszukiwać karty, które mieszczą się w Twoich przypisanych hierarchiach. Możliwości CitiManager opierają się na roli i uprawnieniach. W związku z tym masz dostęp wyłącznie do kart pozostających w zakresie Twoich dostępów. Możesz wyszukiwać karty za pomocą wyszukiwania Rachunki karty lub przeprowadzić wyszukiwanie zaawansowane. Wyniki wyszukiwania w witrynie CitiManager są ograniczone do 1000 kart. Jeśli otrzymasz komunikat Zawęź kryteria wyszukiwania, musisz jeszcze zawęzić swoje kryteria wyszukiwania. Wyszukiwanie rachunku karty Funkcja wyszukiwania rachunku karty pozwala wyszukiwać według kraju, numeru karty, rodzaju rozliczenia, nazwiska na karcie oraz imienia na karcie. Wyszukiwanie zaawansowane Opcja wyszukiwania zaawansowanego pozwala wyszukiwać według nazwy Użytkownika Posiadacza karty, nazwy hierarchii, numeru jednostki hierarchii i 1 wiersza nazwy. Wyszukiwanie hierarchii Klikając przycisk Wyszukiwanie hierarchii, możesz również wyszukiwać określone hierarchie pozostające w zakresie Twojej kontroli. Wyświetlą się wyłącznie hierarchie pozostające w zakresie Twojej kontroli. Aby rozwinąć hierarchię, kliknij symbol + obok drzewa hierarchii. Zaznacz pole wyboru obok hierarchii. Dzięki tej opcji możesz filtrować wyniki wyszukiwania według wybranej hierarchii. Filtry Użyj ikony filtra obok każdego pola wyszukiwania, aby wyszukiwać według następujących kwalifikatorów: równa się, zaczyna się od, kończy się na, zawiera. Użycie filtra/kwalifikatora pozwala ograniczyć wyniki wyszukiwania. 6

8 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Wyszukiwanie karty Instrukcje krok po kroku 1. Na ekranie głównym CitiManager lub na ekranie Zarządzaj rachunkami karty wpisz swoje kryteria wyszukiwania. 2. Kliknij przycisk Szukaj. Wyniki wyszukiwania wyświetla się w oparciu o wprowadzone kryteria wyszukiwania. Wyszukiwanie rachunków 3. Aby wybrać kartę z wyników wyszukiwania, kliknij przycisk opcji znajdujący się obok numeru karty. Informacje o karcie wyświetlają się w oparciu o wybrane działanie. Wyniki rachunków 7

9 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Wyświetlanie wyciągów i Wyświetlanie Wyświetlanie wyciągów i wyświetlanie nierozliczonych transakcji Witryna CitiManager umożliwia wyświetlanie zaksięgowanych rozliczeń, a także transakcji w trakcie księgowania. Wyświetlone nierozliczone transakcje nie są ujęte w ostatecznej wersji wyciągu. UWAGA. Wyświetlane informacje zależą od parametrów programu ustalonych dla Twojego przedsiębiorstwa. Instrukcje krok po kroku 1. Na ekranie głównym witryny CitiManager kliknij kartę podrzędną Rachunki kart. Wyświetli się ekran wyszukiwania Rachunki karty. główny witryny CitiManager 2. Wpisz wymagane kryterium wyszukiwania w pole tekstowe poniżej pól lub zaznacz je na rozwijanej liście. wyszukiwania Rachunki karty UWAGA. Możesz wyszukiwać według kraju, numeru karty, rodzaju rozliczenia, nazwiska na karcie lub imienia na karcie. Kliknij łącze Wyszukiwanie zaawansowane, aby wyszukiwać według nazwy Użytkownika i informacji o hierarchii. Kliknij ikonę filtra znajdującą się po prawej stronie pola, aby zmienić kwalifikatory dla każdego filtra. Dostępne kwalifikatory to: równa się, zaczyna się od, kończy się na i zawiera. Kwalifikator zawiera może służyć jako filtr. 3. Kliknij przycisk Szukaj. Wyniki wyszukiwania wyświetla się w oparciu o wprowadzone kryteria wyszukiwania. 8

10 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Wyświetlanie wyciągów i Wyświetlanie 4. Kliknij przycisk opcji dla rachunku karty, który chcesz wyświetlić, i kliknij przycisk Wyświetl wyciągi lub Wyświetl nierozliczone transakcje. Wyciąg lub Nierozliczona transakcja wyświetli się w oparciu o dokonany wybór. UWAGA. Wyświetlane informacje zależą od parametrów programu ustalonych dla Twojego przedsiębiorstwa. 5. Na ekranie Wyciąg możesz przeglądać poprzednie rozliczone wyciągi nawet do 60 miesięcy wstecz, zaznaczając cykl rozliczeniowy z rozwijanej listy Data wyciągu. UWAGA. Na ekranie Transakcje z bieżącego cyklu wyświetlane są tylko te transakcje, które zostały zaksięgowane na karcie od ostatniego cyklu rozliczeniowego. Nie jest to ostateczna wersja wyciągu. Wyciąg 9

11 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Resetowanie Resetowanie hasła Funkcja ta pozwala zresetować hasło innym Użytkownikom. Po zresetowaniu hasła losowe hasło zostanie przesłane na adres zarejestrowany dla danego Użytkownika. Hasło straci ważność po upływie 90 dni. Instrukcje krok po kroku 1. Na ekranie głównym witryny CitiManager kliknij kartę Zarządzaj dostępem Użytkowników. Wyświetlą się karty administracyjne Zarządzaj dostępem Użytkowników. główny witryny CitiManager 2. Na karcie podrzędnej Obsługa Użytkownika kliknij kartę Resetuj hasło. Wyświetli się ekran wyszukiwania Resetuj hasło. administracyjny Zarządzaj dostępem Użytkowników 10

12 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Resetowanie wyszukiwania Resetuj hasło 3. Wpisz wymagane kryterium wyszukiwania w pole tekstowe poniżej pól. UWAGA. Możesz wyszukiwać według nazwiska, imienia, nazwy Użytkownika lub numeru karty. Kliknij ikonę filtra znajdującą się po prawej stronie pola, aby zmienić kwalifikatory dla każdego filtra. Dostępne kwalifikatory to: równa się, zaczyna się od, kończy się na i zawiera. Kwalifikator zawiera może służyć jako filtr. 4. Kliknij przycisk Szukaj. Wyświetli się ekran Wyniki wyszukiwania. 5. Kliknij przycisk opcji dla Użytkownika, którego hasło chcesz zresetować, następnie kliknij przycisk Resetuj hasło. Okno Resetuj hasło wyświetli się dla wybranego Użytkownika. wyników Resetuj hasło 6. Kliknij przycisk Resetuj. Wyświetli się komunikat potwierdzenia Resetuj hasło. Wyskakujące okno Resetuj hasło 11

13 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Scalanie nazw Scalanie nazw Użytkownika Gdy zalogujesz się do witryny CitiManager, łącza funkcji, do których masz dostęp na ekranie głównym witryny CitiManager, zależą od roli i uprawnień, jakie zostały przypisane do Twojego profilu. Jako Użytkownik witryny CitiManager możesz mieć więcej niż jedno aktywne ID Użytkownika w zależności od Twojej roli lub Twojego zakresu obowiązków. W takiej sytuacji możesz scalić dwie swoje nazwy Użytkownika w jedno ID bez konieczności kilkukrotnego logowania. Pamiętaj, aby scalić ID Użytkownika, w przypadku którego masz mniej uprawnień, w jedno ID, dla którego masz więcej uprawnień. Dzięki temu zachowasz wszystkie uprawnienia, do których masz prawo, używając scalonej nazwy Użytkownika. Na przykład, jeśli masz nazwę Użytkownika jako osoba nieposiadająca karty oraz nazwę Użytkownika jako Posiadacz karty, zaloguj się, używając ID osoby nieposiadającej karty i scal ID Posiadacza karty z ID osoby nieposiadającej karty. Instrukcje krok po kroku 1. Na ekranie głównym witryny CitiManager kliknij kartę Mój profil. Wyświetli się ekran Mój profil. UWAGA. Na tym ekranie wyświetlane są informacje związane z określonym profilem Użytkownika oraz Twoje imię i nazwisko, przedsiębiorstwo i tytuł. Wyświetlają się też informacje dotyczące podstawowej osoby kontaktowej, którą nie musisz być Ty. główny witryny CitiManager 2. Kliknij łącze Połączenie nazw Użytkownika. Wyświetli się ekran Zastrzeżenie dotyczące scalania nazw Użytkownika. Mój profil 12

14 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Scalanie nazw 3. Kliknij przycisk Akceptuj. Wyświetli się ekran uwierzytelnienia dla Twojej alternatywnej nazwy Użytkownika. UWAGA. Klikając przycisk Akceptuj, potwierdzasz, że rozumiesz warunki scalania nazw Użytkownika. Zastrzeżenie dotyczące scalania nazw Użytkownika 4. W polu Alternatywna nazwa Użytkownika wpisz swoją alternatywną nazwę Użytkownika. 5. W polu Hasło wpisz hasło dla alternatywnej nazwy Użytkownika. 6. Kliknij przycisk OK. Alternatywna nazwa Użytkownika Wyświetli się monit o odpowiedź na jedno z pytań weryfikacyjnych powiązanych z alternatywną nazwą Użytkownika, którą scalasz. 7. W polu Pytanie weryfikacyjne wpisz odpowiedź na to pytanie weryfikacyjne. 8. Kliknij przycisk Dalej. Wyświetli się komunikat potwierdzenia. Pytanie weryfikacyjne dla alternatywnej nazwy Użytkownika 9. Kliknij przycisk OK. Nastąpi wylogowanie z systemu i powrót do ekranu Logowanie do witryny CitiManager. Komunikat potwierdzenia 13

15 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Odzyskiwanie zapomnianej Odzyskiwanie zapomnianej nazwy Użytkownika Jeśli nie pamiętasz swojej nazwy Użytkownika, musisz ją odzyskać, aby móc się zalogować do witryny CitiManager. Twoja nazwa Użytkownika zostanie wysłana na podany adres . W celu odzyskania nazwy Użytkownika wymagane będą następujące informacje: imię i nazwisko, kraj, telefon kontaktowy, kod pocztowy powiązany z adresem rozliczeniowym, adres zarejestrowany na Twoim profilu Użytkownika. Instrukcje krok po kroku 1. Przejdź na stronę home.cards.citidirect.com. 2. Na ekranie logowania w witrynie CitiManager kliknij łącze Nie pamiętasz nazwy Użytkownika?. Wyświetli się ekran Nie pamiętam danych logowania nazwa Użytkownika. Logowanie do witryny CitiManager 3. Wybierz przycisk opcji Osoba nieposiadająca karty / Osoba wnioskująca o kartę. 4. Wypełnij wymagane pola niezbędne do odzyskania nazwy Użytkownika. UWAGA. Gwiazdka (*) wskazuje, że pole jest wymagane musisz wypełnić dane pole. W polu Numer kontaktowy dozwolone są tylko wartości numeryczne. 5. Kliknij przycisk Dalej. Wyświetli się ekran Pytanie weryfikacyjne. Nie pamiętam danych logowania nazwa Użytkownika 14

16 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Odzyskiwanie zapomnianej 6. W polu Pytanie weryfikacyjne wpisz odpowiedź na to pytanie i kliknij przycisk Dalej. Na podany adres system prześle wiadomość z prawidłową nazwą Użytkownika. Pytanie weryfikacyjne 15

17 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Resetowanie zapomnianego Resetowanie zapomnianego hasła Jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz je zresetować, aby móc się zalogować do witryny CitiManager. Ważność hasła wygasa po upływie 90 dni. W celu zresetowania hasła wymagane są następujące informacje: ważna nazwa Użytkownika; kod pocztowy powiązany z Twoim adresem rozliczeniowym, adres zarejestrowany na Twoim profilu Użytkownika, odpowiedź na pytanie weryfikacyjne Działu pomocy. Instrukcje krok po kroku 1. Przejdź na stronę home.cards.citidirect.com. 2. Na ekranie Logowanie w witrynie CitiManager kliknij łącze Nie pamiętasz hasła?. Wyświetli się ekran Nie pamiętam hasła. Logowanie do witryny CitiManager 3. Wybierz przycisk opcji Osoba nieposiadająca karty / Osoba wnioskująca o kartę. 4. Wypełnij wymagane pola niezbędne do odzyskania hasła. UWAGA. W celu walidacji musisz przesłać swoją nazwę Użytkownika, kod pocztowy i adres zarejestrowany na swoim profilu Użytkownika. Po zakończeniu walidacji uaktywnią się pola pytania weryfikacyjnego Działu pomocy i odpowiedzi weryfikacyjnej. Nie pamiętam hasła 5. Kliknij przycisk Dalej. Wyświetli się ekran Pytanie weryfikacyjne. 16

18 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Resetowanie zapomnianego 6. W polu Pytanie weryfikacyjne wpisz odpowiedź na to pytanie i kliknij przycisk Dalej. Na twój adres poczty elektronicznej zostanie wysłane hasło przejściowe. Wyświetli się ekran Utwórz nowe hasło. Pytanie weryfikacyjne Utwórz nowe hasło 7. W polu Bieżące hasło wpisz hasło przejściowe. 8. W polu Nowe hasło wpisz nowe hasło. 9. W polu Potwierdź nowe hasło wpisz ponownie swoje nowe hasło. UWAGA. W haśle wielkość liter ma znaczenie; musi ono zawierać od 6 do 18 znaków. Musi się składać z co najmniej 1 litery i co najmniej 1 cyfry, nie może być takie samo jak Twoje 3 poprzednie hasła. 10. Kliknij przycisk Zapisz. Wyświetli się komunikat 11. Kliknij przycisk OK. Wyświetli się ekran Pytanie weryfikacyjne Twoje hasło zostało zresetowane. Komunikat potwierdzenia zmiany hasła 17

19 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Resetowanie zapomnianego Ustawianie alertów 1. Przejdź na stronę home.cards.citidirect.com. 2. Na ekranie głównym witryny CitiManager kliknij kartę Zarządzaj dostępem Użytkowników / Obsługa Użytkownika. Wyświetli się ekran Nie pamiętam hasła. Logowanie do witryny CitiManager 3. Kliknij przycisk opcji dla karty, którą chcesz wyświetlić. 4. Na karcie podrzędnej Obsługa Użytkownika kliknij kartę Ustaw powiadomienia. 18

20 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Resetowanie zapomnianego 5. Wybierz odpowiednie alerty. Lista kart 1. Przejdź na stronę home.cards.citidirect.com.. Logowanie do witryny CitiManager 19

21 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Resetowanie zapomnianego 2. Na karcie podrzędnej Zarządzaj rachunkami kart kliknij zakładkę Użytkownicy w jednostce. 3. Kliknij przycisk Szukaj. Raporty 1. Przejdź na stronę home.cards.citidirect.com. Logowanie do witryny CitiManager 20

22 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Resetowanie zapomnianego 2. Na ekranie głównym witryny CitiManager kliknij kartę Zarządzaj dostępem Użytkowników / Obsługa Użytkownika. 3. Na karcie podrzędnej Obsługa Użytkownika kliknij kartę Raporty. 4. Z listy rozwijanej wybierz rodzaj raportu. Następnie zastosuj filtry w postaci daty początkowej i końcowej oraz godzin, dla których raport ma zostać wygenerowany. Zasoby 1. Przejdź na stronę home.cards.citidirect.com. Logowanie do witryny CitiManager 21

23 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Resetowanie zapomnianego 2. Na ekranie głównym witryny CitiManager kliknij Dostęp do zasobów. Delegowanie uprawnień Witryna CitiManager umożliwia delegowanie uprawnień przez już zarejestrowanych Administratorów. Aby uzyskać dostęp do witryny CitiManager dla nowego Administratora, wymagane są nazwa Użytkownika i hasło. Jeśli nie masz nazwy Użytkownika ani hasła CitiManager, skonsultuj się ze swoim Administratorem programu, aby umożliwił Ci dostęp. 1. Na ekranie głównym witryny CitiManager kliknij Zarządzaj dostępem Użytkownika a następnie kliknij Utwórz Użytkownika. 2. Wypełnij wymagane pola w celu dokonania delegowania uprawnień dla nowego Administratora. 22

24 CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Resetowanie zapomnianego 3. Wybierz Firmę, w ramach której delegujesz uprawnienia oraz wybierz opcję Osoba nieposiadająca karty. 4. Z paska rozwijanego wybierz Wszystkie lub samodzielnie wskaż zakres uprawnień dla nowego Administratora. 5. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej. Dostęp został nadany. Na wskazany adres nowego Administratora zostaną przesłane dwie wiadomości - ID rejestracji i kod rejestracji. Po otrzymaniu danych do rejestracji rejestracja musi nastąpić w ciągu 60 dni. 23

25 Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS ; NIP ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych, kapitał został w pełni opłacony.

CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu. Wrzesień Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu. Wrzesień Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Wrzesień 2018 Spis treści 1. Samodzielna rejestracja osoby nieposiadającej karty 3 2. Logowanie do witryny CitiManager 5 3. Strona główna

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB Portal MobilePASS - włączanie fukcjonalności Użytkownikom

CitiDirect EB Portal MobilePASS - włączanie fukcjonalności Użytkownikom CitiDirect EB Portal MobilePASS - włączanie fukcjonalności Użytkownikom CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 poniedziałek piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com

Bardziej szczegółowo

CitiManager: Krótki przewodnik migracji dla posiadaczy kart

CitiManager: Krótki przewodnik migracji dla posiadaczy kart Niniejszy krótki przewodnik pomoże Ci: 1. Zarejestrować się na portalu CitiManager a) Wyłącznie dla obecnych posiadaczy kart korzystających z wyciągów online b) Wyłącznie dla posiadaczy kart korzystających

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking. Logowanie

CitiDirect Online Banking. Logowanie 1 CitiDirect Online Banking Logowanie CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Logowanie W przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB Portal MobilePASS Instrukcja obsługi

CitiDirect EB Portal MobilePASS Instrukcja obsługi CitiDirect EB Portal MobilePASS Instrukcja obsługi CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect tel. 0 801 343 978, +48 22 690 15 21 poniedziałek piątek; 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com www.citihandlowy.pl

Bardziej szczegółowo

Automatyczna dostawa plików i raportów (AFRD)

Automatyczna dostawa plików i raportów (AFRD) Automatyczna dostawa plików i raportów (AFRD) CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect BE tel. 801 343 978, +48 22 690 15 21 poniedziałek piątek; 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com www.citihandlowy.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL BANKOWOŚĆ INTERNETOWA PL@NET SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 2. LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika systemu bankowości internetowej Carrefour

Podręcznik użytkownika systemu bankowości internetowej Carrefour Podręcznik użytkownika systemu bankowości internetowej Pl@net Carrefour Infolinia: +48 22 134 00 04 https://www.carrefour.pl/uslugi/uslugi-finansowe/bankowosc-internetowa SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty Historia rachunku, podgląd sald i wyciągów

CitiDirect Online Banking Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty Historia rachunku, podgląd sald i wyciągów CitiDirect Online Banking Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty Historia rachunku, podgląd sald i wyciągów CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

CitiDirect BE Portal Eksport

CitiDirect BE Portal Eksport CitiDirect BE Portal Eksport CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect BE tel. 801 343 978, +48 22 690 15 21 poniedziałek piątek; 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com www.citihandlowy.pl Spis treści 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Skrócona karta informacyjna nt. rejestracji dla pracowników/użytkowników

Skrócona karta informacyjna nt. rejestracji dla pracowników/użytkowników Skrócona karta informacyjna nt. rejestracji dla pracowników/użytkowników Aktualizacja marzec 2017 Spis treści Rejestracja... 2 Aktywacja adresu e-mail... 9 Aktywacja telefonu komórkowego... 9 Nie pamiętasz

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Delphi pliki i wyciągi CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Logowanie i nowy układ menu

Logowanie i nowy układ menu 1 CitiDirect Online Banking - dostęp poprzez portal CitiDirect EB Logowanie i nowy układ menu CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Delphi Moduł pobierania-wysyłania plików CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika E-działania - POLCHAR

Dokumentacja użytkownika E-działania - POLCHAR Dokumentacja użytkownika systemu E-działania POLCHAR POLCHAR Sp. z o. o. Szczecin 2015 Strona 1 z 31 Spis treści Zawartość 1. Wstęp... 3 2. Uruchomienie E-działania... 4 2.1 Opis strony startowej... 4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika dla operatorów systemu AgentWorks wydanie 11 wersja polska

Przewodnik użytkownika dla operatorów systemu AgentWorks wydanie 11 wersja polska Przewodnik użytkownika dla operatorów systemu AgentWorks wydanie 11 wersja polska 08/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Przegląd procesu rejestracji... 1 1. Logowanie

Bardziej szczegółowo

1. Doradcy Logowanie i Pulpit Mój profil Moje kwalifikacje Moi klienci Szczegóły klientów...

1. Doradcy Logowanie i Pulpit Mój profil Moje kwalifikacje Moi klienci Szczegóły klientów... Spis treści 1. Doradcy... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Moje kwalifikacje... 12 5. Moi klienci... 17 5.1. Szczegóły klientów... 18 5.2. Wyniki klientów... 20 5.3. Raporty klientów...

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika systemu BibbyNet. Część I Konto użytkownika

Poradnik użytkownika systemu BibbyNet. Część I Konto użytkownika ` Poradnik użytkownika systemu BibbyNet Część I Konto użytkownika Spis treści Konto 1. Logowanie... 1 2. Ekran powitalny... 2 3. Nawigacja i podsumowanie... 3 4. Zmiany... 4 5. Wiekowanie... 5 6. Najwięksi

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking - dostęp poprzez portal CitiDirect EB Delphi Moduł pobierania-wysyłania plików CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy

CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja podstawowych zadań na portalu polska-szkola.pl

Skrócona instrukcja podstawowych zadań na portalu polska-szkola.pl Skrócona instrukcja podstawowych zadań na portalu polska-szkola.pl Wersja: 1.0 Autor: Bartłomiej Barlakowski Spis treści Rejestracja użytkownika i jego aktywacja w systemie... 3 Złożenie wniosku o uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Baza Danych Członków SEP / 1

Instrukcja użytkownika. Baza Danych Członków SEP / 1 Instrukcja użytkownika Baza Danych Członków SEP 09.2017 / 1 Spis treści 1. Pierwsze logowanie... 4 2. Interfejs i dostępne opcje... 8 3. Zarządzanie Oddziałem... 11 I. Dodawanie Oddziału... 11 II. Edycja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika systemu e-faktur

Przewodnik użytkownika systemu e-faktur Przewodnik użytkownika systemu e-faktur Zawartość 1. Rejestracja na portalu... 4 1.1 Email aktywacyjny... 4 1.2 Siła hasła... 4 1.3 Utrata hasła... 5 1.4 Wygaśnięcie ticketu... 5 2. Logowanie do portalu

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja konta. Krok 1: Wnioskodawca przechodzi na ekran rejestracji klikając w przycisk "Zarejestruj się". Krok 2:

1. Rejestracja konta. Krok 1: Wnioskodawca przechodzi na ekran rejestracji klikając w przycisk Zarejestruj się. Krok 2: Instrukcja obsługi Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej proces rejestracji konta oraz złożenia wniosku przez wnioskodawcę 1. Rejestracja konta Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm 1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Przelew Zbiorczy Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-33-978, +8 () 690-15-1 Poniedziałek Piątek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Instrukcja samodzielnej aktywacji usługi e-faktura

SPIS TREŚCI Instrukcja samodzielnej aktywacji usługi e-faktura Usługa e-faktura SPIS TREŚCI Instrukcja samodzielnej aktywacji usługi e-faktura 1. STRONA LOGOWANIA 2. REJESTRACJA W STREFIE KLIENTA 3. SAMODZIELNA AKTYWACJA E-FAKTURY Z POZIOMU ZAKŁADKI/KARTY MOJE KONTO

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści

Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Rozdział 1: Rejestracja i logowanie do Portalu Serwisowego... 2 Rozdział 2: Informacje ogólne... 4 Rozdział 3: Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET

Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET System Uczniowie Optivum NET materiały dodatkowe 1 Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET Ćwiczenie 1. Tworzenie hasła dostępu do systemu Uczniowie Optivum NET Jeśli Twoje dane, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja portalu TuTej24.pl

Instrukcja portalu TuTej24.pl Instrukcja portalu TuTej24.pl Spis treści 1. Strona główna... 2 2. Zaloguj się... 4 3. Rejestracja nowego konta... 5 4. Zmiana hasła... 7 5. Moje konto... 8 5.1 Lista ogłoszeń... 8 5.1.1 Aktywne...8 5.1.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Sprzedającego. Portal aukcyjny

Podręcznik Sprzedającego. Portal aukcyjny Podręcznik Sprzedającego Portal aukcyjny Spis treści 1. Czym jest KupTam.pl?... 3 2. Logowanie do serwisu... 3 3. Rejestracja... 4 4. Tworzenie domeny aukcyjnej... 7 5. Wybór domeny... 9 6. Obsługa portalu...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks dla menedżerów i administratorów wydanie 11, wersja polska

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks dla menedżerów i administratorów wydanie 11, wersja polska Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks dla menedżerów i administratorów wydanie 11, wersja polska 08/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Przegląd procesu rejestracji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Akademia Klienta CitiDirect. Powiadomienia o Zdarzeniach. Sierpień 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku

Akademia Klienta CitiDirect. Powiadomienia o Zdarzeniach. Sierpień 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku Akademia Klienta CitiDirect Powiadomienia o Zdarzeniach Sierpień 2011 Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku Plan szkolenia 1. Wstęp 2. Jak uruchomić usługę? 3. Konfiguracja 4. Przeglądanie subskrypcji

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geoportal Usługa portalu edukacyjnego Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-05-27 Sygnity

Bardziej szczegółowo

1. MIESIĘCZNY OKRES TESTOWY DOSTĘPU DO PRZETARGÓW

1. MIESIĘCZNY OKRES TESTOWY DOSTĘPU DO PRZETARGÓW S t r o n a 1 1. MIESIĘCZNY OKRES TESTOWY DOSTĘPU DO PRZETARGÓW Okres testowy dostępu do przetargów możliwy jest po dokonaniu rejestracji oraz wykonaniu kilku prostych czynności: 1. Rejestracja w serwisie

Bardziej szczegółowo

Spis treści REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA PANEL ZMIANY HASŁA PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA EXTRANET.NET...

Spis treści REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA PANEL ZMIANY HASŁA PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA EXTRANET.NET... Spis treści... 1 1. REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 2. PANEL ZMIANY HASŁA... 5 3. PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA... 6 4. EXTRANET.NET... 8 a. ZMIANA HASŁA EXTRANET.NET... 10 5. PZPN24... 12

Bardziej szczegółowo

Co zyskujesz dzięki rejestracji w serwisach WSiP?

Co zyskujesz dzięki rejestracji w serwisach WSiP? Co zyskujesz dzięki rejestracji w serwisach WSiP? dostęp do materiałów dydaktycznych, diagnoz i gotowych scenariuszy lekcji, możliwość korzystania z internetowych produktów WSiP, członkostwo w przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla AUTORA

Przewodnik dla AUTORA Przewodnik dla AUTORA Rejestracja 1. Wejdź na stronę czasopisma. 2. Z górnego menu wybierz opcję Zarejestruj. 3. Wypełnij formularz pamiętając o następujących zasadach: a. pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Krok 1 Należy wpisać w okno przeglądarki adres strony: www.tz-c.pl Na górze strony www.tz-c.pl należy odnaleźć przycisk Rejestracja (podświetlony

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do platformy AgentWorks

Wprowadzenie do platformy AgentWorks Wprowadzenie do platformy AgentWorks 2012/08/31 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. Pierwsze logowanie się do platformy AgentWorks rejestracja komputera... 1 2. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane do

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB Portal Eksport

CitiDirect EB Portal Eksport CitiDirect EB Portal Eksport Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek - Piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. WSTĘP... 3 2. TWORZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosko w Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosko w Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosko w Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 2.0 (grudzień 2017) Strona 1 Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA PRCODAWCÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU PRCODAWCY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH KROK 1: REJESTRACJA I LOGOWANIE DO SYSTEMU Strona główna Bazy Usług Rozwojowych znajduje się pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 1. W jej górnym prawym

Bardziej szczegółowo

ewnioski Instrukcja użytkownika

ewnioski Instrukcja użytkownika ewnioski Instrukcja użytkownika 09.2016 CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Spis Treści 2 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

CCRS Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu. Maj Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CCRS Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu. Maj Bank Handlowy w Warszawie S.A. CCRS Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Maj 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Skrócona instrukcja obsługi dla Administratorów programu Spis treści

Bardziej szczegółowo

KONKURS Ostatnia Imię i nazwisko Zakres wprowadzanych zmian aktualizacja

KONKURS Ostatnia Imię i nazwisko Zakres wprowadzanych zmian aktualizacja Platforma Logintrade KONKURS Instrukcja obsługi dla uczestnika konkursu wersja 1.0 Ostatnia aktualizacja Imię i nazwisko Zakres wprowadzanych zmian 17.09.2019 LT DB Przygotowanie instrukcji 23.09.2019

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika

Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika Co nowego? łatwiejsze i bardziej intuicyjne wyszukiwanie; zawężanie wyników wyszukiwania za pomocą faset; możliwość personalizacji

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie. https://budzet.krakow.pl

Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie. https://budzet.krakow.pl Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie https://budzet.krakow.pl Opracowane przez: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.01 Strona 1 Zawartość 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Karty Visa Business z dostępem do CitiManager. Często zadawane pytania. Maj Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Karty Visa Business z dostępem do CitiManager. Często zadawane pytania. Maj Bank Handlowy w Warszawie S.A. Karty Visa Business z dostępem do CitiManager Często zadawane pytania Maj 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Przewodnik Posiadacza Kart Visa Business z dostępem do CitiManager Spis

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA LICENCJAMI ORAZ REJESTRACJI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

SYSTEM ZARZĄDZANIA LICENCJAMI ORAZ REJESTRACJI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW Polski Związek Ju Jitsu SYSTEM ZARZĄDZANIA LICENCJAMI ORAZ REJESTRACJI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SPIS TREŚCI 1. SportZona część serwisu poświęcona Ju Jitsu.... 2 2. UTWORZENIE KONTA

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników portalu. Wniosek FWRC dodanie wniosku na portalu

Instrukcja dla użytkowników portalu. Wniosek FWRC dodanie wniosku na portalu edokumenty Instrukcja dla użytkowników portalu Wniosek FWRC dodanie wniosku na portalu Spis treści Logowanie, zmiana hasła, wylogowanie... 1 Wnioski FWRC... 3 Statusy wniosków... 4 Składanie wniosków...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A.

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A. Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A. 1. Rejestracja Uzyskanie dostępu do serwisu następuje po zarejestrowaniu konta na stronie rma3.blackpoint.pl. Proces rejestracji rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PORTALU KARTOWEGO KARTOSFERA 19.06.2017 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 ZANIM ZACZNIESZ KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 3 2. REJESTRACJA I LOGOWANIE W PORTALU KARTOWYM...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Autorejestracja Wykonawców

Autorejestracja Wykonawców Autorejestracja Wykonawców 1) W celu zarejestrowania się na platformie zakupowej PWSTE należy wybrać odnośnik "Zaloguj" (znajdujący się w prawym, górnym rogu ekranu), następnie w oknie logowania należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Serwis e-ppp - instrukcja użytkowania

Serwis e-ppp - instrukcja użytkowania Serwis e-ppp - instrukcja użytkowania 1.Rejestracja w serwisie Aby zarejestrować się w serwisie, należy przejść na jego stronę www i kliknąć przycisk Rejestracja : Należy wypełnić wszystkie wymagane pola,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Pierwsza rejestracja dystrybutora Grohe w systemie serwisowym.

Instrukcja. Pierwsza rejestracja dystrybutora Grohe w systemie serwisowym. Instrukcja Pierwsza rejestracja dystrybutora Grohe w systemie serwisowym www.groheserwis.com 1. W celu zarejestrowania zgłoszenia serwisowego oraz konta dystrybutora należy przejść pod adres www.groheserwis.com.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla uczestników etapu RFI Przed wzięciem udziału w projekcie masz obowiązek zapoznać się i zaakceptować umowę z uczestnikiem przetargu.

Przewodnik dla uczestników etapu RFI Przed wzięciem udziału w projekcie masz obowiązek zapoznać się i zaakceptować umowę z uczestnikiem przetargu. Przewodnik dla uczestników etapu RFI Przed wzięciem udziału w projekcie masz obowiązek zapoznać się i zaakceptować umowę z uczestnikiem przetargu. (Jest to inny dokument w porównaniu z umową, którą widziałeś

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

edistro.pl Spis treści

edistro.pl Spis treści Spis treści 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Obsługa systemu... 3 2.1 Wymagania... 3 2.2 Uzyskiwanie dostępu do edistro... 3 2.3 Sprawdzenie czy mam włączony JavaScript... 4 2.3.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking 1 CitiDirect Online Banking Polecenie Zapłaty CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Spis Treści 2 MENU GŁÓWNE...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM

Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM Blue Media Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM Dokumentacja dla Partnerów Blue Media S.A. str.1 Spis treści 1. Logowanie do panelu administracyjnego PayBM... 3 2. Lista transakcji...

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika wersja 1.0 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Rejestracja... 8 3. Logowanie... 11 4. Wylogowanie... 12 5. Reset hasła... 13 6. Wgląd w dane użytkownika... 16 7. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Portal zarządzania Version 7.5

Portal zarządzania Version 7.5 Portal zarządzania Version 7.5 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA Wersja: 29.8.2017 Spis treści 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu...3 2 Informacje o portalu zarządzania...3 2.1 Konta i jednostki... 3

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować placówkę?

Jak zarejestrować placówkę? Jak zarejestrować placówkę? Krok 1. Wejdź na stronę oczamimlodych.pl i kliknij w przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ. 2 Wyświetli się formularz rejestracyjny. Przed wypełnieniem przeczytaj uważnie regulamin konkursu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Shell Card Online usługa fakturowania elektronicznego Podręcznik użytkownika

Shell Card Online usługa fakturowania elektronicznego Podręcznik użytkownika Shell Card Online usługa fakturowania elektronicznego Podręcznik użytkownika Wersja 2.6 Wrzesień 2011 r. Spis treści 1 Dostęp do Shell Card Online usługi fakturowania elektronicznego... 3 1.1 Bezpośredni

Bardziej szczegółowo