dyskryminacji w 16 zatrudnieniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dyskryminacji w 16 zatrudnieniu"

Transkrypt

1 Zmiany w urlopach rodzicielskich - 16 praktycznych przykładów rozliczeń Zmiany w urlopach Zakaz rodzicielskich dyskryminacji w 16 zatrudnieniu praktycznych przydatna strategia, przykładów rozliczeń orzecznictwo sądów pracy 1

2 Zasiłki Odpowiedzi których nie znajdziesz u innych! Sięgnij po magazyn i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać: poznasz rozwiązania każdej, nawet niestandardowej sytuacji dotyczącej rozliczania ubezpieczeń społecznych, nie zapomnisz o żadnym obowiązku, który musisz wypełnić w danym miesiącu, sprawdzisz, jakie nowości w prawie mają największy wpływ na rozliczenia ubezpieczeń społecznych w danym miesiącu, zaoszczędzisz dużo cennego czasu. ZAMÓW PRENUMERATĘ ROCZNĄ Z TABLETEM 22 Zadaj pytanie:klienta: Zadzwoń już kwiecień dziś do2015 Centrum Obsługi

3 Zmiany w urlopach rodzicielskich - 16 praktycznych przykładów rozliczeń Ubezpieczenia społeczne dla specjalistów WYJĄTKOWE EBOOKI ZA DARMO DLA CIEBIE Zajmujesz się ubezpieczeniami społecznymi? Pobierz darmowe ebooki. Jeśli: zajmujesz się ubezpieczeniami społecznymi, c hcesz wiedzieć o zmianach w przepisach i skutkach tych zmian w praktyce KLIKNIJ i pobierz bezpłatne e-poradniki! luty Skorzystaj z archiwum

4 Zasiłki Zmiany w urlopach rodzicielskich 16 praktycznych przykładów rozliczeń Kto ma prawo do zasiłku macierzyńskiego 5 Przez jaki okres przysługuje zasiłek macierzyński 6 Jakie są konsekwencje zlikwidowania dodatkowego urlopu macierzyńskiego 6 Ile wynosi nowy wymiar urlopu rodzicielskiego 8 Na czym polegają zmienione zasady udzielania urlopu rodzicielskiego 9 Jak ustalić okres, o który będzie wydłużony urlop rodzicielski w związku z wykonywaniem pracy w czasie urlopu 15 Agnieszka Ślązak specjalista w zakresie świadczeń krótkoterminowych

5 Zmiany w urlopach rodzicielskich - 16 praktycznych przykładów rozliczeń Zlikwidowanie dodatkowych urlopów macierzyńskich i modyfikacje w zasadach przyznawania urlopów rodzicielskich to jedne ze zmian w zasiłkach macierzyńskich, które obowiązują od 2 stycznia 2016 r. Zmieniły się również zasady udzielania urlopów ojcowskich, nastąpiły zmiany w urlopach macierzyńskich i urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego. W większym niż dotychczas stopniu rodzice mają możliwość dzielenia się uprawnieniami rodzicielskimi przysługującymi w związku z opieką nad małym dzieckiem. Wszystkie te zmiany wprowadziła od 2 stycznia 2016 r. ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Prawo do zasiłku macierzyńskiego Zasiłek macierzyński przysługuje z tytułu urodzenia dziecka albo przyjęcia na wychowanie dziecka w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego w wieku do 10. roku życia i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia albo przyjęcia dziecka w tym wieku na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w czasie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego. Zasiłek macierzyński przysługuje także z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu zatrudnienia, ale jedynie w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę w okresie ciąży nastąpiło wskutek likwidacji bądź ogłoszenia upadłości pracodawcy albo w wyniku naruszenia przepisów prawa, jeżeli zostało to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. Zasiłek macierzyński przysługuje nie tylko pracownikom, ale również innym osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, np. wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia. Zasiłek macierzyński jest uprawnieniem ubezpieczonej matki, która urodziła dziecko, oraz ubezpieczonej lub ubezpieczonego, którzy przyjęli dziecko na wychowanie. W pewnych przypadkach zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje także ubezpieczonemu ojcu dziecka albo innemu członkowi rodziny. Prawo do zasiłku macierzyńskiego dla 5

6 Zasiłki ubezpieczonego ojca lub innego członka rodziny w większości przypadków nie jest jednak prawem samoistnym. Warunkiem skorzystania z zasiłku macierzyńskiego przez osobę inną niż matka dziecka jest posiadanie uprawnień do tego zasiłku przez matkę dziecka. Wyjątkiem jest jedynie prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego, które jest uprawnieniem ubezpieczonego ojca wychowującego dziecko. Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego Od 2 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres: urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego. Przed tą datą zasiłek macierzyński przysługiwał także przez okres: dodatkowego urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka (do 6 tygodni z tytułu urodzenia jednego dziecka albo do 8 tygodni z tytułu urodzenia więcej niż jednego dziecka) albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie (do 6 tygodni z tytułu przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, do 8 tygodni z tytułu przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka albo do 3 tygodni w razie korzystania z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze minimalnym wynoszącym 9 tygodni). Urlopy te przysługiwały bezpośrednio po urlopie macierzyńskim albo urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, przed korzystaniem z urlopu rodzicielskiego. Udzielenie ich w pełnym wymiarze było warunkiem koniecznym do skorzystania z urlopu rodzicielskiego, który wynosił maksymalnie 26 tygodni. Likwidacja urlopów dodatkowych Od 2 stycznia 2016 r. pracodawcy nie udzielają już: dodatkowych urlopów macierzyńskich oraz dodatkowych urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego. 6

7 Zmiany w urlopach rodzicielskich - 16 praktycznych przykładów rozliczeń Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim albo urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego (po tzw. urlopie podstawowym) przysługuje pracownikowi urlop rodzicielski. Likwidacja urlopów dodatkowych nie oznacza jednak skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego, gdyż wymiar urlopu rodzicielskiego uległ wydłużeniu o dotychczasowy okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Należy jednak pamiętać, że pracownica, która w dniu wejścia w życie nowych przepisów, tj. 2 stycznia 2016 r., korzysta z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo ich części, zachowuje prawo do urlopu dodatkowego albo jego części i zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu, w wymiarze wynikającym z przepisów dotychczasowych. Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego Od 2 stycznia 2015 r. urlop rodzicielski przysługuje: do 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz przyjęcia na wychowanie jednego dziecka w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10. roku życia i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia lub przyjęcia na wychowanie jako rodzina zastępcza z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej (dotychczas 6 tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego), do 34 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka oraz w przypadku równoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka (dotychczas 8 tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego), do 29 tygodni w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie, gdy pracownik ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w minimalnym wymiarze wynoszącym 9 tygodni (dotychczas 3 tygodnie urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego). 7

8 Zasiłki Na czym polegają zmienione zasady udzielania urlopu rodzicielskiego Przy udzielaniu urlopu rodzicielskiego należy pamiętać o kilku zasadach. Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego Po pierwsze, urlopu rodzicielskiego udziela się bezpośrednio po wykorzystaniu przez pracownika urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (dotychczas było to bezpośrednio po urlopie dodatkowym). Jeżeli o urlop rodzicielski występuje pracownik jeden z rodziców dziecka, po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez drugiego z rodziców, który nie jest pracownikiem, to urlopu rodzicielskiego udziela się pracownikowi bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego przez ubezpieczonego niebędącego pracownikiem. Chodzi tu np. o sytuację, gdy pracownik ojciec dziecka występuje o urlop rodzicielski po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za podstawowy okres przez matkę dziecka będącą osobą prowadzącą działalność pozarolniczą. 1. Przyjęcie dziecka na wychowanie Pracownica przyjęła na wychowanie dziecko urodzone 29 stycznia 2009 r. i 4 stycznia 2016 r. wystąpiła do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie. Ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przez 9 tygodni od 4 stycznia do 6 marca 2016 r. W dniu 15 lutego 2016 r. wystąpiła o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 29 tygodni. Do wniosku dołączyła pisemne oświadczenie, że ojciec dziecka nie będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego. Urlop rodzicielski został jej udzielony od 7 marca do 25 września 2016 r. Urlop rodzicielski maksymalnie w 4 częściach Po drugie, urlopu rodzicielskiego udziela się albo jednorazowo, albo nie więcej niż w 4 częściach. W liczbie wykorzystanych części urlopu rodzi- 8

9 Zmiany w urlopach rodzicielskich - 16 praktycznych przykładów rozliczeń cielskiego uwzględnia się także liczbę wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego części, w przypadku gdy drugi z rodziców dziecka jest ubezpieczonym niebędącym pracownikiem. Dotychczas urlop dodatkowy mógł był wykorzystany w dwóch częściach, a urlop rodzicielski w 3 częściach. 2. Brak prawa do urlopu mimo niewykorzystania jeszcze 32 tygodni Pracownica, która urodziła dziecko 6 stycznia 2016 r., korzysta z urlopu macierzyńskiego od 6 stycznia do 24 maja 2016 r. W dniu 15 maja 2016 r. wystąpiła o udzielenie urlopu rodzicielskiego na okres 6 tygodni od 25 maja do 5 lipca 2016 r. Do wniosku dołączyła pisemne oświadczenie, że ojciec dziecka nie będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego. W dniu 10 czerwca 2016 r. wystąpiła o udzielenie urlopu rodzicielskiego przez okres 8 tygodni od 6 lipca do 30 sierpnia 2016 r. Ponownie wystąpiła o udzielenie urlopu rodzicielskiego w wymiarze 8 tygodni. Pracownica ma prawo do urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego za okres od 31 sierpnia do 25 października 2016 r. Wystąpiła do pracodawcy z kolejnym wnioskiem o udzielenie urlopu rodzicielskiego w wymiarze 8 tygodni. Ma prawo do urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego za okres od 26 października do 20 grudnia 2016 r. Wystąpiła do pracodawcy z kolejnym wnioskiem o udzielenie urlopu rodzicielskiego w wymiarze 2 tygodni. Mimo że nie wykorzystała jeszcze 32 tygodni urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu (6 tygodni + 8 tygodni + 8 tygodni tygodni = 30 tygodni), to nie przysługuje jej urlop rodzicielski, ponieważ byłaby to piąta część tego urlopu. Części urlopu rodzicielskiego muszą być wielokrotnością tygodnia Po trzecie, części urlopu rodzicielskiego muszą być wielokrotnością tygodnia i nie mogą być krótsze niż 8 tygodni. Ta zasada obowiązywała także przed 2 stycznia 2016 r. Od zasady tej przewidziane są jednak wyjątki. Dotyczy to: pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która w przypadku urodzenia jednego dziecka może być krótsza niż 8 tygodni, ale nie może być krótsza niż 6 tygodni, 9

10 Zasiłki pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie nie może być krótsza niż 3 tygodnie, sytuacji, w której pozostała do wykorzystania część urlopu (tj. ostatnia część urlopu) jest krótsza niż 8 tygodni. 3. urlop rodzicielski w dwóch częściach Pracownica, która urodziła dziecko w dniu 10 stycznia 2016 r., korzysta z urlopu macierzyńskiego od 10 stycznia do 28 maja 2016 r. Wystąpiła o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego na okres 6 tygodni, a następnie na okres 26 tygodni. Do wniosku dołączyła pisemne oświadczenie, że ojciec dziecka nie będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego. Pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres: pierwszej części urlopu rodzicielskiego od 29 maja do 9 lipca 2016 r. (6 tygodni), drugiej części urlopu rodzicielskiego od 10 lipca 2016 r. do 7 stycznia 2017 r. (26 tygodni). Części urlopu rodzicielskiego muszą przypadać bezpośrednio po sobie Po czwarte, poszczególne części urlopu rodzicielskiego muszą przypadać: bezpośrednio jedna po drugiej albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego przez drugiego rodzica dziecka, który nie jest pracownikiem. Ta zasada obowiązywała także przed 2 stycznia 2016 r. Nowe przepisy przewidują od niej odstępstwo. Urlop rodzicielski w maksymalnym wymiarze 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu przez drugiego rodzica niebędącego pracownikiem. W tym trybie można go udzielić nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Urlop może być udzielony jednorazowo albo w dwóch częściach, w ramach łącznie czterech części urlopu. Wymiar tego urlopu określa się na takich samych zasadach jak wymiar pozostałych części urlopu rodzicielskiego. 10

11 Zmiany w urlopach rodzicielskich - 16 praktycznych przykładów rozliczeń Y 4. Pracownica nie może wykorzystać 16 tygodni urlopu rodzicielskiego Pracownica od 5 stycznia do 23 maja 2016 r. korzysta z urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego. Od 24 maja do 12 września 2016 r. przebywa na urlopie rodzicielskim w wymiarze 16 tygodni i z dniem 13 września 2016 r. wraca do pracy. Pozostałą część urlopu rodzicielskiego zamierza wykorzystać w terminie późniejszym. Dziecko ukończy 6. rok życia 5 stycznia 2022 r. Załóżmy, że pracownica wystąpi o udzielenie urlopu rodzicielskiego za pozostały należny jej okres 16 tygodni od 1 października 2022 r. Ponieważ urlop rodzicielski może być udzielony pracownicy nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r., pracownica nie wykorzysta pełnych 16 tygodni urlopu rodzicielskiego. 5. Odroczenie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego Pracownica urodziła dziecko 2 stycznia 2016 r. Od 2 stycznia do 20 maja 2016 r. przebywa na urlopie macierzyńskim i pobiera zasiłek macierzyński. Od 21 maja do 9 września 2016 r. korzysta z urlopu rodzicielskiego w wymiarze 16 tygodni. W dniu 5 sierpnia następnego roku występuje o udzielenie urlopu rodzicielskiego w wymiarze 16 tygodni od 1 września 2017 r. Pracownica ma prawo do urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego za okres od 1 września do 21 grudnia 2017 r. Trzeba pamiętać, że aby skorzystać z odroczonej w czasie części urlopu rodzicielskiego, trzeba wykorzystać co najmniej jedną część tego urlopu, która przypada bezpośrednio po urlopie podstawowym. Jeżeli pracownica po urlopie podstawowym wróci do pracy i nie wystąpi o urlop rodzicielski ani o urlop taki nie wystąpi pracownik ojciec dziecka, żadne z rodziców nie będzie mogło już skorzystać z 16 tygodni urlopu rodzicielskiego odroczonego w czasie. Nowa możliwość odroczenia części urlopu rodzicielskiego dotyczy także osób, które urodziły dziecko albo przyjęły na wychowanie dziecko przed wejściem w życie nowych przepisów, jeżeli 2 stycznia 2016 r. pobierają zasiłek macierzyński albo drugi rodzic dziecka pobierał zasiłek macierzyński za okres urlopu podstawowego albo urlopu rodzicielskiego. 11

12 Zasiłki 6. Odroczenie części urlopu rodzicielskiego dla osób, które urodziły dziecko przed 2 stycznia 2016 r. Pracownica od 4 listopada 2015 r. do 22 marca 2016 r. korzysta z urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu. Od 23 marca do 12 lipca 2016 r. przebywa na urlopie rodzicielskim w wymiarze 16 tygodni i z dniem 13 lipca 2016 r. wraca do pracy. Dziecko ukończy 6. rok życia 4 listopada 2021 r. Pozostałą część urlopu rodzicielskiego pracownica zamierza wykorzystać w terminie późniejszym. Załóżmy, że pracownica wystąpi o udzielenie urlopu rodzicielskiego za pozostały należny jej okres 16 tygodni od 1 października 2021 r. Ponieważ urlop rodzicielski może być udzielony pracownicy nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r., pracownica nie wykorzysta 16 tygodni urlopu rodzicielskiego. Jeżeli pracownica przed 2 stycznia 2016 r. zrezygnowała z korzystania z urlopu rodzicielskiego i pobierania zasiłku macierzyńskiego za ten okres, nie ma prawa do wykorzystania po 1 stycznia 2016 r. części urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego za ten okres w wymiarze do 16 tygodni w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu. Urlop rodzicielski dla obojga rodziców Po piąte, urlop rodzicielski przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka. Rodzice mogą dzielić się uprawnieniami do urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu. Z urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego mogą korzystać jednocześnie oboje rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu nie może przekraczać maksymalnego wymiaru. Zasada ta obowiązywała także przed 2 stycznia 2016 r. Dłuższy termin na złożenie wniosku 21 dni Po szóste, wydłużeniu uległ termin przewidziany na złożenie przez pracownicę i pracownika wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego z 14 na 21 dni. Dotyczy to sytuacji: gdy pracownica nie występuje od razu o wszystkie należne jej urlopy w takim przypadku wniosek o urlop rodzicielski powinna złożyć 12

13 Zmiany w urlopach rodzicielskich - 16 praktycznych przykładów rozliczeń w terminie 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu, a także gdy pracownica występuje z wnioskiem o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wniosek powinna złożyć w terminie 21 dni po porodzie albo odpowiednio po przyjęciu dziecka na wychowanie. Możliwość rezygnacji z urlopu Po siódme, pracownica, która złożyła wniosek o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze przed upływem 21 dni po porodzie lub przyjęciu dziecka na wychowanie (tak jak dotychczas przed upływem 14 dni), może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości lub w części i powrócić do pracy. Pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego lub jego części składa w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przystąpieniem do pracy. WAŻNE Rezygnacja przez pracownicę z części urlopu rodzicielskiego może nastąpić, pod warunkiem że wykorzystana część urlopu jest wielokrotnością tygodnia i trwa co najmniej 6 lub odpowiednio 3 tygodnie, gdy dotyczy to pierwszej części urlopu rodzicielskiego, albo 8 tygodni, gdy dotyczy to kolejnych części urlopu rodzicielskiego. W przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego lub jego części przez pracownicę matkę dziecka z wnioskiem o niewykorzystaną przez matkę dziecka część lub całość urlopu rodzicielskiego i zasiłek macierzyński może wystąpić pracownik ojciec dziecka. Rezygnacja z urlopu przez pracownicę nie jest uwarunkowana korzystaniem z urlopu rodzicielskiego przez ojca dziecka. Jeżeli z niewykorzystanego przez matkę okresu urlopu rodzicielskiego korzysta pracownik ojciec dziecka, on również może zrezygnować z korzystania z części tego urlopu i powrócić do pracy, a z niewykorzystanej części tego urlopu może skorzystać, ale nie musi, pracownica matka dziecka. Wniosek w tej sprawie pracownik ojciec dziecka składa w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przystąpieniem do pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wnioski złożone w tych terminach. 13

14 Zasiłki WAŻNE Nową zasadą, która została wprowadzona, jest to, że pracownica lub pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego mogą w każdym czasie zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego za zgodą pracodawcy i wrócić do pracy. W takim wypadku nie musi być stosowana zasada, zgodnie z którą urlop rodzicielski udzielany jest w tygodniach oraz zasada dotycząca minimalnego wymiaru części urlopu rodzicielskiego. Trzeba pamiętać, że: pracownik korzystający 2 stycznia 2016 r. z dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego może wystąpić o urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński w wymiarze odpowiadającym różnicy między nowym wymiarem tego urlopu a okresem udzielonego urlopu dodatkowego na podstawie dotychczasowych przepisów; w takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się pracownikowi na pisemny wniosek, złożony przed zakończeniem korzystania z udzielonego dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego; pracownik korzystający 2 stycznia 2016 r. z części urlopu rodzicielskiego może złożyć wniosek o kolejną część tego urlopu w terminie wynikającym z przepisów dotychczasowych, tj. nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tej części urlopu. Szczególne przypadki dotyczące urlopu rodzicielskiego Od 2 stycznia obowiązuje kilka nowych zasad dotyczących szczególnych przypadków korzystania z urlopu rodzicielskiego: 1. Można przerwać, na wniosek, urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński na okres, w którym dziecko przebywa w szpitalu. 2. W razie śmierci dziecka w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński przysługuje przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. 3. W razie śmierci rodzica dziecka w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego drugiemu z rodziców dziecka przysługuje prawo do niewykorzystanej części urlopu rodzi- 14

15 Zmiany w urlopach rodzicielskich - 16 praktycznych przykładów rozliczeń cielskiego i zasiłku macierzyńskiego. W takim przypadku nie muszą być zachowane zasady dotyczące minimalnego wymiaru urlopu oraz jego okres nie musi być wielokrotnością tygodnia. Łączny okres zasiłku macierzyńskiego przysługujący matce i ojcu dziecka nie może przekraczać wymiaru ustalonego przepisami Kodeksu pracy. 4. Jeżeli rodzic dziecka w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego wymaga opieki szpitalnej, może przerwać urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński, o ile o tę część urlopu i zasiłek macierzyński za ten okres wystąpi drugi z rodziców dziecka. Łączny okres zasiłku macierzyńskiego przysługujący matce i ojcu dziecka nie może przekraczać wymiaru ustalonego przepisami Kodeksu pracy. Łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy Urlop rodzicielski tak jak dotychczas może być łączony z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Skutkuje to obniżeniem zasiłku macierzyńskiego proporcjonalnie do wymiaru czasu podjętej pracy. Korzystną zmianą obowiązującą od 2 stycznia jest jednak to, że w związku z wykonywaniem pracy w czasie urlopu rodzicielskiego wymiar tego urlopu ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej w trakcie korzystania z urlopu lub jego części. W takim przypadku całkowity wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekroczyć: 64 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie lub przyjęcia jednego dziecka na wychowanie, 68 tygodni w przypadku urodzenia przy jednym porodzie dwojga lub więcej dzieci lub równoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka. Jak ustalić okres, o który będzie wydłużony urlop rodzicielski w związku z wykonywaniem pracy w czasie urlopu Sposób ustalania okresu, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, zależy od tego, czy pracownica lub pracownik zamierzają pracować w czasie wydłużonego urlopu rodzicielskiego, czy nie. 15

16 Zasiłki Jeżeli w czasie wydłużonego urlopu rodzicielskiego pracownica lub pracownik nie będą wykonywać pracy u swojego pracodawcy, to okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, oblicza się jako iloczyn: liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, oraz wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego. 7. Gdy na wydłużonym urlopie pracownik nie wykonuje pracy Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, w terminie 21 dni po porodzie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (32 tygodni). Przez cały okres urlopu rodzicielskiego wykonuje pracę u swojego pracodawcy w wymiarze 1/4 etatu. Pracownica w trakcie wydłużonego urlopu nie będzie wykonywała pracy u pracodawcy, który udzielił tego urlopu. Udzielony pracownicy urlop rodzicielski ulega wydłużeniu o 8 tygodni (32 tygodnie 1/4). Przez 32 tygodnie pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński w kwocie zmniejszonej o 1/4 (1/4 : 1 = 1), natomiast przez okres 8 tygodni, o które ulega wydłużeniu urlop rodzicielski, pracownicy przysługuje zasiłek w pełnej miesięcznej kwocie (ponieważ podczas wydłużonego urlopu rodzicielskiego nie wykonuje ona pracy). W przypadku gdy część urlopu rodzicielskiego powstała w wyniku wydłużenia wymiaru tego urlopu nie odpowiada wielokrotności tygodnia, jest ona udzielana w dniach. Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień się pomija. 8. Gdy część urlopu nie odpowiada wielokrotności tygodnia Pracownica wykonywała pracę u pracodawcy w wymiarze 1/3 etatu, przez okres 4 tygodni urlopu rodzicielskiego. Urlop rodzicielski ulega wydłużeniu o 9 dni (28 dni 1/3 = 9,3 dnia). Część urlopu rodzicielskiego, o którą urlop rodzicielski jest proporcjonalnie wydłużony, wydłuża tę część urlopu rodzicielskiego, podczas której pracownik wykonuje pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. 16

17 Zmiany w urlopach rodzicielskich - 16 praktycznych przykładów rozliczeń Wydłużenie urlopu rodzicielskiego nie stanowi jego odrębnej części. 9. Gdy na wydłużonym urlopie pracownik nie wykonuje pracy Pracownica 12 stycznia 2016 r. urodziła dziecko i wystąpiła o udzielenie: urlopu macierzyńskiego od 12 marca do 30 maja 2016 r. oraz urlopu rodzicielskiego na okres 6 tygodni od 31 maja do 11 lipca 2016 r. Przez cały okres udzielonego urlopu rodzicielskiego pracownica wykonuje u swojego pracodawcy pracę w wymiarze 1/2 etatu. Na 21 dni przed zakończeniem pierwszej części urlopu rodzicielskiego pracownica wystąpiła o drugą część urlopu rodzicielskiego w wymiarze 10 tygodni. W związku z wykonywaniem pracy w czasie pierwszej części urlopu rodzicielskiego ta część urlopu ulega wydłużeniu. Ponieważ pracownica nie zamierza wykonywać pracy w czasie wydłużonej części urlopu rodzicielskiego, okres, o który pierwsza część urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu, wynosi 3 tygodnie (6 tygodni x 1/2). Zatem pierwsza część urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu do 1 sierpnia 2016 r. Kolejnej części urlopu rodzicielskiego pracodawca udzielił pracownicy od 2 sierpnia do 10 października 2016 r. (10 tygodni). W przypadku gdy pracownik zamierza łączyć korzystanie z części urlopu rodzicielskiego, powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar tej części urlopu oblicza się, dzieląc: długość części urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia, obliczonej zgodnie z zasadą przedstawioną wyżej (iloczyn liczby tygodni wykonywania pracy i wymiaru czasu tej pracy), przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy. W przypadku gdy część urlopu rodzicielskiego powstała w wyniku wydłużenia wymiaru tego urlopu nie odpowiada wielokrotności tygodnia, jest ona udzielana w dniach. Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień się pomija. 17

18 Zasiłki 10. Gdy pracownica lub pracownik pracują w czasie wydłużonego urlopu rodzicielskiego Pracownica 3 stycznia 2016 r. urodziła dziecko i wystąpiła o udzielenie: urlopu macierzyńskiego od 3 stycznia do 21 maja 2016 r. oraz urlopu rodzicielskiego na okres 6 tygodni od 22 maja do 2 lipca 2016 r. Pracownica przez cały okres udzielonego urlopu rodzicielskiego łączy korzystanie z urlopu z wykonywaniem pracy w wymiarze 1/2 etatu. W związku z tym ta część urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu. W okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego nadal zamierza wykonywać pracę w wymiarze 1/2 etatu. Pierwsza część urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu o 6 tygodni [6 tygodni x 1/2 : (1 1/2)]. Zatem pierwsza część urlopu rodzicielskiego będzie wydłużona do 13 sierpnia 2016 r. Warto pamiętać, że zasada wydłużania urlopu rodzicielskiego dotyczy także pracowników łączących korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u swojego pracodawcy w dniu wejścia w życie nowych przepisów, tj. 2 stycznia 2016 r. W takim przypadku wymiar wydłużonego urlopu obliczany jest na podstawie okresu wykonywania pracy przypadającego po dniu wejścia w życie nowych przepisów. Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego W związku ze zmianą wymiaru urlopu rodzicielskiego wynikającą z likwidacji dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego zmienia się wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego. Przed zmianą przepisów, jeżeli pracownica nie występowała o wszystkie należne jej urlopy w pełnym wymiarze w ciągu 14 dni po porodzie, zasiłek macierzyński przysługiwał za okres: urlopu dodatkowego w wysokości 100%, urlopu rodzicielskiego w wysokości 60% podstawy wymiaru. Od 2 stycznia 2016 r. miesięczny zasiłek macierzyński za część okresu urlopu rodzicielskiego, o który wydłużono urlop rodzicielski, tj. do: 6 tygodni urlopu rodzicielskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, 18

19 Zmiany w urlopach rodzicielskich - 16 praktycznych przykładów rozliczeń 8 tygodni urlopu rodzicielskiego w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci oraz w przypadku równoczesnego przyjęcia na wychowanie dwojga lub więcej dzieci, 3 tygodni urlopu rodzicielskiego w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka, jeżeli pracownik ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w minimalnym wymiarze wynoszącym 9 tygodni, wynosi 100% podstawy wymiaru, a za dalszy okres 60% podstawy wymiaru. 11. Rodzice nie pobierają zasiłku równocześnie Pracownica 15 stycznia 2016 r. urodziła dziecko i wystąpiła o udzielenie urlopu macierzyńskiego od 15 stycznia do 2 czerwca 2016 r. Wystąpiła także o urlop rodzicielski w wymiarze 8 tygodni, oświadczając, że ojciec dziecka nie będzie w tym samym czasie korzystał z urlopu rodzicielskiego. Zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy w wysokości: 100% podstawy wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego od 15 maja do 2 czerwca 2016 r. i urlopu rodzicielskiego od 3 czerwca do 14 lipca 2016 r. (6 tygodni), 60% podstawy wymiaru za okres od 15 do 28 lipca 2016 r. (2 tygodnie). Ojciec dziecka wystąpił o udzielenie urlopu rodzicielskiego na okres kolejnych 8 tygodni, tj. od 29 lipca do 22 września 2016 r. Za ten okres pracownik ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 60% podstawy wymiaru. W przypadku gdy oboje rodzice dziecka mają prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego od tego samego dnia, okres pobierania zasiłku w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku dzieli się proporcjonalnie między oboje rodziców. 12. Rodzice pobierają zasiłek równocześnie Pracownica urodziła dziecko 5 stycznia 2016 r. i od 5 stycznia do 23 maja 2016 r. korzysta z urlopu macierzyńskiego. W dniu 31 marca 2016 r. wystąpiła z wnioskiem o udzielenie urlopu rodzicielskiego w wymiarze 6 tygodni. Do wniosku dołączyła oświadczenie, że pracownik ojciec dziecka będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego od tego samego dnia przez okres 8 tygodni. Pracownicy zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości: 19

20 Zasiłki 100% podstawy wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego od 5 stycznia do 23 maja 2016 r. oraz za okres pierwszych 3 tygodni urlopu rodzicielskiego od 24 maja do 23 czerwca 2016 r., 60% podstawy wymiaru za pozostały okres 3 tygodni urlopu rodzicielskiego od 24 czerwca do 14 lipca 2016 r. Pracownikowi ojcu dziecka zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości: 100% podstawy wymiaru za okres pierwszych 3 tygodni urlopu rodzicielskiego od 24 maja do 23 czerwca 2016 r., 60% podstawy wymiaru za pozostały okres 5 tygodni urlopu rodzicielskiego od 24 czerwca do 28 lipca 2016 r. W przypadku gdy o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego oboje rodzice dziecka wystąpią, ale nie od tego samego dnia, zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru przysługuje temu z rodziców, który rozpoczął pobieranie zasiłku jako pierwszy. 13. Jedno z rodziców wystąpiło z wnioskiem jako pierwsze Pracownica urodziła dziecko 8 stycznia 2016 r. i od 8 stycznia do 26 maja 2016 r. przebywa na urlopie macierzyńskim. Wystąpiła o udzielenie urlopu rodzicielskiego w wymiarze 10 tygodni od 27 maja do 4 sierpnia 2016 r. Pracownik ojciec dziecka wystąpił o urlop rodzicielski za okres od 10 czerwca do 4 sierpnia 2016 r. (8 tygodni). Pracownicy zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości: 100% podstawy wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego od 8 stycznia do 26 maja 2016 r. oraz za okres pierwszych 6 tygodni urlopu rodzicielskiego od 27 maja do 7 lipca 2016 r., 60% podstawy wymiaru za pozostały okres 4 tygodni urlopu rodzicielskiego od 8 lipca do 4 sierpnia 2016 r. (8 tygodni). Pracownikowi ojcu dziecka zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 60% podstawy wymiaru za cały okres urlopu rodzicielskiego od 10 czerwca do 4 sierpnia 2016 r. (8 tygodni). W przypadku złożenia przez pracownicę nie później niż 21 dni po porodzie lub przyjęciu dziecka na wychowanie wniosku o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru. 20

21 Zmiany w urlopach rodzicielskich - 16 praktycznych przykładów rozliczeń 14. Złożenie wniosku nie później niż 21 dni po porodzie Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, która przed upływem 21 dni po porodzie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wykonuje przez cały okres urlopu rodzicielskiego pracę w wymiarze 1/2 etatu u pracodawcy udzielającego tego urlopu i pracę w takim wymiarze zamierza wykonywać także w okresie wydłużonej części urlopu rodzicielskiego. Urlop rodzicielski ulega wydłużeniu o 32 tygodnie [(32 tygodnie 1/2 = = 16 tygodni; 16 tygodni : (1 1/2) = 32 tygodnie]. Urlop rodzicielski będzie trwał łącznie 64 tygodnie (32 tygodnie + 32 tygodnie = 64 tygodni). Przez cały okres urlopu rodzicielskiego pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy wymiaru, w kwocie zmniejszonej o połowę (1/2 : 1). Zasiłek macierzyński za okres wydłużenia urlopu rodzicielskiego wynikającego z łączenia przez pracownika urlopu rodzicielskiego z pracą u pracodawcy udzielającego tego urlopu przysługuje w takiej wysokości, w jakiej pracownik otrzymywał zasiłek macierzyński w okresie wykonywania pracy i otrzymywania zasiłku macierzyńskiego w kwocie obniżonej. 15. Wydłużenie urlopu wynikające z łączenia urlopu z pracą Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy korzysta z tytułu urodzenia dziecka z: urlopu macierzyńskiego od 15 stycznia do 2 czerwca 2016 r., urlopu rodzicielskiego od 3 czerwca do 28 lipca 2016 r. (8 tygodni). Zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy za okres urlopu: macierzyńskiego od 15 stycznia do 2 czerwca 2016 r. w wysokości 100% podstawy wymiaru, rodzicielskiego od 3 czerwca do 14 lipca 2016 r. (6 tygodni) w wysokości 100% podstawy wymiaru, rodzicielskiego od 15 do 28 lipca 2016 r. (2 tygodnie) w wysokości 60% podstawy wymiaru. W okresie urlopu rodzicielskiego pracownica wykonuje pracę u swojego pracodawcy w wymiarze 1/2 etatu. Zasiłek macierzyński w okresie urlopu rodzicielskiego otrzymała w wysokości pomniejszonej proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy podjętej w czasie tego urlopu. 21

22 Zasiłki Pracownica nie będzie wykonywać pracy w czasie wydłużonego urlopu rodzicielskiego. Udzielony pracownicy urlop rodzicielski ulega wydłużeniu o 4 tygodnie (8 tygodni x 1/2). Pracodawca przedłużył urlop rodzicielski na okres od 29 lipca do 25 sierpnia 2016 r. W tym okresie pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w pełnej kwocie w wysokości: 100% podstawy wymiaru za okres 3 tygodni (6 tygodni 1/2) od 29 lipca do 18 sierpnia 2016 r., 60% podstawy wymiaru za okres 1 tygodnia (2 tygodnie 1/2) od 18 do 25 sierpnia 2016 r. Utrzymana została zasada, że w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo za część urlopu rodzicielskiego, w którym zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 60% podstawy wymiaru (tj. co najmniej 26 tygodni), przysługuje jednorazowe wyrównanie do 100% podstawy wymiaru. 16. Rezygnacja z urlopu jednorazowe wyrównanie Pracownica, która urodziła dziecko w dniu 2 stycznia 2016 r., wystąpiła w dniu 10 stycznia 2016 r. o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni od 21 maja do 30 grudnia 2016 r. Zasiłek macierzyński przysługuje jej za cały okres w wysokości 80% podstawy wymiaru. W dniu 20 kwietnia 2016 r. pracownica złożyła wniosek w sprawie rezygnacji z całości urlopu rodzicielskiego, oświadczając, że z urlopu rodzicielskiego będzie korzystał pracownik ojciec dziecka. Pracownik ojciec dziecka wystąpił o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 32 tygodni od 21 maja do 30 grudnia 2016 r. Zasiłek macierzyński przysługuje mu w wysokości 80% podstawy wymiaru. Pracownik w dniu 10 czerwca 2016 r. składa pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu rodzicielskiego przypadającej po 6 tygodniach, tj. od 2 lipca 2016 r., dołączając do wniosku pisemne oświadczenie, że pracownica matka dziecka nie będzie korzystała z pozostałej części urlopu rodzicielskiego. Pracownikowi przysługuje wyrównanie wypłaconego zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego od 21 maja do 1 lipca 2016 r. Zasiłek macierzyński za okres od 1 czerwca do 1 lipca 2016 r., który jeszcze nie został pracownikowi wypłacony, przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru. Wyrównanie wypłaconego zasiłku macierzyńskiego za okres od 2 stycznia do 20 maja 2016 r. przysługuje także pracownicy matce dziecka. Wypłata 22

23 Zmiany w urlopach rodzicielskich - 16 praktycznych przykładów rozliczeń wyrównania zasiłku macierzyńskiego matce dziecka nastąpi po złożeniu przez nią wniosku w tej sprawie i udokumentowaniu faktu rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w wymiarze 26 tygodni przez ojca dziecka. Podstawa prawna Ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268). WARTO ZAPAMIĘTAĆ Od 2 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres: urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego. Pracownica, która w dniu wejścia w życie nowych przepisów, tj. w dniu 2 stycznia 2016 r. korzysta z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo ich części, zachowuje prawo do urlopu dodatkowego albo jego części i zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu, w wymiarze wynikającym z przepisów dotychczasowych. Urlopu rodzicielskiego udziela się albo jednorazowo, albo nie więcej niż w 4 częściach. W liczbie wykorzystanych części urlopu rodzicielskiego uwzględnia się także liczbę wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego części w przypadku, gdy drugi z rodziców dziecka jest ubezpieczonym niebędącym pracownikiem. Dotychczas urlop dodatkowy mógł był wykorzystany w dwóch częściach, a urlop rodzicielski w 3 częściach. Wydłużeniu uległ termin przewidziany na złożenie przez pracownicę i pracownika wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego z 14 na 21 dni. Nową zasadą, która została wprowadzona, jest to, że pracownica lub pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego mogą w każdym czasie zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego za zgodą pracodawcy i wrócić do pracy. W takim wypadku nie musi być stosowana zasada, zgodnie z którą urlop rodzicielski udzielany jest w tygodniach oraz zasada dotycząca minimalnego wymiaru części urlopu rodzicielskiego. 23

24 Zasiłki Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Marlena Prószyńska Redaktor prowadząca: Marta Strupińska ISBN Nr produktowy 1BC189 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 Skład i łamanie: Triograf Dariusz Kołacz Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, Warszawa tel , faks Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. 24

dyskryminacji zmian w zatrudnieniu

dyskryminacji zmian w zatrudnieniu Zasiłki macierzyńskie 6 zmian i 10 przykładów Zasiłki macierzyńskie Zakaz 6 najważniejszych dyskryminacji zmian w zatrudnieniu i 10 przykładów przydatna strategia, orzecznictwo sądów pracy 1 Zasiłki Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy

Bardziej szczegółowo

5.2 Świadczenia z tytułu macierzyństwa - zasiłek macierzyński

5.2 Świadczenia z tytułu macierzyństwa - zasiłek macierzyński Moduł 5: Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa cz II 5.2 Świadczenia z tytułu macierzyństwa - zasiłek macierzyński Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki Smulewicz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach dotyczących zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r.

Informacja o zmianach dotyczących zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r. Informacja o zmianach dotyczących zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r. W dniu 17 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

I. Urlop macierzyński.

I. Urlop macierzyński. I. Urlop macierzyński. Urlop macierzyński przysługuje, co do zasady, pracownicy matce dziecka. Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi: 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI PRZYSŁUGUJE UBEZPIECZONEJ, KTÓRA W OKRESIE UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO ALBO W OKRESIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO:

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI PRZYSŁUGUJE UBEZPIECZONEJ, KTÓRA W OKRESIE UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO ALBO W OKRESIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO: 24.04.2018 1 2 ZASIŁEK MACIERZYŃSKI SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI 3 ZASIŁEK MACIERZYŃSKI PRZYSŁUGUJE UBEZPIECZONEJ, KTÓRA W OKRESIE UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO ALBO W OKRESIE URLOPU

Bardziej szczegółowo

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268)

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Zmiany dotyczące rodzicielstwa ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) Zmiany wchodzą w życie dnia

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji w zatrudnieniu

dyskryminacji w zatrudnieniu 11 przykładów wyliczeń Podwyższenie zasiłku Zakaz macierzyńskiego dyskryminacji w zatrudnieniu do 1.000 zł przydatna strategia, orzecznictwo 11 przykładów sądów pracy wyliczeń 1 Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy

Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska Prawo pracy Warszawa 2015 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie Jan Klimczak Tekst

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r.

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje przez okres określony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego,

Bardziej szczegółowo

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem Urlop Ojcowski. Informator. Jesteś tatą. Chcesz pracować i opiekować się dzieckiem. Pogodzić życie zawodowe z rodzinnym. Poznaj swoje prawa! Jeżeli jesteś tatą pracującym na umowę o pracę masz prawo do:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r.

Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego 1. Zgodnie z art. 182 3 Kodeksu pracy, pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

URLOPY RODZICIELSKIE. adw. Piotr Wojciechowski

URLOPY RODZICIELSKIE. adw. Piotr Wojciechowski adw. Piotr Wojciechowski URLOP MACIERZYŃSKI 20 tygodni (jedno dziecko), 6 tygodni przed urlopem URLOP RODZICIELSKI 32 jedno dziecko lub 34 tygodnie - więcej niż jedno dziecko, URLOP WYPOCZYNKOWY zaległy

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Druk nr 1083 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży.

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. I. Ciąża ochrona stosunku pracy. Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Należy jednak zaznaczyć,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1268 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Składki terminowe. Zakaz dyskryminacji

Składki terminowe. Zakaz dyskryminacji Składki terminowe Zakaz dyskryminacji Składniki w zatrudnieniu do określonego terminu przydatna w podstawie strategia, orzecznictwo wymiaru sądów zasiłkupracy 1 Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi

Bardziej szczegółowo

Konwent Prawa Pracy. Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r.

Konwent Prawa Pracy. Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Małgorzata Skibińska Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r. 1 1 UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE

Bardziej szczegółowo

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu Rozliczenia zus Zakaz dyskryminacji Zwolnienie lekarskie w zatrudnieniu po zakończeniu umowy o pracę przydatna oraz umowy strategia, zlecenia orzecznictwo sądów pracy 1 ZLA po zakończeniu umowy o pracę/umowy

Bardziej szczegółowo

Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym e-poradnik egazety Prawnej Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym Wyjaśnienia, przykłady, porady Kiedy będzie można skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego Jakie prawa przysługują rodzicom

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie naliczać i wypłacać zasiłki macierzyńskie

Jak poprawnie naliczać i wypłacać zasiłki macierzyńskie Jak poprawnie naliczać i wypłacać zasiłki macierzyńskie Ubezpieczenia społeczne dla specjalistów WYJĄTKOWEEBOOKIZADARMODLACIEBIE Zajmujesz się ubezpieczeniami społecznymi? Pobierz darmowe ebooki. Jeśli:

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji zatrudnieniu przydatna strategia,

dyskryminacji zatrudnieniu przydatna strategia, 4 przykłady rozliczeń Jak rozliczyć Zakaz zwolnienie dyskryminacji lekarskie w dostarczone zatrudnieniu przydatna strategia, po terminie wypłaty? orzecznictwo sądów pracy 1 Zwolnienie lekarskie dostarczone

Bardziej szczegółowo

dzicom wymienianie się uprawnieniami rodzicielskimi bez względu na podstawę zatrudnienia. Nowe defi nicje Wśród nowości należy wymienić wprowadzenie

dzicom wymienianie się uprawnieniami rodzicielskimi bez względu na podstawę zatrudnienia. Nowe defi nicje Wśród nowości należy wymienić wprowadzenie PRAWO PROMOTOR 11/20151/201 fot. Thinkstock DR ANNA SOKOŁOWSKA ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Zmiany

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142)

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) fragmenty DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem. 1. Dz. U. z 2015r. Poz. 1286. 2. Wejście w życie: 02.01.2016r.

Zmiany w przepisach dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem. 1. Dz. U. z 2015r. Poz. 1286. 2. Wejście w życie: 02.01.2016r. Zmiany w przepisach dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem 1. Dz. U. z 2015r. Poz. 1286. 2. Wejście w życie: 02.01.2016r. Kodeks pracy (obecnie obowiązujący) 1.Urlop macierzyński. 2.Urlop na prawach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy będą także miały odpowiednie zastosowanie do ubezpieczonych nie będących pracownicami, podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.

Nowe przepisy będą także miały odpowiednie zastosowanie do ubezpieczonych nie będących pracownicami, podlegających ubezpieczeniu chorobowemu. Od 1 stycznia ubezpieczone kobiety, które urodziły dziecko lub które przyjęły je na wychowanie, będą miały możliwość opiekowania się nim dłużej niż dotychczas. W życie wchodzą bowiem przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

`UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

`UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM `UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Należy rozwiązać cztery zadania z poniższych. W rozwiązaniu należy 1) udzielić jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie; 2) podać podstawę prawną odpowiedzi; 3)

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Zespół wfirma.pl

Data: Autor: Zespół wfirma.pl Do końca 2015 roku do podziału urlopów związanych z rodzicielstwem pomiędzy rodzicami mieli prawo wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zmieniło się to od 2016 roku - osoby ubezpieczone

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2243 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY

ZMIANY W PRAWIE PRACY ZMIANY W PRAWIE PRACY Początek 2016 roku przyniósł następujące zmiany w przepisach prawa pracy tj.: Od 22 lutego zaczną obowiązywać nowe zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony.

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1)

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) Projekt z dnia 20 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców Jeżeli jesteś zatrudniona w czasie ciąży, może przysługiwać Ci urlop macierzyński, zasiłek macierzyński i płatny urlop na czas wizyt prenatalnych. Oto poradnik zawierający przegląd informacji o przysługujących

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE URLOPOWE NAUCZYCIELI

ŚWIADCZENIE URLOPOWE NAUCZYCIELI ŚWIADCZENIE URLOPOWE NAUCZYCIELI Kierownik Centrum Wydawniczego: Sebastian Watras Wydawca: Magdalena Makarczuk Redaktor prowadząca: Anna Trochimiuk ISBN: 978-83-269-0580-3 Copyright by Wydawnictwo Wiedza

Bardziej szczegółowo

1. Urlop macierzyński

1. Urlop macierzyński 1.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego Urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia (tj. w okresie pozostawania w stosunku pracy). Celem urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/30 USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 675. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

E-ZWOLNIENIA I ZASIŁKI UWAGA! ZMIANY PRZEPISÓW

E-ZWOLNIENIA I ZASIŁKI UWAGA! ZMIANY PRZEPISÓW PRAWO PRACY I ZUS NR 4 INDEKS 403547 ISBN 9788374403757 CZERWIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU UWAGA! ZMIANY PRZEPISÓW E-ZWOLNIENIA I ZASIŁKI Jak wydawać e-zwolnienia lekarskie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA Opracowano na podstawie Dz. U. z 2015 r. poz. 1268, 1735. z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1*

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 25 kwietnia 2013 r. USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop reguły ustalania, obowiązki pracodawcy

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop reguły ustalania, obowiązki pracodawcy Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop reguły ustalania, obowiązki pracodawcy Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY

ZMIANY W PRAWIE PRACY ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Zamiany w umowach terminowych ustawa z dnia 21 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220) Zmiany wchodzące w życie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY Z KOMENTARZEM. Kodeks Pracy. Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar macierzyńskiego Nowe wysokości zasiłków 19 wzorów wniosków.

PRZEPISY Z KOMENTARZEM. Kodeks Pracy. Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar macierzyńskiego Nowe wysokości zasiłków 19 wzorów wniosków. PRZEPISY Z KOMENTARZEM Kodeks Pracy po zmianach Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar macierzyńskiego Nowe wysokości zasiłków 19 wzorów wniosków Kodeks pracy po zmianach Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar

Bardziej szczegółowo

(Miejscowość, data) WNIOSEK O URLOP RODZICIELSKI

(Miejscowość, data) WNIOSEK O URLOP RODZICIELSKI (Miejscowość, data) (Imię i nazwisko pracownika) Do (Imię i nazwisko pracodawcy albo osoby go reprezentującej i jej stanowisko) WNIOSEK O URLOP RODZICIELSKI Na podstawie art. 179 1 1 KP, w związku z urodzeniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni.

17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni. 17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni. Z jakich urlopów mogą korzystać rodzice? - podstawowy urlop macierzyński

Bardziej szczegółowo

Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński

Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński Grupa 1 kazusy 1-3 1. Kobieta prowadząca działalność gospodarczą jest w ciąży, czy będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego? 1. Jaki jest krąg uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XIII XV Rozdział I. Urlop macierzyński... 1 1. Prawo pracownicy do urlopu macierzyńskiego... 1 1.1. Nabycie prawa do urlopu... 1 1.2. Poród w okresie urlopu wychowawczego

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia 8 listopada 2012 r. USTAWA. z d n ia...

Projekt. z dnia 8 listopada 2012 r. USTAWA. z d n ia... Projekt z dnia 8 listopada 2012 r. USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy po zmianach w 2016 roku

Prawo pracy po zmianach w 2016 roku Prawo pracy po zmianach w 2016 roku Kod szkolenia: 601516 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Omówienie zmian ustawy Kodeks pracy dotyczących umów o pracę Zakres

Bardziej szczegółowo

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA SPIS TREŚCI I. PRZED NARODZINAMI DZIECKA... 4 PRAWA RODZICÓW... 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW... 4 II. NARODZINY DZIECKA... 7 PRAWA RODZICÓW... 7 OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński Tytuł artykułu: Z początkiem stycznia zwiększeniu ulegnie wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego Tytuł dziennika: Dziennik Gazeta Prawna Data wydania: 15 grudnia 2011 W nowym roku zmienia się długość

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi,

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia rodzicielskie 2016

Uprawnienia rodzicielskie 2016 Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Uprawnienia rodzicielskie 2016 Tylko kolejne zmiany czy prawdziwa rewolucja? Instrukcja obsługi nowych rozwiązań prawnych Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) projekt Ustawa z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli ZAGADNIENIE PODSTAWA PRAWNA Uprawnieni do korzystania z urlopu wychowawczego Z urlopu wychowawczego korzystać może wyłącznie nauczyciel, który

Bardziej szczegółowo

Zostałam mamą. Poradnik dla rodziców: urlop macierzyński rodzicielski wychowawczy

Zostałam mamą. Poradnik dla rodziców: urlop macierzyński rodzicielski wychowawczy Zostałam mamą Poradnik dla rodziców: urlop macierzyński rodzicielski wychowawczy Zostałam mamą Poradnik dla rodziców: urlop macierzyński rodzicielski wychowawczy Redaktor Krystyna Trojanowska Wydawca Agnieszka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie umów o pracę i wstępnych badań lekarskich

Nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie umów o pracę i wstępnych badań lekarskich Nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie umów o pracę i wstępnych badań lekarskich St. spec. Lesław Kinal Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji

Bardziej szczegółowo

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Praca zbiorowa pod redakcją Anny Puszkarskiej Redaktor naczelna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r.

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r. Praktyczne komentarze URLOPY 2014 przykłady wyliczenia wzory Stan prawny: styczeń 2014 r. Urlopy 2014 Przykłady, wyliczenia, wzory Publikacja Urlopy 2014. Przykłady, wyliczenia, wzory to starannie wyselekcjonowane

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) projekt z dnia 9 grudnia 2014 r. Ustawa z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki i stawki. od 1 czerwca 2014 roku. ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08

Wskaźniki i stawki. od 1 czerwca 2014 roku. ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08 Wskaźniki i stawki od 1 czerwca 2014 roku ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08 Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Wojciech Dyr Redaktor prowadząca: Renata Kajewska

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze komentarze, przykłady, kompletna dokumentacja

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze komentarze, przykłady, kompletna dokumentacja Agata Lankamer-Prasołek Karol Lankamer Ewa Przedwojska Renata Tonder Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze komentarze, przykłady, kompletna dokumentacja

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1172 Warszawa, 18 stycznia 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Projektowana ustawa ma umożliwić rodzicom skorzystanie z płatnego urlopu przez okres jednego roku, w związku z urodzeniem się ich dziecka, albo przez okres dłuższy niż jeden rok, w związku

Bardziej szczegółowo

Prawo-świadczenia rodzinne

Prawo-świadczenia rodzinne Prawo-świadczenia rodzinne Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie informuje, że od 1 stycznia 2016r. realizowane będzie nowy rodzaj świadczenia rodzinnego o nazwie ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Powrót do pracy. Macierzyńskim/ wychowawczym

Powrót do pracy. Macierzyńskim/ wychowawczym Powrót do pracy po urlopie Macierzyńskim/ wychowawczym u s taw i e 2 Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym Twoja rodzina niebawem się powiększy? A może Twoje dziecko już poszło do przedszkola

Bardziej szczegółowo

Okiem inspekcji pracy. 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych

Okiem inspekcji pracy. 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych Okiem inspekcji pracy 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych 1 Autorzy Katarzyna Pietruszyńska Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy Joanna Kaleta Sekcja Kontroli Wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz aktów prawnych 9. Kalendarium zmian dla pracodawców 10

Spis treści. Wykaz aktów prawnych 9. Kalendarium zmian dla pracodawców 10 Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku : 10 zmian w przepisach, które muszą znać pracodawcy : [praca zbiorowa / pod redakcją Leszka Skupskiego]. Aktualizacja lipiec 2016. Warszawa, cop. 2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w zakresie ustalania

Najnowsze zmiany w zakresie ustalania Najnowsze zmiany w zakresie ustalania uprawnień i wysokości zasiłków. Małgorzata Nowicka Zmiany przepisów w zakresie zasiłków w 2015 i 2016 r. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

rodzicielskie Uprawnienia Praktyczne wyjaśnienia dla pracodawców i pracowników, przykłady rozstrzygnięć

rodzicielskie Uprawnienia Praktyczne wyjaśnienia dla pracodawców i pracowników, przykłady rozstrzygnięć Uprawnienia rodzicielskie Praktyczne wyjaśnienia dla pracodawców i pracowników, przykłady rozstrzygnięć Łukasz Kuczkowski, Marlena Maniecka, Katarzyna Wilczyk, Marcin Rybczyński Uprawnienia rodzicielskie

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych Bogdan Majkowski Andrzej Wilczyński Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych 1BW01 1 Autorzy: Bogdan Majkowski specjalista w zakresie prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnorentowego.

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnorentowego. ZADANIA KRUS ZASIŁEK MACIERZYŃSKI Komu przysługuje zasiłek macierzyński od 1 stycznia 2016 r.? Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnorentowego. Zasiłek

Bardziej szczegółowo

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 7 stycznia 2015 r. U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

posiadania innych tytułów do ubezpieczenia społecznego np.

posiadania innych tytułów do ubezpieczenia społecznego np. » Od 1.01.2015r wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych ( nie dotyczy to ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego) niezależnie od posiadania innych tytułów do

Bardziej szczegółowo

RODZICIELSTWO A PRACA

RODZICIELSTWO A PRACA PRAWO PRACY RODZICIELSTWO A PRACA 51 NAJWAŻNIEJSZYCH PYTAŃ I ODPOWIEDZI Z PRAKTYKI www.aktualnoscikadrowe.pl PRAWO PRACY RODZICIELSTWO A PRACA 51 NAJWAŻNIEJSZYCH PYTAŃ I ODPOWIEDZI Z PRAKTYKI RODZICIELSTWO

Bardziej szczegółowo

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21. poz. 94, z późn. zm. ) wprowadza się następujące zmiany:

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21. poz. 94, z późn. zm. ) wprowadza się następujące zmiany: Projekt z dnia 22 marca 2013 r. USTAW A z d n ia... o zm ianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1( Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21.

Bardziej szczegółowo

o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 885 i 630)

o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 885 i 630) Druk nr 1258 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

Niezbędne dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Niezbędne dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego Niezbędne dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego Ubezpieczenia społeczne dla specjalistów WYJĄTKOWEEBOOKIZADARMODLACIEBIE Zajmujesz się ubezpieczeniami społecznymi? Pobierz darmowe ebooki. Jeśli:

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji w w zatrudnieniu

dyskryminacji w w zatrudnieniu Uprawnienia rodzicielskie w 2016 roku Uprawnienia Zakaz rodzicielskie dyskryminacji w w zatrudnieniu 2016 roku przydatna strategia, orzecznictwo sądów pracy 1 Zasiłki Ubezpieczenia społeczne dla specjalistów

Bardziej szczegółowo

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi:

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie Świadczenia rodzinne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 114 z późn. zmianami); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2253 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Urlopy. dr Maciej Chakowski

Urlopy. dr Maciej Chakowski Urlopy dr Maciej Chakowski Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię C&C Europejską Chakowski ze środków

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie niepełnoetatowców

Zatrudnianie niepełnoetatowców PRAWO PRACY W PRAKTYCE Zatrudnianie niepełnoetatowców 21 praktycznych wskazówek www.portalkadrowy.pl PRAWO PRACY W PRAKTYCE Zatrudnianie niepełnoetatowców 21 praktycznych wskazówek Kierownik Grupy Wydawniczej:

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego określa załącznik nr 16 do rozporządzenia. Świadczenie rodzicielskie Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, urlopy, zwolnienia

Zasiłki, urlopy, zwolnienia PRAWO PRACY I ZUS NR 2 INDEKS 403547 ISBN 978-83-7440-703-8 marzec 2016 CENA 19,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Zasiłki, urlopy, zwolnienia NOWE PRAWA RODZICÓW Kto może korzystać z urlopu

Bardziej szczegółowo

Purpurowy Informator GT Listopad 2015

Purpurowy Informator GT Listopad 2015 Purpurowy Informator GT Listopad 2015 Zmiany w urlopach rodzicielskich Purpurowy Informator źródło informacji HR Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy kolejną część Purpurowego Informatora, w

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 504515 Temat: Rewolucyjne zmiany w umowach o pracę i urlopach związanych z rodzicielstwem 2015 / 2016 23 Listopad Rybnik, Restauracja Pasja, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. 7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenia przewidziane w ramach ubezpieczenia chorobowego mają charakter krótkoterminowy (okresowy) i są określane, mianem zasiłków, z uwagi na specyfikę

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYBRANE NOWELIZACJE KODEKSU PRACY W 2016 r. i 2017 r.

NAJWAŻNIEJSZE WYBRANE NOWELIZACJE KODEKSU PRACY W 2016 r. i 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. NAJWAŻNIEJSZE WYBRANE NOWELIZACJE KODEKSU PRACY W 2016 r. i 2017 r. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Wejście

Bardziej szczegółowo