dyskryminacji zmian w zatrudnieniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dyskryminacji zmian w zatrudnieniu"

Transkrypt

1 Zasiłki macierzyńskie 6 zmian i 10 przykładów Zasiłki macierzyńskie Zakaz 6 najważniejszych dyskryminacji zmian w zatrudnieniu i 10 przykładów przydatna strategia, orzecznictwo sądów pracy 1

2 Zasiłki Odpowiedzi których nie znajdziesz u innych! Sięgnij po magazyn i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać: poznasz rozwiązania każdej, nawet niestandardowej sytuacji dotyczącej rozliczania ubezpieczeń społecznych, nie zapomnisz o żadnym obowiązku, który musisz wypełnić w danym miesiącu, sprawdzisz, jakie nowości w prawie mają największy wpływ na rozliczenia ubezpieczeń społecznych w danym miesiącu, zaoszczędzisz dużo cennego czasu. ZAMÓW PRENUMERATĘ ROCZNĄ Z TABLETEM 22 Zadaj pytanie:klienta: Zadzwoń już kwiecień dziś do2015 Centrum Obsługi

3 Zasiłki macierzyńskie 6 zmian i 10 przykładów Ubezpieczenia społeczne dla specjalistów WYJĄTKOWE EBOOKI ZA DARMO DLA CIEBIE Zajmujesz się ubezpieczeniami społecznymi? Pobierz darmowe ebooki. Jeśli: zajmujesz się ubezpieczeniami społecznymi, c hcesz wiedzieć o zmianach w przepisach i skutkach tych zmian w praktyce KLIKNIJ i pobierz bezpłatne e-poradniki! luty Skorzystaj z archiwum

4 Zasiłki Zasiłki macierzyńskie 6 najważniejszych zmian i 10 przykładów Na jakich zasadach można przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego za okres pobytu dziecka w szpitalu 5 W jakich przypadkach zasiłek macierzyński będzie przysługiwał ojcu dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie zatrudnienie 10 Na czym polegają zmiany w przyznawaniu zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w okresie urlopu wychowawczego 13 W jakich przypadkach i na jakich zasadach rodzice mogą dzielić się opieką nad dzieckiem i korzystaniem z zasiłku macierzyńskiego z tego tytułu 15 Na czym polegają korzystne zmiany w uprawnieniach do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urlopu ojcowskiego 17 Agnieszka Ślązak specjalista w zakresie świadczeń krótkoterminowych marzec Skorzystaj z archiwum

5 Zasiłki macierzyńskie 6 zmian i 10 przykładów Zmiany w zasadach przyznawania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego obowiązujące od 2 stycznia 2016 r. obejmują m.in.: 1) rozszerzenie możliwości przerwania zasiłku macierzyńskiego za okres pobytu dziecka w szpitalu, 2) nowe zasady przyznawania zasiłku macierzyńskiego w przypadku porzucenia dziecka przez ubezpieczoną matkę dziecka, 3) możliwość przyznania zasiłku macierzyńskiego ojcu dziecka w razie podjęcia pracy przez nieubezpieczoną matkę dziecka, 4) zmiany w okresie wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka na urlopie wychowawczym, 5) w większym niż dotychczas stopniu możliwość dzielenia się przez rodziców uprawnieniami rodzicielskimi przysługującymi w związku z opieką nad małym dzieckiem, 6) zmiany zasad przyznawania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego. Prawo do przerwania pobierania zasiłku macierzyńskiego w przypadku gdy dziecko wymaga opieki szpitalnej Przed 2 stycznia 2016 r., w razie gdy dziecko wymagało opieki szpitalnej, pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, mogła wystąpić o przerwanie urlopu macierzyńskiego, a pozostałą część tego urlopu mogła wykorzystać w terminie późniejszym, po wypisaniu dziecka ze szpitala. Nie mogła natomiast z powodu pobytu dziecka w szpitalu przerwać urlopu rodzicielskiego. Takiego prawa nie miał także rodzic korzystający z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie. Również urlop ojcowski nie mógł zostać przez ojca przerwany w związku z pobytem dziecka w szpitalu. Od 2 stycznia 2016 r. możliwość przerwania urlopu dotyczy także urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego. Pracownik korzystający z jednego z tych urlopów może przerwać urlop, jeżeli dziecko wymaga opieki szpitalnej. Pozostały okres urlopu pracownik wykorzysta po wypisaniu dziecka ze szpitala. 5

6 Zasiłki 1. Przerwanie zasiłku z powodu przebywania w szpitalu dziecka przyjętego na wychowanie Pracownica przyjęła na wychowanie dziecko urodzone 1 kwietnia 2015 r. i 21 marca 2016 r. wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie tego dziecka. O urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego i zasiłek macierzyński wystąpiła od 21 marca 2016 r. do 7 sierpnia 2016 r. (20 tygodni). W okresie od 1 do 14 kwietnia 2016 r. przyjęte przez pracownicę na wychowanie dziecko przebywało w szpitalu. Pracownica wystąpiła o przerwanie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego na ten okres. Poinformowała pracodawcę o dacie wypisania dziecka ze szpitala i od 15 kwietnia 2016 r. ponownie korzysta z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, który został jej przedłużony do 21 sierpnia 2016 r. W przypadku gdy dziecko trafi do szpitala w czasie urlopu rodzicielskiego, urlop ten może zostać przerwany, mimo że wykorzystana dotąd część urlopu trwa krócej niż dopuszczalny minimalny jej wymiar, tj. odpowiednio 3, 6 lub 8 tygodni, oraz gdy nie jest wielokrotnością tygodnia. Okres urlopu rodzicielskiego przed przerwą spowodowaną pobytem dziecka w szpitalu i po takiej przerwie jest jedną częścią urlopu rodzicielskiego. Warto przypomnieć, że urlop rodzicielski może być wykorzystany maksymalnie w czterech częściach. Urlop rodzicielski wykorzystany po wypisaniu dziecka ze szpitala nie stanowi odrębnej części. Zasada ta dotyczy także urlopu ojcowskiego. 2. Przerwanie urlopu rodzicielskiego na okres pobytu dziecka w szpitalu Pracownica, która urodziła dziecko w dniu 5 stycznia, korzystała z urlopu macierzyńskiego od 5 stycznia 2016 r. do 23 maja (20 tygodni). W dniu 1 marca 2016 r. wystąpiła o udzielenie jej pierwszej części urlopu rodzicielskiego na okres 6 tygodni od 24 maja do 4 lipca 2016 r. (6 tygodni). Do wniosku dołączyła pisemne oświadczenie, że ojciec dziecka nie będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego. W dniu 2 czerwca 2016 r., tj. po 8 dniach korzystania przez pracownicę z urlopu rodzicielskiego, dziecko pracownicy trafiło do szpitala i przebywało w nim do 22 czerwca 2016 r. Pracownica wystąpiła do pracodawcy o przerwanie urlopu rodzicielskiego od 2 czerwca 2016 r., na okres pobytu dziecka w szpitalu. Po wypisaniu dziecka ze szpitala pracownica wystąpiła o udzielenie niewykorzystanej pierwszej części 6

7 Zasiłki macierzyńskie 6 zmian i 10 przykładów urlopu rodzicielskiego w wymiarze 34 dni (42 dni 8 dni). Urlop rodzicielski został jej udzielony ponownie od 23 czerwca 2016 r. do 25 lipca 2016 r. (34 dni). Pracownica ma jeszcze prawo, wraz z ojcem dziecka, do trzech części urlopu rodzicielskiego. 3. Przerwanie urlopu ojcowskiego na okres pobytu dziecka w szpitalu Pracownik ojciec dziecka urodzonego 2 grudnia 2015 r. wystąpił o urlop ojcowski w wymiarze tygodnia od 1 do 7 marca 2016 r. Po wykorzystaniu trzech dni urlopu, tj. 4 marca 2016 r., dziecko zostało przyjęte do szpitala na okres trzech tygodni od 4 do 24 marca 2016 r. Od dnia następnego po wypisaniu dziecka ze szpitala pracownik wykorzystał 4 dni urlopu ojcowskiego od 25 do 28 marca 2016 r., które pozostały w wyniku przerwania pierwszej części urlopu ojcowskiego. Pracownik będzie mógł wykorzystać jeszcze drugą część urlopu ojcowskiego w wymiarze tygodnia, ponieważ okres urlopu ojcowskiego po wypisaniu dziecka ze szpitala nie stanowi drugiej części urlopu ojcowskiego. Zasiłek macierzyński w przypadku porzucenia dziecka przez ubezpieczoną matkę dziecka Od 2 stycznia 2016 r. wprowadzono regulację, zgodnie z którą w przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę matkę dziecka w krótkim okresie po porodzie, tj. przed upływem 8 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi innemu członkowi najbliższej rodziny nie od dnia porzucenia dziecka przez matkę, tak jak to było dotychczas, lecz dopiero od dnia następnego po wykorzystaniu przez matkę 8 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie. Pracownica, która porzuciła dziecko w okresie 8 tygodni po porodzie, zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 8 tygodni po porodzie. Przed zmianami przepisów pracownik ojciec dziecka, który przerwał pracę, aby zaopiekować się dzieckiem albo inny członek najbliższej rodziny, nabywał prawo do urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego od dnia porzucenia dziecka i rozpoczęcia sprawowania opieki nad dzieckiem. To oznaczało, że rodzice pobierali zasiłek macierzyński przez pewien okres równocześnie, tj. matka 7

8 Zasiłki dziecka w okresie 8 tygodni po porodzie oraz ojciec dziecka od dnia porzucenia dziecka. Łączny okres pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę i ojca nie przekraczał wymiaru urlopu macierzyńskiego określonego przepisami Kodeksu pracy. 4. Porzucenie dziecka przez matkę przed 2 stycznia 2016 r. Pracownica urodziła dziecko 10 grudnia 2015 r. W dniu 20 grudnia 2015 r. porzuciła je. Ma ona prawo do urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego od 10 grudnia 2015 r. do 3 lutego 2016 r. (8 tygodni). Dzieckiem od 20 grudnia 2015 r. zaopiekował się ojciec dziecka będący pracownikiem. Wystąpił on o udzielenie urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 32 tygodni. Urlop macierzyński został mu udzielony od 20 grudnia 2015 r. do 12 marca 2016 r. (12 tygodni), a urlop rodzicielski od 13 marca 2016 r. do 22 października 2016 r. (32 tygodnie). Nowe rozwiązanie dotyczące zasiłku macierzyńskiego w przypadku porzucenia dziecka przez ubezpieczoną matkę dziecka jest korzystniejsze od poprzedniego. Wynika to ze zmiany, która równocześnie została wprowadzona w zakresie zasiłku opiekuńczego. Polega ona na tym, że za okres przypadający po dniu porzucenia dziecka przez ubezpieczoną matkę dziecka, a przed upływem 8 tygodni po porodzie czyli w okresie, w którym matka dziecka nie może przerwać pobierania zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonemu ojcu wychowującemu dziecko albo ubezpieczonemu innemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje za ten okres prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Nie jest on wliczany do limitów, przez które zasiłek opiekuńczy może przysługiwać w danym roku kalendarzowym, czyli 60 lub 14 dni w roku kalendarzowym. Zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu ojcu dziecka albo ubezpieczonemu innemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 5. Porzucenie dziecka przez matkę od 2 stycznia 2016 r. Pracownica, która 10 stycznia 2016 r. urodziła dziecko, w dniu 26 stycznia 2016 r. porzuciła je. Ma ona prawo do urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego od 10 stycznia 2016 r. do 5 marca 2016 r., tj. przez 8 tygodni po porodzie. Dzieckiem od 26 stycznia 2016 r. zaopiekował się 8

9 Zasiłki macierzyńskie 6 zmian i 10 przykładów pracownik ojciec dziecka. Wystąpił on o przyznanie zasiłku opiekuńczego, a następnie o udzielenie należnego mu urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Pracownik ma prawo do zasiłku opiekuńczego od 26 stycznia 206 r. do 5 marca 2016 r. Następnie pracodawca udzieli mu urlopu macierzyńskiego od 6 marca 2016 r. do 28 maja 2016 r. (12 tygodni) oraz urlopu rodzicielskiego od 29 maja 2016 r. do 7 stycznia 2017 r. (32 tygodnie). Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, który występuje o wypłatę zasiłku macierzyńskiego w razie porzucenia dziecka przez ubezpieczoną matkę dziecka, niezbędne są: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie płatnika zasiłku macierzyńskiego matki dziecka o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną matkę dziecka, okresie przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego oraz o stawce procentowej, w jakiej zasiłek macierzyński przysługiwał ubezpieczonej matce dziecka, zawierające imię, nazwisko i PESEL ubezpieczonej matki dziecka albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli nie nadano jej numeru PESEL, oświadczenie ubezpieczonego o porzuceniu dziecka przez matkę. Płatnik składek może zwrócić ubezpieczonemu odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, pozostawiając kopię tego dokumentu potwierdzoną przez siebie za zgodność z oryginałem. Nowe okoliczności pozbawiające zasiłku macierzyńskiego zmiana od 22 lutego 2016 r. Od 22 lutego 2016 r. wprowadzono nowe okoliczności powodujące, że matce nie przysługuje część urlopu macierzyńskiego w razie zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem. Dotyczy to umieszczenia dziecka na podstawie orzeczenia sądu w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Urlop macierzyński i zasiłek macierzyński nie przysługuje od dnia przypadającego po dniu umieszczenia dziecka w placówce. Okres tego urlopu po porodzie nie może być jednak krótszy niż 8 tygodni. O zaistnieniu jednej z wymienionych wyżej okoliczności 9

10 Zasiłki ubezpieczona powinna poinformować podmiot wypłacający jej zasiłek macierzyński, przedkładając odpowiedni dokument. Dokumentem niezbędnym do zaniechania wypłaty zasiłku macierzyńskiego w tych przypadkach jest oświadczenie ubezpieczonej matki dziecka o dacie umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym albo zakładzie rehabilitacji leczniczej. Zasiłek macierzyński dla ubezpieczonego ojca dziecka w razie podjęcia pracy przez nieubezpieczoną matkę dziecka Od 2 stycznia 2016 r. umożliwiono przyznanie zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonemu ojcu dziecka, który zaopiekuje się dzieckiem, w sytuacji gdy matka dziecka, która w dniu porodu nie była objęta ubezpieczeniem chorobowym i nie otrzymywała zasiłku macierzyńskiego, podejmie pracę co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu ojcu dziecka od dnia podjęcia pracy przez matkę dziecka, przez okres, przez który zasiłek macierzyński byłby należny matce, a więc przez część okresu urlopu macierzyńskiego przypadającej od dnia podjęcia zatrudnienia przez matkę dziecka aż do wyczerpania wymiaru urlopu macierzyńskiego, który przysługiwałby matce dziecka, gdyby była ubezpieczona, a następnie przez okres urlopu rodzicielskiego. Zasiłek przysługuje pod warunkiem, że ojciec przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 6. Podjęcie pracy przez nieubezpieczoną matkę dziecka Matka dziecka, która nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, w dniu 8 stycznia 2016 r. urodziła dziecko. Od 10 lutego 2016 r. podjęła zatrudnienie w połowie pełnego wymiaru czasu pracy. Pracownik ojciec dziecka wystąpił do swojego pracodawcy o udzielenie urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze i wypłacenie zasiłku macierzyńskiego od dnia podjęcia zatrudnienia przez matkę dziecka. Pracodawca udzielił pracownikowi urlopu macierzyńskiego od 10 lutego 2016 r. do 26 maja 2016 r. oraz urlopu rodzicielskiego od 27 maja 2016 r. do 5 stycznia 2017 r. 10

11 Zasiłki macierzyńskie 6 zmian i 10 przykładów Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu ojcu dziecka nie dłużej niż trwa okres zatrudnienia matki. Jeżeli w okresie, przez który zasiłek macierzyński mógłby ubezpieczonemu przysługiwać, zatrudnienie matki ustanie, od następnego dnia ojcu nie przysługuje zasiłek macierzyński. 7. Przerwanie zasiłku dla ojca z powodu zakończenia zatrudnienia nieubezpieczonej matki Matka dziecka, która nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, w dniu 28 stycznia 2016 r. urodziła dziecko. Od 1 marca 2016 r. podjęła zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Załóżmy, że umowa o pracę została z nią zawarta na czas określony do 31 października 2016 r. Pracownik ojciec dziecka wystąpił do swojego pracodawcy o udzielenie urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze i wypłacenie zasiłku macierzyńskiego od dnia podjęcia zatrudnienia przez matkę dziecka. Pracodawca udzielił urlopu macierzyńskiego od 1 marca 2016 r. do 15 czerwca 2016 r. oraz urlopu rodzicielskiego od 16 czerwca 2016 r. do 31 października 2016 r. Za dalszy okres od 1 listopada 2016 r. urlop rodzicielski nie może zostać mu udzielony, ponieważ umowa o pracę matki dziecka trwa tylko do 31 października 2016 r. Pracownik ojciec dziecka o należną mu część urlopu macierzyńskiego powinien wystąpić z pisemnym wnioskiem w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części urlopu macierzyńskiego. Powyższe uprawnienie przysługuje także, jeżeli matka podjęła zatrudnienie w okresie, za który przysługuje urlop rodzicielski. 8. Zasiłek macierzyński dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka podejmuje zatrudnienie w czasie, gdy przysługiwałby urlop rodzicielski Matka dziecka, niepodlegająca ubezpieczeniu chorobowemu, w dniu 5 stycznia 2016 r. urodziła dziecko. Od 1 czerwca 2016 r. podjęła zatrudnienie w połowie pełnego wymiaru czasu pracy. Pracownik ojciec dziecka zwrócił się o udzielenie urlopu rodzicielskiego od tej daty do wyczerpania pełnego wymiaru. Pracodawca udzielił pracownikowi urlopu rodzicielskiego od 1 czerwca 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. Zasiłek macierzyński dla ubezpieczonego ojca dziecka w razie podjęcia pracy przez matkę niepodlegającą ubezpieczeniu chorobowemu w wymiarze 11

12 Zasiłki co najmniej połowy etatu przysługuje także w razie przyjęcia przez matkę: na wychowanie dziecka w wieku do 7. roku życia lub do 10. roku życia w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia albo przyjęcia na wychowanie dziecka w tym wieku w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Dokumentami do wypłaty zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonemu ojcu dziecka, w przypadku gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmuje zatrudnienie w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, są: 1) jeżeli o zasiłek występuje ojciec, któremu urodziło się dziecko odpis skrócony aktu urodzenia; 2) jeżeli ojciec występuje o zasiłek z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie: zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu o przysposobienie dziecka, zawierające datę urodzenia dziecka albo kopia wniosku o wszczęcie postepowania w sprawie przysposobienia dziecka, zawierające datę urodzenia dziecka, z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu, decyzja ostateczna o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję, oświadczenie ubezpieczonego o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie; 3) jeżeli ojciec występuje o zasiłek z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej: prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodziną zastępczą a starostą, decyzja ostateczna o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję, dokument potwierdzający wiek dziecka oraz zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia i wymiarze czasu pracy matki dziecka, zawierające jej imię, nazwisko i numer PESEL 12

13 Zasiłki macierzyńskie 6 zmian i 10 przykładów albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli nie nadano jej numeru PESEL lub oświadczenie matki dziecka o dacie podjęcia zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy zawierające jej imię, nazwisko i PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli nie nadano jej numeru PESEL oraz nazwę i NIP pracodawcy, oświadczenie, w którym ubezpieczony wskazuje datę, od której ma zamiar pobierać zasiłek macierzyński przypadający w okresie trwania zatrudnienia matki dziecka oraz zobowiązuje się poinformować płatnika zasiłku o ustaniu zatrudnienia matki dziecka, jeżeli ustało ono w czasie pobierania przez ubezpieczonego ojca dziecka zasiłku macierzyńskiego. Płatnik składek może zwrócić ubezpieczonemu odpowiednio odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, decyzję ostateczną o odroczeniu obowiązku szkolnego, orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, umowę cywilnoprawną zawartą między rodziną zastępczą a starostą i pozostawić kopię tego dokumentu potwierdzoną przez siebie za zgodność z oryginałem. Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w razie urodzenia dziecka na urlopie wychowawczym Przed 2 stycznia 2016 r. w razie urodzenia przez pracownicę dziecka w czasie urlopu wychowawczego okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego był uzależniony od tego, kiedy kończył się urlop. Chodzi o to, czy kończył się w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres: 1) urlopu macierzyńskiego czy 2) urlopu rodzicielskiego. Jeżeli udzielony pracownicy urlop wychowawczy kończył się w okresie odpowiadającym okresowi urlopu macierzyńskiego, od następnego dnia po zakończeniu urlopu wychowawczego nabywała prawo do urlopu macierzyńskiego do wyczerpania okresu tego urlopu, określonego przepisami Kodeksu pracy. Następnie mogła wystąpić o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a potem rodzicielskiego. 13

14 Zasiłki Jeżeli jednak udzielony pracownicy urlop wychowawczy kończył się w okresie odpowiadającym okresowi urlopu rodzicielskiego, miała ona prawo do zasiłku macierzyńskiego jedynie do ostatniego dnia urlopu wychowawczego. Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca nie mógł udzielić urlopu rodzicielskiego, ponieważ urlop rodzicielski musiał przypadać bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim, a pracownicy, która urodziła dziecko na urlopie wychowawczym, przysługiwał zasiłek macierzyński, a nie urlop. Zatem pracownica, aby skorzystać z zasiłku macierzyńskiego za dalszy okres, musiała wystąpić o udzielenie urlopu wychowawczego za dalszy okres. Od 2 stycznia 2016 r. sytuacja uległa zmianie. W razie urodzenia dziecka na urlopie wychowawczym pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, nawet gdy okres, na który udzielono jej urlopu wychowawczego, kończy się w okresie odpowiadającym okresowi urlopu rodzicielskiego. Od następnego dnia po zakończeniu urlopu wychowawczego pracownica nabywa bowiem prawo do części urlopu rodzicielskiego do wyczerpania okresu tego urlopu zgodnie z wnioskiem pracownicy. 9. Zasiłek macierzyński w razie urodzenia dziecka na urlopie wychowawczym Pracownica korzysta z urlopu wychowawczego udzielonego do 29 lutego 2016 r. W dniu 2 października 2015 r. urodziła kolejne dziecko. Wystąpiła o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego od 30 października 2015 r. oraz okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Z tego tytułu pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający: okresowi urlopu macierzyńskiego od 2 października 2015 r. do 18 lutego 2016 r. (140 dni), okresowi części urlopu rodzicielskiego od 19 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. (11 dni). Od dnia następnego po zakończeniu urlopu wychowawczego, tj. od 1 marca 2016 r. pracodawca udzielił pracownicy urlopu rodzicielskiego do wyczerpania pełnego wymiaru tego urlopu, tj. do 29 września 2016 r. 14

15 Zasiłki macierzyńskie 6 zmian i 10 przykładów Przypadki, w których rodzice dziecka mogą dzielić się uprawnieniami z tytułu macierzyństwa Od 2 stycznia 2016 r. rozszerzono przypadki, w których możliwe jest dzielenie się przez rodziców dziecka uprawnieniami z tytułu macierzyństwa, również w przypadku gdy jedno z nich jest pracownikiem, a drugie jest osobą ubezpieczoną w systemie pozapracowniczym. Dotyczy to przypadków: 1) rezygnacji z urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego po 14 tygodniach po porodzie: pracownica matka dziecka może przerwać urlop macierzyński, zarówno gdy ojciec dziecka jest pracownikiem i wykorzysta pozostałą część urlopu macierzyńskiego, jak i wtedy, gdy ojciec dziecka, który jest ubezpieczonym innym niż pracownik, otrzyma z tego tytułu zasiłek macierzyński, pracownik ojciec dziecka nabędzie prawo do części urlopu macierzyńskiego, jeżeli matka dziecka, która jest ubezpieczona z innego tytułu niż zatrudnienie, przerwie pobieranie zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni po porodzie; 2) rezygnacji z urlopu i zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną matkę dziecka legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni po porodzie: pracownica matka dziecka może przerwać urlop macierzyński po wykorzystaniu 8 tygodni po porodzie, zarówno gdy ojciec dziecka jest pracownikiem i wykorzysta pozostałą część urlopu macierzyńskiego, jak i wtedy, gdy ojciec dziecka, który jest ubezpieczonym innym niż pracownik, otrzyma z tego tytułu zasiłek macierzyński, pracownik ojciec dziecka nabędzie prawo do części urlopu macierzyńskiego, jeżeli matka dziecka, która jest ubezpieczoną z innego tytułu niż zatrudnienie, przerwie pobieranie zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni po porodzie; 3) przerwania pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres pobytu matki dziecka w szpitalu: pracownica matka dziecka może przerwać urlop macierzyński na okres pobytu w szpitalu po wykorzystaniu 8 tygodni po porodzie, zarówno gdy ojciec dziecka jest pracownikiem i wystąpi 15

16 Zasiłki u swojego pracodawcy o urlop macierzyński na okres pobytu matki dziecka w szpitalu, jak i wtedy, gdy ojciec dziecka, który jest ubezpieczonym innym niż pracownik, wystąpi o zasiłek macierzyński na ten okres, pracownik ojciec dziecka nabędzie prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi pobytu w szpitalu ubezpieczonej matki dziecka, która przerwała pobieranie zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni po porodzie; 4) zgonu ubezpieczonej matki dziecka: pracownik ojciec dziecka nabędzie prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po śmierci ubezpieczonej matki dziecka, zarówno gdy matka dziecka była pracownicą i korzystała z urlopu macierzyńskiego, jak i gdy matka dziecka była ubezpieczoną inną niż pracownica; 5) porzucenia dziecka przez matkę ubezpieczoną: pracownik ojciec dziecka nabędzie prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu porzucenia dziecka przez ubezpieczoną matkę dziecka albo po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni pobierania zasiłku macierzyńskiego po porodzie, zarówno gdy matka dziecka jest pracownicą i korzystała z urlopu macierzyńskiego, jak i gdy matka dziecka jest ubezpieczoną inną niż pracownica; 6) przyznania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego: pracownik ojciec dziecka może skorzystać z urlopu rodzicielskiego, zarówno gdy matka dziecka jest pracownicą i korzystała z urlopu macierzyńskiego albo z poprzedniej części urlopu rodzicielskiego i pobierała zasiłek macierzyński, jak i gdy matka dziecka pobierała zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego albo części urlopu rodzicielskiego jako ubezpieczona niebędąca pracownicą. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu drugiemu z rodziców dziecka we wszystkich wymienionych wyżej sytuacjach także wtedy, gdy jedno z rodziców dziecka jest osobą ubezpieczoną, a drugie korzysta z prawa do urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego na podstawie odrębnych przepisów (np. jako funkcjonariusz). 16

17 Zasiłki macierzyńskie 6 zmian i 10 przykładów 10. Przyznanie zasiłku macierzyńskiego ojcu dziecka, gdy matka, pracownica policji, przebywa w szpitalu Matka dziecka będąca funkcjonariuszką policji w dniu 8 stycznia 2016 r. urodziła dziecko i korzysta z urlopu macierzyńskiego od 8 stycznia 2016 r. do 26 maja 2016 r. Od 1 marca 2016 r. przebywa w szpitalu. W związku z tym wystąpiła o przerwanie urlopu macierzyńskiego od następnego dnia po wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie, tj. od 4 marca 2016 r. Ojciec dziecka, który jest pracownikiem, wystąpił o udzielenie urlopu macierzyńskiego od tej daty. Matka dziecka przebywała w szpitalu do 31 marca 2016 r. Do tego dnia pracownik ojciec dziecka korzystał z urlopu macierzyńskiego i pobierał zasiłek macierzyński. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego Od 2 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady korzystania z urlopu ojcowskiego. Urlop ten przysługuje w wymiarze do 2 tygodni. Wydłużony został okres, w którym ojciec może o ten urlop wystąpić. Z urlopu można korzystać nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia, a nie tak jak dotychczas do upływu 12 miesięcy życia dziecka. W przypadku dziecka przysposobionego z tego urlopu można teraz korzystać do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka. Ojciec, który przysposobił dziecko, może korzystać z urlopu ojcowskiego tak jak dotychczas, czyli nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. Urlop ojcowski oraz zasiłek macierzyński za okres tego urlopu może zostać wykorzystany nie tylko jednorazowo, jak dotychczas, ale w dwóch częściach. Części nie muszą przypadać bezpośrednio po sobie, ale każda z nich nie może być krótsza niż tydzień. Z urlopu ojcowskiego według nowych zasad można skorzystać także na dziecko urodzone przed 2 stycznia 2016 r. albo przyjęte na wychowanie przed tą datą. Podstawa prawna Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220). Ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268). 17

18 Zasiłki Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Marlena Prószyńska Redaktor prowadząca: Marta Strupińska ISBN Nr produktowy 2 BC 55 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 Skład i łamanie: Triograf Dariusz Kołacz Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, Warszawa tel , faks Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. 18

dyskryminacji w 16 zatrudnieniu

dyskryminacji w 16 zatrudnieniu Zmiany w urlopach rodzicielskich - 16 praktycznych przykładów rozliczeń Zmiany w urlopach Zakaz rodzicielskich dyskryminacji w 16 zatrudnieniu praktycznych przydatna strategia, przykładów rozliczeń orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2253 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r.

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI PRZYSŁUGUJE UBEZPIECZONEJ, KTÓRA W OKRESIE UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO ALBO W OKRESIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO:

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI PRZYSŁUGUJE UBEZPIECZONEJ, KTÓRA W OKRESIE UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO ALBO W OKRESIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO: 24.04.2018 1 2 ZASIŁEK MACIERZYŃSKI SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI 3 ZASIŁEK MACIERZYŃSKI PRZYSŁUGUJE UBEZPIECZONEJ, KTÓRA W OKRESIE UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO ALBO W OKRESIE URLOPU

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

5.2 Świadczenia z tytułu macierzyństwa - zasiłek macierzyński

5.2 Świadczenia z tytułu macierzyństwa - zasiłek macierzyński Moduł 5: Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa cz II 5.2 Świadczenia z tytułu macierzyństwa - zasiłek macierzyński Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki Smulewicz.

Bardziej szczegółowo

I. Urlop macierzyński.

I. Urlop macierzyński. I. Urlop macierzyński. Urlop macierzyński przysługuje, co do zasady, pracownicy matce dziecka. Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi: 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2243 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1)

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) Projekt z dnia 20 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

Bardziej szczegółowo

Projekt z 2 lipca 2013r. z dnia..2013 r.

Projekt z 2 lipca 2013r. z dnia..2013 r. Projekt z 2 lipca 2013r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia..2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Niezbędne dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Niezbędne dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego Niezbędne dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego Ubezpieczenia społeczne dla specjalistów WYJĄTKOWEEBOOKIZADARMODLACIEBIE Zajmujesz się ubezpieczeniami społecznymi? Pobierz darmowe ebooki. Jeśli:

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach dotyczących zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r.

Informacja o zmianach dotyczących zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r. Informacja o zmianach dotyczących zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r. W dniu 17 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268)

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Zmiany dotyczące rodzicielstwa ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) Zmiany wchodzą w życie dnia

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji w zatrudnieniu

dyskryminacji w zatrudnieniu 11 przykładów wyliczeń Podwyższenie zasiłku Zakaz macierzyńskiego dyskryminacji w zatrudnieniu do 1.000 zł przydatna strategia, orzecznictwo 11 przykładów sądów pracy wyliczeń 1 Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Składki terminowe. Zakaz dyskryminacji

Składki terminowe. Zakaz dyskryminacji Składki terminowe Zakaz dyskryminacji Składniki w zatrudnieniu do określonego terminu przydatna w podstawie strategia, orzecznictwo wymiaru sądów zasiłkupracy 1 Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi

Bardziej szczegółowo

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu Rozliczenia zus Zakaz dyskryminacji Zwolnienie lekarskie w zatrudnieniu po zakończeniu umowy o pracę przydatna oraz umowy strategia, zlecenia orzecznictwo sądów pracy 1 ZLA po zakończeniu umowy o pracę/umowy

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r.

Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego 1. Zgodnie z art. 182 3 Kodeksu pracy, pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo

Bardziej szczegółowo

(Miejscowość, data) WNIOSEK O URLOP RODZICIELSKI

(Miejscowość, data) WNIOSEK O URLOP RODZICIELSKI (Miejscowość, data) (Imię i nazwisko pracownika) Do (Imię i nazwisko pracodawcy albo osoby go reprezentującej i jej stanowisko) WNIOSEK O URLOP RODZICIELSKI Na podstawie art. 179 1 1 KP, w związku z urodzeniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 87 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Zespół wfirma.pl

Data: Autor: Zespół wfirma.pl Do końca 2015 roku do podziału urlopów związanych z rodzicielstwem pomiędzy rodzicami mieli prawo wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zmieniło się to od 2016 roku - osoby ubezpieczone

Bardziej szczegółowo

Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy

Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska Prawo pracy Warszawa 2015 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie Jan Klimczak Tekst

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY

ZMIANY W PRAWIE PRACY ZMIANY W PRAWIE PRACY Początek 2016 roku przyniósł następujące zmiany w przepisach prawa pracy tj.: Od 22 lutego zaczną obowiązywać nowe zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony.

Bardziej szczegółowo

Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński

Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński Grupa 1 kazusy 1-3 1. Kobieta prowadząca działalność gospodarczą jest w ciąży, czy będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego? 1. Jaki jest krąg uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XIII XV Rozdział I. Urlop macierzyński... 1 1. Prawo pracownicy do urlopu macierzyńskiego... 1 1.1. Nabycie prawa do urlopu... 1 1.2. Poród w okresie urlopu wychowawczego

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji zatrudnieniu przydatna strategia,

dyskryminacji zatrudnieniu przydatna strategia, 4 przykłady rozliczeń Jak rozliczyć Zakaz zwolnienie dyskryminacji lekarskie w dostarczone zatrudnieniu przydatna strategia, po terminie wypłaty? orzecznictwo sądów pracy 1 Zwolnienie lekarskie dostarczone

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem PRACA ZBIOROWA Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem ISBN 978-83-7440-692-5 2 SPIS TREŚCI I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

1. Urlop macierzyński

1. Urlop macierzyński 1.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego Urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia (tj. w okresie pozostawania w stosunku pracy). Celem urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem Urlop Ojcowski. Informator. Jesteś tatą. Chcesz pracować i opiekować się dzieckiem. Pogodzić życie zawodowe z rodzinnym. Poznaj swoje prawa! Jeżeli jesteś tatą pracującym na umowę o pracę masz prawo do:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1268 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142)

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) fragmenty DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie

Bardziej szczegółowo

Konwent Prawa Pracy. Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r.

Konwent Prawa Pracy. Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Małgorzata Skibińska Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r. 1 1 UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE

Bardziej szczegółowo

E-ZWOLNIENIA I ZASIŁKI UWAGA! ZMIANY PRZEPISÓW

E-ZWOLNIENIA I ZASIŁKI UWAGA! ZMIANY PRZEPISÓW PRAWO PRACY I ZUS NR 4 INDEKS 403547 ISBN 9788374403757 CZERWIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU UWAGA! ZMIANY PRZEPISÓW E-ZWOLNIENIA I ZASIŁKI Jak wydawać e-zwolnienia lekarskie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców Jeżeli jesteś zatrudniona w czasie ciąży, może przysługiwać Ci urlop macierzyński, zasiłek macierzyński i płatny urlop na czas wizyt prenatalnych. Oto poradnik zawierający przegląd informacji o przysługujących

Bardziej szczegółowo

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje przez okres określony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego,

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnorentowego.

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnorentowego. ZADANIA KRUS ZASIŁEK MACIERZYŃSKI Komu przysługuje zasiłek macierzyński od 1 stycznia 2016 r.? Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnorentowego. Zasiłek

Bardziej szczegółowo

URLOPY RODZICIELSKIE. adw. Piotr Wojciechowski

URLOPY RODZICIELSKIE. adw. Piotr Wojciechowski adw. Piotr Wojciechowski URLOP MACIERZYŃSKI 20 tygodni (jedno dziecko), 6 tygodni przed urlopem URLOP RODZICIELSKI 32 jedno dziecko lub 34 tygodnie - więcej niż jedno dziecko, URLOP WYPOCZYNKOWY zaległy

Bardziej szczegółowo

Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym e-poradnik egazety Prawnej Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym Wyjaśnienia, przykłady, porady Kiedy będzie można skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego Jakie prawa przysługują rodzicom

Bardziej szczegółowo

Zasi łek macierzyński Zasiłek opiekuńczy

Zasi łek macierzyński Zasiłek opiekuńczy Zasi łek macierzyński Zasiłek opiekuńczy Spis treści Zasiłek macierzyński.............................................. 3 Komu przysługuje zasiłek macierzyński.......................... 3 Kiedy otrzymasz

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

`UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

`UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM `UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Należy rozwiązać cztery zadania z poniższych. W rozwiązaniu należy 1) udzielić jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie; 2) podać podstawę prawną odpowiedzi; 3)

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji w w zatrudnieniu

dyskryminacji w w zatrudnieniu Uprawnienia rodzicielskie w 2016 roku Uprawnienia Zakaz rodzicielskie dyskryminacji w w zatrudnieniu 2016 roku przydatna strategia, orzecznictwo sądów pracy 1 Zasiłki Ubezpieczenia społeczne dla specjalistów

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie naliczać i wypłacać zasiłki macierzyńskie

Jak poprawnie naliczać i wypłacać zasiłki macierzyńskie Jak poprawnie naliczać i wypłacać zasiłki macierzyńskie Ubezpieczenia społeczne dla specjalistów WYJĄTKOWEEBOOKIZADARMODLACIEBIE Zajmujesz się ubezpieczeniami społecznymi? Pobierz darmowe ebooki. Jeśli:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA SPIS TREŚCI I. PRZED NARODZINAMI DZIECKA... 4 PRAWA RODZICÓW... 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW... 4 II. NARODZINY DZIECKA... 7 PRAWA RODZICÓW... 7 OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie Świadczenia rodzinne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 114 z późn. zmianami); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz aktów prawnych 9. Kalendarium zmian dla pracodawców 10

Spis treści. Wykaz aktów prawnych 9. Kalendarium zmian dla pracodawców 10 Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku : 10 zmian w przepisach, które muszą znać pracodawcy : [praca zbiorowa / pod redakcją Leszka Skupskiego]. Aktualizacja lipiec 2016. Warszawa, cop. 2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Urlop macierzyński

Rozdział I. Urlop macierzyński Bożena Lenart Rozdział I. Urlop macierzyński 1. Prawo pracownicy do urlopu macierzyńskiego Z przepisów KP wynika, że urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J l)

ROZPORZĄDZENIE. M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J l) ROZPORZĄDZENIE M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J l) w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA Opracowano na podstawie Dz. U. z 2015 r. poz. 1268, 1735. z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE URLOPOWE NAUCZYCIELI

ŚWIADCZENIE URLOPOWE NAUCZYCIELI ŚWIADCZENIE URLOPOWE NAUCZYCIELI Kierownik Centrum Wydawniczego: Sebastian Watras Wydawca: Magdalena Makarczuk Redaktor prowadząca: Anna Trochimiuk ISBN: 978-83-269-0580-3 Copyright by Wydawnictwo Wiedza

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop reguły ustalania, obowiązki pracodawcy

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop reguły ustalania, obowiązki pracodawcy Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop reguły ustalania, obowiązki pracodawcy Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży.

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. I. Ciąża ochrona stosunku pracy. Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Należy jednak zaznaczyć,

Bardziej szczegółowo

7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. 7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenia przewidziane w ramach ubezpieczenia chorobowego mają charakter krótkoterminowy (okresowy) i są określane, mianem zasiłków, z uwagi na specyfikę

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY

ZMIANY W PRAWIE PRACY ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Zamiany w umowach terminowych ustawa z dnia 21 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220) Zmiany wchodzące w życie

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w zakresie ustalania

Najnowsze zmiany w zakresie ustalania Najnowsze zmiany w zakresie ustalania uprawnień i wysokości zasiłków. Małgorzata Nowicka Zmiany przepisów w zakresie zasiłków w 2015 i 2016 r. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY Z KOMENTARZEM. Kodeks Pracy. Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar macierzyńskiego Nowe wysokości zasiłków 19 wzorów wniosków.

PRZEPISY Z KOMENTARZEM. Kodeks Pracy. Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar macierzyńskiego Nowe wysokości zasiłków 19 wzorów wniosków. PRZEPISY Z KOMENTARZEM Kodeks Pracy po zmianach Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar macierzyńskiego Nowe wysokości zasiłków 19 wzorów wniosków Kodeks pracy po zmianach Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński Tytuł artykułu: Z początkiem stycznia zwiększeniu ulegnie wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego Tytuł dziennika: Dziennik Gazeta Prawna Data wydania: 15 grudnia 2011 W nowym roku zmienia się długość

Bardziej szczegółowo

Prawo-świadczenia rodzinne

Prawo-świadczenia rodzinne Prawo-świadczenia rodzinne Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie informuje, że od 1 stycznia 2016r. realizowane będzie nowy rodzaj świadczenia rodzinnego o nazwie ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE wchodzące w życie od dnia 01.01.2016 r. Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

dzicom wymienianie się uprawnieniami rodzicielskimi bez względu na podstawę zatrudnienia. Nowe defi nicje Wśród nowości należy wymienić wprowadzenie

dzicom wymienianie się uprawnieniami rodzicielskimi bez względu na podstawę zatrudnienia. Nowe defi nicje Wśród nowości należy wymienić wprowadzenie PRAWO PROMOTOR 11/20151/201 fot. Thinkstock DR ANNA SOKOŁOWSKA ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze komentarze, przykłady, kompletna dokumentacja

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze komentarze, przykłady, kompletna dokumentacja Agata Lankamer-Prasołek Karol Lankamer Ewa Przedwojska Renata Tonder Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze komentarze, przykłady, kompletna dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia rodzicielskie 2016

Uprawnienia rodzicielskie 2016 Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Uprawnienia rodzicielskie 2016 Tylko kolejne zmiany czy prawdziwa rewolucja? Instrukcja obsługi nowych rozwiązań prawnych Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli ZAGADNIENIE PODSTAWA PRAWNA Uprawnieni do korzystania z urlopu wychowawczego Z urlopu wychowawczego korzystać może wyłącznie nauczyciel, który

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są:

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska 1 Ubezpieczenie chorobowe podstawa prawna Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tzw. ustawa

Bardziej szczegółowo

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r.

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r. Praktyczne komentarze URLOPY 2014 przykłady wyliczenia wzory Stan prawny: styczeń 2014 r. Urlopy 2014 Przykłady, wyliczenia, wzory Publikacja Urlopy 2014. Przykłady, wyliczenia, wzory to starannie wyselekcjonowane

Bardziej szczegółowo

Okiem inspekcji pracy. 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych

Okiem inspekcji pracy. 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych Okiem inspekcji pracy 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych 1 Autorzy Katarzyna Pietruszyńska Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy Joanna Kaleta Sekcja Kontroli Wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM. (dni wolne na opiekę nad dzieckiem, zasiłek opiekuńczy, urlop macierzyński, wydłużony urlop wychowawczy) I. DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM. Art 188

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy będą także miały odpowiednie zastosowanie do ubezpieczonych nie będących pracownicami, podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.

Nowe przepisy będą także miały odpowiednie zastosowanie do ubezpieczonych nie będących pracownicami, podlegających ubezpieczeniu chorobowemu. Od 1 stycznia ubezpieczone kobiety, które urodziły dziecko lub które przyjęły je na wychowanie, będą miały możliwość opiekowania się nim dłużej niż dotychczas. W życie wchodzą bowiem przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Łódź, r.

Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Łódź, r. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego Łódź, 14.02.2017r. Wykaz aktów prawnych Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015r., poz. 121 ze zmianami) Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki i stawki. od 1 czerwca 2014 roku. ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08

Wskaźniki i stawki. od 1 czerwca 2014 roku. ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08 Wskaźniki i stawki od 1 czerwca 2014 roku ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08 Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Wojciech Dyr Redaktor prowadząca: Renata Kajewska

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie umów o pracę i wstępnych badań lekarskich

Nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie umów o pracę i wstępnych badań lekarskich Nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie umów o pracę i wstępnych badań lekarskich St. spec. Lesław Kinal Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji

Bardziej szczegółowo

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku przysługuje: Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, 2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 3) osobie uczącej się (osoba

Bardziej szczegółowo

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 7 stycznia 2015 r. U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie Świadczenie rodzicielskie Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Komu przysługuje Świadczenie rodzicielskie przysługuje: matce albo ojcu dziecka opiekunowi faktycznemu dziecka w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 1380 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 1380 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 1380 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 1217, 1735. z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Zostałam mamą. Poradnik dla rodziców: urlop macierzyński rodzicielski wychowawczy

Zostałam mamą. Poradnik dla rodziców: urlop macierzyński rodzicielski wychowawczy Zostałam mamą Poradnik dla rodziców: urlop macierzyński rodzicielski wychowawczy Zostałam mamą Poradnik dla rodziców: urlop macierzyński rodzicielski wychowawczy Redaktor Krystyna Trojanowska Wydawca Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia 8 listopada 2012 r. USTAWA. z d n ia...

Projekt. z dnia 8 listopada 2012 r. USTAWA. z d n ia... Projekt z dnia 8 listopada 2012 r. USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1*

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 25 kwietnia 2013 r. USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Praca zbiorowa pod redakcją Anny Puszkarskiej Redaktor naczelna

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) projekt Ustawa z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni.

17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni. 17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni. Z jakich urlopów mogą korzystać rodzice? - podstawowy urlop macierzyński

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

RODZICIELSTWO A PRACA

RODZICIELSTWO A PRACA PRAWO PRACY RODZICIELSTWO A PRACA 51 NAJWAŻNIEJSZYCH PYTAŃ I ODPOWIEDZI Z PRAKTYKI www.aktualnoscikadrowe.pl PRAWO PRACY RODZICIELSTWO A PRACA 51 NAJWAŻNIEJSZYCH PYTAŃ I ODPOWIEDZI Z PRAKTYKI RODZICIELSTWO

Bardziej szczegółowo

Zostałem tatą. Poradnik dla rodziców: urlop ojcowski tacierzyński rodzicielski wychowawczy

Zostałem tatą. Poradnik dla rodziców: urlop ojcowski tacierzyński rodzicielski wychowawczy Zostałem tatą Poradnik dla rodziców: urlop ojcowski tacierzyński rodzicielski wychowawczy Zostałem tatą Poradnik dla rodziców: urlop ojcowski tacierzyński rodzicielski wychowawczy Redaktor Krystyna Trojanowska

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 478715 Temat: Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe - z uwzględnieniem zmian od stycznia 2016 14-15

Bardziej szczegółowo