Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku"

Transkrypt

1 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna Słupsk pomorskie

2

3 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 2 2. Karta audytu energetycznego budynku* 2.. Dane ogólne Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 2... Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] 6975,8 6975, Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 982,34 982, Pow. ogrzewana [m 2 ] 982,34 982, Liczba osób użytkujących budynek 00,00 00, Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Centralne Centralne Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne Współczynnik A/V [/m] 0,40 0, Inne dane charakteryzujące budynek Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m 2 K) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Ściany zewnętrzne 0,30;,00; 0,32;,63 0,2; 0,23; 0,22; 0, Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami 0,63 0, Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,92; 0,92 0,92; 0, Okna, drzwi balkonowe,50;,60;,50;,20,50; 0,90;,0;, Drzwi zewnętrzne/bramy,90, Ściany na gruncie,04;,74 0,23; 0, Stropy zewnętrzne,0; 0,97 0,5; 0, Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,940 0, Sprawność przesyłu 0,960 0, Sprawność regulacji i wykorzystania 0,880 0, Sprawność akumulacji 0,950 0, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia,000, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby,000, Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,980 0, Sprawność przesyłu 0,600 0, Sprawność regulacji i wykorzystania,000, Sprawność akumulacji 0,840 0,840

4 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Stan przed termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Stan po termomodernizacji Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza zewnętrznego [m 3 /h] 4882,62 483, Krotność wymian powietrza [/h] 0,70 0, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 29,43 88, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 35,26 35, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 952,47 543,46 262,54 720,38 342,98 342,98 33,47 76,5 76,9 00, ** Udział odnawialnych źródeł energii [%] 2,36 2, Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Koszt za GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/gj] 44,86 44, Koszt MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [zł/(mw m-c)] 642,23 642, Koszt przygotowania m 3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m 3 ] 2,49 2, Koszt MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(mw m-c)] Miesięczny koszt ogrzewania m 2 powierzchni użytkowej [zł/(m 2 m-c)] 642,23 642,23 6,47 3, Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] 0,00 0, Inne [zł] 0,00 0,00

5 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] ,5 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] ,5 Premia termomodernizacyjna [zł] 49552,75 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 24776,38 33,8 * Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku. ** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. *** Opłata zmienna związana z dystrybują i przesyłem jednostki energii. **** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii. 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.. Ustawy i Rozporządzenia. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów z późn. zm. 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 2 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 205 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 205 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Normy techniczne. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 3790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 283:2006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

6 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku Inne materiały oraz programy komputerowe. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO Wytyczne oraz uwagi inwestora. Obniżenie kosztów ogrzewania 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku - 850,98 m 3 Kubatura ogrzewania ,8 m 3 Powierzchnia netto budynku - 982,34 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m 2 Współczynnik kształtu - 0,40 m - Powierzchnia zabudowy budynku - 97,52 m 2 Ilość mieszkańców - 00, Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata

7 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne 0,30;,00; 0,32;,63 W/(m 2 K) Dach/stropodach 0,63 W/(m 2 K) Strop piwnicy --- W/(m 2 K) Okna,50;,60;,50;,20 W/(m 2 K) Drzwi/bramy,90 W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Ściany na gruncie,04;,74 W/(m 2 K) Stropy zewnętrzne,0; 0,97 W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 0,92; 0,92 W/(m 2 K) 4.4. Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za GJ na ogrzewanie 44,86 zł/gj 44,86 zł/gj Opłata za MW mocy zamówionej na ogrzewanie 642,23 zł/(mw m-c) 642,23 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za GJ 44,86 zł/gj 44,86 zł/gj Opłata za MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. 642,23 zł/(mw m-c) 642,23 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c Obliczenia opłaty za GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego Rodzaj paliwa Cena jednostki paliwa % udział źródła Wartość opałowa Cena za GJ średnia ważona opłata za GJ Paliwo - Gaz ziemny GZ-50,6zł 00% 0,036 GJ/m 3 44,86zł 44,86 Σ 00%

8 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego Akumulacje ciepła Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekłe, z zamkniętą komorą spalania i palnikiem modulowanym, o mocy nominalnej powyżej 20 do 200 kw η H,g = 0,940 Paliwo - gaz ziemny C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P-2K Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55 oc wewnątrz osłony termicznej budynku η H,d = 0,960 η H,e = 0,880 η H,s = 0,950 Liczba dni: 7 dni w t =,000 Liczba godzin: Bez przerw w d =,000 Sprawność całkowita systemu grzewczego η H,tot = η H,g η H,d η H,e η H,s = 0,754 Modernizacja systemu grzewczego po 984 r. Instalacja była modernizowana po 984 r Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Wytwarzanie ciepła Modernizacja polegała na: Wymiana grzejników na grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi, zaizolowanie przewodów rozprowadzających, Wymiana źródła ciepła, montaż zaworów podpionowych. Węzeł cieplny kompaktowy z obudową (ogrzewanie i ciepła woda użytkowa), o mocy nominalnej powyżej 00 kw wymagany próg oszczędności: 5% η W,g = 0,980 Przesył ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody powyżej 30 do 00 η W,d = 0,600 Regulacja i wykorzystanie --- η W,e =,000 Akumulacja ciepła Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego η W,s = 0,840 Sprawność całkowita systemu c.w.u. η W,tot = η W,g η W,d η W,s η W,e = 0, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 4882,62 Krotność wymian powietrza 0,70

9 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 8 Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Ściana zewnętrzna BG Ściana na gruncie BG Ściana zewnętrzna piwnic BG Ściana zewnętrzna Hotel i Łącznik Ściana zewnętrzna piwnicy Hotel Ściana na gruncie piwnica Hotel Dach Budynek główny Dach nad Łącznikiem Dach nad Hotelem Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Mur z cegły ceramicznej pełnej gr. 62 cm obustronnie otynkowany ocieplony styropianem o całkowitym współczynniku przenikalności cieplnej u=0,30 W/m2K. Współczynnik ten nie spełnia dzisiejszych wymogów dotyczących ścian zewnętrznych. Planuje się rozpatrzyć możliwość docieplenia ściany dodatkową warstwą styropianu. Mur z cegły ceramicznej pełnej gr. 64 cm obustronnie otynkowany nieocieplony o całkowitym współczynniku przenikalności cieplnej u=,00 W/m2K. Współczynnik ten nie spełnia dzisiejszych wymogów dotyczących ścian zewnętrznych. Planuje się rozpatrzyć możliwość docieplenia ściany warstwą styroduru. Mur z cegły ceramicznej pełnej gr. 64 cm obustronnie otynkowany nieocieplony o całkowitym współczynniku przenikalności cieplnej u=,00 W/m2K. Współczynnik ten nie spełnia dzisiejszych wymogów dotyczących ścian zewnętrznych. Planuje się rozpatrzyć możliwość docieplenia ściany warstwą styroduru. Mur z pustaków alfa gr. 54 cm obustronnie otynkowany ocieplony styropianem o całkowitym współczynniku przenikalności cieplnej u=0,32 W/m2K. Współczynnik ten nie spełnia dzisiejszych wymogów dotyczących ścian zewnętrznych. Planuje się rozpatrzyć możliwość docieplenia ściany dodatkową warstwą styropianu. Mur z pustaków alfa gr. 44 cm obustronnie otynkowany nieocieplony o całkowitym współczynniku przenikalności cieplnej u=,63 W/m2K. Współczynnik ten nie spełnia dzisiejszych wymogów dotyczących ścian zewnętrznych. Planuje się rozpatrzyć możliwość docieplenia ściany warstwą styroduru. Mur z pustaków alfa gr. 44 cm obustronnie otynkowany nieocieplony o całkowitym współczynniku przenikalności cieplnej u=,74 W/m2K. Współczynnik ten nie spełnia dzisiejszych wymogów dotyczących ścian zewnętrznych. Planuje się rozpatrzyć możliwość docieplenia ściany warstwą styroduru. Dach budynku głównego docieplony filcem gr 6 cm, pokryty blachodachówką w złym stanie technicznym. Połać dachowa przecieka, pojawiają sie liczne wykwity na poddaszu. Planowana jest modernizacja przegrody w zakresie rozebrania istniejącego pokrycia dachowego z blachy, rozebrania ołacenia i ułożenia na starym deskowaniu warstwy izolacyjnej ze styropapy. Stropodach budynku hotelowego docieplony filcem gr 6 cm, Współczynnik przenikalności cieplnej nie spełnia dzisiejszych wymogów dotyczących dachów. Planuje się rozpatrzyć możliwość docieplenia połaci przegrody warstwą styropapy. Stropodach budynku hotelowego docieplony filcem gr 6 cm, Współczynnik przenikalności cieplnej nie spełnia dzisiejszych wymogów dotyczących dachów. Planuje się rozpatrzyć możliwość docieplenia połaci przegrody warstwą styropapy. Stolarka okienna PCV starego typu. W wielu miejscach nieszczelna. Liczne wykwity w okolicach wokółokiennych powodują zawilgocenie ścian. Planuje się rozpatrzyć możliwość wymiany stolarki okiennej na okna nowego typu z nawiewnikami higrostatycznymi.

10 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 9 Modernizacja przegrody DZ Balk 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej Drzwi balkonowe z PCV - dot. niewymienionej sztuki. Planuje się rozpatrzyć możliwość wymiany stolarki drzwi balkonowych szt na drzwi nowego typu z nawiewnikiem higrostatycznym. Drzwi zewnętrzne wyeksploatowane nie spełniają podstawowych parametrów przenikalności cieplnej. Planuje się wymianę drzwi zewnętrznych budynku. System grzewczy oparty o dwa kotły umieszczone kaskadowo opalane gazem. Instalacja z zaizolowanymi przewodami, z zaworami podpionowymi, grzejnikami płytowymi, oraz regulacją centralną i miejscową. System grzewczy w dobrym stanie technicznym, serwisowany. Instalacja ciepłej wody użytkowej oparta o solary słoneczne umieszczone na dachu budynku hotelowego. Rozprowadzenie wody w zaizolowanym orurowaniu. Alternatywnym źródłem ciepła dla cwu jest kocioł gazowy.

11 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 0 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy Wariant, Płyta styropianowa XPS λ= 0,034 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 78,35m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 78,35m 2 Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -6,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant Wariant. Wariant.2 Opłata za GJ Oz zł/gj 44,86 44,86 44,86 44,86 Opłata za MW Om zł/(mw m-c) 642,23 642,23 642,23 642,23 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K),628 0,235 0,206 0,83 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,6 4,25 4,86 5,46 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,64 4,24 4,85 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 4,38 5,98 5,24 4,65 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0046 0,0007 0,0006 0,0005 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,43 652,55 679,0 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 270,00 290,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,45 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 4,89 5,75 6,64 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 24092,63 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 4,89 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 2 cm Informacje uzupełniające:...

12 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem Wariant, Płyta styropianowa EPS DACH, λ= 0,038 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 33,40m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 33,40m 2 Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -6,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant Wariant. Wariant.2 Wariant.3 Opłata za GJ Oz zł/gj 44,86 44,86 44,86 44,86 44,86 Opłata za MW Om zł/(mw m-c) 642,23 642,23 642,23 642,23 642,23 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K),009 0,92 0,75 0,60 0,47 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,99 5,20 5,73 6,25 6,78 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,2 4,74 5,26 5,79 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 0,94 2,08,89,73,60 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,82 43,58 420,86 427,0 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 23,00 26,00 29,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,7 8996,96 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 2,3 2,6 2,08 2,07 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant.3 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 8996,96 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 2,07 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 22 cm Informacje uzupełniające:...

13 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 2 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel Wariant, Płyta styropianowa XPS λ= 0,034 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 97,49m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 97,49m 2 Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -6,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant Wariant. Wariant.2 Opłata za GJ Oz zł/gj 44,86 44,86 44,86 44,86 Opłata za MW Om zł/(mw m-c) 642,23 642,23 642,23 642,23 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K),74 0,256 0,224 0,99 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,57 3,9 4,46 5,02 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,33 3,89 4,44 Straty ciepła na przenikanie Q GJ,58 6,40 4,36 2,77 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,024 0,008 0,006 0,004 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,0 4444,34 457,00 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 400,00 420,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,33 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 2,22 2,86 22,59 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 92306,83 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 2,22 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 2 cm Informacje uzupełniające:...

14 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 3 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem Wariant, Płyta styropianowa EPS DACH, λ= 0,038 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 427,68m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 427,68m 2 Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -6,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant Wariant. Wariant.2 Wariant.3 Opłata za GJ Oz zł/gj 44,86 44,86 44,86 44,86 44,86 Opłata za MW Om zł/(mw m-c) 642,23 642,23 642,23 642,23 642,23 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,972 0,9 0,73 0,59 0,47 Opór cieplny R (m 2 K)/W,03 5,24 5,77 6,29 6,82 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,2 4,74 5,26 5,79 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 34,84 26,49 24,07 22,06 20,35 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,050 0,0029 0,0027 0,0024 0,0023 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , ,88 555, ,74 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 23,00 26,00 29,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , ,6 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,30 22,3 22,04 22,0 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant.3 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 5204,6 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 22,0 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 22 cm Informacje uzupełniające:...

15 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 4 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic Wariant, Płyta styropianowa XPS λ= 0,034 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 84,32m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 84,32m 2 Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -6,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant Wariant. Wariant.2 Opłata za GJ Oz zł/gj 44,86 44,86 44,86 44,86 Opłata za MW Om zł/(mw m-c) 642,23 642,23 642,23 642,23 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K),000 0,23 0,205 0,84 Opór cieplny R (m 2 K)/W,00 4,33 4,89 5,44 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,33 3,89 4,44 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 27,37 6,32 5,60 5,03 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0030 0,0007 0,0006 0,0006 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,73 995,54 02,66 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 270,00 290,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,94 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,93 28,3 29,44 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 25928,40 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 26,93 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 2 cm Informacje uzupełniające:...

16 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 5 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana na gruncie Wariant, Płyta styropianowa XPS λ= 0,034 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 56,20m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 56,20m 2 Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -6,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant Wariant. Wariant.2 Opłata za GJ Oz zł/gj 44,86 44,86 44,86 44,86 Opłata za MW Om zł/(mw m-c) 642,23 642,23 642,23 642,23 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K),042 0,233 0,206 0,85 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,96 4,29 4,85 5,40 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,33 3,89 4,44 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 52,82,8 0,45 9,38 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0059 0,003 0,002 0,000 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,03 936,87 986,0 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 400,00 420,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,34 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,94 39,68 40,63 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 73005,54 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 38,94 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 2 cm Informacje uzupełniające:...

17 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 6 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Dach Budynek główny Wariant, Płyta styropianowa EPS DACH, λ= 0,038 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 457,74m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 457,74m 2 Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -6,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant Wariant. Wariant.2 Wariant.3 Opłata za GJ Oz zł/gj 44,86 44,86 44,86 44,86 44,86 Opłata za MW Om zł/(mw m-c) 642,23 642,23 642,23 642,23 642,23 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,626 0,89 0,72 0,58 0,46 Opór cieplny R (m 2 K)/W,60 5,28 5,8 6,33 6,86 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,68 4,2 4,74 5,26 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 92,95 28,2 25,57 23,45 2,65 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,003 0,003 0,0028 0,0026 0,0024 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , ,04 377,7 3259,40 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 223,00 226,00 229,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , ,63 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 4,80 40,76 40,05 39,56 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant.3 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2893,63 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 39,56 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 20 cm Informacje uzupełniające:...

18 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 7 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Hotel i Łącznik Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant, Styropian 40, λ= 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 478,50m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 478,50m 2 Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -6,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant Wariant. Opłata za GJ Oz zł/gj 44,86 44,86 44,86 Opłata za MW Om zł/(mw m-c) 642,23 642,23 642,23 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,324 0,245 0,28 Opór cieplny R (m 2 K)/W 3,09 4,09 4,59 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W ---,00,50 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 50,30 37,99 33,85 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0056 0,0042 0,0038 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,68 752,0 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 50,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , ,25 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,44 7,40 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant. Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 88283,25 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,40 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 6 cm Informacje uzupełniające:...

19 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 8 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna BG Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant, Styropian 40, λ= 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 587,76m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 587,76m 2 Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -6,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant Wariant. Opłata za GJ Oz zł/gj 44,86 44,86 44,86 Opłata za MW Om zł/(mw m-c) 642,23 642,23 642,23 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,299 0,230 0,206 Opór cieplny R (m 2 K)/W 3,34 4,34 4,84 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W ---,00,50 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 57,04 43,9 39,38 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0063 0,0049 0,0044 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,35 807,56 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 50,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , ,72 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,59 34,28 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant. Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 0844,72 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 34,28 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 6 cm Informacje uzupełniające:...

20 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 376,64 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 2,4m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 2,4m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 2,4m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr =,0,cw =,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok θi = 20,00 o C θe = -6,00 o C Wariant numer Stan istniejący W Opłata za GJ zł/gj 44,86 44,86 Opłata za MW zł/(mw m-c) 642,23 642,23 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 Współczynnik c m,35,00 Współczynnik c r,20,00 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K),900,300 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 24,05 3,06 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0077 0,0029 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,5 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł ,24 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,39 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 24596,24 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 46,39 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < ) Modernizacja systemu wentylacji U=,30 Informacje uzupełniające:...

21 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 20 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 3258,64 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 59,28m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 59,28m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 59,28m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr =,0,cw =,00 Stan istniejący: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < ) Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok θi = 20,00 o C θe = -6,00 o C Wariant numer Stan istniejący W Opłata za GJ zł/gj 44,86 44,86 Opłata za MW zł/(mw m-c) 642,23 642,23 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 Współczynnik c m,00,00 Współczynnik c r,00 0,70 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K),600 0,900 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 32,55 79,3 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,049 0,0469 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,49 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł ,79 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,80 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 664,20 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 66,80 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 0,90 Informacje uzupełniające:...

22 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 2 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DZ Balk 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 29,39 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 3,07m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 3,07m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 3,07m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr =,0,cw =,00 Stan istniejący: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < ) Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok θi = 20,00 o C θe = -6,00 o C Wariant numer Stan istniejący W Opłata za GJ zł/gj 44,86 44,86 Opłata za MW zł/(mw m-c) 642,23 642,23 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 Współczynnik c m,00,00 Współczynnik c r,00 0,70 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K),27,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 2,7,77 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0005 0,0005 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok --- 8,0 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł ,60 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,0 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3007,60 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 67,0 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U=,0 Informacje uzupełniające:...

23 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej 6.3. Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Liczba użytkowników L i 00,00 Zapotrzebowanie jednostkowe Vcw [m 3 /d] 0,060 Temperatura ciepłej wody na zaworze czerpalnym [ o C] 50,00 Liczba dni użytkowania t uz [dni] 365,00 Czas użytkowania w ciągu doby τ [h] 24,00 Sprawność źródła ciepła 0,980 Sprawność przesyłu 0,600 Sprawność akumulacji ciepła 0,840 Współczynnik nierównomierności Nh 3,03 Zużycie w ciągu doby G d [m 3 /d] 6,00 Zużycie średnie godzinowe G h,śr [m 3 /h] 0,33 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/a] 342,978 Max moc cieplna q cwu [MW] 0, Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący Opłata za GJ na ogrzewanie [zł/gj] 44,86 Opłata za MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 642,23 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 952,47 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,294 Sprawność systemu grzewczego 0,754 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] --- Koszt modernizacji [zł] --- SPBT [lat] --- Informacje uzupełniające:...

24 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT Lp. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót [zł] SPBT. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 zł 4,89 2. Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem 8996,96 zł 2,07 3. Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel 92306,83 zł 2,22 4. Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem 5204,6 zł 22,0 5. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic 25928,40 zł 26,93 6. Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 73005,54 zł 38,94 7. Modernizacja przegrody Dach Budynek główny 2893,63 zł 39,56 8. Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' 24596,24 zł 46,39 9. Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' 664,20 zł 66,80 0. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Hotel i Łącznik 88283,25 zł 7,40. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna BG 0844,72 zł 34,28 2. Modernizacja przegrody DZ Balk 'Wentylacja grawitacyjna' 3007,60 zł 67,0 7.2 Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 2 Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem 8996,96 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel 92306,83 4 Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem 5204,6 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic 25928,40 6 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 73005,54 7 Modernizacja przegrody Dach Budynek główny 2893,63 8 Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' 24596,24 9 Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' 664,20 0 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Hotel i Łącznik 88283,25 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna BG 0844,72 2 Modernizacja przegrody DZ Balk 'Wentylacja grawitacyjna' 3007,60 Całkowity koszt ,5 [lat]

25 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 24 Wariant 2 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 2 Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem 8996,96 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel 92306,83 4 Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem 5204,6 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic 25928,40 6 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 73005,54 7 Modernizacja przegrody Dach Budynek główny 2893,63 8 Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' 24596,24 9 Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' 664,20 0 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Hotel i Łącznik 88283,25 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna BG 0844,72 Całkowity koszt 85095,55 Wariant 3 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 2 Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem 8996,96 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel 92306,83 4 Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem 5204,6 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic 25928,40 6 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 73005,54 7 Modernizacja przegrody Dach Budynek główny 2893,63 8 Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' 24596,24 9 Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' 664,20 0 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Hotel i Łącznik 88283,25 Całkowity koszt ,83 Wariant 4 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 2 Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem 8996,96 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel 92306,83 4 Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem 5204,6

26 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 25 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic 25928,40 6 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 73005,54 7 Modernizacja przegrody Dach Budynek główny 2893,63 8 Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' 24596,24 9 Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' 664,20 Całkowity koszt ,58 Wariant 5 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 2 Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem 8996,96 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel 92306,83 4 Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem 5204,6 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic 25928,40 6 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 73005,54 7 Modernizacja przegrody Dach Budynek główny 2893,63 8 Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' 24596,24 Całkowity koszt ,38 Wariant 6 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 2 Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem 8996,96 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel 92306,83 4 Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem 5204,6 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic 25928,40 6 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 73005,54 7 Modernizacja przegrody Dach Budynek główny 2893,63 Całkowity koszt ,4 Wariant 7 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 2 Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem 8996,96 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel 92306,83

27 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 26 4 Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem 5204,6 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic 25928,40 6 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 73005,54 Całkowity koszt ,5 Wariant 8 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 2 Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem 8996,96 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel 92306,83 4 Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem 5204,6 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic 25928,40 Całkowity koszt ,97 Wariant 9 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 2 Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem 8996,96 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel 92306,83 4 Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem 5204,6 Całkowity koszt ,57 Wariant 0 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 2 Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem 8996,96 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel 92306,83 Całkowity koszt 25396,4 Wariant Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 2 Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem 8996,96 Całkowity koszt 33089,58

28 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 27 Wariant 2 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 Całkowity koszt 24092, Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Wariant sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V [MW] [GJ] o C m 2 m 3 m 3 m 3 W/m 3 /m 0 0, ,47 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8 8,56 0,40 0, ,46 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8,84 0,40 2 0, ,7 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8,84 0,40 3 0,09 564,97 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8 2,3 0,40 4 0, ,95 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8 2,39 0,40 5 0, ,67 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8 2,39 0,40 6 0, ,26 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8 2,39 0,40 7 0,06 706,0 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8 3,52 0,40 8 0, ,22 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8 4,7 0,40 9 0,03 75,68 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8 4,5 0,40 0 0,23 863,04 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8 6,33 0,40 0, ,35 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8 7,84 0,40 2 0,255 92,53 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8 7,99 0,40

29 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Q h0,co Q 0,cwu η 0, w t0, w d0, Q 0, O 0, O % O q h0,co q 0,cwu GJ GJ MW MW GJ zł zł % 952,47 342,98 0,294 0,0353 0,75,00,00 62, , ,46 342,98 0,0889 0,0353 0,75,00,00 067, , ,38 33,65 545,7 342,98 0,089 0,0353 0,75,00,00 070, , ,25 33,47 564,97 342,98 0,09 0,0353 0,75,00,00 096, , ,84 3,88 582,95 342,98 0,0929 0,0353 0,75,00,00 20, , ,52 30,40 622,67 342,98 0,0969 0,0353 0,75,00,00 73, , ,9 27,3 627,26 342,98 0,0982 0,0353 0,75,00,00 79, , ,35 26,75 706,0 342,98 0,06 0,0353 0,75,00,00 284, ,0 495,78 20,26 728,22 342,98 0,079 0,0353 0,75,00,00 33, , ,84 8,44 75,68 342,98 0,03 0,0353 0,75,00,00 345, ,67 257,2 6,5 863,04 342,98 0,23 0,0353 0,75,00,00 493, ,26 54,53 7,35 903,35 342,98 0,246 0,0353 0,75,00,00 547, , ,02 4,04 92,53 342,98 0,255 0,0353 0,75,00,00 559, ,79 249,00 3,29

30 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Wariant Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii O Procentowa oszczędność zapotrz. na energię ,5 zł 24776,38 33,8% ,55 zł 24640,25 33,62% ,83 zł 23472,84 32,03% ,58 zł 22383,52 30,55% ,38 zł 9976,9 27,26% ,4 zł 9692,35 26,88% ,5 zł 495,78 20,37% ,97 zł 3578,84 8,54% ,57 zł 257,2 6,60% Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu , , , , , , , , , , , , , , ,0 0 Premia termomodernizacyjna 20% kredytu 23,42% 3079,8 3 76,58% 23,50% 3090,3 76,50% 26,94% 0850,9 7 73,06% 30,57% 69,43% 40,56% 59,44% 42,69% 57,3% 58,90% 4,0% 66528,97 24,96% , ,32 6% kosztów całkowityc h 36633, , , , , , , , , ,52 Dwukrot ność rocznej oszczęd ności kosztów energii 49552, , , , , , ,5 6 75,04% 3305, , ,6 7 83,3% 40600,57 6,87% 820, 38496, ,2 4

31 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku ,4 zł 54,53 7,39% 33089,58 zł 2975,02 4,06% ,63 zł 249,00 3,30% , , ,0 0 00,00% 0,00 0,00% 00,00% 0,00 0,00% 00,00% 0,00 0,00% 0, , ,0 6 0, , ,05 0, , ,00 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr gdyż:. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż: 5% 2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej 3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie ,00 zł 7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - planowany koszt całkowity ,5 zł - planowana kwota środków własnych ,00 zł - planowana kwota kredytu ,5 zł - przewidywana premia termomodernizacyjna ,75 zł - roczne oszczędności kosztów energii ,38 zł tj. 33,65 % 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. P Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 2 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa XPS λ= 0,034 [W/(m K)] Uwagi:... P2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 22 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS DACH Uwagi:

32 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 3... P3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 2 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa XPS λ= 0,034 [W/(m K)] Uwagi:... P4 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 22 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS DACH Uwagi:... P5 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 2 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa XPS λ= 0,034 [W/(m K)] Uwagi:... P6 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana na gruncie Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 2 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa XPS λ= 0,034 [W/(m K)] Uwagi:... P7 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach Budynek główny Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 20 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS DACH Uwagi:... P8 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Hotel i Łącznik Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 6 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS λ= 0,040 [W/(m K)] Uwagi:...

33 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 32 P9 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna BG Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 6 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS λ= 0,040 [W/(m K)] Uwagi:... O Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki:,300 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < ) Uwagi:... O2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi:... O3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ Balk 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki:,00 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi:...

34 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Dokumentacja rysunkowa

35 Rzut parteru - inwentaryzacja 32 Projekt: Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" przy ul. Leśnej 8 w Słupsku Inwestor: Miasto Słupsk ul. Zwycięstwa 3, Słupsk 3023 Pracownia: DRUID - Katarzyna Mnich, Pasieka 24a, Miastko Skala: :00 Kreślił: Kreślił: Data: grudzień 205 inż. Arkadiusz Gołębiewski Upr: 388/Gd/2002 mgr inż. Piotr Mnich Rys:

36 Przekrój budynek główny + 0,5 + 0, ,89 + 6,96 + 3,86 ± 0,00 + 7, , Przekrój budynek hotelowy + 6,40 + 3,0 ± 0,00-2,95 + 5, ,99 Projekt: Inwestor: Pracownia: Przekrój A-A - inwentaryzacja Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" przy ul. Leśnej 8 w Słupsku Miasto Słupsk ul. Zwycięstwa 3, Słupsk DRUID - Katarzyna Mnich, Pasieka 24a, Miastko Skala: :00 Kreślił: Kreślił: Data: grudzień 205 inż. Arkadiusz Gołębiewski Upr: 388/Gd/2002 mgr inż. Piotr Mnich Rys:

37 ELEWACJA PÓŁNOCNA ELEWACJA POŁUDNIOWA ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA ZACHODNIA

38 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Obliczenie efektu ekologicznego

39 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku Spis treści:. Cel opracowania 2. Dane budynku 3. Spis przedsięwzięć termomodernizacyjnych 4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 5. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii 7. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku 8. Bezpośredni efekt ekologiczny 9. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię. Cel opracowania Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologiczne wynikającego z zastosowanych usprawnień termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym. 2. Dane budynku Przeznaczenie budynku: Zamieszkania zbiorowego Strefa klimatyczna: I Stacja meteorologiczna: Ustka Powierzchnia zabudowy A z =97,52 m 2 Powierzchnia o regulowanej temperaturze A f =982,34 m 2 Powierzchnia netto A=982,34 m 2 Kubatura ogrzewana budynku V=6975,8 m 3 Liczba kondygnacji: 3

40 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 2 3. Spis przedsięwzięć termomodernizacyjnych Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic Modernizacja przegrody Ściana na gruncie Modernizacja przegrody Dach Budynek główny Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Hotel i Łącznik Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna BG Modernizacja przegrody DZ Balk 'Wentylacja grawitacyjna'

41 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 3 4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 4.. Przed modernizacją Rodzaj paliwa η H,tot H u Jedn. Q K,H [kwh/rok] Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 4.2. Po modernizacji Zużycie paliwa B Jedn. 0,75 9,97 kwh/m ,6 3487, m 3 /rok Rodzaj paliwa η H,tot H u Jedn. Q K,H [kwh/rok] Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Zużycie paliwa B Jedn. 0,75 9,97 kwh/m ,6 942,2 m 3 /rok 5. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 5.. Przed modernizacją Rodzaj paliwa η W,tot H u Jedn. Q K,W [kwh/rok] Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna 5.2. Po modernizacji Zużycie paliwa B Jedn. 0,49,00 kwh/kwh 95272, ,4 kwh/rok Rodzaj paliwa η W,tot H u Jedn. Q K,W [kwh/rok] Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna Zużycie paliwa B Jedn. 0,49,00 kwh/kwh 95272, ,4 kwh/rok

42 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 4 6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii Informacje uzupełniające: Przed modernizacją System ogrzewania i wentylacji Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny kg/,0e6 m 3 0, , , , System przygotowania ciepłej wody 5, , , Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna 6.2. Po modernizacji kg/gj 0, , , , , , , System ogrzewania i wentylacji Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny kg/,0e6 m 3 0, , , , System przygotowania ciepłej wody 5, , , Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna kg/gj 0, , , , , , ,000000

43 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 5 7. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku 7.. Przed modernizacją System Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P System ogrzewania i wentylacji System przygotowania ciepłej wody kg/rok 0, ,6350 2, , ,523 0,0000 0,0000 kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Całkowita emisja w budynku Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P kg/rok 0, ,6350 2, , ,523 0,0000 0, Po modernizacji System Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P System ogrzewania i wentylacji System przygotowania ciepłej wody kg/rok 0, ,8476 6, , ,292 0,0000 0,0000 kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Całkowita emisja w budynku Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P kg/rok 0, ,8476 6, , ,292 0,0000 0, Bezpośredni efekt ekologiczny 8.. Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego Emitowane zanieczyszczenie Budynek projektowany [kg/rok] Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] Efekt ekologiczny[kg/rok] Redukcja emisji [%] SO 2 0, , , ,33 NO X 44, , , ,33 CO 2, , , ,33 CO , , , ,33 PYŁ 0, ,2983 0, ,33 SADZA 0, , , B-a-P 0, , ,

44 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku Wykresy bezpośredniego efektu ekologicznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek Nowych Koszar na terenie Centrum Hewelianum

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek Nowych Koszar na terenie Centrum Hewelianum 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Nowych Koszar na terenie Centrum Hewelianum ul. Gradowa 11, 8-82 Gdańsk Styczeń, 217 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Adres budynku Wykonawca audytu ulica: Szarych Szeregów 6 kod: 26-130 miejscowość: Suchedniów powiat: skarżyski województwo: świętokrzyskie Imię i nazwisko: Bartosz Szymusik

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Urzędu Gminy w Słupi (Koneckiej) Adres budynku Urząd Gminy 26-234 Słupia gm. Słupia (Konecka) pow. konecki woj. świętokrzyskie Wykonawca audytu energetycznego Elżbieta Kasperska

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 9 - "Dom JPII" + drukarnia na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Sobieskiego 22 41-209 Sosnowiec Miasto na prawach powiatu: Sosnowiec województwo: śląskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY REMONTOWY

AUDYT ENERGETYCZNY REMONTOWY DORADZTWO ENERGETYCZNE TERMOMODERNIZACJA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ ul. Struga 58/1 90-567 Łódź tel./fax (042) 630-54-60, kom. 0-601 35 44 07 AUDYT ENERGETYCZNY REMONTOWY Budynek. Pl.. w Łodzi Adres Obiektu:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku 1 Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZESIEWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DZNIA 21.11.28r. Budynek Zespół Szkół w Żytnie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY PŁYWALNI AQUASPORT

AUDYT ENERGETYCZNY PŁYWALNI AQUASPORT EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY PŁYWALNI AQUASPORT Brzeg Dolny ul. Wilcza 8 EFEKTYWNIEJ s.c. 2 Pływalnia Aquasport mieści się przy ulicy Wilcza 8 w Brzegu Dolnym. Jak wykazał audyt energetyczny,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY z raportem efektu ekologicznego

AUDYT ENERGETYCZNY z raportem efektu ekologicznego Projekt: 73. Audyt Budynku Mieszkalnego POLCONTACT Krzysztof Śniegula 1 DORADZTWO ENERGETYCZNE TERMOMODERNIZACJA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ ul. Struga 58/1 9-567 Łódź tel./fax (42) 63-54-6, kom. -61 35 44 7

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU zgodnie z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Dz. U. Nr 43/2009r. poz. 346 ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1910 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek szkoły, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Władysława Stanisława Reymonta 65 47-208 Brożec Powiat Krapkowicki województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 2 - domu rekolekcyjnego na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne o budynku

1. Dane ogólne o budynku AUDYT ENERGETYCZNY Celem ćwiczeń jest wykonanie audytu energetycznego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego we Wrocławiu. Budynek jest w całości podpiwniczony i ma cztery powtarzalne

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU str. 2. str. 3. str. 4. str. 5. str. 6. str. 7. str. 8. str. 9. str. 10. str.

TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU str. 2. str. 3. str. 4. str. 5. str. 6. str. 7. str. 8. str. 9. str. 10. str. TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU 1.1 Rodzaj budynku 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*) (*w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU B

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU B AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU B NAZWA INWESTYCJI: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PORADNI PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNEJ NR 5 WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI I DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM BUDYNKU "B" WRAZ Z WYMIANĄ I PRZEBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1973 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek pn. "Dom Wałmistrza" na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek pn. Dom Wałmistrza na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek pn. "Dom Wałmistrza" na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku ul. Reduta Miejska 1 8-8 Gdańsk grudzień 216 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1955 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej Olbrachtów

Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej Olbrachtów Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej Olbrachtów ZAMAWIAJĄCY: NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Al. Jana Pawła II 6 68 200 Żary NIP 928 207 84 65 REGON 970770681 tel. 68 470 73 00, fax. 68 470 73

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy ~1945 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów 1.4

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 194 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 157 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat fantazji"

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 Świat fantazji AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY EX-ANTE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2. im. Augusta hr. CIESZKOWSKIEGO LUBOŃ. mgr inż. Robert OSMÓLSKI ECOREN AUDYTING

AUDYT ENERGETYCZNY EX-ANTE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2. im. Augusta hr. CIESZKOWSKIEGO LUBOŃ. mgr inż. Robert OSMÓLSKI ECOREN AUDYTING AUDYT ENERGETYCZNY EX-ANTE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. Augusta hr. CIESZKOWSKIEGO LUBOŃ mgr inż. Robert OSMÓLSKI ECOREN AUDYTING 2016-12-12 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny. budynku

Audyt energetyczny. budynku Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i remoncie wraz z termomodernizacją budynku bloku sportowego w szkole podstawowej nr 3 przy ul. Bobrzej 27 we Wrocławiu Inwestor:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLNEGO Szkoła Podstawowa w Pilczycy

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLNEGO Szkoła Podstawowa w Pilczycy AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej w Pilczycy Adres budynku Szkoła Podstawowa w Pilczycy Pilczyca 70 26-234 Pilczyca gm. Słupia (Konecka) pow. konecki woj. świętokrzyskie Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Urząd Miasta i Gminy Wleń BUDYNEK WIELORODZINNY UL. KOŚCIUSZKI 24 WLEŃ

AUDYT ENERGETYCZNY. Urząd Miasta i Gminy Wleń BUDYNEK WIELORODZINNY UL. KOŚCIUSZKI 24 WLEŃ AUDYT ENERGETYCZNY Urząd Miasta i Gminy Wleń BUDYNEK WIELORODZINNY UL. KOŚCIUSZKI 24 WLEŃ EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. STARA SALA GIMNASTYCZNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. B. KRZYWOUSTEGO PRZY ULICY SZARYCH SZEREGÓW 15 W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. STARA SALA GIMNASTYCZNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. B. KRZYWOUSTEGO PRZY ULICY SZARYCH SZEREGÓW 15 W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Kategoria obiektu budowlanego: Lokalizacja: Inwestor: Jednostka Projektowa: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: 3 Maja 21 ulica Głogówek miejscowość opolskie województwo Agencja UŜytkowania

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej PŁYWALNIA Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 195 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. B. KRZYWOUSTEGO PRZY ULICY SZARYCH SZEREGÓW 15 W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. B. KRZYWOUSTEGO PRZY ULICY SZARYCH SZEREGÓW 15 W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Urząd Miasta i Gminy Wleń BUDYNEK WIELORODZINNY UL. KOŚCIUSZKI 17 WLEŃ

AUDYT ENERGETYCZNY. Urząd Miasta i Gminy Wleń BUDYNEK WIELORODZINNY UL. KOŚCIUSZKI 17 WLEŃ AUDYT ENERGETYCZNY Urząd Miasta i Gminy Wleń BUDYNEK WIELORODZINNY UL. KOŚCIUSZKI 17 WLEŃ EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 10 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: Powstańców 34 ulica Głogówek miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy ~1945 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów (nazwa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy ~1945 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6,

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 12 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1. Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante AUDYT ENERGETYCZNY ex ante Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska 106 63-522 Kraszewice Inwestor: Wykonawca: Firma tytuł, imię i nazwisko adres tel. Audytor: Firma tytuł, imię

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. "Minter" Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. Minter Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Kategoria obiektu budowlanego: Lokalizacja: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na podstawie audytu energetycznego Usprawnienie Wariant

Bardziej szczegółowo