1. Strona tytułowa audytu energetycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Strona tytułowa audytu energetycznego"

Transkrypt

1 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Instytut Biotechnologii i Antybiotyków ul. Starościńska Adres budynku Warszawa ul. Starościńska 5 Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (22) , (22) Warszawa NIP : Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: Paweł Zarzycki - "Perlex" os. Oświecenia 13/ Kraków woj. mazowieckie 3. Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: mgr inż. Paweł Zarzycki os. Oświecenia 13/ Kraków KAPE/282/21, MI/ŚE/1611/29 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego podpis 5. Miejscowość: Kraków Data wykonania opracowania marzec Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 2. Karta audytu energetycznego budynku 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 9. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku

2 2 2. Karta audytu energetycznego budynku* 2.1. Dane ogólne Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] 11314, , Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 3768, , Pow. ogrzewana części mieszkalnej [m 2 ],, Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2 ] 3768, , Liczba lokali mieszkalnych,, Liczba osób użytkujących budynek 142, 142, Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Centralne Centralne Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne Współczynnik A/V [1/m],34, Inne dane charakteryzujące budynek 2.2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m 2 K) Ściany zewnętrzne Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej w 1957 roku Stan przed termomodernizacją,96; 1,58; 1,44; 1,42;,5; 1,17; 1,24; 1,26; 1,55; 1,39; 1,37; 1,49;,56;,47; 1,22; 1,8;,87; 1,7; 1,1; 1,72; 1,18; 1,3; 1,68; 1,47; 2,25; 1,15; 1,9; 1,65; 1,1; 1,6; 1,32; 1,2; 1,13; 1,62; 1,34;,78;,89; 1,52;,61,36;,38;,34; 1,85;,39; 1,71; 1,71; 2,3 Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej w 1957 roku Stan po termomodernizacji,2;,19;,2;,2;,19;,19;,19;,2;,19;,2;,2;,19;,2;,2;,19;,19;,19;,19;,19;,19;,19;,2;,19;,2;,2;,19;,19;,19;,2;,19;,2;,19;,19;,19;,2;,2;,19;,19;,19,15;,15;,15;,17;,15;,18;,18;, Strop nad piwnicą 1,8 1, Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 2,34; 2,34 2,34; 2, Okna, drzwi balkonowe 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 3,; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,1; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8

3 Drzwi zewnętrzne/bramy Ściany na gruncie Ściany wewnętrzne Stropy wewnętrzne 2.3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6 2,36; 3,9; 2,5; 2,83; 2,23; 2,15; 1,43; 1,88; 1,45;,87; 1,35; 1,64 1,51; 1,; 1,12; 2,21;,7; 1,29; 2,58; 1,8; 1,6; 1,64; 1,35; 2,9; 1,4; 2,15; 1,17;,76;,88; 1,46;,71;,66; 1,23; 1,15;,95;,9; 1,2; 1,43;,83;,92; 1,21; 1,1; 1,93; 1,19 1,96; 1,74; 1,8; 1,79; 1,8 Stan przed termomodernizacją 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6 2,36; 3,9; 2,5; 2,83; 2,23; 2,15; 1,43; 1,88; 1,45;,87; 1,35; 1,64 1,51; 1,; 1,12; 2,21;,7; 1,29; 2,58; 1,8; 1,6; 1,64; 1,35; 2,9; 1,4; 2,15; 1,17;,76;,88; 1,46;,71;,66; 1,23; 1,15;,95;,9; 1,2; 1,43;,83;,92; 1,21; 1,1; 1,93; 1,19 1,96; 1,74; 1,8; 1,79; 1,8 Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania,84, Sprawność przesyłu,88, Sprawność regulacji i wykorzystania,86, Sprawność akumulacji 1, 1, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1, 1, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby,95, Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania,84, Sprawność przesyłu,7, Sprawność regulacji i wykorzystania 1, 1, Sprawność akumulacji,84, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Stan przed termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Stan po termomodernizacji Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza zewnętrznego [m 3 /h] 57,28 57, Krotność wymian powietrza [1/h],45, Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Wentylacja z odzyskiem kanały wentylacyjne Vex/Vsup Wentylacja z odzyskiem kanały wentylacyjne Vex/Vsup

4 Strumień powietrza zewnętrznego [m 3 /h] 2351,41/2351, ,41/2351, Krotność wymian powietrza [1/h] 2,8 2, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 634,14 48, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 11,82 11, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 254,82 996,7 37,7 1131,42 49,76 33, ,48 73,43 226,37 83, ** Udział odnawialnych źródeł energii [%], 1, Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/gj] 57,9 75, Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [zł/(mw m-c)],, Koszt przygotowania 1 m 3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m 3 ] 48,66 19, Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(mw m-c)] Miesięczny koszt ogrzewania 1 m 2 powierzchni użytkowej [zł/(m 2 m-c)],, 4,8 1, Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c],, Inne [zł],, 2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] ,67 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] 62,6

5 5 Planowane koszty całkowite [zł] 11766,67 Premia termomodernizacyjna [zł] ,67 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 9958,88 * Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku. ** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. *** Opłata zmienna związana z dystrybują i przesyłem jednostki energii. **** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii. 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 29r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 29r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów z późn. zm. 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 28r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 215 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 215 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 1379:29 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 12831:26 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej

6 6 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. Obniżenie kosztów ogrzewania 2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: zł 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku ,4 m 3 Kubatura ogrzewania ,4 m 3 Powierzchnia netto budynku ,15 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej -, m 2 Współczynnik kształtu -,34 m -1 Powierzchnia zabudowy budynku ,67 m 2 Ilość mieszkań -, Ilość osób - 142, 4.2. Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku

7 Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne Dach/stropodach,96; 1,58; 1,44; 1,42;,5; 1,17; 1,24; 1,26; 1,55; 1,39; 1,37; 1,49;,56;,47; 1,22; 1,8;,87; 1,7; 1,1; 1,72; 1,18; 1,3; 1,68; 1,47; 2,25; 1,15; 1,9; 1,65; 1,1; 1,6; 1,32; 1,12; 1,2; 1,13; 1,62; 1,34;,78;,89; 1,52;,61,36;,38;,34; 1,85;,39; 1,71; 1,71 W/(m 2 K) W/(m 2 K) Strop piwnicy --- W/(m 2 K) Okna Drzwi/bramy 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 3,; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6 W/(m 2 K) W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Ściany na gruncie 2,36; 3,9; 2,5; 2,83; 2,23; 2,15; 1,43; 1,88; 1,45;,87; 1,35; 1,64 W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 2,34; 2,34 W/(m 2 K) Ściany wewnętrzne 1,51; 1,; 1,12; 2,21;,7; 1,29; 2,58; 1,8; 1,6; 1,64; 1,35; 2,9; 1,4; 2,15; 1,17;,76;,88; 1,46;,71;,66; 1,23; 1,15;,95;,9; 1,2; 1,43;,83;,92; 1,21; 1,1; 1,93; 1,19 W/(m 2 K) Stropy wewnętrzne 1,96; 1,74; 1,8; 1,79; 1,8 W/(m 2 K) Stropy nad przejazdem 2,3 W/(m 2 K) 4.4. Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 57,9 zł/gj 75,1 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie, zł/(mw m-c), zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament, zł/m-c, zł/m-c Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 57,9 zł/gj 42,81 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u., zł/(mw m-c), zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament, zł/m-c, zł/m-c 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego

8 8 Wytwarzanie Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego Kotły na paliwo gazowe Paliwo - gaz ziemny C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P-2K H,g =,84 H,d =,88 H,e =,86 Akumulacje ciepła Brak zasobnika buforowego H,s = 1, Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba dni: 7 dni w t = 1, Liczba godzin: Zawory termostatyczne oraz indywidualne rozliczenie kosztów ogrzewania w d =,95 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,g H,d H,e H,s =,636 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) Instalacja była modernizowana po 1984 r Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Modernizacja polegała na: wymieniono kotłownię zasilaną mazutem na kotlownię zasilaną gazem ziemnym... wymagany próg oszczędności: 15% --- MW Wytwarzanie ciepła Kotły na paliwo gazowe, Paliwo - gaz ziemny W,g =,84 Przesył ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody powyżej 3 do 1 W,d =,7 Regulacja i wykorzystanie --- W,e = 1, Akumulacja ciepła Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego W,s =,84 Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s W,e =,494 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 57,28 Krotność wymian powietrza,45 Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Wentylacja z odzyskiem kanały wentylacyjne Vex/Vsup --- MW

9 9 Strumień powietrza wentylacyjnego 2351,41/2351,41 Krotność wymian powietrza 2,8 Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Ściana zewnętrzna,7 m Ściana zewnętrzna,37 m Ściana zewnętrzna,42 m Ściana zewnętrzna,43 m Ściana zewnętrzna,45 m +,5 m styropian Ściana zewnętrzna,55 m Ściana zewnętrzna,51 m Ściana zewnętrzna,5 m Ściana zewnętrzna,38 m Ściana zewnętrzna,44 m Ściana zewnętrzna,45 m Ściana zewnętrzna,4 m Ściana zewnętrzna,3 m +,5 m sytropian Ściana zewnętrzna,55 m +,5 styropian Ściana zewnętrzna,52 m Ściana zewnętrzna,31 m Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Ściana zewnętrzna,7 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,37 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,42 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,43 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,45 m +,5 m styropianu nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,55 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,51 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,5 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,38 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,44 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,45 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,4 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,3 m +,5 m styropianu nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,55 m +,5 m styropianu nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,52 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,31 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie

10 1 Ściana zewnętrzna,78 m Ściana zewnętrzna,61 m Ściana zewnętrzna,59 m Ściana zewnętrzna,33 m Ściana zewnętrzna,54 m Ściana zewnętrzna,48 m Stropodach - podwórko 1-8 Stropodach - podwórko 9-1 Stropodach - podwórko 11 Stropodach - kotłownia Stropodach - garaż Ściana zewnętrzna,34 m Ściana zewnętrzna,41 m Ściana zewnętrzna,22 m Ściana zewnętrzna,56 m Ściana zewnętrzna,6 m Ściana zewnętrzna,35 m Ściana zewnętrzna,66 m Ściana zewnętrzna,62 m Ściana zewnętrzna,47 m Ściana zewnętrzna,53 m z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,78 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,61 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,59 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,33 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,54 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,48 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Stropodach - podwórko 1-8 nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Stropodach - podwórko 9-1 nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Stropodach - podwórko 11 nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Stropodach - kotłownia nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Stropodach - garaż nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,34 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,41 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,22 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,56 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,6 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,35 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,66 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,62 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,47 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,53 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji

11 11 Ściana zewnętrzna,57 m Ściana zewnętrzna,36 m Stropodach (5 st.) Ściana zewnętrzna,46 m Ściana zewnętrzna,89 m Ściana zewnętrzna,76 m Ściana zewnętrzna,39 m Stropodach (2 st.) Ściana zewnętrzna 1,17 m Strop nad przejazdem Modernizacja przegrody OZ 3,4 x 2,5 - okno stare 'Wentylacja grawitacyjna' System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej Ściana zewnętrzna,57 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,36 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Stropodach (5 st.) nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,46 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,89 m musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,76 m musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,39 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Stropodach (2 st.) nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna 1,17 m musi podlegać termomodernizacji Strop nad przejazdem nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Okno zewnętrzne 3,4 m x 2,5 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Instalacja grzewcza (c.o.) ze względu na niską sprawność całkowitą podlaga termomodernizacji Instalacja grzewcza (c.w.u.) ze względu na niską sprawność całkowitą podlaga termomodernizacji 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Stropodach - kotłownia Wariant 1, Styropapa, =,38 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 82,5m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 82,5m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

12 12 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,846,172 Opór cieplny R (m 2 K)/W,54 5,81 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 5,26 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 48,49 4,53 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,61,6 zł/rok ,35 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,75 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 3,76 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 9132,75 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 3,76 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 2 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja stropodachu - kotlownia 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,22 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 16,7m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 16,7m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

13 13 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 2,252,198 Opór cieplny R (m 2 K)/W,44 5,4 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,59 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 11,53 1,2 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,14,1 zł/rok ,79 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,32 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 4,55 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2649,32 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 4,55 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 17 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,22 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Stropodach (2 st.) Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropapa, =,38 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 383,42m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 383,42m 2 Stopniodni: 2625,21 dzień K/rok t wo = 15,22 o C t zo = -2, o C

14 14 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,714,179 Opór cieplny R (m 2 K)/W,58 5,58 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 5, Straty ciepła na przenikanie Q GJ 149,3 15,58 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,231,24 zł/rok ,54 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,59 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 5,78 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 42444,59 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 5,78 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 19 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja stropodachu (2 st.) 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Strop nad przejazdem Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 32,84m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 32,84m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

15 15 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 2,25,149 Opór cieplny R (m 2 K)/W,49 6,71 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 6,22 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 21,18 1,56 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,27,2 zł/rok ,23 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,88 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 6,1 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6664,88 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 6,1 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 23 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja stropu nad przejazdem 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,33 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 25,95m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 25,95m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

16 16 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,719,193 Opór cieplny R (m 2 K)/W,58 5,18 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,59 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 14,21 1,6 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,18,2 zł/rok ,22 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,34 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 6,19 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4276,34 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 6,19 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 17 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,33 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,34 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 8,3m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 8,3m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

17 17 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,683,193 Opór cieplny R (m 2 K)/W,59 5,19 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,59 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 42,9 4,91 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,54,6 zł/rok ,25 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,92 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 6,34 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 13189,92 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 6,34 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 17 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,34 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,39 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 21,48m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 21,48m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

18 18 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,523,19 Opór cieplny R (m 2 K)/W,66 5,25 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,59 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 1,42 1,3 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,13,2 zł/rok ,93 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,7 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 7,12 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 354,7 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,12 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 17 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,39 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,41 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 186,75m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 186,75m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

19 19 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,467,2 Opór cieplny R (m 2 K)/W,68 5,1 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,32 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 87,26 11,88 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,11,15 zł/rok ,34 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,97 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 7,53 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3779,97 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,53 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,41 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,38 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 243,64m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 271,92m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

20 2 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,553,191 Opór cieplny R (m 2 K)/W,64 5,24 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,59 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 12,47 14,81 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,151,19 zł/rok ,14 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,85 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 7,77 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 44817,85 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,77 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 17 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,38 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,43 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 33,66m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 33,66m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

21 21 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,415,199 Opór cieplny R (m 2 K)/W,71 5,3 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,32 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 15,17 2,13 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,19,3 zł/rok ,2 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,18 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 7,86 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 5547,18 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,86 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,43 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,47 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 114,95m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 114,95m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

22 22 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,322,197 Opór cieplny R (m 2 K)/W,76 5,8 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,32 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 48,39 7,21 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,61,9 zł/rok ,28 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,26 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 8,53 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 18946,26 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,53 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,47 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,48 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 4,7m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 4,7m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

23 23 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,3,196 Opór cieplny R (m 2 K)/W,77 5,9 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,32 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 1,95,29 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,2, zł/rok ,1 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,16 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 8,7 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 775,16 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,7 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,48 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,35 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 9,7m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 117,47m 2 Stopniodni: 3489,87 dzień K/rok t wo = 19,12 o C t zo = -2, o C

24 24 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,649,192 Opór cieplny R (m 2 K)/W,61 5,2 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,59 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 45,8 5,26 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,58,7 zł/rok ,96 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,41 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 8,89 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 19361,41 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,89 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 17 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,35 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,44 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 113,55m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 126,64m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

25 25 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,391,198 Opór cieplny R (m 2 K)/W,72 5,4 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,32 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 5,29 7,17 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,63,9 zł/rok ,43 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,8 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 8,95 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2872,8 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,95 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,44 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,5 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 59,28m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 59,28m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

26 26 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,259,195 Opór cieplny R (m 2 K)/W,79 5,12 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,32 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 23,77 3,69 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,3,5 zł/rok ,23 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,4 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 9,4 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 977,4 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,4 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,5 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,51 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 25,1m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 25,1m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

27 27 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,24,195 Opór cieplny R (m 2 K)/W,81 5,13 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,32 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 9,91 1,56 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,12,2 zł/rok ,73 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,49 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 9,22 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4136,49 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,22 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,51 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,45 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 165,25m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 165,25m 2 Stopniodni: 3242,3 dzień K/rok t wo = 18, o C t zo = -2, o C

28 28 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,367,198 Opór cieplny R (m 2 K)/W,73 5,6 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,32 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 63,28 9,16 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,86,12 zł/rok ,91 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,16 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 9,31 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 27237,16 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,31 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,45 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,31 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 11,29m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 17,97m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

29 29 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,797,194 Opór cieplny R (m 2 K)/W,56 5,15 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,59 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 6,46,7 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,8,1 zł/rok ,43 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,82 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 9,36 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2961,82 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,36 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 17 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,31 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,36 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 58,68m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 82,95m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

30 3 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,615,192 Opór cieplny R (m 2 K)/W,62 5,21 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,59 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 3,19 3,58 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,38,5 zł/rok ,22 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,82 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 9,4 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 13671,82 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,4 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 17 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,36 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,37 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 158,83m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 19,78m 2 Stopniodni: 3178,82 dzień K/rok t wo = 17,72 o C t zo = -2, o C

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Sobieskiego 22 41-209 Sosnowiec Miasto na prawach powiatu: Sosnowiec województwo: śląskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek szkoły, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Władysława Stanisława Reymonta 65 47-208 Brożec Powiat Krapkowicki województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do

Bardziej szczegółowo

TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU str. 2. str. 3. str. 4. str. 5. str. 6. str. 7. str. 8. str. 9. str. 10. str.

TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU str. 2. str. 3. str. 4. str. 5. str. 6. str. 7. str. 8. str. 9. str. 10. str. TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU 1.1 Rodzaj budynku 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*) (*w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek Nowych Koszar na terenie Centrum Hewelianum

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek Nowych Koszar na terenie Centrum Hewelianum 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Nowych Koszar na terenie Centrum Hewelianum ul. Gradowa 11, 8-82 Gdańsk Styczeń, 217 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Adres budynku Wykonawca audytu ulica: Szarych Szeregów 6 kod: 26-130 miejscowość: Suchedniów powiat: skarżyski województwo: świętokrzyskie Imię i nazwisko: Bartosz Szymusik

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 9 - "Dom JPII" + drukarnia na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny. budynku

Audyt energetyczny. budynku Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i remoncie wraz z termomodernizacją budynku bloku sportowego w szkole podstawowej nr 3 przy ul. Bobrzej 27 we Wrocławiu Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY z raportem efektu ekologicznego

AUDYT ENERGETYCZNY z raportem efektu ekologicznego Projekt: 73. Audyt Budynku Mieszkalnego POLCONTACT Krzysztof Śniegula 1 DORADZTWO ENERGETYCZNE TERMOMODERNIZACJA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ ul. Struga 58/1 9-567 Łódź tel./fax (42) 63-54-6, kom. -61 35 44 7

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU zgodnie z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Dz. U. Nr 43/2009r. poz. 346 ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Urzędu Gminy w Słupi (Koneckiej) Adres budynku Urząd Gminy 26-234 Słupia gm. Słupia (Konecka) pow. konecki woj. świętokrzyskie Wykonawca audytu energetycznego Elżbieta Kasperska

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU B

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU B AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU B NAZWA INWESTYCJI: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PORADNI PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNEJ NR 5 WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI I DACHU ORAZ DOCIEPLENIEM BUDYNKU "B" WRAZ Z WYMIANĄ I PRZEBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY EX-ANTE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2. im. Augusta hr. CIESZKOWSKIEGO LUBOŃ. mgr inż. Robert OSMÓLSKI ECOREN AUDYTING

AUDYT ENERGETYCZNY EX-ANTE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2. im. Augusta hr. CIESZKOWSKIEGO LUBOŃ. mgr inż. Robert OSMÓLSKI ECOREN AUDYTING AUDYT ENERGETYCZNY EX-ANTE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. Augusta hr. CIESZKOWSKIEGO LUBOŃ mgr inż. Robert OSMÓLSKI ECOREN AUDYTING 2016-12-12 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 2 - domu rekolekcyjnego na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY REMONTOWY

AUDYT ENERGETYCZNY REMONTOWY DORADZTWO ENERGETYCZNE TERMOMODERNIZACJA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ ul. Struga 58/1 90-567 Łódź tel./fax (042) 630-54-60, kom. 0-601 35 44 07 AUDYT ENERGETYCZNY REMONTOWY Budynek. Pl.. w Łodzi Adres Obiektu:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY PŁYWALNI AQUASPORT

AUDYT ENERGETYCZNY PŁYWALNI AQUASPORT EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY PŁYWALNI AQUASPORT Brzeg Dolny ul. Wilcza 8 EFEKTYWNIEJ s.c. 2 Pływalnia Aquasport mieści się przy ulicy Wilcza 8 w Brzegu Dolnym. Jak wykazał audyt energetyczny,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne o budynku

1. Dane ogólne o budynku AUDYT ENERGETYCZNY Celem ćwiczeń jest wykonanie audytu energetycznego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego we Wrocławiu. Budynek jest w całości podpiwniczony i ma cztery powtarzalne

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku 1 Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZESIEWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DZNIA 21.11.28r. Budynek Zespół Szkół w Żytnie

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1910 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1973 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1955 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Urząd Miasta i Gminy Wleń BUDYNEK WIELORODZINNY UL. KOŚCIUSZKI 24 WLEŃ

AUDYT ENERGETYCZNY. Urząd Miasta i Gminy Wleń BUDYNEK WIELORODZINNY UL. KOŚCIUSZKI 24 WLEŃ AUDYT ENERGETYCZNY Urząd Miasta i Gminy Wleń BUDYNEK WIELORODZINNY UL. KOŚCIUSZKI 24 WLEŃ EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 194 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 157 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLNEGO Szkoła Podstawowa w Pilczycy

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLNEGO Szkoła Podstawowa w Pilczycy AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej w Pilczycy Adres budynku Szkoła Podstawowa w Pilczycy Pilczyca 70 26-234 Pilczyca gm. Słupia (Konecka) pow. konecki woj. świętokrzyskie Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej Olbrachtów

Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej Olbrachtów Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej Olbrachtów ZAMAWIAJĄCY: NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Al. Jana Pawła II 6 68 200 Żary NIP 928 207 84 65 REGON 970770681 tel. 68 470 73 00, fax. 68 470 73

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek pn. "Dom Wałmistrza" na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek pn. Dom Wałmistrza na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek pn. "Dom Wałmistrza" na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku ul. Reduta Miejska 1 8-8 Gdańsk grudzień 216 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 10 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 12 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. STARA SALA GIMNASTYCZNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. B. KRZYWOUSTEGO PRZY ULICY SZARYCH SZEREGÓW 15 W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. STARA SALA GIMNASTYCZNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. B. KRZYWOUSTEGO PRZY ULICY SZARYCH SZEREGÓW 15 W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Kategoria obiektu budowlanego: Lokalizacja: Inwestor: Jednostka Projektowa: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE7/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku Użyteczności publicznej - 1.1 Rodzaj budynku oświata 1.3 INWESTOR (nazwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku 1 Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. Termomodernizacja budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1. Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat fantazji"

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 Świat fantazji AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: Powstańców 34 ulica Głogówek miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy ~1945 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów 1.4

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante AUDYT ENERGETYCZNY ex ante Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska 106 63-522 Kraszewice Inwestor: Wykonawca: Firma tytuł, imię i nazwisko adres tel. Audytor: Firma tytuł, imię

Bardziej szczegółowo