P 2011P 2012P 2013P 2014P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2011P 2012P 2013P 2014P"

Transkrypt

1 AKUMULUJ WYCENA 88,5 PLN 13 WRZEŚNIA 2010 Po dwóch latach wzmożonego importu węgla do Polski, w 1H 10 nasz kraj stał się ponownie eksporterem netto. Oczekujemy, że wygasanie tegorocznych umów na dostawę zagranicznego węgla do polskich elektrowni otworzy drogę do podniesienia cen surowca przez śląskie kopalnie, co wykorzysta także Bogdanka. Spółka jest obecnie najbardziej efektywną polską kopalnią, której strategiczny cel to podwojenie wydobycia do 2014 roku dzięki adaptacji pola Stefanów. Spodziewamy się wzrostu wyniku EBITDA 2014/2010 o ponad 148% do poziomu 915 mln PLN. Szacujemy, że przychody spółki przekroczą 2,5 mld PLN, a zysk netto wyniesie ponad 500 mln PLN. Tym samym generowana od 2014 roku gotówka wg nas umożliwi spółce wypłatę regularnej dywidendy. Biorąc pod uwagę naszą wycenę decydujemy się rozpocząć wydawanie rekomendacji dla Bogdanki od zalecenia AKUMULUJ z ceną docelową 88,5 PLN/akcję. Przychody Bogdanki w 2Q 10 wzrosły o blisko 3% i wyniosły 284,0 mln PLN wobec 276,2 mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost przychodów to efekt zwiększonego wolumenu sprzedaży przy jednoczesnej niższej cenie zbytu (pochodna obniżek cen węgla wprowadzonych przez śląskie kopalnie). Spółce udało się poprawić marżę EBITDA dzięki zwiększeniu efektywności wydobycia węgla. Technika strugowa wydobycia pozwala bowiem osiągnąć Bogdance większy wolumen produkcji, dzięki czemu mniejsze są koszty stałe. Zwracamy uwagę, że lepszy o ponad 10% r/r poziom wydobycia to zasługa pracy kompleksu strugowego, który pozwolił spółce na poprawę wskaźnika uzysku węgla o 7%. Naszym zdaniem w 2H 10 na polskim rynku węgla energetycznego będą ze sobą ścierać się dwa przeciwstawne czynniki: i) drożejący węgiel na rynkach zagranicznych, oraz ii) wysoka podaż surowca w Polsce ze strony śląskich producentów węgla, którzy będą dążyli do odzyskania choć części zamrożonych środków, które mają w zapasach (przy zapewnieniu ciągłości produkcji) i tym samym poprawienia swojej struktury kapitału obrotowego. W dłuższej perspektywie oczekujemy jednak już wzrostu cen węgla, który znajduje się ciągle sporo poniżej szczytów z 2007 i 2008 roku, spowodowanego coraz mocniejszym popytem światowej gospodarki na surowce energetyczne. Zwracamy uwagę, że obecnie na rynku można zaobserwować trend odchodzenia przez Rosjan od sprzedaży węgla w Polsce na korzyść gospodarki chińskiej, gdzie ceny surowca przekroczyły poziom 100 USD za tonę. Podsumowując, w wycenie zakładamy stopniową asymilację ceny węgla w Bogdance z cenami oferowanymi przez kopalnie na Śląsku, spowodowaną dużym dyferencjałem i podążaniem za cenami na rynkach zagranicznych. Wycena DCF [PLN] 85,8 Wycena porównawcza [PLN] 91,2 Wycena końcowa [PLN] 88,5 Potencjał do wzrostu / spadku 7,7% Koszt kapitału 10,1% Cena rynkowa [PLN] 82,2 Kapitalizacja [mln PLN] 2795 Ilość akcji [mln szt.] 34,0 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 85,0 Cena minimalna za 6 mc [PLN 66,0 Stopa zwrotu za 3 mc 9,2% Stopa zwrotu za 6 mc 12,0% Stopa zwrotu za 9 mc 17,7% Struktura akcjonariatu: Aviva OFE 14,7% ING OFE 9,6% PZU OFE 9,8% Amplico PTE 5,1% Skarb Państwa 5,0% Pozostali 55,8% Krzysztof Zarychta tel. (0-32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice Bogdanka WIG znormalizowany P 2011P 2012P 2013P 2014P Przychody [mln PLN] 1118,4 1166,3 1456,3 1862,2 1918,0 2586,2 EBITDA [mln PLN] 368,0 368,7 491,8 654,7 650,6 914,5 EBIT [mln PLN] 226,7 227,7 287,2 403,0 377,4 633,6 Zysk netto [mln PLN] 190,8 190,5 218,8 306,0 285,9 503,3 P/BV 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0 0,9 P/E 15,0 15,0 13,1 9,3 10,0 5,7 EV/EBITDA 6,6 7,6 6,5 4,9 4,9 3,1 88,0 86,0 84,0 82,0 80,0 78,0 76,0 74,0 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 EV/EBIT 10,7 12,4 11,2 8,0 8,4 4,5 lip-2009 sie-2009 wrz-2009 paź lis-2009 gru-2009 sty-2010 lut-2010 mar-2010 kwi-2010 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI: WYCENA I PODSUMOWANIE...3 WYCENA DCF...4 WYCENA PORÓWNAWCZA...6 GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA...9 O SPÓŁCE...10 NA TLE POLSKIEGO GÓRNICTWA...13 RYNEK WĘGLA KAMIENNEGO...17 ENERGETYKA...20 NAKŁADY INWESTYCYJNE...25 PRZYCHODY...26 KOSZTY...27 WYNIKI FINANSOWE ZA 2Q 10 I PROGNOZA WYNIKÓW NA 3Q PROGNOZY WYNIKÓW NA LATA DANE FINANSOWE

3 WYCENA I PODSUMOWANIE Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Oceniając wartość spółki wykorzystaliśmy także metodę porównawczą do zbliżonych profilem działalności spółek zagranicznych. Wycena porównawcza Bogdanki, oparta na prognozach na lata dała wartość 1 akcji spółki na poziomie 91,2 PLN, z kolei wycena metodą DCF sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 85,8 PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi 88,5 PLN. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Waga Wycena Wycena 1 akcji modelem DCF [PLN] 50% 85,8 Wycena 1 akcji metodą porównawczą [PLN] 50% 91,2 Ostateczna wycena 1 akcji [PLN] 88,5 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Lubelski Węgiel Bogdanka jest największym producentem węgla kamiennego we wschodniej Polsce. Głównym strategicznym celem spółki jest uzyskanie dostępu do nowych zasobów węgla kamiennego oraz zwiększenie poziomu wydobycia węgla, co Bogdanka realizuje poprzez adaptację pola Stefanów. Jego eksploatacja pozwoli zwiększyć poziom wydobycia do 11 mln ton rocznie (w 2014 roku), a co za tym idzie zwiększyć udziały kopalni w polskim rynku węgla. Zwracamy uwagę, że sytuacja rynkowa dla spółki w kolejnych miesiącach powinna ulec stopniowej poprawie. Po dwóch latach wzmożonego importu węgla do Polski, w 1H 10 nasz kraj stał się ponownie eksporterem netto. Oczekujemy, że wygasanie tegorocznych umów na dostawę zagranicznego węgla do polskich elektrowni otworzy drogę do podniesienia cen surowca przez śląskie kopalnie, co wykorzysta także Bogdanka. Wyceniliśmy 1 akcję Bogdanki na 88,5 PLN, czyli 7,7% powyżej aktualnej ceny rynkowej. Uważamy, że spółka jest stosunkowo bezpieczną i ciekawą propozycją inwestycyjną, a przy obecnej wycenie rynkowej wciąż posiada dalszy potencjał do wzrostu kursu jej akcji. Spółka jest handlowana z P/E 15x oraz EV/EBITDA 7,6x, co implikuje odpowiednio 7,7% i 9,8% dyskonto do mediany spółek z grupy porównawczej. Zwracamy uwagę, że do końca roku na rynek powinny napłynąć dwie informacje dotyczące przyszłej sprzedaży Bogdanki. W listopadzie (jeszcze przed sprzedażą akcji Enei przez Skarb Państwa) Bogdanka ma podpisać wieloletni kontrakt na dostawę węgla do nowego bloku elektrownii w Kozienicach. Do końca roku należy także oczekiwać rozstrzygnięcia przez Eneę przetargu na budowę nowego bloku w Kozienicach o mocy MW. W naszej ocenie informacje te nie pozostaną obojętne dla notowań walorów Bogdanki. Wydajemy zalecenie AKUMULUJ dla akcji spółki. 3

4 WYCENA DCF Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji na poziomie 5,55%). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,0. Główne założenia w modelu: Założenia dotyczące cen węgla, ropy naftowej oraz energii elektrycznej przedstawione są w osobnym rozdziale dotyczącym założeń makroekonomicznych; W naszym modelu zakładamy, że w 2010 Bogdanka zwiększy o 300 tys. ton r/r produkcję węgla. Będzie to efekt niskiej bazy porównawczej (spółka w ubiegłym roku miała przestoje produkcyjne w związku z pracami udostępniającymi przy polu Stefanów) oraz rozpoczęcia wydobycia techniką strugową; Zakładamy, że pierwsza efektywna eksploatacja nowego Pola Stefanów będzie miała miejsce od 4Q 11. Jest to założenie konserwatywne, bowiem zarząd spółki przewiduje otwarcie szybu na połowę 2011 roku. W naszym modelu bierzemy pod uwagę dotychczasowe przesunięcie czasowe związane z opóźnieniem przetargu na budowę zakładu obróbki mechanicznej węgla; Spodziewamy się spadku marży EBIT w 2013 roku oraz od 2015 roku w związku z rosnącymi kosztami pracowniczymi, zwiększoną amortyzacją (spowodowaną częściowym otwarciem Stefanowa w 2011 roku) i spadkiem wydajności Bogdanki, spowodowanej zatrudnianiem nowych pracowników przy jednoczesnym braku zwiększenia wydobycia; Szacujemy, że Bogdanka wydatkuje w 2010 roku ponad 700 mln PLN na CAPEX, co będzie bezpośrednio związane z strategią spółki zmierzająca do podwojenia wydobycia węgla kamiennego w 2014 roku. W związku z przesunięciem ciężaru wydatków związanych z Polem Stefanów (opóźnienie w budowie ZPMW) szacujemy w 2011 roku CAPEX na poziomie ponad 800 mln PLN; Od 2014 roku zakładamy wypłatę przez Bogdankę dywidendy na poziomie 60%, a w kolejnych latach 80% zysku netto; Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej prognozy ustaliliśmy na poziomie 0%. Ponadto zakładamy: W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku Wycena została sporządzona na dzień roku. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie mln PLN, a w przeliczeniu na 1 akcję 85,8 PLN. 4

5 Model DCF Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 1166,3 1456,3 1862,2 1918,0 2586,2 2699,7 2797,3 2853,2 2904,6 2933,6 EBIT [mln PLN] 227,7 287,2 403,0 377,4 633,6 631,4 625,6 598,9 568,7 527,3 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 43,3 54,6 76,6 71,7 120,4 120,0 118,9 113,8 108,1 100,2 NOPLAT [mln PLN] 184,4 232,6 326,4 305,7 513,2 511,4 506,8 485,1 460,7 427,1 Amortyzacja [mln PLN] 141,0 204,6 251,7 273,1 280,9 291,4 295,5 296,8 298,0 298,1 CAPEX [mln PLN] -706,7-802,9-503,7-503,8-225,0-248,4-271,3-291,0-302,1-298,9 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -12,5-26,9-54,6-7,8-85,7-15,3-7,0-4,0-3,7-2,1 FCF [mln PLN] -393,7-392,6 19,8 67,2 483,4 539,1 524,0 486,9 453,0 424,2 DFCF -382,1-346,1 15,8 48,9 319,8 322,7 283,7 238,5 200,7 170,0 Suma DFCF [mln PLN] 871,9 Wartość rezydualna [mln PLN] 4029,7 Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 1614,9 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: 0% Wartość firmy EV [mln PLN] 2486,8 Dług netto [mln PLN] -431,7 Wartość kapitału własnego [mln PLN] 2918,5 Ilość akcji [tys.] 34013,6 Wartość kapitału na akcję [PLN] 85,8 Przychody zmiana r/r 4,3% 24,9% 27,9% 3,0% 34,8% 4,4% 3,6% 2,0% 1,8% 1,0% EBIT zmiana r/r 0,4% 26,1% 40,3% -6,3% 67,9% -0,4% -0,9% -4,3% -5,0% -7,3% FCF zmiana r/r ,1% 619,4% 11,5% -2,8% -7,1% -7,0% -6,4% Marża EBITDA 31,6% 33,8% 35,2% 33,9% 35,4% 34,2% 32,9% 31,4% 29,8% 28,1% Marża EBIT 19,5% 19,7% 21,6% 19,7% 24,5% 23,4% 22,4% 21,0% 19,6% 18,0% Marża NOPLAT 15,8% 16,0% 17,5% 15,9% 19,8% 18,9% 18,1% 17,0% 15,9% 14,6% CAPEX / Przychody 60,6% 55,1% 27,1% 26,3% 8,7% 9,2% 9,7% 10,2% 10,4% 10,2% CAPEX / Amortyzacja 501,0% 392,4% 200,1% 184,5% 80,1% 85,2% 91,8% 98,0% 101,4% 100,3% Zmiana KO / Przychody 1,1% 1,8% 2,9% 0,4% 3,3% 0,6% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% Zmiana KO / Zmiana przychodów 26,1% 9,3% 13,5% 14,0% 12,8% 13,5% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Kalkulacja WACC Stopa wolna od ryzyka 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Beta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Premia kredytowa 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Koszt kapitału własnego 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% Udział kapitału własnego 89,9% 90,7% 88,4% 89,6% 90,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% Udział kapitału obcego 10,1% 9,3% 11,6% 10,4% 9,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 10,1% 10,1% 10,0% 10,0% 10,1% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. 5

6 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,50% -1,00% 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 3,00% 0,7 87,6 92,2 94,9 97,8 104,6 113,0 118,1 123,9 138,4 0,8 82,7 86,8 89,2 91,7 97,6 104,9 109,2 114,1 126,2 Beta 0,9 78,3 81,9 84,0 86,2 91,4 97,7 101,4 105,6 115,7 1,0 74,2 77,4 79,3 81,3 85,8 91,3 94,5 98,1 106,7 1,1 70,4 73,3 74,9 76,7 80,7 85,5 88,3 91,4 98,7 1,2 66,9 69,5 70,9 72,5 76,1 80,3 82,7 85,4 91,7 1,3 63,6 65,9 67,3 68,7 71,8 75,6 77,7 80,1 85,5 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2,0% 144,7 139,9 135,3 130,9 126,8 122,9 119,2 115,7 112,3 3,0% 128,9 122,9 117,4 112,3 107,5 103,1 99,0 95,1 91,4 premia za ryzyko 4,0% 115,7 109,1 103,1 97,6 92,6 88,0 83,7 79,7 76,1 5,0% 104,6 97,6 91,4 85,8 80,7 76,1 71,8 67,9 64,4 6,0% 95,1 88,0 81,7 76,1 71,0 66,5 62,3 58,6 55,1 7,0% 86,9 79,7 73,5 67,9 63,0 58,6 54,6 51,0 47,7 8,0% 79,7 72,6 66,5 61,0 56,3 52,0 48,2 44,8 41,7 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,50% -1,00% 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 3,00% 2,0% 105,0 111,8 115,8 120,3 130,9 144,9 153,5 163,8 191,1 3,0% 92,9 98,1 101,1 104,5 112,3 122,2 128,2 135,2 152,8 premia za ryzyko 4,0% 82,7 86,8 89,2 91,7 97,6 104,9 109,2 114,1 126,2 5,0% 74,2 77,4 79,3 81,3 85,8 91,3 94,5 98,1 106,7 6,0% 66,9 69,5 70,9 72,5 76,1 80,3 82,7 85,4 91,7 7,0% 60,5 62,7 63,8 65,1 67,9 71,3 73,1 75,2 80,0 8,0% 55,0 56,8 57,7 58,8 61,0 63,7 65,2 66,8 70,5 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Wrażliwość modelu DCF: zmiana ceny węgla w okresie szczegółowym -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% Wartość akcji 66,7 70,5 74,3 78,2 82,0 85,8 89,6 93,4 97,2 101,0 104,8 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. 6

7 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o prognozy na lata do wybranych spółek. W analizie szczególny nacisk położyliśmy na profil produkcyjny węgla oraz na paletę odbiorców (głównie elektrownie i elektrociepłownie). Wycenę oparliśmy na dwóch wskaźnikach: P/E oraz EV/EBITDA (wskaźnikom przypisaliśmy równą wagę). Dla każdego roku przyjęliśmy wagę na poziomie 1/2. Ostatecznie wycena porównawcza wskazuje na wartość spółki na poziomie 3,10 mld PLN, czyli 91,2 PLN/akcję. Do kopalni z rynków wschodzących (Shenhua Chiny, Tambang Indonezja, Raspadaskaya oraz Mechel Rosja) zestawiliśmy kopalnie Centennial z Australii, specjalizującą się w absorpcji węgla energetycznego. Ponadprzeciętny mnożnik P/E dla spółki Centennial na 2010 rok wynika z prognozowanych mniejszych niż w 2008 roku przychodów (spadek o 11,4% do poziomu 785 mln AUD) z powodu zawieszenia produkcji węgla ze złoża Newston w kwietniu oraz trudnościami geologicznymi na polu Angus Place. Akcje spółki są notowane z dyskontem do grupy porównawczej dla mnożnika P/E na 2010 rok. W 2011 roku dyskonto zamienia się w mała premię (ponad 1%), co ma związek z osiągnięciem przez Bogdankę gorszej od spółek z branży dynamiki zysku (na 2011 rok przypada bowiem okres wzmożonych wydatków inwestycyjnych oraz znacznej presji na marże ze strony kosztów rodzajowych (amortyzacja, usługi obce). Względem wskaźnika EV/EBITDA Bogdanka jest handlowana z dyskontem na wszystkie lata prognozy. Dyskonto do mediany spółek z grupy porównawczej rośnie w 2011 roku do 13%, co jest związane z wygenerowaniem przez Bogdankę blisko 46% r/r większej amortyzacji (ponad 200 mln PLN; w przyszłym roku; do użytku ostanie oddany szyb, linia kolejowa do zakładu przeróbki mechanicznej oraz zacznie działać pierwsza ściana w Stefanowie). Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA 2010P 2011P 2010P 2011P Raspadaskaya 9,7 8,6 7,0 6,1 Mechel 11,3 7,1 7,8 6,3 Shenua 16,2 14,3 8,5 7,5 Centennial Coal 42,3 15,9 13,7 7,5 Tambang 19,2 12,9 13,7 8,1 Mediana 16,2 12,9 8,5 7,5 Bogdanka 15,0 13,1 7,6 6,5 Premia/dyskonto dla Bogdanki -7,7% 1,3% -9,8% -12,8% Wycena wg wskaźnika 91,0 83,0 93,0 97,8 Waga roku 33% 33% 33% 33% Wycena wg wskaźników 87,0 95,4 Waga wskaźnika 50% 50% Wartość spółki [mln PLN] 3102 Wycena 1 akcji [PLN] 91,2 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Bloomberg 7

8 Porównanie rentowności EBITDA Bogdanka Tambang Contennial Coal Shenua Mechel Raspadaskaya 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Bloomberg Ponadprzeciętne marże z wydobycia węgla rosyjskiej kopalnii Raspadaskaja wynikają z produkcji i sprzedaży koncentratu węgla koksowego, którego ceny wahają się obecnie w granicach 130 USD/t (ceny węgla energetycznego z Rosji to ok. 90 USD/t). 8

9 GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA Ryzyko zmiany cen surowców energetycznych, głównie ropy i gazu ziemnego (węgiel to podstawowo dobre substytucyjne i w ponad 90% skorelowane z cenami ropy i gazu). Ryzyko należy wyróżnić w związku z gospodarką chińską, która jest największym światowym importerem surowców energetycznych (obecnie Chińczycy są skłonni płacić za rosyjski węgiel ponad 100 USD za tonę, podczas gdy w Europie kształtuje się on na poziomach USD), Ryzyko importu węgla ze wschodu. W przypadku przegrzania chińskiej gospodarki i zmiany kierunku exportu rosyjskiego węgla na rynek chiński, może nastąpić znaczna podaż surowca na rynek polski, co spowoduje deprecjację cen węgla oferowanego przez polskie kopalnie; Ryzyko CO2. Rynek energetyczny w Polsce oczekuje obecnie na przyznanie limitów dotyczących praw do emisji dwutlenku węgla, które będą obowiązywać od 2013 do 2020 roku. Według rynkowych szacunków, należy spodziewać się, że certyfikaty, które będą uprawniać do przyznania darmowych limitów będą obowiązywać jedynie dla istniejących obecnie elektrowni oraz dla bloków, których budowa została rozpoczęta przed 2008 rokiem. Certyfikaty mają opiewać na limit 70% darmowej emisji CO2, a pozostałą część (30%) elektrownie będą musiały kupować na aukcjach, na których cena 1 jednostki prawa do emisji waha się obecnie w okolicach 14 EUR/t. Niewątpliwie stanowi to o większym ryzyku budowy bloków energetycznych, dla których trudno obecnie oszacować prawidłową rentowność. Istnieje zatem potencjalne ryzyko, że Enea podobnie jak i inne zakłady, rozważy ewentualne odstąpienie od budowy nowego bloku energetycznego w Kozienicach. Drugim aspektem tego ryzyka jest możliwe zagrożenie przerzucenia części kosztów związanych z zakupem limitów CO2 na producentów węgla, co może wywołać presję na obniżkę cen surowca. Ryzyko opóźnienia adaptacji pola Stefanów. Zwracamy uwagę, że zakończenie inwestycji może zostać wydłużone z uwagi na szereg czynników, które obecnie nie są brane pod uwagę, jak np. reklamacje przetargu na ZPMW. Dlatego założone w modelu wolumeny sprzedaży węgla na lata 2014/15 mogą okazać się zawyżone, Ryzyko spadku eksportu polskiego węgla do Niemiec. W 1H 10 gospodarka Niemiecka zaimportowała 2,4 mln ton węgla (49% całego importu UE). Mimo obniżającego się wydobycia węgla w Niemczech (obecnie ok. 12,5 mln ton rocznie), tegoroczny import węgla do naszych zachodnich sąsiadów będzie niski z powodu zredukowania przez niemieckie elektrownie zgromadzonych zapasów węgla. Utrzymanie się tej tendencji może skutkować jeszcze większą presją na obniżki cen węgla przez śląskie kopalnie. 9

10 O SPÓŁCE Lubelski Węgiel Bogdanka jest największym producentem węgla kamiennego we wschodniej Polsce. Początki firmy sięgają 1975 roku, gdy Rada Ministrów podjęła decyzję o budowie we wsi Bogdanka kopalni pilotująco - wydobywczej Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Powstało wtedy przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Kopalnie Lubelskiego Zagłębia Węglowego w Budowie. W 1990 roku utworzono przedsiębiorstwo państwowe o nazwie Kopalnia Węgla Kamiennego Bogdanka. Na mocy kolejnych przekształceń w latach 90-tych powstała jednoosobowa spółka skarbu państwa Kopalnia Węgla Kamiennego Bogdanka S.A. Sprzedawany przez spółkę węgiel kamienny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami Bogdanki są zwłaszcza firmy przemysłowe, a w większości podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Spółka w 2009 roku miała 8,2% udziału w krajowym rynku węgla kamiennego. W 2009 roku, Skarb Państwa zdecydował o wprowadzeniu spółki na GPW. Spółka przeprowadziła emisje akcji, z której pozyskała ponad 500 mln PLN. W marcu 2010 roku, Skarb Państwa sprzedał otwartym funduszom emerytalnym swój pozostały pakiet, 47% akcji kopalni po cenie 70,5 PLN za akcje, pozostawiając sobie 9,9% udział w akcjonariacie Bogdanki. Obecnie, po przydziale akcji pracowniczych, udział SP wynosi 4,97%. STRATEGIA Głównym strategicznym celem spółki jest uzyskanie dostępu do nowych zasobów węgla kamiennego oraz zwiększenie poziomu wydobycia węgla, co Bogdanka realizuje poprzez adaptację pola Stefanów. Jego eksploatacja pozwoli zwiększyć poziom wydobycia podwójnie, do 11 mln ton rocznie (w 2014 roku), a co za tym idzie zwiększyć udziały kopalni w polskim rynku węgla. Bogdanka w swojej długookresowej strategii zakłada utrzymanie pozycji głównego dostawcy węgla dla energetyki zawodowej na obszarze wschodniej Polski. Poprzez realizację inwestycji w spółce zależnej elektrociepłowni Łęczyńska Energetyka kopalnia zamierza zapewnić sobie samowystarczalność w zakresie dostaw energii elektrycznej. ZASOBY KOPALNI Bogdanka posiada koncesję na eksploatację węgla kamiennego ze złoża Bogdanka, które zawiera się w obszarze górniczym Puchaczów V o łącznej powierzchni 73,3 km 2. Pole to znajduje się na terenach gmin Cyców, Ludwin i Puchaczów w województwie lubelskim. Zasadniczy obszar górniczy, z którego Bogdanka eksploatuje węgiel, jest podzielony na trzy pola wydobywcze: Pole Bogdanka, Pole Nadrybie oraz Pole Stefanów. Szyby, dzięki którym Bogdanka wydobywa węgiel na powierzchnie mają swoją lokalizację w Bogdance, natomiast w Nadrybiu i Stefanowie znajdują się szyby peryferyjne. Koncesja, którą spółka uzyskała w kwietniu 2009 roku, stanowiła odnowienie starej koncesji na obszar 57 km 2 oraz rozszerzała uprawnienia kopalni o możliwą eksplorację Pola Stefanów o powierzchni 16,3 km 2. Fakt ten jest bezpośrednio związany z planowanym zwiększeniem mocy wydobywczych Bogdanki o 5,5 mln ton węgla w 2014 oraz wpisuję się w cały program inwestycyjny, który obecnie przeprowadza spółka. 10

11 Obszar górniczy Bogdanki Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Spółka, og - obszar górniczy Podział zasobów w Polsce Zasoby geologiczne I. Zasoby pozabilansowe II. Zasoby bilansowe 1. Zasoby nieprzemysłowe 2. Zasoby przemysłowe a) Straty b) Zasoby operatywne (wydobywalne) Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., M. Nieć: Międzynarodowe klasyfikacje zasobów kopalin. Gospodarka surowcami mineralnymi tom 24/2008 Zasoby Bogdanki [mln ton]. Stan na Zasoby Bilansowe Puchaczów V 456,4 Przemysłowe 330,9 Operatywne 251,3 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Spółka Zasoby operatywne obejmują nadające się do ekonomicznej eksploatacji części pomierzonych zasobów przemysłowych. Pozostałą część zasobów bilansowych (zasoby nieprzemysłowe) znajduje się poza realną możliwością wydobycia. Bogdanka będzie mogła w przyszłości zwiększyć poziom zasobów operatywnych do maksymalnie 330,9 mln ton zasobów przemysłowych, w wyniku dostępu do nowszych technologii górniczych, które umożliwią lepszy uzysk węgla. Na razie jednak takie rozważania pozostają w sferze hipotez. Powyższe zasoby są częścią całego bogactwa, które znajduje się na zagłębiu lubelskim. Zarząd spółki rozważa możliwość adaptacji nowego pola, Puchaczów VI. Plany te są na razie na etapie konceptu o podjęciu stosowanych decyzji w sprawie sporządzenia stosownych analiz geologicznych i wykupie odpowiedniej dokumentacji. Zasoby operatywne, które zawiera Puchaczów VI są szacowane na 300 mln ton. Przed rozpoczęciem działań spółka musi także uzyskać nową koncesję wydobywczą. 11

12 Z rozmów z zarządem spółki wynika, że przyłączenie nowego pola i jego eksploatacja będzie, obok uzyskania stosowanych uprawnień i koncesji, sprowadzała się w głównej mierze do wybudowania nowego szybu na polu Puchaczów VI. Koszt tego przedsięwzięcia należy szacować na kwotę ok. 1,5 mld PLN. Ryzyko, iż na tym obszarze miała by powstać nowa kopalnia prowadzona przez innego właściciela jest w naszej ocenie bardzo znikome. Jeśli bowiem inna, nowo otwarta kopalnia zacznie eksploatacje pola obok Bogdanki, będzie wiązać się to z poniesieniem olbrzymich nakładów finansowych (większych niż 1,5 mld PLN ze względu na fakt, że Bogdanka wykorzysta cześć istniejącej już infrastruktury z pól Bogdanka i Stefanów). Dodatkowym utrudnieniem jest także potencjalny deficyt uzyskania wykwalifikowanej siły roboczej Bogdanka zatrudnia od 2006 roku osoby, które mają świadczyć pracę na Stefanowie. Koncesja na wydobycie nakłada obowiązek rozpoczęcia wydobycia i produkcji węgla w terminie trzech lat od momentu jej uzyskania. Trudno w takim kontekście oczekiwać, by wydobywany przez nowy podmiot węgiel mógł być konkurencyjny z Bogdanką. RENTA GEOGRAFICZNA Zdecydowana większość polskich elektrowni zlokalizowana jest na Śląsku oraz w zachodniej części Polski. Taki obraz rozmieszczenia polskich mocy energetycznych to niejako pochodna lokalizacji większości złóż węgla w Polsce. Elektrownie te znajdują się poza obszarem sprzedaży Bogdanki, która posiadając swoją siedzibę w województwie lubelskim ma utrudniony dostęp do tych klientów. Z drugiej jednak strony Bogdanka nie posiada konkurencji w pobliżu swojej kopalni. W okolicach Bogdanki znajdują się bowiem trzy elektrownie (Kozienice, Połaniec, Ostrołęka), dla których kopalnia jest głównym dostawcą surowca. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że węgiel ze śląska jest droższy, oraz należało by do niego doliczyć jeszcze koszty transportu (PKP Cargo), pod względem cenowym oferta taka była by całkowicie niekonkurencyjna. Patrząc przez pryzmat zagrożenia międzynarodowego, głównie importu rosyjskiego węgla, pozycja Bogdanki także jest mocna. Elektrownie, z którymi spółka posiada podpisane długoletnie umowy, mają w nich zawartą gwarancje bezpieczeństwa terminowych dostaw, w niższych od aktualnych cen węgla ARA i z Rosji, szczególnie jeśli doliczyć do nich koszty transportu (szczegóły dotyczące rynku opisane są w osobnym rozdziale). Elektrownie w Polsce Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., CIRE 12

13 NA TLE POLSKIEGO GÓRNICTWA W związku z zaniedbaniami z poprzednich lat w sferze inwestycji w polskim górnictwie oraz kurczącymi się zasobami węgla z bieżących pokładów spółki węglowe od 2008 roku zaczęły kłaść nacisk na realizację projektów inwestycyjnych. Proces ten został jednak spowolniony przez ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, który przełożył się na mniejsze zużycie energii elektrycznej oraz spadek produkcji hutniczej a tym samym mniejszy popyt na węgiel energetyczny i koksujący. Trend zmniejszania się wydobycia węgla kamiennego w Polsce utrzymuje się od drugiej połowy lat 80-tych. Związane jest to z kilkoma czynnikami, m.in.: procesem restrukturyzacji górnictwa prowadzonym od 1989 roku, który prowadził do ograniczenie nierentownych zdolności produkcyjnych, niskim poziomem inwestycji w zagospodarowanie nowych złóż (strukturalne problemy finansowe państwowych kopalń), wzrostem kosztów wydobycia (coraz trudniejsza eksploatacja obecnych złóż) czy wzrostem importu konkurencyjnego cenowo węgla zagranicznego. Wydobycie węgla kamiennego w Polsce od 1980 roku H'09 1H'10 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., GUS W Polsce występują trzy zagłębia węglowe, z czego dwa są obecnie eksploatowane Lubelskie, w którym wydobywa się węgiel energetyczny, oraz Górnośląskie, gdzie wydobywany jest węgiel energetyczny i koksowy. W dolnośląskim zagłębiu węglowym zaprzestano wydobycia węgla koksowego i antracytowego w 2000 roku. Liczebność kopalni poszczególnych podmiotów przedstawia się następująco: LW Bogdanka 1 kopalnia, Kampania Węglowa 15 kopalń, Jastrzębska Spółka Węglowa 6 kopalń, Katowicka Grupa kapitałowa 5 kopalń, Południowy Koncern Węglowy 2 kopalnie, Siltech 1 kopalnia. Górnictwo węgla kamiennego w Polsce Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Spółka 13

14 Bogdanka jest jedyną notowaną na GPW polską kopalnią węgla kamiennego. Jednak nie tylko z racji obecności na warszawskim parkiecie Bogdanka wyróżnia się na tle pozostałych polskich kopalń węgla kamiennego. Zgodnie z raportem GUS Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe, wynik finansowy netto górnictwa węgla kamiennego w 2009 roku był ujemny i wyniósł -166,9 mln PLN. Raport ten nie zawierał wyników Bogdanki, która zakończyła 2009 rok zyskiem równym 190 mln PLN (156 mln PLN w 2008 roku, wzrost o 21%). Tak duży dyferencjał pomiędzy wynikami to przede wszystkim różnica w efektywnym zarządzaniu kopalnią oraz restrykcyjne podejście do kosztów wydobycia węgla. Podczas gdy średni jednostkowy koszt wydobycia i sprzedaży węgla kamiennego w polskim górnictwie wyniósł w 2009 roku 262 PLN, w Bogdance był on równy 164,4 PLN. Przy takich jednostkowych kosztach średnia akumulacja na sprzedaży (różnica pomiędzy ceną sprzedaży tony węgla, a jednostkowym kosztem wydobycia) węgla kamiennego za 2009 rok dla polskiego górnictwa wyniosła 16,9 PLN, a w Bogdance 36,8 PLN. Warto także zwrócić uwagę na poziom wydajności, który mierzy relację ilości ton węgla pozyskanych na 1 pracownika w okresie 1 roku. Dla Bogdanki za 2009 rok poziom ten wynosi 1303 tony, podczas gdy dla kopalń w Polsce jest to liczba zbliżona do 641 ton. Opisane powyżej parametry bezpośrednio rzutują na poziomy uzyskiwanej rentowności i rozdźwięk między wynikami branży a Bogdanki. Zasadnicze przewagi kopalni z Lublina to przede wszystkim nieustanny nacisk na modernizację sprzętu i inwestycje w infrastrukturę kopalni (na co potrzebne są środki główna przewaga Bogdanki nad deficytowymi kopalniami na Śląsku), brak przestojów i jak najlepsza synchronizacja procesu produkcyjnego węgla oraz kultura kosztów. Te aspekty umożliwiają właśnie utrzymanie rentownej akumulacji na sprzedaży Bogdanki i ponadprzeciętnej dla branży wydajności. Do 2014 roku, zgodnie z zapewnieniami zarządu, spółka planuje zatrudnienie ok. 300 nowych pracowników (obecnie liczy ono ok zatrudnionych, z czego ok osób to pracownicy dołowi), potrzebnych do pełnej eksploatacji nowego pola Stefanów. Zwracamy uwagę, że przy naszych szacunkach, zwiększenie wydobycia węgla o 100% przy zwiększeniu załogi jedynie o 7,5% do 2014 roku, spowoduje jeszcze mocniejszy wzrost wydajności (szacujemy, że w 2014 wyniesie ona ton) i prognozowaną silną zwyżkę wyników spółki. Wybrane wskaźniki Bogdanki na tle branży górnictwa węgla kamiennego w latach Polskie kopalnie Bogdanka Polskie kopalnie Bogdanka Polskie kopalnie Bogdanka 2008** 2009** 1H'10** Średni jednostkowy koszt sprzedaży [PLN/t] 228,5 145,9 262,2 164,4 263,6 162,1 Średnia cena sprzedaży [PLN/t] 262,3 182,8 279,2 204,4 286,6 205,0 Akumulacja na sprzedaży [PLN/t] 33,9 36,9 17,0 40,0 23,0 42,9 Wydobycie netto [tys ton] , , , , , ,0 Wydajność [t/pracownik/rok 698, ,0 641, ,0 314, ,0 Wynik finansowy netto [tys.pln] , , , , , ,0 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A, prospekt emisyjny spółki, Ministerstwo Gospodarki: Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w 2009r., *dane dla branży nie obejmują kopalnii Siltech, **dane dla branży nie obejmują kopalń Siltech i Bogdanka Pogorszenie wyniku finansowego netto polskiego górnictwa węgla kamiennego to przede wszystkim efekt zmniejszenia zysku na sprzedaży i pogorszenia wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. Mimo trwającego procesu restrukturyzacji zatrudnienia w polskim górnictwie systematycznie spada wydajność wydobycia 1 tony węgla w przeliczeniu na pracownika. Zatrudnienie na przestrzeni lat 2008/2009 zmalało w polskich kopalniach o niecały 1% do poziomu osób. Słaba wydajność wynika z niskich nakładów inwestycyjnych, trudniejszego dostępu do nowych złóż oraz niewystarczającej restrukturyzacji kosztowej. Trzeba jednak zwrócić uwagę także na przesłanki zewnętrzne, które wprowadziły polskie górnictwo w głęboką recesję. Przez ostatnie dwa lata, Polska zaimportowała więcej węgla niż wyeksportowała, co było sytuacją bez precedensu w historii naszego kraju. Przede wszystkim miało to związek z bardziej konkurencyjnymi ofertami węgla z portów ARA oraz z Rosji. Dobry wynik śląskich kopalni po 1H 10 to zasługa mocnego wzrostu cen węgla koksowego (z 368 PLN do 458 PLN), co pozwoliło na ponad 2,5 krotne zwiększenie przychodów ze sprzedaży tego surowca w Polsce. Koszty rodzajowe w polskich kopalniach wzrosły w 2009 roku ogółem o 6,26% do blisko 20 mld PLN. Wzrost ten w zestawieniu ze zmniejszonym wydobyciem o ponad 7,4% implikuje tezę, że polskie górnictwo węgla kamiennego jest nieefektywnie zarządzane, a dyscyplina kosztów jest w nim słaba. Wzrost kosztów w Bogdance to w głównej mierze efekt prac przy adaptacji pola Stefanów, która ma w 2014 roku doprowadzić do zwiększenia wydobycia węgla do poziomu 11 mln ton rocznie. 14

15 Koszty rodzajowe Bogdanki na tle branży górnictwa węgla kamiennego w latach Polskie kopalnie zmiana r/r Bogdanka zmiana r/r Wydobycie [tys. ton] ,44% ,36% Koszty rodzajowe razem [tys. PLN] ,26% % Amortyzacja ,49% ,56% Zużycie materiałów i energii ,66% ,01% Usługi obce ,09% ,28% Podatki i opłaty ,50% N.A N.A Wynagrodzenia ,28% ,63% Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,18% N.A N.A Pozostałe koszty rodzajowe ,12% ,38% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A; Ministerstwo Gospodarki: Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w 2009r., dane dla branży nie obejmują kopalń Siltech i Bogdanka Koszty rodzajowe Bogdanki na tle branży górnictwa węgla kamiennego w 1H 09 i 1H 10 Polskie kopalnie zmiana r/r Bogdanka zmiana r/r 1H'09 1H'10 1H'09 1H'10 Wydobycie [tys.ton] ,9% ,1% Koszty rodzajowe razem [tys.pln] ,2% ,2% Amortyzacja ,1% ,8% Zużycie materiałów i energii ,7% ,2% Usługi obce ,7% ,6% Podatki i opłaty ,9% ,6% Wynagrodzenia ,8% ,8% Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,3% N.A N.A Pozostałe koszty rodzajowe ,0% ,2% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A; Ministerstwo Gospodarki: Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w 2010r., dane dla branży nie obejmują kopalń Siltech i Bogdanka Nienajlepiej przedstawia się też obraz polskiego górnictwa w 1H 10. Przy spadku wydobycia o 3,9% do poziomu 34,6 mln ton koszty rodzajowe spadły zaledwie o 0,2% do kwoty 9,27 mld PLN. Wzrost wydobycia w Bogdance o 10,1% do 2,7 mln ton w 1Q 10 spowodował wzrost kosztów o 17,2%. Wzrost ten wynikał głównie ze wzmożonego ousorcingu usług obcych związanych z wynajmowanie pracowników do budowy szybu i adaptacji Pola Stefanów. Zwracamy uwagę, że rentowne wyniki polskich kopalni w 1H 10 to efekt przede wszystkim wypracowania dodatniego wyniku ze sprzedaży węgla oraz zmniejszenia ujemnego salda pozostałej działalności operacyjnej. Zwracamy jednak uwagę, że wynik na sprzedaży węgla został wypracowany głównie dzięki ponad 2,5 krotnemu wzrostowi przychodów ze sprzedaży węgla koksowego w Polsce. Wciąż bowiem utrzymuje się ujemny dyferencjał pomiędzy jednostkowym przychodem ze sprzedaży węgla energetycznego a jednostkowym kosztem wydobycia (-14,4 PLN w 1H 10). Zmniejszenie ujemnego salda pozostałej działalności finansowej z -465 mln PLN w 1H 09 do -262,5 mln PLN w 1H 10 to rezultat zmniejszenia rezerw na przyszłe zobowiązania. Wybrane dane finansowe Bogdanki na tle branży górnictwa węgla kamiennego w latach [tys. PLN] Polskie kopalnie Bogdanka Polskie kopalnie Bogdanka Polskie kopalnie Bogdanka H'10 Przychody Wynika na sprzedaży Wynik na działalności operacyjnej Wynik finansowy brutto Wynik finansowy netto Marża brutto na sprzedaży 11,1% 20,5% 3,8% 19,5% 6,0% 31,7% Marża EBIT 6,1% 19,7% -1,6% 19,7% 3,5% 21,9% Rentowność brutto na sprzedaży 3,0% 19,5% -0,7% 20,3% 2,7% 23,0% Rentowność netto 2,5% 15,1% -0,7% 16,4% 1,6% 18,5% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A; Ministerstwo Gospodarki: Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w 2009r., dane dla branży nie obejmują kopalń Siltech i Bogdanka 15

16 Wysoki jednostkowy koszt wydobycia węgla w Polsce (w śląskich kopalniach) spowodował, że wielu strategicznych odbiorców (elektrownie i elektrociepłownie) zdecydowały się zakontraktować dostawy węgla od naszych wschodnich sąsiadów. Skutkiem tego od początku 2009 roku można było zaobserwować wzrost zapasów w polskich kopalniach oraz rosnący import zagranicznego węgla do Polski. Początek 2010 przyniósł wzrost stanu zapasów w polskich kopalniach o 510 tys. ton węgla do poziomu 5,3 mln ton. Zapasy węgla w Polsce [tys. ton] Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q'10 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A; Ministerstwo Gospodarki: Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w poszczególnych miesiącach 2010, 2009 i 2008 r., Na tym tle bardzo dobrze prezentuje się Bogdanka. Dzięki niskiemu jednostkowemu kosztowi wydobycia węgla ze swoimi cenami węgla jest konkurencyjna w stosunku do indeksów węgla z Rosji i portów ARA, a także w rezultacie podpisanych długoterminowych umów ze swoimi odbiorcami (Elektrownia Kozienice, Elektrownia Połaniec, ZA Puławy, Elektrownia Ostrołęka) ma zapewniony zbyt na wydobywany surowiec. Bogdankę wyróżnia także na tle większości śląskich kopalń dobre położenie geograficzne związane z niską urbanizacją terenów, pod którymi znajdują się pokłady fedrowanego węgla. Wpływa to także na relatywnie niskie koszty związane z ewentualnymi odszkodowaniami lub naprawą powstałych szkód górniczych. Porównanie Bogdanki i śląskich kopalń za 2009 rok Bogdanka Śląskie kopalnie Wartość opałowa węgla MJ/kg 21,55 MJ/kg Udział w rynku 8% Ponad 90% rynku Jednostkowy koszt wydobycia [PLN] ,2 Akumulacja na sprzedaży [PLN] 36,8 17 Pomoc państwa Brak dotacji Dotowane przez państwo* Położenie geograficzne Renta geograficzna, możliwość exportu na wschód Urbanizacja Niska urbanizacja terenów, ograniczenie odszkodowań górniczych Wysoko urbanizacja terenów Sprzedaż Wieloletnie umowy z kontrahentami Wieloletnie umowy z kontrahentami Finansowanie 420 mln PLN wolnej gotówki, dostęp do rynku kapitałowego Zamrożona gotówka w zapasach Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A, *2011 jest ostatnim rokiem przyznania dotacji 16

17 Wybrane dane porównawcze za 2009 rok [mln PLN] Działalność KHW JSW KW Bogdanka Wydobycie węgla kamiennego Wydobycie węgla koksowego i kamiennego Wydobycie węgla kamiennego Wydobycie węgla kamiennego Liczba obiektów Wydobycie [mln ton] 15,0 11,4 44,7 5,2 Przychody Zysk netto 87,1-340,0 38,4 190,8 Marża zysku netto 2,1% -8,9% 0,4% 17,1% Nakłady inwestycyjne Zatrudnienie Wydajność ogólna [t/pracownika] ROA 1,84% 4,85% 0,25% 7,73% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A, spółki Pod względem jakości oferowanego węgla, która określa jego kaloryczność i granulacja, Bogdanka jest w pełni równorzędnym konkurentem dla śląskich kopalń. Średnia wartość opałowa węgla z Lublina ma wartość MJ/kg, podczas gdy średnia dla branży to 21,55 MJ/kg. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż importowany do Polski węgiel z Rosji lub z portów ARA, posiada większą wartość opałową, sięgającą ok MJ/kg. Jednak większość polskich zakładów energetycznych, uzupełniając swoje dostawy importowanym surowcem, jest zmuszona mieszać lepszy kalorycznie węgiel z gorszym, tracąc tym samym na efektywności tego lepszego, co stymuluje potencjał ekonomiczny. Średnia granulacja oferowanego miału przez Bogdankę i śląskie kopalnie to poziom 0-20 mm. Zwracamy także uwagę na fakt, iż w 2011 roku będzie miała miejsce ostatnia publiczna pomoc Państwa na rzecz śląskich kopalni w kwocie ok. 400 mln PLN. Od 2012 roku, gdy kopalnie nie będą mogły już absorbować środków z budżetu Państwa, ich sytuacja finansowa może ulec jeszcze mocniejszemu pogorszeniu. RYNEK WĘGLA KAMIENNEGO Obecnie Polska jest 9. największym producentem węgla kamiennego na świecie. Warto zwrócić uwagę, że na świecie w sektorze węgla kamiennego zachodzą obecnie trendy zupełnie przeciwne niż w Polsce, głownie poprzez dynamiczny rozwój rynku azjatyckiego (zarówno po stronie producenta jak i odbiorcy, pomiędzy 2008 a 2004 rokiem Chiny odnotowały ponad 40% wzrost wydobycia węgla). Według worldcoal.org wydobycie węgla kamiennego na świecie wzrosło z 3,5 mld ton w 1990 roku, 4,6 mld ton w 2004 roku oraz 5,99 mld ton w roku 2008, natomiast według prezentującej nieco odmienne dane U.S. Energy Information Administration produkcja wzrosła z 3,7 mld ton w 1990 do 5,8 mld ton w 2009 (po przeliczeniu danych z funtów na kilogramy). Szacuje się, że przy obecnym wydobyciu znane zasoby węgla wystarczą na około 130 lat (zasoby ropy na 60 lat). Rośnie także konsumpcja węgla na świecie. Na przestrzeni lat 2009/1990 wzrost ten wyniósł ponad 70% i liczy obecnie około 5,92 mld ton. Produkcja węgla kamiennego na świecie Ameryka Północna Ameryka Środk. i Płd. Europa b. ZSRR Afryka Azja i Oceania Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., U.S. Energy Information Administration 17

18 Konsumpcja węgla na świecie [mln ton] Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., ICI Najwięksi producenci węgla kamiennego w 2009 roku [mln ton] Chiny USA Indie Australia Indonezja RPA Rosja Kazahstan Polska Kolumbia Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., ICI Benchamarkiem dla cen węgla w Polsce są oferowane przez naszych wschodnich sąsiadów ceny węgla wydobywanego w rosyjskich kopalniach oraz ceny węgla napływającego do portów ARA (Amsterdam Rotterdam Antwerpia), wydobywanego głównie w Afryce, Azji i Australii. Ceny te są silnie skorelowane z notowaniami ropy naftowej, która wyznacza główny trend zmian surowców energetycznych na świecie. Porównanie cen węgla i ropy Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q'10 2Q'10 08'10 Cena węgla ARA Cena węgla z ROSJI BALTIC Ropa naftowa [USD/bbl] Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A; Bloomberg 18

19 Średnie ceny węgla w 2009 roku i obecnie* [PLN/t] H'10 Obecnie**** Cena węgla z ROSJI BALTIC 253,7 290,6 301,0 Cena węgla ARA 302,1 304,0 328,0 Średnie cena węgla kamiennego loco kopalnia 266*** 249*** - Cena węgla Bogdanka ** - Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A; Bloomberg, *Ceny zawierają koszty transportu, **Szacunki BDM,*** Ministerstwo Gospodarki: Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w styczniu-marcu 2010r.,****ceny na dzień sporządzenia raportu Najwięksi eksporterzy węgla na świecie w 2009 roku [mln ton] Australia Indonezja Rosja Kolumbia RPA USA Kanada Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., ICI Najwięksi importerzy węgla na świecie [mln ton] Japonia Chiny Południowy Korea Indie Chiny Tapei Niemcy Wielka Brytania Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., ICI Import węgla do Polski Pewne ożywienie w zbycie surowca ze składów polskich kopalń można zaobserwować w 4Q 09. Jest to przede wszystkim efekt mocnej zimy i zwiększonego zapotrzebowania na węgiel przez elektrociepłownie. Ponieważ jednak polskie kopalnie ograniczyły pod koniec roku wydobycie węgla w reakcji na wcześniejszy spadek zamówień wynikający z niższych cen węgla z importu, nie były one w stanie sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu zakładów energetycznych. Te z kolei zdecydowały się zabezpieczyć swoje dostawy podpisując nowe umowy z zagranicznymi kontrahentami, co implikuje tezę, że w najbliższych miesiącach nie należy spodziewać się poprawy w sytuacji śląskich kopalń. W naszej prognozie zakładamy powolny spadek stanu zapasów węgla w składach kopalń o 5% w 2010 roku. Naszym zdaniem kopalnie będą chciały odmrozić choć cześć zamrożonego kapitału obrotowego w zapasach, potrzebnego do ich prawidłowego funkcjonowania i regulowania zobowiązań, co przełoży się na spadek cen oferowanego przez nie węgla. 19

20 Import i export węgla do Polski [mln ton] H'09 1H' Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., GUS Import Export Saldo Naszym zdaniem w 2H 10 roku na polskim rynku węgla energetycznego będą się ze sobą ścierać dwie przeciwstawne czynniki: drożejący w ślad za rosnącymi cenami ropy węgiel na światowych rynkach, oraz presja na obniżkę cen przez polskich producentów węgla w Polsce. Będą oni przede wszystkim dążyli do odzyskania choć części zamrożonych środków, która mają w zapasach (przy zapewnieniu ciągłości produkcji) i tym samym poprawienia swojej struktury kapitału obrotowego. W dłuższej perspektywie oczekujemy wzrostu cen węgla, który znajduje się obecnie sporo poniżej szczytów z 2007 i 2008 roku, spowodowanego coraz mocniejszym popytem światowej gospodarki na ropę. Obecnie na rynku można już zaobserwować trend odchodzenia przez Rosjan od sprzedaży węgla w Polsce na korzyść gospodarki chińskiej, gdzie ceny surowca przekroczyły już poziom 100 USD za tonę. ENERGETYKA Obecnie udział węgla kamiennego jako źródła wytwarzania energii elektrycznej w Polsce wynosi około 60% (razem z węglem brunatnym jest to około 95%). Prognozy rynkowe na kolejne lata zapowiadają, że udział ten w kolejnych latach będzie spadał m.in. z powodu wprowadzanych ograniczeń emisji CO 2, kosztem źródeł odnawialnych a docelowo energii jądrowej. Doprowadzi to jednocześnie do spadku zapotrzebowania na węgiel kamienny a tym samym do dalszego skurczenia się jego produkcji w Polsce w najbliższych latach. W 2008 roku Polska znajdowała się w ścisłej czołówce krajów, które zużywają węgiel do produkcji energii. Kraje o największym zużyciu węgla do produkcji energii w 2008 roku 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% RPA Polska Chiny Australia Kazahstan Indie Izreal Czechy Maroko Gracja USA Niemcy Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., ICI 20

21 Struktura paliwowa wytwarzania energii elektrycznej w Polsce gaz 2% OZE 2% węgiel brunatny 36% węgiel kamienny 60% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Agencja Rynku Energii Struktura paliwowa wytwarzania energii elektrycznej na świecie energia jądrowa 15% inne 2% węgiel 41% woda 16% gaz 20% ropa 6% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., worldcoal.org (dane za 2008 rok) Prognozowane produkcja energii elektrycznej netto w podziale na paliwo [TWh] Węgiel kamienny 86,1 68,2 62,9 62,7 58,4 Węgiel brunatny 49,9 44,7 51,1 40,0 48,4 Gaz ziemny 4,6 4,4 5,0 8,4 11,4 Produkty naftowe 1,6 1,9 2,5 2,8 2,9 Paliwo jądrowe 0,0 0,0 0,0 10,5 21,1 Energia odnawialna 3,9 8,0 17,0 30,1 36,5 Wodne pompowe 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Odpady 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 Suma 147,7 128,8 140,1 156,1 180,4 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Udział węgla w zapotrzebowania na energię finalną (łącznie na elektryczną, cieplną i paliwo transportowe) wynosi około 35% i do 2030 roku ma nieznacznie spaść do poziomu 33%. 21

22 Prognozowane zapotrzebowanie na energię finalną w podziale na nośniki [Mtoe] 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 0,6 0,6 0,5 7,0 8,2 7,4 9,5 9,0 9,9 4,2 4,6 5,0 10,0 9,5 10,3 0,8 9,1 11,2 5,9 11,1 1,0 10,0 13,1 6,2 12,2 1,2 10,5 14,8 6,7 12,0 30,0 20,0 10,0 0,0 21,9 22,4 23,1 24,3 26,3 27,9 12,3 10,9 10,1 10,3 10,4 10, Węgiel Produkty naftowe Gaz ziemny Energia odnawialna Energia elektryczna Ciepło sieciowe Pozostałe paliwa Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Polityka energetyczna Polski zakłada wykorzystanie węgla jako głównego paliwa dla elektroenergetyki w celu zagwarantowania odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa kraju. Zgodnie z prognozą Ministerstwa Gospodarki jego udział w zużyciu paliw do produkcji energii elektrycznej 2020 roku wyniesie 47% (obecnie wynosi on prawie 60%), co oznacza, że w długoterminowej perspektywie węgiel pozostanie głównym paliwem w polskiej gospodarce. Spadek jego udziału będzie wynikał z rosnącego wykorzystania energii odnawialnej oraz z zakładanej budowy elektrowni atomowej w Polsce. Zużycie paliw do produkcji energii elektrycznej [Mtoe] gaz ziemny węgiel brunatny Węgiel kamienny Produkty naftowe e.odnawialna odpady energia jądrowa Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A; Ministerstwo Gospodarki: Prognoza zapotrzebowania na paliwo i energię do 2030 roku. Według prognozy Ministerstwa Gospodarki, Polska gospodarka, jako czołowy przedstawiciel rynku wschodzącego w CEE będzie potrzebowała coraz więcej energii. W 2020 roku zapotrzebowanie na energię w Polsce będzie wnosić 169 TWh (obecnie jest to poziom około 141 TWh). Średnioroczny wzrost CAGR do 2020 roku będzie równy 1,7%. 22

23 Zapotrzebowanie Polski na energię elektryczną [TWh] 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, zapotrzebowanie netto Potrzeby własne zapotrzebowanie brutto Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A; Ministerstwo Gospodarki: Prognoza zapotrzebowania na paliwo i energię do 2030 roku. Ceny energii w Polsce oraz węgla znajdują się w bardzo silnej, ponad 90% korelacji. Wydawało by się, że zmiany cen węgla powinny pociągać za sobą odpowiednie zmiany cen energii. Takie rozwiązanie jest typowe dla wolnego i liberalnego rynku. W Polsce jednak sytuacja przedstawia się znaczenie inaczej. To zmiany cen energii, wymuszają odpowiednią asymilacje cen węgla. Jest to związane z regulacją rynku energetycznego przez URE. Cześć odbiorców energii, którą stanowią gospodarstwa domowe (ok. 25%) ma narzucaną taryfę przez urząd. W pewnym sensie stanowi to ochronę przed zbyt mocnym windowaniem cen przez producentów prądu. Niemniej jednak, gdy nie mają oni realnego wpływu na ceny sprzedawanego dobra dla 25% rynku, muszą w takiej sytuacji szukać większych zysków po stronie odbiorców przemysłowych i swoich dostawców. Cena narzucona przez URE wyznacza więc nie tylko poziom rentowności zakładów energetycznych, ale także możliwą do zaakceptowania przez nie cenę węgla. W tej sytuacji, gdy np. URE zdecyduje o podniesieniu taryfy na prąd dla gospodarstw domowych o 10%, elektrownie, chcąc dostosować cenę energii do rynków zachodnich, dokonują wtedy stosunkowo wysokich podwyżek dla odbiorców przemysłowych. Taka sytuacja miała miejsce w 2008 roku, gdy URE chcąc uchronić gospodarstwa domowe przed wzrostem cen energii zdecydował się podnieść taryfę jedynie o 10%. Pod koniec 2009 roku ceny energii dla gospodarstw domowych znajdowały się na jednym z niższych poziomów w Europie i wynosiły 11,31 EUR za 100 kwh. Ceny energii dla gospodarstw domowych w wybranych krajach UE i Polsce [EUR/100 kwh] (koniec 2009 roku) Niemcy Austria Norwegia Węgry W. Brytania Czechy Francja Finlandia Polska Litwa Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A; CIRE Biorąc jednak pod uwagę przedstawione powyżej prognozy zapotrzebowania Polski na energię elektryczną, stanowiące o rosnącym popycie na energię oraz coraz większe potrzebach inwestycyjnych sektora, wzrost cen energii wydaje się być nieunikniony. Tezę tę potwierdzają także notowania grudniowych kontraktów oraz kontraktów na 2013 i 2015 rok na europejskiej giełdzie energii EPEX, które wyznaczają pięcioletnią cenę MWH na poziomie 61,9 EUR. Obecna cena 1 MWH w kontrakcie na maj jest równa 43,5 EUR. 23

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 20 marca 2014 KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA,

Bardziej szczegółowo

LW BOGDANKA S.A. DLA POTRZEB ENERGETYKI W POLSCE - DZIŚ I JUTRO NA MIARĘ WYZWAŃ ELEKTROENERGETYKI W POLSCE

LW BOGDANKA S.A. DLA POTRZEB ENERGETYKI W POLSCE - DZIŚ I JUTRO NA MIARĘ WYZWAŃ ELEKTROENERGETYKI W POLSCE LW BOGDANKA S.A. DLA POTRZEB ENERGETYKI W POLSCE - DZIŚ I JUTRO NA MIARĘ WYZWAŃ ELEKTROENERGETYKI W POLSCE Produkcja węgla na świecie ogółem w 2018 r. wzrosła o 1,9% porównując z 2017 r. 2 wydobycie 7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku 16 kwiecień 2015 1 Globalna produkcja stali w 2014 r. wzrosła o 1,2%, przy niskim wykorzystaniu mocy produkcyjnych ok 70% Najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za I-III kwartał 2009 roku

Prezentacja wyników finansowych za I-III kwartał 2009 roku Prezentacja wyników finansowych za I-III kwartał 2009 roku Warszawa, 10 listopada 2009 www.bogdanka.eu 1 Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Polska energetyka scenariusze

Polska energetyka scenariusze 27.12.217 Polska energetyka 25 4 scenariusze Andrzej Rubczyński Cel analizy Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe skutki realizacji 4 różnych scenariuszy rozwoju polskiej energetyki. Wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Debata: www.kgo.agh.edu.pl. Węgiel skarb czy przekleństwo dla gospodarki Polski? Aktualna sytuacja na międzynarodowych rynkach węgla kamiennego

Debata: www.kgo.agh.edu.pl. Węgiel skarb czy przekleństwo dla gospodarki Polski? Aktualna sytuacja na międzynarodowych rynkach węgla kamiennego Kraków, 11 czerwca 212 Debata: Węgiel skarb czy przekleństwo dla gospodarki Polski? Aktualna sytuacja na międzynarodowych rynkach węgla kamiennego Prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke dr inż. Zbigniew Grudziński

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2009 roku. 1

Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2009 roku.  1 Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2009 roku www.bogdanka.eu 1 Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

BOGDANKA AKUMULUJ WYCENA 119,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY 17 LISTOPADA 2010

BOGDANKA AKUMULUJ WYCENA 119,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY 17 LISTOPADA 2010 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 119,2 PLN 17 LISTOPADA 2010 Szanse na sukces wezwania NWR na akcje Bogdanki (100,75 PLN/akcje) są w naszej ocenie minimalne, jednak dzięki niemu rynek

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

Rynek węgla energetycznego w Polsce w latach

Rynek węgla energetycznego w Polsce w latach Materiały XXIX Konferencji z cyklu Zagadnienie surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 11 14.1.215 r. ISBN 978-83-62922-51-2 Waldemar Beuch*, Robert Marzec* Rynek węgla energetycznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG SA I kwartał 2008 roku

Wyniki finansowe PGNiG SA I kwartał 2008 roku Wyniki finansowe PGNiG SA I kwartał 28 roku 1 Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG wg MSSF () Q1 27 Q1 28 Zmiana Konsensus rynkowy * Zmiana do konsensusu Przychody ze sprzedaży 5 49 5 33 6% 5 36 1% EBIT

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki GK LW BOGDANKA Za 1Q 2012

Wyniki GK LW BOGDANKA Za 1Q 2012 Wyniki GK LW BOGDANKA Za 1Q 2012 9 maja 2012 r. OSOBY PREZENTUJĄCE Mirosław Taras Prezes Zarządu Krystyna Borkowska Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych Zbigniew Stopa Z-ca Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Polska energetyka scenariusze

Polska energetyka scenariusze Warszawa 10.10.2017 Polska energetyka 2050 4 scenariusze Dr Joanna Maćkowiak Pandera O nas Forum Energii to think tank działający w obszarze energetyki Naszą misją jest tworzenie fundamentów efektywnej,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla Inwestorów I kwartał 2011

Prezentacja dla Inwestorów I kwartał 2011 Prezentacja dla Inwestorów I kwartał 2011 Warszawa, 12 maja 2011 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została opracowana przez BOGDANKA S.A. ( Spółka ). Informacje zawarte w Prezentacji

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r.

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. 14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. Kluczowe informacje za 9 m-cy 2013 (III kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.017

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych. za I półrocze 2009 roku. 1

Prezentacja wyników finansowych. za I półrocze 2009 roku.   1 Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2009 roku www.bogdanka.eu 1 ZastrzeŜenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG SA III kwartał 2008 roku. 13 listopada 2008 roku

Wyniki finansowe PGNiG SA III kwartał 2008 roku. 13 listopada 2008 roku Wyniki finansowe PGNiG SA III kwartał 28 roku 13 listopada 28 roku Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG (mln PLN) 27 28 zmiana Przychody ze sprzedaży 3 135 3 654 17% EBIT 385 193 (5%) EBITDA 76 529 (3%)

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych. za 2009 rok. Warszawa, 22 marca

Prezentacja wyników finansowych. za 2009 rok. Warszawa, 22 marca Prezentacja wyników finansowych za 2009 rok Warszawa, 22 marca 2010 www.bogdanka.eu 1 ZastrzeŜenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy

Bardziej szczegółowo

GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO. W POLSCE wyniki za okres I-IX. 2015r. 03.11. 2015r

GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO. W POLSCE wyniki za okres I-IX. 2015r. 03.11. 2015r GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE wyniki za okres I-IX. 2015r. 03.11. 2015r Zasoby bilansowe w polach zagospodarowanych 20,3 mld ton Zasoby przemysłowe 6,02 mld ton Zasoby operatywne w złożach zakładów

Bardziej szczegółowo

Czat internautów z Mirosławem Tarasem, prezesem Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka" S.A.

Czat internautów z Mirosławem Tarasem, prezesem Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Czat internautów z Mirosławem Tarasem, prezesem Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka" S.A. Plany spółki na najbliższe lata, obecna sytuacja w polskiej branży węglowej oraz szczegóły planowanych inwestycji były

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych. za I-III kwartał 2009 roku. Warszawa, 10 listopada

Prezentacja wyników finansowych. za I-III kwartał 2009 roku. Warszawa, 10 listopada Prezentacja wyników finansowych za I-III kwartał 2009 roku Warszawa, 10 listopada 2009 www.bogdanka.eu 1 ZastrzeŜenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku 12 czerwiec 2013 1 Struktura akcjonariatu Stalprofil SA na dzień 31.12.2012r. Akcjonariusz Ilość akcji razem Udział

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 25 r. 2 marca 26 roku Podstawowe wyniki finansowe 3 GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA * EBITDA (leasing) ** Wyniki

Bardziej szczegółowo

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r.

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. 28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. Istotne zdarzenia w I półroczu 2014 roku Niższe średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej w Grupie. Koszty

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców strategicznych w Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennego.

Rynek surowców strategicznych w Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennego. Rynek surowców strategicznych w Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennego. dr Tomasz Heryszek Uniwersytet Śląski w Katowicach Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych WĘGLOKOKS S.A. Unia Europejska (EU-28)

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego dr Piotr Szajner IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: Wybrane założenia liczbowe do obliczeń modelowych

Załącznik 1: Wybrane założenia liczbowe do obliczeń modelowych RAPORT 2030 Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Wyniki GK LW BOGDANKA

Wyniki GK LW BOGDANKA Wyniki GK LW BOGDANKA za 2012 rok 21 marca 2013 r. www.lw.com.pl 1 OSOBY PREZENTUJĄCE Zbigniew Stopa Prezes Zarządu Krystyna Borkowska Z-ca Prezesa Zarządu Główny Księgowy Waldemar Bernaciak Z-ca Prezesa

Bardziej szczegółowo

Krajowe górnictwo węgla kamiennego w 2015 r. wybrane aspekty

Krajowe górnictwo węgla kamiennego w 2015 r. wybrane aspekty Materiały XXIX Konferencji z cyklu Zagadnienie surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 11 14.10.2015 r. ISBN 978-83-62922-51-2 Henryk Paszcza* Krajowe górnictwo węgla kamiennego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Spadek globalnego zużycia jawnego stali. Zużycie jawne w 2009r: Świat: - 7 % Polska: - 29% + 9 % + 10 % + 25 % NAFTA EU-27 WNP Am. Łac. Reszta Europy

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r.

29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r. 29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r. Kluczowe informacje za 6 m-cy 2013 (II kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 1.327

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A. W ROKU 2018

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A. W ROKU 2018 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A. W ROKU 2018 Zmiany w Strukturze Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w 2018r. 1. zbycie Kolb do Izostal S.A.; 2. utworzenie STF

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za 1Q 2016 roku. 13 maja 2016

Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za 1Q 2016 roku. 13 maja 2016 Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za 1Q 216 roku 13 maja 216 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'1 2Q'1

Bardziej szczegółowo

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2013 r. Kluczowe informacje za 3 m-ce 2013 Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 663 mln PLN; EBITDA = 178 mln

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2018

Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2018 Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 218 22 marca 219 Podsumowanie wyników 218 roku 197,7 tys. ton sprzedaży wyrobów (wzrost o 12% r/r), najwyższa ilość sprzedaży w historii Grupy Alumetal 121,4 mln PLN

Bardziej szczegółowo

15 maja Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za 1Q 2018 roku

15 maja Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za 1Q 2018 roku 15 maja 2018 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za 1Q 2018 roku Grupa ZE PAK SA Podsumowanie 1Q 2018 Kluczowe dane operacyjne i finansowe 1Q 2018 Zmiana r/r Sprzedaż energii elektrycznej:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK PGNiG za 1Q maja 2014 r.

Wyniki finansowe GK PGNiG za 1Q maja 2014 r. Wyniki finansowe GK PGNiG za 1Q214 9 maja 214 r. Podstawowe wyniki finansowe 1Q214 (m PLN) 1Q213 1Q214 % Przychody ze sprzedaży 1 255 9 537-7% Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (8 279) (7 356) -11% EBITDA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I półrocze 2013 r. DANE RYNKOWE I półrocze 2013 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2017

Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2017 Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 17 1 kwietnia 18 Podsumowanie wyników 17 roku ± 176 tys. ton sprzedaży wyrobów (wzrost o 1% r/r), konsekwencja wzrostu sprzedaży z zakładu w Komarom na Węgrzech ± 97,

Bardziej szczegółowo

Obroty i średnie ceny na rynku terminowym

Obroty i średnie ceny na rynku terminowym 15-maj 25-maj 04-cze 14-cze 1 kwi 15 kwi 29 kwi 13 maj 27 maj 10 cze 220 zł/mwh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012 Avg m-c 2012 2013 Avg m-c 2013 210 200 190 Notowania kontraktów forward dla produktu

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

Wyniki GK LW BOGDANKA

Wyniki GK LW BOGDANKA Wyniki GK LW BOGDANKA Za 1H2012 29 sierpnia 2012 r. www.lw.com.pl 1 OSOBY PREZENTUJĄCE Krystyna Borkowska Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych Zbigniew Stopa Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 r. DANE RYNKOWE 2013 r. 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 57 PMI POLSKA 57 PMI NIEMCY wartość wskażnika 52 47 wartość wskażnika 52 47 42 I II

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych. za 2009 rok. Warszawa, 22 marca

Prezentacja wyników finansowych. za 2009 rok. Warszawa, 22 marca Prezentacja wyników finansowych za 2009 rok Warszawa, 22 marca 2010 www.bogdanka.eu 1 ZastrzeŜenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy

Bardziej szczegółowo

Skutki makroekonomiczne przyjętych scenariuszy rozwoju sektora wytwórczego

Skutki makroekonomiczne przyjętych scenariuszy rozwoju sektora wytwórczego Skutki makroekonomiczne przyjętych scenariuszy rozwoju sektora wytwórczego Maciej Bukowski WiseEuropa Warszawa 12/4/17.wise-europa.eu Zakres analizy Całkowite koszty produkcji energii Koszty zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Warszawa, 21 marca 2011 r.

Prezentacja dla inwestorów. Warszawa, 21 marca 2011 r. Prezentacja dla inwestorów Warszawa, 21 marca 2011 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została opracowana przez BOGDANKA S.A. ( Spółka ). Informacje zawarte w Prezentacji zebrano

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 124,6 PLN 26 MAJA 2011 Słabe wyniki Bogdanki w 1Q 11 mocno zaskoczyły rynek i spotkały się z negatywną reakcją inwestorów. Wysokie natężenie prac udostępniających

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2016

Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2016 Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 16 6 kwietnia 17 Podsumowanie wyników 16 roku ± 159 tys. ton sprzedaży wyrobów (spadek o 3% r/r), konsekwencja optymalizowania wyników finansowych w kontekście sytuacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego dr Piotr Szajner IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

Polska energetyka scenariusze

Polska energetyka scenariusze Warszawa 2017.09.22 Polska energetyka 2050 4 scenariusze Andrzej Rubczyński Zakres i cel analizy Polska energetyka 2050. 4 scenariusze. Scenariusz węglowy Scenariusz zdywersyfikowany z energią jądrową

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ Kraje dynamicznie rozwijające produkcję kraje Azji Południowo-wschodniej : Chiny, Indonezja, Indie, Wietnam,. Kraje o niewielkim wzroście i o stabilnej produkcji USA, RPA,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ WYCENA 140,3 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 12 KWIETNIA 2011 Bogdanka konsekwentnie realizuje plan inwestycyjny związany z uruchomieniem wydobycia ze Stefanowa. W 2011 roku będzie miało miejsce pierwsze

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. II kwartał 2007 r.

Wyniki finansowe PGNiG S.A. II kwartał 2007 r. Wyniki finansowe PGNiG S.A. II kwartał 27 r. 1 Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG MSSF () 26 27 1-26 1-27 Przychody ze sprzedaży 3 86 3 392 1% 8 185 8 44 3% EBIT 15 453 22% 952 1 371 44% Zysk brutto

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013 Wykorzystanie węgla kamiennego Warszawa, 18 grudnia 2013 2 Zasoby kopalin energetycznych na świecie (stan na koniec 2012 r.) Ameryka Płn. 245/34/382 b. ZSRR 190/16/1895 Europa 90/3/150 Bliski Wschód 1/109/2842

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2010 roku. Warszawa, 31 sierpnia 2010

Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2010 roku. Warszawa, 31 sierpnia 2010 Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2010 roku Warszawa, 31 sierpnia 2010 1 ZastrzeŜenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy

Bardziej szczegółowo

Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej

Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej Nasz biznes Grupa Kapitałowa LOTOS - stabilni na niestabilnym rynku Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej [G4-EC1] [G4-9] 216 r. był kolejnym rokiem

Bardziej szczegółowo

Ceny energii na rynku polskim: umiarkowany wzrost RDN

Ceny energii na rynku polskim: umiarkowany wzrost RDN Ceny energii na rynku polskim: umiarkowany wzrost RDN 20-maj 30-maj 09-cze 19-cze 1 kwi 15 kwi 29 kwi 13 maj 27 maj 10 cze 24 cze 200 zł/mwh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012 Avg m-c 2012 2013

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r.

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Ogólnopolska Konferencja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa / listopada Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego na podstawie modelu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto liczyć pieniądze

Dlaczego warto liczyć pieniądze Przyświeca nam idea podnoszenia znaczenia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej we współczesnym świecie. PEP 2040 - Komentarz Dlaczego warto liczyć pieniądze w energetyce? DOBRZE JUŻ BYŁO Pakiet Zimowy Nowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO. W POLSCE wyniki I półrocza 2015r r

GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO. W POLSCE wyniki I półrocza 2015r r GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE wyniki I półrocza 2015r. 04.08. 2015r 1. W okresie styczeń-czerwiec 2015r. wydobycie węgla kamiennego ogółem wyniosło 34,3 mln ton i było niższe niż w tym samym okresie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe za 9 miesięcy i 3 kwartał 2018 roku

Skonsolidowane wyniki finansowe za 9 miesięcy i 3 kwartał 2018 roku Skonsolidowane wyniki finansowe za 9 miesięcy i 3 kwartał 2018 roku 30 października 2018 1 Wstęp..... 3 Otoczenie makroekonomiczne... 8 Segment wydobywczy.. 12 Segment produkcji i handlu......18 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw r.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw r. Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw. 2015 r. 29 kwietnia 2015 r. Spis treści 1 Podstawowe informacje 3-4 2 Otoczenie zewnętrzne 5-8 3 Segment wydobywczy 9-12 4 Segment produkcji

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe 1kw 2018

Skonsolidowane wyniki finansowe 1kw 2018 Skonsolidowane wyniki finansowe 1kw 2018 27 kwietnia, 2018 1 Podsumowanie...3 Otoczenie makroekonomiczne...7 Segment wydobywczy.. 10 Segment produkcji I handlu......15 Skonsolidowane wyniki finansowe...

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. BASF: Znaczny wzrost zysku w drugim kwartale, poprawa perspektyw na 2017 r. Drugi kwartał 2017 r.: Perspektywy na 2017 r.

Informacja prasowa. BASF: Znaczny wzrost zysku w drugim kwartale, poprawa perspektyw na 2017 r. Drugi kwartał 2017 r.: Perspektywy na 2017 r. Informacja prasowa BASF: Znaczny wzrost zysku w drugim kwartale, poprawa perspektyw na 2017 r. Drugi kwartał 2017 r.: Sprzedaż: 16,3 mld euro (wzrost o 12%) Zysk (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 9 m-cy 2013 r. DANE RYNKOWE 9 m-cy 2013 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki GK LW BOGDANKA

Wyniki GK LW BOGDANKA Wyniki GK LW BOGDANKA Za 1-3Q2012 7 listopada 2012 r. www.lw.com.pl 1 OSOBY PREZENTUJĄCE Krystyna Borkowska Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych Zbigniew Stopa Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych

Bardziej szczegółowo

15 maja Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za 1Q 2017 roku

15 maja Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za 1Q 2017 roku 15 maja 2017 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za 1Q 2017 roku Grupa ZE PAK SA Podsumowanie 1Q 2017 Kluczowe dane operacyjne i finansowe 1Q 2017 Zmiana r/r Sprzedaż energii elektrycznej (1)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej

Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej Akademia Finansów Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej dr Konrad Prandecki kprand@interia.pl Plan wystąpienia Znaczenie energii we

Bardziej szczegółowo