NA POZIOMIE B1 TEST PRZYK 0 9ADOWY. Za ca 0 0y egzamin mo 0 4esz uzyska punkt w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NA POZIOMIE B1 TEST PRZYK 0 9ADOWY. Za ca 0 0y egzamin mo 0 4esz uzyska 0 4 120 punkt w"

Transkrypt

1 1 3EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z J 0 0ZYKA HINDI NA POZIOMIE B1 TEST PRZYK 0 9ADOWY Za ca 0 0y egzamin mo 0 4esz uzyska punkt w Egzamin trwa 120 minut Do wszystkich cz ci egzaminu do czone s 0 2 instrukcje. Przeczytaj je uwa 0 4nie zanim przyst 0 2pisz do rozwi 0 2zywania zada testowych. INSTRUKCJA TESTOWA Otrzyma 0 0a 0 2/-e 0 2 ksi eczk 0 1 testow 0 2 oraz kart 0 1 odpowiedzi. ROZWI 0 1ZUJ TESTY 1.1 (pytania 1-5), 1.2 ( pytania 6 C 10), 2.1 (pytania 11 C 15), 2.2 (pytania 16 C 20) 2.3 (pytania 21 C 25), 3.1 (pytania ) NA KARCIE ODPOWIEDZI NR. 1 W NAST 0 0PUJ 0 1CY SPOS 0 7B: 1 7 Do ka 0 4dego pytania podane s 0 2 dwie, trzy lub sze odpowiedzi do wyboru, oznaczone literami a, b, c, d, e, f. 1 7 Wybieraj za ka 0 4dym razem jedn 0 2 prawid 0 0ow 0 2 odpowied Mo 0 4esz wykorzystywa 0 4 ksi eczk 0 1 testow 0 2 do zaznaczania odpowiedzi 6 7na brudno. Na kart 0 1 odpowiedzi nanie 0 2 ostateczn 0 2 wersj 0 1, zaznaczaj 0 2c dok 0 0adnie wybran 0 2 przez siebie liter 0 1 obok w 0 0a 0 2ciwego numeru pytania. ROZWI 0 1ZUJ TEST 3.2 (pytania 36-45) ORAZ TEST 4 NA KARCIE ODPOWIEDZI NR. 2 W NAST 0 0PUJ 0 1CY SPOS 0 7B: Wszystkie odpowiedzi wpisuj D 0 9UGOPISEM na karcie odpowiedzi obok w 0 0a 0 2ciwego numeru pytania. Niniejsz 0 2 ksi eczk 0 1 testow 0 2 mo 0 4esz wykorzysta 0 4 do rozwi 0 2zywania testu 6 7na brudno. Test 4 mo 0 4esz napisa na brudno na odwrocie strony tytu 0 0owej lub na pustych stronach ksi eczki testowej. Pisz wyra 0 2nie! Nieczytelne pismo nie b 0 1dzie brane pod uwag 0 1! Pami 0 1taj o takim zaplanowaniu czasu, aby wystarczy 0 0o go na wpisanie wszystkich odpowiedzi na karty odpowiedzi. 1

2 1 3Test 1: Rozumienie ze s 0 0uchu pytania 1 C10 (20 pkt.) 1.1. pytania 1 C5 (10 pkt.) Us 0 0yszysz teraz dwukrotnie fragment audycji radiowej. Odpowiedz na pytania 1 C5, wybieraj 0 2c jedn 0 2 z trzech podanych mo 0 4liwo 0 2ci oznaczonych a, b lub c. Przed wys 0 0uchaniem zapoznaj si 0 1 z tymi pytaniami. Wpisz swoje odpowiedzi na karcie obok w 0 0a 0 2ciwego numeru pytania. 1. 1м5 1р4 1я0 1т5 1я6 1т3 1о1 1т5 1я6 1с0 1я4 1н9 1с0 1п8 1с0 1я4 1р5 1т0... 1ж8 A) 1р5 1с0 1п5 1с2 1я4 1с9 1я6 1с0 1р4 1с0 1п5 1с2 B) 1о6 1с0 1п8 1р1 1я6 1т3 1м0 1н9 1с9 1я2 1с2 1о4 C) 1о6 1с0 1п8 1р1 1я6 1т3 1м0 1н9 1с2 1п6 1с3 1п8 1п8 1я5 1с0 2. 1о6 1я2 1я8 1т3 1о1 1м3 1я0 1п8 1с9 1н9 1с3 1п4 1т5 1п4 1с9 1н9 1с2... 1я4 1с9 1м0 1п6 1с9 1о0 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1п4 1я2 1н5 1н9 1т5 1р4 1с2 1о9 1т3 1р4 1р4 1п8 1я5 1с0 1п8 1с2 1я8 1р1 1р5 1с0 1я4 1т3 1п8 1р4 1н9 1т5 1я6 1с1 1я5 1р5 1т3 1п4 1с0 1р5 1т0 1ж8 A) 1п8 1с0 1н9 B) 1п4 1я6 1ж2 C) 1м4 1л9 1о0 1т3 1м0 3. 1п8 1н3 1р2 1т3 1п7 1н9 1с9 1я4 1с3 1п4 1с0 1я2 1я2 1н9 1н9 1с3 1п4 1т5 1п4 1с9 1н8 1я6 1м7 1р4 1н9 1с9 1я4 1с0 1р4 1я8 1н9 1н9 1с9 1я2 1с2 1о4 1н4 1р4 1с0... 1р5 1т3 1п4 1с0 1р5 1т0 1о6 1т0 1р4 1с0 1я4 1с0 1л9 1н8 1я6 1я2 1о4 1т5 1о4 1с9 1н9 1с9 1я2 1с2 1о4 1р5 1т3 1п4 1с0 1р5 1т0 1ж8 A) 1я6 1я6 1р2 1т5 1п4 1с0 B) 1я4 1п4 1я8 1я2 C) 1я3 1с0 1р1 1п8 1с0 4. 1н4 1р4 1с9 1р5 1т3 1п4 1с0 1р5 1т0 1н9 1т5 1я5 1т3 1м0 1н9 1т5 1я6 1н9 1н9 1с3 1п4 1т5 1п4 1с9 1н9 1т3 1я0 1с0 1я8 1п4 1с4 1я2 1п8 1с0 1п8 1с0... 1р5 1т0 1ж8 A) 1я0 1с0 1о1 1я8 1я0 1п8 B) 1у8 1т0 1я6 1я4 1с3 1я4 1н9 1т5 1я6 1н9 1п8 C) 1р4 1м0 1я3 1р1 2

3 н9 1с3 1п4 1т5 1п4 1с0 1м5 1м0 1р4 1с0 1п8 1н9 1с9 1р4 1с0 1п5 1м5 1р4 1р4 1я8 1н3 1р4 1р5 1о6 1р4 1с9 1о2 1с3 1я8 1р4 1я4 1я8 1о6 1с0 1п4 1с0 1р5 1т0 1н9 1т5 1я5 1т3 1м0 1н9 1т5 1я6 1н9 1р1 1р5 1м5 1м0 1р4 1с0 1п8 1с2 1р1 1т5 1я5 1р1 1р5 1с0 1я6 1н8 1я6 1р5 1с0 1р1 1я3 1с0 1р1 1н9 1т3 1м4 1р4 1с0 1п8 1с2 1р4 1с9... 1р5 1т0 1ж8 A) 1п6 1с9 1о0 1п4 1с0 B) 1р4 1с2 1о0 1п4 1с0 C) 1р4 1с3 1п8 1п4 1с pytania 6 C10 (10 pkt.) Us 0 0yszysz teraz dwukrotnie kr tki fragment wywiadu. Zapoznaj si 0 1 z pytaniami 6 C10 i zdecyduj, kt re informacje s 0 2 PRAWDZIWE (A), a kt re FA 0 9SZYWE (B). Zaznacz swoje odpowiedzi na karcie odpowiedzi. 6. 1п8 1п8 1я8 1т3 1ж2 1я6 1я6 1р5 1я4 1с0 1п8 1с2 1н9 1т3 1м3 1я0 1п8 1с0 1н9 1с0 1я4 1я0 1р4 1м0 1п6 1п8 1р5 1м0 1н9 1т5 1я5 1т3 1м0 1н9 1т5 1я6 1н9 1я5 1р5 1у7 1п4 1я6 1п8 1с0 1н9 1р5 1т0 1ж8 A) prawda B) fa 0 0sz 7. 1я0 1с0 1л9 1о4 1р4 1с0 1я8 1я0 1р5 1я8 1с9 1п8 1п8 1я8 1т3 1ж2 1я6 1я6 1р5 1я4 1с0 1п8 1с2 1н9 1с2 1о9 1т5 1я6 1с9 1п8 1п8 1м0 1о1 1р2 1с3 1я6 1с4 1р5 1с3 1м6 1ж8 A) prawda B) fa 0 0sz 8. 1п8 1п8 1я8 1т3 1ж2 1я6 1я6 1р5 1я4 1с0 1п8 1с2 1п8 1с9 1м3 1я0 1п8 1с9 1я6 1я6 1р2 1т5 1п4 1с9 1п6 1с0 1я6 1т3 1м0 1н9 1т3 1р4 1я2 1н9 1с3 1о5 1я2 1п4 1с0 1я5 1с0 1ж8 A) prawda B) fa 0 0sz 9. 1п4 1с0 1р4 1я8 1я2 1с0 1п8 1н9 1с2 1п7 1я4 1н9 1т5 1я6 1н9 1я5 1т3 1м0 1р4 1с9 1п8 1п8 1я8 1т3 1ж2 1я6 1я6 1р5 1я4 1с0 1п8 1с2 1н9 1т3 1п1 1я6 1п5 1с0 1м5 1р4 1р4 1я8 1н3 1м7 1р4 1п8 1с9 1я0 1с0 1я5 1я8 1о9 1н9 1с0 1н9 1с0 1я4 1о5 1т3 1ж0 1с0 1ж8 A) prawda B) fa 0 0sz 10. 1п8 1п8 1я8 1т3 1ж2 1я6 1я6 1р5 1я4 1с0 1п8 1с2 1я2 1о4 1я0 1п8 1р4 1с9 1р5 1я0 1с0 1я5 1я8 1о9 1я2 1п8 1п8 1с0 1о4 1с0 1р5 1п4 1с2 1п5 1с2 1ж8 A) prawda B) fa 0 0sz 3

4 1 3Test 2: Czytanie pytania 11 C25 (30 pkt.) 2.1. Pytania 11 C15 Przeczytaj kolejne akapity artyku 0 0u oznaczone numerami i dopasuj do nich odpowiednie tytu 0 0y oznaczone literami A-F. Jeden tytu 0 0 jest zb 0 1dny. Sw j wyb r zaznacz na karcie odpowiedzi. 1я2 1я2 1п8 1с0 1п1 1с0 1я5 1о9 1о9 1м0 1о1 1н9 1с9 1р1 1у9 1п8 1н9 1я4 1н9 1я6 1п8 1с9 1н9 1с2 1о9 1о9 1я0 1т5 1р4 1р5 1я4 1с0 1я6 1о9 1п6 1п8 1о4 1я5 1с0 1я4 1с9 1м0 1р5 1я4 1н9 1м6 1н4 1р4 1с2 1я2 1с0 1п4 1с9 1м0 1н9 1я6 1р4 1н9 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1о6 1о6 1п8 1р4 1с9 1р1 1у9 1п8 1м3 1я0 1п8 1с9 1м4 1я0 1н9 1я4 1р5 1т3 1о6 1с0 1н3 1ж8 1н4 1р4 1с0 1н9 1я6 1н9 1с9 1м4 1я0 1п1 1с0 1я5 1о9 1о9 1м0 1о1 1н9 1я6 1п8 1с9 1р4 1с9 1я2 1о4 1р4 1н9 1п4 1с9 1р5 1т0 1м р4 1я4 1п8 1о9 1п4 1н9 1у9 1т3 1я6 1у9 1т3 1я6 1р4 1с9 1р5 1л9 1р4 1п8 1с9 1р4 1с9 1м4 1я0 1у6 1я6 1я2 50 1н9 1т5 1я6 1н9 1я8 1т3 1н9 1т0 1я8 1т3 1я6 1о6 1я8 1с0 1р4 1н9 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1ж8 1н3 1н9 1р1 1я5 1р4 1т5 1н9 1о9 1п6 1п8 1я4 1с9 1м0 8 1я2 1с0 1я6 1р5 1л9 1р4 1п4 1с0 1р5 1т0, 1о6 1я2 1н9 1т5 1я6 1н9 1я2 1о4 1т5 1о4 1с9 1у6 1я6 1я я2 1с0 1я6 1п4 1н9 1р5 1л9 1р4 1р4 1н9 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1ж о2 1я6 1н9 1с2 1р4 1ж2 1с0 1м6 1н9 1я6 1п8 1с9 1я4 1с9 1м0 1н9 1с0 1ж2 1с2 1я2 1р5 1с3 1п4 1м8 1о6 1с0 1о6 1я8 1п4 1с2 1р5 1т0 1ж8 1п4 1т3 1н9 1т5 1я6 1с1 1я6 1я0 1п4 1я8 1с0 1р2 1я6 1я6 1я0 1с0 1п8 1с9 1н9 1с9 1р4 1я8 1н3 1п5 1т3 1ж0 1с2 1я4 1с9 1р5 1п8 1п4 1н9 1я6 1с9 1м0 1ж м4 1я0 1н9 1т3 1о6 1с0 1п8 1п8 1с0 1о4 1с0 1о9 1р5 1н3 1н9 1т5 1я6 1н9 1я4 1р4 1с0 1я8 1с9 1п6 1с0 1я6 1о0 1с0 1п8 1с9 1р4 1с9 1р2 1я6 1я6 1н9 1с0 1я4 1с9 1о9 1с0 1я2 1т1 1р4 1я8 1о6 1т5 1я4 1р8 1п4 1с9 1у9 1р5 1т3 1п4 1с0 1р5 1т0 1ж8 1р4 1я4 1о4 1с0 1н8 1я6 1п6 1с0 1я8 1о4 1с2 1п8 1с2 1у7 1с4 1п8 1я4 1с9 1м0 1р2 1с3 1о1 1я6 1н9 1с9 1р4 1т5 1п4 1я6 1н9 1т3 1я3 1с2 1н9 1я4 1н9 1я6 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1ж н9 1с0 1я6 1я4 1с9 1м0 1я2 1т0 1п0 1п8 1с9 1р4 1с9 1р5 1я4 1я0 1п4 1я8 1с9 1п8 1р5 1м0 1р5 1т3 1м0 1о1 1с9 1ж8 1я8 1с9 1н9 1т5 1я6 1н9 1п8 1я2 1р4 1я5 1с0 1о9 1т5 1я6 1с9 1п8 1р4 1с9 1р4 1ж2 1я6 1н9 1я6 1п8 1с9 1я4 1с9 1м0 1р5 1я4 1н9 1с0 1ж2 1с2 1н9 1т0 1я8 1т3 1я6 1о6 1я8 1с0 1р4 1н9 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1ж8 1м3 1о1 1я6 1м4 1я0 1н9 1т3 1п6 1ж2 1т5 1п4 1я6 1м4 1п8 1с9 1о6 1с0 1п8 1с9 1я4 1с9 1м0 1я2 1р4 1я4 1с9 1м0 1п6 1т3 1о2 1м0 1о9 1с9 1я8 1о1 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1п4 1т3 1я5 1р5 30 1я4 1с2 1я8 1р4 1с0 1м5 1н9 1т5 1я6 1н9 1я8 1о4 1я8 1с0 1п8 1с9 1н9 1с9 1я2 1я6 1с0 1я2 1я6 1р5 1т0 1ж р5 1т1 1я6 1я6 1н9 1т5 1я6 1ж2 1я8 1т5 1я4 1п6 1с9 1о0 1п4 1с9 1р4 1я4 1я5 1н3 1н9 1н8 1р4 1п4 1р1 1я5 1р4 1т5 1н9 1у6 1я6 1я н9 1т5 1я6 1н9 1я8 1т3 1н9 1т0 1я8 1т3 1я6 1о6 1я8 1с0 1п4 1с0 1р5 1т0 1ж8 1м5 1р4 1н9 1с2 1р1 1о6 1р5 1я5 1р5 1р5 1т0 1н9 1т5 1я6 1н9 1о6 1я2 1р5 1я4 1н9 1т5 1я6 1н9 1р4 1с2 1п1 1я6 1с0 1р1 1п8 1с9 1п6 1с5 1р2 1т5 1я5 1р4 1с9 1о2 1я2 1я6 1с0 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1п4 1т3 1н3 1п1 1т5 1я6 1с2 1п8 1с9 1р4 1я8 1п8 1р5 1с0 1я4 1т3 1п8 1р4 1с9 1о9 1п6 1я8 1н9 1с2 1п7 1ж0 1н9 1п8 1с9 1м0 1п4 1с9 1у9 1р5 1т3 1о6 1с0 1п4 1с2 1р5 1т0 1м0 1ж8 A) 1я4 1р4 1с0 1я8 1с9 1п6 1с0 1я6 1о0 1с0 1п8 1с0 B) 1я0 1о6 1я8 1я8 1н9 1о9 1т5 1я6 1с0 1м0 1р4 1я0 1т3 1о9 1с0 1н9 1с0 1м5 1р4 1т5 1п4 1с9 1я4 1с0 1я8 C) 1я2 1с2 1я4 1с0 1я6 1р4 1с9 1р4 1м0 1я2 1м0 1п7 D) 1п1 1я6 1с0 1р1 1п8 1с2 1н9 1т5 1я6 1с1 1я8 1т5 1я4 1с9 1м0 1п6 1с9 1о0 1п8 1с0 E) 1р5 1л9 1р4 1п8 1с0 4

5 1 3F) 1о2 1я6 1с9 1я8 1с4 1н9 1с0 1я Pytania 16 C20 Przeczytaj kr tki artyku 0 0 i odpowiedz na pytania, wybieraj 0 2c w 0 0a 0 2ciw 0 2 odpowied 0 2 spo 0 2r d trzech podanych mo 0 4liwo 0 2ci. Sw j wyb r zaznacz na karcie odpowiedzi. 1у7 1п4 1т5 1я4 1р5 1с3 1м4 1я0 1т5 1я6 1с9 1я4 1я0 1п4 1т5 1я6 1н9 1с0 1у9 1я4 1с0 1п8 1с0 1я0 1р5 1я8 1с9 1я8 1т3 1о1 1я0 1т5 1я6 1с9 1я4 1я0 1п4 1т5 1я6 1н9 1с9 1у9 1я6 1я6 1н3 1н3 1н9 1п6 1с4 1р4 1я6 1с9 1р4 1с9 1я0 1т5 1я5 1с0 1я6 1н9 1я6 1п8 1с9 1н9 1с2 1я2 1с0 1п4 1н9 1р5 1с0 1н9 1я6 1п4 1с9 1п5 1с9 1ж8 1я8 1с9 1н9 1т5 1я6 1н9 1п8 1м4 1о6 1н9 1я8 1я4 1т0 1р4 1с9 1о6 1о6 1м0 1о1 1н4 1я0 1н9 1с9 1у9 1я4 1с0 1п8 1с9 1я4 1с9 1м0 1я8 1т3 1о1 1я8 1р1 1я8 1с9 1о9 1р4 1с0 1н9 1т3 1я3 1с4 1я8 1с9 1ж8 1м3 1я2 1п4 1т3 1я4 1т3 1я2 1с0 1м5 1я8 1я5 1с0 1н9 1м0 1я0 1т5 1я5 1с4 1о9 1я6 1н9 1с9 1у9 1я6 1я6 1н3 1я2 1ж0 1с2 1м4 1р4 1с0 1п8 1с2 1р4 1с9 ' 1м4 1м6 1я8 1р1 1я5 1с4' 1н9 1с9 1я4 1т0 1р4 1с9 1о6 1я3 1с9 1о6 1с9 1о6 1с0 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1ж8 1я5 1с9 1п8 1н3 1п4 1я6 1у6 1с9 1я2 1с9 1р5 1п6 1р4 1с3 1р1 1р1 1п7 1с0 1о6 1п8 1н9 1у9 1я6 1с4 1я6 1р5 1т0 1м0, 1я0 1я6 1м7 1п8 1я4 1с9 1м0 1я0 1с3 1я6 1с0 1п8 1с9 1я0 1т5 1я6 1с9 1я4 1я0 1п4 1т5 1я6 1н9 1с2 1я2 1с0 1п4 1п8 1р5 1м0 1р5 1т3 1п4 1с2 1ж8 1я0 1т5 1я6 1с9 1я4 1я0 1п4 1т5 1я6 1н9 1с0 1м5 1п4 1п8 1с0 1о6 1с0 1п6 1с4 1п5 1с0 1н9 1т5 1я6 1н9 1н9 1с0 1ж2 1с2 1н9 1т5 1я6 1ж2 1я8 1т5 1я4 1т3 1м0 1я4 1с9 1м0 1м5 1р4 1н9 1с9 1я2 1с0 1я6 1с9 1я4 1с9 1м0 1о1 1с0 1п8 1с9 1я3 1с2 1п5 1с9 1о6 1т0 1р4 1с9 ' 1р4 1я8 1о0 1с9 1о6 1т3 1у7 1п4 1п4 1с3 1о7 1с9', ' 1я4 1т0 1м0 1п8 1с9 1у7 1п4 1я4 1р5 1я2 1с4 1я2 1н9 1с9 1п8 1с0 1я4 1р4 1я8 1о0 1с0', ' 1я0 1т5 1я5 1с0 1я6 1н9 1с9 1н9 1с0 1у8 1у9 1я0 1с9, 1о9 1п6 1я8 1н9 1с2 1у6 1я8 1я4 1р4 1с9' 1о6 1т3 1м4 1о6 1я3 1с2 1о6 1р1 1с0 1п8 1о9 1п6 1я8 1т3 1м0 1н9 1с2 1п7 1ж0 1н9 1п8 1с9 1м0 1я2 1п2 1с0 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1ж8 1н9 1м6 1н9 1т5 1я6 1ж2 1я8 1т5 1я4 1т3 1м0 1я4 1с9 1м0 1я0 1т5 1я6 1с9 1я4 1я0 1п4 1т5 1я6 1р4 1я8 1о0 1п8 1с9, 1с1 1с0 1ж0 1п8 1с9 1н8 1я6 1м5 1р4 1с9 1о9 1п6 1я8 1я6 1с3 1я2 1с0 1н8 1я6 1о6 1с0 1п8 1с9 1я4 1п8 1п4 1н9 1я0 1р5 1с3 1л9 1о4 1с0 1п8 1с9 1н9 1с2 1я4 1с3 1о6 1р2 1т5 1н9 1я8 1т3 1м0 1н9 1с9 1р4 1с2 1п8 1р5 1т0 1м0 1ж8 1р4 1я4 1я5 1н9 1с9 1р4 1с0 1п5 1я0 1т5 1я5 1с0 1я6 1н9 1т3 1я0 1т5 1я6 1н9 1о9 1н9 1я6 1п8 1с9 1н9 1с9 1п4 1я6 1у6 1с9 1я2 1п6 1я8 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0, 1я0 1я6 1я0 1т5 1я5 1с0 1я6 1п4 1т3 1м3 1я4 1я6 1р5 1т3 1п4 1с0 1р5 1т0 1ж я4 1т0 1р4 1с9 1о6 1о6 1м0 1о1 1н4 1я0 1н9 1с9 1у9 1я4 1с0 1п8 1с9 1я4 1с9 1м0 1я8 1т3 1о1 A) 1я0 1т5 1я6 1с9 1я4 1я0 1п4 1т5 1я6 1н9 1с9 1у9 1я6 1я6 1н3 1я0 1т5 1я5 1с0 1я6 1о9 1п6 1о0 1с0 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1ж8 B) 1я0 1т5 1я6 1с9 1я4 1я0 1п4 1т5 1я6 1п8 1р5 1м0 1р4 1я8 1о0 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1ж8 C) 1я0 1т5 1я5 1с0 1я6 1н9 1т3 1я2 1я2 1я8 1н9 1с3 1я8 1я3 1с4 1я8 1с9 1ж я4 1т3 1я2 1с0 1м5 1я8 1я5 1с0 1н9 1м0 1я0 1т5 1я5 1с4 1о9 1я6 1н9 1с9 1у9 1я6 1я6 1н3 1у7 1я2 1я6 1я3 1с9 1о6 1п8 1с0 A) 1я8 1с9 1о0 1н9 1н9 1т3 1п8 1р5 1м0 1м4 1п4 1с0 1ж8 B) 1у9 1т5 1я5 1с0 1п6 1с0 1я4 1с3 1о6 1р2 1т5 1н9 1я8 1р5 1т0 1ж8 C) 1р4 1с3 1р1 1р1 1п7 1с0 1о6 1п8 1н9 1р5 1т3 1п4 1с0 1р5 1т0 1ж я0 1т5 1я6 1с9 1я4 1я0 1п4 1т5 1я6 1н9 1с9 1о1 1с0 1п8 1с9 5

6 1 3A) 1р4 1р4 1ж2 1с0 1я2 1с4 1п2 1с9 1я8 1т3 1о1 1о6 1с0 1п8 1п4 1с9 1п5 1с9 1н8 1я6 1м4 1о6 1н9 1я8 1я4 1р5 1п4 1т5 1п4 1т5 1р1 1я0 1с4 1я6 1т5 1с0 1п8 1р5 1м0 1р5 1т0 1м0 1ж8 B) 1р4 1с3 1п8 1п8 1с9 1р4 1с9 1п8 1р4 1р4 1ж2 1с0 1я2 1с4 1п2 1т3 1м0 1н9 1с9 1я2 1о6 1я8 1т5 1н9 1о6 1р1 1с0 1п8 1я8 1т3 1о1 1т3 1м0 1н9 1с9 1о9 1п6 1я8 1я3 1с2 1п4 1с9 1у9 1п7 1ж0 1н9 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1ж8 C) 1я3 1с0 1я6 1п4 1с2 1я5 1н9 1т5 1я6 1ж2 1я8 1т5 1я4 1т3 1м0 1я4 1с9 1м0 1п8 1р5 1м0 1р4 1я4 1я8 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1н9 1т5 1я5 1т3 1м0 1н9 1т5 1я6 1н9 1я8 1т3 1н9 1р1 1я0 1т5 1я6 1я5 1п8 1р5 1м0 1р5 1т0 1м0 1ж8 19. ' 1р4 1я8 1о0 1с9 1о6 1т3 1у7 1п4 1п4 1с3 1о7 1с9', ' 1я4 1т0 1м0 1п8 1с9 1у7 1п4 1я4 1р5 1я2 1с4 1я2 1н9 1с9 1п8 1с0 1я4 1р4 1я8 1о0 1с0', ' 1я0 1т5 1я5 1с0 1я6 1н9 1с9 1н9 1с0 1у8 1у9 1я0 1с9 1н8 1я6 1о9 1п6 1я8 1н9 1с2 1у6 1я8 1я4 1р4 1с9' A) 1н9 1т5 1я6 1ж2 1я8 1т5 1я4 1с2 1о1 1с0 1п8 1с9 1р5 1т0 1м0 1ж8 B) 1н9 1т5 1я6 1ж2 1я8 1т5 1я4 1т3 1м0 1н9 1с9 1п8 1с0 1я4 1р5 1т0 1м0 1ж8 C) 1н9 1т5 1я6 1н9 1п4 1с0 1я2 1т3 1м0 1н9 1с9 1п8 1с0 1я4 1р5 1т0 1м0 1ж н9 1м6 1н9 1т5 1я6 1ж2 1я8 1т5 1я4 1т3 1м0 1я4 1с9 1м0 1я0 1т5 1я6 1с9 1я4 1я0 1п4 1т5 1я6 1р4 1я8 1о0 1п8 1с9, 1с1 1с0 1ж0 1п8 1с9 1н8 1я6 1м5 1р4 1с9 1о9 1п6 1я8 1я6 1с3 1я2 1с0 1н8 1я6 1о6 1с0 1п8 1с9 1я4 1п8 1п4 1н9 1я0 1р5 1с3 1л9 1о4 1с0 1п8 1с9 1н9 1с2 1я4 1с3 1о6 1р2 1т5 1н9 1я8 1т3 1м0 1н9 1с9 1р4 1с2 1п8 1р5 1т0 1м0 1н9 1с0 1я4 1п4 1я8 1я2 1р5 1т0 1н9 1т5 1я6 1н9 A) 1я0 1п4 1т5 1я6 1я0 1п2 1п8 1с9 1н9 1с9 1п4 1с3 1я6 1м0 1п4 1я2 1с0 1п6 1м7 1р4 1с9 1с1 1с0 1ж0 1п8 1с0 1о4 1с0 1о9 1р5 1н3 1ж8 B) 1я0 1с3 1я6 1с0 1п8 1с2 1н9 1т5 1я6 1ж2 1я8 1т5 1я4 1т3 1м0 1я4 1с9 1м0 1я8 1ж0 1н9 1с2 1я8 1ж0 1н9 1с9 1р4 1с9 1я0 1п4 1т5 1я6 1я4 1с0 1л9 1о1 1п4 1с2 1п5 1с2 1ж8 C) 1я5 1р5 1р4 1я2 1н9 1с3 1о5 1н9 1м6 1н9 1т5 1я6 1ж2 1я8 1т5 1я4 1т3 1м0 1я4 1с9 1м0 1о9 1п6 1о0 1с0 1я5 1с0 1о1 1я5 1с0 1ж pytania 21 C25 Przeczytaj uwa 0 4nie poni 0 4szy list i zdecyduj, czy stwierdzenia go dotycz 0 2ce s 0 2 prawdziwe (A), fa 0 0szywe (B) lub brak informacji w tek 0 2cie (C). Sw j wyb r zaznacz na karcie odpowiedzi. 1р1 1я0 1т5 1я6 1я5 1я6 1я4 1с9 1р2, 1п8 1я4 1р4 1т5 1п4 1с9 1ж8 1я4 1с3 1о7 1с9 1п4 1с3 1я4 1т5 1р5 1с0 1я6 1с0 1я0 1п4 1т5 1я6 1м4 1о6 1р5 1р4 1я4 1я8 1с0 1ж8 1я4 1т0 1м0 1я2 1р5 1с3 1п4 1у7 1с3 1р2 1р5 1с4 1л9 1н9 1т5 1я6 1н9 1п4 1с3 1я4 1р4 1я2 1я8 1т3 1о1 1н9 1с3 1р2 1я8 1р5 1т0 1м0 1ж8 1у7 1с0 1р4 1н9 1я6 1я5 1р5 1о6 1с0 1п8 1п4 1с9 1р5 1с3 1н3 1н9 1т5 1я6 1н9 1п4 1с3 1я4 1т5 1р5 1с0 1я6 1с9 1р1 1я0 1п4 1с0 1о6 1с2 1н9 1с0 1ж2 1с2 1я8 1м0 1я2 1с2 1я2 1с2 1я4 1с0 1я6 1н9 1с9 1я2 1с0 1п6 1п0 1с2 1н9 1р5 1с3 1н3 1ж8 1п4 1с3 1я4 1р4 1я2 1я8 1т3 1о1 1т3 1м0 1н9 1т3 1м7 1п8 1н9 1с0 1у9 1т5 1я5 1с0 1п6 1с0 1п7 1т5 1я5 1с0 1п8 1я6 1о0 1п8 1с0 1о4 1с0 1о9 1р5 1н3 1ж8 1я5 1р5 1о6 1с0 1п8 1н9 1я6 1я4 1с3 1о7 1с9 1я2 1р5 1с3 1п4 1я0 1т5 1я6 1р4 1п8 1т5 1п8 1п4 1с0 1р5 1с3 1м6 1н9 1т5 1я6 1н9 1п4 1с3 1я4 1р4 1я3 1с2 1я0 1я6 1н9 1т5 1р3 1с0 1н7 1м0 1я4 1с9 1м0 1р4 1с1 1я8 1р5 1с3 1н3 1ж8 1п4 1с3 1я4 1п8 1с9 1я2 1р5 1с3 1п4 1я4 1с9 1р5 1п8 1п4 1н9 1с2 1п5 1с2 1н8 1я6 1п4 1с3 1я4 1т5 1р5 1с9 1м0 1м7 1р4 1н9 1с0 1с1 1я8 1р4 1я4 1я8 1с0 1ж8 1я5 1с0 1п6 1р5 1т0 1м3 1л9 1о1 1т5 1я6 1с9 1у9 1с2 1я4 1с9 1м0 1ж2 1с9 1я8 1р5 1т3 1п8 1с9 6

7 1 3 1р4 1с9 1п8 1п4 1я4 1т5 1р5 1с9 1м0 1н9 1т5 1я6 1н9 1п4 1п8 1с0 1п1 1я6 1п5 1с0? 1н9 1т5 1я5 1с0 1п4 1с3 1я4 1п8 1с9 1м3 1я0 1п8 1с9 1п6 1т3 1р4 1т5 1п4 1т3 1м0 1н9 1т3 1я0 1с0 1о9 1с2 1п6? 1н9 1т5 1я5 1с0 1п4 1с3 1я4 1п8 1с9 1р4 1т3 1о4 1с0 1н9 1т5 1я6 1н9 1м3 1я2 1м4 1о1 1с9 1н9 1т5 1я5 1с0 1р5 1т3 1о1 1с0? 1н9 1т3 1м6 1п8 1н9 1т3 1м6 1п8 1т4 1н9 1я6 1у9 1я6 1с4 1я6 1р4 1я4 1я8 1с9 1о1 1с2 1я8 1с9 1н9 1т5 1я6 1н9 1п8 1я4 1т0 1м0 1р4 1т3 1о4 1п4 1с0 1р5 1с4 1л9 1н9 1т5 1я6 1н9 1м5 1п4 1п8 1с9 1м3 1о4 1т5 1о5 1с9 1о5 1с0 1п4 1т5 1я6 1н9 1т3 1я0 1п2 1с0 1м6 1п8 1р5 1м0 1о5 1т3 1ж0 1п8 1с2 1о4 1с0 1о9 1р5 1н3 1ж8 1я4 1т0 1м0 1п8 1с9 1н3 1н9 1п8 1м6 1о1 1с0 1ж0 1с2 1у7 1я6 1п6 1р5 1т0 1н9 1т5 1я5 1т3 1м0 1н9 1т5 1я6 1н9 1я0 1с3 1я6 1с0 1п8 1с2 1р1 1с0 1я8 1у7 1я6 1с0 1я2 1р5 1т3 1о1 1м6 1п5 1с2 1ж8 1о6 1я2 1я4 1с9 1я6 1с9 1я0 1с0 1р4 1м4 1н7 1о1 1с9 1п4 1я2 1я4 1т0 1м0 1п4 1с3 1я4 1н9 1т3 1о4 1я8 1с0 1п8 1с9 1п6 1с4 1л9 1о1 1с0 1ж8 1я5 1р5 1с0 1л9 1р4 1я2 1п0 1с2 1н9 1р5 1т0 1м0 1н8 1я6 1я2 1с9 1р4 1я2 1т5 1я6 1с2 1р4 1с9 1п4 1с3 1я4 1т5 1р5 1с0 1я6 1с0 1м5 1м0 1п4 1у9 1с0 1я6 1н9 1я6 1я6 1р5 1с9 1р5 1т0 1м0 1ж8 1м4 1п8 1с9 1р4 1с9 1я0 1р5 1я8 1с9 1у9 1я6 1с4 1я6 1ж2 1т3 1п8 1н9 1я6 1п8 1с0 1ж8 1п4 1я2 1р5 1я4 1р4 1с0 1я6 1п4 1т0 1я5 1с0 1я6 1н9 1я6 1я0 1с0 1н3 1л9 1о1 1с9 1н8 1я6 1п4 1с3 1я4 1т5 1р5 1с0 1я6 1с0 1я0 1р4 1м0 1п6 1п6 1с0 1о0 1с0 1п8 1с0 1я2 1п8 1с0 1я5 1с0 1о6 1с0 1н3 1о1 1с0 1ж8 1п4 1с3 1я4 1т5 1р5 1с0 1я6 1с0, 1р1 1р1 1п8 1т3 1п я6 1я4 1с9 1р2 1н9 1с9 1р1 1я0 1п4 1с0 1о6 1с2 1м3 1я3 1с2 1п4 1н9 1я2 1с2 1я4 1с0 1я6 1р5 1т0 1м0 1ж8 (A) prawda / (B) fa 0 0sz / (C) brak informacji 22. 1я6 1я4 1с9 1р2 1м3 1л9 1о1 1т5 1я6 1с9 1у9 1с2 1н9 1с2 1я0 1я6 1н9 1т5 1р3 1с0 1я4 1с9 1м0 1ж2 1с9 1я8 1р5 1с3 1м4 1ж8 (A) prawda / (B) fa 0 0sz / (C) brak informacji 23. 1я6 1я4 1с9 1р2 1н9 1т3 1м3 1я0 1п8 1с2 1я0 1п2 1с0 1м6 1м4 1о1 1с9 1н9 1я6 1п8 1с2 1о4 1с0 1о9 1р5 1н3 1ж8 (A) prawda / (B) fa 0 0sz / (C) brak informacji 24. 1р1 1р1 1п8 1т3 1п6 1м3 1я0 1п8 1с2 1я0 1п4 1т5 1п8 1с2 1н9 1с9 1я2 1с0 1я6 1с9 1я4 1с9 1м0 1р4 1я8 1о0 1я6 1р5 1с0 1р5 1т0 1ж8 (A) prawda / (B) fa 0 0sz / (C) brak informacji 25. 1р1 1р1 1п8 1т3 1п6 1н9 1с0 1я0 1я6 1я6 1р1 1с0 1я6 1я6 1я4 1с9 1р2 1р4 1с9 1р4 1я4 1я8 1п8 1с0 1о4 1с0 1р5 1п4 1с0 1р5 1т0 1ж8 (A) prawda / (B) fa 0 0sz / (C) brak informacji 7

8 1 3Test 3: U 0 4ycie j 0 1zyka pytania 26 C45 (30 pkt.) 3.1. Pytania 26 C35 (10 pkt.) Przeczytaj uwa 0 4nie poni 0 4szy tekst, a nast 0 1pnie uzupe 0 0nij brakuj 0 2ce miejsca wybieraj 0 2c za ka 0 4dym razem jedn 0 2 z trzech mo 0 4liwo 0 2ci (A, B, C) podanych pod tekstem. Na karcie odpowiedzi zaznacz liter 0 1 odpowiadaj 0 2c 0 2 wybranej przez ciebie mo 0 4liwo 0 2ci obok w 0 0a 0 2ciwego numeru pytania. 1м0 1м0 1м0 1м0 1я3 1с0 1я6 1п4 1с2 1я5 1я0 1я6 1я6 1р1 1с0 1я6 1я0 1я6 1я6 1р1 1с0 1я6 1я4 1с9 1м0 1я2 1с9 1о9 1с9 1н8 1я6 1я2 1с9 1о9 1н9 1т3 1я2 1я6 1с0 1я2 1я6 (26)... 1о4 1с0 1о9 1р5 1н3 1ж8 1м7 1п8 1я4 1с9 1м0 1н9 1т3 1м6 1ж2 1н9 1с0 1п8 1р5 1н9 1я6 1п8 1с0 1о4 1с0 1о9 1р5 1н3 1я8 1с9 1н9 1т5 1я6 1н9 1п8 1я3 1с0 1я6 1п4 1я4 1с9 1м0 1н9 1м6 1я8 1т3 1о1 1я5 1р5 1п8 1р5 1н9 1я6 1я0 1с0 1п4 1с9 1ж8 1р1 1с9 1я2 1с9 1о9 1с9 1н9 1т3 1я2 1с9 1о9 1р4 1с9 1у9 1т5 1я5 1с0 1п6 1с0 1я4 1р5 1п4 1т5 1п4 1т5 1р1 (27)... 1н8 1я6 1м5 1р4 1р4 1я8 1н3 1я8 1ж0 1н9 1т5 1я6 1н9 1я5 1с0 1л9 1м3 1я0 1п8 1с9 1м4 1я0 1н9 1т3 1н9 1я4 1р4 1я4 1о7 1п8 1с9 (28)... 1р5 1т0 1м0 1ж8 1м5 1р4 1я4 1с0 1п8 1р4 1р4 1н9 1п4 1с0 1н9 1с9 1н9 1с0 1я6 1я6 1т5 1я8 1ж0 1н9 1с9 1м4 1р4 1с0 1п8 1с2 1р4 1с9 1я2 1я2 1о1 1ж0 1р4 1н9 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1н8 1я6 1я8 1ж0 1н9 1т5 1я6 1н9 1я5 1т3 1м0 1н9 1т3 1я2 1р5 1с3 1п4 1я0 1я6 1с9 1р2 1с0 1п8 1п8 1я5 1с0 1л9 1р4 1р5 1п8 1с2 (29)... 1р5 1т0 1м0 1ж8 1м3 1я2 1я3 1с2 1о1 1с0 1л9 1р1 1т3 1м0 1я4 1с9 1м0 1н9 1м6 (30)... 1м3 1я0 1п8 1с2 1я2 1с9 1о9 1о9 1я5 1т3 1м0 1н9 1т3 1я0 1п2 1п8 1с9 1п8 1р5 1п6 1с9 1п4 1с9 1н8 1я6 1м7 1п8 1р4 1с9 1о2 1я6 1я4 1с9 1м0 1н9 1с0 1я4 1н9 1я6 1п4 1с9 1я6 1р5 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1ж8 1н9 1т5 1я6 1с1 1я6 1я8 1ж0 1н9 1т5 1я6 1н9 1я5 1т3 1м0 1н9 1т3 1м3 1н9 1т5 1р4 1я6 1н3 1н9 1м3 1о6 1п8 1я2 1с2 1м4 1п6 1я4 1с2 1р4 1с9 1р2 1с0 1п6 1н9 1я6 1п8 1с2 1я0 1ж0 1п4 1с2 1р5 1т0 1н8 1я6 1р4 1р4 1с3 1я6 1с0 1я8 1я4 1с9 1м0 (31)... 1я6 1р5 1п8 1с0 1р5 1т3 1п4 1с0 1р5 1т0 1ж8 1м3 1н9 1т5 1р4 1я6 1р4 1р4 1с3 1я6 1с0 1я8 (32)... 1я8 1ж0 1н9 1с2 1н9 1с9 1я0 1я6 1я6 1р1 1с0 1я6 1р4 1с9 1п6 1р5 1с9 1у9 (33)... 1ж8 1п4 1я2 1я8 1ж0 1н9 1с2 1н9 1с2 (34)... 1я2 1р5 1с3 1п4 1я4 1с3 1о6 1р2 1т5 1н9 1я8 1р5 1т3 1о6 1с0 1п4 1с2 1р5 1т0 1ж8 1п6 1р5 1с9 1у9 1н9 1с2 1р1 1о6 1р5 1р4 1с9 1я3 1с0 1я6 1п4 1я4 1с9 1м0 1я2 1р5 1с3 1п4 1я8 1ж0 1н9 1т5 1я6 1н9 1я5 1с0 1л9 1я4 1я6 1о6 1с0 1п4 1с2 1р5 1т0 1м0 1ж я4 1с9 1м0 1я4 1о9 1р5 1я8 1с0 1н7 1м0 1н9 1с2 1я6 1н9 1т5 1р3 1с0 1н9 1с9 1р4 1я8 1н3 1н3 1н9 1п8 1я5 1с0 1у6 1с0 1п8 1с4 1п8 1о4 1я8 1с0 1ж8 1н9 1т5 1я6 1с1 1я6 1я3 1с2 1р4 1я3 1с2 1я8 1ж0 1н9 1т5 1я6 1н9 1я5 1т3 1м0 1н9 1т3 1р4 1я4 1я5 1я0 1я6 1я4 1п6 1п6 1п8 1р5 (35)... 1ж8 A B C 26. 1о6 1с0 1п8 1п8 1с0 1я4 1с0 1п8 1п8 1с0 1я3 1с4 1я8 1п8 1с о9 1п6 1я5 1с0 1н9 1я6 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1п6 1т3 1о1 1с9 1о9 1п6 1я5 1с н9 1я6 1п4 1с2 1р4 1т3 1о4 1п4 1с2 1я8 1о1 1п4 1с я8 1о1 1п4 1с2 1я8 1с9 1п8 1с0 1я0 1ж0 1п4 1с я3 1с0 1м6-1я2 1р5 1п8 1я4 1с0 1л9-1я2 1с0 1я0 1п6 1с0 1п6 1с0-1п6 1с0 1п м4 1п8 1с9 1п8 1п8 1н9 1я8 1н9 1я6 1о6 1с0 1н9 1я р1 1с0 1я8 1с9 1я8 1т3 1о1 1я0 1п8 1п р4 1я4 1я8 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1я4 1с0 1л9 1о1 1п4 1с9 1я6 1р5 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1п6 1с9 1п4 1с9 1р5 1т0 1м п4 1я2 1с2 1я5 1п4 1м4 1р2 1с0 1о6 1у9 1м0 1п6 1о1 1с я8 1с9 1о6 1с0 1п4 1с2 1р5 1т3 1п4 1с2 1р4 1я4 1я8 1п4 1с2 8

9 Pytania (20 pkt.) Przeczytaj uwa 0 4nie poni 0 4szy tekst i uzupe 0 0nij ka 0 4d 0 2 luk 0 1 jednym s 0 0owem. Wpisz te s 0 0owa na karcie odpowiedzi. 1н3 1н9 1м3 1о6 1с2 1я2-1р4 1с0 1о9 1п6 1п8 1н3 1н9 1о9 1п6 1п8 1я4 1с3 1о7 1с9 1м5 1п4 1п8 1с2 1я3 1с4 1о0 1я8 1о1 1с2 1п5 1с2 1н9 1т5 1я6 1н9 1я4 1т0 1м0 1п8 1с9 1я2 1с0 1р4 1с2 1о4 1с0 1р1 1я8 1о0 1с0 (36)... 1ж8 1п5 1т3 1ж0 1с2 1п6 1с9 1я6 1я2 1с0 1п6 1я4 1с9 1я6 1п4 1я2 1с2 1я5 1п4 1у7 1я6 1с0 1я2 1р5 1т3 (37)... 1ж8 1я0 1с9 1о9 1я4 1с9 1м0 1п6 1п6 1с0 1р5 1т3 1п8 1с9 (38)... 1ж8 1я4 1т0 1м0 1ж2 1т4 1я6 1п8 1п1 1с0 1н9 1т5 1о9 1я6 1н9 1с9 1я0 1с0 1р4 1о1 1я5 1с0 1ж8 1п1 1с0 1н9 1т5 1о9 1я6 1п8 1с9 1я4 1с9 1я6 1о6 1с0 1л9 1о4 1р2 1с3 1я6 1с4 (39)... 1ж8 1о6 1я2 1м7 1р4 1п8 1с9 1я4 1с9 1я6 1с0 1я0 1с9 1о9 1п6 1я2 1с0 1я5 1с0 1п4 1я2 1я4 1т0 1м0 1п6 1п6 1с0 1н9 1с9 1н9 1с0 1я6 1я6 1т5 1о4 1о4 1я8 1т5 1я8 1с0 1м7 1п0 1с0 1ж8 1п5 1т3 1ж0 1с2 1п6 1с9 1я6 (40)... 1я4 1с3 1о7 1с9 1м7 1я8 1о9 1р5 1т3 1о1 1м6 1н8 1я6 1я4 1с9 1я6 1п4 1я2 1с2 1я5 1п4 1я2 1с9 1р5 1п4 1я6 1р5 1т3 1п8 1с9 1я8 1о1 1с2 1ж8 1п1 1с0 1н9 1т5 1о9 1я6 1п8 1с9 1я4 1с3 1о7 1с9 1п6 1р1 1с0 1п6 1с9 1п6 1н8 1я6 1я2 1п4 1с0 1о9 1п6 1я5 1с0 1н9 1т5 1я6 1н9 1я4 1т0 1м0 1н9 1т5 1я6 1с1 1я6 1р4 1с9 1н9 1т3 1м6 1я2 1с0 1р4 1с2 1о4 1с2 1у9 1п8 (41)... 1ж8 1я4 1т0 1м0 (42)... 1р4 1т3 1о4 1с0: 1м3 1я6 1с9 1я2 1с0 1я0 1я6 1с9! 1я3 1с4 1о0 1н9 1с2 1р1 1о6 1р5 1р4 1с9 1я4 1т0 1м0 1п8 1с9 1н9 1т5 1я5 1с0 1я2 1с9 1р1 1н9 1с4 1ж2 1с2 1н9 1с2! 1я5 1р5 1р4 1т3 1о4 1п4 1с9 1р5 1с3 1н3 1я4 1т0 1м0 1о2 1я6 1о1 1я5 1с0 1ж8 1о2 1я6 1я0 1р5 1с3 1л9 1п4 1с9 1р5 1я4 1т0 1м0 1п8 1с9 1н3 1н9 1п6 1т3 1р4 1т5 1п4 1н9 1т3 1ж2 1т3 1п8 (43)... 1ж8 1м7 1р4 1п8 1с9 1ж2 1т3 1п8 1м7 1п0 1с0 1н9 1я6 1я4 1с3 1о7 (44)... 1я0 1с4 1о5 1с0: 1я5 1с0 1я6, 1н9 1я5 1с0 1п4 1с3 1я4 1я3 1с4 1я8 1о1 1н3 1н9 1т5 1я6 1н9 1м4 1о6 1я6 1я4 1с9 1р2 1н9 1с9 1о6 1п8 1т5 1я4-1о9 1п6 1п8 1н9 1с2 1я0 1с0 1о9 1с2 1р5 1т0? 1р5 1я4 1я5 1р5 1с0 1л9 1н9 1я2 1р4 1с9 (45)... 1м5 1м0 1п4 1у9 1с0 1я6 1н9 1я6 1я6 1р5 1с9 1р5 1т0 1м0 1ж8 Test 4: Pisanie 40 pkt. W tej cz ci musisz wykona 0 4 OBA zadania. Napisz oba teksty na karcie odpowiedzi w oznaczonym miejscu Napisz w li 0 2cie do przyjaci 0 0ki b 0 2d 0 2 przyjaciela swoje wra 0 4enia z imprezy urodzinowej kolegi/kole 0 4anki. Napisz sw j tekst w ok. 70 C80 s 0 0owach na karcie odpowiedzi w oznaczonym miejscu Wyje 0 4d 0 4asz na weekend i prosisz s 0 2siada o zaopiekowanie si 0 1 mieszkaniem i psem. Napisz kr tk 0 2 instrukcj 0 1. Napisz sw j tekst w ok. 70 C80 s 0 0owach na karcie odpowiedzi w oznaczonym miejscu. 9

10 1 3TEKST DLA EGZAMINATOR 0 7W DO TEKSTU м3 1о1 1я6 1м4 1я0 1н9 1с0 1я2 1о4 1т5 1о4 1с0 1о2 1я6 1я4 1с9 1м0 1н9 1с3 1п4 1т5 1п4 1с9 1н9 1т3 1я6 1о0 1п8 1с0 1о4 1с0 1р5 1п4 1с0 1р5 1т0 1п4 1т3 1м4 1я0 1н9 1т3 1м4 1о6 1н9 1с0 1я0 1т5 1я6 1т3 1о1 1т5 1я6 1с0 1я4 1о6 1с0 1п8 1р1 1я6 1т3 1м0 1н9 1с9 1я2 1с2 1о4 1п7 1т5 1я5 1с0 1п8 1р4 1с9 1р4 1с3 1п8 1п8 1с0 1о4 1с0 1о9 1р5 1н3 1ж8 1м3 1о1 1я6 1м4 1я0 1п8 1н9 1р5 1н9 1я6 1я2 1я2 1п8 1с0 1р4 1т3 1о4 1с9-1р4 1я4 1о7 1с9 1я2 1о4 1т5 1о4 1с9 1н9 1с2 1я2 1с0 1п4 1я2 1с0 1я6 1я2 1с0 1я6 1о9 1с0 1я8 1п6 1с9 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1п4 1т3 1р2 1с0 1я5 1п6 1м4 1я0 1у8 1я8 1п4 1р5 1т0 1м0 1ж8 1р1 1т0 1о6 1т5 1о8 1с0 1п8 1п8 1н9 1т3 1м0 1н9 1с0 1н9 1р5 1п8 1с0 1р5 1т0 1н9 1т5 1я6 1н9 1о6 1я2 1я8 1т3 1о1 1м3 1я0 1п8 1с9 1н9 1с3 1п4 1т5 1п4 1с9 1н9 1с2 1м4 1л9 1о0 1т3 1м0 1я4 1с9 1м0 1п6 1с9 1о0 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1п4 1я2 1н5 1н9 1т5 1р4 1с2 1о9 1т3 1р4 1р4 1п8 1я5 1с0 1п8 1с2 1я8 1р1 1р5 1с0 1я4 1т3 1п8 1р4 1н9 1т5 1я6 1с1 1я5 1р5 1т3 1п4 1с0 1р5 1т0 1ж8 1м5 1р4 1н9 1с0 1я4 1п4 1я8 1я2 1р5 1т0 1н9 1т5 1я6 1н9 1м3 1о1 1я6 1м4 1я0 1м3 1я0 1п8 1с9 1я2 1о4 1т5 1о4 1с9 1н9 1с9 1р4 1я8 1н3 1я0 1т5 1я5 1с0 1я6 1н8 1я6 1у7 1с3 1р2 1с2 1о4 1с0 1р5 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1я8 1с9 1н9 1т5 1я6 1н9 1п8 1н9 1с0 1я4 1н9 1с2 1р1 1о6 1р5 1р4 1с9 1я2 1о4 1т5 1о4 1с9 1н9 1с9 1р4 1с0 1п5 1у9 1т5 1я5 1с0 1п6 1с0 1р4 1я4 1я5 1я2 1я2 1п4 1с0 1п8 1р5 1м0 1р4 1н9 1п4 1с9 1п4 1т3 1м7 1р4 1н9 1с9 1р4 1я8 1н3 1н3 1н9 1н9 1с3 1п4 1т5 1п4 1с0 1у7 1я6 1п6 1р4 1н9 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1о6 1т3 1м7 1р4 1н9 1т3 1я0 1т5 1я5 1с0 1я6 1н8 1я6 1у7 1с3 1р2 1с2 1о9 1п6 1я8 1с0 1н3 1о1 1с0 1ж8 1п8 1н3 1р2 1т3 1п7 1н9 1с9 1я4 1с3 1п4 1с0 1я2 1я2 1н9 1н9 1с3 1п4 1т5 1п4 1с9 1н8 1я6 1м7 1р4 1н9 1с9 1я4 1с0 1р4 1я8 1н9 1н9 1с9 1я2 1с2 1о4 1н4 1р4 1с0 1я6 1я6 1р2 1т5 1п4 1с0 1р5 1т3 1п4 1с0 1р5 1т0 1о6 1т0 1р4 1с0 1я4 1с0 1л9 1н8 1я6 1я2 1о4 1т5 1о4 1с9 1н9 1с9 1я2 1с2 1о4 1р5 1т3 1п4 1с0 1р5 1т0 1ж8 1я5 1р5 1р1 1о6 1р5 1р5 1т0 1н9 1т5 1я6 1н9 1м5 1м0 1р4 1с0 1п8 1я4 1р5 1р4 1с4 1р4 1н9 1я6 1п4 1с0 1р5 1т0 1н9 1т5 1я6 1н9 1м7 1р4 1н9 1с0 1я0 1с0 1я8 1п4 1с4 1н9 1с3 1п4 1т5 1п4 1с0 1м7 1р4 1н9 1с9 1м3 1я0 1п8 1с9 1о2 1я6 1н9 1с0 1р4 1п6 1р4 1т5 1я5 1р5 1т0 1ж8 1н9 1с3 1п4 1т5 1п4 1с9 1н9 1с0 1м5 1м0 1р4 1с0 1п8 1н9 1с9 1р4 1с0 1п5 1н4 1р4 1с0 1я6 1я6 1р2 1т5 1п4 1с0 1я2 1п8 1р4 1н9 1п4 1с0 1р5 1т0 1н9 1т5 1я5 1т3 1м0 1н9 1т5 1я6 1н9 1н9 1с3 1п4 1т5 1п4 1с9 1н9 1т3 1я0 1с0 1я8 1п4 1с4 1я2 1п8 1с0 1п8 1с0 1р4 1м0 1я3 1р1 1р5 1т0 1ж8 1м5 1р4 1р2 1т3 1п7 1н9 1с9 1я4 1с3 1п4 1с0 1я2 1я2 1н9 1я3 1с9 1п1 1ж0 1н3 1н9 1с9 1р4 1с0 1п5 1м5 1м0 1р4 1с0 1п8 1н9 1с0 1я6 1я6 1р2 1т5 1п4 1с0 1р1 1т0 1р4 1с0 1п8 1р5 1м0 1р5 1т3 1р4 1н9 1п4 1с0 1н9 1т5 1я5 1т3 1м0 1н9 1т5 1я6 1н9 1я3 1с9 1п1 1ж0 1я5 1с0 1я0 1с0 1я8 1п4 1с4 1я2 1п8 1с0 1я5 1с0 1п8 1р5 1м0 1о6 1с0 1р4 1н9 1п4 1с0 1р5 1т0 1ж8 1р1 1т0 1о6 1т5 1о8 1с0 1п8 1п8 1н9 1т3 1м0 1н9 1с9 1я4 1с3 1п4 1с0 1я2 1я2 1н9 1я5 1р5 1я3 1с2 1н9 1р5 1с0 1о6 1с0 1р4 1н9 1п4 1с0 1р5 1т0 1н9 1т5 1я6 1н9 1н9 1с3 1п4 1т5 1п4 1с0 1м5 1м0 1р4 1с0 1п8 1н9 1с9 1р4 1с0 1п5 1м5 1р4 1р4 1я8 1н3 1р4 1р5 1о6 1р4 1с9 1о2 1с3 1я8 1р4 1я4 1я8 1о6 1с0 1п4 1с0 1р5 1т0 1н9 1т5 1я5 1т3 1м0 1н9 1т5 1я6 1н9 1р1 1р5 1м5 1м0 1р4 1с0 1п8 1с2 1р1 1т5 1я5 1р1 1р5 1с0 1я6 1н8 1я6 1р5 1с0 1р1 1я3 1с0 1р1 1н9 1т3 1м4 1р4 1с0 1п8 1с2 1р4 1с9 1р4 1с2 1о0 1п4 1с0 1р5 1т0 1ж8 1н9 1я5 1с0 1м4 1я0 1я5 1р5 1р4 1я2 1о6 1с0 1п8 1п4 1с9 1р5 1с3 1н3 1н9 1т5 1я6 1с1 1я6 1р4 1с9 1я2 1я2 1п8 1с0 1р4 1т3 1о4 1с9-1р4 1я4 1о7 1с9 1н9 1с3 1п4 1т5 1п4 1с9 1н9 1т3 1я0 1с0 1я8 1п8 1с9 1р4 1с9 1м5 1м0 1н9 1с0 1я6 1н9 1я6 1с9 1м0 1о1 1с9? 1п8 1м6 1о6 1с0 1п8 1н9 1с0 1я6 1я0 1с0 1п8 1с9 1н9 1с9 1р4 1я8 1н3 1р4 1с3 1п8 1п4 1с9 1я6 1о9 1р5 1н3 1р5 1я4 1с0 1я6 1с0 1я0 1т5 1я6 1т3 1о1 1т5 1я6 1с0 1я4 1о6 1с0 1п8 1р1 1я6 1т3 1м0 1н9 1с9 1я2 1с2 1о4 1ж8 TEKST DLA EGZAMINATOR 0 7W DO TEKSTU я0 1с4 1о5 1п8 1с9 1р1 1с0 1я8 1с0: 1м4 1о6 1р5 1я4 1с0 1я6 1с9 1р4 1с0 1п5 1р5 1т0 1м0 1п8 1п8 1я8 1т3 1ж2 1я6 1я6 1р5 1я4 1с0 1п8 1с2-1м3 1ж2 1у8 1с0 1п8 1п8 1р4 1т5 1п4 1с0 1п8 1н9 1с2 1я0 1р5 1я8 1я4 1о9 1р5 1я8 1с0 1р4 1я4 1р4 1я8 1о9 1т5 1я6 1я0 1с0 1я5 1я8 1о9 1ж8 1п8 1п8 1я8 1т3 1ж2 1я6 1о6 1с2, 1м4 1я0 1н9 1т3 ' 1н9 1с0 1я2 1с3 1я8 1р1 1р1 1м0 1о1 1н3 1я5 1я6 1ж2 1т3 1р4 1с0 1н3 1р1 1р1 1н3 1о9 1я6' 1н9 1с0 1н9 1с0 1я4 1н9 1т0 1р4 1с0 1я8 1о1 1п4 1с0 1р5 1т0? 10

11 1 3 1п8 1п8 1я8 1т3 1ж2 1я6: 1н9 1с0 1я4 1я2 1р5 1с3 1п4 1о9 1п6 1я8 1о4 1р4 1т5 1я0 1р5 1т0 1м5 1р4 1р4 1я8 1н3 1я4 1с3 1о7 1с9 1я2 1р5 1с3 1п4 1м3 1о4 1т5 1о5 1с0 1я8 1о1 1п4 1с0 1р5 1т0 1ж8 1р4 1я3 1с2 1я2 1т3 1я8 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1н9 1т5 1я6 1н9 1н3 1н9 1н8 1я6 1п4 1н9 1с9 1р4 1я8 1н3 1у7 1п4 1я6 1п8 1с0 1н9 1р5 1т0 1я8 1с9 1н9 1т5 1я6 1н9 1п8 1я4 1с3 1о7 1с9 1я5 1р5 1н9 1я3 1с2 1я4 1р5 1р4 1с4 1р4 1п8 1р5 1м0 1р5 1с3 1м4 1ж8 1р5 1р1 1с0 1м6 1о6 1р5 1с0 1у9 1м7 1ж0 1с0 1п4 1с9 1р1 1у6 1т5 1п4 1я4 1т0 1м0 1я2 1с9 1р5 1п6 1у7 1с3 1р2 1н8 1я6 1м4 1у9 1с0 1п6 1р5 1с4 1л9 1ж8 1я0 1с4 1о5 1п8 1с9 1р1 1с0 1я8 1с0: 1р5 1я4 1с9 1м0 1я2 1п4 1с0 1м5 1н3-1м4 1я0 1я0 1с0 1я5 1я8 1о9 1н9 1т0 1р4 1с9 1я2 1п8 1я0 1с0 1м6 1м0? 1м5 1р4 1м3 1п6 1т5 1я3 1с4 1п4 1н9 1с0 1я4 1я4 1с9 1м0 1м4 1я0 1н9 1т0 1р4 1с9 1р4 1с1 1я8 1р5 1т3 1о1 1м6 1м0? 1п8 1п8 1я8 1т3 1ж2 1я6: 1я0 1с0 1л9 1о4 1р4 1с0 1я8 1я0 1р5 1я8 1с9 1я4 1т0 1м0 1н3 1я5 1я6 1ж2 1т3 1р4 1с0 1н9 1с2 1о9 1т5 1я6 1с9 1п8 1п8 1м0 1о1 1н9 1с9 1р4 1я8 1н3 1о4 1с3 1п8 1с2 1о1 1м6 1ж8 1я0 1с4 1о5 1п8 1с9 1р1 1с0 1я8 1с0: 1п4 1я2 1м4 1я0 1н9 1т5 1я6 1н9 1п4 1п8 1с9 1р4 1с0 1я8 1н9 1с2 1п5 1с2 1м0? 1п8 1п8 1я8 1т3 1ж2 1я6: 1я4 1т0 1м0 18 1р4 1с0 1я8 1н9 1с2 1м7 1я4 1т5 1я6 1я4 1с9 1м0 1м3 1ж2 1у8 1с0 1п8 1н3 1я5 1я6 1с1 1т3 1р4 1с0 1я4 1с9 1м0 1р2 1с0 1р4 1я4 1я8 1р5 1т3 1о1 1м6 1ж8 1п6 1т3 1р4 1с0 1я8 1я2 1с0 1п6 1я4 1т0 1м0 1я0 1с0 1я5 1я8 1о9 1я2 1п8 1о1 1м6 1ж8 1я0 1с4 1о5 1п8 1с9 1р1 1с0 1я8 1с0: 1м4 1я0 1н9 1с9 1я6 1я6 1р2 1т5 1п4 1с9 1п6 1с0 1я6 1т3 1м0 1п8 1с9 1н9 1т5 1я5 1с0 1я2 1п4 1с0 1я5 1с0? 1п8 1п8 1я8 1т3 1ж2 1я6: 1р2 1с3 1я6 1с4 1я4 1с9 1м0 1я4 1т0 1м0 1п8 1с9 1м5 1р4 1я2 1с0 1п4 1н9 1т3 1м3 1я0 1п8 1с9 1я6 1я6 1р2 1т5 1п4 1с9 1п6 1с0 1я6 1т3 1м0 1р4 1с9 1о5 1с3 1я0 1с0 1н9 1я6 1я6 1о0 1с0 1н9 1т5 1я5 1т3 1м0 1н9 1т5 1я6 1н9 1м3 1ж2 1у8 1с0 1п8 1п8 1р4 1т5 1п4 1с0 1п8 1я4 1с9 1м0 1р4 1я2 1н9 1т3 1я8 1о1 1п4 1с0 1р5 1т0 1н9 1т5 1я6 1н9 1я4 1о9 1р5 1я8 1с0 1н7 1м0 1н9 1т3 1о2 1я6 1я4 1с9 1м0 1р5 1я6 1р5 1п8 1с0 1о4 1с0 1о9 1р5 1н3 1ж8 1я0 1с4 1о5 1п8 1с9 1р1 1с0 1я8 1с0: 1м3 1ж2 1у8 1с0 1п8 1п8 1р4 1т5 1п4 1с0 1п8 1п4 1т3 1я4 1о9 1р5 1я8 1с0 1н7 1м0 1н9 1с9 1р4 1я8 1н3 1р4 1о0 1т5 1п4 1р8 1п6 1с9 1р2 1я4 1с0 1п8 1с0 1о6 1с0 1п4 1с0 1р5 1т0 1ж8 1н9 1т5 1я5 1с0 1н9 1т5 1я6 1н9 1р4 1с2 1п8 1с9 1м4 1я0 1н9 1т3 1р5 1р1 1с0 1м6 1о6 1р5 1с0 1у9 1м7 1ж0 1п8 1с9 1р4 1с9 1я6 1т3 1н9 1п8 1с9 1н9 1с2 1н9 1т3 1р4 1р2 1р2 1н9 1с2? 1п8 1п8 1я8 1т3 1ж2 1я6: 1о6 1с2, 1я4 1с9 1я6 1с9 1я0 1я6 1я6 1р1 1с0 1я6 1н9 1т3 1н9 1м6 1я2 1с0 1я6 1п4 1с0 1р4 1я8 1я2 1с0 1п8 1р4 1с9 1п7 1я4 1н9 1т5 1я6 1н9 1я5 1с0 1л9 1р4 1я4 1я8 1м0 1ж8 1я8 1с9 1н9 1т5 1я6 1н9 1п8 1р5 1я4 1п8 1р5 1м0 1п1 1я6 1с9 1н8 1я6 1я4 1с9 1я6 1м7 1ж0 1с0 1п8 1о6 1с0 1я6 1я6 1р5 1ж8 1я0 1с4 1о5 1п8 1с9 1р1 1с0 1я8 1с0: 1м4 1я0 1н9 1т3 1я0 1с0 1я5 1я8 1о9 1я2 1п8 1п8 1с9 1н9 1с2 1м5 1о4 1т5 1о5 1с0 1н9 1я2 1р4 1с9 1п5 1с2? 1п8 1п8 1я8 1т3 1ж2 1я6: 1я2 1о4 1я0 1п8 1я4 1с9 1м0 1я4 1т0 1м0 1п8 1с9 1н3 1н9 1о4 1о4 1п1 1ж0 1я5 1с0 1н9 1т3 1м4 1р4 1я4 1с0 1п8 1я4 1с9 1м0 1м7 1ж0 1п4 1с9 1п6 1с9 1о0 1с0 1п5 1с0 1ж8 1п4 1я3 1с2 1я4 1т0 1м0 1п8 1с9 1р4 1т3 1о4 1с0 1п5 1с0 1н9 1т5 1я6 1н9 1я2 1ж0 1с2 1я2 1п8 1н9 1я6 1я0 1т5 1я8 1с9 1п8 1м7 1ж0 1с0 1м8 1л9 1о1 1с2 1ж8 1м3 1ж2 1у8 1с0 1п8 1п8 1р4 1т5 1п4 1с0 1п8 1я4 1с9 1м0 1я2 1р5 1с3 1п4-1р4 1с2 1я8 1ж0 1н9 1т5 1я6 1н9 1я5 1с0 1л9 1р4 1я0 1п8 1с9 1п6 1с9 1о0 1п4 1с2 1р5 1т0 1м0, 1я8 1с9 1н9 1т5 1я6 1н9 1п8 1я0 1я6 1с9 1р2 1с0 1п8 1п8 1я5 1т3 1м0 1н8 1я6 1п7 1я4 1н9 1т5 1я6 1н9 1я5 1т3 1м0 1р4 1с9 1р4 1я0 1п8 1с9 1я0 1с4 1я6 1с9 1п8 1р5 1м0 1р5 1т3 1я0 1с0 1п4 1с9 1р5 1т0 1м0 1ж8 1я4 1с9 1я6 1с0 1р5 1т3 1я0 1с0 1я5 1с0 1р5 1т0 1ж8 1я0 1с4 1о5 1п8 1с9 1р1 1с0 1я8 1с0: 1п8 1п8 1я8 1т3 1ж2 1я6 1о6 1с2, 1я2 1с9 1р2 1н9 1м4 1я0 1н9 1с2 1р1 1о6 1р5 1р4 1с9 1м4 1я0 1н9 1с9 1я4 1с3 1я8 1т5 1н9 1н9 1с2 1п6 1с4 1р4 1я6 1я8 1ж0 1н9 1т5 1я6 1н9 1я5 1т3 1м0 1н9 1с2 1о9 1р5 1я4 1т5 1я4 1п4 1я4 1у9 1я2 1с4 1п4 1р5 1т3 1о1 1с2 1о6 1т3 1о2 1я6 1р4 1с9 1я2 1с0 1р5 1я6 1п8 1п8 1н9 1я8 1н9 1я6 1н9 1с3 1о5 1н9 1я6 1п8 1с0 1о4 1с0 1р5 1п4 1с2 1р5 1т0 1м0 1ж8 1я4 1с3 1о7 1с9 1р1 1р1 1р2 1т5 1р1 1с0 1р4 1р5 1т0 1н9 1т5 1я6 1н9 1м4 1я0 1н9 1с2 1н9 1р5 1с0 1п8 1с2 1р4 1с0 1я6 1п6 1с3 1п8 1п8 1я5 1с0 1н9 1с2 1я8 1ж0 1н9 1т5 1я6 1н9 1я5 1т3 1м0 1н9 1т3 1я0 1т5 1я6 1с9 1я6 1я6 1п4 1н9 1я6 1п4 1с2 1я6 1р5 1с9 1о1 1с2 1ж8 11

12 1 3STRESZCZENIE/TYTU 0 9Y TEKST 0 7W: (po polsku) I. Rozumienie ze s 0 0uchu Pozytywny wp 0 0yw posiadania psa na rozw j emocjonalny jego w 0 0a 0 2ciciela Wywiad z pierwsz 0 2 kobiet 0 2 pilotem wojskowym w Afganistanie. II. Rozumienie tekstu pisanego Jak schudn bez stosowania diety Koniec epoki list w mi 0 0osnych - Tekst o pisaniu list w mi 0 0osnych kiedy 0 2 (r wnie 0 4 o ich miejscu w filmach hindi) i dzi List do Rame 0 2a III. U 0 4ycie j 0 1zyka Indyjska rodzina Pewien dziwny dzie 12

13 1 3KLUCZ ODPOWIEDZI 1. B 21. B 41. 1о0 1с0 1м8 1л9 2. C 22. B 42. 1п8 1с9 3. A 23. A 43. 1н9 1т5 1я6 1н9 1я5 1с0 4. C 24. C 44. 1р4 1с9 5. B 25. A 45. 1п4 1с3 1я4 1т5 1р5 1с0 1я6 1с0 6. B 26. B 7. A 27. A 8. B 28. C 9. B 29. C 10. A 30. B 11. E 31. C 12. F 32. A 13. A 33. B 14. B 34. C 15. D 35. C 16. B 36. 1р4 1я8 1я5 1с0 17. C 37. 1о1 1м6 18. B 38. 1я8 1о1 1с0 19. A 39. 1н9 1с2 20. C 40. 1я2 1с0 1п6 13

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja MJR-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO MAJ ROK 2007 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla zdaj cego Czas pracy 120 minut 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPE NIA UCZE PESEL miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPE NIA UCZE PESEL miejsce na naklejk z kodem BADANIE

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPE NIA UCZE PESEL miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J 1 7ZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY Z J 1 7ZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 1 3 1 7 WPISUJE ZDAJ 1 7CY KOD Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz 1 7cia egzaminu. PESEL 1 7 1 7 miejsce na naklejk 1 7 MJR 2015 dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z J 1 7ZYKA ROSYJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. J. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa www.cke.edu.pl sekret.cke@cke.edu.pl SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Cześć! W kwietniu

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PR 0 7BNEJ MATURY Z OPERONEM J 0 0ZYK ROSYJSKI

ARKUSZ PR 0 7BNEJ MATURY Z OPERONEM J 0 0ZYK ROSYJSKI 1 3Miejsce na identyfikacj 0 1 szko 0 0y ARKUSZ PR 0 7BNEJ MATURY Z OPERONEM J 0 0ZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdaj 0 2cego 1. Sprawd 0 2, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZ CIA EGZAMINU! Miejsce na naklejk MIN-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ ROK 2008 POZIOM ROZSZERZONY CZ I Czas pracy 90 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 016 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY DATA: 9

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: rejonowy 8 stycznia 2014 r. 120 minut Informacje dla

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZ CIA EGZAMINU! Miejsce na naklejk MMA-P1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2008 Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZ CIA EGZAMINU! Miejsce na naklejk MMA-P1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2008 Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV

ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV Kod ucznia ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV dysleksja Czas pracy: 40 minut Instrukcja dla ucznia: 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Kod ucznia Liczba punktów: Zad. 1- Zad. 2- Zad. 3- Zad.4- Zad.5- R A Z E M : pkt. WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 13. 03. 2014 R. 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów ETAP SZKOLNY Rok szkolny 2012/2013 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 12 stron.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

XIII KONKURS MATEMATYCZNY

XIII KONKURS MATEMATYCZNY XIII KONKURS MTMTYZNY L UZNIÓW SZKÓŁ POSTWOWYH organizowany przez XIII Liceum Ogólnokształcace w Szczecinie FINŁ - 19 lutego 2013 Test poniższy zawiera 25 zadań. Za poprawne rozwiązanie każdego zadania

Bardziej szczegółowo

Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach

Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach PORADNIKI KADROWE Terminowe umowy o pracę na nowych zasadach Najważniejsze pytania i odpowiedzi Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2016 Tekst pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-R1A1P-061 POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI CZERWIEC 2011 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI CZERWIEC 2011 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WISUJE ZDAJĄCY ESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Czas pracy 170 minut

Czas pracy 170 minut ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MARZEC ROK 013 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla piszącego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 16 stron.. W zadaniach od

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Zestaw P POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla pisz cego 1. Sprawd, czy arkusz zawiera 17 stron.. W zadaniach od 1. do 0. s podane 4 odpowiedzi:

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi materiał edukacyjny wspierający program Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Płytka wyobraźnia to kalectwo"

Publikacja stanowi materiał edukacyjny wspierający program Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Płytka wyobraźnia to kalectwo Publikacja stanowi materiał edukacyjny wspierający program Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Płytka wyobraźnia to kalectwo" Autor i redaktor serii: Danuta Gorajewska, APS Warszawa Recenzenci: dr hab.,

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Zestaw P POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla pisz cego 1. Sprawd, czy arkusz zawiera 17 stron.. W zadaniach od 1. do 0. s podane 4 odpowiedzi:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Załącznik II. INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Czas pracy 170 minut

Czas pracy 170 minut ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW LICEUM MARZEC ROK 015 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla piszącego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 16 stron..

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Sprawdź sam siebie powtórzenie materiału (ewaluacja całoroczna)

TEMAT : Sprawdź sam siebie powtórzenie materiału (ewaluacja całoroczna) SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM AUTOR : HANNA MARCINKOWSKA TEMAT : Sprawdź sam siebie powtórzenie materiału (ewaluacja całoroczna) Szkoła z klasą 2.0 Zastosowanie technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Język POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Język POZIOM PODSTAWOWY rosyjski Zadanie 1. Język rosyjski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Język POZIOM PODSTAWOWY Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5. 1.1. Ванесса Мэй очаровала зрителей

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej bibliografii

ZAŁĄCZNIK NR 1. Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej bibliografii ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej bibliografii I. Obszary umiejętności sprawdzane na kaŝdym etapie Konkursu 1. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń: 1) interpretuje

Bardziej szczegółowo

NUMER IDENTYFIKATORA:

NUMER IDENTYFIKATORA: Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Maturą Międzynarodową im. Ingmara Bergmana IB WORLD SCHOOL 53 ul. Raszyńska, 0-06 Warszawa, tel./fax 668 54 5 www.ib.bednarska.edu.pl / e-mail: liceum.ib@rasz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK.

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. 1. Jakie były Twoje oczekiwania przed rozpoczęciem realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Projektowanie plików naświetleń (rozkładówek + rozbiegówek) oraz pliku okładki dla albumu z okładką personalizowaną.

INSTRUKCJA Projektowanie plików naświetleń (rozkładówek + rozbiegówek) oraz pliku okładki dla albumu z okładką personalizowaną. INSTRUKCJA Projektowanie plików naświetleń (rozkładówek + rozbiegówek) oraz pliku okładki dla albumu z okładką personalizowaną. SPIS TREŚCI I. PROJEKTOWANIE PLIKÓW.... 2 1. PROJEKTOWANIE NAŚWIETLEŃ DO

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 7 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne

Scenariusz nr 7 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne Scenariusz nr 7 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala szkolna, wycieczka do lasu. Temat zajęć: Jesień w lesie. Grupa dydaktyczna: uczniowie klasy II

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-R1A1P-062 POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe)

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Pieczęć KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Witamy Cię na trzecim etapie Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i życzymy

Bardziej szczegółowo

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-RZYRODNICZA MATEMATYKA TEST 4 Zadanie 1 Dane są punkty A = ( 1, 1) oraz B = (3, 2). Jaką długość ma odcinek AB? Wybierz odpowiedź

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI CZERWIEC 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI CZERWIEC 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 0 KOD UCZNIA UZUPE NIA ZESPÓ NADZORUJ CY PESEL miejsce na naklejk z kodem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 17 MAJA 2016

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 17 MAJA 2016 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 17 MAJA 2016 POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2011 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. Miejsce na naklejk z kodem

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2011 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. Miejsce na naklejk z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Próbna Nowa Matura z WSiP Październik 2014 Egzamin maturalny z matematyki dla klasy 3 Poziom podstawowy

Próbna Nowa Matura z WSiP Październik 2014 Egzamin maturalny z matematyki dla klasy 3 Poziom podstawowy Wypełnia uczeń Numer PESEL Kod ucznia Próbna Nowa Matura z WSiP Październik 0 Egzamin maturalny z matematyki dla klasy Poziom podstawowy Informacje dla ucznia. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 3. 1. Czytaj uważnie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.

SPRAWDZIAN 3. 1. Czytaj uważnie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami. SPRAWDZIAN 3 Instrukcja dla ucznia 1. Czytaj uważnie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami. 2. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem albo piórem z czarnym tuszem lub atramentem. Nie używaj

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Marzena Kococik Olga Kuśmierczyk Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzemieniewicach Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Konkursy wyzwalają aktywność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 175 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 175 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 175 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o wolnych

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Tytuł. Autor. Dział. Innowacyjne cele edukacyjne. Czas. Przebieg. Etap 1 - Wprowadzenie z rysem historycznym i dyskusją

Tytuł. Autor. Dział. Innowacyjne cele edukacyjne. Czas. Przebieg. Etap 1 - Wprowadzenie z rysem historycznym i dyskusją Tytuł Sztuka szybkiego liczenia Cz. I Autor Dariusz Kulma Dział Liczby wymierne Innowacyjne cele edukacyjne Techniki szybkiego liczenia w pamięci niestosowane na lekcjach matematyki Wybrane elementu systemu

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl

MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl Dystrybucja i ograniczenia: Serwis www. - jako wydawca - zezwala na darmowe rozpowszechnianie tej treśći. Zabronione jest jednakże jego przetwarzanie,

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Porównanie egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty (język angielski)

Porównanie egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty (język angielski) Porównanie egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty (język angielski) EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Poziom Egzamin jest zdawany na dwóch poziomach: podstawowym (zdawany przez gimnazjalistów, którzy

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny. Biologia. Także w wersji online TRENING PRZED EGZAMINEM. Sprawdź, czy zdasz!

Egzamin gimnazjalny. Biologia. Także w wersji online TRENING PRZED EGZAMINEM. Sprawdź, czy zdasz! Egzamin gimnazjalny 3 Biologia TRENING PRZED EGZAMINEM Także w wersji online Sprawdź, czy zdasz! Spis treści Zestaw 1: Związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystywanie energii 5

Bardziej szczegółowo

ZA4805. Flash Eurobarometer 210 (Cross-border Health Services in the EU) Country Specific Questionnaire Poland

ZA4805. Flash Eurobarometer 210 (Cross-border Health Services in the EU) Country Specific Questionnaire Poland ZA4805 Flash Eurobarometer 210 (Cross-border Health Services in the EU) Country Specific Questionnaire Poland FLASH EUROBAROMETER 210 CROSS-BORDER HEALTHCARE IN THE EU QUESTIONNAIRE Q1. Proszę wskazać,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY ZESTAW ĆWICZENIOWY Z MATEMATYKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY ZESTAW ĆWICZENIOWY Z MATEMATYKI ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY ZESTAW ĆWICZENIOWY Z MATEMATYKI Styczeń 2013 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla piszącego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 16 stron. 2. W zadaniach od 1. do 25. są

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 8 grudnia 2010r. Szkoła dzienna

Aneks nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 8 grudnia 2010r. Szkoła dzienna Aneks nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 8 grudnia 2010r. 1) W 8 wykreśla się słowa: Dyrektor Szkoły może wyznaczyć miejsce przeznaczone na palarnię. 2) 19

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: wojewódzki 4 marca 2013 r. 120 minut Informacje dla

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Czas pracy 10 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Prosz sprawdzi, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak nale

Bardziej szczegółowo

MATERIA DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI

MATERIA DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI dysleksja MATERIA DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI Arkusz II POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla ucznia 1. Sprawd, czy arkusz zawiera 12 ponumerowanych stron. Ewentualny brak zg o przewodnicz

Bardziej szczegółowo

Niezależnie od rodzaju materiału dźwiękowego ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej:

Niezależnie od rodzaju materiału dźwiękowego ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: W czasie przeprowadzonego w czerwcu 2012 roku etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystent operatora dźwięku zastosowano sześć zadań. Rozwiązanie każdego z zadań

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

Opis egzaminów certyfikowanych ACERT w Centrum Języków i Komunikacji PP. Egzamin certyfikatowy na poziomie A1

Opis egzaminów certyfikowanych ACERT w Centrum Języków i Komunikacji PP. Egzamin certyfikatowy na poziomie A1 Opis egzaminów certyfikowanych ACERT w Centrum Języków i Komunikacji PP Załącznik Nr 1 Egzamin certyfikatowy na poziomie A1 Egzamin certyfikatowy składa się z dwóch części - pisemnej i ustnej. Egzamin

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

Czy zdążyłbyś w czasie, w jakim potrzebuje światło słoneczne, aby dotrzeć do Saturna, oglądnąć polski hit kinowy: Nad życie Anny Pluteckiej-Mesjasz?

Czy zdążyłbyś w czasie, w jakim potrzebuje światło słoneczne, aby dotrzeć do Saturna, oglądnąć polski hit kinowy: Nad życie Anny Pluteckiej-Mesjasz? ZADANIE 1. (4pkt./12min.) Czy zdążyłbyś w czasie, w jakim potrzebuje światło słoneczne, aby dotrzeć do Saturna, oglądnąć polski hit kinowy: Nad życie Anny Pluteckiej-Mesjasz? 1. Wszelkie potrzebne dane

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY PRZYK ADOWY ZESTAW ZADA NR 2. Miejsce na naklejk z kodem szko y CKE MARZEC ROK Czas pracy 150 minut

MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY PRZYK ADOWY ZESTAW ZADA NR 2. Miejsce na naklejk z kodem szko y CKE MARZEC ROK Czas pracy 150 minut Miejsce na naklejk z kodem szko y CKE MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY MARZEC ROK 2008 PRZYK ADOWY ZESTAW ZADA NR 2 Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

ANEKS do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 ANEKS do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 PAKOWANIE I PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]

I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] I.1.1. Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 4 334 Przystąpiło łącznie: 4 049 przystąpiło: 4 000 przystąpiło: 3 972 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 3 631

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych (SZRBD) Microsoft Access 2010

System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych (SZRBD) Microsoft Access 2010 System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych (SZRBD) Microsoft Access 2010 Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Część 1. ĆWICZENIE 1 ZADANIE 1 Utworzyć bazę danych Osoby, składającą się z jednej tabeli o następującej

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-P1A1P-062 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA UCZNIA Przeczytaj uważnie polecenia do wszystkich zadań. Dokładnie i czytelnie zapisuj swoje rozwiązania i odpowiedzi.

INFORMACJE DLA UCZNIA Przeczytaj uważnie polecenia do wszystkich zadań. Dokładnie i czytelnie zapisuj swoje rozwiązania i odpowiedzi. TEST OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH przeznaczony dla uczniów klasy III opracowany na podstawie książki M. Kownackiej Kajtkowe przygody oraz treści programowych W gospodarstwie rolnym. opracowała Aldona Pawłowicz

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycz ca klimatu bezpiecze stwa pracy w krajach nordyckich

Ankieta dotycz ca klimatu bezpiecze stwa pracy w krajach nordyckich NOSACQ-50- Polish Ankieta dotycz ca klimatu pracy w krajach nordyckich Celem tej ankiety jest zapoznanie z Twoimi pogl dami na temat Tego miejsca pracy. Twoje odpowiedzi zostan komputerowo przetworzone

Bardziej szczegółowo

14.Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących równania i nierówności kwadratowe.

14.Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących równania i nierówności kwadratowe. Matematyka 4/ 4.Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących równania i nierówności kwadratowe. I. Przypomnij sobie:. Wiadomości z poprzedniej lekcji... Że przy rozwiązywaniu zadań tekstowych wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

IV Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

IV Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok IV Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych ETAP REJONOWY Rok szkolny 2014/2015 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera

Bardziej szczegółowo

Projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż

Projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż Projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZGADNIJ i SKOJARZ. Gra edukacyjna. Gra dla 2 4 osób od 8 lat

ZGADNIJ i SKOJARZ. Gra edukacyjna. Gra dla 2 4 osób od 8 lat INSTRUKCJA ZGADNIJ i SKOJARZ Gra edukacyjna Gra dla 2 4 osób od 8 lat Zawartość pudełka: 1) karty zagadki - 55 szt. 2) tabliczki z obrazkami - 55 szt. 3) żetony - 4 x po 10 szt. w 4 kolorach 4) instrukcja

Bardziej szczegółowo

Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym. ustawa z dnia 15 lipca 2004 r.

Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym. ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta a oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. -

Bardziej szczegółowo

Konkurs języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Powiatu Legionowskiego V edycja - marzec 2016 maj 2016. Patronat:

Konkurs języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Powiatu Legionowskiego V edycja - marzec 2016 maj 2016. Patronat: Konkurs języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Powiatu Legionowskiego V edycja - marzec 2016 maj 2016 Patronat: Prezydent Miasta Legionowo Prezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 132

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM ROZSZERZONY Instrukcja dla zdaj cego CZ I Czas pracy 90 minut 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka francuskiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka francuskiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka francuskiego Egzamin gimnazjalny z języka francuskiego miał formę pisemną i został przeprowadzony 26

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo