Specyfikacja platformy B2B. planuje zakup aplikacji B2B integrującej system informatyczny Labro z systemami partnerów.

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja platformy B2B. planuje zakup aplikacji B2B integrującej system informatyczny Labro z systemami partnerów."

Transkrypt

1 Kraków, Specyfikacja platformy B2B W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/ Kraków NIP Regon: planuje zakup aplikacji B2B integrującej system informatyczny Labro z systemami partnerów. I. Cel projektu Celem projektu jest stworzenie platformy informatycznej integrującej systemy informatyczne firm będących partnerami biznesowymi, umożliwiającą: Udostępnianie informacji o ofercie, stanach magazynowych, rozliczeniach Składanie / odbieranie zamówień na towary Wystawianie dokumentów magazynowych i logistycznych Bieżące śledzenie statusów realizacji zleceń / rozliczeń finansowych Automatyczną wymianę danych pomiędzy systemami ERP W ramach projektu zintegrowane zostaną systemy ERP partnerów systemu B2B tj. firmy Labro Technologie (administrator platformy) oraz partnerów nazwanych firm będących dostawcami lub odbiorcami współpracującymi z Labro Technologie. Oprócz partnerów nazwanych platforma B2B musi umożliwiać korzystanie z systemu innym partnerom nienazwanym, będącym dostawcami lub odbiorcami Labro Technologie, umożliwiając integrację ich systemów informatycznych z platformą B2B (systemów innych niż systemów wykorzystywanych przez partnerów nazwanych biorących udział w projekcie). Strona 1 z 16

2 II. Nazwani partnerzy platformy B2B biorący udział w projekcie 1. Administrator firma Labro Technologie zwana dalej administratorem, Labro 2. Partnerzy dostawcy zwani dalej dostawcami - firmy współpracujące z Labro Technologie będący dostawcami towarów, których system informatyczne zostaną zintegrowane w ramach projektu tj.: i. Broen Lab Group (Movex/M3) z siedzibą w Holandii ii. Friatec AG (System Infor ERP LN) z siedzibą w Niemczech 3. Partnerzy - odbiorcy zwani dalej odbiorcami firmy współpracujące z Labro Technologie będący odbiorcami towarów, których systemy informatyczne zostaną zintegrowane w ramach projektu tj.: i. Matrix Infralab z siedzibą w Sosnowcu ii. ATU System z siedzibą w Lublinie iii. Dremerz siedzibą w Bielanach Wrocławskich iv. Labor System z siedzibą we Wrocławiu Strona 2 z 16

3 III. Integracja baz wymiana danych pomiędzy systemami ERP partnerów Platforma B2B ma ułatwić współpracę pomiędzy Labro a partnerami poprzez integrację systemów informatycznych, automatyzację procesów oraz szybki dostęp do informacji bieżącej i historycznej. Przeprowadzona analiza wykazała, że systemy informatyczne partnerów korzystają z różnych rodzajów baz danych tj. baz: mysql, MS SQL, Oracle przez co istnieje konieczność zastosowania uniwersalnego języka komunikacji. Istnieją dwa niezależne rozwiązania umożliwiające integracji systemów tj.: 1. Moduł integrujący bazy podpięty bezpośrednio pod bazy systemów ERP partnerów, który poprzez indywidualnie dla danej bazy przygotowane zapytania będzie importował dane z wybranych tabel, wykonywał konwersję i wprowadzał dane do bazy platformy B2B. Mechanizm będzie działał dwukierunkowo tj. w ten sam sposób dane wprowadzane będą do systemu partnera z platformy B2B. To rozwiązanie może zostać zastosowane w przypadku systemów ERP odbiorców. 2. System ERP partnerów zostaną wyposażone w mechanizmy automatycznego eksportu / importu danych w formacie XML systemy ERP partnerów będą co zdefiniowany interwał czasu eksportowały dane do plików XML w określonej lokalizacji na serwerze, do której dostęp będzie miał skrypt importujący je do platformy B2B. Na tej samej zasadzie będzie działał import danych system ERP będzie dokonywał importu plików znajdujących się w określonej lokalizacji na serwerze B2B, w której zapisywane będą dane poprzez eksport z platformy B2B. Wymiana danych pomiędzy serwerami odbywać się będzie w sposób szyfrowany w tunelu VPN. To rozwiązanie może zostać zastosowane w przypadku systemów ERP dostawców i odbiorców. Moduł integrujący musi zostać wykonany w taki sposób aby czas pomiędzy zaistnieniem zdarzenia a jego odzwierciedleniem w systemie był jak najmniejszy tj. np. czas pomiędzy zaistnieniem zmiany w bazie towarów dostawców a aktualizacją w systemie B2B i w sklepie internetowym labro.com.pl. IV. Sugerowana technologia Biorą pod uwagę stosowane przez partnerów systemy ERP oraz używane przez nie rodzaje baz danych sugeruje się wykonanie aplikacji w oparciu o technologię: 1. PHP 5.x z wykorzystaniem bazy mysql 5.x lub Postgresql 2. Środowisko Microsoft.Net z użyciem bazy MS SQL. Technologia PHP 5.x z wykorzystaniem bazy mysql 5.x lub Postgresql Zalety technologii Spójność bazy danych z systemami ERP wykorzystującymi bazy danych mysql - brak konieczności konwersji danych Spójność bazy danych ze sklepem internetowym - brak konieczności konwersji danych Popularne i rozwijany systemy programowania PHP / JavaScript / Ajax / mysql Możliwość zastosowania gotowych silników komercyjnych i open source typu Framework Darmowe środowisko programistyczne niższe koszty rozwoju platformy po zakończeniu projektu łatwy dostęp do specjalistów znających się na programowaniu w PHP Strona 3 z 16

4 Wady technologii Konieczność konwersji danych lub wykorzystania plików XML do wymiany danych z systemami ERP korzystającymi z baz innych niż mysql Konieczność pisania funkcjonalności od zera brak gotowych modułów do wykorzystania Środowisko Microsoft.Net z użyciem bazy MS SQL Zalety technologii Spójność bazy danych z systemami ERP wykorzystującymi bazy danych MS SQL - brak konieczności konwersji danych Możliwość korzystania z gotowych funkcjonalności w ramach środowiska MS Visual Studio Wady technologii Konieczność konwersji danych lub wykorzystania plików XML do wymiany danych z systemami ERP korzystającymi z baz innych niż MS SQL Konieczność konwersji danych lub zastosowania plików XML w przypadku integracji platformy ze sklepem internetowym Konieczność zakupu licencjonowanego systemu operacyjnego dla serwera MS Windows Server Droższe środowisko programistyczne - wyższe koszty rozwoju platformy po zakończeniu projektu V. Środowisko serwer / VPN Do projektu wykorzystany zostanie dedykowany serwer oraz urządzenie Firewall / VPN. Parametry serwera: Processor - Intel Xeon Ghz. RAM 8 GB DDR 3 Płyta główna dla komputerów typu serwer Poziomy RAID 5+0 Obudowa Rack 2U Dysk twardy 1T w macierzy RAID (2szt.) Dedykowana karta do obsługi macierzy typu RAID Obsługa hot-swap dysków Zasilacz 750W. Serwer został zakupiony przez Labro specjalnie do obsługi platformy B2B i jest zlokalizowany w siedzibie firmy. Parametry urządzenia VPN: Port WAN: 1x10/100BaseTX (RJ45) Port LAN: 6x10/100BaseTX (RJ45), 2x10/100BaseTX (RJ45) PoE Port DMZ: Tak Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: zarządzanie przez przeglądarkę WWW, CLI - Command Line Interface Szyfrowanie: DES - standard szyfrowania danych (56-bit), 3DES - standard szyfrowania danych (168-bit), AES - Advanced Encryption Standard Obsługiwane protokoły VPN: IPSec, SSL Web VPN Liczba kanałów IPSec VPN: 10 Liczba kanałów SSL VPN: 10 Wydajność dla ruchu nieszyfrowanego: 150 Mb/s Strona 4 z 16

5 Wydajność dla ruchu szyfrowanego 3DES/AES: 100 Mb/s Liczba równoczesnych sesji: Wyposażenie standardowe: licencja dla 50 użytkowników, 1 port konsoli (do 115.2kbps) Wbudowana pamięć SDRAM: 256 MB Wbudowana pamięć Flash: 64 MB W ramach projektu wykona konfigurację serwera zgodnie z potrzebami zainstaluje potrzebny system operacyjny, zainstaluje moduły funkcjonalne platformy i wykona potrzebną konfigurację sprzętu i oprogramowania. Zakupione urządzenie firewall umożliwia nawiązywanie połączeń VPN w konfiguracji softwareowej z wykorzystaniem dostarczonego oprogramowania poprzez autoryzację po adresach MAC komputerów nawiązujących połączenie. VI. Funkcjonalność platformy B2B po stronie administratora systemu 1. Cechy wspólne dla wszystkich baz 2. Baza partnerów w systemie B2B 3. Baza użytkowników systemu B2B 4. Definiowanie poziomu dostępu do danych dla użytkowników systemu B2B 5. Definiowanie poziomu dostępu do funkcjonalności dla użytkowników systemu B2B 6. Definiowanie przez Labro warunków rabatowania dla odbiorców 7. Zarządzanie przez Labro procesem realizacji zamówień do dostawców 8. Zarządzanie przez Labro procesem realizacji zamówień od odbiorców 1. Funkcjonalności wspólne dla wszystkich baz danych Wszystkie bazy w systemie B2B powinny posiadać wspólne funkcjonalności tj.: Sortowanie bazy dla wszystkich kolumn /rosną i malejąco Zawężanie wyników do określonych wyrazów dla danej kolumny lub całej bazy Wyszukiwanie ciągów znaków (we wszystkich polach bazy lub określonym polu) 2. Baza partnerów B2B Baza partnerów zawiera informacje o wszystkich partnerach (firmach) korzystających z systemu B2B tj.: Nazwa partnera Rodzaj partnera (dostawca / odbiorca) Dane rejestrowe (płatnika) Osoby kontaktowe Adres logistyczny (n) (dostawy / odbioru) możliwość zdefiniowania dowolnej ilości adresów logistycznych 3. Baza użytkowników systemu B2B Baza użytkowników systemu będzie przechowywać konta osób korzystających z systemu B2B. Konta użytkowników systemu tworzone i zarządzane będą przez administratora systemu. W systemie będą funkcjonować 3 typy kont: Strona 5 z 16

6 1. Konta pracowników Labro Technologie 2. Konta dostawców 3. Konta odbiorców W ramach nowego konta administrator określa parametry takie jak: Login użytkownika Adres Rodzaj konta (własne / odbiorca / dostawca) Przypisanie konta do partnera poprzez relację do rekordu w bazie Partnerzy Imię i nazwisko Stanowisko Nr telefonu 1 Nr telefonu 2 Skype Po utworzeniu konta system wygeneruje hasło i wyśle powiadomienie o danych dostępowych do konta na użytkownika. Administrator musi mieć możliwość wygenerowania nowego hasła, czasowego zawieszenia dostępu do konta lub usunięcie konta użytkownika. W systemie musi również istnieć możliwość wygenerowania nowego hasła na żądanie użytkownika poprzez wypełnienie formularza w którym użytkownik musi podać adres swojego konta. Po wysłaniu formularza system B2B wygeneruje nowe hasło i prześle je na adres użytkownika. Każde konto użytkownika musi zostać powiązane z partnerem z bazy partnerów system nie może umożliwiać tworzenia kont nie przypisanych do żadnego partnera. W celu przyspieszenia procesu tworzenia nowych kont system musi umożliwić duplikowanie istniejących kont. Po utworzeniu duplikatu konta administrator musi zmienić parametry konta nadając mu indywidualny charakter. 4. Definiowanie poziomu dostępu do danych dla użytkowników systemu B2B Administrator platformy musi mieć możliwość definiowania dostępu do: Towary możliwość określenia grup lub poszczególnych pozycji towarów dostępnych w systemie ERP Labro, które mają być widoczne na koncie danego partnera Dokumenty możliwość włączenia dostępu do dokumentów znajdujących się w systemie ERP Labro tj.: o Lista złożonych zamówień nr zamówienia, data zamówienia, status realizacji, powiązana faktura zakupu / sprzedaży. o Lista wystawionych faktur nr faktury, data faktury, status realizacji, status rozliczenia, powiązany dokument WZ. o Lista dokumentów WZ nr WZ, data WZ, status realizacji, powiązany dokument transportu (jeśli dostawa po stronie Labro). o Lista dokumentów logistycznych nr dokument, data dokumentu, status dokumentu. 5. Definiowanie poziomu dostępu do funkcjonalności dla użytkowników systemu Strona 6 z 16

7 Administrator platformy musi mieć możliwość definiowania dostępu do: Stan minimalny (zamówienia) definiowanie stanów dla towarów po przekroczeniu których generowane będzie zamówienie do partnera. Stan minimalny (powiadomienia) definiowanie stanów dla towarów po przekroczeniu których wysyłane będzie powiadomienie do użytkowników o przekroczeniu stanu. Zamówienia możliwość ręcznego tworzenia zamówień na towary znajdujące się w ofercie Labro. Rabaty (tylko dla użytkowników Labro) możliwość zarządzania warunkami rabatowania dla odbiorców. 6. Definiowanie przez Labro warunków rabatowania dla odbiorców Administrator platformy musi mieć możliwość definiowania rabatów indywidualnie dla każdego partnera tj.: Określenie stałego rabatu procentowego na wybraną grupę asortymentu. Określenie stałego rabatu procentowego na wybraną pozycję asortymentu. Określenie warunkowego rabatu procentowego na wybraną grupę / pozycję asortymentu tj.: o Jeśli całościowa wartość zamówienia netto > X dodatkowy rabat Y% o Jeśli wartość zamówienia netto na towary z grupy Z > X dodatkowy rabat Y% o Jeśli ilość wybranej pozycji > X dodatkowy rabat Y%. Określenie ram czasowych dla zdefiniowanych rabatów. Możliwość zapisywania zdefiniowanych rabatów jako schematy np. poziom rabatów 1, poziom rabatów 2 itd. szybkie przypisywanie schematu rabatowego dla danego partnera, automatyczne aktualizowanie warunków rabatowania poprzez edycje danego schematu bez konieczności wprowadzania zmian indywidualnie u każdego partnera. Możliwość wysyłania powiadomień do partnerów po zmianie warunków rabatowania. 7. Zarządzanie przez Labro procesem realizacji zamówień do dostawców Platforma B2B musi umożliwiać składanie i zarządzanie procesem realizacji zamówień składanych do dostawców tj.: Możliwość przeglądania bazy asortymentu importowaną z systemu ERP dostawcy tj.: o Nazwę kartoteki o Indeks kartoteki o Zdjęcie towaru (min 3) o Jednostka miary o Cena jednostkowa o Waluta o Minimum logistyczne o Ilość na magazynie W trakcie przeglądania bazy system musi umożliwiać dostęp do: o Historii dokumentów dla danej kartoteki tj.: Listy zamówień w których kartoteka występowała Listy faktur w których kartoteka występowała Listy dokumentów WZ w których kartoteka występowała Każda lista powinna zawierać informacje jak: Nr dokumentu Data wystawienia dokumentu Strona 7 z 16

8 Wartość dokumentu Status dokumentu o Finansowy (dla dokumentów rozliczeniowych) o Dostawy (dla dokumentów magazynowych i logistycznych) Ze względu na różne oznaczenia towarów w systemach partnerów administrator musi mieć możliwość wiązania kartotek w bazie towarów Labro z kartotekami w bazie towarów dostawcy dzięki temu Labro będzie mogło posługiwać się własnymi nazwami i indeksami kartotek, natomiast do systemu partnera-dostawcy będą wprowadzane zamówienia zawierające nazwy i indeksy w systemie ERP dostawcy. Stany minimalne systemu musi umożliwiać definiowanie minimalnych stanów dla towarów po przekroczeniu których automatycznie generowane będą zamówienia do partnera-dostawcy. System B2B co zdefiniowany interwał czasu będzie sprawdzać stan magazynu w systemie ERP Labro. Po przekroczeniu stanu minimalnego: o Generowane będzie zamówienie o czym użytkownicy Labro zostaną poinformowani poprzez powiadomienie . Powiadomienia system musi umożliwiać definiowanie minimalnych stanów towarów po przekroczeniu których system wysyłał będzie powiadomienie na adresy zdefiniowane przez administratora. Powiadomienie zawierać będzie linki: 1. Link akceptujący zamówienie po kliknięciu zamówienie zostanie przesłane do systemu ERP dostawcy. Linki powinny zawierać zakodowaną informację o użytkowniku który wykona akcję zatwierdzającą zamówienie bezpośrednio w wiadomości . System musi zapisywać informację o użytkowniku, który przyjął zamówienie do realizacji (kliknął w link). 2. Link przenoszący do szczegółów zamówienia, gdzie możliwe będzie zmiana parametrów zamówienia tj. zmiana zamawianej ilości, usunięcie i dodanie innych pozycji asortymentu do zamówienia i zatwierdzenie zamówienia. Przejście do szczegółów zamówienia dla osób nie zalogowanych w danej chwili w systemie B2B powinna odbyć się z wcześniejszym zgłoszeniem okna logowania po zalogowaniu system powinien automatycznie przenieść użytkownika do szczegółów zamówienia. Po akceptacji zamówienia przez użytkownika Labro na adresy zdefiniowane na kontach użytkowników dostawcy, system wyśle powiadomienia zawierające link potwierdzający otrzymanie zamówienia - kliknięcie w link będzie skutkowało zmianę statusu zamówienia w systemie B2B na w realizacji. Strona 8 z 16

9 Po akceptacji zamówienia przez dostawcę system B2B wprowadzi je do systemu ERP dostawcy zgodnie z przyjętym rozwiązaniem integrującym. Kliknięcie w link akceptujący przez użytkownika dostawcy spowoduje wysłanie powiadomienia e- mail do wszystkich użytkowników z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.. W momencie przyjęcia zamówienia przez dostawcę i zmianie statusu na w trakcie realizacji system wygeneruje fakturę pro-forma w oparciu, która będzie dostępna na platformie B2B do pobrania jako plik PDF. W momencie zmiany statusu w systemie ERP dostawcy zmieni się również status zamówienia w systemie B2B na wysłano - system wygeneruje fakturę dostępną do pobrania jako plik PDF oraz wyśle powiadomienie do Labro z linkiem potwierdzającym wprowadzenie faktury do systemu ERP Labro. 8. Zarządzanie przez Labro procesem realizacji zamówień od odbiorców Platforma B2B musi umożliwiać składanie zamówień przez odbiorców oraz zarządzanie procesem realizacji zamówień przez Labro. Główne funkcjonalności składania i zarządzania procesem realizacji zamówień: Po złożeniu otrzymaniu zamówienia przez odbiorcę system B2B porówna ilości towaru na zamówieniu ze stanami dostępnymi. Jeśli na magazynie ilość towaru będzie wystarczająca do zrealizowania zamówienia system wykona rezerwację ilości zgodnie z zamówieniem. Jeśli ilość na magazynie będzie mniejsza niż na zamówieniu system zidentyfikuje dostawcę danego asortymentu i stworzy dokument zamówienia do tego dostawcy na brakującą ilość towaru lub minimum logistyczne oraz wyśle powiadomienie do użytkowników Labro o przygotowaniu zamówienia. VII. Funkcjonalność platformy B2B po stronie partnera - dostawcy We współpracy z dostawcami uczestniczącymi w projekcie tj. Broen Lab Group (Movex/M3) Friatec AG (System Infor ERP LN) powinny zostać przygotowane mechanizmy integracji systemów ERP w/w dostawców z platformą B2B. Wstępna analiza systemów dostawców wykazała, że integracja może zostać wykonana w oparciu o pliki XML o strukturze przygotowanej indywidualnie dla każdego systemu. Struktura plików XML eksportowanych z systemu ERP dostawcy: 1. Baza towarów Nazwa kartoteki w systemie ERP dostawcy Indeks kartoteki w systemie ERP dostawcy Zdjęcie towaru (min 3) Jednostka miary Cena jednostkowa Strona 9 z 16

10 Minimalna ilość zamówienia (jeśli zdefiniowano) Ilość dostępna na magazynie Dostępność towaru (data) Uwagi 2. Baza rozliczeń Numer faktury Data wystawienia dokumentu Wartość dokumentu Status dostawy Termin zapłaty Status zapłaty Pozycje dokumentu Struktura plików XML importowanych do systemu ERP dostawcy (eksportowanych z systemu B2B): 1. Baza zamówień Numer zamówienia Data zamówienia Pozycje zamówienia (nazwy i indeksy takie jak w systemie ERP dostawcy) Uwagi do zamówienia System B2B musi umożliwiać dostawcom: Przeglądanie bazy asortymentu importowanej z systemu ERP tj. pola jak: o Nazwa kartoteki w systemie ERP dostawcy o Indeks kartoteki w systemie ERP dostawcy o Zdjęcie towaru (min 3) o Jednostka miary o Cena jednostkowa o Minimum logistyczne o Ilość dostępna na magazynie o Dostępność towaru (data) o Uwagi Przeglądać listę zamówień złożonych przez Labro z wyszczególnieniem: o Numeru zamówienia o Daty zamówienia o Rodzaju zamówienia (manualne / automatyczne) o Status zamówienia o Data dostawy zamówienia Przeglądać listę faktur wprowadzonych do systemu ERP Labro z wyszczególnieniem: o Numer faktury o Data wystawienia dokumentu o Wartość dokumentu o Status dostawy o Termin zapłaty o Status zapłaty o Pozycje dokumentu Dokonanie analizy współpracy z Labro w dowolnym przedziale czasowym z wizualizacją danych w formie wykresów. Analizy muszą uwzględniać: o Ilość zamówionego asortymentu łącznie i szczegółowo Strona 10 z 16

11 o Wartość zamówionego asortymentu łącznie i szczegółowo o Ilość dokumentów w poszczególnych okresach roku (zamówień, faktur, WZ) o Ilość i wartość zgłoszonych reklamacji o Możliwość eksportu wybranych danych do pliku w formacie XLS (Excel) VIII. Funkcjonalność platformy B2B po stronie partnera odbiorcy We współpracy z partnerami - odbiorcami uczestniczącymi w projekcie tj. Matrix Infralab (Optima / MS SQL) ATU (Firma++) Dremer (Subiekt GT / MS SQL) Labor System (Autorski / mysql) powinny zostać przygotowane mechanizmy integracji systemów ERP w/w partnerów z platformą B2B. Integracja powinna być wykonana w oparciu o jedną z dwóch metod: 1. Moduł integrujący bazy podpięty bezpośrednio pod bazy systemów ERP partnerów, który poprzez indywidualnie dla danej bazy przygotowane zapytania będzie importował dane z wybranych tabel, wykonywał konwersję i wprowadzał dane do bazy platformy B2B. Mechanizm będzie działał dwukierunkowo tj. w ten sam sposób dane wprowadzane będą do systemu ERP odbiorcy z platformy B2B. 2. Pliki XML generowane przez systemy ERP partnerów. Do przygotowania plików XML konieczne będzie przygotowanie skryptów, które uruchamiane cyklicznie na serwerze na którym znajdują się bazy będą generowały potrzebne pliki XML. Struktura plików XML eksportowanych z systemu ERP odbiorcy: 1. Baza towarów Nazwa kartoteki w systemie ERP partnera Indeks kartoteki w systemie ERP partnera Jednostka miary Cena jednostkowa Minimum logistyczne Minimalna ilość zamówienia (jeśli zdefiniowano) Ilość dostępna na magazynie Uwagi 2. Baza rozliczeń Numer faktury Data wystawienia dokumentu Wartość dokumentu Status dostawy Termin zapłaty Status zapłaty Pozycje dokumentu Strona 11 z 16

12 Struktura plików XML importowanych do systemu ERP odbiorcy (eksportowanych z systemu B2B): Baza zamówień Numer zamówienia Data zamówienia Pozycje zamówienia (nazwy i indeksy takie jak w systemie ERP partnera) Uwagi do zamówienia System B2B musi umożliwiać odbiorcom: Przeglądanie bazy asortymentu importowanej z systemu ERP tj. pola jak: o Nazwa kartoteki w systemie ERP dostawcy o Indeks kartoteki w systemie ERP dostawcy o Zdjęcie towaru (min 3) o Jednostka miary o Cena jednostkowa o Minimum logistyczne o Ilość dostępna na magazynie o Dostępność towaru (data) o Uwagi W trakcie przeglądania bazy asortymentu system musi umożliwiać dostęp do: o Historii dokumentów dla danej kartoteki tj.: Historii zamówień w których kartoteka występowała Historii faktur w których kartoteka występowała Historii dokumentów WZ w których kartoteka występowała Historii dokumentów logistycznych w których kartoteka występowała Każda lista dokumentów powinna zawierać informacje jak: Nr dokumentu Data wystawienia dokumentu Wartość dokumentu Status dokumentu Przeglądać listę zamówień złożonych przez Labro z wyszczególnieniem: o Numeru zamówienia o Daty zamówienia o Rodzaju zamówienia (manualne / automatyczne) o Status zamówienia o Data dostawy zamówienia Przeglądać listę faktur wprowadzonych do systemu ERP Labro z wyszczególnieniem: o Numer faktury o Data wystawienia dokumentu o Wartość dokumentu o Status dostawy o Termin zapłaty o Status zapłaty o Pozycje dokumentu Dokonanie analizy współpracy z Labro w dowolnym przedziale czasowym z wizualizacją danych w formie wykresów. Analizy muszą uwzględniać: o Ilość zamówionego asortymentu łącznie i szczegółowo o Wartość zamówionego asortymentu łącznie i szczegółowo o Ilość dokumentów w poszczególnych okresach roku (zamówień, faktur, WZ) o Ilość i wartość zgłoszonych reklamacji Strona 12 z 16

13 o Możliwość eksportu wybranych danych do pliku w formacie XLS (Excel) IX. Sklep internetowy Moduł będzie umożliwiał import asortymentu towarów dostępnych w bazie towarów importowanych z systemów ERP dostawców i wprowadzanie ich do oferty sklepu internetowego na stronie labro.com.pl. Sklep funkcjonuje w oparciu o autorski system Actualizer CMS, który korzysta z bazy mysql w wersji 5.5. Moduł powinien: Importować kartoteki produktów i wprowadzać je do bazy sklepu tj.: o Nazwa produktu o Opis o Zdjęcia o Stan w magazynie partnera o Status dostępności Co zdefiniowany interwał aktualizować informacje o kartotekach. Moduł musi umożliwiać integrację z aktualnym oprogramowaniem sklepu. X. Monitorowanie statusu realizacji zamówień System powinien umożliwiać bieżące monitorowanie statusu realizacji zamówień. Każdy z partnerów projektu powinien otrzymywać powiadomienia o statusie realizacji złożonych przez siebie zamówień tj.: Przyjęcie zamówienia przez dostawcę Rozpoczęcie realizacji zamówienia przez dostawcę Wstrzymanie realizacji zamówienia (powód wstrzymania i do kiedy) Wygenerowanie faktury do zamówienia Wysłanie zamówienia (planowany czas dostawy) Potwierdzenie odbioru towaru Zgłoszenie reklamacji towaru (bak, niezgodność z zamówieniem jakościowa / ilościowa). XI. Opis funkcjonowania modułów Moduł składania zamówień. Moduł ten będzie odpowiedzialny za składanie zamówień w dwóch modelach: przez firmę LABRO do systemu informatycznego danego Dostawcy za pośrednictwem systemu B2B. Moduł ten będzie udostępniał LABRO formularz składania zamówień w polskiej wersji językowej. Pola będą automatycznie uzupełniane zgodnie z parametrami technicznymi wybranego produktu. Po uzupełnieniu formularza zostanie on poddany weryfikacji pod kątem poprawności wprowadzonych danych oraz dostępności wybranego produktu w magazynie Dostawcy, a następnie zarejestrowany w systemie B2B. Moduł ten odpowiedzialny będzie również za transkrypcję formularza zamówienia z polskiej wersji językowej na język używany przez danego Dostawcę. W momencie pojawienia się zamówienia w systemie B2B, moduł zamówień pobierze je w postaci pliku XML i wprowadzi do systemu ERP Dostawcy, gdzie pojawi się nowe zamówienie otrzymane od LABRO. Zamówienia generowane będą do systemu Dostawcy w następujących sytuacjach: 1. Złożenia zamówienia przez Odbiorcę lub rezerwację produktu powodującego spadek poziomu zapasu poniżej zdefiniowanego stanu minimalnego. 2. W przypadku nadzwyczajnej zamiany stanów magazynowych (wadliwość towaru, straty inwentaryzacyjne). Strona 13 z 16

14 przez Odbiorców bezpośrednio do systemu informatycznego firmy LABRO za pośrednictwem systemu B2B. Dzięki integracji Odbiorcy będą posiadać dostęp do formularza zamówień. Moduł zamówień odpowiedzialny będzie za automatycznie uzupełnienie pół formularza zgodnie z parametrami technicznymi danego produktu. Po uzupełnieniu formularza zostanie on poddany weryfikacji pod kątem poprawności wprowadzonych danych oraz dostępności wybranego produktu w magazynie LABRO. W momencie pojawienia się zamówienia w systemie B2B, moduł zamówień pobierze je w postaci pliku XML i wprowadzi do systemu ERP LABRO, gdzie pojawi się nowe zamówienie otrzymane od Odbiorcy. Następnym etapem będzie potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz przekazanie do systemu magazynowego. Moduł zamówień skomunikowany zostanie z systemem magazynowym LABRO w sytuacji złożenia zamówienia na produkty niedostępne w magazynie LABRO zostanie udostępniona opcja wyboru zamiennika o zbliżonych lub identycznych parametrach technicznych (obecnie nasi klienci często zgłaszają potrzebę możliwości wyszukania produktu o podobnych lub analogicznych funkcjonalnościach). W sytuacji odrzucenia zamiennika moduł wygeneruje zamówienie do Dostawcy. Moduł magazynowy. Moduł ten odpowiadał będzie za ewidencjonowanie stanów magazynowych firmy LABRO w oparciu o określone wskaźniki stanu minimalnego. Moduł ten będzie skomunikowany z modułem zamówień. W momencie osiągnięcia w systemie ERP firmy LABRO zdefiniowanego stanu magazynowego danej pozycji (spadek poziomów zapasu poniżej określonego stanu minimalnego) moduł magazynowy przekaże komunikat do modułu zamówień na podstawie, którego wygenerowane zostanie zamówienie do Dostawcy z uwzględnieniem minimów logistycznych. Moduł ten będzie posiadał funkcjonalność automatycznego rozróżniania Dostawcy danego produktu do którego ma zostać wysłane zamówienie. Moduł ten będzie również automatycznie pobierał i importował stany magazynowe w pliku XML do systemu B2B łączącego firmę LABRO z firmami Partnerskimi. W systemie znajdować będą się stany magazynowe, co zapewni bezpośredni do nich dostęp zainteresowanym stronom. Moduł rozliczeń. Moduł będzie odpowiedzialny za realizację procesu rozliczeń w dwóch modelach: rozliczanie przeprowadzanych transakcji w relacji firma LABRO Dostawca. Moduł ten w oparciu o pobieranie i przetwarzane cenniki z systemu ERP Dostawcy dokona wyceny zamówionego asortymentu przez firmę LABRO. Podczas wyceny pod uwagę będą brane zmiany kuru walut, przysługujące rabaty. Na podstawie wyliczonej ceny moduł wygeneruje elektroniczną postać faktury. Firma LABRO będzie posiadać możliwość pobierania elektronicznej postaci faktury wraz z jej zawartością do systemu ERP. Za pomocą modułu LABRO będzie posiadać również możliwość podglądu stanów finansowych: zestawienia stanów zadłużenia, terminów płatności. Informacje te będą automatycznie pobierane z systemu ERP Dostawców oraz przekazywane do systemu B2B. rozliczanie przeprowadzonych transakcji w relacji firma LABRO Odbiorca. Moduł ten w oparciu o dostępne cenniki w systemie ERP firmy LABRO dokona wyceny zamówionego towaru przez Odbiorcę wraz z uwzględnieniem przysługujących Partnerowi rabatów. Na podstawie wyliczonej ceny moduł wygeneruje elektroniczną postać faktury. Odbiorca będzie posiadał możliwość pobierania elektronicznej postaci faktury wraz z jej zawartością do systemu ERP. Za pomocą modułu Odbiorca będzie posiadać również możliwość podglądu stanów finansowych: zestawienia stanów zadłużenia, terminów płatności. Informacje te będą automatycznie pobierane z systemu ERP LABRO oraz przekazywane do systemu B2B. Moduł raportów. Moduł ten będzie odpowiedzialny za generowanie raportów i statystyk zawierające dane dotyczące realizacji współpracy z poszczególnymi partnerami w projekcie. Dane te będą pobierane i przetwarzane z ogólnej bazy danych systemu B2B. Strona 14 z 16

15 Moduł sklepu internetowego. Do zadań modułu będzie należeć pobieranie i eksportowanie danych z systemu ERP Dostawców w zakresie dostępnych produktów na magazynie, cen, danych nowych produktów udostępnionych do sprzedaży oraz umieszczenie ich w bazie sklepu internetowego. Moduł sklepu internetowego będzie: Dodawać nowe produkty w sklepie internetowym w pełnym wymiarze tj. nazwa produktu, opis, zdjęcia, cena, stan w magazynie partnera, status dostępności. Aktualizować dane o produkcie w pełnym wymiarze tj. nazwa produktu, opis, zdjęcia, cena, stan w magazynie partnera, status dostępności. Moduł zostanie przystosowany do struktury technologicznej sklepu l oraz odpowiednio rozbudowany, aby w przyszłości można było go zaktualizować do ew. rozszerzeń sklepu Moduł integracji. Moduł ten jest niezbędny w celu umożliwienia wymiany kluczowych danych pomiędzy zintegrowanymi systemami ERP. Jest to rozwiązanie pozwalające na pełne zintegrowanie i wdrożenie rozwiązań opartych o elektroniczny przepływ danych. Integracja ta będzie realizowana przez wprowadzanie migracji danych przez odpowiednio przygotowane pliki XML. Moduł integracji będzie pobierał i odpowiednio przetwarzał dane oraz przekazywał w relacji system ERP Dostawcy system ERP firmy LABARO oraz system ERP LABRO system ERP Odbiorcy. Integracja następuje w sposób natychmiastowy, albo z opóźnieniem (zatwierdzenie zamówienia). Dodatkowo moduł ten będzie odpowiedzialny za synchronizację wewnętrzną pracy poszczególnych modułów stanowiących komponent systemu B2B. Moduł integracji będzie spełniał wszystkie zasady nie zbędne do prawidłowego działania: Zapewni odpowiedni przepływ informacji między systemami. Umożliwi skorelowanie informacji przechowywanych w różnych systemach. Pozwali na ujednolicenie tych informacji, w konsekwencji prowadzi do efektywniejszego wykorzystania posiadanych danych. Usprawni organizację działalności systemu B2B. Zsynchronizuje przepływ danych i dokumentów. Moduł monitorowania realizacji zamówień. Moduł ten pozwoli na pobieranie danych z systemu ERP na temat bieżącego etapu realizacji zamówienia. Pobierane i przetwarzanie dane przez moduł będą dotyczyć: - przyjęcia zamówienia. - realizacji zamówienia. - wysłania dostawy. - przesunięć w czasie realizacji zamówienia. - czasu otrzymania dostawy. Informacje te będą pobierane i przekazywane w dwóch wariantach: 1. Z systemu ERP Dostawcy do systemu ERP firmy LABRO. 2. Z systemu ERP firmy LABRO do systemu ERP Odbiorcy. Strona 15 z 16

16 XII. Charmonogram i maksymalne terminy realizacji Zakres prac Moduł magazynowy Moduł rozliczeń Moduł sklepu internetowego Moduł składania zamówień Moduł raportów Moduł integracji Moduł monitorowania realizacji zamówień Moduł magazynowy Moduł składania zamówień Moduł integracji Moduł monitorowania realizacji zamówień Maksymalny termin realizacji Strona 16 z 16

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 2 lipca 2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Ul. Mełgiewska 7-9 20 209 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ShopGold Integrator by CTI. Instrukcja

ShopGold Integrator by CTI. Instrukcja ShopGold Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 3. Eksport grup towarowych... 6 4. Eksport towarów... 7 5. Eksport zdjęć... 9 6. Pobieranie zamówień...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

Olkusz, dnia. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HEGEN POLSKA Sp. z o.o. Plac Konstytucji 3 Maja 2b 32-300 Olkusz II. ZAPYTANIE OFERTOWE

Olkusz, dnia. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HEGEN POLSKA Sp. z o.o. Plac Konstytucji 3 Maja 2b 32-300 Olkusz II. ZAPYTANIE OFERTOWE Olkusz, dnia Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Do:. HEGEN POLSKA Sp. z o.o. Plac Konstytucji 3 Maja 2b 32-300 Olkusz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r.

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy systemu B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzujące procesy handlowe realizowane pomiędzy firmą Margola

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI LISTA FUNKCJONALNOŚCI

SHOPER INTEGRATOR BY CTI LISTA FUNKCJONALNOŚCI SHOPER INTEGRATOR BY CTI LISTA FUNKCJONALNOŚCI 1. Opis programu Shoper Integrator by CTI to pełna integracja sklepu internetowego Shoper.pl z systemem Comarch ERP Optima. Wszelkie operacje wymiany danych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 7.9 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

CLICK SHOP INTEGRATOR BY CTI LISTA FUNKCJONALNOŚCI

CLICK SHOP INTEGRATOR BY CTI LISTA FUNKCJONALNOŚCI CLICK SHOP INTEGRATOR BY CTI LISTA FUNKCJONALNOŚCI 1. Opis programu Click Shop Integrator by CTI to pełna integracja sklepu internetowego Click Shop z systemem Comarch ERP Optima. Wszelkie operacje wymiany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania. Józefosław, dnia 17.04.2015r. Zapytanie ofertowe I DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PREMIUM FOOD & MORE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Osiedlowa 50 A 05 500 Józefosław II ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG

Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG Strona1 Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzującego

Bardziej szczegółowo

EXSO-CORE - specyfikacja

EXSO-CORE - specyfikacja EXSO-CORE - specyfikacja System bazowy dla aplikacji EXSO. Elementy tego systemu występują we wszystkich programach EXSO. Może on ponadto stanowić podstawę do opracowania nowych, dedykowanych systemów.

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 2016 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

MULTI INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.

MULTI INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. MULTI INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Multi Integrator to uniwersalne oprogramowanie opracowane przez firmę KiD, za pomocą którego można połączyć program do gospodarki magazynowej i sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji FairPay Connect

Instrukcja użytkownika aplikacji FairPay Connect Instrukcja użytkownika aplikacji FairPay Connect Wersja 1.0.1.67 Wersja 1.0.1.67 Czas wersji 16.02.2016 Liczba stron 28 Autor Łukasz Muzyka Nadzór Krystian Mirek, Bartłomiej Drozd Kontakt pomocit@fairpay.pl

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

E-BOK DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA

E-BOK DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA E-BOK DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA Włocławek, 2018 SPIS TREŚCI 1. REJESTRACJA I LOGOWANIE W SERWISIE E-BOK 3 1.1 Rejestracja... 3 1.1 Logowanie... 5 1.1.1 Przypomnienie hasła... 5 2. FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Warszawa 16.08.2013 Mobifit Sp. z o.o. ul. Tamka 38 00-355 Warszawa NIP: 952-20-62-619 dariusz.urabanski@mobifit.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu Budowa systemu informatycznego B2B

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 INTEGRACJA COMARCH ERP E-SKLEP Z WSZYSTKO.PL... 4 2.1 KONFIGURACJA... 4 2.2 MAPOWANIE DOSTAW I PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Nokaut i Radar Wersja 7.7 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 NOKAUT... 4 2.2 RADAR.PL... 4 3 KONFIGURACJA... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

B2B XL by CTI. Instrukcja

B2B XL by CTI. Instrukcja B2B XL by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Program do wymiany danych - Morfeusz... 4 2.1. Pierwsze uruchomienie... 4 2.1.1. Krok 1 nawiązanie połączenia z serwerem MS SQL... 4 2.1.2.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Licencje Ilość Cena Wartość Windows Server Standard, serwerowy system operacyjny 2 Windows Server CAL, licencje dostępowe 0 Windows Terminal Server (5 licencji dostępowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Strażów, dnia 12-12-2012 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PHU PULS Bielecki Wiesław Strażów 22 36-073 STRAŻÓW II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja

WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Nawiązanie połączenia...3 3. Logowanie do programu...5 4. Okno główne programu...6 5. Konfiguracja programu...6 6. Generowanie

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Ceneo.pl Wersja 2016.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA NA CENEO.PL... 4 3 KONFIGURACJA Z SERWISEM CENEO.PL... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Ceneo.pl Wersja 2016.3.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA NA CENEO.PL... 4 3 KONFIGURACJA Z SERWISEM CENEO.PL... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520)

Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520) Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520) 2013 Spis treści 1.Wstęp...3 2.System Gebauer B2B...3 2.1.Rozpoczęcie pracy w systemie...3 2.2.Resetowanie hasła...3 2.3.Pulpit partnera...4 2.4.Katalog

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja ShoperIntegra V3.3 Instalacja i konfiguracja 1. Stworzenie konta API w sklepie Shoper Logujemy się do panelu administracyjnego sklepu Shoper i przechodzimy do Konfiguracja -> Administracja, system -> Administratorzy.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD dla Subiekt GT

Kurier DPD dla Subiekt GT Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Nokaut i Radar Wersja 2016.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 NOKAUT... 4 2.2 RADAR.PL... 4 3 KONFIGURACJA... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 08.04.2013r. Ogłoszenie na zamówienie sprzętu do projektu pt. Reorganizacja handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne systemu CRM

Wymagania funkcjonalne systemu CRM Wymagania funkcjonalne systemu CRM Moduł firm Celem modułu faktur jest umożliwienie zarządzania firmami i bezpośrednimi kontaktami personalnymi w tych firmach. Moduł ten umożliwi dodawanie, usuwanie, edycję

Bardziej szczegółowo

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Połączenie ze sklepem...5 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w wersji Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/DM/ST

Opis zmian w wersji Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/DM/ST Opis zmian w wersji 2-5.4 Oprogramowania do Obsługi SR/FA/SW/DM/ST 1. Dostosowanie systemu do generowania i eksportowania miesięcznego sprawozdania z zakresu świadczeń wychowawczych wg nowego wzoru obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL... 7 2.3.

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 TORUŃ, 1 grudnia 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 na wyłonienie wykonawcy/dostawcy APLIKACJI B2B W ramach realizacji projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemna, automatyczna

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Ceneo.pl Wersja 7.0.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA NA CENEO.PL... 4 3 KONFIGURACJA Z SERWISEM CENEO.PL... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU... 8

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60

FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60 FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60 W KAMELEON.SQL 7.5.60 została dodana funkcjonalność klasy B2B (na tą funkcjonalność wymagana jest dodatkowa licencja, którą można wykupić w naszej firmie)

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16.07.2013r. Nabywca: Rezerweo Sp. z o.o. Ul. Tamka38 00-355 Warszawa Tel./fax 22 556 23 42 e-mail: dariusz.urbanski@rezerweo.com Dane oferenta: ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo