Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11"

Transkrypt

1 Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja Szata graficzna: (a) papier gładki formatu A4, (b) zapis ręczny jednostronny przy użyciu ołówka (miękkiego), (c) numeracja pozycji obliczeniowych (np. według schematu stosowanego na zajęciach), (d) ciągła numeracja stron (bez wznawiania od kolejnej pozycji obliczeń), (e) niespinanie obliczeń (ze względu na łatwość poprawy i uzupełniania). 2. Prowadzenie obliczeń: (a) dokładność wyznaczania wartości liczbowych: min. 3 cyfry znaczące, (b) jawne podawanie wartości wejściowych oraz wzorów wykorzystywanych do wyznaczenia wartości wynikowej, np.: M = ql2 8 = 4,28 5,722 8 = 17,50 knm, (c) umieszczanie odpowiedniego miana (jednostki) dla wartości wynikowych (patrz przykład powyżej), (d) odwoływanie się do numerów pozycji obliczeniowych przy wykorzystaniu wielkości wyznaczonych w obliczeniach innych elementów konstrukcyjnych, (e) wykonywanie szkiców pomocniczych z podaniem informacji niezbędnych do obliczeń (np. wymiary, układ warstw, opisy elementów). 3. Poprawa: (a) nieusuwanie kartek z uwagami prowadzącego, (b) niezmazywanie błędnie wykonanych fragmentów obliczeń, (c) korekta błędnych obliczeń statycznych: i. obok obliczeń pierwotnych lub ii. na dodatkowych kartkach dołączonych do obliczeń danego elementu konstrukcyjnego (nie na końcu całości) z numeracją w postaci np.: 22a, 22b itd., (d) podanie informacji w błędnych fragmentach obliczeń o miejscu ich poprawy.

2 Gęstość materiałów budowlanych - obciążenie charakterystyczne q k UWAGA 1: W tabeli poniżej należy znaleźć materiał budowlany który został użyty w budynku i na podstawie jego gęstości pomnożonej przez jego grubość znaleźć obciążenie charakterystyczne w kn/m 2. UWAGA 2: Powyższe obliczenia należy zawsze napisać w sposób jawny w tabelce, tzn zapisać liczby. Np. dla 3cm warstwy styropianu piszemy: 0.03m*0.45kN/m 3 =0.014kN/m 2 (trzy miejsca znaczące wystarczają) UWAGA 3: Wszystkie wielkości należy pisać razem z jednostkami np.: 0.45 kn/m 3. UWAGA 4: - Ściany Gipsowo-Kartonowe Jeden metr kwadratowy ściany gipsowo kartonowej, taki kwadrat narysowany na ścianie lub na tablicy waży 0.1 kn/m 2 (w rzadkich przypadkach do 0.3kN/m 2, ale nie będziemy wchodzić w takie detale, proszę używać 0.1 kn/m 2 ponieważ wszyscy mają tę samą grubość ściany G-K)

3 Wartości charakterystyczne obciążeń Materiały pomocnicze do zajęć z Budownictwa Ogólnego Tablica 1 Wartości charakterystyczne ciężaru objętościowego wybranych materiałów budowlanych wg PN 82/B Strona 1

4 Wartości charakterystyczne obciążeń Materiały pomocnicze do zajęć z Budownictwa Ogólnego Tablica 1 c.d. Strona 2

5 Wartości charakterystyczne obciążeń Materiały pomocnicze do zajęć z Budownictwa Ogólnego Tablica 1 c.d. Tablica 2 Wartości charakterystyczne ciężaru jednostkowego wybranych pokryć dachowych, podłóg oraz posadzek wg PN 82/B Strona 3

6 Wartości charakterystyczne obciążeń Materiały pomocnicze do zajęć z Budownictwa Ogólnego Tablica 2 c.d. Tablica 3 Wartości charakterystyczne ciężaru własnego konstrukcji wybranych stropów Strona 4

7 Wartości charakterystyczne obciążeń Materiały pomocnicze do zajęć z Budownictwa Ogólnego Tablica 3 c.d. Tablica 4 Wartości charakterystyczne wybranych obciążeń zmiennych technologicznych (użytkowych) równomiernie rozłożonych wg PN 82/B Strona 5

8 Wartości charakterystyczne obciążeń Materiały pomocnicze do zajęć z Budownictwa Ogólnego Tablica 4 c.d. Strona 6

9 Wartości charakterystyczne obciążeń Materiały pomocnicze do zajęć z Budownictwa Ogólnego Tablica 5 Redukcja obciążeń zmiennych. W obliczeniach belek i podciągów oraz słupów, ścian fundamentów i podłoży obiektów budowlanych można w niektórych przypadkach zmniejszyć wartości charakterystyczne obciążeń zmiennych mnożąc je przez współczynniki zmniejszające wg PN 82/B Strona 7

10

11 Nośność belek stropowych UWAGA 1: W przypadku stropów FERT oraz ACKERMAN nie ma w tabelach podanej maksymalnej nośności na siły ścinające. Podane są jedynie momenty. Należy więc w obliczeniach tylko sprawdzić momenty (tak jak było podane na zajęciach) natomiast odnośnie siły ścinającej należy napisać: Belkę należy zazbroić na siłę ścinającą T max =... UWAGA 2: należy zwrócić uwagę na podpis w tabeli czy dana maksymalna siła ścinająca lub moment odności się do wielkości charakterystycznej (q k ) czy do wielkości obliczeniowej (q o ) i z odpowiednią wielkością nalezy wykonać porównanie. W domyśle (jeśli nic nie jest napisane) zawsze chodzi o wielkość obliczeniową q o.

12 Stropy gęstożebrowe informacje podstawowe wersja 0.11 Rozstaw Szerokość Wysokość Grubość Zakres Skok Strop belek belki pustaka nadbetonu rozpiętości rozpiętości [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] Ceram 50A DZ Fert Fert Fert Teriva-I Teriva I-bis , Teriva II Teriva III Akerman lub lub lub lub 4 Źródło: 1. Drewnowski M., Drewnowski Z. Ceram 50A. Strop gęstożebrowy ceramiczno-żelbetowy. Strop dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego. Materiały pomocnicze dla projektantów i wykonawców, Cermag. 2. Dąbrowski Z. Strop prefabrykowany DZ-3 Wydawnictwo Arkady, Warszawa Strop gęstożebrowy ceramiczno-żelbetowy typu Fert-40, Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 568/85, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa Strop gęstożebrowy ceramiczno-żelbetowy typu Fert-45, Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 569/85, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa Strop gęstożebrowy ceramiczno-żelbetowy Fert-60, Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 836/91, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa. 6. Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych Teriva-I, Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 848/91, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych Teriva-I bis, Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 659/87, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych Teriva-II, Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 719/88, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa. 9. Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych Teriva-III, Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 723/89, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa. 10. PN-B-12005:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki stropowe Ackermana. Uwaga: Dla stropu Akermana (jest to strop bez belek prefabrykowanych) zakres rozpiętości i wielkość skoku rozpiętości są wartościami umownymi, ale obowiązkowymi.

13 Maksymalne momenty obliczeniowe [knm] przenoszone przez żebro stropu Ackermana (a = 31 cm) przy grubości płyty t =3 cm (stal StO klasy A-0) wersja 0.11 Zbrojenie żebra Beton B15 Beton B20 średnica przekrój pustak hp=18 cm pustak hp=20 cm pustak hp=18 cm pustak hp=20 cm [mm] [cm 2 ] Mprz -Mp Mprz -Mp Mprz -Mp Mprz -Mp 6 0,283 0,973 0,950 1,081 1,058 0,975 0,958 1,082 1,065 6/8 0,393 1,341 1,297 1,490 1,446 1,344 1,311 1,493 1, ,503 1,712 1,640 1,904 1,831 1,717 1,664 1,908 1,855 8/10 0,644 2,174 2,056 2,419 2,300 2,181 2,094 2,426 2, ,785 2,642 2,467 2,941 2,765 2,653 2,523 2,952 2,822 10/12 0,958 3,195 2,933 3,559 3,297 3,212 3,018 3,576 3, ,131 3,759 3,394 4,189 3,824 3,782 3,512 4,212 3,942 12/14 1,335 4,393 3,884 4,900 4,392 4,425 4,049 4,932 4, ,539 5,043 4,367 5,627 4,951 5,085 4,585 5,670 5,170 14/16 1,775 5,754 4,854 6,428 5,529 5,810 5,145 6,484 5, ,011 6,486 5,332 7,250 6,096 6,558 5,705 7,322 6,469 16/18 2,278 7,262 5,781 8,128 6,647 7,355 6,260 8,221 7, ,545 8,067 6,218 9,034 7,185 8,183 6,816 9,150 7,783 18/20 2,844 8,902 6,594 9,983 7,674 9,047 7,340 10,127 8, ,142 9,711 6,852 10,965 8,000 9,947 7,865 11,141 9,059 20/22 3,472 10,653 11,972 10,868 8,325 12,187 9, ,801 11,576 13,021 11,836 8,787 13,279 10,231 Mprz moment przęsłowy; Mp moment podporowy Źródło: Cz. Malinowski, R. Peła Projektowanie stropów i ścian w budownictwie tradycyjnym część 1, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1989.

14 Maksymalne momenty obliczeniowe [knm] przenoszone przez żebro stropu Ackermana (a = 31 cm) przy grubości płyty t =4 cm (stal StO klasy A-0) wersja 0.11 Zbrojenie żebra Beton B15 Beton B20 średnica przekrój pustak hp=18 cm pustak hp=20 cm pustak hp=18 cm pustak hp=20 cm [mm] [cm 2 ] Mprz -Mp Mprz -Mp Mprz -Mp Mprz -Mp 8 0,503 1,808 1,736 1,999 1,927 1,813 1,759 2,004 1,950 8/10 0,644 2,296 2,178 2,541 2,423 2,304 2,216 2,549 2, ,785 2,792 2,616 3,090 2,914 2,803 2,673 3,101 2,971 10/12 0,958 3,375 3,115 3,741 3,479 3,394 3,200 3,758 3, ,131 3,974 3,609 4,404 4,038 3,997 3,727 4,426 4,157 12/14 1,335 4,647 4,138 5,154 4,645 4,678 4,303 5,186 4, ,539 5,335 4,659 5,920 5,244 5,377 4,878 5,962 5,463 14/16 1,775 6,091 5,192 6,765 5,866 6,147 5,482 6,822 6, ,011 6,868 5,714 7,632 6,478 6,940 6,087 7,705 6,851 16/18 2,278 7,695 6,214 8,561 7,079 7,788 6,693 8,653 7, ,545 8,550 6,702 9,517 7,669 8,666 7,300 9,633 8,267 18/20 2,844 9,443 7,134 10,523 8,215 9,587 7,881 10,688 8, ,142 10,368 7,550 11,562 8,744 10,544 8,462 11,738 9,656 20/22 3,472 11,312 12,632 9,191 11,528 8,985 12,847 10, ,801 12,299 13,743 9,312 12,557 9,509 14,001 10,953 22/24 4,163 13,288 14,870 13,597 9,941 15,179 11, ,524 14,328 16,047 14,694 10,138 16,413 12,095 Mprz moment przęsłowy; Mp moment podporowy Źródło: Cz. Malinowski, R. Peła Projektowanie stropów i ścian w budownictwie tradycyjnym część 1, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1989.

15 Maksymalne momenty obliczeniowe [knm] przenoszone przez żebro stropu Ackermana (a = 31 cm) przy grubości płyty t =5 cm (stal StO klasy A-0) wersja 0.11 Zbrojenie żebra Beton B15 Beton B20 średnica przekrój pustak hp=18 cm pustak hp=20 cm pustak hp=18 cm pustak hp=20 cm [mm] [cm 2 ] Mprz -Mp Mprz -Mp Mprz -Mp Mprz -Mp 8 0,503 1,904 1,831 2,095 2,023 1,908 1,855 2,099 2,046 8/10 0,644 2,419 2,300 2,664 2,545 2,426 2,339 2,671 2, ,785 2,941 2,765 3,239 3,063 2,952 2,882 3,250 3,210 10/12 0,958 3,559 3,297 3,923 3,661 3,576 3,382 3,940 3, ,131 4,189 3,824 4,618 4,253 4,212 3,942 4,641 4,371 12/14 1,335 4,900 4,392 5,407 4,899 4,932 4,556 5,439 5, ,539 5,627 4,951 6,212 5,536 5,670 5,170 6,255 5,755 14/16 1,775 6,428 5,529 7,103 6,203 6,484 5,820 7,159 6, ,011 7,250 6,096 8,014 6,860 7,322 6,469 8,087 7,233 16/18 2,278 8,128 6,647 8,993 7,512 8,221 7,126 9,086 7, ,545 9,034 7,185 10,001 8,152 9,150 7,783 10,117 8,750 18/20 2,844 9,983 7,674 11,064 8,755 10,127 8,421 11,208 9, ,142 10,965 8,147 12,159 9,341 11,141 9,059 12,335 10,253 20/22 3,472 11,972 13,291 9,851 12,187 9,644 13,507 10, ,801 13,021 14,465 10,247 13,279 10,231 14,723 11,675 22/24 4,163 14,079 15,661 13,388 10,732 15,970 12, ,524 15,188 16,907 15,553 11,236 17,272 12,955 Mprz moment przęsłowy; Mp moment podporowy Źródło: Cz. Malinowski, R. Peła Projektowanie stropów i ścian w budownictwie tradycyjnym część 1, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1989.

16 Maksymalne wartości momentów zginających i sił poprzecznych przypadających na jedno żebro w stropie Ceram 50A-210 wersja 0.11 Graniczna nośność Graniczna war- Przekrój Rozpiętość żebra od obciążenia tość momentu zbrojenia dolnego obliczeniowego od obciążenia w żebrze modularna obliczeniowa Mgr Qgr długotrwałego Stal A-III m m knm kn knm cm 2 mm 2,40 2,29 2,7 13,2 1,005 2φ8 2,70 2,59 3,4 13,2 1,005 2φ8 3,00 2,89 4,2 13,2 1,005 2φ8 3,30 3,19 5,2 13,2 1,005 2φ8 3,60 3,49 6,2 13,2 1,005 2φ8 3,90 3,79 7,3 13,2 1,005 2φ8 4,20 4,09 8,5 13,2 1,288 2φ8+1φ6 4,50 4,39 9,8 13,2 6,9 1,508 2φ8+1φ8 4,80 4,69 11,6 13,2 7,9 1,791 2φ8+1φ10 5,10 4,99 12,6 13,2 9,0 1,791 2φ8+1φ10 5,40 5,29 14,2 13,2 10,1 2,136 2φ8+1φ12 5,70 5,59 15,8 13,2 11,3 2,576 2φ8+2φ10 6,00 5,89 17,6 13,2 12,5 3,267 2φ8+2φ12 6,30 6,19 19,4 13,2 13,8 4,084 2φ8+2φ14 Źródło: Ceram 50A. Strop gęstożebrowy ceramiczno-żelbetowy. Strop dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego. Materiały pomocnicze dla projektantów i wykonawców,cermag.

17 Długości belek oraz maksymalne charakterystyczne siły tnące dla pasma stropu DZ-3 o szerokości 60 cm wersja 0.12 Długość Długość belki Siła tnąca Strzemiona Ilość Pręt montażowy modularna prefabrykowanej m m kn φ [mm] φ [mm] 2,70 2,66 10, ,5 3,00 2,96 10, ,5 3,30 3,26 10, ,5 3,60 3,56 10, ,5 3,90 3,86 10, ,5 4,20 4,16 12,22 4,5 22 4,5 4,50 4,46 12,25 4,5 24 4,5 4,80 4,76 12,25 4, ,10 5,06 13,00 4, ,40 5,36 13,50 4, ,70 5,66 14,00 4, ,00 5,96 14,50 4, Źródło: Z. Dąbrowski Strop prefabrykowany DZ-3 Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1965.

18 Maksymalne charakterystyczne momenty przęsłowe dla stropu DZ-3 (stal 34GS) wersja 0.11 Średnice prętów Przekrój Moment zginający dla żebra Nr belki zbrojenia belki zbrojenia pojedynczego podwójnego mm cm 2 knm knm 1 1φ6+1φ7 0,66 3,70 7,40 2 2φ6+1φ7 0,94 5,30 10,40 3 3φ7 1,14 6,40 12,70 4 2φ8+1φ7 1,38 7,70 15,30 5 3φ8 1,50 8,35 16,55 6 2φ10+1φ6 1,84 10,20 20,10 7 2φ10+1φ8 2,06 11,35 22,40 8 3φ10 2,34 12,85 25,30 9 2φ12+1φ6 2,54 13,90 27, φ12+1φ8 2,76 15,05 29, φ12+1φ10 3,04 16,55 32, φ12 3,39 18,35 35, φ14+1φ8 3,58 19,30 37, φ14+1φ10 3,86 20,70 40, φ14+1φ12 4,21 22,50 40, φ14 4,62 24,55 40,20 Źródło: Z. Dąbrowski Strop prefabrykowany DZ-3 Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1965.

19 Momenty obliczeniowe przęsłowe przenoszone przez żebra stropu DZ-3 zbrojone stalą 34GS (beton prefabrykatu B20, beton płyty B15, stala klasy A-III) wersja 0.11 Numer belki Typowe rozpiętości modularne belek Średnice prętów zbrojenia belki Przekrój zbrojenia Moment przęsłowy przenoszony przez żebro pojedyńcze podwójne cm mm cm 2 knm knm 1 240, 270, 2φ6 0,565 4,157 8, , 300 3φ6 0,848 6,206 12, , 2φ6+1φ8 1,068 7,745 15, , 390, 2φ8+1φ6 1,288 9,301 18, , 420, 3φ8 1,508 10,843 21, , 450, 480 2φ10+1φ6 1,854 13,175 25, , 480, 510 2φ10+1φ8 2,073 14,668 28, , 510, 540 3φ10 2,356 16,576 32, , 540 2φ12+1φ6 2,545 17,749 34, , 600 2φ12+1φ8 2,765 19,198 37, φ12+1φ10 3,047 21,035 40, φ12 3,393 23,258 44,529 Źródło: Cz. Malinowski, R. Peła Projektowanie stropów i ścian w budownictwie tradycyjnym część 1, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź Uwaga: strop DZ-3 umożliwia dobór numeru belki (zbrojenia na zginanie) niezależnie od jej rozpiętości modularnej.

20 Maksymalne momenty obliczeniowe dla stropów Fert 40 (beton klasy B15, stal 34GS klasy A III) wersja 0.11 Rozpiętość Oznaczenie Średnica Przekrój Moment zginający dla żebra Lp. modularna belki prętów zbrojenia pojedynczego podwójnego m mm cm 2 knm knm 1 2,70 B-23/40/270 2φ8 1,006 7,075 13, ,00 B-23/40/300 2φ8 1,006 7,075 13, ,30 B-23/40/330 2φ8 1,006 7,075 13, ,60 B-23/40/360 2φ8 1,006 7,075 13, ,90 B-23/40/390 2φ8 1,006 7,075 13, ,20 B-23/40/420 2φ8 1,006 7,075 13, ,50 B-23/40/450 2φ8+1φ6 1,289 9,001 17, ,80 B-23/40/480 2φ8+1φ6 1,289 9,001 17, ,10 B-23/40/510 3φ8 1,509 10,479 20, ,40 B-23/40/540 4φ8 2,012 13,794 26, ,70 B-23/40/570 2φ8+1φ14 2,545 16,942 32, ,00 B-23/40/600 2φ8+2φ12 3,268 21,454 40,883 Źródło: Cz. Malinowski, R. Peła Projektowanie stropów i ścian w budownictwie tradycyjnym część 1, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1989.

21 Maksymalne momenty obliczeniowe dla stropów Fert 45 (beton klasy B15, stal 34GS klasy A III) wersja 0.11 Rozpiętość Oznaczenie Średnica Przekrój Moment zginający dla żebra Lp. modularna belki prętów zbrojenia pojedynczego podwójnego m mm cm 2 knm knm 1 2,70 B-23/45/270 2φ8 1,006 7,095 14, ,00 B-23/45/300 2φ8 1,006 7,095 14, ,30 B-23/45/330 2φ8 1,006 7,095 14, ,60 B-23/45/360 2φ8 1,006 7,095 14, ,90 B-23/45/390 2φ8 1,006 7,095 14, ,20 B-23/45/420 2φ8+1φ6 1,289 9,034 17, ,50 B-23/45/450 2φ8+1φ6 1,289 9,034 17, ,80 B-23/45/480 3φ8 1,509 10,524 20, ,10 B-23/45/510 2φ8+1φ10 1,791 12,349 24, ,40 B-23/45/540 4φ8 2,012 13,873 27, ,70 B-23/45/570 2φ8+1φ12 2,137 14,544 28, ,00 B-23/45/600 2φ8+1φ14 2,545 17,069 32,964 Źródło: Cz. Malinowski, R. Peła Projektowanie stropów i ścian w budownictwie tradycyjnym część 1, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1989.

22 Maksymalne momenty obliczeniowe dla stropów Fert 60 (beton klasy B15, stal 34GS klasy A III) wersja 0.11 Rozpiętość Oznaczenie Średnica Przekrój Moment zginający dla żebra Lp. modularna belki prętów zbrojenia pojedynczego podwójnego m mm cm 2 knm knm 1 2,70 B-24/60/270 2φ8 1,006 7,487 14, ,00 B-24/60/300 2φ8 1,006 7,487 14, ,30 B-24/60/330 2φ8 1,006 7,487 14, ,60 B-24/60/360 2φ8 1,006 7,487 14, ,90 B-24/60/390 2φ8 1,006 7,487 14, ,20 B-24/60/420 2φ8+1φ6 1,289 9,550 18, ,50 B-24/60/450 3φ8 1,509 11,141 21, ,80 B-24/60/480 4φ8 2,012 14,736 28, ,10 B-24/60/510 4φ8 2,012 14,736 28, ,40 B-24/60/540 2φ8+1φ12 2,137 15,470 30, ,70 B-24/60/570 2φ8+1φ14 2,545 18,213 35, ,00 B-24/60/600 2φ8+1φ16 3,017 21,318 41,212 Źródło: Cz. Malinowski, R. Peła Projektowanie stropów i ścian w budownictwie tradycyjnym część 1, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1989.

23 Maksymalne wartości momentów zginających i sił poprzecznych przypadających na jedno żebro w stropie Teriva-I wersja 0.11 Rozpiętość Moment Moment od obciążenia Siła poprzeczna modu- oblicze- od obciążenia charakterystycznego od obciążenia larna niowa obliczeniowego całkowitego długotrwałego obliczeniowego m m knm knm knm kn 2,4 2,37 6,843 12,994 2,7 2,67 6,843 12,994 3,0 2,97 6,843 12,994 3,3 3,27 6,843 12,994 3,6 3,57 6,843 12,994 3,9 3,87 8,059 12,994 4,2 4,17 9,374 12,994 4,5 4,47 10,789 12,994 4,8 4,77 12,303 10,390 8,761 12,994 5,1 5,07 13,917 11,753 9,910 12,994 5,4 5,37 15,630 13,200 11,130 12,994 5,7 5,67 17,442 14,730 12,421 12,994 6,0 5,97 19,354 16,345 13,782 12,994 Źródło: R. Jarmontowicz Stropy Teriva, Materiały Budowlane 3/91.

24 Maksymalne wartości momentów zginających i sił poprzecznych przypadających na jedno żebro w stropie Teriva-I bis wersja 0.11 Rozpiętość Moment Moment od obciążenia Siła poprzeczna modu- oblicze- od obciążenia charakterystycznego od obciążenia larna niowa obliczeniowego całkowitego długotrwałego obliczeniowego m m knm knm knm kn 2,4 2,3 8,502 14,884 3,0 2,9 8,502 14,884 3,6 3,5 8,502 14,884 4,2 4,1 8,502 14,884 4,8 4,7 10,801 14,884 5,4 5,3 14,848 11,390 9,549 14,884 6,0 5,9 17,634 14,115 12,205 14,884 6,6 6,5 20,849 17,132 14,814 14,884 7,2 7,1 37,678 20,441 17,675 14,884 Nośność wynika z dozbrojenia przekroju ze względu na ugięcia stropu Źródło: R. Jarmontowicz Stropy Teriva, Materiały Budowlane 3/91.

25 Maksymalne wartości momentów zginających i sił poprzecznych przypadających na jedno żebro w stropie Teriva-II wersja 0.11 Rozpiętość Moment Moment od obciążenia Siła poprzeczna modu- oblicze- od obciążenia charakterystycznego od obciążenia larna niowa obliczeniowego całkowitego długotrwałego obliczeniowego m m knm knm knm kn 2,4 2,3 11,225 18,36 3,0 2,9 11,225 18,36 3,6 3,5 11,225 18,36 4,2 4,1 11,225 18,36 4,8 4,7 14,290 18,36 5,4 5,3 19,243 18,36 6,0 5,9 27,518 18,693 14,877 18,36 6,6 6,5 27,331 22,688 18,057 18,36 7,2 7,1 32,609 27,070 21,544 18,36 7,8 7,7 52,517 31,839 25,399 55,572 Nośność wynika z dozbrojenia przekroju ze względu na ugięcia stropu Z zastosowaniem dodatkowego zbrojenia przypodporowego Źródło: R. Jarmontowicz Stropy Teriva, Materiały Budowlane 3/91.

26 Maksymalne wartości momentów zginających i sił poprzecznych przypadających na jedno żebro w stropie Teriva-III wersja 0.11 Rozpiętość Moment Moment od obciążenia Siła poprzeczna modu- oblicze- od obciążenia charakterystycznego od obciążenia larna niowa obliczeniowego całkowitego długotrwałego obliczeniowego m m knm knm knm kn 2,4 2,3 11,225 18,36 3,0 2,9 11,225 18,36 3,6 3,5 11,225 18,36 4,2 4,1 14,290 18,36 4,8 4,7 19,243 18,36 5,4 5,3 23,252 18,36 6,0 5,9 28,000 18,36 6,6 6,5 33,985 27,441 19,720 55,582 7,2 7,1 54,300 32,741 23,529 55,582 Nośność wynika z dozbrojenia przekroju ze względu na ugięcia stropu Z zastosowaniem dodatkowego zbrojenia przypodporowego Źródło: R. Jarmontowicz Stropy Teriva, Materiały Budowlane 3/91.

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie Stropy TERIVA obciążone równomiernie sprawdza się przez porównanie obciążeń działających na strop z podanymi w tablicy 4. Jeżeli na strop działa inny układ obciążeń lub jeżeli strop pracuje w innym układzie

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: - str.10 - POZ.2. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: 1/ Grubość płyty h = 15cm 2/ Grubość otulenia zbrojenia a = 2cm 3/

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00 - - elka Żelbetowa 3.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEUD 200-200 SPEUD Gliwice utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.7.3. elka żelbetowa ciągła SZKI ELKI:

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE T.2. Przekazywanie obciążeń. Mgr inż. arch. Joanna Wojtas Politechnika Gdańska Wydział Architektury

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE T.2. Przekazywanie obciążeń. Mgr inż. arch. Joanna Wojtas Politechnika Gdańska Wydział Architektury KONSTRUKCJE ŻELBETOWE T.2. Przekazywanie obciążeń Mgr inż. arch. Joanna Wojtas Politechnika Gdańska Wydział Architektury Stropy rozwiązania. Płyta jednokierunkowo-pracująca A. B. C. D. (*) Strop TerivaL

Bardziej szczegółowo

STROP TERIVA. Strop między piętrowy - Teriva. Widok ogólny stropu Teriva. Ciężar konstrukcji. nadbeton - grubość 3cm gk1 0,03*24 0,72

STROP TERIVA. Strop między piętrowy - Teriva. Widok ogólny stropu Teriva. Ciężar konstrukcji. nadbeton - grubość 3cm gk1 0,03*24 0,72 STROP TERIVA Strop między piętrowy - Teriva Widok ogólny stropu Teriva Obciążenia stałe: Materiał Ciężar konstrukcji Obliczenia Obciążenie charakterystyczne [kn/m 2 ] nadbeton - grubość 3cm gk1 0,03*24

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0 - 1 - elka Żelbetowa 4.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEU utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: elki żelbetowe stropu 2001-2014 SPEU Gliwice Podciąg - oś i

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA: TERIVA 4,0/1 [TERIVA I; TERIVA NOWA]* TERIVA 6,0 TERIVA 8,0 [TERIVA II]* [TERIVA III]* *oznaczenia potoczne 1 Str. 1. Czym są stropy TERIVA? 2 2. Układanie belek i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu stropów TERIVA I; NOVA; II; III

Instrukcja montażu stropów TERIVA I; NOVA; II; III 1. Informacje ogólne 2. Układanie belek 3. Układanie pustaków 4. Wieńce 5. Żebra rozdzielcze 5.1. Żebra rozdzielcze pod ściankami działowymi, równoległymi do belek 6. Zbrojenie podporowe 7. Betonowanie

Bardziej szczegółowo

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Śniadowo 2011 1. Opis oraz parametry techniczne - stropu, elementów składowych (elementy SKB, belki) Strop gęstożebrowy Teriva 4,0/1 z elementami SKB przeznaczony

Bardziej szczegółowo

kszta³tka zewnêtrzna KZE podpora monta owa nadbeton

kszta³tka zewnêtrzna KZE podpora monta owa nadbeton Stropy Teriva Spis treści 1. Informacja ogólne... 3 2. Pustaki stropowe... 5 3. Kształtki wieńcowo-nadprożowe... 6 3.1. Zaprawa... 7 4. Element deklujący... 7 5. Belki Stropowe... 8 5.1. Uwagi ogólne...

Bardziej szczegółowo

STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA

STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA SPIS TREŚCI 1.INFORMACJE OGÓLNE... 2.PUSTAKI STROPOWE... 3.BELKI STROPOWE... 4.ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW 1.Uwagi ogólne...

Bardziej szczegółowo

STROPY TERIVA PROJEKTOWANIE i WYKONYWANIE

STROPY TERIVA PROJEKTOWANIE i WYKONYWANIE INWENTA Spółka z o.o. 00-714 Warszawa, ul. Czerniakowska 28 B /38 STROPY TERIVA PROJEKTOWANIE i WYKONYWANIE Wydanie IV Warszawa, 2010 r. Autorzy: dr inż. Roman Jarmontowicz mgr inż. Jan Sieczkowski Druk:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny żebra

1. Projekt techniczny żebra 1. Projekt techniczny żebra Żebro stropowe jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla płyty. Jest to element słabo bądź średnio obciążony siłą równomiernie obciążoną składającą się z obciążenia

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE. INWENTA Spółka z o.o Warszawa, ul. Czerniakowska 28 B / 38

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE. INWENTA Spółka z o.o Warszawa, ul. Czerniakowska 28 B / 38 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE INWENTA Spółka z o.o. 00-714 Warszawa, ul. Czerniakowska 28 B / 38 e-mail: inwenta@o2.pl STROPY TERIVA PROJEKTOWANIE i WYKONYWANIE Warszawa 2004 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Płyty typu Filigran PF

Płyty typu Filigran PF Charakterystyka przekrojów podstawowych Przekrój * hp [mm] b [m] bk [mm] L [m] Fazowanie [mm] Ciężar własny [kg/m 2 ] PF 50 PF 60 PF 70 50 2,5 60 2,5 70 2,5 250 750 250 750 250 750 1 12 1 12 1 12 15x15

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla projektantów

Wytyczne dla projektantów KONBET POZNAŃ SP. Z O. O. UL. ŚW. WINCENTEGO 11 61-003 POZNAŃ Wytyczne dla projektantów Sprężone belki nadprożowe SBN 120/120; SBN 72/120; SBN 72/180 Poznań 2013 Niniejsze opracowanie jest własnością firmy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część V. Stropy. www.wseiz.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część V. Stropy. www.wseiz. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część V Stropy www.wseiz.pl STROPY Stropy podobnie jak ściany należą do

Bardziej szczegółowo

Elementy stropów. Płyty Kanałowe Stropowe. Powierzchnia [m2] Objętość [m3] Asortyment Szerokość [cm]

Elementy stropów. Płyty Kanałowe Stropowe. Powierzchnia [m2] Objętość [m3] Asortyment Szerokość [cm] Elementy stropów Płyty Kanałowe Stropowe Asortyment Szerokość Objętość [m3] Powierzchnia [m2] S - 240 x 90 0,273 2,16 683 120 0,340 2,88 850 150 0,448 3,60 1120 S - 270 x 90 0,337 2,43 843 120 0,395 3,24

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie 1. Podstawa opracowania Zapis zawarty w 06 ust. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STROPY TERIVA PROJEKTOWANIE i WYKONYWANIE

STROPY TERIVA PROJEKTOWANIE i WYKONYWANIE STROPY TERIVA PROJEKTOWANIE i WYKONYWANIE Wydanie III Warszawa, maj 2008 r. - 1 - SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. PUSTAKI STROPOWE... 6 3. BELKI STROPOWE... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 4.

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 3 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY

ZAJĘCIA 3 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY PRZYKŁADY OBLICZENIOWE WYMIAROWANIE PRZEKROJÓW ZGINANYCH PROSTOKĄTNYCH POJEDYNCZO ZBROJONYCH ZAJĘCIA 3 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wymiarowania żelbetowych stropów gęstożebrowych, wykonanych na styropianowych płytach szalunkowych typu JS dr hab. inż. Maria E. Kamińska dr hab. inż. Artem Czkwianianc dr inż.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, wykonywania, składowania i transportowania stropów typu Teriva 4.0

Instrukcja projektowania, wykonywania, składowania i transportowania stropów typu Teriva 4.0 Skład Materiałów Budowlanych tel./fax 075 783 40 80 "Krasiccy - Systemy Kominowe" sp. j. www.smbkrasiccy.com ul. Adama Mickiewicza 36, 59-630 Mirsk biuro@smbkrasiccy.com Instrukcja projektowania, wykonywania,

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku 1 Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku Poz. 1. Wymiany w stropie przy szybie dźwigu w hollu. Obciąż. stropu. - warstwy posadzkowe 1,50 1,2 1,80 kn/m 2 - warstwa wyrównawcza 0,05 x 21,0 = 1,05 1,3

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD BETONIARSKI HENRYK UCIECHOWSKI. ul. Krotoszyńska 13, Raszków. ; ZAKŁAD PRODUKCYJNY

ZAKŁAD BETONIARSKI HENRYK UCIECHOWSKI. ul. Krotoszyńska 13, Raszków.  ; ZAKŁAD PRODUKCYJNY ZAKŁAD BETONIARSKI HENRYK UCIECHOWSKI ul. Krotoszyńska 13, 63-440 Raszków www.uciechowski.com.pl ; biuro@uciechowski.com.pl ZAKŁAD PRODUKCYJNY Moszczanka 2a, 63-440 Raszków STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA

Bardziej szczegółowo

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2 OBLICZENIA STATYCZNE POZ.1.1 ŚCIANA PODŁUŻNA BASENU. Projektuje się baseny żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą St0S. Grubość ściany 12 cm. Z = 0,5x10,00x1,96 2 x1,1 = 21,13 kn e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Emilia Inczewska 1

Opracowanie: Emilia Inczewska 1 Dla żelbetowej belki wykonanej z betonu klasy C20/25 ( αcc=1,0), o schemacie statycznym i obciążeniu jak na rysunku poniżej: należy wykonać: 1. Wykres momentów- z pominięciem ciężaru własnego belki- dla

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny - patrz rysunek obok:

Schemat statyczny - patrz rysunek obok: - str.20 - POZ. 6. NDPROŻ Poz. 6.1. Nadproże o rozpiętości 2.62m 1/ Ciężar nadproża 25 30cm 0.25 0.30 24 = 1.8kN/m 1.1 2.0kN/m 2/ Ciężar ściany na nadprożu 0.25 1.3 18 = 5.8kN/m 1.1 6.4kN/m 3/ Ciężar tynku

Bardziej szczegółowo

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m.

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m. 1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU Poziom odniesienia: 0,00 m. 4 2 0-2 -4 0 2. Fundamenty Liczba fundamentów: 1 2.1. Fundament nr 1 Klasa fundamentu: ława, Typ konstrukcji: ściana, Położenie fundamentu względem

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIOWE PORÓWNANIE SYSTEMÓW STROPOWYCH MUROTHERM I TERIVA NA PRZYKŁADZIE STROPU W BUDYNKU MIESZKALNYM O ROZPIĘTOŚCI 7,20 M

OBLICZENIOWE PORÓWNANIE SYSTEMÓW STROPOWYCH MUROTHERM I TERIVA NA PRZYKŁADZIE STROPU W BUDYNKU MIESZKALNYM O ROZPIĘTOŚCI 7,20 M OBLICZENIOWE PORÓWNANIE SYSTEMÓW STROPOWYCH MUROTHERM I TERIVA NA PRZYKŁADZIE STROPU W BUDYNKU MIESZKALNYM O ROZPIĘTOŚCI 7,20 M Zleceniodawca: Wykonawca: Zespół autorski: Sp. z o.o. S.K.A. 62-090 Rokietnica,

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO - TYP C

OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO - TYP C 1. Stropodach. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO - TYP C Na budynku zaprojektowano stropodach pełny w postaci warstwy nawierzchniowej z papy termozgrzewalnej na twardym styropianie typu EPS. Styropian

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W OTWOCKU

PROJEKT REMONTU POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W OTWOCKU BOB - Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek ul. Powstańców Warszawy 14, 05-420 Józefów NIP 532-000-59-29 tel. 602 614 793, e-mail: marek.frelek@vp.pl PROJEKT REMONTU POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY POWIATOWYM CENTRUM

Bardziej szczegółowo

BELKI ŻELBETOWE W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM

BELKI ŻELBETOWE W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM Wincenty Janowski BELKI ŻELBETOWE W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM Belki współpracujące z płytą stropową Tablice Błędy dostrzeżone w druku: str. 21 w tabelce dla belki B16/30/365 jest 36,72-6,00-7,57 powinno

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

Zakład Produckji Materiałów Budowlanych BETAX STROP ŻELBETOWY GĘSTOŻEBROWY NA BELKACH KRATOWNICOWYCH - TERIVA 4,0/1

Zakład Produckji Materiałów Budowlanych BETAX STROP ŻELBETOWY GĘSTOŻEBROWY NA BELKACH KRATOWNICOWYCH - TERIVA 4,0/1 Zakład Produckji Materiałów Budowlanych BETAX 21-100 Lubartów, Przemysłowa 20, tel. 81/855-20-25, fax 81/855-41-02 STROP ŻELBETOWY GĘSTOŻEBROWY NA BELKACH KRATOWNICOWYCH - TERIVA 4,0/1 Certyfikat Zakładowej

Bardziej szczegółowo

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY 62-090 Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 1 Podstawa do obliczeń... 1 Założenia obliczeniowe... 1 Algorytm obliczeń... 2 1.Nośność żebra stropu na

Bardziej szczegółowo

Pytania testowe do egzaminu z Budownictwa Ogólnego sem. III

Pytania testowe do egzaminu z Budownictwa Ogólnego sem. III Pytania testowe do egzaminu z Budownictwa Ogólnego sem. III. Koordynacja wymiarowa jest to... 2. Budynkiem nazywamy... 3. Budowla jest to... 4. Gazobetonu nie można stosować w... 5. Spoina wsporcza jest

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wymiarowania żelbetowych stropów gęstożebrowych, wykonanych na styropianowych płytach szalunkowych typu JS dr hab. inż. Maria E. Kamińska dr hab. inż. Artem Czkwianianc dr inż.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

Projekt z konstrukcji żelbetowych.

Projekt z konstrukcji żelbetowych. ŁUKASZ URYCH 1 Projekt z konstrukcji żelbetowych. Wymiary elwmentów: Element h b Strop h f := 0.1m Żebro h z := 0.4m b z := 0.m Podciąg h p := 0.55m b p := 0.3m Rozplanowanie: Element Rozpiętość Żebro

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA ŚCIAN. Zestawienie ciężarów ścian na poszczególnych kondygnacjach. 1 cegła pełna 18*0,25*0,12*0,065*(8*2*13) 7,301 1,35 9,856

OBLICZENIA ŚCIAN. Zestawienie ciężarów ścian na poszczególnych kondygnacjach. 1 cegła pełna 18*0,25*0,12*0,065*(8*2*13) 7,301 1,35 9,856 OBLICZENIA ŚCIAN Zestawienie ciężarów ścian na poszczególnych kondygnacjach Ściana zewnętrzna z cegły ceramicznej pełnej t = 51 cm, I kondygnacji Ciężar 1m ściany: Lp Warstwa ściany Obliczenia charakterystyczna

Bardziej szczegółowo

Poz Strop prefabrykowany, zmodyfikowana cegła Ŝerańska

Poz Strop prefabrykowany, zmodyfikowana cegła Ŝerańska Poz. 2.1. Strop prefabrykowany, zmodyfikowana cegła Ŝerańska ObciąŜenia obliczeniowe zewnętrzne : - warstwy wykończeniowe 6.16 4.30 = 1.72 - ścianki działowe = 1.80 q = 9,52 kn/m² Dobrano płyty stropowe

Bardziej szczegółowo

Str. 9. Ciężar 1m 2 rzutu dachu (połaci ) qkr qor gr = 0,31 / 0,76 = 0,41 * 1,20 = 0,49 kn/m 2

Str. 9. Ciężar 1m 2 rzutu dachu (połaci ) qkr qor gr = 0,31 / 0,76 = 0,41 * 1,20 = 0,49 kn/m 2 Str. 9 5. OBLICZENIA STATYCZNE Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń. Założenia przyjęte

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 2. Obliczenia konstrukcyjne 1 Załącznik nr 2 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Obliczenie obciążeń zewnętrznych zmiennych 2 1. Obciążenie wiatrem Rodzaj: wiatr. Typ: zmienne. 1.1. Dach jednospadowy Charakterystyczne ciśnienie prędkości

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały: II. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Założenia obliczeniowe. materiały: elementy żelbetowe: beton C25/30, stal A-IIIN mury konstrukcyjne: bloczki Silka gr. 24 cm kl. 20 mury osłonowe: bloczki Ytong

Bardziej szczegółowo

Wysokość Grubość konstrukcyjna nadbetonu stropu [mm]

Wysokość Grubość konstrukcyjna nadbetonu stropu [mm] Przykłady układania siatek płaskich i zaginanych Oferujemy: żużlobetonowe Stropy TERIVA Instrukcja montażu szalunkowe INFORMACJE OGÓLNE Stropy TERIVA są monolityczno-prefabrykowanymi stropami gęstożebrowymi,

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO KARTKÓWKI NR 3 : WIADOMO

PYTANIA DO KARTKÓWKI NR 3 : WIADOMO PYTANIA DO KARTKÓWKI NR 3 : WIADOMOŚCI OGÓLNE: 1. Omów charakterystyki techniczne dowolnie wybranego stropu, podaj wartości wraz z jednostkami.. 2. Dokonaj podziału stropów belkowych ze względu na materiał

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Rzut z góry na strop 1

Rzut z góry na strop 1 Rzut z góry na strop 1 Przekrój A-03 Zestawienie obciążeń stałych oddziaływujących na płytę stropową Lp Nazwa Wymiary Cięzar jednostko wy Obciążenia charakterystyczn e stałe kn/m Współczyn n. bezpieczeń

Bardziej szczegółowo

DANE OGÓLNE PROJEKTU

DANE OGÓLNE PROJEKTU 1. Metryka projektu Projekt:, Pozycja: Posadowienie hali Projektant:, Komentarz: Data ostatniej aktualizacji danych: 2016-07-04 Poziom odniesienia: P 0 = +0,00 m npm. DANE OGÓLNE PROJEKTU 15 10 1 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa Poz..Dach stalowy Poz...Rura stalowa wspornikowa Zebranie obciążeń *obciążenia zmienne - obciążenie śniegiem PN-80/B-0200 ( II strefa obciążenia) = 5 0 sin = 0,087 cos = 0,996 - obc. charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 03 STROPY GĘSTOŻEBROWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 03 STROPY GĘSTOŻEBROWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 03 STROPY GĘSTOŻEBROWE 1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST- 03) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

BIURO INWESTYCYJNO PROJEKTOWE BIP-BUD BYDGOSZCZ, UL.JULIANA FAŁATA 4/1

BIURO INWESTYCYJNO PROJEKTOWE BIP-BUD BYDGOSZCZ, UL.JULIANA FAŁATA 4/1 BIURO INWESTYCYJNO PROJEKTOWE 85-309 BYDGOSZCZ, UL.JULIANA FAŁATA 4/1 PROJEKTY, EKSPERTYZY, OPINIE, WYCENY, DORADZTWO PRAWNE I BUDOWLANE, UTRZYMANIE OBIEKTÓW, NADZORY, ZASTĘPSTO INWESTYCYJNE, ROBOTY BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ = 1,50

KONSTRUKCJA PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ = 1,50 KONSTRUKCJA PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ Zebranie obciążeń: Śnieg: Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu q k = 0,70 kn/m 2 przyjęto zgodnie ze zmianą do normy Az, jak

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budynek Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu 41-219 Sosnowiec ul. Lenartowicza 73 Stadium i temat : EKSPERTYZA

Bardziej szczegółowo

Stropy i nadproża ceramiczne Porotherm

Stropy i nadproża ceramiczne Porotherm Stropy i nadproża ceramiczne Porotherm Ceramiczno- -żelbetowy strop Porotherm 50 Produkt Wysokość Szerokość Długość Masa (kg) Porotherm 23/50 230 400 250 ok. 14 Porotherm 19/50 190 400 250 ok. 11 Porotherm

Bardziej szczegółowo

Zaprojektować zbrojenie na zginanie w płycie żelbetowej jednokierunkowo zginanej, stropu płytowo- żebrowego, pokazanego na rysunku.

Zaprojektować zbrojenie na zginanie w płycie żelbetowej jednokierunkowo zginanej, stropu płytowo- żebrowego, pokazanego na rysunku. Zaprojektować zbrojenie na zginanie w płycie żelbetowej jednokierunkowo zginanej, stropu płytowo- żebrowego, pokazanego na rysunku. Założyć układ warstw stropowych: beton: C0/5 lastric o 3cm warstwa wyrównawcza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest przebudowa holu wejściowego wraz z korytarzem parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa holu wejściowego wraz z korytarzem parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku. Spis zawartości I. INFORMACJE OGÓLNE...3 1 Przedmiot opracowania...3 2 Podstawa merytoryczna opracowania...3 3 Zakres opracowania...3 4 Normy, normatywy i wykorzystane materiały...3 II. OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

Podkreśl prawidłową odpowiedź

Podkreśl prawidłową odpowiedź TEST z przedmiotu: Zakres: Czas trwania egzaminu: Punktacja: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH projektowanie konstrukcyjne obciążenia budowli, konstrukcje drewniane 40minut 0pkt.- Odpowiedź nieprawidłowa lub brak

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY OBIEKT Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Galerię XX wieku INWESTOR Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego ADRES INWESTYCJI Zakopane ul. Zamoyskiego

Bardziej szczegółowo

XXVI OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2013 ELIMINACJE CENTRALNE Godło nr CZĘŚĆ A PYTANIA I ZADANIA

XXVI OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2013 ELIMINACJE CENTRALNE Godło nr CZĘŚĆ A PYTANIA I ZADANIA XXVI OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2013 ELIMINACJE CENTRALNE Godło nr CZĘŚĆ A Czas 120 minut PYTANIA I ZADANIA 1 2 PUNKTY Na rysunku pokazano przykłady kratownic dachowych dwutrapezowych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU REMIZY OSP W LIPIE DLA POTRZEB CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO NA DZ. NR EW. 287 I 286 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPA, GM. GŁOWACZÓW. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm PROJEKT MONTŻU WNIEN SP Z PODESTEM N NTRESOLI WRZ Z TECHNOLOGIĄ UZDTNINI WODY W UDYNKU KRYTEGO SENU WODNIK 2000 W GRODZISKU MZOWIECKIM N DZIŁKCH NR 55/2, 58/2 (ORĘ 0057) Inwestor Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIE ZARYSOWANIA

OBLICZENIE ZARYSOWANIA SPRAWDZENIE SG UŻYTKOWALNOŚCI (ZARYSOWANIA I UGIĘCIA) METODAMI DOKŁADNYMI, OMÓWIENIE PROCEDURY OBLICZANIA SZEROKOŚCI RYS ORAZ STRZAŁKI UGIĘCIA PRZYKŁAD OBLICZENIOWY. ZAJĘCIA 9 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 E04B 5/10

(13) B1 PL B1 E04B 5/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165648 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 291540 (51) IntCl5: E04B 5/10 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 27.08.1991 (54)

Bardziej szczegółowo

Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM

Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM Belki dwuteowe KRONOPOL I-BEAM KRONOPOL I-BEAM AT-15-5515/2006 Dzisiejsze trendy w budownictwie mieszkaniowym bazują na dużych, otwartych przestrzeniach. Pojawiło się zatem

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU

Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU Schöck Isokorb typu,,, Schöck Isokorb typu,,, Ilustr. 126: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów wspornikowych. obniżony względem stropu. Przenosi ujemne momenty i dodatnie

Bardziej szczegółowo

STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA

STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr. 1487 CPD 37/ZKP/11 wydany przez CEBET Warszawa dla belek stropowych. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr. 1487CPD117/ZKP/12

Bardziej szczegółowo

Tasowanie norm suplement

Tasowanie norm suplement Tasowanie norm suplement W związku z rozwiniętą dość intensywną dyskusją na temat, poruszony w moim artykule, łączenia w opracowaniach projektowych norm PN-B i PN-EN ( Inżynier Budownictwa nr 9/2016) pragnę

Bardziej szczegółowo